FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000"

Transkript

1 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR DK_ ART.NR.: Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere

2

3 Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger din Flexit-støvsuger i henhold til denne brugervejledning, vil du få stor glæde af Flexit-maskinen, og den vil være et uundværligt arbejdsredskab i dit hjem i mange år fremover. Vores produkter udvikles konstant, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage eventuelle nødvendige ændringer af maskinens design. Vi fraskriver os også ansvaret for eventuelle trykfejl. Indhold Lovgivningen vedrørende krav om forbrugerkompensation er gældende for dette produkt i henhold til de aktuelle salgsbetingelser - forudsat at produktet er blevet anvendt korrekt (til husholdningsbrug) og vedligeholdt i henhold til anvisningerne i denne brugervejledning. Støvsugerposer er forbrugsvarer. Klager, der skyldes fejlagtig eller ukorrekt montering, skal rettes til det ansvarlige installationsfirma. Forbrugeren vil muligvis ikke være berettiget til kompensation, hvis maskinen ikke anvendes korrekt, eller der er tale om grov forsømmelse i forbindelse med vedligeholdelse af produktet. Indledning...4 Symboler som er brugt til mærkning...4 Genbrug Vigtige sikkerhedsforholdsregler Tekniske data Støvsuger CVR 1000 samlingsinstruktioner Montering af vægbeslaget Placering af støvsugeren på vægbeslaget Tilslutning af maskinen Brugsanvisning til CVR Start af maskinen Reparationer Filter- og støvsugerposer - CVR Skift af støvsugerposen Skift / rengøring af filteret Samlingsinstruktioner CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Montering af vægbeslaget Placering af støvsugeren på vægbeslaget Tilslutning af maskinen Brugsanvisning til CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Start af maskinen Reparationer CVR 4000 display Filter- og støvsugerposer - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Skift af posefilteret Montering af posefilteret Skift af støvsugerposen Montering af støvsugerposen Elektrisk tilslutning Trådløs kommunikation - LED/LCD Sender/modtager Trådløst slangehåndtag Fejlfinding Service- og vedligeholdelsesvejledning - CVR Service- og vedligeholdelsesvejledning - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Dimensionstegninger Symbolforklaring

4 Indledning Symboler som er brugt til mærkning Genbrug OBS Når en tekst har dette symbol kan skade på udstyr eller dårlig udnyttelsesgrad blive konsekvensen af, at instruktionerne ikke følges ADVARSEL Når en tekst har dette symbol betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive resultatet, hvis instruktionerne ikke følges I denne boks finder du information om, hvor du kan læse mere om det samme emne Symbolet som findes på produktet eller emballagen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bortskaffe produktet korrekt, så du kan være med til at forebygge skader på miljøet og menneskers sundhed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes, kan du henvende dig hos kommunen, en miljøstation eller forretningen, hvor du købte produktet. 1 Viktige sikkerhedsinstruktioner For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskader skal du læse alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt igennem, før du tager maskinen i brug Denne centralstøvsuger er udelukkende beregnet til tør støvsugning indendørs. Denne centralstøvsuger er ikke beregnet til at blive installeret udendørs. Støvsug aldrig uden at have et filter indsat. Forsøg ikke at støvsuge væsker op. Brug ikke maskinen i våde omgivelser. Støvsug ikke gløder eller objekter med ild i som f.eks. cigaretter, tændstikker, varm aske eller brændende væske eller gas. Brug ikke støvsugeren i områder, hvor der er brændende væsker eller hvor der er gasser til stede. Sluk for maskinen, før du skifter filter eller pose samt før du udfører nogen form for vedligeholdelse. Når du afbryder maskinen, skal du altid trække i selve stikket, ikke i ledningen. Vægkontakten og stikket skal være placeret således, at de er synlige. Støvsug ikke skarpe genstande som f.eks. glasskår eller nåle. De kan punktere posen og beskadige motoren. Vær især forsigtig med at suge genstande op, der kan blokere slange/rørsystemet, f.eks. blyanter, legetøjsbrikker og små plastikposer. Følg omhyggeligt brugsanvisningen. Service og reparationer må kun udføres af et autoriseret værksted. Anvend kun originale reservedele og tilbehør anbefalet af leverandøren. Forsøg aldrig selv at ændre maskinen. Undlad at bruge centralstøvsugeren, hvis ledningen er beskadiget. Centralstøvsugeren er monteret med en særlig type ledning, der skal udskiftes med en ledning af samme type, hvis den bliver beskadiget. En ledning af denne type kan købes hos en servicekontaktperson. For at undgå unødige risici bør man lade en kvalificeret ekspert udskifte ledningen. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller psykisk svage personer uden opsyn, med mindre de bliver passende overvåget af en ansvarlig person for at sikre, at de kan bruge apparatet på sikker vis. Centralstøvsugeren må ikke bruges som legetøj. Installationen af udblæsningsrøret skal udføres, så der ikke kan trænge fugt eller kondensvand ind i installationssystemet. Centralstøvsugeren må ikke bruges til at opsuge kontamineret støv eller cementstøv 4

5 1.1 Tekniske data Tekniske data, maskine CVR 1000 CVR 2000 CVR 3000 CVR 4000 Højde 427 mm 800 mm 800 mm 800 mm Bredde med håndtag 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm Længde med beslag 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm Motor 1300 W 1550 W 1700 W 1700 W Sikring 10 A 10 A 10 A 10 A Vægt 5 kg 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg Støjafgivelse 66 db 66 db 66 db 66 db Støvbeholderens kapacitet - 25 l 25 l 25 l Kapacitet ved brug af støvsugerpose 10 I 14 l 14 l 14 l Maks. sugestyrke, motor 650 Airwatt 720 Airwatt 735 Airwatt 735 Airwatt Maks. sugestyrker* 460 W 490 W 510 W 510 W Maks. luftstrømning* 50 l/s 53 l/s 54 l/s 54 l/s Maks. vakuum* 21 kpa 30 kpa 30 kpa 30 kpa Radiofjernbetjening X X X X Panel med driftsstatus X *Målt på sugeenheden Tekniske data, håndtag LED LCD Radiofrekvens Funktion 433 MHz Tænd/slukknap, effektregulering 5 trin, LED indikation af driftsstatus Batteriets levetid 3 år 3 år Batteritype, antal 1,5V AAA, 2 stk Rækkevidde Maks 50 meter Disse apparater overholder kravene i EU-instruktionerne 2004/108/EC, 2006/95/EC. Tænd/slukknap, effektregulering 5 trin, LCD indikation af driftsstatus 5

6 2 Støvsuger CVR 1000 samlingsinstruktioner 2.1 Montering af vægbeslaget 2.2 Placering af støvsugeren på vægbeslaget Fig. 1 Anbring holderen på en sådan måde, at der er rigeligt plads over og under det sted, hvor støvsugeren skal sidde. Sørg for, at der er mindst 500 mm fri plads over beholderen. Marker de steder, hvor de fire skruehuller er, med en pen eller lignende. Vælg derefter passende skruer og eventuelt rawlplugs, der passer til vægtypen, hvor beslaget monteres. Bor de fire huller til vægbeslaget. Diameteren af skruehullerne i holderen er 5 mm. Monter vægbeslaget med den store åbning pegende opad. Se Fig. 1. Spænd skruerne, så holderen sidder godt fast (skruerne medfølger). Fig. 2 Placer støvsugeren, så monteringsbeslaget er lige over vægbeslaget. Se Fig. 2. Sænk maskinen ned på vægbeslaget. Sørg for, at det tilsvarende beslag på maskinen holdes fast på plads af vægbeslaget. 2.3 Tilslutning af maskinen Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Maskinen er forbundet med støvsugerrøret i øverste position og udblæsningsrøret i nederste position. Denne forbindelse må ikke limes, men kan tapes hvis enheden skal til reparation på et senere tidspunkt. Støvsugerrørets sokkel kan monteres to forskellige steder afhængigt af, hvilken retning du ønsker at installere rørsystemet i. Hvis du vil flytte støvsugerrørets sokkel, skal du gøre følgende: 1. Løsn støvsugerrørets sokkel ved at skrue de fire Torx-kombinationsskruer ud med en Torx T20 eller en almindelig skruetrækker, Fig Træk soklen ud af maskinen. Se Fig Løsn udstansningsproppen fra det udtag, som støvsugerrørets sokkel skal flyttes til. Skru de fire Torx-kombinationsskruer ud. Fjern udstansningsproppen fra maskinen. 4. Tilpas (flyt) støvsugerrørets sokkel til det nye udtag. NB Soklen er mærket med Op. Kontroller, at soklen monteres med Op vendende opad. Fastgør soklen ved at montere og spænde de fire skruer, Fig Fig. 6 Indsugning Udblæsning 5. Sæt udstansningsproppen på det udtag, som støvsugerrørets sokkel før sad i. Brug de fire skruer til at holde den på plads. Udblæsningsrøret skal sættes godt fast til væggen for at sikre, at den ikke løsriver sig fra soklen. Husk, at du skal kunne dreje det bøjede rør i forskellige retninger for at sikre en passende røranlægsplan. Forbind derefter udblæsningsrøret og lyddæmperen, Fig 6. Monter centralstøvsugeren, så udblæsningsrøret bliver så kort som muligt, maks. 5 meter. Tag omgivelserne med i betragtning, når du placerer udblæsningen. Derfor bør der altid monteres en lyddæmper. Hvis du ønsker flere oplysninger om samling og installation af rørsystemet og evt. lavspændingsledning, bedes du læse de separate samlingsinstruktioner, der følger med rørpakken

7 3 Brugsanvisning til CVR Start af maskinen Centralstøvsugerens strømkabel skal sluttes til en 230 Volts stikkontakt. Apparatet er dobbeltisoleret og kræver ikke jordforbindelse. Start/stop kontakt Alle modeller har en start/stop knap på fronten til at starte og stoppe støvsugeren, Fig. 7. Start/stop knappen kan også anvendes, hvis/når du ønsker at bruge det ekstra indtag til at støvsuge direkte fra maskinen (hvis du ikke har en Flexit slange med fjernbetjening) eller til test og demo. FFig. 7 Sugebakke ved gulv Sugebakke for montering i sokkel under skab starter og stopper støvsugeren, når den åbnes og lukkes 3.2 Service Kræver at svagstrømskabel er lagt op mellem sugebakke og støvsuger Tag altid ledningen ud af stikkontakten, før du udfører servicearbejde Hvis der er dårlig sugning, indikerer det, at luftstrømningen gennem maskinen er begrænset. Dette kan skyldes følgende: Støvsugerposen er fuld og skal skiftes. Filteret er tilstoppet og skal renses. Trådløs kommunikation LED/LCD Maskinen reguleres trådløst fra støvsugerslangens håndtag. Man behøver i dette tilfælde ikke at montere svagstrømskabel mellem sugekontakt og maskine. Se beskrivelse i kapitel 9 Fig. 8 Fig. 9 Filter LED LCD Afbryderslange Håndtag på slange med tænd/sluk knap som starter og stopper støvsugeren. Manuel slange Støvsugeren starter og stopper automatisk når sugeslangen tilkobles en sugekontakt. Metalringen på slangens endestykke sammenkobler styrekredsen, som starter maskinen. Når slangen trækkes ud af sugekontakten, stopper støvsugeren. Termosikring Støvsugeren har en termosikring, der udløses, hvis støvsugeren bliver overophedet. Hvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle ned. Støvsugeren kan nu startes igen. Hvis afbryderen udløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen. Kontroller slange, støvsugerpose og filter mens du venter for at forsikre dig om at ingenting blokkerer luftstrømmen Kræver at svagstrømskabel er lagt op mellem sugekontakt og støvsuger 7

8 4 Filter og støvsugerposer - CVR Udskiftning af støvsugerposen 4.2 Bytte / rengjøring av filter Fig. 10 Centralstøvsugeren er som standard forsynet med en støvsugerpose. Støvsug aldrig hvis der ikke er en støvsugerpose i maskinen Tag fat i kanten af låget og træk det op for at åbne støvsugeren, Fig. 10. Skift af støvsugerposen: Fjern den gamle støvsugerpose ved at dreje papafstivningen til højre eller venstre, så den løftede del af indtaget er på linje med åbningen i kortet. Skub nu posen af poseholderen. Sæt den nye støvsugerpose på som følger: Tryk åbningen i pappet over den løftede del af indtaget og træk den nye pose på. Drej pappet for at låse posen på plads. NB Drej kanterne af støvsugerposen ned i beholderen. Dette er for at undgå, at posen beskadiges af låget Fig. 12 Centralstøvsugeren må aldrig bruges uden filter Åbn låget og tag støvsugerposen ud som beskrevet tidligere. Filteret sidder i bunden af beholderen rundt om motorhuset. Træk filteret ud af beholderen, Fig. 12. Rens filteret ved at ryste det eller vaske det med vand. Hvis du vasker filteret, skal du lade det tørre helt, før du sætter det i igen. Tag det rene/nye filter og anbring det i bunden af beholderen. Tryk den udvendige kant af filteret ned mod siderne af beholderen, så filteret buler let opad. Tryk derefter filteret ned på plads. Sørg for, at filteret er pakket tæt ind mod motorhuset, Fig. 13. Genindsæt støvsugerposen og sæt låget på igen. Kontrollér, at låget sidder rigtigt. Fig. 13 Fig. 11 Motorstativ Åbningen i kortet skal flugte og skubbes over den løftede del af indtaget, før du drejer papafstivningen for at låse den. Filter Filter 8

9 5 Samleinstruktioner CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Montering af vægbeslaget Planlæg placering af vægbeslaget på en sådan måde, at der er rigeligt plads over og under det sted, hvor støvsugeren skal sidde. Sørg for, at der er mindst 200 mm fri plads under støvbeholderen. Marker de steder, hvor de fire skruehuller er, med en pen eller lignende. Diameteren af hullerne i holderen er 5 mm. Vælg skruer og eventuelt rawlplugs, der passer til den pågældende væg. Bor de fire skruehuller. Monter vægbeslaget med den store åbning pegende nedad, se Fig. 14. Skru derefter holderen på plads. Fig. 14 Fig Placering af støvsugeren på vægbeslaget For at lette proceduren skal du først fjerne støvbeholderen. Løsn beholderen ved at løfte begge håndtag op og dernæst udad. Fjern derefter beholderen fra maskinen. Hvis du vil montere støvsugeren eller motorchassiset på vægbeslaget - skal du blot sænke chassiset ned, så låseanordningen på beslaget går gennem chassisets åbning Fig. 15. Sørg for, at det tilsvarende beslag på maskinen holdes helt på plads af vægbeslaget. Når du fjerner støvsugeren fra vægbeslaget - skal du skubbe låseanordningen mod dig selv, så den slipper chassiset, og derefter løfte chassiset op fra beslaget. 5.3 Tilslutning af maskinen Fig. 16 Udblæsning Advarsel: Hvis rørsystemet i din bolig har en anden dia meter end et standard Flexit rørsystem, kan overgange købes i butik. Flexit rørsystem har udvendig diameter Ø51 mm Maskinen tilsluttes med den fleksible sugeslange i nederste position og udblæsningsrøret øverst, Fig 16. Den fleksible slange kobles til støvindtaget på støvsugerbeholderen. Skub slangen ind i indtaget på støvsugeren, til slangen låser. Indtag Skub slangen ind i indtaget på støvsugeren, til slangen låser. Tryk på knappen på slangeindtaget ned for at fjerne sugeslangen. 9

10 Den tilhørende gummimuffe bruges til at stramme/ løsne sammenføjningen mellem rørsystemet og den bøjelige støvsugerslange. Før halvdelen af muffen ind i støvsugerslangen, og fold den anden halvdel hen over. Før derefter 5-10 mm af støvsugerslangen ind i rørsystemet, og fold muffen tilbage, så den dækker sugerøret. Den fleksible sugeslange fungerer som overgang mellem støvsugerenheden og rørsystemet. Placer centralstøvsugeren på en sådan måde, at udblæsnings-røret kan være så kort som muligt, dvs. maks. 5 meter. Tag omgivelserne med i betragtning, når du placerer udblæsningen. Derfor bør der altid monteres en lyddæmper. NB Disse forbindelser må ikke limes, hvis enheden er til reparation Hvis du ønsker flere oplysninger om samling og installation af rørsystemet og lavspændingsledningen, bedes du læse de separate samlingsinstruktioner, der følger med rørpakken 6 Bruksanvisning - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Start af maskinen Centralstøvsugerens strømkabel skal sluttes til en 230 Volts stikkontakt. Apparatet er dobbeltisoleret og kræver ikke jordforbindelse. Start/stop kontakt Alle modeller har en start/stop knap på fronten til at starte og stoppe støvsugeren, Fig. 17. Start/stop knappen kan også anvendes, hvis/når du ønsker at bruge Flexit indtag til at støvsuge direkte fra maskinen (hvis du ikke har en Flexit slange med fjernbetjening) eller til test og demo. Fig. 17 Manuel slange Støvsugeren starter og stopper automatisk når sugeslangen tilkobles en sugekontakt. Metalringen på slangens endestykke sammenkobler styrekredsen, som starter maskinen. Når slangen trækkes ud af sugekontakten, stopper støvsugeren. Kræver at svagstrømskabel er lagt op mellem sugekontakt og støvsuger Sugebakke ved gulv Sugebakke for montering i sokkel under skab starter og stopper støvsugeren, når den åbnes og lukkes. Kræver at svagstrømskabel er lagt op mellem sugebakke og støvsuger 6.2 Service Trådløs kommunikation LED/LCD Maskinen reguleres trådløst fra støvsugerslangens håndtag. Man behøver i dette tilfælde ikke at montere svagstrømskabel mellem sugekontakt og maskine. Fig. 18 Se beskrivelse i kapitel 9. Tag altid ledningen ud af stikkontakten, før du udfører servicearbejde Hvis der er dårlig sugning, indikerer det, at luftstrømningen gennem maskinen er begrænset. Dette kan skyldes følgende: Støvsugerposen er fuld og skal skiftes. Filteret er tilstoppet og skal renses for støv. Termosikring Støvsugeren har termosikring, der udløses hvis støvsugeren bliver overophedet. LED LCD Hvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle ned. Støvsugeren kan nu startes igen. Hvis afbryderen udløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen. Afbryderslange Håndtag på slange med afbryder som starter og stopper støvsugeren. På CVR 4000 med display, vil symbolet for overophedning blinke. Kontroller slange, støvsugerpose og filter mens du venter for forsikre dig om at ingenting blokkerer luftstrømmen 10

11 6.3 CVR 4000 Display CVR modellen har et display som giver information om maskinen, fig. 19. luftstrøm Airflow signalindikator Wireless overophedning Temperature Fig. 19 Service blevet overophedet. Støvsugeren stopper automatisk. Træk strømstikket ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren, og vent 5-10 minutter, mens maskinen køler ned. Mens du venter, bør du kontrollere posefilter, beholder/støvsugerpose, slange og sugekontakter for at være sikker på, at intet blokerer for luften gennem maskinen. Signalindikator - blinker Når signalsymbolet blinker, er slangehåndtaget uden for rækkevidde, og der er ingen forbindelse til støvsugeren. Støvsugeren stopper automatisk efter 30 minutter, hvis slangehåndtag eller støvsuger ikke har været aktiveret. støvsugerpose/posefilter Dustbag/Filter hastighedsniveau Speed Hastighedsniveau Viser på hvilket af de 5 hastighedsniveauer maskinen kører. Indikator for støvsugerpose/posefilter Når indikatoren for støvsugerpose/posefilter begynder at blinke, mens støvsugeren kører, betyder det, at der er kort tid igen til rensning af posefilteret og evt. udskiftning af støvsugerpose/tømning af beholder. Når symbolet lyser konstant, er det tid. Indikatoren for støvsugerpose/posefilter på støvsugerens display tænder minimum efter hver 20 driftstimer. Rengøring/udskifting er beskrevet i kapitel 7 Indikator for reduceret luftstrøm - lyser Når symbolet for reduceret luftstrøm lyser på støvsugerens display, betyder det, at luftstrømmen gennem støvsugeren er reduceret. Efter 30 sekunder med reduceret luftstrøm bliver støvsugeren automatisk lukket ned, for at motoren ikke skal blive beskadiget. Hvis symbolet for reduceret luftstrøm lyser, og motoren er blevet lukket ned, skal du gøre som følger: Kontroller posefilteret og/ eller støvsugerposen (se Kapitel 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4) for at se, om der er noget der blokerer for luften. Kontroller også om noget har sat sig fast i sugeslange og/eller sugekontakter. Fjern materialet som forårsager tilstopningen. Indikator for service Når servicesymbolet begynder at blinke, kører motoren i en time endnu, før den stopper/ikke vil starte. Formålet med servicesymbolet er at informere dig om, at det er tid at bestille service til støvsugeren. Når symbolet lyser konstant, har støvsugerens driftstidstæller beregnet, at den tilladte driftstid er overskredet. Du skal nu kontakte et autoriseret serviceværksted og lade dem udføre service på støvsugeren og nulstille driftstidtælleren. Indikator for overophedning - blinker Overophedningssymbolet indikerer, at støvsugeren er 11

12 7 Filter og støvsugerposer - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Udskiftning af posefilter Der skal altid sidde et posefilter i støvbeholderen. Rens filteret således: 1. Løsn de to håndtag, der klemmer på støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og væk fra beholderen, se fig Udskiftning af støvsugerpose Maskinen er forsynet med en støvsugerpose. Skift støvsugerposen således: 1. Løsn de to håndtag, der klemmer på støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og væk fra beholderen, se fig Ryst støvet af posefilteret. Det kan være en fordel, hvis filteret indsættes i beholderen på en sådan måde, at støvet i filteret kan rystes ned i støvbeholderen. 4. Løft posefilteret ud. 5. Fjern støvsugerposen ved at tage fat om papafstivningen og forsigtigt trække kortet og posen væk fra beholderen, fig. 22. Fold den perforerede del af pappet mod åbningen af posen for at forhindre, at posens indhold slipper ud. Fig Fjern ikke filteret fra beholderen. Ryst i stedet filteret let inden i beholderen for at løsne støv fra filteret, så det kan falde ned i beholderen. Det gøres ved at gribe om filterets strop og bevæge filteret hurtigt op og ned som vist på fig. 21. Fig Tøm beholderen for støv. 7.4 Montering af støvsugerpose Skift støvsugerposen således: 1. Sæt støvsugerposens papkort fast med hullet over poseholderen, Fig. 23. Fig Løft posefilteret ud. Hvis der benyttes en støvsugerpose - fjern denne. Tøm derefter beholderen for resterende støv et passende sted. 7.2 Montering af posefilter Skift posefilteret i maskinen således: 1. Anbring det rene/gennemrystede posefilter i beholderen. Sørg for, at filterholderen passer ind i den indvendige kant på støvbeholderen. Kontroller, at filteret vender rigtigt - stofhåndtaget på filteret skal være synligt. 2. Sæt derefter støvbeholderen med posefilteret på plads i støvsugeren. 3. Løft støvbeholderen op, og sæt den på plads i støvsugerenheden. Pres håndtagene ind over støvsugerens kant, til der lyder et klik. Pres håndtagene ned på plads, og tjek, at støvsugerenhed og støvbeholder er korrekt sat sammen. Fig Sæt det rensede eller gennemrystede posefilter på plads i beholderen. Sørg for, at filterholderen passer ind i den indvendige kant på støvbeholderen. Kontroller, at filteret vender rigtigt - stofhåndtaget på filteret skal være synligt. 3. Sæt støvbeholderen på plads på støvsugerenheden. Luk beholderen på støvsugeren ved at trykke indad på de to håndtag for at sikre, at støvsugerenheden og støvbeholderen er korrekt sat sammen. 12

13 CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000 kan køre med eller uden en støvsugerpose, men det anbefales at bruge støvsugerpose. Produktene skal dog altid have installeret et posefilter 8 Elektrisk tilslutning Tilkobling styrestrøm Styrestrømudtaget (lavspænding) skal sluttes til et svagstrømsledning, der løber langs med rørene. Begge ender af lavspændingsledningen kobles til tilslutningspanelet på støvsugeren. En ledning til hvert udtag, se illustration nedenfor. CVR 1000 CVR 2000, CVR 3000, CVR 4000 Tilslutningspanelet er placeret i toppen af støvsugeren Forceringssignal ventilationsaggregat Tilslutning til aggregater som kan modtage styresignal for forcering af tilluft. Når centralstøvsugeren starter, vil ventilationsaggregatet øge luftmængden i den tid støvsugningen foregår. Dette for at kompensere for den luft, støvsugeren trækker ud af boligen. Når støvsugeren afbrydes, går ventilationsaggregatet tilbage til oprindelig hastighed. Tilkobles med en svagstrømsledning mellem støvsuger og ventilationsaggregat. Tilkobling til ventilationsaggregat; se aggregatets brugsvejledning Forceringssignal kobles til dette udtag CVR 1000 Tilslutningspanelet er placeret i bunden af støvsugeren. Udtag for lavspændingsledning Lavspændingsledningerne tilkobles lynkobling. Før ledningerne ind i lynkoblingen (én i hver åbning). Ledningerne fastgøres ved at vippe lynkoblingen op. Lavspændingsledning kobles til dette udtag 13

14 9 Trådløs kommunikation - LED/LCD 9.1 Sender/modtager Før sender/modtager monteres på væggen, bør det altid kontrolleres, om der er signal mellem sender/modtager og slangehåndtag overalt i hjemmet. Tilslut boksen til støvsugeren. Tænd og sluk støvsugeren ved hjælp af slangehåndtaget forskellige steder i hjemmet. Tilslutning af sender/modtager For at kunne benytte det trådløse slangehåndtag fra Flexit, skal sender/ modtager først tilsluttes støvsugeren. Det gøres ved hjælp af det 2 metrer lange netværkskabel (RJ45), der følger med sender/modtager. Tilslut kablet til sender/ modtager, og sæt kablets anden ende i stikket til højre bag på støvsugeren. Montering af sender/modtager Sender/modtager monteres på væggen min. 1 meter (hvis muligt) væk fra støvsugerenheden for at opnå det bedst mulige signal mellem sender/modtager og slangehåndtag. Sender/modtager kan flyttes til et andet sted i hjemmet for at opnå bedre rækkevidde ved hjælp af et 30 meter netværkskabel. Netværkskabler kan købes hos nærmeste elektronikforhandler. Den første transmission Slangehåndtaget og støvsugeren skal have den første kommunikation, før støvsugeren startes. Dette gælder også, hvis slangehåndtaget er blevet udskiftet (reservedel), eller hvis der skal tilkobles en ekstra slange. Gør således, før du starter din trådløse støvsuger: 1. Afbryd strømmen ved stikkontakten. 2. Sæt ledningen i igen og tryk derefter på afbryderknappen på slangehåndtaget i ca. 10 sekunder. Dette skal gøres inden for 60 sekunder efter, at støvsugeren er sluttet til stikkontakten. 3. Håndtaget og støvsugeren vil nu kommunikere. 9.2 Trådløst slangehåndtag Brugsanvisning Afbryderfunktionen og effektreguleringen styres med radioteknologi. Start og stop Start: Ét tryk på kontakten starter støvsugeren. Stop: Ét tryk på kontakten vil standse støvsugeren. Effektreguleringen kan indstilles i 5 trin. Skift mellem de forskellige trin ved at trykke på knapperne (+) eller (-) på slangehåndtaget. LED LED-indikatoren, der er anbragt lige over afbryderknappen, vil blive aktiveret med forskelligt lys, afhængigt af de handlinger, der udføres: Kontrollampen aktiveres ved start og stop samt når sugestyrken reguleres. Kontrollampen blinker som advarsel, når posefilter/ støvsugerpose er tilstoppet og skal renses/udskiftes, se kapitel 7. LCD info center display Displayet sidder lige over afbryderknappen og viser forskellige symboler, afhængigt af støvsugerens status. Signal Pose/filter Hastighed Effektregulering - Effektregulering + Start/stop LEDindikator Hastighedsniveau: Blokkene viser det aktuelle hastighedsniveau. Lavt batteriniveau: Batterierne er under 5 % opladet. Udskift batterierne. Se Batteri, dette kapitel. Signal: Symbol blinker, hvis slangehåndtaget er uden for rækkevidde. Der er ingen forbindelse til støvsugeren. Posefilter/støvsugerpose: Beholdersymbolet blinker eller lyser fast. Kontroller posefilter og støvsugerpose/beholder. Se kapitel 6.3 Indikator for støvsugerpose/posefilter. Overophedning Reduceret luftstrøm: Når servicesymbolet og beholdersymbolet vises + samtidig, indikerer det, at luftstrømmen gennem støvsugeren er reduceret. Se kapitel 6.3 Indikator for reduceret luftstrøm. Servicevarsel: Varsler om, at tid for service nærmer sig, eller at tilladt driftstid er nået. Se kapitel 6.3 Indikator for service. Lavt batteri Service 14

15 Overophedning, blinker: Blinkende symbol indikerer at støvsugeren er overophedet. Støvsugeren stopper automatisk. Se kapitel 6.3 Indikator for overophedning. Batteri Levetiden for de indbyggede batterier i håndtaget er ca. tre (3) år. Hvis batterikapaciteten er for lav, vil støvsugeren blive slukket. Hvis støvsugeren ikke vil starte, eller hvis effektreguleringen via slangehåndtaget ikke virker, skal du udskifte batterierne i slangehåndtaget. Skift til nye batterier af typen 1,5V AAA. Få flere oplysninger og se fejlfinding i Kapitel 10 i denne brugsanvisning. Sådan udskiftes batterierne i slangehåndtaget 1. Åbn batterirummet ved at lade låget glide frem mod fronten af slangehåndtaget. 2. Udskift de brugte batterier med to nye af typen 1,5 V AAA. Sørg for, at batterierne sættes korrekt i med hensyn til polariteten. 3. Lad låget glide tilbage på plads, indtil der lyder et klik. ADVARSEL Træk ikke slangen ud af støvsugerkontakten, mens støvsugeren stadig kører, da dette resulterer i for lidt luftstrøm gennem støvsugeren. Maskinen har en sikkerhedsventil og et termosikring, som vil stoppe maskinen, men dette slider unødvendigt på motoren 10 Fejlfinding Alt arbejde, der involverer 240 Volt elforsyning, skal udføres af en kvalificeret el-installatør, som kender de relevante sikkerhedsregler Er der strøm på stikket? Er lavspændingsledningen sluttet til støvsugeren? Batterierne til det trådløse slangehåndtag kan være flade. Udskift batterierne med nye af typen 1,5 V AAA. Støvsugeren vil ikke starte Termosikring Støvsugeren har termosikring, der udløses hvis støvsugeren bliver overophedet. Hvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle ned. Mens du venter, bør du kontrollere posefilter, beholder/ støvsugerpose, slange og sugekontakt for at være sikker på, at intet blokerer for luften gennem maskinen. Støvsugeren kan nu startes igen. Hvis afbryderen udløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen. På CVR 4000 vil symbolet for overophedning lyse på støvsugerens display. Andre fejlfindinger Bruger du den rigtige slange? Kun originale slanger passer. Starter støvsugeren, når du prøver et andet vakuumstik? Hvis den gør, er der fejl i den elektriske forbindelse til det første stik. Skru stikket af og kontroller forbindelsen på bagsiden. Er strømforsyningen sluttet til vakuumstikket? Støvsugeren vil ikke stoppe Er der indfanget et objekt i et af støvsugerstikkene, så benene er smeltet? Lav sugestyrke Er alle vakuumstik lukket ordentligt? Er der sket blokering i et af vakuumstikkene? Er beholderlåget lukket korrekt? Er pakningen mellem beholderen og låget på plads? Er den beskadiget? Er rørsystemet blokeret? Er støvsugerposen fuld eller blokeret? Er filteret tilstoppet? CVR 4000 Display CVR 4000 har et display som giver information om maskinen, Fig

16 10.1 Service/vedligeholdelse - CVR 1000 Støvsug aldrig uden at have både filter og støvsugerpose indsat i maskinen Produkt Hvor ofte? Hvorfor? Hvordan? Støvsugerpose Skal skiftes, før den bliver helt fuld, afhængigt af brugen, men normalt 2-4 gange om året Dårlig sugeevne og fare for blokering i rørsystemet Grib kanten af låget og åbn det ved at trække opad. Fjern den gamle støvsugerpose ved at dreje papafstivningen til højre eller venstre, så den løftede del af poseholderen går ind gennem åbningen i pappet. Skub nu posen af indtaget. Tryk åbningen i pappet over den løftede del af indtaget og træk den nye pose på. Drej pappet for at låse posen på plads. NB Åbningen i kortet skal flugte og skubbes over den løftede del af indtaget, før du låser papafstivningen på plads med en drejning. NB Støvsug aldrig uden at have en støvsugerpose indsat. Fjern støvsugerposen som beskrevet ovenfor. Fjern filteret fra bunden. Rens filteret ved at ryste det eller vaske det med vand. NB Filteret skal være helt tørt, før det sættes på plads igen. Sæt det rensede filter ind i maskinen igen. Tryk den udvendige kant af filteret ned mod siderne af beholderen, så filteret buler let opad. Monter støvsugerposen og sæt låget på igen. Kontrollér, at låget sidder rigtigt. NB Støvsug aldrig uden at have et filter indsat. Filter i bunden Skal checkes, når posen skiftes Lav sugestyrke kan blive resultatet. Der kan komme støv ind i motoren 10.2 Service/vedligeholdelse - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000 Støvsug aldrig uden at have filter indsat i maskinen Produkt Hvor ofte? Hvorfor? Hvordan? Støvbeholder Skal tømmes, før beholderen er 3/4 fuld, afhængigt af brugen, men normalt 2-4 gange om året Dårlig sugeevne og fare for blokering i rørsystemet. Løsn de to håndtag, der klemmer omkring støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og væk fra beholderen. Løft støvbeholderen op. Løft filteret ud. Tøm beholderen i en plastikpose og kassér det. Eventuelt resterende støv eller fnug kan fjernes manuelt. Støvsugerpose Skal skiftes, før den bliver helt fuld, afhængigt af brugen, men normalt 2-4 gange om året. Dårlig sugeevne og fare for blokering i rørsystemet. Løsn de to håndtag, der klemmer omkring støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og væk fra beholderen. Løft støvbeholderen op. Løft filteret ud. Fjern derefter støvsugerposen ved at trække dens papafstivning af poseholderen. Sæt delene på plads igen i modsat rækkefølge. Filter Skal rystes, når beholderen tømmes. NB: Brug kun tørre rengøringsmetoder. Sådan bevares maskinens gode sugestyrke. Løsn de to håndtag, der klemmer omkring støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og væk fra beholderen. Løft støvbeholderen op. Fjern ikke filteret fra beholderen. Ryst i stedet filteret let inden i beholderen for at løsne støv fra filteret, så det kan falde ned i beholderen. Løft posefilteret ud. Hvis der benyttes en støvsugerpose - fjern denne. Tøm derefter støvet ud af beholderen i en plastikpose og kassér det. 16

17 11 Dimensionstegninger CVR 1000 / CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000 Målskisser i mm. CVR CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Min 200 Min Monteres på væggen

18 12 Symboforklaring Symbolforklaring display, CVR 4000 Hastighet Service Luftstrøm Pose/filter Signal Overophedning Signal lyser fast Søjlerne viser aktuel hastighed Maskinens driftstid er udløbet Luftstrøm er reduceret Rengjør posefilter, tøm beholder / støvpose Signal blinker Varsler at der er en time tilbage af maskinens driftstid. Bestil service Varsler at der er kort tid tilbage før rengøring/tømming Slangehåndtaget er udenfor rækkevidde Motoren er overophedet Se nærmere beskrivelse kapitel 6.3 Symbolforklaring display, LCD håndtag Hastighed Batteri Service Pose/filter Signal Overophedning Signal lyser fast Søjlerne viser aktuel hastighed Maskinens driftstid er udløbet Rengør posefilter, tøm beholder / støvpose Signal blinker Batteriet er under 5%. Skift batteri Varsler at der er en time tilbage af maskinens driftstid. Bestil service Varsler at der er kort tid tilbage før rengøring/tømming Slangehåndtaget er udenfor rækkevidde Motoren er overophedet Se nærmere beskrivelse kapitel

19 19

20 Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250 Støvsugere / / er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om året. Støvet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Centralstøvsuger Installationsvejledning

Centralstøvsuger Installationsvejledning Centralstøvsuger Installationsvejledning Tillykke med købet af dit nye rørsystem Du har købt et af de bedste centralstøvsugersystemer på markedet. Rørsystemet har den optimale diameter (42 mm i diameter)

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse

En centralstøvsuger er nem at installere i både nye og eksisterende huse LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Hvis du er en habil gør det selv-håndværker, er det ikke svært. Men meget afhænger af forholdene i huset som fx antallet af skabe, samt hvad lofter og vægge er lavet af. En centralstøvsuger

Læs mere

Bring Home the POWER

Bring Home the POWER Bring Home the POWER Cyclo Vac Centralt støvsugersystem bringer Dem Specielt designet til hverdags brug Cyclo Vac s centrale enhed er let at installere i et opbevarings areal i deres hjem så som garage,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer

Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard Brugsanvisning Nyttige tips opfylder ASTM sikkerhedsstandarder for poolalarmer Poolguard er designet til at hjælpe med at opdage uønsket indtrængen i uovervågede pools. POOLGUARD ER ET ALARM

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Nilfisk-Frithiof Centralstøvsugere

Nilfisk-Frithiof Centralstøvsugere Nilfisk-Frithiof Centralstøvsugere - Mere end bare en støvsuger Professionel Støvsugning er en naturlig del af rengøringen i alle danske hjem En evigt tilbagevendende arbejdsopgave, som de fleste mennesker

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt

XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt XiIIIPlus/RXi - Kort funktionsoversigt I denne vejledning beskrives den daglige betjening af printeren. Nærmere oplysninger findes i brugervejledningen. Udvendig oversigt Figur Printeren udvendigt Front

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere