Erindringer fra Åstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erindringer fra Åstrup"

Transkript

1 Erindringer fra Åstrup Anders Kallestrup 2010

2 Indlæg af Anders Kallestrup der som den ældste i Åstrup, 87 år, er blevet dømt til at fortælle lidt af det som jeg har oplevet i de 42 år jeg sammen med Rigmor (plus 18 år her på Engvej 6) boede på ejendommen Torndal. Vi kom til Viborg egnen i Rigmor som kokkepige hos Doktor Bang. Jeg som forkarl hos P. Møller Tougård, hvor jeg blev et helt år. Det var der ikke mange der gjorde. Det var i Da havde vi været kærester i 4 år og ville gerne giftes. Rigmor var fra 1927, jeg fra Vi var omtrent nabobørn i Thorsager sogn på Djursland og blev begge døbt, konfirmeret og viet i Thorsager rundkirke. Vi fik i januar 1948 arbejde på 2 gårde i Schweiz ikke langt fra hinanden. Schweiz var jo ikke med i krigen, derfor ingen rationering som hjemme. Vi købte bl.a. alt vores sengetøj og nyt tøj af engelsk kamgarn og nylon strømper (det højest opnåelige). Vi sendte også en del hjem bl.a. til farbror Kresten, politibetjent i Viborg. Hos hvem vi efter hjemkomsten den 1. november hentede betalingen. Han sidder og læser Viborg Stifts Folkeblad og siger så: Her skal I bare se, min fætter Jørgen i Åstrup har ejendommen til salg, det er lige noget for jer. Min husbond Hans Mayer, Marianne, Rigmor og jeg ved Rhone Gletscher. Vi får vores forældre Peder Feldballe og Samuel Kallestrup herop og køber ejendommen: 12 tdr. land, 2 små heste, 3 køer og en gylt med fra Samuel Kallestrup og 1 kvie fra Peder Feldballe og 15 høns: Kr ,00 Jorden er sandbakker og sur mosejord som bliver drænet med tilskud og lån fra Hedeselskabet. 2

3 Så hjem til Thorsager og får papirerne ordnet og forberedelser til bryllup. Det skulle selvfølgelig holdes ved mine svigerforældre og blev fastsat til den Der skulle sendes invitationer alt stadig var rationeret. ud til ca. 50 og de mødte alle med rationerings-mærker, da Rigmor og Anders Kallestrup, Som nævnt blev vi viet i Thorsager Kirke og det var selvfølgelig det vigtigste. Der var bare et problem. Hvem skulle vie os? Sognepræsten eller hjælpepræsten der var missionsk? Rigmors forældre var jo nærmest grundtvigianere mens mine var indremissionske. Det blev sognepræsten, og ved bordet sad begge præster med fruer over for os. De har sikkert moret sig kosteligt. Nå, men Åstrup hørte jo hjemme i Rødding, Løvel, Pederstrup rup Kommune, ikke nogen stor by. Hvis vi begynder fra en ende af, var den første gård fra Løvel siden Eskildgård, Dalbækgård, så Agathelund og Engholm, min ejendom Torndal og Bakkely. Ved hovedvej A13 ligger Dorcheusminde og Thorsagergaard rd samt de 3 ejendomme, der er udstykket fra Thorsagergaard sammen med Torndal og Bakkely. Ved udstykningen i 1907 købte Verner Lassen senere 17 tdl. eng af Årup, Kallestrup. Gårdene i rækkefølge med deres daværende og nuværende ejere: Eskildgård v/olga & Åge Bust Dalbækgård v/mette & Kristian Kristiansen Agathelund v/kirstine & Kr. Beck Engholm v/katrine & Thorvald Thougård nu Vinie & Henning Bust nu Signe & Torben Hougård nu Inger Møller & Lars Nielsen nu Kirsten & Johannes Nielsen 3

4 Torndal v/larsine & Jørgen Jørgensen nu Karin & Thorkild Kallestrup Bakkely v/petrine & P Narris (Nørreris Christensen) nu Rasmus Larsen Dorcheusminde v/johanne & Esper Lykkegård Thorsagergaard v/minna & Verner Lassen nu Anni Sørensen & Kim M. Hansen nu Bee & Palle Lassen Og de 3 ejendomme på stribe: Minna & S. Bundgaard Emilie & Ejner Pedersen Inger & Th. Nørskov nu Henny Nielsen & Allan Lausten pt. til salg nu Gitte & Kim Siggaard Plus et mindre hus som Ernst Trangbæk byggede til svigermoderen Emilie. Larsine Jørgensen Jørgen Jørgensen Jørgen og Larsine købte det gamle bindingsværkshus overfor smeden i Løvel og han fik nogle småjobs som at sætte vinduesglas i og kræve sygekassepenge op, og Larsine kom til at passe ind- og udlevering af frysepakker i det fælles frysehus i Løvel (nu solcenter). Vi fik lært at spare under Besættelsen ( ) og det kan måske af nogle misforstås. Ganske vist var der nogle som havde tjent penge ved tyskerne under besættelsen, men dem fik skattevæsnet fat på ved krigens slutning i 1945, hvor der kom en pengeombytning og ingen kunne få mere end 500 kr. byttet til nye kroner uden at skulle dokumentere at de ikke var tjent på tyskerne. Det var før kildeskatten blev indført. Vi blev sat i skat af et privatforbrug som skattevæsnet selv bestemte + afdraget gæld. Det kunne dog omgås ved at føre regnskab. Men det var der ikke så mange der gjorde, da det også kunne omgøres. Blandet andet havde en del glemt at opgive afdragene på prioritetslån, så det kan nok være det kostede dyrt. 4

5 Nogle blev tavse, andre græd. Man kunne også få indkomsten forhøjet, hvis man havde holdt et større gilde. Skattevæsnet læste aviser. Og hvis vi ikke umiddelbart anerkendte ansættelsen, blev vi indkaldt til torskegilde, men det gav sjældent nedslag, da det var de samme, der sammen med skatterådsmedlemmet skulle bestemme indkomstens størrelse. Det var på en måde hårde tider, men vi følte det ikke sådan, for vi var jo alle lige fattige, hvis man kan kalde det sådan. En inspiration til disse linjer kommer fra mit venskab med Jørgen Jørgensen gift med Larsine som vi købte ejendommen af. Han var en værre filur og sagde engang: når jen af os dør, flytter a nier te jer i Åstrup. Han var født på Løvel hede i 1891 som søn af Niels Jørgensen og Jensine Marie. Foruden Jørgen havde de 6 børn som en del i Løvel husker: Christen Jørgensen Else Katrine Jørgensen Søren Jørgensen Jens Jørgensen Marinus Jørgensen Anders Ejner Jørgensen - Kræn Jørgensen - eneste pige - Tromle Søren - Vejmand - i Sønderjylland - Hønsemand i Skals Nu da vi er i gang med Niels Jørgensen, kommer jeg til at mindes en historie som Peter Gårdsted har fortalt mig; sandsynligvis en genfortælling fra hans far, Aksel Gårdsted i Vrå. Niels Jørgensen var broder til min bedstemor Johanne i Vrå. Hun var gift med Niels Christian Christensen Nedergård og fik 5 børn, men han døde 39 år gammel. Så var hun alene med gården og 5 børn, men på den anden side af vejen gik en ung mand: Niels Nielsen Kallestrup (min bedstefar), han var lige kommet hjem fra militæret og opdagede så at hans kæreste var blevet gravid og at det umuligt kunne være ham, der var faren, så han blev bestyrer for bedstemor og gift med hende og fik 5 børn mere. Og Niels Jørgensen erkendte sin skyld og bosatte sig sammen med hende på Løvel hede, kaldet Pjaltenborg. Da Rigmor og jeg købte ejendommen i Åstrup, regnede vi med at det var en foreløbig bopæl, men der tog vi heldigvis fejl for vi blev der fra , hvor vi blev afløst af sønnen Thorkild og konen Karin (storkemor). Årsagen til at vi blev der så mange år skyldes flere ting. Først og fremmest det gode naboskab mellem gårdmænd og husmænd. Om vinteren blev der holdt kaffegilder med et spil kort først på aftenen. 5

6 Så skulle vi jo ved 10 tiden ud i stalden, der jo var fejet ekstra i dagens anledning og strøet sand på gangen og et godt lag strøelse ved dyrene, og vi skulle jo også af med den obligatoriske øl, men så gik der jo heller ikke noget til spilde. I mellemtiden havde damerne dækket stort kaffebord med hjemmebagt kringle, æblekage og lagkage og 2-3 slags småkager - alt sammen hjemmelavet. Først ved 12 tiden gik eller cyklede vi hjem. Enkelte havde fået bil, andre, Kristian og Mette kom på den grå Ferguson. Men først i 1953 fik vi bil. Det var en totakts D.K.W. med karosseri af træ og krydsfiner overtrukket med noget kunststof, som vi pudsede med skosværte når vi skulle i byen. Jeg har engang taget bagsæderne ud og kørt 6 smågrise over til farbror Ejner i Vrå, men kun én gang. På færgen til Sjælland, ca Vel var det en travl tid, men vi fik også tid til at få børn. I 1950 fik vi Bente gift med Erik I 1953 fik vi Margrethe gift med Ib I 1960 fik vi Thorkild gift med Karin Det var i grunden ikke så dårlige tider for landbruget i halvtredserne. Vi kunne igen få kunstgødning og avle en smule og smågrise kunne komme i nærheden af 100 kr. stykket. Vi fik efterhånden 6 grissøer og måtte jo så have en orne, og det var nok vores bedste investering, for der var mange som kun havde 1 eller 2 søer og de kom og afleverede dem når de var vrag og fik dem med hjem og jeg fik 10 kr. ikke så ilde. Nogen gange måtte de dog overnatte et par døgn. Min sjoveste kunde var en so henne fra Thorvald Tougård på Engholm, når den var tjenlig lukkede Thorvald den ud, og så gik han ind og ringede, at nu kom hun og ganske rigtig, der gik kun ganske få minutter så var hun ude i gården en tur på 700 m. Hun blev så lukket ind til ornen og dagen efter lukkede jeg hende ud og ringede, at nu kom hun hjem og det gjorde hun hver gang og hun fik så omtrent garanteret 10 grise for den 10 er. 6

7 Det var i hvert fald en bedre forretning end at køre mælk, som jeg gjorde i 2 ½ år med de 2 heste og en stiv vogn med jernhjul. Fik dog en gummivogn men den punkterede hele tiden og det var næsten umuligt at købe nye dæk. Den højeste dagløn jeg kom på var 13,25 kr. om dagen og turen varede 3 til 4 timer, afhængig af hvor mange varer jeg skulle have med retur fra bager og brugsforening og hvor mange gange der var kaffepause, ofte sammen med posten Ejvind Trangbæk. Så skulle vi veksle nyheder. Gårdmændene var alle venstremænd. Posten var vistnok Socialdemokrat, husmændene var mest Radikale og jeg selv var til Dansk Samling en overgang. En indtægtskilde under krigen og op i halvtredserne var fremstilling og salg af tørv og formbrændsel. Formbrændsel er jo tørt sammenpresset tørvesmul, som vi harvede op med en let harve og skrabte sammen på håndkraft og læssede op på en vogn og kørte i store dynger klar til presning. Agathelund 1900 På Agathelund, hvor den største fabrikation fandt sted, byggede man et helt hus ude i engen, hvor der blev installeret både motor og presser samt siloer og lagerplads. Huset står der endnu og bruges som læ for kreaturerne. Der var rigtig god afsætning på formbrændsel, da kul og koks var vanskelig at få, og dyrt var det også. Tørv kunne alle jo selv lave i engen. Hvert hus havde ca. ½ tdr. land et tørveskær. I Løvel var det Langmose. Midt i halvtredserne gik man så efterhånden over til oliefyr og i Løvel til fjernvarme. Det blev ingen succes, for at sige det mildt. Hjemme i Åstrup fyrede vi mest med træ, men et år havde jeg ikke tørt træ nok og ville så lave tørv. Tørvespaden havde vi stadig og Thorkild var ved at være voksen og så kunne han også have godt af at prøve at landbrug var andet end at sidde på en traktor. 7

8 Det gik nu over al forventning, vi fik lavet tørv ude i tørveskæret, hvor så tørvegraven genopstod. Men ak, det skulle jeg nok aldrig have gjort, for Signe Rasmussen, der dengang var meddeler til Viborg Stifts Folkeblad, havde sendt en fotograf ud for at tage et billede af os i arbejde og skrev en længere artikel. Tørvegravning, Åstrup 1980 Næste dag kom en ung fyr i en flot bil og præsenterede sig som konsulent for Naturfredningen og foreholdt mig hvilken lovovertrædelse jeg havde gjort ved at grave et vandhul uden at søge om tilladelse, (men det var jeg da nødt til for at kunne grave tørv), og at jeg under ingen omstændigheder måtte sælge dem. Jeg mente modsat, at det kun var en fordel, for så kunne vi måske igen høre frøerne kvække om aftenen. Det er muligt at jeg sagde et par ting mere, men det har jeg heldigvis glemt og ham hørte jeg ikke mere til. Og tænk så i dag får landmændene betaling for at smadre deres dræninger og sætte engene under vand. Det er godt nok træls, for så gælder den gamle talemåde altså heller ikke mere: De gamle er de ældste, men derfor er det jo ikke altid de unge, der er de klogeste. Hovedvej A13 var i slutningen af 40 erne og i begyndelsen af 50 erne under udbygning. Man flyttede jord fra toppen ved Dronninghøj og ud til begge sider. Det blev udført med hestekøretøjer fra fortrinsvis lokale landmænd, men så mente Amtet, at det blev for dyrt og anlagde en bane med tipvogne, men så blev det for alvor dyrt, påstod Arne Verner Lassen, som en af dem, der kørte med hestevogn. Jorden blev selvfølgelig læsset på tipvognene med skovl af arbejdsmænd, bl.a. Sigurd Olesen, der stødte på et skelet af en mand som han anbragte som frontfigur på en af tipvognene ned til modtagerne i dalen. Det kunne ligne ham den spasmager! Om man nogen sinde fandt ud af hvem den afdøde var, ved jeg ikke. 8

9 Vores nærmeste nabo var P.Narris Peder Nørris Christensen og Petrine. De var flyttet ind 5 år før os altså i Og de købte af Jakob Skals. (Det er altså noget jeg har fået fortalt af Jørgen) Dagen efter Jakob Skals var flyttet ind, gik han over til Jørgen og Larsine og præsenterede sig: A er bette, men A er fanden neme stærk. Familien Nørris Christensen Det tvivlede Jørgen vist ikke på. Der blev nu ikke brug for alle de kræfter Jakob havde, selvom hans høns gik over og hakkede og spiste af Larsines fremspirede urtesager. Det blev Jørgen der måtte klare det. Det gjorde han på følgende måde: En dag Jakob og konen gik i deres have, gik Larsine og Jørgen i deres egen have og Jørgen havde en kurv på armen og snakkede højt: Har du set at her ligger en redefuld æg, han samlede dem op i kurven og endnu en redefuld dukkede op. Næste dag lavede Jakob en hønsegård og fik lukket for den trafik. Det var egentlig Petrine der døbte stedet Bakkely, hvilket passer fint, da vi har den fineste udsigt ud over Skals å-dalen med risene ude i tørveskærene hvor nattergalen og de andre fugle rigtigt underholder os om foråret og om vinteren er det ræven, rådyrene og harerne der dog ikke er så mange af mere, fordi musvågerne har formeret sig alt for meget på grund af fredningen. På den anden side havde vi sandbakkerne. Tro nu ikke at det kun er sand, for enkelte steder kommer man ned i ler og det breder sig ud i de dybe grave hvor der blev hentet ler til et teglværk, som lå på den anden side af vejen. P. Narris har fortalt at Bjerregrav Mejeri er bygget af sten derfra. For øvrigt er der også lergrave på Agathelund og mindst et teglværk. Udviklingen eller afviklingen af landbruget, som er sket i disse år, ses tydeligt fra da næsten alle, store som små levede af det som vi producerede, til i dag hvor begge eller den ene måtte ud og tjene flere penge for ikke at komme bag efter de øvrige i samfundet. Ikke nødvendigvis af nød. For vores vedkommende foregik det på den måde: Harry Feldt-Rasmussen, Stabslæge, købte i 1960 Agathelund, uden nogen sinde at have haft med landbrug at gøre. Den var på daværende tidspunkt omtrent en ødegård. Mark og eng var forsømte og kælderen i stuehuset var lavet om til opdræt af fedekyllinger. 9

10 Jeg blev ansat som bestyrer. Skulle have kr for et år. Der var en traktor som jeg så også kunne bruge til at passe min egen jord. Selvbinder i Åstrup De næste 22 rigtig gode år kunne der skrives en tyk bog om, men det vil jeg ikke plage nogen med. Hjemme på ejendommen blev Rigmor så bestyrer og det var hun også god til. Især til at passe søer og smågrise. Vi beholdt søerne og ornerne. På et tidspunkt havde hun en gris Trunte, som ingen pat kunne få hos moderen, så Rigmor flaskede den op og den blev så kælen, at den fulgte hende overalt. En gang vi havde gæster og gik en lang tur ud af engvejen var Trunte med, men så pludselig stod den og vejrede og så strøg den pludselig hjemad i fuld fart, da den opdagede at Rigmor ikke var med. Trunte kom aldrig i vores eget saltkar! Efter 22 år på Agathelund, var jeg efterhånden blevet 61 år og i 1990 overtog Thorkild og Karin ejendommen og Rigmor og jeg flyttede til Løvel, Engvej 6. Så gik Rigmor på forskellige kurser som almuemaling, kjolesyning m.m. og jeg til billedskæring, og jeg sidder stadig og snitter i træ, men desværre alene. Det var for ca. 1 ½ år siden, den at Rigmor døde, men heldigvis kom hun ikke til at lide i mange dage. Ja kun timer, og vi havde endda sådan glædet os til at vi kunne fejre diamantbryllup 3 uger senere og indbydelserne var sendt ud, så det blev en helt anderledes højtidelighed. Anders Kallestrup, Engvej 6, Løvel 10

11 P.S. Hermed disse linjer som en tak fra en indvandrer til naboer og venner og med håb om at nogen vil fortsætte; f.eks. et par halvgamle indfødte som Sigvald Bust og Gunner Vesterby, der ved meget mere end mig. Måske nogen ville medvirke til at få den gamle vej langs med engen fra Agathelund til Løvel Vandmølle gjort farbar igen. Den ville blive eftertragtet af mange motionister. Man vil bl.a. bemærke, at der er lavet en tunnel så Vesterbys kvier uhindret kan fortsætte helt ud til Skals Å. Den er lavet af P. Vesterby. Vær venlig Johannes at få undersøgt om din bedstefar havde søgt om byggetilladelse. Han havde i hvert fald ikke spurgt sin nabo Chr. Christiansen som om aftnen i den våde cement ridsede: 60 cm. for høj og burde nedrives! Nu da vi er ved Chr. Christiansen, hans far Niels Christiansen på Dalbækgård byggede nyt stuehus i 1912 og ved den lejlighed blev der indmuret en flaskepost, som dukkede op da Signe og Torben Hougaard hakkede en mursten ud for at kunne hulmursisolere. Her er flaskeposten indscannet med den nøjagtige tekst: ( oversættelse på næste side). 11

12 (Forside / side 1) Ano 1912 Lod Niels Christiansen og Hustru Thomine f. Jensen Dette Huus bygge. Gud give at den maa blive Dem og Deres Efterkommer til gavn og glæde. Murarbejdet udførtes af Muremester Christian Vindstrup, Skals. Tømmerarbejdet af Niels Hansen, do Tækket af Cementstøber Jensen, do Fasadestenen leveredes af Søren Skaarup, Hvornum Teglværk. Tømmeret af Ambrosius, Skals (Bagside / side 2) Gaarden Matrikel Nr. 1 af Aastrup blev kjøbt af Fr. Bjerregaard af Sødal 1846 til Søren Pedersen som solgte den aar 1848 til Peder Christian Nielsen Kjærsgaard for 900 RigsDaler eller 1800 Kr. Aar 1890 afstodes Gaarden til Niels Christiansen for 8000 Kr. Aar 1901 bygdes der en Kørelade m.m. Gud skjærmer os for Ild og Vold. 12

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Give-egnens Klondyke Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum

Give-egnens Klondyke Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum Give-egnens Klondyke Jesper Bækgaard, Give-Egnens Museum Artiklen er baseret på interviews med Marinus Sørensen og Hans Jørgen Lauritzen, begge Give Når man cyklede ud igennem Bæksgaard Mose til Vorslunde

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Landbrug i gamle dage på markarbejde

Landbrug i gamle dage på markarbejde Landbrug i gamle dage på markarbejde Blandt Lokalhistorisk Arkivs over 10.000 billeder fra den tidligere Støvring Kommune er en hel del, der fortæller om arbejdet i landbruget før i tiden. En del af billederne

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Søren Christian Christiansen Stenshede. f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst.

Søren Christian Christiansen Stenshede. f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst. 1 Søren Christian Christiansen Stenshede f. 1863 i Mosbjerg. d. 1956 i Mygdal. En kraftkarl fyldt af humor, livsglæde og virkelyst. 2 Da Bjergby-Mygdal Lokalhistoriske forenings 25 års jubilæum nærmede

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013

Succes med Slagtesvin Velkommen. Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Succes med Slagtesvin Velkommen Ved Direktør Nicolaj Nørgaard 19. juni 2013 Slagtesvin Hvordan gør vi det bedst? Top orner Genetisk potentiale bestemmes tidligt i dyrets liv 3 Risiko for mavesår Formaling

Læs mere

INDHOLD. 17 Bedstemor Ands æg. 18 100 magiske døre. 19 To ure. 20 Send more money. 21 Minen. 22 Andersens børn. 23 Missionæren. 24 Træer på stribe

INDHOLD. 17 Bedstemor Ands æg. 18 100 magiske døre. 19 To ure. 20 Send more money. 21 Minen. 22 Andersens børn. 23 Missionæren. 24 Træer på stribe INDHOLD 5 Trolden ved broen 6 Konen med æggene 7 Abdallahs hjælp 8 Cigaretskodderne 9 Bennys badekar 10 Landmandens ekspropriering 11 Den mindre kvikke tjener 12 Edderkoppen 13 Ræven, hønen og majskolben

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Skattejagt på Amalienborg

Skattejagt på Amalienborg Skattejagt på Amalienborg Nr. 2 Skattejagten på Amalienborgmuseet er planlagt som en rundtur i museets værelser. Inden I går i gang med at løse opgaverne, er museet nødt til at gøre opmærksom på, at det

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere