I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til."

Transkript

1 Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får en viden om Lem, som kan være med til at give jer en fælles forudsætning, når beslutninger skal træffes - nu og i fremtiden om vores by. Vi ønsker med dette indlæg at sende et klart signal om, at vi er en levende by og vi sammen fortsat vil bidrage til en positiv udvikling af byen. Lem - Smedenes by! Lem er Smedenes by! - ingen tvivl om det. Pionerånd, på basis af det gamle smedehåndværk, har skabt industrier, der gør Lem til den mest industrialiserede by i Danmark pr. indbygger, og Lem til et industrielt kraftcenter, der er kendt langt udover landets grænser. Antal ansatte på virksomheder i Lem Nu 2529 Stigning siden Forventet stigning frem til Det startede med Smed Hansen, der steg af toget i Lem. Siden har det været et industrieventyr uden sidestykke, hvor udviklingen ikke er kommet udefra, men først og fremmest er skabt af byens borgere. En far til søn, eller en værkfører eller en smed på en af byens virksomheder, der selv etablerede sig. Samarbejde er kendetegnende for byens virksomheder. Langt den største del af virksomhederne opererer indenfor jern- og metalbranchen, og har indbyrdes samhandel i større eller mindre grad. Lem-netværket et forum, hvor repræsentanter fra virksomhederne mødes for at diskutere lokale og fælles problemstillinger, er et andet udtryk for et godt samarbejde. Men samarbejdet har også båret frugt på udviklingen af byen, blandt andet etableringen af Smedenes Hus og en senere udvidelse, så huset i dag også rummer kommunens erhvervskontor

2 Samtlige virksomheder i byen er ultimo april 2007 blevet spurgt om udviklingen i antal ansatte over de sidste 3 år og om den forventede udvikling over de næste tre år. De sidste tre år er der skabt over 500 nye arbejdspladser i byen, og stort set samtlige virksomheder har bidraget hertil. Over de næste 3 år forventes en stigning på over 150 nye arbejdspladser i byen. Virksomhedernes største udfordring er derfor at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft. Derfor er det også vigtigt, at alle står sammen om, at byen fortsat er et attraktivt sted at bosætte sig. Der er skabt tradition for, at unge i kl. har et fritidsarbejde på en af byens virksomheder efter skoletid. På den måde får de en forsmag på erhvervslivet, hvilket kan være en medvirkende årsag til, at de senere søger en elev-/ læreplads på en af byens virksomheder. De unge er således også en vigtig ingrediens for byens fortsatte udvikling - ikke kun som potentielle medarbejdere på byens virksomheder, men også som aktive og frivillige i byens foreningsliv. Derfor er det også vigtigt, at der ikke foretages omstruktureringer, der vil mindske denne gruppes tilknytning til byen. Lem ikke bare Smedenes by! Men Lem er meget mere end industri - det er en levende by, hvor virksomhederne og byen altid har stået sammen for at skabe et attraktivt bysamfund, hvor nuværende og kommende borgere stortrives. Bredgade - byens hovedgade, har i de seneste år fået et kraftigt ansigtsløft. Initiativgrupper har i et samarbejde med kommunen, lokale virksomheder, forretningsdrivende, foreninger og frivillige fået etableret ny vejbelægning, belysning, bænke og affaldsstativer, som samtidig gav mange husejere mod på at renovere deres facader. Bag Bredgade og i umiddelbar tilknytning til byens kirke, har vi anlægget, hvor driften og vedligeholdelsen klares af borger- og håndværkerforeningen. Anlægget, med sø og legeplads, bliver dagligt besøgt af mange af byens borgere, og danner også rammen om en udendørs gudstjeneste, kræmmermarked og den årlige Sct. Hans fest

3 Vi vil gerne give byen endnu lettere adgang til naturen. Derfor arbejder vi nu på at forbinde anlægget med et naturskønt område i udkanten af byen - en gammel grusgrav - hvor også byens spejderhus er beliggende. I området omkring Lem Stationsskole, ligger de to børnehaver, SFO, Fritidsklubben, Lem Boldklubs klublokaler, idrætslegeplads, boldbaner, tennisbaner, svømmehal, petanquebane og Lem Hallen. Velfærdsamfundet kræver, at vi får mere idræt i borgernes hverdag. De offentlige udgifter til genoptræning og behandling vil eksplodere, hvis det ikke lykkes. For at imødekomme en stærk stigende efterspørgsel efter fleksibel idræt, men også for at sikre, at flere inaktive børn, unge, voksne som ældre bliver idrætsaktive, planlægger bestyrelsen i Lem Hallen at udvide hallen, så svømmehal, boldklubbens lokaler, skolen og en ny børnehave kan gro sammen til et unikt fælles værested for hele byen. Lem boliger søges! Lem har et bredt og alsidigt tilbud på boligområdet med boligforeningshuse, lejligheder og parcelhuse. Men det er i øjeblikket ikke nok. Udbudet af parcelhuse kan simpelthen ikke følge med efterspørgslen, skriver EDC i et netop rundsendt brev i byen. Og situationen er ikke meget bedre på det øvrige boligområde. Kommunen råder pt. kun over 4-5 byggegrunde, så i øjeblikket vises der også stor interesse for en privat udstykning af 12 nye grunde. Samtidig skal man være utrolig heldig for at finde en ledig lejlighed i byen. Lem - den største foreningsdeltagelse i kommunen! 16 foreninger, en idrætsforening med 1400 medlemmer i et lokalsamfund på godt 1500 borgere, vidner om et særdeles aktivt og blomstrende foreningsliv, der tiltrækker alle i alle aldre. Der findes ikke andre lokalsamfund i hele storkommunen, hvor borgerne i samme grad deltager i et foreningsarbejde foreninger i Lem 5 fonde i Lem 1400 medlemmer af idrætsforeningen 1500 borgere i Lem Foreningslivet tilbyder således borgerne et alsidigt udbud af aktiviteter og arrangementer, såsom sportsfest, Sct. Hans fest, smedeløb for veteran motorcykler, Bredgadefest, revy, Lem Messe, Ren By m.m. Det er kendetegnende for byen, at borgerne igennem foreningerne og virksomhederne altid har stået sammen, når opgaven krævede dette. Opførelsen af Lem Hallen, byggeri af nyt klubhus, tennisbaner, overtagelse af svømmebadet, da den

4 var truet af lukning i 1992, etableringen af Smedenes Hus, opførelse af tilskuertribune på Lem Stadion, opførelse af idrætslegeplads m.m. er alt sammen realiseret ved hjælp af lokal indsats og sammenhold. Lem - vi tror på fremtiden! Med ovenstående har vi prøvet at give et lille billede af vores by, og fortælle at vi tror på fremtiden. Vi tror på en fortsat udvikling præget af dynamik og handlekraft. Vi synes, at alle betingelser for en fortsat vækst af byen er til stede. Vi har et erhvervsliv, der buldrer derud af og gerne vil have flere medarbejdere, et blomstrende foreningsliv, masser af lokale ildsjæle og ressourcestærke borgere, der også fremover vil spille sammen og sikre fortsat trivsel. Derfor er det også en god investering for Ringkøbing-Skjern Kommune at fastholde og udvikle det nuværende offentlige serviceniveau, med børnehave, SFO, fritids/ungdomsklub, idrætsfaciliteter og ikke mindst vores netop moderniserede folkeskole med overbygning. Tak for jeres opmærksomhed! På vegne af foreninger og erhvervsliv i Lem Lem Boldklub af 1940 KFUM Spejderne i Lem Lem Erhvervsnetværk AKT - De aktive handlende i Lem Lem Borger- og Håndværkerforening Bilag: Oversigt over foreninger m/medlemstal og fonde. Oversigt over virksomheder og medarbejderudvikling

5 Bilag 1: Foreninger og fonde i Lem Lem Borger og Håndværkerforening 32 personlige medlemmer 161 husstandsmedlemmer 35 erhvervsmedlemmer AKT (De aktive handlende i Lem) Lem Boldklub a 1940 Lem Boldklubs venner Sdr. Lem Spejdere Støtteforeningen til Smedenes hus Lem Lokalhistoriske Arkiv Lem Ældreklub Beboervennerne til Lem Plejehjem 19 medlemmer 1386 medlemmer 275 støttemedlemmer 37 spejdere og 11 ledere 220 medlemmer 65 medlemmer 186 medlemmer Indre Mission Lem Lem Sogns Jagtforening Lem Traktortræk Lem Motorcross Club Dansk Vindkrafthistorisk Samling DVS Højmark Ballerne (samarbejde Lem-Højmark-Ølstrup IF) HLØ Bankospil (samarbejde Lem-Højmark-Ølstrup IF) 92 medlemmer nyetableret under etablering 100 medlemmer ca. 800 medlemmer ca. 550 medlemmer Derudover har byen en række fonde: Fonden Lem Svømmebad, Fonden Smedenes Hus, Sdr. Lem Andelskasses Fond, Lem Transformatorforeningens fond, Peter Hansen fonden

6 Bilag 2: Antal ansatte i virksomheder med mere end 1 ansat Stigning siden 2004 Nu Forventet stigning Tilbagemedlinger fra BM Service og Brolægning Dana-Tank Hansen Profile Hydromann Højmark Automatic JST Kallesøe Landia Lem Beslagfabrik Lem VVS Linka Maskinfabrik Pro Elteknik Slot Møbler Stoko Plast Søms Tana-Byg Thor-Lem Vestas Aircoil VST Vurderede tal fra ansatte Vestas (vurderede tal) ?? Mangler tilbagemelding (oplysninger fra købmandsstanden) Bartholins Auto?? 2?? Carsten Jessen Automobiler?? 7?? H. S. Hansens Fabrikker?? 133?? Ingeniørgruppen Vestjylland?? 10?? IPL?? 150?? Lem Maskinværksted?? 8?? Totaler

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd

Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udviklingsplan 2010 Gislev Lokalråd Udgiver: Gislev Lokalråd Redaktion og tekst: Ebbe Andersen Finn Hviid Ove Møller Tekst Gislev Kirke: Mette Sauerberg Kilder: Beboere i Gislev Sogn Virksomheder i Gislev

Læs mere

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00

TIRSDAG d. 5. NOVEMBER BYBÆKSKOLEN Kl. 19.00 I dette nummer af KULTURNYT fortæller de partier, der stiller op til valget d. 19. november om deres syn på kulturpolitik i Furesø kommune. Alle partier er blevet bedt om at besvare 3 spørgsmål: 1. Hvad

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk

Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune. Juni 2014. www.skive.dk Bosætningsstrategi 2014-2018 Skive Kommune Juni 2014 www.skive.dk Indhold Indledning... 3 Samfundsmæssige tendenser omkring bosætning... 3 Udfordringer i Skive Kommune... 4 Et solidt afsæt for øget bosætning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

Formandens beretning 2009.

Formandens beretning 2009. Formandens beretning 2009. Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september 2009. Det er en stor indsats der er ydet

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005

10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 Informationsavisen NR. 3 10. ÅRGANG SEPTEMBER 2005 I Sabro har man i flere år kæmpet for at få gadekæret til at holde vand, og anstrengelserne synes ikke at være forgæves. På bænken ved byens åndehul kan

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

Mogens Gade. Tekster fra 2007

Mogens Gade. Tekster fra 2007 www.mogensgade.dk Tekster fra 2007 Positive vinde over Jammerbugten... 2 Børn og unge på dagsordenen... 2 Middelmådighed under lavmålet!... 3 Fremtidens infrastruktur i Jammerbugt Kommune... 4 En landdistriktspolitik

Læs mere