ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED"

Transkript

1 ÅRS UNITED LIMITED

2 Å R S R A P P O R T

3 2

4 Indhold Præsentation af gruppen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for Koncernen 9 Bestyrelsens beretning 12 Ændringer i UIEs investeringsportefølje 13 Aktietilbagekøbsprogram samt ekstraordinært acontoudbytte 14 Fremtidige investeringer 15 Foreslået udbytte 15 Forenkling af UIEs ejerskabsstruktur 16 Regnskabsberetning 17 Fremtidsudsigter for UP 24 AAK 34 MSAB 40 Risici 43 Aktionæroplysninger 44 God selskabsledelse 52 Social ansvarlighed 56 Ledelses- og bestyrelsespåtegning 66 Regnskabsafsnit til årsrapporten 67 Resultatopgørelse og balance UP 94 AAK 96 MSAB 98 Selskabsoplysninger 100 Bestyrelsen 101 Forkortelser 106 Definitioner 107 UP-plantagernes beliggenhed 108 AAK-lokationernes beliggenhed 110 (Årsrapporten er oversat fra engelsk. Den engelske udgave er gældende og har i enhver hensigt virkning, såfremt der forekommer mangler eller afvigelser i den danske udgave) 3

5 United International Enterprises United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab, som primært investerer i selskaber i den agroindustrielle sektor. UIE udøver langsigtet og aktivt ejerskab gennem bestyrelsesengagement, samt via tæt dialog med ledelsen om operationelle og strategiske forhold. UIE bestræber sig på at investere i selskaber, som drives og udvikles på en bæredygtig, og socialt ansvarlig måde. UIE blev stiftet i 1982 og er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Vores nuværende portefølje er koncentreret omkring vegetabilske olier og omfatter primært første og andet led i den vegetabilske olies værdikæde. Vores portefølje består hovedsageligt af følgende tre selskaber: Koncernstruktur United International Enterprises Limited UIE 46,1% 3,3% 1,7% United Plantations Berhad AarhusKarlshamn AB Melker Schörling AB 4

6 United Plantations Berhad United Plantations Berhads ( UP ) primære forretningsområde er bæredygtig dyrkning og forædling af palmeolie og kokosnødder i Malaysia og Indonesien. UP er et af de mest veldrevne, miljøvenlige og innovative plantageselskaber i verden. Samtidig er UP kendt for sin effektive landbrugspraksis og kvalitetsmæssige høje standarder. I Malaysia har UP hektarer med olie- og kokosnøddeplantager ( oliepalme- og kokosnøddeplantager) og i Indonesien er hektarer tilplantet med oliepalmer. UP har et raffinaderi og seks palmeoliemøller i Malaysia, samt en palmeoliemølle i Indonesien. 31. december havde UP medarbejdere i Malaysia og 932 i Indonesien. UP blev stiftet i 1906 og er noteret på Bursa Malaysia samt på NASDAQ OMX Copenhagen. AarhusKarlshamn AarhusKarlshamn AB ( AAK ) er en af verdens førende producenter af specialfedtstoffer, baseret på vegetabilske olier. AAK raffinerer en række forskellige vegetabilske olier til specialiserede produkter, som bruges inden for adskillige forretningsområder, heriblandt: chokolade & konfekture, bagerier, fødevarer, babymad, tekniske produkter, foder og kosmetik. 31. december havde AAK medarbejdere på verdensplan og 12 produktionsvirksomheder i syv lande. AAK blev dannet på baggrund af fusionen mellem Aarhus United A/S og Karlshamns AB i 2005, og er noteret på NASDAQ OMX Stockholm. Melker Schörling Melker Schörling AB ( MSAB ) er et holdingselskab med fokus på langsigtet, industriel udvikling. MSABs nuværende portefølje består hovedsageligt af investeringer i seks børsnoterede selskaber, hvor selskabet besidder mere end 10% af stemmerettighederne. Desuden har MSAB også aktier i VGB AB, Bong AB og H&M Hennes & Mauritz AB. Foruden fortsat at støtte de nuværende investeringer i porteføljen, er det MSABs hensigt at foretage nye investeringer i børsnoterede såvel som ikke-børsnoterede selskaber med væsentlige udviklingsmuligheder. MSAB blev grundlagt i 1999 og noteret på NASDAQ OMX Stockholm. 5

7 Hovedpunkter Koncernnettoresultatet i var rekordhøjt på USD 150,1 mio., inklusive en ekstraordinær fortjeneste på USD 76,5 mio. Koncernnettoresultatet eksklusiv den ekstraordinære fortjeneste udgjorde USD 73,6 mio., hvilket svarer til en stigning på 18% sammenlignet med Den ekstraordinære fortjeneste kan henføres til to transaktioner. I juli solgte UIE aktier i AAK, svarende til ca. to tredjedele af sin kapitalandel i AAK, hvilket medførte en fortjeneste på USD 60,6 mio., og i november solgte UIE yderligere AAK aktier, hvilket medførte en fortjeneste på USD 15,9 mio. Som led i den første transaktion investerede UIE SEK 230 mio. (USD 33 mio.) i det svenske børsnoterede selskab MSAB, og i december foretog UIE en yderligere investering i MSAB på SEK 125 mio. (USD 19 mio.). UIEs ejerandel i MSAB er hermed på 1,7%. Som følge af den betydelige fortjeneste opnået ved salget af AAKaktierne udbetalte UIE den 14. december et ekstraordinært acontoudbytte på USD 6,00 pr. aktie. Desuden har Bestyrelsen vedtaget at foreslå et udbytte på USD 2,00 pr. aktie til udbetaling i juni Den sidste fase i forenklingen af UIEs ejerskabsstruktur, som omfattede elimineringen af krydsejerskabet mellem UIE og UIH, blev afsluttet i november. I forbindelse med denne transaktion annullerede UIE egne aktier, hvorved antallet af udstedte aktier blev reduceret til Eftersom UP forventer et lavere resultat i 2013 end i, og da UIEs ejerandel i AAK er blevet reduceret til 3,3%, er det Bestyrelsens vurdering, at UIEs nettoresultatet i 2013 ikke vil nå samme niveau som nettoresultatet i (eksklusiv den ekstraordinære fortjeneste). 6

8 Koncernnettoresultatet i blev på MYR 343 mio. (USD 111 mio.), svarende til et fald på 8% i forhold til Driftsresultatet (EBIT) faldt med 4% i plantagedivisionen, som er UPs hovedaktivitet. Faldet skyldes primært højere produktionsomkostninger og lavere salgspriser på rå palmeolie og især på palmekerner som følge af et fald i verdensmarkedspriserne på vegetabilske olier. Selskabet opnåede en marginalt højere produktion af rå palmeolie og palmekerner, da flere områder er modnet på UPs indonesiske plantager. Resultatet blev desuden negativt påvirket af et urealiseret valutakurstab på USD 9,1 mio. på lån til indonesiske datterselskaber (sammenlignet med en gevinst i 2011). Koncernnettoresultatet i udgjorde SEK 647 mio. (USD 96 mio.), svarende til en stigning på 7% i forhold til I blev driftsresultatet (EBIT) på SEK 975 mio. (USD 145 mio.), hvilket er 7% højere end i Stigningen skyldes den positive resultatudvikling inden for forretningsområdet Food Ingredients. I andet kvartal har AAK foretaget to virksomhedsopkøb: Oasis Foods Company i USA og Crown-Foods A/S i Danmark. Begge selskaber opererer inden for food ingredients/food service-området. Nettoresultatet i udgjorde SEK mio. (USD mio.), hvilket i al væsentlighed skyldes en ændring i dagsværdien på selskabets aktiebeholdninger i porteføljeselskaberne og udbyttebetalinger fra disse selskaber. Net asset value pr. aktie steg fra SEK 142 i slutningen af 2011 til SEK 219 pr. aktie ved udgangen af, svarende til en stigning på 54%. Dagsværdien af UIEs investering i MSAB er steget med 25% målt i forhold til anskaffelsesprisen. 7

9 Årets resultat og aktiekurs ultimo USD mio. 175 DKK Resultat pr. aktie USD Årets resultat Ekstraordinær indtægt Aktiekurs (højre akse) Udviklingen i UIEs egenkapital, aktiver, soliditetsgrad og forrentning af egenkapital USD mio. 600 % Egenkapital Aktiver Soliditetsgrad (højre akse) Forrentning af egenkapital (højre akse) 0 8

10 Hoved- og nøgletal for Koncernen (USD 000) Indtægter (inklusiv andel i nettoresultater fra associerede selskaber, men eksklusiv fortjeneste på salg af aktier i associeret selskab) Fortjeneste på salg af aktier i associeret selskab Resultat før skat Nettoresultat Likvide midler (netto) Investeringer i associerede selskaber Aktiver i alt Egenkapital i alt Resultat pr. aktie (USD) 36,61 14,46 11,35 11,74 7,92 Resultat pr. aktie (DKK) 210,93 77,37 63,77 62,75 40,27 Justeret resultat pr. aktie (USD) 1 17,95 14,46 11,35 11,74 7,92 Justeret resultat pr. aktie (DKK) 1 103,42 77,37 63,77 62,75 40,27 Bogført værdi pr. aktie (USD) 138,79 107,74 98,79 84,05 70,68 Bogført værdi pr. aktie (DKK) 785,43 619,03 554,54 436,23 373,54 Aktiekurs, ultimo (USD) 171,89 124,84 106,62 81,55 43,68 Aktiekurs, ultimo (DKK) 2 972,72 717,30 598,48 423,23 230,86 Ordinært udbytte (USD) 1,00 3 1,00 1,00 0,70 0,70 Ekstraordinært udbytte (USD) 7,00 4-0,70 2,80 0,30 1) Før fortjeneste på salg af aktier i associeret selskab. 2) Gennemsnitskurs på balancedagen. 3) Foreslået til udbetaling i juni ) Hvoraf USD 6,00 blev udbetalt i december, og den resterende USD 1,00 er foreslået til udbetaling i juni Forrentning af egenkapital (%) 29,60 14,08 12,55 15,17 11,26 Soliditetsgrad (%) 99,87 99,85 99,87 99,85 99,71 Se venligst definitioner af nøgletal på side

11

12 Bestyrelsens beretning

13 ÅRS UNITED Bestyrelsens beretning har været et både godt og begivenhedsrigt år for UIE, og Selskabet opnåede det højeste nettoresultat nogensinde. Den positive resultatudvikling afspejler primært en ekstraordinær fortjeneste i forbindelse med nedbringelse af ejerandelen i AAK samt en stigning i dagsværdien på ejerandelen i MSAB. Bidraget fra UP, som er UIEs største investering, var i lavere end i 2011 som følge af lavere salgspriser på rå palmeolie og især på palmekerner samt den negative påvirkning fra højere produktionsomkostninger. Som beskrevet på side 13, blev der foretaget ændringer i UIEs investeringsportefølje i, og Selskabets ejerstruktur blev forenklet. UP: På billedet transporteres friske frugtbundter fra markerne til en af UPs oliemøller via selskabets omfattende letbanesystem. UPs jernbanenetværk er et økonomisk og miljøvenligt transportsystem som benytter ca. 10 gange færre fossile brændstoffer pr. ton transporterede friske frugtbundter, sammenlignet med lastbiler som er det mest anvendte transportmiddel inden for branchen. 12

14 UNITED ÅRS Koncernstruktur pr. 1/1 pr. 31/12 United International Holdings Limited United International Enterprises Limited United International Enterprises Limited 45,3% 22,4% UIE UIE United Plantations Berhad 46,1% 41,5% BNS Holding AB 46,1% 3,3% 1,7% AarhusKarlshamn AB 40,4% United Plantations Berhad AarhusKarlshamn AB Melker Schörling AB Ændringer i UIEs investeringsportefølje I blev ejerandelen i AAK nedbragt over to omgange - først i juli og derefter i november - og var ved udgangen af reduceret til 3,3% mod 16,8% året før. Nedbringelsen af ejerandelen i AAK skal ses på baggrund af UIEs filosofi om primært at fokusere på investeringer, hvor Selskabet er tæt involveret i de operationelle forhold. Salget af aktier i AAK har medført en ekstraordinær fortjeneste til UIE på i alt USD 76,5 mio. I forbindelse med nedbringelsen af ejerandelen i AAK ophørte UIE som aktionær i selskabet BNS Holding AB, som UIE ejede sammen med MSAB. Som led i denne transaktion investerede UIE SEK 230 mio. i MSAB, svarende til 1,1% af aktiekapitalen. Efterfølgende har UIE sidst i investeret yderligere SEK 125 mio. i MSAB, hvorved UIEs ejerandel nåede op på 1,7%. MSAB er et holdingselskab noteret på NASDAQ OMX Stockholm (Large Cap med en markedsværdi på SEK mio. ultimo ), som har ejerandele i en portefølje af børsnoterede selskaber. Siden AAK blev etableret, har UIE og MSAB haft et godt samarbejde og UIE betragter investeringen i MSAB som en langsigtet investering og har derfor indgået en lock-up - aftale på tre år. Bestyrelsen i UIE er overbevist om, at de langsigtede fordele ved samarbejdet med MSAB vil være betydelige, selvom investeringen ikke er helt sammenfaldende med UIEs primære fokusområde, som er den agroindustrielle sektor. UIE har p.t. ikke planer om yderligere investeringer i MSAB. 13

15 ÅRS UNITED Aktietilbagekøbsprogram samt ekstraordinært acontoudbytte UIE offentliggjorde i 4. kvartal 2011 et tilbagekøbsprogram på op til 5% af aktiekapitalen. Programmet blev afsluttet ved udgangen af 1. halvår, hvor UIE havde købt egne aktier til en værdi af USD 21,5 mio. På generalforsamlingen i juni fik UIE bemyndigelse til annullering af egne aktier, og i slutningen af november blev egne aktier annulleret. Hermed blev UIEs aktiekapital reduceret til USD bestående af aktier á USD 10,00 pr. styk. UIEs andel af egne aktier blev derved nedbragt fra til aktier, svarende til 5,3% af aktiekapitalen. Som følge af den betydelige fortjeneste på salget af aktier i AAK besluttede UIEs bestyrelse, i forbindelse med fremlæggelsen af rapporten for 3. kvartal, at igangsætte endnu et aktietilbagekøbsprogram i november med henblik på at købe op til 5% af aktierne inden udgangen af 2013, så længe UIE-aktien fortsat handles med en betydelig holdingdiscount. Siden annonceringen af tilbagekøbsprogrammet i slutningen af november og frem til ultimo blev der tilbagekøbt aktier til en værdi af USD 7,0 mio. I 1. kvartal 2013 tilbagekøbte UIE yderligere aktier til en værdi af USD 30,7 mio., hvilket afsluttede aktietilbagekøbsprogrammet. Den nuværende beholdning af egne aktier er på aktier, hvilket svarer til 10,3% af den samlede aktiekapital. Som følge af den betydelige fortjeneste ved salget af AAK-aktierne besluttede Bestyrelsen at udbetale et ekstraordinært udbytte på USD 6,00 pr. aktie, svarende til USD 24,2 mio., til aktionærer, som var noteret i ejerbogen pr. 14. december. UIE forventer fremover fortsat at generere likviditetsoverskud, og det er derfor uændret Bestyrelsens hensigt løbende at foretage udlodninger til aktionærerne via en kombination af årlig udbyttebetaling og eventuelle aktietilbagekøb. Størrelsen af det fremtidige udbytte og de eventuelle aktietilbagekøb vil være afhængig af likviditetsoverskuddets størrelse, Selskabets ønske om at kunne fastholde muligheden for at foretage attraktive investeringer i henhold til Selskabets investeringsstrategi samt UIEs strategiske forhold i øvrigt. 14

16 UNITED ÅRS UP: En oliepalmeplanteskole på UIE plantagen med tre måneder gamle palmer, som er produceret i UPs researchafdeling. Palmerne skal bruges i forbindelse med det store genplantningsprogram, som er i gang på UPs plantager i Malaysia. Fremtidige investeringer Ændringerne i UIEs investeringsportefølje i (salget af aktier i AAK og købet af aktier i MSAB) medførte en forøgelse af de likvide midler i UIE med USD 123,7 mio., hvoraf ca. USD 24,2 mio. blev anvendt til udbetaling af ekstraordinært udbytte, mens ca. USD 37,7 mio. blev anvendt til tilbagekøb af egne aktier frem til ultimo marts Herefter kan nettoeffekten af transaktionerne opgøres til ca. USD 61,8 mio. UIEs Bestyrelse undersøger for øjeblikket muligheden for at udvide Selskabets langsigtede investeringsportefølje. UIE er en langsigtet investor med fokus på værdiskabelse, og Bestyrelsen vil derfor foretage en grundig vurdering af potentielle investeringer, der matcher selskabets investeringskriterier. Afdækningen af potentielle investeringsmuligheder vil primært omfatte investeringer inden for den agroindustrielle sektor. Foreslået udbytte Foruden det ekstraordinære acontoudbytte på USD 6,00 pr. aktie, som blev udbetalt den 14. december, har Bestyrelsen vedtaget at foreslå et udbytte på 20% eller USD 2,00 pr. aktie i form af et uændret ordinært udbytte på USD 1,00 pr. aktie samt et ekstraordinært udbytte på USD 1,00 pr. aktie. Udbetalingen forventes at ske den 18. juni 2013 til aktionærer, som er noteret i ejerbogen den 17. juni

17 ÅRS UNITED Forenkling af UIEs ejerskabsstruktur Med ophævelsen af de hidtidige gensidige aktiebesiddelser mellem UIE og United International Holdings Limited ( UIH ) i slutningen af blev den planlagte forenkling af UIEs ejerstruktur afsluttet. Ophævelsen af den gensidige aktiebesiddelse er gennemført ved, at alle UIHs aktier i UIE er blevet fordelt proportionalt til selskabets aktionærer. UIE og The Dato Bek-Nielsen Settlement (som ejede den resterende aktiebeholdning i UIH) modtog henholdsvis aktier og aktier. UIH blev efterfølgende sat i likvidation. I forbindelse med omstruktureringen overførte The Dato Bek-Nielsen Settlement sin aktiebeholdning i UIE til Brothers Holding Limited (via det 100% ejede datterselskab C&M Holding Limited). Dette selskab ejes af Carl Bek-Nielsen og Martin Bek-Nielsen. Brothers Holding Limited sammen med Carl Bek-Nielsens og Martin Bek-Nielsens individuelle ejerandele i UIE ejer dermed på nuværende tidspunkt 41,0% af aktiekapitalen i UIE, hvilket repræsenterer 45,7% af stemmerettighederne i UIE (fraregnet UIEs beholdning af egne aktier), mens de øvrige UIE aktier ejes af ca øvrige aktionærer. Ejerskabsstruktur Før forenklingen pr. 31. marts 2013 Andre United International Holdings Limited Dato Bek-Nielsen Settlement Carl Bek-Nielsen & Martin Bek-Nielsen Andre Brothers Holding Limited 2 54,7% 100% 44,8% 45,3% 22,4% 20,1% 2,0% 48,7% 41,0% 10,7% Egne aktier 1 10,3% Egne aktier 1 United International Enterprises Limited United International Enterprises Limited 1) Ingen stemmeret. 2) Inklusiv aktier ejet individuelt af Carl Bek-Nielsen og Martin Bek-Nielsen. Brothers Holding Limited, Carl Bek-Nielsens og Martin Bek-Nielsens samlede ejerandel svarer til 45,7% af stemmerettighederne (hvis der ses bort fra UIEs beholdning af egne aktier). 16

18 UNITED ÅRS Regnskabsberetning Resultatopgørelse Koncernnettoresultatet i var på USD 150,1 mio., hvilket inkluderede en ekstraordinær fortjeneste på USD 76,5 mio. Koncernnettoresultatet i, eksklusive den ekstraordinære fortjeneste, beløb sig til USD 73,6 mio., hvilket svarer til en stigning på 18% i forhold til Den ekstraordinære indtægt relaterer sig til to transaktioner. Den første transaktion fandt sted i juli, hvor UIE solgte ca. to tredjedele af sin aktiebeholdning i AAK, (svarende til aktier), hvilket medførte en fortjeneste på USD 60,6 mio. Den anden transaktion fandt sted i november, hvor UIE solgte yderligere AAK aktier, hvilket medførte en fortjeneste på USD 15,9 mio. Den økonomiske effekt af disse transaktioner er inkluderet i koncernnettoresultatet for på USD 150,1 mio. Indtægterne i udgjorde USD 152,9 mio. og bestod primært af følgende poster: Den ekstraordinære fortjeneste som følge af salget af AAK-aktier, som udgjorde USD 76,5 mio. UIEs andel i nettoresultaterne fra de associerede selskaber, som udgjorde USD 59,7 mio. (bidrag fra UP og AAK), hvilket svarer til et fald på USD 11,8 mio. eller 17% i forhold til Ændringen i dagsværdien på UIEs investering i MSAB, som udgjorde USD 12,6 mio. Indtægter USD mio Andet 100 Fortjeneste ved salg af AAK aktier 75 Stigning i dagsværdi af MSAB Bidrag fra AAK 50 Bidrag fra UP

19 ÅRS UNITED Bidrag fra UP Bidrag fra AAK* USD mio. USD mio De associerede selskabers bidrag i var som følger: UP UPs nettoresultat faldt med 8% i som følge af højere produktionsomkostninger, kombineret med lavere salgspriser på rå palmeolie og især på palmekerner, samt et urealiseret valutakurstab på IDR-lån til indonesiske datterselskaber på USD 9,1 mio. Som følge heraf, faldt bidraget til UIE i med USD 5,3 mio. eller 9% sammenlignet med Desuden blev bidraget fra UP marginalt negativt påvirket af en svækkelse af MYR. AAK K1 K2 K3 K4 *Indtil 20. juli ejet via BNSH. For yderligere information se venligst afsnittet Ændringer i UIEs Investeringsportefølje AAKs nettoresultat steg med 7% i i forhold til Som følge af den reducerede kapitalandel efter salget af AAK-aktier, i juli og november faldt bidraget til UIE med 43% fra USD 15,1 mio. i 2011, til USD 8,5 mio. i. Bidraget fra AAK blev yderligere reduceret som følge af en svækkelse af SEK. Bidrag fra associerede selskaber: (USD 000) UP AAK Durisol I alt ) Indtil 20. juli ejet via BNSH. For yderligere information, se venligst afsnittet Ændringer i UIEs investeringsportefølje på side

20 UNITED ÅRS MSAB UP: Indsamlingen af afgrøder foregår med hjælp fra bøfler, et dyr som ofte anvendes på plantagerne i både Malaysia og Indonesien. Bøflerne er meget velegnede til indsamling af afgrøder, især i lavtliggende områder, hvor maskindrevne indsamlinger er vanskelige under monsunen. UIEs investering i MSAB kategoriseres regnskabsmæssigt som en langsigtet investering hvilket betyder, at investeringen indregnes til dagsværdien på balancedagen og ikke i følge den indre værdis metode, hvilket er tilfældet for UP og AAK. Dagsværdien baseres på MSABs aktiekurs på NASDAQ OMX Stockholm på balancedagen, og eventuelle ændringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen. Dagsværdien på UIEs investering i MSAB er steget med USD 12,6 mio. og er indregnet i UIEs resultat for. En uddybende forklaring til de associerede selskaber og MSABs resultater kan findes under afsnittene United Plantations Berhad, AarhusKarlshamn AB og Melker Schörling AB på side

21 ÅRS UNITED Øvrige indtægter og omkostninger I blev renteindtægter på USD 0,3 mio. delvist opvejet af renteudgifter på USD 0,1 mio. som følge af et kortfristet lån, der blev optaget til finansiering af Selskabets tilbagekøb af egne aktier. Som følge af en styrket USD samt en stigning i likvide midler var nettovalutakursgevinsten i på USD 3,7 mio. mod et tab på USD 0,6 mio. i En lille andel af UIEs likvide midler er investeret i en aktieportefølje, som har genereret en nettogevinst på USD 0,2 mio. i mod et nettotab på USD 0,2 mio. i UP: Dette luftfoto er taget over UPs palmeoliemølle, som ligger på Lada-plantagen i det centrale Kalimantan, Indonesien. Den internt designede palmeoliemølle, som i høj grad er automatiseret kan forarbejde 60 tons friske frugtbundter i timen og er designet til at kunne forarbejde hele høsten fra de indonesiske plantager, som dækker næsten hektar land. De generelle og administrative omkostninger (inklusive en bonus på USD 0,5 mio. udbetalt i forbindelse med salget af AAK-aktier) beløb sig til USD 2,7 mio. i, hvilket er uændret i forhold til

22 UNITED ÅRS Balancen Pr. 31. december udgjorde de likvide midler USD 113,1 mio. mod USD 13,0 mio. ved udgangen af Stigningen skyldes primært fortjenesten ved salget af størstedelen af UIEs kapitalandel i AAK fratrukket omkostningerne ved købet af egne aktier i, investeringen i MSAB samt udbetaling af ekstraordinært acontoudbytte i december. Langfristede aktiver steg fra USD 441,0 mio. ved udgangen af 2011 til USD 445,4 mio. ved udgangen af. Stigningen skyldes en stigning i den indre værdi på investeringen i UP samt MSABs dagsværdi, hvilket delvist blev opvejet af et fald i den indre værdi på investeringen i AAK efter salget af 80% af kapitalandelen i selskabet. Egenkapitalen steg fra USD 454,6 mio. pr. 31. december 2011 til USD 559,6 mio. pr. 31. december. Ændringen i egenkapitalen bestod af nettoresultatet på USD 150,1 mio. og andre reserver på USD 11,5 mio. (primært positiv kursregulering af UIEs ejerandele i UP og AAK som blev konverteret til USD), der blev delvist opvejet af tilbagekøbet af egne aktier til et beløb på USD 28,4 mio. samt udbytteudbetalingen på USD 28,3 mio. Pengestrømme Pengestrømmen fra driftsaktiviteter (inkl. ændringen i arbejdskapitalen) udgjorde USD 0,5 mio. i. Pengestrømmen fra investeringer var på USD 127,9 mio., som primært kan tilskrives salget af 80% af aktierne i AAK samt modtaget udbytte fra UP og AAK, fratrukket omkostninger i forbindelse med tilbagekøb af egne aktier samt investeringen i MSAB. Den negative pengestrøm fra finansiering udgjorde USD 28,4 mio. og omfatter primært udbytte udbetalt til aktionærerne. UIE modtog i UPs endelige udbytte for regnskabsåret 2011 samt UPs acontoudbytte for, hvorimod Selskabet i 2011 modtog UPs acontoudbytte og endelige udbytte for regnskabsåret 2010 samt UPs acontoudbytte for regnskabsåret Begivenheder efter balancedagen Bortset fra afslutningen af aktietilbagekøbsprogrammet har der ikke fundet væsentlige begivenheder sted efter balancedagen. 21

23 ÅRS UNITED Fremtidsudsigter for 2013 UIEs fremtidsudsigter er primært afhængige af udviklingen i det associerede selskab UP og nu i noget mindre grad AAK, og ingen af disse selskaber offentliggør en formel forventning til resultatet. Desuden er bidragets størrelse fra MSAB afhængigt af udviklingen i dagsværdien af investeringen, som afspejler udviklingen i MSABs aktiekurs i de enkelte kvartaler. På denne baggrund er det Bestyrelsens opfattelse, at det fremover alene vil være muligt at give aktionærerne en meget generel vurdering vedrørende fremtidsudsigterne for UIE. Fremtidsudsigterne for den globale økonomi er stadig uklare, og det er fortsat vanskeligt at forudsige, hvordan det vil påvirke priserne på og efterspørgslen efter vegetabilske olier. Priserne på palmeolie er faldet betydeligt i løbet af 4. kvartal, og som følge af store lagerbeholdninger af palmeolie, er det sandsynligt, at palmeoliepriserne fortsat vil være under pres i de kommende kvartaler. UP forventer, at den samlede produktion i 2013 vil være en anelse højere end for, primært som følge af, at de resterende umodne områder i Indonesien forventes at modne i løbet af På trods af, at der forventes en lidt højere produktion i 2013, er det UPs forventning, at nettoresultatet for 2013 vil blive lavere end i som følge af et kraftigt fald i priserne på råvarer. Fokusområderne i AAKs Acceleration Programme er vækst på udvalgte nøgleområder (organisk og via opkøb) samt øget effektivitet, hvilket forventes at få en positiv effekt på indtjeningsmarginalerne, især inden for Food Ingredients-divisionen. Da UP forventer et lavere nettoresultat i 2013 end i, og da UIEs kapitalandel i AAK er blevet reduceret til 3,3%, er det Bestyrelsens vurdering, at UIEs nettoresultat for 2013 ikke vil nå samme niveau som nettoresultatet (eksklusiv den ekstraordinære fortjeneste) i. UP: I blev opførelsen af et nyt boligkompleks afsluttet på Lada-plantagen i Indonesien, som omfatter 150 moderne medarbejderhuse. 22

24

25 ÅRS UNITED Hoved- og nøgletal for UP United Plantations Berhad (MYR mio.) Omsætning og andre driftsindtægter Resultat før skat Nettoresultat Likvide midler (netto) Aktiver i alt Egenkapital i alt Resultat pr. aktie (MYR) 1,65 1,80 1,27 1,35 1,44 Resultat pr. aktie (DKK) 3,08 3,14 2,31 2,05 2,20 Bogført værdi pr. aktie (MYR) 10,33 9,59 8,51 7,87 6,88 Bogført værdi pr. aktie (DKK) 19,10 17,37 15,51 11,92 10,45 Aktiekurs, ultimo (MYR) 1 25,00 19,00 17,10 13,64 10,30 Aktiekurs, ultimo (DKK) 2 41,55 34,00 31,00 20,50 14,14 Ordinært udbytte (MYR) 0,55 3 0,55 0,40 0,40 0,40 Ekstraordinært udbytte (MYR) 0,70 3 0,65 0,50 0,30 0,10 1) Aktiekurs i MYR er fra Bursa Malaysia. 2) Aktiekursen i DKK er fra NASDAQ OMX Copenhagen (gennemsnitskurs på balancedagen.) 3) Heraf blev 25% ordinært udbytte og 15% ekstraordinært udbytte udbetalt den 19. december. 30% ordinært udbytte samt 55% ekstraordinært udbytte er foreslået til udbetaling i maj Forrentning af egenkapital (%) 16,51 19,85 15,50 18,33 22,78 Soliditetsgrad (%) 90,72 90,77 88,58 89,18 87,14 Se venligst definitioner af nøgletal på side

26 UNITED ÅRS UPs resultat før og efter skat MYR mio. UPs resultat pr. aktie MYR 500 2, , , , , Resultat efter skat Skat UP Koncernen I opnåede UP et nettoresultat på MYR 343 mio. (USD 111 mio.) hvilket er 8% lavere end nettoresultatet på MYR 374 mio. (USD 122 mio.) som selskabet opnåede i Plantagedriften Plantagedriften (UPs hovedaktivitet) opnåede i et driftsresultat på MYR 435 mio., hvilket svarer til et fald på 4% i forhold til 2011 (MYR 455 mio.). Faldet kan hovedsageligt tilskrives højere produktionsomkostninger og lavere salgspriser på rå palmeolie og især på palmekerner sammenlignet med 2011, som følge af faldet i verdensmarkedspriserne på vegetabilske olier. Udviklingen i markedsprisen og UPs salgspris UPs rentabilitet er i høj grad afhængig af prisniveauet for palmeolie, som kan variere betydeligt. I begyndelsen af steg prisen på rå palmeolie til næsten MYR pr. ton, hvorefter prisen faldt til ca. MYR pr. ton ved årets slutning. Det nuværende prisniveau ligger omkring MYR pr. ton. Det er UPs politik at sælge en del af den fremtidige produktion på terminsmarkedet, hvilket på kort sigt vil reducere effekten af volatile spotpriser. I opnåede UP en gennemsnitlig salgspris på MYR pr. ton palmeolie produceret i Malaysia, hvilket udgør et marginalt fald på 1,1% sammenlignet med gennemsnitsprisen opnået i Trods det marginale fald lå UPs gennemsnitlige salgspris betydeligt højere end the Malaysian Palm Oil Boards gennemsnitspris, som var MYR pr. ton. Dette er en følge af UPs politik omkring salg af en andel af den fremtidige produktion på terminsmarkedet, hvilket i havde en positiv indvirkning. UPs gennemsnitlige salgspris for palmekerner i Malaysia viste et betydeligt fald på 26,9% til MYR pr. ton i. 25

27 ÅRS UNITED De gennemsnitlige salgspriser for rå palmeolie og palmekerner er som følger: Ændring (MYR/tons) Produkter 2011 % Malaysia Rå palmeolie ,1 Indonesien Rå palmeolie ,2 Malaysia Palmekerner ,9 Indonesien Palmekerner ,8 Forskellen på salgspriserne i Malaysia og Indonesien skyldes primært forskelle i toldstrukturen ved salg af rå palmeolie og palmekerner, samt raffinerede produkter i de to lande. Produktion inden for plantagedriften Udover salgspriserne, er rentabiliteten i UP i høj grad afhængig af produktionsmængden. I de første seks måneder af var produktionen af rå palmeolie og palmekerner 3-4% lavere end i den tilsvarende periode i Men da produktionen steg i andet halvår, steg produktionen af rå palmeolie og palmekerner for hele med henholdsvis 3% og 1%. Stigningen i UPs samlede produktion er primært en følge af en stigning på 42% (svarende til tons) i produktionen af rå palmeolie på UPs indonesiske plantager. Denne stigning opvejede et fald på 2% (svarende til tons) på UPs malaysiske plantager, som skyldes UPs omfattende genplantningsprogram. I løbet af blev i alt hektar oliepalmer genplantet på plantagerne i Malaysia, sammenlignet med hektar i Endvidere faldt produktionen på de fleste af UPs malaysiske plantager betydeligt i de første seks måneder af, da de massive regnmængder i 4. kvartal 2011 og 1. kvartal medførte omfattende oversvømmelser på de fleste af plantagerne. I udgjorde produktionen i Indonesien 18% af UPs samlede produktion af rå palmeolie, sammenlignet med 13% i Ændring (Tons rå palmeolie produceret) 2011 % Malaysia ,42 Indonesien ,17 I alt for UP Gruppen ,38 Rå palmeolieproduktion 000 tons 000 tons Palmekerneproduktion Kokosnødproduktion Mio. nødder Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov Jan Mar Maj Jul Sep Nov

28 UNITED ÅRS UPs egenproduktion af palmeolie & palmekerner 000 ton Markedspris på rå palmeolie MYR kvt 2013 Palmeolie Palmekerner I producerede UP 74,1 mio. kokosnødder, sammenlignet med 71,8 mio. i 2011, hvilket er en stigning på 3%. Stigningen skyldes, at kokosnøddepalmerne kom ud af deres sæsonmæssige dvale i løbet af. Gennemsnitsydelsen steg til kokosnødder pr. hektar, sammenlignet med nødder pr. hektar i UPs gennemsnitlige ydelse for rå palmeolie: (tons/hektar) 2011 Gennemsnitlige ydelse for UP i Malaysia 5,48 5,47 Gennemsnitlige ydelse for UP i Indonesien 4,27 3,84 Gennemsnitlig ydelse i alt for UP Gruppen 5,21 5,06 UPs gennemsnitsydelse steg moderat i til 5,21 tons rå palmeolie pr. hektar fra 5,06 tons rå palmeolie pr. hektar i Den relativt beskedne ydelse sammenlignet med UPs tidligere niveauer kan tilskrives følgende forhold: Mængden af unge, modne palmer (4-5 år gamle) er steget med 6,5% i. Denne aldersgruppe af palmer udgør nu 26% af de samlede arealer med modne oliepalmer. Generelt har unge palmer en noget lavere ydelsesprofil sammenlignet med ydelsesprofilen for palmer, som er 6-18 år gamle. I løbet af blev i alt hektar klar til tidlig høst i Indonesien. Ydelsen på UPs malaysiske plantager blev påvirket negativt af de massive regnmængder i 4. kvartal 2011 og 1. kvartal, da det besværliggjorde høsten/indsamlingen af frugtbundter. Regnmængderne havde også en negativ effekt på bestøvningen, hvilket påvirkede produktionen negativt i de første seks måneder af. 27

29 ÅRS UNITED UP ydelse kontra Malaysias nationale ydelse: Ydelse på rå palmeolie pr. hektar på nationalt plan i Malayisa 4,00 4,01 3,69 UPs gennemsnitlige ydelse på rå palmeolie, ton/hektar 5,21 5,06 5,04 UPs gennemsnitlige ydelse på friske frugtbundter, ton/hektar 23,40 23,02 23,87 UPs gennemsnitlige OER i % 22,27 21,97 21,44 UPs gennemsnitlige KER i % 5,33 5,36 5,48 Tallene for UP inkluderer de modnede områder i Indonesien. Produktionsomkostninger og windfall gain-afgiften på rå palmeolie i Malaysia Produktionsomkostningerne for rå palmeolie og palmekerner steg i med henholdsvis 5% og 30%. (Den forholdsvis højere stigning i produktionsomkostningerne for palmekerner kan tilskrives ændringer i grundlaget for omkostningsfordelingen i Indonesien i.). Stigningen er primært relateret til lønningerne, som er steget betydeligt i Malaysia og Indonesien i de seneste år. Alene i Malaysia er lønningerne steget med 40-45% for høst- og markarbejdere i de seneste to år, efter at den malaysiske regering indførte nye regler for mindstelønninger i 2011 (i påvirkede dette UPs produktionsomkostninger med mere end MYR 10 mio.). For at kompensere for de stigende produktionsomkostninger analyser UP forskellige muligheder for at øge effektiviteten og produktiviteten i driften. Afgiften på rå palmeolie og palmekerner i Malaysia (Government windfall gain tax) faldt i med 47% som følge af lavere produktion på UPs malaysiske plantager samt lavere markedspriser i sammenlignet med (I Malaysia er UP underlagt en windfall gain tax på 15%, når markedsprisen på rå palmeolie overstiger MYR pr. ton.) Udvikling af plantematerialer og genplantningspolitikken Et vigtigt element i UPs succes er den vedvarende indsats fra Research and Development Centret for at forbedre plantematerialer og den landbrugsmæssige praksis yderligere. I genplantede UP hektar med nye, internt fremavlede plantematerialer med høj ydelsesevne, og ved udgangen af var mere end hektar af UPs samlede areal af palmeolieplantager i Malaysia genplantet med disse plantematerialer. UPs langsigtede genplantningspolitik er fortsat af højeste prioritet, også i tider med høje priser på vegetabilske olier, da dette er altafgørende for at sikre, at produktionen og ydelsen også vil udvikle sig gunstigt i fremtiden. I 2013 vil UP fortsat genplante store områder på plantagerne i Malaysia. Raffinaderiets drift Raffinaderiet Unitata opnåede i et rekordhøjt driftsresultat på MYR 26 mio., hvilket svarer til en stigning på næsten 100% i forhold til Den betydelige stigning er i høj grad en følge af favorable kurssikrings- og handelskontrakter for råvarer, samt adskillige kommercielle og operationelle initiativer, iværksat af ledelsen i UP. Til trods for dette er indtjeningsmarginalerne for malaysiske raffinaderier, inklusive Unitata, blevet presset, da den indonesiske regering i september 2011 vedtog en ændring i strukturen for eksporttolden for palmeolie, således at tolden på raffinerede palmeolieprodukter blev lavere end for eksport af råprodukter. Derved opnåede den indonesiske raffinaderisektor en konkurrencemæssig fordel i forhold til den malaysiske. 28

30 UNITED ÅRS Med den malaysiske regerings gennemførelse af en lavere eksportskat på rå palmeolie og ophævelsen af den skattefrie eksportkvota fra 1. januar 2013, forventes det, at raffinaderisektoren i Malaysia vil opnå bedre driftsvilkår. Andet UP havde i et urealiseret valutakurstab på MYR 28 mio. på interne koncernlån til indonesiske datterselskaber sammenlignet med en valutakursgevinst på MYR 5 mio. i Segmentinformation for regnskabsåret : Raffin- Andre Elimine- (MYR mio.) Plantager aderi segmenter ring I alt Segmentomsætning Eksternt salg Internt salg Segmentresultater Driftsresultat Resultat efter skat Balance og pengestrømme Pr. 31. december udgjorde UPs kortfristede aktiver MYR mio. (31. december 2011: MYR 881 mio.), hvoraf likvide midler udgjorde MYR 748 mio. (31. december 2011: MYR 583 mio.). Langfristede aktiver var på MYR mio. (31. december 2011: MYR mio.), hvoraf de biologiske og materielle anlægsaktiver var på MYR mio. (31. december 2011: MYR mio.). Egenkapitalen steg fra MYR mio. pr. 31. december 2011 til MYR mio. ved udgangen af december. Stigningen inkluderer nettoresultatet på MYR 343 mio. fratrukket udbytteudbetaling på MYR 187 mio. Positive pengestrømme fra driftsaktiviteter var på MYR 447 mio. (31. december 2011: MYR 383 mio.). Negative pengestrømme fra investeringsaktiviteter var på MYR 94 mio. (31. december 2011: minus MYR 95 mio.), og relaterer sig hovedsageligt til udviklingen af driften i Indonesien og rutinemæssigt vedligehold i Malaysia. Negative pengestrømme fra finansieringsaktiviteter omfattede udbytteudbetaling på MYR 187 mio. (31. december 2011: MYR 203 million). Nettopengestrømmen i beløb sig til MYR 165 mio. (2011: MYR 86 mio.). 29

31 ÅRS UNITED Investeringer UniOleon Som offentliggjort den 1. august har UP sammen med Oleon NV indgået aftale om et 50/50 ventureselskab i form af selskabet UniOleon Sdn. Bhd. ( UniOleon ). UniOleon skal udvikle et anlæg til fremstilling af emulgatorer til næringsmiddelindustrien over to faser i Pulau Indah (Malaysia) til en forventet pris på USD 32 mio. Ventureselskabets parter er hver især forpligtet til at tegne sig for USD 5 mio. (MYR 15 mio.) i aktiekapital, og det forventes, at den resterende del af investeringen vil blive finansieret gennem banklån. Det moderne anlæg forventes at påbegynde produktionen af fødevareemulgatorer i begyndelsen af Produkterne vil blive anvendt inden for fødevaresektoren af blandt andet bagerier, mejerier og konfektionsindustrien. UniOleon vil desuden etablere et applikationslaboratorium med henblik på at styrke udviklingen af fødevareemulgatorer. Det nye anlæg vil operere ud fra de højeste kvalitetsstandarder og vil levere bæredygtige råmaterialer, der er 100% segregerede og garanteret sporbare. Det er planlagt, at investeringen opdeles i to faser, hvor anden fase forventes færdiggjort i slutningen af Investeringen havde ingen nævneværdig påvirkning på UPs indtjening eller nettoaktiver i regnskabsåret. Indonesien UPs første udviklingsfase i det centrale Kalimantan, Indonesien, hvor ca hektar er tilplantet, forløber efter planen. Pr. 31. december var ca hektar modnet, og høsten er i gang. I blev tilplantningen i første udviklingsfase afsluttet og ligeledes blev størstedelen af de infrastrukturelle investeringer afsluttet. I blev der blandt andet foretaget følgende infrastrukturelle investeringer: Opførelse af yderligere medarbejderboliger og opførelse af et biogasanlæg (det første af sin slags i det centrale Kalimantan), som næsten er færdiggjort og forventes idriftsat i april Udviklingen omfatter også ca hektar permanent fredede jungleområder samt en biodiversitetsafdeling. På dette område samarbejder UP med København Zoo, og samarbejdet forløber fortsat særdeles tilfredsstillende og medfører betydningsfulde resultater. Målet med samarbejdet er, at UP opnår den fornødne viden og ekspertise til, ikke alene opstarten, men også den fortsatte drift af biodiversitetsafdelingen. I 2011 meddelte UP, at det, efter udstedelse af de nødvendige udviklingstilladelser, ville påbegynde anden udviklingsfase i Indonesien med forventningen om at kunne tilplante yderligere hektar. UP driver fortsat plantagerne i Indonesien med stort engagement, men som følge af de store forsinkelser og krav i forbindelse med udstedelse af de nødvendige udviklingstilladelser, kombineret med væsentlige omkostningsstigninger samt lavere salgspriser på rå palmeolie og palmekerner som følge af den indonesiske eksporttold, har selskabet besluttet at konsolidere det nuværende tilplantede areal på hektar samt ikke at igangsætte anden udviklingsfase. Yderligere ekspansion i Indonesien vil kun finde sted, når de nuværende tilplantede områder er fuldt konsoliderede, og såfremt investeringsklimaet forbedres. 30

32 UNITED ÅRS UP: 4 1/2 år gamle kokosnøddepalmer på UPs Down-river plantage. I løbet af producerede UP 74,1 mio. kokosnødder, hvilket svarer til ca. 21% af den samlede kokosnøddeproduktion i Malaysia. Vigtige faktorer i 2013 Selvom den globale økonomi gennem de seneste fem år har været karakteriseret af turbulens og usikkerhed, har situationen for producenter af vegetabilske olier været favorabel, eftersom priserne på vegetabilske olier, inklusive prisen på rå palmeolie, er steget markant. I denne forbindelse er det væsentligt at nævne, at de seneste fem års prisstigninger overgår det historiske niveau betragteligt, og gennemsnitsprisen på rå palmeolie er i perioden blevet mere end fordoblet, sammenlignet med priserne i de fem foregående år ( ). Priserne er dog faldet med mere end 25% inden for de seneste 12 måneder, og mange analytikere forudser, at priserne vil fald yderligere i anden halvdel af I 2013 (og fremadrettet) forventes det, at udviklingen inden for følgende områder vil være afgørende for prisniveauet for vegetabilske olier: Den globale økonomi Den globale økonomi er langsomt begyndt at vende, men i mange sektorer og lande er krisen endnu ikke ovre, og der er risiko for, at endnu en nedtur kan ramme globalt, hvilket sandsynligvis vil lægge en dæmper på priserne på vegetabilske olier. Biobrændsel og skifergas For mindre end ti år siden brugte biobrændsel-sektoren stort set ikke vegetabilske olier og fedtstoffer, hvorimod denne sektor i dag er den anden største forbruger af vegetabilske olier og fedtstoffer med et forbrug på 22,8 mio. tons, eller 12,4% af det samlede forbrug af vegetabilske olier og fedtstoffer. Denne sektor er derfor den primære årsag til, at det årlige forbrug af vegetabilske olier og fedtstoffer inden for det seneste årti er fordoblet, sammenlignet med det foregående årti. Kornafgrøder til ethanol er også steget betragteligt (primært i USA), hvilket har påvirket produktionen af vegetabilske olier markant, eftersom der har været en konstant kamp om landbrugsjord i USA mellem korn-, majs- og sojabønneproducenterne. 31

33 ÅRS UNITED Denne markante stigning i biobrændsel er i høj grad drevet af EU og USA s politiske målsætninger om at fremme brugen af biobrændsel ved at indføre mål for blandingsforhold og incitamentsordninger. Enhver nedjustering af målsætningerne på biobrændselsområdet, incitamentsordninger samt ændringer i toldstrukturen, som vil forringe biobrændsel sektoren, vil have en negativ effekt på priserne på vegetabilske olier. I den forbindelse bør det nævnes, at Europakommissionen i oktober besluttede at stoppe tilskuddene til fødevarebaseret biobrændsel fra 2020, for i stedet at fremme produktionen af anden generations biobrændsel, baseret på non-food råmaterialer. Dette vil formentlig underminere biobrændselsektoren (første generation) og reducere efterspørgslen markant, hvilket i sagens natur vil have en negativ effekt på priserne på vegetabilske olier. Inden for de seneste år er der investeret mange ressourcer i udviklingen af kommerciel produktion af anden generations ethanol (celluloseholdig ethanol). Hvis kommerciel produktion fremover viser sig at være prismæssig konkurrencedygtig, forventes det at spille en vigtig rolle for de globale biobrændselsmål. Det forventes således, at efterspørgslen efter de nuværende råmaterialer (palmeolie, rapsolie, og lignende), som anvendes til første generations biobrændsel, kan falde betydeligt, hvilket vil påvirke priserne ugunstigt. Evnen til at finde og udvinde store mængder skifergas gennem fracking-metoden er vokset markant over de sidste 3-5 år og forventes at intensivere yderligere over de næste 5-10 år, da dette er en billig energikilde. Derfor forventes energipriserne at blive presset, så snart man er blevet i stand til at udvinde større mængder af skifergas. Dette kan true biodiesel/ bioethanols overordnede økonomiske eksistensgrundlag og dermed reducere efterspørgslen på vegetabilske olier, hvilket vil påvirke prisen på vegetabilske olier og fedtstoffer negativt. UP står fortsat ved sin besluting om ikke at levere eller producere råmaterialer og raffinerede produkter til produktionen af første generation biobrændstoffer. Sojabønneproduktion Produktionen af sojabønner i USA og Sydamerika blev i i høj grad påvirket af ugunstige vejrforhold, hvilket har medført at lagerbeholdningerne af sojaolie nu er lave. Lagerbeholdningerne af palmeolie ligger på et relativt højt niveau, hvorfor sojaolie sælges til en historisk høj præmie i forhold til palmeolie. Forskellen i prisen mellem palmeolie og sojaolie skyldes ikke kun forskellene i lagerbeholdningerne, men også det faktum at der er kommet nye varedeklareringsregler i Kina samt amerikansk lovgivning inden for biodiesel, som fremmer brugen af sojaolie. Præmien på sojaolie vil sandsynligvis være tilstede i hele Dog forventes den sydamerikanske sojabønneproduktion at blive rekordhøj, og i følge United States Department of Agriculture ( USDA ) forventes amerikanske landmænd i 2013 at tilplante det andet største jordareal med sojabønner siden Afhængigt af vejrsituationen i 2013 ser både udbuddet af sydamerikanske sojabønner samt tilplantningsplanerne i USA fornuftige ud, hvilket kan presse priserne på vegetabilske olier generelt. Palmeolieproduktion Palmeolieproduktionen i Malaysia og Indonesien er stigende eftersom palmerne er kommet ud af den sæsonmæssige dvaleperiode de var i (især i Malaysia) i 2011 og 1. kvartal. Derudover vil flere områder i Indonesien modne i løbet af 2013, hvorfor produktionen i både Malaysia og Indonesien forventes at stige. Da rå palmeolie og palmekerner udgør 65-70% af den globale eksport af vegetabilske olier, kan en øget produktion presse priserne, især hvis vejrforholdene normaliseres på globalt plan. 32

34 UNITED ÅRS UP: Et tværsnit af en palmeoliefrugt viser det gule mellemlag (hvorfra palmeolien udvindes), skallen (benyttes som vedvarende brændstof i kedlerne) samt den indre kerne (hvorfra palmekerneolien udvindes). Mangel på arbejdskraft Der er en vedvarende mangel på arbejdskraft i den malaysiske palmeolieindustri. I dag udgør mere end 80% af den samlede arbejdsstyrke inden for den malaysiske palmeolieindustri gæstearbejdere fra lande som Indonesien, Indien, Bangladesh og Nepal. Selvom UP løbende sørger for at styrke sin HR afdeling og sine HR aktiviteter for at kunne sikre den nødvendige arbejdskraft, vil den vedvarende mangel på arbejdskraft inden for branchen forblive en udfordring, og enhver hindring i at kunne ansætte gæstearbejdere vil være til skade for industrien. Udsigter og forventninger til fremtiden I UPs Årsrapport står der følgende vedrørende udsigter og forventninger til fremtiden: UP forventer at genplante større områder i løbet af 2013 i overensstemmelse med Koncernens genplantningspolitik. Dog vil de fleste områder i Indonesien modne i løbet af 2013, hvilket forventes at kompensere for tabet af afgrøder fra de genplantede områder i Malaysia. Trods den forventede marginalt højere produktion i 2013, er det Bestyrelsens vurdering, at UPs resultat for regnskabsåret 2013 vil være lavere end i som følge af det betydelige fald i råvarepriserne. Se UPs resultatopgørelse og balance på side UPs Årsrapport kan downloades i sin fulde længde på 33

35 ÅRS UNITED Hoved- og nøgletal for AAK AarhusKarlshamn AB (SEK mio.) Omsætning og andre driftsindtægter Driftsresultat (EBIT) inklusiv IAS 39 justeringer og engangsposter Driftsresultat (EBIT) eksklusiv IAS 39 justeringer og engangsposter Nettoresultat Nettorentebærende gæld Aktiver i alt Egenkapital i alt ) 2008, 2009 & 2010 inklusiv IAS 39-justering Resultat pr. aktie (SEK) 15,66 14,72 15,26 20,19 0,04 Resultat pr. aktie (DKK) 13,41 12,18 12,62 14,17 0,03 Indre værdi pr. aktie (SEK) 95,32 86,72 77,38 71,56 57,30 Indre værdi pr. aktie (DKK) 83,06 72,34 63,99 51,72 38,99 Aktiekurs, ultimo (SEK) 2 276,00 199,50 188,50 157,00 106,00 Aktiekurs, ultimo (DKK) 240,51 166,42 155,89 113,48 72,12 Ordinært udbytte pr. aktie (SEK) 5,25 3 4,75 4,50 4,25 4,00 2) Gennemsnitskurs på balancedagen. 3) Foreslået udbytte Forrentning af egenkapital (%) 17,19 17,94 20,49 31,35 0,04 Soliditetsgrad (%) 40,19 35,74 34,46 34,64 21,51 Se venligst definitioner af nøgletal på side

36 UNITED ÅRS AAK nettoresultat før engangsposter SEK mio. SEK AAK resultat pr. aktie * 2009* 2010* * 2009* 2010* 2011 *Ekskl. IAS 39 justering AAK Koncernen I opnåede AAK et rekordhøjt driftsresultat (EBIT) på SEK 975 mio. (USD 145 mio.), hvilket er 7% højere end driftsresultatet på SEK 914 mio. (USD 141 mio.) i Korrigeret for den negative påvirkning på SEK 21 mio. (USD 3 mio.) forårsaget af orkanen Sandy i USA i oktober blev driftsresultatet på SEK 996 mio. (USD 148 mio.), svarende til en forbedring på 9% i forhold til Driftsresultatet steg i Food Ingredients-divisionen, men faldt i Chocolate & Confectionery Fats og Technical Products & Feed-divisionerne. Salgsvolumen steg med 6% i, hvilket hovedsageligt kan tilskrives opkøb inden for Food Ingredients-divisionen, og driftsresultatet pr. kilo steg med 3%. De finansielle omkostninger (netto) udgjorde SEK 109 mio. i sammenlignet med SEK 98 mio. i Stigningen skyldes, at 4. kvartal 2011 blev positivt påvirket af en engangspost i form af en finansiel indtægt relateret til finansielle derivater. I blev AAKs nettoresultat på SEK 647 mio. (USD 96 mio.), hvilket er 7% højere end de SEK 604 mio. (USD 93 mio.) opnået i AAKs driftsresultat før engangsposter SEK mio Technical Products & Feed Food Ingredients Chocolate & Confectionery Fats I alt inkl. Group Functions 2008* 2009* 2010* 2011 *Ekskl. IAS 39 justering 35

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2005

3. kvartalsrapport for 2005 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/2005 25. november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret

Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret 20. januar 2015 Positive forventninger til 2015. Langsigtede mål opdateret Salgsvæksten i 2014 var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 7% (6% i DKK, 7% i lokal valuta) i forhold til 2013.

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12

UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013. Årsrapport 2013. H+H International A/S. Build with ease. CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 H+H International A/S Build with ease CVR- nr. 49 61 98 12 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2013 LEDELSESBERETNING 2 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Vejen frem 5 Hovedtal 6 Væsentligste

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014

Koncernregnskab for 2013. 2013 som ventet; positive forventninger til 2014. 21. januar 2014 21. januar 2014 som ventet; positive forventninger til 2014 Alle finansielle mål for blev nået eller overgået efter gode resultater i 4. kvartal. Den organiske salgsvækst var 7% (5% i danske kroner, 8%

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. CVR nr. 28318677

ÅRSRAPPORT 2011/12. CVR nr. 28318677 1 ÅRSRAPPORT 2011/12 CVR nr. 28318677 LEDELSESBERETNING Om Chr. Hansen 2 Hovedtal & Nøgletal 2011/12 3 Brev til vores aktionærer 5 Forventninger 7 Regnskabsberetning 8 Global Sales 10 Cultures & Enzymes

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2013 63. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 11 Profil SmallCap Danmark A/S 16 Aktien og investorerne

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere