Evalueringer af apotekssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringer af apotekssystemer"

Transkript

1 Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer Bilagsrapport December 2011 Milnersvej Hillerød Tel Fax

2 Bilagsrapport Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer Version 1.1 December Forfattere : Linda Aagaard Thomsen, Bente Frøkjær, Charlotte Rossing og Hanne Herborg December 20011

3 Version 1.1. December 2011 Pharmakon, December 2011 ISBN Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel Fax

4 3

5 Indhold Notat 1 - Identifikation af til litteratur og erfaringer med evaluering af apotekssystemer... 6 Notat 1, bilag 1 Engelsk projektbeskrivelse Notat 1, bilag 2 Evaluering af apotekssystemer liste over nøglepersoner Notat 1, bilag 3 Indledende henvendelse per mail til nøglepersoner Notat 1, bilag 4 Interviewguide anvendt til interview med nøglepersoner Notat 1, bilag 5 Respondentliste til spørgeskemaundersøgelsen Notat 1, bilag 6 Questionnaire Evaluation of community pharmacy systems in selected countries Notat 2: Spørgeskemaundersøgelse til identifikation af litteratur og erfaringer med evaluering af apotekssystemer Notat 2, bilag 1 Respondentliste til spørgeskemaundersøgelsen Notat 2, bilag 2 Questionnaire Evaluation of community pharmacy systems in selected countries Notat 2, bilag 3 Invitation til deltagelse i spørgeskemaundersøgelse Notat 2, bilag 4.1 Survey Results: Australia Notat 2, bilag 4.2 Survey Results from Canada Notat 2, bilag 4.3 Survey Results from Croatia Notat 2, bilag 4.4 Survey Results from Denmark Notat 2, bilag 4.5 Survey Results from Finland Notat 2, bilag 4.6 Survey Results from France Notat 2, bilag 4.7 Survey Results from Germany Notat 2, bilag 4.8 Survey Results from Island Notat 2, bilag 4.9 Survey Results from Ireland Notat 2, bilag 4.10 Survey Results from Portugal Notat 2, bilag 4.11 Survey Results from Spain Notat 2, bilag 4.12 Survey Results from Sweden Notat 2, bilag 4.13 Survey Results from Switzerland Notat 2, bilag 4.14 Survey Results from Netherlands Notat 2, bilag 4.15 Survey Results from USA Notat 2, bilag 4.5 Aggregated report of the questionnaire study Notat 2, bilag 4.6 Interview med apoteker Manfred Krüger, Tyskland, 20/ Notat 3 Udarbejdelse af cases over udvalgte apotekssystemer og udarbejdelse af datatabel over udvalgte evalueringer Notat 3, bilag 1 Interviewguide anvendt til udarbejdelse af cases Notat 3, bilag 2.1 Interview med Manfred Krüger, Tyskland, 20/ Notat 3, bilag 2.2 Interview Balazs Hanko, Hungary, 2/ Notat 3, bilag 2.3 Interview Erik Gerbrands, The Netherlands (NL) 16/ Notat 3, bilag 2.4 Interview Terry Maguire, Northern Ireland (NI) 15/ Notat 3, bilag 2.5 Interview Anna Birna Almarsdottir, Iceland (ICE) 8/

6 Notat 3, bilag 3.1 Det tyske apotekssystem anno Notat 3, bilag 3.2 Det ungarske apotekssystem anno Notat 3, bilag 3.3 Det hollandske apotekssystem anno Notat 3, bilag 3.4 Apotekssystemet i Nordirland / UK anno Notat 3, bilag 3.5 Apotekssystemet i Island anno Notat 3, bilag 4 Referenceliste over evalueringer af apotekssystemer Referencer fra de nordiske lande Referencer fra Storbritannien og Irland Referencer fra Nordeuropa Referencer fra Mellemeuropa Referencer fra Sydeuropa Referencer fra Østeuropa Referencer der dækker flere europæiske lande Referencer fra USA Referencer fra Canada Referencer fra Asien Referencer fra den øvrige verden Notat 3, bilag 5.1 Evaluation of community pharmacy systems Condensed overview of identified literature/reports draft Notat 3, bilag 5.2 Evaluation of community pharmacy systems condensed overview of selected evaluations draft

7 Notat 1 - Identifikation af til litteratur og erfaringer med evaluering af apotekssystemer Et projekt under Apotekernes Dokumentationsdatabase Indhold og baggrund Notatet er første delleverance under Fase 1, som forløber fra juni til oktober, og notatet samler op på processen, resultaterne og erfaringerne fra første delleverance. Danmarks Apotekerforening (DA) har afholdt en workshop om analyser af sundhedsfaglighed og liberalisering. Her blev der blandt andet identificeret et behov for at indsamle litteratur og erfaringer vedrørende evaluering af apotekssystemer. Der er efterfølgende afholdt et møde til konkretisering af denne opgave. Behovet er, at der gennemføres en hurtig indsamling af litteratur, som beskriver styrker og svagheder ved apotekssystemer, samt litteratur, som sammenligner flere apotekssystemers præstation. Der er primært fokus på Europa, men også relevante engelsktalende lande uden for Europa kan indgå. Der er primært fokus på dokumentation for værdien af farmaceutisk/personligt ejerskab. Dette forventes dog at være sparsomt dokumenteret i litteraturen, hvorfor der også skal inddrages undersøgelser, som belyser styrker og svagheder i forhold til sundhedsfaglig kvalitet og økonomisk bæredygtighed. Formål med første delleverance til Fase 1 Formålet med den første fase er hurtigt at identificere publiceret og grå litteratur samt erfaringer vedrørende evaluering af apotekssystemer. Dette vil ske gennem telefonmøder med 10 udvalgte nøglepersoner. Der vil blive identificeret personer med forsknings- og evalueringserfaring inden for apotekspraksis. Kendte netværk som PCNE, ESCP, (PGEU) og PAPA benyttes til dette. Nøglepersoner vil blive bedt om deres erfaringer med evalueringer af apotekssystemer nationalt såvel som deres kendskab til internationale sammenligninger af apotekssystemer. Der vil blive spurgt om videnskabelig litteratur såvel som grå litteratur. Nøglepersonerne vil endvidere blive spurgt om deres kendskab til andre personer, der kan være relevante at kontakte. På baggrund af nøglepersonernes input vil der blive udarbejdet et udkast til spørgeskema til indsamling af litteratur i de udvalgte lande. Processen for første delleverance til Fase 1 Første trin engelsk projektbeskrivelse En engelsk projektbeskrivelse blev udarbejdet (Bilag 1). Projektbeskrivelsen var ikke en del af synopsen; men det viste sig nødvendigt at udarbejde en kort projektbeskrivelse på engelsk, som kunne tjene til orientering af nøglepersoner og kontaktpersoner. Den engelske projektbeskrivelse blev godkendt af DA, inden den blev taget i anvendelse. 6

8 Andet trin interview med nøglepersoner Processen indledtes med at identificere en liste over nøglepersoner baseret på projektgruppens netværk og opfattelser af, hvilke lande/områder nøglepersonerne skulle have viden om (se Bilag 2). Som udgangspunkt defineredes en nøgleperson som en person, der har bred viden om undersøgelser, der måtte være gennemført i vedkommendes land/område; hvilke personer, der måtte stå bag undersøgelser af apotekssystemer, og hvilke apotekssystemer ville være interessante at undersøge nærmere. Listen over nøglepersoner bestod fra start af 17 personer fra 17 lande, hvilket var mere end de 10, som var aftalt. Da vi havde mulighed for at interviewe nøglepersoner i forbindelse med FIPkongressen, uden at det ville trække på yderligere ressourcer, tilføjede vi de nøglepersoner, vi mente relevante for at dække de lande, som var tiltænkt inkluderet i undersøgelsen. Vi sendte en indledende henvendelse pr. til alle nøglepersoner (se Bilag 3) og bad om deres deltagelse i et telefoninterview eller et interview i forbindelse med FIP-kongressen. En person mente sig ikke i stand til at hjælpe os og henviste i stedet til en kollega; de primære nøglepersoner tilføjede 2 nøglepersoner. Listen over nøglepersoner blev lukket d. 16. september, og forslag til andre nøglepersoner blev tilføjet listen med respondenter til spørgeskemaundersøgelsen. Nøglepersonerne blev interviewet (15-30 minutter) ud fra en interviewguide med 8 spørgsmål (Bilag 4). Der er gennemført interview med 5 personer, heraf de 3 i forbindelse med FIPkongressen i Indien. De øvrige kontaktpersoner fik tilsendt interviewspørgsmålene som et spørgeskema, og blev bedt om at udfylde dette pr. af hensyn til tid og ressourcer. Fem nøglepersoner har responderet på spørgeskemaet. Der blev ikke indsamlet data fra flere nøglepersoner efter udsendelse af spørgeskema d. 30. september. De nøglepersoner, som ikke havde svaret, blev bedt om at udfylde spørgeskemaet i stedet. Tredje trin - liste over respondenter til spørgeskemaundersøgelsen Baseret på projektgruppens og nøglepersonernes input er udarbejdet en liste over respondenter og hvilke lande, de repræsenterer, til spørgeskemaundersøgelsen (Bilag 5). I tabellen herunder er anført, hvilke lande indgår i undersøgelsen sammen med nøglepersonernes/ projektgruppens begrundelse. Landene er udvalgt dels på baggrund af projektgruppens og nøglepersonernes forslag, dels på baggrund af lande, som tidligere er evalueret i PGEUs rapporter 2003, 2008, 2011, ÖBIG 2010 eller EU 2010 (markeret med antal*, efter hvor mange af disse 5 rapporter landet er omtalt i). 7

9 Land 1) Australien 2) Belgien***** 3) Canada 4) Danmark***** 5) Finland***** 6) Frankrig***** 7) Holland***** 8) Irland 9) Island 10) Kroatien*** 11) New Zealand 12) Norge*** 13) Portugal***** 14) Schweiz*** 15) Slovenien***** 16) Spanien***** 17) Sverige***** 18) Tyskland***** 19) Ungarn**** 20) UK*****, herunder også Nordirland 21) USA 22) Østrig Baggrund for udvælgelse Stor fokus på sundhedsydelser, implementering af pharmaceutical care services. Mange små apoteker. Stor fokus på sundhedsydelser, implementering af pharmaceutical care services. Stærkt system ledelsesmæssigt. Mange ændringer i systemet de seneste år. Store apoteker, lægesamarbejde, faglighed. Anbefales af flere nøglepersoner (ubegrundet). Liberalt system. Opfattes som et godt system. Nyligt liberaliseret. Rigidt system, men stor faglighed. Tæt samarbejde mellem læge og apotek. Organiseret og stabilt system. Regler for etablering af nye apoteker har resulteret i 1 apotek pr indbyggere. Der er gennemsnitligt 2 farmaceuter pr. apotek. Fattige apoteker med fokus på medicinudlevering og salg af frihandelsvarer. Nyligt liberaliseret og evalueret. Opfattes af nogle nøglepersoner som et svagt system, oplagt land at sammenligne DK med. Helt frit system efter systemskifte; men der er tendens til mere styring nu. Har foretaget mange evalueringer af systemet, implementering af pharmaceutical care services. Mangfoldighed af apotekssystemer med stor variation i kvaliteten. Implementering af pharmaceutical care services. Østrig udarbejder rapport for DA, derfor medtaget her. Typer af evalueringer identificeret ved indledende interview Tabellen nedenfor viser, hvilke typer af evalueringer er foreløbigt identificeret (baseret på allerede identificerede undersøgelser og udtalelser fra nøglepersonerne). Evalueringerne i tabellen er inddelt i to typer af evalueringer. Den ene type evalueringer beskriver resultater af apoteksinterventioner i projektsammenhæng, mens den anden type evalueringer beskriver resultater af målinger /vurderinger af forskellige aspekter af apoteksdrift. Det blev på mødet i DA d. 21. september besluttet at afdække begge typer af evalueringer i undersøgelsen, da evalueringer i projektsammenhæng kan være en proxy for den faglighed, som eksisterer blandt farmaceuter/i apotekssektoren i det pågældende land. 8

10 Evalueringer fra projektsammenhæng (ikke undersøgelser på sektorniveau) Hospital admissions related to medication (Holland) HARM-Wrestling study (Holland) Preventing hospital admissions by reviewing medication (PHARM) in primary care: design of the cluster randomised, controlled, multi-centre PHARM-study, Holland consigue project (in process). (consigue: meaning achieve ), Spanien Pharmacy Practice Models Initiative (Alberta, Canada) Undersøgelser/målinger af apoteksdrift (på sektorniveau) Kundetilfredshedsundersøgelser (Finland) The Pharmacy Guild, Australia Pharmaintercom - en sammenslutning af engelsktalende lande, der internationalt samles og diskuterer fremtiden for apoteker Building on strengths delivering the future, Department of Health, UK Schommer et al. (J Am Pharm Assoc Beskrivelse Undersøgelse af forekomst og årsager for lægemiddelrelaterede hospitalsindlæggelser og forebyggelse heraf. Udarbejdelse af retningslinjer til formindskelse af hospitalsindlæggelser foranledig af recept- og medicineringsfejl. The intervention consists of a patient-centred, structured, pharmaceutical care process. The patient's own pharmacist and GP carry out the intervention. The control group receives usual care. The primary outcome of the study is the frequency of hospital admissions related to medication within the study period of 12 months of each patient. The secondary outcomes are survival, quality of life, adverse drug events and severe adverse drug events. The outcomes will be analysed by using mixed-effects Cox models. Medida del impacto clínico, económico y humanístico del seguimiento farmacoterapéutico en mayores polimedicados. Evaluerer, hvordan apoteker honoreres for kliniske serviceydelser og udbyttet heraf. Beskrivelse Fortages årligt for et stort, repræsentativt udsnit af finske apoteker af uafhængigt firma. Undersøgelse fastslår, at den vigtigste apoteksservice er tjek af interaktioner, vejledning om anvendelse af medicin og direkte afregning af medicintilskud. Af disse er vigtigheden af vejledning om anvendelse af medicin steget i forhold til tidligere år. Har en hjemmeside hvor der også er rapporter så som The Wilkinson review, som omhandler ejerskab af apoteker, og hvorvidt det skal være farmaceuter, der ejer, og OTC within pharmacies (2000), som omhandler salg af OTC. Derudover er der udarbejdet en række specifikke rapporter i form af service og kundeevalueringer. De er på hjemmesiden under enten research eller de enkelte agreements med staten. Måske er deres arbejde ikke offentliggjort; men det skal undersøges. Artikel, som beskriver apotekervæsenet i USA. 9

11 2006; 46: ) Legemiddeløkonomiske tiltak for å begrense veksten av samfunnets legemiddelkostnader i perioden Har norske myndigheters tiltak virket etter hensikten? Specialerapport, Oslo Universitet Evaluering af apotekerloven, Helse- og omsorgsdepartementet, Norge AMP konsulentfirma, som agerer som Mystery guest institution i Holland SFK, Holland Norske myndigheder har de senere år indført en række tiltag for at reducere væksten i det offentliges udgifter til lægemidler. Specialet vurderede de lægemiddeløkonomiske tiltag, som myndighederne indførte i perioden , og undersøgte om myndighedernes tiltag har virket efter hensigten. Specialet konkluderer bl.a., at myndighederne bør basere sig på enkle og forudsigelige systemer, da disse er mere gennemsigtige og forbundet med færre administrative omkostninger. Målene med den nye apotekerlov er stort set nået. Øget konkurrence i apotekervæsenet har gjort, at kundernes tilgængelighed til apotekerne er øget væsentligt, og service over for forskellige kundegrupper er væsentlig forbedret. Samtidig har apotekervæsenet gennemgået en væsentlig effektivisering. Loven har også ført til stærkere konkurrence mellem lægemidler ved, at patienterne skifter til ligeværdige lægemidler på apoteket. Konkurrencen har imidlertid i begrænset grad ført til lavere udsalgspriser på lægemidler til patienterne. Institutionen foretager vurderinger af apotekerne vha. Consumer Quality Index og Mystery Guests. Apotekerne måles og benchmarkes i forhold til hinanden. Foundation for Pharmaceutical Statistics (Stichting Farmaceutische Kengetallen, SFK). Since 1990, the Dutch Foundation for Pharmaceutical Statistics (SFK) has been collecting exhaustive data about the use of pharmaceuticals in the Netherlands. The SFK directly gathers its data from a panel of pharmacies; more than 1,836 of the 1,981 community pharmacies in our country are represented on this panel. The main goals of the SFK are supporting the promotion of: good pharmaceutical services scientific practice of pharmacy promotion of community pharmacist's interests in the Netherlands. SFK publicerer en årlig rapport til apotekerne; hvert andet år (senest 2010) publiceres en rapport på engelsk. Medication Therapy Management, employee programme at the University of Minnesota, USA Et eksempel på et MTM-program (til ansatte på universitetet). Ud af ansatte (med familie) og studerende fra Universitetet. Heraf er der med i programmet. Der er 100 akkrediterede farmaceuter, som tilbyder servicen. MTM-programmet betaler farmaceuten for at udføre MTM, og der er ingen egenbetaling for den ansatte. 10

12 Udkast til spørgeskema Der blev forelagt udkast til det spørgeskema, som skal rundsendes i Fase 2, på mødet i DA d. 21. september. Spørgeskemaet er efterfølgende revideret og udsendt d. 31. september (Bilag 6). Spørgsmålenes indhold afspejler indholdet i den tabel, som tænkes udarbejdet over nøgleevalueringerne efterfølgende (se næste punkt). Spørgeskemaet har fokus på temaerne: strukturelle karakteristika for det enkelte lands apotekssystem proceskarakteristika vedrørende de ydelser, det enkelte lands apoteker tilbyder resultatmål/præstationsmål. Der tænkes at udarbejde et baggrundsafsnit i det endelige notat med strukturkarakteristika baseret på seneste PGEU-rapporter, hvor det er muligt. Lande uden for PGEU bidrager med strukturoplysninger via spørgeskemaet (se Bilag 6). Procesmål: Tager udgangspunkt i Guidelines for Good Pharmacy Practice (se Bilag 6): rolle 1: tilberede, fremskaffe, lagre, sikre, distribuere, udlevere, administrere og kassere lægemidler rolle 2: kvalitetssikre lægemiddelbehandlinger rolle 3: vedligeholde og forbedre den faglige præstation rolle 4: bidrage til forbedring af sundhedssystemets effektivitet og af folkesundheden. Resultatsmål: Apotekets præstation kan evalueres bredt og tænkes bredt i denne undersøgelse. Dette skal spørgeskemaet afspejle. Det spørges ind til måling af resultater så som kundetilfredshed og udfald af hhv. distributionsrelaterede og sundhedsrelaterede ydelser (distribution services og cognitive services). Desuden bedes respondenterne give deres umiddelbare oplevelse af, hvordan de oplever styrker, svagheder og præstation af deres eget apotekssystem (se Bilag 6). Foreløbig konklusion: Tidsplanen er stram, da det har taget længere tid end beregnet at få input fra nøglepersonerne. Det var ikke muligt at få det antal interview i hus på FIP-kongressen, som der oprindeligt var lavet aftaler med nøglepersonerne om. Det forventes at få svar fra de sidste nøglepersoner gennem spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaet er sendt ud fredag d. 30. september; men det må forventes, at det tager nogle uger at få data i hus. Dermed vil det ikke være muligt at have fuldt overblik over data fra spørgeskemaundersøgelsen til statusmødet d. 12. oktober. De foreløbige resultater vil blive fremlagt. Hvis det allerede på nuværende tidspunkt er muligt at udpege nogle af de personer/lande, der skal laves interview med til udarbejdelse af cases, kan dette gøres sideløbende med spørgeskemaundersøgelsen. Der er allerede identificeret en del litteratur. Det viser, at det er muligt at indsamle data, om end det er en udfordring at få data i hus. Det gør også, at vi kan påbegynde udarbejdelsen af datatabellen ud fra skabelonen i Bilag 7. For dette notat, Linda Aagaard Thomsen, Bente Frøkjær, Kirsten Holme Christensen, Charlotte Rossing og Hanne Herborg. Pharmakon 11

13 Notat 1, bilag 1 Engelsk projektbeskrivelse Identification of literature evaluating community pharmacy systems in selected countries Background In recent years, community pharmacy systems in many countries have undergone some degree of structural changes due to country-specific changes in regulations. As a result, a wider spectrum of community pharmacy systems exists, and it has become interesting for many countries to collect knowledge about the performance of structurally different systems. In this study, we aim to identify scientific as well as grey literature that evaluates community pharmacy systems and collects personal experiences with the performance of a community pharmacy system. The aim is to identify evaluations in a broad sense, and thereby provide a preliminary mapping of the available literature that can form the basis for more analytical studies in the future. A number of European countries and English-speaking countries outside Europe will be selected. Research questions The study aims to answer the following research questions: Which evaluations of community pharmacy systems have been carried out in the selected countries in relation to: - adding value to health care - business sustainability - keeping society s pharmaceutical expenditure under control? How can the evaluations be characterized? Which trends do the results of the evaluations show across the countries? How do persons with a profound insight in community pharmacy practice evaluate the performance of the present pharmacy system in their own country? Which future evaluations are planned? Regarding the individual evaluations, the study seeks to investigate the following research questions: Why was the evaluation initiated? What was the focus of the evaluation? Which performance measures were used for the evaluation? What were the results of the evaluation? Which consequences did the results of the evaluation subsequently have on the pharmacy system? Methods The study uses a stepwise so-called snowballing strategy to identify relevant evaluations of community pharmacy systems. A parallel study will identify scientific literature via a systematic literature search. Step one The first step is to identify key persons who can provide the study with references to literature concerning the evaluation of community pharmacy systems in different countries. Key persons will be identified through personal networks and approached by about their willingness to contribute to the study. Telephone interviews or face-to-face interviews will be conducted with approximately 10 key persons. A qualitative interview guide will be developed for the telephone interviews. The interview guide will include questions concerning the key persons knowledge of evaluations comparing performance of different community pharmacy systems as well as their knowledge of persons or institutions in their own or other countries that would be of relevance for this study. 12

14 Step two Countries relevant for the study will be selected based on the interviews conducted in Step one, and a quick search through the identified literature. The countries selected will have a community pharmacy structure that makes it possible to reveal system variations. A questionnaire will be developed and disseminated to researchers and organizations in the selected countries. The aim of the survey is to identify further literature relevant for the study and experiences with different types of community pharmacy systems. Step three Based on the results of the survey conducted in Step two, approximately five persons will be selected for further interviews. The aim of the interviews is to prepare cases that illustrate how different types of community pharmacies perform. Inclusion criteria for literature The study will include literature such as scientific articles, project reports, evaluation reports and a broad range of documents. To be included, literature should evaluate community pharmacies based on a broad perspective that includes both positive and negative aspects. Focus should be on one or more of the following aspects of Good Pharmacy Practice (roles for the pharmacy): evaluation of safety in medicine distribution and medicine use, contribution to activities related to public health, contribution to administrative activities, quality assurance, development of staff competence, economic implications, accessibility, and customer satisfaction. Focus should also be on evaluations describing business aspects of the pharmacy systems including their contribution to keeping society s pharmaceutical expenses under control. Data analysis The following indicators are used to describe the structure of the different community pharmacies: number of residents per pharmacy ownership criteria establishment criteria pharmacy services sale of non-prescription medicine. 13

15 Other criteria may be relevant as well, such as the national economy of the country, the number of pharmacists per pharmacy, distance between pharmacies, provisions securing pharmacy accessibility in rural areas etc. It will however be very difficult to identify the precise indicators that differentiate the systems. Process indicators are not predefined as they will be determined based on the identified evaluations. These indicators will measure a broad spectrum of pharmacy practice services from providing patients with medicines to specific health-related services. Outcome measures of community pharmacy activities are suspected to be difficult to achieve information on. However, the aim is to measure customer and staff satisfaction with the community pharmacy and its services as well as quality indicators, accessibility of pharmacy services and health economic consequences and health outcomes of community pharmacy services. Study organisation and time schedule The study is conducted by Pharmakon, The Danish College of Pharmacy Practice. The study group consists of Director of R&D Hanne Herborg, Manager of R&D Charlotte Rossing, R&D Consultant Linda Aagaard Thomsen, Project Coordinator Bente Frøkjær and Project Manager Kirsten Holme Christensen. The study will take place in autumn 2011 according to the following schedule: Activity Deadline Step one September 14, 2011 Step two October 12, 2011 Step three November 4, 2011 Final report November 22,

16 Notat 1, bilag 2 Evaluering af apotekssystemer liste over nøglepersoner Liste over kontaktede nøglepersoner med detaljeret viden om apotekssystemet i eget land og eventuelt systemer i andre lande. Navn på kontaktperson Dick Tromp, Europharm Forum, Holland Har viden om østeuropa Martin Schulz, ABDA, Tyskland Janine Morgall Traulsen, FARMA, Danmark Viden om Island og USA (Claire Anderson, professor, University of Nottingham) Charlie Benrimoj, Professor, University of Technology, Sydney, Australien Rosemary Beresford, University of Otago, New Zealand Olivier Bugnon, University of Lausanne, Schweiz Filippa Costa, University of Lisbon, Portugal Balázs Hankó, apoteker, medlem af EuroPharm Forum bestyrelse, Ungarn Lowell Anderson, fhv. apoteker, nu University of Minnesota, USA Jeff Poston, Director of the Canadian Pharmaceutical Association, Canada Cecilia Bernsten, formand for Farmacevtförbundet, Apoteket AB, Sverige Else-Lydia Toverud, professor, Farmaci, Oslo Universitet Marleen Haems, KOVAG (Apotekerforeningen i Østflandern), Belgien Miguel Angel Gastellurrutia, apoteker, University of Granada, Spanien Sirpa Peura, Farmaceutisk direktør i den finske apotekerforening, Finland Henri Lepage, forhenværende bestyrelsesmedlem i Europharm Forum, apoteker i Orleans, Frankrig Kontaktpersoner tilføjet af primære kontaktpersoner Foppe van Mil, Holland Editor European Journal of Clinical Pharmacy (tidligere Pharmacy World & Science) og professional secretary for Pharmaceutical Care Network Europe Catherine Duggan, Royal Pharmaceutical Society, UK. Tilføjet af Claire Anderson som erstatning for hende selv. John Cromarty, NHS Highland, Skotland (Lise Alfelt, dansk farmaceut, bosiddende i Frankrig, korrespondent for Farmaci) 15

17 Notat 1, bilag 3 Indledende henvendelse per mail til nøglepersoner Pharmakon, The Danish College for Pharmacy Practice, has initiated a study with the aim of identifying literature on and experiences with evaluation of different types of pharmacy systems. We hope to be able to classify the strengths and the weaknesses of different systems, to see if different elements of the systems seem to affect health care related activities. We contact you, because first part of this study is to map persons that may be able to provide us with relevant references to literature on evaluation of pharmacy systems in European countries as well as countries such as USA, Canada, Australia and New Zealand. We hope that you initially can help us with the following questions: Are you aware of studies that compare performance of or between pharmacy systems? Are you aware of persons/countries that have evaluated pharmacy systems in more detail? Are you aware of countries where the pharmacy system is remarkable either because it is very much controlled or the opposite, that the system is highly deregulated? The more details you can provide us with the better so names, literature etc are most welcome but also undocumented input like I believe that xx has done something will be received with gratitude. As our study has a tight deadline, we hope that you will be able to get back to us before August Please send you answers to Linda Aagaard Thomsen, who is responsible for collecting all materials. In case you have any questions you are most welcome to revert to me or to Linda. 16

18 Notat 1, bilag 4 Interviewguide anvendt til interview med nøglepersoner Question Do you know of evaluations on performance of community pharmacy systems having been conducted in your country? Performance is meant in a very broad sense such as adding value to health care or pharmacy business. Answer If you happen to have relevant references, I would be happy to receive them. Are you able to give us contact information about the persons/institutions/organizations who have conducted this type of evaluations in your country? Can you give us good examples of the strengths and weaknesses of the pharmacy system in your country? Are you aware of evaluations comparing performance of the system in your country with the system in other countries? Can you inform us of countries, where the community pharmacy system has been evaluated in detail? Are you aware of countries, where the community pharmacy system has a particularly strong or weak performance when it comes to adding value to health care or business sustainability? Which countries could in your opinion contribute with good/bad/interesting case stories on the performance of different types of community pharmacies? Can you suggest other person(s) (in your country or in other countries) who may be able to answer these questions for us? Do you have contact information for these persons? 17

19 Notat 1, bilag 5 Respondentliste til spørgeskemaundersøgelsen Land Person Stilling Australien (Lance Emerson) Pharmacy Guild of Australia Michael Tatchell Pharmacy Guild of Australia Tim Chen University of Sydney New Zealand John Shaw Head of School of Pharmacy, Auckland John Dunlop consultant in primary care Canada Janet Cooper Canadian Pharmacists Association Ross Tsuyuki University Alberta USA Dale Christensen University North Carolina Steve Simenson Pharmacy owner, President elect APhA Danmark Birthe Søndergaard Apotekerforeningen Janine Morgall Farma, Universitetet Norge Helle Håkonsen Olso Universitet Agnes Gombos apoteker, tidlige NAF Sverige Sofia Kälvemark-Sporrong Uppsala Universitet Tommy Westerlund Apotekare, forsker Läkemedelsverket Island Anna-Birna Almarsdottir University Reykjavik Ingunn Björnsdottir Farmaceutisk Selskab Finland Marja Airaksinen University Helsinki Erkki Kostiainen Finnish Association of Pharmacies Holland Foppe van Mil Henk Buurma Apoteker, konsulent, editor af IJCP Director of SIR, Insitute for Pharmacy practice and policy Belgien Gert Läkeman Leuven University Dirck Broeckx Pharmaceutical Association Belgium Tyskland Nina Griese ABDA Marion Schaefer University of Berlin Schweiz Martine Ruggli Pharmasuisse Kurt Hersberger University Basel Dominique Jordan Pharmasuisse, President FIP CPS England Alison Blenkinsopp University of Bradford Raj Patel National Pharmaceutical Association Nordirland Carmel Hughes Queens University, Belfast Terry Maguire pharmacy owner and uni Irland Martin Henman Trinity College, Dublin Pamela Logan Irish Pharmaceutical Union Portugal Mara Guerreiro apoteker og forsker Spanien Ema Paulino Miguel Angel Gastellurrutia Flor Alvarez de Toledo apoteker, FIP CPS vicepresident apoteker, forsker apoteker, medstifter af Fundación Pharmaceutical Care Frankrig Isabel Adenot President, l'ordre Kroatien Maja Jakševac Mikša Croatian Pharmaceutical Society Slovenien Mitja Kos University of Ljubljana Ungarn Hankó Balázs apoteket, ExCo EuroPharmForum Østrig Thomas Müller-Uri Apothekerverband 18

20 Notat 1, bilag 6 Questionnaire Evaluation of community pharmacy systems in selected countries The main aim of this questionnaire is to identify scientific as well as grey literature that evaluate community pharmacy systems. A second aim is to describe information as well as personal experiences with the performance of national community pharmacy systems. The plan is to identify evaluations in a broad sense and thereby provide a preliminary mapping of the available literature that can form the basis of more analytical studies in the future. The collection of personal experiences will be used to inform such analysis. The questionnaire is divided in four (five) segments: LITERATURE ON EVALUATIONS OF COMMUNITY PHARMACIES COGNITIVE SERVICES OFFERED BY COMMUNITY PHARMACIES SERVICES/ACTIVITIES RELATED TO DRUG DISTRIBUTION PHARMACY STRUCTURE PERFORMANCE OF COMMUNITY PHARMACY PERSONAL VIEWS COUNTRY AND NAME (Your name will be kept confidential and is only requested for administrative purposes) Please answer to all questions in relation to your own country LITERATURE ON EVALUATIONS OF COMMUNITY PHARMACIES Do you know of evaluations on the performance of community pharmacies or the pharmacy system as a whole having been conducted? Y/N (Performance is meant in a very broad sense being related to safety in drug supply and drug use, contributions to health promotion, quality assurance and competence, economy, availability, and customer satisfaction) If yes: please provide references Do you know of studies in progress or planned within these areas? Y/N (These areas are related to safety in drug supply and drug use, contributions to health promotion, quality assurance and competence, economy, availability, and customer satisfaction) If yes: please describe Can you point to outcome studies of particular importance on the effect of pharmaceutical services delivered by community pharmacies? Y/N (Eg pharmaceutical care services for specific patient groups, adherence services) If yes: please provide references Are you aware of evaluations comparing the performance of community pharmacies with community pharmacies in other countries? Y/N If yes: please list references Are you aware of evaluations on national level on customer satisfaction with pharmacy? Y/N If yes: please provide references COGNITIVE SERVICES OFFERED BY COMMUNITY PHARMACIES To your knowledge which cognitive services are offered by community pharmacies? Please list (Eg pharmaceutical care services, medication review services, adherence services paid by patients or a third party payer) To your knowledge who are the payers for these cognitive services? ACTIVITIES/SERVICES RELATED TO DRUG DISTRIBUTION Which additional activities/services related to the distribution of drugs are delivered on a daily basis by community pharmacies? 19

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Evalueringer af apotekssystemer

Evalueringer af apotekssystemer Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Rapport Evalueringer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen

Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen. Lægeforeningen Prioritering eller ej? Hvad er Konsekvensen? Jens Winther Jensen Søren Kierkegaard Ikke at prioritere er også en prioritering! Offentligt sundhedsvæsen Politisk ledelse Demokratisk prioritering (ideal

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Overview of education statistics in Denmark

Overview of education statistics in Denmark Overview of education statistics in Denmark Christian Vittrup Peter Bohnstedt Anan Hansen Education Statistics Statistics Denmark A simple model Basic information on the students Who Where What When Okt.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Talk in your work groups: Discuss how FIT can make sense in your work context. Discuss benefits and challenges of using FIT in your work place. Generate questions for Susanne

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Dealer s Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Medicines

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival

Laerdal Resuscitation User Network. Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Laerdal Resuscitation User Network Guideline 2015 og update om 10 steps to improve survival Freddy Lippert, Akutberedskabet Region Hovedstaden Dansk Hjertestop Register Emergency Medical Services, Copenhagen,

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere