Hjarbæks lokale blad December 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjarbæks lokale blad December 2013"

Transkript

1 Hjarbæks lokale blad December 2013

2 Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse Borgmester: Anni Skou Søndersiden Sekretær: Ole Nikolajsen Hjarbækvej Kasserer: Majbritt Moos Søndersiden Blad, web: Tina Rømer Bavnevej Telt, flag m.m. Per Bach Strandvejen Redaktion (ansvarshavende) vedr.»sprøjten«økonomi: Karen Kvist Strandvejen Redaktør: Tina Rømer Bavnevej Sprøjtens mailadresse er: Indlæg modtages gerne elektronisk. Næste deadline: 28. februar Sprøjten husstandsomdeles i Hjarbæk by, i sommerhusområdet på Svanevej, Strandhaverne, Gormendal og i Vorde by. Hjarbæk Sprøjten udkommer 4 gange årligt i et oplag på 325 stk. Web-redaktører: Webmaster: Tina Rømer Co-webmaster: Inge Schou Udlejning af Borgerforeningens telt Borgerforeningens telt (ca. 5 x 8 m) kan udlejes til foreningens medlemmer for 200,- kr. Teltet kan kun bookes for indeværende år (næste år kan bookes fra 1. januar), og kun hvis Borgerforeningen fortsat vælger at eje et telt og ikke selv skal benytte det. Teltansvarlig og booking: Per Bach, Forside: På en kold og blæsende 1. december kom julemanden sejlende til byen med godter til store og små Indkaldelse til generalforsamling i Hjarbæk Borgerforening tirsdag den 18. februar 2014 kl i Sejlklubbens lokaler Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af skriftfører 3. Formandens beretning 4. Kasserernes beretninger 5. Valg til bestyrelsen På valg er: Majbritt Moos (modtager ikke genvalg) Ole Nikolajsen (modtager ikke genvalg) 6. Valg af suppleant til bestyrelsen På valg er: Ole Skou (modtager ikke genvalg) 7. Valg af revisor og suppleant for 1 år På valg er revisor: Kaj-Lykke Larsen (modtager genvalg?) På valg er suppleant: Erling Hansen (modtager genvalg?) 8. Forslag om vedtægtsændring 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 25. januar. Forslag sendes til Ole Nikolajsen: Dagsorden og indkomne forslag offentliggøres på Træet og på hjemmesiden senest 14 dage før generalforsamlingen.

3 Information fra bestyrelsen Vedr. lokalplan 371 (Svanevejsområdet) På baggrund af henvendelser fra flere borgere i byen berørt af nyudstykningerne ved Svanevej har vi sendt modstående skrivelse til Viborg Kommune, da vi som bestyrelse er bekymrede for den trafikale udvikling i Hjarbæk by (jvf. Borgerplanen). For interesserede er fristen for indsigelser 14. januar Vedr. lokalplan 424 (forslag) Den 28/10 blev der på Løgstrup Skole afholdt høringsmøde om lokalplansforslag 424 vedr. Hjarbæk by. Lokalplanforslaget opdeler Hjarbæk i 5 delområder og vil derfor berøre byens borgere i forskellig grad. På den baggrund kan bestyrelsen ikke bringe en fælles indsigelse på byens vegne, men vi opfordrer på det kraftigste alle borgere, der ønsker at gøre indsigelse, til at gøre dette til Viborg Kommune inden 8. januar. Alle indsigelser vil være tilgængelige på kommunens hjemmeside. Forslaget til lokalplan 424 kan hentes på > Hjarbæk > Lokalplaner Indsigelser sendes til: Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Plan, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg, Frist for indsigelser er 8. januar Følgende er fremsendt til Viborg Kommune den 8. december 2013: Viborg Kommune Teknik & Miljø, Plan Prinsens Alle Viborg Hjarbæk, den 8. december 2013 Vedr. indsigelse til lokalplan nr. 371 Viborg Kommunes tilkendegivelser vedr. vejforløb og trafikbelastning i forbindelse med nye udstykninger af fritidsgrunde i delområde 2 og 3 i Hjarbæk. På foranledning af kommunikation mellem Viborg Kommune, borgere i Hjarbæk og borgermøde ønsker Hjarbæk Borgerforening hermed at give udtryk for foreningens officielle holdning til sagen. Gennem adskillige år (senest dokumenteret i Borgerplanen udarbejdet i 2009/10 på opfordring fra Viborg Kommune) har borgerne i Hjarbæk helt entydigt udtryk et primært ønske: At øge trafiksikkerheden på Hjarbækvej, som bl.a. er hovedfærdselsåre for byens børn. Som midler hertil er der bl.a. foreslået en alternativ adgangsvej til sommerhusområde, Svanevej, som jf. kommunes egne beregninger, vil kunne reducere trafikbelastning med op til 20 procent. fartdæmpning, som vil give længere reaktionstid i de situationer, der altid vil opstå. Det er derfor uforståeligt, at vi nu skal erfare at kommunen har truffet en modsatrettet beslutning, ved at give en "midlertidig" tilladelse for adgang til 7 nyudstykkede fritidsparceller via Svanevej og dermed øget trafik ad Hjarbækvej og, at denne tilladelse ikke samtidig tidsbegrænses til en konkret dato og en begrænset anvendelse. Resultatet af denne beslutning er i direkte modstrid til de ønsker, der er fremsat fra borgernes side. Det, der samtidig gør kommunes beslutning i sagen endnu mere uforståelige, er kendsgerningen om, at det er en privat jordejer og udstykker, der tilgodeses i sin helt legale virkelyst og profitsøgning på bekostning af de borgere, herunder skolebørn, der i den nødvendige hverdag kommer til at betale prisen i form af helt unødvendig øget trafik og dermed risiko. Vi kan derfor på ingen måde forstå de forslag til lokalplan nr. 371 og acceptere de beslutninger der p.t. er truffet og meldt ud. Vi ønsker at have positive relationer til Viborg Kommune. Vi beder og anmoder derfor om, at de beslutninger, der eventuelt er truffet, bliver omgjort eller ændret, så byens faste beboere bliver tilgodeset fremfor ejerne af fritidshuse. Hjarbæk Borgerforening vil gerne fremme dialogen med Viborg Kommune. Vi ønsker derfor et møde med kommunen, hvor vi kan uddybe ovenstående udfordring. Vi imødeser derfor et snarligt svar på vores henvendelse. Med venlig hilsen På Borgerforeningens vegne Anni C. Skou Formand for bestyrelsen Tlf.: Arb.telefon: , lokal

4 Jubilæumsarrangementer 2014 Ved fællesspisningen 1. nov. blev der spist, snakket og hygget, og følgende arrangementer blev vedtaget. Borgerforeningens midler er desværre ikke ubegrænsede, og bestyrelsen har derfor besluttet at støtte hvert arrangement med op til 2.000,- kr. Mere detaljeret plan følger i næste blad. Fredag den 21/ kl til Maskebal for voksne Dagen afsluttes med kagekonkurrence. Mere detaljeret plan følger i næste blad. Se invitation side 11. For medlemmer af Hjarbæk Borgerforening, ikke medlemmer kan deltage mod tillæg for bus kr. 75,- pr. person. Pris: kr. 240,- pr. person for smagning, samlet betaling foretages ved tilmelding. Tilmelding: Skal ske til Butik Remme på tlf / eller senest 14/ Fastelavnsfest for børn Lørdag den 1. marts kl i Pavillonen. Se invitation side 10. Motionsdag Søndag den 18/5 inviteres til hyggelig»store Motionsdag«for hele familien. Lørdag den 1. marts kl i Pavillonen. Whisky- og romsmagning hos Mac Y i Frederiks Deltagerne får mulighed for at smage en lang række udsøgte whisky og rom. Kanotur Lørdag den 28/ kl indbydes til fælles kanotur på Fiskbæk Å til Stejlepladsen med start fra Nybro. Kultur-uge I perioden 5-12/7 er der dømt Kultur-uge i Hjarbæk. Blandt indslagene er: Udstilling af lokale kunstnere Guidet tur: I Rasmus X fodspor Mulighed for sjægtesejlads Mere detaljeret plan følger i juni-bladet.

5 Hjertelig tak for venlig deltagelse ved vor far Arne Jensens død og bisættelse. Tak for blomster, kranse og pengegave. Preben, Hanne, Inger Marie og Søren 24 timers løb og søndagsløb Vi er en gruppe søndagsløbere, der mødes hver søndag kl ved Træet. Vi løber 5-8 km i forskellige tempi. Man møder blot op, hvis man har lyst til at være med. Til august 2014 kan dem, som har lyst, være med til at løbe 24 timers løb omkring Søndersø. Arrangementet er ikke kun for løbere, men også for alle, som har lyst til at hygge og bakke op om det sociale i og omkring Borgerforeningens telt ved søen. Vi har brug for nogen til at grille aftensmad og heppe hele døgnet! Der er plads til alle. Mere herom senere. Søndag d. 15/12 kl er der juleafslutning for løberne og andet godtfolk i Sjægteskuret. Man medbringer lidt juleguf og der bliver lavet glögg. Forinden (kl ) har de friske løbere været ude på en løbetur i vinterlandskabet. Kom frisk, hvis du har lyst til at være en del af løbearrangementet som løber eller deltager på anden vis. Vi aftaler på mødet hvem, der gør hvad, i forhold til 24 timers løbet. Har du brug for yderligere info, kontakter du blot mig eller en af de andre løbere. Vi vil rigtig gerne have flere med (for mit vedkomne også for ikke at skulle løbe så mange omgange...) Vel mødt! På Hjarbæk løbernes vegne /Helle

6 Fastelavn for børn Lørdag den 1. marts kl i Kroens Pavillon Vi starter dagen med en fastelavnsfest for børn. Konceptet er ikke helt færdigbearbejdet endnu, men det bliver et lidt anderledes arrangement end vanligt, dog stadig med tøndeslagning og udklædning. Nærmere information bliver hængt på Træet og sat på hjemmesiden (www.hjarbæk.dk), når tiden nærmer sig. Tilmelding til Tina Rømer, senest 24. februar på eller Maskebal for voksne Borgerforeningens referater afslører, at de 2 faste, årlige arrangementer fra starten i 1939 og mange år frem var en fastelavnsfest for børn om eftermiddagen i Pavillonen, efterfulgt at et maskebal med dansant for de voksne. I jubilæets tegn genopliver vi for en enkelt aften den gamle tradition og inviterer Borgerforeningens medlemmer med ledsager til festmiddag efterfulgt af Maskebal med dansant Lørdag den 1. marts kl i Kroens Pavillon Vi er klar over, at mange i større eller mindre grad har aversioner mod udklædning, så lad os med det samme slå fast, at graden af udklædning er helt individuel. Nogle går måske rundt med en indestængt fuldblodspirat i maven, som bare må have luft denne aften, mens andre finder det helt grænseoverskridende at skulle iføre sig en hat. Så, med andre ord, man bestemmer selv! Tilmelding og pris vil fremgå af Træet og hjemmesiden i starten af det nye år. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at være med til at gøre aftenen festlig, fornøjelig og helt forrygende ganske som da farfar var dreng!

7 Riv midtersiderne ud, klip langs stregerne og flet et par søde julehjerter Gyldenrisvej Viborg Tlf Kombinér farver og mønstre efter behag

8

9 Kalenderen 1. halvår til opslagstavlen Dato Arrangement 25/1 Sidste frist for indkomne forslag til generalforsamling 18/2 Generalforsamling kl , Sejlklubbens lokaler 21/2 Whisky- og romsmagning, Frederiks 1/3 Kl : Fastelavn for børn, Pavillonen 1/3 Kl : Maskebal for voksne, Pavillonen 25/4 Kl : Oprydning på Stejlepladsen 18/5 Store Motionsdag 23/6 Skt. Hans 28/6 Kanotur på Fiskbæk Å 5-12/7 Kultur-uge Støt Sprøjtens annoncører de gør det muligt at lave dette blad! Næste deadline 28. februar 2014

10 Hjælp søges Områdets største butik med alt, hvad du behøver Stort sortiment i: Fersk kød og pålæg Friskt brød Mejerivarer Kolonial Grønt Øl/vin/vand og meget mere Derudover har vi håndkøbsudsalg og postbetjening. Kundevenlige åbningstider: Alle ugens dage kl I anledning af Borgerforeningens jubilæum i 2014, påtænker Sprøjten at udgive et jubilæumsskrift over de forløbne 75 år. MEN undertegnede har ikke fantasi til at fylde et helt jubilæumsskrift alene. Derfor vil jeg gerne have hjælp og input, så publikationen kan blive en lille lækkerbisken over byens histore, personligheder m.m. Har du lyst til at hjælpe med at finde emner og stof til et sådant jubilæumsskrift eller ligger du inde med lokal viden, fotos og guldklumper fra de gode gamle dage, så vil jeg meget gerne tale med dig. Jeg vurderer, at det redaktionelle kan klares på nogle få aftener, og foreslår, at vi går i gang i slutningen af januar, hvis der er opbakning til det. Jo flere vi er, des flere historier og detaljer kan vi få med. Venlig hilsen Tina Rømer Kontakt mig på: eller tlf Unyttig viden Vidste du at Mennesket i gennemsnit brug minutter på at kysse igennem livet. Impotens er grund nok til at få skilsmisse i 26 amrikanske stater. Mænd får oftere hikke end kvinder (juleøl??? (red.)) Ciabattabrød stammer fra udtrykket: Udtrådt sko. Der er statistisk større sandsynlighed for at blive dræbt af en flyvsk champagne-prop end af en giftig edderkop. Ligesom fingeraftryk, så er alles tungeaftryk også forskellige. Ca. 45% af alle danskere kigger i andre folks toiletskabe. Det vil tage myrer en måned at lave 1 liter urin. En safnoptolog er en, der studerer lopper. En ølflaske er nøjagtig lige så høj som en standard mursten: 22,8 cm.

11 Nytårs-gåtur Traditionen tro mødes alle, der har lyst ved Træet kl. 13 på årets sidste dag til den hyggelige nytårs-gåtur. Ruten er ikke helt fastlagt, men undervejs varmer vi næsen ved hvert sving. Jesper og Pia i Vorde vil igen beværte os på fyrstelig vis, inden vi vandrer mod Hjarbæk igen. Og mon ikke Villys»Foderbræt«kommer frem af gemmerne i dagens anledning Fyrværkeriafskydning Af hensyn til byens stråtage, brandvæsenets udrykningstid og det sociale element i øvrigt opfordrer vi til at mødes på molen ca. kl til fyrværkeriafskydning. En fin lejlighed til at ønske hverandre godt nytår under de farvestrålende raketter...

12 Aktuelle slanketips 1. Hvis du spiser noget, uden at nogen ser det, indeholder det ingen kalorier. 2. Hvis du drikker sukkerfri sodavand og samtidig spiser en chokoladebar, vil alle kalorierne i slikket blive elimineret af de manglende kalorier i den sukkerfrie drik. 3. Hvis du spiser sammen med nogle andre tæller kalorierne ikke, hvis du blot spiser det samme, som de gør. 4. Fødevarer, der indtages af helbredsmæssige grunde, såsom chokolade, cognac eller ostekager, tæller ikke med. 5. Hvis du sørger for at opfede alle personer i dine nærmeste omgivelser, vil det få dig selv til at se tyndere ud. 6. Fødevarer, der indtages under f.eks. en filmforevisning, tæller ikke med, idet de indgår som en del af et underholdningskoncept og ikke som led i din ernæring. Det gælder f.eks. chokoladestænger, popcorn, pebermyntepastiller, franske mandler og alle typer snold og bolsjer. 7. Ituslåede eller knuste småkager indeholder ikke kalorier, de er forsvundet under knusningen. 8. Alt, hvad der slikkes af knive eller skeer, mens du f.eks. tilbereder søde desserter, indeholder heller ingen kalorier. 9. Fødevarer, der har samme farve, indeholder samme mængde kalorier, f.eks. spinat og pistacieis. 10. Chokoladens farve er universel, og den kan derfor erstatte et hvilket som helst andet fødemiddel. 11. Alt, hvad man spiser stående, er fri for kalorier. Det skyldes formentlig tyngdekraftens indvirkning på kaloriernes vægtfylde. 12. Alt, hvad man spiser af en andens tallerken, er fri for kalorier, eftersom kalorierne rettelig tilhører den anden, og derfor vil hænge fast på hans tallerken. GOD JUL MED GOD APPETIT OG GOD SAMVITTIGHED!!! En god tradition I Hjarbæk har vi mange traditioner; for eksempel melder man sig først til et arrangement efter sidste tilmelding, mange er med til at holde»julens Glæde«kørende, man vender ofte måske dagligt havnen, man råber et trefoldigt hurra meget hurtigt og for rigtig mange og så flager man i Hjarbæk! Denne tradition er til stor undren for mange udefrakommende og for lige så mange en glæde. Det er et smukt syn, der møder en, når man kommer til en flagsmykket by som Hjarbæk. Det er ligesom om flaghejsning smitter. Flager mange, hejser man selv flaget og går herefter rundt i byen for at finde ud af, hvad vi flager for. Det er da charmerende og et tydeligt tegn på, at vi kærer os om hinanden og både glædes og sørger med hinanden. Dannebrog vejrer jo ikke kun ved festlige lejligheder, men markerer også, når et menneske i Hjarbæk har forladt denne verden. En smuk afsked. Så, om det er konfirmation, begravelse, fødselsdag, VM eller studentergilde er underordnet: Jeg holder af og er stolt af denne fantastiske tradition. /Helle Sprøjten ønsker alle vore læsere Glædelig Jul & Godt Nytår

13 Luksus til hverdag Gårdhavecafe Bed & Breakfast Butik Remme Luksus til hverdag Kunsthåndværk, brugskunst, fine ting til haven, delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet Ved godt vejr er der åbent i 'Den hemmelige Cafe' i Gårdhaven Gårdhavecafe Bed & Breakfast Kunsthåndværk, brugskunst, fine ting Vi til har haven, åbent: Fredag: delikatesser og gaveartikler i høj kvalitet Lørdag-søndag: Ved godt vejr er der åbent i 'Den hemmelige Cafe' Samt i Gårdhaven alle skolefridage Hjarbækvej 8/Søndersiden Hjarbæk Vi har åbent: Fredag: Lørdag-søndag: Løgstrup Samt alle skolefridage Tlf: Hjarbækvej 8/Søndersiden Hjarbæk 8831 Løgstrup Tlf: Juniorsiden Åh nej dog Sætternissen har smugkigget i Sprøjten og har uheldigvis spildt rød marmelade ud over hele bladet. Kan du finde ud af, hvor mange sider Sætternissen har læst ved at finde og tælle marmeladeklatterne? Sætternissen har spildt marmelade på... sider. Rebus Løsning på rebus:... Løs opgaverne, aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 22/12 og vær med i lodtrækningen om præmierne. Denne gang udtrækker vi hele 2 vindere, som hver kan se frem til at modtage en stor juleslikpose her op til jul, personligt leveret af Karen. Navn:... Adresse:... Tlf... Vindere fra september-opgaverne: Stort tillykke til Andrea Emilie Kvist, som har vundet en slikpose, og stort tillykke til Klochs på Strandvejen, som rendte med rødvinen. De heldige vindere kan afhente deres præmie hos Karen Kvist.

14 KUN FOR VOKSNE Løs opgaven, aflevér siden til Karen Kvist, Strandvejen 4, inden 22/12 og vær med i lodtrækningen om præmierne. Denne gang udtrækker vi hele 2 vindere, som hver kan se frem til at modtage en god flaske whisky her op til jul, personligt leveret af Karen. Navn:... Adresse:... Tlf...

15 Jannie og Erland Pedersen Søndersiden Sandie 2 Dyhr Hjarbæk og Troels Tlf. Pedersen Søndersiden 2 Hjarbæk Tlf

Nu med hele to side 9 piger

Nu med hele to side 9 piger Hjarbæks lokale blad September 2013 Nu med hele to side 9 piger og kan redaktøren så få ro! Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse Borgmester: Anni Skou Søndersiden 3 22 29 31 41 Sekretær: Ole Nikolajsen Hjarbækvej

Læs mere

Hjarbæk får cykelsti med forbindelse til banestien

Hjarbæk får cykelsti med forbindelse til banestien Hjarbæks lokale blad Juni 2014 Hjarbæk får cykelsti med forbindelse til banestien Tour de Fiskbæk Å Hjarbæk Borgerforenings bestyrelse Borgmester: Tina Hansen Bavnevej 7 40 94 91 94 nikkelto@gmail.com

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013 Indkaldelse til generalforsamling i Sydkystens Sejlklub onsdag den 5. marts klokken 19.00 i klublokalet ov er Kabyssen Sydkystens Sejlklub Særnummer 36. årgang 2013 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet,

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Vium - Hvam Avis 2012

Vium - Hvam Avis 2012 Vium - Hvam Avis 2012 Årgang 35 Nr. 1 LÆS ALT T OM fri idræt i 2012, arbejdslørdag i sognegården samt andre dugfriske nyheder Indlæg bedes sendt elektronisk til helle.haack@gmail.com 2 Vium-Hvam Sognegård

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG

NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG Egebladet NR. 4 APRIL 2015 18. ÅRGANG Læs om: Så gik. Kim Lander fra GO. P-vagter vedtaget i Ballerup. Endnu en butik lukker. Frisør butikken Chagall lukker ved udgangen af april i år. Det er den 3. butik

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

16. årgang Nr. 2 juni 2012

16. årgang Nr. 2 juni 2012 16. årgang Nr. 2 juni 2012 Konfirmanderne 2012 2 Stokkemarke Friskole Nyt fra Stokkemarke Friskole Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Østofte Rersnæs Nørreballe

Læs mere

15. årgang Nr. 1 marts 2011. Stokkemarke Brandvagt nyt køretøj, klar til udrykning!

15. årgang Nr. 1 marts 2011. Stokkemarke Brandvagt nyt køretøj, klar til udrykning! 15. årgang Nr. 1 marts 2011 Stokkemarke Brandvagt nyt køretøj, klar til udrykning! 2 Kultur- Beboerhus Nye vinduer i Kultur- Beboerhus/ den gamle skole Efter den store renovering af Beboer- Kulturhuset/den

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn

Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Vores Blad Juni 2009 - Nr. 107 Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Foto: Allan Faurskov Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne Indhold Formanden har ordet Side 3 Sankt Hans Side

Læs mere

Dec 2013 5. årgang 8. udgave

Dec 2013 5. årgang 8. udgave Dec 2013 5. årgang 8. udgave ÅBENT ALLE DAGE FRA 06:30 20:00 TÆTTERE PÅ DIG OG DIN HVERDAG! F O R M A N D E N S F O R O R D Zebra-projektet på godt og ondt! For nylig afholdt vi i Gundsømagle en Zebra-event

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Kom og hør om resultaterne af»naboskabsundersøgelsen«side 7 - Mød Kay på ejendomskontoret. Side 6 - Visionen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen

TIDENDE. Nyt liv til gadekæret. Herringløse Maj 2014. Vi har fået et haveselskab Læs side 14. Ny tradition løbes i gang. Tønderne fik tæsk på skolen Herringløse Maj 2014 TIDENDE Læs side 4 Nyt liv til gadekæret Vi har fået et haveselskab Læs side 14 Ny tradition løbes i gang Læs side 13 Tønderne fik tæsk på skolen Læs side 12 Indhold Nyt fra Landsbyrådet

Læs mere

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen

nr. 3 november 2007-1. årgang journalen nr. 3 november 2007-1. årgang VESPA KLUB DANMARK journalen Præsident Flemming Olsen Smedebakken 67 8600 Silkeborg tlf. 8685 3500 / 4026 5255 flemmingo@privat.dk Vicepræsident/Webmaster Peer Fløjstrup Tanggaard

Læs mere