Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland"

Transkript

1 Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland hvem er vi hvad kan vi hvad vil vi 2007 Landsbyplan 1 Faster, Astrup og Ejstrup

2 Indhold Forord Forord 2 Indledning 3 Lokalområdet set udefra 4 Områdets kulturhistorie 9 Større gennemførte projekter 10 Aktiv Faster 13 Fremtidsværkstedet 15 Erhvervsgruppen 18 Plejehjemsgruppen 16 Naturgruppen 18 Byfornyelsesgruppen 20 Aktivitetsgruppen 23 Marketingsgruppen 25 Lokalområdets og kommunes Strategiplan 26 Afslutning 27 Kontaktpersoner 28 Aktiv Faster har iværksat tilblivelse af en landsbyplan for Faster/Astrup/Ejstrup og opland med følgende begrundelse: Vi ønsker at fastholde og synliggøre de mange positive tiltag, der i disse år blomstrer op blandt landdistriktets græsrødder Vi ønsker en fortsat udvikling af de mange ideer, der blev fremlagt på Fremtidsværkstedet den 24. marts 2007 Vi ønsker en fortsat dialog over havehækkene, således at den ene idé føder den næste Vi ønsker, at de enkelte projekter figurerer som en brik i en helhed; Et område i trivsel Fra Ringkøbing-Skjern Museum har vi haft hjælp af Per Lunde Lauridsen. Vores eget Lokalarkiv har bidraget med stof til den lokale kulturarv. Fremtidsværkstedets arbejdsgrupper har hver især formuleret deres projekter. Der har således været mange medforfattere på dette projekt. Vi er mange, der i et sådant projekt er amatører, men det behøver begejstringen og resultatet ikke at være ringere af. Aktiv Faster vil gerne sige tak til alle skribenterne. Det er vort primære mål, at Landsbyplanen kan give et godt overblik over: hvem er vi hvad kan vi hvad vil vi Landsbyplan 2 Faster, Astrup og Ejstrup

3 Indledning Faster Sogn ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og består af landsbycentret Astrup, landsbyerne Ejstrup og Faster med tilsammen godt 950 indbyggere. Derudover er der et fuldt opdyrket landbrugsområde med enkelte skovområder. Faster Skole er fra 1966 og er en sammenlægning af sognets tre små landsbyskoler. Skolen har otte klasser (0. til 7. kl.) med i alt 130 elever. Efter 7. klasse henvises eleverne til en af skolerne i Skjern by. Skolens struktur og undervisningsform er gennem de forløbne godt 40 år udviklet fra traditionel klasseopdeling og udelukkende klasseundervisning til aldersopdelt helhedsskole med undervisningsstruktur i grupper, hold eller klasser afhængigt af undervisningens indhold. Børnehaven Mariehønen ligger ved siden af skolen og omfatter både børnehave og skolefritidsordning med i alt 65 børn. I 2005 blev skole og børnehave sammenlagt til en fællesinstitution med skoleinspektøren som leder. Der er ingen vuggestue i området, men pasning af småbørn varetages af en velorganiseret kommunal dagpleje, som benytter skolens gymnastikafdeling én formiddag om ugen. I alt er der ca. 450 husstande i Faster Sogn. Astrup Ca. 125 husstande Købmand (andelshaver) Selvstændigt andelshaver pengeinstitut Købmand Fodspecialist Tømrer Smed Murere Foderstof Forsamlingshus (Missionshus) Frisør Trykkeri Ejstrup Ejstrup Ca. 15 husstande Frisør Kommunal service: Faster ca. 45 husstande Plejehjem Kirke Forsamlingshus Skole Børnehave Dagpleje Skolefritidsordning Tandpleje (Bissebussen) Bogbus 9 afgange pr. dag med lokalbus Genbrugsplads Plejehjem (nedlægges i 2008) Landsbyplan 3 Faster, Astrup og Ejstrup

4 Lokalområdet set udefra Faster Andelsmejeri et unikt kulturmiljø med attraktive rammer for landsbyudvikling (Skrevet af Per Lunde Lauridsen, Ringkøbing- Skjern Museum) Foreninger og landsbyudvikling Projektet Faster Andelsmejeri er et entydigt eksempel på den stærke foreningstradition, som findes i Faster sogn. Borgerne i området Faster- Astrup-Ejstrup har gennem en lang årrække vist vilje og evner til sammen at løfte krævende opgaver i fællesskab. Målsætningen har altid været at forbedre levevilkårene for alle i fællesskabet. Faster-området besidder en stærk fælles identitet som medvirker til at gøre lokalområdet attraktivt og et sted med mod og optimisme i forhold til fremtiden. Evnen til at engagere sig i at udvikle landsbyens tilbud ses senest i det aktivitetshus, som borgerne både indsamlede penge til, og tog del i at opføre. Foreningskulturen står meget stærkt i området, og med landsbysamfundenes ændrede erhvervsmæssige strukturer vil netop foreningstraditionerne spille en endnu mere afgørende rolle i fremtidens udviklingsproces. Denne foreningskultur har sin rod i andelskulturen. Andelsmejerierne grundlagde landbrugets andelsbevægelse, og omkring mejerierne opbyggedes gennem årene en særlig foreningskultur, der satte sig dybe spor i lokalsamfundet. Andelsmejeriet repræsenterer fysisk de vigtige sociale og kulturelle ressourcer som findes i landsbysamfund ikke mindst i Faster sogn. Landdistrikterne er ved at udvikle en ny andelsbevægelse for derigennem at løfte opgaver i fællesskab, både for at skabe nye produktionsenheder, men også for at skabe attraktive bosteder. Projektet Faster An- delsmejeri er et symbol på denne nye tilgang til lokal landdistriktsudvikling. Hvor Aktivitetshuset repræsenterer denne tilgang på det idræts- og foreningsmæssige område vil Faster Andelsmejeri fungere som det konkrete symbol på det erhvervsmæssige område. Andelsmejerierne var i tallet rugekasse for udviklingen af andelstankegangen og en ny form for foreningskultur. I dag og i fremtiden vil Faster Andelsmejeri fungere som rugekasse for revitaliseringen af en moderne form for andelstankegang og foreningsbåret erhvervsudvikling. Faster-Astrup-Ejstrup området og dets borgere har viljen, erfaringerne samt de organisatoriske og sociale forudsætninger for netop at være stedet for denne udvikling. Andelstanken og de vestjyske landsbyer Globaliseringen har været anledning til mange ændringer i nutidens samfund. Men globaliseringen er ikke et nyt fænomen. I 1800-tallets slutning betød en markant øget mobilitet på verdenshavene, at det globale marked fik stor indvirkning på det danske samfund. Korn fra Rusland og USA kunne transporteres til Danmark billigere end de danske bønder kunne producere disse afgrøder. De vestjyske bønder var de første til at tænke i nye baner, og oprettelsen af Hjedding Mejeri i 1882 var begyndelsen til en kæmpe samfundsmæssig omvæltning. I Vestjylland fandt man førhen ikke landsbyer som i det øvrige Danmark, men i tilknytning til mejerierne op- Landsbyplan 4 Faster, Astrup og Ejstrup

5 stod mange af de landsbysamfund, som i dag ses i det vestjyske landskab. Andelsmejerierne var den væsentligste faktor for udviklingen af de vestjyske landsbyer som økonomiske enheder. I dag betyder mobilitet og globalisering også ændringer for landsbyerne, og i Faster-Astrup- Ejstrup har andelsmejeriet endnu engang mulighed for at få afgørende betydning for den fremtidige landsbyudvikling. Andelsmejeriet har i et århundrede været det danske landbrugs symbolbyggeri nummer ét, fordi mejeriet repræsenterede evnen til selv at løfte de udfordringer, som globaliseringen bød landbosamfundet. Mejeriet i Faster startede tre år efter det første i Hjedding og fungerede som et mønstermejeri helt til 1990erne. Mejeriet har haft grundlæggende betydning for udviklingen af Fasterområdet og vil derfor også i fremtiden fungere som en symbolbygning for lokalområdets evne til selv at løfte nye udfordringer. E. V. Lind formgiver af et fantastisk kulturmiljø Faster Andelsmejeri er et meget flot eksempel på det klassiske danske mejeri. Siden 1880erne har andelsmejerierne haft forskellige arkitektoniske udtryk, men den absolut mest karakteristiske og dominerende form blev udviklet i begyndelsen af 1900-tallet, hvor dansk landbrug havde sin storhedstid. Gårdmandskulturen havde sin kulmination og velmagtsdage og ønskede at vise landbrugets betydning og opnå den respekt, man mente, var berettiget. Bondekulturen havde i denne periode det mentale, æstetiske og økonomiske overskud til at skabe det klassiske mejeri samt bygninger af høj arkitektonisk værdi. I Faster kom dette til udtryk i 1933, da man fik arkitekt E. V. Lind til at udarbejde en plan for et imposant mønstermejeri. Arkitekt Lind er utvivlsomt den arkitekt, som fik størst betydning for udvikling af de danske andelsmejeriers formsprog. Lind var dedikeret til landbrugets byggeri og tegnede over 250 mejerier, hvoraf mange blev opført i Vestjylland. Faster Andelsmejeri blev opført i stilen Bedre Byggeskik, som oprindeligt tog sin inspiration fra de gedigne vestjyske klitgårde. Bedre Byggeskiktraditionen havde som ambition at sætte fokus på kvalitetsbyggeri. Med Faster Andelsmejeri havde Lind skabt det ultimative mejeri i Bedre Byggeskiktraditionen. Mejeriet er et fuldstændigt anlæg, hvor mejeribestyrerbolig, vognport og mejeri sammen skaber en fantastisk helhed. I sin samtid blev Faster Andelsmejeri opfattet som det ypperste ja nærmest et ideal af et dansk andelsmejeri. Mejeri- Landsbyplan 5 Faster, Astrup og Ejstrup

6 anlægget udgør et unikt kulturmiljø af høj bevaringsmæssig såvel som identitetsmæssig værdi. Mejerierne som kulturarv er dårligt repræsenteret i arkitekturhistorien på trods af deres afgørende betydning for udviklingen af landbrugssamfundets egen moderne arkitektur og byggeskik. Mejeriernes bygningshistoriske tradition fortjener mere bevågenhed. Linds Faster Andelsmejeri er en oplagt bygning at tildele den anerkendelse, som et anlæg af den arkitektoniske, kulturhistoriske samt kulturmiljømæssige værdi fortjener. Faster Andelsmejeri oplevelsesøkonomi og erhvervsudvikling Landsbyerne Faster-Astrup-Ejstrup ligger i den store Ringkøbing-Skjern kommune, som er udpeget til Super-Helårs Turistdestination af VisitDenmark, fordi området er en af de allerstørste turistdestinationer i Danmark. Skjern Å-dalen er udvalgt til at være én af de første danske nationalparker, hvor natur- og kulturhistorien får særlig bevågenhed. Området er ligeledes Danmarks største landdistriktskommune, hvor man vil arbejde målrettet mod at skabe flere attraktive bosteder for at modvirke en stagnation i befolkningstilvæksten. der menes et center med forskellige oplevelsesmuligheder nærmest som en landsby-basar. Lokalerne er indrettet til fødevareproduktion og er derfor oplagt at bruge til produktion og præsentation af smagsoplevelser. Forbrugerne har en voksende bevidsthed om fødevareproduktion, økologi, kvalitets- og nicheproduktion. Der er planer om at placere den lokale dagligvarebutik samt en frugtvirksomhed/mosteri i dele af mejeriet. En oplagt idé er ligeledes at lave et mikromejeri i lokalerne, hvor der kunne produceres mejeriprodukter, eller et formidlingsmejeri, hvor gæster kunne komme og lære om produktion af mejeriprodukter f.eks. flødeis eller smør. Projektet med Faster Andelsmejeri som oplevelsesmejeri kunne koordineres med nabolandsbyen Rækker Mølle og dets bryghus samt Videncenter for Fødevareudvikling i Holstebro. Faster Andelsmejeri er placeret lige ved hovedvejen mellem Videbæk og Skjern og har derfor gode En væsentlig del af udviklingen af lokalområdet i Faster-Astrup-Ejstrup vil tage udgangspunkt i at udnytte den øgede efterspørgsel efter oplevelser som befolkningen både i byerne såvel som på landet efterspørger. Her spiller turisme, oplevelsesøkonomi og naturens ressourcer en vigtig rolle. Den øgede mobilitet, som i 1900-tallet drænede landsbyerne for funktioner og erhverv, fordi det blev nemt at handle og arbejde i byerne, gør det ligeledes muligt at få turister og kunder til at tage til en landsby hvis vel at mærke de oplevelsestilbud, som landsbyen kan præstere, er spændende og attraktive. Faster Andelsmejeri er beliggende i det danske mejeriland hvor Arla driver fire mejerier: Nr. Vium Mejeri, Troldhede Mejeri, Danmarks Protein samt Arinco med en samlet beskæftigelse på hen ved ansatte. Et område, som ikke ligger langt fra Hjedding, hvor historien begyndte, og hvor mejeriet i dag fungerer som museum. Faster Andelsmejeri har de rette rammer til at kunne rumme en lang række spændende oplevelser under temaet: Faster Oplevelsesmejeri. Med oplevelsesmejeri kan Landsbyplan 6 Faster, Astrup og Ejstrup

7 infrastrukturelle forhold. Placeringen betyder også, at bygningen ses af alle forbipasserende. Projektet med at skabe en ny form for oplevelsescenter som fundament for en erhvervsudvikling på nye præmisser, som videns- og oplevelsessamfundet fordrer, får således en ideel placering. Landsbyens kulturmiljø et attraktivt bosted Bygningerne og anlægget, som tilsammen skaber Faster Andelsmejeri, er det væsentligste kulturmiljø i landsbyen Astrup. Anlægget er helstøbt, og byggeskikken er klassisk således, at forbipasserende umiddelbart vil genkende bygningen som et mejeri. Lige overfor mejeriet er Faster Andelskasse placeret, som i samme andelstradition udgør en væsentlig del af landsbyens kulturarv. Genetableringen af mejeriet som et mødested og rugekasse for erhvervsudviklingen i landsbyen vil medvirke til at bevare en utrolig betydningsfuld del af landsbyens kulturmiljø. Faster Andelsmejeri er perlen blandt landsbyens bygninger og er medvirkende til at skabe landsbyens udtryk. En landsbys kulturmiljø, med dets karakteristiske elementer, som findes på stedet, er et godt udgangspunkt for at sælge landsbyen til tilrejsende og tilflyttere. Et grundlæggende formål med projektet er at medvirke til en positiv fremtidig bosætning. Målet er at skabe en fortsat dynamik i landsbyen samt at skabe aktiviteter og en bygning, som tydeliggør alle de muligheder og attraktive tiltag, som finder sted netop i Faster-Astrup-Ejstrup området. Faster Andelsmejeri har alle forudsætningerne for at danne de perfekte rammer om en positiv udvikling i landsbyen og derigennem bevare et kulturmiljø og en bygning af høj bevarelsesmæssig værdi. Landsbyplan 7 Faster, Astrup og Ejstrup

8 Astrup viser vejen (Lederen i Ringkøbing Amts Dagblad 26. maj 2007 ) Landsbyerne i Ringkøbing-Skjern Kommune må kæmpe ekstra hårdt for at overleve. Borgerne i de mindre byer får nemlig ikke givet noget ved dørene, men må ofre både arbejdskraft og egne økonomiske midler for at få noget op at stå, der kan sikre udvikling og overlevelse. I mange landsbyer i den udstrakte kommune er ideerne mange og offervilligheden stor, men nævnes skal dog en enkelt by og sogn, nemlig Astrup i Faster Sogn. Her afløser det ene initiativ det andet, og de 900 beboere i sognet viser et enestående sammenhold. For en halv snes år siden blev brugsen nedlagt, og købmanden ville holde op. Der blev dannet et andelsselskab, som førte købmandsbutikken videre. Den lever i bedste velgående og savner plads. I fem år arbejdede borgerne på at få bygget et aktivitetshus i forbindelse med Faster Skole. Det lykkedes at skaffe 7,5 millioner kroner til huset. Heraf samlede gruppen selv knap tre millioner kroner ind hos de 900 borgere. Huset er centrum for hele sognet - og kaldes med rette byens torv. Uden aktivitetshuset var skolen ganske givet lukningstruet. For få år siden overraskede Astrup igen, da byens handlende og håndværkere arrangerede open by night. Tusinder af mennesker flokkedes i den lille by og blev forbavset over, hvor mange aktiviteter der virkelig findes. Aktiv Faster er en paraplyorganisation, der ikke alene driver aktivitetshuset, men også har en samlende funktion i forhold til Astrups rige foreningsliv. Nu har de aktive folk i Astrup netop fået vejret efter Herkules-indsatsen i forbindelse med Aktivitetshuset. Og så går de atter i gang. Tre borgere har erhvervet det nedlagte mejeri med 2500 kvadratmeter erhvervsareal under tag. Bygningerne skal overdrages til en forening, og så skal de ellers være centrum for ny erhvervsudvikling. Købmanden savner plads og flytter dertil, men der indrettes også ciderbryggeri og meget andet. I april besluttede Ringkøbing-Skjern Byråd at lukke De gamles Hjem i Faster. Det fik Aktiv Faster på banen, og der blev indkaldt til et Fremtidsværksted. En række arbejdsgrupper blev nedsat, som skal forme fremtidens Astrup og finde anvendelsesmuligheder for plejehjemmet. Det er således driftige folk i den vestjyske landsby, der heldigvis nægter at se deres by dø. Landsbyplan 8 Faster, Astrup og Ejstrup

9 Områdets kulturhistorie Faster sogn var kommunalt fælles med Borris Sogn frem til 1933, hvorefter det var selvstændigt indtil kommunalreformen i 1970, hvor det blev en del af Skjern Kommune nu Ringkøbing Skjern kommune. Kirken, der er fra omkring år 1100, ligger på det sydlige højdedrag, som kan ses vidt omkring. Lidt nord for kirken lå Annekskirkegården, hvor ejeren fra 1867 til 1889 havde næringsbevis til købmands- og brændevinhandel, han drev samtidig fragtkørsel. Gården er nu nedlagt, og jorden drives fra anden ejendom og bygningerne fjernet. Faster Kirkeby blev etableret omkring kirken. Her lå også den første skole i sognet. Skolen er nu nedlagt. Omkring 1900 kom der brugs- og foderstofforening, forsamlingshus, smed, tømrer, samt nogle mindre håndværk, hvilket nu alt sammen er nedlagt, på nær forsamlingshuset. Der blev bygget en del huse i byen, også de senere år, men udviklingen er nu nærmest flyttet til Astrup. Ved Fastergård blev der bygget et mejeri i 1885 (mejeriet er senere flyttet til Astrup). Astrup opstod omkring mølle, købmand og hotel i midten af 1880 og fremefter. Det skete på grund af, at de store hedearealer i den nordlige del i sognet blev opdyrket, en vældig udvikling med mange nye ejendomme, hvilket bevirkede, at der i Astrup by blev en opblomstring med en del butikker, smed, tømmerhandel, elværk, foderstof, dyrlæge, samt mejeri (flyttet hertil i 1933). Der er i de senere år bygget en del nye huse i byen, så den er stadig i udvikling. Senest har firmaet Øko-Tryk etableret sig med 20 medarbejdere. I Astrup blev der i 1890 bygget et forsamlingshus for hele sognet. Der kom dog på samme tid vækkelse til sognet, som medvirkede til at sognet nærmest delte sig i to. Den nordlige del, mest indre mission, lidt senere luthersk mission. Den søndre del, mest grundtvigsk præget. Først i 1900 blev der derfor bygget et forsamlingshus i Faster Kirkeby. Det blev brugt til skolen, foredrags-, ungdoms- og gymnastikforening samt til private fester. Der er en mindre bebyggelse i Ejstrup, som havde skole, foderstof- og dagligvarebutik, der nu er nedlagt. Der er ikke bygget noget i de senere år. Det kan til slut nævnes, at flere ejendomme nu er nedlagt og sammenlagt til større enheder. Nogle bygninger er nedrevet, andre renoveret til beboelse. Der er også flere hobbylandbrug. Landsbyplan 9 Faster, Astrup og Ejstrup

10 Større gennemførte projekter Aktivitetshuset Som udløber af et fremtidsværksted, som afholdtes i 1995, oprettedes flere arbejdsgrupper. En af grupperne skulle arbejde på at få oprettet en idræts- og gymnastikhal ved skolen. Arbejdsgruppen stødte på mange problemer, og det egentlige planlægningsarbejde kunne ikke komme i gang før sidst i 90erne. Arbejdet med planlægning og opførelse af huset tog godt fem år, og Aktivitetshuset kunne indvies i forsommeren Huset er opført af håndværksfirmaer samt lokal frivillig arbejdskraft. Det har kostet godt syv millioner kr. Det er finansieret ved lokal indsamling, tilskud fra fonde og foreninger samt kommunalt tilskud og lån. Det kommunale lån er på knap én million kr. Aktivitetshuset er på kvm. og indeholder minihal med scene samt mødelokaler, kontor, køkken og birum. Huset, som er sammenbygget med skolen, er overdraget til kommunen og er således en del af skolen, men det bestyres og administreres af den lokale forening Aktiv Faster. Rengøring og vedligeholdelse, såvel inde som ude, varetages af lokale frivillige grupper. Trekanten I forbindelse med anlæg af ekstra fodboldbane har børnehave, skole og Aktiv Faster i samarbejde lavet et anlæg med beplantning, legeplads og byting. Pladsen, benævnt Trekanten, blev indviet i august Kælkebakke og Garden Pulling bane Ved Sportsugen i 2002 var ét af arrangementerne en opvisning med Garden Tractor Pulling, som fandt sted på byggegrundene på Pilevænget. Heraf opstod ideen om at lave en egentlig bane til Garden Pulling. Dette medfødte ideen om at kombinere med en stor kælkebakke, hvor afløbsbanen skulle fungere som Garden Pulling-bane. Efter adskillige skitser og forhandlinger med de parter, som projektet ville berøre, lykkedes det. Projektet blev budgetteret til kr. Sogneforeningens midler hertil var begrænsede, men kommunen bidrog med kr. Dermed var der kun én vej, hvis projektet skulle realiseres: Et betydeligt frivilligt arbejde med transport af min kbm. jord og ler, anlæg af bane og kælkebakke og fjernelse af gammel kælkebakke. Garden Pulling-banen blev indviet med en DM-afdeling i DGTP i 2003, mens kælkebakken desværre kun har været anvendt i ganske korte perioder de følgende år ikke af mangel på interesse men mangel på sne. Landsbyplan 10 Faster, Astrup og Ejstrup

11 Astrup Købmandshandel Da Astrup Brugsforening meddelte, at den ville lukke 1. oktober 1992, opstod tanken om at samle brugs- og købmandsforretning til én butik. Størsteparten af Sogneforeningens parkanlæg på Stensbovej bag brugsforeningens ejendom var tidligere solgt til bygmester Holger Madsen, der efterfølgende opførte 6 andelsboliger. Faster Sogneforening købte brugsforeningens ejendom pr. 1. januar 1993 og rev bygningen ned. Resten af sogneforeningens parkgrund blev sammen med brugsgrunden af kommunen anlagt med P-pladser, rasteplads og busholdeplads. Sideløbende med dette havde Faster Andelskasse forhandlet med købmandsparret Karen og Jeppe Jensen om overtagelse af deres forretning og ejendom. Da denne handel faldt på plads i april 1992 indkaldtes til borgermøde 3. juni 1992, hvor 90 borgere deltog. Foreningen Astrup Købmandshandel A.m.b.A. blev stiftet for overtagelse af Karen og Jeppes forretning og ejendom fra Andelskassen samt brugsens varelager. Mange borgere blev medlemmer af foreningen og tegnede sig med andele á kr. og der blev tegnet andelskapital for ca kr. inkl kr. fra Andelskassen. En butiksbestyrer blev ansat og butikken var i gang. Der har gennem årene været flere butiksbestyrere. Butikkens driftsresultater de første 8-10 år var ikke tilfredsstillende, men gennem de seneste år har omsætningen udviklet sig meget positivt og samtidig ikke mindst stigende nettooverskud. Situationen i dag er, at butikken har pladsproblemer både inde og ude, hvorfor der ses betydelige muligheder ved at flytte butikken til det tidligere Faster Andelsmejeri. Her er mulighed for betydeligt mere plads både inden- og udendørs, gode tilkørselsforhold og P-muligheder, samt mulighed for forøgelse af omsætning og indtjening med Foreningen Faster Andelsmejeris planer om etablering af benzintankanlæg. Landsbyplan 11 Faster, Astrup og Ejstrup

12 Alternative løsninger Lokalområdet har ved flere lejligheder vist kreativitet og alternative løsningsmuligheder. Indførelsen af helhedsskolen var et ønske om at tænke anderledes og bruge ressourcer mere fornuftigt. Udgifter til buskørsel og Skolefritidsordning blev konverteret om til undervisning et kvalitetsløft. Vi har således gode erfaringer med kreative løsninger og ønsker derfor fortsat udvikling i denne retning. Ønsker kommunen at afprøve nye ideer og driftsformer vil vi som udgangspunkt være meget positivt indstillet. Aktivitetshuset er en krydsning mellem en kommunal ejet bygning og en selvejende institution. Vi har en bestyrelse, der står for driften, men bygningen ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune. For os en god og anderledes løsning. Landsbyplan 12 Faster, Astrup og Ejstrup

13 Aktiv Faster Aktiv Faster er en paraplyforening for borgere, institutioner og foreninger i lokalområdet omkring Astrup. Bestyrelsen består af 12 medlemmer (6 foreningsvalgte, 5 borgervalgte og Faster Skoles leder). Det er Aktiv Fasters formål at medvirke til lokalområdets fremme, til afholdelse af tværgående arrangementer samt at forestå driften af Aktivitetshuset i Astrup. Det er derfor Aktiv Fasters mission at medvirke til: at lokalområdet udvikles, så det står bedst muligt rustet til at møde kommende udfordringer at institutioner, klub- og foreningslivet har de bedste rammer at initiativ og handlekraft værdsættes og motiveres. Et treben er et stærkt fundament. Vores fundament hviler på skole, foreningsliv og initiativ. Faster Astrup Ejstrup Foreningsliv Skolen Initiativ Aktiv Fasters vision for lokalområdet er: - at borgerne oplever tryghed, fællesskab og trivsel Landsbyplan 13 Faster, Astrup og Ejstrup

14 Fremtidsværkstedet For 12 år siden afholdt Faster Sogneforening (nu Aktiv Faster) et fremtidsværksted. Mange af de ideer og tiltag, der dengang blev iværksat, er nu realiseret. Disse tiltag har haft afgørende betydning for vort lokalområdes status i dag. Da stilstand er tilbagegang, er Aktiv Faster af den holdning, at der fortsat skal tænkes fremad. Vi har derfor afholdt et fremtidsværkssted i marts 2007 med stor succes. 80 borgere deltog i et aktivt workshopforum, hvor mange nye ideer og forslag så dagens lys. Seks arbejdsgrupper blev nedsat for at videreudvikle ideerne. Aktiv Faster står som den overordnede tovholder. Der afholdes jævnligt borgermøder, hvor der gøres status. Der er en meget høj arbejdsmoral i grupperne, og flere initiativer er allerede iværksat. Mange familier har travet vejkanterne tynde for at samle affald. Foreningen Faster Andelsmejeri er blevet oprettet. Foreningen har købt det gamle flotte andelsmejeri med det formål at sikre en del af den lokale kulturarv og gøre stedet til et af området, nye handelsog trivselscentre. Stisystemer undersøges og kortlægges, blot for at nævne nogle at de aktuelle initiativer. Se mere om gruppernes aktiviteter på I de følgende afsnit er der en status fra de enkelte arbejdsgrupper. Fokusområder Efter fremtidsværkstedet arbejdes der med nogle prioriterede fokusområder, hvor der er nedsat følgende arbejdsgrupper: Erhverv Byfornyelse Aktiviteter Plejehjem Natur Marketing Landsbyplan 14 Faster, Astrup og Ejstrup

15 Erhvervsgruppen Erhvervsgruppen arbejder med at omdanne det tidligere Faster Mejeri i Astrup til en center til et center med købmand, specialbutikker, udstillingsgalleri, welnessafdeling, salg af økoprodukter, arbejdende besøgsmejeri, æblemosteri, benzintankanlæg, truck-stop (rasteplads for lastvogne) og værksteder for unge. Arbejdsgruppens 11 medlemmer har haft nogle meget travle måneder med ugentlige møder, åbent hus arrangement og mange store og små reparationer af ejendommen. Ultimo august 2007 har gruppen: etableret en almennyttig forening "Faster Andelsmejeri" og købt Faster Andelsmejeri pr. 1. maj 2007 indgået foreløbig aftale med Astrup Købmandshandel om, at butikken som noget af det første skal flytte ind i hovedbygningen i en arkitektkonkurrence er arkitekt Claus Bødtker, Ringkøbing udvalgt til at udarbejde renoverings- og ombygningsplan for dele af ejendommen fra opførelsesåret 1934 indgået flerårig udlejning af kølerum til Højvang Frugtplantage til opbevaring af deres frugt samt deres koncept firmafrugt, hvor de ugentligt leverer frugt til ca. 100 firmaer begyndt at føre ejendommens facade tilbage til det oprindelige udseende fra På sigt: færdiggørelse af tegninger og beskrivelser af 1. etape til udførelse over 1-2 år (forplads, renovering af facade, indretning af hovedbygning og tankanlæg) formulere og definere 2. etape til udførelse indenfor 3 5 år omfattende bygninger opført efter 1934 (lager og kølerum) formulere og definere 3. etape til udførelse i løbet af 5 10 år omfattende udenomsarealer og evt. yderligere arealer Indsendelse af ansøgninger til fonde snarest muligt med førnævnte 3 etaper Indgåelse af aftale med benzinselskab om opførelse af tankanlæg undersøge mulighed for etablering af æblemosteri i samarbejde med Højvang Frugtplantage og evt. andre frugtplantager afklare med Arla om muligheder for etablering af oplevelsesmejeri. Landsbyplan 15 Faster, Astrup og Ejstrup

16 Plejehjemsgruppen Områdets plejehjem De Gamles Hjem, beliggende i Faster by, er af kommunen besluttet nedlagt fra august Hjemmet har 15 nyindrettede plejehjemspladser og én aflastningsplads. Områdets befolkning ønsker, at det velholdte bygningskompleks fortsat skal rumme et aktiv for Faster sogn. På Fremtidsværkstedet i marts 2007 fremkom adskillige forslag til udnyttelse af bygningerne, og der er nedsat en gruppe til det videre arbejde med forslagene. Gruppen har otte medlemmer og arbejder hen mod at fremkomme med endelig forslag om overtagelse og udnyttelse af bygningerne inden udgangen af Gruppen arbejder med følgende muligheder for anvendelse af Plejehjemmet: Friplejehjem Hospice Sognelokaler Bosted for psykisk handicappede Livsstilscenter Kollegium og undervisning for den grønne erhvervsskole (Borris Landbrugsskole) Den Grønne Erhvervsskole i plejehjemmet Den Grønne Erhvervsskole er et tilbud om uddannelse til unge mellem 17 og 25 år, som ikke magter at følge de eksisterende tilbud om uddannelse på eksempelvis tekniske skoler og traditionelle landbrugsskoler. Skolen er en afdeling under Borris Landbrugsskole og uddanner unge til arbejdsmarkedet, med udgangspunkt i den enkeltes behov. For at kunne imødegå de forskellige behov, udvikler vi løbende vores tilbud og i den forbindelse har vi startet en køkkenlinje og en murer/tømrer afdeling. Eleverne er i virksomhedspraktik undervejs i forløbet, for derigennem at få et kendskab til arbejdsmarkedet og mulige fremtidige jobs. Uddannelsen varer fra 2-3 år med hovedvægten på indlæring gennem en praktisk orienteret undervisningsform. I forbindelse med lukningen af De Gamles Hjem i Faster, er der overvejelser i gang om en eventuel overtagelse af hjemmet. Hvis det falder på plads, vil der blive tale om at flytte Den Grønne Erhvervsskole til Faster, med fortsat undervisning på landbrugsskolen. Landsbyplan 16 Faster, Astrup og Ejstrup

17 Visioner Den Grønne Erhvervsskole skal udvikles til Uddannelses Center Vestjylland og være kendt for at give unge med indlæringsvanskeligheder en uddannelse. Skolen skal have et tæt samarbejde med lokalsamfundet til gavn for både elever, medarbejdere og lokalbefolkning. Der skal være et bredt udvalg af uddannelsestilbud, så den enkelte elevs ønsker kan tilgodeses. Her tænkes på gartnerlinje med tilhørende elev virksomhed, murer/tømrer linje elev byg, som allerede er oprettet, køkkenlinje med eventuelt salg af hjemmelavede produkter og café, opførelse af væksthus med salg af blomster og planter osv. Kurser og foredrag på hjemmet i Faster, for alle interesserede Udvidelse af valgfag, aftenskole og andre aktiviteter for interesserede Evt. salg af egne produkter som grøntsager, frugt, brød gennem butik i Faster (gårdbutik) Hjælpe til ved lokale arrangementer, hvor elever serverer, laver smørrebrød eller er med til borddækning eller lign. Et kerne område er samarbejdet med lokalområdet, idet det anses som værende meget vigtigt for vore elever at kunne begå sig blandt andre og blive en del af lokalsamfundet. Eleverne skal introduceres til og medvirke i foreningslivet og derigennem opnå nye bekendtskaber så skolen ikke bliver en lukket verden. Der skal være en meget åben og kommunikativ forbindelse til det område skolen er en del af og håber at kunne bidrage til et godt og udviklende lokalsamfund. Landsbyplan 17 Faster, Astrup og Ejstrup

18 Naturgruppen I 1942 begyndte man at grave brunkul i Ejstrup. Efter at gravemaskinerne er standset, har man med nyplantning skabt spændende ny natur midt i det flade landskab. I dag ligger Ejstrup kullejet som et helt lille svejtsisk landskab og er dermed blevet et yndet udflugtsmål. Andre steder i sognet er naturperlerne mere gemt for offentligheden. Det være, små bække med stryg, moseområder, hvor gårdene tidligere lå samt mergelgrave. Det er denne natur, naturgruppen gennem forskellige projekter ønsker at formidle og forskønne til glæde for lokalbefolkningen, men også for turisterne. Forårsrengøring Vi har sammen med Danmarks Naturfredningsforening arrangeret forårsrengøring i naturen, hvor vi samler skrald i vejkanten. Dette, håber vi, vil blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Påskeliljer Da markedsføring og positiv omtale er vigtig, har vi besluttet, at det kunne være sjovt at blive kendt som påskeliljernes sogn. Det sogn man lige skal en tur igennem hvert forår for at se de mange påskeliljer. Ideen er at sætte påskeliljer i vejkanterne for på den måde at forskønne vores område. 1. etape af løgsætningen er gennemført i september Landsbyplan 18 Faster, Astrup og Ejstrup

19 Vandrestier Gruppens mest ambitiøse projekt er at anlægge vandrestier, så sognets naturperler bliver tilgængelige for alle. Da der skal søges penge og laves aftaler med lodsejere, inden selve anlægsarbejdet kan begynde, tror vi ikke, at disse stier bliver klar til indvielse før om 2-3 år. Til den tid håber vi så at have 3-4 nye vandrestier på plads. Vores lokalområde byder dog allerede på flere vandrestier og alternative ruter, så man undgår de meget befærdede veje. Gruppen vil som noget af det første arbejde på at få disse stier afmærket, så de bliver kendt for offentligheden. Trafiksikkerheden kunne øges markant, hvis der blev anlagt flere cykelstier. Normalt anlægges disse langs bestående vejnet. Vi kunne forestille os, at man brød med den praksis og anlage nye cykelstier som små grusveje og evt. i samarbejde med private lodsejere. Dermed fik man også alternativer til vandrestierne. Geocoaching I naturgruppen ønsker vi, at Faster sogn skal være med på noderne, derfor arbejder vi også på at komme med i Geocoaching, som er små skatte, der bliver gemt. Derefter skal de findes ved hjælp af GPS. Landsbyplan 19 Faster, Astrup og Ejstrup

20 Byfornyelsesgruppen Gruppens overordnede formål er, at sikre at området har attraktive boliger/grunde nok til at dække de forskellige behov som interesserede købere har f.eks. størrelses- og placeringsmæssigt. Herunder at den til enhver tid værende boligmasse, er tidssvarende og standsmæssig på et niveau, så området er attraktiv for sognets beboere og for tilflyttere. Da der er tale om privat ejendom, har vi ingen rettigheder til at opstille krav, men vi håber det har en afsmittende virkning, at der kommer fokus på hvordan ejendomme/boliger og udenoms arealer tager sig ud i sognebilledet. Boligforskønnelsespris En f.eks. årlig uddeling af en boligforskønnelses pris til boliger, bygninger, områder el. lign., som har gennemgået en positiv forandring. Det kan være alt lige fra oprydning mv. omkring boligen til større bygningsforbedringer. Formålet er at belønne en indsats for at gøre sognet attraktivt og pænt at bo i og attraktivt at bosætte sig i. For hver gang en bolig/grund gennemgår en forskønnelse bliver det nemmere at tiltrække interesserede til området. Bolig/lejlighedsbørs På Faster-Astrups hjemmeside oprettes en boligbørs, hvor man kan se oplysninger om planlagte salg, ønsker om køb og leje af boliger. Formålet er bl.a., at de som er interesseret i at bo i vores område, nemmere kan se mulighederne så vi undgår at de køber i et andet sogn eller by. Aktive senior-huse og nye huse på nye grunde Dette er et tiltag i erkendelse af, at sognets ca. 400 husstande i nogle tilfælde er for lidt til at vores område er bæredygtigt. Her tænkes på opretholdelse af de tilbud vi har i dag og bevarelse af f.eks. børnehave, skole og dagligvarebutik. Ikke bare bevarelse, men gerne styrket, så lukningstruet ikke er relevant. Nye boliger kunne være aktive senior-huse, tænkt som et projekt med 8-12 mindre, tæt byggede boliger med lille have. Et tilbud til de, som synes, at deres hus og have er blevet for stor, som sætter pris på fællesskab og tryghed, dog med mulighed for at lukke døren til sit eget. Udflytningen til disse boliger ville frigive andre boliger med plads til evt. børnefamilier. Aktive senior boliger kunne bygges på nyudstykkede grunde eller eksisterende. Landsbyplan 20 Faster, Astrup og Ejstrup

21 Nye huse på nye grunde, ville også øge antallet af husstande. Det kunne f.eks. være private udstykninger på naturskønne områder og storparceller. F.eks. i nærheden af Ejstrupsøerne eller ved Faster Bæk. Nyudstykninger øst for Lille Faster med udsigt mod Faster Bæk, ville give en begyndende mulighed for ad åre at få bygget Faster og Astrup sammen og måske i endnu nærmere fremtid, at få gode cykelmuligheder mellem Faster og Astrup. Forslag til to nye udstykningsområder: 1. Ved Faster bæk. Bækken opstemmes og der etableres en fiskesø Bag stadion mod syd. Begge steder storparaceller m2. Der etableres alternativ cykelsti. 1 Landsbyplan 21 Faster, Astrup og Ejstrup

22 Bredbånd I Faster- Astrup er der et lille udvalg, som kæmper for at få MidtVest Bredbånd til området. MidtVest Bredbånd har tilkendegivet, at de ønsker, at dette område, sammen med tre andre landsbyer, snarest får tilbud om at blive koblet på det hurtige og fremtidssikrede fibernet. Vi vil kæmpe for at få bredbånd til området hurtigst muligt, idet vi tror det er et af "lokkemidlerne" for bl.a. at få unge børnefamilier til at flytte til området. Vejnettet Lokalområdet gennemskæres af en trafikeret kommunevej (3.000 biler/døgn). Dette er en udfordring, der både giver positive muligheder og trafiksikkerhedsmæssige overvejelser. Det er oplagt at bruge de mange forbipasserende i markedsføringen af områdets tiltag og visioner. Mejeriprojektet og byforskønnelse er eksempler herpå. Et alternativ til TDC-nettet og MidtVest Bredbånd er Arrownet. Et trådløst system, som har sender i Borris og Skjern. Der kræves frit udsyn til senderne for at kunne modtage signaler. Landsbyplan 22 Faster, Astrup og Ejstrup

23 Aktivitetsgruppen Det nuværende foreningsliv har rødder tilbage til de første foreningsdannelser omkring 1870erne og 1880erne. Skytteforeningerne, som dengang var under dannelse, havde det primære formål at indøve våbenbrug med henblik på at forøge og forbedre landets forsvar. 1. februar 1892 blev Faster Skytte- og gymnastikforening stiftet, men da gymnastikpigerne først var færdige med at brodere foreningens fane i 1893, regnes dette for stiftelsesåret. Med tiden forsvandt interessen for skydning, hvilket endte med, at skytterne og gymnasterne gik hver til sit i I 1915 havde fodbolden så meget tag i de unge, at der måtte oprettes en ny forening Faster Boldklub af Boldklubben og gymnastikforeningen fusionerede i 1964 til det, vi kender i dag Faster Boldklub og Gymnastikforening (FBG). KFUM i Faster sogn startede i Lidt senere også KFUK. I mange år var piger og karle i hver deres forening, men blev senere slået sammen. I tiden omkring anden verdenskrig kom også KFUM spejderarbejdet i gang i sognet, og der har været aktiviteter siden. Ligeledes blev der taget fat på håndbold omkring Det er nu samlet i Rækker Mølle KFUM håndbold. Foreninger i Faster-Astrup-Ejstrup: Aktiv Faster Astrup Cykelklub Astrup KFUM & K Astrup Vandværk Borris-Faster Jagtforening Faster Andelsmejeri Faster Badminton Klub Faster Billardklub Faster Boldklub og Gymnastikforening Faster Forsamlingshus Faster Senior Klub Faster Sogns Højskole Indre Mission i Astrup KFUM Spejderne i Astrup Luthersk Mission i Astrup Menighedsrådet Mother Theresa Stikkeklub Ravens MC Moorland Vestjyllands Svæveflyveklub Landsbyplan 23 Faster, Astrup og Ejstrup

24 Foreningslivet er kernen til fællesskab. Her snakker man med naboerne og opfordrer dem til at komme og deltage i alt fra volleyball, gymnastik, badminton og fodbold til kroket og petanque. Det afgørende er ikke, om man er 5 år eller 87 år men, at man har lysten til at deltage i fællesskabet. Aktivitetshuset i Astrup er et samlingspunkt for området. Det er her der afholdes bestyrelses- og ledermøder, her hygger man sig efter en god fodboldkamp på stadion, og det er her, det årlige gavebanko afholdes, gymnastikopvisning osv. Et af områdets ressourcer er, at mange er villige til at give en hjælpende hånd med, når der er store projekter, der skal gennemføres. Vi har netop afholdt et fællesspisningsarrangement, hvor ALLE var velkomne. Hver især skulle medbringe mad til et fælles ta selv bord samt egen service og drikkevarer. Dette arrangement er blot et af mange nye tiltag i området. Aktivitetsgruppens formål er at sikre, at der fortsat er aktiviteter i Faster Sogn. Både for børn, unge og ældre. På tværs af foreninger, institutioner, organisationer mv. En gruppe er i gang med at planlægge ungdomsdiskotek. En anden gruppe har arrangeret et fremtidsværksted for unge mennesker. En tredje gruppe vil afholde sjov lørdag for aldersgruppen bh.kl 5.kl. Endvidere arbejdes der på at få et samarbejde med ungdomsskolen, således at der vil blive afholdt kurser her i lokalområdet. Landsbyplan 24 Faster, Astrup og Ejstrup

25 Marketingsgruppen Marketinggruppens første opgave har været at bistå ved udarbejdelsen af nærværende landsbyplan. Derudover vil der blive taget forskellige tiltag for at profilere området både internt i sognet, men også i hele Vestjylland. Vi vil blandt andet arbejde med: Vores historie - en "Faster bog" Info-stand om historien ved Ejstrupsøerne Byporte med info Velkomstfoldere til nye borgere Profilavis Endvidere skal der ske en koordinering af markedsføringsmæssige opgaver mellem de mange projekter og arrangementer i sognet. Blandt andet skal der udarbejdes en skabelon for annoncering af arrangementer mm. for alle aktiviteter i området. Landsbyplan 25 Faster, Astrup og Ejstrup

26 Lokalområdet og kommunens strategiplan Planstrategi 2007 for Ringkøbing- Skjern Kommune Kommunens planstrategi 2007 kan ses som et meget overordnet og generelt billede af fremtidens Ringkøbing-Skjern Kommune. På enkelte områder er den dog for konkret. Det udvidede landbysamfund er et nye begreb. Her foreslås, at flere lokalområder samles som én enhed kaldet Det udvidede landsbysamfund. I oplægget står der, at de udvidede landsbysamfund samler sig om at sikre de grundlæggende servicefunktioner, herunder mindst én underskole, børnepasning, ældreboliger mm. Den selvforsynende energi kommune Med de store vider og kyststrækninger finder vi det naturligt at satse på vedvarende energi. Her er landdistrikterne en vigtig medspiller. Opsætningen af vindmøller kan skabe frustrationer, med de nye forslag om kompensation til et lokalområde og en direkte støtte til enkelte udsatte lodsejere finder vi meget positivt. Der er ingen fremtid i at tvinge anbringelser igennem. Det økonomiske udbytte af vindmølleprojekter bør fordeles mere ligeligt mellem ejerne og møllernes daglige naboer. Vi opfatter dette som en trussel mod landsbyskolerne. Bliver Strategiplanen vedtaget med denne formulering vil det være lettere at få gennemført i en ny skolelukningsrunde. Vi foreslår, at man helt udelukker opremsningen af faciliteter, der som minimum skal forefindes. Helårsturisme Vi finder det positivt at sætte fokus på helårsturisme. Dette vil bl.a. medføre, at der skal findes nye attraktive turistmål store som små. Oplevelsesmejeriet kan på sigt blive et spændende sted for turister, evt. som led i fortællingen om mælkeproduktion, andelsbevægelsen, mejerivirksomhed, mosteri, nationalpark mm. Ruten for den nye Naturbus kunne udvides. Turisterne skal længere ind i landet og her kan vi også tilbyde udflugtsmål. Hangårds Have, Oplevelsesmejeri, et åbent landbrug og så videre til f.eks. Jyllands Minizoo. Vi vil arbejde for at den positive dialog, der allerede er til stede med kommunen, opretholdes og udbygges. Vi vil opfordre både private og foreninger til at tænke kreativt mht. at udnytte mulighederne i turisterhvervet. Landsbyplan 26 Faster, Astrup og Ejstrup

27 Afslutning Der kan opstilles mange parametre for at anskueliggøre om denne strategiplan har nogen positiv virkning for lokalområdet. Det har vi ikke valgt at gøre. Vi tror, at borgerne selv kan vurdere om udviklingen går i den rigtige retning og om strategiplanen har nogen indvirkning herpå. Ingen tvivl om, at mange af de tiltag, der blev taget ved det forrige fremtidsværksted, har gjort området mere attraktiv. Et bud på status i Faster Astrup Ejstrup området anno 2017 kunne se således ud: købmandsbutikken er flyttet og der ligger 2 nye andelsboliger på grunden et nyt butikscenter er under stadig udvikling i mejeriet et andelsmosteri er etableret og servicerer Jyllands frugtavlere et oplevelsesmejeri trækker mange turister købmandsbutikken serverer en let frokost for den handelsrejsende et EDB-firma og et reklamebureau holder til på 1. og 2. sal hovedgaden bliver kønnere år for år 6 nye storparceller er udstykket og erhvervet af børnefamilier der er etableret cykelstier mellem Faster og Astrup der er cykelstier til rundkørslen (Femvejen) jævnligt møder man folk på de nyanlagte vandrestier fællesspisnings-arrangementerne holder 10 års jubilæum De Gamles Hjem i Faster hedder nu Den Grønne Erhvervsskole Uddannelsescenter Vestjylland udvider med en ny kollegiefløj Ungdomsskolen har en satellit afdeling på Faster Skole Faster Skoles elevtal har været konstant stigende i de sidste 10 år Dette er landsbyudvikling i praksis! Stor tak til alle bidragydere og fortsat god arbejdslyst. Landsbyplan 27 Faster, Astrup og Ejstrup

28 Kontaktpersoner Områdets foreninger Aktiv Faster Jørgen Madsen Astrup Cykelklub Per Hindhede Astrup KFUM & K Tine Engrob Nielsen Astrup Vandværk Ejvind Kristensen Borris-Faster Jagtforening Benny Juhlsgaard Faster Andelsmejeri Poul Junge Faster Badminton Klub Søren Bubel Faster Billardklub Jens Aas Madsen Faster Boldklub og Gymnastikforening Anne-Kristine Jansen Faster Forsamlingshus Hardy Jensen Faster Senior Klub Ejvind Kristensen Faster Sogns Højskolen Ejvind Kristensen Indre Mission i Astrup Carsten Dyndegaard KFUM Spejderne i Astrup Karsten Hermansen Luthersk Mission i Astrup Carsten Schmidt Menighedsrådet Lene Larsen Mother Theresa Strikkeklub Gudrun Jacobsen Ravens MC Moorland Vestjyllands Svæveflyveklub Per Kousgaard Æ Bindelaug Niels Bakmann Fremtidsværkstedet Tovholder fremtidsværkstedet Jørgen Madsen Erhvervsgruppen Poul Junge Plejehjemsgruppen Johs. Aagaard Byfornyelsesgruppen Henning Kristensen Aktivitetsgruppen Anne-Kristine Jansen Naturgruppen Anna-Mette Jacobsen Marketingsgruppen Merete P. Bilberg Øvrige personer MidtVest Bredbånd Susanne Pedersen Landsbyplanen Redaktion Merete P. Bilberg Tak for hjælpen til Julian Gudmundsson, ØkoTryk for hjælp til opsætning af Landsbyplanen og Keld Vinther for de mange flotte billeder. Landsbyplan 28 Faster, Astrup og Ejstrup

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Her tager vi aktivt del i vores eget liv til fællesskabets bedste. Kontakt Ølstrup på. formand@olstrup.dk www.olstrup.dk

Her tager vi aktivt del i vores eget liv til fællesskabets bedste. Kontakt Ølstrup på. formand@olstrup.dk www.olstrup.dk Her tager vi aktivt del i vores eget liv til fællesskabets bedste Kontakt Ølstrup på e-mail: web: formand@olstrup.dk www.olstrup.dk Forord Vi vil videreudvikle Ølstrup og har lagt en visionær udviklingsplan

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Årets landsby 2011 Faster Astrup - Ejstrup

Årets landsby 2011 Faster Astrup - Ejstrup Årets landsby 2011 Faster Astrup - Ejstrup Vores vision for lokalområdet er: Vores vision At borgerne oplever tryghed, fællesskab og trivsel - at borgerne oplever tryghed, fællesskab og trivsel Side 1

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Fotos: Karl Petersen m. fl.

Fotos: Karl Petersen m. fl. 1 Fotos: Karl Petersen m. fl. Øster Lindet Lokalråd Udviklingsplanen tager udgangspunkt i holdninger tilkendegivet på borgermødet d. 26. maj. Forord: Øster Lindet vil gerne med eksemplets magt vise, at

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune

Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær, Viborg kommune Borgerplan for Sparkær 1 Forord Denne borgerplan er lavet med udgangspunkt i et stormøde i Sparkær forsamlingshus, februar 2008. Her deltog 170 af byens indbyggere.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2.

GreenLand. Projekt grønt landdistrikt. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Version 1.6. 2. Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 146 Offentligt GreenLand Projekt grønt landdistrikt Version 1.6 2. marts 2008 Udarbejdet af sogne- og borgerforeningerne i: Lyne, Foersum, Sdr.

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 2. august 2015 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2015. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby i

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse Informationer om Vonge-Kollemorten Er du tilflytter, eller tænker du på at flytte til vores område, så se her! Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation God fornøjelse Indhold

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET

BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET BORGERPLAN FOR SKJERN OMRÅDET Udarbejdet jan 2007 Billede af Skern Kirke LUFTFOTOKORT OVER SKJERN OMRÅDET ( Der viser Skoleområdet Skjern Hovedgaard Skjern Kirke og det gamle mejeri ) Skjern området omfatter

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Udviklingsplan for Hover-Torsted

Udviklingsplan for Hover-Torsted Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014 Indholdsfortegnelse Udviklingsplan for Hover-Torsted 2009-2014... 1 Historie:... 3 - Hover, sognet ved åen... 3 - Torsted, sognet ved skoven... 3 Analyse:...

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN

vejrumbro.dk ÅRETS LOKALOMRÅDE 2015 INDSTILLING TIL KONKURRENCEN Lokalområde der søger VEJRUMBRO d. 24 August 2015 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse Telefon: Mail: Hvorfor skal jeres område vinde konkurrencen? Foreningerne i Vejrumbro har tidligere

Læs mere

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013

Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 Starup - Tofterup 22. TOFTERUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Kulturarvsstien I visionsplanen arbejdes med anlæggelse af stier, der opfordrer til bevægelse og motion. Der skal bl.a. anlægges stier

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Masterplan for udviklingen af landsbyerne

Masterplan for udviklingen af landsbyerne Masterplan for udviklingen af landsbyerne Ødis, Ødis Bramdrup og Fovslet Sogneforeningen, Tænketanken ØSU og andre interessenter 2015 Vi ønsker: Muligheder for udstykning af byggegrunde på Skolebakken

Læs mere

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen

Fællesskabelse i et samfund i forandring. Bjarne Ibsen Fællesskabelse i et samfund i forandring Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn

Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Til Borgerne i Nr. Kollund og omegn Det er nu blevet en tradition i borgerforeningen, at bestyrelsen en gang om året ca. Midt mellem to generalforsamlinger omdeler folderen Midtvejsnyt. Midtvejsnyt orientere

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer

Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup Gods, Performance Art og Videncenter for Landbrug og Fødevarer Bramstrup dannede rammen om det andet inspirationsarrangement i udviklingsforløbet Hjerteblod og Bundlinje. Overskriften for arrangementet

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

PROGRAM Kl Velkomst v/ udviklingschef Peter Donslund Kl Om forsøgsprojektet oplæg til debat

PROGRAM Kl Velkomst v/ udviklingschef Peter Donslund Kl Om forsøgsprojektet oplæg til debat PROGRAM Kl. 17.00 Velkomst v/ udviklingschef Peter Donslund Kl. 17.10 Om forsøgsprojektet oplæg til debat v/ arkitekt MAA Christel Ebsen, BNBY, Birk Nielsen Byfornyelse Kl. 17.30 Om landsbyernes rolle

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere