Erindringer fra Åstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erindringer fra Åstrup"

Transkript

1 Erindringer fra Åstrup Anders Kallestrup 2010

2 Indlæg af Anders Kallestrup der som den ældste i Åstrup, 87 år, er blevet dømt til at fortælle lidt af det som jeg har oplevet i de 42 år jeg sammen med Rigmor (plus 18 år her på Engvej 6) boede på ejendommen Torndal. Vi kom til Viborg egnen i Rigmor som kokkepige hos Doktor Bang. Jeg som forkarl hos P. Møller Tougård, hvor jeg blev et helt år. Det var der ikke mange der gjorde. Det var i Da havde vi været kærester i 4 år og ville gerne giftes. Rigmor var fra 1927, jeg fra Vi var omtrent nabobørn i Thorsager sogn på Djursland og blev begge døbt, konfirmeret og viet i Thorsager rundkirke. Vi fik i januar 1948 arbejde på 2 gårde i Schweiz ikke langt fra hinanden. Schweiz var jo ikke med i krigen, derfor ingen rationering som hjemme. Vi købte bl.a. alt vores sengetøj og nyt tøj af engelsk kamgarn og nylon strømper (det højest opnåelige). Vi sendte også en del hjem bl.a. til farbror Kresten, politibetjent i Viborg. Hos hvem vi efter hjemkomsten den 1. november hentede betalingen. Han sidder og læser Viborg Stifts Folkeblad og siger så: Her skal I bare se, min fætter Jørgen i Åstrup har ejendommen til salg, det er lige noget for jer. Min husbond Hans Mayer, Marianne, Rigmor og jeg ved Rhone Gletscher. Vi får vores forældre Peder Feldballe og Samuel Kallestrup herop og køber ejendommen: 12 tdr. land, 2 små heste, 3 køer og en gylt med fra Samuel Kallestrup og 1 kvie fra Peder Feldballe og 15 høns: Kr ,00 Jorden er sandbakker og sur mosejord som bliver drænet med tilskud og lån fra Hedeselskabet. 2

3 Så hjem til Thorsager og får papirerne ordnet og forberedelser til bryllup. Det skulle selvfølgelig holdes ved mine svigerforældre og blev fastsat til den Der skulle sendes invitationer alt stadig var rationeret. ud til ca. 50 og de mødte alle med rationerings-mærker, da Rigmor og Anders Kallestrup, Som nævnt blev vi viet i Thorsager Kirke og det var selvfølgelig det vigtigste. Der var bare et problem. Hvem skulle vie os? Sognepræsten eller hjælpepræsten der var missionsk? Rigmors forældre var jo nærmest grundtvigianere mens mine var indremissionske. Det blev sognepræsten, og ved bordet sad begge præster med fruer over for os. De har sikkert moret sig kosteligt. Nå, men Åstrup hørte jo hjemme i Rødding, Løvel, Pederstrup rup Kommune, ikke nogen stor by. Hvis vi begynder fra en ende af, var den første gård fra Løvel siden Eskildgård, Dalbækgård, så Agathelund og Engholm, min ejendom Torndal og Bakkely. Ved hovedvej A13 ligger Dorcheusminde og Thorsagergaard rd samt de 3 ejendomme, der er udstykket fra Thorsagergaard sammen med Torndal og Bakkely. Ved udstykningen i 1907 købte Verner Lassen senere 17 tdl. eng af Årup, Kallestrup. Gårdene i rækkefølge med deres daværende og nuværende ejere: Eskildgård v/olga & Åge Bust Dalbækgård v/mette & Kristian Kristiansen Agathelund v/kirstine & Kr. Beck Engholm v/katrine & Thorvald Thougård nu Vinie & Henning Bust nu Signe & Torben Hougård nu Inger Møller & Lars Nielsen nu Kirsten & Johannes Nielsen 3

4 Torndal v/larsine & Jørgen Jørgensen nu Karin & Thorkild Kallestrup Bakkely v/petrine & P Narris (Nørreris Christensen) nu Rasmus Larsen Dorcheusminde v/johanne & Esper Lykkegård Thorsagergaard v/minna & Verner Lassen nu Anni Sørensen & Kim M. Hansen nu Bee & Palle Lassen Og de 3 ejendomme på stribe: Minna & S. Bundgaard Emilie & Ejner Pedersen Inger & Th. Nørskov nu Henny Nielsen & Allan Lausten pt. til salg nu Gitte & Kim Siggaard Plus et mindre hus som Ernst Trangbæk byggede til svigermoderen Emilie. Larsine Jørgensen Jørgen Jørgensen Jørgen og Larsine købte det gamle bindingsværkshus overfor smeden i Løvel og han fik nogle småjobs som at sætte vinduesglas i og kræve sygekassepenge op, og Larsine kom til at passe ind- og udlevering af frysepakker i det fælles frysehus i Løvel (nu solcenter). Vi fik lært at spare under Besættelsen ( ) og det kan måske af nogle misforstås. Ganske vist var der nogle som havde tjent penge ved tyskerne under besættelsen, men dem fik skattevæsnet fat på ved krigens slutning i 1945, hvor der kom en pengeombytning og ingen kunne få mere end 500 kr. byttet til nye kroner uden at skulle dokumentere at de ikke var tjent på tyskerne. Det var før kildeskatten blev indført. Vi blev sat i skat af et privatforbrug som skattevæsnet selv bestemte + afdraget gæld. Det kunne dog omgås ved at føre regnskab. Men det var der ikke så mange der gjorde, da det også kunne omgøres. Blandet andet havde en del glemt at opgive afdragene på prioritetslån, så det kan nok være det kostede dyrt. 4

5 Nogle blev tavse, andre græd. Man kunne også få indkomsten forhøjet, hvis man havde holdt et større gilde. Skattevæsnet læste aviser. Og hvis vi ikke umiddelbart anerkendte ansættelsen, blev vi indkaldt til torskegilde, men det gav sjældent nedslag, da det var de samme, der sammen med skatterådsmedlemmet skulle bestemme indkomstens størrelse. Det var på en måde hårde tider, men vi følte det ikke sådan, for vi var jo alle lige fattige, hvis man kan kalde det sådan. En inspiration til disse linjer kommer fra mit venskab med Jørgen Jørgensen gift med Larsine som vi købte ejendommen af. Han var en værre filur og sagde engang: når jen af os dør, flytter a nier te jer i Åstrup. Han var født på Løvel hede i 1891 som søn af Niels Jørgensen og Jensine Marie. Foruden Jørgen havde de 6 børn som en del i Løvel husker: Christen Jørgensen Else Katrine Jørgensen Søren Jørgensen Jens Jørgensen Marinus Jørgensen Anders Ejner Jørgensen - Kræn Jørgensen - eneste pige - Tromle Søren - Vejmand - i Sønderjylland - Hønsemand i Skals Nu da vi er i gang med Niels Jørgensen, kommer jeg til at mindes en historie som Peter Gårdsted har fortalt mig; sandsynligvis en genfortælling fra hans far, Aksel Gårdsted i Vrå. Niels Jørgensen var broder til min bedstemor Johanne i Vrå. Hun var gift med Niels Christian Christensen Nedergård og fik 5 børn, men han døde 39 år gammel. Så var hun alene med gården og 5 børn, men på den anden side af vejen gik en ung mand: Niels Nielsen Kallestrup (min bedstefar), han var lige kommet hjem fra militæret og opdagede så at hans kæreste var blevet gravid og at det umuligt kunne være ham, der var faren, så han blev bestyrer for bedstemor og gift med hende og fik 5 børn mere. Og Niels Jørgensen erkendte sin skyld og bosatte sig sammen med hende på Løvel hede, kaldet Pjaltenborg. Da Rigmor og jeg købte ejendommen i Åstrup, regnede vi med at det var en foreløbig bopæl, men der tog vi heldigvis fejl for vi blev der fra , hvor vi blev afløst af sønnen Thorkild og konen Karin (storkemor). Årsagen til at vi blev der så mange år skyldes flere ting. Først og fremmest det gode naboskab mellem gårdmænd og husmænd. Om vinteren blev der holdt kaffegilder med et spil kort først på aftenen. 5

6 Så skulle vi jo ved 10 tiden ud i stalden, der jo var fejet ekstra i dagens anledning og strøet sand på gangen og et godt lag strøelse ved dyrene, og vi skulle jo også af med den obligatoriske øl, men så gik der jo heller ikke noget til spilde. I mellemtiden havde damerne dækket stort kaffebord med hjemmebagt kringle, æblekage og lagkage og 2-3 slags småkager - alt sammen hjemmelavet. Først ved 12 tiden gik eller cyklede vi hjem. Enkelte havde fået bil, andre, Kristian og Mette kom på den grå Ferguson. Men først i 1953 fik vi bil. Det var en totakts D.K.W. med karosseri af træ og krydsfiner overtrukket med noget kunststof, som vi pudsede med skosværte når vi skulle i byen. Jeg har engang taget bagsæderne ud og kørt 6 smågrise over til farbror Ejner i Vrå, men kun én gang. På færgen til Sjælland, ca Vel var det en travl tid, men vi fik også tid til at få børn. I 1950 fik vi Bente gift med Erik I 1953 fik vi Margrethe gift med Ib I 1960 fik vi Thorkild gift med Karin Det var i grunden ikke så dårlige tider for landbruget i halvtredserne. Vi kunne igen få kunstgødning og avle en smule og smågrise kunne komme i nærheden af 100 kr. stykket. Vi fik efterhånden 6 grissøer og måtte jo så have en orne, og det var nok vores bedste investering, for der var mange som kun havde 1 eller 2 søer og de kom og afleverede dem når de var vrag og fik dem med hjem og jeg fik 10 kr. ikke så ilde. Nogen gange måtte de dog overnatte et par døgn. Min sjoveste kunde var en so henne fra Thorvald Tougård på Engholm, når den var tjenlig lukkede Thorvald den ud, og så gik han ind og ringede, at nu kom hun og ganske rigtig, der gik kun ganske få minutter så var hun ude i gården en tur på 700 m. Hun blev så lukket ind til ornen og dagen efter lukkede jeg hende ud og ringede, at nu kom hun hjem og det gjorde hun hver gang og hun fik så omtrent garanteret 10 grise for den 10 er. 6

7 Det var i hvert fald en bedre forretning end at køre mælk, som jeg gjorde i 2 ½ år med de 2 heste og en stiv vogn med jernhjul. Fik dog en gummivogn men den punkterede hele tiden og det var næsten umuligt at købe nye dæk. Den højeste dagløn jeg kom på var 13,25 kr. om dagen og turen varede 3 til 4 timer, afhængig af hvor mange varer jeg skulle have med retur fra bager og brugsforening og hvor mange gange der var kaffepause, ofte sammen med posten Ejvind Trangbæk. Så skulle vi veksle nyheder. Gårdmændene var alle venstremænd. Posten var vistnok Socialdemokrat, husmændene var mest Radikale og jeg selv var til Dansk Samling en overgang. En indtægtskilde under krigen og op i halvtredserne var fremstilling og salg af tørv og formbrændsel. Formbrændsel er jo tørt sammenpresset tørvesmul, som vi harvede op med en let harve og skrabte sammen på håndkraft og læssede op på en vogn og kørte i store dynger klar til presning. Agathelund 1900 På Agathelund, hvor den største fabrikation fandt sted, byggede man et helt hus ude i engen, hvor der blev installeret både motor og presser samt siloer og lagerplads. Huset står der endnu og bruges som læ for kreaturerne. Der var rigtig god afsætning på formbrændsel, da kul og koks var vanskelig at få, og dyrt var det også. Tørv kunne alle jo selv lave i engen. Hvert hus havde ca. ½ tdr. land et tørveskær. I Løvel var det Langmose. Midt i halvtredserne gik man så efterhånden over til oliefyr og i Løvel til fjernvarme. Det blev ingen succes, for at sige det mildt. Hjemme i Åstrup fyrede vi mest med træ, men et år havde jeg ikke tørt træ nok og ville så lave tørv. Tørvespaden havde vi stadig og Thorkild var ved at være voksen og så kunne han også have godt af at prøve at landbrug var andet end at sidde på en traktor. 7

8 Det gik nu over al forventning, vi fik lavet tørv ude i tørveskæret, hvor så tørvegraven genopstod. Men ak, det skulle jeg nok aldrig have gjort, for Signe Rasmussen, der dengang var meddeler til Viborg Stifts Folkeblad, havde sendt en fotograf ud for at tage et billede af os i arbejde og skrev en længere artikel. Tørvegravning, Åstrup 1980 Næste dag kom en ung fyr i en flot bil og præsenterede sig som konsulent for Naturfredningen og foreholdt mig hvilken lovovertrædelse jeg havde gjort ved at grave et vandhul uden at søge om tilladelse, (men det var jeg da nødt til for at kunne grave tørv), og at jeg under ingen omstændigheder måtte sælge dem. Jeg mente modsat, at det kun var en fordel, for så kunne vi måske igen høre frøerne kvække om aftenen. Det er muligt at jeg sagde et par ting mere, men det har jeg heldigvis glemt og ham hørte jeg ikke mere til. Og tænk så i dag får landmændene betaling for at smadre deres dræninger og sætte engene under vand. Det er godt nok træls, for så gælder den gamle talemåde altså heller ikke mere: De gamle er de ældste, men derfor er det jo ikke altid de unge, der er de klogeste. Hovedvej A13 var i slutningen af 40 erne og i begyndelsen af 50 erne under udbygning. Man flyttede jord fra toppen ved Dronninghøj og ud til begge sider. Det blev udført med hestekøretøjer fra fortrinsvis lokale landmænd, men så mente Amtet, at det blev for dyrt og anlagde en bane med tipvogne, men så blev det for alvor dyrt, påstod Arne Verner Lassen, som en af dem, der kørte med hestevogn. Jorden blev selvfølgelig læsset på tipvognene med skovl af arbejdsmænd, bl.a. Sigurd Olesen, der stødte på et skelet af en mand som han anbragte som frontfigur på en af tipvognene ned til modtagerne i dalen. Det kunne ligne ham den spasmager! Om man nogen sinde fandt ud af hvem den afdøde var, ved jeg ikke. 8

9 Vores nærmeste nabo var P.Narris Peder Nørris Christensen og Petrine. De var flyttet ind 5 år før os altså i Og de købte af Jakob Skals. (Det er altså noget jeg har fået fortalt af Jørgen) Dagen efter Jakob Skals var flyttet ind, gik han over til Jørgen og Larsine og præsenterede sig: A er bette, men A er fanden neme stærk. Familien Nørris Christensen Det tvivlede Jørgen vist ikke på. Der blev nu ikke brug for alle de kræfter Jakob havde, selvom hans høns gik over og hakkede og spiste af Larsines fremspirede urtesager. Det blev Jørgen der måtte klare det. Det gjorde han på følgende måde: En dag Jakob og konen gik i deres have, gik Larsine og Jørgen i deres egen have og Jørgen havde en kurv på armen og snakkede højt: Har du set at her ligger en redefuld æg, han samlede dem op i kurven og endnu en redefuld dukkede op. Næste dag lavede Jakob en hønsegård og fik lukket for den trafik. Det var egentlig Petrine der døbte stedet Bakkely, hvilket passer fint, da vi har den fineste udsigt ud over Skals å-dalen med risene ude i tørveskærene hvor nattergalen og de andre fugle rigtigt underholder os om foråret og om vinteren er det ræven, rådyrene og harerne der dog ikke er så mange af mere, fordi musvågerne har formeret sig alt for meget på grund af fredningen. På den anden side havde vi sandbakkerne. Tro nu ikke at det kun er sand, for enkelte steder kommer man ned i ler og det breder sig ud i de dybe grave hvor der blev hentet ler til et teglværk, som lå på den anden side af vejen. P. Narris har fortalt at Bjerregrav Mejeri er bygget af sten derfra. For øvrigt er der også lergrave på Agathelund og mindst et teglværk. Udviklingen eller afviklingen af landbruget, som er sket i disse år, ses tydeligt fra da næsten alle, store som små levede af det som vi producerede, til i dag hvor begge eller den ene måtte ud og tjene flere penge for ikke at komme bag efter de øvrige i samfundet. Ikke nødvendigvis af nød. For vores vedkommende foregik det på den måde: Harry Feldt-Rasmussen, Stabslæge, købte i 1960 Agathelund, uden nogen sinde at have haft med landbrug at gøre. Den var på daværende tidspunkt omtrent en ødegård. Mark og eng var forsømte og kælderen i stuehuset var lavet om til opdræt af fedekyllinger. 9

10 Jeg blev ansat som bestyrer. Skulle have kr for et år. Der var en traktor som jeg så også kunne bruge til at passe min egen jord. Selvbinder i Åstrup De næste 22 rigtig gode år kunne der skrives en tyk bog om, men det vil jeg ikke plage nogen med. Hjemme på ejendommen blev Rigmor så bestyrer og det var hun også god til. Især til at passe søer og smågrise. Vi beholdt søerne og ornerne. På et tidspunkt havde hun en gris Trunte, som ingen pat kunne få hos moderen, så Rigmor flaskede den op og den blev så kælen, at den fulgte hende overalt. En gang vi havde gæster og gik en lang tur ud af engvejen var Trunte med, men så pludselig stod den og vejrede og så strøg den pludselig hjemad i fuld fart, da den opdagede at Rigmor ikke var med. Trunte kom aldrig i vores eget saltkar! Efter 22 år på Agathelund, var jeg efterhånden blevet 61 år og i 1990 overtog Thorkild og Karin ejendommen og Rigmor og jeg flyttede til Løvel, Engvej 6. Så gik Rigmor på forskellige kurser som almuemaling, kjolesyning m.m. og jeg til billedskæring, og jeg sidder stadig og snitter i træ, men desværre alene. Det var for ca. 1 ½ år siden, den at Rigmor døde, men heldigvis kom hun ikke til at lide i mange dage. Ja kun timer, og vi havde endda sådan glædet os til at vi kunne fejre diamantbryllup 3 uger senere og indbydelserne var sendt ud, så det blev en helt anderledes højtidelighed. Anders Kallestrup, Engvej 6, Løvel 10

11 P.S. Hermed disse linjer som en tak fra en indvandrer til naboer og venner og med håb om at nogen vil fortsætte; f.eks. et par halvgamle indfødte som Sigvald Bust og Gunner Vesterby, der ved meget mere end mig. Måske nogen ville medvirke til at få den gamle vej langs med engen fra Agathelund til Løvel Vandmølle gjort farbar igen. Den ville blive eftertragtet af mange motionister. Man vil bl.a. bemærke, at der er lavet en tunnel så Vesterbys kvier uhindret kan fortsætte helt ud til Skals Å. Den er lavet af P. Vesterby. Vær venlig Johannes at få undersøgt om din bedstefar havde søgt om byggetilladelse. Han havde i hvert fald ikke spurgt sin nabo Chr. Christiansen som om aftnen i den våde cement ridsede: 60 cm. for høj og burde nedrives! Nu da vi er ved Chr. Christiansen, hans far Niels Christiansen på Dalbækgård byggede nyt stuehus i 1912 og ved den lejlighed blev der indmuret en flaskepost, som dukkede op da Signe og Torben Hougaard hakkede en mursten ud for at kunne hulmursisolere. Her er flaskeposten indscannet med den nøjagtige tekst: ( oversættelse på næste side). 11

12 (Forside / side 1) Ano 1912 Lod Niels Christiansen og Hustru Thomine f. Jensen Dette Huus bygge. Gud give at den maa blive Dem og Deres Efterkommer til gavn og glæde. Murarbejdet udførtes af Muremester Christian Vindstrup, Skals. Tømmerarbejdet af Niels Hansen, do Tækket af Cementstøber Jensen, do Fasadestenen leveredes af Søren Skaarup, Hvornum Teglværk. Tømmeret af Ambrosius, Skals (Bagside / side 2) Gaarden Matrikel Nr. 1 af Aastrup blev kjøbt af Fr. Bjerregaard af Sødal 1846 til Søren Pedersen som solgte den aar 1848 til Peder Christian Nielsen Kjærsgaard for 900 RigsDaler eller 1800 Kr. Aar 1890 afstodes Gaarden til Niels Christiansen for 8000 Kr. Aar 1901 bygdes der en Kørelade m.m. Gud skjærmer os for Ild og Vold. 12

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen.

Sdr. Kongerslev. Gården ligger på Svanholmsmindevej 8, 9293 Kongerslev, på matrikel nr. 16b og 14c, og ejes pt af Mette Marie Hviid Clausen. Kongerslev Gården i Kongerslev Omkring 1916-18 køber Mormor og Morfar en gård i Kongerslev, som er på 16 tdr. land. På denne gård blev vores mor Nelly og vores moster Ingeborg født d. 17-10-1918. Gården

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Lars Christian Iver Christensen,

Lars Christian Iver Christensen, Han blev født den 23. september 1890 i hjemmet Freerslev mark, Freerslev sogn, Haslev som den 7. og sidste i en søskendeflok. Forældre Jens Christensen og Mette Pedersdatter Blev døbt i Freerslev kirke

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 10 nummererede opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere. Børnene kan se rækkefølgen i det

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Hans Christensen, 1915-1995

Hans Christensen, 1915-1995 I følge min farfar blev Hans født kl. 23.55 den 25. januar 1915, men da uret i stuen gik 10 min. foran, blev datoen noteret som den 26. januar! Han er ældste søn ud af 3. Er hjemmefødt på adressen matr.

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Min første plads Oustrupgaard 1914

Min første plads Oustrupgaard 1914 Min første plads Oustrupgaard 1914 Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller Min første plads Niels Østergaard, Rørbæk, fortæller. Den første plads, jeg havde som tjenestekarl eller dreng, var på Oustrup Møllegaard.

Læs mere

Konfirmationstale , 192, 68, Linedanser, 725

Konfirmationstale , 192, 68, Linedanser, 725 Konfirmationstale 2016 402, 192, 68, Linedanser, 725 1 + 1 = 2, 2 + 2 =4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16 der er tal over alt, I skal regne og jeg tror at I kommer til at stå i valget, om det skal være regning som

Læs mere

Min barndom og ungdom på Thyholm

Min barndom og ungdom på Thyholm EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 24-28 Min barndom og ungdom på Thyholm Niels Mortensen Jeg er født ved Tambohus den 16. juli 1894. Min far var Jens

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

J~ l, I. j G' Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km. Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. ~('i...

J~ l, I. j G' Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km. Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. ~('i... :, Kend din by Sørvad. Fortællesti på 4,5 km > ri" / >< ~('i..... a:..møllevange~o=s;."../ '.' '. J~ l, I.~ j ~' 1.', G' Udarbejdet af: Emma Ahle, Elias Lorentzen, Mathias Christiansen og Emma Sloth. '~

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987

STERUP. Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP Fortalt af Lise Tolbod i 1987 STERUP OMKRING 1918 Da jeg var barn, var der hverken kloakeret, lagt fortov eller nogen ting.- Der var grøfter ned igennem byen og store træer langs med vejene. Det

Læs mere

No. 27 Else Dahl Knudsen

No. 27 Else Dahl Knudsen Else Dahl Knudsen Forældre: nr. 54 Thyge Hansen og nr. 55 Ane Hansen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen, Niels Dahl Knudsen, Thyge Hansen

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? 3. Hvad kommer en stor del af elektriciteten fra på Bornholm? 4. Hvor

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere