esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95"

Transkript

1 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden CVR-nr

2 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden Risikoforhold Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning Hovedtal BERETNINGEN Koncernens hovedaktiviteter I forbindelse med optagelsen af selskabets aktier til handel på First North i marts 2007 blev driftsaktiviteterne placeret i selskabet esoft a/s med virkning fra 1. januar esoft systems a/s varetager udelukkende IPR Intellectual Property Rights i forhold til de øvrige selskaber. Resultaterne fra datterselskaber, der ejes 100 %, overføres til esoft systems a/s, der er noteret på First North. Koncernregnskabet giver det samlede overblik over koncernens aktiviteter. Koncernen består af følgende selskaber: esoft systems a/s (IPR), esoft a/s (dansk driftsselskab), 3D Plan ApS (ingen aktiviteter), esoft systems ab Sverige, esoftflow ltd Vietnam, esoft creative solutions S.L. Spanien og esoft systems Inc USA (ingen aktivitet). Koncernen har herudover associerede andele i Vidibili FYN aps og Vidibili DK aps, som afsætter reklamefilm i fælles ejerskab med Sydfynske Medier. Koncernens hovedaktiviteter er salg, primært til ejendomsmæglere og fotografer, af IT-platform og løsninger til visualisering af ejendomme fortrinsvis i Skandinavien, men har desuden kunder i USA, Canada, England, Australien og Spanien mv. Koncernen tilbyder herunder et full-service koncept fra fotografering, film- og tekstproduktion til markedsføring samt øvrig beslægtet virksomhed. Esoft creative solutions S.L. er seneste tilføjelse af datterselskaber, hvor en videoredigeringshub er placeret i Barcelona. Dette viser sig som en strategisk stærk mulighed for afsætning af video og film, hvor dels danske filmredigeringsfolk og dels lokale sikrer, at de nordiske sprog håndteres tillige med et internationalt snit, der kan skaleres til øvrige dele af verden. Hos kunderne er YouTube fremvisning og generel Google optimering med til at skabe en stigende efterspørgsmål efter levende billeder. Koncernen ser nye muligheder via content marketing. Med et stærkt stigende antal journalister og andre PR folk placeret i Barcelona er der skabt grobund for levering af kvalitetstekster mv., der går helt lokalt uanset by, land og sted. Dette kan udvikle sig til en stærk konkurrenceparameter for både koncernen og dennes kunder. Koncernen forventer i 2015 at levere mere end boligbeskrivelser udarbejdet af selskabets journalister i Barcelona. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Omsætning Koncernen har realiseret en samlet omsætningsstigning fra 2013 på 82,9 mio. kr. til 2014 på 91,8 mio. kr., hvilket er særdeles tilfredsstillende. Stigningen på 11% er kendetegnet ved en fremgang på eksisterende og nye markeder i bred forstand. Der er konstateret fremgang på koncernens primære markeder. Dette sammenholdt med en nettotilgang af kunder resulterede i en væsentlig omsætningsfremgang. Salgsfremgangen i gruppen skyldes primært øget pakkeindhold til eksiste-

3 3 rende kunder samt opstart af nye kunder. Esoftflow har fortsat en meget tilfredsstillende stigning i aktiviteterne. I 2014 er afsætningen af film øget væsentligt til danske ejendomsmæglere. Tilsvarende er ejendomsbeskrivelser med interview af sælgeren og research af lokalområdet med til at skabe vækst i esoft creative solutions S.L. Disse 2 forretningsområder er under kraftig udvikling. Årsresultat Årets resultat før skat for koncernen på 2,9 mio. kr. anses for værende tilfredsstillende. Dette i lyset af årets investeringer og de væsentlige omkostninger der er forbundet med de strategiske aktiviteter, der er igangsat i Der er fortsat brug for kraftige investeringer i 2015, hvor målsætningen er at afslutte regnskabsåret med et positivt resultat. Investeringsprojekter skal afsluttes og implementeres i markedet. Der er i årets løb blevet anvendt betydelige ressourcer i nye produkter relateret til selskabets lokation i Spanien. Dette har resulteret i vækst i volumen af tekstprodukter samt filmprodukter. Grafisk produktion i Barcelona er også et område, hvor der sker fokuseret nyudvikling. Tilbagegangen i årets resultat for det svenske selskab er først og fremmest relateret til lønomkostninger i forbindelse med ansættelser af nye og flere medarbejdere. Datterselskabet i Vietnam har i 2014 haft en tilfredsstillende vækst. Antallet af medarbejdere fortsætter med at stige, hvilket har resulteret i, at selskabet har reserveret yderligere lokaler, trods man ultimo 2013 flyttede til større lokaler. Esoftflow har nu ca. 400 ansatte, hvilket er i kraftig stigning. Datterselskabet i USA har ikke været aktivt i regnskabsåret Kunderne håndteres direkte fra esoftflow. Egenkapital Kapitalmæssigt udgør egenkapitalen 16,7 mio. kr. svarende til en soliditet på 59%, fra 49% sidste regnskabsår. Forventninger til fremtiden Koncernen forventer i de næste år fortsat store ændringer i markedet, nationalt såvel som internationalt. Disse forandringer er i stor grad drevet af IT og muligheder, som opstår Online. Vi forventer, at koncernens fortsatte investering i IT, nye produkter, effektivisering i samarbejdet mellem køber, sælger og mægler, er med til at sikre vores fortsatte stærke position i Norden. Det forventes endvidere, at disse ændringer vil give koncernen nye muligheder i både geografisk og produktmæssige ekspansioner. Disse vil forsøges opdyrket ved at opsøge og opdyrke relevante strategiske partnerskaber i ind- og udland, hvor det giver mening. For regnskabsåret 2015 forventes selskabet at fastholde sin markedsmæssige position men udvide produktmix med nye produkter i Danmark. På det svenske marked forventes salgsfremgang, idet der fortsat foretages en intensivering af salgsindsatsen. Vietnam forventes tillige at øge omsætningen i det kommende år. Esoft creative solutions S.L. i Barcelona forventer også fortsat vækst, da der fra flere sider bliver vist stor interesse for produkterne har været et år, hvor selskabet for alvor skulle omstilles til nye arbejdsgange i forbindelse med et nyt ERP system. Igennem 2014 er der foretaget 3 succesfulde IT lanceringer, hvor kerneforretning er overgået til ny platform. Den 2. januar 2015 blev det ny ERP system implementeret i det svenske selskab. Foreløbig er ca. 50% af ordrerne i Sverige gået fra at blive håndteret manuelt til nu at ske igennem vores online booking. Med forbedringer baseret på kundernes feedback forventes en større andel af ordrerne at overgå til online booking. Dette medfører yderligere skaleringsmuligheder og omkostningsbesparelser. Denne udvikling ses som særdeles tilfredsstillende. God service med personlig booking tilbydes fortsat. Den sidste live-sætning af ERP systemet sker i Danmark senere på året. Forberedelserne af personalet og de sidste integrationer er i fokus. På koncernplan er det for 2015 besluttet fortsat at investere i optimering af IT samt udvikling og implementering af nye produkter. Esoft creative solutions S.L., koncernens aktiviteter i Barcelona, er officielt etableret og nu under opbygning. I 2014 er antallet af medarbejdere, der er tilknyttet dette datterselskab, vokset fra ca. 10 til nu ca. 27. Dette forventes at stige i løbet af 2015, hvor volumen af antal leverede produkter

4 4 stiger. Der forventes at være en positiv påvirkning på omsætningen i 2015 fra disse aktiviteter, men grundet flere ressourcer anvendt til at opbygge væksten, estimeres en mindre positiv effekt på resultatet. Vores tætte samarbejdspartnere i Norge gennem 5 år, Inviso, sikrer afsætningen af vores produkter i Norge. Vi forventer at udbygge dette strategiske samarbejde yderligere i de kommende år med afsætning af flere af koncernens produkter på det norske marked. Risikoforhold Valutarisici Aktiviteter i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kursudviklingen mellem DKK og SEK og USD. Der foretages ikke kurssikring. Renterisici Da den rentebærende nettogæld ikke udgør et væsentligt beløb, vil moderate ændringer i renteniveauet ikke have nogen væsentlig direkte effekt på indtjeningen. Der indgås derfor ikke rentepositioner til afdækning af renterisici. Begivenheder indtruffet efter regnskabsåret afslutning Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling. Warrantprogram: Aktieprogram i stk. Tegningskurs Stk. udnyttet i perioden Bestyrelsen Selskabets ledelse Medarbejdere i øvrigt Der er ikke i perioden 1. januar 31. december 2014 udnyttet warrants. Eksisterende warrantprogram er gældende frem til 30. juni 2015.

5 5 Hovedtal Periodetal (TDKK) Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Aktiver i alt Egenkapital Pengestrømsopgørelse Driftens likviditetsvirkning Investeringens likviditetsvirkning Finansieringens likviditetsvirkning Samlet likviditetsvirkning Egenkapitalforklaring Egenkapital primo Periodens resultat Reguleringer Udloddet udbytte Egenkapital ultimo Nøgletal Antallet af aktier Resultat før skat pr. aktie 0,83 2,33 Indre værdi pr. aktie 4,77 3,64 Børskurs pr. aktie pr ,00 12,00 Markedsværdi (1.000 DKK) Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger kan specificeres som følger: Likvide beholdninger Driftskredit 0 0

6 6 Bestyrelsen esoft systems a/s bestyrelse består af: Torben Frigaard Rasmussen, Bestyrelsesformand Michael Vinther René Dines Bestyrelsesbeslutninger Der er ikke i perioden truffet principielle beslutninger, bortset fra de meddelelser, som allerede er udsendt via First North. Selskabets aktiebesiddelser i virksomheden esoft systems a/s ejer ingen aktier i selskabet. Bestyrelsen og direktionen direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet René Dines Hermand, adm. direktør stk. Selskabet har i gennemsnit haft ca. 280 aktionærer i perioden. Certified Advisers direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet: Certified Adviser har ingen aktier i selskabet. Næste regnskabsmeddelelse Næste regnskabsmeddelelse Ordinær generalforsamling Yderligere information kan fås ved henvendelse til: René Dines Hermand, adm. direktør mobil Selskabets adresse: esoft systems a/s Skibhusvej 52C 5000 Odense C Certified Adviser: Martin Niclasen Ernst & Young P/S Osvald Helmuths Vej Frederiksberg Om esoft systems a/s: esoft systems, som i dag har sit hovedkontor på Skibhusvej i Odense, henvender sig til både ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere i hele verden. esoft systems udvikler intelligente løsninger specielt rettet mod ejendomsmæglere, bilbranchen og øvrige med høj volumen af billeder, film og andre relevante opgaver. Kombinationen af de strenge servicekrav til levering af det færdige produkt såvel som svar fra support, billedopløsning, sikker billedopbevaring samt tidsrammen for booking af nye opgaver, gør at alle kunder kan forvente en enestående kvalitet og en service, der ikke kan matches andre steder i industrien. Vi vokser og er nu mere end 400 medarbejdere klar, engagerede og serviceorienterede. Læs mere på

7 esoft systems Skibhusvej 52C DK-5000 Odense C Phone: Fax:

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse

Årsregnskabsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007

IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 IT InterGroup A/S IT InterGroup A/S Lyngby Hovedgade 4, 3. CVR nr. 25 53 66 06 2800 Kongens Lyngby Årsrapport for 1. januar 2007-31. december 2007 i 1.000

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 112 Koncernstruktur... 116 Årsregnskab for moderselskabet... 118

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs

Til Københavns Fondsbørs Til Københavns Fondsbørs Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte Poul Møller, adm. direktør, tlf. 5677 1500 29. august 06 RU23 / 2006 Halvårsrapport 2006 Bestyrelsen for Royal

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes.

Q2-resultat i tråd med forventningerne. Årets forventninger fastholdes. InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Delårsrapport for 2. Kvartal 2011/12 1. januar 31. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 5-2011/12 16. maj 2012 Q2-resultat i tråd med forventningerne.

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2006 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 2 Året i hovedtræk...2 Hoved- og nøgletal... 3 Beretning...4 Kunder...6 Medarbejdere...9 Koncernoversigt... 11 Aktionærforhold

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003). Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2004 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012

NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev, den 26. marts 2012 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Herlev, den 26. marts 2012 Årsregnskabsmeddelelse 2011 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2011. Årsrapporten

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I MERMAID A/S (CVR-nr. 25 49 38 77) FREMSAT AF MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUNDEN FOR OVERTAGELSESTILBUDDET

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

CVR-nr. 15 35 94 39. Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 23. regnskabsår

CVR-nr. 15 35 94 39. Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 23. regnskabsår CVR-nr. 15 35 94 39 Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 23. regnskabsår 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side LEDELSESPÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING AFGIVET AF SELSKABETS UAFHÆNGIGE REVISOR... 4 SELSKABSOPLYSNINGER...

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2005 Columbus IT Partner A/S Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning... 3 Året i hovedtræk... 3 Hoved- og nøgletal...4 Beretning... 5 Kunder...8 Medarbejdere... 11 Koncernoversigt...13 Aktionærforhold

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07.

SELSKABSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. juli 2014. Harboes Bryggeri A/S Delårsrapport 01.05. - 31.07. SELSKABSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S CVR-nr.: 43 91 05 15 telefon 58 16 88 88 Kontaktpersoner: Bernhard Griese, adm. direktør Ruth Schade, koncerndirektør DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For

Læs mere