Årgang 28 Nr. 3. December 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 28 Nr. 3. December 2010"

Transkript

1 Årgang 28 Nr. 3 December 2010 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland

2 Hjejlen årgang 28 nr.3 december 2010 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik: Tryk: For side : Bagside: Thorkil Brandt Tindbæk Byvej 30, 8830 Tjele Henning Christensen A. Søe-Knudsen Tonny Ravn Kristiansen Søren Michelsen Krag Oplag: 550 eks. ISSN BESTYRELSE FOR DOF-NORDVESTJYLLAND: Jan S. Kristensen (JSK) Formand Henriette Tøttrup Hansen (HTH) Næstformand Susanne Primdahl (SP) Kasserer Ole Lilleør (OL) Sekretær Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm Savværksvej 14, 7870 Roslev Bangsvej 15, 7850 Stoholm Baldersvej 19, 8800 Viborg Søren Michelsen Krag (SMK) Hesselbjergvej 29, 7900 Nykøbing M Thorkil Brandt (TB) Tindbæk Byvej 30, 8830 Tjele Lars Mogensen (LM) Østervangsvej 7, 8830 Tjele Anni Oppelstrup (AO) Bådsgårdvej 61, Hald Højslev Thomas Buus Nielsen (TBN) Irisvej Stoholm KONTAKTPERSONER: Revisor: Karsten M. Andersen Repræsentantskabsmedlemmer: JSK, HTH Kontaktperson i DOFs hovedbestyrelse: Kirsten Marie Haugstrup Ekskursioner: SPR m.fl. Lokalrapport (FUGLE og DYR i Nordjylland): Frits Rost Fugleregistrering: OL Friluftsrådet: JSK Fugleværnsfonden: Eyvind Lyngsie Jakobsen Se desuden kontaktpersoner i kommunale grønne råd, sidst i bladet 2

3 2010/3 INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Information: Generalforsamling 5 Forårskursus 11 Kommende ture til 10/ Turreferater: Traneovernatning Vejlerne 18 Turberetning fra Agerø 19 Mågesjov Klitmøller 20 Kanotur på Tange Sø 23 Artikler: Nyt fra bestyrelsen 3 Nye fugletårne i Skive 6 Nu er Musse derude 8 Paragraf 3 område 10 Fantastisk sejr 12 Jagtoplevelse 13 Mårhund 14 Ynglefuglekursus beretning 21 Nyt fra bestyrelsen Af Thorkil Brandt Hermed er årets tredje og sidste nummer af Hjejlen på banen. I sidste nummer kunne vi redegøre for tre truende sager i vort lokalområde: Vindmøllerne ved Østerild, saltsagen fra Lille Thorup og sagen om nye elmaster tværs over Nørreådalen. Og der er nyt i alle tre sager. Vindmøllerne i Thy skal genbehandles i Folketinget, da det viser sig, at beslutningsgrundlaget mht. støjniveau har været vildledende. Men nu vil fremtiden vise, om genbehandlingen bliver andet end en formssag. Et nyt aspekt i sagsbehandlingen kunne jo være de mange nyligt lukkede danske afdelinger af Vestas... Senere i bladet redegør Anni Oppelstrup for den nyeste udvikling i saltsagen ved Lille Thorup. Her skal blot nævnes, at der, desværre dog med forbehold, er rigtig gode nyheder. Også mht. elmasterne over Nørreådalen er der godt nyt. Miljøcentrene har nemlig besluttet at anbefale en kabelføring under ådalen. Alt tegner altså til, at vi undgår de fuglefarlige stormaster mellem Viskum og Vejrum. Den endelige afgørelse ventes snarest. Det tegner således også til, at der i løbet af de kommende år vil blive ryddet helt eller delvist op i det stærkt skæmmende virvar af elmaster umiddelbart øst for Vejrum, der nu vil blive afløst af en kabelføring. I første weekend i november holdt vi et udvidet bestyrelsesmøde i Vejlerne. Det var bestyrelsens andet visionsmøde. Det første holdt vi i januar Ved begge disse lejligheder har Åge V. Jensens fonde sørget for husly til os, idet fondene ejer et fint Forsiden: Sjagger fotograferet ved Vium 12/ Foto: Tonny Ravn Kristiansen 3

4 HJEJLEN gæstehus umiddelbart vest for Bygholmdæmningen og dette velbeliggende stråtækte hus udlånes gæstfrit til sådanne formål. Vi vedtog bl.a. at oprette et Naturpolitisk Udvalg. Udvalget vil i første omgang bestå af lokalafdelingens 4 kommunerepræsentanter (se hvem det er på indersiden af Hjejlens omslag). Vi har En stor tak Nyt fra bestyrelsen oprettet udvalget for at kunne hjælpe hinanden med at vurdere de mange forskelligartede miljøsager, vi får tilsendt af kommunerne. Desuden vil vi have mere fokus på paragraf-3-områder, som i en del tilfælde ikke behandles efter lovens hensigter se Henriette Tøttrup Hansens artikel i dette nummer af Hjejlen. til alle, som i det forgangne år har indbetalt bidrag til Hjejlen og lokalafdelingen. Igen i år har vi valgt at indlægge et girokort i årets sidste nummer, så abonnenter udenfor lokalafdelingens område har mulighed for at bruge det til fornyelse af deres abonnement. Et årsabonnement koster stadig kun 70 kr. For medlemmer af lokalafdelingen er Hjejlen inkluderet i medlemskontingentet, men vi er også altid meget glade for de frivillige bidrag, vi gennem året modtager fra tilfredse medlemmer. Det er muligt at skrive en besked på girokortet, så det kan bruges til begge formål. 4

5 2010/3 Generalforsamling GENERALFORSAMLING i DOF-NORDVESTJYLLAND lørdag den 26. februar Mødested: Morsø bibliotek, Støberisalen, Nykøbing Mors, kl. 12:00. Dagsorden iflg. DOFs vedtægter: Valg af dirigent 1. Beretning om lokalafdelingens virke i Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 3. Fremlæggelse af budget til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (på valg er: Henriette T. Hansen, Søren Michelsen Krag, Ole Lilleør, Thorkil Brandt) 5. Valg af revisor 6. Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab (kun i ulige år) 7. Forslag fra medlemmerne 8. Eventuelt Forslag med begrundelse kan sendes skriftligt til formanden pr. mail eller post, senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Den samlede dagsorden med evt. indkomne forslag offentliggøres på lokalafdelingens hjemmeside (www.dof-nordvestjylland.dk) senest 2 uger før generalforsamlingen. Lokalafdelingen er vært ved en beskeden frokost m. øl og vand ved mødets start, samt under mødet kaffe + the med kage. I forbindelse med generalforsamlingen er der ekskursion til Agerø og Tissingvig. Mødetid og -sted: kl. 09:00 på Parkeringspladsen ved Fugleværnsfonden reservat på Agerø. 5

6 HJEJLEN Nye fugletårne i Skive Ådal Af Henriette Tøttrup Hansen Opmærksomme fuglekiggere har måske set dem, de to nye fugletårne i Skive Ådal. Sidste år kontaktede Skive kommune DOF Nordvestjylland. De havde nemlig et nyt fugletårn ved Egeris på tegnebrættet og ville gerne have os med på råd. Vi fik så samlet lokale medlemmer af DOF og Danmarks Naturfredningsforening til en besigtigelse på ådalen sammen med kommunen. Ideer og erfaringer blev udvekslet og kommunen var meget lydhør. Det gjaldt således, da vi gjorde gældende, at der måske var større behov for et tårn ved Sdr. Boulevard, hvor der næsten altid står åbent vand og derfor er flest fugle. Resultatet af anstrengelserne kunne så ses Skive Ådal Foto: Henriette Tøttrup Hansen her i foråret. Da var Skive Ådal blevet hjemsted for ikke bare et men to fugletårne. Tårnet ved Egeris kan man komme til fra P- pladsen ved Herningvej. Når man har krydset åen, går der en lille sti til venstre og den fører ned til tårnet. Det er ikke meningen, at tårnet skal blive ved med at stå så åbent, som det gør nu. Med tiden skal der gro bevoksning op omkring det. 6

7 2010/3 Skive Ådal Det andet tårn kommer man til, hvis man fra Sdr. Boulevard går ind ad Liselund og ned i ådalen; så kommer man efter kort tid en handicapvenlig platform på højre hånd. Der er også blevet fremstillet to rigtig fine fugleplancher, den ene viser fugle fra sommerhalvåret, den anden viser fugle fra vinterhalvåret. De meget smukke plancher er tegnet af fugletegneren Peter Hedegaard Kristensen. Skive kommune var endvidere interesseret i at få lavet en tilhørende fuglefolder med en mere detaljeret beskrivelse af fuglene. DOF fik helt frie hænder til at udarbejde teksten og Skive kommune designede folderen. Den meget stilfulde folder kan fås på biblioteket og ligger selvfølgelig også i fugletårnene. Skive Ådal er et dejligt grønt fristed i nærheden af byen. Det skønne område kan bl.a. nydes fra de mange gode stier. Forår og sommer høres mange forskellige sangere og flere nattergale kan høres fra først i maj til Skt. Hans. Gøgen kukker livligt og der er liv og glade dage i hættemågekolonien ved Sdr. Boulevard. Efterår og vinter raster der knopsvaner og gulnæbbede sangsvaner. Ofte kan man se fuglene på tæt hold og se deres kendetegn. Vi er rigtig glade for det gode samarbejde med Skive kommune, og er stolte af resultatet, som vi håber, at rigtig mange mennesker vil få glæde af. 7

8 HJEJLEN Nu er Musse derude! Af Susanne Primdahl Musse? - ja, sådan kan en fast gæst på foderbrættet gå hen og få et kælenavn. Henning er ikke i tvivl om, hvad det betyder, når beskeden bliver råbt gennem huset. Så gælder det om at få fat i kameraet og forsøge at få nogle gode billeder af denne Musse. Men hvem er Musse så? Den kvikke læser har nok allerede gættet, at det må være en musvåge med det kælenavn. Men det er jo ikke helt almindeligt, at musvåger besøger foderbrættet, så det kræver nok en forklaring. Om sommeren ser og hører vi musvågerne ude over markerne, som støder op til vores have, og om vinteren er det ikke unormalt, at der kommer en musvåge ind i haven og sætter sig i et stort fyrretræ, der står lige ved siden af et af havens foderbrætter. Der sidder den så og kigger sultent ned på småfuglene, der har travlt med at spise. Det kan da godt være, den har været heldig at snuppe en mus der, men vi har aldrig set det. Alle husker nok stadig sidste vinter, hvor kulden og snedækket rigtig bed sig fast og gjorde livet svært for mange fugle. Også musvågerne havde det svært, for det er umuligt at fange mus, når de lever et beskyttet liv under en tyk dyne af sne. To musvåger opholdt sig jævnligt i vores have og fløj flere gange dagligt skrigende forbi. Musse er her Med bevidstheden om, at deres spisekammer var lukket af sneen, lød det virkelig, som om de klagende skreg på mad. Noget måtte gøres! Valget faldt hurtigt på kyllingefilet, som blev surret fast på den gren i fyrretræet, der oftest blev brugt af musvågerne, men de fangede ikke fidusen lige med det første. Det gjorde derimod de kloge krager, som hurtigt blev faste gæster. Så prøvede vi i stedet at binde kyllingekødet fast på taget af foderbrættet lige ved siden af. Af en eller andet mærkelig grund fandt kragerne ikke ud af at spise der måske fordi det var for svært for dem at bevare fodfæstet på det skrå tag. Her må jeg lige gøre opmærksom på, at kragerne ikke led nogen nød. De spiste bare af de andre lækkerier på havens forskellige foderpladser. Vi holdt spændt øje med arrangementet dag efter dag. Heldigvis betød frostgraderne, at kødet godt kunne blive hængende i nogle dage, før det måtte skiftes ud med noget friskt. Efterhånden begyndte musvågerne at interessere sig for menuen, men de var lynhurtigt væk, så snart de registrerede den mindste bevægelse bag vores vinduer. Fra vores første forsøg på fyrregrenen tog det nok 3-4 uger, før Musse blev en trofast daglig gæst. Vi kunne kende de to musvåger fra hinanden, fordi den ene var mørk og den anden lys, så vi kunne konstatere, at det mest var den ene, der tog for sig af Fortsættes> 8

9 2010/3 Foto: HC 9

10 HJEJLEN retten på taget. Den lyse så vi kun spise nogle få gange. Den faste gæst spiste hver eneste dag knap 200 gram kyllingekød, men så snart sneen var væk fra markerne holdt besøgene op. Måske skulle vi selv overveje at prøve en grillmus med agurkesalat mus smager åbenbart bedre end kylling. Hvis vinteren i år bliver lige så hård, kunne andre måske have lyst til at forsøge sig med fodring af musvåger, så jeg vil slutte af med nogle få gode råd fra en erfaren kok. Vi fandt ud af, at hele kyllingelår var lettere at binde fast, fordi skind og ben holdt sammen på kødet, og leddet yderst på underlåret udgjorde en naturlig stopklods, så det ikke kunne glide ud af snoren. Jeg nærlæste varedeklarationer og opdagede, at de fleste kyllingefileter indeholdt salt, og normalt får en musvåge jo ikke salt på sin mad. Også her udmærkede de hele kyllingelår sig, fordi de var helt naturlige uden tilsætningsstoffer af nogen art. Endelig gjorde vi meget ud af at binde kødet fast, så der ikke var nogen løse løkker, som musvågerne kunne være uheldige at komme til at hænge fast i. Og så skal underlaget (i vores tilfælde taget på foderbrættet) være lavet af træ, så musvågen har mulighed for at holde fast. Vi fik mange fine oplevelser med Musse. Alene det at få så stor en fugl på tæt hold er en oplevelse, og når den tog vingerne til hjælp for at holde balancen, var det et fantastisk flot syn. Jeg vil ønske andre musvågekokke rigtig god fornøjelse! Paragraf 3 Kender du et paragraf 3 område? Af Henriette Tøttrup Hansen Så tænker mange mennesker måske, hvad er det nu lige det er for noget Udtrykket dækker over søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. Ifølge naturbeskyttelsesloven fra 1972, har vi en forpligtelse til at beskytte sådanne områder. Og det betyder, at der ikke må ske nogen form for ændringer, som forringer dem. Således må man ikke dræne en mose, opfylde en sø eller tilplante et engområde. 3 områderne dækker 9,5 % af Danmarks areal og er ofte nogle af de vigtigste og mest sårbare naturområder, vi har. Mange sjældne dyr og planter er knyttet til 3 områderne. Det er derfor vigtigt, at vi hjælper hinanden med at holde øje med disse områder. På kan man se detaillerede kort over Danmark og man kan se, hvor de forskellige naturtyper findes og hvor de beskyttede områder er. Og på kan man finde meget mere information om især naturbeskyttelse. De nævnte hjemmesider er vigtige hjælpemidler for DOF i foreningens arbejde med naturbeskyttelse, og det kan varmt anbefales vore læsere at stifte bekendtskab med disse hjemmesider. I DOF Nordvestjylland har vi ønsket at styrke vores indsats vedrørende naturpolitik. Derfor har vi nu oprettet et naturpolitisk udvalg, som foreløbig består af de fire kommunekontaktpersoner i lokalafdelingen. 10

11 2010/3 Det er Thorkil Brandt fra Viborg kommune, Henriette Tøttrup Hansen fra Skive kommune, Jens Jørgen Pedersen fra Morsø kommune og endelig Jan S. Kristensen fra Thisted kommune. Vi vil i udvalget bl.a. udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med at vurdere de mange miljø- og Kursus fredningssager, vi alle får tilsendt fra vore kommuner. Vi er særligt opmærksomme på ændringer, som kan påvirke følsomme naturområder, herunder 3 områderne. DOF Nordvestjylland gentager succesen i 2011: Forårskursus: Lær fuglesangen at kende Få sat navn på fuglestemmerne. Vekslende mellem kursusaftener og fugleture gennemgår vi fuglesang og kendetegn for havens, skovens og mosens småfugle. Vi starter i marts, hvor et overskueligt antal arter synger, og tager fat på flere, som foråret skrider frem. Vi slutter i maj med et kor af nattergale i mosen! Kurset henvender sig til begyndere. Kurset starter 15. marts og slutter 17. maj, og inkluderer otte mødeaftener (tirsdage) og fire fugleture. Kurset arrangeres af DOF Nordvestjylland og afholdes på Søndermølle ved Viborg. Kursusprisen er 575 kr. Tilmelding sker til undertegnede. Ole Lilleør Baldersvej Viborg Tlf

12 HJEJLEN Fantastisk sejr for Limfjorden Af Anni Oppelstrup Efter tre års omfattende miljøsagsbehandling og høringssvar fra flere grønne organisationer, heriblandt DOF, Danmarks Naturfredningsforening og Fritidsfiskerne, har det statsejede energiselskab Energinet.dk afblæst sine planer om at udvide med flere gaslagre. Naturen og miljøet i Limfjorden har ikke alene vundet en vigtig sag, men har tillige undgået en miljøkatastrofe af format. Udsigterne til at få skyllet tonsvis af tungmetaller og koncentreret saltvand ud i Limfjorden med uoprettelige skader på vandmiljø og dyreliv til følge har samlet borgergrupper og miljøorganisationer ved arbejdsbordet. I dag er det lettelse og glæde, der breder sig blandt natur- og miljøforkæmperne i Skive, Viborg og Vesthimmerland, for Energinet.dk.s beslutning må indtil videre betegnes som en lykkelig udgang på en truende katastrofe. MEN: Energinet.dk ønsker fortsat at udlede spildevand i Limfjorden, når de eksisterende syv gaskamrene skal genudskylles for at øge kapaciteten. Den nu noget mindre mængde processpildevand ved genudskylningerne alene, bør være nemmere at håndtere, så DOF vil foreslå Energinet.dk at genoverveje, hvad der skal ske med spildevandet. Energinet.dk bør genbruge spildevandet, deponere det, eller som mindstekrav rense Fantastisk sejr det for tungmetaller med den Bedst Anvendelig Teknik før en eventuel udledning i fjorden. Statens virksomheder bør være et godt forbillede! Vi er i DOF fuldstændig klar over og har forståelse for, at Energinet.dk har et behov for at udskylle hulrummene, men en statslig virksomhed bør underlægges samme vilkår som private virksomheder og landbrug, der jo ikke kan opnå tilladelse til at udlede giftigt spildevand i Limfjorden. Miljøcenter Aarhus har besluttet at fortsætte sagsbehandlingen ud fra de nye forudsætninger men uden at iværksætte en ny VVM- redegørelse og høringsfase. Men den beslutning er DOF bestemt ikke tryg ved. Fnerginet.dk hævder ganske vist, at der nu kun vil blive tale om en femtedel af den oprindeligt beregnede spildevandsmængde. Men det er ikke klart, hvor det tal kommer fra. Skal hver af de 7 kaverner udskylles 1 eller 3 gange, og hvilke scenarier taler vi om? Med hvilken hastighed vil man udskylle? Skyllehastigheden vil være af meget stor betydning for vandmiljøet. Derfor ønsker DOF mere klarhed over, hvilken driftstilstand der vil blive tale om i henhold til de nye planer. Idet energinet.dk reelt ansøger om et nyt projekt, mener vi i DOF Nordvestjylland, at det absolut må være det sikreste for vandmiljøet i Lovns Bredning med en ny VVM - redegørelse og en ny høringsperiode. 12

13 2010/3 Søndag den 26. september En jagtoplevelse ved Viskum Af Thorkil Brandt Denne seneftermiddag stod Tonny Ravn Kristiansen og jeg som så mange gange før og observerede fuglelivet ved Viskum Kirke. Næsten hele vandspejlet på den østlige sø var dækket af svømmefugle: 515 Pibeænder, 475 Krikænder, 150 Gråænder foruden lidt Spidsænder, Skeænder, Troldænder og 65 Blishøns. Ved vestsøen gik en pæn flok Grågæs. Selv om tusmørket efterhånden sænkede sig, blev vi alligevel stående og nød den fredfulde aftenstemning. Vi lagde så mærke til, at der kom en del jægere gående ned over det tilgroede areal syd for Nørreåen. Det gjorde os nysgerrige, og vi valgte at blive stående for at iagttage den videre udvikling. Jægerne fordelte sig og gik i skjul så tæt på østsøen, som man nu kan komme fra sydsiden af ådalen. Og så tog begivenhederne ellers fart. En særegen jagt blev nu indledt ved, at der blev affyret skræmmeskud, der lettede de mere end 1200 svømmeænder. Ænderne var herefter under langvarig og heftig beskydning af de godt 10 jægere. Der blev frem til klokken 20 løsnet over 100 skud mod de forvildede fugle, hvoraf mange blev ved med at flyve frem og tilbage over ådalen. Der blev også løsnet skud efter 1 Skarv (som er fredet) og en flok Grågæs, der ankom vest fra omkring 19:40, altså et godt Jagtoplevelse stykke tid efter solnedgang, hvor gåsejagt i sin lovlige udgave slutter... En stor flok Grågæs blev hele tiden liggende på vestsøen (det er ikke for ingen ting, at gæs har ry for at være kloge fugle!). Ligeledes blev 63 Knopsvaner hele tiden liggende på østsøen, endnu tættere på de særegne jagtlige udfoldelser. Men samtlige svømmeænder blev fordrevet i vild panik. Vi så kun en and (Krikand), der faldt, men der er dog sikkert faldet flere. Endnu flere er sikkert blevet anskudt, idet der gentagne gange blev skudt efter fugle langt udenfor rimeligt skudhold. Vi kunne altså konstatere, at skydeiveren var endog særdeles stor. En god jæger vil ellers nok holde på, at man højst bør bruge 1-2 skud pr. falden and... Det synspunkt blev i hvert fald gjort gældende af min mediagttager Tonny, der selv er jæger. Lad mig til slut gøre det helt klart, at jeg med denne historie på ingen måde har til hensigt at skabe debat og splid mellem fuglefolk og jægere. Men en jagtform, som den, der er beskrevet herover, tager vi klart afstand fra. Og det samme gør heldigvis en lang række jægere her fra egnen, som har hørt vores beretning. 13

14 HJEJLEN Mårhund i Jylland Af Erik Høst-Madsen Historien har vist, hvor ofte det er gået helt galt, når pattedyr, krybdyr, fugle og andet flyttes fra en lokalitet (verdensdel) til en anden. Kaniner, gråspurve og dromedarer til Australien. Rovdyr som hermelin og ræv til New Zealand. Og her i de senere år, hvor der er lukket asiatiske slanger som tigerpyton og netpyton ud i USA, hvor de specielt har de fået fodfæste i Everglades nationalparken i Florida. Alle nævnte dyrearter har kunnet tilpasse sig og formere sig og har for fleres vedkommende fuldstændig ødelagt naturlige fødekæder og udkonkurreret potentielle fjender. Her i landet har vi i årtier set undslupne og udsatte mink, der har tilpasset sig danske biotoper. Fra at blive fodret dagligt, har mange af disse undslupne dyr fået et solidt fodfæste i den danske natur. Bestanden er, specielt i Jylland, øget stødt. Vi har i en årrække ventet på en indvandring af mårhund sydfra. Optællinger af skudte og trafikdræbte dyr i det tidligere DDR og i Schleswig-Holstein har vist, at de var på vej hertil. Og det på trods af store anstrengelser fra de tyske myndigheder og jægere. For få år siden kom så de første meldinger om mårhund nord for den dansk -tyske grænse. Men nogle danske pelsfarmere har sideløbende med opdræt af mink i årtier også haft opdræt af mårhund. For over 30 år siden, så jeg en mårhund til salg i en eksotisk dyrehandel i Århus. En sandsynligvis sand historie, der dog Mårhunden vanskeligt kan verificeres, går på, at en pelsfarm i det vestjyske med bl.a. mårhund for nogle år siden blev ramt af en storm, der resulterede i et større udslip af dyr. Og dette kunne være forklaringen på, at de tilsyneladende tætteste danske bestande af mårhund findes i området mellem Stauning og Harboøre tange. Specielt i dette område er der observeret mange levende og trafikdræbt mårhunde. Også i Østjylland og på Djursland er der en betydelig bestandstæthed af mårhund. Her er der bl.a. flere steder set eller skudt store unger på 2-3 kg. Jeg har i de seneste 1½ år prøvet at kortlægge udbredelsen af mårhund i Jylland. Og jo mere jeg er gået ind i emnet des mere har pressen skrevet om det. I mange af artiklerne er mit telefonnummer blevet nævnt. Og jeg får stadig flere henvendelser. Jeg har besøgt mange af de mennesker, som har ringet. Har fået mere indsigt og er kommet hjem med mange nye ubesvarede spørgsmål. Jeg har set spor og har hørt mange historier om forsvundne høns og katte. Har lært at sortere i de mange historier. Blandt andet belært af erfaringerne fra Sverige og Tyskland, hvor man regner med, at pct. af de indberetninger, der kommer, er fejlagtige. Min fugleven Finn Andersen og jeg var i september på Harboøre Tange for at se på fugle og spor efter mårhund. Slående er det, at der ikke er samme artsrigdom og fuglemængde her som på Agger Tange. På vej hjem kørte vi gennem Hagebro på vej mod Karup. I en lavning løb pludselig en mårhund over vejen. Det var lidt af en 14

15 2010/3 Udbredelseskort Erik Høst-Madsens kort over mårhundens udbredelse i Jylland. 15

16 HJEJLEN oplevelse. Dens gang var ikke som en ræv, men nærmest lidt trillende som en kat. Skov og Naturstyrelsen registrerer tilsyneladende kun skudte, trafikdræbte og fotodokumenterede dyr. Derfor har de sandsynligvis ikke så mange observationer, som jeg har. Muligvis kan enkelte af de observationer, som jeg har på mit udbredelseskort være forkerte. Men jeg vil hellere være på forkant med udviklingen, for ulven er her virkelig! Det vil efter min vurdering være forkert i den nuværende situation at nedtone problemets omfang ved at være overdrevent kritisk overfor observationer, som for langt de flestes vedkommende er helt pålidelige. For vi får virkelig noget at slås med, hvis ikke der bliver gjort noget meget snart. I begyndelsen af september i år kom så den længe ventede indsatsplan mod mårhund. Den er i det store og hele rigtig god. Men er dog på visse områder mangelfuld. Indsatsen mod mårhund er ikke kun et anliggende for jægere. Her er virkelig noget vi skal hjælpe hinanden med. Vi fuglefolk bør sende alle mistænkelige observationer videre. Mårhunden er lidt mindre end en grævling. Som tidligere nævnt har den en speciel gangart. Den er ikke kun nataktiv, men er specielt i sommermånederne også dagaktiv. Den er kolossalt tilpasningsdygtig hvad angår fødevalg og opholdssted. I forårsmånederne er det specielt padder og jordrugende fugle der er på menuen. Men også plantekost og ådsler indgår i føden. I løbet af sommeren æder den alt, hvad der dukker op. Om efteråret tager den Mårhunden majskolber og andet fedtholdigt for at ruste sig til vinteren. Den er ikke kræsen mht. opholdssted. En rævegrav er fint. Men også store halmstakke, oplagte både, skydepramme, der ligger vendt rundt, store trædynger, der ligger hen til flisning og forladte bygninger. Mårhunde parrer sig om foråret og nedkommer med store kuld. Normalt 8-12 unger, men 16 unger er blevet set, dog ikke her i landet. En historie fra Finland fortæller om et trafikdræbt dyr, der indeholdt 18 fostre! For første gang er der i år overkørt og skudt unger af mårhund. Jeg har fået et par meldinger, der fortæller om slagsmål mellem hund og mårhund, hvor det er mårhunden der har trukket det længste strå. Der er kommet meldinger om, at den er set i byområder, f.eks. i køkkenhaver. Det er ofte beskrevet, at mårhunden kan være bærer af trikiner og den meget farlige rævebændelorm. Dette er dog heldigvis endnu ikke konstateret her i landet. Ser og hører i om mårhund, ja så vil jeg gerne høre om det, så jeg kan tilføje nye brikker til mit udbredelseskort af mårhunden. Ring til mig på nummer eller skriv til mig på min adresse Og giv også Skov-og Naturstyrelsen besked. Kontakt den lokale vildtkonsulent. Skov- og Naturstyrelsen sender skudte og trafikdræbte dyr videre til Veterinærafdelingen i Århus. Derfra sendes resultaterne og dyrene videre til DMU på 16

17 2010/3 Mårhundepote Kalø. Her vil man så på et tidspunkt lave genetiske undersøgelser. Forhåbentlig får vi derigennem klarlagt, hvad der skyldes undslupne dyr i Øst- og Vestjylland og hvad der skyldes indvandringen syd fra. I mit arbejde med mårhund er det gået op for mig, hvor lidt vi ved om dens biologi. Jeg får hele tiden nye løse ender, der skal stykkes sammen. Blandt andet vil ny viden kaste lys over, hvilke fælder, der med held kan benyttes til mårhund. De rævefælder, vi bruger her i landet, dur således ikke til fangst af mårhund. Foto :Thorkil Brandt Fodaftryk af mårhund. Bemærk, at mårhundens to forreste trædepuder er delvist sammenvokset. PS. Vi var den 9. juli i år på aftentur i Finderup øvelsesterræn. Fin tur med mange fugle. Finn Andersen, der er ret god til spor, opdagede lige ved et kampvognsspor spor af mårhund. Helt sikkert. Vi havde tidligere set spor af både ræv og grævling. Fortroppen så sågar en ræv tæt på. Jeg ringede nogle dage senere til jagtofficeren ved Dragonregimentet. Jo, det var rigtigt nok. Her havde de haft mårhund, i hvert fald siden sidste år. Skræmmende, for mårhund der bliver på en lokalitet har med stor sandsynlighed dannet par. 17

18 HJEJLEN Turreferater Traneovernatning i Vejlerne, den 16. oktober 2010 Af Søren Michelsen Krag Turreferater Denne fugletur var måske lidt atypisk. Ingen lange artslister, ingen sjældne fugle, men Traner og tusinder af Kortnæbbede Gæs fyldte alligevel aftenen ud. Med klart og koldt vejr, og relativt læ for nordøstenvinden, kunne gæs og Traner høres tværs over engen, mens vi nød aften og solnedgang. Egentlig var turen bygget over det engelske koncept aren t birds brilliant. Tag et sted hen du kender, og giv ikke-fuglekiggere nogle gode oplevelser med at kigge på fugle. Den første lørdag i efterårsferien lokkede vi med Tranernes indflyvning til Bygholmengen folk ud til Kraptårnet i Vejlerne. Og folk kom der, måske takket være annoncering i det lokale dagblad. Men DOFmedlemmer fra Silkeborg og Bramming var også kørt efter Tranerne. På et tidspunkt talte jeg 33 mennesker i Kraptårnet. Så kunne vi vist heller ikke være flere og enkelte fortrak til diget udenfor. Tranerne kom. De var der faktisk fra starten, men druknede lidt i en adult Vandrefalk, der åd sit bytte på engen, 2 Blå Kærhøge og et par tusind Kortnæbbede Gæs på den sydlige del af Bygholmengen. Tranerne kom snigende i små grupper på op til 24, ofte uden at vi opdagede Dem under indflyvningen. Men aftenens egentlige 18 Foto: Søren Michelsen Krag stjerner var faktisk de Kortnæbbede Gæs. De fløj konstant frem og tilbage mellem Bygholmengen og Torup Fjordholme i flokke på 500 til Til sidst kom over 3000 kortnæbbede flyvende forbi Kraptårnet, idet de fyldte aftenenhimmelen med wink-wink. Da stod der 70 Traner på engen, langt fra de 200, der var set et par aftener forinden. Vi kunne høre flere Traner mod nord, der formentlig stod og ventede på at flyve ind til overnatning. Aftenen genlød af deres GRuiik. Men de fleste deltagere valgte på dette tidspunkt at overhøre Traner og lytte til kolde tæer og røde næser for at tage hjem. For solen var gået ned og det var koldt. Min datter Olga derimod, samlede stormkøkkenet og ventede derefter tålmodigt på varm suppe. Efter suppen, og i den sidste aftenrødme, kom de sidste 120+ Traner ind til overnatning i selskab med 200 Kortnæbbede Gæs. Aftenens sidste show for en eksklusiv skare. Tak til alle deltagere for en hyggelig aften.

19 2010/3 Turreferater Turberetning fra Agerø den 3. oktober 2010 Af Eyvind Lyngsie Jakobsen Det blev en tur for de barske. Regnen stod ned i torve over hele Mors da turen begyndte kl Så det har utvivlsomt holdt nogle hjemme under dynen. Men vinden kom fra den rigtige retning, når planen var at komme ud på Holmene og Stenklipperne. Østlige vinde havde blæst så meget vand væk fra øernes nærmeste omgivelser, at det var muligt at gennemføre turen efter planen. Af de 6 deltagere måtte 2 dog nøjes med Holmene på grund af manglende højskaftede støvler. Straks ved ankomsten til observationsskjulet på Agerø lettede ca Turreferater skarver fra Stenklipperne. På selve Holmene var der ikke mange fugle, dog var der flere højarktiske almindelige ryler, som ikke kendte til frygt for mennesker. Så dem havde vi på få meters afstand ivrigt fødesøgende eller siddende i positur på små forhøjninger. Se fotoet taget på en afstand af 2-3 m. I øvrigt så vi følgende: Dobbeltbekkasin 1, Strandhjejle ca. 30, Lille Kobberneppe 9, Almindelig Ryle ca. 500, Grågås ca. 200, Strandskade 1, Stor Regnspove 5, Lysbuget Knortegås 3, Vandrefalk 1, Hvid Vipstjert 10, Engpiber flere. Krikand 75, Pibeand 30, Gråand 25, Gravand 3 og Toppet Skallesluger 75. Foto: HC 19

20 HJEJLEN Turreferater Mågesjov i Klitmøller den 22 oktober 2010 Af Lars Mogensen Mågesjov og meget andet sjov blev det til denne blæsende formiddag ved Klitmøller. Turen var tilrettelagt for børnefamilier, som ikke lige kunne finde på andet at lave i efterårsferien. Men mange havde øjensynlig andre planer end at få viden om måger og på den måde få lidt mågesjov med hjem. Indrømmet, det var meget blæsende og natten i forvejen blev der målt vindstød af orkanstyrke, netop ved Klitmøller. Hensigten med turen var at komme tæt på mågerne gennem fodring med affaldsfisk. Iagttage mågernes kendetegn, størrelse, fjerdragt og meget mere. Det lykkedes da Turreferater også til fulde, for ret hurtigt fik de øje på det fiskeaffald, vi smed ud til dem. De allerførste var ret sultne og slugte hele rødspætter foran næsen på os. Dog var de lidt mere reserverede end vi havde håbet, men det var muligt uden kikkert at finde frem til art og alderskendetegn på de halvt hundrede måger, som dukkede op for at komme til fadet. Her var svartbage, sølvmåger og stormmåger. Bagefter gav vi os tid til at sidde I læ for vinden for at kikke på havtræk ude på havet, alt imens børnene legede sammen nede på stranden. Fuglemæssigt var det lidt tomt, men det blev da til nogle rødstrubede lommer, rider, suler, alke, lomvier og sortænder ude på det oprørte hav. Foto: Lars Mogensen Så er vi klar til at kaste den første fisk. Mågerne var der lynhurtigt. 20

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 4 December 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 4 december 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Årgang 30 Nr. 1. April 2012

Årgang 30 Nr. 1. April 2012 Årgang 30 Nr. 1 April 2012 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 30 nr.1 april 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

4. Kvartal 2010, nr. 2

4. Kvartal 2010, nr. 2 4. Kvartal 2010, nr. 2 SANDEVIFTEN - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i DOF-Vestjylland. REDAKTION: Pia Morsing, Ringkøbing, e-mail: pia.morsing@gmail.com (redaktør) Agner Svenstrup,

Læs mere

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år!

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år! Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Ørne DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København V Tlf.: 33 31

Læs mere

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 3 September 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 3 september 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Årgang 22 Nr. 1 Februar 2004. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 22 Nr. 1 Februar 2004. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 22 Nr. 1 Februar 2004 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 22 Nr. 1, februar 2004 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Eyvind

Læs mere

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits

Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Nilgæs, naturdebat og nydelige hits Nr. 2 juni 2007 35. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Nilgæs, naturdebat og nydelige hits 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT

Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark. Giv en fjer til Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT 7 r: t: }&t J{ \r". 4 r lx:t:trlkr 2{). 2(). irlsang SØ DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT +. Kysing Næs - Gtll harrfuglelokalitet DOF's naturpolitik i Danmark Giv en fjer til Søravnen

Læs mere

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 48. ÅRGANG 2014 NR.2

PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 48. ÅRGANG 2014 NR.2 PANURUS FUGLE OG NATUR I SØNDERJYLLAND OAS OG DOF SØNDERJYLLAND 48. ÅRGANG 2014 NR.2 Inholdsfortegnelse Dette nummer af Panurus 3 Lidt om småfugle i agerlanet 4 Dr. Johannes Erritzoe 80 år 6 Status Stor

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 7. ARGANG NR. 1, FEB. 1999. o 6/3 4. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 7. ARGANG NR. 1, FEB. 1999. o 6/3 4. Foreningen for fuglebeskyttelse tssn 0908-858X Postbesørget blad 09106 odc 209 tii ELS BOI.I}IOLI JEI{SEI{ LRIIGEI'IRRl(EII 3 ULBøLLE 5762 tjester SKERIII 5762 000 o 6/3 4 HAVREVIMPEN DOF. FYN f)ansk Ornitologisk Forening Foreningen

Læs mere

FUGLE og DYR i Nordjylland

FUGLE og DYR i Nordjylland FUGLE og DYR i Nordjylland 2009 FUGLE og DYR i Nordjylland 2009 ISSN 0903-1731 Rapport nr. 46 fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2010 Nordjysk Ornitologisk Kartotek Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sundet Bulgarien Ege nsedybet Vi I dtreservat Hedelærkens forekomst på Fyn

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sundet Bulgarien Ege nsedybet Vi I dtreservat Hedelærkens forekomst på Fyn tssn 0908-858X Postbesørget blad a9ie5 f,pc ';ELS EO'HOLT -ENSEN L*NEE}'*R(EN 3 LLT]ELLE 5762 UESTER SKERN JT6Z olll,. z OCE HAVREVMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse lssn 0908-858X Postbesørget blad HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997 Formandsberetning Ørnetur Halens fugle Fyns Hoved forår 1996

Læs mere

los... JAGT& JÆGERE Jagtkonsortium Så går det Andejagt Det gode D A N S K L A N D - S T R A N D J A G T O G

los... JAGT& JÆGERE Jagtkonsortium Så går det Andejagt Det gode D A N S K L A N D - S T R A N D J A G T O G D A N S K L A N D - 1991 O G S T R A N D J A G T JAGT& JÆGERE Januar / Februar 2015 www.dls-jagt.dk 24. årgang los... Så går det Andejagt Det gode Jagtkonsortium LEDER Betaling for at benytte naturen Af

Læs mere

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:;" Markpiber på Anhdt 2OO2. ri " ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT

SØM. Mens vi venter på Årslev,Engsø 7.,:; Markpiber på Anhdt 2OO2. ri  ,,4'- ''o. trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN. FORENINGi ARHUgiAMT Fitl'_ Ø SØM r"tr1 p trl DANSK ORNITELOGISK LQKALAFDELINGEN Nr. 4 o Decemr 2W2. 30. årgang FORENINGi ARHUgiAMT,,4'- -,e"-.:6j:..:;t'-.--:..::." 7.,:;" ri " ''o Mens vi venter på Årslev,Engsø Markpir på

Læs mere

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag'

peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' 1L 'ml q p' br Martg2003 o 31. å. D,A N S K, LOKALA RNIT.9LOGIEiK FERENINEi D'E L 1N c; E.N Å R H U S A M + 'fr :.i, Sorn lrerre - så hund peretning for 2OO2 Fuglqnes Dag' j Dansk Omltologtsr, Forenlng

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 8. ARGANG NR.2, MAJ 2OOO. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 8. ARGANG NR.2, MAJ 2OOO. Foreningen for fuglebeskyttelse 000 1 r:',llor, 011.06 opc: ODC ii109 l.l :i. ri.t.l. * IJonrh o.l. t J'«i+t t tii ti't t t ISSN 0908'85 t.-*,.,r,,0n,.,n'r.[,.r*,.i] Postbesøroet br t.l.l. hu.l..1. c'r ln:at Uc+*i1::e'rr. {}l':-e'r'n:i.

Læs mere

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene?

Jagthunden. Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Nummer 1 februar 2015 Jagthunden Hvor ofte kan man træne Hvor stor er forstyrrelsen, når vi træner på marken? Hvad kan vi gøre for ikke at stresse fuglene? Den nye hundeejer Hvordan griber man det an,

Læs mere

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26

Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85. Medlemsorientering for LF26 Nr. 17 Februar 2011 Årgang 85 Medlemsorientering for LF26 WWW.LF26.DK Lystfiskerforeningen af 1926 s bestyrelse 2011 Formand: Finn Høj Dahl Godthåbsvej 42 7000 Fredericia Tlf. 75 92 92 19 Mail: finn.hoj.dahl@gmail.com

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT

F. Fl. r F. E. w. ts F- DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ARHUS AMT L. E. w E. P ts F- E F- t t: F!- x r tn q s F. E F. Fl E t r F. DANSK ORNTOLOGSK FORENNG LOKALAFDELNGEN ARHUS AMT DANSK ORN TOLOG SK FO REN N G DOFrir en landsforenirg for fugleinteresserede og fuglebeskyttelse

Læs mere

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening

Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening Medlemsblad for Nordjysk Lystfiskeriforening NR. 2 december 2014 29. ÅRGANG Fiskevande: Lindenborg Aa og Rye Aa Mark Hojfeldt Jan Nielsen Mark Hojfeldt Nordjysk Lystfiskeriforening afholder ordinær generalforsamling

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011

cardinalen Cardinalen nr. 2 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 2 J u n i 2 0 1 1 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 2 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere