PAPYRUS. s.6) Meddelelser fra D'!ES; s.6) Klubaktiviteter; s.7) Læserne har ordet; s. 10) Siden sidst; Artikler... Redaktionelt...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAPYRUS. s.6) Meddelelser fra D'!ES; s.6) Klubaktiviteter; s.7) Læserne har ordet; s. 10) Siden sidst; Artikler... Redaktionelt..."

Transkript

1 PAPYRUS Redaktionelt... Artikler... s. 1) Titelblad; s. 2) Tidstavle; s.4) Redaktionelt; s.6) Meddelelser fra D'!ES; s.6) Klubaktiviteter; s.7) Læserne har ordet; s. 10) Siden sidst; s. 13) Månedcns billede; s.36) Kort. s.14) Lise Manniche:Kyphi; s.22) Jørgen Nielsen: Endnu mere om Cheopspyramiden; s.30) ChristianTilly: Den ægyptiske trælås; s.33) Michael A. Langkjær: Amarnaslægtens genealogier

2 Kyphi Lise Manniche,tEgtptologen Lise Manniche, der har en omfattende videnskabelig produktion, erbl.a. specialist i oldægtptisk pø{ume-fremstilling. Herom handler dette indlæg der blev holdt som D,ES-foredragforåret 1992., gyptiske parfumer var berømte over hele den antikke verden. Mest fascinerende er nok 'kyphi', som vi kan spore fra pyramideteksterne til middelalderen og genfinde i ny udgave i vor tid. 'Kyphi' er den græske version af det oldægyptiske k3pt, et ord, der egentlig blot betyder noget, der bliver brændt som røgelse. Men det endte med at blive en betegnelse for et ganske bestemt produkt. En duft er noget af det mest uhåndgribelige, man kan forestille sig; men ægypterne var forudseende nok til at holde duften fast for eftertiden i form af opskrifter i sten og på papyrus. Hvis vi begynder vores forskning med den græske læge Galen, er vi omkring år 200 efter vor tidsregning, og vi kan forsøge at arbejde os tilbage gennem tiden. Galen skrev mange lærde værker og var velbevandret i datidens litteratur. Han havde fundet en henvisning til 'kyphi' hos en vis Damocrates, en atheniensisk læge, som levede under Ndro.l Han siger, at han selv havde lavet'kyphi' efter en opskrift, han havde læst hos Rufus fra Efesos. 'Kyphi' kommer ikke fra et træ, som for eksempel harpiks; ej heller gror det op af jorden.,egypterne bruger det til at brænde i templerne, siger han. Damocrates giver opskriften, og her møder vi en stor del af de ingredienser, der går igen i de forskellige anvisninger på fremstilling af 'kyphi': man tager en vis mængde rosiner, fierner skal og kerner og tilsætter samme mål brændt harpiks, halvt så meget myrrha, bdellium-harpiks, og endelig et antal urter og krydderier såsom kanel, enebær, safran (som er velkendte) og andre velduftende planter, blandt andet kalmus (der har en karakteristisk duftende rod) og nardus, kendt fra Salomons højsang. Også den har en meget aromatisk rod, og den nævnes i Højsangen i samme åndedræt som safran, kalmus, virakstræer, myrrha, aloe samt alle de bedste urter. Vi møder igvrigt også nardus i Markusevangeliet (XIV: 3-9) hvor Jesus sidder tilbords i Simons hus i Bethanien, og en kvinde kommer ind med en alabastkrukke med kostelig nardussalve, som hun udgyder over hans hovede. En anden ingrediens i 'kyphi' var en blomst, der kaldes 'aspalathos'. Der er lidt problemer med at bestemme den nærmere - det er muligvis en gyvelagtig plante. Andre ingredienser, der nævnes, er 'schoinos' (et siv) og 'kypeiros' (en anden græsart). Det hele æltes sammen med vin og honning og formes til små kugler. Denne Rufus, som opskriften stammede fra, var ikke hvemsomhelst. Næst efter Galen var han den mest betydelige læge i kejsertiden. Han levede omkring 50 e.kr., og her kommer det vigtige: han havde tilbragt lang tid i,egypten, hvor han må have suget til sig af lægernes og præsternes kundskaber. Han siger, at kardemomme kan bruges i stedet for kanel, og så tilføjer han, at en dosis på fire gram ad gangen bruges til at behandle lunge- og leversygdomme. Så det er ikke blot en behagelig duft, vi har at gøre med her, men også en substans, der ved internt brug har helbredende virkning

3 Kyphi - Vi kommer til at rejse lidt rundt i Middelhavet, hvis vi vil følge 'kyphi'ens udbredelse. Omtrent på det tidspunkt, hvor Galen kopierede Rufus' opskrift, sad der ovre i det 6stlige Middelhav en person og arbejdede på et omfangsrigt værk om medicin. Hans sprog var det gamle semitiske sprog, aramæisk, men han inkorporerede naturligvis også,regypten, hvis læger var verdensberømte. I indekset er der en henvisning til en substans, der er transkriberet som'kupar'.2 Der er ingen tvivl om, at det er en variation af vores 'kyphi'. Opskriften er til og med yderst forståelig: Man tager fire mål harpiks og samme mængde myrrha; Et måt hver af nardus, krokus, og kanel samt to mål cassia; 6t mål blomster fra pistacia lentiscus (hvorfra vi ellers anvender harpiksen (mastiks)), og to mål 'aspalathos'. Yderligere tilsættes 45 mål istandgjorte rosiner, og honning efter behag. Man oplpser rosinerne og de ingredienser, der kan opløses, i kraftig vin. De tørre ingredienser stødes i en morter. Harpiks smeltes med honning. Det hele blandes godt sammen og hældes i en krukke. Midlet kan brændes som røgelse, eller det kan gives i en drik for at behandle leversygdomme, brysthindebetændelse og hoste - husk at Galen netop forskrev 'kyphi' for lever- og lungesygdomme. Galen opremsede 16 ingredienser i sin 'kyphi'. Det samme antal finder vi hos Plutarch, den græske rejsende, som døde omkringi25 e.kr. Også han besøgte,egypten, og han er generelt en ret pålidelig kilde.3 Hans 16 ingredienser er dog ikke helt de samme. Han har rosiner, honning og vin, harpiks og myrrha, enebær, kardemomme, kalmus og et par af de andre duftende planter 'aspalathos' og 'kypeiros'. Men i stedet for safran, bdellium-harpiks og nardus tilføjer han mastiks, syre (? eller 'monk's rhubarb') og 'seseli' (identificeret som engelsk hartwort, tysk Drachenwurz). Han giver nogle interessante tips om fremgangsmåden. Ingredienserne skal ikke blot hældes i en gryde og blandes, men de tilsættes en ad gangen, imens der læses hellige skrifter op. Det var velkendt, at hemmeligheden ved parfumefremstilling lå i ingrediensernes rækkef6lge og omhyggelig timing. Jo senere en ting blev tilsat, desto mere dominerede den det endelige resultat. I templerne var det sådan, siger Plutarch, at der ofredes rggelse tre gange om dagen. Om morgenen var det harpiks, ved middag myrrha og om aftenen 'kyphi'. Det drejede sig især om solgudens templer, d.v.s. templer for Ra. Andre klassiske forfattere nævner specielt en'solkyphi'med 36 ingredienser, og der tales også om en 'månekyphi'. Plutarch havde i øwigt fået oplyst, at ægypterne tog'kyphi' i en drik for at rense systemet. Endnu mere interessant er det, at duften af 'kyphi' siges at være beroligende og sgvndyssende.'uden at mqn bliver fuld,' siger han, 'virker den afsloppende og befrier en for den onde cirkel af dagens bel<yntinger og spændinger. Duften pudser fantøsien og evnen til at drømme som et spejl, ligesom klangen fra den lyre, fithagoras brugte, inden han skulle sove for at fortrylle og helbrede det følelsesmæssige og irrotionelle i sjælen. For dufte retter ofte op på modtageligheden, når den er svækket, santidig med at de hyller den irtd og beroliger den, for ved deres blide væsen trænger de helt ind i kroppen.'duft havde således terapeutisk virkning; det ved vi nu, og det vidste ægypterne naturligvis også dengang. Dioskur, en af oldtidens mest berømte specialister i plantemedicin, var en af Rufus' samtidige og levede således i det L. årh. e.kr. Han fik enorm indflydelse med hensyn til at udbrede kendskabet til helbredende planter. På mange områder er han ngglen til den ægyptiske farmakologi, for i sine anvisninger citerer han ustandselig ægyptiske kilder. Han giver endda de ægyptiske plantenavne. Nok ser de lidt forvrængede ud, men ikke desto mindre er de en virkelig udfordring til filologer med botaniske interesser. Angående 'kyphi' siger han, at den mest bruges som røgelse i templerne, men også som modgift (det samme havde Galen antydet), og, siger Dioskus, til at behandle astma. Der er adskillige opskrifter på 'kyphi', 15

4 - Lise Manniche - siger han, og han citerer en af dem. Den har stort set samme ingredienser som Plutarchs version, men kun 1-L: rosiner, vin og honning; harpiks og myrrha; cnebær, kalmus samt de velduftende siv, men ingen eksotiske krydderier. Præparatet bør opbevares i en Ierkrukke.a Vi kan gå endnu længere tilbage i tiden, og nu befinder vi os virkelig på ægyptisk grund. For så vigtig var denne 'kyphi' at opskriften blev indhugget på tempelvæggene, blandt andet i Edfu og Philae. Her har vi en lille opskrift, som er blevet til en monumental indskrift. Edfu-teksten blev udført et sted mellem 146 og L16 f.kr. (Fig. 1). Fig. l: 'Kyphi'-opskrift. (Efter J. Diimichen: Geographischc Inschrlften, pl. LXXXII). 'Opskrift på at tilberede dobbelt fremragende 'kyphi' til guddommeligt brug' lyder overskriften. Godt nok kan vi læse hieroglyfferne, men et par af ingredienserne kan diskuteres. Mål og vægt gøres der meget ud af. Vi ender med L kilo og L64 gram 'kyphi', og det var en kilde til nogen undren dengang hvordan det endte med at blive lige præcis det, når man til at begynde med havde hældt betydeligt mere i gryden. Det var fordampningsprocessen, der forkludrede beregningerne. De 16 ingredienser er igen rosiner, vin og honning, harpiks, mastiks og myrrha, urterne (enebær, kalmus, 'aspalathos', 'kypeirus', 'schoinus'), og cassia eller kanel. Faktisk er der to 'kyphi'-opskrifter i Edfu. Den anden har de samme ingredienser, men i et andet forhold og anden rækkcføree (Fie.2). Edfu er stadig ikke endestationen for vores 'kyphi'-forskning. Den græske historieskriver Manetho kender vi bedst, fordi han ordnede alle de ægyptiske konger i dynastier for os. Men han skrev også en afhandling om'kyphi' engang i det 3. årh. f.kr. Desværre er den gået tabt, men Plutarch havdc brugt den som sin kilde. Hvis vi dykker ned i de medicinske papyrusruller fra Nye Rige, hvilket tager os over tusind år længere tilbage i tiden, finder vi forskellige lægemidler beregnet på almindelige dødelige. Her har vi en lcjpt brugt som røgelse i hjemmet, til at friske tøj op med, og sågar mod dårlig ånde.s Myrrha, enebær, kanel, mastiks, kalmus og duftende urter koger i honning og formes til piller. En anden anvisning bringer os ind på et helt andet felt, for k3pt bruges også til at afværge fareruende indflydelse fra guder og afdøde og andre dæmoniske kræfter. Her slutter sporet for den praktiske anvendelse af 'kyphi', men ordet k3pt finder vi omtalt i pyramideteksterne, hvor det opregnes som en af de ting, der forsøder tilværelsen.6 Hvis vi vil se hvordan det foregik, når salvemagerne i oldtiden tilberedte deres aromatiske produkter, er det ikke helt umuligt, men desværrre har vi ikke opskrift og tilberedning ved siden af hinanden. I en lille grav i Theben - vist den mindste dekorerede grav, der nogensinde er fundet - har gravejeren ladet afbilde en scene, der næsten kun kan vise salvefremstilling. Den stammer fra ca f.kr. Der er ingen indskrifter, og vi har ikke rigtig noget at sammenligne med fra andre grave. Men her ser vi i hvert fald, hvordan der bliver stødt ting og sager i -16-

5 - Kyphi - (Efter s. cauville: Edfou (I-es Fig. 2: 'l-aboratoriet i Edfu-templet, som rummer to opskrifter på 'kyphi'. gtides arch6ologiques de l'institute francais au Caire), 1984, pl' 10)' tt -

6 - Lise Manniche - store mortere; der er noget der koger over ilden, og så bliver det lagt ikke blot i krukker, men også i bredere kar. Vi kan prøve at rekonstruere forløbet: helt ude til venstre har vi en mand, der sidder og hugger spåner af et eller andet velduftende træ. Dem kan han eventuelt lade traekke i vin. Det ligner vinkrukker der står foran ham. Derefter bliver spånerne siet fra. Fedt smeltes over ilden. Der ligger et bundt planter her, det kan være aromatiske siv. De urter, der stødes i morteren, kan evt. være blevet blandet med fedtet og formet til kager, som så senere er blevet kogt op med vand og den duftende olie skummet af. Nu er det ikke nødvendigvis 6n opskrift, vi ser gengivet her, det kan nemt være flere forskellige processer, der er igang på samme tid (Fig. 3). Alle disse opskrifter har selvfplgelig fristet folk til at prgve at gengkabe den berømte 'kyphi'. For hundrede år siden blev Dioskurs, Plutarchs og Galens opskrifter afpr6- vet og sammenlignet af Victor Loret og en af hans apotekervenner. Det viste sig at Dioskurs version gav det mest behagelige resultat. Duft er det godt nok, men det er jo ikke parfume i vor forstand, for ægypterne kendte ikke til distillering på denne tid. Omkring en fjerdedel af 'kyphi'en bestod af harpiks el. lign., og en fierdedel af duftstoffer af forskellige art. Med rosinerne og honningen er det en fast masse, vi har med at gøre.det primære formål var at sætte ild til det for at frembringe en duft, der kunne behage både guder og mennesker. 'Kyphi'ens medicinske anvendelse ser ud til at veere sekundær. Hvis vi vender om og går frem i tiden, kan vi følge de senere stadier af 'kyphi'ens vandring, og den er ikke mindre interessant. Den version af Dioskurs manuskript, der omtaler 'kyphi', blev kopieret af en arabisk lærd i Samarkand i løbet af året (Fig. 4). Senere i Middelalderen møder vi salvemageren Nikolaus, som ikke blot tilberedte 'kyphi' efter en af de gamle opskrifter. Han forklarer tillige, at mens man støder de faste ingredienser med de flydende, skal &lls )(i,"ll; rr--t Fig. 3: 'Salvekøkken' fra en thebansk grav fra 18. dyn. IJer ses forskellige trin i salve-fremstilling. (Efter Lise Manniche: The Wall Decoratlons of Three Theban Tombs, s. 35, fig. 32). -18-

7 - Kyphi - man fremsige vokalerne 'o{, t,ol,9u 11 (a, e, i, u, o)'. I den forbindelse er det interessant at vide, at de ægyptiske præster i hellenistisk tid reciterede eller ligefrem sang disse syv vokaler mens de tilbad guden. En anden hellenistisk tradition tilskriver hver af de syv sfærer i universet en vokal, sålcdes at de tilsammen udgør en perfekt harmoni. Skal vi mon fortolke det derhen, at 'kyphi'en skal absorbere disse egenskabcr og måske tjene samme formål? Det er nærliggende her at undersøge, om Prospero Alpino kan bidrage til forskningen omkring 'kyphi'. Han var en venetiansk lærd og rejsende, der besøgte,egypten i det 16. århundrede. Han skrev en detaljeret beretning om botanik og lægekunst i landet, som er utroligt spændende at læse. Han giver blandt meget andet en opskrift på et medikament ved navn 'theriaque' eller 'tiryac'.8 Denne 'theriaque' er omgærdet med noget af den samme mystik som 'kyphi', og det var kun med stort besvær at det lykkedes Prospero Alpino at skaffe sig en liste over ingredienserne. Og der var mange - 57 planter plus slangeskind og ler, der des. Fig. 12) skulle blandes med gammel vin, eller granatæblevin, samt honning. Denne opskrift var specielt komponeret for den tyrkiske sultan i Året Denne kombination af urter, vin og honning minder om 'kyphi'-opskriften. 'Theriaque'er oprindeligt et græsk ord, og midlet var i brug i Grækenland. Galen nævner det faktisk lige ved siden af 'kyphi' i sin bog om'modgifte'. 'Theriaque' er endvidere omtalt i en illustreret helsehåndbog, skrevet i det 11. århundrede af en arabisk læge, der blandt andet praktiserede i,regypten. Bogen blev oversat til latin i midten af det L3. århundrede.e Ligesom det var tilfældet med 'kyphi' vandrede opskriften rundt fra den ene apotekerhåndbog til den anden. Der er forskellige opskrifter på'theriaque', hvoraf nogle har op imod 96 ingredienser. Slangeskind, eller i nogle tilfælde slangespyt, er uden tvivl kommet med, fordi det netop bruges som modgift til slangebid. Vi finder også harpiks og myrrha, kanel og kardemomme; og et par af de samme urter. Det føromtalte aramæiske manuskript har også en opskrift på 'theriaque'. Det består af fire

8 - Lise Manniche - slags medicin, siges det, som er velegnede for smerter i lever og milt, mavesygdomme, og vansind og delirium! Desuden bid af giftige dyr og hjertekvababbelse. Ingredienserne her er lige dele entian, laurbær, entianrod og myrrha blandet i honning. En drachme af det gives i varmt vand. Dette er en meget forenklet opskrift. Både laurbær, entianrod og myrrha er i nyere tid blevet brugt som mavemedicin. En aristolochia-art kan bruge mod slangebid. 'Theriaque' var et middel, der interessant nok blev anvendt på det psykiske plan, til at behandle ikke blot delirium, men også ængstelse og bekymring - minder det ikke om Plutarchs beskrivelse af 'kyphi'? - men ellers til hvadsomhelst, for det havde en evne til at bringe en patients tilstand tilbage til det normale. Måske det allermest interessante er, at vi ikke blot taler om noget, der foregik i gamle dage. Man kan stadig købe 'theriaque' i bazarerne i Cairo. Blandt andet har plantedoktorernes sheikh konsultation lige overfor al-azhar moskeen. Han forsyner patienten med en recept, som man så tager med hen til en af urteboderne, hvor midlet bliver tilberedt. Efter to tusind år er det stadig'theriaque', en nær slægtning til vores 'kyphi'og en ubrudt tradition i plantemedicin. Med'kyphi'en skete der det, at den tilsyneladende gik i glemmebogen efter Nikolaus. Plutarchs skrift om Isis og Osiris, der citerer'kyphi'-opskriften, udkom i 1850 med en tysk kommentar, og i 1907 var der en østriger, der fik den idd at 'kyphi' sikkert også kunne bruges som elskovsmiddel, og det ser ud som om det blev markedsført som sådant. Så sent som i 1.960'erne blev tanken taget op i England, hvor'kyphi' kunne købes pr. postordre.to (nig. S). Three Thousand Years ago nty incenses perfumed the Temples of Egypt A, at Kspåi 7ttæot00! -. [y hr,.r or, <"^tut,rd, urd renfrr,s of,re r hre r.ruin/ rrrrd. r,rqrd K)t.Hl. r[. cl,n,(.n ån,' naa-l,rhty thtco d.[ tå. rrolc in..,il,, r{ Atr,.nr lrydr, Th,r rrcrnx r. bt I hitrn,r ot.rnrhitk! -"t nctd" rmtrri..onfldr hur. Fd.<t,nd.urlnilt rrqrrmr n,.& h, toilnr( rh sftl hicntltnh( rndndnhr.t rh. indcn, Fd;. smrtxsle l Flt, cnilns 0F rneclods f,ypili IrcHtslt on riu-htlc cilrbm^l {fr l iltt mtll, smftc? erjerl };ttc; mfi y({rntifl1f, lrle Mfl,E IfYSTE'TY O}'TII]S FRJCiANT LINK ^rnr YJTI ANClTilT CII]LTZA'[JON. 'N A rncroug supply:- lo/- Foot fr l,ldlenrat 8frcc, 166 Yåh tto0al, D^lll,lllciitl. Co.hrhM, Fig. 5:'Kyphi'-annonce

9 - Kyphi - Hvis vi skal prpve at fatte hvordan disse oldægyptiske parfumer egentlig var, og især hvordan folk dengang opfattede dem, er det umagen værd at læse Theophrast. Han levede i det 4. årh. f.kr. Vi kender ham mest som botaniker. Men han havde studeret filosofi og havde arvet hele Aristoteles' bibliotek. En af hans afhandlinger hedder 'Om dufte'. Han bruger selvfølgelig mest græske kilder, men han henviser ofte til 'Egypten, og har i det hele taget meget af generel interesse at sige. Han opremser en række planter, som er specielt egnede til parfumefremstilling, og han karakteriserer nogle af dem. Kanel er skarpt og brændende, cassia (som minder om kanel) er det i endnu højere grad. Kardemomme er ligeledes både stærkt og brændende. Myrrha hgrer også til de stærke stoffer; det er både astringerende og bittert, og det kræver varme udefra for at duften kan blive helt udløst. Det sker når man findeler det. Duften kan faktisk blive så stærk, at den må mildnes for at undgå hovedpine. Her kommer vinen ind i billedet - husk at en af'kyphi'-opskrifterne netop sagde at først skulle myrrhaen stødes og blandes med rosiner og vin. Theophrast siger udtrykkeligt, at myrrha brænder med en mere behagelig duft, når det er vel udblødt i honningvand eller sød vin. I Edfu-opskriften kommer myrrhaen i sidst og må derfor have været ret dominerende. Udover at mildne stærke dufte giver vinen et ekstra pift til det endelige resultat, tilføjer Galen. Disse par sider har blot skitseret 'kyphi'ens historie. Det vil uden tvivl være muligt at finde frem til supplerende materiale i andre håndbøger fra Middelalderen og i lignende tekster af ældre dato. Noter 1. 2.? De anlidotls, II,2. E.A. Wallis Budge: The Book of Medicines. [.ondon, 1913, s De Iside et Osirlde, S0 De materia medica. I.24. Papyrus Bers,98. PT 718c. M.M. Sadek: The Arabic Materia Medlca of Di oscorldes. Quebec, Pl. 12 viser et billede af en skål brændende'kyphi'. Ia M6dlcine des Egptiens. Cairo, 1980, , s Luisa Cogliati Arano: The Medieval Health Hondboolc Tacuinum Sanitatls. l-onden & New York, 1976, pl.41. Jeg er professor J.R. Harris tak skyldig for denne interessante oplysning. Se iøvrigt: V. Loret: 'Le kyphi, parfum sacr6 des anciens lgyptiens'.ioumal AsiatiErc L0, 1887, s Lise Manniche: An Ancient Egptian Herbal. London & Texas,

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Astrologi ens univers

Astrologi ens univers K A R L A A G E J E N S E N Astrologi ens univers E N T R I N V I S I N D F Ø R I N G I A S T RO L O G I E NS G RU N D B EG R E B E R F O R L A G E T G A L A X E N A S T R O L O G I E N S U N I V E R S

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Usynlige Hjælpere. C.W. Leadbeater. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Usynlige Hjælpere C.W. Leadbeater Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 Indhold Kapitel 1. Den almindeligt udbredte tro på usynlige hjælpere 2. Nogle tilfælde fra nutiden 3. Personlige

Læs mere

Blogposter oprindelig publiceret på www.museionblog.dk om den hippokratiske skriftsamling Corpus Hippocraticum

Blogposter oprindelig publiceret på www.museionblog.dk om den hippokratiske skriftsamling Corpus Hippocraticum 1 Hippokrates Blogposter oprindelig publiceret på www.museionblog.dk om den hippokratiske skriftsamling Corpus Hippocraticum ved cand. mag. i græsk og latin Kirsten Jungersen, Medicinsk Museion Indholdsoversigt

Læs mere

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune.

Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. Lærervejledning 1 Tegningerne i ibogen er udført af Marie Dyekjær Eriksen Udgivet af Science Museerne ved Aarhus Universitet og Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune. 1. udgave 2013 ISBN 978-87-989649-4-0

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

LIV OG RELIGION 6 Grundbog

LIV OG RELIGION 6 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 6 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 6, Grundbog

Læs mere

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Gennem Forhænget Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 VIOLA PETITT NEAL, Ph.d. 1907-1981 Den 7. august 1981 blev Shamballas porte

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE En e-bog af Celia Schow Kapitel 1 ------------------------- Sådan blev jeg blogger I dette kapitel fortæller jeg, hvordan

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Carsten Niebuhr Biblioteket 19:2009

Carsten Niebuhr Biblioteket 19:2009 Carsten Niebuhr Biblioteket 19:2009 En bogserie om islamisk kultur Michaelis Fragen og Den Store Danske Arabienekspedition Af Niels Peter Lemche 100 skarpe til ekspeditionens deltagere Af Johan David Michaelis

Læs mere

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1

MERE OM ALKOHOLISME. Side 1 I Lægens synspunkt lærer vi, at alkoholisme er en fysisk allergi, som kommer til udtryk i et krav om mere alkohol, når vi først er begyndt at drikke. Vi lærte også, at det er en psykisk besættelse, som

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

THE ARAMAIC SAYINGS OF JESUS

THE ARAMAIC SAYINGS OF JESUS Uddrag af bogen THE ARAMAIC SAYINGS OF JESUS af Basil Fletcher På dansk ved Flemming Boysen 1 INDLEDNING For omkring et år siden slog et ganske enkelt spørgsmål mig, næsten som et hårdt slag. Det var så

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Hvordan blev Bibelen til? (del 2)

Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Hvordan blev Bibelen til? (del 2) Livets Kilde hæfteserie Nr. 42 9. årgang Oktober 2010 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch

MAKSIMAL ENTROPI. Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch MAKSIMAL ENTROPI Et rollespil om krig og om universets fjerne fremtid. Skrevet til Fastaval 2006 af Flemming R.P. Rasch Indhold Dette scenarie består af: En forside Denne side (Som muligvis er bagsiden

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Introduktion til buddhisme

Introduktion til buddhisme Introduktion til buddhisme Shoken Pia Trans pia.trans@lotus-sangha.dk http://www.shoken.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere