PAPYRUS. s.6) Meddelelser fra D'!ES; s.6) Klubaktiviteter; s.7) Læserne har ordet; s. 10) Siden sidst; Artikler... Redaktionelt...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAPYRUS. s.6) Meddelelser fra D'!ES; s.6) Klubaktiviteter; s.7) Læserne har ordet; s. 10) Siden sidst; Artikler... Redaktionelt..."

Transkript

1 PAPYRUS Redaktionelt... Artikler... s. 1) Titelblad; s. 2) Tidstavle; s.4) Redaktionelt; s.6) Meddelelser fra D'!ES; s.6) Klubaktiviteter; s.7) Læserne har ordet; s. 10) Siden sidst; s. 13) Månedcns billede; s.36) Kort. s.14) Lise Manniche:Kyphi; s.22) Jørgen Nielsen: Endnu mere om Cheopspyramiden; s.30) ChristianTilly: Den ægyptiske trælås; s.33) Michael A. Langkjær: Amarnaslægtens genealogier

2 Kyphi Lise Manniche,tEgtptologen Lise Manniche, der har en omfattende videnskabelig produktion, erbl.a. specialist i oldægtptisk pø{ume-fremstilling. Herom handler dette indlæg der blev holdt som D,ES-foredragforåret 1992., gyptiske parfumer var berømte over hele den antikke verden. Mest fascinerende er nok 'kyphi', som vi kan spore fra pyramideteksterne til middelalderen og genfinde i ny udgave i vor tid. 'Kyphi' er den græske version af det oldægyptiske k3pt, et ord, der egentlig blot betyder noget, der bliver brændt som røgelse. Men det endte med at blive en betegnelse for et ganske bestemt produkt. En duft er noget af det mest uhåndgribelige, man kan forestille sig; men ægypterne var forudseende nok til at holde duften fast for eftertiden i form af opskrifter i sten og på papyrus. Hvis vi begynder vores forskning med den græske læge Galen, er vi omkring år 200 efter vor tidsregning, og vi kan forsøge at arbejde os tilbage gennem tiden. Galen skrev mange lærde værker og var velbevandret i datidens litteratur. Han havde fundet en henvisning til 'kyphi' hos en vis Damocrates, en atheniensisk læge, som levede under Ndro.l Han siger, at han selv havde lavet'kyphi' efter en opskrift, han havde læst hos Rufus fra Efesos. 'Kyphi' kommer ikke fra et træ, som for eksempel harpiks; ej heller gror det op af jorden.,egypterne bruger det til at brænde i templerne, siger han. Damocrates giver opskriften, og her møder vi en stor del af de ingredienser, der går igen i de forskellige anvisninger på fremstilling af 'kyphi': man tager en vis mængde rosiner, fierner skal og kerner og tilsætter samme mål brændt harpiks, halvt så meget myrrha, bdellium-harpiks, og endelig et antal urter og krydderier såsom kanel, enebær, safran (som er velkendte) og andre velduftende planter, blandt andet kalmus (der har en karakteristisk duftende rod) og nardus, kendt fra Salomons højsang. Også den har en meget aromatisk rod, og den nævnes i Højsangen i samme åndedræt som safran, kalmus, virakstræer, myrrha, aloe samt alle de bedste urter. Vi møder igvrigt også nardus i Markusevangeliet (XIV: 3-9) hvor Jesus sidder tilbords i Simons hus i Bethanien, og en kvinde kommer ind med en alabastkrukke med kostelig nardussalve, som hun udgyder over hans hovede. En anden ingrediens i 'kyphi' var en blomst, der kaldes 'aspalathos'. Der er lidt problemer med at bestemme den nærmere - det er muligvis en gyvelagtig plante. Andre ingredienser, der nævnes, er 'schoinos' (et siv) og 'kypeiros' (en anden græsart). Det hele æltes sammen med vin og honning og formes til små kugler. Denne Rufus, som opskriften stammede fra, var ikke hvemsomhelst. Næst efter Galen var han den mest betydelige læge i kejsertiden. Han levede omkring 50 e.kr., og her kommer det vigtige: han havde tilbragt lang tid i,egypten, hvor han må have suget til sig af lægernes og præsternes kundskaber. Han siger, at kardemomme kan bruges i stedet for kanel, og så tilføjer han, at en dosis på fire gram ad gangen bruges til at behandle lunge- og leversygdomme. Så det er ikke blot en behagelig duft, vi har at gøre med her, men også en substans, der ved internt brug har helbredende virkning

3 Kyphi - Vi kommer til at rejse lidt rundt i Middelhavet, hvis vi vil følge 'kyphi'ens udbredelse. Omtrent på det tidspunkt, hvor Galen kopierede Rufus' opskrift, sad der ovre i det 6stlige Middelhav en person og arbejdede på et omfangsrigt værk om medicin. Hans sprog var det gamle semitiske sprog, aramæisk, men han inkorporerede naturligvis også,regypten, hvis læger var verdensberømte. I indekset er der en henvisning til en substans, der er transkriberet som'kupar'.2 Der er ingen tvivl om, at det er en variation af vores 'kyphi'. Opskriften er til og med yderst forståelig: Man tager fire mål harpiks og samme mængde myrrha; Et måt hver af nardus, krokus, og kanel samt to mål cassia; 6t mål blomster fra pistacia lentiscus (hvorfra vi ellers anvender harpiksen (mastiks)), og to mål 'aspalathos'. Yderligere tilsættes 45 mål istandgjorte rosiner, og honning efter behag. Man oplpser rosinerne og de ingredienser, der kan opløses, i kraftig vin. De tørre ingredienser stødes i en morter. Harpiks smeltes med honning. Det hele blandes godt sammen og hældes i en krukke. Midlet kan brændes som røgelse, eller det kan gives i en drik for at behandle leversygdomme, brysthindebetændelse og hoste - husk at Galen netop forskrev 'kyphi' for lever- og lungesygdomme. Galen opremsede 16 ingredienser i sin 'kyphi'. Det samme antal finder vi hos Plutarch, den græske rejsende, som døde omkringi25 e.kr. Også han besøgte,egypten, og han er generelt en ret pålidelig kilde.3 Hans 16 ingredienser er dog ikke helt de samme. Han har rosiner, honning og vin, harpiks og myrrha, enebær, kardemomme, kalmus og et par af de andre duftende planter 'aspalathos' og 'kypeiros'. Men i stedet for safran, bdellium-harpiks og nardus tilføjer han mastiks, syre (? eller 'monk's rhubarb') og 'seseli' (identificeret som engelsk hartwort, tysk Drachenwurz). Han giver nogle interessante tips om fremgangsmåden. Ingredienserne skal ikke blot hældes i en gryde og blandes, men de tilsættes en ad gangen, imens der læses hellige skrifter op. Det var velkendt, at hemmeligheden ved parfumefremstilling lå i ingrediensernes rækkef6lge og omhyggelig timing. Jo senere en ting blev tilsat, desto mere dominerede den det endelige resultat. I templerne var det sådan, siger Plutarch, at der ofredes rggelse tre gange om dagen. Om morgenen var det harpiks, ved middag myrrha og om aftenen 'kyphi'. Det drejede sig især om solgudens templer, d.v.s. templer for Ra. Andre klassiske forfattere nævner specielt en'solkyphi'med 36 ingredienser, og der tales også om en 'månekyphi'. Plutarch havde i øwigt fået oplyst, at ægypterne tog'kyphi' i en drik for at rense systemet. Endnu mere interessant er det, at duften af 'kyphi' siges at være beroligende og sgvndyssende.'uden at mqn bliver fuld,' siger han, 'virker den afsloppende og befrier en for den onde cirkel af dagens bel<yntinger og spændinger. Duften pudser fantøsien og evnen til at drømme som et spejl, ligesom klangen fra den lyre, fithagoras brugte, inden han skulle sove for at fortrylle og helbrede det følelsesmæssige og irrotionelle i sjælen. For dufte retter ofte op på modtageligheden, når den er svækket, santidig med at de hyller den irtd og beroliger den, for ved deres blide væsen trænger de helt ind i kroppen.'duft havde således terapeutisk virkning; det ved vi nu, og det vidste ægypterne naturligvis også dengang. Dioskur, en af oldtidens mest berømte specialister i plantemedicin, var en af Rufus' samtidige og levede således i det L. årh. e.kr. Han fik enorm indflydelse med hensyn til at udbrede kendskabet til helbredende planter. På mange områder er han ngglen til den ægyptiske farmakologi, for i sine anvisninger citerer han ustandselig ægyptiske kilder. Han giver endda de ægyptiske plantenavne. Nok ser de lidt forvrængede ud, men ikke desto mindre er de en virkelig udfordring til filologer med botaniske interesser. Angående 'kyphi' siger han, at den mest bruges som røgelse i templerne, men også som modgift (det samme havde Galen antydet), og, siger Dioskus, til at behandle astma. Der er adskillige opskrifter på 'kyphi', 15

4 - Lise Manniche - siger han, og han citerer en af dem. Den har stort set samme ingredienser som Plutarchs version, men kun 1-L: rosiner, vin og honning; harpiks og myrrha; cnebær, kalmus samt de velduftende siv, men ingen eksotiske krydderier. Præparatet bør opbevares i en Ierkrukke.a Vi kan gå endnu længere tilbage i tiden, og nu befinder vi os virkelig på ægyptisk grund. For så vigtig var denne 'kyphi' at opskriften blev indhugget på tempelvæggene, blandt andet i Edfu og Philae. Her har vi en lille opskrift, som er blevet til en monumental indskrift. Edfu-teksten blev udført et sted mellem 146 og L16 f.kr. (Fig. 1). Fig. l: 'Kyphi'-opskrift. (Efter J. Diimichen: Geographischc Inschrlften, pl. LXXXII). 'Opskrift på at tilberede dobbelt fremragende 'kyphi' til guddommeligt brug' lyder overskriften. Godt nok kan vi læse hieroglyfferne, men et par af ingredienserne kan diskuteres. Mål og vægt gøres der meget ud af. Vi ender med L kilo og L64 gram 'kyphi', og det var en kilde til nogen undren dengang hvordan det endte med at blive lige præcis det, når man til at begynde med havde hældt betydeligt mere i gryden. Det var fordampningsprocessen, der forkludrede beregningerne. De 16 ingredienser er igen rosiner, vin og honning, harpiks, mastiks og myrrha, urterne (enebær, kalmus, 'aspalathos', 'kypeirus', 'schoinus'), og cassia eller kanel. Faktisk er der to 'kyphi'-opskrifter i Edfu. Den anden har de samme ingredienser, men i et andet forhold og anden rækkcføree (Fie.2). Edfu er stadig ikke endestationen for vores 'kyphi'-forskning. Den græske historieskriver Manetho kender vi bedst, fordi han ordnede alle de ægyptiske konger i dynastier for os. Men han skrev også en afhandling om'kyphi' engang i det 3. årh. f.kr. Desværre er den gået tabt, men Plutarch havdc brugt den som sin kilde. Hvis vi dykker ned i de medicinske papyrusruller fra Nye Rige, hvilket tager os over tusind år længere tilbage i tiden, finder vi forskellige lægemidler beregnet på almindelige dødelige. Her har vi en lcjpt brugt som røgelse i hjemmet, til at friske tøj op med, og sågar mod dårlig ånde.s Myrrha, enebær, kanel, mastiks, kalmus og duftende urter koger i honning og formes til piller. En anden anvisning bringer os ind på et helt andet felt, for k3pt bruges også til at afværge fareruende indflydelse fra guder og afdøde og andre dæmoniske kræfter. Her slutter sporet for den praktiske anvendelse af 'kyphi', men ordet k3pt finder vi omtalt i pyramideteksterne, hvor det opregnes som en af de ting, der forsøder tilværelsen.6 Hvis vi vil se hvordan det foregik, når salvemagerne i oldtiden tilberedte deres aromatiske produkter, er det ikke helt umuligt, men desværrre har vi ikke opskrift og tilberedning ved siden af hinanden. I en lille grav i Theben - vist den mindste dekorerede grav, der nogensinde er fundet - har gravejeren ladet afbilde en scene, der næsten kun kan vise salvefremstilling. Den stammer fra ca f.kr. Der er ingen indskrifter, og vi har ikke rigtig noget at sammenligne med fra andre grave. Men her ser vi i hvert fald, hvordan der bliver stødt ting og sager i -16-

5 - Kyphi - (Efter s. cauville: Edfou (I-es Fig. 2: 'l-aboratoriet i Edfu-templet, som rummer to opskrifter på 'kyphi'. gtides arch6ologiques de l'institute francais au Caire), 1984, pl' 10)' tt -

6 - Lise Manniche - store mortere; der er noget der koger over ilden, og så bliver det lagt ikke blot i krukker, men også i bredere kar. Vi kan prøve at rekonstruere forløbet: helt ude til venstre har vi en mand, der sidder og hugger spåner af et eller andet velduftende træ. Dem kan han eventuelt lade traekke i vin. Det ligner vinkrukker der står foran ham. Derefter bliver spånerne siet fra. Fedt smeltes over ilden. Der ligger et bundt planter her, det kan være aromatiske siv. De urter, der stødes i morteren, kan evt. være blevet blandet med fedtet og formet til kager, som så senere er blevet kogt op med vand og den duftende olie skummet af. Nu er det ikke nødvendigvis 6n opskrift, vi ser gengivet her, det kan nemt være flere forskellige processer, der er igang på samme tid (Fig. 3). Alle disse opskrifter har selvfplgelig fristet folk til at prgve at gengkabe den berømte 'kyphi'. For hundrede år siden blev Dioskurs, Plutarchs og Galens opskrifter afpr6- vet og sammenlignet af Victor Loret og en af hans apotekervenner. Det viste sig at Dioskurs version gav det mest behagelige resultat. Duft er det godt nok, men det er jo ikke parfume i vor forstand, for ægypterne kendte ikke til distillering på denne tid. Omkring en fjerdedel af 'kyphi'en bestod af harpiks el. lign., og en fierdedel af duftstoffer af forskellige art. Med rosinerne og honningen er det en fast masse, vi har med at gøre.det primære formål var at sætte ild til det for at frembringe en duft, der kunne behage både guder og mennesker. 'Kyphi'ens medicinske anvendelse ser ud til at veere sekundær. Hvis vi vender om og går frem i tiden, kan vi følge de senere stadier af 'kyphi'ens vandring, og den er ikke mindre interessant. Den version af Dioskurs manuskript, der omtaler 'kyphi', blev kopieret af en arabisk lærd i Samarkand i løbet af året (Fig. 4). Senere i Middelalderen møder vi salvemageren Nikolaus, som ikke blot tilberedte 'kyphi' efter en af de gamle opskrifter. Han forklarer tillige, at mens man støder de faste ingredienser med de flydende, skal &lls )(i,"ll; rr--t Fig. 3: 'Salvekøkken' fra en thebansk grav fra 18. dyn. IJer ses forskellige trin i salve-fremstilling. (Efter Lise Manniche: The Wall Decoratlons of Three Theban Tombs, s. 35, fig. 32). -18-

7 - Kyphi - man fremsige vokalerne 'o{, t,ol,9u 11 (a, e, i, u, o)'. I den forbindelse er det interessant at vide, at de ægyptiske præster i hellenistisk tid reciterede eller ligefrem sang disse syv vokaler mens de tilbad guden. En anden hellenistisk tradition tilskriver hver af de syv sfærer i universet en vokal, sålcdes at de tilsammen udgør en perfekt harmoni. Skal vi mon fortolke det derhen, at 'kyphi'en skal absorbere disse egenskabcr og måske tjene samme formål? Det er nærliggende her at undersøge, om Prospero Alpino kan bidrage til forskningen omkring 'kyphi'. Han var en venetiansk lærd og rejsende, der besøgte,egypten i det 16. århundrede. Han skrev en detaljeret beretning om botanik og lægekunst i landet, som er utroligt spændende at læse. Han giver blandt meget andet en opskrift på et medikament ved navn 'theriaque' eller 'tiryac'.8 Denne 'theriaque' er omgærdet med noget af den samme mystik som 'kyphi', og det var kun med stort besvær at det lykkedes Prospero Alpino at skaffe sig en liste over ingredienserne. Og der var mange - 57 planter plus slangeskind og ler, der des. Fig. 12) skulle blandes med gammel vin, eller granatæblevin, samt honning. Denne opskrift var specielt komponeret for den tyrkiske sultan i Året Denne kombination af urter, vin og honning minder om 'kyphi'-opskriften. 'Theriaque'er oprindeligt et græsk ord, og midlet var i brug i Grækenland. Galen nævner det faktisk lige ved siden af 'kyphi' i sin bog om'modgifte'. 'Theriaque' er endvidere omtalt i en illustreret helsehåndbog, skrevet i det 11. århundrede af en arabisk læge, der blandt andet praktiserede i,regypten. Bogen blev oversat til latin i midten af det L3. århundrede.e Ligesom det var tilfældet med 'kyphi' vandrede opskriften rundt fra den ene apotekerhåndbog til den anden. Der er forskellige opskrifter på'theriaque', hvoraf nogle har op imod 96 ingredienser. Slangeskind, eller i nogle tilfælde slangespyt, er uden tvivl kommet med, fordi det netop bruges som modgift til slangebid. Vi finder også harpiks og myrrha, kanel og kardemomme; og et par af de samme urter. Det føromtalte aramæiske manuskript har også en opskrift på 'theriaque'. Det består af fire

8 - Lise Manniche - slags medicin, siges det, som er velegnede for smerter i lever og milt, mavesygdomme, og vansind og delirium! Desuden bid af giftige dyr og hjertekvababbelse. Ingredienserne her er lige dele entian, laurbær, entianrod og myrrha blandet i honning. En drachme af det gives i varmt vand. Dette er en meget forenklet opskrift. Både laurbær, entianrod og myrrha er i nyere tid blevet brugt som mavemedicin. En aristolochia-art kan bruge mod slangebid. 'Theriaque' var et middel, der interessant nok blev anvendt på det psykiske plan, til at behandle ikke blot delirium, men også ængstelse og bekymring - minder det ikke om Plutarchs beskrivelse af 'kyphi'? - men ellers til hvadsomhelst, for det havde en evne til at bringe en patients tilstand tilbage til det normale. Måske det allermest interessante er, at vi ikke blot taler om noget, der foregik i gamle dage. Man kan stadig købe 'theriaque' i bazarerne i Cairo. Blandt andet har plantedoktorernes sheikh konsultation lige overfor al-azhar moskeen. Han forsyner patienten med en recept, som man så tager med hen til en af urteboderne, hvor midlet bliver tilberedt. Efter to tusind år er det stadig'theriaque', en nær slægtning til vores 'kyphi'og en ubrudt tradition i plantemedicin. Med'kyphi'en skete der det, at den tilsyneladende gik i glemmebogen efter Nikolaus. Plutarchs skrift om Isis og Osiris, der citerer'kyphi'-opskriften, udkom i 1850 med en tysk kommentar, og i 1907 var der en østriger, der fik den idd at 'kyphi' sikkert også kunne bruges som elskovsmiddel, og det ser ud som om det blev markedsført som sådant. Så sent som i 1.960'erne blev tanken taget op i England, hvor'kyphi' kunne købes pr. postordre.to (nig. S). Three Thousand Years ago nty incenses perfumed the Temples of Egypt A, at Kspåi 7ttæot00! -. [y hr,.r or, <"^tut,rd, urd renfrr,s of,re r hre r.ruin/ rrrrd. r,rqrd K)t.Hl. r[. cl,n,(.n ån,' naa-l,rhty thtco d.[ tå. rrolc in..,il,, r{ Atr,.nr lrydr, Th,r rrcrnx r. bt I hitrn,r ot.rnrhitk! -"t nctd" rmtrri..onfldr hur. Fd.<t,nd.urlnilt rrqrrmr n,.& h, toilnr( rh sftl hicntltnh( rndndnhr.t rh. indcn, Fd;. smrtxsle l Flt, cnilns 0F rneclods f,ypili IrcHtslt on riu-htlc cilrbm^l {fr l iltt mtll, smftc? erjerl };ttc; mfi y({rntifl1f, lrle Mfl,E IfYSTE'TY O}'TII]S FRJCiANT LINK ^rnr YJTI ANClTilT CII]LTZA'[JON. 'N A rncroug supply:- lo/- Foot fr l,ldlenrat 8frcc, 166 Yåh tto0al, D^lll,lllciitl. Co.hrhM, Fig. 5:'Kyphi'-annonce

9 - Kyphi - Hvis vi skal prpve at fatte hvordan disse oldægyptiske parfumer egentlig var, og især hvordan folk dengang opfattede dem, er det umagen værd at læse Theophrast. Han levede i det 4. årh. f.kr. Vi kender ham mest som botaniker. Men han havde studeret filosofi og havde arvet hele Aristoteles' bibliotek. En af hans afhandlinger hedder 'Om dufte'. Han bruger selvfølgelig mest græske kilder, men han henviser ofte til 'Egypten, og har i det hele taget meget af generel interesse at sige. Han opremser en række planter, som er specielt egnede til parfumefremstilling, og han karakteriserer nogle af dem. Kanel er skarpt og brændende, cassia (som minder om kanel) er det i endnu højere grad. Kardemomme er ligeledes både stærkt og brændende. Myrrha hgrer også til de stærke stoffer; det er både astringerende og bittert, og det kræver varme udefra for at duften kan blive helt udløst. Det sker når man findeler det. Duften kan faktisk blive så stærk, at den må mildnes for at undgå hovedpine. Her kommer vinen ind i billedet - husk at en af'kyphi'-opskrifterne netop sagde at først skulle myrrhaen stødes og blandes med rosiner og vin. Theophrast siger udtrykkeligt, at myrrha brænder med en mere behagelig duft, når det er vel udblødt i honningvand eller sød vin. I Edfu-opskriften kommer myrrhaen i sidst og må derfor have været ret dominerende. Udover at mildne stærke dufte giver vinen et ekstra pift til det endelige resultat, tilføjer Galen. Disse par sider har blot skitseret 'kyphi'ens historie. Det vil uden tvivl være muligt at finde frem til supplerende materiale i andre håndbøger fra Middelalderen og i lignende tekster af ældre dato. Noter 1. 2.? De anlidotls, II,2. E.A. Wallis Budge: The Book of Medicines. [.ondon, 1913, s De Iside et Osirlde, S0 De materia medica. I.24. Papyrus Bers,98. PT 718c. M.M. Sadek: The Arabic Materia Medlca of Di oscorldes. Quebec, Pl. 12 viser et billede af en skål brændende'kyphi'. Ia M6dlcine des Egptiens. Cairo, 1980, , s Luisa Cogliati Arano: The Medieval Health Hondboolc Tacuinum Sanitatls. l-onden & New York, 1976, pl.41. Jeg er professor J.R. Harris tak skyldig for denne interessante oplysning. Se iøvrigt: V. Loret: 'Le kyphi, parfum sacr6 des anciens lgyptiens'.ioumal AsiatiErc L0, 1887, s Lise Manniche: An Ancient Egptian Herbal. London & Texas,

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Hverdagsliv i det gamle Egypten

Hverdagsliv i det gamle Egypten Historiefaget.dk: Hverdagsliv i det gamle Egypten Hverdagsliv i det gamle Egypten Vi kender i dag det gamle Egypten fra floden Nilen, pyramiderne, store templer, de spændende faraoer, mumierne og de mærkelige

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned

SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned SMÅ SKRIDT i denne måned er: Sundere Julemåned Juletid er hygge tid! Der er rigtig mange fristelser i julemåned både for børn og voksne. Hvordan kan I med jeres børn komme sundere igennem alt julehygge?

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Tamilsk, somalisk og arabisk mad

Tamilsk, somalisk og arabisk mad Tamilsk, somalisk og arabisk mad Kyllingecurry fra Sri Lanka Ingredienser: 500 g. kylling, ½ tsk. cayennepeber ½ tsk. kardemomme ½ tsk. stødt nellike ½ tsk. Kanel 1 tsk. paprika 1 spsk.. Garam masala 1

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013

Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Nyhedsbrev fra Naturskolen Juni 2013 Det dufter af midsommer derude. Netop nu står naturen i fuld flor det dufter af et væld af blomster og nyslået hø. Lige nu er naturen på sit højeste; råen har netop

Læs mere

Opskrifter fra Høstpicnic 2014

Opskrifter fra Høstpicnic 2014 Opskrifter fra Høstpicnic 2014 Om æbler Æblet er nok den mest anvendelige frugt, vi har i Danmark. Et æble kan gnaskes og smaskes, men kan også bruges både i det søde, sure og salte køkken. Prøv fx revet

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK

TAK TIL Kollegaer og patienter der har været behjælpelig med kritisk gennemlæsning. copyright: SIG smerte FSK KRÆFT OG SMERTER TEKST OG IDÈ SIG-smerte Speciel Interesse Gruppe Under Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker Februar 2006 Nye pjecer kan rekvireres ved henvendelse til SIG smerte på email: aka@rc.aaa.dk

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI

BREAD AND BREAKFAST projektet (2011-2014), finansieret af Det Strategiske Forskningsråd GRØD OG MYSLI GRØD OG MYSLI Rugbrødsdrys 300 g tørt rugbrød 100 g muscovado sukker Skal af en usprøjtet citron 100 g fint hakkede mandler Riv rugbrødet på et rivejern og kom i et ovnfast fad. Bland rugbrødskrummer med

Læs mere

Den søde tands venner

Den søde tands venner Den søde tands venner Ferskenkonfekt* ¾ dl mandler skoldes, smuttes og hakkes groft. 1 dl tørrede ferskner klippes i stykker, der blendes groft i en køkkenmaskine. 1 dl havregryn ristes på en tør stegepande

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Indisk mad. Indisk buffet 11. November

Indisk mad. Indisk buffet 11. November Indisk mad Indisk buffet Indisk rødløg 6 rødløg ½ l kærnemælk 1 tsk senneps frø Salt og peber Skær løgene i små stykker Læg de 5 løg i kærnemælken Sauter det ene løg og sennepsfrøene i olie Tilsæt det

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Naturkundskab. Urtekundskab: Til læseren: Opbygning: Priser: Urtebeskrivelser. At samle urter. Niveau 1. Kaldarblad. Bjørnemos.

Naturkundskab. Urtekundskab: Til læseren: Opbygning: Priser: Urtebeskrivelser. At samle urter. Niveau 1. Kaldarblad. Bjørnemos. Naturkundskab Til læseren: Dette er tre systemer som er blevet sat sammen til et. Systemerne som er blevet sat sammen er Urtekundskab, Sejdbryg og Giftkundskab. Jeg vil gerne give en stor tak til, alle

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft

Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Mælkesyregæring af grøntsager og frugtsaft Konservering af grøntsager og frugtsaft kan effektivt gøres ved mælkesyregæring. Gæringen gør faktisk vitaminer og mineraler mere tilgængelige for den menneskelige

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Gode ideer til turmad

Gode ideer til turmad Gode ideer til turmad Hvor meget? Afhængig af hvor længe man skal være på farten, er det vigtigt at tænke på vægten af egen mad. Jo længere tid du skal være af sted jo, mere påpasselig bør du være med

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Stay strong Chris MacDonald

Stay strong Chris MacDonald 10 11 Christian Bitz og Arne Astrup har virkelig gjort et godt stykke arbejde med VBK 2.0. Denne bog følger op på deres første fremragende bog, Verdens bedste kur, og bringer os niveauet videre og fokuserer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod

SØFF- opskrifter, august 2014. Squashsalat med peberrod SØFF- opskrifter, august 2014 Squashsalat med peberrod 4 små squash på omkring 12-15 cm 1/2-1 tsk salt 3 spsk eddike (æblecidereddike kan også bruges) 2-3 spsk sukker kværnet peber 1 spsk revet peberrod

Læs mere

Pige. Kærlighed. Årstid: Hele året

Pige. Kærlighed. Årstid: Hele året Pige Kærlighed Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Kærlighed - niveau 3 - trin for trin En stor del af en piges hverdag og tanker handler om kærlighed. Det kan være kærlighed

Læs mere

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02

Vinter 2013. De kliniske diætister 2013-01-02 Vinter 2013 - Blomkålssuppe - Torsk i øldej med urteremoulade - Kylling med kikærter - Linsesalat - Broccoli salat - Klatboller - Rødbedekage med skyr creme Blomkålssuppe - 4 personer 1 lille blomkålshoved

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

C AMPINGKOKKEN. - kogebogen til den kulinariske campist

C AMPINGKOKKEN. - kogebogen til den kulinariske campist C AMPINGKOKKEN - kogebogen til den kulinariske campist CAMPINGKOKKEN En kulinarisk rejse i campingvognen Henning Kohl Køkkenchef Camping er nærvær god tid. Væk fra den stressede dagligdag. Camping er tid

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Tid til Nærvær. Time2be

Tid til Nærvær. Time2be Tid til Nærvær Time2be forord»...om middagen - når alt er dysset i søvn af varmen. Tid til Nærvær Så bliver verden gennemsigtig. Som en flod, forstår du? - Man kan se helt ned til bunden... der ligger

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare

GENERELLE RETNINGSLINJER Harmoni er en af de vigtigste faktorer at huske på, når man udvælger en bestemt type drikkevare ØL TIL MAD SIDE 1 AF 5 ØL TIL MAD Øl kan være et godt alternativ til vin - selvom nogle har svært ved at få forestillingen om hvid dug og øl til at hænge sammen. Ser vi på variationen i øl, er der øltyper,

Læs mere

Opskrifter på FiguAktiv-måltider

Opskrifter på FiguAktiv-måltider FIGUAKTIV KONCEPT Aloe Vera, FiguAktiv drikkepulver, FiguAktiv urtete, ProBalance FiguAktiv er en forbedring af Figuline, hvor smagen og indholdsstofferne er forbedret. Der er endnu mere B12 vitamin i.

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner

De Okkulte. Vigtigt - Om Okkulte! Tjeneste og Belønning. Særlige Evner De Okkulte Rundt om på kontinentet Falthea findes der individer der har særlige evner som ingen andre end dem selv helt ved hvor kommer fra. Disse individer siges at være i kontakt med overnaturlige væsner

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING ØLSMAGNING SIDE 1 AF 8 ØLSMAGNING Ved en ølsmagning er det vigtigt at bruge sanserne. Først lugtesansen, derefter synssansen og til sidst smagssansen og følesansen. FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING Det er

Læs mere

Brød og kager uden gluten, korn og mælk

Brød og kager uden gluten, korn og mælk Brød og kager uden gluten, korn og mælk Dette opskriftshæfte er blevet til på baggrund af det efterhånden store antal danskere, som udviser allergiske reaktioner fysisk som psykisk efter indtagelse af

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot

Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian. Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Menu: Pastinaksuppe med rå kastanjer og timian Vildsvinebov glaseret i øl med braiserede porrer, kastanjer, kastanjesauce og æble-rødløg kompot Ristet kastanjekage med kastanjeis og rehydreret hasselnød

Læs mere

AGERBÆK HOTEL. Velkomst

AGERBÆK HOTEL. Velkomst - vinkort AGERBÆK HOTEL Velkomst Abrikos, alkoholfri 15,00 FRANKRIG Concert de Paris, Peche Concert de Paris er en mousserende vin med en vidunderlig smag af fersken 20,00 SPANIEN Miquel de March, Cava

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Nyhedsbrev fra Villa Talea

Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev fra Villa Talea Nyhedsbrev nr. 6, juli 2010 Sæson 2011 Appelsiner, appelsiner, appelsiner... I begyndelsen af året købte vi en mark med oliven og nu har vi så suppleret med endnu to marker.

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA SOM SKABT TIL CHEESECAKE TILBEREDNINGSTID ı 80 min. SERVERINGSPORTION ı 264 g kj 2951, kcal 705, protein 11,7 g, fedt 43,3 g, kulhydrat 67,3 g Er

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur

Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Body Mind Academys 10 dages udrensningskur Tillykke med din beslutning om at rense din krop ud samt at øge bevidstheden om hvad din krop har brug for af brændstof, og ikke mindst hvad den IKKE skal have.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Julemad Julemad december 2012

Julemad Julemad december 2012 Julemad Menu Tilbehør Linsesalat Waldorf med selleri, valnødder, druer og mormor dressing Brune kartofler med honning og rosmarin fennikelsalat, estragon, pink grape og ristede mandler grønkålssalat med

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Vil skolen lege med? Leg i skolen. Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet

Vil skolen lege med? Leg i skolen. Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet Vil skolen lege med? Leg i skolen Pernille Hviid Institut for psykologi Københavns Universitet Hvorfor leg i skolen? - Hvad skal legen befordre? Comenius (1592-1670) omtalte skolen som legens værksted,

Læs mere

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge!

Amazins! Prøv VIND NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Prøv Amazins! - med flere fibre og færre kalorier end f.eks. rosiner NYHED! Nemme, hurtige og ernæringsrigtige opskrifter! VIND eksklusivt porcelæn fra Pillivuyt - hver uge! Foto: Skovdal.dk Amazins er

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering

Arrangementeksempel: Den store ridderturnering Vi skræddersyr firmafester, events og teambuildingforløb til dine behov. Du og din virksomhed kan vælge alt fra arrangementer af nogle timers varighed til længerevarende engagementer. Vi har plads fra

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske

Pressemeddelelse. Mælkebøttevin. Tap solens farve på flaske Pressemeddelelse Mælkebøttevin Tap solens farve på flaske Almindelig Mælkebøtte (Taraxacum officinale) kaldes også Løvetand eller Fandens Mælkebøtte. Den er en to- eller flerårig urt, som danner en grundstillet

Læs mere

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER

VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT VEGANSKE BURGERE MED ÅRSTIDENS GRØNTSAGER MADOPSKRIFT Dette er en sund vegansk ret, da der er taget højde for vigtigheden af en varieret og næringsrig kost samtidig med, at der også er tænkt

Læs mere

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning

Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning Rådgivning Information Indsigt Clairvoyant Foreningen Bliv bedre stillet med seriøs rådgivning www.clairvoyantforeningen.dk Hvad er clairvoyance Clairvoyance er formidling af råd fra den åndelige verden

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt.

ÆBLESKIVER. Lun soja- eller risdrik og soja cuisine sammen med margarinen, afkøl til det er fingervarmt. ÆBLESKIVER Ca. 40 stk. 6 æggeblommer 2 spsk. sukker 2 ½ dl soja cuisine (mælkefri madlavningsfløde) 2 ½ dl soja- eller risdrik 30 g gær 400 g hvedemel 125 g margarine (mælkefri) Skal af 1 økologisk citron

Læs mere