Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland"

Transkript

1 Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland hvem er vi hvad kan vi hvad vil vi 2007 Landsbyplan 1 Faster, Astrup og Ejstrup

2 Indhold Forord Forord 2 Indledning 3 Lokalområdet set udefra 4 Områdets kulturhistorie 9 Større gennemførte projekter 10 Aktiv Faster 13 Fremtidsværkstedet 15 Erhvervsgruppen 18 Plejehjemsgruppen 16 Naturgruppen 18 Byfornyelsesgruppen 20 Aktivitetsgruppen 23 Marketingsgruppen 25 Lokalområdets og kommunes Strategiplan 26 Afslutning 27 Kontaktpersoner 28 Aktiv Faster har iværksat tilblivelse af en landsbyplan for Faster/Astrup/Ejstrup og opland med følgende begrundelse: Vi ønsker at fastholde og synliggøre de mange positive tiltag, der i disse år blomstrer op blandt landdistriktets græsrødder Vi ønsker en fortsat udvikling af de mange ideer, der blev fremlagt på Fremtidsværkstedet den 24. marts 2007 Vi ønsker en fortsat dialog over havehækkene, således at den ene idé føder den næste Vi ønsker, at de enkelte projekter figurerer som en brik i en helhed; Et område i trivsel Fra Ringkøbing-Skjern Museum har vi haft hjælp af Per Lunde Lauridsen. Vores eget Lokalarkiv har bidraget med stof til den lokale kulturarv. Fremtidsværkstedets arbejdsgrupper har hver især formuleret deres projekter. Der har således været mange medforfattere på dette projekt. Vi er mange, der i et sådant projekt er amatører, men det behøver begejstringen og resultatet ikke at være ringere af. Aktiv Faster vil gerne sige tak til alle skribenterne. Det er vort primære mål, at Landsbyplanen kan give et godt overblik over: hvem er vi hvad kan vi hvad vil vi Landsbyplan 2 Faster, Astrup og Ejstrup

3 Indledning Faster Sogn ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og består af landsbycentret Astrup, landsbyerne Ejstrup og Faster med tilsammen godt 950 indbyggere. Derudover er der et fuldt opdyrket landbrugsområde med enkelte skovområder. Faster Skole er fra 1966 og er en sammenlægning af sognets tre små landsbyskoler. Skolen har otte klasser (0. til 7. kl.) med i alt 130 elever. Efter 7. klasse henvises eleverne til en af skolerne i Skjern by. Skolens struktur og undervisningsform er gennem de forløbne godt 40 år udviklet fra traditionel klasseopdeling og udelukkende klasseundervisning til aldersopdelt helhedsskole med undervisningsstruktur i grupper, hold eller klasser afhængigt af undervisningens indhold. Børnehaven Mariehønen ligger ved siden af skolen og omfatter både børnehave og skolefritidsordning med i alt 65 børn. I 2005 blev skole og børnehave sammenlagt til en fællesinstitution med skoleinspektøren som leder. Der er ingen vuggestue i området, men pasning af småbørn varetages af en velorganiseret kommunal dagpleje, som benytter skolens gymnastikafdeling én formiddag om ugen. I alt er der ca. 450 husstande i Faster Sogn. Astrup Ca. 125 husstande Købmand (andelshaver) Selvstændigt andelshaver pengeinstitut Købmand Fodspecialist Tømrer Smed Murere Foderstof Forsamlingshus (Missionshus) Frisør Trykkeri Ejstrup Ejstrup Ca. 15 husstande Frisør Kommunal service: Faster ca. 45 husstande Plejehjem Kirke Forsamlingshus Skole Børnehave Dagpleje Skolefritidsordning Tandpleje (Bissebussen) Bogbus 9 afgange pr. dag med lokalbus Genbrugsplads Plejehjem (nedlægges i 2008) Landsbyplan 3 Faster, Astrup og Ejstrup

4 Lokalområdet set udefra Faster Andelsmejeri et unikt kulturmiljø med attraktive rammer for landsbyudvikling (Skrevet af Per Lunde Lauridsen, Ringkøbing- Skjern Museum) Foreninger og landsbyudvikling Projektet Faster Andelsmejeri er et entydigt eksempel på den stærke foreningstradition, som findes i Faster sogn. Borgerne i området Faster- Astrup-Ejstrup har gennem en lang årrække vist vilje og evner til sammen at løfte krævende opgaver i fællesskab. Målsætningen har altid været at forbedre levevilkårene for alle i fællesskabet. Faster-området besidder en stærk fælles identitet som medvirker til at gøre lokalområdet attraktivt og et sted med mod og optimisme i forhold til fremtiden. Evnen til at engagere sig i at udvikle landsbyens tilbud ses senest i det aktivitetshus, som borgerne både indsamlede penge til, og tog del i at opføre. Foreningskulturen står meget stærkt i området, og med landsbysamfundenes ændrede erhvervsmæssige strukturer vil netop foreningstraditionerne spille en endnu mere afgørende rolle i fremtidens udviklingsproces. Denne foreningskultur har sin rod i andelskulturen. Andelsmejerierne grundlagde landbrugets andelsbevægelse, og omkring mejerierne opbyggedes gennem årene en særlig foreningskultur, der satte sig dybe spor i lokalsamfundet. Andelsmejeriet repræsenterer fysisk de vigtige sociale og kulturelle ressourcer som findes i landsbysamfund ikke mindst i Faster sogn. Landdistrikterne er ved at udvikle en ny andelsbevægelse for derigennem at løfte opgaver i fællesskab, både for at skabe nye produktionsenheder, men også for at skabe attraktive bosteder. Projektet Faster An- delsmejeri er et symbol på denne nye tilgang til lokal landdistriktsudvikling. Hvor Aktivitetshuset repræsenterer denne tilgang på det idræts- og foreningsmæssige område vil Faster Andelsmejeri fungere som det konkrete symbol på det erhvervsmæssige område. Andelsmejerierne var i tallet rugekasse for udviklingen af andelstankegangen og en ny form for foreningskultur. I dag og i fremtiden vil Faster Andelsmejeri fungere som rugekasse for revitaliseringen af en moderne form for andelstankegang og foreningsbåret erhvervsudvikling. Faster-Astrup-Ejstrup området og dets borgere har viljen, erfaringerne samt de organisatoriske og sociale forudsætninger for netop at være stedet for denne udvikling. Andelstanken og de vestjyske landsbyer Globaliseringen har været anledning til mange ændringer i nutidens samfund. Men globaliseringen er ikke et nyt fænomen. I 1800-tallets slutning betød en markant øget mobilitet på verdenshavene, at det globale marked fik stor indvirkning på det danske samfund. Korn fra Rusland og USA kunne transporteres til Danmark billigere end de danske bønder kunne producere disse afgrøder. De vestjyske bønder var de første til at tænke i nye baner, og oprettelsen af Hjedding Mejeri i 1882 var begyndelsen til en kæmpe samfundsmæssig omvæltning. I Vestjylland fandt man førhen ikke landsbyer som i det øvrige Danmark, men i tilknytning til mejerierne op- Landsbyplan 4 Faster, Astrup og Ejstrup

5 stod mange af de landsbysamfund, som i dag ses i det vestjyske landskab. Andelsmejerierne var den væsentligste faktor for udviklingen af de vestjyske landsbyer som økonomiske enheder. I dag betyder mobilitet og globalisering også ændringer for landsbyerne, og i Faster-Astrup- Ejstrup har andelsmejeriet endnu engang mulighed for at få afgørende betydning for den fremtidige landsbyudvikling. Andelsmejeriet har i et århundrede været det danske landbrugs symbolbyggeri nummer ét, fordi mejeriet repræsenterede evnen til selv at løfte de udfordringer, som globaliseringen bød landbosamfundet. Mejeriet i Faster startede tre år efter det første i Hjedding og fungerede som et mønstermejeri helt til 1990erne. Mejeriet har haft grundlæggende betydning for udviklingen af Fasterområdet og vil derfor også i fremtiden fungere som en symbolbygning for lokalområdets evne til selv at løfte nye udfordringer. E. V. Lind formgiver af et fantastisk kulturmiljø Faster Andelsmejeri er et meget flot eksempel på det klassiske danske mejeri. Siden 1880erne har andelsmejerierne haft forskellige arkitektoniske udtryk, men den absolut mest karakteristiske og dominerende form blev udviklet i begyndelsen af 1900-tallet, hvor dansk landbrug havde sin storhedstid. Gårdmandskulturen havde sin kulmination og velmagtsdage og ønskede at vise landbrugets betydning og opnå den respekt, man mente, var berettiget. Bondekulturen havde i denne periode det mentale, æstetiske og økonomiske overskud til at skabe det klassiske mejeri samt bygninger af høj arkitektonisk værdi. I Faster kom dette til udtryk i 1933, da man fik arkitekt E. V. Lind til at udarbejde en plan for et imposant mønstermejeri. Arkitekt Lind er utvivlsomt den arkitekt, som fik størst betydning for udvikling af de danske andelsmejeriers formsprog. Lind var dedikeret til landbrugets byggeri og tegnede over 250 mejerier, hvoraf mange blev opført i Vestjylland. Faster Andelsmejeri blev opført i stilen Bedre Byggeskik, som oprindeligt tog sin inspiration fra de gedigne vestjyske klitgårde. Bedre Byggeskiktraditionen havde som ambition at sætte fokus på kvalitetsbyggeri. Med Faster Andelsmejeri havde Lind skabt det ultimative mejeri i Bedre Byggeskiktraditionen. Mejeriet er et fuldstændigt anlæg, hvor mejeribestyrerbolig, vognport og mejeri sammen skaber en fantastisk helhed. I sin samtid blev Faster Andelsmejeri opfattet som det ypperste ja nærmest et ideal af et dansk andelsmejeri. Mejeri- Landsbyplan 5 Faster, Astrup og Ejstrup

6 anlægget udgør et unikt kulturmiljø af høj bevaringsmæssig såvel som identitetsmæssig værdi. Mejerierne som kulturarv er dårligt repræsenteret i arkitekturhistorien på trods af deres afgørende betydning for udviklingen af landbrugssamfundets egen moderne arkitektur og byggeskik. Mejeriernes bygningshistoriske tradition fortjener mere bevågenhed. Linds Faster Andelsmejeri er en oplagt bygning at tildele den anerkendelse, som et anlæg af den arkitektoniske, kulturhistoriske samt kulturmiljømæssige værdi fortjener. Faster Andelsmejeri oplevelsesøkonomi og erhvervsudvikling Landsbyerne Faster-Astrup-Ejstrup ligger i den store Ringkøbing-Skjern kommune, som er udpeget til Super-Helårs Turistdestination af VisitDenmark, fordi området er en af de allerstørste turistdestinationer i Danmark. Skjern Å-dalen er udvalgt til at være én af de første danske nationalparker, hvor natur- og kulturhistorien får særlig bevågenhed. Området er ligeledes Danmarks største landdistriktskommune, hvor man vil arbejde målrettet mod at skabe flere attraktive bosteder for at modvirke en stagnation i befolkningstilvæksten. der menes et center med forskellige oplevelsesmuligheder nærmest som en landsby-basar. Lokalerne er indrettet til fødevareproduktion og er derfor oplagt at bruge til produktion og præsentation af smagsoplevelser. Forbrugerne har en voksende bevidsthed om fødevareproduktion, økologi, kvalitets- og nicheproduktion. Der er planer om at placere den lokale dagligvarebutik samt en frugtvirksomhed/mosteri i dele af mejeriet. En oplagt idé er ligeledes at lave et mikromejeri i lokalerne, hvor der kunne produceres mejeriprodukter, eller et formidlingsmejeri, hvor gæster kunne komme og lære om produktion af mejeriprodukter f.eks. flødeis eller smør. Projektet med Faster Andelsmejeri som oplevelsesmejeri kunne koordineres med nabolandsbyen Rækker Mølle og dets bryghus samt Videncenter for Fødevareudvikling i Holstebro. Faster Andelsmejeri er placeret lige ved hovedvejen mellem Videbæk og Skjern og har derfor gode En væsentlig del af udviklingen af lokalområdet i Faster-Astrup-Ejstrup vil tage udgangspunkt i at udnytte den øgede efterspørgsel efter oplevelser som befolkningen både i byerne såvel som på landet efterspørger. Her spiller turisme, oplevelsesøkonomi og naturens ressourcer en vigtig rolle. Den øgede mobilitet, som i 1900-tallet drænede landsbyerne for funktioner og erhverv, fordi det blev nemt at handle og arbejde i byerne, gør det ligeledes muligt at få turister og kunder til at tage til en landsby hvis vel at mærke de oplevelsestilbud, som landsbyen kan præstere, er spændende og attraktive. Faster Andelsmejeri er beliggende i det danske mejeriland hvor Arla driver fire mejerier: Nr. Vium Mejeri, Troldhede Mejeri, Danmarks Protein samt Arinco med en samlet beskæftigelse på hen ved ansatte. Et område, som ikke ligger langt fra Hjedding, hvor historien begyndte, og hvor mejeriet i dag fungerer som museum. Faster Andelsmejeri har de rette rammer til at kunne rumme en lang række spændende oplevelser under temaet: Faster Oplevelsesmejeri. Med oplevelsesmejeri kan Landsbyplan 6 Faster, Astrup og Ejstrup

7 infrastrukturelle forhold. Placeringen betyder også, at bygningen ses af alle forbipasserende. Projektet med at skabe en ny form for oplevelsescenter som fundament for en erhvervsudvikling på nye præmisser, som videns- og oplevelsessamfundet fordrer, får således en ideel placering. Landsbyens kulturmiljø et attraktivt bosted Bygningerne og anlægget, som tilsammen skaber Faster Andelsmejeri, er det væsentligste kulturmiljø i landsbyen Astrup. Anlægget er helstøbt, og byggeskikken er klassisk således, at forbipasserende umiddelbart vil genkende bygningen som et mejeri. Lige overfor mejeriet er Faster Andelskasse placeret, som i samme andelstradition udgør en væsentlig del af landsbyens kulturarv. Genetableringen af mejeriet som et mødested og rugekasse for erhvervsudviklingen i landsbyen vil medvirke til at bevare en utrolig betydningsfuld del af landsbyens kulturmiljø. Faster Andelsmejeri er perlen blandt landsbyens bygninger og er medvirkende til at skabe landsbyens udtryk. En landsbys kulturmiljø, med dets karakteristiske elementer, som findes på stedet, er et godt udgangspunkt for at sælge landsbyen til tilrejsende og tilflyttere. Et grundlæggende formål med projektet er at medvirke til en positiv fremtidig bosætning. Målet er at skabe en fortsat dynamik i landsbyen samt at skabe aktiviteter og en bygning, som tydeliggør alle de muligheder og attraktive tiltag, som finder sted netop i Faster-Astrup-Ejstrup området. Faster Andelsmejeri har alle forudsætningerne for at danne de perfekte rammer om en positiv udvikling i landsbyen og derigennem bevare et kulturmiljø og en bygning af høj bevarelsesmæssig værdi. Landsbyplan 7 Faster, Astrup og Ejstrup

8 Astrup viser vejen (Lederen i Ringkøbing Amts Dagblad 26. maj 2007 ) Landsbyerne i Ringkøbing-Skjern Kommune må kæmpe ekstra hårdt for at overleve. Borgerne i de mindre byer får nemlig ikke givet noget ved dørene, men må ofre både arbejdskraft og egne økonomiske midler for at få noget op at stå, der kan sikre udvikling og overlevelse. I mange landsbyer i den udstrakte kommune er ideerne mange og offervilligheden stor, men nævnes skal dog en enkelt by og sogn, nemlig Astrup i Faster Sogn. Her afløser det ene initiativ det andet, og de 900 beboere i sognet viser et enestående sammenhold. For en halv snes år siden blev brugsen nedlagt, og købmanden ville holde op. Der blev dannet et andelsselskab, som førte købmandsbutikken videre. Den lever i bedste velgående og savner plads. I fem år arbejdede borgerne på at få bygget et aktivitetshus i forbindelse med Faster Skole. Det lykkedes at skaffe 7,5 millioner kroner til huset. Heraf samlede gruppen selv knap tre millioner kroner ind hos de 900 borgere. Huset er centrum for hele sognet - og kaldes med rette byens torv. Uden aktivitetshuset var skolen ganske givet lukningstruet. For få år siden overraskede Astrup igen, da byens handlende og håndværkere arrangerede open by night. Tusinder af mennesker flokkedes i den lille by og blev forbavset over, hvor mange aktiviteter der virkelig findes. Aktiv Faster er en paraplyorganisation, der ikke alene driver aktivitetshuset, men også har en samlende funktion i forhold til Astrups rige foreningsliv. Nu har de aktive folk i Astrup netop fået vejret efter Herkules-indsatsen i forbindelse med Aktivitetshuset. Og så går de atter i gang. Tre borgere har erhvervet det nedlagte mejeri med 2500 kvadratmeter erhvervsareal under tag. Bygningerne skal overdrages til en forening, og så skal de ellers være centrum for ny erhvervsudvikling. Købmanden savner plads og flytter dertil, men der indrettes også ciderbryggeri og meget andet. I april besluttede Ringkøbing-Skjern Byråd at lukke De gamles Hjem i Faster. Det fik Aktiv Faster på banen, og der blev indkaldt til et Fremtidsværksted. En række arbejdsgrupper blev nedsat, som skal forme fremtidens Astrup og finde anvendelsesmuligheder for plejehjemmet. Det er således driftige folk i den vestjyske landsby, der heldigvis nægter at se deres by dø. Landsbyplan 8 Faster, Astrup og Ejstrup

9 Områdets kulturhistorie Faster sogn var kommunalt fælles med Borris Sogn frem til 1933, hvorefter det var selvstændigt indtil kommunalreformen i 1970, hvor det blev en del af Skjern Kommune nu Ringkøbing Skjern kommune. Kirken, der er fra omkring år 1100, ligger på det sydlige højdedrag, som kan ses vidt omkring. Lidt nord for kirken lå Annekskirkegården, hvor ejeren fra 1867 til 1889 havde næringsbevis til købmands- og brændevinhandel, han drev samtidig fragtkørsel. Gården er nu nedlagt, og jorden drives fra anden ejendom og bygningerne fjernet. Faster Kirkeby blev etableret omkring kirken. Her lå også den første skole i sognet. Skolen er nu nedlagt. Omkring 1900 kom der brugs- og foderstofforening, forsamlingshus, smed, tømrer, samt nogle mindre håndværk, hvilket nu alt sammen er nedlagt, på nær forsamlingshuset. Der blev bygget en del huse i byen, også de senere år, men udviklingen er nu nærmest flyttet til Astrup. Ved Fastergård blev der bygget et mejeri i 1885 (mejeriet er senere flyttet til Astrup). Astrup opstod omkring mølle, købmand og hotel i midten af 1880 og fremefter. Det skete på grund af, at de store hedearealer i den nordlige del i sognet blev opdyrket, en vældig udvikling med mange nye ejendomme, hvilket bevirkede, at der i Astrup by blev en opblomstring med en del butikker, smed, tømmerhandel, elværk, foderstof, dyrlæge, samt mejeri (flyttet hertil i 1933). Der er i de senere år bygget en del nye huse i byen, så den er stadig i udvikling. Senest har firmaet Øko-Tryk etableret sig med 20 medarbejdere. I Astrup blev der i 1890 bygget et forsamlingshus for hele sognet. Der kom dog på samme tid vækkelse til sognet, som medvirkede til at sognet nærmest delte sig i to. Den nordlige del, mest indre mission, lidt senere luthersk mission. Den søndre del, mest grundtvigsk præget. Først i 1900 blev der derfor bygget et forsamlingshus i Faster Kirkeby. Det blev brugt til skolen, foredrags-, ungdoms- og gymnastikforening samt til private fester. Der er en mindre bebyggelse i Ejstrup, som havde skole, foderstof- og dagligvarebutik, der nu er nedlagt. Der er ikke bygget noget i de senere år. Det kan til slut nævnes, at flere ejendomme nu er nedlagt og sammenlagt til større enheder. Nogle bygninger er nedrevet, andre renoveret til beboelse. Der er også flere hobbylandbrug. Landsbyplan 9 Faster, Astrup og Ejstrup

10 Større gennemførte projekter Aktivitetshuset Som udløber af et fremtidsværksted, som afholdtes i 1995, oprettedes flere arbejdsgrupper. En af grupperne skulle arbejde på at få oprettet en idræts- og gymnastikhal ved skolen. Arbejdsgruppen stødte på mange problemer, og det egentlige planlægningsarbejde kunne ikke komme i gang før sidst i 90erne. Arbejdet med planlægning og opførelse af huset tog godt fem år, og Aktivitetshuset kunne indvies i forsommeren Huset er opført af håndværksfirmaer samt lokal frivillig arbejdskraft. Det har kostet godt syv millioner kr. Det er finansieret ved lokal indsamling, tilskud fra fonde og foreninger samt kommunalt tilskud og lån. Det kommunale lån er på knap én million kr. Aktivitetshuset er på kvm. og indeholder minihal med scene samt mødelokaler, kontor, køkken og birum. Huset, som er sammenbygget med skolen, er overdraget til kommunen og er således en del af skolen, men det bestyres og administreres af den lokale forening Aktiv Faster. Rengøring og vedligeholdelse, såvel inde som ude, varetages af lokale frivillige grupper. Trekanten I forbindelse med anlæg af ekstra fodboldbane har børnehave, skole og Aktiv Faster i samarbejde lavet et anlæg med beplantning, legeplads og byting. Pladsen, benævnt Trekanten, blev indviet i august Kælkebakke og Garden Pulling bane Ved Sportsugen i 2002 var ét af arrangementerne en opvisning med Garden Tractor Pulling, som fandt sted på byggegrundene på Pilevænget. Heraf opstod ideen om at lave en egentlig bane til Garden Pulling. Dette medfødte ideen om at kombinere med en stor kælkebakke, hvor afløbsbanen skulle fungere som Garden Pulling-bane. Efter adskillige skitser og forhandlinger med de parter, som projektet ville berøre, lykkedes det. Projektet blev budgetteret til kr. Sogneforeningens midler hertil var begrænsede, men kommunen bidrog med kr. Dermed var der kun én vej, hvis projektet skulle realiseres: Et betydeligt frivilligt arbejde med transport af min kbm. jord og ler, anlæg af bane og kælkebakke og fjernelse af gammel kælkebakke. Garden Pulling-banen blev indviet med en DM-afdeling i DGTP i 2003, mens kælkebakken desværre kun har været anvendt i ganske korte perioder de følgende år ikke af mangel på interesse men mangel på sne. Landsbyplan 10 Faster, Astrup og Ejstrup

11 Astrup Købmandshandel Da Astrup Brugsforening meddelte, at den ville lukke 1. oktober 1992, opstod tanken om at samle brugs- og købmandsforretning til én butik. Størsteparten af Sogneforeningens parkanlæg på Stensbovej bag brugsforeningens ejendom var tidligere solgt til bygmester Holger Madsen, der efterfølgende opførte 6 andelsboliger. Faster Sogneforening købte brugsforeningens ejendom pr. 1. januar 1993 og rev bygningen ned. Resten af sogneforeningens parkgrund blev sammen med brugsgrunden af kommunen anlagt med P-pladser, rasteplads og busholdeplads. Sideløbende med dette havde Faster Andelskasse forhandlet med købmandsparret Karen og Jeppe Jensen om overtagelse af deres forretning og ejendom. Da denne handel faldt på plads i april 1992 indkaldtes til borgermøde 3. juni 1992, hvor 90 borgere deltog. Foreningen Astrup Købmandshandel A.m.b.A. blev stiftet for overtagelse af Karen og Jeppes forretning og ejendom fra Andelskassen samt brugsens varelager. Mange borgere blev medlemmer af foreningen og tegnede sig med andele á kr. og der blev tegnet andelskapital for ca kr. inkl kr. fra Andelskassen. En butiksbestyrer blev ansat og butikken var i gang. Der har gennem årene været flere butiksbestyrere. Butikkens driftsresultater de første 8-10 år var ikke tilfredsstillende, men gennem de seneste år har omsætningen udviklet sig meget positivt og samtidig ikke mindst stigende nettooverskud. Situationen i dag er, at butikken har pladsproblemer både inde og ude, hvorfor der ses betydelige muligheder ved at flytte butikken til det tidligere Faster Andelsmejeri. Her er mulighed for betydeligt mere plads både inden- og udendørs, gode tilkørselsforhold og P-muligheder, samt mulighed for forøgelse af omsætning og indtjening med Foreningen Faster Andelsmejeris planer om etablering af benzintankanlæg. Landsbyplan 11 Faster, Astrup og Ejstrup

12 Alternative løsninger Lokalområdet har ved flere lejligheder vist kreativitet og alternative løsningsmuligheder. Indførelsen af helhedsskolen var et ønske om at tænke anderledes og bruge ressourcer mere fornuftigt. Udgifter til buskørsel og Skolefritidsordning blev konverteret om til undervisning et kvalitetsløft. Vi har således gode erfaringer med kreative løsninger og ønsker derfor fortsat udvikling i denne retning. Ønsker kommunen at afprøve nye ideer og driftsformer vil vi som udgangspunkt være meget positivt indstillet. Aktivitetshuset er en krydsning mellem en kommunal ejet bygning og en selvejende institution. Vi har en bestyrelse, der står for driften, men bygningen ejes af Ringkøbing-Skjern Kommune. For os en god og anderledes løsning. Landsbyplan 12 Faster, Astrup og Ejstrup

13 Aktiv Faster Aktiv Faster er en paraplyforening for borgere, institutioner og foreninger i lokalområdet omkring Astrup. Bestyrelsen består af 12 medlemmer (6 foreningsvalgte, 5 borgervalgte og Faster Skoles leder). Det er Aktiv Fasters formål at medvirke til lokalområdets fremme, til afholdelse af tværgående arrangementer samt at forestå driften af Aktivitetshuset i Astrup. Det er derfor Aktiv Fasters mission at medvirke til: at lokalområdet udvikles, så det står bedst muligt rustet til at møde kommende udfordringer at institutioner, klub- og foreningslivet har de bedste rammer at initiativ og handlekraft værdsættes og motiveres. Et treben er et stærkt fundament. Vores fundament hviler på skole, foreningsliv og initiativ. Faster Astrup Ejstrup Foreningsliv Skolen Initiativ Aktiv Fasters vision for lokalområdet er: - at borgerne oplever tryghed, fællesskab og trivsel Landsbyplan 13 Faster, Astrup og Ejstrup

14 Fremtidsværkstedet For 12 år siden afholdt Faster Sogneforening (nu Aktiv Faster) et fremtidsværksted. Mange af de ideer og tiltag, der dengang blev iværksat, er nu realiseret. Disse tiltag har haft afgørende betydning for vort lokalområdes status i dag. Da stilstand er tilbagegang, er Aktiv Faster af den holdning, at der fortsat skal tænkes fremad. Vi har derfor afholdt et fremtidsværkssted i marts 2007 med stor succes. 80 borgere deltog i et aktivt workshopforum, hvor mange nye ideer og forslag så dagens lys. Seks arbejdsgrupper blev nedsat for at videreudvikle ideerne. Aktiv Faster står som den overordnede tovholder. Der afholdes jævnligt borgermøder, hvor der gøres status. Der er en meget høj arbejdsmoral i grupperne, og flere initiativer er allerede iværksat. Mange familier har travet vejkanterne tynde for at samle affald. Foreningen Faster Andelsmejeri er blevet oprettet. Foreningen har købt det gamle flotte andelsmejeri med det formål at sikre en del af den lokale kulturarv og gøre stedet til et af området, nye handelsog trivselscentre. Stisystemer undersøges og kortlægges, blot for at nævne nogle at de aktuelle initiativer. Se mere om gruppernes aktiviteter på I de følgende afsnit er der en status fra de enkelte arbejdsgrupper. Fokusområder Efter fremtidsværkstedet arbejdes der med nogle prioriterede fokusområder, hvor der er nedsat følgende arbejdsgrupper: Erhverv Byfornyelse Aktiviteter Plejehjem Natur Marketing Landsbyplan 14 Faster, Astrup og Ejstrup

15 Erhvervsgruppen Erhvervsgruppen arbejder med at omdanne det tidligere Faster Mejeri i Astrup til en center til et center med købmand, specialbutikker, udstillingsgalleri, welnessafdeling, salg af økoprodukter, arbejdende besøgsmejeri, æblemosteri, benzintankanlæg, truck-stop (rasteplads for lastvogne) og værksteder for unge. Arbejdsgruppens 11 medlemmer har haft nogle meget travle måneder med ugentlige møder, åbent hus arrangement og mange store og små reparationer af ejendommen. Ultimo august 2007 har gruppen: etableret en almennyttig forening "Faster Andelsmejeri" og købt Faster Andelsmejeri pr. 1. maj 2007 indgået foreløbig aftale med Astrup Købmandshandel om, at butikken som noget af det første skal flytte ind i hovedbygningen i en arkitektkonkurrence er arkitekt Claus Bødtker, Ringkøbing udvalgt til at udarbejde renoverings- og ombygningsplan for dele af ejendommen fra opførelsesåret 1934 indgået flerårig udlejning af kølerum til Højvang Frugtplantage til opbevaring af deres frugt samt deres koncept firmafrugt, hvor de ugentligt leverer frugt til ca. 100 firmaer begyndt at føre ejendommens facade tilbage til det oprindelige udseende fra På sigt: færdiggørelse af tegninger og beskrivelser af 1. etape til udførelse over 1-2 år (forplads, renovering af facade, indretning af hovedbygning og tankanlæg) formulere og definere 2. etape til udførelse indenfor 3 5 år omfattende bygninger opført efter 1934 (lager og kølerum) formulere og definere 3. etape til udførelse i løbet af 5 10 år omfattende udenomsarealer og evt. yderligere arealer Indsendelse af ansøgninger til fonde snarest muligt med førnævnte 3 etaper Indgåelse af aftale med benzinselskab om opførelse af tankanlæg undersøge mulighed for etablering af æblemosteri i samarbejde med Højvang Frugtplantage og evt. andre frugtplantager afklare med Arla om muligheder for etablering af oplevelsesmejeri. Landsbyplan 15 Faster, Astrup og Ejstrup

16 Plejehjemsgruppen Områdets plejehjem De Gamles Hjem, beliggende i Faster by, er af kommunen besluttet nedlagt fra august Hjemmet har 15 nyindrettede plejehjemspladser og én aflastningsplads. Områdets befolkning ønsker, at det velholdte bygningskompleks fortsat skal rumme et aktiv for Faster sogn. På Fremtidsværkstedet i marts 2007 fremkom adskillige forslag til udnyttelse af bygningerne, og der er nedsat en gruppe til det videre arbejde med forslagene. Gruppen har otte medlemmer og arbejder hen mod at fremkomme med endelig forslag om overtagelse og udnyttelse af bygningerne inden udgangen af Gruppen arbejder med følgende muligheder for anvendelse af Plejehjemmet: Friplejehjem Hospice Sognelokaler Bosted for psykisk handicappede Livsstilscenter Kollegium og undervisning for den grønne erhvervsskole (Borris Landbrugsskole) Den Grønne Erhvervsskole i plejehjemmet Den Grønne Erhvervsskole er et tilbud om uddannelse til unge mellem 17 og 25 år, som ikke magter at følge de eksisterende tilbud om uddannelse på eksempelvis tekniske skoler og traditionelle landbrugsskoler. Skolen er en afdeling under Borris Landbrugsskole og uddanner unge til arbejdsmarkedet, med udgangspunkt i den enkeltes behov. For at kunne imødegå de forskellige behov, udvikler vi løbende vores tilbud og i den forbindelse har vi startet en køkkenlinje og en murer/tømrer afdeling. Eleverne er i virksomhedspraktik undervejs i forløbet, for derigennem at få et kendskab til arbejdsmarkedet og mulige fremtidige jobs. Uddannelsen varer fra 2-3 år med hovedvægten på indlæring gennem en praktisk orienteret undervisningsform. I forbindelse med lukningen af De Gamles Hjem i Faster, er der overvejelser i gang om en eventuel overtagelse af hjemmet. Hvis det falder på plads, vil der blive tale om at flytte Den Grønne Erhvervsskole til Faster, med fortsat undervisning på landbrugsskolen. Landsbyplan 16 Faster, Astrup og Ejstrup

17 Visioner Den Grønne Erhvervsskole skal udvikles til Uddannelses Center Vestjylland og være kendt for at give unge med indlæringsvanskeligheder en uddannelse. Skolen skal have et tæt samarbejde med lokalsamfundet til gavn for både elever, medarbejdere og lokalbefolkning. Der skal være et bredt udvalg af uddannelsestilbud, så den enkelte elevs ønsker kan tilgodeses. Her tænkes på gartnerlinje med tilhørende elev virksomhed, murer/tømrer linje elev byg, som allerede er oprettet, køkkenlinje med eventuelt salg af hjemmelavede produkter og café, opførelse af væksthus med salg af blomster og planter osv. Kurser og foredrag på hjemmet i Faster, for alle interesserede Udvidelse af valgfag, aftenskole og andre aktiviteter for interesserede Evt. salg af egne produkter som grøntsager, frugt, brød gennem butik i Faster (gårdbutik) Hjælpe til ved lokale arrangementer, hvor elever serverer, laver smørrebrød eller er med til borddækning eller lign. Et kerne område er samarbejdet med lokalområdet, idet det anses som værende meget vigtigt for vore elever at kunne begå sig blandt andre og blive en del af lokalsamfundet. Eleverne skal introduceres til og medvirke i foreningslivet og derigennem opnå nye bekendtskaber så skolen ikke bliver en lukket verden. Der skal være en meget åben og kommunikativ forbindelse til det område skolen er en del af og håber at kunne bidrage til et godt og udviklende lokalsamfund. Landsbyplan 17 Faster, Astrup og Ejstrup

18 Naturgruppen I 1942 begyndte man at grave brunkul i Ejstrup. Efter at gravemaskinerne er standset, har man med nyplantning skabt spændende ny natur midt i det flade landskab. I dag ligger Ejstrup kullejet som et helt lille svejtsisk landskab og er dermed blevet et yndet udflugtsmål. Andre steder i sognet er naturperlerne mere gemt for offentligheden. Det være, små bække med stryg, moseområder, hvor gårdene tidligere lå samt mergelgrave. Det er denne natur, naturgruppen gennem forskellige projekter ønsker at formidle og forskønne til glæde for lokalbefolkningen, men også for turisterne. Forårsrengøring Vi har sammen med Danmarks Naturfredningsforening arrangeret forårsrengøring i naturen, hvor vi samler skrald i vejkanten. Dette, håber vi, vil blive en årlig tilbagevendende begivenhed. Påskeliljer Da markedsføring og positiv omtale er vigtig, har vi besluttet, at det kunne være sjovt at blive kendt som påskeliljernes sogn. Det sogn man lige skal en tur igennem hvert forår for at se de mange påskeliljer. Ideen er at sætte påskeliljer i vejkanterne for på den måde at forskønne vores område. 1. etape af løgsætningen er gennemført i september Landsbyplan 18 Faster, Astrup og Ejstrup

19 Vandrestier Gruppens mest ambitiøse projekt er at anlægge vandrestier, så sognets naturperler bliver tilgængelige for alle. Da der skal søges penge og laves aftaler med lodsejere, inden selve anlægsarbejdet kan begynde, tror vi ikke, at disse stier bliver klar til indvielse før om 2-3 år. Til den tid håber vi så at have 3-4 nye vandrestier på plads. Vores lokalområde byder dog allerede på flere vandrestier og alternative ruter, så man undgår de meget befærdede veje. Gruppen vil som noget af det første arbejde på at få disse stier afmærket, så de bliver kendt for offentligheden. Trafiksikkerheden kunne øges markant, hvis der blev anlagt flere cykelstier. Normalt anlægges disse langs bestående vejnet. Vi kunne forestille os, at man brød med den praksis og anlage nye cykelstier som små grusveje og evt. i samarbejde med private lodsejere. Dermed fik man også alternativer til vandrestierne. Geocoaching I naturgruppen ønsker vi, at Faster sogn skal være med på noderne, derfor arbejder vi også på at komme med i Geocoaching, som er små skatte, der bliver gemt. Derefter skal de findes ved hjælp af GPS. Landsbyplan 19 Faster, Astrup og Ejstrup

20 Byfornyelsesgruppen Gruppens overordnede formål er, at sikre at området har attraktive boliger/grunde nok til at dække de forskellige behov som interesserede købere har f.eks. størrelses- og placeringsmæssigt. Herunder at den til enhver tid værende boligmasse, er tidssvarende og standsmæssig på et niveau, så området er attraktiv for sognets beboere og for tilflyttere. Da der er tale om privat ejendom, har vi ingen rettigheder til at opstille krav, men vi håber det har en afsmittende virkning, at der kommer fokus på hvordan ejendomme/boliger og udenoms arealer tager sig ud i sognebilledet. Boligforskønnelsespris En f.eks. årlig uddeling af en boligforskønnelses pris til boliger, bygninger, områder el. lign., som har gennemgået en positiv forandring. Det kan være alt lige fra oprydning mv. omkring boligen til større bygningsforbedringer. Formålet er at belønne en indsats for at gøre sognet attraktivt og pænt at bo i og attraktivt at bosætte sig i. For hver gang en bolig/grund gennemgår en forskønnelse bliver det nemmere at tiltrække interesserede til området. Bolig/lejlighedsbørs På Faster-Astrups hjemmeside oprettes en boligbørs, hvor man kan se oplysninger om planlagte salg, ønsker om køb og leje af boliger. Formålet er bl.a., at de som er interesseret i at bo i vores område, nemmere kan se mulighederne så vi undgår at de køber i et andet sogn eller by. Aktive senior-huse og nye huse på nye grunde Dette er et tiltag i erkendelse af, at sognets ca. 400 husstande i nogle tilfælde er for lidt til at vores område er bæredygtigt. Her tænkes på opretholdelse af de tilbud vi har i dag og bevarelse af f.eks. børnehave, skole og dagligvarebutik. Ikke bare bevarelse, men gerne styrket, så lukningstruet ikke er relevant. Nye boliger kunne være aktive senior-huse, tænkt som et projekt med 8-12 mindre, tæt byggede boliger med lille have. Et tilbud til de, som synes, at deres hus og have er blevet for stor, som sætter pris på fællesskab og tryghed, dog med mulighed for at lukke døren til sit eget. Udflytningen til disse boliger ville frigive andre boliger med plads til evt. børnefamilier. Aktive senior boliger kunne bygges på nyudstykkede grunde eller eksisterende. Landsbyplan 20 Faster, Astrup og Ejstrup

21 Nye huse på nye grunde, ville også øge antallet af husstande. Det kunne f.eks. være private udstykninger på naturskønne områder og storparceller. F.eks. i nærheden af Ejstrupsøerne eller ved Faster Bæk. Nyudstykninger øst for Lille Faster med udsigt mod Faster Bæk, ville give en begyndende mulighed for ad åre at få bygget Faster og Astrup sammen og måske i endnu nærmere fremtid, at få gode cykelmuligheder mellem Faster og Astrup. Forslag til to nye udstykningsområder: 1. Ved Faster bæk. Bækken opstemmes og der etableres en fiskesø Bag stadion mod syd. Begge steder storparaceller m2. Der etableres alternativ cykelsti. 1 Landsbyplan 21 Faster, Astrup og Ejstrup

22 Bredbånd I Faster- Astrup er der et lille udvalg, som kæmper for at få MidtVest Bredbånd til området. MidtVest Bredbånd har tilkendegivet, at de ønsker, at dette område, sammen med tre andre landsbyer, snarest får tilbud om at blive koblet på det hurtige og fremtidssikrede fibernet. Vi vil kæmpe for at få bredbånd til området hurtigst muligt, idet vi tror det er et af "lokkemidlerne" for bl.a. at få unge børnefamilier til at flytte til området. Vejnettet Lokalområdet gennemskæres af en trafikeret kommunevej (3.000 biler/døgn). Dette er en udfordring, der både giver positive muligheder og trafiksikkerhedsmæssige overvejelser. Det er oplagt at bruge de mange forbipasserende i markedsføringen af områdets tiltag og visioner. Mejeriprojektet og byforskønnelse er eksempler herpå. Et alternativ til TDC-nettet og MidtVest Bredbånd er Arrownet. Et trådløst system, som har sender i Borris og Skjern. Der kræves frit udsyn til senderne for at kunne modtage signaler. Landsbyplan 22 Faster, Astrup og Ejstrup

23 Aktivitetsgruppen Det nuværende foreningsliv har rødder tilbage til de første foreningsdannelser omkring 1870erne og 1880erne. Skytteforeningerne, som dengang var under dannelse, havde det primære formål at indøve våbenbrug med henblik på at forøge og forbedre landets forsvar. 1. februar 1892 blev Faster Skytte- og gymnastikforening stiftet, men da gymnastikpigerne først var færdige med at brodere foreningens fane i 1893, regnes dette for stiftelsesåret. Med tiden forsvandt interessen for skydning, hvilket endte med, at skytterne og gymnasterne gik hver til sit i I 1915 havde fodbolden så meget tag i de unge, at der måtte oprettes en ny forening Faster Boldklub af Boldklubben og gymnastikforeningen fusionerede i 1964 til det, vi kender i dag Faster Boldklub og Gymnastikforening (FBG). KFUM i Faster sogn startede i Lidt senere også KFUK. I mange år var piger og karle i hver deres forening, men blev senere slået sammen. I tiden omkring anden verdenskrig kom også KFUM spejderarbejdet i gang i sognet, og der har været aktiviteter siden. Ligeledes blev der taget fat på håndbold omkring Det er nu samlet i Rækker Mølle KFUM håndbold. Foreninger i Faster-Astrup-Ejstrup: Aktiv Faster Astrup Cykelklub Astrup KFUM & K Astrup Vandværk Borris-Faster Jagtforening Faster Andelsmejeri Faster Badminton Klub Faster Billardklub Faster Boldklub og Gymnastikforening Faster Forsamlingshus Faster Senior Klub Faster Sogns Højskole Indre Mission i Astrup KFUM Spejderne i Astrup Luthersk Mission i Astrup Menighedsrådet Mother Theresa Stikkeklub Ravens MC Moorland Vestjyllands Svæveflyveklub Landsbyplan 23 Faster, Astrup og Ejstrup

24 Foreningslivet er kernen til fællesskab. Her snakker man med naboerne og opfordrer dem til at komme og deltage i alt fra volleyball, gymnastik, badminton og fodbold til kroket og petanque. Det afgørende er ikke, om man er 5 år eller 87 år men, at man har lysten til at deltage i fællesskabet. Aktivitetshuset i Astrup er et samlingspunkt for området. Det er her der afholdes bestyrelses- og ledermøder, her hygger man sig efter en god fodboldkamp på stadion, og det er her, det årlige gavebanko afholdes, gymnastikopvisning osv. Et af områdets ressourcer er, at mange er villige til at give en hjælpende hånd med, når der er store projekter, der skal gennemføres. Vi har netop afholdt et fællesspisningsarrangement, hvor ALLE var velkomne. Hver især skulle medbringe mad til et fælles ta selv bord samt egen service og drikkevarer. Dette arrangement er blot et af mange nye tiltag i området. Aktivitetsgruppens formål er at sikre, at der fortsat er aktiviteter i Faster Sogn. Både for børn, unge og ældre. På tværs af foreninger, institutioner, organisationer mv. En gruppe er i gang med at planlægge ungdomsdiskotek. En anden gruppe har arrangeret et fremtidsværksted for unge mennesker. En tredje gruppe vil afholde sjov lørdag for aldersgruppen bh.kl 5.kl. Endvidere arbejdes der på at få et samarbejde med ungdomsskolen, således at der vil blive afholdt kurser her i lokalområdet. Landsbyplan 24 Faster, Astrup og Ejstrup

25 Marketingsgruppen Marketinggruppens første opgave har været at bistå ved udarbejdelsen af nærværende landsbyplan. Derudover vil der blive taget forskellige tiltag for at profilere området både internt i sognet, men også i hele Vestjylland. Vi vil blandt andet arbejde med: Vores historie - en "Faster bog" Info-stand om historien ved Ejstrupsøerne Byporte med info Velkomstfoldere til nye borgere Profilavis Endvidere skal der ske en koordinering af markedsføringsmæssige opgaver mellem de mange projekter og arrangementer i sognet. Blandt andet skal der udarbejdes en skabelon for annoncering af arrangementer mm. for alle aktiviteter i området. Landsbyplan 25 Faster, Astrup og Ejstrup

26 Lokalområdet og kommunens strategiplan Planstrategi 2007 for Ringkøbing- Skjern Kommune Kommunens planstrategi 2007 kan ses som et meget overordnet og generelt billede af fremtidens Ringkøbing-Skjern Kommune. På enkelte områder er den dog for konkret. Det udvidede landbysamfund er et nye begreb. Her foreslås, at flere lokalområder samles som én enhed kaldet Det udvidede landsbysamfund. I oplægget står der, at de udvidede landsbysamfund samler sig om at sikre de grundlæggende servicefunktioner, herunder mindst én underskole, børnepasning, ældreboliger mm. Den selvforsynende energi kommune Med de store vider og kyststrækninger finder vi det naturligt at satse på vedvarende energi. Her er landdistrikterne en vigtig medspiller. Opsætningen af vindmøller kan skabe frustrationer, med de nye forslag om kompensation til et lokalområde og en direkte støtte til enkelte udsatte lodsejere finder vi meget positivt. Der er ingen fremtid i at tvinge anbringelser igennem. Det økonomiske udbytte af vindmølleprojekter bør fordeles mere ligeligt mellem ejerne og møllernes daglige naboer. Vi opfatter dette som en trussel mod landsbyskolerne. Bliver Strategiplanen vedtaget med denne formulering vil det være lettere at få gennemført i en ny skolelukningsrunde. Vi foreslår, at man helt udelukker opremsningen af faciliteter, der som minimum skal forefindes. Helårsturisme Vi finder det positivt at sætte fokus på helårsturisme. Dette vil bl.a. medføre, at der skal findes nye attraktive turistmål store som små. Oplevelsesmejeriet kan på sigt blive et spændende sted for turister, evt. som led i fortællingen om mælkeproduktion, andelsbevægelsen, mejerivirksomhed, mosteri, nationalpark mm. Ruten for den nye Naturbus kunne udvides. Turisterne skal længere ind i landet og her kan vi også tilbyde udflugtsmål. Hangårds Have, Oplevelsesmejeri, et åbent landbrug og så videre til f.eks. Jyllands Minizoo. Vi vil arbejde for at den positive dialog, der allerede er til stede med kommunen, opretholdes og udbygges. Vi vil opfordre både private og foreninger til at tænke kreativt mht. at udnytte mulighederne i turisterhvervet. Landsbyplan 26 Faster, Astrup og Ejstrup

27 Afslutning Der kan opstilles mange parametre for at anskueliggøre om denne strategiplan har nogen positiv virkning for lokalområdet. Det har vi ikke valgt at gøre. Vi tror, at borgerne selv kan vurdere om udviklingen går i den rigtige retning og om strategiplanen har nogen indvirkning herpå. Ingen tvivl om, at mange af de tiltag, der blev taget ved det forrige fremtidsværksted, har gjort området mere attraktiv. Et bud på status i Faster Astrup Ejstrup området anno 2017 kunne se således ud: købmandsbutikken er flyttet og der ligger 2 nye andelsboliger på grunden et nyt butikscenter er under stadig udvikling i mejeriet et andelsmosteri er etableret og servicerer Jyllands frugtavlere et oplevelsesmejeri trækker mange turister købmandsbutikken serverer en let frokost for den handelsrejsende et EDB-firma og et reklamebureau holder til på 1. og 2. sal hovedgaden bliver kønnere år for år 6 nye storparceller er udstykket og erhvervet af børnefamilier der er etableret cykelstier mellem Faster og Astrup der er cykelstier til rundkørslen (Femvejen) jævnligt møder man folk på de nyanlagte vandrestier fællesspisnings-arrangementerne holder 10 års jubilæum De Gamles Hjem i Faster hedder nu Den Grønne Erhvervsskole Uddannelsescenter Vestjylland udvider med en ny kollegiefløj Ungdomsskolen har en satellit afdeling på Faster Skole Faster Skoles elevtal har været konstant stigende i de sidste 10 år Dette er landsbyudvikling i praksis! Stor tak til alle bidragydere og fortsat god arbejdslyst. Landsbyplan 27 Faster, Astrup og Ejstrup

28 Kontaktpersoner Områdets foreninger Aktiv Faster Jørgen Madsen Astrup Cykelklub Per Hindhede Astrup KFUM & K Tine Engrob Nielsen Astrup Vandværk Ejvind Kristensen Borris-Faster Jagtforening Benny Juhlsgaard Faster Andelsmejeri Poul Junge Faster Badminton Klub Søren Bubel Faster Billardklub Jens Aas Madsen Faster Boldklub og Gymnastikforening Anne-Kristine Jansen Faster Forsamlingshus Hardy Jensen Faster Senior Klub Ejvind Kristensen Faster Sogns Højskolen Ejvind Kristensen Indre Mission i Astrup Carsten Dyndegaard KFUM Spejderne i Astrup Karsten Hermansen Luthersk Mission i Astrup Carsten Schmidt Menighedsrådet Lene Larsen Mother Theresa Strikkeklub Gudrun Jacobsen Ravens MC Moorland Vestjyllands Svæveflyveklub Per Kousgaard Æ Bindelaug Niels Bakmann Fremtidsværkstedet Tovholder fremtidsværkstedet Jørgen Madsen Erhvervsgruppen Poul Junge Plejehjemsgruppen Johs. Aagaard Byfornyelsesgruppen Henning Kristensen Aktivitetsgruppen Anne-Kristine Jansen Naturgruppen Anna-Mette Jacobsen Marketingsgruppen Merete P. Bilberg Øvrige personer MidtVest Bredbånd Susanne Pedersen Landsbyplanen Redaktion Merete P. Bilberg Tak for hjælpen til Julian Gudmundsson, ØkoTryk for hjælp til opsætning af Landsbyplanen og Keld Vinther for de mange flotte billeder. Landsbyplan 28 Faster, Astrup og Ejstrup

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011

Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Referat af mødet Brainstorm muligheder Gudum Skole den 2. marts 2011 Initiativgruppen er Hanne Bjerre, Jan Stigård og Rikard Wang Pedersen. De 45 fremmødte repræsenterede Livsstilhøjskolen i Gudum, Udefriskolen

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP

Til Slagelse kommune april 2015-04-13 VISION BISSERUP 1 Til Slagelse kommune april 2015-04-13 OM AT GÅ SINE EGNE VEJE VISION BISSERUP I SLAGELSE KOMMUNEPLAN 2009 2020 i afsnittet De 100 landsbyer s.47 står følgende om Bisserup ( bilag 1): Citat: er et meget

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra borgermødet. Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra borgermødet Hvordan gør vi Glerup og opland til et bedre sted at bo? Glerup Samlingshus onsdag den 23. november 2005 1 25. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle de tanker

Læs mere

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde:

MERE GADEVANG. Konkrete forslag fra bordene sidste runde: MERE GADEVANG Konkrete forslag fra bordene sidste runde: Asylet som kulturhus: Byde ind med kommunikation, branding, hænder, pulsen Visualiserer, vi står last og brast i Gadevang Hjemmeside Byttebørn,

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Ansøgning til årets landsby 2014

Ansøgning til årets landsby 2014 Ansøgning til årets landsby 2014 Landsbyen Ølstrup ansøger hermed om at blive årets landsby. Det gør vi, fordi vi gennem de sidste par år har været igennem en proces, hvor vi har vendt stemningen fra kan

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet.

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. Tænketanken for Rødkærsbro og Omegn 8840 28.09.10. Sekr. Frede Hansen Nyt fra Tænketanken Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. 1. Fra Boligselskabet Sct. Jørgens Afdeling i

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

VI HAR DET HELE LIGE HER

VI HAR DET HELE LIGE HER studsgaardby.dk STUDSGÅRD facebook.com/studsgaardtonul VI HAR DET HELE LIGE HER DAGPLEJE BØRNEHAVE FRITIDSHJEM OG KLUB FRISKOLE GRØN BYDEL SPORTSPLADS MINIHAL IDRÆTSFORENING TOGSTATION NATUR BORGERFORENING

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION

FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - ET SOCIALØKONOMISK PROJEKT - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP VISION VISION UDKAST Landsbyerne Alken, Bjedstrup, Boes, Illerup og Svejstrup samt tilhørende opland, er et lokalområde med mange tilgængelige ressourcer og et socialt overskud. Vi erkender, at fremtidig udvikling

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Hvordan gør vi Skelund og opland til et bedre sted at bo? Skelund Midtpunkt søndag den 27. november 2005 21. november 2005 Nærværende idekatalog er et referat med alle

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING

BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING BORGMESTEREN Den 24.9.2013 BUDGETFORSLAG 2014 2. BEHANDLING I min tale til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet lagde jeg vægt på, at budgettet er et middel til at nå målet om en kommune som

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe

Vamdrup Jagtforening. Den nye skydebane. Projektmappe Vamdrup Jagtforening Den nye skydebane Projektmappe Øverst: Etape 1 da banen blev taget i brug Nederst: Etape 1 sommeren 2014 1 Denne mappe er en udførlig orientering om anlægningen af Vamdrup Jagtforenings

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

J O H A N S E N & B L I D D A L

J O H A N S E N & B L I D D A L A D V O K A T F I R M A E T J O H A N S E N & B L I D D A L Møderet for Højesteret Pr. e-mail Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Att.: Jeanette Jeppesen Paulex-advokater ApS (Binavn)

Læs mere