Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for praktisk hjælp."

Transkript

1 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til: Rengøring. Indkøb. Tøjvask. Pengesager. Behov hos borger: Formålet med praktisk hjælp: Borgere, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat funktionsevne ikke kan udføre opgaverne helt eller delvis. At yde hjælp til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Visitationskriterier (hvem kan bevilges hjælpen?): Der kan ydes praktisk hjælp, hvor borger har vanskeligt ved, kun klarer få eller er ude af stand til at varetage funktioner i den daglige husførelse. Der kan ikke ydes praktisk hjælp, hvis borger selv er i stand til at udføre opgaverne; også selv om det tager længere tid for borgeren at udføre opgaven. Der kan ikke ydes praktisk hjælp, hvis der er ægtefælle eller andre i husstanden, der kan udføre opgaven. Serviceniveau (hvad omfatter hjælpen?): Praktisk hjælp tager udgangspunkt i princippet om hverdagsrehabilitering. Dette betyder, at udførelsen af hjælpen sker i tæt samarbejde mellem borger og medarbejder, hvor borger i videst mulige omfang deltager aktivt i udførelsen. Alle der bevilges praktisk hjælp vil få besøg af en rehabiliteringsterapeut med henblik på at udfærdige mål for at borger kan klare sig bedst muligt i hverdagen. 1

2 Hjælpen bevilges ud fra borgerens nedsatte funktionsevne som midlertidig, tidsafgrænset eller varig hjælp: Ved midlertidig hjælp forventes bedring af den nedsatte funktionsevne. Ved tidsafgrænset hjælp forventes borger med varigt nedsat funktionsevne at kunne løse opgaven selv igen, enten delvist eller fuldt ud. Ved varig hjælp forventes en varigt nedsat funktionsevne. Praktisk hjælp leveres på hverdage i tidsrummet kl Leverandørens personale efterlader hjemmet i ryddelig orden ved at rydde op efter sig i forhold til de opgaver, der løses. Rengøring tilbydes som hovedregel en gang hver 14. dag og indeholder almindelig rengøring af dagligt benyttede rum svarende til en 2-værelses lejlighed på 65 m², rengøring af hjælpemidler samt skift af sengetøj. Indkøb tilbydes som hovedregel en gang om ugen og indeholder indkøb af dagligvarer i nærmeste dagligvareforretning. Indkøb kan akut iværksættes i særlige tilfælde. Tøjvask tilbydes som hovedregel en gang hver 14. dag og indeholder almindelig vask og tørring af tøj. Tøjvask kan akut iværksættes i særlige tilfælde. Pengesager tilbydes i form af tilmelding af regninger til betalingsordning eller den mest effektive betalingsform. Er dette ikke muligt, tilbydes hjælp til pengesager som hovedregel en gang månedligt i form af at hente penge/betale regninger i bank/posthus i lokalområdet. Valgmuligheder i forhold til levering og Borger kan efter 94 a i LSS benytte sig af muligheden for fleksibel hjemmehjælp. Hvis borger 2 gange i træk fravælger 2

3 leverandører: visiterede ydelser til fordel for andre ydelser, skal myndigheden vurdere, om der er sammenhæng mellem behov og de tildelte ydelser, og om der er grundlag for at ændre afgørelsen. Borger kan efter 91 i LSS vælge blandt de leverandører, der af Ringsted Kommune er godkendt til levering af praktisk hjælp. Det bemærkes, at skift af leverandør kan ske senest ved udgangen af efterfølgende måned. Borger kan efter 94 i LSS udpege en person til at udføre opgaverne. Borger kan efter 95 i LSS i særlige tilfælde få udbetalt et tilskud til hjælp, som den pågældende eller dennes nærmeste selv antager. Krav til borger: Borger skal opgive relevante oplysninger og medvirke til udredning af egne behov og funktionsniveau, herunder indhentning af lægeoplysninger. Borger skal efterkomme anvisningerne med de krav, der stilles til hjemmet som arbejdsplads på baggrund af en arbejdspladsvurdering af borgerens hjem. Borger skal være til stede i hjemmet under levering af praktisk hjælp. Borger skal, hvis den pågældende ønsker at aflyse et besøg, gøre dette senest kl. 16 hverdagen før levering. Sker dette ikke, kan det bevirke, at der ikke automatisk udløses erstatningshjælp. Betaling for praktisk hjælp: Kommunens kvalitetsmål for praktisk hjælp: Ved midlertidig hjælp kan der være en egenbetaling, der beregnes ud fra husstandens samlede indkomst. Alle borgere modtager svar på ansøgningen om hjælp senest 1 uge efter, at denne er modtaget af Myndighedsenheden (telefonisk eller skriftligt kvitteringssvar). 3

4 Afgørelsen træffes senest 2 uger efter henvendelsen. Alle afgørelser sker på baggrund af en konkret individuel vurdering. Hjælpen ydes med respekt for den enkelte borgers holdninger og normer, herunder privatlivets grænser. Leverancen er i overensstemmelse med den tildelte hjælp og efter aftale mellem leverandør og bruger. Den praktiske hjælp iværksættes senest 7 hverdage efter, at borgeren har fået bevilget ydelsen og valgt leverandør. Hvad angår akutte bestillinger fra Myndighedsenheden, skal hjælpen kunne iværksættes indenfor 2 timer. 50 % af leverandørens fastansatte personale, der udfører praktisk hjælp, skal have en relevant uddannelse indenfor sundhedsområdet, f.eks. SSH. Borger skal som udgangspunkt have hjælpen til den aftalte tid +/- 30 minutter. Hvis praktisk hjælp udskydes, gives altid en erstatningstid inden for 5 hverdage. Hvis indkøb udskydes, gives altid en erstatningstid inden for 1 hverdag. Kommunens opfølgning på kvaliteten: Kommunens opfølgning sker gennem løbende vurdering, personalets observations- og underretningspligt, samt gennem kommunale personrettede tilsyn ( 151 i LSS). Myndighedsenheden fører tilsyn med, om leverancekravene er opfyldt. Kommunen kan ved politisk beslutning gennemføre en brugerundersøgelse i form af spørgeskema til samtlige borgere, som modtager praktisk hjælp. Ledelsen af Myndighedsenheden fører tilsyn med afgørelserne 4

5 gennem stikprøver. 5

6 Ydelsesbeskrivelse for praktisk hjælp. Ydelser inden for praktisk hjælp: Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til: Rengøring. Indkøb. Tøjvask. Pengesager. rengøring: Praktisk hjælp i form af rengøring i boligens dagligt benyttede rum svarende til 65 m² (fra 40 til 70 minutter) kan omfatte: Tørre støv af i nå-højde og på synlige flader. Løse måtter / tæpper rystes. Støvsugning af gulv, møbler og paneler. Gulvvask af tilgængelige flader med vand iblandet rengøringsmiddel. Aftørring af borde, vindueskarme og lignende. Renholdelse af køkkenvask, køkkenlåge og bad. I særlige tilfælde vaske op. Renholdning af køleskab, komfur og mikrobølgeovn. Tømme affaldsspand og påsættelse af ny affaldspose. Afkalkning af kaffemaskine / elkedel med afkalkningsmiddel. Afvaskning af håndvask og toilet med tilstødende væg, badekar / brusekabine og øvrigt inventar med sæbevand og efterfølgende aftørring. Lettere oprydning af sengebord samt afvaskning af sengegærde, sengeramme og sengebord. Skifte sengetøj. 6

7 Renholdelse af borgerens dagligt benyttede hjælpemidler, kørestol, badestol, toiletstol, rollator m.m. indkøb: Praktisk hjælp i form af indkøb (8-22 minutter) kan omfatte: Skrive indkøbsliste, herunder afklarer behov for indkøb af varer og tjekke køleskab. Smide madvarer ud, der er af ældre dato. Indkøb ved hjælper i nærmeste dagligvarebutik, max. 8 kg. Sætte indkøbte varer på plads. tøjvask: Praktisk hjælp i form af tøjvask (5-15 minutter) kan omfatte: Sortering af vasketøj, vask af tøj i hjemmet eller på fællesvaskeri. Tørretumbling, ophængning af tøj, lægge tøj sammen, lægge tøj på plads. pengesager: Praktisk hjælp i form af hjælp til pengesager (minutter indeholdt i indkøb) kan omfatte: Tilmelding til PBS eller andre betalingsordninger. Hente penge / betale regninger i bank / posthus i lokalområdet. Godkendt den 7. april 2014 af Ringsted Byråd 7

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune

Pia Kürstein Kjellberg. Træning som Hjælp. Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Pia Kürstein Kjellberg Træning som Hjælp Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune Publikationen 'Træning som Hjælp, Tidlige projekterfaringer fra Odense Kommune' kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Mod livets afslutning

Mod livets afslutning Mod livets afslutning i eget hjem Indholdsfortegnelse Forord... 3 Etablering af en plejeordning... 4 Særlige betingelser for personer med tilknytning til arbejdsmarkedet... 5 Særlige betingelser for personer

Læs mere

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Samtaleskema til personlig udvikling 1:2

Samtaleskema til personlig udvikling 1:2 Samtaleskema til personlig udvikling 1:2 Borgerinformation Navn: Dato: Samtale: Planlægning af hverdagen I hvilken grad har du i den seneste uge: Sæt ét kryds for hver linje ud for den relevante svarkategori.

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere