HALF MA CHINE. L i v e A r t I n s t a l l a t i o n s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALF MA CHINE. L i v e A r t I n s t a l l a t i o n s"

Transkript

1 HALF MA CHINE L i v e A r t I n s t a l l a t i o n s 1

2

3

4 Copyright collective artists of Half Machine 1. limited edition, 1. print 2005 This book is set with ITC Avantgarde Gothic and printed with support by HALF MACHINE telephone: Printed by Half Machine, Denmark 2005 All rights reserved All photos copyright 2004 Mathias Vejerslev No reproduction allowed without written consent from Half Machine

5 HALF MACHINE An illustrated documentary of an event En illustreret dokumentar af en begivenhed Photos by Mathias Vejerslev Words by Pipaluk Supernova & Nina Poulsen

6 6

7 7

8 8

9 WHAT WAS IT? LIVE ART INSTALLATIONS Interactive art installations & live events - electronic playground & collaborative experiments. GREY HALL, CHRISTIANIA, COPENHAGEN More than a hundred artists from around the world united, inventing amazing interactive art. The Grey Hall transformed into a giant weather machine, a mechanical ecosystem of water- and light installations, inhabited by dancers, artists and the audience. The Half Machine event is inspired by the theme»convergence man and machine«, interactive art playing with the technology already thrown away, new inventions and body experiences. Installations are cross connected in a giant grid and triggered by human interaction and the artists are present throughout the event, the art- and technology experiment continuously changing and evolving. The first Half Machine took place in August of 2003, the following in August of Half Machine is a dynamic catalyst for time-spirit and off ideas, an innovative forum for artistic experiments where the reoccurring theme body and machine and the alternate use of everyday electronics, media and discarded»technology«- read: Trash - are provoking both the audience, innovators and artists to break new ground. International culture intermediary Trevor Davies described Half Machine as»one of the most important manifestations of the younger generation for a long time«. LIVE ART INSTALLATIONS Interaktive installationer & levende kunst elektronisk legeplads & tværgående eksperimenter. DEN GRÅ HAL, CHRISTIANIA, KØBENHAVN Flere end hundrede kunstnere fra hele verden opfinder fascinerende interaktiv kunst. Den Grå Hal er blevet til en kæmpe vejrmaskine, et mekanisk økosystem skabt af vand- og lysinstallationer og beboet af dansere, kunstnere og publikum. Half Machine begivenheden er inspireret af temaet sammensmeltningen menneske og maskine, interaktiv kunst leger med skrottet teknologi, nye opfindelser og kroppens oplevelse. Installationerne er forbundet i et net af koordinater udløst ved menneskelig aktivitet og kunstnerne arbejder videre igennem hele begivenheden, hvor kunst og teknologieksperimentet til stadighed udvikler sig. Den første Half Machine fandt sted i august 2003, den næste i august Half Machine er en dynamisk katalysator for tidsånd og skæve ideer, et innovativt forum for kunstneriske eksperimenter hvor det tilbagevendende tema omkring krop og maskine og den alternative anvendelse af hverdagselektronik, medier og skrottet teknologi provokerer både publikum, kunstnere og innovatorer til at tænke i nye baner. International kulturformidler Trevor Davies har beskrevet Half Machine som en af de væsentligste manifestationer af den yngre generation set længe. 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 THE TRUE STORY Text by Pipaluk Supernova organizer HALF MACHINE / the story How Half Machine emerges from random conversations in the Badehuset sauna, one of Christiania s meeting places. /artist and organizer Thomas Jørgensen, a Christiania electrician who s also operating the local movie theater, meets Pipaluk Supernova, a girl who creates art events, dance and music. Together they embark into an art installation and performance adventure, building robots and film- and light installations. The idea of creating an event in the historic Grey Hall of Christiania is confirmed when, back in the sauna, Pipaluk and Thomas run into Flopper, a Copenhagen artist collecting old telephones, Henrik Busk, a music producer crazy about old electronics and Peter Lys, who s collecting old computers. Flopper and Henrik experienced the robot madness at the robot builder event Robodock in Holland and Pipaluk is inspired by the free spirit and breakdown of traditional artist/spectator roles at the famous Burning Man event in Nevada. After a little consideration (how to make a major art event happen with no money... ) they decide to go for it. The team is joined by Stine Rahbek, a dancer involved in the previous robot installations. To name the event Pipaluk took inspiration from an old time favorite song, Halber Mensch from Einstürzende Neubauten. The group of artist-organizers turned out to be a fine combination of personalities and connected to different art scenes and network. Flopper being a part of the underground art and music scene in Ungdomshuset, a meeting place for controversial youths, Henrik operating in the European underground music scene and Pipaluk with a network of dancers and artists from around the world. Thomas provided the technical support and access to Christiania s valuable resources, creative spaces, metal shops, scrap materials, meeting places and housing, while Peter Lys, a long time Christiania artist and activist ensures the use of Grey Hall and financial support from Christiania. Invitations spread across the globe by and Half Machine received an overwhelming response of great ideas and proposals from artists from all over the world. HALF MACHINE / historien Hvordan Half Machine opstår ud af tilfældige samtaler i Badehusets sauna, et af Christianias mødesteder. /kunstner og organisator Thomas Jørgensen, en Christiania elektriker der også kører den lokale biograf møder Pipaluk, en pige der skaber kunst events, dans og musik. Sammen går de i gang med et kunstinstallation og performance eventyr, hvor de bygger robotter og film- og lysinstallationer. Ideen om at skabe en event i den historiske Grå Hal på Christiania tager form da, tilbage i saunaen, Pipaluk og Thomas møder Flopper, en københavnsk kunstner der samler på gamle telefoner, Henrik Busk, en musik producer med stor kærlighed til gammel elektronik og Peter Lys, der samler på gamle computere. Flopper og Henrik har oplevet robot-fanatikerne på robotbygger event Robodock i Holland og Pipaluk er inspireret af den frie ånd og bruddet med de traditionelle kunstner/tilskuer roller på den berømte Burning Man event i Nevada ørknen. Efter lidt overvejelse (hvordan skaber man en stor kunst begivenhed uden penge... ) beslutter de at sætte i gang, med hjælp fra Stine Rahbek, en danser involveret i de tidligere robot installations. Navnet finder Pipaluk inspiration til i en gammel yndlingssang, Halber Mensch af Einsturzende Neubauten. Gruppen af kunstner-organisatorer viser sig at være en god kombination af personligheder, Flopper som en del af undergrundscenen for musik og kunst i Ungdomshuset, et samlingssted for kontroversielle unge, Henrik på den alternative europæiske kunst- og musikscene og Pipaluk med et netværk af dansere og kunstnere rundt omkring i verden. Thomas har den tekniske viden og adgang til Christianias værdifulde ressourcer i form af kreative rum, metalværksteder, genbrugsmaterialer, mødesteder og indkvartering, og Peter Lys, en garvet Christiania kunstner og aktivist arrangerer brug af Grå Hal og økonomisk støtte fra Christiania. Invitationer spredte sig udover kloden via og Half Machine modtog en overvældende mængde gode ideer og forslag fra kunstnere i hele verden. 31

32 32

33 33 /process art The artist had to comply within three limitations: art had to be interactive, it had to relate to the theme»man merging with machine«and the artist had to be present himself/herself at the actual event and the pre event, where the artists would meet to construct and develop their art projects. There was also serious economic restrictions, the artists basically had to finance everything themselves except housing and food. Materials had to be recycled or sponsored, combined with the artist s private resources of technology and the help of friends and educational institutions. At the weekly Half Machine coordination meetings in Copenhagen more and more people started to show up, and an amazing creative energy rose to bring Half Machine into life. /resources Out of this process the concept of re-using all the stuff that»modern«society throw away, equipment, food, computers, furniture, lights, tools, you name it, developed. The first»1/2 Machine«, in August 03, ended up looking like a million dollar event featuring amazing and spectacular installations, and a kitchen feeding artists and helpers daily, all on a close to zero budget! That seriously made us consider the endless resources that are wasted and throw away every day. Half Machine had created a highly efficient, very innovative, and seriously artistic community, a temporary village made from the desire to explore and play, and with no commercial interests whatsoever. /event dynamics What makes Half Machine a dynamic and explosive art event is the fact that art is regarded as a process, to be touched, tossed around, tested and played with. Here is no competition between the artists, contrary, it s a collaborative experience and the audience are a part of it, they got an open invitation to play and hang out with the artists for however long they please. If you spend time at Half Machine things are never twice the same, the performers and the many different artists and inventors are always experimenting and challenging their art pieces. Actions are unpredictable, seemingly on the edge of chaos, but at the same time with strong underlying sense of the different artists being connected and working within a common framework. /kunst proces Kunstnerne skulle forholde sig til tre afgrænsninger: kunstværker skulle være interaktive, de skulle relatere til temaet menneske smelter sammen med maskine og kunstneren skulle personligt være tilstede både under begivenheden og til opbygningen, hvor de forskellige kunstnere skulle mødes for at bygge og udvikle deres kunstprojekter. Der var også seriøse økonomiske begrænsninger, kunstnere skulle stort set finansiere alting selv, undtagen ophold og forplejning. Materialer måtte enten være genbrug eller sponseres, og kombineres med kunstnerens private ressourcer af teknologi og hjælp fra venner og uddannelsesinstitutioner. På de ugentlige Half Machine koordinationsmøder i København mødte flere og flere mennesker op, og en fantastisk kreativ energi opstod og gjorde Half Machine til en realitet. /ressourcer I den proces udvikledes konceptet, der genanvender alle de ting som det moderne samfund smider væk, teknisk udstyr, mad, computere, møbler, lamper, værktøj og meget mere. Den første 1/2 Machine, i august 2003, endte med at ligne et millionprojekt med fantastiske og spektakulære installationer, og vores køkken lavede mad til kunstnere og hjælpere dagligt, det hele med på et nærmest ikke eksisterende budget! Det fik os virkelig til at tænke nærmere over hvor uendeligt mange ressourcer går til spilde og bliver smidt væk hver dag. Half Machine havde skabt en højst effektiv, meget innovativ og seriøst kunstnerisk sammenhæng, en midlertidig landsby skabt af lysten til at udforske og lege, og med ingen kommercielle interesser overhovedet. /event dynamik Hvad der gør Half Machine til en dynamisk og eksplosiv kunst begivenhed, er først og fremmest at kunst betragtes som en proces, der skal røres ved, kastes rundt, testes og leges med. Her er ingen konkurrence, tværtimod er det en event hvor kunstnerne arbejder sammen og publikum er en del af sammenhængen, med en åben invitation til at lege og hænge ud med kunstnerne så længe man har lyst til. Hvis man tilbringer tid på Half Machine er tingene aldrig det samme to gange, de optrædende og de mange forskellige kunstnere og opfindere er altid i færd med at eksperimentere og udfordre deres kunstværker. Udviklingen er uforudsigelig, og tilsyneladende på grænsen til kaos, men samtidig er der en stærk fornemmelse af at kunstnerne er i samspil og arbejder indenfor en fælles ramme.

34 34

35 35 /art 04 The decision to make a Half Machine 04 kind of made itself, carried by the massive success of first event where most people simply expected it to go on forever. The core organizers, this time joined by Schack Lindemann, set out to explore the Half Machine concept further and there was an ambition to create a more thematically coherent event, a giant installation were the art pieces were connected and more purposely interacting with one another. As one might expect, the Half Machine artists didn t pay too much attention to the themes suggested and went ahead with their own thing. Pipaluk, who was again in charge of the artistic and practical framework, remained in close dialog with the many artists, walking the sharp edge of not directly interfering yet bringing the art and the artists together by suggesting criteria for art to evolve. A number of independent art proposals for 04 included the element water, and the idea of a giant weather machine and a mechanical ecosystem evolved, involving most of the major installations. /half home The eclectic and anarchistic nature of the Half Machine event is a choice that makes it impossible for a director to impose a traditional programming and staging of performing artists. Instead Half Machine works with guidelines and scores for improvisations, involving a number of different artistic constellations. The aim is to make the exhibition space a»home«for both artists and visitors, a playground where a non pretentious interaction and dialogue can unfold and random experiments be allowed. The interesting and unique experience of Half Machine is exactly this floating space, at times a weird and disconnected activity puddle, at times a completely together total experience of massive art installations, performing arts and music. The ever-changing organic structure is alive, created by the many participants following their own agenda. The fact that Half Machine makes room for young artists as well as long time professionals, for crazy dancers and performers working side by side with programmers, architects, engineers and craftsmen, for children and adults creating together, for advanced technological experiments alongside spontaneous happenings, has created unproceeded dynamics, breaking rules, pushing equipment beyond limits, embracing ideas that /kunst 04 Beslutningen om en Half Machine 04 tog nærmest sig selv, båret af den overvældende succes med den første event, hvor de fleste regnede med at det bare ville fortsætte derudaf. Hovedkræfterne, denne gang inklusiv Schack Lindeman, ville udforske Half Machine konceptet yderligere og forsøge at skabe en mere tematisk sammenhængende event, en gigantisk installation hvor kunstværkerne var forbundet og med større overlæg interagerede med hinanden. Som man nok kunne have forudset tog Half Machine kunstnerne sig ikke synderligt af de temaer der var forslået, og gik deres egne veje. Pipaluk, der igen var kunstnerisk og praktisk koordinator, var i tæt dialog med de mange kunstnere og balancerede på knivsæggen hvor hun uden direkte at blande sig foreslog kriterier der kunne udvikle værkerne og bringe kunstnere og kunstværker sammen. Et antal uafhængige forslag til 04 kunstværker indeholdt alle elementet vand, og ideen om en gigantisk vejrmaskine og et mekanisk økosystem voksede frem, og omfattede de fleste af de store installationer. /half home Half Machine begivenhedens eklektiske og anarkistiske væsen er et valg der gør det umuligt for en instruktør at anstalte en mere traditionel programlægning og iscenesættelse af optrædende kunstnere. I stedet arbejder vi med retningslinier og rammer for improvisationer, der involverer et antal forskellige kunstneriske formationer. Målet er at gøre udstillingsrummet til et hjem for både kunstnere og besøgende, en slags legeplads hvor en ikke prætentiøs gensidig interaktion og dialog kan finde sted, og hvor ikke-planlagte eksperimenter er tilladt. Den interessante og unikke oplevelse på Half Machine er netop dette flydende rum, til tider en besynderlig og usammenhængende syden af aktivitet, til tider en fuldstændig sammenhængende totaloplevelse af imponerende kunstinstallationer, performance kunst og musik. Det er en altid foranderlig og levende organisk struktur, skabt af de mange deltagere der følger deres helt egen plan. Half Machine giver plads til både unge kunstnere og erfarne professionelle, til at vilde dansere og performere arbejder sammen med programmører, arkitekter, ingeniører og håndværkere, til at børn og voksne finder på sammen, og til avancerede teknologiske eksperimenter i samspil med spontane happenings, og har herved skabt en ikke tid-

36 36

37 would not stand a chance in a more rational environment. /christiania is the famous free town in Copenhagen, an old military base taken over by visionary squatters in 1971, and since then developed into an urban village experiment, home for around adults and children embracing self governing and consensus democracy, architectural experiments, arts and crafts. /man and machine The development in consumer technology and home entertainment have created generations of ultra consumers and a fast accelerating spiral of buy and throw away culture. You need the latest, fastest and besides most people are in one way or the other completely depending on electric and electronic devices, at home, at work, for transport. It s interesting, and fun, to start to question this development, to pick up the abandoned machines, and see what they can do. Opening up the box and try to gain some understanding of our potential interaction with the machines and our ability to construct our own world rather than being force feed stereotype consumer ideology. Half Machine is about constructing and deconstructing your world, be it an artistic vision or just an interesting idea that needs to be explored. Taking things apart and putting them back together is creating your own playground. Half Machine is about connecting with other people who share you interests and who are willing to meet in a space of non conformity with no expectations of profit, but a wish to encourage one another in sharing the know how and uncovering the resources needed. Half Machine does not provide answers but creates an open space for explorative research, a space to reflect upon how each of us might be affected by our symbioses with the machine. ligere set dynamik, der bryder regler og udfordrer teknisk udstyr, og støtter op om ideer der ikke ville have en chance i et mere rationelt forum. /christiania er den berømte fristad in København, et gammelt militær-område der i 1971 blev overtaget af visionære besættere og siden da har udviklet sig til et landsby-eksperiment i storbyen, hjem for omkring voksne og børn med udgangspunkt i selvforvaltning og konsensus-demokrati, arkitektoniske eksperimenter, kunst og kunsthåndværk. /menneske og maskine Udviklingen indenfor forbruger-teknologi og hjemmeunderholdning har skabt generationer af ultraforbrugere og en hastigt accelererende spiral af køb- og smid væk kultur. Du har brug for det nyeste og det hurtigste og derudover er de fleste mennesker på den ene eller den anden måde fuldstændig afhængige af elektriske og elektroniske maskiner, hjemme, på arbejde og til transport. Det er interessant, og morsomt, at stille spørgsmål ved denne udvikling, at samle de forladte maskiner op og se hvad man kan bruge dem til, åbne kassen og forsøge at få en forståelse for vores mulige interaktion med maskinerne, og for vores evne til at give vores eget bud på verden, i stedet for at være tvangsindlagt til at følge en stereotyp forbruger ideologi. Half Machine handler om at konstruere og dekonstruere din verden, det sig værende en kunstnerisk vision eller bare en interessant idé, der skal udforskes. At skille tingene ad og samle dem igen er skabe din egen legeplads. Half Machine handler om skabe forbindelser til andre mennesker der deler dine interesser og som er villige til at mødes i et nonkonformt rum, uden forventninger til profit, men hvor vi ønsker at opmuntrer hinanden til at dele know how og afdække de nødvendige ressourcer. Half Machine giver ingen svar, men skaber et åbent rum for udforskning og undersøgelser, hvor vi har mulighed for at reflektere over hvordan vores liv påvirkes af symbiosen med maskinen. 37

38 38

39 WHAT WAS SEEN? Text by Nina Poulsen anthropologist HALF MACHINE / eyewitness statement HALF MACHINE is a game of challenge and a seductive dance, playing with many different creative categories and expressions. Here the graceful dancer meets the cool architect and the nerd programmer, in a common effort to challenge our perception of the relationship between man and machine. In a kicking, focused and intense collaboration the 100 Danish and international artists have conceived and developed their crazy ideas, StormP. machines, robots, sculptures, costumes, performances, dances and more. They ve reflected, worked their ash off, welded, been sweating, dancing, laughing and eating, been inspired, been criticized, they ve exchanged ideas, testing them and been partying. What meets the audience is far from an ordinary art exhibit but the unpredictable result of 100 creative and energetic people, their enthusiasm, excitement and curiosity. It is alive, a giant total installation inhabited by all the participants, the artists and the dancers who wish to explore their art, playing with each other and the audience. Half Machine is not a cold exhibit that you wander around and admire in awe. It is a challenging experience engaging all your senses and automatically making you an active participant. In describing the relationship between man and machine there are of course as many different perspectives as artists. The different expressions have a wide range, from positive misanthropy to a fascinated mixture of fear and enchantment. Despite the immediate chaos a touching question of concern is repeated in many pieces; where is the limit for mans desire to control his environment. In a quite literal sense water, light and sound is moving in the space, the law of gravity have seemingly been overruled and weather gods and meteorologists temporarily relieved of duty to give the audience members the freedom to order any weather they might please. You can never experience the same Half Machine twice. When the doors open, after ten days and nights of intense work and preparation, it s not a polished and finished exhibition that meets the audience. It s an ongoing experiment and an improvised game that we are invited to join. HALF MACHINE / øjenvidne Half Machine er en udfordrende leg og forførende dans mellem forskellige kreative genrer og udtryk. Her mødes den yndefulde danserinde, den tjeckede arkitekt og den nørdede programmør i en fælles bestræbelse på at udfordre vores opfattelse af forholdet mellem menneske og maskine. I et sprudlende, koncentreret og intenst samarbejde har de 100 danske og internationale kunstnere undfanget og udviklet vanvittige ideer, StormP. maskiner, robotter, skulpturer, kostumer, performances, danse og meget mere. Der er blevet tænkt, knoklet, svejset, svedt, danset, leet, spist, inspireret, kritiseret, udvekslet, afprøvet og festet. Det der møder publikum er derfor langt fra en helt almindelig udstilling, men et uforudsigeligt resultat af 100 energiske kreative menneskers entusiasme, begejstring og nysgerrighed. Det er en gigantisk levende totalinstallation befolket af samtlige bidragende og medvirkende kunstnere og dansere der vil sætte både egne og andres værker i spil med hinanden og med publikum. Half Machine er ikke en kold udstilling man går rundt og ser andægtigt på. Det er en udfordrende oplevelse for alle sanser som man automatisk bliver en aktiv deltager i. Om forholdet mellem menneske og maskine er der naturligvis gjort lige så mange tanker som der er medvirkende kunstnere. Og udtrykkene spænder vidt lige fra positiv misantropi til en fascineret blanding af frygt og begejstring. Trods det umiddelbare kaos er et nærværende spørgsmål i mange værker hvor grænsen går for menneskets evne til at kontrollere verden. I helt bogstavelig forstand sættes vand, lys og lyd i bevægelse, tyngdeloven synes ophævet, og vejrguder og meteorologer er for en stund fritaget fra tjeneste for at give publikum mulighed for at bestille det vejr de ønsker sig. Man kan ikke tage til den samme Half Machine to gange. Når dørene efter 10 dage og nætters intenst arbejde slås op for publikum er det ikke en poleret og færdig udstilling der møder os. Det er et igangværende eksperiment og en improviseret leg vi inviteres til at deltage i. 39

40 40

41 As a member of the audience you get the feeling that you are affecting the events by your mere presence. Either because sensors are registrating and reacting to your sounds and movements or because you might be pushing the on and off switches of the huge control panel. Just exactly how real and how fundamental our ability to interact and to control is, you can try to get an overview over from the mighty surveillance tower where you also have the opportunity, by the means of surveillance cameras, to monitor the events taking place inside and outside the Grey Hall. Man får som publikum en følelse af at påvirke begivenhedernes gang ved sin blotte tilstedeværelse. Enten fordi sensorer registrerer og reagerer på ens lyde og bevægelser eller fordi man kan tænde og slukke på knapperne i det store kontrolpanel. Hvor reel og grundlæggende ens mulighed for interaktion og kontrol egentlig er, kan man forsøge at danne sig et overblik over fra det mægtige overvågningstårn hvor man desuden vil have mulighed for ved hjælp af de mange overvågningskameraer at følge med i hvad der udspiller sig rundt omkring både inden i og uden for den Grå Hal. 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57 HALF MACHINE 04 /ART Most art projects at Half Machine are conceived and constructed in a collaborative process between the artists. De fleste kunstværker på Half Machine er fundet på og bygget i et samarbejde mellem kunstnerne. Weather Control Jen Galli, Germany. Idea/assistance: Pipaluk, Denmark The ultimate control panel, press the button for sunny weather, light rain, thunderstorm or north west wind. Det ultimative kontrolpanel, tryk på knappen for solskin, let regn, tordenvejr eller nordvestenvind. page / side 40 Stargate Entrance Carl Emil Carlsen, Daniel Ørgaard, Denmark. Assistance: Rune Harder Bak, Denmark Enter into the Half Machine dimension through a gateway of light patterns created by vibrating water. Indgangen til Half Machine dimensionen går igennem en lysport af mønstre skabt af vibrationer i vand. page / side 36 Splash Screen Carl Emil Carlsen, Denmark. A perfect video projection screen made by falling water. En perfekt videoprojektionsskærm skabt af vand der falder. page / side 50 Lightning Storm Nicolas Padfield, Denmark. Surround thunder: Schack Lindemann, Denmark. A thunderstorm with a giant lightening of vibrating fluorescent lights responding to movement in the space. Et lyn- og tordenvejr af hvide vibrerende lystofrør der påvirkes af bevægelser i rummet. page / side 41 Water Tanks Thomas Jørgensen, Denmark In each water tank is a powerful lamp and a ton of water, the two giant tanks are balanced by the water being pumped from one tank to the other and back I hver vandbeholder er en kraftig lampe og én ton vand, De to tanke balancerer via et pumpesystem der pumper vand fra den ene tank til den anden. page / side 13, 16, 22, 25 Pornwar/ Rewind Your Mind Johnny Sybin, Jannick Hartung, Denmark. Performers: Sarah, Denmark Linea, Sweden, Esther Wrobel, Israel, Stine Rahbek, Denmark. The performance group Pornwar are creating strong and provocative imagery in an unforgettable live experience where butoh angels in giant cocoons are descending from the ceiling into a riot of a water orgy. Performancegruppen pornwar skaber stærke og provokerende billeder i en uforglemmelig live oplevelse hvor butoh engle kommer ned fra loftet i store pupper og slår sig løs i et vandorgie. page / side 26, Blue Cliff Yael Gaathon, Israel. Dancers: Maria Kildegaard Pappas, Lene Kreilgaard. Charlotte Bloch, Stine Rahbek, Denmark, Esther Wrobel, Israel. The butho dancers, all young woman, are slowly spiraling through the void. Bhutodanserne, alle unge kvinder, spiralerer langsomt gennem det tomme rum Rent A Friend Camilla Skjelstad, Norway. Friends: Martin, Lars Lundin, Lene Mygind, Nina, Moa, Thea, Stig, Stine, Glenn, Kristin, Midas. For only 10 dkr you can rent a private friend for 10 minutes. A very popular service at Half Machine. For kun 10 kr kan man leje sin egen private ven i 10 minutter. En meget poplær service på Half Machine. page / side 54 Body Bar /Lounge Sine Brinkgaard Olsen, Denmark. Assistants : Franz Thomsen, Vibeke Bertelsen, Stine Cirkeline Fogh, Jacb Remin, Morten, Jan Smed Møller, Helge, Shin Watanabe, Kasper Magnussen, Ditte Marie Graversen, Esther, Gudrun Krabbe, Jan Andersen, Jon, Marleen Bülow, Michael Kjær, Susanne, Tina Fribert Lauridsen, Stine Rahbek, Anne Marie Jørgensen, Iben Lilleriis A complex interactive rusty metal construction, part trampoline, part bar, part aero plane and chill out area, modeled after a hand closing En kompleks interaktiv metal struktur, trampolin, bar, flyvemaskine og chill out område i ét, modelleret efter en hånd der lukker sig. page / side 11, 18

58 Virusses Esther Wrobel, Israel, Stine Rahbek, Denmark and guest dancers. The Virusses are human elements of disturbance and malfunction connecting the installations. Virusserne er menneskelige forstyrrelser og fejlfunktioner der forbinder installationerne. page / side 32 Half Man /Half Biscuit Tom Korn, Germany Dancers: Jhaemi willens, US, Trine Bjørstrup, Denmark A man fascinated with the power of yeast is making a giant dough. It s alive.. En mand fascineret a gærets kræfter laver en kæmpe dej, den er levende... Flying Garden + Bedroom Pipaluk Supernova, Inge, Denmark, Karl Gillick, US + Human Mobile dancers. A flying garden is being towed around by the inhabitants, a bed room is moving up and down and living room platforms are suspended way up in the ceiling. En flyvende have bliver færget rundt af beboerne, et soveværelse kører op og ned og dagligstue-platforme hænger langt oppe under taget. Sky Screen Pipaluk Supernova, Mads Høbye, Denmark A piece of the sky suspended in the ceiling Et stykke himmel hænger i loftet Human Mobile Pipaluk Supernova, Denmark, Karl Gillick, US Dancers: Sunayta Samson, US, Alex Zendzian, US, Browyn Michaelis, South Africa, Jhaemi Willens, US, Ulrike Bodammer, Germany The entire air space is a maze of pathways and ropes where the dancers move and balance in between suspended elements of nature and micro living spaces. Hele luftrummet er en labyrint af stier og reb hvor danserne bevæger sig rundt og balancerer mellem svævende natur elementer og bittesmå hverdagsrum. page / side 16, 19, 25, 28 Wind, Sun and Moon Machines Thomas Jørgensen, Schack Lindeman, Pipaluk Supernova, Denmark Giant curved mirrors from the Second world war, a watt lamp and bunch of old ventilators makes an interactive weather machine. Enorme hulspejle fra 2. verdenskrig, en wats lampe og en samling gamle ventilatorer er blevet til en interaktiv vejrmaskine. page / side 22, 44 Flying Forrest Karl Gillick, US, Alex Zendzian, US + Human Mobile dancers. A huge tree is floating calmly in the ceiling, there s an oversize nest and a spiders web, the dancers are dreamily walking, sleeping, falling. Et kæmpe træ flyder roligt i loftet, der er også en stor rede og et edderkoppespind, danserne spadserer, drømmende, sover, falder. Aquarium Pipaluk Supernova, Schack Lindemann, Thomas Jørgensen, Denmark. Cascade by Nicolas Padfield, Jon Bjørngren, Denmark + Human Mobile dancers. An 9 tons aquarium made of rusty steel is displaying human bodies drifting and dancing under water, the dancers lowered from the ceiling in a cascade of falling rain Et 9 tons akvaruim fremviser menneskekroppe der flyder og danser under vand, danserene sænkes ned fra loftet i en kaskade af faldende regn. page / side 14, 21, 34, 48 Organic Carpets Stine Rahbek, Pipaluk Supernova, Denmark Blankets and carpets overgrown with green cress. Tæpper og gulvtæpper overgroet med grøn karse. Micro Dance Andre Austvoll, Norway, Larissa Tiusainen, Finland Moving video cameras and projectors interacting with the dancers and the spectators investigating spaces and visual perspectives. Bevægelige videokameraer og projektorer interagerer med dansere og publikum, udforsker rummet og visuelle perspektiver. Mood Swing Camilla Skjelstad, Norway, Kristoffer Ek, Denmark A swing suspended from the ceiling where the movements of the swing controls video images and sound atmospheres. En gynge hænger ned fra loftet og gyngens bevægelser styrer videobilleder og lydflader. 58

59 59 Rain Time Simon Moe, Ole Kristensen. Assistance: Thomas Jørgensen, Jon Bjørngren Thor Lentz. Costums: Line Frank, Helle Fuglsang, Denmark. Performers: Helle Fuglsang Ki Fuglsang, Aino Junka, Rikke, Jhaemi Willens, Ulrike Bodammer Andreas Bennetzen Pornwar and more. Suspended above a huge white circular platform is a computer controlled rain storm with 100 separately operated sprinklers and lights. Throughout Half Machine Rain Time creates an ever changing space of falling rain surrounding performers and musicians. Over en stor hvid cirkelformet platform hænger en computerstyret regnstorm, med 100 individuelt styrede sprinklere og lys. Under Half Machine skaber Rain Time et altid foranderlig rum af faldene regn der omgiver performere og musikere. page / side 15, 27, 30, 53, 55 Robots Nicolas Padfield, Jacob Remin, Denmark Cute, but slightly disorientated, robots are wandering and staggering around the exhibit space, occasionally in need of a friendly hand to push the restart button. Nuttede, men lettere desorienterede, robotter vandrer og slæber sig rundt i udstillingsrummet, og har indimellem brug for en venlig håndrækning i form af et tryk på restart knappen. page / side 51 Jordnær / Singing Plants Mads Høbye, Jens H. Pedersen, Denmark. Greenhouse : Monica Steenland, Norge, Thor Lentz, Denmark The extraordinary singing plants in the greenhouse tunnel responds to human touch. Sound waves are guided through an electronic interface, build from the principle of the old instrument the Thermin. De usædvanlige syngende planter i væksttunnellen reagerer på menneskelig berøring. Lydbølgerne guides gennem et elektronisk interface bygget over det gamle instrument Terminen. page / side 12 Dark Tower Flopper, Henrik Busk. Assistance : Rune, Rasmus, Denmark, Cormag, UK A 10 meter tall black surveillance tower. From the top floor balcony you can see Half Machine from above. Hidden cameras and microphones are everywhere! in the exhibit space and a wall of monitors inside the tower are displaying the scenes. Et 10 meter højt sort overvågningstårn. Fra tårnets øverste etage kan man se udover Half Machine. Skjulte kameraer og mikrofoner er placeret overalt! i udstillingsrummer og en væg af fjernsynsskærme inden i tårnet viser scenerne. page / side 38 Smash Your Trash Trine Bjørstrup, Denmark A top popular installation, kids, and their parents, are going nuts with a big hammer. Wearing protective glasses they are beating old electronics into the next dimension in the midst of surreal mini-tivoli made of blinking lights and amusement park leftovers. En top populær installation hvor børn, og deres forældre, går amok med en stor hammer. Iført beskyttelsesbrille smadrer de gammel elektronik i stumper og stykker, midt i et surrealistisk mini-tivoli af blinkende lys og overgemte tivoliting. page / side 52 Papaver / Metal Flowers Piering Experiments by Arnout, Jimi and Piet, Belgium Giant metal flowers are hanging from the ceiling and growing out of the ground. Papavers are interactive sound installations responding to human tension, temperature and touch. You can play them like an instrument. Another Thermin inspired work. Gigantiske metalblomster hænger fra loftet og vokser ud af gulvet. Papavere er interaktive lydinstallationer der reagerer på menneskers anspændthed, temperatur og berøring. Man kan spille på dem som et instrument. Endnu et Thermin-inspireret værk. page / side 45, 47 Evolution Control Henrique Figueira, Portuga, Jakob de Lemos, Denmark Assistance : Christian Valla, Sweden, András Ács, Hungary An oversize glass fiber version of a pulsating human heart. The mechanical parts are visible, the heart is set in a tunnel of big white sails. Industrial images and sounds are triggered by people approaching the heart. Et glasfiber hjerte i overstørrelse, et pulserende menneskehjerte hvor de mekaniske dele er synlige hænger i en tunnel af hvide sejl. Når mennesker nærmere sig hjertet udløser de industrielle billeder og lydflader. page / side 23, 29

60 1/2 Machine Cloth Store Jhaemi Willens, US Assistance : Ulrikke Bodammer, Germany, Eva LaCour, Denmark Recycle your favorite cloth, this years 1/2 Machine logo will be silk screened onto anything, everything and anybody. A do it yourself fun shop.. Genbrug dit yndlingstøj, dette års 1/2 Machine logo vil blive trykt på alt og alle, en gør det selv morsom butik.. page / side 8 Nanokins Ferenc Sebo, director, Andor Toth, coder, Edit Dekany, choreographer, Hungary. Dancers : Eszter Domjan Daniel Szasz Emo Krivanszki Zsofia Esterhazy Dori Muranyi, Hungary. A code translating human movement into moving digital figures. The Nanokins projections are interacting with a live dance performance and masked dancers in black and white. En kode oversætter menneskets bevægelser til dansende digitale figurer. Nanokins projektioner interagerer med en live danseforestilling med maskerede dansere i sort og hvidt. The Marionettes Svend E Kristensen (Mediet og Masken), Denmark Builder: Esben Banke Three 3-meter tall marionettes in black and white are placed on the lawn outside Grey Hall. By a system of pulleys and a climbing tower, the marionettes can be controlled by kids and adults. Tre 3 meter høje marionetdukker i sort og hvid er opstillet ude på græsset foran den Grå Hal. Med et system af trisser og et klatretårn kan dukkerne styres af børn og voksne. page / side 24 Adrian Palka Adrian Palka, UK A steel sculpture with projections of an opera singer, a live installation and performance. En stål skulptur med projektioner af en operasanger, en levende installation og performance. Ship Trip Eva LaCour, Mie Lund, Sine Høffding Line Nørreklit, Runa Kaiser Larsen, Denmark. Assistance: Inge Tarpgaard, Linda, UK Man in the machine, inside a giant hamster wheel people are balancing to move a rusty boat like sculpture back and forwards across the exhibit space, suspended on steel cables. On the deck the dramatic encounter between a sailor and a mermaid is being played over and over again. Mennesket i maskinen, inde i et enormt hamsterhjul balancerer mennesker for at skubbe en rusten bådlignende skulptur frem og tilbage gennem udstillingsrummet, støttet af stålkabler. På dækket gentager dramaet mellem sømanden og havfruen sig igen og igen. page / side 10, 20, 32, 46 Surround Weather Sound: Schack Lindemann, Denmark Speakers: Thomas Jørgensen, Denmark A surround sound installation, old speakers mounted on rusty steel stands are surrounding the exhibit space. Multidimensional layers of sound are traveling and changing, thunder storms, rain storms and warm summer days. En surround lyd installation, gamle højtalere monteret på rustne stål stativer omkranser udstillingsområdet. Flerdimensionelle lag af lyd bevæger sig gennem rummet og forandres, tordenstorme, regnstorme og varme summer dage. Photon Light Hans and Dan, Photon, Denmark A light machine is exposing the entire ancient wood beam structure in the ceiling of Grey Hall. A bluish greenish organic surface resembles moving water. En lysmaskine der oplyser hele den gamle træbjælkestruktur i loftet på Grå Hal. En blågrøn organisk overflade der ligner vand i bevægelse. page / side 22 60

61 HALF MACHINE 04 /MUSIC Wäldchengarten & Soviet Subliminal Seduction Audio Rigging by Lars B. Jensen, Denmark Assistance: Schack Lindemann, Denmark Flexfitte Extended Big Band Åsmund Kvernland, Norway, director, musicians Larz Lyd, Henrique Rasta, Karsten Pflum, Prins Emil, Jonas Olesen, Tobi Twang, Tanja Sclander/ One Love. The mobile pirate house band of Half Machine, electronic noise music pushing the interactive features of certain sound installations to the limit with an impressive collection of damaged electronics used as instruments. Det mobile pirat-husband på Half Machine, elektronisk støj musik der giver de interaktive lydinstallationer kamp til stregen med en imponerende samling af smadret elektronik brugt som instrumenter. page / side 36 Andreas Bennetzen, Denmark Classical soloist with double bas and electronic noise gear Klassik solist med kontrabas og elektronisk støj gear. Knob a Siesta Christian Skjødt, Casper Hegstrup, Caspar Berg, Denmark Low Fi electronic music. Depressed Mode Mads Jarler and musicians, Denmark Fashion music featuring well dressed musicians and groovy beats. Mode musik med velklædte musikere og groovy beats. DJ Jokke Great DJ, Denmark Video Drome concerts organized by Martin, Ungdomshuset. Raein, Italy Calling Gina Clark, Germany End on End, US Ghost Mice, US Noise Jihad - electronic music in concert, Denmark Rusty Båthorns - Balkan inspired rusty big band, Denmark Nutra - rock moody music, Denmark Pipaluk Supernova - Half Songs, Denmark Cecilie + Thera Maya Brask Ortved, The Weather Song / Vejr Sangen, Denmark Lago Electronic performance, live song page / side 52 PRODUCTION / PRODUKTION Coordination / koordination Pipaluk Supernova, Thomas Jørgensen Stine Rahbek, Schack Lindemann Sophie Kammann, Karl Gillick, Jakob de Lemos, Simon Moe, Charlotte Bloch, Mads Høbye, Flopper. Assistance / assistance Nina Poulsen, Matthias Vejerslev, Susanne Kovacs, Igor Savo, Erik Hansen, Helle Fuglsang,Troels Mads, Sune Scherfig, Malene, Lene Mygind, Miska Knapek, Peter, Hening, Lars Peter Fischer, Emmerik Warburg, Jacob Remin, Inge Tarpgaard, Valeria Sessa, Marek, Cindy Rudel, Reje, Endre Tveitan, Aina Vinlanger, Susanne Christensen, Troels Kjær, Kurt Novahuset, Frej, Nicola, Erla Gudmundsdottir, Peter Lys, Gilja Vinter, Putte, Bine, Ole Sol, Lars Ewers, Poul Erik, Anders Snesol, Bente, Peter Plett, kollektivet Fabrikken - and many more. / - og mange flere. HALF MACHINE would like thank everyone who contributed. HALF MACHINE vil gerne takke alle der har medvirket. A special thanks to Peter Lys. / En særlig tak til Peter Lys. 61

62 62

63 63

64 64

65 65 Every epoch dreams it s successor

66 66

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

BIM in Denmark - ICT in Denmark

BIM in Denmark - ICT in Denmark BIM in Denmark - ICT in Denmark Presentation for SIA Switzerland June 9th 2016 Agenda 1. Who is this guy? 2. A bit about the BIM hype 3. Lessons learned 4. What now Switzerland? Tore Hvidegaard Slide 1

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11

uno form A2 i wengé med bordplader i Corian. uno form A2 in wengé with Corian tabletops. 11 Haute Cuisine a+ er det banebrydende køkken for kræsne, kreative og designorienterede mennesker, som kræver noget helt exceptionelt og insisterer på sublim funktionalitet. Den nye, internationale linje

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel

#MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel #MADE IN DENMARK# Danish Design by Hammel forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 rød. red.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031 sæbe eg. oak soaped.: 128+137 2

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere