BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER"

Transkript

1 M o d u lo p byg g e d e lø s n i n g e r t i l ko m f o r t v e n t i l at i o n

2 BEHAGELIGT INDEKLIMA ÅRET RUNDT MED DANTHERMS ENERGI-EFFEKTIVE VENTILATIONSLØSNINGER

3 Bedre indeklima med s k r æ d d e r s y e t lu f t b e h a n d l i n g Et behageligt indeklima har stor betydning overalt, hvor der er mennesker. Det modulopbyggede, avancerede DanX luftbehandlingsaggregat er udviklet til at regulere og styre temperaturer, luftfugtighed og luftkvalitet i hoteller og kontorbygninger og andre steder, hvor menneskers velvære prioriteres højt. DanX, der er baseret på Dantherms all-in-one-box -koncept, er en meget driftsikker og brugervenlig løsning, som både giver høj varmegenvinding og mulighed for effektiv behovsstyring. Der er hovedsagelig to faktorer, der påvirker os, når vi opholder os inden døre: temperatur og luftkvalitet. Hvor høj eller lav temperaturen bør være, afhænger af aktiviteterne i de pågældende rum samt af klimaet og årstiden. Med det populære DanX-aggregat til komfortluftbehandling får man ikke blot en meget avanceret løsning, men også næsten 50 års erfaring inden for klimastyring og luftbehandling. mere. DanX til komfortventilation fås i 7 størrelser med luftmængder fra til m3/h. Da der er stor forskel på ønsker og krav til luftbehandling, fås DanX i en lang række forskellige varianter. DanX med varmepumpe En af de store fordele ved den avancerede DanX-løsning er, at den fås med indbygget varmepumpe med mulighed for reversibel drift, så den både kan bruges til køling om sommeren og opvarmning om vinteren og man undgår etablering af et udendørs køleanlæg. Afrimning af kølefladen sker direkte i den reversible varmepumpe. Varmepumpen består af en højtydende kompressor, som kan udstyres med frekvensregulering Hz til præcis styring af indeklimaet. En anden mulighed er at forsyne varmepumpen med vandkølet kondensator, der giver ekstra kølekapacitet, ligesom overskudsvarme kan udnyttes f.eks. til opvarmning af brugsvand. DanX fås med indbygget reversibel varmepumpe, som giver mulighed for køling om sommeren og opvarmning om vinteren. Desuden fås DanX i en række varianter, der passer til den konkrete opgave. Modulopbygget DanX er modulopbygget og fleksibel, så man kan vælge netop den funktionalitet, der er behov for til den enkelte opgave. Alle funktioner er samlet i ét system, og installation og vedligeholdelse har aldrig været nem- DanX 2/4 DanX 3/6 DanX 5/10 DanX 7/14 DanX 9/18 DanX 12/24 DanX 16/ x1000 m3/h

4 Omkostningseffektiv drift Ved valg af luftbehandlingsløsning er det ikke kun anskaffelsesprisen, der er vigtig, men også de samlede levetidsomkostninger, og hvor hurtigt anlægget tjener sig hjem. DanX tager i videst muligt omfang hensyn til, at der skal være god økonomi i projektet. Effektiv varmegenvinding og et lavt tryktab bidrager til en omkostningseffektiv løsning, der giver store energibesparelser, mens de holdbare komponenter sikrer lang levetid. Beregningsprogram Dimensionering af et luftbehandlingsanlæg kan være en kompliceret opgave, men hos Dantherm har vi bestræbt os på at gøre det så enkelt som muligt. Der er en række faktorer, som skal tages i betragtning for at opnå et godt resultat. Derfor tilbyder vi et beregningsprogram, som tager højde for disse faktorer. DanX-komfortløsningen kan leveres med roterende varmeveksler, krydsvarmeveksler eller væskekoblede batterier. Det hele kan kombineres med en reversibel varmepumpe Robuste materialer De galvaniserede DanX-aggregater er udført i robuste materialer og er driftsikre i ethvert klima. Låger og dækplader er udført i sandwich-konstruktion med 50 mm isolering og med kraftige hængsler og håndtag. Brugervenlig styring DanX fås i en variant med Dantherms unikke styring. Automatisk overvågning og styring af temperatur, luftfugtighed og energiforbrug sørger døgnet rundt for et sundt og behageligt indeklima, der matcher de specifikke behov. Alle væsentlige funktioner er forudindstillede og testet fra fabrikken, og det er nemt at foretage og teste individuelle indstillinger. Styringerne har et enkelt og brugervenligt display. Den unikke DanX-styring giver et behageligt indeklima døgnet rundt. Vinter Winter Sommer 0 C 22 C 2 C 26 C Den indbyggede, reversible varmepumpe kan indstilles til opvarmning om vinteren og køling om sommeren med maksimal varme- og kølegenvinding.

5 O p va r m n i n g, kø l i n g o g v e n t i l at i o n a l l i n o n e b ox Velvære, komfort og energioptimering i én samlet løsning De fleste er enige i, at en rigtig temperatur er afgørende for menneskers velvære. En anden vigtig faktor, der dog til tider overses en smule, er forsyningen af frisk luft. Med andre ord accepterer vi luftens tilstand, som den er, og glemmer den friske luft. Men det, der bør få en kunde i et supermarked eller en gæst i en hotellobby til at føle sig velkommen og godt tilpas, skal for ejeren, og investoren, være optimeret i forhold til energiforbrug og som minimum ikke være dyrere end traditionelle løsninger. Med sine PRS enheder har Dantherm igennem mange år stået for at levere en række all inclusive -løsninger til komfortventilation! Denne løsning garanterer både en rigtig temperatur og leverer samtidigt en tilstrækkelig mængde frisk luft. Løsningernes styring bygger på mange års knowhow, og det er din garanti for både optimal komfort og driftsomkostninger. køling og ventilation i én enkelt enhed, fra én enkelt leverandør. Luftbehandlingen udføres i sin helhed fra én kompakt enhed, der kan placeres på taget, i kælderen eller et andet praktisk sted. Denne komfortløsning er specielt udviklet til luftbehandling i store, åbne rum, såsom indkøbscentre, bowlinghaller eller hotellobbyer. Dimensionering af enheden Rummets totale volumen ganget med 4 giver det luftvolumen, som enheden skal kunne håndtere. Bygningens varmebelastning bør også tages med i overvejelserne, da den er relevant for opvarmningsprocessen om vinteren samt for kølingsbehovet om sommeren. I et almindeligt indkøbscenter er enhedens kølingskapacitet ca. 60 W pr. m2. Det ønskede luftvolumen pr. person varierer fra land til land. Klif Shopping Center (fase 1 i 2004 og fase 2 i 2009) Gdynia, Polen. Shopping center Manhattan 2003, Gdansk, Polen. Flere funktioner kombineres Den store fordel ved Dantherms løsning til komfortventilation er kombinationen af de tre funktionstyper: Opvarmning, 30 C Extract 30 C Extract 24 C 24 C Extract Extract Fri kølingsfunktion: Ingen varmeudveksling (by-pass åben), kompresser standset, 100 % frisk luft 44 C 44 C Sommerfunktion: Varmeveksler forkøler frisk luft, 100 % kompressoraktivitet (systemet kører med kølingsfunktion), lufttemperaturstyring til forsyning af PRS er aktiveret

6 Hovedkomponenter Løsningen er baseret på to hovedkomponenter. En ikke-mekanisk krydsvarmeveksler og en reversibel, indbygget varmepumpe. Krydsvarmeveksleren fungerer som anordning til forkøling eller foropvarmning. Varmeveksleren har ingen bevægelige dele og er således særdeles pålidelig. Den er driftssikker i adskillige år uden behov for betydelig service eller vedligeholdelse. Varmepumpen med en COP-værdi på 1 til 5 (eller højere) sikrer, som beskrevet, at enheden kan køre uden yderligere komponenter til opvarmning eller køling, selv ved ekstreme temperaturer. En af de vigtigste fordele ved at have en all in one box -løsning er, at man undgår fejl i kontrolenhedskorrespondancen mellem de forskellige systemer, der kommer fra forskellige leverandører. Ét hold fra én partner med hovedansvaret for at installere ét system det kan ikke være mere optimalt. Fordele ved PRS løsningen: Intet vandkølesystem: Ikke nødvendigt at installere isolerede rør. Ingen kølere eller yderligere udstyr. Mere støjsvag. Intet vandopvarmningssystem: Ikke nødvendigt at installere isolerede rør. Ingen varmtvandsbeholder eller yderligere udstyr. Intet behov for fyrrum, der tager meget plads. Blot ét kompakt system til at servicere hele bygningen. É n enkelt virksomhed, der er ansvarlig for design og funktion, service samt vedligeholdelse, sikrer en velfungerende økonomi. L avt energiforbrug: De nævnte hovedkomponenter sikrer et meget lavt energiforbrug. Hertil kommer, at der ikke bruges nogen energi til at holde vand (varmt eller koldt) på standby. Cirkulerer kun ved behov for opvarmning eller køling. PRS aggregaterne er i stand til at tilvejebringe lavere indblæsningstemperatur end et standard konfigureret aggregat med samme kølekapacitet og energiforbrug. D et fungerer hurtigt og direkte i forhold til det aktuelle behov og er særdeles energieffektivt. En anden vigtig faktor er systemets evne til at reagere hurtigt og direkte på lufttemperaturen. Der kræves ingen svartid i forhold til opvarmning eller køling, ej heller yderligere remedier. -20 C Extract 3 C 24 C Vinterfunktion: Varmeveksler forvarmer frisk luft, 100 % kompressoraktivitet (systemet kører med opvarmningsfunktion), energibesparingsfunktion aktiveret

7

8 dantherm.com ELEKTRONIKKØLING AFFUGTNING VENTILATION Dantherm: Dantherm er en førende leverandør af energieffektive klimastyringsløsninger. Moderselskabet i Danmark samt selskaberne i Norge, Sverige, England, USA og Kina har tilsammen ca. 600 medarbejdere. Vi opererer inden for følgende fire forretningsområder: MOBIL VARME & KØLING Dantherm Air Handling A/S Salg Danmark: Marienlystvej 65 DK-7800 Skive Elektronikkøling: Klimastyring af elektronik og køling af batterier i radiobasestationer og anden telecominfrastruktur. Telecomkunderne omfatter netværksleverandører og netværksoperatører. Affugtning: Mobile og stationære affugtere til f.eks. byggetørring og skadeservice samt til brug i private pools og wellness centre. Ventilation: Store ventilationsanlæg, som anvendes i svømmehaller og til bygninger, som kræver stor luftudskiftning, eksempelvis indkøbscentre og biografer. Produktprogrammet omfatter også boligventilationsanlæg med højtydende, egenproducerede varmevekslere og intelligente styringer Thorvig Tryk, Skive Mobil varme og køling: Produkter til opvarmning eller køling af telte og udstyr, som anvendes af forsvaret og af nødhjælpsorganisationer. Kunderne omfatter primært forsvaret i NATO-landene samt telt- og container-producenter.

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor

Læs mere

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter

Dantherm. 79 Resultatopgørelse 80 Balance Aktiver 81 Balance Passiver 82 Egenkapitalopgørelse 83 Pengestrømsopgørelse 84 Noter Årsrapport 2011 IN D E X IN D E X Dantherm Air Handling AS Skallestad, Norge Dantherm Air Handling AB Söderköping, Sverige Dantherm Air Handling Inc. Spartanburg, USA Dantherm Air Handling Co., Ltd. Suzhou,

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi.

Serverrumsvejledning. Center for Energibesparelser. Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi. Center for Energibesparelser Serverrumsvejledning 2011 Til virksomheder, der ønsker en god projektering, sikker drift og sund økonomi Bliv klogere på: Elforbrug i serverrum Energistyring Robusthed og redundans

Læs mere

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper

Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper Varmepumper til el-opvarmede huse og sommerhuse Luft/luft- og brugsvandsvarmepumper God varme bedre for miljøet og bedst for økonomien Luft/luft varmepumper er til dig, der har elopvarmning i huset eller

Læs mere

Optimalt indeklima. Perfekt kontrol.

Optimalt indeklima. Perfekt kontrol. Danfoss One Optimalt indeklima. Perfekt kontrol. 1 løsning Danfoss One integrerer hjemmets varme- og komfortenheder i én samlet, intelligent løsning. Hjernen er den intelligente styreenhed Danfoss Link

Læs mere

Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro

Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro kaminer klima-anlæg befugtere / affugtere luftrensere Efterår 2008-2009 Hold dine månedlige udgifter nede og hyggen oppe med Zibro Alt til den rette luftfugtighed 25 År med Zibro: Højdepunkter 25 ÅR SOM

Læs mere

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper

produkt Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Information om varmepumper produkt Information om varmepumper Naturens varmeenergi Weishaupt varmepumper til opvarmning, køling og brugsvand Energi kommer naturligt fra naturen Weishaupt varmpumpe udnytter de vedvarende energikilder

Læs mere

Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren

Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren Teknologier til energibesparelser i sundhedssektoren Bygningsautomatik kan reducere energiudgifterne i bygninger i sundhedssektoren. I dette dokument beskrives teknologier, som bidrager til at mindske

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere