BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR"

Transkript

1 BeoLab 1 Brugervejledning

2

3 BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen og bundpladen, hvordan du tilslutter BeoLab 1 højttaleren, og hvordan du tilpasser den til omgivelserne. Brugervejledningen giver ligeledes råd om placering af BeoLab 1. Denne vejledning indeholder Sådan opstiller du BeoLab 1 højttaleren 4 Før du går i gang BEMÆRK! Du bør læse dette afsnit, inden du begynder at samle højttalerne. Samling af søjlen og bundpladen 5 Samling 5 Gummifødder justering Tilslutning af højttalerne 6 til et Bang & Olufsen produkt 7 til et produkt, der ikke er fra Bang & Olufsen 7 til netstrøm 7 Kabelføring kabelskjuler, kabelstopper Tilpasning af BeoLab 1 til omgivelserne 8 Indstilling af omskifteren til højttalerens position (bas-udligning) Daglig brug 10 Tænd og sluk lysdiode 10 Vedligeholdelse af højttaleren 10 Rengøring af BeoLab 1

4 4 Sådan opstiller du BeoLab 1 højttaleren Vi anbefaler, at du følger denne fremgangsmåde, når du stiller BeoLab 1 højttaleren op: 1 Pak søjlen og bundpladen ud, og saml dem, som beskrevet på side 5. 2 Afbryd dit Bang & Olufsen system fra lysnettet. 3 Tilslut højttaleren som beskrevet på side Indstil omskifteren L R LINE og omskifteren til højttalerens position korrekt på hver BeoLab 1, som beskrevet på side Løft den samlede BeoLab 1 ud af emballagen, og anbring den det ønskede sted.f Se side 8-9 for efter nærmere oplysninger om placering af højttalerne. 6 Tilslut begge højttalere (og systemet) til lysnettet og nyd oplevelsen! Før du går i gang Her er liste over de overvejelser, du skal gøre, inden du opstiller BeoLab 1: Sørg for, at BeoLab 1 er sat op (placeret og tilsluttet) i henhold til retningslinjerne i denne vejledning. Anbring altid BeoLab 1 på en solid og stabil overflade. BeoLab 1 er kun beregnet til indendørs brug i tørre omgivelser ved temperaturer mellem 10 og 40 C. Husk, at alle højttalere i et system kræver tilslutning til lysnettet, og at de skal forblive tilsluttet for at kunne tændes automatisk. Tænd ikke for strømmen til enhederne i systemet, før alle kabler er tilsluttet (side 6 7). Øverst på BeoLab 1 er der en lille åbning. Denne åbning er beregnet til ventilation af de kraftige BeoLab 1 forstærkere. Dæk ikke åbningen til (og undlad at bruge den som bærehåndtag, når du flytter BeoLab 1 højttaleren). Forsøg ikke at åbne BeoLab 1. Alle reparationer skal foretages af en kvalificeret tekniker. BeoLab 1 vist nedefra med adgang til panelet med stik og omskiftere. Brugen af og formålet med stikkene og omskifterne er beskrevet på side 7-9.

5 Samling af søjlen og bundpladen 5 For at undgå at ridser påsøjlen skrammet, anbefaler vi, at du ikke fjerner skumfolien helt. Fjern blot den nederste del for at få adgang til skruehuller, stikpanel osv. På grund af bundpladens vægt er den pakket i en separat emballage. Åbn kassen med bunden, som også indeholder posen med skruer og unbrakonøgle, og saml derefter søjlen og bundpladen som vist. A BeoLab 1 forside Samling: Lad BeoLab ligge på emballagen, løft den nederste del op, og anbring et ekstra stykke skumemballage under enheden. Sæt bundpladen på plads. Rillen til kablerne skal pege nedad (A), og bundpladens ledetap skal passe ind i hullet på den nederste del af søjlen. Skru bundpladen fast med de seks medfølgende skruer. Justering af gummifødder: For at kompensere for ujævne gulve er BeoLab 1 bundpladen udstyret med seks justerbare gummifødder (vist med de små pile). Juster fødderne hvis det er nødvendigt, men vent indtil du har rejst højttaleren op og placeret den.

6 6 Tilslutning af højttalerne Der er adgang til BeoLab 1 stikpanelet gennem bundpladen. Derfor, lav tilslutningerne (og indstil de to omskiftere), mens BeoLab 1 ligger på emballagen. Indstilling af omskifteren L R LINE gennemgås på denne side, og indstilling af omskifteren til højttalerens position beskrives på side 8 9. Brug oversigten på næste side og grafikken på stikpanelet som reference, når du skal lokalisere stik og omskiftere. Bemærk: For at sikre en ordentlig og pæn installation anbefaler vi, at du bruger kabelskjuleren, som beskrevet på næste side. til et Bang & Olufsen produkt Tilslut BeoLab 1 til audio systemet (eller video) ved hjælp af det medfølgende 8-bens Power Link-kabel: Sæt stikket i den ene ende af kablet i stikket POWER LINK på BeoLab 1, og stikket i den anden ende i et af de to POWER LINK-stik på audio- eller videosystemet (se i brugervejledningen til dit system). Omskifteren L R LINE skal indstilles til enten L eller R: L for den venstre højttaler/lydkanal: Sæt omskifteren i positionen længst til venstre. R for den højre højttaler/lydkanal: Sæt omskifteren i den midterste position. Gennemsløjfning af signaler fra højttaler til højttaler For at undgå at der skal trækkes kabler fra begge højttalere til systemet kan du gennemsløjfe signalet fra højttaler til højttaler: Tilslut én BeoLab 1 højttaler til systemet som tidligere beskrevet, f.eks. den venstre højttaler. Træk en forbindelse fra den første BeoLab 1 til den anden fra det andet Power Link-stik. Du kan tilslutte mere end ét sæt BeoLab 1 højttalere til systemet (faktisk helt op til ti par). Du skal blot trække et Power Link-kabel fra højttaler til højttaler. Husk blot at indstille kontakten L R LINE korrekt for henholdsvis den venstre og højre højttaler. L L R R

7 7 til et produkt, der ikke er fra Bang & Olufsen Hvis BeoLab 1 skal tilsluttes et produkt, der ikke er fra Bang & Olufsen, skal der bruges det phono-stik, der er mærket LINE, i stedet for Power Link-stikket, (du kan f.eks. bruge kablet med art. nr ). Signalet skal være på et reguleret lavspændingsniveau. Tilslut en højttaler til hver af lydkanalerne. Omskifteren L R LINE skal i dette tilfælde være sat til LINE på begge højttalere (sæt omskifteren til positionen længst til højre). til lysnettet Slut den medfølgende netledning til stikket POWER, men slut den ikke til stikkontakten endnu. Trækning af kabler Det kan være lettere at tråde kablerne i kabelskjulerne, inden du slutter dem til BeoLab 1. Kabelskjuler: Brug det medfølgende værktøj til at lyne kabelskjuleren op, når du har placeret både netledningen og Power Linkkablet i skjuleren. L R LINE -omskifteren Power Link -stik Tilslutning til lysnettet 25 cm / 10" 1 POWER LINK 2 POWER L R LINE SPEAKER POSITION FREESTANDING AGAINST WALL IN CORNER LINE-stik Omskifter til højttalerens position Kabelbøjler: Af sikkerhedsmæssige hensyn, skal du fastgøre kablerne og kabelskjuleren med de to bøjler, som vist.

8 8 Tilpasning af BeoLab 1 til omgivelserne BeoLab 1 kan placeres næsten overalt i rummet. Den mest naturlige lyd og det bedste stereoperspektiv fås imidlertid, hvis BeoLab 1 sættes op i henhold til retningslinjerne på disse to sider. For at filtrere den naturlige fremhævelse af bassen, der opstår hvis en højttaler f.eks. placeres i et hjørne sammenlignet med en mere fritstående placering er BeoLab 1 udstyret med en omskifter med tre positioner, den såkaldte kontakt til højttalerens position. Bemærk: Eftersom Power Linkkablet indeholder både venstre og højre lydkanal, er det vigtigt, at du husker at indstille omskifteren L R LINE korrekt på hver af højttalerne (yderligere oplysninger findes på side 6). Indstilling af omskifteren til højttalerens position Formålet med omskifteren til højttalerens positioner at sikre, at basniveauet passer til placeringen af BeoLab 1, og dermed også til omgivelserne. Hvilken omskifterstilling, der skal vælges, afhænger af afstanden mellem BeoLab 1 og rummets vægge og hjørner. Omskifteren til højttalerens position har tre stillinger: FREESTANDING: Dette er den neutrale indstilling, hvor der ikke sker nogen form for filtrering. Brug denne stilling, hvis BeoLab 1 er placeret mere end 40 cm fra væggen (vist som det store meget lyse grå område på oversigten på næste side). Vi anbefaler, at du ikke placerer BeoLab 1 mere end ca. 1 m fra væggen, da det giver mindre baslyd. AGAINST WALL: Det næste filtreringsniveau. Brug denne stilling, hvis BeoLab 1 er placeret mindre end 40 cm fra en væg og mindst 130 cm fra et hjørne (vist som de lysegrå områder langs væggene på oversigten). IN CORNER: Denne stilling har den største filtrering. Brug denne stilling, hvis BeoLab 1 er placeret i et hjørne (vist som det mørkeste grå område på oversigten). Eksemplerne og de viste mål er kun ment som retningslinjer. Du kan naturligvis indstille omskifteren efter eget ønske. Hvordan skal jeg måle? Målene tages altid fra den kant på bundpladen som er nærmest væggen (området langs væggen af rummet har ca. samme bredde som BeoLab 1 bundpladen).

9 9 Højttalerposition: IN CORNER AGAINST WALL FREESTANDING ~ 40 cm 16" L L L R R R ~ 130 cm 51" Eksempel 1: Højttalerne er placeret i den ene ende af rummet (men ikke mod væggen) og ikke i nærheden af sidevæggene. I dette tilfælde bør omskifteren til højttalerens position stilles til FREESTANDING på både venstre og højre højttaler. Eksempel 2: Den ene højttaler er placeret mod væggen, og den anden er placeret i et hjørne af rummet. Højttaler (L): Skal stilles til AGAINST WALL. Højttaler (R): Skal stilles til IN CORNER. Eksempel 3: Som i eksempel 2 er den ene højttaler placeret mod væggen, mens den anden er placeret i et hjørne. Rummets form har ingen indflydelse på indstillingerne. Højttaler (L): Skal stilles til AGAINST WALL. Højttaler (R): Skal stilles til IN CORNER. L ~ 3 m 10' ~ 3 m 10' Placering/lytteposition. For at opnå den mest naturlige lyd og det bedste stereoperspektiv bør du indrette din foretrukne lytteposition i henhold til disse retningslinjer. R

10 10 Daglig brug Når du er færdig med at opstille BeoLab 1, skal du tilslutte hele Bang & Olufsen systemet til lysnettet. Standby indikatoren lyser rødt, hvilket viser, at BeoLab 1 er på standby og klar til brug. Eftersom BeoLab 1 højttalerne er konstrueret til at stå i standbytilstand, når de ikke bruges, skal der ikke slukkes for strømmen på stikkontakten. Bemærk: BeoLab 1 har indbygget beskyttelseskredsløb, som aktiveres hvis højttalerenhederne eller forstærkerne bliver for varme. Højttalernes beskyttelseskredsløb aktiveres, hvis der gennem længere tid spilles med meget høj lydstyrke. Tænd og sluk lysindikator Når du tænder for musiksystemet tændes der samtidig for BeoLab 1 højttalerne. Den røde lysindikator for standby skifter til grønt, hvilket viser at højttalerne er tændt. Når du slukker for systemet eller afbryder lyden (mute) skifter indikatoren øjeblikkelig til rødt, hvilket viser at BeoLab 1 højttalerne ikke er i brug. Hvis BeoLab 1 højttalerne er tilsluttet et system, der ikke er fra Bang & Olufsen, via phono-stikket (LINE) tændes de automatisk, når der er signal fra systemet. De slukkes automatisk et par minutter efter, at signalet afbrydes. Vedligeholdelse af højttaleren Hvis højttaleren bliver overophedet, reducerer BeoLab 1 øjeblikkeligt lydniveauet. Når situationen er stabiliseret, vender lydniveauet langsomt tilbage til normalt. Hvis højttalerne fortsat bruges ved et sådant højt niveau, skruer BeoLab 1 til sidst helt ned for lyden. Hvis forstærkerenheden bliver overophedet, reducerer BeoLab 1 lydnivauet eller skruer helt ned. Skulle det ske at BeoLab 1 slukker helt for lyden, skrues lyden langsomt ned, og lysindikatoren skifter til rødt. Sådan genskabes lyden: Afbryd strømmen fra BeoLab 1. Giv højttalerne og forstærkerne tid til at køle af. Tilslut strømmen til BeoLab 1 igen. Kontakt Deres Bang & Olufsen forhandler, hvis problemet fortsætter. Lysindikator Rengøring af BeoLab 1 Rengør overfladerne på BeoLab 1 med en blød, fnugfri klud, der er dyppet i lunkent vand tilsat et par dråber opvaskemiddel og hårdt opvredet. Det forreste højttalerstof kan rengøres med en støvsuger på laveste sugestyrke. Bemærk: Brug aldrig sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring af BeoLab 1!

11 Dette produkt opfylder bestemmelserne i EUdirektiverne 89/336 og 73/23. Besøg os på adressen: 350Xxxx 0998 Trykt i Danmark af Bogtrykkergården a-s, Struer

12

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel

BeoCenter 2. Vejledning til stikpanel BeoCenter 2 Vejledning til stikpanel CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele,

Læs mere

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny DESIGN WAF. Amplifiere DSP DSP BRUGERVEJLEDNING. SoundDeny. SoundDeny HI-FI HI-FI CLASS D

TP TUBE DESIGN DMOS WAF. Chrome DMOS. Amplifiere. SoundDeny DESIGN WAF. Amplifiere DSP DSP BRUGERVEJLEDNING. SoundDeny. SoundDeny HI-FI HI-FI CLASS D TP TUBE CLASS D Amplifiere BRUGERVEJLEDNING DSP 160W 500W SoundDeny Chrome CLASS-D WAF DMOS DESIGN SoundDeny Active loudspeakers by TP RADIO WAF 300W Det er nærmest naturstridigt at disse pinde kan give

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning

Solo tv-lydsystem. Brugervejledning Solo tv-lydsystem Brugervejledning Indhold Sikkerhedsinformation Indledning Tak... 6 Udpakning... 6 Opsætning af systemet Trin 1: Anbring systemet... 7 Trin 2: Tilslut Solo-systemet til en stikkontakt...

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1

7460/50A 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER. www.argonaudio.com 1 02 BRUGERMANUAL 04 ILLUSTRATIONER 10 SPECIFIKATIONER 10 PROBLEMLØSNINGER www.argonaudio.com 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet

Bose Personalized Amplification System -produktfamilien. Brugervejledning. www.bose.com/musicians. TM Et tegn på kvalitet Bose Personalized Amplification System -produktfamilien Brugervejledning TM Et tegn på kvalitet www.bose.com/musicians DECLARATION OF CONFORMITY We, the offerer: Bose Corporation, The Mountain, Framingham,

Læs mere

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF.

Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336/EØF og 73/23/EØF. DVD 1 Vejledning Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder:

Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder. Brugsanvisning. Pakken indeholder: Find dine dyr og dine dyrebare ting på få sekunder Brugsanvisning Pakken indeholder: 1 modtager 2 x sendere Stænktætte covers til halsbånd / nøglering 1 x holder til modtager ID-stickers til sendere 2

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Jabra PRO 9460, 9460-Duo og 9470

Jabra PRO 9460, 9460-Duo og 9470 Jabra PRO 9460, 9460-Duo og 9470 Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 2. Vigtige sikkerhedsoplysninger...7 2.1 Læs Sikkerhedshåndbogen...7 2.2 Hørebeskyttelse med SafeTone...7

Læs mere