Vinduer og døre i aluminium Betjening og vedligeholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinduer og døre i aluminium Betjening og vedligeholdelse"

Transkript

1 Vinduer og døre i aluminium Betjening og vedligeholdelse

2

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Sikkerhed Betjening: vinduer Dreje-element Dreje-kip-element Kip-før-dreje-element Dreje-kip-element med håndsving Kip-element med håndsving Element med løs post a.) Gående og stående fløj med drejefunktion b.) Gående fløj med dreje-kip- og stående fløj med drejefunktion Vippevindue Vendevindue Åbningsbegrænser til vippe- og vendevindue Deaktivere åbningsbegrænser (for vinduespudsning) Ovenlys med skjult beslag eller ovenlysbeslag OL Deaktivere skjult ovenlysbeslag (for vinduespudsning) Deaktivere ovenlysbeslag OL 90 (for vinduespudsning) Ovenlys med snaplås Ovenlys med håndtag Deaktivere saksebeslag (for vinduespudsning) Deaktivere sikringsbeslag (for vinduespudsning) Folde-skyde-element a.) Folde-skyde-element uden gående dør b.) Folde-skyde-element med gående dør Hæve-skyde-element Parallel-skyde-kip-element (PASK) a.) Beslag med tvangsstyring (fortrinsvis døre) b.) Beslag uden tvangsstyring (fortrinsvis vinduer) Dreje-element, udadgående Kip-element, udadgående Indbrudshæmmende vinduer og terrassedøre Greb med lås Spalteåbner a.) Synlig spalteåbner b.) Skjult spalteåbner Drejespærre Vrider Rullelås Åbningsbegrænser Iklapspærre

4 3.0 Betjening: døre Tryk/træk greb udvendig Vippegreb udvendig Stødgreb ude- og indefra Dør med åbningsbegrænser Dør med nem åbningsfunktion Dør med automatisk låsning Dør med motorlås Dør med el-slutblik Låsecylinder med vrider Låse dobbeltdør Dobbeltdør med panikfunktion a.) Dreje-panikgreb b.) Træk-panikgreb c.) Trykstang Dørholder Dørpumpe Betjening SCHÜCO-altanlukning, system LUMON Fejlbetjening Rengøring og vedligeholdelse Generelt Rengørings- og plejemidler Henvisninger til rengøring Eftersyn Rengøring af dræn Rengøring af skinner i skyde- og foldedøre Tætninger Beslagdele Døre Låsecylinder Korrekt udluftning Service og reparation Serviceaftale Stikordsregister

5 1.0 Sikkerhed Vær opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger ved brug af aluminiumelementer. Risiko for at klemme fingrene Vær opmærksom på klemfaren mellem vindues-/dørramme og karm ved betjening af vinduer og døre. Nedstyrtningsfare Åbne elementer udgør en fare for nedstyrtning. Lad ikke åbne elementer være uden opsyn. Nedstyrtningsfare objekter Åbne elementer kan ved gennemtræk smække i, og tage genstande med. Risiko for uheld ved åbne elementer Ophold under åbne elementer udgør en fare for personskader. Luk det åbne element inden De befinder Dem under det, eller hvis børn befinder sig i lokalet. Risiko for uheld ved oplukkelige rammer Kip-elementer kan udgøre en fare, hvis holdebeslagene uhensigtsmæssigt slås fra. Sving- og vendeelementer kan udgøre en fare, hvis rammen ved åbning og lukning svinger yderligere og herved fører til skade. Yderligere sikkerhedsanvisninger findes under dette symbol. 5

6 2.0 Betjening: vinduer Den følgende betjeningsvejledning gælder for alle elementformer. SCHÜCO-elementer kendetegnes ved den lette betjening. Lukket Lukket 2.3 Kip-før-dreje-element 2.1 Dreje-element Drejefunktion 2.2 Dreje-kip-element Kipfunktion Drejefunktion Drejefunktion Kipfunktion Lukket 6

7 2.4 Dreje-kip-element med håndsving Markør Håndsvingshuset er forsynet med en positionsmarkør. Den røde markør angiver, hvilken funktion vinduet befinder sig i. Kipfunktion Lukket Drejefunktion Åbne til kipfunktion Håndsvinget klappes ud fra sit hus. Håndsvinget drejes mod venstre til den ønskede åbningsvinkel er nået. Åbningsvinklen er trinløs indstillelig. Den røde markør viser kipfunktion. Kipfunktion Lukke fra kipfunktion Håndsvinget drejes mod højre til den røde markør viser lukket. Lukket Drejefunktion Åbne til drejefunktion Håndsvinget klappes ud af sit hus. Håndsvinget drejes mod højre indtil den røde markør viser drejefunktion. Vinduet åbnes. *) Placering af håndsving Den røde markør må ikke drejes ud over slutstillingerne. Lukke fra drejefunktion Vinduet lukkes. Håndsvinget drejes mod venstre indtil den røde markør viser lukket. 7

8 2.5 Kip-element med håndsving Kipfunktion Markør Lukket Drejefunktion blokeret Håndsvingshuset er forsynet med en positionsmarkør. Den røde markør viser, hvilken funktion vinduet befinder sig i. Åbne til kipfunktion Håndsvinget klappes ud af sit hus. Håndsvinget drejes mod venstre til den ønskede åbningsvinkel er nået. Åbningsvinklen er trinløs indstillelig. Den røde markør viser kipfunktion. Kipfunktion Drejefunktion blokeret Lukke fra kipfunktion Håndsvinget drejes mod højre, til den røde markør viser lukket. Lukket *) Placering af håndsving Den røde markør må ikke drejes ud over slutstillingerne. 8

9 2.6 Element med løs post a.) Gående og stående fløj med drejefunktion Stående fløj Åbne gående fløj 2. Åbne Lukket Gående fløj 1. Slå låsen fra Åbne stående fløj Gående fløj åbnes. Låsen slås fra. Stående fløj åbnes. Lukke > omvendt rækkefølge. b.) Gående fløj med dreje-kip- og stående fløj med drejefunktion Åbne stående fløj Kipfunktion Stående fløj 1. Åbne Drejefunktion Drejefunktion Lukket Gående fløj 1. Slå låsen fra Åbne stående fløj Gående fløj åbnes. Låsen slås fra (1.). Stående fløj åbnes (2.). Lukke > omvendt rækkefølge. 9

10 2.7 Vippevindue a.) Lukket Åbne b.) Spalteåbning Drejebeslagene i et vippevindue er forsynet med en bremse, der holder rammen åben. Når grebet er i vandret, stilling har det to funktioner: a.) Lukning af vippevinduet. b.) Indstilling af vippevinduet til spalteåbning. Spalteåbning Rammen åbnes. Grebet drejes i vandret stilling, indtil tappen på grebet drejes ind i lukkepunktet på rammen. 2.8 Vendevindue Åbne Vær opmærksom! Drejebeslagene må ikke smøres i olie eller fedt. Hvis der ikke er modstand nok, når vinduesrammen bevæges, skal bremsen i drejebeslagene justeres af forhandleren. Når grebet er i lodret stilling har det to funktioner: a.) Lukning af vendevinduet. b.) Indstilling af vendevinduet til spalteåbning. b.) Spalteåbning a.) Lukket Spalteåbning Rammen åbnes. Grebet drejes i lodret stilling indtil tappen på grebet drejes ind i lukkepunktet på rammen. Vær opmærksom! Drejebeslagene må ikke smøres i olie eller fedt. Hvis der ikke er modstand nok, når vinduesrammen bevæges, skal bremsen i drejebeslagene justeres af forhandleren. 10

11 2.9 Åbningsbegrænser til vippe- og vendevindue Åbningsbegrænseren begrænser åbningsvinklen af vinduesrammen, og fastlåser denne i åben position. Åbne vindue Vinduesrammen åbnes indtil åbningsbegrænser klikker sig fast. (Se afsnit 2.7 og 2.8.) 2. Lukke 1. Presse ned Lukke vindue Åbningsbegrænseren løsnes ved at presse låseknappen ned (1.). Vinduesrammen lukkes (2.) Deaktivere åbningsbegrænser (til vinduespudsning) Vær opmærksom! Vinduesrammen skal understøttes inden deaktivering af åbningsbegrænseren. Vær opmærksom på at hele vægten af vinduesrammen skal understøttes. Ved at understøtte vinduesrammen undgås en ukontrolleret åbning af vinduesrammen. Der må ikke befinde sig genstande eller personer i det område, hvor vinduesrammen vippes. 3. Åbne For at åbne vinduesrammen helt (til vinduespudsning) skal åbningsbegrænseren deaktiveres. 2. Løfte af Vinduesrammen åbnes. Se afsnit 2.7 og 2.8. Sikringsknap drejes (1.), indtil knappen flugter med hullet. Armen løftes af (2.). Vinduesrammen åbnes helt (3.). 1. Dreje Aktivere > omvendt rækkefølge. 11

12 2.11 Ovenlys med skjult beslag eller ovenlysbeslag OL 90 Betjeningstyper: Håndtag Håndsving Elektrisk åbner Åbent Lukket Åbne med: Åbne Lukke håndtag Ovenlys åbnes ved at trække håndtaget ned. 1. Trække ud 2. Åbne 4. Klap ind 3. Lukke håndsving Håndsvinget løsnes og sættes i drejestilling (1.). Ovenlyset åbnes ved at dreje håndsvinget mod venstre (2.). Åbne Lukke elektrisk åbner Kontakten holdes inde indtil vinduet har den ønskede åbning. 12

13 Vær opmærksom! Vinduesrammen skal understøttes inden deaktivering af beslagene. Vær opmærksom på at hele vægten af vinduesrammen skal understøttes. Ved at understøtte vinduesrammen undgås en ukontrolleret åbning af vinduesrammen. Der må ikke befinde sig genstande eller personer i det område, hvor vinduesrammen vippes Deaktivere skjult ovenlysbeslag (til vinduespudsning) 3. Åbne 2. Løfte af For at kunne åbne vinduesrammen helt skal ovenlysbeslaget deaktiveres. Vinduesrammen åbnes. Den åbne ramme understøttes og sikringsknappen drejes (1.). Armen løftes af (2.). Rammen åbnes langsomt (3.). 1. Dreje Aktivere > omvendt rækkefølge Deaktivere ovenlysbeslag OL 90 (til vinduespudsning) 2. Løfte af 3. Åbne 1. Trykke For at kunne åbne vinduesrammen helt skal ovenlysbeslaget deaktiveres. Vinduesrammen åbnes. Den åbne ramme understøttes. Låseknappen trykkes ind (1.). og armen løftes af (2.). Rammen åbnes langsomt (3.). Aktivere > omvendt rækkefølge Ovenlys med snaplås 2. Åbne 1. Trække Åbne: Begge snaplåse låses op ved at trække i den nederste de. Rammen åbnes (2.). Lukke > Rammen trykkes ind, indtil snaplåsene klikker sig fast. 13

14 2.15 Ovenlys med håndtag For at undgå at ovenlyset slår imod elementet nedenunder, forsynes ovenlyset med et sikringssaksebeslag. Håndtag foroven Lukket Håndtag i siden Kipfunktion Kipfunktion Lukket 2.16 Deaktivere saksebeslag (til vinduespudsning) Vær opmærksom! Vinduesrammen skal understøttes inden deaktivering af saksebeslag. Vær opmærksom på at hele vægten af vinduesrammen skal understøttes. Ved at understøtte vinduesrammen undgås en ukontrolleret åbning af vinduesrammen. Der må ikke befinde sig genstande eller personer i det område, hvor vinduesrammen vippes. 2. Åbne For at kunne åbne vinduesrammen helt skal saksebeslagene deaktiveres. 1. Løfte af Vær opmærksom på at der ved åbning af elementet er risiko for, at beslag (håndtag) kan beskadige elementet nedenunder. Vinduesrammen åbnes. Den åbne vinduesramme lukkes så meget, at saksen kan løftes ud af beslaget i falsen (1.). Vinduesrammen åbnes langsomt (2.). Aktivere > omvendt rækkefølge. 14

15 2.17 Deaktivere sikringsbeslag (til vinduespudsning) Vær opmærksom! Vinduesrammen skal understøttes inden deaktivering af sikkerhedsbeslagene. Vær opmærksom på at hele vægten af vinduesrammen skal understøttes. Ved at understøtte vinduesrammen undgås en ukontrolleret åbning af vinduesrammen. Der må ikke befinde sig genstande eller personer i det område, hvor vinduesrammen vippes. For at kunne åbne vinduesrammen til vinduespudsning, skal saksene i siden deaktiveres.vinduesrammen holdes stadig af saksene i denne position. Herved undgås at vinduesrammen slår mod elementet nedenunder. 2. Åbne 1. Deaktivere Vinduesrammen åbnes. Hold den åbne vinduesramme og deaktiver sikringsbeslaget (1.). Vinduesrammen åbnes langsomt (2.). Aktivere > Når vinduesrammen lukkes aktiveres sikringsbeslagene saksene automatisk igen. 15

16 2.18 Folde-skyde-element a.) Folde-skyde-element uden gående dør Vær opmærksom! Fat ikke om elementet, hvor det knækker, når det åbnes og lukkes. 3. Åbne Åbne Foldeelementet åbnes (1. ) ved at dreje håndtag til vandret stilling. Dørgrebet trykkes ned (2.) og skydepartiet skubbes til side (3.). 2. Trykke ned 1. Låse op Lukke Skydepartiet lukkes i (1.) indtil låsen klikker sig fast i låseblikket. Rammen trækkes ved hjælp af grebet tilbage i karmen (2.). Foldeelementet låses ved at dreje håndtag (3.) ned. 2. Trække 1. Skubbe 3. Låse Lukke opdelte elementer på midten Skydeelementet med låseblikket lukkes. Rammen trækkes ved hjælp af grebet til karmen, og håndtaget drejes ned for at låse (3.). Det andet skydeelement lukkes indtil låsen klikker sig fast i låseblikket. Foldeelementet låses (3.) ved at dreje håndtaget ned. 16

17 b.) Folde-skyde-element med gående dør 4. Trykke Vær opmærksom! Fat ikke om elementet, hvor det knækker, når det åbnes og lukkes. 1. Åbne 2. Klik fast 3. Låse op Åbne: Gående dør åbnes 180 o (1.) og klikkes fast i den næste rammes snaplås (2.). Lås foldeelementet op ved at dreje håndtaget (3.) til vandret stilling. Tryk ( 4.) på grebet. Skydepartiet skubbes til side (5.). 5. Skubbe 1. Trække Lukke: Skydeparti lukkes ved at trække (1.) i grebet. Foldeelementet låses (2.) ved at dreje håndtaget ned. Den gående dør lukkes. 2. Låse 2.19 Hæve-skyde-element Lukket 1. Åbne Åbne: Den gående ramme bringes i skydefunktion (1.) ved at trykke grebet ned. Den gående ramme skubbes op (2.). 2. Skubbe op Skydefunktion Lukke: Den gående ramme skubbes i. Den gående ramme låses ved at trykke grebet op. 17

18 2.20 Parallel-skyde-kip-element (PASK) a.) Beslag med tvangsstyring (fortrinsvis døre) Lukket Kipfunktion Den gående del bringes i kipfunktion ved at dreje grebet 90 ned. Kipfunktion Kipfunktion Skydefunktion Den gående del skydes til siden ved at dreje grebet længere ned, rammen svinger ud forneden (1.). Lad grebet gå tilbage til 90 og skyd rammen til side (2.). 1. Udsving for neden 2. Skydefunktion Lukke Skyd rammen mod lukkepunktet til rammen automatisk klikker i forneden (kipfunktion). Det er vigtigt, at dørbladet fanger lukkepunkterne i bunden, inden grebet drejes op. Luk og lås rammen ved at dreje grebet op. b.) Beslag uden tvangsstyring (fortrinsvis vinduer) Kipfunktion Ved lukket ramme drejes grebet fra låsestillingen 90 op. Lukket Skydefunktion Lukke fra kipfunktion Rammen lukkes i, og grebet drejes 90 ned. Rammen skal være lukket inden greb betjenes. Skydefunktion Grebet drejes til vandret stilling (90 ) og rammen bringes i kipstilling. Grebet drejes yderligere 45 op, hvilket frigør rammen i bund så den kan skydes. Lukke fra skydefunktion Skyd rammen mod lukkefunktion i en rask bevægelse, så rammen klikker ind i bund. Rammen lukkes med et tryk og når den er helt lukket, drejes grebet ned. 18

19 2.21 Dreje-element, udadgående Drejefunktion 2.22 Tophængt-element, udadgående b.) Spalteåbning Kipfunktion a.) Lukket b.) Spalteåbning a.) Lukket Ved begge elementtyper har grebet i lodret stilling to funktioner: a.) Lukke vinduet. b.) Fastholde vinduet i spalteåbning Spalteåbning: Vinduet bringes i spalteåbning ved at dreje grebet fra vandret til lodret stilling, således at beslagene griber ind i hinanden Indbrudshæmmende vinduer og terrassedøre. Disse elementer er ud over greb monteret med en lås. 1. Låse 2. Låse op Den indbrudshæmmende funktion fungerer kun i aflåst tilstand. Låse: Elementet lukkes. Nøglen drejes mod højre, elementet er låst (1.). Låse op: Nøglen drejes mod venstre, elementet er låst op (2.). Greb bringes i vandret stilling og elementet åbnes. 19

20 2.24 Greb med lås 1. Låse op 3. Låse 3. Låse 2. Dreje Med et aflåseligt greb er det muligt at låse vinduet i lukke- eller kipfunktion. Betjening: Nøglen drejes til venstre og grebet drejes (1.). Grebet bringes i den ønskede funktion (2.). Nøglen drejes til højre, og grebet er låst (3.). 1. Låse op 2. Dreje Aflåselige greb har i sig selv ingen indbrudshæmmende virkning Spalteåbner a.) Synlig spalteåbner 2. Åbne Den synlige spalteåbner begrænser dreje- og kipfunktionen til en lille spalteåbning. Spalteåbneren er altid aktiv! Efter at have lukket vinduet vil spalteåbneren automatisk gribe fast i rammen igen. Fuld åbning af vinduet: Spærrerigle trykkes til side (1.). Vinduet åbnes (2.). 1.Spærrerigle trykkes til side 20

21 b.) Skjult spalteåbner Drejefunktion Kipfunktion Drejefunktionspærret Spalteåbning 1. Åbne Den skjulte spalteåbner begrænser kipfunktion af rammen til en lille spalteåbning. Skal rammen åbnes til fuld kipfunktion, skal åbningsbegrænseren deaktiveres. Deaktivere spalteåbner: Vinduet åbnes (1.). Spærreriglen trækkes lidt ud, og drejes ned. Lad spærreriglen glide ind igen. Vinduet kan nu åbnes til fuld kipfunktion. 2. Trække ud 3. Dreje 4. Nedsænk For at aktivere spalteåbneren skal den drejes igen manuelt. Aktivere spalteåbner: Vinduet åbnes (1.). Spærreriglen trækkes lidt ud, og drejes til den vender op. Lad spærreriglen glide ind igen. Vinduet er igen aktiveret til spalteåbning Drejespærre Drejespærren forhindrer vinduet i at komme i drejefunktion. Er drejespærren aktiveret, kan vinduet kun åbnes i kipfunktion. 2. Deaktiver drejespærre 1. Aktiver drejespærre Kipfunktion mulig 21

22 2.27 Vrider Vinduesforrigling uden greb/riglestangsbeslag. Forriglingen sker ved hjælp af en 4 mm unbraconøgle. forrigle afrigle 2.28 Rullelås Rullelåsen holder døren lukket uden at døren er låst. Døre med rullelås kan monteres med udvendigt greb. Betjening: Døren kan ved et let tryk eller træk åbnes og lukkes Åbningsbegrænser Åbningsbegrænseren begrænser åbningen af vinduet til 90. Den formindsker bevægelsen ved sug og vind. Åbningsbegrænseren er vedligeholdelsesfri og skal ikke smøres Iklapspærre Iklapspærre sørger for at vinduet ikke klapper i. Den forhindrer, at ramme og beslag beskadigedes ved hyppig og kraftig iklapning pga. sug. 22

23 3.0 Betjening: Døre Risiko for at klemme fingrene Ved åbning af døren, samtidigt med at nøglen betjenes, er der risiko for at få fingrene i klemme mellem karm og dørblad. Hold ikke ved nøglen, når døren åbnes og lukkes. Døren er låst, når nøglen drejes en omgang. Indbrudshæmmende funktion opnås først, når nøglen er drejet to gange. 3.1 Tryk/træk greb udvendig 3. Låse (drej 2x) 2. Åbne 1. Dreje Åbne udefra: Drej nøglen mod fjederen (1.) og hold den fast. Åbn døren lidt (2.) og slip nøglen. Åbn døren helt. Låse udefra: Luk døren. Lås døren ved at dreje nøglen to gange (3.) 1. Trykke ned 2. Åbne 3. Låse (drej 2x) Åbne indefra: Tryk grebet ned (1.). Åbn døren (2.). Låse indefra: Luk døren. Lås døren ved at dreje nøglen to gange (3.). 23

24 3.2 Vippegreb udvendig Udefra 3. Åbne Åbne ude-/indefra: Drej nøglen to omgange (1.). Tryk grebet ned (2.). Åbn døren. 2. Trykke ned 1. Låse op Låse (drej 2x) Låse > omvendt rækkefølge. 3.3 Stødgreb ude- og indefra 1. Låse op Åbne udefra: Lås op ved at dreje nøglen to omgange (1.). Åbn døren ved at trække i stødgrebet (2.). Låse(drej 2x) 2. Åbne Låse > omvendt rækkefølge. 1. Låse op Åbne indefra: Lås op ved at dreje nøglen to omgange (1.). Åbn døren ved at trykke på stødgrebet (2.). 2. Åbne Låse (drej 2x) Låse > omvendt rækkefølge. 24

25 3.4 Dør med åbningsbegrænser Åbningsbegrænseren tillader kun en spalteåbning af døren. Åbningsbegrænseren aktiveres manuelt. 1. Lukke Aktivere åbningsbegrænser: Luk døren (1.). Aktiver åbningsbegrænseren ved at dreje vrideren mod højre (2.). Døren kan nu kun åbnes i en spalte. 3. Deaktivere 2. Aktivere Deaktivere åbningsbegrænser indefra: Deaktiver åbningsbegrænseren ved at dreje vrideren mod venstre (3.). Døren kan nu åbnes helt. Betjening af dørgreb og lås, se afsnit 3.1/3.2 Deaktivere åbningsbegrænser udefra: Åbningsbegrænseren kan deaktiveres udefra ved at følge nedenstående anvisning. 4. Åbne 2. Låse (drej 1x). 3. Låse op (drej 1x) 1. Låse op (drej 2x). Anvisning: Lås døren op ved at dreje nøglen to omgange mod fyldningsside (1.). Lås døren ved at dreje nøglen en omgang mod karmen (2.). Lås døren op ved at dreje nøglen en omgang mod fyldningsside (3.). Drej nøglen mod fjederen og åbn døren (4.). 25

26 3.5 Dør med nem åbningsfunktion 2. Åbne Den aflåste dør kan åbnes indefra uden anvendelse af nøgle. 1. Trykke ned Åbne døren: Tryk dørgrebet ned (1.) Åbn døren (2.). Døren er efter åbningen låst op. For at låse døren igen skal nøglen anvendes. 3.6 Dør med automatisk låsning 1. Lukke Låsen har ekstra faller neden i dørbladet. for oven og for Lukke døren (1.). Betjening: Den øverste og nederste falle låser automatisk døren og forhindrer åbning udefra. Åbne døren (4.). Indefra kan døren åbnes med dørgrebet (se 3.4). 4. Åbne 3. Låse op 2. Låse (drej 2x) Låse døren komplet (2.). Betjening: Ved at låse døren med nøglen kan døren ikke åbnes indefra. Åbne døren komplet (3.). Betjening: Den komplet aflåste dør kan åbnes inde fra med nøglen (drej 2x) og dørgrebet (4.). 26

27 3.7 Dør med motorlås Dør med motorlås åbnes og låses med en motor, som er indbygget i døren. Den bliver betjent enten ved et greb eller en fjernbetjening. 3.8 Dør med el-slutblik Den aflåste dør frigives til åbning ved en separat monteret kontakt.døren kan kun åbnes sålænge kontakten er aktiveret. 2. Låse Dagindstilling: I dagtimerne kan fallen i el åbneren evt. være permanent deaktiveret, og døren kan til enhver tid åbnes. Låse op: Fallen deaktiveres ved at dreje spærretappen ned (1.). 1. Låse op Låse: El-åbneren aktiveres ved at dreje spærretappen op (2.). El-åbneren kan ikke åbne døren, når den er låst med nøglen. 3.9 Låsecylinder med vrider Låse op 1. Låse (drej 2x) Låsecylinderen betjenes udvendigt med nøgle og indvendigt med vrider. Låse: Luk døren. Drej vrideren to omgange mod højre (1.). Åbne > omvendt rækkefølge. 27

28 3.10 Låse dobbeltdør Gående fløj Stående fløj Gående fløj: 3. Åbne 2. Trykke ned 1. Låse op Åbne gående fløj: Døren låses op ved at dreje nøglen to omgange (1.). Tryk grebet ned (2.). Åbn døren(3.). Låse (drej 2x) Låse > omvendt rækkefølge. Stående fløj: 1. Låse op Åbne stående fløj: Åbn den gående fløj. Kantriglen låses op (1.). Åbn døren (2.). 2. Åbne Låse > omvendt rækkefølge. 28

29 3.11 Dobbeltdør med panikfunktion a.) Dreje-panikgreb Gående fløj Stående fløj Med en panikrigel kan begge dørfløje låses op og åbnes i nødstilfælde. Gående fløj 3. Åbne 2. Trykke ned 1. Låse op Åbne gående fløj: Den gående fløj låses op ved at dreje nøglen en omgang (1.). Tryk grebet ned (2.). Åbn den gående fløj (3.). Låse > omvendt rækkefølge. Låse (drej 2x) Stående fløj 2. Åbne Åbne stående fløj: Den gående fløj åbnes. Panikrigle drejes ned (1.). Åbn den stående fløj (2.). Låse > omvendt rækkefølge. 1. Dreje ned Panikfunktion: Panikrigle drejes ned (1.). Åbn gående og stående fløj (2.). b.) Træk-panikgreb Stående fløj 2. Åbne Åbne stående fløj: Den gående fløj åbnes (se afsnit 3.11a). Panikriglen trykkes ned (1.). Åbn den stående fløj (2.). Låse > omvendt rækkefølge. 1. Trykke ned Panikfunktion: Panikriglen trykkes ned (1.). Åbn gående og stående fløj (2.). 29

30 c.) Trykstang Stående fløj Gående fløj Med et tryk eller slag på trykstangen kan en aflåst dør åbnes i nødsituationer. 1. Trykke ned Åbne gående fløj: Trykstangen trykkes ned (1.). Åbn den gående dør (2.). 2. Åbne Åbne stående fløj: Trykstangen trykkes ned (1.). Åbn den stående fløj (2.). Stående fløj 1. Lukke 2. Låse Låse stående fløj: Luk den stående fløj (1.). Ved at trykke låseknappen ind låses den stående fløj (2.). Gående fløj 1. Lukke Låse gående fløj: Luk den gående fløj (1.) og drej nøglen en omgang for at låse døren (2.). 2. Låse 3. Låse op Lås først den stående og derefter den gående fløj. Låse gående og stående fløj op: Ved at betjene trykstangen på den stående fløj låses begge fløje op. Den gående fløj kan låses op alene ved at betjene trykstangen og dreje nøglen en omgang (3.). 30

31 3.12 Dørholder Med dørholderen kan døren fastholdes i åben stilling. 1. Fastholde Fastholde: Ved at påvirke trædepladen fastholdes døren (1.). Udløse: Ved at påvirke udløseren døren. løsnes 2. Udløse 3.13 Dørpumpe Dørpumpen trækker automatisk døren ind i lukket stilling. Nogle dørlukkere kan indstilles til at holde døren åben. For at lukke døren må man give den et skub, og derefter lukker døren igen automatisk. 31

32 4.0 Betjening: SCHÜCO-altanlukning, system LUMON Åbning af en altanlukning sker ved at forskyde glaselementerne i retning af drejeelementet. Drejeelementet er, hvor armen for udluftningsstillingen er monteret. 2. Forskyde 1. Åbne 3. Trække Drejeelement Skydeelementer Åbne drejeelementet: Skyde-elementerne skubbes lidt væk fra drejeelementet (1.), så der fremkommer en spalte. Den nederste rigle skydes hen til udfræsningen (2.). Den øverste rigle løsnes ved at trække i snoren (3.) og drejeelementet svinges helt ud ved trækknoppen ved den nederste rigle (4.). Lukke > omvendt rækkefølge. 4.Svinge ud 1a. Skyde 1. Åbne Åbne skydeelement: Yderpositionen for skydeelementerne ved drejeelementet er fastlagt med et endeanslag. Skydeelementet skal låse sig mærkbart ind i endeanslaget (skydeelementet forriglet i drejeelementet). Skydeelementet skydes hen til drejeelementet ved trækknoppen og fastgøres (1.). Når skydeelementet forskydes skal man understøtte det med den frie hånd (1a.). Skydeelementet svinges helt ud ved trækknoppen for den nederste forrigling (2.). Alle øvrige skydeelementer åbnes som beskrevet. Lukke > omvendt rækkefølge. 1. Låse 2. Svinge ud 32

33 Sikring af glaselementer: For at sikre glaselementerne i åbnet tilstand, er der på den tilsluttende væg monteret et sikringshængsel. 1. Åbne Forriglingen af sikringshængslet åbnes (1.). Metalglidestykket presses ind i det nederste glasholdeprofil i det yderste skydeelement (2.). Sikringshængslet (3.) trækkes fast til, og forriglingen lukkes (4.). Udløse sikring > omvendt rækkefølge. 3. Træk til 4. Sikre 2. Presse ind 5. Fastlåse For begrænset udluftning af altanen kan drejeelementet stilles i spalteåbning, og skydeelementerne skydes til den ønskede spaltebredde. Drejeelement i spalteåbning: Armen foroven giver to muligheder for indstilling, hvor den øverste forrigling kan fastlåses.derved bliver drejeelementet fastholdt i spalteåbning. 2. Forskyde 6. Åbne 3. Trække Skydeelementer Skydeelementet skydes væk fra drejeelementet, så der opstår en luftspalte. Den nederste forrigling forskydes til udtaget (2.). Den øverste forrigling udløses ved at trække i snoren (3.). Drejeelementet drejes så langt ud mod den nederste forrigling (4.) at den øverste forrigling kan låses fast i den ønskede position (5.). Skydeelementerne skydes ud i den ønskede ventilationsfunktion (6.). Lukke > omvendt rækkefølge. 4. Svinge ud 33

34 Børnesikring: For at forhindre børn i at åbne elementet, kan snoren til den øverste forrigling forkortes. Snoren vikles rundt om den øverste arm, så et barn ikke kan nå den. 34

35 5.0 Fejlbetjening For at undgå skader på vinduer og døre bedes De være opmærksom på nedenstående anvisninger: Kg Belast ikke rammen eller greb med ekstra vægt. Ekstra vægt kan skade rammens form og ødelægge grebet. Kg Tryk kun grebet i drejeretningen og ikke ud over drejestoppunktet. Ekstra belastning kan ødelægge grebet. Lad ikke elementet stå åbent mod en mur. Elementet kan ved sug og træk slå mod muren og herved ødelægges. Klem ikke objekter fast mellem karm og ramme. Ekstra belastning kan skade rammens form. Ved dobbeltdøre skal den gående fløj åbnes først, og IKKE den stående fløj (undtagelse: Panik-døre). Ekstra belastning kan skade rammen og ødelægge låsen. Gående fløj med dørgreb Stående fløj Døren må ikke låses, når døren står åben. Hvis døren lukkes med udstående rigle kan det føre til skade på dørrammen. 35

36 6.0 Rengøring og vedligeholdelse 6.1 Generelt Anvend aldrig følgende til rengøring: Skarpkantede værktøjer som f.eks kniv, spartel, stålklud, skuresvamp etc., som kan beskadige overfladen. Fortynder Grove rengøringsmidler eller opløsningsmidler som neglelakfjerner og lignende, som kan skade overfladen. 6.2 Rengørings- og plejemidler Alu-rens SCHÜCO-rengøringsmidler: Rensemiddel. Oliespray til smøring af beslagsdele. Rensemiddel Plejemiddel til tætninger. Farvepen. Plejemiddel til tætninger Oliespray Plejemidler til anodiserede aluminiumelementer: Grundrens. Rengørings- og konserveringsmiddel til anodiserede aluminiumoverflader. Anodiseringsrens. Anodiserede aluminiumoverflader, der er meget tilsmudsede, får efter behandling med dette rensemiddel den matte glans tilbage. Samtidigt konserveres overfladen. Ved rengøring af farvede elementer, se vejledning på rengøringsmiddel. Universal alu-rens. Anvendes til afslibning ved kraftig tilsmudsning, lette ridser og slitage. 36

37 6.3 Henvisninger til rengøring Den optimale rengøring af vinduer opnås, når vinduesrammer og tætninger renses hver gang ruden vaskes. Anvend et mildt, syrefrit rengøringsmiddel. Rensemiddel Fast tilsmudsning Gips, mørtel og lignende fjernes bedst med en træ- eller plastspartel. For at undgå skader; se vejledning på rengøringsmiddel. Pletter Fjernes med et rengøringsmiddel fra vort sortiment af rengøringsmidler for aluminiumelementer. 7.0 Eftersyn Ud over den normale rengøring og pleje, bør man mindst én gang årligt gennemføre et lille eftersyn. Dette forlænger elementernes levetid, og bevarer en god betjeningskomfort. 7.1 Rengøring af dræn Støv og tilsmudsning fra det indvendige rum mellem tætningen og karmen fjernes med en støvsuger. Tilstoppede drænåbninger rengøres med en lille træ- eller plastikpind. 7.2 Rengøring af skinner i skyde- og foldedøre Støv og tilsmudsning mellem skinnerne fjernes med en støvsuger. 37

38 7.3 Tætninger Gnid alle tætninger ind med en fedtstift eller vaseline. Hermed forbliver de smidige og man undgår, at de klæber. Efterse også tætningerne for eventuelle skader. Få udskiftet defekte tætninger hos Deres SCHÜCO-forhandler. 7.4 Beslagdele Drejepunkter sprayes Oliespray Kipsaks sprayes Alle bevægelige dele i beslaget på SCHÜCO-elementet er vedligeholdelsesfrie. Dog vil en smule syrefri olie og fedt holde de mekaniske dele letbevægelige og sikre en langsigtet effekt. Spray låsepunkter og kipsaks med oliesprayen fra vort sortiment af vedligeholdelsesprodukter. Alle steder må der kun være en let fedtet overflade. For at undgå tilsmudsning tørres overskydende olie af. Riglestang, riglestangsføring samt hjørnekobling er indfedtet ved levering og er derfor vedligeholdelsesfrie. Drejehængsel til vendevinduer er udstyret med bremser, som holder elementet i åben stilling. Drejehængslet skal ikke olieres eller fedtes ind. 38

39 7.5 Døre Ved døre skal låsetap fedtes ind efter behov. og fallestift Før indfedtning: Låsetap føres ud ved at aktivere låsen. Oliespray Efter indfedtning: Låsetap føres ind ved at deaktivere låsen. 7.6 Låsecylinder Anvend udelukkende grafitpulver til smøring af låsecylinderen. 8.0 Korrekt udluftning Sådan undgås fugtskader: Den høje tæthed i et SCHÜCO-vindue forhindrer luftudskiftningen mellem ude og inde. I en bolig findes en række fugtkilder: I køkkenet og badeværelset opstår vanddampe. Stueplanter og mennesker afgiver løbende fugtighed via porerne. Hurtig udluftning. Luftfugtighed kan specielt ses som kondensvand ved vinduer. Denne fugtighed kan føre til fugtige vægge, fugtskjolder, dannelse af skimmelsvamp og nedbrydning af væggens puds. Udluft så ofte som muligt i løbet af dagen, (mindst 5 min. hver gang). Konstant udluftning bør begrænses i fyringssæsonen. Ved hurtig udluftning forbruges relativt lidt varmeenergi, og der luftes hurtigt ud på kort tid. Luftfugtigheden opnår igen sit normale niveau. Konstant udluftning uden træk. 39

40 9.0 Service og reparation Hvis De har yderligere spørgsmål, kan De kontakte Deres SCHÜCO-forhandler. Ud over faglig rådgivning kan Deres SCHÜCO-forhandler også hjælpe Dem med reparationer og indstillinger. Alle reparationer og indstillinger skal udføres af en SCHÜCO-forhandler. Kun en reparation med originale dele garanterer for en videre problemfri betjening af Deres SCHÜCO-element. 9.1 Serviceaftale Som en ekstra service kan Deres SCHÜCO-forhandler tilbyde en serviceaftale. Med en serviceaftale overtager Deres SCHÜCO-forhandler al servicearbejde og reparation. Hermed sikrer De, at Deres SCHÜCO-aluminiumelement forbliver funktionsdygtigt. 40

41 Stikordsregister Altanlukning, system LUMON Dobbeltdør med panikfunktion Dreje-element Drejeelement, udadgående Dreje-kip-element Dreje-kip-element med håndsving Drejespærre Dørholder Dør med automatisk låsning Dør med el slutblik Dør med motorlås Dør med nem åbningsfunktion Dør med åbningsbegrænser Dørpumpe Eftersyn Element med løs post (dreje/dreje) Element med løs post (dreje/kip) Fejlbetjening Folde-skyde-element med gående dør Folde-skyde-element uden gående dør Generelt Greb med lås Henvisninger til rengøring Hæve-skyde-element Iklapspærre Indbrudshæmmende vinduer og terrassedøre Kip-element med håndsving Kip-element, udadgående Kip-før-dreje element Korrekt udluftning Låsecylinder med vrider Låse dobbeltdør Ovenlys med håndtag Ovenlys med ovenlysbeslag OL Ovenlys med skjult beslag Ovenlys med snaplås Parallel-skyde-kip-element (fortrinsvis døre) Parallel-skyde-kip-element (fortrinsvis vinduer) Rengøring og vedligeholdelse Rengørings- og plejemidler Rullelås Serviceaftale Service og reparation Sikkerhed

42 Spalteåbner, skjult Spalteåbner, synlig Stødgreb ude- og indefra Tryk/træk greb udvendig Vendevindue Vippevindue Vrider Åbne og låse dør med vippegreb Åbningsbegrænser

43 Genoptryk, også i uddrag, må kun ske med SCHÜCO s godkendelse. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer. Alle vore systemer og tekniske produkter er udviklet under hensyntagen til de tyske DIN-normer, retningsliner og anbefalinger. I enkelte tilfælde kan der forekomme afvigelser til udenlandske normer, retningslinier og anbefalinger.

44 Schüco-systemløsninger Som innovativ leverandør inden for byggeri tilbyder Schüco komplette løsninger i aluminium. Vinduer og døre i aluminium og stål Indgangspartier Udestuer og tilbehør Altanlukninger Carporte Skyde- og foldedøre i aluminium Gelænder Tagvinduer og glastage Solceller Indbrudshæmmende døre og vinduer Systemsikkerhed Privathus, Kassel Med Schüco aluminiumsystemer får du talrige fordele: Betjeningskomfort God isolering Særdeles god støjreduktion Sikkerhed Lang levetid Schüco er leverandør af innovative løsninger til komplette lukningsentrepriser. Teamarbejdet med Team McLaren Mercedes er et symbol for Schüco Internationals førende postion. Art.-Nr.: / / Printed in Germay

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. facadeelementer af aluminium

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning. facadeelementer af aluminium Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning for vinduer, døre og facadeelementer af aluminium Indholdsfortegnelse 1. Produktinformation og forskriftsmæssig anvendelse 2. Forkert anvendelse 3. Betjening af

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING. Plastik

GENEREL VEJLEDNING. Plastik GENEREL VEJLEDNING Plastik OPMÅLING Guide til opmåling af vinduer og døre Det er ikke så vanskeligt, som du måske tror, at tage mål til døre og vinduer. Hvis du følger denne vejledning, vil du opnå et

Læs mere

PN Sikringskit. Sikringskit

PN Sikringskit. Sikringskit PN Sikringskit Sikringskit Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor er det vigtigt at hjemmet kan låses forsvarligt, når du

Læs mere

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J.

Kjærslund, I N D H O L D. B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012. Facaderenovering. Gældende for lejligheder: Viby J. D r i f t o g v e d l i g e h o l d e l s e s v e j l e d n i n g e r f o r e m f a n g, v i n d u e r, d ø r t e l e f o n o g a d - g a n g s k o n t r o l B e b o e r i n f o r m a t i o n Maj 2012

Læs mere

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010.

Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Betjening af de nye koblede vinduer A/B Langøgård d. 20. november 2014 Farve: alle vinduer og indvendige lister er malet i en hvid farve, malerkode: RAL 9010. Pudsning For at åbne vinduesrammer, for at

Læs mere

Indbruds- og børnesikring

Indbruds- og børnesikring Sikringsbeslag Indbruds- og børnesikring Børnesikring GODKENDT SS 3587 - SS 3587 Gør det surt at være skurk Tyverisikring drejer sig i første omgang om at hindre tyven i at komme ind i boligen. Derfor

Læs mere

Vedligehold. af dine vinduer og døre

Vedligehold. af dine vinduer og døre Vedligehold af dine vinduer og døre Generelle informationer Vi ønsker dig tillykke med dine nye Vrøgum vinduer/døre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Fremstillingen af vore elementer

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre

Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Gode råd om pteje af dine VELFAC vinduer og døre Den rigtige rengøring og et minimum af pleje vil bringe dine VELFAC vinduer smukke gennem tidernes og naturens skiftende luner. Vask og smøring. VELFAC

Læs mere

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2

Siderne findes i pdf en VELFAC 200, del 2 VELFAC Moderne vinduer Titel Side VELFAC 201 Sidehængt vindue 22 VELFAC 207 Sidestyret vindue 24 VELFAC 210 Fast vindue 26 VELFAC 212 Topstyret vindue 28 VELFAC 220 jørnevindue 30 VELFAC 229 Vendevindue

Læs mere

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning

Det Hvide Snit. Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006. Brugervejledning Det Hvide Snit Udskiftning af franske altandøre og vinduer Marts 2006 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Brugervejledning...2 Vinduer...3 Franske altandøre...4 Aluminium...5 Vinduespudsning...6 Tætningslister...6

Læs mere

BRANDHOLMSPARKEN NYE VINDUER & DØRE 2004 FUNKTIONSBESKRIVELSE

BRANDHOLMSPARKEN NYE VINDUER & DØRE 2004 FUNKTIONSBESKRIVELSE BRANDHOLMSPARKEN NYE VINDUER & DØRE 2004 FUNKTIONSBESKRIVELSE 1 Vindue i lejlighed Type 1 2-fags vindue med 180 gr. sidevendebeslag. Vinduet kan vende, således at det udvendige glas kan pudses indefra.

Læs mere

FIX FIX AB FIX A/S. I dag eksporterer FIX AB af den totale omsætning ca. 50 %.

FIX FIX AB FIX A/S. I dag eksporterer FIX AB af den totale omsætning ca. 50 %. FIX An ASSA ABLOY Group Company 1 FIX AB I starten af 1920'erne udviklede en mand ved navn Walter Bengtsson en ny type paskvil og fik hans første patent af mange. I 1925 grundlagde han paskvil fabrikken

Læs mere

Drift og Vedligeholdelse Manual

Drift og Vedligeholdelse Manual Drift og Vedligeholdelse Manual 1. MANUAL TIL VEDLIGEHOLDELSE AF ALUFLAM PRODUKTER:... 3 2. ELEMENTER MED PULVERLAKERET OVERFLADE:... 3 2.1. Indendørs rengøring og vedligeholdelse:... 3 2.2. Udendørs rengøring

Læs mere

Vrøgum Træ / Aluminiums Vinduer & Døre

Vrøgum Træ / Aluminiums Vinduer & Døre Vrøgum Træ / Aluminiums Vinduer & Døre Udviklet for naturen fra naturen Vi vil alle helst leve sundt og behageligt, men desværre kan vi ikke forvente, at jordens ressourcer varer evigt. Derfor er det i

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3.

Indhold. Indledning 2. Fane 40 INDBRUDSSIKRING. Tyvens risiko 2. Beplantning 2. Grænsefladen 3. Mekanisk sikring 3. Aflåsning 3. Døre 3. Indhold Indledning 2 Tyvens risiko 2 Beplantning 2 Grænsefladen 3 Mekanisk sikring 3 Aflåsning 3 Døre 3 Låseenhed 4 Slutblik 5 Nøgler 6 Spærreorgan 6 Hængsler 6 Brevsprække 6 Vinduer 7 Andre åbninger i

Læs mere

VELFAC Ribo - vinduer og døre

VELFAC Ribo - vinduer og døre VELFAC Ribo - vinduer og døre Titel Side VELFAC Ribo 01 Sidehængt vindue 66 VELFAC Ribo 07 Sidestyret vindue 67 VELFAC Ribo 10 Fast vindue 68 VELFAC Ribo 12 Topstyret vindue 69 VELFAC Ribo 29 Vendevindue

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Rationel - Brugervejledning

Rationel - Brugervejledning brugervejledning Rationel - rugervejledning 1 TILLYKKE MED DINE NYE VINDUER OG DØRE FR RTIONEL Nye vinduer og døre er en stor investering, og derfor skal de kunne holde i mange år. Når du køber vinduer

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr:

Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 1 Vedligeholdelsesvejledning Ordre nr: 2 Tillykke med Deres nye vinduer og døre. Deres valg på netop vores produkter har sikret Dem en langtidsholdbar løsning. Dog kræver det en vedligeholdelse fra Deres

Læs mere

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne.

Montagevejledning. Karmen indsættes i murhullet og fastholdes med kiler. Karmen sættes i lod i alle retninger der justeres med kilerne. 01.10.2012 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

VELFAC 100 Indadgående vinduer

VELFAC 100 Indadgående vinduer VELFAC 100 Indadgående vinduer Titel Side VELFAC 104 Side/bundhængt vindue 82 VELFAC 106 Bundhængt vindue 84 VELFAC 110 Fast vindue 86 VELFAC 134 Side/bundhængt altandør 88 VELFAC 110F Fast parti til VELFAC

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

10. MONTERINGSANVISNING

10. MONTERINGSANVISNING 10. MONTERINGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE 10.1 Generelt... Side 1 10.2 Manuelle sidebetjente modeller... Side 2 10.3 Manuelle frontbetjente modeller... Side 4 10.4 Elektriske modeller... Side 5 Monteringsanvisning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

Mere lys og boligkvalitet med Schüco Vinterhaver og terrasseoverdækning

Mere lys og boligkvalitet med Schüco Vinterhaver og terrasseoverdækning Mere lys og boligkvalitet med Schüco Vinterhaver og terrasseoverdækning 2 Schüco Vinterhaver Indhold Schüco 3 Vinterhave eksklusiv boligudvidelse Indhold En vinterhave burde egentlig hedde de fire årstider.

Læs mere

Schüco folde- og skydedøre i aluminium

Schüco folde- og skydedøre i aluminium Schüco folde- og skydedøre i aluminium 2 Schüco Schüco 3 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i boligen. Med Schücos folde- og skydedøre har du mulighed for at åbne ud til altanen, terrassen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage...

Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... Så er det sikkert! Foråret og håndværker fradraget er endelig tilbage... kpk-information - nr. 35 - maj 2013 Her får du sidste nyt med fokus på sikkerhed. For dig og dine kunder. Der er meget, der er sikkert.

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger

Kvalitetsåbnere til garageporte og låger. Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte. Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger MERE KOMFORT TIL DIT HJEM Kvalitetsåbnere til garageporte og låger Portåbner LIFTRONIC til vippe- og ledhejseporte Lågeåbner PORTRONIC til sidehængte låger og skydelåger Med kontrolleret sikkerhed i henhold

Læs mere

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk

Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949. www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Monteringsvejledning FISKELØKKEN 10 5330 MUNKEBO TLF. 65975400 FAX 65975949 www.total-vinduer.dk email: info@total-vinduer.dk Modtagelse og opbevaring 1. Overdragelse af døre og vinduer sker ved vognkant

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion.

Montagevejledning. Der placeres blivende opklodsning bag slutblik, primært som indbrudshæmmende funktion. 16.1.2014 1 Montagevejledning MODTAGELSE, KONTROL OG AFDÆKNING Du bedes tage imod varerne Bemærk, at varerne leveres ved vognsiden. Køberen hjælper med aflæsning husk løftegrej til store elementer. Ansvaret

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

Indadgående kip-drejevindue type BSI, UNI-JET S-CONTURA Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Udluftning sker i kipstillingen, rengøring kan foretages i drejestillingen. Når grebet peger nedad, er vinduet

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer

VELFAC 200 Helo - udadgående vinduer Udvikling af VELFAC fra 1985 til i dag VELFAC, 2-lags rude (udgået 8) Konstruktion: træ/aluminium Rude: 4-16-4 Uw-værdi: 1,6 (2,9 i 1985) Energiklasse D, Eref: -40 Randzonetemperatur: 7,2º Markedsført

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

brugervejledning hjem med gode energier

brugervejledning hjem med gode energier Hjem med gode energier brugervejledning hjem med gode energier RTIONEL brugervejledning 1 Tillykke med dine nye vinduer og døre fra Rationel Du har valgt et kvalitetsprodukt, der er udviklet og fremstillet

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO Sådan sikrer du din bolig bedst muligt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Her bør hjemmet og med Ruko kan du få samme nø Vinduer Det er en god idé at udstyre

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og betjeningsvejledning. Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og betjeningsvejledning Dørstation Ædelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse...3 Montering af indmuringsdåse...4

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Vahle Døre og Vinduer A/S * Fabriksvej 5 * DK-8544 Mørke * Tlf. +45 86 37 24 77 * Fax +45 86 37 24 78 * www.jetrae.dk * jetrae@vahle.dk Monteringsvejledning 1. Placer døren i muråbningen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE

BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE BRUGERVEJLEDNING PLAST VINDUER OG DØRE Opdateret november 2012 1 TILLYKKE MED DINE NYE PLAST VINDUER OG DØRE FRA dine nye kvalitetsprodukter fra Hvidbjerg Vinduet kan bevare deres smukke udseende og funktionalitet

Læs mere

* Lovgivningen påbyder fluenet ved åbentstående vinduer og døre. ** Ring efter komplet garantimateriale.

* Lovgivningen påbyder fluenet ved åbentstående vinduer og døre. ** Ring efter komplet garantimateriale. LANDBRUGET HJEMMET ÆLDREBOLIGEN SOMMERHUSET PLEJEHJEMMET UDESTUEN FØDEVAREBRANCHEN* En miljørigtig måde at undgå irritationen og sundheds-risikoen ved insekter inden-dørs. Alle vores produkter kan købes

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne

Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Everluxx Plus energirigtige vinduer med suveræn isoleringsevne Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre Everluxx Plus kan leveres med skrå og buede overkarme. De kan tilpasses næs ten alle be hov og produceres

Læs mere

Elegant, innovativt og indadgående

Elegant, innovativt og indadgående FUTURA+i Elegant, innovativt og indadgående Fremstillet i aluminium og PUR 53 mm slanke rammer for et let udtryk og stort lysindfald Højisolerende og energibesparende Futura+i er indadgående med alle fordelene

Læs mere

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening.

Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Indhold. Indledning. Modtagelse og opbevaring. Montering, fastgørelse og fugning. Typeoversigt, funktion og betjening. Vedligehold, rengøring og smøring. Udluftning af boligen. Garantierklæring. Indledning

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning)

Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Brugervejledning for VELFAC Ribo (uddrag af VELFAC Brugervejledning) Pleje og vedligeholdelse for opretholdelse af garanti For alle VELFAC produkter gælder nogle generelle retningslinier, som skal imødekommes

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE

BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE BRUGERVEJLEDNING/ MONTAGE HVIS KVALITET OG SERVICE ER LIGE SÅ VIGTIG SOM PRISEN Indholdsfortegnelse Det sikre valg... 3 Modtagelse og opbevaring... 3 Montering, fastgørelse og fugning...4 Udluftning af

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering

{ P. Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen. Flot design til nybyggeri og renovering L E D H E J S E P O R T T I L G A R A G E R _ Made by Hörmann 5^P 5^P 5^P { P Ledhejseporten - større sikkerhed og mere komfort! Mere plads foran og i garagen Flot design til nybyggeri og renovering Sikkerhed

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium

brugervejledning vinduer og døre træ aluminium brugervejledning vinduer og døre træ aluminium Idealcombi ønsker dig tillykke med de nye vinduer og yderdøre, som vi håber, du vil få glæde af i mange år fremover. Idealcombi A/S er en af Danmarks største

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Montage - og betjeningsanvisning Udgave: DK1 Gældende fra: 15.06.2002 K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik BK2... -G300-230V AC For komfortventilation Montage og installation kun for

Læs mere

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre

Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Brugervejledning 3 Tillykke med dine nye VELFAC vinduer og døre Vi er sikre på, at du vil få glæde af dem i mange år fremover. Vores vinduer og døre er en sund kombination af traditionelt håndværk og den

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde hovedkontor og fabrik uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere