Evalueringer af apotekssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringer af apotekssystemer"

Transkript

1 Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer Bilagsrapport December 2011 Milnersvej Hillerød Tel Fax

2 Bilagsrapport Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer Version 1.1 December Forfattere : Linda Aagaard Thomsen, Bente Frøkjær, Charlotte Rossing og Hanne Herborg December 20011

3 Version 1.1. December 2011 Pharmakon, December 2011 ISBN Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel Fax

4 3

5 Indhold Notat 1 - Identifikation af til litteratur og erfaringer med evaluering af apotekssystemer... 6 Notat 1, bilag 1 Engelsk projektbeskrivelse Notat 1, bilag 2 Evaluering af apotekssystemer liste over nøglepersoner Notat 1, bilag 3 Indledende henvendelse per mail til nøglepersoner Notat 1, bilag 4 Interviewguide anvendt til interview med nøglepersoner Notat 1, bilag 5 Respondentliste til spørgeskemaundersøgelsen Notat 1, bilag 6 Questionnaire Evaluation of community pharmacy systems in selected countries Notat 2: Spørgeskemaundersøgelse til identifikation af litteratur og erfaringer med evaluering af apotekssystemer Notat 2, bilag 1 Respondentliste til spørgeskemaundersøgelsen Notat 2, bilag 2 Questionnaire Evaluation of community pharmacy systems in selected countries Notat 2, bilag 3 Invitation til deltagelse i spørgeskemaundersøgelse Notat 2, bilag 4.1 Survey Results: Australia Notat 2, bilag 4.2 Survey Results from Canada Notat 2, bilag 4.3 Survey Results from Croatia Notat 2, bilag 4.4 Survey Results from Denmark Notat 2, bilag 4.5 Survey Results from Finland Notat 2, bilag 4.6 Survey Results from France Notat 2, bilag 4.7 Survey Results from Germany Notat 2, bilag 4.8 Survey Results from Island Notat 2, bilag 4.9 Survey Results from Ireland Notat 2, bilag 4.10 Survey Results from Portugal Notat 2, bilag 4.11 Survey Results from Spain Notat 2, bilag 4.12 Survey Results from Sweden Notat 2, bilag 4.13 Survey Results from Switzerland Notat 2, bilag 4.14 Survey Results from Netherlands Notat 2, bilag 4.15 Survey Results from USA Notat 2, bilag 4.5 Aggregated report of the questionnaire study Notat 2, bilag 4.6 Interview med apoteker Manfred Krüger, Tyskland, 20/ Notat 3 Udarbejdelse af cases over udvalgte apotekssystemer og udarbejdelse af datatabel over udvalgte evalueringer Notat 3, bilag 1 Interviewguide anvendt til udarbejdelse af cases Notat 3, bilag 2.1 Interview med Manfred Krüger, Tyskland, 20/ Notat 3, bilag 2.2 Interview Balazs Hanko, Hungary, 2/ Notat 3, bilag 2.3 Interview Erik Gerbrands, The Netherlands (NL) 16/ Notat 3, bilag 2.4 Interview Terry Maguire, Northern Ireland (NI) 15/ Notat 3, bilag 2.5 Interview Anna Birna Almarsdottir, Iceland (ICE) 8/

6 Notat 3, bilag 3.1 Det tyske apotekssystem anno Notat 3, bilag 3.2 Det ungarske apotekssystem anno Notat 3, bilag 3.3 Det hollandske apotekssystem anno Notat 3, bilag 3.4 Apotekssystemet i Nordirland / UK anno Notat 3, bilag 3.5 Apotekssystemet i Island anno Notat 3, bilag 4 Referenceliste over evalueringer af apotekssystemer Referencer fra de nordiske lande Referencer fra Storbritannien og Irland Referencer fra Nordeuropa Referencer fra Mellemeuropa Referencer fra Sydeuropa Referencer fra Østeuropa Referencer der dækker flere europæiske lande Referencer fra USA Referencer fra Canada Referencer fra Asien Referencer fra den øvrige verden Notat 3, bilag 5.1 Evaluation of community pharmacy systems Condensed overview of identified literature/reports draft Notat 3, bilag 5.2 Evaluation of community pharmacy systems condensed overview of selected evaluations draft

7 Notat 1 - Identifikation af til litteratur og erfaringer med evaluering af apotekssystemer Et projekt under Apotekernes Dokumentationsdatabase Indhold og baggrund Notatet er første delleverance under Fase 1, som forløber fra juni til oktober, og notatet samler op på processen, resultaterne og erfaringerne fra første delleverance. Danmarks Apotekerforening (DA) har afholdt en workshop om analyser af sundhedsfaglighed og liberalisering. Her blev der blandt andet identificeret et behov for at indsamle litteratur og erfaringer vedrørende evaluering af apotekssystemer. Der er efterfølgende afholdt et møde til konkretisering af denne opgave. Behovet er, at der gennemføres en hurtig indsamling af litteratur, som beskriver styrker og svagheder ved apotekssystemer, samt litteratur, som sammenligner flere apotekssystemers præstation. Der er primært fokus på Europa, men også relevante engelsktalende lande uden for Europa kan indgå. Der er primært fokus på dokumentation for værdien af farmaceutisk/personligt ejerskab. Dette forventes dog at være sparsomt dokumenteret i litteraturen, hvorfor der også skal inddrages undersøgelser, som belyser styrker og svagheder i forhold til sundhedsfaglig kvalitet og økonomisk bæredygtighed. Formål med første delleverance til Fase 1 Formålet med den første fase er hurtigt at identificere publiceret og grå litteratur samt erfaringer vedrørende evaluering af apotekssystemer. Dette vil ske gennem telefonmøder med 10 udvalgte nøglepersoner. Der vil blive identificeret personer med forsknings- og evalueringserfaring inden for apotekspraksis. Kendte netværk som PCNE, ESCP, (PGEU) og PAPA benyttes til dette. Nøglepersoner vil blive bedt om deres erfaringer med evalueringer af apotekssystemer nationalt såvel som deres kendskab til internationale sammenligninger af apotekssystemer. Der vil blive spurgt om videnskabelig litteratur såvel som grå litteratur. Nøglepersonerne vil endvidere blive spurgt om deres kendskab til andre personer, der kan være relevante at kontakte. På baggrund af nøglepersonernes input vil der blive udarbejdet et udkast til spørgeskema til indsamling af litteratur i de udvalgte lande. Processen for første delleverance til Fase 1 Første trin engelsk projektbeskrivelse En engelsk projektbeskrivelse blev udarbejdet (Bilag 1). Projektbeskrivelsen var ikke en del af synopsen; men det viste sig nødvendigt at udarbejde en kort projektbeskrivelse på engelsk, som kunne tjene til orientering af nøglepersoner og kontaktpersoner. Den engelske projektbeskrivelse blev godkendt af DA, inden den blev taget i anvendelse. 6

8 Andet trin interview med nøglepersoner Processen indledtes med at identificere en liste over nøglepersoner baseret på projektgruppens netværk og opfattelser af, hvilke lande/områder nøglepersonerne skulle have viden om (se Bilag 2). Som udgangspunkt defineredes en nøgleperson som en person, der har bred viden om undersøgelser, der måtte være gennemført i vedkommendes land/område; hvilke personer, der måtte stå bag undersøgelser af apotekssystemer, og hvilke apotekssystemer ville være interessante at undersøge nærmere. Listen over nøglepersoner bestod fra start af 17 personer fra 17 lande, hvilket var mere end de 10, som var aftalt. Da vi havde mulighed for at interviewe nøglepersoner i forbindelse med FIPkongressen, uden at det ville trække på yderligere ressourcer, tilføjede vi de nøglepersoner, vi mente relevante for at dække de lande, som var tiltænkt inkluderet i undersøgelsen. Vi sendte en indledende henvendelse pr. til alle nøglepersoner (se Bilag 3) og bad om deres deltagelse i et telefoninterview eller et interview i forbindelse med FIP-kongressen. En person mente sig ikke i stand til at hjælpe os og henviste i stedet til en kollega; de primære nøglepersoner tilføjede 2 nøglepersoner. Listen over nøglepersoner blev lukket d. 16. september, og forslag til andre nøglepersoner blev tilføjet listen med respondenter til spørgeskemaundersøgelsen. Nøglepersonerne blev interviewet (15-30 minutter) ud fra en interviewguide med 8 spørgsmål (Bilag 4). Der er gennemført interview med 5 personer, heraf de 3 i forbindelse med FIPkongressen i Indien. De øvrige kontaktpersoner fik tilsendt interviewspørgsmålene som et spørgeskema, og blev bedt om at udfylde dette pr. af hensyn til tid og ressourcer. Fem nøglepersoner har responderet på spørgeskemaet. Der blev ikke indsamlet data fra flere nøglepersoner efter udsendelse af spørgeskema d. 30. september. De nøglepersoner, som ikke havde svaret, blev bedt om at udfylde spørgeskemaet i stedet. Tredje trin - liste over respondenter til spørgeskemaundersøgelsen Baseret på projektgruppens og nøglepersonernes input er udarbejdet en liste over respondenter og hvilke lande, de repræsenterer, til spørgeskemaundersøgelsen (Bilag 5). I tabellen herunder er anført, hvilke lande indgår i undersøgelsen sammen med nøglepersonernes/ projektgruppens begrundelse. Landene er udvalgt dels på baggrund af projektgruppens og nøglepersonernes forslag, dels på baggrund af lande, som tidligere er evalueret i PGEUs rapporter 2003, 2008, 2011, ÖBIG 2010 eller EU 2010 (markeret med antal*, efter hvor mange af disse 5 rapporter landet er omtalt i). 7

9 Land 1) Australien 2) Belgien***** 3) Canada 4) Danmark***** 5) Finland***** 6) Frankrig***** 7) Holland***** 8) Irland 9) Island 10) Kroatien*** 11) New Zealand 12) Norge*** 13) Portugal***** 14) Schweiz*** 15) Slovenien***** 16) Spanien***** 17) Sverige***** 18) Tyskland***** 19) Ungarn**** 20) UK*****, herunder også Nordirland 21) USA 22) Østrig Baggrund for udvælgelse Stor fokus på sundhedsydelser, implementering af pharmaceutical care services. Mange små apoteker. Stor fokus på sundhedsydelser, implementering af pharmaceutical care services. Stærkt system ledelsesmæssigt. Mange ændringer i systemet de seneste år. Store apoteker, lægesamarbejde, faglighed. Anbefales af flere nøglepersoner (ubegrundet). Liberalt system. Opfattes som et godt system. Nyligt liberaliseret. Rigidt system, men stor faglighed. Tæt samarbejde mellem læge og apotek. Organiseret og stabilt system. Regler for etablering af nye apoteker har resulteret i 1 apotek pr indbyggere. Der er gennemsnitligt 2 farmaceuter pr. apotek. Fattige apoteker med fokus på medicinudlevering og salg af frihandelsvarer. Nyligt liberaliseret og evalueret. Opfattes af nogle nøglepersoner som et svagt system, oplagt land at sammenligne DK med. Helt frit system efter systemskifte; men der er tendens til mere styring nu. Har foretaget mange evalueringer af systemet, implementering af pharmaceutical care services. Mangfoldighed af apotekssystemer med stor variation i kvaliteten. Implementering af pharmaceutical care services. Østrig udarbejder rapport for DA, derfor medtaget her. Typer af evalueringer identificeret ved indledende interview Tabellen nedenfor viser, hvilke typer af evalueringer er foreløbigt identificeret (baseret på allerede identificerede undersøgelser og udtalelser fra nøglepersonerne). Evalueringerne i tabellen er inddelt i to typer af evalueringer. Den ene type evalueringer beskriver resultater af apoteksinterventioner i projektsammenhæng, mens den anden type evalueringer beskriver resultater af målinger /vurderinger af forskellige aspekter af apoteksdrift. Det blev på mødet i DA d. 21. september besluttet at afdække begge typer af evalueringer i undersøgelsen, da evalueringer i projektsammenhæng kan være en proxy for den faglighed, som eksisterer blandt farmaceuter/i apotekssektoren i det pågældende land. 8

10 Evalueringer fra projektsammenhæng (ikke undersøgelser på sektorniveau) Hospital admissions related to medication (Holland) HARM-Wrestling study (Holland) Preventing hospital admissions by reviewing medication (PHARM) in primary care: design of the cluster randomised, controlled, multi-centre PHARM-study, Holland consigue project (in process). (consigue: meaning achieve ), Spanien Pharmacy Practice Models Initiative (Alberta, Canada) Undersøgelser/målinger af apoteksdrift (på sektorniveau) Kundetilfredshedsundersøgelser (Finland) The Pharmacy Guild, Australia Pharmaintercom - en sammenslutning af engelsktalende lande, der internationalt samles og diskuterer fremtiden for apoteker Building on strengths delivering the future, Department of Health, UK Schommer et al. (J Am Pharm Assoc Beskrivelse Undersøgelse af forekomst og årsager for lægemiddelrelaterede hospitalsindlæggelser og forebyggelse heraf. Udarbejdelse af retningslinjer til formindskelse af hospitalsindlæggelser foranledig af recept- og medicineringsfejl. The intervention consists of a patient-centred, structured, pharmaceutical care process. The patient's own pharmacist and GP carry out the intervention. The control group receives usual care. The primary outcome of the study is the frequency of hospital admissions related to medication within the study period of 12 months of each patient. The secondary outcomes are survival, quality of life, adverse drug events and severe adverse drug events. The outcomes will be analysed by using mixed-effects Cox models. Medida del impacto clínico, económico y humanístico del seguimiento farmacoterapéutico en mayores polimedicados. Evaluerer, hvordan apoteker honoreres for kliniske serviceydelser og udbyttet heraf. Beskrivelse Fortages årligt for et stort, repræsentativt udsnit af finske apoteker af uafhængigt firma. Undersøgelse fastslår, at den vigtigste apoteksservice er tjek af interaktioner, vejledning om anvendelse af medicin og direkte afregning af medicintilskud. Af disse er vigtigheden af vejledning om anvendelse af medicin steget i forhold til tidligere år. Har en hjemmeside hvor der også er rapporter så som The Wilkinson review, som omhandler ejerskab af apoteker, og hvorvidt det skal være farmaceuter, der ejer, og OTC within pharmacies (2000), som omhandler salg af OTC. Derudover er der udarbejdet en række specifikke rapporter i form af service og kundeevalueringer. De er på hjemmesiden under enten research eller de enkelte agreements med staten. Måske er deres arbejde ikke offentliggjort; men det skal undersøges. Artikel, som beskriver apotekervæsenet i USA. 9

11 2006; 46: ) Legemiddeløkonomiske tiltak for å begrense veksten av samfunnets legemiddelkostnader i perioden Har norske myndigheters tiltak virket etter hensikten? Specialerapport, Oslo Universitet Evaluering af apotekerloven, Helse- og omsorgsdepartementet, Norge AMP konsulentfirma, som agerer som Mystery guest institution i Holland SFK, Holland Norske myndigheder har de senere år indført en række tiltag for at reducere væksten i det offentliges udgifter til lægemidler. Specialet vurderede de lægemiddeløkonomiske tiltag, som myndighederne indførte i perioden , og undersøgte om myndighedernes tiltag har virket efter hensigten. Specialet konkluderer bl.a., at myndighederne bør basere sig på enkle og forudsigelige systemer, da disse er mere gennemsigtige og forbundet med færre administrative omkostninger. Målene med den nye apotekerlov er stort set nået. Øget konkurrence i apotekervæsenet har gjort, at kundernes tilgængelighed til apotekerne er øget væsentligt, og service over for forskellige kundegrupper er væsentlig forbedret. Samtidig har apotekervæsenet gennemgået en væsentlig effektivisering. Loven har også ført til stærkere konkurrence mellem lægemidler ved, at patienterne skifter til ligeværdige lægemidler på apoteket. Konkurrencen har imidlertid i begrænset grad ført til lavere udsalgspriser på lægemidler til patienterne. Institutionen foretager vurderinger af apotekerne vha. Consumer Quality Index og Mystery Guests. Apotekerne måles og benchmarkes i forhold til hinanden. Foundation for Pharmaceutical Statistics (Stichting Farmaceutische Kengetallen, SFK). Since 1990, the Dutch Foundation for Pharmaceutical Statistics (SFK) has been collecting exhaustive data about the use of pharmaceuticals in the Netherlands. The SFK directly gathers its data from a panel of pharmacies; more than 1,836 of the 1,981 community pharmacies in our country are represented on this panel. The main goals of the SFK are supporting the promotion of: good pharmaceutical services scientific practice of pharmacy promotion of community pharmacist's interests in the Netherlands. SFK publicerer en årlig rapport til apotekerne; hvert andet år (senest 2010) publiceres en rapport på engelsk. Medication Therapy Management, employee programme at the University of Minnesota, USA Et eksempel på et MTM-program (til ansatte på universitetet). Ud af ansatte (med familie) og studerende fra Universitetet. Heraf er der med i programmet. Der er 100 akkrediterede farmaceuter, som tilbyder servicen. MTM-programmet betaler farmaceuten for at udføre MTM, og der er ingen egenbetaling for den ansatte. 10

12 Udkast til spørgeskema Der blev forelagt udkast til det spørgeskema, som skal rundsendes i Fase 2, på mødet i DA d. 21. september. Spørgeskemaet er efterfølgende revideret og udsendt d. 31. september (Bilag 6). Spørgsmålenes indhold afspejler indholdet i den tabel, som tænkes udarbejdet over nøgleevalueringerne efterfølgende (se næste punkt). Spørgeskemaet har fokus på temaerne: strukturelle karakteristika for det enkelte lands apotekssystem proceskarakteristika vedrørende de ydelser, det enkelte lands apoteker tilbyder resultatmål/præstationsmål. Der tænkes at udarbejde et baggrundsafsnit i det endelige notat med strukturkarakteristika baseret på seneste PGEU-rapporter, hvor det er muligt. Lande uden for PGEU bidrager med strukturoplysninger via spørgeskemaet (se Bilag 6). Procesmål: Tager udgangspunkt i Guidelines for Good Pharmacy Practice (se Bilag 6): rolle 1: tilberede, fremskaffe, lagre, sikre, distribuere, udlevere, administrere og kassere lægemidler rolle 2: kvalitetssikre lægemiddelbehandlinger rolle 3: vedligeholde og forbedre den faglige præstation rolle 4: bidrage til forbedring af sundhedssystemets effektivitet og af folkesundheden. Resultatsmål: Apotekets præstation kan evalueres bredt og tænkes bredt i denne undersøgelse. Dette skal spørgeskemaet afspejle. Det spørges ind til måling af resultater så som kundetilfredshed og udfald af hhv. distributionsrelaterede og sundhedsrelaterede ydelser (distribution services og cognitive services). Desuden bedes respondenterne give deres umiddelbare oplevelse af, hvordan de oplever styrker, svagheder og præstation af deres eget apotekssystem (se Bilag 6). Foreløbig konklusion: Tidsplanen er stram, da det har taget længere tid end beregnet at få input fra nøglepersonerne. Det var ikke muligt at få det antal interview i hus på FIP-kongressen, som der oprindeligt var lavet aftaler med nøglepersonerne om. Det forventes at få svar fra de sidste nøglepersoner gennem spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaet er sendt ud fredag d. 30. september; men det må forventes, at det tager nogle uger at få data i hus. Dermed vil det ikke være muligt at have fuldt overblik over data fra spørgeskemaundersøgelsen til statusmødet d. 12. oktober. De foreløbige resultater vil blive fremlagt. Hvis det allerede på nuværende tidspunkt er muligt at udpege nogle af de personer/lande, der skal laves interview med til udarbejdelse af cases, kan dette gøres sideløbende med spørgeskemaundersøgelsen. Der er allerede identificeret en del litteratur. Det viser, at det er muligt at indsamle data, om end det er en udfordring at få data i hus. Det gør også, at vi kan påbegynde udarbejdelsen af datatabellen ud fra skabelonen i Bilag 7. For dette notat, Linda Aagaard Thomsen, Bente Frøkjær, Kirsten Holme Christensen, Charlotte Rossing og Hanne Herborg. Pharmakon 11

13 Notat 1, bilag 1 Engelsk projektbeskrivelse Identification of literature evaluating community pharmacy systems in selected countries Background In recent years, community pharmacy systems in many countries have undergone some degree of structural changes due to country-specific changes in regulations. As a result, a wider spectrum of community pharmacy systems exists, and it has become interesting for many countries to collect knowledge about the performance of structurally different systems. In this study, we aim to identify scientific as well as grey literature that evaluates community pharmacy systems and collects personal experiences with the performance of a community pharmacy system. The aim is to identify evaluations in a broad sense, and thereby provide a preliminary mapping of the available literature that can form the basis for more analytical studies in the future. A number of European countries and English-speaking countries outside Europe will be selected. Research questions The study aims to answer the following research questions: Which evaluations of community pharmacy systems have been carried out in the selected countries in relation to: - adding value to health care - business sustainability - keeping society s pharmaceutical expenditure under control? How can the evaluations be characterized? Which trends do the results of the evaluations show across the countries? How do persons with a profound insight in community pharmacy practice evaluate the performance of the present pharmacy system in their own country? Which future evaluations are planned? Regarding the individual evaluations, the study seeks to investigate the following research questions: Why was the evaluation initiated? What was the focus of the evaluation? Which performance measures were used for the evaluation? What were the results of the evaluation? Which consequences did the results of the evaluation subsequently have on the pharmacy system? Methods The study uses a stepwise so-called snowballing strategy to identify relevant evaluations of community pharmacy systems. A parallel study will identify scientific literature via a systematic literature search. Step one The first step is to identify key persons who can provide the study with references to literature concerning the evaluation of community pharmacy systems in different countries. Key persons will be identified through personal networks and approached by about their willingness to contribute to the study. Telephone interviews or face-to-face interviews will be conducted with approximately 10 key persons. A qualitative interview guide will be developed for the telephone interviews. The interview guide will include questions concerning the key persons knowledge of evaluations comparing performance of different community pharmacy systems as well as their knowledge of persons or institutions in their own or other countries that would be of relevance for this study. 12

14 Step two Countries relevant for the study will be selected based on the interviews conducted in Step one, and a quick search through the identified literature. The countries selected will have a community pharmacy structure that makes it possible to reveal system variations. A questionnaire will be developed and disseminated to researchers and organizations in the selected countries. The aim of the survey is to identify further literature relevant for the study and experiences with different types of community pharmacy systems. Step three Based on the results of the survey conducted in Step two, approximately five persons will be selected for further interviews. The aim of the interviews is to prepare cases that illustrate how different types of community pharmacies perform. Inclusion criteria for literature The study will include literature such as scientific articles, project reports, evaluation reports and a broad range of documents. To be included, literature should evaluate community pharmacies based on a broad perspective that includes both positive and negative aspects. Focus should be on one or more of the following aspects of Good Pharmacy Practice (roles for the pharmacy): evaluation of safety in medicine distribution and medicine use, contribution to activities related to public health, contribution to administrative activities, quality assurance, development of staff competence, economic implications, accessibility, and customer satisfaction. Focus should also be on evaluations describing business aspects of the pharmacy systems including their contribution to keeping society s pharmaceutical expenses under control. Data analysis The following indicators are used to describe the structure of the different community pharmacies: number of residents per pharmacy ownership criteria establishment criteria pharmacy services sale of non-prescription medicine. 13

15 Other criteria may be relevant as well, such as the national economy of the country, the number of pharmacists per pharmacy, distance between pharmacies, provisions securing pharmacy accessibility in rural areas etc. It will however be very difficult to identify the precise indicators that differentiate the systems. Process indicators are not predefined as they will be determined based on the identified evaluations. These indicators will measure a broad spectrum of pharmacy practice services from providing patients with medicines to specific health-related services. Outcome measures of community pharmacy activities are suspected to be difficult to achieve information on. However, the aim is to measure customer and staff satisfaction with the community pharmacy and its services as well as quality indicators, accessibility of pharmacy services and health economic consequences and health outcomes of community pharmacy services. Study organisation and time schedule The study is conducted by Pharmakon, The Danish College of Pharmacy Practice. The study group consists of Director of R&D Hanne Herborg, Manager of R&D Charlotte Rossing, R&D Consultant Linda Aagaard Thomsen, Project Coordinator Bente Frøkjær and Project Manager Kirsten Holme Christensen. The study will take place in autumn 2011 according to the following schedule: Activity Deadline Step one September 14, 2011 Step two October 12, 2011 Step three November 4, 2011 Final report November 22,

16 Notat 1, bilag 2 Evaluering af apotekssystemer liste over nøglepersoner Liste over kontaktede nøglepersoner med detaljeret viden om apotekssystemet i eget land og eventuelt systemer i andre lande. Navn på kontaktperson Dick Tromp, Europharm Forum, Holland Har viden om østeuropa Martin Schulz, ABDA, Tyskland Janine Morgall Traulsen, FARMA, Danmark Viden om Island og USA (Claire Anderson, professor, University of Nottingham) Charlie Benrimoj, Professor, University of Technology, Sydney, Australien Rosemary Beresford, University of Otago, New Zealand Olivier Bugnon, University of Lausanne, Schweiz Filippa Costa, University of Lisbon, Portugal Balázs Hankó, apoteker, medlem af EuroPharm Forum bestyrelse, Ungarn Lowell Anderson, fhv. apoteker, nu University of Minnesota, USA Jeff Poston, Director of the Canadian Pharmaceutical Association, Canada Cecilia Bernsten, formand for Farmacevtförbundet, Apoteket AB, Sverige Else-Lydia Toverud, professor, Farmaci, Oslo Universitet Marleen Haems, KOVAG (Apotekerforeningen i Østflandern), Belgien Miguel Angel Gastellurrutia, apoteker, University of Granada, Spanien Sirpa Peura, Farmaceutisk direktør i den finske apotekerforening, Finland Henri Lepage, forhenværende bestyrelsesmedlem i Europharm Forum, apoteker i Orleans, Frankrig Kontaktpersoner tilføjet af primære kontaktpersoner Foppe van Mil, Holland Editor European Journal of Clinical Pharmacy (tidligere Pharmacy World & Science) og professional secretary for Pharmaceutical Care Network Europe Catherine Duggan, Royal Pharmaceutical Society, UK. Tilføjet af Claire Anderson som erstatning for hende selv. John Cromarty, NHS Highland, Skotland (Lise Alfelt, dansk farmaceut, bosiddende i Frankrig, korrespondent for Farmaci) 15

17 Notat 1, bilag 3 Indledende henvendelse per mail til nøglepersoner Pharmakon, The Danish College for Pharmacy Practice, has initiated a study with the aim of identifying literature on and experiences with evaluation of different types of pharmacy systems. We hope to be able to classify the strengths and the weaknesses of different systems, to see if different elements of the systems seem to affect health care related activities. We contact you, because first part of this study is to map persons that may be able to provide us with relevant references to literature on evaluation of pharmacy systems in European countries as well as countries such as USA, Canada, Australia and New Zealand. We hope that you initially can help us with the following questions: Are you aware of studies that compare performance of or between pharmacy systems? Are you aware of persons/countries that have evaluated pharmacy systems in more detail? Are you aware of countries where the pharmacy system is remarkable either because it is very much controlled or the opposite, that the system is highly deregulated? The more details you can provide us with the better so names, literature etc are most welcome but also undocumented input like I believe that xx has done something will be received with gratitude. As our study has a tight deadline, we hope that you will be able to get back to us before August Please send you answers to Linda Aagaard Thomsen, who is responsible for collecting all materials. In case you have any questions you are most welcome to revert to me or to Linda. 16

18 Notat 1, bilag 4 Interviewguide anvendt til interview med nøglepersoner Question Do you know of evaluations on performance of community pharmacy systems having been conducted in your country? Performance is meant in a very broad sense such as adding value to health care or pharmacy business. Answer If you happen to have relevant references, I would be happy to receive them. Are you able to give us contact information about the persons/institutions/organizations who have conducted this type of evaluations in your country? Can you give us good examples of the strengths and weaknesses of the pharmacy system in your country? Are you aware of evaluations comparing performance of the system in your country with the system in other countries? Can you inform us of countries, where the community pharmacy system has been evaluated in detail? Are you aware of countries, where the community pharmacy system has a particularly strong or weak performance when it comes to adding value to health care or business sustainability? Which countries could in your opinion contribute with good/bad/interesting case stories on the performance of different types of community pharmacies? Can you suggest other person(s) (in your country or in other countries) who may be able to answer these questions for us? Do you have contact information for these persons? 17

19 Notat 1, bilag 5 Respondentliste til spørgeskemaundersøgelsen Land Person Stilling Australien (Lance Emerson) Pharmacy Guild of Australia Michael Tatchell Pharmacy Guild of Australia Tim Chen University of Sydney New Zealand John Shaw Head of School of Pharmacy, Auckland John Dunlop consultant in primary care Canada Janet Cooper Canadian Pharmacists Association Ross Tsuyuki University Alberta USA Dale Christensen University North Carolina Steve Simenson Pharmacy owner, President elect APhA Danmark Birthe Søndergaard Apotekerforeningen Janine Morgall Farma, Universitetet Norge Helle Håkonsen Olso Universitet Agnes Gombos apoteker, tidlige NAF Sverige Sofia Kälvemark-Sporrong Uppsala Universitet Tommy Westerlund Apotekare, forsker Läkemedelsverket Island Anna-Birna Almarsdottir University Reykjavik Ingunn Björnsdottir Farmaceutisk Selskab Finland Marja Airaksinen University Helsinki Erkki Kostiainen Finnish Association of Pharmacies Holland Foppe van Mil Henk Buurma Apoteker, konsulent, editor af IJCP Director of SIR, Insitute for Pharmacy practice and policy Belgien Gert Läkeman Leuven University Dirck Broeckx Pharmaceutical Association Belgium Tyskland Nina Griese ABDA Marion Schaefer University of Berlin Schweiz Martine Ruggli Pharmasuisse Kurt Hersberger University Basel Dominique Jordan Pharmasuisse, President FIP CPS England Alison Blenkinsopp University of Bradford Raj Patel National Pharmaceutical Association Nordirland Carmel Hughes Queens University, Belfast Terry Maguire pharmacy owner and uni Irland Martin Henman Trinity College, Dublin Pamela Logan Irish Pharmaceutical Union Portugal Mara Guerreiro apoteker og forsker Spanien Ema Paulino Miguel Angel Gastellurrutia Flor Alvarez de Toledo apoteker, FIP CPS vicepresident apoteker, forsker apoteker, medstifter af Fundación Pharmaceutical Care Frankrig Isabel Adenot President, l'ordre Kroatien Maja Jakševac Mikša Croatian Pharmaceutical Society Slovenien Mitja Kos University of Ljubljana Ungarn Hankó Balázs apoteket, ExCo EuroPharmForum Østrig Thomas Müller-Uri Apothekerverband 18

20 Notat 1, bilag 6 Questionnaire Evaluation of community pharmacy systems in selected countries The main aim of this questionnaire is to identify scientific as well as grey literature that evaluate community pharmacy systems. A second aim is to describe information as well as personal experiences with the performance of national community pharmacy systems. The plan is to identify evaluations in a broad sense and thereby provide a preliminary mapping of the available literature that can form the basis of more analytical studies in the future. The collection of personal experiences will be used to inform such analysis. The questionnaire is divided in four (five) segments: LITERATURE ON EVALUATIONS OF COMMUNITY PHARMACIES COGNITIVE SERVICES OFFERED BY COMMUNITY PHARMACIES SERVICES/ACTIVITIES RELATED TO DRUG DISTRIBUTION PHARMACY STRUCTURE PERFORMANCE OF COMMUNITY PHARMACY PERSONAL VIEWS COUNTRY AND NAME (Your name will be kept confidential and is only requested for administrative purposes) Please answer to all questions in relation to your own country LITERATURE ON EVALUATIONS OF COMMUNITY PHARMACIES Do you know of evaluations on the performance of community pharmacies or the pharmacy system as a whole having been conducted? Y/N (Performance is meant in a very broad sense being related to safety in drug supply and drug use, contributions to health promotion, quality assurance and competence, economy, availability, and customer satisfaction) If yes: please provide references Do you know of studies in progress or planned within these areas? Y/N (These areas are related to safety in drug supply and drug use, contributions to health promotion, quality assurance and competence, economy, availability, and customer satisfaction) If yes: please describe Can you point to outcome studies of particular importance on the effect of pharmaceutical services delivered by community pharmacies? Y/N (Eg pharmaceutical care services for specific patient groups, adherence services) If yes: please provide references Are you aware of evaluations comparing the performance of community pharmacies with community pharmacies in other countries? Y/N If yes: please list references Are you aware of evaluations on national level on customer satisfaction with pharmacy? Y/N If yes: please provide references COGNITIVE SERVICES OFFERED BY COMMUNITY PHARMACIES To your knowledge which cognitive services are offered by community pharmacies? Please list (Eg pharmaceutical care services, medication review services, adherence services paid by patients or a third party payer) To your knowledge who are the payers for these cognitive services? ACTIVITIES/SERVICES RELATED TO DRUG DISTRIBUTION Which additional activities/services related to the distribution of drugs are delivered on a daily basis by community pharmacies? 19

Evalueringer af apotekssystemer

Evalueringer af apotekssystemer Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Rapport Evalueringer

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS

Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Tilladelse til engrosforhandling af lægemidler indenfor EU/EØS Wholesale Distribution Authorisation regarding Medicinal Products within the EC/EEA Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at The Danish Health

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop

02/10/2014. Sociological methods Introduction and operationalization. Agenda The workshop Sociological methods Introduction and operationalization Jesper Lassen Consumption, Bioethics and Governance IFRO ANIMPACT Workshop sept. 2-3, 2014 Agenda The workshop, Tuesday afternoon (the WPs) Presenting

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

CSR SOM SALGSPARAMETER

CSR SOM SALGSPARAMETER CSR SOM SALGSPARAMETER Hvordan skaber det værdi og hvad skal der til? Af Charlotte B. Merlin AGENDA Kort om Hartmann Sælgernes rolle og træning Værktøjer og serviceydelser Kunderne Regler for etisk markedsføring

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013 2u, SH og MW Studietur 2.u Dublin og Belfast Samfundsfag (SH) og engelsk (MW) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Torsdag den 14.3 Mødetidspunkt senest 12.10

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation

Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation Forskning med Danske Bank CFIR-arrangement om forskning og innovation 16 JUNI 2011 UDI Datalogi og Informatik, CBIT Roskilde Universitet Universitetsvej 1 Postboks 260 4000 Roskilde Telefon: 4674 2000

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital

Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Virtuel ledelse, - arbejdsmiljø og social kapital Henrik Holt Larsen, CBS Gitte Arnbjerg, COWI 1 Program Workshop nr. 112, AM 2014 Præsentation Om projektet Baggrund Beskrivelse Hvad fandt vi 1 + 2 Gruppedrøftelse

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere