Varmegenvinding til varm luft og varmt vand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.kaeser.com Varmegenvinding til varm luft og varmt vand"

Transkript

1 til varm luft og varmt vand

2 Sparer penge og skåner miljøet Hvorfor genvinde varme? Egentlig burde spørgsmålet være: Hvorfor ikke? Når nu alle skruekompressorer omdanner 100 % af den tilførte (elektriske) drivenergi til varmeenergi. Af denne energi kan op til 6 % genvindes til f.eks. opvarmning eller varmtvandsforsyning. Det nedbringer primærenergiforbruget og giver en betydelig forbedring af det samlede energiregnskab. Gasopvarmning 24 til Til pladevarmevekslersystemer Kompressorstørrelse Lille Mellem Stor Kompressortype BSD 3 FSD 471 ca. 5 % heat dissipated by the drive motor ca. 76 % of the reusable heat energy recoverable through fl uid cooling ca. 6 % heat energy available for reuse through heat recovery 100 % Total electrical power consumption ca. % of reusable heat energy recoverable through compressed air cooling % ambient heat % compressed air energy potential ca. 2 % of the the heat energy from the compressor system radiates into the ambient surroundings ca. 2 % of the heat energy remains in the compressed air Varme i kompressoren En skruekompressor omdanner 100 % af den tilførte elektriske drivenergi til varmeenergi. Varmeflow-diagrammet(til venstre) viser, hvordan denne energi fordeler sig i kompressorsystemet og i hvilket omfang den kan genvindes: Omtrent 6 procent kan bruges til varmegenvinding, 2 procent forbliver som varme i trykluften, og 2 procent afgives som strålevarme. Men hvor kommer den udnyttelige energi i trykluften fra? Svaret er enkelt og måske lidt overraskende: Under kompressionen og omdannelsen af elektrisk drivenergi til varmeenergi lader kompressoren den indsugede luft op med et energipotentiale. Dette svarer omtrent til procent af kompressorens elektriske effektforbrug. Det kan først udnyttes, når trykket tages af trykluften det sted, hvor trykluften anvendes, og trykluften optager varmeenergi fra omgivelserne. Alt efter tryk- og lækagetab i trykluftsystemet kan der anvendes en større eller mindre del af denne energi. Elektrisk eff ekt Olieopvarmning 331 til 63. Op til 6% anvendelig overskudsvarme Mærkeeff ekt 0 Sparepotentiale pr. år ved fyringsolie kg CO 2 kg CO 2 kg CO 2 Alle detaljer vedrørende beregning af sparepotentialet se side 10 og. 3

3 Minimering af primærenergiforbruget ved opvarmning Moderne skruekompressorer med helkapslet konstruktion er særdeles velegnede til varmegenvinding. Især den direkte udnyttelse af overskudsvarmen via et luftkanalsystem giver mulighed for et højt genindvindingspotentiale på 6 % af den anvendte energi. Det gælder uafhængigt af, om det drejer sig om en kompressor med væskeindsprøjtningskøling eller en skruekompressor med oliefri kompression. 6% Op til kan udnyttes som varme Alt taler for udnyttelse af overskudsvarme En kompressor omdanner 100 % af den tilførte elektriske drivenergi til varmeenergi. Heraf kan 6 % anvendes til varmegenvinding. Udnyt dette potentiale. Opvarmning med varm luft Ved hjælp af kompressorens opvarmede køleluft kan man effektivt opvarme forskellige lokaler via luftkanaler. På den måde kan op til 6 % af den elektriske effekt, der tilføres en kompressor, udnyttes til rumopvarmning eller procesvarme. Opvarmning af tilstødende rum Når overskudsvarmen anvendes til varmluftopvarmning, leder luftkanaler den opvarmede køleluft direkte til det sted, der skal varmes op. På den måde kan f.eks. lagerrum og værksteder varmes op med overskudsvarme fra kompressoren.

4 Minimering af primærenergiforbruget til proces-, kedel- og brugsvandsopvarmning Ved hjælp af varmevekslersystemer kan kompressorens overskudsvarme omdannes til varmt kedel- og brugsvand op til 70 C, ved behov også op til 0 C. Pladevarmevekslersystemerne PTG er beregnet til traditionel udnyttelse af overskudsvarmen til opvarmning af kedel- og brugsvand. Der anvendes en specielt sikret varmeveksler, hvis der ikke er mellemkoblet fl ere vandkredsløb, og der stilles meget store krav til renheden af det vand, der skal opvarmes, som det f.eks. er tilfældet med rengøringsvand i levnedsmiddelindustrien. +70 C varmt Proces-, kedel- og brugsvand Med varmevekslersystemerne PWT kan der ud fra kompressorens overskudsvarme genereres varmt vand med temperaturer på op til 70 C. Højere temperaturer på forespørgsel. Overførsel af varme til varmesystemer I varmtvands-varmesystemer og brugsvandsanlæg er det muligt at udnytte op til 76 procent af den effekt, der tilføres en kompressor. Det giver en betydelig reduktion af primærenergibehovet. Pladevarmeveksler PTG Når det handler om at anvende overskudsvarmen fra skruekompressorer til opvarmning af vand til varmeforsyning, varmt brugsvand eller procesvand, er en pladevarmeveksler af høj kvalitet det bedste valg.

5 Udstyr Varmluft-varmegenvinding Alle KAESER-skruekompressorer er forsynet med en tilslutning til udsugningskanaler. Kanalerne monteres på opstillingsstedet. Den opvarmede køleluft kan bruges til opvarmning af lokaler. Anvendelsesområder Tørreprocesser Opvarmning af haller, bygninger Lufttæppeanlæg Forvarmning af brænderluft Pladevarmevekslersystem PTG Skruekompressorer fra serie (fra 5,5 ) kan udstyres med PTGsystemer. Alt efter anlæggets størrelse installeres PTG-systemet enten inde i kompressoren eller eksternt. Anvendelsesområder Tilførsel til centralvarmeanlæg Vaskerier Galvanisering Generel procesvarme Rengøringsvand i fødevareindustrien Opvarmning af svømmebassin Varmt vand til bruse- og baderum Rørvarmeveksler Til vandkølede anlæg fås alt efter den eksisterende vandkvalitet enten integrerede plade- eller rørvarmevekslere. Vores tryklufteksperter giver gerne gode råd og vejledning vedrørende den bedste løsning til lige netop dit behov. Luftkøletskruekompressor Varmeveksler() Varmt vand Varmtvands-beholder Koldt vand Varmtvandsopvarmning Bruser Fig.: Skema over varmegenvinding Fig.: Pladevarmeveksler PTG Fig.: Rørvarmeveksler Nødvendig opvarmningsenergi (%) 100 % Nødvendig opvarmningsenergi i årets løb Varme ikke kun nødvendig om vinteren At der skal varmes op om vinteren, giver sig selv. Der kræves dog også en vis varmeydelse i overgangsmånederne: Der er behov for opvarmningsenergi i rundt regnet timer om året. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Fig.: Den indvendige opbygning af en ESD-kompressor system bestående af pladevarmeveksler, termoventil og komplet rørsystem

6 Tekniske data Besparelser via varmegenvinding fra varmluft Besparelser med pladevarmevekslersystemet PTG bei Ved Ved bei maks. max. Motor- Maximal verfügbare Wärme- Warmluft- varmluftluftaufluftop- Anvendelig nutzbare Køle- Kühl- Maks. disponibel Schraubenkompressodructryleistuneff ekt leistung mængde menge varmning heizung skruekom- Über- overmærkenenn- varmeydelse Typ Type bar MJ/h MJ/t m³/h m³/t K (circa) SX 3 SX 4 SX 6 SX ASD 35 ASD 40 ASD 50 ASD 60 BSD 65 BSD BSD 3 CSD 5 CSD 105 CSD 1 CSDX 0 CSDX 5 DSD 2 DSD 172 DSD 202 DSD 23 DSDX 243 DSDX 2 ESD 352 ESD 442 FSD 471 FSD 571 2, ,5 5,5 7, , 3,5 4,5 6,1 6,,0, 13,2,5 1,4, 26, 20,2 23, 2,3, 35,2 43,4 52, Sparepotentiale, Heizöl-Einsparpotential fyringsolie Varmeom- Fyringsolie Heizöl CO 2 Heizkostenkostningsbesparelse l kg /Jahr Sparepotentiale, Erdgas-Einsparpotential naturgas Varmeomkost- Naturgas Erdgas CO 2 Heizkostenningsbesparelse m³ kg /Jahr ,- 4,- 533,- 7,- 24,- 36,- 473,- 641,- 04, ,- 1.36,- 7,- 46, , ,- 1.52,- 1.37, , ,- 2.6, ,- 1.33,- 2.35,- 2.,- 3.,- 3.4, , ,- 2.2, ,- 3.64,- 4.,- 5.2,- 6.46,-.203,- 4.,- 6.07,- 7.23,- 7.,-.3,-., ,-.24, , ,-.00,-.05,-.26,- 13.1,-.460, , ,-.765, , ,-.00,- 23.6,- 2.35, ,-.0,-.62, ,-.53, , , ,- 3.36,- 47.,- bei bei Ved Ved max. Motor- Maksimal Maximal Schraubenkompressodruck overleistuneff ekt Wärmeleistung til rådighed maks. skruekom- Übermærkenenn- varmeydelse verfügbare tryk Typ Type bar bar MJ/h MJ/t 5,5 4, ,5 6,2,3,4 12, , , , ,- 1.7,- 2.00,- bei Ved bei Ved max. Motor- Maksimal Maximal Schraubenkompressodruck overleistuneff ekt Wärmeleistung til rådighed skruekom- maks. Übermærkenenn- varmeydelse verfügbare tryk Typ Type bar MJ/h MJ/t ASD 35 ASD 40 ASD 50 ASD 60 BSD 65 BSD BSD 3 CSD 5 CSD 105 CSD 1 CSDX 0 CSDX 5 DSD 2 DSD 172 DSD 202 DSD 23 DSDX 243 DSDX 2 ESD 352 ESD 442 FSD 471 FSD ,2 1,1,6 26,6 27,1 33,5 40,1 3,6 4,4 5, Varmtvandsmængde Warmwassermenge Aufheizung Opvarmning auf til 70 C m³/h m³/t 0, 0, 0,2 0,32 0,41 0,47 0,5 0,6 m³/h m³/t 0,07 0,10 0,13 0, 0,1 0, 0,26 0,31 Varmtvandsmængde Warmwassermenge Aufheizung Opvarmning auf til 70 C m³/h m³/t 0,52 0,62 0,74 0,2 0,3 1, 1,3 1,33 1,67 2,03 2, 2,70 2, 2,60 3, 4,10 4,00 4,0 5,0 6,0 7,40,20 m³/h m³/t 0,24 0,2 0, 0,42 0,42 0,52 0,63 0,60 0,76 0,2 1,03 1,24 1,03 1,1 1,52 1,5 1,2 2, 2,6 3,10 3,37 4,17 Placering Platzierung af des PTGsystemet PTG- Systems int./ekst. int./ext. extern extern Besparelser med varmevekslersystemer PTG Placering Platzierung af des PTGsystemet PTG- Systems int./ekst. int./ext. Sparepotentiale, Heizöl-Einsparpotential fyringsolie Fyringsolie 2 Heizöl Heizkosten- Varmeom- CO - kostnings- besparelse besparelse l kg /Jahr l , , , Sparepotentiale, Heizöl-Einsparpotential fyringsolie Fyringsolie Heizöl CO 2 - Varmeomkost- Heizkostenningsbesparelse l kg /Jahr Naturgas Erdgas m³ Sparepotentiale, Erdgas-Einsparpotential naturgas CO 2 - besparelse kg Heizkosten- Varmeom- kostnings- besparelse /Jahr 43,- 651,- 72,- 1.2, ,-, ,- 1.60,- 1.,- 2.3,- Sparepotentiale, Erdgas-Einsparpotential naturgas Naturgas Erdgas CO 2 - Varmeomkost- Heizkostenningsbesparelse m³ kg /Jahr ,- 2.,- 3.40,- 4.16,- 2.12, , ,- 3.7,- 4.2,- 5.24, ,- 3.76,- 4.62,- 5.6,- 6.0, ,-.7, ,- 6.77,-.264,- 10.4, ,-.244,-.065,- 10.4,-.,-.1,- 1.6,-.244, , ,-.526,- 1.2,-.400,-.247,- 1., ,- 31.2, , ,- 33., ,-.2,- 37.5,- HSD 651 HSD 7 HSD 761 HSD , , ,- 7.13,- 4., ,- 5.2,- 6.36,- HSD 651 HSD 7 HSD 761 HSD ,0,70 12,0,00 4,0 5,31 5,3 6, , ,- 5.62,- 63.,- 43.3, , , ,- Regneeksempel på besparelse for ASD 35 Regneeksempel på besparelse for ASD 35 For fyringsolie For naturgas For fyringsolie For naturgas 20,2 Varmeværdi pr. liter fyringsolie:,61 h/l Virkningsgrad opvarmning med fyringsolie: 0, Pris pr. liter fyringsolie: 0,70 /l 1 = 1 MJ/t x 3,6 20,2 Varmeværdi pr. m³ naturgas: 10,2 h/m³ Virkningsgrad opvarmning med naturgas: 1,05 Pris pr. m³ naturgas: 0, /m³ 1 = 1 MJ/t x 3,6,2 Varmeværdi pr. liter fyringsolie:,61 h/l Virkningsgrad opvarmning med fyringsolie: 0, Pris pr. liter fyringsolie: 0,70 /l 1 = 1 MJ/t x 3,6,2 Varmeværdi pr. m³ naturgas: 10,2 h/m³ Virkningsgrad opvarmning med naturgas: 1,05 Pris pr. m³ naturgas: 0, /m³ 1 = 1 MJ/t x 3,6 20,2 x t Besparelse: x 0,70 /l = 3. om året 0, x,61 h/l Besparelse: 20,2 x t 1,05 x 10,2 h/m³ x 0, /m³ = 2.2 om året,2 x t Besparelse: x 0,70 /l = 2.3 om året 0, x,61 h/l Besparelse:,2 x t 1,05 x 10,2 h/m³ x 0, /m³ = 2.12 om året Bemærk: Sparepotentialet gælder for driftsvarme kompressorer med / / bar maks. overtryk. Andre tryk kan give andre resultater. Bemærk: Sparepotentialet gælder for driftsvarme kompressorer med / / bar maks. overtryk. Andre tryk kan give andre resultater. 10

7 KAESER over hele verden Som en af verden største kompressorproducenter er KAESER KOMPRESSORER repræsenteret over hele verden gennem et tæt netværk af filialer, datterselskaber og autoriserede partnere i over 100 lande. Med fornyede produkter og service hjælper KAESER KOMPRESSORER s erfarne medarbejdere kunderne til at forbedre deres konkurrenceevne ved sammen med kunden at udvikle progressive systemkoncepter, som hele tiden presser grænserne for ydeevne og effektivitet. KAESER s globale computernetværk har gjort den samlede knowhow tilgængelig for alle kunder i hele verden. Disse fordele, tillige med KAESER s verdensomspændende serviceorganisation, sikrer, at alle produkter konstant yder mest muligt. KAESER KOMPRESSORER A/S Skruegangen Karlslunde Tlf.: Fax: P-6DK.2/ Ret til tekniske ændringer forbeholdes!

Mobilkompressorer MOBILAIR M13-M350 Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL Kapacitet 1,2 til 34,0 m³/min. www.kaeser.com

Mobilkompressorer MOBILAIR M13-M350 Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL Kapacitet 1,2 til 34,0 m³/min. www.kaeser.com Mobilkompressorer MOBILAIR M13-M350 Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL Kapacitet 1,2 til 34,0 www.kaeser.com Made in Germany I Coburg i den nordlige del af Bayern tæt på KAESERs hovedfabrik fremstilles

Læs mere

Mobile kompressorer MOBILAIR M 350

Mobile kompressorer MOBILAIR M 350 Mobile kompressorer Med den globalt anerkendte SIGMA PROFIL Ydelse fra 24,0 til 34,0 m³/min. Stor energieffektiv ren Takket være den stærke kombination af den højtydende KAESER-skruekompressorblok med

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel

Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Boligventilation med original Genvex anlæg. Et indeklima med bedre trivsel Tekniske oplysninger er med forbehold af fejl Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Et ventilationsanlæg til boligen har tre

Læs mere

www.kaeser.com Trykluftteknik Grundlæggende principper og praktiske tips

www.kaeser.com Trykluftteknik Grundlæggende principper og praktiske tips Trykluftteknik Grundlæggende principper og praktiske tips Indhold Forord Grundlæggende principper Kapitel Grundbegreber inden for trykluftproduktion... Kapitel 2 Rentabel behandling af trykluft... 6 Kapitel

Læs mere

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling

IDAs Klimaplan 2050. Fjernkøling fagligt notat Fjernkøling Vidensbehov om fjernkølingsteknologien til IDA`s klimaplan. Ved H. Bach Christensen, IDA energi 1 1. Systemperspektiv for teknologien. Beskrivelse af teknologien. Definitorisk

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL

VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL NB YHEDS REV NYHEDSBREV April 2009 VVS 09 I ODENSE FRA DEN 22. TIL DEN 24. APRIL STIEBEL ELTRON KØRER I SAMARBEJDE MED DE FØRENDE DANSKE VVS-GROSSISTER EN KAMPAGNE PÅ JORDVARMPUMPETYPEN WPC DE KOMMENDE

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

ROTEX HPSU compact opvarmning med luft, solenergi og ROTEX. ROTEX HPSU compact Den kompakte luft-vandvarmepumpe. Varmekilden!

ROTEX HPSU compact opvarmning med luft, solenergi og ROTEX. ROTEX HPSU compact Den kompakte luft-vandvarmepumpe. Varmekilden! ROTEX HPSU compact opvarmning med luft, solenergi og ROTEX. ROTEX HPSU compact Den kompakte luft-vandvarmepumpe. Varmekilden! Første skridt til den moderne vedvarende opvarmning: Varme fra luften og solen.

Læs mere

VITOCAL. Varmepumper

VITOCAL. Varmepumper VITOCAL Varmepumper 2 Viessmann varmepumper er udstyret med kvalitetsmærket "Gütesiegel Wärmepumpe" garantien for et højt kvalitetsniveau Den gratis varmekilde lige uden for hoveddøren Energi bliver stadig

Læs mere

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse

Compact P by nilan. Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner. Certificeret til brug i passivhuse 1>5 Compact P by nilan Ét kompakt ventilations- og varmeanlæg fem effektive funktioner Certificeret til brug i passivhuse 2 1 >5 Compact P by NILAN ET MODULSYSTEM MED FLERE LØSNINGER Compact P-serien fra

Læs mere

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402.

Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning. Varme er vort element. Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw. Logano plus GB402. [ Luft ] [ Vand ] Kondenserende gaskedler Ydelsesområde: 320 620 kw [ Jord ] [ Buderus ] Effektiv, praktisk og økonomisk varmeforsyning Varme er vort element Buderus udnytter energien fuldt ud Velkommen

Læs mere

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding.

Compact P. Opvarmning. Ventilation Varmt brugsvand Komfort Køl. Komfort varme. Aktiv varme genvinding. Passiv varme genvinding. Et anlæg Utallige funktioner by nilan Passiv varme genvinding Aktiv varme genvinding Opvarmning Komfort Køl Komfort varme Kompakt ventilations- og opvarmningsløsning på kun 0,5 m 2 Certificeret til brug

Læs mere

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper. Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand

Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Solfanger er oplagt til at give energi til varme og varmt vand Næsten alle har en mening om, hvad der er den bedste løsning på fremtidens energi, og de fleste er enige om, at solen vil være en væsentlig

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE

Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Varmepumpesystem HEMMELIGHEDEN BAG ENERGIBESPARELSE Under temaet eco IDEAS arbejder Panasonic løbende på miljøtilpasning af virksomheden. Produkter i henhold til eco IDEAS Produkterne der fremstilles skal

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4.

Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4. Måleprogram EU-støttet solvarme-lavenergi renoveringsprojekt på Østerbro. 1. INDLEDNING 2 2. KONKLUSION. 4 3. FJERNVARMEFORBRUG 6 4. VARMT BRUGSVAND 7 5. ENERGISIGNATUR 9 6. SOLVARME 15 7. VENTILATION

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Fire årstider - én klimastyring til velvære

Fire årstider - én klimastyring til velvære ROTEX HPSU luft-til-vand varmepumper Fire årstider - én klimastyring til velvære Komfortabel varme om vinteren og blid køling om sommeren. Den indstillelige ROTEX HPSU varmepumpe nedbringer dine varmeudgifter

Læs mere

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning:

hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderligere informationer og rådgivning: hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændsel Siemensstraße 22 D-84323 Massing Tlf. +49(0)8724/897-0 Fax +49(0)8724/897-888-100 info@hdg-bavaria.com www.hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere