Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spildevand. Dræn og vandløb. Ænder"

Transkript

1 Løsninger til vandmiljøet Normalt er det for megen næring, der er årsag til et dårligt vandmiljø med mange alger, mudder og iltsvind. Næringsstoffer kommer fra spildevand, drænvand, vand fra grøfter, ænder og andefodring, blade fra store træer og mange andre steder. Det kan også være gammel næring fra tidligere forurening, som er opmagasineret i mudderet på bunden. Det er vigtigt at starte med at indkredse kilden til næring, og fjerne den, før man begynder at sætte ind med forskellige metoder til at forbedre søen. Ellers svarer det blot til at lappe cykel uden at fjerne det søm, der var årsag til at cyklen punkterede. Spildevand Problem: Spildevand gøder alger og andemad, så der dannes mudder og opstår iltsvind. Find spildevandsudledninger, og fjern dem. Spildevandsudløb kan kendes på lugt af kloak, eller fosforholdigt vand (fosforanalyse). Pris anslået: 5000 kr. til ny rørføring. Dræn og vandløb Problem: Drænvand gøder alger og andemad, så der dannes mudder og opstår iltsvind. Afskær så vidt muligt dræn eller vandløb, så vandet føres uden om søen i stedet for igennem den. En drænbrønd kan udføres med overløb, som sikrer, at drænvandet kan holde et konstant vandspejl i søen, uden at alt drænvandet nødvendigvis behøver at løbe gennem den. Pris anslået: 5000 kr. til ny drænbrønd og rørføring. Ænder Problem: Alger og mudderdannelse på grund af gødning fra ænder. Salamandere og andre padder forsvinder, da ænderne spiser dem. Lad være med at opsætte andehuse og fodre ænder. Blishøns forurener ikke på samme måde som ænder, hvis man ikke fodrer dem. Udgift anslået: Ingen

2 Blade Problem: Mudderdannelse og iltsvind fra et tykt lag rådne blade. Ryd op i buske og træer ved søen, så der kun er træer ved søens nord- og østside. Store træer skal helst stå 10 meter fra bredden. Man kan også sætte løvnet over havedammen om efteråret, eller simpelt hen fiske blade op med en ketcher. Udgift anslået: Brændet kan være en del af betalingen for arbejdet med at fælde træer. Oprensning med gravemaskine Problem: Næringsrigt mudder som gøder alger og andemad og frembringer iltsvind. Mudderet graves op, og fjernes. Pris anslået: kr./kvm. afhængig af om mudderet kan spredes på marken ved søen, eller om det skal køres væk. Oprensning med håndredskaber Problem: Sort mudder, grene og blade som frembringer iltsvind. Mudder og blade trækkes ind til bredden med en rive. Derefter tages det op, og lægges i bunker på bredden ved hjælp af greb eller finmasket ketcher. Når bunkerne er tørre, køres de væk. På den måde kan der etableres godt vandmiljø langs kanten af søen med gode leveforhold for eksempelvis flodkrebs. Udgift anslået: Knofedt.

3 For mange fisk Problem: Vandet bliver grønt af alger. Problemet bliver større, hvis fiskene fodres, for eksempel en havedam med koikarper. Lad være med at sætte fisk ud, hvis der ikke er fisk i forvejen. Man kan godt sætte ørreder ud i en sø, da disse ikke kan formere sig uden at have et vandløb til rådighed. Fiskene kan holdes nede ved fangst med vod, men de kan vanskeligt helt udryddes. I stedet for fisk kan holdes flodkrebs, som ikke har negativ betydning for vandmiljøet. Pris anslået: Ukendt det koster dog ikke noget at lade være med at udsætte fisk. Fiskemanipulation Problem: Vandet bliver grønt af alger. Opfisk skidtfisk med vod eller/og udsæt rovfisk som gedde, aborre eller som det nyeste på feltet maller. Fiskemanipulation er den almindeligste metode til at genoprette vandmiljø i større søer. Pris anslået: Ukendt nogle få gedder og aborre til en mindre sø kan en lystfisker eventuelt være behjælpelig med at skaffe. Græskarper Problem: For mange vandplanter giver iltsvind på grund af mangel på frit vandspejl. Udsæt græskarper som levende grødeskærere. Der må ikke være mere end én græskarpe pr kvm. sø. Græskarper kan ikke formere sig. måske fordi de har triploide gener. Derfor skulle der teoretisk set ikke være risiko for, at udsætningen kan komme ud af kontrol med for mange fisk til følge. Men ét er teori der var også engang en park, hvor man udsatte dinosaurer, som ikke kunne formere sig. Og det endte da helt galt. Pris anslået: Græskarper koster 40 kr stykket for små karper og op til 800 kr stykket for store. Der skal bruges 1 karpe pr kvm. sø.

4 Muslinger Problem: Grønt vand på grund af for mange alger. Udsæt dammuslinger. Det tager nogle år for muslingerne at formere sig, så de bliver mange nok til at spise algerne. Metoden virker kun i rene søer. Pris anslået: Dammuslinger kan købes for 20 kr/stk, eller man kan samle dem fra en sø med ejerens tilladelse. Mikroorganismer Biologisk bekæmpelse af alger mikroberne udkonkurrerer algerne ved at tage næring fra vandet. Hvis søen er næringsrig bør mikroberne kombineres med en aluminium-behandling. Pris anslået: 16 kr./kbm. Aluminium Flydende aluminium binder søens pulje af næring (fosfor), så algerne ikke kan vokse. Aluminium kan sprøjtes ud over søen med en pumpe, eller kommes i en spand med lidt vand, og fordeles over vandfladen med en jævn, svingende bevægelse. Pris anslået: 5-10 kr./kvm. Iltning (beluftning) Problem: Iltsvind på grund af for mange alger og for meget mudder. Iltningen sikrer gode iltforhold i søen, så fisk og krebs ikke bliver kvalt af iltsvind. Iltningen sætter også gang i nedbrydningen af mudder. Omkring 5 cm mudder kan nedbrydes årligt. Endelig skaber iltningen generelt et godt biologisk miljø i en sø. Ofte godt nok til, at man kan holde flodkrebs i en forurenet sø. Pris anslået: 10 kr./kvm.

5 Plantemanipulation Udsæt bundplanter som kransnålalger, kildemos eller vandspir til at give algerne konkurrence. Bundplanter kan ikke klare sig imod alger og andemad, hvis søen er næringsrig. Derfor skal puljen af næring mindskes, før man kan få succes med bundplanter. Udsæt ikke andre vandplanter. Flydeplanten krebseklo er hurtigt voksende og god til at konkurrere med algerne. Udsæt den kun i små søer og havedamme, hvor den kan fjernes igen, hvis den bliver for kraftig ikke i større søer, hvor den kan tage overhånd og dække søen helt. Pris anslået: 300 kr. for en pakke kildemos. Åkander Åkander optager næring og skygger for alger. Desuden har de smukke blomster. Udplant kun forædlede hybridåkander. Modsat de naturlige, vilde åkander kan hybridsorterne ikke formere sig med frø. Derved undgår man, at åkanderne kommer ud af kontrol, og breder sig over hele søen. Pris anslået: kr./plante afhængig af sort og størrelse. Grødeskæring Problem: Iltsvind på grund af for mange vandplanter, der hindrer vandbevægelse i søen. I en mindre sø er det overkommeligt at skære grøde med le, buskrydder, grensaks eller grødeskærer. Billedet viser en grødeskærer på skaft. Kast den ud i søen og træk den ind i små ryk. Den er meget effektiv til skæring af svømmende vandaks, det mest almindelig vandukrudt. Afskårne plantedele skal fjernes fra søen. Pris anslået: 2000 kr. til grødeskærer.

6 Skære rørsump Problem: Kraftig rørsump af tagrør eller dunhammer. Rørsump kan skæres med le, buskrydder eller grensaks på et langt skaft. Pris anslået: kr til grensaks, afhængig af model. Plant noget kønt Problem: Mere natur ønskes. Der er rige muligheder for at forskønne en sø og dens omgivelser med planter. Kun fantasien sætter grænser. Adskillige vilde sumpplanter og engplanter kan købes på et plantecenter. Eller man kan købe frø. Pas på med færdige frøblandinger til blomstereng, da de oftest indeholder såvel markukrudt som vilde engplanter. Markukrudt som valmuer og kornblomst hører ikke hjemme i en naturlig eng. Pris anslået: 1000 kr. Byghalm Byghalm kan anvendes til biologisk bekæmpelse af alger. Løs halm stoppes i en pølse af juletræsnet, og tynges ned i vandet ved hjælp af mursten eller lignende. Når halmen rådner, udskiller den stoffer, som hæmmer alger. Virkningen er ikke stærk nok til at bekæmpe alger i forurenede søer. Pris anslået: Knofedt. Flodkrebs Problem: Hvordan sikre et rent vandmiljø? Udsæt flodkrebs. De spiser planterester, og virker som naturens skraldemænd. Desuden kan de kun leve i rent vand. Hvis søen plejes, så man kan holde liv i krebsene, vil man som en tillægsgevinst kunne glæde sig over et førsteklasses vandmiljø. Pris anslået: 2000 kr. til 100 sættekrebs.

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com

Alt til havedammen. Skandinaviens største sortiment. www.pondteam.com Alt til havedammen Skandinaviens største sortiment www.pondteam.com 1 2 Indhold Velkommen Sid 5 Du kan selv bestemme formen Sid 6-7 En rigtig elastisk gummidug Sid 8 EPDM folie Sid 9 Folietilbehør Sid

Læs mere

Gentofte Sø og Brobæk Mose

Gentofte Sø og Brobæk Mose Gentofte Sø og Brobæk Mose Af Kirsten Tind I den nordlige del af København kun 8 km fra Rådhuspladsen ligger et lille vådområde af stor botanisk værdi. Man har registreret over 600 arter karplanter, bl.a.

Læs mere

Størfiskeri i Blue Rock 2015

Størfiskeri i Blue Rock 2015 Størfiskeri i Blue Rock 2015-8 års erfaringer med stør! -Denne stør-guide, er en opdateret udgave af første udgave fra 2010, men der er sket meget, så vi følte at en ny og forbedret udgave var på sin plads.

Læs mere

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand?

vand Opgaver om vand på www.undervisningsavisen.dk Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? En undervisningsavis fra og vand 2004 Danskerne deler vand med dinosaurerne Vanddråbens magiske rejse Hvordan bruger vi vand? Volmer Vandhunds Store Vandvids-Quiz Hvad sker der,når vi trækker ud i toilettet?

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Havedammen. Tips og Fakta om. Danmarks største sortiment til havedammen www.aquadk.com. kroner

Havedammen. Tips og Fakta om. Danmarks største sortiment til havedammen www.aquadk.com. kroner Tips og Fakta om I dette katalog finder du alt til havedammen. Lav havens samlingspunkt sammen med Aqua Nautica Havedammen 15 kroner Danmarks største sortiment til havedammen www.aquadk.com Havens samlingspunkt

Læs mere

Et anderledes put & take eventyr

Et anderledes put & take eventyr Danmarks vildest Et anderledes put & take eventyr Med den rørformede mund på undersiden af hovedet støvsuger støren bunden for føde og i dette tilfælde vores agn. Størfiskeri i Canada og Rusland har de

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Størfiskeri i Blue Rock.

Størfiskeri i Blue Rock. Størfiskeri i Blue Rock. Størfiskeri er mildest talt ganske ukendt i Danmark. Det er umuligt at finde litteratur om emnet. Nok kan man læse om størfiskeri i Canada, men det er en anden størart, som fanges

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Revideret facitliste

Revideret facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 B1 Revideret facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B1 Opgave 1 Fiskenes udvikling Fisk i sø, å og hav er

Læs mere

det perfekte havebassinsimpelt

det perfekte havebassinsimpelt 88 PPMS - DANISH:99 -GB-PPMS 00 - Hi 09/0/009 09:9 Page Top tips fra Hozelock Cyprio hjælpelinien Vore eksperter på Hozelock Cyprio Hjælpelinien anbefaler følgende, for at hjælpe dig med at skabe et havebassin,

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer

Vurdering af de enkelte virkemidler i forhold til de biologiske kvalitetselementer Vurdering af de enkelte i forhold til de biologiske kvalitetselementer Esben Astrup Kristensen (Aarhus Universitet), Niels Jepsen, Jan Nielsen og Anders Koed (DTU Aqua). Faglig kommentering: Bjarne Moeslund

Læs mere

Alene hjemme problemer (separationsangst)

Alene hjemme problemer (separationsangst) Alene hjemme problemer (separationsangst) 2 Alene hjemme problemer (separationsangst) Hunden er fra naturens side et flokdyr, og føler sig derfor mest tryg sammen med familien. Hvis hunden selv kunne vælge,

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Naturlig mad hvad er det?

Naturlig mad hvad er det? Naturlig mad hvad er det? Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Vidste du at mangel på naturlig mad, øger din insulinproduktion og dermed fedtlagringen på maven? Vidste du at mangel på naturlig mad,

Læs mere

HVIS KATTEN IKKE ER DIN

HVIS KATTEN IKKE ER DIN HVIS KATTEN IKKE ER DIN Katten har det særlige privilegium, at den normalt får lov at løbe frit ud og ind af boligen. Nogle katte knytter sig til flere familier, fordi mange mennesker fodrer tilløbende

Læs mere

Stauder på en ny måde -

Stauder på en ny måde - Stauder på en ny måde - Af April 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Blomster på en helt ny måde i Danmark... 2 Inspirationskilden... 2 Miksplantning... 3 Fordele... 3 Udfordringer... 4 Forslag

Læs mere