KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE"

Transkript

1 LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for at kunne mest muligt selv længst muligt. Forudsætningen er en grundlæggende tro på, at alle mennesker gerne vil klare sig selv så godt og så længe som muligt. Derfor ønsker Lemvig Kommune at skabe mulighed for at genvinde evnen til igen at blive selvhjulpen ved træning. I forbindelse med alle ansøgninger om hjælp vil der blive taget udgangspunkt i borgerens evne til at træne tabte funktioner inden der bevilges en varig hjælp. Ifølge Lov om Social service: 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. 3) mad Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. Stk. 4. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). 84. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Kvalitetsstandarden: Lovgrundlag Lov om social service 83 og 84 Ydelsen dækker følgende behov Hjælp og støtte til personer, der midlertidigt eller varigt har behov for hjælp/pleje og praktisk hjælp/støtte til nødvendige opgaver i hjemmet 1

2 Formål med ydelsen Hjælpen ydes ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Formålet med ydelsen er at yde hjælp og personlig pleje og nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Aktiviteter, der Personlig pleje: personlig hygiejne (hvis der udelukkende er visiteret til bad, så max 2 gange om ugen) påklædning og afklædning toiletbesøg medicinhåndtering blærekateter- og stomipleje Hjælp i forbindelse med måltider anretning af mad indtagelse af mad og drikke oprydning og opvask Forflytninger hjælp til at komme omkring i eget hjem. at komme i/af seng hjælp til at blive vendt i sengen. Hjælp til brug af kropsbårne hjælpemidler høreapparater, skinner, korset o.l. Psykisk pleje og omsorg tryghedsskabende besøg struktur på hverdagen Mad. Hvis borgeren ikke selv kan tilberede den varme mad, kan der tilbydes mad via kommunens godkendte leverandører. Der leveres kølemad-vacuummad, til 7 dage ad gangen. Rengøring: Der ydes hjælp til den del af rengøringen, som den samlede husstand ikke selv er i stand til at klare efter en vurdering af funktionsniveauet. Hjælpen ydes som hovedregel hver anden uge, svarende til en ældrebolig på 67 m 2. Der ydes hjælp til: rengøring af gulve i entre, badeværelse, køkken, stue og soveværelse enten med støvsugning eller gulvvask rengøring af kummer på badeværelse afstøvning af flader sengelinned skiftes rengøring af mikroovn køleskab tørre af og indhold efterses for holdbarhed på madvarer Det kan ikke forventes, at alle opgaver udføres hver gang. 2

3 Tøjvask Vask og håndtering af borgerens vasketøj. Hvor det er muligt, skal der være en vaskemaskine til rådighed i hjemmet. Indkøb Der ydes hjælp til indkøb, hvor husstanden ikke selv er i stand til at klare opgaven. Opgaven kan løses på forskellig vis: hjælp til at bestille varer og evt. sætte varer på plads udbringning af varer fra købmand uden omkostning for borgeren 1 gang om ugen Aflastning På dagcenter: Borgere kan visiteres til faste eller midlertidige besøg på et dagcenter. Området har visitationsretten hertil. I hjemmet: Der ydes aflastning i hjemmet som en del af hjemmehjælpen, hvor nærmeste pårørende, der passer en person med stærkt nedsat funktionsevne, har behov for et frirum. På gæstestue: Når der er tale om et aflastningsophold på en gæstestue, er det områdelederen, der har visitationsretten. Aktiviteter, der som hovedregel ikke Rengøring efter husdyr der er urenlige eller har utøj Aftørring af døre, skabe og paneler Rengøring af udestuer og altaner Hjælp til af- og påtagning af støttestrømper Aktiviteter, der ikke Hovedrengøring Gardinvask Rengøring af rum, der ikke bruges til dagligt af borgeren Trappevask i opgange Flytning af tunge møbler ved rengøring. Rensning af gulvtæpper, madrasser samt møbelbetræk. Rengøring af kælder og loftetager. Opvask og oprydning efter gæster, logerende og voksne børn. Rengøringsarbejde efter håndværkere. Pasning af have. Vask af lofter. Vask af persienner Al vask af vinduer Rengøring af fryser Rengøring af lejligheder og huse ved fraflytning Reparation af tøj Luftning af hunde eller andre kæledyr Særlige indkøb Kørsel af borgere i medarbejderens eller borgerens bil Strygning af sengelinned, duge samt andre større ting Snerydning Målgruppe for Der er mulighed for at modtage hjælp til personlig pleje og 3

4 ydelsen nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som den enkelte ikke selv kan klare. Valgmuligheder Borgeren har mulighed for at udpege en person til at udføre de nødvendige praktiske opgaver. Personen skal godkendes af områdelederen, som ansætter efter at der er indgået en detaljeret skriftlig aftale med den pågældende om opgaveudførelsen og betalingen. Områdelederen fører tilsyn med arbejdet, som denne hjælper udfører. Fleksibel hjælp Modtageren af ydelsen kan vælge at få udført andre opgaver end de visiterede indenfor den gruppe af opgaver, der som hovedregel ikke, dog aldrig fra listen over ydelser, der ikke indgår i ydelsen. Såfremt den samme ydelse byttes flere gange, revurderes behovet for den enkelte ydelse. Hjælperen skal dokumentere både det fravalgte og det tilvalgte i samarbejdsbogen. I tvivlstilfælde kontakter hjælperen områdelederen. Ydelsen leveres af Frit valg. Udførelsen foretages af en medarbejder i kommunens døgnpleje, et firma, der er godkendt af kommunen eller af en privat person, som borgeren har udpeget. Kompetencekrav til udføreren Ydelsens specifikke indhold vurderes, hvorefter en medarbejder med relevant faglig uddannelse udfører opgaven. Hvad koster ydelsen for brugeren Hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet tildeles både som midlertidig og varig hjælp. Der opkræves ikke betaling for midlertidig hjælp. Frist i forbindelse med anmodning om hjemmehjælp Ansøgning om hjælp efter 83 og 84 rettes til visitatorerne. Derefter aftales en tid for et hjemmebesøg, hvor visitator vurderer ressourcer og behov. Visitatoren træffer afgørelsen, og borgeren modtager skriftlig besked om afgørelsen senest 2 uger efter henvendelsen. Når der er tale om hjælp til plejeopgaver, kan hjælpen træde i kraft meget hurtigt, og inden den skriftlige afgørelse foreligger. Når der er tale om hjælp til nødvendige praktiske opgaver, vil hjælpen først træde i kraft, efter der foreligger en afgørelse fra visitatorerne. Opfølgning på serviceniveau og aktiviteten Serviceniveauet fastsættes en gang årligt af Social- og Sundhedsudvalget. 4

5 Særlige forhold TAVSHEDSPLIGT Personalet må aldrig udtale sig om private forhold til udenforstående. Hvis der kommer flere hjælpere og sygeplejersker eller andet af hjemmeplejens personale, er det nødvendigt, at de taler sammen, - og dette er ikke brud på tavshedspligten. FRAVÆR Hvis borgeren skal på ferie, på hospital eller flytter, skal dette straks meddeles til områdekontoret, så ingen skal komme forgæves. Ved akut indlæggelse er det borgerens/pårørendes ansvar at kontakte visitationen eller leverandøren og afbestille den bevilgede hjælp, så forgæves gang og unødig bekymring undgås. KLAGER Klager over hjemmehjælp rettes til Det sociale Nævn via Sundhedsafdelingen i Lemvig Kommune. GBT november 2013 Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 12. december

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere