OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM"

Transkript

1 Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. juli 2012 NFU 786 OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Kære Rodney Gray Jeg skal hermed meddele Dem resultatet af Deres ansøgning til Det Forenede Kongerige med henblik på en vurdering forud for markedsføring af olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af mikroalgen Schizochytrium i overensstemmelse med artikel 4 og 6 i forordning (EF) nr. 258/97. Den 31. januar 2011 indgav De på vegne af Martek Bioscience en ansøgning til Food Standards Agency, der er det udpegede kompetente fødevarevurderingsorgan i Det Forenede Kongerige, vedrørende markedsføring af olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af mikroalgen Schizochytrium som en ny fødevareingrediens. Den 9. december 2011 afgav Food Standards Agency sin første vurderingsrapport efter at have indhentet ekspertrådgivning fra Advisory Committee on Novel Foods and Processes (ACNFP), der er det udvalg, der rådgiver agenturet om alle spørgsmål vedrørende nye fødevarer. I rapporten konkluderedes det, at olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af mikroalgen Schizochytrium opfylder kriterierne for godkendelse af nye fødevarer som defineret i artikel 3, stk. 1, i forordningen. Aviation House 125 Kingsway London WC2B 6NH T E

2 Kommissionen fremsendte denne første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne den 15. december Inden for det tidsrum på 60 dage, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, i forordningen, blev der ikke fremsat begrundede indsigelser mod markedsføringen af dette produkt fra hverken Kommissionen eller medlemsstaterne, men de tyske, franske, belgiske, spanske og græske myndigheder bad om visse præciseringer. Præciseringerne vedrørte: a) foreslåede niveauer for anvendelse; der var ikke taget hensyn til baggrundseksponeringsniveau og forskellige aldersgruppers indtag, og der var ikke en vurdering af indtaget på EU-plan b) stabilitet i fødevarer, der udsættes for varme under forarbejdningen c) oplysninger vedrørende de anvendte antioxidanter og om, hvorvidt specifikationen af solsikkeolie med højt oliesyreindhold er udarbejdet i overensstemmelse med Codex-standarder 210/1999 (som ændret). Food Standards Agency har behandlet Deres svar af 15. juni 2012, som vi fremsender til de tyske, franske, belgiske, spanske og græske myndigheder. a) De anfører, at de spørgsmål, der vedrører anvendelsesniveau, er en generisk problemstilling, som gælder for alle kilder til DHA og EPA, og De peger på, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i øjeblikket foretager en omfattende gennemgang af omega-3-fedtsyrer i kosten. Da denne gennemgang sandsynligvis vil tage hensyn til såvel indtag fra alle kilder i kosten og eventuelle forskelle i forbruget på tværs af EU's medlemsstater, er vi enige i, at eventuelle foranstaltninger, som følger af denne gennemgang, vil behandle problemstillingen bredt og ikke kun fokusere på denne nye fødevareingrediens. b) De oplyste, at peroxidtallet for Deres olie giver den fornødne sikkerhed for, at de forekommende antioxidanter fungerer korrekt, og at eventuelle ustabile produkter ville have en ubehagelig smag. De fremfører også, at

3 tidligere godkendelser af nye fødevarer med algeolier med højt omega-3- indhold omfatter et krav for alle fødevarer, der indeholder olie fremstillet af Schizochytrium, om, at de skal være oxidativt stabile, hvilket skal påvises med en relevant og anerkendt international analysemetode (f.eks. AOAC). De har fremført, at denne erklæring efter Deres opfattelse finder tilsvarende anvendelse på denne nye olie. c) De har oplyst, at de antioxidanter, som tilsættes til denne olie, er godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1333/2008, og at det typisk drejer sig om ascorbylpalmitat og tocopheroler. De har endvidere peget på, at alle Deres algeolier med højt omega-3-indhold er emballeret med kvælstof og i uigennemsigtig emballage med lav iltpermeabilitet. På grundlag af den første vurderingsrapport er det således godtgjort, at olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af mikroalgen Schizochytrium opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97. Ved markedsføringen af dette produkt vil jeg henlede Deres opmærksomhed på ACNFP's rådgivning om mulige virkninger af høj dosis af DHA og EPA i forbindelse med graviditet. ACNFP har også anbefalet, at dette tages i betragtning i forbindelse med overvågning af eventuelle uønskede hændelser efter udbredt brug af denne nye olie i kosten. DSM Nutritional Products LLC kan derfor markedsføre olie med højt indhold af DHA og EPA fremstillet af mikroalgen Schizochytrium i overensstemmelse med betingelserne i dette brev. Dette brev vil blive offentliggjort på Food Standards Agencys websted og en kopi sendes til Kommissionen med henblik på videresendelse til alle andre medlemsstater og generel offentliggørelse. Med venlig hilsen Chris Jones

4 Dr Chris Jones På den kompetente britiske myndigheds vegne

5 SPECIFIKATIONER FOR OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA (DOCOSAHEXAENSYRE) OG EPA (EICOSAPENTAENSYRE) FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM SP. Test Specifikation Syretal Ikke over 0,5 mg KOH/g Peroxidtal (PV) Ikke over 5,0 meq/kg olie Indhold af vand og flygtige stoffer Ikke over 0,05 % Uforsæbelige stoffer Ikke over 4,5 % Transfedtsyrer Ikke over 1 % DHA-indhold Ikke under 22,5 % EPA-indhold Ikke under 10 % ANVENDELSER AF OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA (DOCOSAHEXAENSYRE) OG EPA (EICOSAPENTAENSYRE) FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM SP. Fødevarekategori Grænseværdi for anvendelse af DHA + EPA (mg/100 g), medmindre andet er anført Kosttilskud 250 mg pr. daglig dosis som anbefalet af producenten til normalbefolkning; 450 mg pr. daglig dosis som anbefalet af producenten til gravide og ammende kvinder Diætpræparater til særlige medicinske formål I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, produkterne er beregnet for Fødevarer til anvendelse i energifattige 250 mg pr. måltidserstatning diæter med henblik på vægttab Andre fødevarer bestemt til særlig ernæring 200 mg/100 g (PARNUTS) som defineret i direktiv 2009/39/EF, bortset fra modermælkserstatninger og tilskudsblandinger Bagværk, hele brød og rundstykker, søde 200 mg/100 g kiks Morgenmadscerealier 500 mg/100 g Fedtstoffer til madlavning Mejeriproduktanaloger (undtagen drikkevarer) Mejeriprodukter (undtagen drikkevarer baseret på mælk) 360 mg/100 g 600 mg/100 g for ost; 200 mg/100 g for soja og mælkeimitationsprodukter (undtagen drikkevarer) 600 mg/100 g for ost; 200 mg/100 g for mejeriprodukter (herunder mælk, frisk ost og yoghurtprodukter; undtagen drikkevarer)

6 ANVENDELSER AF OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA (DOCOSAHEXAENSYRE) OG EPA (EICOSAPENTAENSYRE) FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM SP. Fødevarekategori Grænseværdi for anvendelse af DHA + EPA (mg/100 g), medmindre andet er anført Ikke-alkoholholdige drikkevarer 80 mg/100 g (herunder mejeriproduktanaloger og drikkevarer baseret på mælk) Kornbaserede snackstænger/snackstænger 500 mg/100 g med særlig ernæringsmæssig værdi Smørbare fedtstoffer og dressing 600 mg/100 g NB: Alle fødevarer, der indeholder olie med stort indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp., bør være oxidativt stabile, hvilket skal påvises med en relevant og anerkendt national/international analysemetode (f.eks. AOAC). Betegnelse: Olie med stort indhold af DHA og EPA fremstillet af Schizochytrium sp.

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc)

SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA SANCO/4198/2001 Rev. 21 (PLSPV/2001/4198/4198R21-DA.doc) DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den K(2005) endelig udg. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING af om mikrobiologiske

Læs mere

(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1)

(EUT L 338 af 22.12.2005, s. 1) 2005R2073 DA 19.05.2010 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0288 (COD) 10710/2/14 REV 2 ENER 273 ENV 569 CLIMA 66 ENT 137 TRANS 309 AGRI 426 POLGEN 87 CODEC 1441

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj

Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Det indre marked for varer Det indre marked og dets internationale dimension Direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj Teknisk dokumentation

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 11601/DA WP 90 Udtalelse nr. 5/2004 om uanmodet kommunikation med henblik på markedsføring, jf. artikel 13 i direktiv 2002/58/EF Vedtaget den 27. februar 2004

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere