Erindringer fra Åstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erindringer fra Åstrup"

Transkript

1 Erindringer fra Åstrup Anders Kallestrup 2010

2 Indlæg af Anders Kallestrup der som den ældste i Åstrup, 87 år, er blevet dømt til at fortælle lidt af det som jeg har oplevet i de 42 år jeg sammen med Rigmor (plus 18 år her på Engvej 6) boede på ejendommen Torndal. Vi kom til Viborg egnen i Rigmor som kokkepige hos Doktor Bang. Jeg som forkarl hos P. Møller Tougård, hvor jeg blev et helt år. Det var der ikke mange der gjorde. Det var i Da havde vi været kærester i 4 år og ville gerne giftes. Rigmor var fra 1927, jeg fra Vi var omtrent nabobørn i Thorsager sogn på Djursland og blev begge døbt, konfirmeret og viet i Thorsager rundkirke. Vi fik i januar 1948 arbejde på 2 gårde i Schweiz ikke langt fra hinanden. Schweiz var jo ikke med i krigen, derfor ingen rationering som hjemme. Vi købte bl.a. alt vores sengetøj og nyt tøj af engelsk kamgarn og nylon strømper (det højest opnåelige). Vi sendte også en del hjem bl.a. til farbror Kresten, politibetjent i Viborg. Hos hvem vi efter hjemkomsten den 1. november hentede betalingen. Han sidder og læser Viborg Stifts Folkeblad og siger så: Her skal I bare se, min fætter Jørgen i Åstrup har ejendommen til salg, det er lige noget for jer. Min husbond Hans Mayer, Marianne, Rigmor og jeg ved Rhone Gletscher. Vi får vores forældre Peder Feldballe og Samuel Kallestrup herop og køber ejendommen: 12 tdr. land, 2 små heste, 3 køer og en gylt med fra Samuel Kallestrup og 1 kvie fra Peder Feldballe og 15 høns: Kr ,00 Jorden er sandbakker og sur mosejord som bliver drænet med tilskud og lån fra Hedeselskabet. 2

3 Så hjem til Thorsager og får papirerne ordnet og forberedelser til bryllup. Det skulle selvfølgelig holdes ved mine svigerforældre og blev fastsat til den Der skulle sendes invitationer alt stadig var rationeret. ud til ca. 50 og de mødte alle med rationerings-mærker, da Rigmor og Anders Kallestrup, Som nævnt blev vi viet i Thorsager Kirke og det var selvfølgelig det vigtigste. Der var bare et problem. Hvem skulle vie os? Sognepræsten eller hjælpepræsten der var missionsk? Rigmors forældre var jo nærmest grundtvigianere mens mine var indremissionske. Det blev sognepræsten, og ved bordet sad begge præster med fruer over for os. De har sikkert moret sig kosteligt. Nå, men Åstrup hørte jo hjemme i Rødding, Løvel, Pederstrup rup Kommune, ikke nogen stor by. Hvis vi begynder fra en ende af, var den første gård fra Løvel siden Eskildgård, Dalbækgård, så Agathelund og Engholm, min ejendom Torndal og Bakkely. Ved hovedvej A13 ligger Dorcheusminde og Thorsagergaard rd samt de 3 ejendomme, der er udstykket fra Thorsagergaard sammen med Torndal og Bakkely. Ved udstykningen i 1907 købte Verner Lassen senere 17 tdl. eng af Årup, Kallestrup. Gårdene i rækkefølge med deres daværende og nuværende ejere: Eskildgård v/olga & Åge Bust Dalbækgård v/mette & Kristian Kristiansen Agathelund v/kirstine & Kr. Beck Engholm v/katrine & Thorvald Thougård nu Vinie & Henning Bust nu Signe & Torben Hougård nu Inger Møller & Lars Nielsen nu Kirsten & Johannes Nielsen 3

4 Torndal v/larsine & Jørgen Jørgensen nu Karin & Thorkild Kallestrup Bakkely v/petrine & P Narris (Nørreris Christensen) nu Rasmus Larsen Dorcheusminde v/johanne & Esper Lykkegård Thorsagergaard v/minna & Verner Lassen nu Anni Sørensen & Kim M. Hansen nu Bee & Palle Lassen Og de 3 ejendomme på stribe: Minna & S. Bundgaard Emilie & Ejner Pedersen Inger & Th. Nørskov nu Henny Nielsen & Allan Lausten pt. til salg nu Gitte & Kim Siggaard Plus et mindre hus som Ernst Trangbæk byggede til svigermoderen Emilie. Larsine Jørgensen Jørgen Jørgensen Jørgen og Larsine købte det gamle bindingsværkshus overfor smeden i Løvel og han fik nogle småjobs som at sætte vinduesglas i og kræve sygekassepenge op, og Larsine kom til at passe ind- og udlevering af frysepakker i det fælles frysehus i Løvel (nu solcenter). Vi fik lært at spare under Besættelsen ( ) og det kan måske af nogle misforstås. Ganske vist var der nogle som havde tjent penge ved tyskerne under besættelsen, men dem fik skattevæsnet fat på ved krigens slutning i 1945, hvor der kom en pengeombytning og ingen kunne få mere end 500 kr. byttet til nye kroner uden at skulle dokumentere at de ikke var tjent på tyskerne. Det var før kildeskatten blev indført. Vi blev sat i skat af et privatforbrug som skattevæsnet selv bestemte + afdraget gæld. Det kunne dog omgås ved at føre regnskab. Men det var der ikke så mange der gjorde, da det også kunne omgøres. Blandet andet havde en del glemt at opgive afdragene på prioritetslån, så det kan nok være det kostede dyrt. 4

5 Nogle blev tavse, andre græd. Man kunne også få indkomsten forhøjet, hvis man havde holdt et større gilde. Skattevæsnet læste aviser. Og hvis vi ikke umiddelbart anerkendte ansættelsen, blev vi indkaldt til torskegilde, men det gav sjældent nedslag, da det var de samme, der sammen med skatterådsmedlemmet skulle bestemme indkomstens størrelse. Det var på en måde hårde tider, men vi følte det ikke sådan, for vi var jo alle lige fattige, hvis man kan kalde det sådan. En inspiration til disse linjer kommer fra mit venskab med Jørgen Jørgensen gift med Larsine som vi købte ejendommen af. Han var en værre filur og sagde engang: når jen af os dør, flytter a nier te jer i Åstrup. Han var født på Løvel hede i 1891 som søn af Niels Jørgensen og Jensine Marie. Foruden Jørgen havde de 6 børn som en del i Løvel husker: Christen Jørgensen Else Katrine Jørgensen Søren Jørgensen Jens Jørgensen Marinus Jørgensen Anders Ejner Jørgensen - Kræn Jørgensen - eneste pige - Tromle Søren - Vejmand - i Sønderjylland - Hønsemand i Skals Nu da vi er i gang med Niels Jørgensen, kommer jeg til at mindes en historie som Peter Gårdsted har fortalt mig; sandsynligvis en genfortælling fra hans far, Aksel Gårdsted i Vrå. Niels Jørgensen var broder til min bedstemor Johanne i Vrå. Hun var gift med Niels Christian Christensen Nedergård og fik 5 børn, men han døde 39 år gammel. Så var hun alene med gården og 5 børn, men på den anden side af vejen gik en ung mand: Niels Nielsen Kallestrup (min bedstefar), han var lige kommet hjem fra militæret og opdagede så at hans kæreste var blevet gravid og at det umuligt kunne være ham, der var faren, så han blev bestyrer for bedstemor og gift med hende og fik 5 børn mere. Og Niels Jørgensen erkendte sin skyld og bosatte sig sammen med hende på Løvel hede, kaldet Pjaltenborg. Da Rigmor og jeg købte ejendommen i Åstrup, regnede vi med at det var en foreløbig bopæl, men der tog vi heldigvis fejl for vi blev der fra , hvor vi blev afløst af sønnen Thorkild og konen Karin (storkemor). Årsagen til at vi blev der så mange år skyldes flere ting. Først og fremmest det gode naboskab mellem gårdmænd og husmænd. Om vinteren blev der holdt kaffegilder med et spil kort først på aftenen. 5

6 Så skulle vi jo ved 10 tiden ud i stalden, der jo var fejet ekstra i dagens anledning og strøet sand på gangen og et godt lag strøelse ved dyrene, og vi skulle jo også af med den obligatoriske øl, men så gik der jo heller ikke noget til spilde. I mellemtiden havde damerne dækket stort kaffebord med hjemmebagt kringle, æblekage og lagkage og 2-3 slags småkager - alt sammen hjemmelavet. Først ved 12 tiden gik eller cyklede vi hjem. Enkelte havde fået bil, andre, Kristian og Mette kom på den grå Ferguson. Men først i 1953 fik vi bil. Det var en totakts D.K.W. med karosseri af træ og krydsfiner overtrukket med noget kunststof, som vi pudsede med skosværte når vi skulle i byen. Jeg har engang taget bagsæderne ud og kørt 6 smågrise over til farbror Ejner i Vrå, men kun én gang. På færgen til Sjælland, ca Vel var det en travl tid, men vi fik også tid til at få børn. I 1950 fik vi Bente gift med Erik I 1953 fik vi Margrethe gift med Ib I 1960 fik vi Thorkild gift med Karin Det var i grunden ikke så dårlige tider for landbruget i halvtredserne. Vi kunne igen få kunstgødning og avle en smule og smågrise kunne komme i nærheden af 100 kr. stykket. Vi fik efterhånden 6 grissøer og måtte jo så have en orne, og det var nok vores bedste investering, for der var mange som kun havde 1 eller 2 søer og de kom og afleverede dem når de var vrag og fik dem med hjem og jeg fik 10 kr. ikke så ilde. Nogen gange måtte de dog overnatte et par døgn. Min sjoveste kunde var en so henne fra Thorvald Tougård på Engholm, når den var tjenlig lukkede Thorvald den ud, og så gik han ind og ringede, at nu kom hun og ganske rigtig, der gik kun ganske få minutter så var hun ude i gården en tur på 700 m. Hun blev så lukket ind til ornen og dagen efter lukkede jeg hende ud og ringede, at nu kom hun hjem og det gjorde hun hver gang og hun fik så omtrent garanteret 10 grise for den 10 er. 6

7 Det var i hvert fald en bedre forretning end at køre mælk, som jeg gjorde i 2 ½ år med de 2 heste og en stiv vogn med jernhjul. Fik dog en gummivogn men den punkterede hele tiden og det var næsten umuligt at købe nye dæk. Den højeste dagløn jeg kom på var 13,25 kr. om dagen og turen varede 3 til 4 timer, afhængig af hvor mange varer jeg skulle have med retur fra bager og brugsforening og hvor mange gange der var kaffepause, ofte sammen med posten Ejvind Trangbæk. Så skulle vi veksle nyheder. Gårdmændene var alle venstremænd. Posten var vistnok Socialdemokrat, husmændene var mest Radikale og jeg selv var til Dansk Samling en overgang. En indtægtskilde under krigen og op i halvtredserne var fremstilling og salg af tørv og formbrændsel. Formbrændsel er jo tørt sammenpresset tørvesmul, som vi harvede op med en let harve og skrabte sammen på håndkraft og læssede op på en vogn og kørte i store dynger klar til presning. Agathelund 1900 På Agathelund, hvor den største fabrikation fandt sted, byggede man et helt hus ude i engen, hvor der blev installeret både motor og presser samt siloer og lagerplads. Huset står der endnu og bruges som læ for kreaturerne. Der var rigtig god afsætning på formbrændsel, da kul og koks var vanskelig at få, og dyrt var det også. Tørv kunne alle jo selv lave i engen. Hvert hus havde ca. ½ tdr. land et tørveskær. I Løvel var det Langmose. Midt i halvtredserne gik man så efterhånden over til oliefyr og i Løvel til fjernvarme. Det blev ingen succes, for at sige det mildt. Hjemme i Åstrup fyrede vi mest med træ, men et år havde jeg ikke tørt træ nok og ville så lave tørv. Tørvespaden havde vi stadig og Thorkild var ved at være voksen og så kunne han også have godt af at prøve at landbrug var andet end at sidde på en traktor. 7

8 Det gik nu over al forventning, vi fik lavet tørv ude i tørveskæret, hvor så tørvegraven genopstod. Men ak, det skulle jeg nok aldrig have gjort, for Signe Rasmussen, der dengang var meddeler til Viborg Stifts Folkeblad, havde sendt en fotograf ud for at tage et billede af os i arbejde og skrev en længere artikel. Tørvegravning, Åstrup 1980 Næste dag kom en ung fyr i en flot bil og præsenterede sig som konsulent for Naturfredningen og foreholdt mig hvilken lovovertrædelse jeg havde gjort ved at grave et vandhul uden at søge om tilladelse, (men det var jeg da nødt til for at kunne grave tørv), og at jeg under ingen omstændigheder måtte sælge dem. Jeg mente modsat, at det kun var en fordel, for så kunne vi måske igen høre frøerne kvække om aftenen. Det er muligt at jeg sagde et par ting mere, men det har jeg heldigvis glemt og ham hørte jeg ikke mere til. Og tænk så i dag får landmændene betaling for at smadre deres dræninger og sætte engene under vand. Det er godt nok træls, for så gælder den gamle talemåde altså heller ikke mere: De gamle er de ældste, men derfor er det jo ikke altid de unge, der er de klogeste. Hovedvej A13 var i slutningen af 40 erne og i begyndelsen af 50 erne under udbygning. Man flyttede jord fra toppen ved Dronninghøj og ud til begge sider. Det blev udført med hestekøretøjer fra fortrinsvis lokale landmænd, men så mente Amtet, at det blev for dyrt og anlagde en bane med tipvogne, men så blev det for alvor dyrt, påstod Arne Verner Lassen, som en af dem, der kørte med hestevogn. Jorden blev selvfølgelig læsset på tipvognene med skovl af arbejdsmænd, bl.a. Sigurd Olesen, der stødte på et skelet af en mand som han anbragte som frontfigur på en af tipvognene ned til modtagerne i dalen. Det kunne ligne ham den spasmager! Om man nogen sinde fandt ud af hvem den afdøde var, ved jeg ikke. 8

9 Vores nærmeste nabo var P.Narris Peder Nørris Christensen og Petrine. De var flyttet ind 5 år før os altså i Og de købte af Jakob Skals. (Det er altså noget jeg har fået fortalt af Jørgen) Dagen efter Jakob Skals var flyttet ind, gik han over til Jørgen og Larsine og præsenterede sig: A er bette, men A er fanden neme stærk. Familien Nørris Christensen Det tvivlede Jørgen vist ikke på. Der blev nu ikke brug for alle de kræfter Jakob havde, selvom hans høns gik over og hakkede og spiste af Larsines fremspirede urtesager. Det blev Jørgen der måtte klare det. Det gjorde han på følgende måde: En dag Jakob og konen gik i deres have, gik Larsine og Jørgen i deres egen have og Jørgen havde en kurv på armen og snakkede højt: Har du set at her ligger en redefuld æg, han samlede dem op i kurven og endnu en redefuld dukkede op. Næste dag lavede Jakob en hønsegård og fik lukket for den trafik. Det var egentlig Petrine der døbte stedet Bakkely, hvilket passer fint, da vi har den fineste udsigt ud over Skals å-dalen med risene ude i tørveskærene hvor nattergalen og de andre fugle rigtigt underholder os om foråret og om vinteren er det ræven, rådyrene og harerne der dog ikke er så mange af mere, fordi musvågerne har formeret sig alt for meget på grund af fredningen. På den anden side havde vi sandbakkerne. Tro nu ikke at det kun er sand, for enkelte steder kommer man ned i ler og det breder sig ud i de dybe grave hvor der blev hentet ler til et teglværk, som lå på den anden side af vejen. P. Narris har fortalt at Bjerregrav Mejeri er bygget af sten derfra. For øvrigt er der også lergrave på Agathelund og mindst et teglværk. Udviklingen eller afviklingen af landbruget, som er sket i disse år, ses tydeligt fra da næsten alle, store som små levede af det som vi producerede, til i dag hvor begge eller den ene måtte ud og tjene flere penge for ikke at komme bag efter de øvrige i samfundet. Ikke nødvendigvis af nød. For vores vedkommende foregik det på den måde: Harry Feldt-Rasmussen, Stabslæge, købte i 1960 Agathelund, uden nogen sinde at have haft med landbrug at gøre. Den var på daværende tidspunkt omtrent en ødegård. Mark og eng var forsømte og kælderen i stuehuset var lavet om til opdræt af fedekyllinger. 9

10 Jeg blev ansat som bestyrer. Skulle have kr for et år. Der var en traktor som jeg så også kunne bruge til at passe min egen jord. Selvbinder i Åstrup De næste 22 rigtig gode år kunne der skrives en tyk bog om, men det vil jeg ikke plage nogen med. Hjemme på ejendommen blev Rigmor så bestyrer og det var hun også god til. Især til at passe søer og smågrise. Vi beholdt søerne og ornerne. På et tidspunkt havde hun en gris Trunte, som ingen pat kunne få hos moderen, så Rigmor flaskede den op og den blev så kælen, at den fulgte hende overalt. En gang vi havde gæster og gik en lang tur ud af engvejen var Trunte med, men så pludselig stod den og vejrede og så strøg den pludselig hjemad i fuld fart, da den opdagede at Rigmor ikke var med. Trunte kom aldrig i vores eget saltkar! Efter 22 år på Agathelund, var jeg efterhånden blevet 61 år og i 1990 overtog Thorkild og Karin ejendommen og Rigmor og jeg flyttede til Løvel, Engvej 6. Så gik Rigmor på forskellige kurser som almuemaling, kjolesyning m.m. og jeg til billedskæring, og jeg sidder stadig og snitter i træ, men desværre alene. Det var for ca. 1 ½ år siden, den at Rigmor døde, men heldigvis kom hun ikke til at lide i mange dage. Ja kun timer, og vi havde endda sådan glædet os til at vi kunne fejre diamantbryllup 3 uger senere og indbydelserne var sendt ud, så det blev en helt anderledes højtidelighed. Anders Kallestrup, Engvej 6, Løvel 10

11 P.S. Hermed disse linjer som en tak fra en indvandrer til naboer og venner og med håb om at nogen vil fortsætte; f.eks. et par halvgamle indfødte som Sigvald Bust og Gunner Vesterby, der ved meget mere end mig. Måske nogen ville medvirke til at få den gamle vej langs med engen fra Agathelund til Løvel Vandmølle gjort farbar igen. Den ville blive eftertragtet af mange motionister. Man vil bl.a. bemærke, at der er lavet en tunnel så Vesterbys kvier uhindret kan fortsætte helt ud til Skals Å. Den er lavet af P. Vesterby. Vær venlig Johannes at få undersøgt om din bedstefar havde søgt om byggetilladelse. Han havde i hvert fald ikke spurgt sin nabo Chr. Christiansen som om aftnen i den våde cement ridsede: 60 cm. for høj og burde nedrives! Nu da vi er ved Chr. Christiansen, hans far Niels Christiansen på Dalbækgård byggede nyt stuehus i 1912 og ved den lejlighed blev der indmuret en flaskepost, som dukkede op da Signe og Torben Hougaard hakkede en mursten ud for at kunne hulmursisolere. Her er flaskeposten indscannet med den nøjagtige tekst: ( oversættelse på næste side). 11

12 (Forside / side 1) Ano 1912 Lod Niels Christiansen og Hustru Thomine f. Jensen Dette Huus bygge. Gud give at den maa blive Dem og Deres Efterkommer til gavn og glæde. Murarbejdet udførtes af Muremester Christian Vindstrup, Skals. Tømmerarbejdet af Niels Hansen, do Tækket af Cementstøber Jensen, do Fasadestenen leveredes af Søren Skaarup, Hvornum Teglværk. Tømmeret af Ambrosius, Skals (Bagside / side 2) Gaarden Matrikel Nr. 1 af Aastrup blev kjøbt af Fr. Bjerregaard af Sødal 1846 til Søren Pedersen som solgte den aar 1848 til Peder Christian Nielsen Kjærsgaard for 900 RigsDaler eller 1800 Kr. Aar 1890 afstodes Gaarden til Niels Christiansen for 8000 Kr. Aar 1901 bygdes der en Kørelade m.m. Gud skjærmer os for Ild og Vold. 12

Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede

Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede Tinghøjene i Sdr. Vium tegnet af Alfred Kaae Fortalt af de mennesker, der oplevede Danmarks sidste hedeopdyrkning. Om hvordan de byggede et

Læs mere

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og

Barndomserindringer 1960 og 70 erne. Statshusmandsstedet Skovly og Barndomserindringer 1960 og 70 erne Statshusmandsstedet Skovly og familien Kjær, Anni, Edith, Bodil, Henning og Mogens. af børnene Anni, Bodil og Mogens Kjær Indholdsfortegnelse: Forord:... 2 Edtih og

Læs mere

. Inger Sørensen, Alslev .

. Inger Sørensen, Alslev . Lidt om min far Ingerslev Nielsens laden og gøren som socialdemokrat, daglejer og cementstøber samt meget meget mere i Toftnæs - som jeg har hørt og oplevet. Inger Sørensen, Alslev. Min far blev født d.

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde

Himmerlandsbønder. Gamle Slægtsgårde Himmerlandsbønder og Gamle Slægtsgårde Søren Sørensen Hegnsvang 1965 Efterfølgende bog er udgivet af Søren Sørensen, Hegnsvang i 1965. Jeg fik bogen af min far ved udgivelsen og den har ligget hen siden.

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Minder fra barndommen i en husmandsfamilie i 1920ernes og 30ernes Vendsyssel. Brødrene Poul Karlsen, Østervrå, og Egon Karlsen,

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

Landbruget var min store drøm

Landbruget var min store drøm Landbruget var min store drøm Fra smedesøn i Sivested til gårdejer i Fladstrup af Poul Smed Petersen Det Historiske Udgiverværksted I Grenaa 2000 Forord I de lange vinteraftener 1985-86 fik jeg lyst til

Læs mere

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A.

Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. Historien om Kirsten og Peter Larsen, U.S.A. En dag i slutningen af maj 1998 modtog Gørdings sognepræst Rikke Ågård et brev fra Martha Christine Hengesteg (født Larsen)fra Portland i Staten Oregon U.S.A.

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Fortalt af Henry Ahle til Mogens Kirkegaard

Fortalt af Henry Ahle til Mogens Kirkegaard Henry Ahle med sin elskede harmonika fot. Grundlovsdag 2004 i Kastanjevænget sammen med Bjarne Hudecek og forrest Ove og Rigmor Steffensen. Erindringer fra en begivenhedsrig barndom Fortalt af Henry Ahle

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011.

VALBORG BANK JONASEN. Erindringer. Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. VALBORG BANK JONASEN Erindringer 1984 Let redigeret af Viggo Jonasen, 2011. Min adresseliste: Fra 21. 6.1914 til foråret 1919: Faster Kirkeby pr. Skjern Fra forår 1919 til 1.11.1929: Klap Mølle, Velling

Læs mere

Gårde og ejendomme i Kjelstrup

Gårde og ejendomme i Kjelstrup Gårde og ejendomme i Kjelstrup Kjelstrup efter matriklen 1840 Lokalhistoriske skrifter for Hillerslev-Kåstrup sogne. Nr. 3 1999 1 Gårde og ejendomme i Kjelstrup. Lokalhistoriske skrifter fra Hillerslev-Kåstrup

Læs mere

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning

Fik han senere en stor forretning? Nej, han havde et ganske almindeligt snedkerværksted med reparationer, og så havde han ligkisteforretning Arbejdererindring, J.nr. 03/011/01 Mit navn er KN Hvornår er du født? 23.10.1912. Hvor henne? I Horsens. Hvad lavede dine forældre? Min far var snedker. Hvor henne? Også her i byen, han blev selvstændig

Læs mere

ANDERS KJÆR ERINDRINGER FRA DET VIRKELIGE LIV

ANDERS KJÆR ERINDRINGER FRA DET VIRKELIGE LIV ANDERS KJÆR ERINDRINGER FRA DET VIRKELIGE LIV Selvbiografi ved Anders Kjær 2006 Selvbiografi ved ANDERS KJÆR OVER DET VIRKELIGE LIV GENNEM TIDERNE En erindringsbeskrivelse med stof til eftertanke FORORD

Læs mere

Peter Bryskes egen Livshistorie

Peter Bryskes egen Livshistorie Peter Bryskes egen Livshistorie 1 Indholdsfortegnelse Mit fødehjem...3 Min barndom...7 Mine ungdomsår...16 På valsen...18 I Geneve, Schweiz...18 Til Nice...20 Og så til Paris...22 Sommerferie i Danmark...24

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Gamle profiler i Holme

Gamle profiler i Holme Gamle profiler i Holme Else Andersen, om sine erindringer, i foredrag på Sognegården den 24.2.1994. Originaler i ordets bedste betydning og det er jo slet ikke et dårligt ord, og der var rigtig mange i

Læs mere

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den

Inger Thornholm. MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den Inger Thornholm MIN FAMILIES HISTORIE som jeg husker den side 2 Valby, 18/8-1976. Kære Gunhild Din moder bad mig skrive, hvad jeg ved om min familie så langt tilbage, jeg kan huske. Meget af det, jeg her

Læs mere

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990

Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Træk fra min fars og mors liv og mit hjem Af Søren Rasmussen 1920-1990 Uddrag fra Slægtsbogen om Attermann-slægten 1590-1970 af Lizzi Knoop. Johanne Kirstine Henderikke Frederikke Sørensen og Frederik

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

Marén fra Brande. af Niels Chr. Kjeldsen Pedersen

Marén fra Brande. af Niels Chr. Kjeldsen Pedersen Marén fra Brande Marén fra Brande af Niels Chr. Kjeldsen Pedersen Forord Egentlig var det min mening kun at fortælle om min moster, Maren Louise Nielsen, der er født den 24. august 1905 i Kærby, Uhre

Læs mere

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening

Årsskrift 2012. Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Årsskrift 2012 Jordløse-Trunderup lokalhistoriske forening Beretning 2011 Året begyndte med en generalforsamling i god ro og orden. Bagefter var der foredrag af Rikke Godtfredsen, vores sognepræst. Hun

Læs mere