Årgang 28 Nr. 3. December 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgang 28 Nr. 3. December 2010"

Transkript

1 Årgang 28 Nr. 3 December 2010 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland

2 Hjejlen årgang 28 nr.3 december 2010 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik: Tryk: For side : Bagside: Thorkil Brandt Tindbæk Byvej 30, 8830 Tjele Henning Christensen A. Søe-Knudsen Tonny Ravn Kristiansen Søren Michelsen Krag Oplag: 550 eks. ISSN BESTYRELSE FOR DOF-NORDVESTJYLLAND: Jan S. Kristensen (JSK) Formand Henriette Tøttrup Hansen (HTH) Næstformand Susanne Primdahl (SP) Kasserer Ole Lilleør (OL) Sekretær Gyvelvænget 161, 7730 Hanstholm Savværksvej 14, 7870 Roslev Bangsvej 15, 7850 Stoholm Baldersvej 19, 8800 Viborg Søren Michelsen Krag (SMK) Hesselbjergvej 29, 7900 Nykøbing M Thorkil Brandt (TB) Tindbæk Byvej 30, 8830 Tjele Lars Mogensen (LM) Østervangsvej 7, 8830 Tjele Anni Oppelstrup (AO) Bådsgårdvej 61, Hald Højslev Thomas Buus Nielsen (TBN) Irisvej Stoholm KONTAKTPERSONER: Revisor: Karsten M. Andersen Repræsentantskabsmedlemmer: JSK, HTH Kontaktperson i DOFs hovedbestyrelse: Kirsten Marie Haugstrup Ekskursioner: SPR m.fl. Lokalrapport (FUGLE og DYR i Nordjylland): Frits Rost Fugleregistrering: OL Friluftsrådet: JSK Fugleværnsfonden: Eyvind Lyngsie Jakobsen Se desuden kontaktpersoner i kommunale grønne råd, sidst i bladet 2

3 2010/3 INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Information: Generalforsamling 5 Forårskursus 11 Kommende ture til 10/ Turreferater: Traneovernatning Vejlerne 18 Turberetning fra Agerø 19 Mågesjov Klitmøller 20 Kanotur på Tange Sø 23 Artikler: Nyt fra bestyrelsen 3 Nye fugletårne i Skive 6 Nu er Musse derude 8 Paragraf 3 område 10 Fantastisk sejr 12 Jagtoplevelse 13 Mårhund 14 Ynglefuglekursus beretning 21 Nyt fra bestyrelsen Af Thorkil Brandt Hermed er årets tredje og sidste nummer af Hjejlen på banen. I sidste nummer kunne vi redegøre for tre truende sager i vort lokalområde: Vindmøllerne ved Østerild, saltsagen fra Lille Thorup og sagen om nye elmaster tværs over Nørreådalen. Og der er nyt i alle tre sager. Vindmøllerne i Thy skal genbehandles i Folketinget, da det viser sig, at beslutningsgrundlaget mht. støjniveau har været vildledende. Men nu vil fremtiden vise, om genbehandlingen bliver andet end en formssag. Et nyt aspekt i sagsbehandlingen kunne jo være de mange nyligt lukkede danske afdelinger af Vestas... Senere i bladet redegør Anni Oppelstrup for den nyeste udvikling i saltsagen ved Lille Thorup. Her skal blot nævnes, at der, desværre dog med forbehold, er rigtig gode nyheder. Også mht. elmasterne over Nørreådalen er der godt nyt. Miljøcentrene har nemlig besluttet at anbefale en kabelføring under ådalen. Alt tegner altså til, at vi undgår de fuglefarlige stormaster mellem Viskum og Vejrum. Den endelige afgørelse ventes snarest. Det tegner således også til, at der i løbet af de kommende år vil blive ryddet helt eller delvist op i det stærkt skæmmende virvar af elmaster umiddelbart øst for Vejrum, der nu vil blive afløst af en kabelføring. I første weekend i november holdt vi et udvidet bestyrelsesmøde i Vejlerne. Det var bestyrelsens andet visionsmøde. Det første holdt vi i januar Ved begge disse lejligheder har Åge V. Jensens fonde sørget for husly til os, idet fondene ejer et fint Forsiden: Sjagger fotograferet ved Vium 12/ Foto: Tonny Ravn Kristiansen 3

4 HJEJLEN gæstehus umiddelbart vest for Bygholmdæmningen og dette velbeliggende stråtækte hus udlånes gæstfrit til sådanne formål. Vi vedtog bl.a. at oprette et Naturpolitisk Udvalg. Udvalget vil i første omgang bestå af lokalafdelingens 4 kommunerepræsentanter (se hvem det er på indersiden af Hjejlens omslag). Vi har En stor tak Nyt fra bestyrelsen oprettet udvalget for at kunne hjælpe hinanden med at vurdere de mange forskelligartede miljøsager, vi får tilsendt af kommunerne. Desuden vil vi have mere fokus på paragraf-3-områder, som i en del tilfælde ikke behandles efter lovens hensigter se Henriette Tøttrup Hansens artikel i dette nummer af Hjejlen. til alle, som i det forgangne år har indbetalt bidrag til Hjejlen og lokalafdelingen. Igen i år har vi valgt at indlægge et girokort i årets sidste nummer, så abonnenter udenfor lokalafdelingens område har mulighed for at bruge det til fornyelse af deres abonnement. Et årsabonnement koster stadig kun 70 kr. For medlemmer af lokalafdelingen er Hjejlen inkluderet i medlemskontingentet, men vi er også altid meget glade for de frivillige bidrag, vi gennem året modtager fra tilfredse medlemmer. Det er muligt at skrive en besked på girokortet, så det kan bruges til begge formål. 4

5 2010/3 Generalforsamling GENERALFORSAMLING i DOF-NORDVESTJYLLAND lørdag den 26. februar Mødested: Morsø bibliotek, Støberisalen, Nykøbing Mors, kl. 12:00. Dagsorden iflg. DOFs vedtægter: Valg af dirigent 1. Beretning om lokalafdelingens virke i Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse 3. Fremlæggelse af budget til godkendelse 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (på valg er: Henriette T. Hansen, Søren Michelsen Krag, Ole Lilleør, Thorkil Brandt) 5. Valg af revisor 6. Valg af medlemmer til DOFs repræsentantskab (kun i ulige år) 7. Forslag fra medlemmerne 8. Eventuelt Forslag med begrundelse kan sendes skriftligt til formanden pr. mail eller post, senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Den samlede dagsorden med evt. indkomne forslag offentliggøres på lokalafdelingens hjemmeside (www.dof-nordvestjylland.dk) senest 2 uger før generalforsamlingen. Lokalafdelingen er vært ved en beskeden frokost m. øl og vand ved mødets start, samt under mødet kaffe + the med kage. I forbindelse med generalforsamlingen er der ekskursion til Agerø og Tissingvig. Mødetid og -sted: kl. 09:00 på Parkeringspladsen ved Fugleværnsfonden reservat på Agerø. 5

6 HJEJLEN Nye fugletårne i Skive Ådal Af Henriette Tøttrup Hansen Opmærksomme fuglekiggere har måske set dem, de to nye fugletårne i Skive Ådal. Sidste år kontaktede Skive kommune DOF Nordvestjylland. De havde nemlig et nyt fugletårn ved Egeris på tegnebrættet og ville gerne have os med på råd. Vi fik så samlet lokale medlemmer af DOF og Danmarks Naturfredningsforening til en besigtigelse på ådalen sammen med kommunen. Ideer og erfaringer blev udvekslet og kommunen var meget lydhør. Det gjaldt således, da vi gjorde gældende, at der måske var større behov for et tårn ved Sdr. Boulevard, hvor der næsten altid står åbent vand og derfor er flest fugle. Resultatet af anstrengelserne kunne så ses Skive Ådal Foto: Henriette Tøttrup Hansen her i foråret. Da var Skive Ådal blevet hjemsted for ikke bare et men to fugletårne. Tårnet ved Egeris kan man komme til fra P- pladsen ved Herningvej. Når man har krydset åen, går der en lille sti til venstre og den fører ned til tårnet. Det er ikke meningen, at tårnet skal blive ved med at stå så åbent, som det gør nu. Med tiden skal der gro bevoksning op omkring det. 6

7 2010/3 Skive Ådal Det andet tårn kommer man til, hvis man fra Sdr. Boulevard går ind ad Liselund og ned i ådalen; så kommer man efter kort tid en handicapvenlig platform på højre hånd. Der er også blevet fremstillet to rigtig fine fugleplancher, den ene viser fugle fra sommerhalvåret, den anden viser fugle fra vinterhalvåret. De meget smukke plancher er tegnet af fugletegneren Peter Hedegaard Kristensen. Skive kommune var endvidere interesseret i at få lavet en tilhørende fuglefolder med en mere detaljeret beskrivelse af fuglene. DOF fik helt frie hænder til at udarbejde teksten og Skive kommune designede folderen. Den meget stilfulde folder kan fås på biblioteket og ligger selvfølgelig også i fugletårnene. Skive Ådal er et dejligt grønt fristed i nærheden af byen. Det skønne område kan bl.a. nydes fra de mange gode stier. Forår og sommer høres mange forskellige sangere og flere nattergale kan høres fra først i maj til Skt. Hans. Gøgen kukker livligt og der er liv og glade dage i hættemågekolonien ved Sdr. Boulevard. Efterår og vinter raster der knopsvaner og gulnæbbede sangsvaner. Ofte kan man se fuglene på tæt hold og se deres kendetegn. Vi er rigtig glade for det gode samarbejde med Skive kommune, og er stolte af resultatet, som vi håber, at rigtig mange mennesker vil få glæde af. 7

8 HJEJLEN Nu er Musse derude! Af Susanne Primdahl Musse? - ja, sådan kan en fast gæst på foderbrættet gå hen og få et kælenavn. Henning er ikke i tvivl om, hvad det betyder, når beskeden bliver råbt gennem huset. Så gælder det om at få fat i kameraet og forsøge at få nogle gode billeder af denne Musse. Men hvem er Musse så? Den kvikke læser har nok allerede gættet, at det må være en musvåge med det kælenavn. Men det er jo ikke helt almindeligt, at musvåger besøger foderbrættet, så det kræver nok en forklaring. Om sommeren ser og hører vi musvågerne ude over markerne, som støder op til vores have, og om vinteren er det ikke unormalt, at der kommer en musvåge ind i haven og sætter sig i et stort fyrretræ, der står lige ved siden af et af havens foderbrætter. Der sidder den så og kigger sultent ned på småfuglene, der har travlt med at spise. Det kan da godt være, den har været heldig at snuppe en mus der, men vi har aldrig set det. Alle husker nok stadig sidste vinter, hvor kulden og snedækket rigtig bed sig fast og gjorde livet svært for mange fugle. Også musvågerne havde det svært, for det er umuligt at fange mus, når de lever et beskyttet liv under en tyk dyne af sne. To musvåger opholdt sig jævnligt i vores have og fløj flere gange dagligt skrigende forbi. Musse er her Med bevidstheden om, at deres spisekammer var lukket af sneen, lød det virkelig, som om de klagende skreg på mad. Noget måtte gøres! Valget faldt hurtigt på kyllingefilet, som blev surret fast på den gren i fyrretræet, der oftest blev brugt af musvågerne, men de fangede ikke fidusen lige med det første. Det gjorde derimod de kloge krager, som hurtigt blev faste gæster. Så prøvede vi i stedet at binde kyllingekødet fast på taget af foderbrættet lige ved siden af. Af en eller andet mærkelig grund fandt kragerne ikke ud af at spise der måske fordi det var for svært for dem at bevare fodfæstet på det skrå tag. Her må jeg lige gøre opmærksom på, at kragerne ikke led nogen nød. De spiste bare af de andre lækkerier på havens forskellige foderpladser. Vi holdt spændt øje med arrangementet dag efter dag. Heldigvis betød frostgraderne, at kødet godt kunne blive hængende i nogle dage, før det måtte skiftes ud med noget friskt. Efterhånden begyndte musvågerne at interessere sig for menuen, men de var lynhurtigt væk, så snart de registrerede den mindste bevægelse bag vores vinduer. Fra vores første forsøg på fyrregrenen tog det nok 3-4 uger, før Musse blev en trofast daglig gæst. Vi kunne kende de to musvåger fra hinanden, fordi den ene var mørk og den anden lys, så vi kunne konstatere, at det mest var den ene, der tog for sig af Fortsættes> 8

9 2010/3 Foto: HC 9

10 HJEJLEN retten på taget. Den lyse så vi kun spise nogle få gange. Den faste gæst spiste hver eneste dag knap 200 gram kyllingekød, men så snart sneen var væk fra markerne holdt besøgene op. Måske skulle vi selv overveje at prøve en grillmus med agurkesalat mus smager åbenbart bedre end kylling. Hvis vinteren i år bliver lige så hård, kunne andre måske have lyst til at forsøge sig med fodring af musvåger, så jeg vil slutte af med nogle få gode råd fra en erfaren kok. Vi fandt ud af, at hele kyllingelår var lettere at binde fast, fordi skind og ben holdt sammen på kødet, og leddet yderst på underlåret udgjorde en naturlig stopklods, så det ikke kunne glide ud af snoren. Jeg nærlæste varedeklarationer og opdagede, at de fleste kyllingefileter indeholdt salt, og normalt får en musvåge jo ikke salt på sin mad. Også her udmærkede de hele kyllingelår sig, fordi de var helt naturlige uden tilsætningsstoffer af nogen art. Endelig gjorde vi meget ud af at binde kødet fast, så der ikke var nogen løse løkker, som musvågerne kunne være uheldige at komme til at hænge fast i. Og så skal underlaget (i vores tilfælde taget på foderbrættet) være lavet af træ, så musvågen har mulighed for at holde fast. Vi fik mange fine oplevelser med Musse. Alene det at få så stor en fugl på tæt hold er en oplevelse, og når den tog vingerne til hjælp for at holde balancen, var det et fantastisk flot syn. Jeg vil ønske andre musvågekokke rigtig god fornøjelse! Paragraf 3 Kender du et paragraf 3 område? Af Henriette Tøttrup Hansen Så tænker mange mennesker måske, hvad er det nu lige det er for noget Udtrykket dækker over søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. Ifølge naturbeskyttelsesloven fra 1972, har vi en forpligtelse til at beskytte sådanne områder. Og det betyder, at der ikke må ske nogen form for ændringer, som forringer dem. Således må man ikke dræne en mose, opfylde en sø eller tilplante et engområde. 3 områderne dækker 9,5 % af Danmarks areal og er ofte nogle af de vigtigste og mest sårbare naturområder, vi har. Mange sjældne dyr og planter er knyttet til 3 områderne. Det er derfor vigtigt, at vi hjælper hinanden med at holde øje med disse områder. På kan man se detaillerede kort over Danmark og man kan se, hvor de forskellige naturtyper findes og hvor de beskyttede områder er. Og på kan man finde meget mere information om især naturbeskyttelse. De nævnte hjemmesider er vigtige hjælpemidler for DOF i foreningens arbejde med naturbeskyttelse, og det kan varmt anbefales vore læsere at stifte bekendtskab med disse hjemmesider. I DOF Nordvestjylland har vi ønsket at styrke vores indsats vedrørende naturpolitik. Derfor har vi nu oprettet et naturpolitisk udvalg, som foreløbig består af de fire kommunekontaktpersoner i lokalafdelingen. 10

11 2010/3 Det er Thorkil Brandt fra Viborg kommune, Henriette Tøttrup Hansen fra Skive kommune, Jens Jørgen Pedersen fra Morsø kommune og endelig Jan S. Kristensen fra Thisted kommune. Vi vil i udvalget bl.a. udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med at vurdere de mange miljø- og Kursus fredningssager, vi alle får tilsendt fra vore kommuner. Vi er særligt opmærksomme på ændringer, som kan påvirke følsomme naturområder, herunder 3 områderne. DOF Nordvestjylland gentager succesen i 2011: Forårskursus: Lær fuglesangen at kende Få sat navn på fuglestemmerne. Vekslende mellem kursusaftener og fugleture gennemgår vi fuglesang og kendetegn for havens, skovens og mosens småfugle. Vi starter i marts, hvor et overskueligt antal arter synger, og tager fat på flere, som foråret skrider frem. Vi slutter i maj med et kor af nattergale i mosen! Kurset henvender sig til begyndere. Kurset starter 15. marts og slutter 17. maj, og inkluderer otte mødeaftener (tirsdage) og fire fugleture. Kurset arrangeres af DOF Nordvestjylland og afholdes på Søndermølle ved Viborg. Kursusprisen er 575 kr. Tilmelding sker til undertegnede. Ole Lilleør Baldersvej Viborg Tlf

12 HJEJLEN Fantastisk sejr for Limfjorden Af Anni Oppelstrup Efter tre års omfattende miljøsagsbehandling og høringssvar fra flere grønne organisationer, heriblandt DOF, Danmarks Naturfredningsforening og Fritidsfiskerne, har det statsejede energiselskab Energinet.dk afblæst sine planer om at udvide med flere gaslagre. Naturen og miljøet i Limfjorden har ikke alene vundet en vigtig sag, men har tillige undgået en miljøkatastrofe af format. Udsigterne til at få skyllet tonsvis af tungmetaller og koncentreret saltvand ud i Limfjorden med uoprettelige skader på vandmiljø og dyreliv til følge har samlet borgergrupper og miljøorganisationer ved arbejdsbordet. I dag er det lettelse og glæde, der breder sig blandt natur- og miljøforkæmperne i Skive, Viborg og Vesthimmerland, for Energinet.dk.s beslutning må indtil videre betegnes som en lykkelig udgang på en truende katastrofe. MEN: Energinet.dk ønsker fortsat at udlede spildevand i Limfjorden, når de eksisterende syv gaskamrene skal genudskylles for at øge kapaciteten. Den nu noget mindre mængde processpildevand ved genudskylningerne alene, bør være nemmere at håndtere, så DOF vil foreslå Energinet.dk at genoverveje, hvad der skal ske med spildevandet. Energinet.dk bør genbruge spildevandet, deponere det, eller som mindstekrav rense Fantastisk sejr det for tungmetaller med den Bedst Anvendelig Teknik før en eventuel udledning i fjorden. Statens virksomheder bør være et godt forbillede! Vi er i DOF fuldstændig klar over og har forståelse for, at Energinet.dk har et behov for at udskylle hulrummene, men en statslig virksomhed bør underlægges samme vilkår som private virksomheder og landbrug, der jo ikke kan opnå tilladelse til at udlede giftigt spildevand i Limfjorden. Miljøcenter Aarhus har besluttet at fortsætte sagsbehandlingen ud fra de nye forudsætninger men uden at iværksætte en ny VVM- redegørelse og høringsfase. Men den beslutning er DOF bestemt ikke tryg ved. Fnerginet.dk hævder ganske vist, at der nu kun vil blive tale om en femtedel af den oprindeligt beregnede spildevandsmængde. Men det er ikke klart, hvor det tal kommer fra. Skal hver af de 7 kaverner udskylles 1 eller 3 gange, og hvilke scenarier taler vi om? Med hvilken hastighed vil man udskylle? Skyllehastigheden vil være af meget stor betydning for vandmiljøet. Derfor ønsker DOF mere klarhed over, hvilken driftstilstand der vil blive tale om i henhold til de nye planer. Idet energinet.dk reelt ansøger om et nyt projekt, mener vi i DOF Nordvestjylland, at det absolut må være det sikreste for vandmiljøet i Lovns Bredning med en ny VVM - redegørelse og en ny høringsperiode. 12

13 2010/3 Søndag den 26. september En jagtoplevelse ved Viskum Af Thorkil Brandt Denne seneftermiddag stod Tonny Ravn Kristiansen og jeg som så mange gange før og observerede fuglelivet ved Viskum Kirke. Næsten hele vandspejlet på den østlige sø var dækket af svømmefugle: 515 Pibeænder, 475 Krikænder, 150 Gråænder foruden lidt Spidsænder, Skeænder, Troldænder og 65 Blishøns. Ved vestsøen gik en pæn flok Grågæs. Selv om tusmørket efterhånden sænkede sig, blev vi alligevel stående og nød den fredfulde aftenstemning. Vi lagde så mærke til, at der kom en del jægere gående ned over det tilgroede areal syd for Nørreåen. Det gjorde os nysgerrige, og vi valgte at blive stående for at iagttage den videre udvikling. Jægerne fordelte sig og gik i skjul så tæt på østsøen, som man nu kan komme fra sydsiden af ådalen. Og så tog begivenhederne ellers fart. En særegen jagt blev nu indledt ved, at der blev affyret skræmmeskud, der lettede de mere end 1200 svømmeænder. Ænderne var herefter under langvarig og heftig beskydning af de godt 10 jægere. Der blev frem til klokken 20 løsnet over 100 skud mod de forvildede fugle, hvoraf mange blev ved med at flyve frem og tilbage over ådalen. Der blev også løsnet skud efter 1 Skarv (som er fredet) og en flok Grågæs, der ankom vest fra omkring 19:40, altså et godt Jagtoplevelse stykke tid efter solnedgang, hvor gåsejagt i sin lovlige udgave slutter... En stor flok Grågæs blev hele tiden liggende på vestsøen (det er ikke for ingen ting, at gæs har ry for at være kloge fugle!). Ligeledes blev 63 Knopsvaner hele tiden liggende på østsøen, endnu tættere på de særegne jagtlige udfoldelser. Men samtlige svømmeænder blev fordrevet i vild panik. Vi så kun en and (Krikand), der faldt, men der er dog sikkert faldet flere. Endnu flere er sikkert blevet anskudt, idet der gentagne gange blev skudt efter fugle langt udenfor rimeligt skudhold. Vi kunne altså konstatere, at skydeiveren var endog særdeles stor. En god jæger vil ellers nok holde på, at man højst bør bruge 1-2 skud pr. falden and... Det synspunkt blev i hvert fald gjort gældende af min mediagttager Tonny, der selv er jæger. Lad mig til slut gøre det helt klart, at jeg med denne historie på ingen måde har til hensigt at skabe debat og splid mellem fuglefolk og jægere. Men en jagtform, som den, der er beskrevet herover, tager vi klart afstand fra. Og det samme gør heldigvis en lang række jægere her fra egnen, som har hørt vores beretning. 13

14 HJEJLEN Mårhund i Jylland Af Erik Høst-Madsen Historien har vist, hvor ofte det er gået helt galt, når pattedyr, krybdyr, fugle og andet flyttes fra en lokalitet (verdensdel) til en anden. Kaniner, gråspurve og dromedarer til Australien. Rovdyr som hermelin og ræv til New Zealand. Og her i de senere år, hvor der er lukket asiatiske slanger som tigerpyton og netpyton ud i USA, hvor de specielt har de fået fodfæste i Everglades nationalparken i Florida. Alle nævnte dyrearter har kunnet tilpasse sig og formere sig og har for fleres vedkommende fuldstændig ødelagt naturlige fødekæder og udkonkurreret potentielle fjender. Her i landet har vi i årtier set undslupne og udsatte mink, der har tilpasset sig danske biotoper. Fra at blive fodret dagligt, har mange af disse undslupne dyr fået et solidt fodfæste i den danske natur. Bestanden er, specielt i Jylland, øget stødt. Vi har i en årrække ventet på en indvandring af mårhund sydfra. Optællinger af skudte og trafikdræbte dyr i det tidligere DDR og i Schleswig-Holstein har vist, at de var på vej hertil. Og det på trods af store anstrengelser fra de tyske myndigheder og jægere. For få år siden kom så de første meldinger om mårhund nord for den dansk -tyske grænse. Men nogle danske pelsfarmere har sideløbende med opdræt af mink i årtier også haft opdræt af mårhund. For over 30 år siden, så jeg en mårhund til salg i en eksotisk dyrehandel i Århus. En sandsynligvis sand historie, der dog Mårhunden vanskeligt kan verificeres, går på, at en pelsfarm i det vestjyske med bl.a. mårhund for nogle år siden blev ramt af en storm, der resulterede i et større udslip af dyr. Og dette kunne være forklaringen på, at de tilsyneladende tætteste danske bestande af mårhund findes i området mellem Stauning og Harboøre tange. Specielt i dette område er der observeret mange levende og trafikdræbt mårhunde. Også i Østjylland og på Djursland er der en betydelig bestandstæthed af mårhund. Her er der bl.a. flere steder set eller skudt store unger på 2-3 kg. Jeg har i de seneste 1½ år prøvet at kortlægge udbredelsen af mårhund i Jylland. Og jo mere jeg er gået ind i emnet des mere har pressen skrevet om det. I mange af artiklerne er mit telefonnummer blevet nævnt. Og jeg får stadig flere henvendelser. Jeg har besøgt mange af de mennesker, som har ringet. Har fået mere indsigt og er kommet hjem med mange nye ubesvarede spørgsmål. Jeg har set spor og har hørt mange historier om forsvundne høns og katte. Har lært at sortere i de mange historier. Blandt andet belært af erfaringerne fra Sverige og Tyskland, hvor man regner med, at pct. af de indberetninger, der kommer, er fejlagtige. Min fugleven Finn Andersen og jeg var i september på Harboøre Tange for at se på fugle og spor efter mårhund. Slående er det, at der ikke er samme artsrigdom og fuglemængde her som på Agger Tange. På vej hjem kørte vi gennem Hagebro på vej mod Karup. I en lavning løb pludselig en mårhund over vejen. Det var lidt af en 14

15 2010/3 Udbredelseskort Erik Høst-Madsens kort over mårhundens udbredelse i Jylland. 15

16 HJEJLEN oplevelse. Dens gang var ikke som en ræv, men nærmest lidt trillende som en kat. Skov og Naturstyrelsen registrerer tilsyneladende kun skudte, trafikdræbte og fotodokumenterede dyr. Derfor har de sandsynligvis ikke så mange observationer, som jeg har. Muligvis kan enkelte af de observationer, som jeg har på mit udbredelseskort være forkerte. Men jeg vil hellere være på forkant med udviklingen, for ulven er her virkelig! Det vil efter min vurdering være forkert i den nuværende situation at nedtone problemets omfang ved at være overdrevent kritisk overfor observationer, som for langt de flestes vedkommende er helt pålidelige. For vi får virkelig noget at slås med, hvis ikke der bliver gjort noget meget snart. I begyndelsen af september i år kom så den længe ventede indsatsplan mod mårhund. Den er i det store og hele rigtig god. Men er dog på visse områder mangelfuld. Indsatsen mod mårhund er ikke kun et anliggende for jægere. Her er virkelig noget vi skal hjælpe hinanden med. Vi fuglefolk bør sende alle mistænkelige observationer videre. Mårhunden er lidt mindre end en grævling. Som tidligere nævnt har den en speciel gangart. Den er ikke kun nataktiv, men er specielt i sommermånederne også dagaktiv. Den er kolossalt tilpasningsdygtig hvad angår fødevalg og opholdssted. I forårsmånederne er det specielt padder og jordrugende fugle der er på menuen. Men også plantekost og ådsler indgår i føden. I løbet af sommeren æder den alt, hvad der dukker op. Om efteråret tager den Mårhunden majskolber og andet fedtholdigt for at ruste sig til vinteren. Den er ikke kræsen mht. opholdssted. En rævegrav er fint. Men også store halmstakke, oplagte både, skydepramme, der ligger vendt rundt, store trædynger, der ligger hen til flisning og forladte bygninger. Mårhunde parrer sig om foråret og nedkommer med store kuld. Normalt 8-12 unger, men 16 unger er blevet set, dog ikke her i landet. En historie fra Finland fortæller om et trafikdræbt dyr, der indeholdt 18 fostre! For første gang er der i år overkørt og skudt unger af mårhund. Jeg har fået et par meldinger, der fortæller om slagsmål mellem hund og mårhund, hvor det er mårhunden der har trukket det længste strå. Der er kommet meldinger om, at den er set i byområder, f.eks. i køkkenhaver. Det er ofte beskrevet, at mårhunden kan være bærer af trikiner og den meget farlige rævebændelorm. Dette er dog heldigvis endnu ikke konstateret her i landet. Ser og hører i om mårhund, ja så vil jeg gerne høre om det, så jeg kan tilføje nye brikker til mit udbredelseskort af mårhunden. Ring til mig på nummer eller skriv til mig på min adresse Og giv også Skov-og Naturstyrelsen besked. Kontakt den lokale vildtkonsulent. Skov- og Naturstyrelsen sender skudte og trafikdræbte dyr videre til Veterinærafdelingen i Århus. Derfra sendes resultaterne og dyrene videre til DMU på 16

17 2010/3 Mårhundepote Kalø. Her vil man så på et tidspunkt lave genetiske undersøgelser. Forhåbentlig får vi derigennem klarlagt, hvad der skyldes undslupne dyr i Øst- og Vestjylland og hvad der skyldes indvandringen syd fra. I mit arbejde med mårhund er det gået op for mig, hvor lidt vi ved om dens biologi. Jeg får hele tiden nye løse ender, der skal stykkes sammen. Blandt andet vil ny viden kaste lys over, hvilke fælder, der med held kan benyttes til mårhund. De rævefælder, vi bruger her i landet, dur således ikke til fangst af mårhund. Foto :Thorkil Brandt Fodaftryk af mårhund. Bemærk, at mårhundens to forreste trædepuder er delvist sammenvokset. PS. Vi var den 9. juli i år på aftentur i Finderup øvelsesterræn. Fin tur med mange fugle. Finn Andersen, der er ret god til spor, opdagede lige ved et kampvognsspor spor af mårhund. Helt sikkert. Vi havde tidligere set spor af både ræv og grævling. Fortroppen så sågar en ræv tæt på. Jeg ringede nogle dage senere til jagtofficeren ved Dragonregimentet. Jo, det var rigtigt nok. Her havde de haft mårhund, i hvert fald siden sidste år. Skræmmende, for mårhund der bliver på en lokalitet har med stor sandsynlighed dannet par. 17

18 HJEJLEN Turreferater Traneovernatning i Vejlerne, den 16. oktober 2010 Af Søren Michelsen Krag Turreferater Denne fugletur var måske lidt atypisk. Ingen lange artslister, ingen sjældne fugle, men Traner og tusinder af Kortnæbbede Gæs fyldte alligevel aftenen ud. Med klart og koldt vejr, og relativt læ for nordøstenvinden, kunne gæs og Traner høres tværs over engen, mens vi nød aften og solnedgang. Egentlig var turen bygget over det engelske koncept aren t birds brilliant. Tag et sted hen du kender, og giv ikke-fuglekiggere nogle gode oplevelser med at kigge på fugle. Den første lørdag i efterårsferien lokkede vi med Tranernes indflyvning til Bygholmengen folk ud til Kraptårnet i Vejlerne. Og folk kom der, måske takket være annoncering i det lokale dagblad. Men DOFmedlemmer fra Silkeborg og Bramming var også kørt efter Tranerne. På et tidspunkt talte jeg 33 mennesker i Kraptårnet. Så kunne vi vist heller ikke være flere og enkelte fortrak til diget udenfor. Tranerne kom. De var der faktisk fra starten, men druknede lidt i en adult Vandrefalk, der åd sit bytte på engen, 2 Blå Kærhøge og et par tusind Kortnæbbede Gæs på den sydlige del af Bygholmengen. Tranerne kom snigende i små grupper på op til 24, ofte uden at vi opdagede Dem under indflyvningen. Men aftenens egentlige 18 Foto: Søren Michelsen Krag stjerner var faktisk de Kortnæbbede Gæs. De fløj konstant frem og tilbage mellem Bygholmengen og Torup Fjordholme i flokke på 500 til Til sidst kom over 3000 kortnæbbede flyvende forbi Kraptårnet, idet de fyldte aftenenhimmelen med wink-wink. Da stod der 70 Traner på engen, langt fra de 200, der var set et par aftener forinden. Vi kunne høre flere Traner mod nord, der formentlig stod og ventede på at flyve ind til overnatning. Aftenen genlød af deres GRuiik. Men de fleste deltagere valgte på dette tidspunkt at overhøre Traner og lytte til kolde tæer og røde næser for at tage hjem. For solen var gået ned og det var koldt. Min datter Olga derimod, samlede stormkøkkenet og ventede derefter tålmodigt på varm suppe. Efter suppen, og i den sidste aftenrødme, kom de sidste 120+ Traner ind til overnatning i selskab med 200 Kortnæbbede Gæs. Aftenens sidste show for en eksklusiv skare. Tak til alle deltagere for en hyggelig aften.

19 2010/3 Turreferater Turberetning fra Agerø den 3. oktober 2010 Af Eyvind Lyngsie Jakobsen Det blev en tur for de barske. Regnen stod ned i torve over hele Mors da turen begyndte kl Så det har utvivlsomt holdt nogle hjemme under dynen. Men vinden kom fra den rigtige retning, når planen var at komme ud på Holmene og Stenklipperne. Østlige vinde havde blæst så meget vand væk fra øernes nærmeste omgivelser, at det var muligt at gennemføre turen efter planen. Af de 6 deltagere måtte 2 dog nøjes med Holmene på grund af manglende højskaftede støvler. Straks ved ankomsten til observationsskjulet på Agerø lettede ca Turreferater skarver fra Stenklipperne. På selve Holmene var der ikke mange fugle, dog var der flere højarktiske almindelige ryler, som ikke kendte til frygt for mennesker. Så dem havde vi på få meters afstand ivrigt fødesøgende eller siddende i positur på små forhøjninger. Se fotoet taget på en afstand af 2-3 m. I øvrigt så vi følgende: Dobbeltbekkasin 1, Strandhjejle ca. 30, Lille Kobberneppe 9, Almindelig Ryle ca. 500, Grågås ca. 200, Strandskade 1, Stor Regnspove 5, Lysbuget Knortegås 3, Vandrefalk 1, Hvid Vipstjert 10, Engpiber flere. Krikand 75, Pibeand 30, Gråand 25, Gravand 3 og Toppet Skallesluger 75. Foto: HC 19

20 HJEJLEN Turreferater Mågesjov i Klitmøller den 22 oktober 2010 Af Lars Mogensen Mågesjov og meget andet sjov blev det til denne blæsende formiddag ved Klitmøller. Turen var tilrettelagt for børnefamilier, som ikke lige kunne finde på andet at lave i efterårsferien. Men mange havde øjensynlig andre planer end at få viden om måger og på den måde få lidt mågesjov med hjem. Indrømmet, det var meget blæsende og natten i forvejen blev der målt vindstød af orkanstyrke, netop ved Klitmøller. Hensigten med turen var at komme tæt på mågerne gennem fodring med affaldsfisk. Iagttage mågernes kendetegn, størrelse, fjerdragt og meget mere. Det lykkedes da Turreferater også til fulde, for ret hurtigt fik de øje på det fiskeaffald, vi smed ud til dem. De allerførste var ret sultne og slugte hele rødspætter foran næsen på os. Dog var de lidt mere reserverede end vi havde håbet, men det var muligt uden kikkert at finde frem til art og alderskendetegn på de halvt hundrede måger, som dukkede op for at komme til fadet. Her var svartbage, sølvmåger og stormmåger. Bagefter gav vi os tid til at sidde I læ for vinden for at kikke på havtræk ude på havet, alt imens børnene legede sammen nede på stranden. Fuglemæssigt var det lidt tomt, men det blev da til nogle rødstrubede lommer, rider, suler, alke, lomvier og sortænder ude på det oprørte hav. Foto: Lars Mogensen Så er vi klar til at kaste den første fisk. Mågerne var der lynhurtigt. 20

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Årgang 23 Nr. 4 November 2005. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 23 Nr. 4 November 2005. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 23 Nr. 4 November 2005 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 23 nr. 4 november 2005 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne.

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. Ringmærkning af havørne-ungen på Tærø 2009. I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. I år blev parret på Tærø udset til at få ringmærket

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Årgang 29 Nr. 2. August 2011

Årgang 29 Nr. 2. August 2011 Årgang 29 Nr. 2 August 2011 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland Hjejlen årgang 29 nr.2 August 2011 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Tårnfalken. Maja Schjølin Afleveres 30/03 2007

Tårnfalken. Maja Schjølin Afleveres 30/03 2007 Tårnfalken Jeg har valgt at skrive om tårnfalken, fordi det er en spændende fugl, som både lever vildt og kan opdrættes til jagtbrug. 1 Falkearter: Falken er en rovfugl som findes i mange forskellige arter.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Namibia: Fugleflokken skal passere Sahara-ørkenen. Det har været et usædvanligt tørt år uden megen regn, så vandhullerne er udtørrede. Flokken

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark De store vingesus - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark Flere havørne yngler i Danmark Havørnen er en majestætisk flyver. Som Europas største rovfugl og sidste led i fødekæden

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

På træk med ryleflokken

På træk med ryleflokken Cases til de forskellige lande Snak om svære ord undervejs. Namibia: Fugleflokken skal flyve over Sahara-ørkenen. Det har været et meget tørt år uden regn, så der er intet vand i vandhullerne. Flokken

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Årgang 28 Nr. 2. August 2010

Årgang 28 Nr. 2. August 2010 Årgang 28 Nr. 2 August 2010 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland Hjejlen årgang 28 nr.2 august 2010 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST Det vestlige hjørne af Nationalpark Mols Bjerge er Følle Bund, der fra gammel tid har hørt under Kalø. Følle Bund ligger syd for Strandvejen, sydvest for

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö 29. maj - 31. maj 2014 Hvor var det godt, den trods knebent deltagerantal - alligevel kunne gennemføres, denne fine tur til Hallandsåsen og Hallands Väderö.

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

I det følgende er samlet de væsentligste erfaringer fra Dyrenes Beskyttelses evaluering.

I det følgende er samlet de væsentligste erfaringer fra Dyrenes Beskyttelses evaluering. Vandfugle om vinteren En række vandfugle overvintrer i Danmark. Det er bla. svaner, gæs, ænder og blishøns. Når sneen falder, og der kommer is langs kysterne, på søerne og åer, tror mange velmenede danskere,

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012

ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012 ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012 MEGET I VENTE! Du modtager denne oversigt over de kommende arrangementer i Naturpark Åmosen, fordi du har skrevet dig på vores nyhedsliste under et

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

GYNGESTATIVET. Mette Vogt Thuesen

GYNGESTATIVET. Mette Vogt Thuesen GYNGESTATIVET Mette Vogt Thuesen Billedet er taget lige nedenfor vores lejlighed, på legepladsen. Min lillesøster havde lavet en indhegning rundt om gyngestativet, for at vise at det var hendes område.

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :00 Til:

Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :00 Til: Hansen, Gitte Fra: Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober 2009 16:00 Til: Brøndum, Jette Cc: Gregor, Ole Emne: VS: Kritik og forslag til kæmpe vindmøller i Amos

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye

Fugle i naturen. 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Fugle i naturen 05.06.16 11.06.16 I samarbejde med ornitolog Klaus Malling og leder af Vadehavscentret Klaus Melbye Mærk vingesuset fra nogle af naturens mest fascinerende skabninger, få en flyvende start

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere