Årgang 28 Nr. 3. December 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 28 Nr. 3. December 2010"

Transkript

1 Årgang 28 Nr. 3 December 2010 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland

2 Hjejlen årgang 28 nr.3 december 2010 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik: Tryk: For side : Bagside: Thorkil Brandt Tindbæk Byvej 30, 8830 Tjele Henning Christensen A. Søe-Knudsen Tonny Ravn Kristiansen Søren Michelsen Krag Oplag: 550 eks. ISSN BESTYRELSE FOR DOF-NORDVESTJYLLAND: Jan S. Kristensen (JSK) Formand Henriette Tøttrup Hansen (HTH) Næstformand Susanne Primdahl (SP) Kasserer Ole Lilleør (OL) Sekretær Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm Savværksvej 14, 7870 Roslev Bangsvej 15, 7850 Stoholm Baldersvej 19, 8800 Viborg Søren Michelsen Krag (SMK) Hesselbjergvej 29, 7900 Nykøbing M Thorkil Brandt (TB) Tindbæk Byvej 30, 8830 Tjele Lars Mogensen (LM) Østervangsvej 7, 8830 Tjele Anni Oppelstrup (AO) Bådsgårdvej 61, Hald Højslev Thomas Buus Nielsen (TBN) Irisvej Stoholm KONTAKTPERSONER: Revisor: Karsten M. Andersen Repræsentantskabsmedlemmer: JSK, HTH Kontaktperson i DOFs hovedbestyrelse: Kirsten Marie Haugstrup Ekskursioner: SPR m.fl. Lokalrapport (FUGLE og DYR i Nordjylland): Frits Rost Fugleregistrering: OL Friluftsrådet: JSK Fugleværnsfonden: Eyvind Lyngsie Jakobsen Se desuden kontaktpersoner i kommunale grønne råd, sidst i bladet 2

3 2010/3 INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Information: Generalforsamling 5 Forårskursus 11 Kommende ture til 10/ Turreferater: Traneovernatning Vejlerne 18 Turberetning fra Agerø 19 Mågesjov Klitmøller 20 Kanotur på Tange Sø 23 Artikler: Nyt fra bestyrelsen 3 Nye fugletårne i Skive 6 Nu er Musse derude 8 Paragraf 3 område 10 Fantastisk sejr 12 Jagtoplevelse 13 Mårhund 14 Ynglefuglekursus beretning 21 Nyt fra bestyrelsen Af Thorkil Brandt Hermed er årets tredje og sidste nummer af Hjejlen på banen. I sidste nummer kunne vi redegøre for tre truende sager i vort lokalområde: Vindmøllerne ved Østerild, saltsagen fra Lille Thorup og sagen om nye elmaster tværs over Nørreådalen. Og der er nyt i alle tre sager. Vindmøllerne i Thy skal genbehandles i Folketinget, da det viser sig, at beslutningsgrundlaget mht. støjniveau har været vildledende. Men nu vil fremtiden vise, om genbehandlingen bliver andet end en formssag. Et nyt aspekt i sagsbehandlingen kunne jo være de mange nyligt lukkede danske afdelinger af Vestas... Senere i bladet redegør Anni Oppelstrup for den nyeste udvikling i saltsagen ved Lille Thorup. Her skal blot nævnes, at der, desværre dog med forbehold, er rigtig gode nyheder. Også mht. elmasterne over Nørreådalen er der godt nyt. Miljøcentrene har nemlig besluttet at anbefale en kabelføring under ådalen. Alt tegner altså til, at vi undgår de fuglefarlige stormaster mellem Viskum og Vejrum. Den endelige afgørelse ventes snarest. Det tegner således også til, at der i løbet af de kommende år vil blive ryddet helt eller delvist op i det stærkt skæmmende virvar af elmaster umiddelbart øst for Vejrum, der nu vil blive afløst af en kabelføring. I første weekend i november holdt vi et udvidet bestyrelsesmøde i Vejlerne. Det var bestyrelsens andet visionsmøde. Det første holdt vi i januar Ved begge disse lejligheder har Åge V. Jensens fonde sørget for husly til os, idet fondene ejer et fint Forsiden: Sjagger fotograferet ved Vium 12/ Foto: Tonny Ravn Kristiansen 3

4 HJEJLEN gæstehus umiddelbart vest for Bygholmdæmningen og dette velbeliggende stråtækte hus udlånes gæstfrit til sådanne formål. Vi vedtog bl.a. at oprette et Naturpolitisk Udvalg. Udvalget vil i første omgang bestå af lokalafdelingens 4 kommunerepræsentanter (se hvem det er på indersiden af Hjejlens omslag). Vi har En stor tak Nyt fra bestyrelsen oprettet udvalget for at kunne hjælpe hinanden med at vurdere de mange forskelligartede miljøsager, vi får tilsendt af kommunerne. Desuden vil vi have mere fokus på paragraf-3-områder, som i en del tilfælde ikke behandles efter lovens hensigter se Henriette Tøttrup Hansens artikel i dette nummer af Hjejlen. til alle, som i det forgangne år har indbetalt bidrag til Hjejlen og lokalafdelingen. Igen i år har vi valgt at indlægge et girokort i årets sidste nummer, så abonnenter udenfor lokalafdelingens område har mulighed for at bruge det til fornyelse af deres abonnement. Et årsabonnement koster stadig kun 70 kr. For medlemmer af lokalafdelingen er Hjejlen inkluderet i medlemskontingentet, men vi er også altid meget glade for de frivillige bidrag, vi gennem året modtager fra tilfredse medlemmer. Det er muligt at skrive en besked på girokortet, så det kan bruges til begge formål. 4

5 2010/3 Generalforsamling GENERALFORSAMLING i DOF-NORDVESTJYLLAND lørdag den 26. februar Mødested: Morsø bibliotek, Støberisalen, Nykøbing Mors, kl. 12:00. Dagsorden iflg. DOFs vedtægter: Valg af dirigent 1. Beretning om lokalafdelingens virke i Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 3. Fremlæggelse af budget til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (på valg er: Henriette T. Hansen, Søren Michelsen Krag, Ole Lilleør, Thorkil Brandt) 5. Valg af revisor 6. Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab (kun i ulige år) 7. Forslag fra medlemmerne 8. Eventuelt Forslag med begrundelse kan sendes skriftligt til formanden pr. mail eller post, senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Den samlede dagsorden med evt. indkomne forslag offentliggøres på lokalafdelingens hjemmeside (www.dof-nordvestjylland.dk) senest 2 uger før generalforsamlingen. Lokalafdelingen er vært ved en beskeden frokost m. øl og vand ved mødets start, samt under mødet kaffe + the med kage. I forbindelse med generalforsamlingen er der ekskursion til Agerø og Tissingvig. Mødetid og -sted: kl. 09:00 på Parkeringspladsen ved Fugleværnsfonden reservat på Agerø. 5

6 HJEJLEN Nye fugletårne i Skive Ådal Af Henriette Tøttrup Hansen Opmærksomme fuglekiggere har måske set dem, de to nye fugletårne i Skive Ådal. Sidste år kontaktede Skive kommune DOF Nordvestjylland. De havde nemlig et nyt fugletårn ved Egeris på tegnebrættet og ville gerne have os med på råd. Vi fik så samlet lokale medlemmer af DOF og Danmarks Naturfredningsforening til en besigtigelse på ådalen sammen med kommunen. Ideer og erfaringer blev udvekslet og kommunen var meget lydhør. Det gjaldt således, da vi gjorde gældende, at der måske var større behov for et tårn ved Sdr. Boulevard, hvor der næsten altid står åbent vand og derfor er flest fugle. Resultatet af anstrengelserne kunne så ses Skive Ådal Foto: Henriette Tøttrup Hansen her i foråret. Da var Skive Ådal blevet hjemsted for ikke bare et men to fugletårne. Tårnet ved Egeris kan man komme til fra P- pladsen ved Herningvej. Når man har krydset åen, går der en lille sti til venstre og den fører ned til tårnet. Det er ikke meningen, at tårnet skal blive ved med at stå så åbent, som det gør nu. Med tiden skal der gro bevoksning op omkring det. 6

7 2010/3 Skive Ådal Det andet tårn kommer man til, hvis man fra Sdr. Boulevard går ind ad Liselund og ned i ådalen; så kommer man efter kort tid en handicapvenlig platform på højre hånd. Der er også blevet fremstillet to rigtig fine fugleplancher, den ene viser fugle fra sommerhalvåret, den anden viser fugle fra vinterhalvåret. De meget smukke plancher er tegnet af fugletegneren Peter Hedegaard Kristensen. Skive kommune var endvidere interesseret i at få lavet en tilhørende fuglefolder med en mere detaljeret beskrivelse af fuglene. DOF fik helt frie hænder til at udarbejde teksten og Skive kommune designede folderen. Den meget stilfulde folder kan fås på biblioteket og ligger selvfølgelig også i fugletårnene. Skive Ådal er et dejligt grønt fristed i nærheden af byen. Det skønne område kan bl.a. nydes fra de mange gode stier. Forår og sommer høres mange forskellige sangere og flere nattergale kan høres fra først i maj til Skt. Hans. Gøgen kukker livligt og der er liv og glade dage i hættemågekolonien ved Sdr. Boulevard. Efterår og vinter raster der knopsvaner og gulnæbbede sangsvaner. Ofte kan man se fuglene på tæt hold og se deres kendetegn. Vi er rigtig glade for det gode samarbejde med Skive kommune, og er stolte af resultatet, som vi håber, at rigtig mange mennesker vil få glæde af. 7

8 HJEJLEN Nu er Musse derude! Af Susanne Primdahl Musse? - ja, sådan kan en fast gæst på foderbrættet gå hen og få et kælenavn. Henning er ikke i tvivl om, hvad det betyder, når beskeden bliver råbt gennem huset. Så gælder det om at få fat i kameraet og forsøge at få nogle gode billeder af denne Musse. Men hvem er Musse så? Den kvikke læser har nok allerede gættet, at det må være en musvåge med det kælenavn. Men det er jo ikke helt almindeligt, at musvåger besøger foderbrættet, så det kræver nok en forklaring. Om sommeren ser og hører vi musvågerne ude over markerne, som støder op til vores have, og om vinteren er det ikke unormalt, at der kommer en musvåge ind i haven og sætter sig i et stort fyrretræ, der står lige ved siden af et af havens foderbrætter. Der sidder den så og kigger sultent ned på småfuglene, der har travlt med at spise. Det kan da godt være, den har været heldig at snuppe en mus der, men vi har aldrig set det. Alle husker nok stadig sidste vinter, hvor kulden og snedækket rigtig bed sig fast og gjorde livet svært for mange fugle. Også musvågerne havde det svært, for det er umuligt at fange mus, når de lever et beskyttet liv under en tyk dyne af sne. To musvåger opholdt sig jævnligt i vores have og fløj flere gange dagligt skrigende forbi. Musse er her Med bevidstheden om, at deres spisekammer var lukket af sneen, lød det virkelig, som om de klagende skreg på mad. Noget måtte gøres! Valget faldt hurtigt på kyllingefilet, som blev surret fast på den gren i fyrretræet, der oftest blev brugt af musvågerne, men de fangede ikke fidusen lige med det første. Det gjorde derimod de kloge krager, som hurtigt blev faste gæster. Så prøvede vi i stedet at binde kyllingekødet fast på taget af foderbrættet lige ved siden af. Af en eller andet mærkelig grund fandt kragerne ikke ud af at spise der måske fordi det var for svært for dem at bevare fodfæstet på det skrå tag. Her må jeg lige gøre opmærksom på, at kragerne ikke led nogen nød. De spiste bare af de andre lækkerier på havens forskellige foderpladser. Vi holdt spændt øje med arrangementet dag efter dag. Heldigvis betød frostgraderne, at kødet godt kunne blive hængende i nogle dage, før det måtte skiftes ud med noget friskt. Efterhånden begyndte musvågerne at interessere sig for menuen, men de var lynhurtigt væk, så snart de registrerede den mindste bevægelse bag vores vinduer. Fra vores første forsøg på fyrregrenen tog det nok 3-4 uger, før Musse blev en trofast daglig gæst. Vi kunne kende de to musvåger fra hinanden, fordi den ene var mørk og den anden lys, så vi kunne konstatere, at det mest var den ene, der tog for sig af Fortsættes> 8

9 2010/3 Foto: HC 9

10 HJEJLEN retten på taget. Den lyse så vi kun spise nogle få gange. Den faste gæst spiste hver eneste dag knap 200 gram kyllingekød, men så snart sneen var væk fra markerne holdt besøgene op. Måske skulle vi selv overveje at prøve en grillmus med agurkesalat mus smager åbenbart bedre end kylling. Hvis vinteren i år bliver lige så hård, kunne andre måske have lyst til at forsøge sig med fodring af musvåger, så jeg vil slutte af med nogle få gode råd fra en erfaren kok. Vi fandt ud af, at hele kyllingelår var lettere at binde fast, fordi skind og ben holdt sammen på kødet, og leddet yderst på underlåret udgjorde en naturlig stopklods, så det ikke kunne glide ud af snoren. Jeg nærlæste varedeklarationer og opdagede, at de fleste kyllingefileter indeholdt salt, og normalt får en musvåge jo ikke salt på sin mad. Også her udmærkede de hele kyllingelår sig, fordi de var helt naturlige uden tilsætningsstoffer af nogen art. Endelig gjorde vi meget ud af at binde kødet fast, så der ikke var nogen løse løkker, som musvågerne kunne være uheldige at komme til at hænge fast i. Og så skal underlaget (i vores tilfælde taget på foderbrættet) være lavet af træ, så musvågen har mulighed for at holde fast. Vi fik mange fine oplevelser med Musse. Alene det at få så stor en fugl på tæt hold er en oplevelse, og når den tog vingerne til hjælp for at holde balancen, var det et fantastisk flot syn. Jeg vil ønske andre musvågekokke rigtig god fornøjelse! Paragraf 3 Kender du et paragraf 3 område? Af Henriette Tøttrup Hansen Så tænker mange mennesker måske, hvad er det nu lige det er for noget Udtrykket dækker over søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. Ifølge naturbeskyttelsesloven fra 1972, har vi en forpligtelse til at beskytte sådanne områder. Og det betyder, at der ikke må ske nogen form for ændringer, som forringer dem. Således må man ikke dræne en mose, opfylde en sø eller tilplante et engområde. 3 områderne dækker 9,5 % af Danmarks areal og er ofte nogle af de vigtigste og mest sårbare naturområder, vi har. Mange sjældne dyr og planter er knyttet til 3 områderne. Det er derfor vigtigt, at vi hjælper hinanden med at holde øje med disse områder. På kan man se detaillerede kort over Danmark og man kan se, hvor de forskellige naturtyper findes og hvor de beskyttede områder er. Og på kan man finde meget mere information om især naturbeskyttelse. De nævnte hjemmesider er vigtige hjælpemidler for DOF i foreningens arbejde med naturbeskyttelse, og det kan varmt anbefales vore læsere at stifte bekendtskab med disse hjemmesider. I DOF Nordvestjylland har vi ønsket at styrke vores indsats vedrørende naturpolitik. Derfor har vi nu oprettet et naturpolitisk udvalg, som foreløbig består af de fire kommunekontaktpersoner i lokalafdelingen. 10

11 2010/3 Det er Thorkil Brandt fra Viborg kommune, Henriette Tøttrup Hansen fra Skive kommune, Jens Jørgen Pedersen fra Morsø kommune og endelig Jan S. Kristensen fra Thisted kommune. Vi vil i udvalget bl.a. udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med at vurdere de mange miljø- og Kursus fredningssager, vi alle får tilsendt fra vore kommuner. Vi er særligt opmærksomme på ændringer, som kan påvirke følsomme naturområder, herunder 3 områderne. DOF Nordvestjylland gentager succesen i 2011: Forårskursus: Lær fuglesangen at kende Få sat navn på fuglestemmerne. Vekslende mellem kursusaftener og fugleture gennemgår vi fuglesang og kendetegn for havens, skovens og mosens småfugle. Vi starter i marts, hvor et overskueligt antal arter synger, og tager fat på flere, som foråret skrider frem. Vi slutter i maj med et kor af nattergale i mosen! Kurset henvender sig til begyndere. Kurset starter 15. marts og slutter 17. maj, og inkluderer otte mødeaftener (tirsdage) og fire fugleture. Kurset arrangeres af DOF Nordvestjylland og afholdes på Søndermølle ved Viborg. Kursusprisen er 575 kr. Tilmelding sker til undertegnede. Ole Lilleør Baldersvej Viborg Tlf

12 HJEJLEN Fantastisk sejr for Limfjorden Af Anni Oppelstrup Efter tre års omfattende miljøsagsbehandling og høringssvar fra flere grønne organisationer, heriblandt DOF, Danmarks Naturfredningsforening og Fritidsfiskerne, har det statsejede energiselskab Energinet.dk afblæst sine planer om at udvide med flere gaslagre. Naturen og miljøet i Limfjorden har ikke alene vundet en vigtig sag, men har tillige undgået en miljøkatastrofe af format. Udsigterne til at få skyllet tonsvis af tungmetaller og koncentreret saltvand ud i Limfjorden med uoprettelige skader på vandmiljø og dyreliv til følge har samlet borgergrupper og miljøorganisationer ved arbejdsbordet. I dag er det lettelse og glæde, der breder sig blandt natur- og miljøforkæmperne i Skive, Viborg og Vesthimmerland, for Energinet.dk.s beslutning må indtil videre betegnes som en lykkelig udgang på en truende katastrofe. MEN: Energinet.dk ønsker fortsat at udlede spildevand i Limfjorden, når de eksisterende syv gaskamrene skal genudskylles for at øge kapaciteten. Den nu noget mindre mængde processpildevand ved genudskylningerne alene, bør være nemmere at håndtere, så DOF vil foreslå Energinet.dk at genoverveje, hvad der skal ske med spildevandet. Energinet.dk bør genbruge spildevandet, deponere det, eller som mindstekrav rense Fantastisk sejr det for tungmetaller med den Bedst Anvendelig Teknik før en eventuel udledning i fjorden. Statens virksomheder bør være et godt forbillede! Vi er i DOF fuldstændig klar over og har forståelse for, at Energinet.dk har et behov for at udskylle hulrummene, men en statslig virksomhed bør underlægges samme vilkår som private virksomheder og landbrug, der jo ikke kan opnå tilladelse til at udlede giftigt spildevand i Limfjorden. Miljøcenter Aarhus har besluttet at fortsætte sagsbehandlingen ud fra de nye forudsætninger men uden at iværksætte en ny VVM- redegørelse og høringsfase. Men den beslutning er DOF bestemt ikke tryg ved. Fnerginet.dk hævder ganske vist, at der nu kun vil blive tale om en femtedel af den oprindeligt beregnede spildevandsmængde. Men det er ikke klart, hvor det tal kommer fra. Skal hver af de 7 kaverner udskylles 1 eller 3 gange, og hvilke scenarier taler vi om? Med hvilken hastighed vil man udskylle? Skyllehastigheden vil være af meget stor betydning for vandmiljøet. Derfor ønsker DOF mere klarhed over, hvilken driftstilstand der vil blive tale om i henhold til de nye planer. Idet energinet.dk reelt ansøger om et nyt projekt, mener vi i DOF Nordvestjylland, at det absolut må være det sikreste for vandmiljøet i Lovns Bredning med en ny VVM - redegørelse og en ny høringsperiode. 12

13 2010/3 Søndag den 26. september En jagtoplevelse ved Viskum Af Thorkil Brandt Denne seneftermiddag stod Tonny Ravn Kristiansen og jeg som så mange gange før og observerede fuglelivet ved Viskum Kirke. Næsten hele vandspejlet på den østlige sø var dækket af svømmefugle: 515 Pibeænder, 475 Krikænder, 150 Gråænder foruden lidt Spidsænder, Skeænder, Troldænder og 65 Blishøns. Ved vestsøen gik en pæn flok Grågæs. Selv om tusmørket efterhånden sænkede sig, blev vi alligevel stående og nød den fredfulde aftenstemning. Vi lagde så mærke til, at der kom en del jægere gående ned over det tilgroede areal syd for Nørreåen. Det gjorde os nysgerrige, og vi valgte at blive stående for at iagttage den videre udvikling. Jægerne fordelte sig og gik i skjul så tæt på østsøen, som man nu kan komme fra sydsiden af ådalen. Og så tog begivenhederne ellers fart. En særegen jagt blev nu indledt ved, at der blev affyret skræmmeskud, der lettede de mere end 1200 svømmeænder. Ænderne var herefter under langvarig og heftig beskydning af de godt 10 jægere. Der blev frem til klokken 20 løsnet over 100 skud mod de forvildede fugle, hvoraf mange blev ved med at flyve frem og tilbage over ådalen. Der blev også løsnet skud efter 1 Skarv (som er fredet) og en flok Grågæs, der ankom vest fra omkring 19:40, altså et godt Jagtoplevelse stykke tid efter solnedgang, hvor gåsejagt i sin lovlige udgave slutter... En stor flok Grågæs blev hele tiden liggende på vestsøen (det er ikke for ingen ting, at gæs har ry for at være kloge fugle!). Ligeledes blev 63 Knopsvaner hele tiden liggende på østsøen, endnu tættere på de særegne jagtlige udfoldelser. Men samtlige svømmeænder blev fordrevet i vild panik. Vi så kun en and (Krikand), der faldt, men der er dog sikkert faldet flere. Endnu flere er sikkert blevet anskudt, idet der gentagne gange blev skudt efter fugle langt udenfor rimeligt skudhold. Vi kunne altså konstatere, at skydeiveren var endog særdeles stor. En god jæger vil ellers nok holde på, at man højst bør bruge 1-2 skud pr. falden and... Det synspunkt blev i hvert fald gjort gældende af min mediagttager Tonny, der selv er jæger. Lad mig til slut gøre det helt klart, at jeg med denne historie på ingen måde har til hensigt at skabe debat og splid mellem fuglefolk og jægere. Men en jagtform, som den, der er beskrevet herover, tager vi klart afstand fra. Og det samme gør heldigvis en lang række jægere her fra egnen, som har hørt vores beretning. 13

14 HJEJLEN Mårhund i Jylland Af Erik Høst-Madsen Historien har vist, hvor ofte det er gået helt galt, når pattedyr, krybdyr, fugle og andet flyttes fra en lokalitet (verdensdel) til en anden. Kaniner, gråspurve og dromedarer til Australien. Rovdyr som hermelin og ræv til New Zealand. Og her i de senere år, hvor der er lukket asiatiske slanger som tigerpyton og netpyton ud i USA, hvor de specielt har de fået fodfæste i Everglades nationalparken i Florida. Alle nævnte dyrearter har kunnet tilpasse sig og formere sig og har for fleres vedkommende fuldstændig ødelagt naturlige fødekæder og udkonkurreret potentielle fjender. Her i landet har vi i årtier set undslupne og udsatte mink, der har tilpasset sig danske biotoper. Fra at blive fodret dagligt, har mange af disse undslupne dyr fået et solidt fodfæste i den danske natur. Bestanden er, specielt i Jylland, øget stødt. Vi har i en årrække ventet på en indvandring af mårhund sydfra. Optællinger af skudte og trafikdræbte dyr i det tidligere DDR og i Schleswig-Holstein har vist, at de var på vej hertil. Og det på trods af store anstrengelser fra de tyske myndigheder og jægere. For få år siden kom så de første meldinger om mårhund nord for den dansk -tyske grænse. Men nogle danske pelsfarmere har sideløbende med opdræt af mink i årtier også haft opdræt af mårhund. For over 30 år siden, så jeg en mårhund til salg i en eksotisk dyrehandel i Århus. En sandsynligvis sand historie, der dog Mårhunden vanskeligt kan verificeres, går på, at en pelsfarm i det vestjyske med bl.a. mårhund for nogle år siden blev ramt af en storm, der resulterede i et større udslip af dyr. Og dette kunne være forklaringen på, at de tilsyneladende tætteste danske bestande af mårhund findes i området mellem Stauning og Harboøre tange. Specielt i dette område er der observeret mange levende og trafikdræbt mårhunde. Også i Østjylland og på Djursland er der en betydelig bestandstæthed af mårhund. Her er der bl.a. flere steder set eller skudt store unger på 2-3 kg. Jeg har i de seneste 1½ år prøvet at kortlægge udbredelsen af mårhund i Jylland. Og jo mere jeg er gået ind i emnet des mere har pressen skrevet om det. I mange af artiklerne er mit telefonnummer blevet nævnt. Og jeg får stadig flere henvendelser. Jeg har besøgt mange af de mennesker, som har ringet. Har fået mere indsigt og er kommet hjem med mange nye ubesvarede spørgsmål. Jeg har set spor og har hørt mange historier om forsvundne høns og katte. Har lært at sortere i de mange historier. Blandt andet belært af erfaringerne fra Sverige og Tyskland, hvor man regner med, at pct. af de indberetninger, der kommer, er fejlagtige. Min fugleven Finn Andersen og jeg var i september på Harboøre Tange for at se på fugle og spor efter mårhund. Slående er det, at der ikke er samme artsrigdom og fuglemængde her som på Agger Tange. På vej hjem kørte vi gennem Hagebro på vej mod Karup. I en lavning løb pludselig en mårhund over vejen. Det var lidt af en 14

15 2010/3 Udbredelseskort Erik Høst-Madsens kort over mårhundens udbredelse i Jylland. 15

16 HJEJLEN oplevelse. Dens gang var ikke som en ræv, men nærmest lidt trillende som en kat. Skov og Naturstyrelsen registrerer tilsyneladende kun skudte, trafikdræbte og fotodokumenterede dyr. Derfor har de sandsynligvis ikke så mange observationer, som jeg har. Muligvis kan enkelte af de observationer, som jeg har på mit udbredelseskort være forkerte. Men jeg vil hellere være på forkant med udviklingen, for ulven er her virkelig! Det vil efter min vurdering være forkert i den nuværende situation at nedtone problemets omfang ved at være overdrevent kritisk overfor observationer, som for langt de flestes vedkommende er helt pålidelige. For vi får virkelig noget at slås med, hvis ikke der bliver gjort noget meget snart. I begyndelsen af september i år kom så den længe ventede indsatsplan mod mårhund. Den er i det store og hele rigtig god. Men er dog på visse områder mangelfuld. Indsatsen mod mårhund er ikke kun et anliggende for jægere. Her er virkelig noget vi skal hjælpe hinanden med. Vi fuglefolk bør sende alle mistænkelige observationer videre. Mårhunden er lidt mindre end en grævling. Som tidligere nævnt har den en speciel gangart. Den er ikke kun nataktiv, men er specielt i sommermånederne også dagaktiv. Den er kolossalt tilpasningsdygtig hvad angår fødevalg og opholdssted. I forårsmånederne er det specielt padder og jordrugende fugle der er på menuen. Men også plantekost og ådsler indgår i føden. I løbet af sommeren æder den alt, hvad der dukker op. Om efteråret tager den Mårhunden majskolber og andet fedtholdigt for at ruste sig til vinteren. Den er ikke kræsen mht. opholdssted. En rævegrav er fint. Men også store halmstakke, oplagte både, skydepramme, der ligger vendt rundt, store trædynger, der ligger hen til flisning og forladte bygninger. Mårhunde parrer sig om foråret og nedkommer med store kuld. Normalt 8-12 unger, men 16 unger er blevet set, dog ikke her i landet. En historie fra Finland fortæller om et trafikdræbt dyr, der indeholdt 18 fostre! For første gang er der i år overkørt og skudt unger af mårhund. Jeg har fået et par meldinger, der fortæller om slagsmål mellem hund og mårhund, hvor det er mårhunden der har trukket det længste strå. Der er kommet meldinger om, at den er set i byområder, f.eks. i køkkenhaver. Det er ofte beskrevet, at mårhunden kan være bærer af trikiner og den meget farlige rævebændelorm. Dette er dog heldigvis endnu ikke konstateret her i landet. Ser og hører i om mårhund, ja så vil jeg gerne høre om det, så jeg kan tilføje nye brikker til mit udbredelseskort af mårhunden. Ring til mig på nummer eller skriv til mig på min adresse Og giv også Skov-og Naturstyrelsen besked. Kontakt den lokale vildtkonsulent. Skov- og Naturstyrelsen sender skudte og trafikdræbte dyr videre til Veterinærafdelingen i Århus. Derfra sendes resultaterne og dyrene videre til DMU på 16

17 2010/3 Mårhundepote Kalø. Her vil man så på et tidspunkt lave genetiske undersøgelser. Forhåbentlig får vi derigennem klarlagt, hvad der skyldes undslupne dyr i Øst- og Vestjylland og hvad der skyldes indvandringen syd fra. I mit arbejde med mårhund er det gået op for mig, hvor lidt vi ved om dens biologi. Jeg får hele tiden nye løse ender, der skal stykkes sammen. Blandt andet vil ny viden kaste lys over, hvilke fælder, der med held kan benyttes til mårhund. De rævefælder, vi bruger her i landet, dur således ikke til fangst af mårhund. Foto :Thorkil Brandt Fodaftryk af mårhund. Bemærk, at mårhundens to forreste trædepuder er delvist sammenvokset. PS. Vi var den 9. juli i år på aftentur i Finderup øvelsesterræn. Fin tur med mange fugle. Finn Andersen, der er ret god til spor, opdagede lige ved et kampvognsspor spor af mårhund. Helt sikkert. Vi havde tidligere set spor af både ræv og grævling. Fortroppen så sågar en ræv tæt på. Jeg ringede nogle dage senere til jagtofficeren ved Dragonregimentet. Jo, det var rigtigt nok. Her havde de haft mårhund, i hvert fald siden sidste år. Skræmmende, for mårhund der bliver på en lokalitet har med stor sandsynlighed dannet par. 17

18 HJEJLEN Turreferater Traneovernatning i Vejlerne, den 16. oktober 2010 Af Søren Michelsen Krag Turreferater Denne fugletur var måske lidt atypisk. Ingen lange artslister, ingen sjældne fugle, men Traner og tusinder af Kortnæbbede Gæs fyldte alligevel aftenen ud. Med klart og koldt vejr, og relativt læ for nordøstenvinden, kunne gæs og Traner høres tværs over engen, mens vi nød aften og solnedgang. Egentlig var turen bygget over det engelske koncept aren t birds brilliant. Tag et sted hen du kender, og giv ikke-fuglekiggere nogle gode oplevelser med at kigge på fugle. Den første lørdag i efterårsferien lokkede vi med Tranernes indflyvning til Bygholmengen folk ud til Kraptårnet i Vejlerne. Og folk kom der, måske takket være annoncering i det lokale dagblad. Men DOFmedlemmer fra Silkeborg og Bramming var også kørt efter Tranerne. På et tidspunkt talte jeg 33 mennesker i Kraptårnet. Så kunne vi vist heller ikke være flere og enkelte fortrak til diget udenfor. Tranerne kom. De var der faktisk fra starten, men druknede lidt i en adult Vandrefalk, der åd sit bytte på engen, 2 Blå Kærhøge og et par tusind Kortnæbbede Gæs på den sydlige del af Bygholmengen. Tranerne kom snigende i små grupper på op til 24, ofte uden at vi opdagede Dem under indflyvningen. Men aftenens egentlige 18 Foto: Søren Michelsen Krag stjerner var faktisk de Kortnæbbede Gæs. De fløj konstant frem og tilbage mellem Bygholmengen og Torup Fjordholme i flokke på 500 til Til sidst kom over 3000 kortnæbbede flyvende forbi Kraptårnet, idet de fyldte aftenenhimmelen med wink-wink. Da stod der 70 Traner på engen, langt fra de 200, der var set et par aftener forinden. Vi kunne høre flere Traner mod nord, der formentlig stod og ventede på at flyve ind til overnatning. Aftenen genlød af deres GRuiik. Men de fleste deltagere valgte på dette tidspunkt at overhøre Traner og lytte til kolde tæer og røde næser for at tage hjem. For solen var gået ned og det var koldt. Min datter Olga derimod, samlede stormkøkkenet og ventede derefter tålmodigt på varm suppe. Efter suppen, og i den sidste aftenrødme, kom de sidste 120+ Traner ind til overnatning i selskab med 200 Kortnæbbede Gæs. Aftenens sidste show for en eksklusiv skare. Tak til alle deltagere for en hyggelig aften.

19 2010/3 Turreferater Turberetning fra Agerø den 3. oktober 2010 Af Eyvind Lyngsie Jakobsen Det blev en tur for de barske. Regnen stod ned i torve over hele Mors da turen begyndte kl Så det har utvivlsomt holdt nogle hjemme under dynen. Men vinden kom fra den rigtige retning, når planen var at komme ud på Holmene og Stenklipperne. Østlige vinde havde blæst så meget vand væk fra øernes nærmeste omgivelser, at det var muligt at gennemføre turen efter planen. Af de 6 deltagere måtte 2 dog nøjes med Holmene på grund af manglende højskaftede støvler. Straks ved ankomsten til observationsskjulet på Agerø lettede ca Turreferater skarver fra Stenklipperne. På selve Holmene var der ikke mange fugle, dog var der flere højarktiske almindelige ryler, som ikke kendte til frygt for mennesker. Så dem havde vi på få meters afstand ivrigt fødesøgende eller siddende i positur på små forhøjninger. Se fotoet taget på en afstand af 2-3 m. I øvrigt så vi følgende: Dobbeltbekkasin 1, Strandhjejle ca. 30, Lille Kobberneppe 9, Almindelig Ryle ca. 500, Grågås ca. 200, Strandskade 1, Stor Regnspove 5, Lysbuget Knortegås 3, Vandrefalk 1, Hvid Vipstjert 10, Engpiber flere. Krikand 75, Pibeand 30, Gråand 25, Gravand 3 og Toppet Skallesluger 75. Foto: HC 19

20 HJEJLEN Turreferater Mågesjov i Klitmøller den 22 oktober 2010 Af Lars Mogensen Mågesjov og meget andet sjov blev det til denne blæsende formiddag ved Klitmøller. Turen var tilrettelagt for børnefamilier, som ikke lige kunne finde på andet at lave i efterårsferien. Men mange havde øjensynlig andre planer end at få viden om måger og på den måde få lidt mågesjov med hjem. Indrømmet, det var meget blæsende og natten i forvejen blev der målt vindstød af orkanstyrke, netop ved Klitmøller. Hensigten med turen var at komme tæt på mågerne gennem fodring med affaldsfisk. Iagttage mågernes kendetegn, størrelse, fjerdragt og meget mere. Det lykkedes da Turreferater også til fulde, for ret hurtigt fik de øje på det fiskeaffald, vi smed ud til dem. De allerførste var ret sultne og slugte hele rødspætter foran næsen på os. Dog var de lidt mere reserverede end vi havde håbet, men det var muligt uden kikkert at finde frem til art og alderskendetegn på de halvt hundrede måger, som dukkede op for at komme til fadet. Her var svartbage, sølvmåger og stormmåger. Bagefter gav vi os tid til at sidde I læ for vinden for at kikke på havtræk ude på havet, alt imens børnene legede sammen nede på stranden. Fuglemæssigt var det lidt tomt, men det blev da til nogle rødstrubede lommer, rider, suler, alke, lomvier og sortænder ude på det oprørte hav. Foto: Lars Mogensen Så er vi klar til at kaste den første fisk. Mågerne var der lynhurtigt. 20

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 4 December 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 4 december 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Program november 2011 april 2012

Program november 2011 april 2012 Program november 2011 april 2012 Onsdag den 9. november, kl. 19.00 22.00 GMO: "Kan gensplejsning redde verden? foredrag Aftenens foredragsholder, Inga Christensen Bach fra Institut for plantebiologi og

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Årgang 30 Nr. 1. April 2012

Årgang 30 Nr. 1. April 2012 Årgang 30 Nr. 1 April 2012 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 30 nr.1 april 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015

Jydsk Naturhistorisk Forening. Naturkalender 2015 Jydsk Naturhistorisk Forening Naturkalender 2015 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen - året rundt Jydsk Naturhistorisk Forening er en sammenslutning af de to tidligere foreninger Jydsk

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland.

Senest, i 1988, blev der bygget 62 huse og centerbygning med, hvad der dengang var Nordeuropas største badeland. Vigsø Feriecenter Centret blev opført i perioden 1967-1970 på skrænten mod havet, det der i dag er kendt som A - byen. I 1972-1973 blev der bygget yderligere 25 huse, det vi i dag kalder B - byen. Senest,

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim

Sommerprogram 2013. Dato: Arrangement: Sted: VI SÆTTER SKYDEVOGNEN OP! Tilmelding senest d. 5. marts til Peter el. Kim Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 SOMMERPROGRAM 2013 Sommerprogram 2013 Dato: Arrangement: Sted: Lør. d. 06/04 kl. 13.00 Lør. d. 20/04 kl. 13.00 Lør. d. 27/04 Kl. 10.00 Ons. d. 01/05 Lør.

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13

Flagermus projekt I Sønderborg kommune. DN-Sønderborg 2012/13 Flagermus projekt I Sønderborg kommune DN-Sønderborg 2012/13 1 Baggrund for Flagermus-projektet - DN Sønderborg ønsker at sætte fokus på flagermus, da de er indikator-art for et intakt økosystem truede

Læs mere

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved.

Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Lærkefalkereder i el-master. En skæbnefortælling fra Sundeved. Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann En dag sidst i juli 2005 kom en af os (JT) lidt tilfældigt til at kigge på en falk som sad i en elmast et

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere