Fælles orientering BUM Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne"

Transkript

1 Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

2 VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med et karaktergennemsnit på 4 eller derover, er uddannelsesparate. 2. De personlige forudsætninger Motivation, selvstændighed, ansvarsfuldhed og mødestabilitet. 3. De sociale forudsætninger Samarbejdsevne, respekt og tolerance. Det er skolens ansvar løbende at vurdere om parate elever falder i niveau og henvise disse elever til en revurdering hos UU.

3 VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 9. OG 10. KLASSE UU-vejlederen har ansvaret for vurderingen i samarbejde med skolen. De faglige forudsætninger Karakterniveau De personlige forudsætninger Motivation, selvstændighed, ansvarsfuldhed og mødestabilitet. De sociale forudsætninger Samarbejdsevne, respekt og tolerance. Uddannelsesparathed vurderes i forhold til optagelse på en gymnasialuddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD)

4 ADGANGSKRAV Erhvervsuddannelse (EUD): Vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse Afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse, min. 02 i dansk og matematik - eller Uddannelsesaftale med arbejdsgiver Alternativ mulighed for optagelse: Helhedsvurdering, baseret på prøve og/eller samtale. Gymnasialuddannelse: Vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse Afgangsbevis fra 9. eller 10. klasse (HF kræver en 10.klasse) Have haft 2. fremmedsprog

5 ANSØGNING TIL UNGDOMSUDDANNELSE Uddannelsesparate: Forældrene har ansvaret for uddannelsesplan og ansøgning via til ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Sendes senest 1. marts 2015 Ikke uddannelsesparate: UU-vejleder har i samarbejde med skole og forældre ansvaret for uddannelsesplan og ansøgning via til ungdomsuddannelse eller 10. klasse. Sendes senest 1. marts 2015 Læs mere:

6 HVOR FÅR JEG HJÆLP? For ikke uddannelsesparate elever:

7

8

9 Ny erhvervsuddannelse og EUX

10 Erhvervsuddannelser En faglig uddannelse Bliv god til et håndværk, som du kan få job på Mulighed for både en faglig uddannelse + en gymnasial eksamen

11 EUD og EUX

12 Klare adgangskrav Hovedveje til at påbegynde en erhvervsuddannelse: 1. Mindst 02 i hhv. dansk og matematik ved de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse. 2. Elever med en uddannelsesaftale. Herudover mulighed for optagelse via optagelsesprøve med samtale og helhedsvurdering.

13 3 hovedområder på Campus Bornholm Kontor, Handel og Forretningsservice Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser Teknologi, Byggeri og Transport

14 Optagelse Du søger ind på et hovedområde, med forhånds tilkendegivelse af ønsket fagretning i optagelse.dk Her kan du også tilvælge EUX Skolen udbyder et antal fagretninger inden for hvert hovedområde 2 ugers erhvervsintroducerende undervisning, der slutter med valg af fagretning, herunder EUX

15 Grundforløb 1 for elever fra 9. / 10. klasse Kan tages 1 gang Formål: at afklare EUDuddannelsesvalg Varighed: 20 uger Du går i en klasse med dine klassekammerater

16 Grundforløb 1 4 fagretninger hos os alle med mulighed for EUX 1. Den Smarte Dome 2. Metalræs 3. Business, Web og Økonomi 4. Mad med Oplevelser Eleverne skal vælge fagretning efter 14 dages intro, herunder om uddannelsen skal være med EUX. EUX kan også vælges ved tilmelding på optagelse.dk

17 Fagretningen Den Smarte Dome Viser bl.a. hen imod uddannelserne: Tømrer Elektriker Murer Anlægsstruktør-, bygningsstruktørog brolæggeruddannelsen VVS

18 Fagretningen Metalræs Viser bl.a. hen imod uddannelserne: Smed Personvognsmekaniker Industrioperatør

19 Fagretningen Business, Web og Økonomi Viser bl.a. hen imod uddannelserne: Kontor med specialer (kan kun tages som EUX) Detail med specialer Handel med specialer

20 Fagretningen Mad med Oplevelser Viser bl.a. hen imod uddannelserne: Gastronom (kan ikke tages med EUX) Ernæringsassistent Tjener Bager Slagter Cater

21 Grundforløb 1 - fag Grundfaget dansk (niv. E/C afhængig af elevens niveau ved uddannelsesstart, 4 uger) Erhvervsfag (12 uger) Valgfag (4 uger)

22 Grundforløb 2 - indhold Grundforløb 2 retter sig specifikt mod et eller flere relevante hovedforløb Kombineret med grundforløb 1 og de introducerende og generelle erhvervsfaglige elementer heri vil eleverne mindst nå samme faglige niveau som i dag. De samlede krav til hovedforløbet, skal kunne nås i EUX forløbet. Elever, der ikke følger EUX skal bruge den tilsvarende tid til valgfag, der giver mulighed for specialisering på fagligt høje niveauer eller til grund- eller valgfag.

23 Grundforløb 2 grundforløbsprøve og overgang til hovedforløb Grundforløbsprøve: afholdes af skolen kan bestå af en praktisk prøve og en prøve i udvalgte fag skal være bestået for at give adgang til hovedforløbet Overgang til hovedforløb: Ud over bestået grundforløbsprøve, vil der kunne være adgangskrav til hovedforløbene udformet som kompetencekrav, fagniveauer eller karakterkrav Kravene bestemmes af de faglige udvalg

24 EUX EUX = en erhvervsuddannelse tilrettelagt med et EUX forløb 2 beviser: Erhvervskompetence + generel studiekompetence Synergi mellem erhvervsuddannelsesdelene og de gymnasiale dele. Dermed bedre og hurtigere tilegnelse af kompetencer

25 EUX Den tekniske EUX (almindelige EUX-forløb) er forskellig fra den merkantile EUX

26 EUX med grundforløb og mulighed for hovedforløb på Campus Bornholm Smed Personvognsmekaniker Tømrer Kontor med specialer Ernæringsassistent

27 EUX med grundforløb på Campus Bornholm Elektriker Murer Anlægsstruktør-, bygningsstruktør- og brolæggeruddannelsen VVS Detailuddannelsen med specialer Automatik og proces Elektronik og svagstrøm Hovedforløb på disse uddannelser tages på en anden skole

28 EUX teknisk grundforløb 1 og 2 6 C fag Fælles fag: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C Områdespecifikke fag: Teknologi C, Fysik C, Kemi C eller IT C

29 EUX merkantil grundforløb 1 og 2 8 C fag Fælles fag: Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, IT C, erhvervsøkonomi C, organisation C 1 områdespecifikt fag: Afsætning C

30 EUX merkantil studie- kompetencegivende forløb Fælles fag: Dansk A, engelsk B, it B, større skriftlig opgave og eksamensprojekt Fag målrettet Kontor med specialer: Enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B, plus enten erhvervsret C, 2. fremmedsprog C eller kulturforståelse C Valgfag: Løft af 2 fag eller løft af 1 fag plus 2

31 Andre elementer Motion og bevægelse Campusmiljø Udbredelse af SKILLS Bedre videreuddannelsesmuligheder. Erhvervsakademiuddannelserne Tættere relation imellem virksomhederne og skolen

32 Infomøder om EUD og EUX Mad med Oplevelser Kontor, Handel og Forretningsservice Onsdag 21. januar kl Teknologi, Byggeri og Transport Torsdag 22. januar kl

33

34 Social- og sundhedsuddannelsen 2015

35

36 Adgangskrav Adgang til Grundforløbet del 1 har alle, der har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven. Adgang i umiddelbar forlængelse af 9. eller 10. klasse eller op til et år efter afsluttet skolegang forudsætter dog, at eleven har 02 i dansk og matematik og de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Optagelse på uddannelsernes hovedforløb forudsætter at eleven har gennemført grundforløb del 2 efter reglerne om overgangskrav til et hovedforløb.

37 Flytte 6-7½ ugers undervisning De 4 ugers grundfag på GF1 skal være dansk De 4 ugers grundfag på GF2 kan fx være et af de andre nuværende grundfag Eleverne skal nå mindst to grundfag på E-niveau Der bliver desuden plads til at flytte dele af undervisningen på det nuværende hovedforløb til GF2 og dermed bliver der plads til et fagligt løft

38 Undervisning på GF1 og GF2 Grundforløb 1 - GF1 6 ugers grundfag 2 ugers valgfag 12 ugers erhvervsfag Grundforløb 2 GF2 6 ugers grundfag 2 ugers valgfag 12 ugers uddannelsesspecifikke fag

39 Grundforløb 1 Eksempel 40 ugers grundforløb, SOSU 4 uger 2 uger 2 uger 12 uger Grundfag 1 GFa 2 Valg -fag Erhvervsrettede fag Grundfag 1: Dansk Grundfag 2: Engelsk Valgfag: Erhvervsrettede fag: Erhvervsfag 1, 2, 3 Grundforløb 2 Grundfag 1 GFa 2 Valg -fag Uddannelsesspecifikke fag Grundfag 1: Naturfag Grundfag 2: Dansk Valgfag: Engelsk Uddannelsesspecifikke fag

40

41 PÆDAGOGISK ASSISTENT UDDANNELSEN, PAU Indgang: Sundhed, omsorg og pædagogik

42 Uddannelsens omfang og læringsformer Ca 2. år efter grundforløb GF2 Ansættelse som elev i BRK Ca. halvdelen af uddannelsen foregår i praktik. Mulighed for international praktik; praktik i både normal og specialområdet Skoleforløb kombinerer teori og praksis. Tematiske forløb; team-arbejde; studieture; projekter f.eks. drama og folkemøde

43 Fag i PAU Grundfag (dansk, samfundsfag) Valgfag (engelsk) Uddannelsesspecifikke fag Herunder specialefag

44 Uddannelsesspecifikke fag Pædagogik Kulturelle udtryksformer og aktivitet i den pædagogiske praksis Krop, bevægelse, idræt og udeliv Sundhed i den pædagogiske praksis Psykologi i den pædagogiske praksis Kommunikation i den pædagogiske praksis Den pædagogiske sektor Digital kultur i den pædagogiske praksis Arbejdsmiljø og ergonomi

45 Optagelseskrav PAU Grundforløbet foregår på SUND. Hovedforløbet udbydes af UCC. Optagelseskrav hovedforløbet, kan opnås på GF2: Dansk på D-niveau Samfundsfag på E-niveau Idræt på F-niveau Psykologi på F-niveau

46 Infomøde og ansøgningsfrist INFOMØDE I OKTOBER ANSØGNIGNSFRIST I NOVEMBER STUDIESTART FEBRUAR

47

48 Gymnasiale uddannelser på Campus Bornholm Fremtiden starter her

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

10. klasse i Vordingborg

10. klasse i Vordingborg 10. klasse i Vordingborg Præsentation af ZBC ZBC (Zealand Business College) er en erhvervsskole med gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser med afdeling i Vordingborg, Næstved og Ringsted. ZBC er

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer:

UDKAST. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, foretages følgende ændringer: Undervisningsministeriet 19. marts 2014 UDKAST Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., og andre love (Bedre

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Bjerringbro Viborg Skive Nykøbing Mors Thisted

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Bjerringbro Viborg Skive Nykøbing Mors Thisted UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Bjerringbro Viborg Skive Nykøbing Mors Thisted Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge.... 4 Inden du beslutter dig.... 5 Hvad kan

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF

Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Det lokale uddannelsesudvalg for de merkantile uddannelser ved CELF Referat af møde torsdag d. 27. februar 2014 Deltagere: Søren Christensen, Benedicte Drejer, Jesper Madsen, Thomas Rasmussen, Johnny Jørgensen,

Læs mere