FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000"

Transkript

1 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR DK_ ART.NR.: Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere

2

3 Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger din Flexit-støvsuger i henhold til denne brugervejledning, vil du få stor glæde af Flexit-maskinen, og den vil være et uundværligt arbejdsredskab i dit hjem i mange år fremover. Vores produkter udvikles konstant, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage eventuelle nødvendige ændringer af maskinens design. Vi fraskriver os også ansvaret for eventuelle trykfejl. Indhold Lovgivningen vedrørende krav om forbrugerkompensation er gældende for dette produkt i henhold til de aktuelle salgsbetingelser - forudsat at produktet er blevet anvendt korrekt (til husholdningsbrug) og vedligeholdt i henhold til anvisningerne i denne brugervejledning. Støvsugerposer er forbrugsvarer. Klager, der skyldes fejlagtig eller ukorrekt montering, skal rettes til det ansvarlige installationsfirma. Forbrugeren vil muligvis ikke være berettiget til kompensation, hvis maskinen ikke anvendes korrekt, eller der er tale om grov forsømmelse i forbindelse med vedligeholdelse af produktet. Indledning...4 Symboler som er brugt til mærkning...4 Genbrug Vigtige sikkerhedsforholdsregler Tekniske data Støvsuger CVR 1000 samlingsinstruktioner Montering af vægbeslaget Placering af støvsugeren på vægbeslaget Tilslutning af maskinen Brugsanvisning til CVR Start af maskinen Reparationer Filter- og støvsugerposer - CVR Skift af støvsugerposen Skift / rengøring af filteret Samlingsinstruktioner CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Montering af vægbeslaget Placering af støvsugeren på vægbeslaget Tilslutning af maskinen Brugsanvisning til CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Start af maskinen Reparationer CVR 4000 display Filter- og støvsugerposer - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Skift af posefilteret Montering af posefilteret Skift af støvsugerposen Montering af støvsugerposen Elektrisk tilslutning Trådløs kommunikation - LED/LCD Sender/modtager Trådløst slangehåndtag Fejlfinding Service- og vedligeholdelsesvejledning - CVR Service- og vedligeholdelsesvejledning - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Dimensionstegninger Symbolforklaring

4 Indledning Symboler som er brugt til mærkning Genbrug OBS Når en tekst har dette symbol kan skade på udstyr eller dårlig udnyttelsesgrad blive konsekvensen af, at instruktionerne ikke følges ADVARSEL Når en tekst har dette symbol betyder det, at personskade eller alvorlig skade på udstyret kan blive resultatet, hvis instruktionerne ikke følges I denne boks finder du information om, hvor du kan læse mere om det samme emne Symbolet som findes på produktet eller emballagen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bortskaffe produktet korrekt, så du kan være med til at forebygge skader på miljøet og menneskers sundhed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes, kan du henvende dig hos kommunen, en miljøstation eller forretningen, hvor du købte produktet. 1 Viktige sikkerhedsinstruktioner For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskader skal du læse alle sikkerhedsforholdsregler omhyggeligt igennem, før du tager maskinen i brug Denne centralstøvsuger er udelukkende beregnet til tør støvsugning indendørs. Denne centralstøvsuger er ikke beregnet til at blive installeret udendørs. Støvsug aldrig uden at have et filter indsat. Forsøg ikke at støvsuge væsker op. Brug ikke maskinen i våde omgivelser. Støvsug ikke gløder eller objekter med ild i som f.eks. cigaretter, tændstikker, varm aske eller brændende væske eller gas. Brug ikke støvsugeren i områder, hvor der er brændende væsker eller hvor der er gasser til stede. Sluk for maskinen, før du skifter filter eller pose samt før du udfører nogen form for vedligeholdelse. Når du afbryder maskinen, skal du altid trække i selve stikket, ikke i ledningen. Vægkontakten og stikket skal være placeret således, at de er synlige. Støvsug ikke skarpe genstande som f.eks. glasskår eller nåle. De kan punktere posen og beskadige motoren. Vær især forsigtig med at suge genstande op, der kan blokere slange/rørsystemet, f.eks. blyanter, legetøjsbrikker og små plastikposer. Følg omhyggeligt brugsanvisningen. Service og reparationer må kun udføres af et autoriseret værksted. Anvend kun originale reservedele og tilbehør anbefalet af leverandøren. Forsøg aldrig selv at ændre maskinen. Undlad at bruge centralstøvsugeren, hvis ledningen er beskadiget. Centralstøvsugeren er monteret med en særlig type ledning, der skal udskiftes med en ledning af samme type, hvis den bliver beskadiget. En ledning af denne type kan købes hos en servicekontaktperson. For at undgå unødige risici bør man lade en kvalificeret ekspert udskifte ledningen. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller psykisk svage personer uden opsyn, med mindre de bliver passende overvåget af en ansvarlig person for at sikre, at de kan bruge apparatet på sikker vis. Centralstøvsugeren må ikke bruges som legetøj. Installationen af udblæsningsrøret skal udføres, så der ikke kan trænge fugt eller kondensvand ind i installationssystemet. Centralstøvsugeren må ikke bruges til at opsuge kontamineret støv eller cementstøv 4

5 1.1 Tekniske data Tekniske data, maskine CVR 1000 CVR 2000 CVR 3000 CVR 4000 Højde 427 mm 800 mm 800 mm 800 mm Bredde med håndtag 370 mm 370 mm 370 mm 370 mm Længde med beslag 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm Motor 1300 W 1550 W 1700 W 1700 W Sikring 10 A 10 A 10 A 10 A Vægt 5 kg 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg Støjafgivelse 66 db 66 db 66 db 66 db Støvbeholderens kapacitet - 25 l 25 l 25 l Kapacitet ved brug af støvsugerpose 10 I 14 l 14 l 14 l Maks. sugestyrke, motor 650 Airwatt 720 Airwatt 735 Airwatt 735 Airwatt Maks. sugestyrker* 460 W 490 W 510 W 510 W Maks. luftstrømning* 50 l/s 53 l/s 54 l/s 54 l/s Maks. vakuum* 21 kpa 30 kpa 30 kpa 30 kpa Radiofjernbetjening X X X X Panel med driftsstatus X *Målt på sugeenheden Tekniske data, håndtag LED LCD Radiofrekvens Funktion 433 MHz Tænd/slukknap, effektregulering 5 trin, LED indikation af driftsstatus Batteriets levetid 3 år 3 år Batteritype, antal 1,5V AAA, 2 stk Rækkevidde Maks 50 meter Disse apparater overholder kravene i EU-instruktionerne 2004/108/EC, 2006/95/EC. Tænd/slukknap, effektregulering 5 trin, LCD indikation af driftsstatus 5

6 2 Støvsuger CVR 1000 samlingsinstruktioner 2.1 Montering af vægbeslaget 2.2 Placering af støvsugeren på vægbeslaget Fig. 1 Anbring holderen på en sådan måde, at der er rigeligt plads over og under det sted, hvor støvsugeren skal sidde. Sørg for, at der er mindst 500 mm fri plads over beholderen. Marker de steder, hvor de fire skruehuller er, med en pen eller lignende. Vælg derefter passende skruer og eventuelt rawlplugs, der passer til vægtypen, hvor beslaget monteres. Bor de fire huller til vægbeslaget. Diameteren af skruehullerne i holderen er 5 mm. Monter vægbeslaget med den store åbning pegende opad. Se Fig. 1. Spænd skruerne, så holderen sidder godt fast (skruerne medfølger). Fig. 2 Placer støvsugeren, så monteringsbeslaget er lige over vægbeslaget. Se Fig. 2. Sænk maskinen ned på vægbeslaget. Sørg for, at det tilsvarende beslag på maskinen holdes fast på plads af vægbeslaget. 2.3 Tilslutning af maskinen Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Maskinen er forbundet med støvsugerrøret i øverste position og udblæsningsrøret i nederste position. Denne forbindelse må ikke limes, men kan tapes hvis enheden skal til reparation på et senere tidspunkt. Støvsugerrørets sokkel kan monteres to forskellige steder afhængigt af, hvilken retning du ønsker at installere rørsystemet i. Hvis du vil flytte støvsugerrørets sokkel, skal du gøre følgende: 1. Løsn støvsugerrørets sokkel ved at skrue de fire Torx-kombinationsskruer ud med en Torx T20 eller en almindelig skruetrækker, Fig Træk soklen ud af maskinen. Se Fig Løsn udstansningsproppen fra det udtag, som støvsugerrørets sokkel skal flyttes til. Skru de fire Torx-kombinationsskruer ud. Fjern udstansningsproppen fra maskinen. 4. Tilpas (flyt) støvsugerrørets sokkel til det nye udtag. NB Soklen er mærket med Op. Kontroller, at soklen monteres med Op vendende opad. Fastgør soklen ved at montere og spænde de fire skruer, Fig Fig. 6 Indsugning Udblæsning 5. Sæt udstansningsproppen på det udtag, som støvsugerrørets sokkel før sad i. Brug de fire skruer til at holde den på plads. Udblæsningsrøret skal sættes godt fast til væggen for at sikre, at den ikke løsriver sig fra soklen. Husk, at du skal kunne dreje det bøjede rør i forskellige retninger for at sikre en passende røranlægsplan. Forbind derefter udblæsningsrøret og lyddæmperen, Fig 6. Monter centralstøvsugeren, så udblæsningsrøret bliver så kort som muligt, maks. 5 meter. Tag omgivelserne med i betragtning, når du placerer udblæsningen. Derfor bør der altid monteres en lyddæmper. Hvis du ønsker flere oplysninger om samling og installation af rørsystemet og evt. lavspændingsledning, bedes du læse de separate samlingsinstruktioner, der følger med rørpakken

7 3 Brugsanvisning til CVR Start af maskinen Centralstøvsugerens strømkabel skal sluttes til en 230 Volts stikkontakt. Apparatet er dobbeltisoleret og kræver ikke jordforbindelse. Start/stop kontakt Alle modeller har en start/stop knap på fronten til at starte og stoppe støvsugeren, Fig. 7. Start/stop knappen kan også anvendes, hvis/når du ønsker at bruge det ekstra indtag til at støvsuge direkte fra maskinen (hvis du ikke har en Flexit slange med fjernbetjening) eller til test og demo. FFig. 7 Sugebakke ved gulv Sugebakke for montering i sokkel under skab starter og stopper støvsugeren, når den åbnes og lukkes 3.2 Service Kræver at svagstrømskabel er lagt op mellem sugebakke og støvsuger Tag altid ledningen ud af stikkontakten, før du udfører servicearbejde Hvis der er dårlig sugning, indikerer det, at luftstrømningen gennem maskinen er begrænset. Dette kan skyldes følgende: Støvsugerposen er fuld og skal skiftes. Filteret er tilstoppet og skal renses. Trådløs kommunikation LED/LCD Maskinen reguleres trådløst fra støvsugerslangens håndtag. Man behøver i dette tilfælde ikke at montere svagstrømskabel mellem sugekontakt og maskine. Se beskrivelse i kapitel 9 Fig. 8 Fig. 9 Filter LED LCD Afbryderslange Håndtag på slange med tænd/sluk knap som starter og stopper støvsugeren. Manuel slange Støvsugeren starter og stopper automatisk når sugeslangen tilkobles en sugekontakt. Metalringen på slangens endestykke sammenkobler styrekredsen, som starter maskinen. Når slangen trækkes ud af sugekontakten, stopper støvsugeren. Termosikring Støvsugeren har en termosikring, der udløses, hvis støvsugeren bliver overophedet. Hvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle ned. Støvsugeren kan nu startes igen. Hvis afbryderen udløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen. Kontroller slange, støvsugerpose og filter mens du venter for at forsikre dig om at ingenting blokkerer luftstrømmen Kræver at svagstrømskabel er lagt op mellem sugekontakt og støvsuger 7

8 4 Filter og støvsugerposer - CVR Udskiftning af støvsugerposen 4.2 Bytte / rengjøring av filter Fig. 10 Centralstøvsugeren er som standard forsynet med en støvsugerpose. Støvsug aldrig hvis der ikke er en støvsugerpose i maskinen Tag fat i kanten af låget og træk det op for at åbne støvsugeren, Fig. 10. Skift af støvsugerposen: Fjern den gamle støvsugerpose ved at dreje papafstivningen til højre eller venstre, så den løftede del af indtaget er på linje med åbningen i kortet. Skub nu posen af poseholderen. Sæt den nye støvsugerpose på som følger: Tryk åbningen i pappet over den løftede del af indtaget og træk den nye pose på. Drej pappet for at låse posen på plads. NB Drej kanterne af støvsugerposen ned i beholderen. Dette er for at undgå, at posen beskadiges af låget Fig. 12 Centralstøvsugeren må aldrig bruges uden filter Åbn låget og tag støvsugerposen ud som beskrevet tidligere. Filteret sidder i bunden af beholderen rundt om motorhuset. Træk filteret ud af beholderen, Fig. 12. Rens filteret ved at ryste det eller vaske det med vand. Hvis du vasker filteret, skal du lade det tørre helt, før du sætter det i igen. Tag det rene/nye filter og anbring det i bunden af beholderen. Tryk den udvendige kant af filteret ned mod siderne af beholderen, så filteret buler let opad. Tryk derefter filteret ned på plads. Sørg for, at filteret er pakket tæt ind mod motorhuset, Fig. 13. Genindsæt støvsugerposen og sæt låget på igen. Kontrollér, at låget sidder rigtigt. Fig. 13 Fig. 11 Motorstativ Åbningen i kortet skal flugte og skubbes over den løftede del af indtaget, før du drejer papafstivningen for at låse den. Filter Filter 8

9 5 Samleinstruktioner CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Montering af vægbeslaget Planlæg placering af vægbeslaget på en sådan måde, at der er rigeligt plads over og under det sted, hvor støvsugeren skal sidde. Sørg for, at der er mindst 200 mm fri plads under støvbeholderen. Marker de steder, hvor de fire skruehuller er, med en pen eller lignende. Diameteren af hullerne i holderen er 5 mm. Vælg skruer og eventuelt rawlplugs, der passer til den pågældende væg. Bor de fire skruehuller. Monter vægbeslaget med den store åbning pegende nedad, se Fig. 14. Skru derefter holderen på plads. Fig. 14 Fig Placering af støvsugeren på vægbeslaget For at lette proceduren skal du først fjerne støvbeholderen. Løsn beholderen ved at løfte begge håndtag op og dernæst udad. Fjern derefter beholderen fra maskinen. Hvis du vil montere støvsugeren eller motorchassiset på vægbeslaget - skal du blot sænke chassiset ned, så låseanordningen på beslaget går gennem chassisets åbning Fig. 15. Sørg for, at det tilsvarende beslag på maskinen holdes helt på plads af vægbeslaget. Når du fjerner støvsugeren fra vægbeslaget - skal du skubbe låseanordningen mod dig selv, så den slipper chassiset, og derefter løfte chassiset op fra beslaget. 5.3 Tilslutning af maskinen Fig. 16 Udblæsning Advarsel: Hvis rørsystemet i din bolig har en anden dia meter end et standard Flexit rørsystem, kan overgange købes i butik. Flexit rørsystem har udvendig diameter Ø51 mm Maskinen tilsluttes med den fleksible sugeslange i nederste position og udblæsningsrøret øverst, Fig 16. Den fleksible slange kobles til støvindtaget på støvsugerbeholderen. Skub slangen ind i indtaget på støvsugeren, til slangen låser. Indtag Skub slangen ind i indtaget på støvsugeren, til slangen låser. Tryk på knappen på slangeindtaget ned for at fjerne sugeslangen. 9

10 Den tilhørende gummimuffe bruges til at stramme/ løsne sammenføjningen mellem rørsystemet og den bøjelige støvsugerslange. Før halvdelen af muffen ind i støvsugerslangen, og fold den anden halvdel hen over. Før derefter 5-10 mm af støvsugerslangen ind i rørsystemet, og fold muffen tilbage, så den dækker sugerøret. Den fleksible sugeslange fungerer som overgang mellem støvsugerenheden og rørsystemet. Placer centralstøvsugeren på en sådan måde, at udblæsnings-røret kan være så kort som muligt, dvs. maks. 5 meter. Tag omgivelserne med i betragtning, når du placerer udblæsningen. Derfor bør der altid monteres en lyddæmper. NB Disse forbindelser må ikke limes, hvis enheden er til reparation Hvis du ønsker flere oplysninger om samling og installation af rørsystemet og lavspændingsledningen, bedes du læse de separate samlingsinstruktioner, der følger med rørpakken 6 Bruksanvisning - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Start af maskinen Centralstøvsugerens strømkabel skal sluttes til en 230 Volts stikkontakt. Apparatet er dobbeltisoleret og kræver ikke jordforbindelse. Start/stop kontakt Alle modeller har en start/stop knap på fronten til at starte og stoppe støvsugeren, Fig. 17. Start/stop knappen kan også anvendes, hvis/når du ønsker at bruge Flexit indtag til at støvsuge direkte fra maskinen (hvis du ikke har en Flexit slange med fjernbetjening) eller til test og demo. Fig. 17 Manuel slange Støvsugeren starter og stopper automatisk når sugeslangen tilkobles en sugekontakt. Metalringen på slangens endestykke sammenkobler styrekredsen, som starter maskinen. Når slangen trækkes ud af sugekontakten, stopper støvsugeren. Kræver at svagstrømskabel er lagt op mellem sugekontakt og støvsuger Sugebakke ved gulv Sugebakke for montering i sokkel under skab starter og stopper støvsugeren, når den åbnes og lukkes. Kræver at svagstrømskabel er lagt op mellem sugebakke og støvsuger 6.2 Service Trådløs kommunikation LED/LCD Maskinen reguleres trådløst fra støvsugerslangens håndtag. Man behøver i dette tilfælde ikke at montere svagstrømskabel mellem sugekontakt og maskine. Fig. 18 Se beskrivelse i kapitel 9. Tag altid ledningen ud af stikkontakten, før du udfører servicearbejde Hvis der er dårlig sugning, indikerer det, at luftstrømningen gennem maskinen er begrænset. Dette kan skyldes følgende: Støvsugerposen er fuld og skal skiftes. Filteret er tilstoppet og skal renses for støv. Termosikring Støvsugeren har termosikring, der udløses hvis støvsugeren bliver overophedet. LED LCD Hvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle ned. Støvsugeren kan nu startes igen. Hvis afbryderen udløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen. Afbryderslange Håndtag på slange med afbryder som starter og stopper støvsugeren. På CVR 4000 med display, vil symbolet for overophedning blinke. Kontroller slange, støvsugerpose og filter mens du venter for forsikre dig om at ingenting blokkerer luftstrømmen 10

11 6.3 CVR 4000 Display CVR modellen har et display som giver information om maskinen, fig. 19. luftstrøm Airflow signalindikator Wireless overophedning Temperature Fig. 19 Service blevet overophedet. Støvsugeren stopper automatisk. Træk strømstikket ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren, og vent 5-10 minutter, mens maskinen køler ned. Mens du venter, bør du kontrollere posefilter, beholder/støvsugerpose, slange og sugekontakter for at være sikker på, at intet blokerer for luften gennem maskinen. Signalindikator - blinker Når signalsymbolet blinker, er slangehåndtaget uden for rækkevidde, og der er ingen forbindelse til støvsugeren. Støvsugeren stopper automatisk efter 30 minutter, hvis slangehåndtag eller støvsuger ikke har været aktiveret. støvsugerpose/posefilter Dustbag/Filter hastighedsniveau Speed Hastighedsniveau Viser på hvilket af de 5 hastighedsniveauer maskinen kører. Indikator for støvsugerpose/posefilter Når indikatoren for støvsugerpose/posefilter begynder at blinke, mens støvsugeren kører, betyder det, at der er kort tid igen til rensning af posefilteret og evt. udskiftning af støvsugerpose/tømning af beholder. Når symbolet lyser konstant, er det tid. Indikatoren for støvsugerpose/posefilter på støvsugerens display tænder minimum efter hver 20 driftstimer. Rengøring/udskifting er beskrevet i kapitel 7 Indikator for reduceret luftstrøm - lyser Når symbolet for reduceret luftstrøm lyser på støvsugerens display, betyder det, at luftstrømmen gennem støvsugeren er reduceret. Efter 30 sekunder med reduceret luftstrøm bliver støvsugeren automatisk lukket ned, for at motoren ikke skal blive beskadiget. Hvis symbolet for reduceret luftstrøm lyser, og motoren er blevet lukket ned, skal du gøre som følger: Kontroller posefilteret og/ eller støvsugerposen (se Kapitel 7.1, 7.2, 7.3 og 7.4) for at se, om der er noget der blokerer for luften. Kontroller også om noget har sat sig fast i sugeslange og/eller sugekontakter. Fjern materialet som forårsager tilstopningen. Indikator for service Når servicesymbolet begynder at blinke, kører motoren i en time endnu, før den stopper/ikke vil starte. Formålet med servicesymbolet er at informere dig om, at det er tid at bestille service til støvsugeren. Når symbolet lyser konstant, har støvsugerens driftstidstæller beregnet, at den tilladte driftstid er overskredet. Du skal nu kontakte et autoriseret serviceværksted og lade dem udføre service på støvsugeren og nulstille driftstidtælleren. Indikator for overophedning - blinker Overophedningssymbolet indikerer, at støvsugeren er 11

12 7 Filter og støvsugerposer - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Udskiftning af posefilter Der skal altid sidde et posefilter i støvbeholderen. Rens filteret således: 1. Løsn de to håndtag, der klemmer på støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og væk fra beholderen, se fig Udskiftning af støvsugerpose Maskinen er forsynet med en støvsugerpose. Skift støvsugerposen således: 1. Løsn de to håndtag, der klemmer på støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og væk fra beholderen, se fig Ryst støvet af posefilteret. Det kan være en fordel, hvis filteret indsættes i beholderen på en sådan måde, at støvet i filteret kan rystes ned i støvbeholderen. 4. Løft posefilteret ud. 5. Fjern støvsugerposen ved at tage fat om papafstivningen og forsigtigt trække kortet og posen væk fra beholderen, fig. 22. Fold den perforerede del af pappet mod åbningen af posen for at forhindre, at posens indhold slipper ud. Fig Fjern ikke filteret fra beholderen. Ryst i stedet filteret let inden i beholderen for at løsne støv fra filteret, så det kan falde ned i beholderen. Det gøres ved at gribe om filterets strop og bevæge filteret hurtigt op og ned som vist på fig. 21. Fig Tøm beholderen for støv. 7.4 Montering af støvsugerpose Skift støvsugerposen således: 1. Sæt støvsugerposens papkort fast med hullet over poseholderen, Fig. 23. Fig Løft posefilteret ud. Hvis der benyttes en støvsugerpose - fjern denne. Tøm derefter beholderen for resterende støv et passende sted. 7.2 Montering af posefilter Skift posefilteret i maskinen således: 1. Anbring det rene/gennemrystede posefilter i beholderen. Sørg for, at filterholderen passer ind i den indvendige kant på støvbeholderen. Kontroller, at filteret vender rigtigt - stofhåndtaget på filteret skal være synligt. 2. Sæt derefter støvbeholderen med posefilteret på plads i støvsugeren. 3. Løft støvbeholderen op, og sæt den på plads i støvsugerenheden. Pres håndtagene ind over støvsugerens kant, til der lyder et klik. Pres håndtagene ned på plads, og tjek, at støvsugerenhed og støvbeholder er korrekt sat sammen. Fig Sæt det rensede eller gennemrystede posefilter på plads i beholderen. Sørg for, at filterholderen passer ind i den indvendige kant på støvbeholderen. Kontroller, at filteret vender rigtigt - stofhåndtaget på filteret skal være synligt. 3. Sæt støvbeholderen på plads på støvsugerenheden. Luk beholderen på støvsugeren ved at trykke indad på de to håndtag for at sikre, at støvsugerenheden og støvbeholderen er korrekt sat sammen. 12

13 CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000 kan køre med eller uden en støvsugerpose, men det anbefales at bruge støvsugerpose. Produktene skal dog altid have installeret et posefilter 8 Elektrisk tilslutning Tilkobling styrestrøm Styrestrømudtaget (lavspænding) skal sluttes til et svagstrømsledning, der løber langs med rørene. Begge ender af lavspændingsledningen kobles til tilslutningspanelet på støvsugeren. En ledning til hvert udtag, se illustration nedenfor. CVR 1000 CVR 2000, CVR 3000, CVR 4000 Tilslutningspanelet er placeret i toppen af støvsugeren Forceringssignal ventilationsaggregat Tilslutning til aggregater som kan modtage styresignal for forcering af tilluft. Når centralstøvsugeren starter, vil ventilationsaggregatet øge luftmængden i den tid støvsugningen foregår. Dette for at kompensere for den luft, støvsugeren trækker ud af boligen. Når støvsugeren afbrydes, går ventilationsaggregatet tilbage til oprindelig hastighed. Tilkobles med en svagstrømsledning mellem støvsuger og ventilationsaggregat. Tilkobling til ventilationsaggregat; se aggregatets brugsvejledning Forceringssignal kobles til dette udtag CVR 1000 Tilslutningspanelet er placeret i bunden af støvsugeren. Udtag for lavspændingsledning Lavspændingsledningerne tilkobles lynkobling. Før ledningerne ind i lynkoblingen (én i hver åbning). Ledningerne fastgøres ved at vippe lynkoblingen op. Lavspændingsledning kobles til dette udtag 13

14 9 Trådløs kommunikation - LED/LCD 9.1 Sender/modtager Før sender/modtager monteres på væggen, bør det altid kontrolleres, om der er signal mellem sender/modtager og slangehåndtag overalt i hjemmet. Tilslut boksen til støvsugeren. Tænd og sluk støvsugeren ved hjælp af slangehåndtaget forskellige steder i hjemmet. Tilslutning af sender/modtager For at kunne benytte det trådløse slangehåndtag fra Flexit, skal sender/ modtager først tilsluttes støvsugeren. Det gøres ved hjælp af det 2 metrer lange netværkskabel (RJ45), der følger med sender/modtager. Tilslut kablet til sender/ modtager, og sæt kablets anden ende i stikket til højre bag på støvsugeren. Montering af sender/modtager Sender/modtager monteres på væggen min. 1 meter (hvis muligt) væk fra støvsugerenheden for at opnå det bedst mulige signal mellem sender/modtager og slangehåndtag. Sender/modtager kan flyttes til et andet sted i hjemmet for at opnå bedre rækkevidde ved hjælp af et 30 meter netværkskabel. Netværkskabler kan købes hos nærmeste elektronikforhandler. Den første transmission Slangehåndtaget og støvsugeren skal have den første kommunikation, før støvsugeren startes. Dette gælder også, hvis slangehåndtaget er blevet udskiftet (reservedel), eller hvis der skal tilkobles en ekstra slange. Gør således, før du starter din trådløse støvsuger: 1. Afbryd strømmen ved stikkontakten. 2. Sæt ledningen i igen og tryk derefter på afbryderknappen på slangehåndtaget i ca. 10 sekunder. Dette skal gøres inden for 60 sekunder efter, at støvsugeren er sluttet til stikkontakten. 3. Håndtaget og støvsugeren vil nu kommunikere. 9.2 Trådløst slangehåndtag Brugsanvisning Afbryderfunktionen og effektreguleringen styres med radioteknologi. Start og stop Start: Ét tryk på kontakten starter støvsugeren. Stop: Ét tryk på kontakten vil standse støvsugeren. Effektreguleringen kan indstilles i 5 trin. Skift mellem de forskellige trin ved at trykke på knapperne (+) eller (-) på slangehåndtaget. LED LED-indikatoren, der er anbragt lige over afbryderknappen, vil blive aktiveret med forskelligt lys, afhængigt af de handlinger, der udføres: Kontrollampen aktiveres ved start og stop samt når sugestyrken reguleres. Kontrollampen blinker som advarsel, når posefilter/ støvsugerpose er tilstoppet og skal renses/udskiftes, se kapitel 7. LCD info center display Displayet sidder lige over afbryderknappen og viser forskellige symboler, afhængigt af støvsugerens status. Signal Pose/filter Hastighed Effektregulering - Effektregulering + Start/stop LEDindikator Hastighedsniveau: Blokkene viser det aktuelle hastighedsniveau. Lavt batteriniveau: Batterierne er under 5 % opladet. Udskift batterierne. Se Batteri, dette kapitel. Signal: Symbol blinker, hvis slangehåndtaget er uden for rækkevidde. Der er ingen forbindelse til støvsugeren. Posefilter/støvsugerpose: Beholdersymbolet blinker eller lyser fast. Kontroller posefilter og støvsugerpose/beholder. Se kapitel 6.3 Indikator for støvsugerpose/posefilter. Overophedning Reduceret luftstrøm: Når servicesymbolet og beholdersymbolet vises + samtidig, indikerer det, at luftstrømmen gennem støvsugeren er reduceret. Se kapitel 6.3 Indikator for reduceret luftstrøm. Servicevarsel: Varsler om, at tid for service nærmer sig, eller at tilladt driftstid er nået. Se kapitel 6.3 Indikator for service. Lavt batteri Service 14

15 Overophedning, blinker: Blinkende symbol indikerer at støvsugeren er overophedet. Støvsugeren stopper automatisk. Se kapitel 6.3 Indikator for overophedning. Batteri Levetiden for de indbyggede batterier i håndtaget er ca. tre (3) år. Hvis batterikapaciteten er for lav, vil støvsugeren blive slukket. Hvis støvsugeren ikke vil starte, eller hvis effektreguleringen via slangehåndtaget ikke virker, skal du udskifte batterierne i slangehåndtaget. Skift til nye batterier af typen 1,5V AAA. Få flere oplysninger og se fejlfinding i Kapitel 10 i denne brugsanvisning. Sådan udskiftes batterierne i slangehåndtaget 1. Åbn batterirummet ved at lade låget glide frem mod fronten af slangehåndtaget. 2. Udskift de brugte batterier med to nye af typen 1,5 V AAA. Sørg for, at batterierne sættes korrekt i med hensyn til polariteten. 3. Lad låget glide tilbage på plads, indtil der lyder et klik. ADVARSEL Træk ikke slangen ud af støvsugerkontakten, mens støvsugeren stadig kører, da dette resulterer i for lidt luftstrøm gennem støvsugeren. Maskinen har en sikkerhedsventil og et termosikring, som vil stoppe maskinen, men dette slider unødvendigt på motoren 10 Fejlfinding Alt arbejde, der involverer 240 Volt elforsyning, skal udføres af en kvalificeret el-installatør, som kender de relevante sikkerhedsregler Er der strøm på stikket? Er lavspændingsledningen sluttet til støvsugeren? Batterierne til det trådløse slangehåndtag kan være flade. Udskift batterierne med nye af typen 1,5 V AAA. Støvsugeren vil ikke starte Termosikring Støvsugeren har termosikring, der udløses hvis støvsugeren bliver overophedet. Hvis det sker - træk stikket ud af stikkontakten for at nulstille støvsugeren. Vent 5-10 minutter for at lade maskinen køle ned. Mens du venter, bør du kontrollere posefilter, beholder/ støvsugerpose, slange og sugekontakt for at være sikker på, at intet blokerer for luften gennem maskinen. Støvsugeren kan nu startes igen. Hvis afbryderen udløses igen, skal du lade et serviceværksted udbedre fejlen. På CVR 4000 vil symbolet for overophedning lyse på støvsugerens display. Andre fejlfindinger Bruger du den rigtige slange? Kun originale slanger passer. Starter støvsugeren, når du prøver et andet vakuumstik? Hvis den gør, er der fejl i den elektriske forbindelse til det første stik. Skru stikket af og kontroller forbindelsen på bagsiden. Er strømforsyningen sluttet til vakuumstikket? Støvsugeren vil ikke stoppe Er der indfanget et objekt i et af støvsugerstikkene, så benene er smeltet? Lav sugestyrke Er alle vakuumstik lukket ordentligt? Er der sket blokering i et af vakuumstikkene? Er beholderlåget lukket korrekt? Er pakningen mellem beholderen og låget på plads? Er den beskadiget? Er rørsystemet blokeret? Er støvsugerposen fuld eller blokeret? Er filteret tilstoppet? CVR 4000 Display CVR 4000 har et display som giver information om maskinen, Fig

16 10.1 Service/vedligeholdelse - CVR 1000 Støvsug aldrig uden at have både filter og støvsugerpose indsat i maskinen Produkt Hvor ofte? Hvorfor? Hvordan? Støvsugerpose Skal skiftes, før den bliver helt fuld, afhængigt af brugen, men normalt 2-4 gange om året Dårlig sugeevne og fare for blokering i rørsystemet Grib kanten af låget og åbn det ved at trække opad. Fjern den gamle støvsugerpose ved at dreje papafstivningen til højre eller venstre, så den løftede del af poseholderen går ind gennem åbningen i pappet. Skub nu posen af indtaget. Tryk åbningen i pappet over den løftede del af indtaget og træk den nye pose på. Drej pappet for at låse posen på plads. NB Åbningen i kortet skal flugte og skubbes over den løftede del af indtaget, før du låser papafstivningen på plads med en drejning. NB Støvsug aldrig uden at have en støvsugerpose indsat. Fjern støvsugerposen som beskrevet ovenfor. Fjern filteret fra bunden. Rens filteret ved at ryste det eller vaske det med vand. NB Filteret skal være helt tørt, før det sættes på plads igen. Sæt det rensede filter ind i maskinen igen. Tryk den udvendige kant af filteret ned mod siderne af beholderen, så filteret buler let opad. Monter støvsugerposen og sæt låget på igen. Kontrollér, at låget sidder rigtigt. NB Støvsug aldrig uden at have et filter indsat. Filter i bunden Skal checkes, når posen skiftes Lav sugestyrke kan blive resultatet. Der kan komme støv ind i motoren 10.2 Service/vedligeholdelse - CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000 Støvsug aldrig uden at have filter indsat i maskinen Produkt Hvor ofte? Hvorfor? Hvordan? Støvbeholder Skal tømmes, før beholderen er 3/4 fuld, afhængigt af brugen, men normalt 2-4 gange om året Dårlig sugeevne og fare for blokering i rørsystemet. Løsn de to håndtag, der klemmer omkring støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og væk fra beholderen. Løft støvbeholderen op. Løft filteret ud. Tøm beholderen i en plastikpose og kassér det. Eventuelt resterende støv eller fnug kan fjernes manuelt. Støvsugerpose Skal skiftes, før den bliver helt fuld, afhængigt af brugen, men normalt 2-4 gange om året. Dårlig sugeevne og fare for blokering i rørsystemet. Løsn de to håndtag, der klemmer omkring støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og væk fra beholderen. Løft støvbeholderen op. Løft filteret ud. Fjern derefter støvsugerposen ved at trække dens papafstivning af poseholderen. Sæt delene på plads igen i modsat rækkefølge. Filter Skal rystes, når beholderen tømmes. NB: Brug kun tørre rengøringsmetoder. Sådan bevares maskinens gode sugestyrke. Løsn de to håndtag, der klemmer omkring støvbeholderen. Håndtagene løsnes let ved at løfte dem så langt op, de kan. Frigør beholderen ved at trække håndtagene udad og væk fra beholderen. Løft støvbeholderen op. Fjern ikke filteret fra beholderen. Ryst i stedet filteret let inden i beholderen for at løsne støv fra filteret, så det kan falde ned i beholderen. Løft posefilteret ud. Hvis der benyttes en støvsugerpose - fjern denne. Tøm derefter støvet ud af beholderen i en plastikpose og kassér det. 16

17 11 Dimensionstegninger CVR 1000 / CVR 2000 / CVR 3000 / CVR 4000 Målskisser i mm. CVR CVR 2000 / CVR 3000 / CVR Min 200 Min Monteres på væggen

18 12 Symboforklaring Symbolforklaring display, CVR 4000 Hastighet Service Luftstrøm Pose/filter Signal Overophedning Signal lyser fast Søjlerne viser aktuel hastighed Maskinens driftstid er udløbet Luftstrøm er reduceret Rengjør posefilter, tøm beholder / støvpose Signal blinker Varsler at der er en time tilbage af maskinens driftstid. Bestil service Varsler at der er kort tid tilbage før rengøring/tømming Slangehåndtaget er udenfor rækkevidde Motoren er overophedet Se nærmere beskrivelse kapitel 6.3 Symbolforklaring display, LCD håndtag Hastighed Batteri Service Pose/filter Signal Overophedning Signal lyser fast Søjlerne viser aktuel hastighed Maskinens driftstid er udløbet Rengør posefilter, tøm beholder / støvpose Signal blinker Batteriet er under 5%. Skift batteri Varsler at der er en time tilbage af maskinens driftstid. Bestil service Varsler at der er kort tid tilbage før rengøring/tømming Slangehåndtaget er udenfor rækkevidde Motoren er overophedet Se nærmere beskrivelse kapitel

19 19

20 Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

CVR 1000, CVR 2000, CVR 3000, CVR 4000

CVR 1000, CVR 2000, CVR 3000, CVR 4000 94218DK-06 2016-02 CVR 1000, CVR 2000, CVR 3000, CVR 4000 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger din

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

CENTRALSTØVSUGER. Monteringsvejledning. Rørsystem. Rørføring for CV 100 / CV 200 / CV 300

CENTRALSTØVSUGER. Monteringsvejledning. Rørsystem. Rørføring for CV 100 / CV 200 / CV 300 94014DK-04 2004-09 CENTRALSTØVSUGER Rørsystem Monteringsvejledning Rørføring for CV 100 / CV 200 / CV 300 Gem vejledningen til senere brug Øland A/S Energivej 3-7 2750 Ballerup Tel. 70 20 19 11 Fax 44

Læs mere

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250

Støvsugere Nilfisk DIY Alt-i-1 150/250 Støvsugere / / er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om året. Støvet

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

FLEXIT CV 100 CV 200 CV 300 CV 400 RRC

FLEXIT CV 100 CV 200 CV 300 CV 400 RRC FLEXIT CV 100 CV 200 CV 300 CV 400 RRC NO Monterings- og brukerveiledning Sentralstøvsugere 94218-03 2010-01 SV DA FI EN Monterings- och bruksanvisning Centraldammsugare Monterings- og brugervejledning

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Genvac Complete Centralstøvsuger. Støjfri og allergivenlig

Genvac Complete Centralstøvsuger. Støjfri og allergivenlig Genvac Complete Centralstøvsuger Støjfri og allergivenlig Ingen støj under støvsugningen Ingen lugt fra husdyr i boligen 5 årsnti gara ved kort print g brug o r oto nings d l o h på m s alt hu norm Ingen

Læs mere

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck

823 0060 020 30200 - Edition 2 2005-03. Printed in Sweden by AB Åmålstryck deutsch Betriebsanleitung...2-15 svenska Bruksanvisning...2, 16-28 english Operating Instructions...2, 29-41 italiano Instrucciones de uso...2, 42-54 Brugsanvisning...2, 55-67 823 0060 020 30200 - Edition

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om året. Støvet bliver suget

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere