MUSICALPERFORMERUDDANNELSEN PÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSICALPERFORMERUDDANNELSEN PÅ"

Transkript

1 S T U D I E P L A N FOR MUSICALPERFORMERUDDANNELSEN PÅ DET DANSKE MUSICALAKADEMI FREDERICIA ÅR 2014/2015

2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Forord... 2 Uddannelsen... 3 Studium og undervisning... 5 Fagbeskrivelser... 6 HOVEDFAG Sang... 8 Dans Jazz årgang ballet årgang ballet årgang ballet Step, Gæstelærer, Morgentræning Pilates, Yoga Drama - 1. semester semester semester semester semester semester Talelære Coaching Musicalstaging BIFAG - Brugsklaver Praktisk høre- og rytmelære Præsentation og eutoni STØTTE- & KURSUSFAG - Stagefight, Sminke og maske, Lydstudie Teater- & Musicalhistorie, Sceneteknik Scenetjeneste Evaluering Eksamensordning Litteraturlister... 51

3 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ F O R O R D Uddannelsen til musicalperformer ved Det Danske Musicalakademi Fredericia er af 3 års varighed og afsluttes med diplom. Uddannelsen består af to dele: o o o o 1. del af 1 års varighed 2. del af 2 års varighed 1.del afsluttes med en eksamen, i hovedfagene sang, dans og drama, som skal bestås som betingelse for optagelse på 2. del. 2. del afsluttes med henholdsvis en diplomeksamen i hovedfagene sang, dans og drama, samt en ShowCase, foranstaltet af musicalakademiet. Den foreliggende studieplan gælder for Det Danske Musicalakademi og træder i kraft for studerende fra august Fredericia, august 2014 Thomas Agerholm Uddannelsesleder / Konstitueret Rektor

4 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ UDDANNELSEN 1.1. Generelt Musicalperformeruddannelsen er en 3-årig videregående kunstnerisk uddannelse, der har til formål at kvalificere de studerende til professionelt arbejde inden for musicalgenren ved at give dem kunstneriske, teoretiske og praktiske færdigheder. Det er formålet på Det Danske Musicalakademi at uddanne selvstændige musicalperformere samt at bibringe de studerende metode til brug både under og efter endt uddannelse i arbejdet med indstudering, instrumentpleje/-vedligeholdelse og det kunstneriske udtryk. Uddannelsen lægger vægt på det solistiske og ensemblebetonede arbejde og stiler mod at bringe den studerende op på internationalt, professionelt niveau. Uddannelsen er koncentreret og udfordrer den enkeltes kreativitet, talent, selvstændighed, udholdenhed og korpsånd. Undervisningen er rettet mod såvel en individuel udvikling af personlighed og færdigheder som mod en dyb forståelse af scenekunstens krav om forskellige ensembleformer. Musicalperformeruddannelsen er stærk personlig. Det er en nødvendighed og en forudsætning, at de studerende, som optages på akademiet, er villige til at investere deres egen personlighed i alle sammenhænge. Optagelse sker efter optagelsesprøver, som afholdes hvert forår. Skoleåret strækker sig fra medio august til ultimo juni. Undervisningen vil som hovedregel ligge i tidsrummet kl til kl Uddannelsens opbygning Uddannelsen, der afsluttes med diplom, består af to dele: o o 1. del af 1 års varighed 2. del af 2 års varighed Al undervisning på skolen er obligatorisk. Aften og weekend, samt vinterferien for 3. årgang, kan inddrages til undervisning.

5 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ UDDANNELSEN Det Danske Musicalakademi er berettiget til stipendier og lån samt tilskud til stipendiebetaling fra Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter almindeligt gældende regler. Uddannelsen tager sit udgangspunkt i tre sideordnede hovedfag: Sang, dans og drama. På 1. del, som er basisår, undervises i basalteknikker i hovedfagene sang, dans og drama. Undervisningen gives dels som soloundervisning dels som holdundervisning. Som støtte for hovedfagene undervises der bl.a. i følgende bifag: Brugsklaver og hørelære, som afsluttes med en eksamen. Og bl.a. i følgende støttefag: Musicalhistorie, ensemblesang, lydstudie, coaching og talelære. Støttefagene suppleres med kurser i sminke & maske, sceneteknik samt lyd. På 1. del er der 24 normale undervisningsuger fordelt på 2 semestre. For at kunne fortsætte på 2. del skal den studerende have bestået eksamen i de tre hovedfag på grunduddannelsen. På 2. del stiles mod en større fordybelse og specialisering i de tre hovedfag, hvor den sceniske og praktiske implementering øges i løbet af de to år. De studerende deltager i flere produktioner. Der er for tiden etableret mulighed for scenetjeneste med bl.a. Odense Teater, Aalborg Teater, Aarhus Teater, Det Ny Teater, Folketeatret, Nørrebro Teater og Fredericia Teater. Støttefagene fra 1. del suppleres med yderligere relevante støttefag. Bifagene suppleres med faget præsentation. Undervisningen finder sted i både solo- og holdform. Der afholdes både på 1. og 2. del supplerende kurser og masterclasses ved såvel danske som udenlandske lærere med professionel tilknytning til og erfaring inden for specifikt musicalgenren men også det almene teaterliv. På 2. del er der 18 normale undervisningsuger pr. årgang fordelt på 2 x 2 semestre. (Dette skyldes scenetjenesterne på 2. og 3. årgang).

6 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ STUDIUM OG UNDERVISNING Det overordnede mål for undervisningen ved Det Danske Musicalakademi er at uddanne professionelle musicalperformere, der vil være i stand til at gøre sig gældende på såvel danske som internationale scener. En forudsætning for at realisere dette mål er, at den enkelte studerende arbejder hen imod at: 1. Udvikle de sanglige, dramatiske og koreografiske teknikker, der er grundlaget for at kunne beherske de mangeartede udtryksformer inden for musicalkunsten. 2. Udvikle sin evne til at fungere og udtrykke sig om deltager i større eller mindre musikalske ensemblesammenhænge. 3. Udvikle selvstændige arbejdsformer. Den studerendes personlige talent og motivation for faglig fordybelse er helt væsentlige og nødvendige egenskaber i et kunstnerisk studium. Som gennemgående princip er det den studerende selv, der er ansvarlig for sit studium og lærerne for undervisningen. Det betyder, at det endelige ansvar for at gennemføre studiet ligger hos den studerende selv. De studerende har derfor pligt til at kende til de bestemmelser og regler, der gælder for studiet og må selv tage konsekvenserne, dersom disse ikke følges. Det er generelt ikke tilladt at optræde i offentligt regi under uddannelsen, medmindre det er planlagt fra skolens side, som en del af det faglige forløb. Der vil, i få tilfælde, kunne gives dispensation fra denne regel, hvis ledelsen skønner, at det ikke er til skade for den studerendes udvikling, samt på ingen måde forstyrrer den daglige undervisning og forberedelsen til denne. Dispensation opnås ved udfyldelse af en skriftlig formular, der skal godkendes af rektor og studieleder. Gennem hele studieforløbet vil der være en nøje vægtning af teori og praksis i samarbejde med den studerende.

7 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ FAGBESKRIVELSER Det faglige indhold i musicalperformerstudiet er meget bredt. Det kan lette overblikket at samle de obligatoriske fag i de tre faglige hovedområder med tilhørende støttefag/bifag: 1: SANG 2: DANS 3: DRAMA I det følgende beskrives de obligatoriske fag, der indgår i studiet. For hvert enkelt fag redegøres for de sider af målet for studiet, som arbejdet med det specielle fag ønsker at fremme. Endvidere gives en beskrivelse af: a. et fagindhold (evt. som eksempel), som vil fremme de definerede mål, b. arbejds- og organisationsformer, der har vist sig hensigtsmæssige ud fra målsætningen, c. evalueringsformerne. Flere af fagbeskrivelserne vil være overordnede, dvs. at de forudsætter, at der for hvert enkelt kursus-, semester- eller årsforløb udarbejdes deltaljerede planer. 1. SANG: a) Sangteknik b) Ensemblesang 2. DANS: c) Interpretation d) Praktisk musikformidling (præsentation, stilkendskab, interne koncerter) a) Kropsbevidstgørelse (opvarmning og smidiggørelse m.m.). b) Fysisk træning (holdning, balance, muskelkoordination). c) Kropsudtryk (i koordination med sang og den dramatiske fremtoning). d) Koreografiske udtryksformer (solistisk og i ensembler, stilarter, fysisk koordination og udholdenhed).

8 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ FAGBESKRIVELSER 3. DRAMA: a) 1. del Frigørelse og udvikling af personlig udtryksstyrke. b) 2. del (fysisk og psykisk frigørelse, rolleudvikling). Scenisk optræden, samspil (koncentration og holdning). c) Coaching (opførelsespraksis, kunstnerisk analysearbejde, dramatisk indlevelse). d) Musicalstaging (individuel og samspilspræget musikscenisk rollestudium). 4. a) BIFAG: Hovedfagene støttes af følgende obligatoriske bifag: Hørelære, brugsklaver og præsentation b) STØTTEFAG: Hovedfagene støttes af følgende obligatoriske kursus og støttefag: Ensemblesang, coaching, talelære, teater-/musicalhistorie, stagefight, lydstudie, sminke & maske, sceneteknik m.m.

9 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ SANG a. Solosang Formålet er at dygtiggøre den studerende til et sangligt professionelt niveau inden for musicalgenren. 1. del (1. år) Målsætning : Udvikling af den studerendes tekniske færdigheder. Begyndende udvikling af den studerendes musikalske/kunstneriske udtryk. Indhold : Undervisningen på grunduddannelsen tager udgangspunkt i grundlæggende tekniske principper. Sangskolen på Det Danske Musicalakademi er ikke dogmatisk. Det ses som en ressource at de mest anvendte undervisningssystemer er at finde på akademiet. Der er derfor fuld metodefrihed for underviserne, dog stilles der krav om, at den studerende efter grunduddannelsen er fortrolig med følgende: Sangtekniske grundprincipper. Sangtekniske funktioner. Stemmens anatomi. Klangeffekter. Den tekniske indlæring sker dels i den ugentligt tilbagevendende undervisning, ved indstudering af musikalske eksempler og egentlige numre, dels ved decideret teknisk gennemgang og instruktion. En del af den tekniske gennemgang praktiseres som masterclasses i løbet af de første to år af uddannelsen.

10 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ SANG 2. del (2. og 3. år) Målsætning: Udvikling af den studerendes musikalske/kunstneriske udtryk og solistiske færdigheder. Vedligeholdelse af den studerendes tekniske færdigheder. Indhold: Undervisningen på overbygningen er, i langt højere grad end på grunduddannelsen, individualiseret. Der arbejdes med den enkeltes musikalske udtryk gennem bl.a.: Tekstarbejde Timing Grounding Kropsholdning Rytmik Improvisation Frasering Aflytning Imitation Personlig klanglig bevidstgørelse En del af undervisningen i forbindelse hermed læses som masterclasses. Herudover arbejdes der i et for den enkelte naturligt omfang med vedligeholdelse af de på grunduddannelsen lærte teknikker. Det vægtes, at den studerende gennem sit forløb dygtiggøres inden for hele det stilistiske spænd, der findes i musicalgenren. Der arbejdes i sangfaget primært med materiale fra genren. Solosang læses ugentligt gennem hele uddannelsen i lektioner á 70 min Heraf er 25 min. med akkompagnatør. (2 lektioner læses som 45 min uden pianist).

11 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ SANG b. Ensemblesang Formål : Ensemblesang skal fremme den studerendes evne til musikalsk samarbejde, oparbejde stilbevidsthed og lære den studerende at lytte indad og udad samtidigt Den studerende skal lære at indordne sig i en samlet klangstruktur, ved hjælp af en stadig forøget /større fornemmelse for klangjustering, intonation, tekst og frasering. Den studerende skal opnå en stilistisk bevidsthed og forståelse for musicalens forskellige genrer ved hjælp af gennemgang af et så bredt repertoire som muligt inden for musicalgenren. Yderligere arbejdes der med grundlæggende kendskab til partiturlæsning. Indhold: Indholdet varierer fra a capella til værker med større eller mindre instrumentalbesætninger. Ensemblesangsrepertoiret vil blive tilrettelagt af læreren under hensyntagen dels til de krav, som musicalgenrens musikalske bredde stiller og dels til det musikstof, der skal benyttes i den musikdramatiske undervisning (fx. i forbindelse med projekter, masterclasses og musicalstaging). Ensemblesang på den enkelte årgang : Her arbejdes der med mindre ensembler (fra trioer til oktetter). Der lægges stor vægt på at træne den enkelte studerendes evne til at holde en stemme og til at intonere. Det tilstræbes, at den studerende i videst muligt omfang selv indstuderer materialet, således at de færdigheder der opnås i hørelære, repetition og brugsklaver styrkes gennem praktisk anvendelse. Læses som holdundervisning 90 min. pr. uge. (hhv. 24, 18 og 12 uger). c. Storensemble Her arbejdes med nogle af de store ensembler inden for genren. Der lægges vægt på den studerendes evne til at indgå musikalsk i en stemmegruppe, ligesom den studerende her kan præsenteres for en større kompleksitet i stemmefordelingen og klangarbejdet. En del af indstuderingen vil her foregå i timerne, men nogen forberedelsestid må dog stadig påregnes. Læses som storhold (alle årgange) 120 min pr. uge i 12 uger, for den til hver tid tilgængelige gruppe af studerende.

12 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ SANG d. Solorepetition Formål: Dette fag har som mål på den ene side at lære den studerende selvstændig indstuderingsteknik og på den anden side at forberede det musikalske stof, der skal gennemgås i hovedfagstimerne. Indhold: Der arbejdes med en bevidstgørelse hos den studerende af den rytmiske, harmoniske og melodiske opklaringsproces, der er nødvendig for at få en vanskelig passage til at fungere. Repetitøren, der som oftest også er akkompagnatør for den studerende, er en yderst central person i denne proces som støtte for den studerende i selve musiksituationen, hvorfor det også er helt nødvendigt, at pianist og sanger forstår hinanden og samarbejder godt. Repetition er bl.a. forberedelse til hovedfagsundervisningen og i mindre omfang coaching og projekter. Ligeledes fungerer repetitøren også som akkompagnatør i forbindelse med solosang. Læses som soloundervisning 25 min. pr. uge på 1. og 2. årgang (hhv. 24 og 18. uger), og 30 min. pr. uge på 3. årgang (18 uger).

13 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Formål: Målet for danseundervisning er, at den studerende gennem daglig fysisk træning tilegner sig en grundlæggende teknik inden for ballet, jazz og step. Dvs. den studerende lærer at gøre kroppen til et veldisciplineret redskab for det kunstneriske helhedsudtryk i en koreografisk sammenhæng. Indhold: Dansen udgør en væsentlig kunstnerisk side af det at være musicalperformer. Dette forudsætter en god fysik og et bevidst plejet godt helbred for at stå imod de anstrengende krav, der stilles såvel til kropsstyrke/kropselasticitet som til åndedrætsfunktionen ved vedvarende sang og bevægelse under en scenisk fremførelse.

14 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Jazz Pensumliste for Jazz Den daglige undervisning består hovedsagelig af klassisk-jazz. Der lægges stor vægt på, at alle grundlæggende og videregående jazz-bevægelser bliver gennemarbejdet. Den daglige jazz-undervisning er delt op i ca. tre trin. Opvarmning: Opbygge styrke og smidighed. Opbygge en kropsbevidsthed (i rytmiske forbindelser) Kropsplacering. Koordination, vægtskifte, præcision og balance. Diagonaløvelser (over gulv): Her trænes tekniske elementer som fx pirouetter, spring og ben-spark. Kombinationer/koreografi: Koordination og beherskelse af krop. Samhørighed mellem sang/musik, bevægelse og udtryk. Dvs. forståelse for hvorledes og hvordan dansen kan understøtte stemningen i sang/musikken. Den daglige danseundervisnings koreografier skal have fokus på at eleverne bliver teknisk dygtige og hurtige i opfattelse af trinkombinationer. Koreografierne skal være med til at give den studerende et bevægelsesmønster, som er organisk musikalsk og udtryksfuldt.

15 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Egenkoreografi På og 3. årgang får de studerende en koreografisk opgave, Egenkoreografi. Opgaven indeholder følgende punkter: Koreografien skal være i en bestemt stilretning, og indeholde visse tekniske elementer. Koreografien skal have en længde af et variabelt antal minutter. Den akkompagnerende musik vælges af den enkelte elev. For 2. årgang gælder at man udfører koreografien solistisk, dvs. at der ikke må være andre medstuderende med i fremførelsen. For 3. årgang gælder at man synger til koreografien. Den anvendte musik skal være instrumental (backtrack). For at underbygge den stemning, som den studerende ønsker, er det tilladt for den studerende at have andre medstuderende med i fremførelsen. Arbejdet fører frem mod en visning for studievejleder og dansekoordinator. Dette planlægges af dansekoordinator og studieleder i forhold til årsplanen. Aflevering af Egenkoreografi er obligatorisk. På grund af scenetjeneste på 2. og 3. årgang er én af to afleveringer obligatorisk. Det anbefales dog at aflevere begge for at opnå bedst muligt resultat til eksamen. I tilfælde af den enkelte elev ikke afleverer Egenkoreografi vil dette tælle som 5 % fravær (i jazz). Ved slutningen af året eksamineres 2. og 3. årgang i Egenkoreografi.

16 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Jazz læses som holdundervisning: 1. studieår undervises jazz lektioner som 2 x 90 min. om ugen. Herudover læses der i hvert studieår 12 x 90. min jazz lektioner, og 5 x 90 min. diverse stilarter. 48 x 90 min. jazz-lektioner, som er normalt opdelte jazz-lektioner, hvor der gennemarbejdes en opvarmning, teknik og skridtmateriale, som så til sidst bygger op til en koreografi. 12 x 90 min. diverse stilarter. Musicaldans/stilkendskab, hvor der bliver indstuderet koreografier til forskellige kendte musicals. 2. studieår undervises jazz-lektioner som 2 x 90 min. om ugen. Herudover læses der i hvert studieår 12 x 90 min. jazz, 18 x 75 min. jazz/moderne, og 12 x 90 min. diverse stilarter. 36 x 90 min. jazz-lektioner, som er normalt opdelte jazz-lektioner, hvor der gennemarbejdes en opvarmning, teknik og skridtmateriale, som så til sidst bygger op til en koreografi. 18 x 75 min jazz/moderne som er normalt opdelt jazz/moderne-lektion, hvor der gennemarbejdes en opvarmning, teknik og skridtmateriale. I slutningen af lektionen afprøves kræfter med koreografier, som lægger vægt på det dramatiske udtryk. 12 x 90 min. diverse stilarter. Musicaldans/stilkendskab, hvor der bliver indstuderet koreografier til forskellige kendte musicals. 3. studieår undervises jazz-lektioner som 2 x 90 min. om ugen. Herudover læses der i hvert studieår 12 x 90 min. jazz,18 x 75 min. jazz/moderne, 12 x 90 min. diverse stilarter. 36 x 90 min. jazz-lektioner som er normalt opdelte jazz-lektioner, hvor der gennemarbejdes en opvarmning, teknik og skridtmateriale, som så til sidst bygger op til en koreografi. 18 x 75 min jazz/moderne som er normalt opdelt jazz/moderne-lektion, hvor der gennemarbejdes en opvarmning, teknik og skridtmateriale. I slutningen af lektionen afprøves kræfter med koreografier, som lægger vægt på det dramatiske udtryk. 12 x 90 min. diverse stilarter. Musicaldans/stilkendskab, hvor der bliver indstuderet koreografier til forskellige kendte musicals.

17 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Ballet En vigtig del af forståelsen for jazz er ballet, idet balletteknik giver en grundlæggende forståelse for kropsbevidsthed og styrke. Pensumliste for ballet 1. årgang Stangskole: 1. Plié 2. Tendus 3. Hurtige Tendus 4. Jeté 5. Rond de jambe par terre 6. Fondu 7. Frappé 8. Adagio 9. Grand battement På gulvet: 1. Tendu, tombé pas de bourrée 2. Glissade 3. Développé 4. Adagio 5. Promenade 6. Piroutte en dehors (på første semester) 7. Piroutte en dedans (på andet semester) 8. Soutenu 9. Chaînés 10. Piqué 11. Chassé 12. Pas de valse Spring: 1. Sauté 2. Changement 3. Échappé 4. Soubresaut 5. Jeté 6. Assemblé 7. Grand jeté 8. Sissone 9. Pas de chat 10. Temps levé, Piqué en dehors, faille assemble I slutningen af 2. semester skal de studerende kunne retninger som: Efasé, croase devant, arrière og a la seconde samt 1. arabesque

18 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Pensumliste for ballet 2. årgang Stangskole: 1. Plié 2. Tendus 3. Pas de cheval 4. Hurtige Tendus 5. Jeté, talevé 6. Rond de jambe par terre 7. Fondu 8. Frappé 9. Adagio, développé degagé 10. Grand battement På gulvet: 1. Tendu /Jeté 2. Adagio 3. Pirouetter 4. Piqué 5. Piqué en dehors 6. Pas de valse Spring: 1. Jeté; assemblé, pas de chat, sisonne, balloné, ballotté 2. Grand jeté 3. Temps levé 4. Entrelacé 5. Faillé assemblé 6. Emboité 7. Evt. Échappé fermé battu I slutningen af 4. semester skal de studerende kunne retninger som: Ekaté og alle fire arabesque er.

19 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Pensumliste for ballet 3. årgang Stangskole: 1. Plié 2. Tendus 3. Pas de cheval 4. Hurtige Tendus 5. Jeté, televé 6. Rond de Jambe par terre 7. Fondu evt med fouette 8. Frappé 9. Développé,degagé 10. Adagio 11. Petits battemnet 12. Grand battement På gulvet: 1. Tendu/ Jeté 2. Adagio 3. Pirouetter 4. Piqué 5. Piqué en dehors 6. Pas de valse Spring: 1. Echappé fermé battu 2. Jeté 3. Assemblé 4. Pas de chat 5. Temps de cruisse 6. Sisonne à la seconde og en avant 7. Ballonné og ballotté 8. Grand jeté 9. Temps levé 10. Entrelacé 11. Assemblé volé Ballet læses som holdundervisning 2 x 90 min. pr. uge gennem hele uddannelsen.

20 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ Pensumliste step Der lægges stor vægt på kendskab til forskellige musikstilarter/rytmer og omsætning af stepmateriale i kombination med forskellige rytmer. 1. årgang: Der arbejdes hovedsaglig med enkle og ukomplicerede rytmer, uden synkoper og lign. Musikalitet. Indstudering af den elementære stepteknik (flap, step, shuffle etc.). Indstudering af elementært stepmateriale (diverse time steps, drawback etc.). Indstudering af korte koreografier 2. årgang: Intensivt arbejde med rytmer som f.eks. swing, blues etc. Indstudering af videregående stepmateriale. Indstudering af koreografier. 3. årgang: DANS DRAMA Step Ud over at forbedre og videreudvikle den studerendes teknik, består en stor del af den løbende træning i at benytte det lærte stepmateriale i en koreografisk sammenhæng. Step læses som holdundervisning 90 min. pr. uge gennem hele uddannelsen. Gæstelærer Gæstelærer underviser som regel i et forløb af 90 min./uge i ca. fire uger for 2. og 3. årgang. Gæstelærer har specialiseret sig i forskellige stilarter inden for dans, eller arbejder som koreograf eller dansekaptajn i danseinspirerende musicals, og således underviser i koreografier/stilarter derfra. Morgentræning For alle 3 årgange gælder det, at der i alle undervisningsuger er morgentræning. Denne gennemføres dagligt uden underviser. Endvidere laves en vokal opvarmning ca. kl (vokalstangskole), med en underviser i det omfang dette er muligt.

21 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DANS Pilates Pilates fokuserer på at skabe balance imellem styrke og smidighed, med hovedvægt på musklerne i mave, lænd og bækkenbund. I undervisningen trænes både krop og hjerne, og gennem brug af åndedræt, sammen med den rette teknik, er målet at opnå den korrekte kropsholdning. Beherskelse af øvelserne skal forøge glæde ved træningen og give sikkerhed i udførslen, som er nødvendig, før den studerende er klar til et mere udfordrende niveau. Pilates fungerer som en del af den daglige morgentræning. Der udarbejdes derfor et program, som løbende opfølges og udbygges af underviseren. Læses som holdtimer 2 x 60 min. på 1. semester, samt 1 x 60 min. på semester Yoga Forrest Yoga: Udviklet af Ana Forrest - er en dynamisk og fysisk krævende yoga-form. Man arbejder med en øget kropsbevidsthed og en følelse af sammenhæng mellem krop, sind og sjæl. Det skal give inspiration til at gå på opdagelse og søge endnu mere energi - større styrke og dybere indsigt. Flow Yoga: En Vinyasa eller Flow Style Form, hvor forskellige stillinger bliver kædet sammen til kreative, udfordrende sekvenser. Formålet er at opbygge ynde, opmærksomhed, kropsbevidsthed og - gennem gentagelser - styrke og smidighed. Integration af åndedrættet er vigtigt for at få optimalt udbytte af sekvenserne. Yoga timerne er et kreativt mix af Forrest Yoga og Flow Yoga. Solhilsner og åndedræt fører den studerende igennem en række asanas - som meditation i bevægelse. Stillingerne bliver tilpasset alle niveauer, så både begyndere og øvede får optimalt udbytte. En både opstrammende og livsbekræftende lektion. Fokus vil være på åndedræt, styrke, indsigt og sammenhæng mellem krop, sind og sjæl. Læses som holdtimer á 75 min. pr. uge på semester

22 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DRAMA Det forudsættes at den studerende i løbet af 1. år læser en række hovedværker. Litteraturliste fore-findes bagest i denne studieplan. 1. del Formål: Faget ønsker at hjælpe den studerende til et samlet psyko-fysisk udtryk (dramatik), der gør den studerende i stand til, baseret på den enkeltes personlighed, at beherske sine udtryksmidler og opnå ideel balance mellem teknik og følelse. Den gradvise bevidstgørelse er en forudsætning for frigørelse af egen kreativitet. Indhold: 1. semester: Mødet med dig selv Dramatisk introforløb Mødet med holdet. Gennem dramatisk leg opnås fortrolighed med resten af holdet. Der fokuseres på øvelser, hvor det ikke er den enkeltes præstation som er væsentlig, men derimod oplevelsen af holdånd og sam-præstation. Det forventes, at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: Holdet (og tryghed i forhold til dette). Mod (at turde dumme sig). Drama som fag (i struktureret leg). I alt 14 timer fordelt på 2 uger Mødet med dig selv Neutral. Lær mig selv bedre at kende. Lær dig selv og dine virkemidler at kende. Hvem er jeg? Hvad fortæller jeg ved mit blotte tilstedeværelse i et rum. Oplev min krop og psykes muligheder og potentiale for dramatisk udtryk. Det forventes, at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: Kropsbevished. Grounding. Personlige karakteristiska (fysiske såvel som psykiske). Personlige fysiske/psykiske forcer. Rumlig forståelse. 5 til 7 uger á i alt 54 timer

23 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DRAMA Improvisation, fysisk drama og maskearbejde I en fortsættelse af introduktionsforløbet undervises i improvisation. Improvisation er fællesnævner for mange forskellige øvelser. Disse omfatter bl.a.: Struktureret leg, strengt detaljerede skuespiltekniske øvelser, hele scener som opfindes på stedet af en eller flere deltagere m.m. Formålet er her at bevidstgøre de studerende om skuespillerens arbejde på scenen, samt afdække den studerendes egen skaberevne og fantasi. Improvisation er basen for det arbejde, der følger i de kommende moduler. Det forventes at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: Egen impuls. Andres impuls (modtagelse af). Motiverede handlinger og betydningen heraf. Valg/fravalg og konsekvens. Åbenhed for ydre påvirkning (eks. masker). Teknik og redskaber til at skabe dramatisk forandring. 5 7 uger á i alt 40 timer Juleshow De studerende har frie hænder til at skabe et show, der skal forevises resten af skolen. Der arbejdes uden lærer. Temaet er respektløshed. Dog ikke i arbejdet med showet. Her er det respekten for arbejdsprocessen og hinanden, der skal fokuseres på. Showet skal tage sit udgangspunkt i musicalgenren. Det forventes at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: Teater som kollektiv udtryksform. At tilpasse sin ide i samspillet med andre (indgå konstruktive kompromisser). Selvdisciplin (selv kunne varetage og strukturere prøver). At finde struktur i kaos. 1 uge fuld tid

24 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DRAMA 2. semester: Mødet med tekst Primært nul -tekster. Her udfordres især den studerendes meddigtende evne. Ligeledes fokuseres der på de mange muligheder en tekst indeholder samt konsekvenserne af de valg vi foretager. Det forventes, at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: Bevidstgørelse af intuition som dramatisk afsæt. Betydningen af egne valg i forhold til teksten. Mål, middel og hensigt. Visualisering (at skabe indre billeder). 5 til 7 uger á i alt 40 timer Musicalprojekt 1. - Et fysiodramatisk improvisationsprojekt. I en periode på 14 dage arbejdes udelukkende med dramatik baseret på en given tekst, ( drama, novelle, digt etc. ) efter underviserens eget valg. Arbejdet tager udgangspunkt i det forudgående forløbs tilegnelse af færdigheder ud fra en fysisk-dramatisk vinkel. Forløbet afsluttes med en åben time. Det forventes at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: At kunne projicere sit udtryk til publikum. Kroppen som dramatisk udtryksmiddel. Egen skaberevne. 2 uger med i alt 40 timer. Monolog. Den studerende arbejder med formidlingen af en karakter gennem en monolog. Denne monolog fremføres til en eksamen, der skal bestås for at kunne optages på 2. del af uddannelsen. Det forventes, at den studerende efter dette forløb er introduceret for og har en grundlæggende forståelse af: Større bevidsthed om eget potentiale. Fysisk såvel som psykisk. Dynamisk disposition. Den 4. væg. Integration af opnåede færdigheder på 1. år. De givne omstændigheder (hvem, hvad, hvor, hvorhen, hvorfra osv.). 5 til 7 uger á 54 timer

25 Studieplan for musicalperformeruddannelsen 14/ DRAMA Opsummering af grunduddannelsen Der undervises i at udvikle den studerendes metode inden for sit fag og i sit arbejde. Der tages udgangspunkt i Stanislavskijs teorier om troværdigt organisk liv på scenen, således at den studerende bl.a. bliver rustet til ubesværet at bevæge sig fra tale til sang. Undervisningen består primært af praktiske øvelser og improvisationer, små iscenesættelser, indblik i det teoretiske arbejde med analyse af tekst og situation m.m.

MUSICALPERFORMERUDDANNELSEN PÅ

MUSICALPERFORMERUDDANNELSEN PÅ S T U D I E P L A N FOR MUSICALPERFORMERUDDANNELSEN PÅ DET DANSKE MUSICALAKADEMI FREDERICIA ÅR 2013/2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Forord... 2 Uddannelsen... 3 Studium og undervisning...

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Fagplan 3. Klasse. 1. Kapitel Moderne dans kompetencer

Fagplan 3. Klasse. 1. Kapitel Moderne dans kompetencer Fagplan 3. Klasse 1. Kapitel Moderne dans kompetencer 1.1 Læringsmål 1.1.1 - at være bevidst om sin holdning, efter placerings principper: ankler, knæ, hofter og skuldre i en linje, lodret fra gulvet,

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Klarinet Instrumentalt hovedfag

Klarinet Instrumentalt hovedfag Klarinet Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL: Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Læseplan for valgfaget drama

Læseplan for valgfaget drama Læseplan for valgfaget drama Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Dramaproduktion 4 Dramaanalyse 5 Indledning Faget drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum.

Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du at undervise i yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga Udvikle

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive i stand til at undervise i yoga

Læs mere

3.1 Læringsmål Eleverne skal overordnet kunne skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil.

3.1 Læringsmål Eleverne skal overordnet kunne skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil. Dramatik C 1. Fagets rolle Dramatik beskæftiger sig med at skabe og forstå kunstneriske strukturer som spil og iscenesættelse og forstå de hensigter og intentioner, som ligger til grund. I faget arbejdes

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006

INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 INSPIRATION OG EFTERUDDANNELSE EFTERÅR 2005 FORÅR 2006 PROGRAM EFTERÅR 2005 DET SCENISKE OBJEKT En kursusrække som formidler indsigt og teknisk viden for scenekunstnere med interesse for ny scenekunst/

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I MUSICAL

STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I MUSICAL STUDIEORDNING FOR DEN TREÅRIGE GRUNDUDDANNELSE I MUSICAL GÆLDENDE FRA AUGUST 2016 REVIDERET AUGUST 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1: Indledning...3 1. Hjemmel...3 2. Tilhørsforhold...3 3. ECTS-normering...3

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011

STUDIEPLAN. Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus. Gældende fra 2011 STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010 Version: August 2015 1 Indhold Indhold...

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Erik Kaltoft Bestyrelsesformand

Erik Kaltoft Bestyrelsesformand Musicalperformer ... I am proud to be a part of what is going on at The Danish Musical Academy because it is a first-rate, world-class training institution for an art form I have devoted my life to David

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik, Udtryk og viden..side 3 - Indstudering side 4 - Gehør/Improvisation side 5 - Hørelære/teori.side 6

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Kombiner din UDDANNELSE med din SPORT! NGG SportsCollege. Danse-linjen

Kombiner din UDDANNELSE med din SPORT! NGG SportsCollege. Danse-linjen Kombiner din UDDANNELSE med din SPORT! NGG SportsCollege Danse-linjen Er du en ambitiøs danser, der vil udvikle dit talent samtidig med, at du tager en god uddannelse? Nordsjællands Grundskole og Gymnasium

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014

VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014 VEJLEDNING TIL SKUESPILLERUDDANNELSENS OPTAGELSESPRØVE 2014 For at blive optaget på skuespilleruddannelsen skal du bestå de tre prøver, der er beskrevet her i vejledningen. Dette kan der ikke dispenseres

Læs mere

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse

Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole KROP OG INSTRUMENT. Kropsforståelse Læreplan for faget solosang på Odsherred Musikskole Elevens navn: KROP OG INSTRUMENT Kropsforståelse At trække vejret dybt og styre mavemusklerne Trække vejret helt dybt og styre udåndingen Trække vejret

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse

Slutmålet efter 6. klasse er, at eleverne kan: Musikudøvelse MUSIK Forord Formålet med undervisningen i musik er at opelske børnenes naturlige evne og glæde ved at udfolde sig med sang, musik og bevægelse. Undervisningen skal bibringe børnene en livslang glæde ved

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje RYTMISK MUSIK Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 5. april 2011Version: September 2013 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013

VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 VEJLEDNING TIL OPTAGELSE 2013 Statens Scenekunstskole optager hvert år to studerende på hver af de fire teatertekniske uddannelser: Lysuddannelsen (se under center 2) Lyduddannelsen (se under center 2)

Læs mere

Sololinje. 1. Teknik og repertoire

Sololinje. 1. Teknik og repertoire 1. Teknik og repertoire Værkstedslinje (2.-3. klasse) Eleven indføres i grundlæggende tekniske færdigheder. Hvordan holder man på guitaren, på plektaret, hvordan sidder man på en stol, hvordan stemmer

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Filmkomponist Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180

Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180 Skole: Holstebro Ungdomsskole Titel på valgfag: Scenekunst med Ung Scene, Black Box Kl. trin: 7. til 10. klasse Timer:180 Ung Scene er et uddannelsesprogram for elever i 7. til 10.klasse, som har til hensigt

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Optagelsesprøve til Musikvidenskab

Optagelsesprøve til Musikvidenskab Optagelsesprøve til Musikvidenskab NB: Ansøgningsfrist 15. marts (For ansøgere til bachelortilvalg er fristen 15. april) Afdeling for Musikvidenskab Institut for Æstetik og Kommunikation Aarhus Universitet

Læs mere

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil

Fagplan for Musik. Sang. Instrumentalspil Fagplan for Musik Formål Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve og fordybe sig i sang, musik og bevægelse, og til at udtrykke sig på disse områder. Gennem

Læs mere

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013

Musik på. Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 Musik på Helsinge Realskole --- Beskrivelse og målsætning - juni 2013 1 Musik på Helsinge Realskole Vi vægter den daglige morgensang højt på vores skole. Her bliver to af vores kerneværdier tradition og

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Elguitar. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse)

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Elguitar. Modullinje (4. klasse - ) Sololinje. Værkstedslinje (2.-3. klasse) Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Næste hold start 3.

Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Næste hold start 3. Ønsker du at undervise i Yoga? 1 årig forløb hvor personlig udvikling og videregivelse er i centrum. Århus C Næste hold start 3. marts 2016 Ønsker du et forløb med udvikling af egen yogapraksis. Blive

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Lær at spille klaver - på den rigtige måde

Lær at spille klaver - på den rigtige måde Harman Music Methods København : London Lær at spille klaver - på den rigtige måde Kontakt Harman s Music Methods Tel: +45 3696 8749 DK Tel: +44 207 5588337 UK Email: about@jhmms.org Web: www.jhmms.org

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2015 Institution HF uddannelsen i Nr. Nissum, VIA University College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse

Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Årsplan 2012/2013 for musik i 3. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og

Læs mere

Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen.

Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen. Formål og undervisningsplan for faget drama på Davidskolen. Februar 2010 UHL og JWK 1 Formål for faget drama Undervisningen i drama på Davidskolen bygger på skolens kristne værdigrundlag. Formålet med

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK

SCENISK GRUNDKURSUS DRAMA CO LLEG E HOLBÆK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK FOTO:HJERMING FOTO/GRAFIK SCENISK GRUNDKURSUS HOLBÆK DRAMA CO LLEG E HOLBÆK DRAMA COLLEGE FRA DRØM TIL VIRKELIGHED ER TEATER NOGET FOR DIG? Holbæk Drama College (HDC) tilbyder et 3-årig Scenisk Grund-

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje

Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Harmonika. Modullinje (4. klasse - ) Værkstedslinje (2.-3. klasse) Sololinje Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer.

Endelig skal eleverne kunne agere inden for idrætters forskellige etiske spilleregler og samarbejdsformer. Idræt B 1. Fagets rolle Faget idræt tager udgangspunkt i den fysiske aktivitet og inddrager viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder. Faget

Læs mere

Gradsprøver - introduktion

Gradsprøver - introduktion Gradsprøver - introduktion E u r o p e a n P i a n o T e a c h e r s A s s o c i a t i o n Bestil prøvemateriale De detaljerede prøveopgaver og repertoireliste tilsendes for 25 kr. + porto ved henvendelse

Læs mere

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm

ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE. Zangenbergs Teater. Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN INSPIRATIONSMATERIALE 6-8 ÅRIGE Zangenbergs Teater Af Louise Holm ØRERNE I MASKINEN Inspirationsmateriale for 6-8 årige Inspirationsmaterialet indeholder forskellige aktiviteter og øvelser,

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Sang. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (6. klasse - ) Sololinje

Sang. Overordnet målsætning for instrumentalundervisning. Modullinje (6. klasse - ) Sololinje Overordnet målsætning for instrumentalundervisning at udvikle elevens tekniske og musikalske færdigheder på instrumentet at give eleven glæde ved at spille og lyst til at udforske såvel instrument og repertoire

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2015-2016 HF uddannelsen i Nr. Nissum, VIA University

Læs mere

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET

DANS, BEVÆGELSE OG KOREOGRAFI PÅ MELLEMTRINET DE 7 K ER: Læringsdimensioner i, OG PÅ MELLEMTRINET En uge sammen med en professionel danser fra teatret Aaben Dans, hvor fokus er på at skabe og medskabe og finde glæde i den man er. Danseforløbet trækker

Læs mere

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv.

Eleverne skal på et fagligt grundlag kunne indgå kompetent i sociale sammenhænge og være aktive, kreative og reflekterende brugere af film og tv. Mediefag C 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kulturel og kommunikativ sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere