Vor Frue Sogn. Svendborg December Januar Februar Marts Jesu fødsel Fra altertavle i kirkesalen ved Cittadella i Assisi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vor Frue Sogn. Svendborg December Januar Februar Marts 2011-2012. Jesu fødsel Fra altertavle i kirkesalen ved Cittadella i Assisi"

Transkript

1 Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts Jesu fødsel Fra altertavle i kirkesalen ved Cittadella i Assisi 1

2 Stille lyd Ja, det kunne jo godt være lyden af dalende sne, det er jo snart jul, men jeg overser med stor evne alle julestjerner og nisser indtil december. Så stille lyd er lyden, der ikke er der. Som klokkespillet, der i en periode i sommer var ramt af lydudfald Men der gik ikke lang tid, så var det et ofte stille spørgsmål: Mangler der ikke? Jeg havde det, som ved forårets solformørkelse, der var lige pludselig ikke fuglesang på en formiddag selv den meget syngende solsort var helt stille. Der er lige nu en forening under stiftelse, med det formål at afskaffe kirkeklokkeklang over byens gader jeg skal ikke meldes ind! Som reaktion på den forening var der i Politiken, tror jeg, en der foreslog, at foreningen også skulle arbejde på afskaffelse af mågeskrig. I samme ordspilskategori har jeg et begreb, der hedder nærværende i fraværet. Der er personer, der ved deres fravær kan sætte en dagsorden for en fest eller et møde. Eller i det daglige. Og nej, det er ikke sådan Vor Frue har det med vikardækning for organist og præst. Det er bare anderledes og nyt tak for ideer og arbejdsindsats til de mange på orgelbænken og Mai som præst. Jeg ved, at Povl har nydt opholdet i USA og Anne-Grete har været helt fordybet i messehagler. Men nu er de begge tilbage i Vor Frue. Og jeg må også tilbage til det med jul. Kalenderen har mange arrangementer for den kommende måned kom og vær med sammen med os andre. Gode nytårshilsner og glædelig jul. Inge Moritzen Altertavlen i Cittadella, Assisi Motivet på bladets forside viser Jesu fødsel og er et udsnit af altertavlen i kirkesalen på Cittadella i den italienske by Assisi. Cittadella er et kirkeligt center, der drives af frivillige medlemmer af den katolske kirke. Altertavlen er tredelt med et maleri af Madonna med barnet i midten. På hver side er der ni mindre kakler, der alle har bibelske kvindeskikkelser som motiv. Heriblandt altså Maria med det næsten nyfødte Jesusbarn sammen med Josef og staldens dyr. 2

3 Glæden er for naive tosser eller hvad? Jeg kender en mand, som ikke har haft noget nemt liv hverken som barn eller som voksen. Og det er ikke blevet lettere af, at han har levet efter devisen: Livet har vi for at slide det op. Om ham siger hans søster: Min bror er kommet igennem med jernvilje. Hvis han har besluttet, at livet er godt, så er det godt. Han vil have et godt liv og forsøger at ændre tilværelsen for sig selv og andre, hvis noget ikke ser for godt ud! Men der kan også være en smule verdensfjernhed over det. En benægtelse af tingenes tilstand. Hvis han har besluttet, at livet er godt, så er det godt! De ord kom jeg til at tænke på, da jeg og et par kolleger fik stillet to simple spørgsmål: Hvad i dit arbejdsliv har været din største udfordring i foråret, og hvad glæder du dig mest til i efteråret? Det første spørgsmål havde vi let ved at svare på. Det andet voldte os derimod problemer, måske fordi talen om elendighed anses for åndfuld, hvorimod talen om det gode og glæden nemt bliver pinlig, fordi den er så banal. Eller som det ironisk udtrykkes i bogen Glæden - om laster og dyder : Glæden er for børn, spejdere, tumper og naturfolk. Man skal være dum for at være glad, og naiv for at tale om den. Efter nogen tid dristede en sig dog til at sige: Jeg glæder mig til at fejre gudstjeneste, til at undervise konfirmander og mini-konfirmander og til at blive kaldt på, når der skal holdes dåb, begravelse eller bryllup. Og glæden ved at løfte de opgaver, som nu engang er vi præsters, den kendte vi andre godt, så vi nikkede ivrigt. På den første side i Bibelen står: Gud sagde: Der skal være lys! Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag. Gud så, at det var godt er et omkvæd, der går gennem hele skabelsesberetningen, og det udtrykker den tro, at livet helt grundlæggende er en god gave. Men efter skabelsesberetningen følger syndefaldsberetningen og uddrivelsen af Paradiset. Vi lever i en falden verden, hvor det onde og døden er realiteter. Aviser og TV er fyldt af krig, naturkatastrofer og anden elendighed, og selv for os, der lever i et fredeligt og velstående land, kan tilværelsen være broget og barsk. Så er det i grunden ikke naivt eller udtryk for verdensfjernhed eller dumstædighed at insistere på, at livet er godt og glædeligt, som Paulus f.eks. gør, når han siger: Glæd jer i Herren! Jeg siger igen: Glæd jer! Sådan skrev Paulus i sit brev til Filipperne og til os. Ikke fordi der var hændt ham noget ekstraordinært godt, eller fordi han tilfældigvis var i super humør. Paulus skrev fra et fængsel, hvor han sad som fange på ubestemt tid og uden nogen viden om, hvad der ville ske. Og han fortsatte: Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres bekymringer frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Sådan skriver en hårdt prøvet mand i troen på, at Kristus altid er foran os, og at der derfor intet er, som kan skille os fra Gud. Glæden i Herren er glæden i troen på Kristus, og den glæde omfavner hele tilværelsen og er så stor, at den også kan rumme sorgen. Den kan optage al bekymring og uro, fordi den bærer fremtiden skjult i sig. Den er på uforklarlig vis urørlig. Hvis han har besluttet, at livet er godt, så er det godt! - måske er det ikke en beslutning men en troens livsytring! Vikarpræst Mai Bjerregaard Andersen 3

4 Julehjælp fra menighedsplejen Op til jul har vi mulighed for at hjælpe familier og enkeltpersoner med et mindre beløb. For at komme i betragtning ved uddeling af julehjælp skal man have en meget trængt økonomi og bo i Vor Frue sogn. Ansøgningsskema kan hentes på kirkekontoret eller i kirkens våbenhus fra mandag den 28. november. Ansøgningen sendes/afleveres til kirkekontoret eller én af præsterne senest tirsdag den 6. december. Alle ansøgere får skriftligt svar i uge 49. Vor Frue sogns menighedspleje har en lille selvstændig kasse (konto i banken), hvorfra der kan udbetales hjælp til nødlidende i sognet. Sidste år modtog ca. 50 personer julehjælp fra menighedsplejen. Vi samler ind til denne kasse i løbet af året ved gudstjenester, koncerter og diverse arrangementer. Både små og store beløb til dette gode og vigtige formål modtages med stor tak. Bidrag kan indsættes på konto Børnetræf med familiegudstjeneste Torsdag den 1. december kl Endnu en omgang salmesang Kom og vær med til familiegudstjeneste i Vor Frue kirke. Minikonfirmanderne har spændende aktiviteter hele eftermiddagen, og de medvirker ved gudstjenesten. Efterfølgende er der spisning i sognehuset, og minikonfirmanderne får deres fine arbejdsmapper med hjem. Anne-Gerd Bonde sognemedhjælper Onsdag den 14. marts drager 4. og 5. klasser fra hele Svendborg provsti til Odense Domkirke for at synge salmer. Også fra Vor Frue sogn deltager mange sangglade børn fra sognets skoler. Det er en forrygende oplevelse at lytte til 800 børn, der synger salmer, så taget næsten letter på domkirken! Salmesangsprojektet er en årligt tilbagevendende begivenhed og er fortsat en stor succes. Projektet er et samarbejde mellem kirkerne og skolerne i Svendborg og omegn. Gitte Meyer Jørgensen 4

5 Hildegard af Bingen - studiekreds Onsdag den 18. januar, 25. januar og 8. februar. kl Hildegard af Bingen ( ) hører til blandt højmiddelalderens store skikkelser. Fra Hildegard var ganske lille, fik hun stærke lys-syner, som hun ikke var i tvivl om, var Guds nærvær. I 1141 fik hun en vision, hvori hun blev pålagt at nedskrive og offentliggøre sine visioner. Hendes syner er centreret omkring menneskets enhed med natur og kosmos og Kristi frelsesgerning i det enkelte menneske og i verden. Efter en pavelig undersøgelse blev Hildegard af Bingen anerkendt som en profet. Rhinens Sibylle blev hun kaldt. Det stille og regulerede klosterliv i Disibodenberg måtte nu forenes med en uadvendthed i forhold til den verden, der lå uden for klosteret. Hildegard stod i livlig korrespondance med konger, kejsere og lægfolk, som søgte hendes råd og vejledning. Mange kom til hendes kloster, og hun rejste også selv ud og prædikede offentligt. Det sidste var uhørt for en kvinde på den tid. Samtidig skrev Hildegard teologiske værker, bøger om lægeurter og ikke mindst smukke meditative musikstykker til kirkebrug. Måske er det Hildegard af Bing ens stærke engagement, der stadig brænder igennem. Hun blandede sig med samme ildhu i sin samtids storpolitik, i menneskets fortabthed og fysiske skavanker. Hildegard af Bingen var på en gang mystiker og meget jordbunden. Det gør hendes trosverden både spændende og relevant at studere også i vor tid. Over tre møder vil jeg fortælle om Hildegard af Bingens liv og visioner. Vi vil sammen læse nogle af hendes tekster, og organist Povl Chr. Balslev vil præsentere Hildegard af Bingens musik. Vi mødes i kirken til en kort musikandagt og fortsætter derefter i menighedshuset. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig. Anne-Grete Thestrup Stillegudstjeneste Onsdag den 1. feb. kl Stillegudstjenesten er en gudstjenesteform, der passer det travle voksne menneske godt. Gudstjenesten er kort, men fuld af ro og tid til eftertanke, bøn og stilhed. Liturgien er enkel. Vi synger, læser i Bibelen og beder i fællesskab. Alle kan være med, og alle er velkomne. Stillegudstjenesten tilrettelægges af sognepræst Anne-Grete Thestrup og meditationsgruppen ved Lene Bønnelykke. Meditationsgruppen mødes i Vor Frue kirke hver onsdag kl

6 Temadag: Vor Frue kirke fortid og nutid Mariæ bebudelsesdag søndag den 25. marts Marianne G. K. Johansen Rikke I Kristiansen Temadagen begynder kl med højmesse ved Anne-Grete Thestrup. Menighedsrådet er vært ved en let kirkefrokost i menighedshuset. Tilmelding er nødvendig og sker ved henvendelse til kirkekontoret senest onsdag d. 21. marts. Efter frokosten er der foredrag. Nationalmuseets store værk Danmarks Kirker omfatter nu også vores kirkes historie. Fagfolk fra Nationalmuseet har undersøgt kirkens sten-, mur- og træværk. Inventaret er blevet fotograferet og beskrevet, og gamle beskrivelser, regnskabsbøger og inventarlister er blevet studeret for at give en præcis beskrivelse af kirken. Der er dukket flere overraskelser op undervejs. Glæd jer til at høre om kirkens hvælvinger og det fineste lille romanske vindue, som vi slet ikke vidste, vi havde! Fra Nationalmuseet kommer Marianne Goral Krogh Johansen og Rikke Ilsted Kristiansen. De vil fortælle og besvare spørgsmål om Vor Frue kirkes bygningshistorie og inventar. Det bliver rigtig spændende at se vores kirke med historiker-øjne! Temadagen slutter med en kort koncert i kirken ligeledes med temaet "Fortid og nutid". Bl.a. vil der blive uropført en ny Maria-vise komponeret af Povl Chr. Balslev. Han har ladet sig inspirere af en gammel node fra 1413, som netop knytter sig til Vor Frue kirke i Svendborg. 6

7 K A L E N D E R DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS Se gudstjenestelisten på bagsiden DECEMBER 1. kl Familiegudstjeneste 6. kl De ni læsninger. Efterfølgende kaffebord 7. kl Kristen meditation i kirken 11. kl Julekoncert. Septimus 14. kl Kristen meditation i kirken 17. kl Julekoncert. Vor Frues Kantori 21. kl Kristen meditation i kirken 28. kl Kristen meditation i kirken JANUAR 4. kl Kristen meditation i kirken 5. kl Helligtrekongers-musikandagt. Leikarar 8. kl Nytårskoncert. Ollerup Musikefterskole 11. kl Kristen meditation i kirken 11. kl Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue menighedshus 16. kl Café. Bjarne Gregersen: 47 år som skriverkarl 18. kl Kristen meditation i kirken 18. kl Studiekreds. Anne-Grete Thestrup: Hildegard af Bingen 23. kl Café. Niels C. Nielsen: Mig og min mormor 25. kl Kristen meditation i kirken 25. kl Studiekreds. Anne-Grete Thestrup: Hildegard af Bingen 26. kl Fyraftenskoncert. Inger Allan, obo 30. kl Café. Mattias Skærved: At være dansk og dansk præst i Sydslesvig FEBRUAR 1. kl Stillegudstjeneste 5. kl Kyndelmissekoncert. Kristian Lilholt 6. kl Café. Anne-Grete Thestrup: Messehagelen og dens historie 8. kl Kristen meditation i kirken 8. kl Studiekreds. Anne-Grete Thestrup: Hildegard af Bingen 13. kl Café. Birte Westh: En lang rejse Hospice Sydfyn 15. kl Kristen meditation i kirken 15. kl Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue menighedshus 22. kl Kristen meditation i kirken 27. kl Café. Anne-Gerd Bonde og Ida Hovalt: Fællessalmesang 29. kl Kristen meditation i kirken MARTS 1. kl Fyraftenskoncert. Anne Vilain, cello 5. kl Café. Besøg på Naturama. Mads Nielsen: Natur og drama på Naturama 7. kl Kristen meditation i kirken 12. kl Café. Birte Einer-Jensen og Lene Bønnelykke: En kreativ og aktiv eftermiddag 14. kl Kristen meditation i kirken 19. kl Café. Vibeke Syppli Enrum: Mitrovica en delt by i Kosovo 21. kl Kristen meditation i kirken 21. kl Koncert. Den Danske Strygekvartet 25. kl Temadag: Vor Frue kirke fortid og nutid 26. kl Café. Det sydfynske kagebord 28. kl Kristen meditation i kirken 28. kl Åbent menighedsrådsmøde. Vor Frue menighedshus 29. kl Fyraftenskoncert. Morten Øberg, saxofon 7

8 Café Mandage i menighedshuset kl , når ikke andet er angivet. Der betales 20 kr. pr. arrangement for kaffe. Den 16. januar 47 år som skriverkarl Den 1. marts 2010 sluttede Bjarne Gregersen som journalist efter 47 år. Han kom i lære som 18-årig og har tilbragt hele sit voksenliv med at skrive og nogle gange redigere avis. De sidste knap 25 år blev det på Svendborg-redaktionen på Fyns Amts Avis. Det er således livet som skriverkarl, Bjarne Gregersen denne eftermiddag vil berette om. Den 23. januar Mig og min mormor Socialdemokrat Niels Christian Niel sen kommer og fortæller om Mig og min mormor. Han siger selv: Min kære mormor døde tilbage i 1991, men hun fylder stadig meget i min bevidsthed. Hun og morfar drev i en årrække Mandø Kro. Alle mine sommerferier blev tilbragt på Mandø, og allerede som syvårig startede min butikskarriere, for da anskaffede mormor sig en iskiosk. Som ældste barnebarn, fik jeg tjansen som førstemand. Hvordan jeg så endte i Svendborg for 34 år siden, er en lang historie... Den 30. januar At være dansk og dansk præst i Sydslesvig Mattias Skærved fortæller om at være dansk præst i Sydslesvig, og hvordan han oplever livet i det danske mindretal syd for den danske grænse. Han er præst i byen Tønning og på halvøen Vestejdersted, der, som navnet antyder, ligger ved Ejderens udløb til Vadehavet. I dette område har frisere, danskere og tyskere boet sammen i hundredvis af år, og ligesom området er præget af de forskellige kulturer, er de forskellige kulturer lige så meget præget af hinanden. Den 6. februar Messehagelen og dens historie Messehagel betyder gudstjenestekappe. Messehagelen er præstens gudstjenestetøj. Sådan var det, da Ansgar kom til Danmark, og sådan er det stadigvæk. Messehagelen er ikke præstens private tøj. Den er en del af gudstjenestens udsmykning, og de skiftende farver signalerer søn- og helligdagenes placering i kirkeåret. Sognepræst Anne-Grete Thestrup vil fortælle om denne gamle kirkedragt og vise billeder af nogle af de mange fine, nye og gamle messehageler, vi har i Svendborg Provsti. Den 13. februar En lang rejse Hospice Sydfyn Første hospice i Danmark blev oprettet i 1992 på Sct. Lukas Stiftelsen i Hellerup. Der er nu 17 hospicer rundt om i landet, og stadig flere kommer til. Mange har derfor nu erfaringer som pårørende til hospicebeboere, men der er også mange, som har forkerte forestillinger om hospice, f.eks. at det er dyrt. Det er tværtimod gratis! Læge Birte Westh vil holde et indlæg om den historiske baggrund for hospice-tanken og filosofien bag. Hun vil desuden redegøre for, hvor langt man er med planerne om et hospice på Sydfyn. En fortælling om en god afslutning på en lang rejse. 8

9 Den 27. februar Fællessalmesang Gennem ord og musik vil vi gå på opdagelse i de tekster og melodier, vi har fået med i den nye salmebog. Sognemedhjælper Anne-Gerd Bonde fortæller om teksten, og organist Ida Hovalt sidder ved flyglet for at lede den fælles salmesang. Der bliver rig lejlighed til at få stemmebåndene rørt og lære de nye salmer bedre at kende. Den 5. marts kl Natur og drama på Naturama Naturama er det mest avancerede naturhistoriske museum i Nordeuropa. Med skiftende lys, avanceret lyd, film og billeder af dyr og fugle iscenesat i et naturteater. Kom med på en tur til vands, til lands og i luften sammen med naturformidler Mads Nielsen og hør de fascinerende historier fra naturens verden. Vi dykker ned i det blå univers til havets kæmper og møder kaskelotten, sejhvalen og spækhuggeren. Vi hører kronhjortens brøl og kommer tæt på moskusokser, elge, ulve og vildsvin. Vi slutter højt til vejrs og hører de fantastiske historier om nogle af havens fugle. Bemærk at arrangementet foregår på Naturama, Dronnigemaen 30. Pris: 50 kr. incl. kaffe. Den 12. marts En kreativ og aktiv eftermiddag Billedmager Birte Einer-Jensen og projektleder Lene Bønnelykke står i fællesskab for en hyggelig og festlig eftermiddag. De har fundet små nipsting og spændende spillerier. Kom og vær aktiv og få et godt grin. Du vil helt sikkert blive stillet over for en udfordring. Den 19. marts Mitrovica en delt by i Kosovo et uddannelsestilbud til unge i Kosovo. Udover at udvikle et lokalt tilbud om uddannelse indeholder projektet også et samarbejde på tværs af religiøse og etniske skel. Projektet bygger på en gammel drøm om at bygge en skole midt over floden Ibar, hvor etniske serbere kunne gå ind af en nordlig indgang, mens etniske albanere kunne bruge en sydlig indgang. Denne drøm afspejler den etniske deling af byen Mitrovica, hvor hovedparten af serberne bor nord for floden og albanerne syd for. Sociolog Vibeke Syppli Enrum har siden januar 2010 opholdt sig i Mitrovica en uge om måneden og vil dele sine oplevelser herfra. Den 26. marts Det sydfynske kagebord I 2009 indgik den hollandske NGO "Spark" et samarbejde med to fynske uddannelsesinstitutioner om at skabe Cafésæsonen slutter af med det helt store kaffebord med alt godt til ganen. Kom med din yndlingskage, de bedste boller, favoritsmåkager eller dit lækreste brød. Det er kun fantasien, der sætter grænsen. Der bliver også tid til at synge sammen og lytte til en god historie. 9

10 Anne Vilain Ollerup Musikefterskole Inger Allan Koncerter Tirsdag den 6. december kl De ni læsninger Traditionen tro fejrer vi adventsmåneden med en aften, der efter engelsk tradition indeholder læsninger, kor, instrumentalmusik samt fællessang. Kirkens ansatte samt folk fra menigheden medvirker ved en stemningsfuld aften i kirken, der kun er oplyst af stearinlys. Efterfølgende er der kaffe og mere sang i menighedshuset. Søndag den 11. december kl Julekoncert med Septimus Det lokale kor Septimus under ledelse af Niels Bystrup opfører Haydns Messe i Bb-dur for kor og orgel. Ved orglet sidder Povl Chr. Balslev. Herudover vil koret synge satser over flere af julens dejlige sange. Lørdag den 17. december kl Julekoncert med Vor Frues Kantori Den traditionsrige julekoncert med Vor Frues Kantori er i år lagt på sidste lørdag før jul. En del af satserne vil være Maria-sange. Således synger koret bl.a. Brittens: Hymn to the virgin, Ola Gjeilos: Tota Pulchra og Povl Chr. Balslevs: Ave vera virginitas. Udover de særlige satser synger koret selvfølgelig også et par afdelinger med mere kendte juletoner, ligesom publikum får lov at synge med på et par af julesangene. Torsdag den 5. januar kl Helligtrekongersaften med Leikarar Julen rundes af med en musikandagt helligtrekongersaften. Ved andagten medvirker musiktruppen Leikarer, der spiller middelaldermusik. Leikarer er et oldnordisk ord, som betyder "underholdere". Leikarer har til formål at formidle fortidens musikkultur på baggrund af kalkmalerier, overleveringer og arkæologiske fund. Kom og vær med til en spændende og meget stemningsfuld aften i Vor Frue kirke. Søndag den 8. januar kl Ollerup Musikefterskoles nytårskoncert Traditionen tro gæster Ollerup Musikefterskole Vor Frue kirke anden søndag efter nytår og leverer et festfyrværkeri af en nytårskoncert. 10

11 Morten Øberg Leikarar Vor Frue Kantori Torsdag den 26. januar kl Fyraftenskoncert med Inger Allan, obo Solisten ved årets første fyraftenskoncert, Inger Allan, har en bred musikalsk baggrund. Hun har læst musikhistorie og taget musikpædagogisk eksamen i hørelære og har herudover også i en kort periode været musikchef for Randers Byorkester. I en længere årrække var hun uddannelsesleder ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og senest rektor for det Fynske Musikkonservatorium. Men det er som obospiller, vi skal opleve Inger Allan denne eftermiddag. Hun akkompagneres af organist Povl Chr. Balslev. Søndag den 5. februar kl Kyndelmissekoncert med Kristian Lilholt For to år siden besøgte Kristian Lilholt Vor Frue kirke, og mange af tilhørerne ytrede efterfølgende ønske om en gentagelse af succesen. Det sker nu ved denne Kyndelmissekoncert med Lilholt trio. Entré 100 kr. Se mere om Kristian Lilholt på: Torsdag den 1. marts kl (Obs dato) Fyraftenskoncert med Anne Vilain, cello Februar måneds fyraftenskoncert er flyttet til første torsdag i marts pga. vinterferien. Til denne koncert har cellisten Anne Vilain og organist Povl Chr. Balslev sammensat et spændende program af ny musik for cello og orgel/klaver bl.a. et par uropførelser. Herudover vil duoen improvisere et par stykker på stedet, så der venter en ganske særlig koncert, lover duoen! Onsdag den 21. marts kl Koncert med Den Danske Strygekvartet En koncert med en i sandhed dansk verdenskvartet i samarbejde med Ollerup Musikefterskole. Den Danske Strygekvartet tidligere kendt som Den Unge Danske Strygekvartet blev stiftet i vinteren 2001 og debuterede på Copenhagen Summer Festival i I løbet af kort tid gjorde kvartetten sig med sin engagerede og medrivende stil bemærket vidt omkring, og blev hurtigt et af de mest lovende ensembler i den klassiske musikverden i lang tid. Efter sejren i P2 s kammermusikkonkurrence i 2004, blev kvartettens gode renommé i Danmark cementeret, og siden har Den Danske Strygekvartet været en hyppig gæst på såvel danske som internationale kammermusikscener. Senest modtog kvartetten i 2011 den prestigefyldte pris Carl Nielsen-pris. Entré: 100 kr. Torsdag den 29. marts kl Fyraftenskoncert med Morten Øberg, saxofon Saxofonisten Morten Øberg behøver næppe nærmere præsentation, da han i løbet af de sidste mange år har markeret sig som en af Fyns absolut bedste musikere inden for mange genrer. Samarbejdet med organist Povl Chr. Balslev er dog helt nyt, og duoen lover en koncert, der får det bedste frem i de to instrumenter, saxofonen og orglet! 11

12 dec. jan. feb. Gudstjenester 1. kl Familiegudstjeneste Anne-Gerd Bonde / GMJ 4. kl søndag i advent GMJ 6. kl De ni læsninger AGT / GMJ 11. kl søndag i advent, kirkekaffe AGT 18. kl søndag i advent AGT 24. kl Juleaften AGT 24. kl Juleaften GMJ 25. kl Juledag GMJ 26. kl juledag AGT 1. kl Nytårsdag. Nytårskur i våbenhuset AGT 5. kl Helligtrekongers-musikandagt GMJ 8. kl søndag efter helligtrekonger. Kirkekaffe GMJ 15. kl søndag efter helligtrekonger AGT 22. kl søndag efter helligtrekonger GMJ 29. kl Sidste søndag efter helligtrekonger AGT 1. kl Stillegudstjeneste Meditationsgruppen /AGT 5. kl Søndag septuagesima GMJ 12. kl Søndag seksagesima. Kirkekaffe GMJ 12. kl Konfirmandgudstjeneste GMJ 19. kl Fastelavnssøndag AGT 26. kl søndag i fasten AGT Adresser Præster: Anne-Grete Thestrup Bagergade Svendborg Tlf Træffes bedst: Mandag torsdag Onsdag tillige Fredag fri. Gitte Meyer Jørgensen Ørbækvej Svendborg Tlf Træffes bedst: Tirsdag - fredag Onsdag tillige Mandag fri. Organist: Povl Chr. Balslev Tlf Træffes bedst: Organistassistent: Ida Hovalt Tlf Træffes bedst: Kirketjenere: Torben Knudsen Tlf Træffes bedst: Hverdage Thomas Sjølander Tlf Træffes bedst: Torsdag Sognemedhjælper: Anne-Gerd Bonde Tlf Menighedsrådsformand: Inge Moritzen Toldbodvej 1, 1., 5700 Svendborg Tlf mar kl søndag i fasten GMJ 11. kl søndag i fasten AGT 11. kl Konfirmandgudstjeneste AGT 18. kl Midfastesøndag GMJ 25. kl Mariæ bebudelsesdag. Temadag AGT Caroline Amalielund: Juleaften kl Den 17/1, 8/2 og 15/3 kl Frøavlen: Juleaften kl Den 13/1, 7/2 og 9/3 kl KIRKEBIL: Kørsel til og fra gudstjenester i Vor Frue kirke bestilles på kirkekontoret senest fredag kl AGT: Anne-Grete Thestrup GMJ: Gitte Meyer Jørgensen Kirkebladet redigeres af præsterne og medieudvalget. Kirkebladet bliver omdelt af KFUM-spejderne Svendborg, Dronningholmsvej 62a. Gruppeleder Carsten Andersen, tlf Kirkekontor: Frue Kirkestræde 4, 5700 Svendborg Kordegne: Birte Helene Harlou og Birgitte Marcussen Tlf Kontortid: Mandag - fredag Torsdag dog Henvendelse vedr. dåb, vielse og bisættelse/begravelse. Næste kirkeblad april 2012 Deadline 1. marts. ISAGER

Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011. Anne Hune: Flugten til Ægypten

Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011. Anne Hune: Flugten til Ægypten Vor Frue Sogn Svendborg nr. 3 December Januar Februar Marts 2010-2011 1 Anne Hune: Flugten til Ægypten Er det allerede jul? Ja, næsten lige nu er det advent, men det har alle de mange oktoberreklamer ikke

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2013-2014

Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2013-2014 Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2013-2014 og de faldt ned og tilbad barnet, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. Foto: Leon Torp Nielsen

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2009-2010

Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2009-2010 Vor Frue Sogn Svendborg December Januar Februar Marts 2009-2010 1 Godt nytår glædelig jul godt nytår! 2 2 Så fik jeg vist det hele med! Juletiden står for døren når dette læses i det mindste. I skrivende

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September Oktober November 2008 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September Oktober November 2008 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg NÅR VI SLÅS MED DET STØRSTE Jeg har igennem længere tid været optaget af motiverne på alteret i Fredens

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 3. august, september, oktober og november 2014 Læs om: Væredygtighed, tanker om bøn, gudstjenestens bønner, at det er slut med sognemedhjælpere i Sankt Nicolai Sogn og meget

Læs mere

Vor Frue Sogn. Svendborg April Maj Juni Juli 2012. Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen

Vor Frue Sogn. Svendborg April Maj Juni Juli 2012. Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2012 Magnolien blomstrer ved Vor Frue kirke Foto: Leon Torp Nielsen 1 E n d e l i g... forår og lyse dage men mest vil jeg fortælle, at nu er der endelig kommet

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Hostrup & Højst. September - Oktober - November

Hostrup & Højst. September - Oktober - November Kirkebladet Hostrup & Højst September - Oktober - November 2015 1 Teologisk guldkorn»sankt Patricks brynje«er en gammel keltisk bøn fra omkring år 400, som tilskrives Sankt Patrick, som kaldes Irlands

Læs mere

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3

KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg. September - Oktober - November 2009 Nr. 3 KIRKEBLADET Fredens Sogn Svendborg September - Oktober - November 2009 Nr. 3 PRÆSTENS SIDE Af Mette Dolberg FARVESTRÅLENDE GAVER Efteråret er en årstid, der har en dobbelthed i sig. På den ene side rummer

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Vor Frue Sogn. Ikon af Susanne Bojsen: Kvinderne ved graven, den hvide engel

Vor Frue Sogn. Ikon af Susanne Bojsen: Kvinderne ved graven, den hvide engel Vor Frue Sogn 1 Svendborg Nr. 1 April - Maj - Juni - Juli 2010 Ikon af Susanne Bojsen: Kvinderne ved graven, den hvide engel Top 5 over de mest populære begravelsessalmer: Ikoner i kirkebladet Det er nu

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke

Nr. 13. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014. Vor Frue Kirke 3 i én Nr. 13 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken December Januar Februar 2013/2014 Vor Frue Kirke 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os............................ Side 2 Kobberslangen.............................

Læs mere

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr.

Åben Efterskole. Onsdag d. 22/9 2010 kl. 20.00: Mai Allermand med band. Entré 50 kr. Åben Efterskole Arrangementer på Den Rytmiske Efterskole skoleåret 2010/11 Vi byder jer alle velkomne til en række spændende koncerter med nogle af Danmarks bedste musikere samt arrangementer hvor skolens

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2015

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2015 Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2015 Lille nadver af Arne Haugen Sørensen Foto: Leon Torp Nielsen 1 Lille nadver I mødesalen i Vor Frue menighedshus hænger et originaltryk af Arne Haugen Sørensen.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI NR. 108 DEC. 2013 - FEB. 2014 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst! Har I det på samme måde? At der kan være en linje fra en salme eller en popsang,

Læs mere

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE

Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE Kirke Bladet KARISE OG ALSLEV SOGNE DECEMBER 2011 JANUAR FEBRUAR 2012 Foto: Ole Pedersen Juletræet med sin pynt Julen begynder tidligere og tidligere i butikkerne. Allerede i begyndelsen af oktober er

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009.

Nyhedsbrev nr. 5. Ollerup den 17. december 2009. Ollerup den 17. december 2009. Nyhedsbrev nr. 5. Julen står for døren. Snart vil der falde lidt ro på os. Det glæder vi os alle til. Juleferien begynder i morgen, fredag den 18. december kl. 10.45. Vi

Læs mere

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2013. Dagmarkors Billedet indgår i Byzans-udstilling i Vor Frue kirke

Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2013. Dagmarkors Billedet indgår i Byzans-udstilling i Vor Frue kirke Vor Frue Sogn Svendborg April Maj Juni Juli 2013 Dagmarkors Billedet indgår i Byzans-udstilling i Vor Frue kirke 1 Byens grønne kile og Vor Frue Jeg var i december til præsentation af de 5 forslag til

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 1. december 2014, januar, februar og marts 2015 Læs om: Glæde, formandens nytårshilsen, Jakobs farvel, kulturrejse til Sverige, koncerter og meget mere... Kontakt Sognepræst

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

December - Januar - Februar KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 63

December - Januar - Februar KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 63 December - Januar - Februar Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 63 Nr. 1-2013 2 Sogneudflugten blev en succes 2012 Udflugten startede i gråvejr, hvor der under turen, kun kom en byge, så vi 51

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste. Alle Helgen eller Halloween De små synger. November 2013 November 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Alle Helgen eller Halloween De små synger Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12,

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere