GT500 (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (F) MANUEL D UTILISATION (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GT500 (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (F) MANUEL D UTILISATION (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE"

Transkript

1 GT500 (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov D F NL N SF WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne for senere bruk. TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten DK E P I VIGTIGE OPLYSNINGER De bør læse dette før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per consultazione futura (E) MANUAL DE INSTRUCCIONES (P) INSTRUÇNÕES PARA O USO (I) ISTRUZIONI PER L USO

2 GB - CONTENTS 1. Operator Presence Control 2. Choke Control Lever 3. Upper Handle 4. Snorkel Filter 5. Cable Clip x 3 6. Handle Knob x 2 7. Washer x 2 8. Bolt x 2 9. Lower Handle 10. Hook Assembly 11. Fuel Tank Cap 12. Starting Handle 13. Retaining Clip x2 14. Pin x2 15. Rating Label 16. Warning Label 17. Spark Plug Lead 18. International Service Directory 19. Instruction Booklet 20. Guarantee Card ENGLISH PAGES (2-9) D - INHALT 1. Bedienerpräsenz- Kontrollvorrichtung 2. Chokeschalthebel 3. Oberer Griff 4. Schnorchelfilter 5. Kabelhalter x 3 6. Griffknopt x 2 7. Unterlegscheibe x 2 8. Bolzen x 2 9. Unterer Griff 10. Hakeneinheit 11. Tankkappe 12. Starterseil 13. Stifte x Sicherungsscheiben x Produkttypenschild 16. Warnetikett 17. Zündkerzenzuleitung 18. Internationales Kundendienstverzeichnis 19. Bedienungsanleitung 20. Garantiekarte DEUTSCHE SEITEN (10-17) F - TABLE DES MATIÈRES 1. Arceau de sécurité (CPO) (Contrôle de Présence de l Opérateur) 2. Manette de starter 3. Poignée supérieure 4. Filtre Schnorchel 5. Attache câble x 3 6. Bouton de Guidon x 2 7. Rondelle x 2 8. Boulons x 2 9. Guidon inferieur 10. Montage du crochet 11. Bouchon du réservoir d essence 12. Poignée de démarrage 13. Axes x Goupilles de fixation x Plaquette d identification 16. Etiquette d avertissement 17. Fil de bougie 18. Répertoire d entretien international 19. Manuel d instructions 20. Carte de garantie LES PAGES EN LANGUE FRANÇAISE (18-25) NL - INHOUD 1. Operator Presence Control (OPC of Veiligheids hendel) 2. Regelhendel choke 3. Bovenste duwboom 4. Snorkelfilter 5. Snoerklem x 3 6. Knop voor duwboom x 2 7. Ring x 2 8. Bout x 2 9. Onderstuk van duwboom 10. Haak 11. Dop voor benzinetank 12. Starthendel 13. Borgveren x Pennen x Productlabel 16. Waarschuwingsetiket 17. Bougiekabel 18. Internationale serviceadressen 19. Handboek 20. Garantiekaart NEDERLANDSE PAGINA S (26-33) N - INNHOLD I ESKEN 1. Start/Stopp bryter 2. Chokens kontrollspak 3. Øvre håndtak 4. Snorkefilter 5. Kabelklemme (3 stk) 6. Vingemutter (2 stk) 7. Skiver (2 stk) 8. Bolt (2 stk) 9. Nedre håndtak (2stk) 10. Krokmontering (Hakemontering) 11. Bensintanklokk 12. Starthåndtak/snor 13. Bolt (2 stk.) 14. Låseklips (2 stk.) 15. Typeetiketten 16. Advarselsetikett 17. Ledning/hette for tennplugg 18. Servicestasjons-liste 19. Bruksanvisning 20. Garantikort NORSKE SIDER (34-41) SF - SISÄLTÖ 1. Käynnistys/pysäytyskatkaisin 2. Ryypytyksen säätövipu 3. Ylävarsi 4. Snorkkelisuodatin 5. Johdon pidike x 3 6. Kahvan nuppi x 2 7. Pultin välirengas x 2 8. Pultti x 2 9. Alempi kahva 10. Koukku 11. Polttoainesäiliön korkki 12. Käynnistyskahva 13. Tapit x Sokka x Tuotteen arvokilpi 16. Varoitusnimike 17. Sytytystulpan johdin 18. Kansainvälinen Electrolux Outdoor Productshuoltohakemisto. 19. Käyttöohjeet 20. Takuukortti SUOMALAISET SIVUT (42-49) S - INNEHÅLL 1. Motorbromsbygel 2. Kontrollspak för choke 3. Övre handtag 4. Snorkelfilter 5. Kabelklämma x 3 6. Knopp för hantag x 2 7. Bricka x 2 8. Bult x 2 9. Nedre handtag 10. Hakenhet 11. Tanklock 12. Starthandtag 13. Låsklämma x Sprint x Identifieringsetikett 16. Varningsetikett 17. Tändkabel 18. Internationell servicekatalog 19. Instruktionsbok 20. Garantikort SVENSKA SIDOR (50-57) DK - INDHOLD 1. Start/stopkontakt 2. Chokerbetjeningsgreb 3. Øvre håndtag 4. Snorkefilter 5. Kabelklemme x 3 6. Håndtagsknop 7. Spændskive x 2 8. Bolt x 2 9. Nedre håndtag 10. Krogsamling 11. Benzindæksel 12. Starthåndtag 13. Monteringsclipsene x Tappene x Produktmærkat 16. Advarselsmœrkat 17. Tændrørsledning 18. International servicetelefonbog 19. Brugsvejledning 20. Garantibevis DANSKE SIDER(58-65) E - CONTENIDO 1. Interruptor de contacto 2. Palanca de control del estrangulador 3. Manillar superior 4. Filtro Snorkel 5. Grapa de cable x 3 6. Manija de empuñadura x 2 7. Arandela x 2 8. Perno x 2 9. Empuñadura inferior 10. Montaje del enganche 11. Tapa del tanque de combustibles 12. Manilla de arranque 13. Pasadores x Grapas de sujeción x Etiqueta indicadora del producto 16. Etiqueta de Advertencia 17. Cable de la bujía 18. Directorio de Servicio Internacional 19. Manual de Instrucciones 20. Tarjeta de garantía PAGINAS EN CASTELLANO (66-73) P - LEGENDA 1. Interruptor de Ligar/Desligar 2. Alavanca de Controlo da Válvula de Borboleta 3. Cabo Superior 4. Filtro do Tubo 5. Grampo do cabo 6. Maçaneta x 2 7. Arruela x 2 8. Cavilha x 2 9. Guiador inferior 10. Conjunto do Gancho 11. Tampa do Depósito de Combustível 12. Pega de Arranque 13. Pernos x Clips de fixação x Etiqueta de Especificações do Producto 16. Etiqueta de Aviso 17. Fio da vela de ignição 18. Lista de Assistência Internacional 19. Manual de Instruções 20. Cartão de garantia PÁGINAS PORTUGUESAS (74-81) I - NOMENCLATURA 1. Leva comando/controllo 2. Leva di comando starter 3. Manico superiore 4. Filtro di Tipo Snorkel 5. Morsetto per il cavo x 3 6. Manopola dell impugnatura x 2 7. Rondella x 2 8. Bullone x 2 9. Impugnatura inferiore 10. Gruppo gancio 11. Tappo serbatoio carburante 12. Maniglia di avviamento 13. Spinotti x Bloccaggio x Etichetta con dati prodotto 16. Etichetta di pericolo 17. Conduttore candela 18. Elenco centri assistenza internazionali 19. Manuale d istruzioni 20. Tagliando di garanzia ITALIANO (82-89)

3 1 (GB) (D) (F) (NL) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD (N) (SF) (S) (DK) KARTONGENS INNHOLD PAKETIN SISÄLTÖ FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD (E) (P) (I) CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS DE CARTONE A

4 58 Hvis denne plæneklipper ikke anvendes korrekt, kan den være farlig! Plæneklipperen kan forårsage alvorlige skader på brugeren og andre, og advarsler og sikkerhedsforeskrifter skal følges for at garantere rimelig sikkerhed og effektivitet ved brug af plæneklipperen. (DK) SIKKERHED Forklaring til symbolerne på GT500 Advarsel Læs brugsvejledningen omhyggeligt, så De lærer betjeningsgrebene og deres funktioner at kende. Hold altid plæneklipperen fladt på jorden, når De klipper græs. De kan risikere, at der kastes sten ud, hvis De vipper eller løfter plæneklipperen. Hold tilskuere væk. Klip ikke græs,mens der er andre, specielt børn eller kæledyr på det område, hvor græsset skal klippes. Stik aldrig tæer eller fingre ind under maskinen. Lad ikke hænder eller fødder komme i nærheden af en roterende kniv. Tag tændrørsledningen af tændrøret, før De forsøger at udføre nogen form for vedligeholdelse, rengøring eller justering, eller hvis De efterlader plæneklipperen uden opsyn. Kniven fortsætter med at rotere efter, at der er slukket for maskinen.vent til alle STOP maskinkomponenter er standset helt, før de rører ved dem. Generelt 1. Luftpudeklipperen må kun bruges på den måde og til det formål, der beskrives i denne vejledning. 2. Hold omkringstående på god afstand. Klip aldrig græsset mens der er andre, især børn og kæledyr, til stede. 3. De må aldrig bruge luftpudeklipperen, når de er træt, syg eller under indflydelse af alkohol, euforiserende stoffer eller medicin. 4. Brugeren er ansvarlig for uheld eller faresituationer, der involverer andre personer eller deres ejendele. Benzinsikkerhed ADVARSEL -Benzin er en brandfarlig væske - De skal sørge for at anvende beskyttelsestøj, når De arbejder med brændstoffer og smøremidler. - Undgå kontakt med huden - Fjern benzin og motorolie, inden De transporterer produktet. - Opbevar benzin køligt i en beholder, der er fremstillet specielt til dette formål. Plasticbeholdere er generelt uegnede. - Brug kun beholdere der er beregnet til blanding af brændstof - Deres plæneklipper har en 2-takts motor, som drives af en brændstofblanding bestående af 1 del olie til 50 dele benzin. - De må ikke bruge standard totakts blanding som det sælges på benzinstationer, ublandet benzin med multigradeolie. - Det anbefales at anvende en god kvalitet 2- takts olie. - Brug en to-takts olie af god kvalitet eller en SAE 30 kvalitetsolie blandet med ny blyfri benzin. - Fyld benzin på udendørs. Rygning er forbudt mens der fyldes benzin på. - Tør snavs og græsrester af benzintankens påfyldningsstuds for at undgå, at det kommer i benzintanken. - Hæld benzin på FØR motoren startes. Når motoren kører eller når motoren stadig er varm, må man aldrig tage dækslet af benzintanken eller hælde benzin på tanken. - Motoren må ikke startes, hvis der er spildt benzin. Maskinen skal flyttes væk fra den spildte benzin, og man skal passe på, at der ikke findes antændelseskilder i nærheden, før al benzinen er fordampet. - Der må aldrig bruges gammelt brændstof, som har stået i lang tid. - Sæt alle benzin og oliedæksel godt på igen. - Fjern produktet fra påfyldningsområdet, før det startes. - Brændstoffet skal opbevares på et køligt sted i god afstand fra åben ild. - Karburatoren er indstillet fra fabrikken, og der er normalt ikke brug for yderligere justering.

5 Forberedelse 1. Klip ikke græsplænen med bare tæer eller i åbne sandaler. Bær altid passende beklædning, handsker og robuste sko. 2. Det anbefales at bruge høreværn. 3. Sørg for, at der ikke ligger grene, sten, kødben, ledninger og andet materiale på plænen. Disse genstande kan blive kastet rundt af kniven. 4. Før brug skal der altid foretages et visuelt eftersyn for at kontrollere, at kniv og knivbolt ikke er slidte eller beskadigede. Udskift altid slidt eller beskadiget kniv og knivbolt samtidig for at opretholde balancen. 5. Sørg for at få udskiftet defekte lyddæmpere. Brug 1. Start ikke motoren i et tillukket rum, hvor udstødningsgassen (kulilte). Kan ophobes. 2. Benyt kun plæneklipperen i dagslys eller ved kraftigt elektrisk lys. 3. Undgå så vidt muligt at benytte plæneklipperen i vådt græs. 4. Pas på i vådt græs - De kan risikere at miste fodfæstet. 5. Vær ekstra forsigtig med at bevare fodfæstet på skråninger, og brug skridsikkert fodtøj. 6. Klip græsset på langs på skråninger, aldrig op og ned. 7. Vær særdeles forsigtig, når De skifter retning på skråninger. 8. Det kan være farligt at klippe græs på skrænter og skråninger. Klip ikke græs på skrænter eller stejle skråninger. 9. Gå ikke baglæns, når De klipper græs, da De kan risikere at falde. Gå løb aldrig. 10. Slip dødmandsgrebet eller stands motoren, før De skubber plæneklipperen over andre overflader end græs, og når De transporterer plæneklipperen til eller fra det område, hvor græsset skal klippes. 11. Benyt aldrig plæneklipperen, hvis skærmene er i stykker eller uden skærmene er monteret. 12. Motoren må ikke køre med for stort omdrejningstal og regulatorindstillingerne må ikke ændres. Stor hastighed udgør en fare og begrænser plæneklipperens levetid. 13. Start altid plæneklipperen forsigtigt med fødderne i sikker afstand fra kniven. 14. Når motoren startes, vippes plæneklipperen mod dem selv for at undgå, at der klippes en ring i plænen. Lad motoren nå op på det fulde omdrejningstal, hvorefter plæneklipperen sænkes. 15. Løft eller bær aldrig en plæneklipper, mens motoren kører. 16. Tændrørsledningen kan være varm - vær forsigtig ved håndtering. 17. Forsøg ikke at udføre nogen form for vedligeholdelsesarbejde på plæneklipperen, mens motoren er varm. 18. Slip dødmandsgrebet for at standse motoren og vent, indtil kniven er standset: - inden De forlader plæneklipperen uden opsyn, selv i kort tid 19. Slip dødmandsgrebet for at standse motoren, vent, indtil kniven er stoppet, tag tændledningen ud, og vent, indtil motoren er kølet ned: 59 - inden De fylder benzin på - inden De fjerner en blokering - inden De kontrollerer, renser eller udfører arbejde på plæneklipperen - Hvis De rammer en genstand. Benyt ikke plæneklipperen, før De er sikker på, at hele plæneklipperen er driftsikker - Hvis plæneklipperen begynder at vibrere unormalt. Voldsomme rystelser kan medføre personskade. Vedligeholdelse og opbevaring 1. Sørg for at alle møtrikker, bolte og skruer altid er spændt godt fast for at sikre, at plæneklipperen er driftsikker. 2. Udskift slidte eller beskadigede dele af sikkerhedshensyn. 3. Brug ved udskiftning kun de knive, knivbolte, afstandsskiver og blæsehjul, der er specificeret til dette produkt. 4. Opbevar aldrig plæneklipperen med brændstof i tanken i en bygning, hvor dampe kan komme i nærheden af åben ild eller gnister. 5. Lad motoren afkøle inden opbevaring. 6. Hold motoren, lyddæmperen og brændstoftanken fri for græs, blade eller store mængder fedtstof for at nedsætte risikoen for brand. 7. Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette gøres udendørs. 8. Ved justering af maskinen skal De være forsigtig for at undgå, at få fingrene i klemme mellem den bevægelige kniv og maskinens faste dele. (DK) SIKKERHED

6 60 B Produktets mærkeskilt Produktnummer... Modelbetegnelse... Serienummer... Købsdato... Salgssted... *GEM KØBSNOTAEN* Deres produkt er specielt identificeret med en produktmærkeplade i sølv og sort. For at sikre at de har fyldestgørende produktinformation, når de bestiller reservedele eller får råd og vejledning fra et af vore godkendte servicecentre, eller hvis de får brug for at kontakte vores kundeserviceafdeleling, skal de notere oplysningerne vist i fig. B i de tomme felter. (DK) FORBEREDELSE C 5 E Samling og justering D SÆT 1 SÆT 2 F G 3 PMontering af det nederste håndtag på plæneklipperen. 1. Før krogen (C2), der er forbundet til det nederste håndtag (C1), halvvejs gennem det midterste hul på styreskinnen (C3) i pilens (C4) retning. 2. Hold krogen (C2) i det midterste hul på styreskinnen (C3), og drej det nederste håndtag (C1) 90 i urets retning, så begge det nederste håndtags ben placeres mellem hver af kappekonsollerne (C5). 3. Det nederste håndtag skal monteres på undersiden med den type udstyr, der følger med (se fig. D). Sådan monteres øverste håndtag på det nederste. FØR montering af øverste håndtag på det nederste, skal det nederste håndtag stabiliseres ved at løfte krogen (F1) hen i parkeringsposition (F2). Montering af det øverste håndtag på det nederste håndtag 1. Sørg for, at chokerarmen (A2) befinder sig på højre side, set fra en position stående bag maskinen. 2. Anbring de nedersteog Iverste håndtagud for hinanden (se fig.e). Monter boltene (E1), spændeskiverne (E2) og spænd dem fast medhåndtagsgrebene (E3). 3. Fastgør kablerne til håndtagene med de medfølgende kabelbånd, og sørg for, at kablerne ikke kommer i klemme mellem det øverste og nederste håndtag. Håndtagets position Håndtagets position kan justeres ved hjælp af styreskinne-/krogen (A10). Håndtagets position justeres ved at 1. Løfte krogen (F1) 2. Indstille den som ønsket: (F2) - Parkering (F3) - Plæneklipning. Snorkelfilter 1. Sæt snorkelfiltret på det øverste håndtag som illustreret i fig. G.

7 Start og stop H J 61 Start af plæneklipperen 1. Flyt håndtaget til parkeringspositionen (F2). 2. Åbn brændstofhanen. Se fig. H. 3. Forbind tændrørskablet (A17). Se fig. J. 4. Flyt chokergrebet (A2) til position lukket. Se fig. K. 5. Træk og fasthold betjeningshåndtaget (Operator Presence Control) (A1) mod øverste håndtag. 6. Med venstre fod på skjoldet, vippes plæneklipperen ind mod dig selv. Se fig. M. Det forhindrer, at der klippes en ring i græsplænen. 7. Træk forsigtigt i starthåndtaget (A12), indtil der mærkes modstand, lad langsomt starthåndtaget returnere. 8. Træk starthåndtaget fast ind mod dig selv i dets fulde længde. 9. Lad motoren nå op på dens fulde omdrejningstal, hvorefter plæneklipperen forsigtigt sænkes ned på jorden. 10. Når motoren er varmet op, skal du kontrollere at kontrolhåndtaget (A2) er i 'Normal' position. Se fig. L. K M L Standsning af plæneklipperen Kniven vil fortsat rotere, også efter, at man har afbrudt for maskinen, og roterende knive kan føre til kvæstelser. 1. Udløs betjeningshåndtaget (Operator Presence Control) (A1). 2. Hold plæneklipperen på skrå, når motoren standser. Se fig. N. Det forhindrer at der klippes en ring i græsplæne. 3. Når motoren er standset, sænkes plæneklipperen ned på jorden. 4. Anbring håndtaget i parkeringspositionen (F2). 5. Luk for benzinhanen (brændstoftilførslen). Se fig. H. N (DK) BRUG

8 62 P Justering af klippehøjden Justering af klippehøjden Der må højst benyttes 2 afstandsskiver. Afstandsskiverne kan kun monteres mellem kniven og blæsehjulet, og aldrig mellem kniven og bolten. 1. Sørg for at Operator Presence Control er udløst, når motoren ikke længere roterer - og afbryd for tændrørsledningen. 2. Luk for benzinhanen (brændstoftilførslen). Se fig. H. Vend plæneklipperen om på siden med luftfilteret opad. 3. Fjern knivbolten (P1) og kniven (P2) som beskrevet i Demontering af kniv og blæsehjul. 4. Lavere klipning opnås ved at tilføje højst 2 afstandsskiver (P3). 5. Højere klipning opnås ved at fjerne afstandsskiverne (P3). 6. Kniven genmonteres som beskrevet i Montering af kniv og blæsehjul. Således klippes græsset Sørg for at hænder og fødder ikke er i nærheden af kniven, da en roterende kniv ikke kan ses. Det kan være farligt at klippe græs på skråninger. Der må ikke klippe græs på stejle skråninger. Demontering & montering af kniv og blæsehjul (DK) JUSTERING Man skal altid være forsigtig ved omgang med kniven - de skarpe kanter kan føre til kvæstelser. Tændrørsledningen kan være varm - vær forsigtig Demontering af kniv og blæsehjul Metalkniven udskiftes efter hver 50 timers græsklipning eller hvert andet år, afhængigt af hvad der kommer først - og uanset knivens tilstand. Hvis kniven er revnet eller beskadiget, skal den udskiftes med en ny. 1. Sørg for at Operator Presence Control (Betjeningshåndtaget) er udløst, når motoren er standset, og kniven ikke længere roterer - afbryd for tændrørsledningen. 2. Luk brændstofhanen. Se fig. H. Vend plæneklipperen på siden, så luftfiltret peger opad. 3. Knivbolten (P1) fjernes ved at holde fast på blæsehjulet (P4) og bruge den vedlagte nøgle til at løsne knivbolten ved at dreje den mod uret. 4. Fjern knivbolten (P1), kniven (P2), afstandssklverne (P3) og blæsehjulet (P4). 5. Inspicer for skader og rengør efter behov. Montering af kniv og blæsehjul Inden brug skal man altid visuelt undersøge, at kniven og bolten hverken er slidte eller beskadigede. Brug aldrig mere end 2 afstandsskiver. Afstandsskiverne kan kun monteres mellem kniven og blæsehjulet, og aldrig mellem kniven og bolten. 1. Sørg for at blæsehjulet er korrekt anbragt. 2. Anbring afstandsskiverne (P3) på blæsehjulet, og sørg for at tapperne (P5) griber ind i hullerne (P6). 3. Anbring kniven (P2) ovenpå afstandsskiverne (P3) og kontroller at tapperne (P7) griber ind i hullerne (P8) på kniven, idet kniven anbringes som vist på tegningen i figur P. 4. Før knivbolten (P1) gennem knivens midterhul (P9). 5. Spænd efter med hånden i urets retning. 6. Hold fast om blæsehjulet og stram knivbolten med den vedlagte nøgle.

9 Hvis du ikke har til hensigt at bruge din plæneklipper i længere tid, tilrådes det at følge denne fremgangsmåde efter brugen: 1. Stop motoren. 2. Luk brændstofhanen. Se fig. H. 3. Start motoren igen. 4. Når der ikke er mere benzin, vil motoren at standse, hold plæneklipperen på skrå. Se fig. N. 5. Når motoren er standset, udløs Operator Presence Control (betjeningshåndtaget) (A1). 6. Tag tændrørsledningen (A17) af. 7. Tøm brændstofbeholderen. Renholdelse af plæneklipperen Q 63 Rensning Din plæneklipper skal holdes ren - eventuelle græsrester i luftindtagene, i nærheden af motoren eller under låget kan være brandfarlige. Der må ikke renses med kemikalier, benzin eller opløsningsmidler, da nogle af disse kan ødelægge plastikdelene. 1. Man fjerner græs fra klipperens underside med et stykke træ eller lignende. 2. Med en blød børste fjerner man græsrester fra motorområdet og fra alle luftindtagene. 3. Fjern blæsehjulet, se afsnittet 'Demontering og montering af kniv og blæsehjul', og rens med en blød børste. 4. Aftør plæneklipperen med en tør klud. Transport af plæneklipperen Man må aldrig løfte og bære en plæneklipper med motoren i gang. Bær plæneklipperen i balancepunktet med kniven væk fra dig og luftfilteret opad. (Se Fig. Q). Opbevaring af plæneklipperen Opbevares et tørt sted, hvor plæneklipperen er beskyttet mod beskadigelse. Efter årets sidste græsklipning serviceres plæneklipperen på følgende måde: Udløs Operator Presence Control (betjeningshåndtaget), vent indtil kniven er standset, og afbryd for tændrørsledningen INDEN du foretager vedligeholdelse eller justering. 1. Lad motoren nedkøle. Tøm brændstofbeholderen (Brændstof efterladt i motoren for længe gør det vanskeligt at starte maskinen). 2. Fjern tændrørsledningen og tændrøret. Hæld én teskefuld (5ml) olie gennem tændrørshullet. Træk i starthåndtaget 2 eller 3 gange. Dette fordeler olie over motorens indvendige overflader. Inspicer, rens og udskift tændrøret. Hvis der er brug for et nyt tændrør, skal du kontakte dit lokale godkendte servicevcenter. Tændrørsledningen må ikke tilsluttes igen. 3. Rens luftfilteret. Se motorinstruktionsbogen. 4. Udskift kniven hvis den er revnet, beskadiget eller knækket. Udskift knivbolten om nødvendigt. Se 'Demontering og montering af kniv og blæsehjul". 5. Brug kun originale dele og tilbehør specificeret for dette produkt. 6. Rens plæneklipperen grundigt. Se "Rensning". 7. Dit lokale godkendte servicecenter kan udføre enhver service eller reparation. 8. Opbevar din plæneklipper på et køligt, tørt og forsvarligt sted. (DK) VEDLIGEHOLDELSE

10 64 Vedligeholdelse af Motor SE MOTORINSTRUKTIONSBOGEN SUZUKI MOTOR-BRUGSVEJLEDNINGEN ER GÆLDENDE SOM GENEREL INSTRUKTION. VISSE DETALJER GÆLDER IKKE FOR PRODUKTER. Motorbremsekablet skal altid være justeret således at motoren standser inden 3 sekunder. VIGTIGT! Justering bør foretages af autoriseret serviceværksted. R Snorkelfilter (R) Efterse filterelementet for hver 25 timers drift eller oftere hvis støvsugeren bruges under meget støvede forhold. Filteret åbnes som vist på Bil. R, og der skal bruges trykluft til at fjerne evt. affald.det anbefales at anvende beskyttelsesbriller. Luftfilteret skal checkes dagligt. Under støvede forhold er der behov for servicering oftere end de normalt 50 timer. MILJØMÆSSIGE OPLYSNINGER Electrolux Outdoor Products er fremstillet i henhold til et miljøstyringssystem (ISO 14001), der, hvor det er praktisk muligt, anvender komponenter, som fremstilles på den mest ansvarlige vis miljømæssigt, i overensstemmelse med virksomhedsprocedurer og med mulighed for genbrug i slutningen af produktets levetid. Emballagen kan genbruges, og plastikkomponenter er mærket (hvor det er praktisk muligt) med henblik på kategoriseret genbrug. Miljøbevidsthed er en vigtig faktor ved bortskaffelse af produkter, der er slidt op. Kontakt om nødvendigt Deres lokale myndigheder for at få oplysninger om bortskaffelse. Smid IKKE brugte brændstoffer/olier ud med husholdningsaffald. Affaldsbrændstoffer/affalds olier er skadelige, men kan genbruges og bør bortskaffes ved hjælp af godkendte midler. (DK) VEDLIGEHOLDELSE BORTSKAFFELSE AF BRÆNDSTOFFER OG SMØREOLIER De skal sørge for at anvende beskyttelsestøj, når De arbejder med brændstoffer og smøremidler. Undgå kontakt med huden Fjern benzin og motorolie, inden De transporterer produktet. Kontakt Deres lokale myndigheder for at få oplysninger om Deres nærmeste genbrugs- /affaldsstation. Smid IKKE brugte brændstoffer/olier i vand. Må IKKE antændes.

11 65 Garanti, fejlfindingstips & anbefalet eftersyn Garanti/Reklamationsret Dele, der viser sig at være defekte som følge af fejlfremstilling inden for et år fra første købsdato, vil blive repareret eller udskiftet af Electrolux Outdoor Products via deres autoriserede servicecentre uden beregning, forudsat at: (a)fejlen rapporteres direkte til det autoriserede servicecenter. (b)der kan fremvises en købsnota. (c)fejlen ikke skyldes misbrug, vanrøgt eller fejljustering fra brugerens side. (d)fejlen ikke er opstået som følge af slitage. (e)maskinen ikke er blevet efterset eller repareret, skilt ad eller ændret ved af andre personer end de af Electrolux Outdoor Products autoriserede servicecentre. (f) Maskinen ikke er blevet brugt til udlejning. (g)maskinen ikke er blevet anvendt til kommercielle formål. * Denne garanti udgør en tilføjelse til og mindsker på ingen måde kundens lovbefalede rettigheder. Fejl som følge af efterfølgende årsager dækkes ikke. Det er derfor vigtigt, at du læser anvisningerne i denne brugsvejledning og forstår, hvorledes maskinen skal bruges og vedligeholdes: Fejl, der ikke dækkes af garantien: * Udskiftning af slidte eller beskadigede knive. * Svigt som resultat af ikke at have rapporteret en tidligere fejl. * Svigt som følge af slag eller lignende. * Svigt som resultat af ikke at bruge produktet i overensstemmelse med anvisningerne og anbefalingerne i denne brugsvejledning. * Maskiner, som anvendes til udlejning er ikke dækket af denne garanti. * Følgende dele betragtes som slidbare dele og deres levetid afhænger af, om de vedligeholdes regelmæssigt, følgelig er de normalt ikke dækket af en gyldig garanti: Knive, elkabel. * FORSIGTIG! Electrolux Outdoor Products kan under garantien ikke påtage sig ansvaret for fejl, der helt eller delvist, direkte eller indrekte skyldes monteringen af reservedele eller ekstradele, der ikke er fremstillet eller godkendt af Electrolux Outdoor Products, eller at maskinen er blevet modificeret på nogen måde. Fejlfindingstips Motoren vil ikke starte 1. Kontroller om Operator Presence Control (Betjeningshåndtaget) holdes fast mod øverste håndtag. 2. Sørg for at der er tilstrækkeligt brændstof af den rigtige blanding i tanken, og at der er åbnet for benzinhanen (brændstoftilførslen). 3. Kontrollér at kontrolhåndtaget er i den rigtige position. 4. Motoren kan være druknet''. Tændrøret afmonteres og tørres af. 5. Benzinen er muligvis for gammel udskift den, hvis det er tilfældet. Når benzinen er blevet udskiftet, kan det tage lidt tid, før den nye benzin løber igennem. 6. Kontrollér at knivens bolt er spændt til. En løs knivbolt kan medføre startbesvær. 7. Hvis motoren stadig ikke vil starte - tag tændrørsledningen af, og spørg dit lokale godkendte Servicecenter. Dårlig 'svæveevne eller manglende effekt. 1. Tag tændrørsledningen af. 2. Rens undersiden af klipperskjoldet, luftfilteret, blæseren, rundt om motoren, og luftindtagene. 3. Kontrollér at motorens kontrolhåndtag er i 'normal' position. Se Fig L. 4. Benzinen er muligvis for gammel udskift den, hvis det er tilfældet. Når benzinen er blevet udskiftet, kan det tage lidt tid, før den nye benzin løber igennem. 5. Hvis der stadig er for dårlig "svæveevne" eller mangler effekt - tag tændrørsledningen af, og spørg dit lokale godkendte Servicecenter. For kraftige vibrationer 1. Tag tændrørsledningen af. 2. Kontrollér at kniven er monteret korrekt. Se "Afmontering og montering af kniven og blæseren". 3. Hvis kniven er beskadiget eller slidt, skal den udskiftes. 4. Hvis vibrationerne fortsætter - lad være at bruge plæneklipperen - tag tændrørsledningen af, og spørg dit lokale godkendte Servicecenter. Anbefalet eftersyn Vi anbefaler stærkt, at produktet efterses mindst én gang om året og oftere, hvis der er tale om erhvervsmæssig anvendelse. (DK) VEDLIGEHOLDELSE

12 CERTIFICATE OF CONFORMITY KONFORMITÄTSZERTIFIKAT CERTIFICAT DE CONFORMITE CERTIFICAAT VAN CONFORMITEIT KONFORMITETSATTEST TUOTTEEN HYVÄKSYMISTODISTUS KONFORMITETSCERTIFIKAT VARECERTIFIKAT CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CERTIFICATO DI CONFORMITA I, the undersigned M. Bowden of Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP. Certify that a sample of the above product has been tested and found to comply with directives: I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using directive 81/1051/EEC as a guide. The maximum A-weighted sound pressure level recorded at operator position under free field semi anechoic chamber conditions was :- I, the undersigned M. Bowden of Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham. DL5 6UP Certify that a sample of the above product has been tested using ISO 5349 as a guide. The maximum weighted root mean square value of vibration recorded at operator s hand position was:- Ich, der Unterzeichner M. Bowden von Electrolux bescheinige hiermit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und sich dabei gezeigt hat, daß es den Direktivenanforderungen entspricht: Ich, der Unterzeichner M. Bowden von Electrolux bescheinige hiermit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei Direktive 81/1051/EWG als Richtschnur verwendet wurde. Der maximale A-gewichtete Schalldruckpegel, der an der Bedienerposition unter Freifeld-Halbschalltot- Kammerbedingungen gemessen wurde, betrug: Ich, der Unterzeichner M. Bowden von Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, bescheinige hiermit, daß eine Probe des obigen Produkts getestet wurde und dabei ISO 5349 als Richtschnur verwendet wurde. Der maximale gewichtete Vibrationseffektivwert, der an der Handposition des Bedieners gemessen wurde, betrug: Je soussigné M. Bowden, d Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Grande- Bretagne, certifie qu un échantillon du produit cidessus a été essayé et prouvé conforme aux directives: Je soussigné M. Bowden, d Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Grande- Bretagne, certifie qu un échantillon du produit cidessus a été essayé selon les indications de la directive 81/1051/EEC. Le niveau maximum pondéré de pression acoustique enregistré à la position de l opérateur en champ libre en chambre demi-sourde était de: Je soussigné M. Bowden, d Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, Grande- Bretagne, certifie qu un échantillon du produit cidessus a été essayé selon les indications de la norme ISO La moyenne quadratique pondérée des vibrations enregistrées à la position de la main de l opérateur était de: Ik, ondergetekende M. Bowden van Electrolux verklaar hierbij dat een proefexemplaar van het bovengenoemde product is getest en voldoet aan de richtlijnen: Ik, ondergetekende M. Bowden van Electrolux verklaar hierbij dat een proefexemplaar van het bovengenoemde product is getest volgens richtlijn 81/1051/EEC. Het maximale A-belaste geluidsdrukniveau dat is geregistreerd bij de positie van de bediener in een semi geluiddichte ruimte bij vrije veld condities bedraagt: Ik, ondergetekende M. Bowden van Electrolux verklaar hierbij dat een proefexemplaar van het bovengenoemde product is getest volgens ISO 5349 als richtlijn. De maximale belaste effectieve waarde van trilling, geregistreerd bij de positie van de hand van de bediener, bedraagt: - Undertegnede, M. Bowden i Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet og funnet å være i overensstemmelse med direktivene: Undertegnede, M. Bowden i Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv 81/1051/EEC som rettledning. Maksimum A- belastede lydtrykksnivå, registrert ved brukerens plassering, under fritt felt halvveis ekkofritt kammerforhold, var: Undertegnede, M. Bowdeni Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP bevitner at en prøve av ovennevnte produkt er testet, med direktiv ISO 5349 som rettledning. Maksimum belastede effektivverdi av vibrering, registrert ved plasseringen av brukerens hånd, var: Minä allekirjoittanut M. Bowden Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu ja sen on todettu vastaavan direktiivejä: Minä allekirjoittanut M. Bowden Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen EU-direktiiviä 81/1051/ETY viitteenä. Suurin A-painotettu käyttäjän kohdalla mitattu äänenpaineen taso puolikaiuttomassa huoneessa käyttäjän tasolla oli seuraava: Minä allekirjoittanut M. Bowden Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, vahvistan, että yllä mainitun tuotteen näytekappale on tarkastettu käyttäen ISO standardia viitteenä. Suurin painotettu käsivarsitärinä käyttäjän käden kohdalla oli seuraava: Jag, undertecknad M. Bowden från Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats och befunnits följa bestämmelserna: Jag, undertecknad M. Bowden från Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse 81/1051/EEC som riktlinje. Det maximala A-vägda ljudtrycknivån som uppmättes vid körplatsen under förhållanden i en frifälts halvt ekofri kammare var: Jag, undertecknad M. Bowden från Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co Durham, DL5 6UP, betygar att ett exemplar av ovan nämnda produkt har testats med bestämmelse ISO 5349 som riktlinje. Det maximala vägda kvadratiska medelvärdet för vibration som uppmätts vid förarens handläge var:

13 Undertegnede, M. Bowden, fra Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, og at det er blevet konstateret, at det er i overensstemmelse med direktiverne: Undertegnede, M. Bowden, fra Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet direktiv 81/1051/EØF er blevet anvendt som vejledning. Det maksimale A-vægtede lydtryksniveau, som er blevet målt på brugerpositionen i et frifeltshalvlyddødt rum var: Undertegnede, M. Bowden, fra Electrolux Outdoor AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP, attesterer herved, at en prøve af ovenstående produkt er blevet testet, idet ISO 5349 er blevet benyttet som vejledning. Den maksimale vægtede effektivværdi for vibration som er blevet registreret ved brugerens håndposition var: Yo, el firmante más abajo como Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que una muestra del producto indicado anteriormente ha sido probada y hallada que cumple con las directivas: Yo, el firmante más abajo M. Bowden de Electrolux NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anteriormente mencionado utilizando la directiva 81/1051/EEC como guía. El máximo nivel de presión de sonido ponderado A registrado en la posición del operario bajo condiciones de cámara anecóica de semi campo fue de:- Yo, el firmante más abajo M. Bowden de Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial Park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham DL5 6UP. Certifico que ha sido probada una muestra del producto anteriormente mencionado utilizando como guía ISO El valor máximo ponderado de la media de la raíz cuadrada de la vibración registrada en la posición de la mano del operario fue de:- Eu, abaixo assinado, M. Bowden da Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park, Certifico que uma amostra do produto acima foi testada e está em conformidade com as directivas: Eu, abaixo assinado, M. Bowden da Electrolux Certifico que uma amostra do produto acima foi testada tendo como guia a directiva 81/1051/CEE. O valor máximo da média pesada A do nível de pressão do som registado na posição do operador, em condições de câmara semi-anecóica de campo livre foi: Eu, abaixo assinado, M. Bowden da Electrolux Certifico que uma amostra do produto acima foi testada tendo como guia a norma ISO O valor máximo da média quadrática pesada da vibração registado na posição da mão do operador foi: Il sottoscritto, M. Bowden della Electrolux dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato e trovato conforme alle direttive: Il sottoscritto, M. Bowden della Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato in base alla direttiva 81/1051/CEE. Il livello massimo di pressione sonora categoria A rilevato in corrispondenza della posizione di guida in condizioni di camera semianecoica in campo libero era di: Il sottoscritto, M. Bowden della Electrolux Outdoor Products, Aycliffe Industrial park, NEWTON AYCLIFFE, Co. Durham, DL5 6UP, dichiara che un campione del suddetto prodotto è stato testato in base alla direttiva ISO Il valore ponderale massimo di vibrazione sonora efficace rilevato in corrispondenza delle mani dell operatore era di: F G H J GT500 K 87.0 db(a) 5.37 m/s 2 F -TYPE G - IDENTIFICATION OF SERIES H - LEVEL J - VALUE K - SEE PRODUCT RATING LABEL F -TYP G - IDENTIFIZIERUNG DER REIHE H - HÖHE J - WERT K - SIEHE PRODUKTTYPENSCHILD F -TYPE G - IDENTIFICATION DE LA SERIE H - NIVEAU J - VALEUR K - VOIR LA PLAQUETTE D IDENTIFICATION F -TYPE G - IDENTIFICATIE VAN SERIE H - NIVEAU J - WAARDE K - ZIE PRODUCTLABEL F -TYPE G - SERIEIDENTIFIKASJON H - NIVÅ J - VERDI K - SE PRODUKTETS KLASSIFISERINGSETIKETT F -TYYPPI G - SARJAN TUNNUS H - TASO J - ARVO K - KATSO TUOTTEEN ARVOKILPEÄ F -TYP G - IDENTIFIERING AV SERIE H - NIVÅ J - VÄRDE K - SE PRODUKTIDENTIFIERINGSETIKETT F -TYPE G - IDENTIFIKATION AF SERIE H - NIVEAU J - VÆRDI K - SE PRODUKTMÆRKAT F - TIPO G - IDENTIFICACIÓN DE LA SERIE H - NIVEL J - VALOR K - VER ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO F -TIPO G - IDENTIFICAÇÃO DA SÉRIE H - NÍVEL J - VALOR K - CONSULTE A ETIQUETA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO F -TIPO G - IDENTIFICAZIONE SERIE H - LIVELLO J - VALORE K - VEDI ETICHETTA DATI PRODOTTO 2000

14 Certificate of Conformity/ Certificat de Conformite I, THE UNDERSIGNED/JE SOUSSIGNÉ: M. BOWDEN OF ELECTROLUX OUTDOOR PRODUCTS, AYCLIFFE INDUSTRIAL PARK, NEWTON AYCLIFFE, COUNTY DURHAM DL5 6UP ENGLAND Certify that the Trimmer/Atteste que le taille-herbe 1. Category/Categorie Petrol 2. Make/Marque Flymo Conforms to the specifications of Directive 84/538/EEC/ Conforme aux specifications de la directive 84/538/CEE Type of Cutting Device/Genre du dispositif de coupe Rotary Blade TYPE Identification of Series / (No. de Serie) Engine/Moteur-Manufacturer/Fabriquant Cutting System Width/ Largeur de coupe Speed of Rotation of Cutting Device/ Vitesse de rotation du dispositif de coupe Tested by (laboratory)/ Examine par (reference du laboratoire) Guaranteed sound power level/ Niveau de puissance acoustique garanti GT500 See Product Rating Label/Voir Plaquette de Caractéristiques du Produit Suzuki 50.5 cm 3800 RPM S.R.L. 96 db(a) Signed at/fait a NEWTON AYCLIFFE Date Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England From the Electrolux Group. The world s No.1 choice. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world (11/00)

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference SE VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov DE WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem

Læs mere

XL500 XL550. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

XL500 XL550. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference XL500 XL550 GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference SE VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov DE WICHTIGE INFORMATION Bitte

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 50 S COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din plæneklipper.

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

ELECTRIC WHEELED ROTAR

ELECTRIC WHEELED ROTAR ELECTRIC WHEELED ROTAR ARY Y LAWNMOWER ELEKTRISCHER SICHELMÄHER MIT RÄDERN TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE ELEKTRISCHE ROTERENDE GRASMAAIMACHINE OP WIELEN ELEKTRISK, HJULGÅENDE ROTORKLIPPER SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ELECTRIC WHEELED ROTAR

ELECTRIC WHEELED ROTAR ELECTRIC WHEELED ROTAR ARY Y LAWNMOWER ELEKTRISCHER SICHELMÄHER MIT RÄDERN TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE ELEKTRISCHE ROTERENDE GRASMAAIMACHINE OP WIELEN ELEKTRISK, HJULGÅENDE ROTORKLIPPER SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCTIONS D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING NÁVOD K POU ITIU BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POU ITIU INSTRUCJA OBSLUGI I KONSERWACJI D-A F-B NL-B CZ S DK GB SK

Læs mere

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning

HANDY SWEEP 600. Betjeningsvejledning 2005 HANDY SWEEP 600 Betjeningsvejledning TEXAS ANDREAS PETERSEN A/S Knullen 2 Højby 5260 Odense S Danmark Tlf.: +45 6395 5555 - Fax: +45 6395 5558 E-mail:post@texas.dk, www.texas.dk Vejledning nr.90700780

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.:

Brugsanvisning. Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: Brugsanvisning Fejemaskine 60cm, 6,5 HK. benzinmotor Varenr.: 90 39 263 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STIGA FREECLIP 8211-2204-02

STIGA FREECLIP 8211-2204-02 STIG FREECLIP 82-2204-02 S SVENSK 6 5 3 4 4 2 2 2 2 E B C B C. 9x (M6) 2. 4x(M6x30mm) 3. x(m6x35mm) 4. 2x(M6x28mm) 5. x(m6x73mm) 6. x(m6x63mm) 2 DNSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs instruktionerne omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

2200 IMPORTANT INFORMATION

2200 IMPORTANT INFORMATION Orkan 2200 GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09

STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 STIGA TORNADO 51 S 51 SE PRO 51 S 8211-0225-09 SVENSKA S 1 2 3 1. 2. ADD FULL FULL ADD ADD FULL 0,15 l. 3. LS 45 4. XTE 60 3x 5. LS 45 6. XTE 60 STOP I H 7. 8. 2 S SVENSKA 9. 10. 11. 12. LS 45 0,75 mm

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

DEUTSCH Silencium

DEUTSCH Silencium DEUTSCH D 8217-3033-01 Silencium S SVENSKA 1. 2. 2 SVENSKA S 3. 4. 3 DANSK DK GENERELT De har købt en havekværn, som er effektiv og af høj kvalitet. Læs følgende instrukser omhyggeligt igennem for at sikre,

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY

STIGA MULTICLIP 46 BATTERY STIGA MULTICLIP 46 BATTERY 8211-3417-06 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere