Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 3. April 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 3. April 2014"

Transkript

1 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings afdeling 6 Holmstrup Nr. 3. April : } ' -. " ' ' - " -fif^is^ ~* < - vci-' ji~ * -it Poul J0rgensens bifleder kan ses med de smukke farver pa hjemmesiden Naeste blad laves onsdag d. 4. juni kl. 18

2 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforening afdeling 6 Holmstrup. Sofus udkommer ca. seks gange arligt. Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne og afd. bestyrelsen kan meddele sig. Redaktion: Herman Nielsen (ansv.) herman.nielsen(5)stofanet.dk S0ren L0kkegaard Helle Due helle. com Inge Hartmann Tinna Jensen Fotograf som man kan henvende sig til: Poul J0rgensen dk Trykning og Uddeling: Herman Nielsen Indlaeg og fotos kan mailes til: dk Bemaerk: Anonyme indlaeg optages ikke! Mere information se: under Sofus Varmemester Kontor: Jernaldervej Skraeppebladet er beboer- og foreningsblad for Brabrand Boligforening. redaktion(5)skraeppebladet.dk BeboerrSdgivningen i Holmstrup (vaerestedet) 245, 1, Lejl. 6 Aben radgivning: Tirsdage kl Abent pa Gudrunsvej 16, 1. th.; Tirsdage kl Torsdage kl Tlf Du er altid velkommen til at dukke op uden aftale. M0der uden for naevnte tidsrum, kontakt: Jens H0gh Total service Pa dette nr. kan du taste dig frem til personlig betjening afen servicemedarbejder. Personlig betjening eraben i tidsrum: Mandag-torsdag kl Fredag kl L0rdag sarnt s0n- og helligedage hele d0gnet Genbrugspladsen Jernaldervej/Stenaldervej Abningstider: Mandag-fredag kl Bemand. L0rdag-s0ndag kl Abningstider: Mandage Tirs-, ons- og fredag Torsdage kl kl kl Stofa Antenneservice Ring til Stofa Mandag-fredag: kl L0rdag: kl Dog med undtagelse af helligdage. Brabrand Boligforening Rymarken 2, 8210 Arhus V. Tlf Abningstider: Mandag - onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Har du problemer med dine TV-signaler uden for Stofas abningstid, kan du ringe til hovedvagten pa telefon Hovedvagten har abnet til kl pa alle hverdage og fra kl i weekender og pa helligdage.

3 Selskabslokale Valhalla, Odinsgard Stenaldervej 209, 8220 Brabrand Kan rumme: 30 pers. Lejes gennem Boligforeningens administration. Reservation: Selskabslokale, Holmstrup Jernaldervej 245, 8210 Arhus V Kan rumme: 72 pers. Lejes gennem Boligforeningens administration. Reservation: Afhentning af n0gler: Sker pa varmemesterkontoret i abningstiden Selskabslokale Stenhytten, Thorsbjerg Stenaldervej 77, 8220 Brabrand Kan rumme: 50 pers. Reservation, Lise Ledet: EdvinJuhl, 261 A dk Anette Knight, 221 A com Elly Lindved, 275 A suppleant: Mogens Nielsen suppleant: Tinna M0ller Jensen Postkassen Tommies: Mandag-fredag kl Afhentning/forsendelse af pakker mv. SuperBest Viborgvej 277, 8210 Arhus V i butikkens abningstid. Afdelingsbestyrelsen i Holmstrup: Afdelingsbestyrelsen holder m0de f0rste mandag i hver mined kl M0det er abent for alle beboere fra kl Desuden afholdes der m0de i Boligteknisk Udvalg (BTU) hver anden mined - den sidste mandag kl dog kun after behov. M0det er abent for alle beboere. Hjemmeside: eller: Afd. bestyrelsens medlemmer: Rudolf Bay, 253 B dk Rita Bendiksen 251 A dk Peter Iversen, 245 Adam Hansen

4 Den Srlige rundgang Afdelingsbestyrelsens arlige rundgang i afdelingen sammen med varmemester og inspektor finder i ar sted mandag, den 19. maj. Safremt du har noget, som du vil henlede vores opmaarksomhed pa - eller noget vi skal kigge pa, kan du sende os en mail pa bestvrelsen(5)holmstrup.net. Med venlig hilsen afdelingsbestyrelsen, Vedrorende skift af tv-pakker Jeg har faet en henvendelse fra en beboer der som tilvalg har "Den store Tv-pakke". Og ikke har taenkt over at man skal sige til Stofa at man over huslejen i forvejen betaler for "Den lille Tv-pakke" Kan man som service meddelelse til beboerne og fremtidige nytilflyttende beboere maske skrive en lille notits i hver eneste Sofus om at man skal huske at vi betaler "Den lille Tv-pakke" over huslejen, og derfor hvis man vil udvide sin Tv-pakke skal huske at g0re Stofa opmserksom pa, at man betaler "Den lille Tv-pakke" over sin husleje, sa man ikke kommer til at betale den 2 gange. Hilsen Anette Haugaard Knight Vi i Sofus redaktionen mener at det burde sta i den beboermappe, som alle nye tilflyttere far.

5 Johnny Bendixen er d0d Forleden hang flaget pa halv stang og en Mile time senere som traditionen byder pa hel stang: Johnny Bendixen er d0d og blev bisat fra Skjoldh0j Kirke ved en smuk ceremoni; han skal ligge i den skyggefulde lund ud mod vejen. Johnny havde et ualmindeligt glad og smittende hum0r - kom man forbi hans og Ritas lejlighed, kunne han sta pa altanen med et bathorn og give et trut og veksle et par muntre bemaarkninger med en. For fa maneder siden var han og Rita pa campingtur - altsa om vinteren! - vel vidende at han bar pa en livstruende sygdom, men livet skulle leves med et smil, og det blev det til det sidste! /Eret vaere hans minde. 50ren L

6 Forbrug, maling og opg0relse af varme I Sofus nr. 2 marts 2014 har Jette BundgSard et indlaeg, hvor Jette fortseller om hendes varmeopgorelser og forbrug. Deter fint, at have en debat om vores energiforbrug. Deter bare ikkesagodt, nar Jette blander "paerer sammen med aebler" og bringer faktuelle fejl. Enhedspris/kHwpris. Jette skriver isit indlaeg: "...at AffaldVarme Aarhus'fjernvarmetakst er 0,635 kr. pr. kwh inki. moms, narvi her i Holmstrup ved sidste afregning betalte en enhedspris pa 0,96 kr., eller en merpris pa omkring 50%". Problemet i det er, at en "enhed" i vores varmeafregning ikke er en kwh leveret. Man kan derfor ikke sammenligne de 2 priser. >. I Holmstrup fik vi i 1998 skiftet vores gamle enstrengede varmeanlaeg ud med et 2 strenget system og individuelle malere. Der blevdog ikkesamtidigopsat malere i alle vores faellesrum. Derfor bliver vores faelles forbrug af varme fordelt over det individuelle forbrug ved, at den samlede varmeregningf0rst deles efteret forholdstal med den maengde fjernvarmevand, som gar til opvarmningafvarmtforbrugsvand og den meengde, der gar til radiatorvand. Det samlede antal klik for alle lejemal pa radiatorvand bliver herefter divideret op i det beregnede krone be!0b til opvarmning (som er incl. faellesforbruget), som derefter giver enhedsprisen. Metoden har et par darligdomme. Dels er det et sk0n, hvor meget der fordeles mellem radiatorvarme og varmt forbrugsvand. Dels bliver radiatorvarmen til det faelles forbrug fordelt efter forbrug og ikke kvadratmetre, hvorfor beboere med et stort varmeforbrug ogsa betaler forholdsmsessigt mere af fabllesforbruget. Et afledt problem af de manglende malere pa faellesforbrug er ogsa, at vi ikke kan fordele forbruget pa varmemesterkontor og mandskabsrummet i forhold til de andre afdelinger. Hvorfor det er lavet pa den made, kan jeg ikke svare pa, men vi er allerede begyndt at kigge pa det i afdelingsbestyrelsen. Det kommer deren udmelding pa, narvi har noglesvar. Maling af ens temperatur og varmeforbrug. Vil man male ens eget forbrug og sammenligne det med en anden beboers forbrug i forhold til lejlighedstemperaturen, skal man for det f0rste anvende en logger, som bade maler temperaturen og luftfugtigheden samtidig. Endvidere skal man male det kontinuerligt over flere dage begge steder samtidigt, sa der tages h0jde for udetemperatur. Men det alene er ikke nok. Man kan ikke sammenligne mellem de temperaturer, som bliver vist i vores rumapparater. De er nemlig ikke saerligt n0jagtige, da de er 15 ar gamle og ikke bliver kontrolleret. Selvom man laver indstillinger pa rumapparatet pa 20 grader, er det ikke ensbetydende med, at den faktiske temperatur i lejligheden er pa 20 grader. Vi har flere loggere i afdelingen, som man kan fa varmemesteren til at stille op, hvis man er interesseret i at fa ens faktiske temperatur og luftfugtighed malt.

7 Ens varmeforbrug er ikke kun afhcengig af indetemperatur og luftfugtighed. Det er ogsa afhaengig af, hvor meget varme der siver ud af sprsekker, utaette vinduer - og hvor meget man lufter ud. Det afhaenger ogsa af, hvor meget vindener pa ens lejlighed-om de vender den sammevej, om der ertraeer, som tagernoget afvinden, udhaengosv. Derer mange faktorer, som spiller ind pa den enkeltesforbrug, sa deter ikke sa nemt at sammenligne. Saetter man en logger op let par lejligheder for at sammenligne, vil der ogsa vasre den menneskelige faktor. Vil man ogsa have den samme adfasrd, nar man far forbruget malt, som nar man ikke er opmaerksom herpa. Hvordan skal man i 0vrigt sammenligne 2 beboere, som ikke er hjemme pa de samme tider i d0gnet osv. Jettes sammenligninger holder derfor ikke. Nar Jette sammenllgner med en anden beboer, som far meget mere retur i arlig varme ved en h0jere temperatur, skal man og^sa se pa, hvor meget man betaler a conto. Der er ogsa nogle forhold, som man skal tage h0jde for, nar man sammenligner med ens forbrug i 2013 med forbruget i andre ar. Dels skal der korrigeres for graddage. Dels bar vi i et varmeafregningsar haft en regnefejl, som er korrigeret i det efterf0lgende ar. Sa derfor har vi ogsa faet skiftende regninger. Red u kt i o nsf a kto re r. Jeg synes det er helt fint, hvis nogen vil regne efter, om der er fejl i beregningen af reduktionsfaktorerne for de enkelte lejligheder. De er udregnet af et radgivende ingeni0rfirma i 1998 og kontrolleret og rettet af et par beboere. Beregningerne blev godkendt i 1998 inden, de blev taget i brug. Jeg har ikke forudsaetningerne for at regne efter. Det er helt fint med mig, hvis andre vil g0re det. Det er bare ikke uproblematisk. Det er heller ikke sa nemt, hvis man ikke ved, hvordan man g0r det. Derer bare et parting, som vi b0r have afklaret inden. Hvad skal der ske, hvis det visersig, at der er fejl i beregningerne? Skal vi sa have lavet nye varmeopg0relser tilbagevirkende? - eller kun fremefter? Kan/vil vi stole pa, at dem der regner efter, nu ogsa g0r det rigtigt? Hvad med asndringer, der er foretaget siden Jeg vil gerne opfordre til, at hele debatten om korrektionsfaktorer holdes adskilt fra det andet. Ellers vil det blot forvirre begreberne for meget. Ens skiftende forbrug fra ar til ar har i 0vrigt intet at g0re med korrektionsfaktoren. Traekfra vinduer. Deterfuldstaendig korrekt, at vores vinduespartierer bade utaette ogdarligt isolerende. Det har vi faet lavet termograferinger pa for et par ar siden. Vi har ogsa haft radgivere til visuel besigtigelse. Det ser ud mange steder, som hos Jette. Det har ogsa fremgaetaf vores beretningerde sidste par arstid. Deter bare ikke sikkert, at ens nabos vinduesparti er lige sa utast - eller ens eget er ligesa slemt som naboens. Der er altsa rigtig mange faktorer som g0r, at man bare ikke lige kan sammenligne ens egen varmeregning med naboens. Og det er der, som jeg vil hen med dette indlseg. EdvinJuhl, 261A n

8 Lidt opf0lgning pa vores forslag til afd. M0det om at foretra-kke insektvenlige beplantninger i Holmstrup. F01gende er tyvstjalet fra Natur og Milj0 nr. 4, MVH Hans Martin og Margrethe. Brumbasser beh0ver bloinster og boliger Denmark er ikke sa gsstfrit et dronningerige, som det var engang. Riget fattes bade flora og fristed&r tit forarets humlsbier, der alle er dronninger. som ieder efter et beskedent slot i form af et hul i jorden. Kumlebien hungrer efter hushjaeip og handsrakninger er er noget trygt og godt over humlebien, som bakser med sin tileyneladende umulige flyvekunst sadan lidt hulter til bulter lavt i hirninelrummets hierarki. Men krisen har overhalet hyggen for de bamsede bier, der \: i artier har vgeret i tilbagegang. Ligesom sommerfugle og andre bestevende insekter har de fleste danske humlebier mistet dramatisk meget terrasii i et land, der er domineret af monokulturer med kornafgreder, Qg hvor mere end 60 procent af landskabet er under plov. "Det er med de danske arter af humlebier som med vores dag1- sommerfugle. Specialist erne, der er kreesne med valg af levesteder og planter, er i tilbagegang, mens g-eneralisterne, som kan kiare sig med st0rre arealer prasget af ensartede afgr0der og indxistrilandbrug', liar det fint. Generelt ma vi dog sige, at Damnarks humlebier er blevet markant fserre, og flere stir opf0rt pa redlisten som truede i storre eller mindre grad," siger Yoko Luise Dupont, der er seniorforsker has Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. De r0de alarmklokker lyser for knap halvdelen af de 29 arter af humlebier, der er konstateret i Danmark. To af arteme, steppehuinle og frugthumle, er uddede, mens to andre, klavcrhumle og felthumle, er "kritisk truet". Otte andre humlebiarter er opf0rt som "nassten truet", "moderat truet" euer "sarbare". Manglende blomstert tcppe Tidligere tiders varierede planteteppe er bogstaveligt talt blevet revet vask under et stigende antal humlebier. Siden 1950'erne er der i Danmark blevet markaiit feerre groftekanter levende hegn, jordvolde, blomsterrige overdrev og kreaturgreesaede enge, hvor bierne kan sage f0de og fmde redesteder i det abne land. Haver og parker er derfor i stigende grad blevet grsiine oaser for humlebierne, der er ferine til at besteve serteblomster og andre baslgplanter, mange krydderurter. bserbuske og frugttrteer. Og sa er de absolutte eksperter i at besteve toniatplanter. "I det danske landskab er der generelt blevet fasrre arter af humlebier. Der er ogsa blevet fterre individer af flere arter. Det er dokumenteret i kraft af en unders0gelse, hvor man i 1930'erne talte humlebier i marker med r0dk!0ver. Knap 80 ar senere blev der talt humlebier i de samme omrader. og da var der sket en markant tilbagegang i antallet af bier," siger Yoko Luise Dupont. Den tilsyneladende mest frugtbars sommertid er ofte et ernteringsmeessigt nale0je for en humlebi. For pa denne tid af aret er der meget fa bloinster, og sa risikerer bierne at suite. Brug for fode hver dag; "Det er felles for alle humlebier, at deres saeson. er lang. Alt efter vinterens beskaffenhed kan den strsekke sig fra marts til november. Hele vejen igennem skal bierne have adgang til blomstrende planter. Men generelt mangier der i mange egne med intensivt landbrug et varieret blomsterflor, som sommerhalvaret igennem kari brsdfede bierne, der ikke kan tale at suite i ugevis. Desuden er det et problem, at der nu om 4O

9 BIER Hurnlebier kan ilyve ved lavere temperaturer end honningbier. Derfor betyder humiebier meget for bestcvningen i del tidlige forar. da honningbierne endnu ikke er vagnet efter v;nteren. Humlebidronningerne hos de tidlige arter kommer frem med den fiarste varme om forarei. Overvintrende dronnmger blev befruglet sidste sommer eller efterar. Kort efter al de er vagnet, skal de finde et bo, hvor de kan la^gge deres 5-15 dage bliver brugt et arsenal af giftstoffer til at bekasmpe skadedyr i landbrug, gartnerier og haver. For pssticider adresseret skadevoldere tager ogsa de nyttige best0vere med sig i faldet," siger Yoko Luise Dupont. "Vi ved, at giftstoffer som "neonikotinoider' bar alvorlige konsekvenser for bier. Insekternes frugtbarhed bliver forringet. De kan ogsa miste deres evne til at orieiitere sig, hvie de pa deres fasrden far disse giftstoffer i sig. og sa kan de ganske enkelt ikke finde hjem til deres bo," siger seniorforskeren. En stor procentdel af det dyrkede danske land bestar i dag af monotone flader med korn, der ikke bar nogen v^rdi for hurnlebier. Set fra en brumrnende bis betragtning er store dele af Danmark derfor blevet en fasstning af vindbestevede afgroder. "Tidligere var der i vores landskab mange k!0verrnarker, som humlebierne bestavede. Forar og sommer igennem var der for artier siden en broget buket af blomster i vejraballer og markskel, som pa skift gav bierne fade i form af pollen og nektar. I dag er der meget faerre arter af blomster generelt i landskabet, og humlebiernes spillerum er snsevret voldsomt ind. Det skorter bade pa msngde og kontinuitet i tilgangeri til fede." siger seniorforskeren. Korte eller lange tunger Hurnlebier kan groft set deles i to kategoner. En kategori bar lange tunger, en anden har korte. Det bar vist sig, at flere af de langtungede hurnlebier er gaet tilbage. For eksempel er den langtungede kl0verhumle stort set udd0d i Danmark. Sandsynligvis hsenger det sanimen med, at humlebierne med de lange tunger er apecialister i at stikke deres tunger ned i mange af de blomster, der er forsvundet eller gaet voldsomt tilbage. Flere arter af bumlebier liar rommet landbrugslandet og er rykket tsetfcere pa det virbane menneske. Som haveejer kan man tasnke humlebivenlig-t ved for eksempel at plante krokus, juleroser og lyng, der er gode fadekilder for humlebier i det tidlige forar, da naturens blomster er fa. Generelt er Uebeblomster, ffirteblomster, kurvblornster. raiiunkler, roser, honningurt og krydderurter som salvie, timian og lavendel gavmilde for humlebier. Man kan etablere redesteder for liumlebier ved a,t lade en del af en brsndestabel sta eller en bunke kvas ligge. Det er ogsa muligt at kabe specialdesignede kasser til humlebier. For den afslappede haveejer, der har hang til haengekeje mere end til spade og rive, er humlebier det perfekte paskud til at lade sta til i naturens tjeiieste. Uforstyrrede og tilgroede haver yder kontant bolighjgelp til brumbasser. Mar man i det tidlige forar ser en humlebi flyve lavt overjorden, er det sandsynligvis en dronning pajagt efter et redested. Der skal pollen og nektar i rigelige msengder til for at gcre dronningen i stand til at grundlcegge en koloni. De storste kolonier af humlebier kan i Isbet af sommeren tcclle op imod 400 individer, Der findes cirka 250 arter af humlebier i verden. -li

10 Poul har ogss lige nogle bemaerkninger, som vi her bringer. Jeg var lidt rundt i afd. for at finde motiver, nogle mere aktuelle end andre. Et stort trae, en Lind er blevet fseldet, og det var ikke pa grund af sygdom og stormskader, eller at det var blevet for stort eller skyggede for lys i lejlighederne. Linden skulle have blomstret i juli mined, og den fine duft tiltrukket mange insekter. Linden ved 277, stod desveerre i vejen for det trad!0se signal, hvorfor den nu er blevet faeldet. Vi slap derved for en st0rre regning til nedgravning af kabel fra genbrugspladsen til 277. Arsagen er den, at optagerenheden pa genbrugspladsen til videoovervagning er flyttet fra pladsen til varmemesterkontoret. Videre pa min vej rundt i bebyggelsen st0dte jeg pa glasskar pa stien, samt 2 sorte hundeposer med lort, hvor man for nemheds skyld havde bortskaffet poserne ved at smide dem oveni en haek pa vest siden. Maske mangier vi sma skraldespande hist og her, sa h0mmerne ikke forgar i naturen. Senere modte jeg hunden Bastian, som i dag var helt alene i hundelufter indhegningen. Der er jo forar i luften i dag, sa jeg tog et par billeder fra Holmstrup. En beboer var ved at g0re drivhuset forarsklar, samt blomsterkummen. Jeg tog et par billeder af de abne og lukkede/overdaekkede altaner. Nu skal vi til at tale om reduktionsfaktorer, forbrug, maling og opg0relser. Er det rimeligt, at nogle beboere betaler det dobbelte af, hvad andre betaler fordi de tilfeeldigvis er kommet til at bo i en kold, utaet og forholdsvis darligt isoleret lejlighed. Mange har haft en sakaldt klimaskasrm i form af overdaekning pa en eller pa begge sider siden renoveringen, og der er aldrig siden starten for 17 ar siden blevet kikket pa, hvad er gennemsnitsudgiften for en sammenligning aben eller lukket I0sning, og derefter lave en mere retfaerdig reduktionsfaktor baseret pa virkeligheden. Tak til Herman og Jette fordi i tager problemet op. Hilsen fra Poul. - O "

11 Millioner til skaterne SKATING ERDANMARKS sjette storste borneidrast, ognu vil endnu flere born fa mulighed for at msdes, rulle og skare. Nordea-fonden ergset i samarbejde med Game, Realdania ogtrygfonden om atstyrkegadeidnetten. Nordeafonden giver 9 millioner til et etablere tre udendors skateanteg, derkan fungere som samlingssteder for bora og unge, der skater. De tre nye skateranlaeg skal placeres i i tre byer rundt om i Danmark med stotte fra Realdania, TrygFonden og de udvalgte kommuner. Gadeidratsorganisationen Game bidrager med sparring og skal sta for driften af faciliteterne. Pa trods af at skating er sa populc"ert, er der stor mangel pa udenders faciliteter til de rullende faeilesskaber i Danmark, skriver Realdania i en pressemeddelelse, og supplerer med en udtalelse fra Simon Prahm, derer direktor i Game:»Gennem de senere Sr er gadeidraetten blomstret op mange stederi landet. Men n3 r vi snaldcer med ildsjslene pa gadeplan, h0rer vi ofte, at der mangler faciliteter, hvor man kan styrke gadeidraetten ciret rundt. Vores hab er, at kombinationen af fede udendors skateanlsegogindend0rsgadeidra?tsfaciliteter, vil skabe det modested, som gadenskrigereften. Esbjerg er valgt som forste by, og det f0rste anlaegsbneri efterliret20l5. ' *l-'*w-'i realdania.dk POLITIKEN I SPiSiBO i Sondag 16. marts 2014 I Holmstrup kan vi bare godt li" at vcere Rasmus Men vifc'ikdog en flagstang til sidst... Jette

12 Eftertanker om et afdelingsmode F0rst er der grund til at udtale, at det er dejligt at bo i en afdeling, hvor der laves sa glimrende et forarbejde af afdelingsbestyrelsen og andre, at en god del af os beboere kan fa en grundig snak om alt det presserende med udgangspunkt i halvarsberetning, regnskab og valg til afdelingsbestyrelsen. Der er for mig ogsa grund til at naevne, at Tom Bendix i sin enorme brandert var ved at spolere m0det, men i en hurtigt af dirigenten indlagt kort pause fik Kim Birk bugseret Tom hjem til en tiltraengt hvilen - og vores m0de kunne fortsaette. Som bekendt kan born og fulde folk sagtens sige noget, det er vaerd at lytte til, og jeg vil ta Toms utrolige udfald mod Edvin Juhl op. Edvin fremstar med skrift og tale som den eneste i afdelingsbestyrelsen, der laver noget. Det er sikkert ikke rigtigt men om det sa var sadan, sa kan det da ikke vendes mod Edvin! Jeg tror, at vi alle - om vi i bestemte sammenhcenge lavede sa meget og snakkede sa meget som Edvin - ville fa^anerkendelse af nogle og misagtelse af andre, sa sagen skal vendes til: Hvorfor siger og skriver de andre i afdelingsbestyrelsen ikke noget? Pluralitet i udsagn og udtryksmade ville gavne vores samvaer ved at fokusere mindre pa en enkelt persons kvaliteter og saerheder (nvad vi jo alle har!). Jeg har bekendte, der ikke vil komme til afdelingsm0der, sa laenge Edvin Juhl fylder sa meget. Jeg forstar dem ikke og beklager deres (selvvalgte) fravaer, fordi dette fravaer yderligere er et tab af pluralitet i forlaengelse af resten af afdelingsbestyrelsens manglende fremtraeden. Jeg tror ikke, man kan klare noget pa et afdelingsmode, men man kan orientere hinanden og eventuelt markere holdninger. Det forpligter til indsigt, klar tale og Iydh0rhed. Jeg vil kort ta 4 forhold op. 1. Jeg har for et par ar siden viderebragt et 0nske fra (nogle i) gruppen nasr genbrugspladsen om noget overdsekning for regn. Udend0rs 0ldrikning har ogsa brug for (beskedne) faciliteter. Det er der sa kommet et "koldt m0rkt bus / skur" ud af. Med den tilbagemelding fra (nogle i) gruppen melder jeg selvf0lgelig tilbage med bemcerkningen om, at sagen selvf0lgelig skulle ordnes med brugerne, hvis tilfredshed ma vaere eneste kriterium. Fra afdelingsbestyrelsen bliver der sa sagt, at der var ingen at snakke med om det, og af inspekt0r Robert S0rensen far jeg at vide, at han inden har snakket med nogle og ogsa nogle tilfredse med resultatet. 2. Vores individuelle varmeforbrug er et omfattende tema, som en gruppe beboere ogsa er i gang med at unders0ge og informere om. Som man kan se af Edvin Juhls kommentar til Jette Bundgaards artikel, er det komplicerede sager. Jeg har vaeret en hel del rundt for at snakke med beboere, som oplevede for store regninger, og kun en enkelt gang har jeg fundet noget defekt (en elmaler). Ellers har det veeret manglende systemindsigt kombineret med manglende forstaelse af konsekvenserne af egen adfaerd, der har f0rt til oplevet for store betalinger. Nar vi er en del beboere, som mener at ha indsigt og i grove traek oplever rimelig betaling, sa kan vi selvf0lgelig alligevel ikke udelukke fejl rundt omkring men finder det ikke saerlig sandsynligt. Og er der fejl, er der kun en selv til at finde ud af det (hjaalp fra andre er ogsa en selv!). Systemindsigt drejer sig om byggeriet og varmesystemet, hvor manglende forstaelse og hensyntagen kan koste dyrt. 70'erbyggeriets darlige tilstand trods flere renoveringer er der allerede skrevet meget om, og varmesystemets kompleksitet er ogsa et vilkar. Gardmaandene er der som hjaelpere, og er beboere utilfredse med hjeslp eller manglende hjaalp, sa er der bade samtalemuligheden for forklaring og eventuel henvendelse til afdelingsbestyrelsen. En detalje: Hvorfor al den snak om vores temperaturfoler viser rigtigt eller ikke? Den maler som bekendt kun det sted, den sidder, sa egne malere tii en 10'er stykket rundt ornkring i lejligheden er den oplagte I0sning. Og et eksempel pa den moderne tekniks velsignelser: De

13 f0rste mange ar med vores display havde vi et el-styret ur, som gik praecist. Det var praktisk med dette ur ved hovedd0ren. Sa gik uret for nogle ar siden piudselig 27 min. for hurtigt. Det har jeg pr0vet at fa asndret men indsigt i styring af ur er gaet tabt sammen med afskeden med firmaet, der har etableret det. Uret tar sig heller ikke af sommertid - sa nu gar det 33 min. for langsomt. En hjaelpsom og venlig ansat i administrationen pr0ver igen at ta sig af "sagen" - og da jeg tar billede ser jeg, at sommertiden er indhentet. Vi er igen 27. min foran. Helt beroligende... Mit ur i dag kl Her ville jeg ha skrevet lidt om afdelingsm0dets insektsnak og betydningen af materiale i Sofus om sa vigtigt og komplekst et tema - og sa dukker Hans Martin op med materiale fra Margrethe og ham selv! 4. Maden kan bruges til at illustrere den efterhanden meget vanskelige indbyrdes omgang, sa det vil jeg kort g0re. Jeg finder det kraenkende at fa tilbudt miserabelt palaeg fra tidligere mishandlede dyr, hvis miserable liv undertiden vises i fjernsynet og folk straks lukker - det er dog for ulaekkert! Hertil hvidt hvedebr0d, der har samme effekt i kroppen som sukker. En sadan servering er udtryk for bevidstlos omgang med hinanden, eller rettere er bevidstheden udelukkende optaget af umiddelbart billigst mulig for Mile mig og under udelukkelse af de omfattende samfundsmaessige konsekvenser. Taank yderligere pa slagteforholdene for bade dyr og mennesker og transporten (igen personligt billigt med uoverskuelige sociale omkostninger). Al den gode hjaelp og al den gode snak (og madder!), vi kan fa, nar vi begynder at varetage os selv reflekteret og far perspektiv i vores (selv)optagethed. Herman Nielsen.

14 Aktiviteter pa Holmstrup Mark: Laes mere: Vaerestedet Holmstrup Mark Jernaldervej 245, 1. L Abentonsdag: Kl Spisning kl ingen tilmelding. Kontaktpers.: Simon Holse com Somalisk Lektieklub i Holmstrup Jernaldervej (Smolfens gamle lokale) Abent i weekender. Warsan Osman, 235 B st Holmstrup Beboerforening Jernaldervej 215, 1. Formand: Rikke Birkeholm Naestformand /sekreteer: Mette Jespersgaard Kasserer: Henning Jensen Kasserersuppleant: Carsten Andersen Bestyrelsesmedlemmer: Gudmundur Karl Arnarson James Fuhlendorff 1. suppleant: Kim Birk 2. suppleant: Kim J0rgensen Revisor: Lisbeth Holmskov Revisorsuppleant: Niels Jensen Holmstrup Pensionistklub Jernaldervej 277, 1. Abent tirsdage kl. 14, Kirsten Larsen Gitte Poulsen Porcelcensmaling i Holmstrup Jernaldervej 277 (Pensionistklubben) Abent torsdag: kl Rigmor Frederiksen Keramik Vaerestedets lokaler i 245, 1. Abent fredag: kl Kontaktpers.: Rigmor Frederiksen Holmstrup Dyreklub Tinna M0Her Jensen, 221A Genbrugsen i Holmstrup Kontaktperson: Conni 259A Abent: Mandag kl Torsdag kl S0ndag kl Laesehesten Holmstrup Mark Indgang gennem Genbrugsen Abent mandag kl Torsdag kl S0ndag kl Rudolf Bay Flagning Herman Nielsen og Svend Ove B0hm Ring senest dagen f0r eller laeg en seddel i postkasse: 263 A Haveforening Persilleraekken Poul Erik Hansen Holmstrup Haver: Poul Erik Hansen Udlan i Holmstrup Haveredskaber Bsereseler til flytning af m0bler Cykler til gassier Elmaler Herman Nielsen, 263 B Holmstrup Honse- og Biavlerforening Margrethe Borchhorst Holmstrup Mark Cykelvaerksted Jernaldervej 245 Hans Martin, Hedinn, Rudolf og Herman Abent tirsdage: kl Herman Nielsen, 263 B Skal du lane en cykel til dig selv eller en gaest - sa kontakt os Vaegtvogterne i Holmstrup Jernaldervej 277 (Pensionistklubben} Abent mandag: kl Gitte Poulsen Seniordans i Holmstrup Selskabslokalet torsdag kl Gitte Poulsen

15 LokalBrugsen Jernaldervej Formand: Poul Erik Hansen Naestformand: Rita Bendiksen Sekretasr: Hilkka Troelsgaard Gitte Pouisen Svend Ove Bohm Suppleant: Herman Nielsen Personalerepraasentant: S0ren Friis Multibane i Holmstrup Udlan af net: Poul Erik Hansen Bordtennis i Hofmstrup Hvis selskabslokalet er ledigt, kan n0glen afhentes hos: Poul Erik Hansen

16 Angdende Baenken F0r var det en Mile "oase" med sol midt i bevoksningen. Nu er det et koldt m0rkt hus / skur. Den mindste lille brise skaber med det samme traek. Trask, som vi alle ved, kan vaere arsag til fork0[else, influenza, lungebetcendelse og gigt. For ca. V/2 ar siden bad brugerne om lov til at kappe et par grene af traeerne, sa vi kunne fa mere sol. Samtidig ans0gte vi om et lille halvtag pa st0rrelse med et busskur. Dette skulle i givet fald opsaettes med ryggen mod genbrugspladsen ved siden af den dengang eksisterende lille plet med sol. Karin Zacho, bruger og beboer. Det fore!0bige resultat

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup. Nr. 1. Februar 2014 Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr. 1. Februar 2014 Hele redaktionen har forladt lokalet, og den sidste tar på vej ud dette billede. På samme måde som i de helt store

Læs mere

Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6

Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Juni2013 Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Nr. 3 Juni 2013 STOR NY LEGEPLADS I 0ST Naeste blad laves onsdag den 14.08.13, kl 18.00 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr.2: Maj 2011 Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.info Indlæg og billeder sendes til sofus-holmstrup@live.dk Beboerbladet Sofus

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

3. Evaluering af projekter Med deltagelse af Rikke Marinussen, 253 B og Hanne Gencer, 257 A, Rudolf Bay, 253 B, Søren Leth fra Viggo Madsen

3. Evaluering af projekter Med deltagelse af Rikke Marinussen, 253 B og Hanne Gencer, 257 A, Rudolf Bay, 253 B, Søren Leth fra Viggo Madsen BRABRAND BOLIGFORENING, AFDELING 06, BESTYRELSESMØDE 3043 Tid: Mandag, den 06. oktober 2014, kl. 17.00 Sted: mødelokalet Jernaldervej 215, 01. Deltagere: Edvin Juhl Elly Lindved Rudolf Bay Anette Knight

Læs mere

Deltagere: Erik Fanth Afdelingsbestyrelsen i Vinkelgården Afdelingsbestyrelsen i Bakkegården

Deltagere: Erik Fanth Afdelingsbestyrelsen i Vinkelgården Afdelingsbestyrelsen i Bakkegården Referat 30. juni 2010 MM6 RBF/JBI Sag: 00660-0907/0921 Sag:, afd. 1 og 3 / Referat: Projektmøde nr. 2 Tid og sted: Tirsdag den 22. juni 2010, hos, Haraldlundsgade. Deltagere: Erik Fanth Kenneth Larsen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012

Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Referat fra generalforsamling i andelsboligforeningen Jættestuen 48-73 afholdt den 08.03.2012 Til stede: Hus nr. 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 73, 71, 69, 63, 61, 59, 57, 55 Niels bød velkommen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende

Idet jeg refererer til Deres brev af 5. november 2013 vedr0rende nabotwing i ovenstaende HUSED advokater H0rsholm Kommune Adalsparkvej 2 2970 H0rsholm Att.: Team Byg - Henriette Thornberg Husen Advokater Havnegade 29 DK-1058 Kebenhavn K T +45 3332 2626 F +45 3332 3941 W husenadvokater.dk Til-

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Opbygning af en god klasse "kultur"

Opbygning af en god klasse kultur Opbygning af en god klasse "kultur" Alle b0rn har ret til at have en god start, som g0r dem klar til et godt skolefor!0b. Af Jens IVIoIzen Jensmolzen@mail.dk Paedagog og afspaendingspaedagog. Arbejdet

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan MÅNEDSBLADET juli 2015 Læs inde i bladet: Brugerrådet holder ferie s. 2 Caféens ferie s. 5 GÅGRUPPE

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET November 2009 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne):

Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk. I folge vedtaegternes 11 (gule) i Grundejerforeningen & 15 i Vandvaerket (gronne): Generalforsamling M0llegardens Grundejerforening og Vandvasrk DATO: KLOKKEN: STED: Mandag den 7. maj 2013 19.30 I Aktivitetshuset FREMM0DT: Formand Kasserer Sekretaar Bestyrelsesmedlem DELTAGER IKKE: Nasstformand

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet

Referat fra generalforsamling. Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet Referat fra generalforsamling Torsdag d. 12. april 2012 kl. 1900 i selskabslokalet 16 ejere var fremmødt 1. Valg af dirigent Mette Stefansdottir blev valgt. Redegjorde for, at generalforsamlingen var lovlig

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken

Generalforsamling i. Ejerforeningen Ringparken Generalforsamling i Ejerforeningen Ringparken Dato: 24 marts 1999 Sted: Sønderborghus, Rød sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af tagprojekt 4. Forelæggelse og godkendelse

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853

Aktiviteter Forår 2015 Annebergcentret Annebergvej 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 6850 Tlf: Cafe 9931 6853 Grundplan Anneberg centret Medlemmer af Centerrådet: Blandt brugerne vælges hvert år et Centerråd. Centerrådet er medansvarlig for alt hvad der foregår i det daglige. Formand: Kasserer: Revisor: Suppleant:

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger:

ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger: ENHEDER: Andelsmæssigt er hele ejendommen og øvrige aktiver opdelt i 110 enheder. De enkelte andelsbeviser udstedes på et antal enheder, der svarer til det antal enheder, der er gældende for den bolig,

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Præstehaven 1-49 onsdag den 7. november 2007 Tilstede fra bestyrelsen var: Jens Peter Rasmussen (nr. 30), Erik Ulfkjær (nr. 19), Sandra Pedersen (3) og

Læs mere

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN

VELKOMMEN TIL Den Selvejende Institution FREDERIKSGÅRDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION FREDERIKSGÅRDEN Administrator Advokat (H) Pernille Høxbro Rådmand Steins Alle 16 C - 009 2000 Frederiksberg C Telefon 38 71 26 56 Girokonto 411-2857 December 2012 VELKOMMEN TIL

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Juli 2001 Til husejeren Hermed udsendes referatet af den ordinære generalforsamling. Desuden vedlægges en telefon- og adresseliste for bestyrelsen m.fl. Klippes der langs den stiplede linie, passer den

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden

Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Endelig dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 4. november 2013 Ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 12. november 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Endelig dagsorden Udvidet regnskab med bilag kan fås på ejendomskontoret

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[

Ikdovt for rnin farmor at komme pi besgg og. i-[ y+. f-.&&&g8*qj& i-[ Pods vinh Y L l-n "- =-x t fi tilbudt en stor og dejlig andelslejlighed ti1 naesten ingen penge skete for Feng Shui-eksperten Lilan Kops, da hun for 12 k siden sagde ja tak ti1 154

Læs mere