FORMANDEN HAR ORDET. arrangementer og ved konstruktive bidrag i den offentlige debat, betyder rigtigt meget for orkestret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDEN HAR ORDET. arrangementer og ved konstruktive bidrag i den offentlige debat, betyder rigtigt meget for orkestret."

Transkript

1 Nr. 32. AUGUST 2011

2 FORMANDEN HAR ORDET Kære Venner. ASOs 75 års jubilæum blev fejret med stjernestunder i Symfonisk sal både i sæsonen 2009/2010 og i den netop afsluttede sæson 2010/2011. Ikke mindst Klaiskoncertorglet har været en ubetinget glæde og vi må være mere end almindeligt tilfredse med både instrumentet og med de mange orgel-musikalske initiativer som indledtes her i foråret og som inddrager både erfarne organister, konservatoriets orgel-studerende og os som tilhørere i dette udvidede musikunivers. Jubilæumsfesten er forbi men det betyder heldigvis ikke, at niveauet for næste koncertsæson er ufestligt tværtimod venter der mange store oplevelser også i den kommende sæson. Det betyder heller ikke et stop for Vennernes støtte til orkestret. Vi er mange Venner efterhånden (flere end 1000!) og det betyder, at vi kan fortsætte med at give gaver og økonomisk støtte blandt andet har vi en finger med i spillet til støtte for den store Mahler-koncert i slutningen af september. Vi ved, at Vennernes fortsatte støtte til ASO, både i form af egentlig økonomisk opbakning og bestemt også i form af den mere uhåndgribelige støtte ved medlemskab i foreningen, ved at købe billetter til koncerterne og andre musikalske 2 arrangementer og ved konstruktive bidrag i den offentlige debat, betyder rigtigt meget for orkestret. Et ofte tilbagevendende emne her i formandens klumme er de trange kår for den klassiske musik. Populær-kulturen har sejret og det er ikke let at skaffe politisk velvilje (læs bevillinger), når der økonomisk krise. Vi musik-elskere må desværre også konstatere, at den siddende kulturminister bestemt ikke er aktivt engageret for musikken. Et enkelt eksempel er, at Vennerne (som I ved) meldte ind i den offentlige debat om den kommende drastiske nedprioritering af klassisk musik på DR med et læserbrev, som blev offentliggjort i Jyllandsposten. Vi sendte naturligvis brevet til både DRs bestyrelse og til kulturministeren og vi fik da også modspil og svar fra DR. Her nogle måneder senere venter vi stadig på et svar fra ministeren... Til gengæld må vi glæde os over, at der lokalpolitisk er langt større lydhørhed og opbakning til klassisk musik og til vores orkester. Vores kulturrådmand, Marc Perera Christensen, har her i foråret 2011 fremlagt en egentlig handlingsplan for en orkesterudvidelse, så Aarhus kan leve op til forventningerne når nu/hvis Aarhus bliver være kulturby i Kulturrådmanden har også velvilligt taget imod vores in-

3 vitation til at fortælle vore læsere om planen: læs mere her i SymfoniInformation. Vennerne har lige fra foreningens start arbejdet på at få opfyldt to store ønsker: en koncertsal dedikeret til symfonisk musik og med optimale øvelses-vilkår for orkestrets musikere og et fuldt besat symfoniorkester. Vi har fået opfyldt ønsket om koncertsalen. Det er fantastisk men Aarhus MÅ også have et fuldt besat orkester til at fylde salen ud. Vi er fortrøstningsfulde. Det er vigtigere end nogensinde før, at ASO får lokal opbakning og Vennerne opfordrer alle medlemmer til at bakke op - og at medvirke til at alle pladser i Symfonisk sal bliver solgt til hver eneste koncert. Den bedste koncert er den levende koncertoplevelse med Aarhus Symfoniorkester i Symfonisk Sal! Tove Christensen, formand For brugere af internettet vil vi minde om foreningens hjemmeside hvor vores program er opdateret og hvor man kan finde sidste-øjebliks-ændringer. Symfoni-Information er medlemsblad for foreningen AARHUS SYMFONIORKESTERS VENNER. Oplag ca. 950 (Uddeles også til orkestrets musikere og administration). Tryk: PH2000. Børkop Bogtryk og Offset. Næste nr. kommer ult. januar Deadline: 11. december 2011!! Redaktør: Mogens Maaløe, Sellerup Strandvej 24, 7080 Børkop Tlf eller adresse: 3

4 AARHUS SYMFONIORKESTERS VENNERS FOND GUSTAV ALBECK- FONDEN Vi vil hermed takke for de bidrag, der af følgende er blevet sendt sammen med kontingentet. Søren Gynther-Sørensen - Bjørn Hvidt-Petersen - Tove Christensen - Per Nielsen - Paul Kirketerp - Bent Søndergaard - Bodil Bülow - Kurt Martinsen - Lena Pedersen - Peter Paaske - Lars Ø. Madsen - Gerda Frandsen - Inge Pedersen - Grethe Rydahl - Henning Møller - Michael Hjernø - Mette Søndergaard - Søren Refskou - Tine Buschmann - Anne Marie Brygmann - Karen Jakobsen - Finn Nielsen - Ulla Ruby - Grethe og Kjeld Sachmann - Søren Ehrenreich-Petersen - Ida og Knud Jeppesen - Jørgen Ladegaard - André Marcks - Puk Woidemann - Inge Nørup - Else og Jens Buus - Jørgen Munck - Margit Madsen - Hans Hegelund - Henning Bentzen - Ida Kjeldsen - Karen Steenholt - Jan hager - Birthe Rath - Kirsten Nielsen - Niels Broni - Lis Lundahl Hørgaard - Marianne Kristensen - Inger Kristensen - Grete og Arne Skaanning - Arne Illeborg - Bo Bagger - Niels Christian Nielsen - Gerda Poulsen - Annemarie Lindvold - Elisabeth Kolstrup - Søren Rath - Tonny Martin Hansen - Lars Slengerich - Morteh Slæbo - Ruth Pedersen - Anne Hyldahl-Ormslev - Britta MacFadyan Bruhn - Thorkil Kryger - Hans Nielsen Samt 31 anonyme givere og Nordea Bank, der jo har en annonce i bladet FONDENS BESTYRELSE: Formand: Tove Christensen Kasserer: Mogens Maaløe Bestyrelsesmedlem: Inge Pedersen Adresser m.v. fremgår af forrige side. 5

5 BEMÆRK VENLIGST: KONCERT-OPTAKTERNE.finder sted ved torsdagskoncerterne, altså ikke ved gentagelserne om fredagen. Optakterne foregår kl. 18,30 i KAMMERMUSIKSALEN. Der er adgang til salen fra kl. 18,20. DE ÅBNE GENERALPRØVER Adgangen til prøverne er via vagten i siden af Musikhuset, så man går direkte ind i den nye foyer ved Symfonisk Sal. Kære Venner. Medlemmer af Symfoniorkestrets Venneforening nyder det store privilegium at kunne overvære udvalgte åbne generalprøver i løbet af en koncertsæson. Det er noget ganske særligt, for det giver mulighed for et unikt indblik i orkestrets arbejde. Det er imidlertid ikke nogen selvfølge, at foreningens medlemmer har dette særlige privilegium og desværre har der på det seneste været nogle eksempler på, at Vennerne til generalprøverne ikke helt har forstået at det er orkestrets kunstneriske arbejde, vi får lov at overvære. Derfor er det beklageligvis nødvendigt at indskærpe spillereglerne for Vennerne. Vi vil nemlig gerne kunne tilbyde vore Venner mulighed for adgang til udvalgte prøver fremover. Man SKAL komme i god tid - ellers kommer man ikke ind! Man SKAL fremvise medlemskort - ellers kommer man ikke ind! Heller ikke hvis man har glemt kortet. Det er FORBUDT at småsnakke under prøvearbejdet. Man SKAL blive siddende til prøven er HELT afsluttet. Vi håber, at alle Vennerne har forståelse for at til fælles bedste skal disse enkle regler overholdes. Så vi minder allervenligst om, at det jo ikke er en selvfølge, at prøverne kan overværes. Det er en stor tjeneste, Aarhus Symfoniorkester gør os, og så bør vi respektere deres arbejdsro. 6 - Det er jo os selv, der får resultatet om aftenen!! Med venlig hilsen Bestyrelsen

6 Åbne generalprøver for Aarhus Symfoniorkesters Venner Torsdag 15. september 2011 kl Sjostakovitj Fest ouverture - Glière Hornkoncert, opus 91- Sjostakovitj Symfoni nr. 5 Torsdag 6. oktober 2011 kl Sibelius Lemminkäinens hjemkomst fra Lemminkäinen Suite - Grieg Norske sange -Schubert Symfoni nr. 3 Torsdag 27. oktober 2011 kl Beethoven Ouverture til Egmont - Sjostakovitj Cellokoncert nr. 2 - Dvorák Symfoni nr. 6 Se Aarhus Symfoniorkesters sæsonprogram 2010/11 eller for uddybende oplysninger. Ligeledes henvises til foregående side. 7

7 Gustav Albeck Prisen 2011 Formanden for Aarhus Symfoniorkesters venneforening, Tove Christensen tildelte ved Aarhus Symfoniorkesters torsdagskoncert 28. april Gustav Albecklegatet til Aarhus Symfoniorkesters yngste medlem soloklarinettist Mathias Kjøller.. Gustav Albeck Prisen blev stiftet til minde om professor Gustav Albeck, en af Aarhus Symfoniorkesters grundlæggere. Legatet tildeles som en opmuntring og påskønnelse til en person, som i Gustav Albecks ånd har gjort en særlig indsats for Aarhus Symfoniorkester, og formanden begrundede i sin overrækkelsestale, at modtageren netop evner at give publikum det helt særlige!. 8 Mathias Kjøller er født i 1985 og begyndte at spille klarinet på Vejle Musikskole som 10-årig. Som 18- årig begyndte han at studere på Det Jyske Musikkonservatorium (DJMK), og i 2007 vandt han som kun 21-årig pladsen som soloklarinettist i Aarhus Symfoniorkester som yngste medlem i orkestret, en plads han udfylder sideløbende med sine studier i solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) ved Lee Morgan. I Foråret 2009 var han på et studieophold i Los Angeles ved den berømte klarinetpædagog, Yehuda Gilad.. I 2006 vandt han DJMKs solistkonk u r r e n c e m e d Debussy s P r e m i e r e R h a p s o d i e. I 2008 medvirkede han i Brahms Festival Copenhagen, hvor han spillede Brahms klarinetkvintet med nogle af skandinaviens bedste unge musikere. Mathias har været solist med Odense Symfoniorkester og flere gange med sit eget orkester - Aarhus Symfoniorkester, bl.a. ved indvielsen af Symfonisk Sal i Musikhuset 8. november Da

8 Mathias Kjøller spillede 2. satsen af Mozarts klarinetkoncert ved åbningen af Symfonisk Sal, var hele salen ét tilbageholdt åndedrag. Som Politikens udsendte efterfølgende skrev, spillede Mathias Kjøller "så følsomt, at man rundt i øjenkrogene anede blankvand hos mere end én tilhører." Mathias Kjøller var nemlig i sin egenskab af studerende blevet udvalgt til at repræsentere Det Jyske Musikkonservatorium ved den officielle åbning af Symfonisk Sal, men i mellemtiden havde Mathias, 21 år gammel, i foråret 2007 jo altså på imponerende vis konkurreret sig til den prestigefyldte stilling som Aarhus Symfoniorkesters soloklarinettist. Siden har han været solist i Carl Nielsens klarinetkoncert og Mozarts Sinfonia Concertante. I 2009 var han den ene af to danske deltagere i Carl Nielsen klarinetkonkurrence i Odense, hvor han opnåede en semifinale-plads. Tidligere i april 2011 vandt han solistkonkurrencen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og skal således spille Carl Nielsens klarinetkoncert med Michael Schønwandt som dirigent ved en koncert i juni Mathias Kjøller har desuden modtaget undervisning af Ricardo Morales, Hans Christian Bræin, Gabor Takacs, Karl Leister og Martin Fröst. Mathias Kjøller modtog i 2008 et stipendium fra Léonie Sonnings Musikfond, hvilket blev anvendt til et studieophold i USA, primært i Los Angeles hos professor Yehuda Gilad, som er professor på Colburn School of Music og University of Southern California samt Victor Borge Prisen, og han er derudover støttet af Augustinus Fonden og Toyota Fonden. Ved generalforsamlingen fik vi en herlig serbisk folkemusikoplevelse af Ian van Rensburg og Branko Djordjevic 9

9 Pris til den yngste musiker Mange, som var til stede ved koncerten i november 2007 i forbindelse med ibrugtagningen af Symfonisk Sal vil nok erindre den smukke kadence i Mozarts klarinetkoncert, som bidrog til at vise nogle af Salens kvaliteter; Den blev spillet af Mathias Kjøller, som ikke så lang tid forinden efter en konkurrence var blevet fastansat i Aarhus Symfoniorkester som den hidtil yngste musiker. Samme Mathias Kjøller blev ved koncerten den 28. april 2011 tildelt Gustav Albeck Prisen fra en fond stiftet af foreningen Aarhus Symfoniorkesters Venner og med midler hovedsageligt fra foreningens medlemmer. Formanden for foreningen, Tove Christensen, begrundede tildelingen af prisen bl.a. med Mathias Kjøllers særlige indsats i Orkestret. Mathias har gennemgået en meget varieret uddannelse. Fra 2004 har han gået på Det jyske Musikkonservatorium, og han har gennemgået Det musikalske Grundkursus i Kolding. Samtidig med uddannelsen på konservatoriet har han gået 2 år i solistklassen i København, hvor han er færdig nu og skal have debutkoncert med konservatorieorkestret dirigeret af Michael Schønwandt, og hvor han skal spille Carl Nielsens klarinetkoncert. Som assistent har han spillet klarinettist i forskellige orkestre og har været i Bergen i 2 uger som 1. klarinettist. Under en orlov fra Aarhus Symfoniorkester har Mathias taget undervisning privat hos Yehuda Gilad i Los Angeles og har ellers to lærere fra Det kgl. Kapel. Han har tidligere spillet kammermusik, men det er nu mere løst, som han udtrykker det. På spørgsmålet om, hvad prisen skal anvendes til, svarer Mathias, at den er brugt, nemlig til yderligere undervisning hos læreren fra LA, denne gang i Spanien. Nu skal jeg ind at øve mig, sagde Mathias; det er jo noget andre forhold her end i Frichsparken! sluttede han. Jørgen Ladegaard

10 Til Aarhus Symfoniorkesters Venner Som Rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune er jeg ved at forberede en byrådsindstilling om udvidelse af Aarhus Symfoniorkester til fuld symfonisk størrelse i 2017, som skal behandles i Byrådet i løbet af de kommende måneder. Aarhus Symfoniorkesters Venner har i den forbindelse bedt mig skrive i foreningens medlemsblad og fortælle om mit politiske arbejde for byens orkester. Jeg har naturligvis takket ja til at berette om dette arbejde, idet jeg deler Venneforeningens syn på byens orkester, herunder behovet for især flere strygere. Det kan måske synes som en halsløs gerning at tale kulturens sag på et tidspunkt, hvor finanskrisen fortsat kradser, og de offentlige budgetter er under pres. Der er ikke desto mindre mange gode grunde til at jeg har denne indstilling klar, og det første jeg vil belyse er årsagen til at jeg bringer dette emne på den politiske dagsorden netop i år. Den primære grund til at jeg arbejder for orkestret på nuværende tidspunkt, er at der i år skal tages politisk beslutning om meget store investeringer på det kulturelle område. Byrådet skal i september behandle ansøgningen om at blive Europæiske Kulturhovedstad i 2017 hvor det er mit håb at vi kan opnå enighed om et samlet budget på 500 mio. kr., hvoraf de 100 mio. er kommunale midler. Visse af disse midler søges tilvejebragt ved at sælge forskellige kommunale arealer og ejendomme, som det er fremgået af pressen i den seneste tid. Det kommende multimediehus på den nye havnefront skal have truffet politisk beslutning om den kommende drift, og her er det forvaltningens indstilling, at der skal findes 11 mio. kr. til dette gode formål. Ligeledes skal driftsforholdende om godsbanen finde en løsning, og også her vil der i et vist omfang være behov for nye midler. Der er således en række ønsker om øgede midler til byens kulturliv, og i den sammenhæng er det centralt, at også orkestrets behov indgår i prioriteringen, for at forhindre at orkestret endnu engang bliver forbigået, som det jo desværre er sket så ofte før i den Aarhusianske kulturpolitik. Grund nr. 2 til at jeg rejser sagen på nuværende tidspunkt er at Kunstrådet i Aarhus netop har afleveret sin evaluering af 17 kulturinstitutioner i Aarhus herunder symfoniorkestret. I denne evaluering skriver Kunstrådet endnu engang at orkestret bør og skal udvides med blandt andet følgende begrundelse: Det leder frem til udfordringen og på længere sigt nødvendigheden af, at det lykkes for Aarhus Symfoniorkester at finde finansiering til fuld symfonisk besætning. Begrundelsen herfor er todelt. Dels er der spørgsmålet om arbejdsbelastning og evt. - skader, et emne som enhver musiker tager yderst alvorligt, idet musikere er afhængig af en velfun-gerende fysik og en god hørelse. Dels handler det om den begrænsning, orkestret grundet manglende bemanding oplever i forhold til repertoire. Her drejer det sig groft sagt om størstedelen af repertoiret efter ca , hvor det er svært at opretholde en rimelig akustisk balance imellem strygere og blæsere med den nuværende orkesterstør- 11

11 relse. Det, orkestret har brug for, er først og fremmest flere strygere. Koncerten med Mahlers 9. symfoni i sæson og den sublime opførelse af Mahlers 3. symfoni i februar 2011, som begge blev gennemført i et samarbejde med Randers Kammerorkester, er eksemp-ler på de helt fremragende kunstneriske oplevelser, Aarhus Symfoni-orkester kan tilbyde publikum, hvis det har den rigtige størrelse. Hvis vi politikere i Aarhus Byråd beder fagfolk om en kunstfaglig vurdering og anbefaling var det vel på tide, at vi tog denne anbefaling alvorlig og gav dette udtryk i aktiv handling og således prioriterede orkestret. Begrundelserne for en udvidelse af orkestret er formodentlig kendte af Venneforeningen. Disse er mangfoldige og alle saglige, og Venneforeningen har selv i en årrække fremført en række gode argumenter i forskellige sammenhænge. I byrådsindstillingen giver jeg blandt andet følgende begrundelser for udvidelsen: En udvidelse af Aarhus Symfoniorkester vil føre til et kunstnerisk løft, en forøget brugertilfredshed, højere aktivitetsniveau, øget publikumstilstrømningen og større internationale profilering af Aarhus som kulturby. En udvidelse af Aarhus Symfoniorkester vil forbedre koncertoplevelserne for det aarhusianske og østjyske koncertpublikum. Koncertoplevelserne forbedres ved bedre og fyldigere strygerklang og bedre balance mellem orkestrets forskellige grupper, forøgelse af orkestrets repertoire og en forbedret mulighed for at tiltrække de bedste internationale dirigenter og danske og udenlandske musikere. Det 12 forventes at dette vil blive afspejlet i en forøget brugertilfredshed. Som følge af udvidelsen af Aarhus Symfoniorkester vil orkestrets aktivitetsniveau blive forøget med flere opsøgende koncerter og flere symfonikoncerter. Der vil bl.a. være flere opsøgende koncerter og samarbejdsprojekter med dele af befolkningen, som ikke på nuværende tidspunkt gæster orkestrets koncerter, herunder medborgere af anden etnisk herkomst. Endvidere vil en udvidelse give orkestret mulighed for i større grad at tilbyde koncerter i samarbejde med rytmiske ensembler og musikere så som Rap-O-Fonia eller såkaldte cross over projekter. Det forøgede aktivitetsniveau forventes at øge publikumstilstrømningen fra personer i 2009 til i Dele af det romantiske repertoire og værker fra det tyvende og enogtyvende århundrede vil blive tilbudt til publikum i væsentlig større omfang end

12 hidtil. En forbedret mulighed for at kunne præsentere mere samtidsmusik med fuld symfonisk besætning vil betyde et forøget samarbejde med de førende nationale og internationale komponister. Orkestrets udvidelse samt de ovennævnte forventede effekter vil følge til en større international profilering af Aarhus som kulturby og Aarhus Symfoniorkester som en Aarhus bys stærkeste kulturarvs - og traditionsformidlende og fornyende institutioner med flere attraktive CD og DVD indspilninger og flere turneer i udlandet. Udvidelsen vil derudover forbedre arbejdsmiljøet i orkestret som følge af at det underbemandede strygerkorps bringes på niveau med resten af orkestret, hvorfor nedslidning i form af skader i bevægeapparatet og høreskader blandt musikere især i strygerkorpset forventes at mindskes betydeligt. Det helt centrale for mig som Rådmand for Kultur og Borgerservice er at sikre, at byens kulturelle tilbud til borgerne er bredt og omfattende, og at tilbuddet har den bedst mulige kvalitet, indenfor den økonomiske ramme naturligvis. Det er afgørende for sammenhængskraften og kvaliteten i det danske samfund, at alle borgere gives tilbud om kulturelle oplevelser på højt professionelt niveau. Dette tilbud skal være til alle medborgere uden sociale, økonomiske eller geografiske skel. Visse kulturelle tilbud er dyrere end andre, herunder symfoniorkestret, som hører til blandt de dyreste. Men det ligger nu engang i sagens natur, at et orkester på 96 medlemmer er en større økonomisk udfordring end et band på 4 medlemmer. Et symfoniorkester kan ikke drives uden offentlig støtte i noget land i Verden, dette gælder også USA, hvor de amerikanske regler for skattefradrag ved bidrag til kultur er en anden form for offentlig støtte, hvorimod store dele af den rytmiske musik trives bedst uden tilskud eller offentlig indblanding. Danmark er fortsat det eneste land i Norden, hvor der alene er fuldt besatte symfoniorkestre i hovedstaden. Tilskuddet til orkestret pr. indbygger er væsentligt lavere i Aarhus end i Aalborg og Odense. Således modtager Odense Symfoniorkester i 2011 mere end 8. mio. kr. mere i kommunalt tilskud end Aarhus Symfoniorkester, så dersom byen ønsker et større orkester er det nødvendigt, at vi som by bringer vores eget tilskud på niveau med resten af landet, inden vi med rimelighed kan gøre krav gældende overfor Staten. Det er mit håb, at mine kolleger i byrådssalen vil følge min indstilling om udvidelse af orkestret. Jeg skal i hvert fald gøre, hvad der står i min magt for at tale musikkens sag. Tiden er moden, især nu hvor Aarhus har en forventning og en ambition om at blive europæisk kulturhovedstad i En udvidelse nu ville være et af de vigtigste skridt på vej mod kulturhovedstaden, hvor et fuldt symfoniorkester på 96 medlemmer ville løfte år 2017 op på et markant højere niveau og samtidigt have en vedvarende betydning mange år frem i tiden for byens kulturelle liv og det symfoniske Danmarkskort. Marc Perera Christensen Rådmand Kultur og Borgerservice 13

13 Kære Venner! Lige en lille sommerhilsen fra Aarhus Symfoniorkester. Jeg sidder indenfor i min stue og skriver dette, da det danske sommervejr i disse dage nok mest er til landmændenes fordel - men intet er jo som bekendt så skidt, at det ikke er godt for noget andet... Det betyder i hvert fald, at jeg nu - langt om længe - får skrevet en stor og varm tak til alle Jer, som står orkestret så trofast bi : Aarhus Symfoniorkesters Venner. Venneforeningen, som nu har rundet det magiske tal 1000! Det er fantastisk at have så stor og aktiv opbakning. Og helt ærligt, hvem kan - selv i disse Facebook-tider - prale af at have SÅ mange venner?! Det er af helt uvurderlig betydning at have venner, ikke bare bag sig, men som i orkestrets tilfælde så sandelig også foran sig - på publikums rækkerne i Symfonisk Sal. Og som rigtige venner giver I os det blide, hjælpende skub i ryggen, når tingene går lidt op ad bakke i medierne og i Byrådet - og kvitterer med Jeres altid hjertevarme, taktfaste bifald. TAK! Vi glæder os til at dele endnu flere musikalske oplevelser med Jer, og håber, at I kommer til at nyde dem mindst lige så meget, som vi! De varmeste sommerhilsener på kollegernes vegne, Pernille Jönsson Formand for ASO 14

14 Foreningens smukke emblem med Aarhus Symfoniorkesters logo i guldbelægning - som De vil kunne se på flere og flere koncertgængere - kan stadig købes ved henvendelse til bestyrelsens medlemmer (se listen her i bladet. Det koster stadig kun 50 kr. Normalt medbringes emblemerne ved optakterne, så der er mulighed for en hurtig handel. Foreningen på internettet: Vi støtter også koncerter med Aarhus Symfoniorkester Indtægten fra annoncen går ubeskåret til Aarhus Symfoniorkesters Venners fond, Gustav Albeck- Fonden 15

15 LAD BLADET LIGGE FREMME MED BAGSIDEN OPAD - SÅ ER DE ALTID MED PÅ DATOERNE. 8. september Optakt v. André Marcks 15. september Optakt v. Flemming Aksnes 29. september Optakt v. Christine Hagge Larsen 6. oktober Optakt v. Per Bærentzen 27. oktober Optakt v. Holger Thorborg (?) 3. november Optakt v. Frans Rasmussen (?) 24. november Optakt v. Niels-Ole Bo Johansen 15. december Optakt v. Flemming Hansen Åbne prøver. Se nærmere inde i bladet side 6 og 7.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester til fuld symfonisk størrelse på 96 musikere frem mod Europæisk Kulturhovedstad. 1.

Indstilling. Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester til fuld symfonisk størrelse på 96 musikere frem mod Europæisk Kulturhovedstad. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. juni 2011 Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester til fuld symfonisk størrelse på 96 musikere frem mod Europæisk Kulturhovedstad

Læs mere

FORMANDEN HAR ORDET. De higer og søger...

FORMANDEN HAR ORDET. De higer og søger... Nr. 33. JANUAR 2012 2 FORMANDEN HAR ORDET De higer og søger... Kære Venner. Som koncertgængere har vi her i efteråret kunnet glæde os over store symfoniske koncertoplevelser i Symfonisk Sal hvor vi blandt

Læs mere

Symfoni. Nr. 38. August 2014. Aarhus Symfoniorkesters Venner

Symfoni. Nr. 38. August 2014. Aarhus Symfoniorkesters Venner Symfoni Symfoni-Information Nr. 38. August 2014 Aarhus Symfoniorkesters Venner Formanden har ordet Aarhus Symfoniorkester og Vennerne kan se tilbage på endnu en sæson med store musikalske oplevelser. Som

Læs mere

pekuniære støtte, vi også yder ASO.

pekuniære støtte, vi også yder ASO. Nr. 34. AUGUST 2012 2 FORMANDEN HAR ORDET Kære Venner. Aarhus Symfoniorkester og Vennerne har haft en spændende sæson. Det er jo altid lidt svært at følge op på en speciel sæson som jubilæums-sæsonen.

Læs mere

Symfoni. Nr. 39. Januar 2015. Aarhus Symfoniorkesters Venner

Symfoni. Nr. 39. Januar 2015. Aarhus Symfoniorkesters Venner Symfoni Symfoni-Information Nr. 39. Januar 2015 Aarhus Symfoniorkesters Venner Formanden har ordet Kære Venner: Efter en af de få solskinsklare dage her i december sidder jeg og har lidt svært ved at lægge

Læs mere

Symfoni. Nr. 36. August 2013. Aarhus Symfoniorkesters Venner

Symfoni. Nr. 36. August 2013. Aarhus Symfoniorkesters Venner Symfoni Symfoni-Information Nr. 36. August 2013 Aarhus Symfoniorkesters Venner Formanden har ordet 2 Kære Venner: Aarhus Symfoniorkester og Vennerne kan igen glædes over en vellykket sæson. Der er ingen

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

70 ÅRS 11. marts 2017

70 ÅRS 11. marts 2017 70 ÅRS JUBILÆUM 11. marts 2017 PROGRAM FOR FESTLIGHEDERNE Kl. 16.30 FDF Grenaa s Brassband under ledelse af dirigent Peter Præstholm byder alle gæster musikalsk velkommen. Kl. 17.00 Morten Skovmand Fernisering

Læs mere

Symfoni. Nr. 40. August 2015. Aarhus Symfoniorkesters Venner

Symfoni. Nr. 40. August 2015. Aarhus Symfoniorkesters Venner Symfoni Symfoni-Information Nr. 40. August 2015 Aarhus Symfoniorkesters Venner Formanden har ordet Kære Venner. Nye tider nye skikke: som omtalt i januar-nummeret 2015 har Vennernes bestyrelse besluttet,

Læs mere

Symfoni. Nr. 45. Januar Aarhus Symfoniorkesters Venner

Symfoni. Nr. 45. Januar Aarhus Symfoniorkesters Venner Symfoni Symfoni-Information Nr. 45. Januar 2018 Aarhus Symfoniorkesters Venner Indhold s. 3 Formanden har ordet s. 5 Til lykke s. 6 Eksklusiv aften s. 9 Generalprøver s. 10 Prismodtager s. 12 Generalforsamling

Læs mere

The Carl Nielsen Masterclass uge 42, 2015 i Vilnius.

The Carl Nielsen Masterclass uge 42, 2015 i Vilnius. The Carl Nielsen Masterclass uge 42, 2015 i Vilnius. FAKTA om The Carl Nielsen Masterclass Vilnius (CNM Vilnius) 2015: Masterclassen fandt sted i uge 42 (efterårsferien) med afgang fra København Lufthavn

Læs mere

" # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+# " #..). ) &2 ".#. * " + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9

 # $ %/. + / +.. & # $ 7 ' $ ( ) * ).+89# #..+:+#  #..). ) &2 .#. *  + / ' $& &1 & ;. Side 1 af 9 ! " #$% #& #$#'()#* #'#$+, #& # - ( +%)#, +#- $#& $.#/ " # ( & #& #, " #( #* 0 #0 +#'1 # '/ 2 #3 ( #3 ( #2. %)#'3 & #4 # & #- #1 5 )#& #6#63 #( % #%.! #/ #, 5!! " # $ %/. + / +.. & -... + # $ 7 ' $ ( )

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

De fleste mennesker kan fortælle

De fleste mennesker kan fortælle Slå dørene op til musikken Musik Fra indskoling til ungdomsuddannelser: Ensembler og orkestre i Region Midtjylland tilbyder klassiske musikoplevelser til mange forskellige aldersklasser. Tilbuddene er

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold.

I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold. 21. oktober 2011 Kære medlemmer Hvordan få de rigtige musikere - på de rigtige pulte? I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold. Nu går vi til et mere

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren.

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Tilstede: Carl Christian Madsen, Anders Rosentoft, Peter Klitgaard, Sven Wichmann, Henning

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker Uddannelsen sigter mod at forberede de studerende på det meget varierede arbejdsliv, der møder mange konservatorieuddannede

Læs mere

FORMANDEN HAR ORDET. I skrivende stund er der snehvidt udenfor og knagende koldt. Så luner det at finde stakken af juleplader/julecder

FORMANDEN HAR ORDET. I skrivende stund er der snehvidt udenfor og knagende koldt. Så luner det at finde stakken af juleplader/julecder Nr. 31. JANUAR 2011 FORMANDEN HAR ORDET I skrivende stund er der snehvidt udenfor og knagende koldt. Så luner det at finde stakken af juleplader/julecder frem. Det ville faktisk være en særlig fornøjelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget onsdag 04. jan 2012. Uge 2, mandag 09. jan 2012 13/01/2012 14:00. 07:25 Bamses Lillebitte Billedbog Ny starttid

Side 1. Rettelser foretaget onsdag 04. jan 2012. Uge 2, mandag 09. jan 2012 13/01/2012 14:00. 07:25 Bamses Lillebitte Billedbog Ny starttid Side 1 Uge 2, mandag 09. jan 2012 07:25 Bamses Lillebitte Billedbog Ny starttid Bamses Lillebitte Billedbog, om dengang Bamse prøvede at få Ælling til at aflevere sin sut til julemanden. Bamse synes nemlig

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Den tragiske Schuberts 4. symfoni

Den tragiske Schuberts 4. symfoni Den tragiske Schuberts 4. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Franz Schubert Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer

Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer Dansk Skoleforening for Sydslesvig præsenterer SKoleforeningens UnderholdningsoRKester Tilmelding til optagelsesprøve Sæson 2015 2016 Hvad er SKURK? Det sejeste orkester i Sydslesvig naturligvis! Orkestret

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Musikskolen i Frederikshavn Kommune

Musikskolen i Frederikshavn Kommune Musikskolen i Frederikshavn Kommune Nyhedsbrev, juni 2016 Sommerhilsen Selv om vejret endnu ikke varsler sommer, så viser kalenderen, at vi med hastige skridt nærmer os sommerferien. Det betyder at nogle

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Symfoni. Nr. 42. August Aarhus Symfoniorkesters Venner

Symfoni. Nr. 42. August Aarhus Symfoniorkesters Venner Symfoni Symfoni-Information Nr. 42. August 2016 Aarhus Symfoniorkesters Venner Indhold s. 3 Formanden har ordet s. 5 Mød Soustrot s. 6 Palle Kjeldgaard s. 8 Optakterne s. 9 Åbne prøver s. 10 Et liv med

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Komponisten Gustav Mahler

Komponisten Gustav Mahler Mahlers 8. symfoni På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Gustav Mahler Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du

Læs mere

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 14 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2014 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Resume Fonden Aarhus 2017 foreslår,

Læs mere

2003-2013 STARTEN. Orkestret var dermed stiftet.

2003-2013 STARTEN. Orkestret var dermed stiftet. 2003-2013 I tilknytning til SeniorSWING s 10-års jubilæum den 17. marts 2013 har bestyrelsen bedt orkestermedlem Søren Anders Simonsen (SAS) om at skrive lidt om, hvordan det efter hans mening er gået

Læs mere

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne.

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne. Vi har haft følgende aktiviteter: 3 Søndag den 13. nov. 2011, Tyrolermusik i Agerbæk. Fredag den 25. nov. 2011, jul i city, herefter julefrokost på Britannia. Søndag den 11. dec 2011, jul i city Søndag

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 07. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Ved Kulturforliget Kulturen på skinner frem mod

Læs mere

fordelt på 264 kor og 332 enkeltmedlemmer

fordelt på 264 kor og 332 enkeltmedlemmer Jeg vil åbne min formandsberetning med at citere fra min egen jubilæumsklumme fra sidste DAMblad. 1972: Danmark får sin første kvindelige regent i 560 år, hendes majestæt dronning Margrethe. Danmark bliver

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2014. Et repræsentantskabsmøde med en obligatorisk formandsberetning, er altid en kærkommen anledning til at få alle årets aktiviteter op i hukommelsen igen. Der er mange,

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014

Fløng Kirke KONCERTER 2013 / 2014 Søndag den 25. august 2013 kl. 13.00 FDF Gladsaxe Brass Band Friluftskoncert foran Sognets Hus I tilfælde af dårligt vejr gennemføres koncerten i Sognets Hus FDF Gladsaxe Brass Band byder på en varieret

Læs mere

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010

Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret 2010 Proces 2 med DR SymfoniOrkestret s. 2 DR SymfoniOrkestret Du skal til koncert med DR SymfoniOrkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere.

Læs mere

Komponisten Gustav Mahler

Komponisten Gustav Mahler Mahlers 6. symfoni På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Gustav Mahler Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du,

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/

Projektet er dokumenteret i denne tre minutter lange film: https://vimeo.com/ 21. januar 2016 Kultur og fritidsudvalget Københavns Kommune Vedr. Ansøgning fra Danmarks Underholdningsorkester til Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns kommune. INTRODUKTION Danmarks Underholdningsorkester

Læs mere

Skive kammermusikforening

Skive kammermusikforening efterår 2013 forår 2014 www.skivekammermusikforening.dk Melisma Saxophone Quartet, Ensemble MidtVest, De 3 fløjter, Duoen Teresa Kaban og Henryk Blazej, Armon String Trio Skive Kammermusikforening byder

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Rejs med os tilbage i musikhistorien!

Rejs med os tilbage i musikhistorien! Rejs med os tilbage i musikhistorien! Aarhus Symfoniorkester spiller klassisk musik. Noget af musikken er skrevet nu, men det meste af den klassiske musik er skrevet for flere hundrede år siden. I dette

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk

Tilbage til www.sdrfelding.dk 1 Tilbage til www.sdrfelding.dk Borgmester Lars Krarups tale ved uddelingen af Herning Kommunes Kulturpris 2013 Onsdag 30. april 2014 klokken 14.30 i Byrådssalen Velkommen her i Byrådssalen. Og velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015

RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015 MUSIK UNIK RAPPORT OM MUSIK UNIK FOR PERIODEN 1/8-2013 TIL 31/7-2015, RØDOVRE MUSIKSKOLE RAPPORT OM MUSIK UNIK 1/8-2013 TIL 31/7-2015 1 Om musik side 2 Formål side 3 Baggrund side 4 El Sistema side 4 Musik

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

Mødereferat. Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008. FællesMEDudvalget i Århus Kommune. Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til.

Mødereferat. Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008. FællesMEDudvalget i Århus Kommune. Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. Mødereferat Tværmagistratslig Thrine Nørgaard d. 11-09-2008 Møde: FællesMEDudvalget i Århus Kommune Dato: 11-09-2008 kl. 12:00 til. 13:00 Sted: Rådhuset, lokale 390 Til stede: Fraværende: Gæster: Kopi

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Symfoni. Nr. 41. Januar Aarhus Symfoniorkesters Venner

Symfoni. Nr. 41. Januar Aarhus Symfoniorkesters Venner Symfoni Symfoni-Information Nr. 41. Januar 2016 Aarhus Symfoniorkesters Venner Indhold s. 3 Formanden har ordet s. 3 - Åbent brev til Kulturministeren s. 6 Svar fra Kullturministeriet s. 7 Generalforsamling

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Skive Bydelspulje Retningslinjer

Skive Bydelspulje Retningslinjer 2015 www.skive.dk Skive Bydelspulje Retningslinjer [ 2 ] Skive Bydelspulje Retningslinjer Udgiver: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf.: 9915 5500 Mail: tek@skivekommune.dk

Læs mere

Magistratens behandlede den 2.11.2015 indstillingen Forsøg på hvervning af The Tall Ships Races 2019.

Magistratens behandlede den 2.11.2015 indstillingen Forsøg på hvervning af The Tall Ships Races 2019. Til Magistraten Side 1 af 6 Magistratens behandlede den 2.11.2015 indstillingen Forsøg på hvervning af The Tall Ships Races 2019. Sagen blev udsat med henblik på at indhente Kulturudvalgsmedlemmernes holdning

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016

Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Referat fra den ordinære generalforsamling i Herfølge Fitness den 7. marts 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr.

SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord. Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. SLETTERNES SØNNER Carl Nielsen Sange uden ord Den Danske Strygekvartet Max Artved / Søren Møller Thomas Fonnesbech / arr. Peter Jensen Sletternes sønner Fra venstre mod højre: forrest: Rune, Max, Frederik

Læs mere

Torsdag 17. september kl. 19.30. Znaider & Bruckners 9. DR SymfoniOrkestret Dirigent: Nikolaj Znaider PRO

Torsdag 17. september kl. 19.30. Znaider & Bruckners 9. DR SymfoniOrkestret Dirigent: Nikolaj Znaider PRO Torsdag 17. september kl. 19.30 Znaider & Bruckners 9. DR SymfoniOrkestret Dirigent: Nikolaj Znaider PRO Torsdagskoncert Znaider & Bruckners 9. Introduktion Program DR Koncerthuset 2015/16 2008/09 2 Torsdag

Læs mere

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 23/7 29/7 2012 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 23/7-2012 Starttidspunkt : 12:00 1 01 Ellen Bækgård Lucky Pens. Damer Individuelt 02 Ingrid Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 26. februar 2015

Referat af generalforsamlingen 26. februar 2015 Referat af generalforsamlingen 26. februar 2015 Mødet foregik i Ingeniørhuset i København med 31 fremmødte. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Årsberetning og fremtidigt arbejde i selskabet

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Mozarts symfoni nr. 34

Mozarts symfoni nr. 34 Mozarts symfoni nr. 34 På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 Komponisten Mozart Du skal snart ind i Koncerthuset og opleve DR SymfoniOrkestret spille. Du skal høre orkestret spille en symfoni. Ved du,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Blæser- og slagtøjskursus

Blæser- og slagtøjskursus Blæser- og slagtøjskursus 28. juni - 4. juli 2015 Arrangeret i samarbejde mellem Den Rytmiske Højskole og og AOF Gladsaxe. Kære sommerkursist Dette skrives i den kolde vintertid, men det luner når jeg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011

Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Referat fra bestyrelsesmøde i Pileforeningens bestyrelse. Lørdag d. 2. april 2011 Tilstede: Lis, Anna E. Vibeke, Emma, Susanne og Hanne. Afbud: Lise Ref.: Hanne Referatet sendes til bestyrelsen og regnskabsføreren

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015

LUKKETID PRESSEMATERIALE. ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 PRESSEMATERIALE LUKKETID ET TVÆRÆSTETISK SAMARBEJDE MELLEM KUNSTMUSEET ARoS OG AARHUS TEATER PÅ ARoS URPREMIERE 26. OKTOBER 2015 Lukketid er støttet af Bikubenfonden S. 2 LUKKETID Aarhus Teater & ARoS

Læs mere

- engang havde orkestret et blad der hed OPUS.

- engang havde orkestret et blad der hed OPUS. OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ OPUS/ opus/ OPUS/ OPUS - engang havde orkestret et blad der hed OPUS. OPUS udkom med uregelmæssige mellemrum og berettede om hvad der var foregået, fx anmeldelser (dem

Læs mere

Musikalsk billedfortælling

Musikalsk billedfortælling B H Musikalsk Følg med os ind i komponisternes verden til de steder, de udfoldede deres geni. Mens billeder ruller over lærredet, fortæller vi medrivende og humoristisk om deres liv og spiller deres musik

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Nr. 85 Juli Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe

Nr. 85 Juli Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Nr. 85 Juli 2001 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Til evalueringen den 18/6 2001 var: Britt, Marianne, Inge, Susanne, Line, Marie, Carsten, Niels Erik, Lone, Jens, Jesper, Rene, Kurt,

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 28. januar 2014 i Hedehuset Ruth Trier Stine Vad Johansen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock

Læs mere

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015.

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. Dagsordenens punkt 3. Stk. 2 befaler at bestyrelsen aflægger beretning. Denne beretning skal give et indblik i hvad der er sket i organisationen siden sidste års

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere