Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 3. April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 3. April 2014"

Transkript

1 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 3. April : } ' -. " ' ' - " -fif^is^ ~* < - vci-' ji~ * -it Poul J0rgensens bifleder kan ses med de smukke farver pa hjemmesiden Naeste blad laves onsdag d. 4. juni kl. 18

2 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforening afdeling 6 Holmstrup. Sofus udkommer ca. seks gange arligt. Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne og afd. bestyrelsen kan meddele sig. Redaktion: Herman Nielsen (ansv.) herman.nielsen(5)stofanet.dk S0ren L0kkegaard Helle Due helle. com Inge Hartmann Tinna Jensen Fotograf som man kan henvende sig til: Poul J0rgensen dk Trykning og Uddeling: Herman Nielsen Indlaeg og fotos kan mailes til: dk Bemaerk: Anonyme indlaeg optages ikke! Mere information se: under Sofus Varmemester Kontor: Jernaldervej Skraeppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. redaktion(5)skraeppebladet.dk BeboerrSdgivningen i Holmstrup (vaerestedet) 245, 1, Lejl. 6 Aben radgivning: Tirsdage kl Abent pa Gudrunsvej 16, 1. th.; Tirsdage kl Torsdage kl Tlf Du er altid velkommen til at dukke op uden aftale. M0der uden for naevnte tidsrum, kontakt: Jens H0gh Total service Pa dette nr. kan du taste dig frem til personlig betjening afen servicemedarbejder. Personlig betjening eraben i tidsrum: Mandag-torsdag kl Fredag kl L0rdag sarnt s0n- og helligedage hele d0gnet Genbrugspladsen Jernaldervej/Stenaldervej Abningstider: Mandag-fredag kl Bemand. L0rdag-s0ndag kl Abningstider: Mandage Tirs-, ons- og fredag Torsdage kl kl kl Stofa Antenneservice Ring til Stofa Mandag-fredag: kl L0rdag: kl Dog med undtagelse af helligdage. Brabrand Boligforening Rymarken 2, 8210 Arhus V. Tlf Abningstider: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Har du problemer med dine TV-signaler uden for Stofas abningstid, kan du ringe til hovedvagten pa telefon Hovedvagten har abnet til kl pa alle hverdage og fra kl i weekender og pa helligdage.

3 Selskabslokale Valhalla, Odinsgard Stenaldervej 209, 8220 Brabrand Kan rumme: 30 pers. Lejes gennem Boligforeningens administration. Reservation: Selskabslokale, Holmstrup Jernaldervej 245, 8210 Arhus V Kan rumme: 72 pers. Lejes gennem Boligforeningens administration. Reservation: Afhentning af n0gler: Sker pa varmemesterkontoret i abningstiden Selskabslokale Stenhytten, Thorsbjerg Stenaldervej 77, 8220 Brabrand Kan rumme: 50 pers. Reservation, Lise Ledet: EdvinJuhl, 261 A dk Anette Knight, 221 A com Elly Lindved, 275 A suppleant: Mogens Nielsen suppleant: Tinna M0ller Jensen Postkassen Tommies: Mandag-fredag kl Afhentning/forsendelse af pakker mv. SuperBest Viborgvej 277, 8210 Arhus V i butikkens abningstid. Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup: Afdelingsbestyrelsen holder m0de f0rste mandag i hver mined kl M0det er abent for alle beboere fra kl Desuden afholdes der m0de i Boligteknisk Udvalg (BTU) hver anden mined - den sidste mandag kl dog kun after behov. M0det er abent for alle beboere. Hjemmeside: eller: Afd. bestyrelsens medlemmer: Rudolf Bay, 253 B dk Rita Bendiksen 251 A dk Peter Iversen, 245 Adam Hansen

4 Den Srlige rundgang Afdelingsbestyrelsens arlige rundgang i afdelingen sammen med varmemester og inspektor finder i ar sted mandag, den 19. maj. Safremt du har noget, som du vil henlede vores opmaarksomhed pa - eller noget vi skal kigge pa, kan du sende os en mail pa bestvrelsen(5)holmstrup.net. Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen, Vedrorende skift af tv-pakker Jeg har faet en henvendelse fra en beboer der som tilvalg har "Den store Tv-pakke". Og ikke har taenkt over at man skal sige til Stofa at man over huslejen i forvejen betaler for "Den lille Tv-pakke" Kan man som service meddelelse til beboerne og fremtidige nytilflyttende beboere maske skrive en lille notits i hver eneste Sofus om at man skal huske at vi betaler "Den lille Tv-pakke" over huslejen, og derfor hvis man vil udvide sin Tv-pakke skal huske at g0re Stofa opmserksom pa, at man betaler "Den lille Tv-pakke" over sin husleje, sa man ikke kommer til at betale den 2 gange. Hilsen Anette Haugaard Knight Vi i Sofus redaktionen mener at det burde sta i den beboermappe, som alle nye tilflyttere far.

5 Johnny Bendixen er d0d Forleden hang flaget pa halv stang og en Mile time senere som traditionen byder pa hel stang: Johnny Bendixen er d0d og blev bisat fra Skjoldh0j Kirke ved en smuk ceremoni; han skal ligge i den skyggefulde lund ud mod vejen. Johnny havde et ualmindeligt glad og smittende hum0r - kom man forbi hans og Ritas lejlighed, kunne han sta pa altanen med et bathorn og give et trut og veksle et par muntre bemaarkninger med en. For fa maneder siden var han og Rita pa campingtur - altsa om vinteren! - vel vidende at han bar pa en livstruende sygdom, men livet skulle leves med et smil, og det blev det til det sidste! /Eret vaere hans minde. 50ren L

6 Forbrug, maling og opg0relse af varme I Sofus nr. 2 marts 2014 har Jette BundgSard et indlaeg, hvor Jette fortseller om hendes varmeopgorelser og forbrug. Deter fint, at have en debat om vores energiforbrug. Deter bare ikkesagodt, nar Jette blander "paerer sammen med aebler" og bringer faktuelle fejl. Enhedspris/kHwpris. Jette skriver isit indlaeg: "...at AffaldVarme Aarhus'fjernvarmetakst er 0,635 kr. pr. kwh inki. moms, narvi her i Holmstrup ved sidste afregning betalte en enhedspris pa 0,96 kr., eller en merpris pa omkring 50%". Problemet i det er, at en "enhed" i vores varmeafregning ikke er en kwh leveret. Man kan derfor ikke sammenligne de 2 priser. >. I Holmstrup fik vi i 1998 skiftet vores gamle enstrengede varmeanlaeg ud med et 2 strenget system og individuelle malere. Der blevdog ikkesamtidigopsat malere i alle vores faellesrum. Derfor bliver vores faelles forbrug af varme fordelt over det individuelle forbrug ved, at den samlede varmeregningf0rst deles efteret forholdstal med den maengde fjernvarmevand, som gar til opvarmningafvarmtforbrugsvand og den meengde, der gar til radiatorvand. Det samlede antal klik for alle lejemal pa radiatorvand bliver herefter divideret op i det beregnede krone be!0b til opvarmning (som er incl. faellesforbruget), som derefter giver enhedsprisen. Metoden har et par darligdomme. Dels er det et sk0n, hvor meget der fordeles mellem radiatorvarme og varmt forbrugsvand. Dels bliver radiatorvarmen til det faelles forbrug fordelt efter forbrug og ikke kvadratmetre, hvorfor beboere med et stort varmeforbrug ogsa betaler forholdsmsessigt mere af fabllesforbruget. Et afledt problem af de manglende malere pa faellesforbrug er ogsa, at vi ikke kan fordele forbruget pa varmemesterkontor og mandskabsrummet i forhold til de andre afdelinger. Hvorfor det er lavet pa den made, kan jeg ikke svare pa, men vi er allerede begyndt at kigge pa det i afdelingsbestyrelsen. Det kommer deren udmelding pa, narvi har noglesvar. Maling af ens temperatur og varmeforbrug. Vil man male ens eget forbrug og sammenligne det med en anden beboers forbrug i forhold til lejlighedstemperaturen, skal man for det f0rste anvende en logger, som bade maler temperaturen og luftfugtigheden samtidig. Endvidere skal man male det kontinuerligt over flere dage begge steder samtidigt, sa der tages h0jde for udetemperatur. Men det alene er ikke nok. Man kan ikke sammenligne mellem de temperaturer, som bliver vist i vores rumapparater. De er nemlig ikke saerligt n0jagtige, da de er 15 ar gamle og ikke bliver kontrolleret. Selvom man laver indstillinger pa rumapparatet pa 20 grader, er det ikke ensbetydende med, at den faktiske temperatur i lejligheden er pa 20 grader. Vi har flere loggere i afdelingen, som man kan fa varmemesteren til at stille op, hvis man er interesseret i at fa ens faktiske temperatur og luftfugtighed malt.

7 Ens varmeforbrug er ikke kun afhcengig af indetemperatur og luftfugtighed. Det er ogsa afhaengig af, hvor meget varme der siver ud af sprsekker, utaette vinduer - og hvor meget man lufter ud. Det afhaenger ogsa af, hvor meget vindener pa ens lejlighed-om de vender den sammevej, om der ertraeer, som tagernoget afvinden, udhaengosv. Derer mange faktorer, som spiller ind pa den enkeltesforbrug, sa deter ikke sa nemt at sammenligne. Saetter man en logger op let par lejligheder for at sammenligne, vil der ogsa vasre den menneskelige faktor. Vil man ogsa have den samme adfasrd, nar man far forbruget malt, som nar man ikke er opmaerksom herpa. Hvordan skal man i 0vrigt sammenligne 2 beboere, som ikke er hjemme pa de samme tider i d0gnet osv. Jettes sammenligninger holder derfor ikke. Nar Jette sammenllgner med en anden beboer, som far meget mere retur i arlig varme ved en h0jere temperatur, skal man og^sa se pa, hvor meget man betaler a conto. Der er ogsa nogle forhold, som man skal tage h0jde for, nar man sammenligner med ens forbrug i 2013 med forbruget i andre ar. Dels skal der korrigeres for graddage. Dels bar vi i et varmeafregningsar haft en regnefejl, som er korrigeret i det efterf0lgende ar. Sa derfor har vi ogsa faet skiftende regninger. Red u kt i o nsf a kto re r. Jeg synes det er helt fint, hvis nogen vil regne efter, om der er fejl i beregningen af reduktionsfaktorerne for de enkelte lejligheder. De er udregnet af et radgivende ingeni0rfirma i 1998 og kontrolleret og rettet af et par beboere. Beregningerne blev godkendt i 1998 inden, de blev taget i brug. Jeg har ikke forudsaetningerne for at regne efter. Det er helt fint med mig, hvis andre vil g0re det. Det er bare ikke uproblematisk. Det er heller ikke sa nemt, hvis man ikke ved, hvordan man g0r det. Derer bare et parting, som vi b0r have afklaret inden. Hvad skal der ske, hvis det visersig, at der er fejl i beregningerne? Skal vi sa have lavet nye varmeopg0relser tilbagevirkende? - eller kun fremefter? Kan/vil vi stole pa, at dem der regner efter, nu ogsa g0r det rigtigt? Hvad med asndringer, der er foretaget siden Jeg vil gerne opfordre til, at hele debatten om korrektionsfaktorer holdes adskilt fra det andet. Ellers vil det blot forvirre begreberne for meget. Ens skiftende forbrug fra ar til ar har i 0vrigt intet at g0re med korrektionsfaktoren. Traekfra vinduer. Deterfuldstaendig korrekt, at vores vinduespartierer bade utaette ogdarligt isolerende. Det har vi faet lavet termograferinger pa for et par ar siden. Vi har ogsa haft radgivere til visuel besigtigelse. Det ser ud mange steder, som hos Jette. Det har ogsa fremgaetaf vores beretningerde sidste par arstid. Deter bare ikke sikkert, at ens nabos vinduesparti er lige sa utast - eller ens eget er ligesa slemt som naboens. Der er altsa rigtig mange faktorer som g0r, at man bare ikke lige kan sammenligne ens egen varmeregning med naboens. Og det er der, som jeg vil hen med dette indlseg. EdvinJuhl, 261A n

8 Lidt opf0lgning pa vores forslag til afd. M0det om at foretra-kke insektvenlige beplantninger i Holmstrup. F01gende er tyvstjalet fra Natur og Milj0 nr. 4, MVH Hans Martin og Margrethe. Brumbasser beh0ver bloinster og boliger Denmark er ikke sa gsstfrit et dronningerige, som det var engang. Riget fattes bade flora og fristed&r tit forarets humlsbier, der alle er dronninger. som ieder efter et beskedent slot i form af et hul i jorden. Kumlebien hungrer efter hushjaeip og handsrakninger er er noget trygt og godt over humlebien, som bakser med sin tileyneladende umulige flyvekunst sadan lidt hulter til bulter lavt i hirninelrummets hierarki. Men krisen har overhalet hyggen for de bamsede bier, der \: i artier har vgeret i tilbagegang. Ligesom sommerfugle og andre bestevende insekter har de fleste danske humlebier mistet dramatisk meget terrasii i et land, der er domineret af monokulturer med kornafgreder, Qg hvor mere end 60 procent af landskabet er under plov. "Det er med de danske arter af humlebier som med vores dag1- sommerfugle. Specialist erne, der er kreesne med valg af levesteder og planter, er i tilbagegang, mens g-eneralisterne, som kan kiare sig med st0rre arealer prasget af ensartede afgr0der og indxistrilandbrug', liar det fint. Generelt ma vi dog sige, at Damnarks humlebier er blevet markant fserre, og flere stir opf0rt pa redlisten som truede i storre eller mindre grad," siger Yoko Luise Dupont, der er seniorforsker has Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. De r0de alarmklokker lyser for knap halvdelen af de 29 arter af humlebier, der er konstateret i Danmark. To af arteme, steppehuinle og frugthumle, er uddede, mens to andre, klavcrhumle og felthumle, er "kritisk truet". Otte andre humlebiarter er opf0rt som "nassten truet", "moderat truet" euer "sarbare". Manglende blomstert tcppe Tidligere tiders varierede planteteppe er bogstaveligt talt blevet revet vask under et stigende antal humlebier. Siden 1950'erne er der i Danmark blevet markaiit feerre groftekanter levende hegn, jordvolde, blomsterrige overdrev og kreaturgreesaede enge, hvor bierne kan sage f0de og fmde redesteder i det abne land. Haver og parker er derfor i stigende grad blevet grsiine oaser for humlebierne, der er ferine til at besteve serteblomster og andre baslgplanter, mange krydderurter. bserbuske og frugttrteer. Og sa er de absolutte eksperter i at besteve toniatplanter. "I det danske landskab er der generelt blevet fasrre arter af humlebier. Der er ogsa blevet fterre individer af flere arter. Det er dokumenteret i kraft af en unders0gelse, hvor man i 1930'erne talte humlebier i marker med r0dk!0ver. Knap 80 ar senere blev der talt humlebier i de samme omrader. og da var der sket en markant tilbagegang i antallet af bier," siger Yoko Luise Dupont. Den tilsyneladende mest frugtbars sommertid er ofte et ernteringsmeessigt nale0je for en humlebi. For pa denne tid af aret er der meget fa bloinster, og sa risikerer bierne at suite. Brug for fode hver dag; "Det er felles for alle humlebier, at deres saeson. er lang. Alt efter vinterens beskaffenhed kan den strsekke sig fra marts til november. Hele vejen igennem skal bierne have adgang til blomstrende planter. Men generelt mangier der i mange egne med intensivt landbrug et varieret blomsterflor, som sommerhalvaret igennem kari brsdfede bierne, der ikke kan tale at suite i ugevis. Desuden er det et problem, at der nu om 4O

9 BIER Hurnlebier kan ilyve ved lavere temperaturer end honningbier. Derfor betyder humiebier meget for bestcvningen i del tidlige forar. da honningbierne endnu ikke er vagnet efter v;nteren. Humlebidronningerne hos de tidlige arter kommer frem med den fiarste varme om forarei. Overvintrende dronnmger blev befruglet sidste sommer eller efterar. Kort efter al de er vagnet, skal de finde et bo, hvor de kan la^gge deres 5-15 dage bliver brugt et arsenal af giftstoffer til at bekasmpe skadedyr i landbrug, gartnerier og haver. For pssticider adresseret skadevoldere tager ogsa de nyttige best0vere med sig i faldet," siger Yoko Luise Dupont. "Vi ved, at giftstoffer som "neonikotinoider' bar alvorlige konsekvenser for bier. Insekternes frugtbarhed bliver forringet. De kan ogsa miste deres evne til at orieiitere sig, hvie de pa deres fasrden far disse giftstoffer i sig. og sa kan de ganske enkelt ikke finde hjem til deres bo," siger seniorforskeren. En stor procentdel af det dyrkede danske land bestar i dag af monotone flader med korn, der ikke bar nogen v^rdi for hurnlebier. Set fra en brumrnende bis betragtning er store dele af Danmark derfor blevet en fasstning af vindbestevede afgroder. "Tidligere var der i vores landskab mange k!0verrnarker, som humlebierne bestavede. Forar og sommer igennem var der for artier siden en broget buket af blomster i vejraballer og markskel, som pa skift gav bierne fade i form af pollen og nektar. I dag er der meget faerre arter af blomster generelt i landskabet, og humlebiernes spillerum er snsevret voldsomt ind. Det skorter bade pa msngde og kontinuitet i tilgangeri til fede." siger seniorforskeren. Korte eller lange tunger Hurnlebier kan groft set deles i to kategoner. En kategori bar lange tunger, en anden har korte. Det bar vist sig, at flere af de langtungede hurnlebier er gaet tilbage. For eksempel er den langtungede kl0verhumle stort set udd0d i Danmark. Sandsynligvis hsenger det sanimen med, at humlebierne med de lange tunger er apecialister i at stikke deres tunger ned i mange af de blomster, der er forsvundet eller gaet voldsomt tilbage. Flere arter af bumlebier liar rommet landbrugslandet og er rykket tsetfcere pa det virbane menneske. Som haveejer kan man tasnke humlebivenlig-t ved for eksempel at plante krokus, juleroser og lyng, der er gode fadekilder for humlebier i det tidlige forar, da naturens blomster er fa. Generelt er Uebeblomster, ffirteblomster, kurvblornster. raiiunkler, roser, honningurt og krydderurter som salvie, timian og lavendel gavmilde for humlebier. Man kan etablere redesteder for liumlebier ved a,t lade en del af en brsndestabel sta eller en bunke kvas ligge. Det er ogsa muligt at kabe specialdesignede kasser til humlebier. For den afslappede haveejer, der har hang til haengekeje mere end til spade og rive, er humlebier det perfekte paskud til at lade sta til i naturens tjeiieste. Uforstyrrede og tilgroede haver yder kontant bolighjgelp til brumbasser. Mar man i det tidlige forar ser en humlebi flyve lavt overjorden, er det sandsynligvis en dronning pajagt efter et redested. Der skal pollen og nektar i rigelige msengder til for at gcre dronningen i stand til at grundlcegge en koloni. De storste kolonier af humlebier kan i Isbet af sommeren tcclle op imod 400 individer, Der findes cirka 250 arter af humlebier i verden. -li

10 Poul har ogss lige nogle bemaerkninger, som vi her bringer. Jeg var lidt rundt i afd. for at finde motiver, nogle mere aktuelle end andre. Et stort trae, en Lind er blevet fseldet, og det var ikke pa grund af sygdom og stormskader, eller at det var blevet for stort eller skyggede for lys i lejlighederne. Linden skulle have blomstret i juli mined, og den fine duft tiltrukket mange insekter. Linden ved 277, stod desveerre i vejen for det trad!0se signal, hvorfor den nu er blevet faeldet. Vi slap derved for en st0rre regning til nedgravning af kabel fra genbrugspladsen til 277. Arsagen er den, at optagerenheden pa genbrugspladsen til videoovervagning er flyttet fra pladsen til varmemesterkontoret. Videre pa min vej rundt i bebyggelsen st0dte jeg pa glasskar pa stien, samt 2 sorte hundeposer med lort, hvor man for nemheds skyld havde bortskaffet poserne ved at smide dem oveni en haek pa vest siden. Maske mangier vi sma skraldespande hist og her, sa h0mmerne ikke forgar i naturen. Senere modte jeg hunden Bastian, som i dag var helt alene i hundelufter indhegningen. Der er jo forar i luften i dag, sa jeg tog et par billeder fra Holmstrup. En beboer var ved at g0re drivhuset forarsklar, samt blomsterkummen. Jeg tog et par billeder af de abne og lukkede/overdaekkede altaner. Nu skal vi til at tale om reduktionsfaktorer, forbrug, maling og opg0relser. Er det rimeligt, at nogle beboere betaler det dobbelte af, hvad andre betaler fordi de tilfeeldigvis er kommet til at bo i en kold, utaet og forholdsvis darligt isoleret lejlighed. Mange har haft en sakaldt klimaskasrm i form af overdaekning pa en eller pa begge sider siden renoveringen, og der er aldrig siden starten for 17 ar siden blevet kikket pa, hvad er gennemsnitsudgiften for en sammenligning aben eller lukket I0sning, og derefter lave en mere retfaerdig reduktionsfaktor baseret pa virkeligheden. Tak til Herman og Jette fordi i tager problemet op. Hilsen fra Poul. - O "

11 Millioner til skaterne SKATING ERDANMARKS sjette storste borneidrast, ognu vil endnu flere born fa mulighed for at msdes, rulle og skare. Nordea-fonden ergset i samarbejde med Game, Realdania ogtrygfonden om atstyrkegadeidnetten. Nordeafonden giver 9 millioner til et etablere tre udendors skateanteg, derkan fungere som samlingssteder for bora og unge, der skater. De tre nye skateranlaeg skal placeres i i tre byer rundt om i Danmark med stotte fra Realdania, TrygFonden og de udvalgte kommuner. Gadeidratsorganisationen Game bidrager med sparring og skal sta for driften af faciliteterne. Pa trods af at skating er sa populc"ert, er der stor mangel pa udenders faciliteter til de rullende faeilesskaber i Danmark, skriver Realdania i en pressemeddelelse, og supplerer med en udtalelse fra Simon Prahm, derer direktor i Game:»Gennem de senere Sr er gadeidraetten blomstret op mange stederi landet. Men n3 r vi snaldcer med ildsjslene pa gadeplan, h0rer vi ofte, at der mangler faciliteter, hvor man kan styrke gadeidraetten ciret rundt. Vores hab er, at kombinationen af fede udendors skateanlsegogindend0rsgadeidra?tsfaciliteter, vil skabe det modested, som gadenskrigereften. Esbjerg er valgt som forste by, og det f0rste anlaegsbneri efterliret20l5. ' *l-'*w-'i realdania.dk POLITIKEN I SPiSiBO i Sondag 16. marts 2014 I Holmstrup kan vi bare godt li" at vcere Rasmus Men vifc'ikdog en flagstang til sidst... Jette

12 Eftertanker om et afdelingsmode F0rst er der grund til at udtale, at det er dejligt at bo i en afdeling, hvor der laves sa glimrende et forarbejde af afdelingsbestyrelsen og andre, at en god del af os beboere kan fa en grundig snak om alt det presserende med udgangspunkt i halvarsberetning, regnskab og valg til afdelingsbestyrelsen. Der er for mig ogsa grund til at naevne, at Tom Bendix i sin enorme brandert var ved at spolere m0det, men i en hurtigt af dirigenten indlagt kort pause fik Kim Birk bugseret Tom hjem til en tiltraengt hvilen - og vores m0de kunne fortsaette. Som bekendt kan born og fulde folk sagtens sige noget, det er vaerd at lytte til, og jeg vil ta Toms utrolige udfald mod Edvin Juhl op. Edvin fremstar med skrift og tale som den eneste i afdelingsbestyrelsen, der laver noget. Det er sikkert ikke rigtigt men om det sa var sadan, sa kan det da ikke vendes mod Edvin! Jeg tror, at vi alle - om vi i bestemte sammenhcenge lavede sa meget og snakkede sa meget som Edvin - ville fa^anerkendelse af nogle og misagtelse af andre, sa sagen skal vendes til: Hvorfor siger og skriver de andre i afdelingsbestyrelsen ikke noget? Pluralitet i udsagn og udtryksmade ville gavne vores samvaer ved at fokusere mindre pa en enkelt persons kvaliteter og saerheder (nvad vi jo alle har!). Jeg har bekendte, der ikke vil komme til afdelingsm0der, sa laenge Edvin Juhl fylder sa meget. Jeg forstar dem ikke og beklager deres (selvvalgte) fravaer, fordi dette fravaer yderligere er et tab af pluralitet i forlaengelse af resten af afdelingsbestyrelsens manglende fremtraeden. Jeg tror ikke, man kan klare noget pa et afdelingsmode, men man kan orientere hinanden og eventuelt markere holdninger. Det forpligter til indsigt, klar tale og Iydh0rhed. Jeg vil kort ta 4 forhold op. 1. Jeg har for et par ar siden viderebragt et 0nske fra (nogle i) gruppen nasr genbrugspladsen om noget overdsekning for regn. Udend0rs 0ldrikning har ogsa brug for (beskedne) faciliteter. Det er der sa kommet et "koldt m0rkt bus / skur" ud af. Med den tilbagemelding fra (nogle i) gruppen melder jeg selvf0lgelig tilbage med bemcerkningen om, at sagen selvf0lgelig skulle ordnes med brugerne, hvis tilfredshed ma vaere eneste kriterium. Fra afdelingsbestyrelsen bliver der sa sagt, at der var ingen at snakke med om det, og af inspekt0r Robert S0rensen far jeg at vide, at han inden har snakket med nogle og ogsa nogle tilfredse med resultatet. 2. Vores individuelle varmeforbrug er et omfattende tema, som en gruppe beboere ogsa er i gang med at unders0ge og informere om. Som man kan se af Edvin Juhls kommentar til Jette Bundgaards artikel, er det komplicerede sager. Jeg har vaeret en hel del rundt for at snakke med beboere, som oplevede for store regninger, og kun en enkelt gang har jeg fundet noget defekt (en elmaler). Ellers har det veeret manglende systemindsigt kombineret med manglende forstaelse af konsekvenserne af egen adfaerd, der har f0rt til oplevet for store betalinger. Nar vi er en del beboere, som mener at ha indsigt og i grove traek oplever rimelig betaling, sa kan vi selvf0lgelig alligevel ikke udelukke fejl rundt omkring men finder det ikke saerlig sandsynligt. Og er der fejl, er der kun en selv til at finde ud af det (hjaalp fra andre er ogsa en selv!). Systemindsigt drejer sig om byggeriet og varmesystemet, hvor manglende forstaelse og hensyntagen kan koste dyrt. 70'erbyggeriets darlige tilstand trods flere renoveringer er der allerede skrevet meget om, og varmesystemets kompleksitet er ogsa et vilkar. Gardmaandene er der som hjaelpere, og er beboere utilfredse med hjeslp eller manglende hjaalp, sa er der bade samtalemuligheden for forklaring og eventuel henvendelse til afdelingsbestyrelsen. En detalje: Hvorfor al den snak om vores temperaturfoler viser rigtigt eller ikke? Den maler som bekendt kun det sted, den sidder, sa egne malere tii en 10'er stykket rundt ornkring i lejligheden er den oplagte I0sning. Og et eksempel pa den moderne tekniks velsignelser: De

13 f0rste mange ar med vores display havde vi et el-styret ur, som gik praecist. Det var praktisk med dette ur ved hovedd0ren. Sa gik uret for nogle ar siden piudselig 27 min. for hurtigt. Det har jeg pr0vet at fa asndret men indsigt i styring af ur er gaet tabt sammen med afskeden med firmaet, der har etableret det. Uret tar sig heller ikke af sommertid - sa nu gar det 33 min. for langsomt. En hjaelpsom og venlig ansat i administrationen pr0ver igen at ta sig af "sagen" - og da jeg tar billede ser jeg, at sommertiden er indhentet. Vi er igen 27. min foran. Helt beroligende... Mit ur i dag kl Her ville jeg ha skrevet lidt om afdelingsm0dets insektsnak og betydningen af materiale i Sofus om sa vigtigt og komplekst et tema - og sa dukker Hans Martin op med materiale fra Margrethe og ham selv! 4. Maden kan bruges til at illustrere den efterhanden meget vanskelige indbyrdes omgang, sa det vil jeg kort g0re. Jeg finder det kraenkende at fa tilbudt miserabelt palaeg fra tidligere mishandlede dyr, hvis miserable liv undertiden vises i fjernsynet og folk straks lukker - det er dog for ulaekkert! Hertil hvidt hvedebr0d, der har samme effekt i kroppen som sukker. En sadan servering er udtryk for bevidstlos omgang med hinanden, eller rettere er bevidstheden udelukkende optaget af umiddelbart billigst mulig for Mile mig og under udelukkelse af de omfattende samfundsmaessige konsekvenser. Taank yderligere pa slagteforholdene for bade dyr og mennesker og transporten (igen personligt billigt med uoverskuelige sociale omkostninger). Al den gode hjaelp og al den gode snak (og madder!), vi kan fa, nar vi begynder at varetage os selv reflekteret og far perspektiv i vores (selv)optagethed. Herman Nielsen.

14 Aktiviteter pa Holmstrup Mark: Laes mere: Vaerestedet Holmstrup Mark Jernaldervej 245, 1. L Abentonsdag: Kl Spisning kl ingen tilmelding. Kontaktpers.: Simon Holse com Somalisk Lektieklub i Holmstrup Jernaldervej (Smolfens gamle lokale) Abent i weekender. Warsan Osman, 235 B st Holmstrup Beboerforening Jernaldervej 215, 1. Formand: Rikke Birkeholm Naestformand /sekreteer: Mette Jespersgaard Kasserer: Henning Jensen Kasserersuppleant: Carsten Andersen Bestyrelsesmedlemmer: Gudmundur Karl Arnarson James Fuhlendorff 1. suppleant: Kim Birk 2. suppleant: Kim J0rgensen Revisor: Lisbeth Holmskov Revisorsuppleant: Niels Jensen Holmstrup Pensionistklub Jernaldervej 277, 1. Abent tirsdage kl. 14, Kirsten Larsen Gitte Poulsen Porcelcensmaling i Holmstrup Jernaldervej 277 (Pensionistklubben) Abent torsdag: kl Rigmor Frederiksen Keramik Vaerestedets lokaler i 245, 1. Abent fredag: kl Kontaktpers.: Rigmor Frederiksen Holmstrup Dyreklub Tinna M0Her Jensen, 221A Genbrugsen i Holmstrup Kontaktperson: Conni 259A Abent: Mandag kl Torsdag kl S0ndag kl Laesehesten Holmstrup Mark Indgang gennem Genbrugsen Abent mandag kl Torsdag kl S0ndag kl Rudolf Bay Flagning Herman Nielsen og Svend Ove B0hm Ring senest dagen f0r eller laeg en seddel i postkasse: 263 A Haveforening Persilleraekken Poul Erik Hansen Holmstrup Haver: Poul Erik Hansen Udlan i Holmstrup Haveredskaber Bsereseler til flytning af m0bler Cykler til gassier Elmaler Herman Nielsen, 263 B Holmstrup Honse- og Biavlerforening Margrethe Borchhorst Holmstrup Mark Cykelvaerksted Jernaldervej 245 Hans Martin, Hedinn, Rudolf og Herman Abent tirsdage: kl Herman Nielsen, 263 B Skal du lane en cykel til dig selv eller en gaest - sa kontakt os Vaegtvogterne i Holmstrup Jernaldervej 277 (Pensionistklubben} Abent mandag: kl Gitte Poulsen Seniordans i Holmstrup Selskabslokalet torsdag kl Gitte Poulsen

15 LokalBrugsen Jernaldervej Formand: Poul Erik Hansen Naestformand: Rita Bendiksen Sekretasr: Hilkka Troelsgaard Gitte Pouisen Svend Ove Bohm Suppleant: Herman Nielsen Personalerepraasentant: S0ren Friis Multibane i Holmstrup Udlan af net: Poul Erik Hansen Bordtennis i Hofmstrup Hvis selskabslokalet er ledigt, kan n0glen afhentes hos: Poul Erik Hansen

16 Angdende Baenken F0r var det en Mile "oase" med sol midt i bevoksningen. Nu er det et koldt m0rkt hus / skur. Den mindste lille brise skaber med det samme traek. Trask, som vi alle ved, kan vaere arsag til fork0[else, influenza, lungebetcendelse og gigt. For ca. V/2 ar siden bad brugerne om lov til at kappe et par grene af traeerne, sa vi kunne fa mere sol. Samtidig ans0gte vi om et lille halvtag pa st0rrelse med et busskur. Dette skulle i givet fald opsaettes med ryggen mod genbrugspladsen ved siden af den dengang eksisterende lille plet med sol. Karin Zacho, bruger og beboer. Det fore!0bige resultat

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr. 1. Februar 2014 Hele redaktionen har forladt lokalet, og den sidste tar på vej ud dette billede. På samme måde som i de helt store

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. Marts 2014

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. Marts 2014 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 2. Marts 2014 Den store granstamme var engang et lille juletræ, som der blev danset rundt om inde i lejligheden, hvorefter det blev

Læs mere

April 2013. Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. April 2013. Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17.

April 2013. Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2. April 2013. Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17. + April 2013 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr. 2. April 2013 Næste blad laves onsdag den 12.6.2013 kl. 17.00 April 2013 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for

Læs mere

Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6

Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Juni2013 Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Nr. 3 Juni 2013 STOR NY LEGEPLADS I 0ST Naeste blad laves onsdag den 14.08.13, kl 18.00 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup FORDI. vi trrves pa Hoirratnip I. ' w "'iiimhiai - iiiiii

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup FORDI. vi trrves pa Hoirratnip I. ' w 'iiimhiai - iiiiii Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 7 December 2014 f*ir FORDI -.. * ' '' -' '," Hi < '-' vi trrves pa Hoirratnip I ' w "'iiimhiai - iiiiii Plakat i modelokalet fra Holmstrups

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr.2: Maj 2011 Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.info Indlæg og billeder sendes til sofus-holmstrup@live.dk Beboerbladet Sofus

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 5 oktober 2013 Holmstrup Marks varmemester Kaj Nielsen De otte kolleger viser vi på side 3. Næste blad laves onsdag den 4. december

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2 April Holmstrup Mark fra et fugleperspektiv

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 2 April Holmstrup Mark fra et fugleperspektiv Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 2 April 2016 Holmstrup Mark fra et fugleperspektiv Da de hvide træhuse forrest i billedet blev bygget, stod der nogle blå skurvogne

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

ADMINISTRATIONEN. Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby. Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet:

ADMINISTRATIONEN. Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby. Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet: Kontor- / telefontid ADMINISTRATIONEN Administrationen finder du på Nygårds Plads 27, 1., 2605 Brøndby Du kan henvende dig personligt eller telefonisk i tidsrummet: Tlf.: Mandag til torsdag Kl. 10.00 15.00

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13702 Klager: NN Indklaget: CVR-nr.: 14 80 87 01 Euromaster Danmark A/S Sletten 11 7500 Holstebro Klagen vedrører: Reparation af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej

Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej Generalforsamling i Grundejerforeningen Musvågevej 5. marts 2016 Bestyrelsens beretning 2.1 Bestyrelsen, som den ser ud i dag Formand: Niels Bloch Musvågevej 52 Ikke på valg Kasserer: Kai Jensen Musvågevej

Læs mere

Naboorientering. Torslundevej 133 - dispensation fra lokalplan 1.15

Naboorientering. Torslundevej 133 - dispensation fra lokalplan 1.15 Ish0j Kommune Plan-, Bygge- og Milj0center Torslunde Bylaug Sagsbehandler: Tnrhpn ManHnm Malene Louise M0lbak lorbenmandrup Telefon: 43577473 1 orslunde bygade 33 Email: plan-byg-mijo@ishoj.dk 2635 Ish0j

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 14.06.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: PIA K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H. David, Mads, Pia K. Aase. Afbud fra Karin. Klaus Juelkert har trukket sig fra bestyrelsen, samt organisationsbestyrelsen.

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen. Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde Mandag d.04 August 2003. kl. 18.00 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 16 juni 2003 2.

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013

Husavis Hvalsø Ældrecenter Maj 2013 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboer: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Marie-Louise Poulsen, Bøgely 22. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Hother Husted, formand. Inge Lise Pedersen, næstformand.

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 5 Oktober Rigmor Frederiksen og Gurli. Foto (uskarpt!): Søren Løkkegaard

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup. Nr. 5 Oktober Rigmor Frederiksen og Gurli. Foto (uskarpt!): Søren Løkkegaard Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 5 Oktober 2016 Rigmor Frederiksen og Gurli Foto (uskarpt!): Søren Løkkegaard Næste blad laves onsdag d. 7. december kl. 18 1 Beboerbladet

Læs mere

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening.

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Orientering til nye og "gamle" beboere. Maj 2016. Bestyrelsen vil ønske alle beboere i Umanakparken en rigtig god og forhåbentlig solrig sommer. Bestyrelsen for

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen. Dansk Skovforening

Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen. Dansk Skovforening Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Dansk Skovforening 1 Hvad er klima? Vejret, ved du altid, hvordan er. Bare se ud ad vinduet. Klimaet er, hvordan vejret opfører sig over længere tid, f.eks. over

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50

SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 SPØRGSMÅL OG SVAR: GENHUSNING I FORBINDELSE MED RENOVERING I AAB AFDELING 50 Kære beboer i AAB afdeling 50 På de følgende sider har vi samlet spørgsmål og svar omkring genhusning i forbindelse med den

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Lidt om honningbiernes levevis

Lidt om honningbiernes levevis Lidt om honningbiernes levevis Bifamilien Der er op til 60.000 bier i et bistade. Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg,

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Rosenbladet August - september 2014

Rosenbladet August - september 2014 Rosenbladet August - september 2014 Rosenvænget: 74 92 97 85 Plejecenter leder: Anita Meggers: 30 71 15 96 Gruppeleder: Margrethe Jensen: 23 49 57 14 Beboer og personale byder: Luise Henriette Hansen st.

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver. Ollerup 31. oktober 2015

Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver. Ollerup 31. oktober 2015 Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver Ollerup 31. oktober 2015 Humlebihaver, bivenlige haver? Hvem besøger og bestøver havens blomster? Humlebihaver, bivenlige haver? Hvem besøger

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

HF Sommerlyst Oktober 2015

HF Sommerlyst Oktober 2015 HF Sommerlyst Oktober 2015 Avisens forside er mere hyggelig hvis den skifter billede fra måned til måned. Vi har ladet os fortælle at folk holder øje med det billede der er i kassen og at man ud fra det

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012...

RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012... RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012... Ved en lille sammenkomst, i kassererens have, uddeltes de traditionelle havepræmier, til de dygtige havelejere, som har vundet året dyst i veldyrket have. Årgang 3 nummer

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

10.Maj 20L6. Referat: Dagsorden: 2.Valg af referent og stemmetællere. 4. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 2014115 til efterretning

10.Maj 20L6. Referat: Dagsorden: 2.Valg af referent og stemmetællere. 4. Fremlæggelse af afdelingens regnskab for 2014115 til efterretning Referat: 10.Maj 20L6 Mødested : Gladsaxe Hovedbibliotek, Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg Mødetid: kl. 19:00 Mødeart: Ordinært afdelingsm øde for afdeling 4, Marielyst Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.Valg

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1

Først velkommen til jer beboer der har valgt at komme i aften. 1 Side 1/6 Afdeling 16 Referat fra afdelingsmøde den 26. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 42 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Lis Andersen Tina Munkholm Bjarne Hajbert

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Brøndby d. 12.04.09. Referat af: Bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.04.09 kl. 18.30 22.00 marts 2009. referat nr. 5. DIRIGENT: Marianne Larsen AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy Rasmussen, Tina Laursen, Mads Greve, Knud Petersen, Peter Nielsen, David Oszlak, Marianne Larsen og Aase B. Stisen.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 Uge 26 Emne: Eventyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge26_eventyr.indd 1 06/07/10 11.43 Uge 26 l Eventyr Hopp er øm i hele kroppen, da hun

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32

Husorden. For Lejerbo afdeling 123-0. Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Husorden For Lejerbo afdeling 123-0 Agervang 1 til 31 Og Havevang 2 til 32 Varmemester: Bjarne V. Christensen e-mail: Afdeling.007-0@net.lejerbo.dk VARMEMESTERKONTORET Engvang 7-9 Telefon: 59430909 Kontoret

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002

JUL MBER 2002 DELIG GLÆVA 4 SYD NR. 8 DECE 1 Betonhjertet Dec. 2002 GLÆDELIG JUL VA 4 SYD NR. 8 DECEMBER 2002 1 INDHOLD JULEHYGGE Side 3 ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE 4-5 GLÆDELIG JUL 6 CENTRALVARMESTYRING 7 PAS PÅ VARMEN 8 APOLLO - EFTER LUKKETID 8 ANTENNE 9 VAGTORDNING 10 ADRESSER

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Karin, Aase. Afbud fra Per N. og Mads. Freddy bød vores nye 1. mand Niels velkommen. AD. 2. Godkendelse

Læs mere

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup

Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg. Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Ny Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling: Holmstrup, Odinsgård & Thorsbjerg Nr. 4a: Juli 2007 Ejendomsskat i Holmstrup Kun omdelt i Holmstrup Dette særnummer af Ny Sofus er en orientering

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold:

NYHEDSBREV. Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006. Indhold: NYHEDSBREV Grundejerforeningen Fuglebakken Årgang 9 nr. 19 April 2006 Formanden har ordet Parkeringsproblematikken Travetur Fastelavn Ny hjemmeside Løst og Fast Indhold: Husk den historiske travetur Søndag

Læs mere

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring

Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Tlf. 9892 6333 Fax. 9890 9848 Giro 104 1207 CVR-nr. 1892 8817 Arsenalvej 20 9800 Hjørring II NORDJYLLAND E-mail: bonord@bonord.dk Afdelingsmøde Afd. 81 Støvring Mødet påbegyndt: Mødet afsluttet: Mødested:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 23. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1 Uge 23 Emne: Min krop Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 23 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge23_minkrop.indd 1 06/07/10 11.41 Uge 23 l Min krop Hipp har det bedre og nyser ikke

Læs mere

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse.

Administrationen vil i den forbindelse gerne beklage overfor ejer, at ovenstående har givet anledning til en misforståelse. From: Anders Kjærved Sent: 11 Jun 2015 11:49:38 +0000 To: Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget Cc: Marianne Wedderkopp;Torben Præstegaard Jørgensen;Morten Refskou Subject: VS: VIGTIGT - vedr. udvalgsmøde

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Fyringsscene. Sceneøvelse 2015. af Martin Strange-Hansen

Fyringsscene. Sceneøvelse 2015. af Martin Strange-Hansen Fyringsscene Sceneøvelse 2015 af Martin Strange-Hansen Martin Strange-Hansen mobil: 26832666 e-mail: martin.strange@me.com INT. BEBOERFORENINGENS FÆLLESRUM - AFTEN Fællesrummet. Japansk træ på væggene.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 4.februar 2013 kl. 17.00 18.45 Til stede: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, Myrna Rønning, Verner E. Rasmussen,

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 21 NÆSSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening.

Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Umanakparken - Arbejdernes Boligforening. Orientering til nye og "gamle" beboere. November 2016. Bestyrelsen vil ønske alle beboere i Umanakparken en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Bestyrelsen for

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Velkommen i vores afdeling

Velkommen i vores afdeling «Bruger_Initial» Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne lille folder vil være med til at gøre

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden:

Skoleparken 1. Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30. Dagsorden: Skoleparken 1 Referat af afdelingsmøde 2012 onsdag 23. maj 2012 kl. 18.30 Dagsorden: 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af forretningsorden 4. Orientering om status på helhedsplan/tilstandsvurdering

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012.

Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Velkomst til generalforsamling i Nørresundby Fjernvarme A.m.b.A. den 30.08.2012. Indledning Hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Deltagere i vores generalforsamling kan kun være forbrugere,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 1

Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Referat Afdelingsmøde afdeling 1 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 1 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 19. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: 48 beboere samt bestyrelsen ved 44 lejemål

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 September 2011 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

den levende legeplads

den levende legeplads RNATURVEJLEDE RNATURVEJLEDE Læs mere Hent inspiration og ideer til børnevenlige Krible Krable aktiviteter m.m. www.natur-vejleder.dk/krible-krable1 www.kriblekrable.nu www.dr.dk/kriblekrable den levende

Læs mere

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt. Poul gav følgende information:

Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt. Poul gav følgende information: Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 8. juni 1993. Punkt 1 : Per Ludvigsen valgtes til dirigent Punkt 2 : Poul gav følgende information: * på et bestyrelsesmøde i

Læs mere

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45

Dagpengeaftale ligger på den flade hånd - UgebrevetA4.dk 20-10-2015 10:05:45 HURTIG AFTALE Dagpengeaftale ligger på den flade hånd Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 20. oktober 2015, 05:00 Del: Der er udsigt til hurtigt at kunne lande

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Dams Have, den 25. januar 2015 Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Fremmødte fra hus nr. 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25. 1. Valg af dirigent og referent: Freddie (17) og

Læs mere