Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september"

Transkript

1 Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni Bagge Jensen og Jan Ole Jakobsen (Langeland), Erik Rosengaard og Jan Hermansen (Nyborg), Morten Just (Kerteminde), Stine Keiding og Nete Gedde Jacobsen (sekretariatet). Afbud: Lars Ole Valsøe (Kerteminde), Kurt Christensen (Nordfyn), Carl Jørgen Heide (Ærø), Anja Knudsen (Nordfyn), Kimma Vingaard Thomsen (Ærø), Christian Tønnesen (Faaborg-Midtfyn). 1. Status på kulturaftale Ellen Drost orienterede om forløbet omkring indgåelse af ny kulturaftale. Kulturstyrelsen har den 28. august 2015 meddelt, at man er klar til at indgå aftalerne nu, med en bevillingsmæssig reduktion på 12% i 2015 og 2016 og en mindre fremgang (2% ift 2014) i 2017 og september 2015 Odense Slot Nørregade Postboks Odense C Tlf REF. NGJ JOURNAL NR. 2015/ Kulturministeren har i den forbindelse besluttet at omfordele kulturmidlerne fra puljen til kultur i hele landet til fordel for kulturregioner uden for hovedstaden. Sekretariatet glæder sig til at komme i gang med arbejdet, og regner med at kunne sende aftalen ud til kommunerne til politisk behandling formentlig i oktober måned. Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner og Kulturministeriet, som har til formål at fastholde og fremme samarbejdet mellem de fynske kommuner på kulturområdet. 2. Underskrivelsesceremoni Lene Høsthaab fortalte om baggrunden for at pege på Egeskov slot som ramme om underskrivelsesseancen, og foreslog, at vi benytter underskrivelsesseancen til at få mediedækning og fokus på det tværkommunale kultursamarbejde. Der var opbakning til at kontakte Egeskov slot for at høre, om vi kan holde arrangementet der. 1/5

2 Vi har fået en foreløbig melding fra Kulturstyrelsen om, at ministeren sandsynligvis ikke har mulighed for at deltage i underskrivelsesarrangementet på grund af travlhed. Der rettes henvendelse på ny for at høre om muligheder. 3. Børneteaterrefusion Der er fremlagt forslag til andre fordelingsmodeller end den nuværende, da der tidligere i den administrative styregruppe har været rejst tvivl om, om den nuværende model er rimelig for de mindre kommuner. Det viser sig, at hvis man fordeler midlerne ud fra modeller, der tager udgangspunkt i indbyggertal, vil der ske en markant omfordeling fra de små kommuner og (primært) til Odense Kommune, som vil vinde et betragteligt beløb ved en omlægning. Jane Jegind gjorde opmærksom på, at Odense Kommune vægter hensynet til at der kan komme børneteater ud i alle kanter af regionen, og foreslog derfor, at den nuværende model bibeholdes. Der var tilslutning til dette. 4. Kunstsamlingens fremtid Anni Bagge Jensen fortalte, at der er pæn interesse fra lånerne på Langelands bibliotek i forhold til at låne værker fra Kulturregion Fyns kunstsamling. Anni har talt med vognmanden om at låne nye værker fra samlingen, idet det væsentlige ved en sådan ordning er, at der hele tiden skiftes ud i værkerne, så borgerne har noget nyt at komme efter. Annis oplevelse er, at der er mange nok hovedparten af værkerne i samlingen, der ikke vil kunne lånes ud. Det blev drøftes hvorvidt der er andre biblioteker, der er interesserede i at indgå i en udlånsordning. Kerteminde Kommune er også interesseret. Det er væsentligt at der ikke pålægges Kulturregion Fyn en driftsudgift. De biblioteker, der er interesserede i at fortsætte med en udlånsordning, må selv finansiere denne. Odense Kommune er ikke interesserede i at deltage i en sådan ordning, men kan støtte, at der beholdes enkelte værker af særlig fynsk interesse. Det blev drøftet om det er muligt at donere dele af samlingen til et velgørende formål evt. så syge eller udsatte fynske børn får mulighed for at få en kulturel oplevelse en teateroplevelse, tur i ZOO, biografen eller andet. 2/5

3 Første trin er at få samlingen gennemgået af kunstfaglige personer fra fynske museer, der skal vurdere, hvilke værker der har en væsentlig fynsk dimension. Næste trin er, at interesserede kommuner eksempelvis via deres lokale kunstråd vurderer, hvilke malerier, der kan bruges til udlån på deres kommunes biblioteker. Siden er det tanken, at nogle af værkerne sælges fra via Lauritz.com, nogle indgår i udlånssamlingen og resten doneres til velgørende formål. Når samlingen er blevet vurderet af museer og siden af de lokale kunstråd kan den endelige model for salg og udlån konkretiseres. 5. Regnskab 2014 Regnskabet for 2014 er blevet revideret, og det har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er overført restmidler til 2015, disse er disponeret, bl.a. til tilskud, studietur og drift af sekretariatet. 6. Opfølgning på studietur Stine Keiding fortalte om projektet Glemte steder, som er omdøbt til Modstrøm. Projektet skal dels give liv til forladte steder og dels tjene som en modreaktion på det negative billede af Udkantsdanmark, nogle dele af landet må slås med. Der er søgt midler i Region Syddanmark til projektet, og det er som det eneste fynske projekt - indstillet til at modtage 1 mio. kr. Regionsrådet træffer afgørelse den 28. september. I forbindelse med projektet påtænkes der at blive afviklet en fælles fynsk festival på de glemte. De enkelte kommuner skal fylde indhold i deres glemte sted. Styregruppen gav udtryk for, at det er godt, at der er tænkt på at søge ekstern finansiering til projektet, og at det også er fint, at projektet sætter positivt fokus på provinsen. Styregruppen var også interesse i at der arbejdes videre med tankerne om en vinterfestival med lys eventuelt i kombination med Modstrøm. Sekretariatet og fagrådet for Kultur der ses vil, når der falder afgørelse om hvorvidt vi bevilges 1 million kr., videreudvikle Modstrøm og vinterfestivallen. Vi vil opstille nogle mere præcise scenarier for projektafvikling og finansieringsmuligheder. 3/5

4 7. Orientering Der er en opshinet version af Kulturregion Fyns hjemmeside på vej. Det primære fokus har været at gøre hjemmesiden mere brugervenlig og responsiv. Der er sendt en kulturkaravanebog ud, den er tænkt som en anderledes måde at dokumentere projektet på. Bogen er blevet godt modtaget, også blandt de deltagende kunstnere. ICE-projektet er evalueret, der har været overvejende positive tilkendegivelser. De deltagende institutioner har givet udtryk for, at det er vigtigt at have Kulturregion Fyn som facilitator, da opgaven vil være umulig at løfte for en enkelt institution. Lene fortalte om Kulturmødet Mors, hvor der anslået var ca deltagere. Mødet bød bl.a. på en masse spændende debatter. Lene deltog i to paneldebatter, hvor Kulturregion Fyn og den manglende aftale også blev nævnt. Flemming Rose var med i en debat om ytringsfrihed, og det gjorde et stort indtryk at se så meget kampklædt politi til et ellers fredeligt arrangement. Der blev opfordret til at styregrupperne overvejer at deltage i Kulturmødet næste gang, som er den august. En fælles deltagelse kan drøftes på et kommende møde Odense Kommune er dog lidt udfordret i forhold til deltagelse, da Kulturmødet altid falder sammen med HCA Festivals. Sekretariatet sender info ud om mødet og beder om foreløbig tilkendegivelse af, om man er interesseret i deltagelse. Den kongelige sommerballet blev desværre aflyst i år på grund af regnvejr det skulle have været dans ved Dallund slot. Der var til gengæld dejligt vejr på Munkebo Bakke, hvor der var opera i det fri til glæde for ca mennesker. Det er vigtigt, at de to tilbud fra Det Kongelige kommer rundt til alle interesserede kommuner i Kulturregion Fyn. Langeland Kommune er interesserede til næste år, og det er Assens Kommune også. Odense Kommune er interesseret i balletten og Nyborg Kommune vil også gerne have besøg. Vi drøfter sagen igen efter nytår. Sekretariatet er i dialog med Ærø kommune om hvordan vi kan lette kommunens deltagelse i Kulturregionens styregruppe-møder. En mulighed er at bruge Skype det forsøges fremover. 4/5

5 8. Evt. Ena Nørgaard fortalte om Assens Kommunes jernskulptursymposium med 135 ansøgninger, der er udvalgt fire udenlandske og to danske kunstnere, som skal arbejde på værftet. Ena opfordrede til at man kommer og kigger med. Værkerne kommer til Odense til foråret. Lene Høsthaab fortalte, at der åbnes kunstnertræf i Faaborg den kl. 17. Åbning ved Jim Lyngvild. 5/5

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30

Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Møde i politisk ledelse fredag den 3. december 2010 kl. 08.30-10.30 Sted Skole- og Kulturforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2015 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 24-02-2015 10:00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2011 K K R S Y D D A N M A R K Dato : 09-11-2011 Tidspunkt: 09:30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser

Læs mere

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2

Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen. 1. Godkendelse af dagsorden...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 6. november 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Erik Klindt Andersen, Henrik Hansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40)

6. Sekretariatets forventninger til det kommende kanoudbud v./ Bo Vestergaard (kl. 15.35 15.40) Referatet følger efter dagsordenen Dagsorden 1. Velkomst v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.00 15.05) 2. Orientering fra Gudenåkomitéen v./ Jørgen Jørgensen (kl. 15.05 15.10) Der orienteres om Gudenåkomitéens

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde 2015...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 5. januar 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/14952 18-1. tildelingsrunde

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:00-19:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV)

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat

Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Korpsledelsesmøde den 12. til 14. april 2013 Endeligt referat Mødet Fredag den 12. april 2013 kl. 19:00 til søndag den 14. april 2013 kl. 15:15 på Skovbrynet. Deltagere Marianne Karstensen, Karen Vejby,

Læs mere

B E R E T N I N G 2 0 1 2

B E R E T N I N G 2 0 1 2 Politihistorisk Selskab Fælledvej 20, 2200 København N B E R E T N I N G 2 0 1 2 Siden sidste ordinære generalforsamling er der truffet betydelige beslutninger om såvel Selskabets som Museets fremtid.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager:

Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: REFERAT MØDETYPE: Hovedbestyrelsesmøde MØDEDATO: 26. september 2007 AFBUD FRA: Afbud fra Region Syddanmark: Boye Eckmann I stedet deltager: Jørgen Nørris Christensen MØDELEDER: Charlotte Graungaard Bech

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere