BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION"

Transkript

1 BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION

2 BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Pas på huset og familiens helbred Vi opholder os indendøre 80-90% af dagen. Derfor har indeklimaet stor betydning for vores trivsel og velvære. Et godt og sundt indeklima med frisk luft påvirker os positivt, og vi føler os bedre tilpas og får større overskud. Det er også vigtigt at sikre boligen mod de fugtskader, som let opstår i moderne, supertæt byggeri, hvis man glemmer at lufte ud. De sidste år har myndighederne løbende skærpet kravene til energif orbruget i nye boliger. I dag er et moderne hus så tæt, at det skal luftes grundigt ud hver dag. Gerne flere gange om dagen. Forsømmer man det, får man hurtigt forekomster af sundhedsskadelige husstøvmider og skimmelsvamp, ligesom byg ningen er i fare for at blive angrebet af råd. Økonomisk optimalt luftskifte Dantherm boligventilation opfylder alle kravene til et godt indeklima og lavt energiforbrug. Her får man både optimal energiøkonomi og det nødven dige luftskifte, der sikrer et sundt og behageligt indeklima både for beboere og bygning. En perfekt løsning både i forbindelse med nybyggeri og bestående boliger, hvis man gerne vil slippe for at åbne døre og vinduer flere gange om dagen. 50 års erfaring med indeklima Dantherm har 50 års erfaring med indeklimaløsninger i kon tor huse, institutioner og store boligbyggerier verden over. Det betyder intelligente boligventilationsløsninger, som er nemme at installere og bruge. Løsninger med et aldrig svigtende fokus på brugervenlighed, komfort, virkningsgrad og lavt ener gi forbrug. Et sundt og energirigtigt indeklima En moderne familie stiller store krav til både boligindretning og indeklima. Krave ne er ikke mindre, når det gælder betjening og økonomi. Installatøren sætter pris på lav vægt, enkel tilslutning, gennemarbejdede detaljer samt nem og præcis ind regulering af luftmængderne. Fordele med boligventilation: Et godt og sundt indeklima Større trivsel og velvære Større overskud i hverdagen Det er ikke nødvendigt at lufte ud Ingen fugtskader i boligen Ingen støvmider og skimmelsvamp Boligen bevarer sin værdi Ingen hjemme lille luftmængde Mange gæster max. luftmængde Normal aktivitet normal luftmængde Dantherm HC ventilationsanlæg sørger for at holde den relative fugtighed (luftkvalitet) i boligen på et komfortabelt niveau under alle forhold. Den indbyggede fugtsensor sikrer, at anlægget tilpasser luftmængden efter det aktuelle behov, uden at bruge mere energi end nødvendigt.

3 DANTHERM BOLIGVENTILATION MED MODSTRØMSVEKSLER - HCV & HCH optimal for både installatør og bruger Maksimal effekt og nul besvær Dantherm HC er et ventilationsanlæg, der hverken springer i øjnene eller ører ne. Det passer sig selv. Det er energieffektivt og økonomisk i drift. Det løser alle indeklimaproblemer og sikrer en behagelig atmosfære med god, ren luft døgnet rundt. Også når huset er fuld af gæster. Lav vægt, integrerede trykudtag og indregulering af luftmængde direkte på en he den gør ventilationsanlægget enkelt og nemt at have med at gøre for installatøren. Det gør Dantherm HC til et yderst konkurrencedygtigt valg både i forbindelse med nybyggeri, og når der er behov for installation af ventilation med varmegenvinding i en eksisterende bolig. Energieffektiv teknik Dantherm HC-ventilationsanlæg anvender den nyeste ventilatorteknologi. Motorerne er nøje valgt ud fra deres lave elforbrug. Kabinettet er designet med optimale luftveje i letvægtsmaterialet styren. Sammen med behovsstyringen opnås hermed det lavest mulige specifikke el-forbrug (SEL-værdi). Fordele: Overholder BR1O og Bygningsklasse 2020 Lavt lydniveau Diskret og hurtig installation Behovsstyret ventilation med integreret fugtsensor Høj virkningsgrad op til 95% Godkendt til passivhuse EC-motorer med særdeles lavt energiforbrug (lav SEL) HCV-modellerne passer sammen med 60x60 skabselement Indregulering af luftmængder direkte på anlægget Godkendelser Dantherm HC boligventilationsanlæg er testet og godkendt i henhold til det gældende danske bygningsreglement (BR 10), og i flere tilfælde opfyldes også de forventede krav i 2015 og Endvidere er de certificeret til brug i passivhuse af Passivhaus Institut i Darmstadt, Tyskland, samt certificeret af Deutsches Institut für Bautechnik i Berlin, Tyskland. Model HCV 3 HCV 4 HCV 5 HCH 5 HCH 8 Luftmængde v. 80 Pa systemtryk og max J/m 3 (m 3 /h) Anbefales ved følgende boligstørrelser (m 2 ) Virkningsgrad (våd) (%) op til 95 Virkningsgrad i.h.t. EN 308/BR10 (%) op til 88 By-pass modul Nej Nej Ja Ja Ja Højde (mm) Bredde (mm) Dybde (mm) Kanaltilslutning (mm Ø) Farve Hvid RAL 9010 Aluzink grå Vægt (kg) HCV 3/HCV 4/HCV 5 - vægmodel HCH 5/HCH 8 - loftsmodel

4 Dantherms egne modstrømsvekslere Dantherm har udviklet et avanceret produktions apparat for selv at kunne fremstille en varmeveksler, der lever op til de krav, der stilles til HC-serien. Der er tale om en letvægts alu-modstrømsveksler. Veksleren er specialdesignet til at tjene to formål. For det første er varmegenvindingen, som sker ved, at indsugningsluften opvarmes af den brugte udblæsningsluft, optimeret til en virk nings grad på op til 95%. For det andet er veksleren konstrueret, så tryktabet og dermed strømforbruget er minimalt. By-pass modul På modellerne HCV 5, HCH 5 og HCH 8 er der indbygget et by-pass modul, der sikrer automatisk friskluftkøling af huset, f.eks. på en sommernat. By-pass modulet er konstrueret således, at 100% udeluft ledes uden om veksleren, hvorved der opnås max. køling. Behovsstyring med fugtføler Dantherm HC har en indbygget fugtføler, der automatisk justerer luftmængden i forhold til den relative luftfugtighed i hele boligen. Der er således ikke be hov for at trække ledninger til eksterne sensorer. Indeklimaproblemer for såvel mennesker som materialer er tæt forbundet med for høj luftfugtighed. Det giver imidlertid også gener og problemer med udtør ring, hvis luften bliver for tør. Fugtføleren styrer anlægget, så luftmængden altid svarer til det aktuelle behov. På den måde sikrer man maksimal komfort uden unødvendigt energiforbrug. I praksis behøver brugeren aldrig speku lere på indstilling og betjening af anlæg get, når installatøren har justeret anlægget og slået automatikken til. Tilbehør: Trådløs fjernbetjening Hygrostat CO2 sensor Vandvarmeflade Elektrisk for-/eftervarmeflade F7 pollenfilter Vandlåskit Spjældstyring Styring af ekstern køling Tilslutning og styring af geotermisk varme SLUT MED AT BEKYMRE SIG OM INDEKLIMAET

5 ENKEL BETJENING - med kontrolpanel eller trådløs fjernbetjening Behovsstyret automatik Dantherm HC boligventilation leveres med behovsstyret automatik, man i praksis aldrig behøver at røre ved, når først anlægget er installeret. På kontrolpanelet er der muligheder for at justere enkelte standardindstillinger, hvis der opstår særlige behov. Anlægget er dog altid sikret mod fejlbetjening og uøkonomisk drift i længere tid. og suger dermed varm luft ud af huset. Kølig udeluft vil så strømme ind gennem åbentstående vinduer og sænke rumtemperaturen. På denne måde halveres strømforbruget. Sommerdrift igangsættes manuelt, men standser automatisk, når udetemperaturen er under 14 C og aktiveres igen, når udetemperaturen er over 14 C. Funktionen afhænger af at vinduer åbnes/lukkes manuelt. Fjernbetjeningen giver endvidere installatøren adgang til følgende muligheder: valg af installatørmenu ændre indstilling for automatisk behovsstyring justere indstillinger for varme, køling og bypass aflæse og justere indstilling for ventilatorhastighed Automatisk behovsstyring er baseret på en række gennemsnitsbetragtninger, som sikrer et komfortabelt indeklima under alle forhold. RH-sensoren vil søge at holde den relative luftfugtighed på et komfortabelt niveau, uanset aktivitetsniveauet i boligen. Bypass køling På HC boligventilationsanlæg med bypass modul sker der automatisk køling. Denne funktion åbner for indsugning af kølig udeluft, så længe udetemperaturen er over 15 C, og rumtemperaturen indenfor er 24 C eller derover. Sommerdrift HC boligventiiationsanlæg har en indstilling for sommerdrift. I sommerdrift standser indblæsningsventilatoren helt. Udsugningsventilatoren fortsætter driften Kontrolpanel Kontrolpanelets trykknapper giver adgang til: manuel styring af ventilatorhastighed automatisk styring af ventilatorhastighed manuel bypass køling sommerdrift Fjernbetjening Fjernbetjeningen, der fås som ekstra tilbehør, giver bl.a. adgang til: automatisk behovsstyring manuel drift ugeprogramdrift bortrejst funktion natsænkning aflæsning af aktuelle temperaturer for ind- og udblæsningsluft, luftfugtighed og CO2 værdier brændeovnsfunktion Installation/Opstart Indstilling af korrekte luftmængder sker på bagsiden af kontrolpanelet. Kontrolpanel (Standardudstyr) Trådløs fjernbetjening (Tilbehør)

6 ET SUNDT OG BEHAGELIGT INDEKLIMA - helt automatisk Nem vedligehold og service Et Dantherm boligventilationsanlæg hverken ses eller høres, og det passer stort set sig selv. Lave driftsomkostninger Et Dantherm boligventilationsanlæg er næsten vedligeholdelsesfrit. Det eneste man skal gøre jævnligt, er at skifte luftfiltrene samt evt. rengøre anlægget udvendigt med en klud. Alle boligventilationsanlæggene anvender som standard 50 mm G4 planfiltre på både indblæsning og udsugning. Disse filtre vil i langt de fleste tilfælde dække behovet for luftrensning. Fordelen ved planfiltre er, at de har en betydeligt større overflade end måttefiltre og små posefiltre. Oplever man eventuelle gener eller aller giske reaktioner, er det en oplagt mulighed at skifte standard panelfiltret til et F7 pollenfilter som sikrer, at der ikke ledes allergipartikler ind i huset gennem ventilationsanlægget. Ud over at skifte luftfilter, vil enhver form for service på aggregatet kræve uddannet personale, som f.eks. den lokale installatør eller montør af boligventilationsløsningen. Indreguleringsskema I forbindelse med installation og opstart af anlægget vil installatøren foretage målinger og indregulering af luftmængder m.m., så anlægget passer præcist til den pågældende bolig. Korrekt indregulering af luftmængder sikrer, at der ikke trænger fugtig luft ind i bygningsstrukturen og forårsager varige skader. Installatøren udarbejder et indregulerings skema med de luftmængder, modtryk og ventilatorhastigheder, som anlægget er indreguleret til. Indreguleringsskemaet skal opbevares ved anlægget for senere reference. Filterskift En indbygget filtertimer er indstillet til at give besked om filterskift to gange pr. år. Filterskift sker nemt og hurtigt. På vægmodellerne er der adgang til filtrene ved at åbne den tophængslede frontlåge, og på loftsmodellen løftes frontlågen af. Efter filterskift skal filtertimeren nulstilles. Undgå allergi med et F7 pollenfilter, der fjerner pollen fra indblæsningsluften. Pollenfilter

7 DANTHERM BOLIGVENTILATION MED ROTORVEKSLER HRV trådløs fjernbetjening med faste ugeprogrammer og sommerdrift HRV 501 er den perfekte løsning til husejeren, der vil have en energiøkonomisk, lydsvag ventilationsløsning, som let kan monteres f.eks. i baggangen. Anlægget betjenes som standard med den medfølgende Dantherm fjernbetjening. Fjernbetjeningen har fire ventilatorhastigheder, der kan vælges manuelt, og 12 faste ugeprogrammer, som brugeren kan vælge mellem. Ugeprogrammerne er defineret med luftmængder, tidsindstillinger og ugedage, så ventilationen passer til det specifikke behov. Derved reduceres energiforbruget i perioder med lavt ventilationsbehov. De aktuelle driftsdata kan altid aflæses på fjernbetjeningens display. Ønsker man at gøre HRV 501 behovsstyret, kan der kobles en eller flere hygrostater til styringen, som får anlægget til at køre på hastighed 3, så længe den ind stillede luftfugtighed er overskredet. Rotorveksler HRV 501 overfører varmen fra udsugningsluften til indblæsningsluften ved hjælp af en rotorveksler med en virkningsgrad på op til 80%. Rotorveksleren har den store fordel, at en del af fugten fra udsugningsluften føres tilbage til boligen, så unødig udtørring undgås i de tørre vintermåneder. Rotoren har en motor med lavt energiforbrug. Rotorveksleren er en meget enkel og energieffektiv løsning, som ikke danner is i veksleren ved temperaturer ned til -15 C. Derfor er der ikke behov for forvarme. HRV 501 anlægget har ikke behov for en afløbsslange, da al fugten føres bort med luften, uden at der opstår kondens. Ventilation kan være aktiv ved temperaturer ned til -25 C, hvis der er monteret en ekstern forvarmer samt et afløbskit. Afløbskit er ekstra tilbehør, som kan leveres fra Dantherm. Ventilatorerne har energieffektive EC motorer, der leverer variable luftmængder alt efter behovet. Enkel sommerdrift Om sommeren sørger HRV 501 anlægget for at udnytte kølig udeluft til at køle boligen. Hvis rumtemperaturen overstiger den indstillede værdi stopper rotoren, og på den måde bliver den kølige udeluft blæst direkte ind i boligen. Boost ventilation Ventilatorhastigheden kan sættes op til hastighed 4 (100%), hvilket overstiger den kalibrerede nominelle ventilation. Dette kan være nyttigt, hvis der er mange gæster i huset og høj aktivitet. Ventilatorhastigheden går automatisk tilbage til den forrige ventilatorhastighed efter fire timer. Brændeovnsfunktion HRV 501 indeholder en brændeovnsfunktion, der gør det nemmere at tænde op i en brændeovn eller pejs. Brændeovnsfunktionen reducerer udsugningsventilatoren til halv hastighed i syv minutter. Derved skabes et lille overtryk i huset, trækket i skorstenen øges, og røgen presses op gennem skorstenen i stedet for ind i stuen. Fordele: Høj virkningsgrad op til 80% EC motorer med lavt strømforbrug Lavt lydnivau Trådløs fjernbetjening med ugeprogrammering, indstilling af sommer drift og fire timers boostventilation Konstant luftmængde med trykkompensation Tilbehør: Ekstra fjernbetjening Alarmkabel El-varmelegeme (indvendig) Hygrostat Afløbskit Model HRV 501 Luftmængde fritblæsende (m 3 /h) 450 Luftmængde v. 80 Pa eksternt tryk (m 3 /h) 250 Veksler (type) Rotor Virkningsgrad (%) Op til 80 Højde (mm) 822 Bredde (mm) 593 Dybde (mm) 612 Vægt (kg) 55 Kanaltilslutning (mm) Ø160 By-pass funktion Ja Anbefales v/boligstørrelse op til (m 2 ) Ca. 200 HRV 501 med fjernbetjening

8 dantherm.com ELECTRONICS COOLING DEHUMIDIFICATION VENTILATION MOBILE HEATING AND COOLING Dantherm: Dantherm er en førende leverandør af energieffektive klimastyringsløsninger. Moderselskabet i Danmark samt selskaberne i Norge, Sverige, Tyskland, England, USA og Kina samt salgskontoret i Rusland har tilsammen ca. 600 medarbejdere. Vi opererer inden for følgende fire forretningsområder: Elektronikkøling: Klimastyring af elektronik og køling af batterier i radiobasestationer og anden telecominfrastruktur. Telecomkunderne omfatter netværksleverandører og netværksoperatører. Affugtning: Mobile og stationære affugtere til f.eks. byggetørring og skadeservice samt til brug i private pools og wellness centre. Ventilation: Store ventilationsanlæg, som anvendes i svømmehaller og til bygninger, som kræver stor luftudskiftning, eksempelvis indkøbscentre og biografer. Produktprogrammet omfatter også boligventilationsanlæg med højtydende, egenproducerede varmevekslere og intelligente styringer. Dantherm Air Handling A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive Grøn-El v/aut. el-installatør Flemming Petersen Søparken 53, Sørby 4200 Slagelse Tlf Mail: Mobil varme og køling: Produkter til opvarmning eller køling af telte og udstyr, som anvendes af forsvaret og af nødhjælpsorganisationer. Kunderne omfatter primært forsvaret i NATO-landene samt telt- og container-producenter Thorvig Thorvig Tryk, Tryk, Skive Skive

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg

BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION HCC 2 til montage over nedhængt loft eller på væg BEHOVSSTYRET BOLIGVENTILATION Slut med at bekymre sig om indeklimaet Indeklimaet skal tages alvorligt Vi opholder os indendøre

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information. HC Behovsstyret boligventilation. Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør Teknisk information HC Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse HCV og HCH 2 Styring 3 Målskitser 4 Ydelsesdata 5 Tilbehør 1 GENEREL

Læs mere

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE

SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE SELECTION GUIDE FOR MOBILE AFFUGTERE Indhold Side. Forord 4 - Beskrivelse af de tre parametre der er nødvendige for at vælge en mobil CDT affugter 1. Hvorfor har vi brug for affugtning? 6-7 Hvad er årsagerne

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air. Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Brugermanual til Danfoss Air a 2, a 3, w 1 og w 2 DANFOSS HEATING Indhold 1. Systemoversigt 4 2. Hovedfunktioner 2.1 Bortrejst 5 2.2 Bypass 5 2.3 Info 5 2.4 Boost

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

KLIMAET UNDER KONTROL

KLIMAET UNDER KONTROL KLIMAET UNDER KONTROL Zibro mobile og fastmonterede klima-anlæg Spar hundredvis af kroner på installationen Energibesparende Inverters Alt til den rigtige luftfugtighed SPECIALIST I KLIMASTYRING Om du

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance irmaster Cv - bolig CityVent TM Ventilation in balance cityvent Frisk luft er en menneskeret. Ud fra den devise udvikler og fremstiller irmaster energieffektive, støjsvage, individuelle

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h

PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN. Ventilation & passiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. < 400 m 3 /h PRODUKTDATA COMFORT CT300/POLAR BY NILAN Ventilation & passiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Ventilation < 400 m 3 /h COMFORT CT300/POLAR Produktbeskrivelse Med den mangeårige erfaring fra

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance Tekniske Data AM: 1 3 5 8 9 12 CV: 8 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl.

PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN. Produktion af varmt brugsvand. Opvarmning. Aktiv varmegenvinding. Ventilation < 300 m 3 /h. Komfort køl. PRODUKTDATA VP 18 BY NILAN Bolig Aktiv varmegenvinding Ventilation < 300 m 3 /h Komfort varme Komfort køl Produktion af varmt brugsvand Opvarmning AKTIV VARMEGENVINDING VP 18 ventilerer boligen via en

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding.

PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN. Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding. Aktiv varmegenvinding. Passiv varmegenvinding. PRODUKTDATA COMBI 300 POLAR BY NILAN Ventilation med passiv & aktiv varmegenvinding Bolig Passiv varmegenvinding Aktiv varmegenvinding Ventilation < 350 m 3 /h Komfort varme Komfort køling COMBI 300 POLAR

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere