Evalueringer af apotekssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringer af apotekssystemer"

Transkript

1 Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer Bilagsrapport December 2011 Milnersvej Hillerød Tel Fax

2 Bilagsrapport Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer Version 1.1 December Forfattere : Linda Aagaard Thomsen, Bente Frøkjær, Charlotte Rossing og Hanne Herborg December 20011

3 Version 1.1. December 2011 Pharmakon, December 2011 ISBN Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel Fax

4 3

5 Indhold Notat 1 - Identifikation af til litteratur og erfaringer med evaluering af apotekssystemer... 6 Notat 1, bilag 1 Engelsk projektbeskrivelse Notat 1, bilag 2 Evaluering af apotekssystemer liste over nøglepersoner Notat 1, bilag 3 Indledende henvendelse per mail til nøglepersoner Notat 1, bilag 4 Interviewguide anvendt til interview med nøglepersoner Notat 1, bilag 5 Respondentliste til spørgeskemaundersøgelsen Notat 1, bilag 6 Questionnaire Evaluation of community pharmacy systems in selected countries Notat 2: Spørgeskemaundersøgelse til identifikation af litteratur og erfaringer med evaluering af apotekssystemer Notat 2, bilag 1 Respondentliste til spørgeskemaundersøgelsen Notat 2, bilag 2 Questionnaire Evaluation of community pharmacy systems in selected countries Notat 2, bilag 3 Invitation til deltagelse i spørgeskemaundersøgelse Notat 2, bilag 4.1 Survey Results: Australia Notat 2, bilag 4.2 Survey Results from Canada Notat 2, bilag 4.3 Survey Results from Croatia Notat 2, bilag 4.4 Survey Results from Denmark Notat 2, bilag 4.5 Survey Results from Finland Notat 2, bilag 4.6 Survey Results from France Notat 2, bilag 4.7 Survey Results from Germany Notat 2, bilag 4.8 Survey Results from Island Notat 2, bilag 4.9 Survey Results from Ireland Notat 2, bilag 4.10 Survey Results from Portugal Notat 2, bilag 4.11 Survey Results from Spain Notat 2, bilag 4.12 Survey Results from Sweden Notat 2, bilag 4.13 Survey Results from Switzerland Notat 2, bilag 4.14 Survey Results from Netherlands Notat 2, bilag 4.15 Survey Results from USA Notat 2, bilag 4.5 Aggregated report of the questionnaire study Notat 2, bilag 4.6 Interview med apoteker Manfred Krüger, Tyskland, 20/ Notat 3 Udarbejdelse af cases over udvalgte apotekssystemer og udarbejdelse af datatabel over udvalgte evalueringer Notat 3, bilag 1 Interviewguide anvendt til udarbejdelse af cases Notat 3, bilag 2.1 Interview med Manfred Krüger, Tyskland, 20/ Notat 3, bilag 2.2 Interview Balazs Hanko, Hungary, 2/ Notat 3, bilag 2.3 Interview Erik Gerbrands, The Netherlands (NL) 16/ Notat 3, bilag 2.4 Interview Terry Maguire, Northern Ireland (NI) 15/ Notat 3, bilag 2.5 Interview Anna Birna Almarsdottir, Iceland (ICE) 8/

6 Notat 3, bilag 3.1 Det tyske apotekssystem anno Notat 3, bilag 3.2 Det ungarske apotekssystem anno Notat 3, bilag 3.3 Det hollandske apotekssystem anno Notat 3, bilag 3.4 Apotekssystemet i Nordirland / UK anno Notat 3, bilag 3.5 Apotekssystemet i Island anno Notat 3, bilag 4 Referenceliste over evalueringer af apotekssystemer Referencer fra de nordiske lande Referencer fra Storbritannien og Irland Referencer fra Nordeuropa Referencer fra Mellemeuropa Referencer fra Sydeuropa Referencer fra Østeuropa Referencer der dækker flere europæiske lande Referencer fra USA Referencer fra Canada Referencer fra Asien Referencer fra den øvrige verden Notat 3, bilag 5.1 Evaluation of community pharmacy systems Condensed overview of identified literature/reports draft Notat 3, bilag 5.2 Evaluation of community pharmacy systems condensed overview of selected evaluations draft

7 Notat 1 - Identifikation af til litteratur og erfaringer med evaluering af apotekssystemer Et projekt under Apotekernes Dokumentationsdatabase Indhold og baggrund Notatet er første delleverance under Fase 1, som forløber fra juni til oktober, og notatet samler op på processen, resultaterne og erfaringerne fra første delleverance. Danmarks Apotekerforening (DA) har afholdt en workshop om analyser af sundhedsfaglighed og liberalisering. Her blev der blandt andet identificeret et behov for at indsamle litteratur og erfaringer vedrørende evaluering af apotekssystemer. Der er efterfølgende afholdt et møde til konkretisering af denne opgave. Behovet er, at der gennemføres en hurtig indsamling af litteratur, som beskriver styrker og svagheder ved apotekssystemer, samt litteratur, som sammenligner flere apotekssystemers præstation. Der er primært fokus på Europa, men også relevante engelsktalende lande uden for Europa kan indgå. Der er primært fokus på dokumentation for værdien af farmaceutisk/personligt ejerskab. Dette forventes dog at være sparsomt dokumenteret i litteraturen, hvorfor der også skal inddrages undersøgelser, som belyser styrker og svagheder i forhold til sundhedsfaglig kvalitet og økonomisk bæredygtighed. Formål med første delleverance til Fase 1 Formålet med den første fase er hurtigt at identificere publiceret og grå litteratur samt erfaringer vedrørende evaluering af apotekssystemer. Dette vil ske gennem telefonmøder med 10 udvalgte nøglepersoner. Der vil blive identificeret personer med forsknings- og evalueringserfaring inden for apotekspraksis. Kendte netværk som PCNE, ESCP, (PGEU) og PAPA benyttes til dette. Nøglepersoner vil blive bedt om deres erfaringer med evalueringer af apotekssystemer nationalt såvel som deres kendskab til internationale sammenligninger af apotekssystemer. Der vil blive spurgt om videnskabelig litteratur såvel som grå litteratur. Nøglepersonerne vil endvidere blive spurgt om deres kendskab til andre personer, der kan være relevante at kontakte. På baggrund af nøglepersonernes input vil der blive udarbejdet et udkast til spørgeskema til indsamling af litteratur i de udvalgte lande. Processen for første delleverance til Fase 1 Første trin engelsk projektbeskrivelse En engelsk projektbeskrivelse blev udarbejdet (Bilag 1). Projektbeskrivelsen var ikke en del af synopsen; men det viste sig nødvendigt at udarbejde en kort projektbeskrivelse på engelsk, som kunne tjene til orientering af nøglepersoner og kontaktpersoner. Den engelske projektbeskrivelse blev godkendt af DA, inden den blev taget i anvendelse. 6

8 Andet trin interview med nøglepersoner Processen indledtes med at identificere en liste over nøglepersoner baseret på projektgruppens netværk og opfattelser af, hvilke lande/områder nøglepersonerne skulle have viden om (se Bilag 2). Som udgangspunkt defineredes en nøgleperson som en person, der har bred viden om undersøgelser, der måtte være gennemført i vedkommendes land/område; hvilke personer, der måtte stå bag undersøgelser af apotekssystemer, og hvilke apotekssystemer ville være interessante at undersøge nærmere. Listen over nøglepersoner bestod fra start af 17 personer fra 17 lande, hvilket var mere end de 10, som var aftalt. Da vi havde mulighed for at interviewe nøglepersoner i forbindelse med FIPkongressen, uden at det ville trække på yderligere ressourcer, tilføjede vi de nøglepersoner, vi mente relevante for at dække de lande, som var tiltænkt inkluderet i undersøgelsen. Vi sendte en indledende henvendelse pr. til alle nøglepersoner (se Bilag 3) og bad om deres deltagelse i et telefoninterview eller et interview i forbindelse med FIP-kongressen. En person mente sig ikke i stand til at hjælpe os og henviste i stedet til en kollega; de primære nøglepersoner tilføjede 2 nøglepersoner. Listen over nøglepersoner blev lukket d. 16. september, og forslag til andre nøglepersoner blev tilføjet listen med respondenter til spørgeskemaundersøgelsen. Nøglepersonerne blev interviewet (15-30 minutter) ud fra en interviewguide med 8 spørgsmål (Bilag 4). Der er gennemført interview med 5 personer, heraf de 3 i forbindelse med FIPkongressen i Indien. De øvrige kontaktpersoner fik tilsendt interviewspørgsmålene som et spørgeskema, og blev bedt om at udfylde dette pr. af hensyn til tid og ressourcer. Fem nøglepersoner har responderet på spørgeskemaet. Der blev ikke indsamlet data fra flere nøglepersoner efter udsendelse af spørgeskema d. 30. september. De nøglepersoner, som ikke havde svaret, blev bedt om at udfylde spørgeskemaet i stedet. Tredje trin - liste over respondenter til spørgeskemaundersøgelsen Baseret på projektgruppens og nøglepersonernes input er udarbejdet en liste over respondenter og hvilke lande, de repræsenterer, til spørgeskemaundersøgelsen (Bilag 5). I tabellen herunder er anført, hvilke lande indgår i undersøgelsen sammen med nøglepersonernes/ projektgruppens begrundelse. Landene er udvalgt dels på baggrund af projektgruppens og nøglepersonernes forslag, dels på baggrund af lande, som tidligere er evalueret i PGEUs rapporter 2003, 2008, 2011, ÖBIG 2010 eller EU 2010 (markeret med antal*, efter hvor mange af disse 5 rapporter landet er omtalt i). 7

9 Land 1) Australien 2) Belgien***** 3) Canada 4) Danmark***** 5) Finland***** 6) Frankrig***** 7) Holland***** 8) Irland 9) Island 10) Kroatien*** 11) New Zealand 12) Norge*** 13) Portugal***** 14) Schweiz*** 15) Slovenien***** 16) Spanien***** 17) Sverige***** 18) Tyskland***** 19) Ungarn**** 20) UK*****, herunder også Nordirland 21) USA 22) Østrig Baggrund for udvælgelse Stor fokus på sundhedsydelser, implementering af pharmaceutical care services. Mange små apoteker. Stor fokus på sundhedsydelser, implementering af pharmaceutical care services. Stærkt system ledelsesmæssigt. Mange ændringer i systemet de seneste år. Store apoteker, lægesamarbejde, faglighed. Anbefales af flere nøglepersoner (ubegrundet). Liberalt system. Opfattes som et godt system. Nyligt liberaliseret. Rigidt system, men stor faglighed. Tæt samarbejde mellem læge og apotek. Organiseret og stabilt system. Regler for etablering af nye apoteker har resulteret i 1 apotek pr indbyggere. Der er gennemsnitligt 2 farmaceuter pr. apotek. Fattige apoteker med fokus på medicinudlevering og salg af frihandelsvarer. Nyligt liberaliseret og evalueret. Opfattes af nogle nøglepersoner som et svagt system, oplagt land at sammenligne DK med. Helt frit system efter systemskifte; men der er tendens til mere styring nu. Har foretaget mange evalueringer af systemet, implementering af pharmaceutical care services. Mangfoldighed af apotekssystemer med stor variation i kvaliteten. Implementering af pharmaceutical care services. Østrig udarbejder rapport for DA, derfor medtaget her. Typer af evalueringer identificeret ved indledende interview Tabellen nedenfor viser, hvilke typer af evalueringer er foreløbigt identificeret (baseret på allerede identificerede undersøgelser og udtalelser fra nøglepersonerne). Evalueringerne i tabellen er inddelt i to typer af evalueringer. Den ene type evalueringer beskriver resultater af apoteksinterventioner i projektsammenhæng, mens den anden type evalueringer beskriver resultater af målinger /vurderinger af forskellige aspekter af apoteksdrift. Det blev på mødet i DA d. 21. september besluttet at afdække begge typer af evalueringer i undersøgelsen, da evalueringer i projektsammenhæng kan være en proxy for den faglighed, som eksisterer blandt farmaceuter/i apotekssektoren i det pågældende land. 8

10 Evalueringer fra projektsammenhæng (ikke undersøgelser på sektorniveau) Hospital admissions related to medication (Holland) HARM-Wrestling study (Holland) Preventing hospital admissions by reviewing medication (PHARM) in primary care: design of the cluster randomised, controlled, multi-centre PHARM-study, Holland consigue project (in process). (consigue: meaning achieve ), Spanien Pharmacy Practice Models Initiative (Alberta, Canada) Undersøgelser/målinger af apoteksdrift (på sektorniveau) Kundetilfredshedsundersøgelser (Finland) The Pharmacy Guild, Australia Pharmaintercom - en sammenslutning af engelsktalende lande, der internationalt samles og diskuterer fremtiden for apoteker Building on strengths delivering the future, Department of Health, UK Schommer et al. (J Am Pharm Assoc Beskrivelse Undersøgelse af forekomst og årsager for lægemiddelrelaterede hospitalsindlæggelser og forebyggelse heraf. Udarbejdelse af retningslinjer til formindskelse af hospitalsindlæggelser foranledig af recept- og medicineringsfejl. The intervention consists of a patient-centred, structured, pharmaceutical care process. The patient's own pharmacist and GP carry out the intervention. The control group receives usual care. The primary outcome of the study is the frequency of hospital admissions related to medication within the study period of 12 months of each patient. The secondary outcomes are survival, quality of life, adverse drug events and severe adverse drug events. The outcomes will be analysed by using mixed-effects Cox models. Medida del impacto clínico, económico y humanístico del seguimiento farmacoterapéutico en mayores polimedicados. Evaluerer, hvordan apoteker honoreres for kliniske serviceydelser og udbyttet heraf. Beskrivelse Fortages årligt for et stort, repræsentativt udsnit af finske apoteker af uafhængigt firma. Undersøgelse fastslår, at den vigtigste apoteksservice er tjek af interaktioner, vejledning om anvendelse af medicin og direkte afregning af medicintilskud. Af disse er vigtigheden af vejledning om anvendelse af medicin steget i forhold til tidligere år. Har en hjemmeside hvor der også er rapporter så som The Wilkinson review, som omhandler ejerskab af apoteker, og hvorvidt det skal være farmaceuter, der ejer, og OTC within pharmacies (2000), som omhandler salg af OTC. Derudover er der udarbejdet en række specifikke rapporter i form af service og kundeevalueringer. De er på hjemmesiden under enten research eller de enkelte agreements med staten. Måske er deres arbejde ikke offentliggjort; men det skal undersøges. Artikel, som beskriver apotekervæsenet i USA. 9

11 2006; 46: ) Legemiddeløkonomiske tiltak for å begrense veksten av samfunnets legemiddelkostnader i perioden Har norske myndigheters tiltak virket etter hensikten? Specialerapport, Oslo Universitet Evaluering af apotekerloven, Helse- og omsorgsdepartementet, Norge AMP konsulentfirma, som agerer som Mystery guest institution i Holland SFK, Holland Norske myndigheder har de senere år indført en række tiltag for at reducere væksten i det offentliges udgifter til lægemidler. Specialet vurderede de lægemiddeløkonomiske tiltag, som myndighederne indførte i perioden , og undersøgte om myndighedernes tiltag har virket efter hensigten. Specialet konkluderer bl.a., at myndighederne bør basere sig på enkle og forudsigelige systemer, da disse er mere gennemsigtige og forbundet med færre administrative omkostninger. Målene med den nye apotekerlov er stort set nået. Øget konkurrence i apotekervæsenet har gjort, at kundernes tilgængelighed til apotekerne er øget væsentligt, og service over for forskellige kundegrupper er væsentlig forbedret. Samtidig har apotekervæsenet gennemgået en væsentlig effektivisering. Loven har også ført til stærkere konkurrence mellem lægemidler ved, at patienterne skifter til ligeværdige lægemidler på apoteket. Konkurrencen har imidlertid i begrænset grad ført til lavere udsalgspriser på lægemidler til patienterne. Institutionen foretager vurderinger af apotekerne vha. Consumer Quality Index og Mystery Guests. Apotekerne måles og benchmarkes i forhold til hinanden. Foundation for Pharmaceutical Statistics (Stichting Farmaceutische Kengetallen, SFK). Since 1990, the Dutch Foundation for Pharmaceutical Statistics (SFK) has been collecting exhaustive data about the use of pharmaceuticals in the Netherlands. The SFK directly gathers its data from a panel of pharmacies; more than 1,836 of the 1,981 community pharmacies in our country are represented on this panel. The main goals of the SFK are supporting the promotion of: good pharmaceutical services scientific practice of pharmacy promotion of community pharmacist's interests in the Netherlands. SFK publicerer en årlig rapport til apotekerne; hvert andet år (senest 2010) publiceres en rapport på engelsk. Medication Therapy Management, employee programme at the University of Minnesota, USA Et eksempel på et MTM-program (til ansatte på universitetet). Ud af ansatte (med familie) og studerende fra Universitetet. Heraf er der med i programmet. Der er 100 akkrediterede farmaceuter, som tilbyder servicen. MTM-programmet betaler farmaceuten for at udføre MTM, og der er ingen egenbetaling for den ansatte. 10

12 Udkast til spørgeskema Der blev forelagt udkast til det spørgeskema, som skal rundsendes i Fase 2, på mødet i DA d. 21. september. Spørgeskemaet er efterfølgende revideret og udsendt d. 31. september (Bilag 6). Spørgsmålenes indhold afspejler indholdet i den tabel, som tænkes udarbejdet over nøgleevalueringerne efterfølgende (se næste punkt). Spørgeskemaet har fokus på temaerne: strukturelle karakteristika for det enkelte lands apotekssystem proceskarakteristika vedrørende de ydelser, det enkelte lands apoteker tilbyder resultatmål/præstationsmål. Der tænkes at udarbejde et baggrundsafsnit i det endelige notat med strukturkarakteristika baseret på seneste PGEU-rapporter, hvor det er muligt. Lande uden for PGEU bidrager med strukturoplysninger via spørgeskemaet (se Bilag 6). Procesmål: Tager udgangspunkt i Guidelines for Good Pharmacy Practice (se Bilag 6): rolle 1: tilberede, fremskaffe, lagre, sikre, distribuere, udlevere, administrere og kassere lægemidler rolle 2: kvalitetssikre lægemiddelbehandlinger rolle 3: vedligeholde og forbedre den faglige præstation rolle 4: bidrage til forbedring af sundhedssystemets effektivitet og af folkesundheden. Resultatsmål: Apotekets præstation kan evalueres bredt og tænkes bredt i denne undersøgelse. Dette skal spørgeskemaet afspejle. Det spørges ind til måling af resultater så som kundetilfredshed og udfald af hhv. distributionsrelaterede og sundhedsrelaterede ydelser (distribution services og cognitive services). Desuden bedes respondenterne give deres umiddelbare oplevelse af, hvordan de oplever styrker, svagheder og præstation af deres eget apotekssystem (se Bilag 6). Foreløbig konklusion: Tidsplanen er stram, da det har taget længere tid end beregnet at få input fra nøglepersonerne. Det var ikke muligt at få det antal interview i hus på FIP-kongressen, som der oprindeligt var lavet aftaler med nøglepersonerne om. Det forventes at få svar fra de sidste nøglepersoner gennem spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaet er sendt ud fredag d. 30. september; men det må forventes, at det tager nogle uger at få data i hus. Dermed vil det ikke være muligt at have fuldt overblik over data fra spørgeskemaundersøgelsen til statusmødet d. 12. oktober. De foreløbige resultater vil blive fremlagt. Hvis det allerede på nuværende tidspunkt er muligt at udpege nogle af de personer/lande, der skal laves interview med til udarbejdelse af cases, kan dette gøres sideløbende med spørgeskemaundersøgelsen. Der er allerede identificeret en del litteratur. Det viser, at det er muligt at indsamle data, om end det er en udfordring at få data i hus. Det gør også, at vi kan påbegynde udarbejdelsen af datatabellen ud fra skabelonen i Bilag 7. For dette notat, Linda Aagaard Thomsen, Bente Frøkjær, Kirsten Holme Christensen, Charlotte Rossing og Hanne Herborg. Pharmakon 11

13 Notat 1, bilag 1 Engelsk projektbeskrivelse Identification of literature evaluating community pharmacy systems in selected countries Background In recent years, community pharmacy systems in many countries have undergone some degree of structural changes due to country-specific changes in regulations. As a result, a wider spectrum of community pharmacy systems exists, and it has become interesting for many countries to collect knowledge about the performance of structurally different systems. In this study, we aim to identify scientific as well as grey literature that evaluates community pharmacy systems and collects personal experiences with the performance of a community pharmacy system. The aim is to identify evaluations in a broad sense, and thereby provide a preliminary mapping of the available literature that can form the basis for more analytical studies in the future. A number of European countries and English-speaking countries outside Europe will be selected. Research questions The study aims to answer the following research questions: Which evaluations of community pharmacy systems have been carried out in the selected countries in relation to: - adding value to health care - business sustainability - keeping society s pharmaceutical expenditure under control? How can the evaluations be characterized? Which trends do the results of the evaluations show across the countries? How do persons with a profound insight in community pharmacy practice evaluate the performance of the present pharmacy system in their own country? Which future evaluations are planned? Regarding the individual evaluations, the study seeks to investigate the following research questions: Why was the evaluation initiated? What was the focus of the evaluation? Which performance measures were used for the evaluation? What were the results of the evaluation? Which consequences did the results of the evaluation subsequently have on the pharmacy system? Methods The study uses a stepwise so-called snowballing strategy to identify relevant evaluations of community pharmacy systems. A parallel study will identify scientific literature via a systematic literature search. Step one The first step is to identify key persons who can provide the study with references to literature concerning the evaluation of community pharmacy systems in different countries. Key persons will be identified through personal networks and approached by about their willingness to contribute to the study. Telephone interviews or face-to-face interviews will be conducted with approximately 10 key persons. A qualitative interview guide will be developed for the telephone interviews. The interview guide will include questions concerning the key persons knowledge of evaluations comparing performance of different community pharmacy systems as well as their knowledge of persons or institutions in their own or other countries that would be of relevance for this study. 12

14 Step two Countries relevant for the study will be selected based on the interviews conducted in Step one, and a quick search through the identified literature. The countries selected will have a community pharmacy structure that makes it possible to reveal system variations. A questionnaire will be developed and disseminated to researchers and organizations in the selected countries. The aim of the survey is to identify further literature relevant for the study and experiences with different types of community pharmacy systems. Step three Based on the results of the survey conducted in Step two, approximately five persons will be selected for further interviews. The aim of the interviews is to prepare cases that illustrate how different types of community pharmacies perform. Inclusion criteria for literature The study will include literature such as scientific articles, project reports, evaluation reports and a broad range of documents. To be included, literature should evaluate community pharmacies based on a broad perspective that includes both positive and negative aspects. Focus should be on one or more of the following aspects of Good Pharmacy Practice (roles for the pharmacy): evaluation of safety in medicine distribution and medicine use, contribution to activities related to public health, contribution to administrative activities, quality assurance, development of staff competence, economic implications, accessibility, and customer satisfaction. Focus should also be on evaluations describing business aspects of the pharmacy systems including their contribution to keeping society s pharmaceutical expenses under control. Data analysis The following indicators are used to describe the structure of the different community pharmacies: number of residents per pharmacy ownership criteria establishment criteria pharmacy services sale of non-prescription medicine. 13

15 Other criteria may be relevant as well, such as the national economy of the country, the number of pharmacists per pharmacy, distance between pharmacies, provisions securing pharmacy accessibility in rural areas etc. It will however be very difficult to identify the precise indicators that differentiate the systems. Process indicators are not predefined as they will be determined based on the identified evaluations. These indicators will measure a broad spectrum of pharmacy practice services from providing patients with medicines to specific health-related services. Outcome measures of community pharmacy activities are suspected to be difficult to achieve information on. However, the aim is to measure customer and staff satisfaction with the community pharmacy and its services as well as quality indicators, accessibility of pharmacy services and health economic consequences and health outcomes of community pharmacy services. Study organisation and time schedule The study is conducted by Pharmakon, The Danish College of Pharmacy Practice. The study group consists of Director of R&D Hanne Herborg, Manager of R&D Charlotte Rossing, R&D Consultant Linda Aagaard Thomsen, Project Coordinator Bente Frøkjær and Project Manager Kirsten Holme Christensen. The study will take place in autumn 2011 according to the following schedule: Activity Deadline Step one September 14, 2011 Step two October 12, 2011 Step three November 4, 2011 Final report November 22,

16 Notat 1, bilag 2 Evaluering af apotekssystemer liste over nøglepersoner Liste over kontaktede nøglepersoner med detaljeret viden om apotekssystemet i eget land og eventuelt systemer i andre lande. Navn på kontaktperson Dick Tromp, Europharm Forum, Holland Har viden om østeuropa Martin Schulz, ABDA, Tyskland Janine Morgall Traulsen, FARMA, Danmark Viden om Island og USA (Claire Anderson, professor, University of Nottingham) Charlie Benrimoj, Professor, University of Technology, Sydney, Australien Rosemary Beresford, University of Otago, New Zealand Olivier Bugnon, University of Lausanne, Schweiz Filippa Costa, University of Lisbon, Portugal Balázs Hankó, apoteker, medlem af EuroPharm Forum bestyrelse, Ungarn Lowell Anderson, fhv. apoteker, nu University of Minnesota, USA Jeff Poston, Director of the Canadian Pharmaceutical Association, Canada Cecilia Bernsten, formand for Farmacevtförbundet, Apoteket AB, Sverige Else-Lydia Toverud, professor, Farmaci, Oslo Universitet Marleen Haems, KOVAG (Apotekerforeningen i Østflandern), Belgien Miguel Angel Gastellurrutia, apoteker, University of Granada, Spanien Sirpa Peura, Farmaceutisk direktør i den finske apotekerforening, Finland Henri Lepage, forhenværende bestyrelsesmedlem i Europharm Forum, apoteker i Orleans, Frankrig Kontaktpersoner tilføjet af primære kontaktpersoner Foppe van Mil, Holland Editor European Journal of Clinical Pharmacy (tidligere Pharmacy World & Science) og professional secretary for Pharmaceutical Care Network Europe Catherine Duggan, Royal Pharmaceutical Society, UK. Tilføjet af Claire Anderson som erstatning for hende selv. John Cromarty, NHS Highland, Skotland (Lise Alfelt, dansk farmaceut, bosiddende i Frankrig, korrespondent for Farmaci) 15

17 Notat 1, bilag 3 Indledende henvendelse per mail til nøglepersoner Pharmakon, The Danish College for Pharmacy Practice, has initiated a study with the aim of identifying literature on and experiences with evaluation of different types of pharmacy systems. We hope to be able to classify the strengths and the weaknesses of different systems, to see if different elements of the systems seem to affect health care related activities. We contact you, because first part of this study is to map persons that may be able to provide us with relevant references to literature on evaluation of pharmacy systems in European countries as well as countries such as USA, Canada, Australia and New Zealand. We hope that you initially can help us with the following questions: Are you aware of studies that compare performance of or between pharmacy systems? Are you aware of persons/countries that have evaluated pharmacy systems in more detail? Are you aware of countries where the pharmacy system is remarkable either because it is very much controlled or the opposite, that the system is highly deregulated? The more details you can provide us with the better so names, literature etc are most welcome but also undocumented input like I believe that xx has done something will be received with gratitude. As our study has a tight deadline, we hope that you will be able to get back to us before August Please send you answers to Linda Aagaard Thomsen, who is responsible for collecting all materials. In case you have any questions you are most welcome to revert to me or to Linda. 16

18 Notat 1, bilag 4 Interviewguide anvendt til interview med nøglepersoner Question Do you know of evaluations on performance of community pharmacy systems having been conducted in your country? Performance is meant in a very broad sense such as adding value to health care or pharmacy business. Answer If you happen to have relevant references, I would be happy to receive them. Are you able to give us contact information about the persons/institutions/organizations who have conducted this type of evaluations in your country? Can you give us good examples of the strengths and weaknesses of the pharmacy system in your country? Are you aware of evaluations comparing performance of the system in your country with the system in other countries? Can you inform us of countries, where the community pharmacy system has been evaluated in detail? Are you aware of countries, where the community pharmacy system has a particularly strong or weak performance when it comes to adding value to health care or business sustainability? Which countries could in your opinion contribute with good/bad/interesting case stories on the performance of different types of community pharmacies? Can you suggest other person(s) (in your country or in other countries) who may be able to answer these questions for us? Do you have contact information for these persons? 17

Evalueringer af apotekssystemer

Evalueringer af apotekssystemer Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Rapport Evalueringer

Læs mere

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6

HPRnews. Evidensinformeret beslutningstagning. Sundhedsvidenskab. Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Sundhedsvidenskab HPRnews Health Promotion Research News Issue 11 - December 2013 ISBN: 978-87-91245-17-6 Evidensinformeret beslutningstagning Nyt fra Sundhedsfremmeforskning SDU Esbjerg 1 Forord Evidensinformeret

Læs mere

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S

Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder. Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Eksperthjælp i forbindelse med miljøregulering af virksomheder Claus Werner Nielsen, Asger Vestergaard og Titti Kopp COWI A/S Miljøprojekt Nr. 1365 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006

Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 'Health Statistics in

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering SAMMENÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED JERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (11) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Kortlægning af rådgivning til fjernkunder Bilagsrapport

Kortlægning af rådgivning til fjernkunder Bilagsrapport Kortlægning af rådgivning til fjernkunder Bilagsrapport 1 juli 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 www.pharmakon.dk Forord Dette databladsbilag til rapporten Kortlægning af rådgivning til fjernkunder

Læs mere

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter

SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter SMERTER - En MTV om muligheder for tidlig målrettet indsats til smertepatienter CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet CFK Folkesundhed

Læs mere

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53.

Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. Agenda for meeting in Academic Council, Wednesday June 8 th 2011at 9:30 to 11:00, Kilen, K 1.53. 1. Approval of Agenda 2. Discussion of road map for the implementation of CBS strategy 3. Hearing. Proposal

Læs mere

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje

Grønne job i Danmark. Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000. Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje Grønne job i Danmark Evaluering af Den Grønne Jobpulje 1997-2000 Udarbejdet af Center for Alternativ Samfundsanalyse for Den Grønne Jobpulje *U QQH MRE L 'DQPDUN (YDOXHULQJ DI 'HQ *U QQH -RESXOMH 8GDUEHMGHW

Læs mere

Masterprojekt, Master of Drug Management Hanne Høje Olsen, Cand.Pharm. FOCUS Udvikling, implementering og fastholdelse af model for faglig vurdering

Masterprojekt, Master of Drug Management Hanne Høje Olsen, Cand.Pharm. FOCUS Udvikling, implementering og fastholdelse af model for faglig vurdering D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterprojekt, Master of Drug Management Hanne Høje Olsen, Cand.Pharm. FOCUS Udvikling, implementering

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af serviceydelser

Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af serviceydelser Arbejdsmiljøforskningsfonden Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af serviceydelser Slutrapport Oktober 2007 Arbejdsmiljøforskningsfonden Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af serviceydelser Slutrapport

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007

Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Health Statistics in the Nordic Countries 2007 Helsestatistik for de nordiske lande 2007 Members of the Editorial

Læs mere

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter

Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Tværsektorielt Samarbejde om Sygemeldte med Komplekse Kroniske Smerter Forfattere: Anne Lee, Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering, Syddansk Universitet Gitte Handberg, Smertecenter

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen

Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Kirsten Petersen Brugerinddragelse i rehabilitering. En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv. Ph.d.-afhandling Kirsten Petersen Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Department of Clinical Social

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002

Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 Health Statistics in the Nordic Countries 2002 Helsestatistik for de nordiske lande 2002 'Health Statistics in

Læs mere

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv

Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder i et MTV-perspektiv 2008 Hjertestart i Danmark - status og udviklingsmuligheder

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004

Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004 Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004 Health Statistics in the Nordic Countries 2004 Helsestatistik for de nordiske lande 2004 'Health Statistics in

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005

Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 Health Statistics in the Nordic Countries 2005 Helsestatistik for de nordiske lande 2005 'Health Statistics in

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side

Indholdsfortegnelse. Side Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Summary... 9 1. Indledning... 15 1.1 Baggrund, sigte og metode... 15 1.2 Surveyen "De billøse"... 16 1.3 Læsevejledning... 17 2. Billøshedens udbredelse... 19 2.1

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001

Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001 Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001 Health Statistics in the Nordic Countries 2001 Helsestatistik for de nordiske lande 2001 'Health Statistics in

Læs mere

FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION

FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKULTUR FRA PROJEKT TIL PUBLIKATION FORORD af Lotte Rienecker Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton & Thora Grothe Thomsen Forsknings- og udviklingskultur fra projekt til publikation

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe

Teknologisk Fremsyn i Danmark. Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Teknologisk Fremsyn i Danmark Rapport og anbefalinger fra en uafhængig arbejdsgruppe Claus Larsen-Jensen Kjeld Rahbæk Møller Peter Elvekjær Peter Frank Lisa Dahl Christensen Andrew Jamison Arne Skov Andersen

Læs mere

Evidensrapport 2. Patientinformation om receptmedicin. Version 2.1-2003

Evidensrapport 2. Patientinformation om receptmedicin. Version 2.1-2003 Evidensrapport 2 Patientinformation om receptmedicin Version 2.1-2003 Evidensrapport 2 Patientinformation om receptmedicin Version 2.1-2003 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December 2003

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin

Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Evaluering af Region Syddanmarks projekt Motion som Medicin Organisering og motionsformidling Udarbejdet af Pernille Andreassen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt

Læs mere

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning

Ændringerne i de etiske regler for revisorer - og deres betydning Ændringerne i de etiske regler for revisorer Forfatter: Jan Mortensen Vejleder: Lars Kiertzner Foråret og sommeren 2008 1 Executive summary The area of auditor independence has gone through a significant

Læs mere

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION

2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005. Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber DEN EUROPÆISKE UNION Erhvervs- og Byggestyrelsen og De Europæiske Fællesskaber 2005-evaluering Slutevaluering af EQUAL-programmet September 2005 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Slutevaluering af EQUAL-programmet

Læs mere