KOMPAKT REGO. DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPAKT REGO. DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 KOMPAKT REGO DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning

2 DK Indholdsfortegnelse 1. TRANSPORT ANVENDELSE MONTAGE Service område Sektionssamling Rørtilslutning af vandvarmeflade VEDLIGEHOLDELSE TEKNISK INFORMATION ELEKTRISK INSTALLATIONSVEJLEDNING Samling af sektioner Tilslutning af spænding Eksterne tilslutninger Montage af temperatur føler Montage af betjeningspanel Tilslutning af betjeningspanel BETJENINGSMANUAL Aggregatstyring Kontrolpaneldisplay Oversigt over parameter Valg af driftstilstand Menu Oversigt Alarmer Driftstællere Effektivitetsstatus Detailinformationer Funktioner Luftkvalitetskontrol Behovstyret drift Udendørs kompenseret ventilation Sommernatskøling Minimumstemperaturkontrol Forbikoblingsfunktion (OVR) Fugtighedskontrol Planlægning Driftprogram Opsætning Opsætning af ventilationsaggregat Ferier Personalisering Styring ved hjælp af Web browser Yderligere kontrolmuligheder Kombineret vandspiralkontrol Vekselretter direkte fordampningskølerstyring Multi-niveau styring af direkte fordampningskøler Ændring af direkte fordampningskølere Fejlfinding Dette symbol indikerer at produktet ikke må skaffes af vejen sammen med husholdningsaffald jævnførende WEEE Direkktiv (2002/96/EC) og gældende Dansk lov. Dette produkt må kun afleveres til en godkendt myndighed for indsamling af genbrugsprodukter indenfor elektriske apparater (EEE). Forkert omgang med denne type affald kan have negativ indflydelse på miljø og menneskers sundhedstilstand. 2 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

3 1. TRANSPORT Alle luftbehandlingsaggregater leveres indpakket for at sikre imod skader under transport og oplagring (se Fig. 1). Aggregaternes kanter er beskyttet med papskinner og hele aggregatet er indpakket i gennemsigtig plastic, der beskytter indvendige dele mod støv og/eller fugtighed. Aggregaterne er fastgjort til engangspaller med plastic stripes og papskinner. Derved er det lettere at oplagre aggregaterne og samtidig beskytte med evt. skader. Aggregaterne leveres samlet eller i sektioner for sammenbygning på montage stedet. Vertikal og horisontal aggregat klar til transport og oplagring Figur 1 Anvend stropper ved aflæsning fra bil med kran som vist på Fig. 1 c. Gaffeltruck eller lift kan bruges ved transport af aggregat som vist på Fig. 1 a & 1 b. Gaffeltruckens gafler skal være tilstrækkelig lange så aggregatets bundpanel ikke beskadiges Håndtering og transport med gaffeltruck, palleløfter og kran Figur 1 a Figur 1 c 2 a Aggregat transporteres på træpalle med truck 2 b Aggregat transporteres på træpalle med palleløfter 2 c Aggregat løftes med kran i træpalle, brug evt. løfteåg for ikke at beskadige aggregatets paneler i toppen Figur 1 b Ved modtagelse på montagepladsen efterses aggregatet straks for eventuelle transportskader og det kontrolleres samtidig, at leverancen er komplet. VIGTIGT: Eventuelle transportskader skal noteres på fragtbrev ved modtagelse og besked skal straks gives til Uniq Comfort. Kopi af fragtbrev og reklamation skal fremsendes til Uniq Comfort indenfor 7 arbejdsdage. Sørg for at oplagre aggregatet tørt og rent hvis det ikke skal monteres med det samme. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 3

4 DK 2. ANVENDELSE Aggregatets paneler er opbygget som en sandwich konstruktion af galvaniseret stålplade med 50 mm mellemliggende brand- og lyddæmpende isolering. Luftbehandlingsaggregater er beregnet for komfortventilation i boliger, kontorer, butikker m.v., ved en omgivende temperatur fra 0 C til +29 C og relativ fugtighed op til 55 %. Aggregatet er som standard designet for indendørs opstilling ved en omgivelses temperatur på -30 C C. Aggregatet må ikke anvendes til luft transport af svære partikler eller anvendes i områder med eksplosive gasser. REGO er monteret med roterende varmeveksler, filter, elektrisk eller vand varmeflade, ventilatorer samt integreret automatik, der garanterer sikker og effektiv drift af aggregatet. Afbryd forsyningsspænding ved hovedafbryder inden betjeningsdøre åbnes. Vent 3 min. indtil ventilatorerne er stoppet. Vær forsigtig ved service arbejde med varmeflade temperaturen kan blive op til 130 C. Det anbefales at lade aggregatet være i drift (minimum 20 procent luftmængde) i det første drift år. På grund af fugt i bygningskonstruktioner, kan der være kondens inde i og uden for aggregatet. Hvis aggregatet er i kontinuerlig drift, reduceres risikoen for kondens betydeligt. For at opretholde et godt indeklima og samtidig undgå kondens dannelse i kanaler og aggregat, skal aggregatet kun stoppes i forbindelse med vedligeholdelse og service. Hvis aggregatet er placeret i områder med høj fugtighed vil der være mulighed for kondens dannelse på aggregatets overflade ved lave udendørs temperaturer. Under forudsætning af lav udendørs temperatur og høj fugtighed kan der opstå mulighed for frost fare af veksleren (genvinding). Derfor er automatik til Komfovent luftbehandlingsaggregater monteret med anti-frost beskyttelse. Metoden til anti-frost beskyttelse afhænger af typen af genvinding. Enten vil den kolde udeluft blive by-passet (uden om veksleren) og/eller luftmængden på tilluft ventilator vil blive reduceret. Ved meget kolde udendørs temperaturer anbefales det, at montere en forvarmeflade. Modstrømsveksler er den mest følsomme veksler overfor lav udendørs temperatur, fordi risikoen for frost allerede optræder i temperatur området fra 0 C to -5 C og nedefter. Standard aluminium krydsvarmeveksler har bedre betingelser fordi risikoen for frost først optræder ved -10 C. For roterende varmeveksler gælder at den har en lav risiko for frost selv ved meget lave temperaturer ned til -30 C, hvis fugtigheden er tilsvarende Målskitse af horisontal luftbehandlingsaggregat D C D C A B A B REGO 400HE(HW)** - R* REGO 500/700HE(HW)** - R* A C D C D B A B REGO 900/1200/1400/1600/2000/2500UHE/HW - R* REGO 3000/4000/4500UHE/HW - R* 4 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

5 D C B D A B C A REGO 7000HW - R* REGO 1200PE(W*)* B C D A REGO 500/700VE(VW)** - L* REGO 3000/4000/4500UVE(VW) - L* REGO 900/1200/1400/1600/2000/2500UVE/VW - L* 1. Roterende varmeveksler 2. Varmeflade (elektrisk eller vand) 3. Tilluft filter 4. Fraluft filter 5. Tilluft ventilator 6. Fraluft ventilator 7. By-pass spjæld 8. Afløb for kondensat (vandlås skal monteres) 9. Afslagsplade 10. Tilslutning af forsyningsspænding 11. Automatisk styring * R højre inspektionsside. * L position venstre er spejlvendt af position højre. ** Kanal monteret varmeflade. A B C D Udeluft Tilluft Fraluft Afkastluft 3. MONTAGE 3.1. Service område Det anbefales at installere luftbehandlingsaggregatet i et separat rum på et hårdt og jævnt underlag, isoleret med gummi underlag. Foran aggregatet skal der være fri adgang i hele aggregatets længde for service og inspektion. Der foreskrives et minimum adgangsforhold foran aggregatet på min. 700 mm. Dog anbefales at serviceområdet er lige så bredt som aggregatet, for at alle komponenter kan trækkes uhindret ud. Ligeledes foreskrives frie adgangsforhold over aggregatet på min. 300 mm (Fig a, b). Det anbefales at vibrationsdæmpe med gummi underlag ved montage på væg. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 5

6 DK Minimum service område ved horisontalt aggregat Minimum service område ved vertikalt aggregat min. 700 mm 100 mm 100 mm Figur a min. 700 mm Figur b REGO Montage tegning af aggregat Luftbehandlingsaggregat 2. Kanal tilslutning 3. Lyddæmper 4. Dæmpning (ikke inkluderet i leverance). REGO 1200P Figur ceiling 1. Luftbehandlingsaggregat 2. Kanal tilslutning 3. Lyd dæmper 4. Gummi underlag (ikke indeholdt i leverance) 5. Ophæng 6. Ophæng for loft (indeholdt i leverance) Ophæng er fremstillet af 2,5 mm galvaniseret stål plade iht. EN Tilslutning af vandlås Alle afløb fra aggregatet skal monteres med vandlås. Forkert eller manglende montage af vandlås vil resultere i ophobning af vand indvendigt i aggregatets bundbakke der efterfølgende vil oversvømme til det omkringliggende område, hvor aggregatet er opstillet. Vandlås og drænslange bør isoleres i områder hvor kondensation kan dryppe og skade bygningen. I tilfælde af montage i uopvarmede områder, skal vandlås og drænslange varmeisoleres og sikres mod frost med varmekabler. 6 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

7 Målskitse af vandlås ved vertikal aggregat Dræn slange og vandlås Målskitse af vandlås ved horisontal aggregat billede 1 billede 2 view 2 min. 60 mm min. 30 mm D* min. 30 mm D* min. 60 mm Figur a * REGO D = 15 mm REGO D = 28 mm Figur b 3.2. Sektionssamling Luftbehandlingsaggregat REGO 3000, REGO 4000, REGO 4500, REGO 7000 leveres i tre sektioner. Tjek først om sektionerne er opstillet i den rigtige rækkefølge og position, samt om aggregat type er korrekt iht. bestilling. Inden samling skal sektionerne være helt vandrette. Hvis sektionerne ikke er helt vandrette vil de vride ved samling og der kan opstå problemer med tætning mellem sektionerne og dørene kan ikke lukke tæt. Inden sammenspænding af sektionerne monteres der tætningsbånd mellem sektionernes samlingsflader. Tætningsbånd og montagedele leveres løst med aggregatet. Sektionerne spændes sammen med bolte som vist i Fig Arrangement af sektionssamling Figur Rørtilslutning af vandvarmeflade 1 Tilslutning til rørsystem skal foretages af VVS sagkyndig. Det skal sikres at rørsystemet har tilstrækkelig bæring således, at unødig vægt ikke belaster aggregatet. Inden tilslutning til rørsystemet bør varmefladen skylles igennem for urenheder. Hold kontra på samlerøret, når varmefladen forbindes til rørsystemet som vist i Fig Montage af rørtilslutning Figur 3.3 Rørsystemet bør monteres så der er mulighed for service og vedligeholdelse. Tjek, at der er lukket for varmtvands forsyning inden tilslutning. Fyld varmeflade med vand inden aggregatet startes op. Anvend glykol baseret vand ved luftbehandlingsaggregater med væskekoblede flader. Spildt glykol opsamles i egnet beholder og afleveres til destruktion på genbrugsstation eller lign. Vær opmærksom på at glykol er farligt og det må ikke indtages eller komme i kontakt med hud og øjne. Undgå at indånde glykoldampe og søg læge ved uheld. Ved øjenkontakt skal der skylles med vand i 5 minutter. Brug glykol baseret vand ved temperaturer under 0 C. 1 Hvis aggregatet er leveret med vandvarmeflade. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 7

8 DK Det er vigtigt at forebygge tilsmudsning af varmeflade og køleflade ved at udskifte filtre regelmæssigt (i henhold til filterleverandørens anvisninger), af hensyn til hygiejne og ydelse. Rengøringsintervallet afhænger af driftsrytmen og støvkoncentrationen i luften. Kanalsystem Det anbefales at bruge galvaniseret plade (Zn 275 gr/m 2 ) til kanal materiale for at sikre nem rengøring og holdbarhed. Det er vigtigt at bruge kanaler med så lavt tryktab som muligt for at minimere støj problemer og mindske energi forbruget. Montage af lyddæmpere i kanal systemet vil mindske lydniveauet fra ventilatorer. Alle kanaler skal isoleres med mm isolering for at undgå kondens. Bemærk: Temperatur føler B1 skal monteres i tilluft kanal efter aggregatet (se flowdiagram i installations- og betjeningsvejledning for styring). Temperatur føler skal monteres i kanal så kun ca. 1 cm. er synlig. Hvis der er kanalmonteret varmeflade skal føler monteres efter varmeflade. Minimum afstand mellem aggregatet udløb og placering af B1 føler svarer til dobbelt diameter af kanal. Kanalsystem skal monteres med tilstrækkelig bæring og må ikke belaste aggregatet. I kanalsystem, hvor der er monteret aggregat med elektrisk varmeflade skal der anvendes spjæld uden spring/return motor. AFSLUTTENDE INSPEKTION Efter montage og samling af aggregatet og inden opstart, foretages den afsluttende inspektion. Efterse aggregatets indvendige sektioner for fremmedlegemer (papir, værktøj og lignende). Alle aftagelige paneler og betjeningsdøre skal åbnes for eftersyn. Tjek om sektionssamlinger er forsvarligt tætnet og tætne evt. gennemføringer. Kontrollér at spjæld kan åbne og lukke. Tjek om elektriske forbindelser er monteret forsvarligt iht. gældende forskrifter. 4. VEDLIGEHOLDELSE Det anbefales at udføre vedligeholdelse og rengøring 3 4 gange årligt af luftbehandlingsaggregat type REGO. Ved REGO1200P bruges nøgle til at åbne betjeningslåge. Hold fast i lågen så den ikke svinger op og åben den forsigtigt op til 90 grader. Pas samtidig på at de beskidte filtre ikke falder ud. Ud over regelmæssig vedligeholdelse og rengøring, skal følgende instruktioner gennemføres: 1. Roterende varmeveksler. Det er vigtigt at forebygge tilsmudsning af rotor veksleren ved at udskifte filtre regelmæssigt (i henhold til filterleverandørens anvisninger), af hensyn til hygiejne og ydelse. Virkningsgraden nedsættes betydeligt ved tilsmudsning af rotoren. Inspektion af rotorveksler skal udføres én gang årligt. Undersøg og tjek om der er fri rotation af rotorveksleren, remmens tilstand, skader på spån og tætningsbørster samt remmens stramning. Hvis remmen er for løs vil den glide på rotoren og nedsætte virkningsgraden for genvinding. Ved maksimal genvinding skal rotor hjulet rotere med mindst 8 omgange pr. minut. Rotoren rengøres ved at gennemblæse med trykluft, støvsugning med mundstykke eller vask med lunkent vand. Anvendes der trykluft skal renblæsning ske fra den rene side mod den støvbelagte side. Hvis rotoren er meget snavset kan den let trækkes ud af aggregatet og vaskes med lunkent vand. Afmontér elektrisk stikforbindelse og træk rotoren ud af sektionen. Placér hjulet vandret og vask med lunkent vand fra den rene side mod den støvbelagte side. Afslut med at blæse rotoren tør med trykluft. Når rotoren er rengjort afsluttes med støvsugning af rotorsektion. 2. Ventilatorer. Det er vigtigt at forebygge tilsmudsning af ventilatorhjulet ved at udskifte filtre regelmæssigt (i henhold til filterleverandørens anvisninger), af hensyn til hygiejne og ydelse. Afbryd spænding til aggregatet før servicering og/eller inspektion af aggregatet. Rystelser under drift skyldes som regel aflejringer af støv eller snavs på nav og ventilator hjul, og rengøring af disse bør foretages. Rengør forsigtigt med klud eller blød børste. Brug ikke vand. Vær forsigtig ved rengøring af hjul således, at afvejningsklodser ikke forskubbes eller falder af. Tjek ventilatorhjul for evt. skader og kontrollér dens fri bevægelse. Hjulet må ikke berøre indsugningstragten. Før opstart efterses at alle fremmedlegemer (papir, værktøj og lignende) er fjernet. 8 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

9 Tjek fastgørelse af trykstudse (hvis inkluderet) og kontroller tryk slange for skader. Tjek bevægelse og vibrationsdæmpning af ventilator og motor. Udskift vibrationsdæmpere hvis der er skader. Tjek bundramme og fastspænding af motor og ventilator. Enhver unormal lyd fra ventilatoren under drift bør straks undersøges, eftersom dette ofte skyldes ubalance af hjulet. Ubalance vil forkorte levetiden på både hjul og motorlejer. Tilkald sagkyndig assistance hvis rystelserne, efter rengøring, fortsætter. 3. Varmeflade. Det er vigtigt at forebygge tilsmudsning af varmeflade ved at udskifte filtre regelmæssigt (i henhold til filterleverandørens anvisninger), af hensyn til hygiejne og ydelse. Rengøringsintervallet afhænger af driftsrytmen og støvkoncentrationen i luften. Vandvarmeflade: Vær forsigtig ved rengøring, idet aluminiumslamellerne er skarpe og meget sårbare for stød og slag. Rengøring sker ved støvsugning med mundstykke fra luftens tilgangsside, eller ved at gennemblæse med trykluft fra luftens afgangsside. Tjek om frostføler på varmefladens afgangsrør er monteret og fastholdt korrekt. Vær forsigtig ved service arbejde med varmeflade temperaturen kan blive op til 130 C. Elektrisk varmeflade: Kontrollér termostaternes funktion, herunder både automatisk reset (90 C) og manuel reset (110 C). Afbryd spænding til elvarmefladen og kontrollér og efterspænd ledningsforbindelser til termostater og varmelegeme. Tjek varmelegeme for brud eller knæk forårsaget af overhedning. Udskift varmelegeme hvis nødvendigt. Tjek varmelegeme for støvbelægning, som kan forårsage brandlugt og i værste fald være skyld i brand. Efter længere tids anlægsstop vil der kunne opstå svag brandlugt ved opstart, pga. ophobet støv på varmelegemet. Dette bør normalt forsvinde efter kort tid. Hvis ikke skal overhedningstermostaternes funktion kontrolleres og varmefladen inspiceres. Varmelegemet rengøres med støvsuger eller våd klud. 4. Spjæld (hvis inkluderet). Spjæld og spjældmotor (spring return) leveres løst sammen med aggregatet (hvis inkluderet) til montage på udeluft indtag. Tjek at spjældet lukker korrekt ved strømsvigt, når aggregatet er afbrudt således, at der ikke sker frostfare på vand varmeflade. Tjek at spjældet åbner fuldt op ved drift, således at unødigt tryktab undgås. Tjek spjældets regulering regelmæssigt for at sikre at bevægelige dele regulerer problemfrit. Spjældplader rengøres regelmæssigt for støv og snavs. Spjældmotorer vedligeholdes iht. leverandørens forskrifter. 5. Filtre. Filtrene skal skiftes når anbefalet sluttryktab (se leverandørens anbefalinger) overstiges eller automatikken giver alarm ved indstillet værdi for filtertryktab. Det anbefales at tjekke filtre regelmæssigt for støvophobning. Filtrenes levetid afhænger af driftsrytmen og støvkoncentrationen i luften. Det anbefales at skifte filtre mindst to gange årligt. 1 Filtrene er éngangsfiltre som bortskaffes, når det anbefalede sluttryktab er nået. Afbryd spænding til aggregatet når filtre skiftes. Rengør filtersektion med støvsuger inden rene filtre monteres. Tjek om filter pressostat er korrekt indstillet og om slanger er intakte. Pressure sensor Figur 4 6. Filtervagt. Filtrene er forsynet med pressostat, der indstilles iht.: EN13779:2007 standard: 100Pa for G3 og G4, 150Pa for EU5.. EU7, 200Pa for EU8.. EU9 filter klasse. Ved indstilling af pressostat afmonteres dæksel og skala indstilles iht. filter klasse. Fig. 4 viser 2 typer af filter pressostat som begge bruges i KOMPAKT aggregater. Luk betjeningsdør efter indstilling af pressostat. Tjek at pressostat ikke giver alarm efter filter skift og indstilling. 1 Overskrides filtrets levetid skabes der ubalance i ventilationssystemet fordi luftmængden nedsættes og aggregatets virkningsgrad forringes. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 9

10 DK 5. TEKNISK INFORMATION REGO Målskitse af HE REGO Målskitse af VE Type REGO Parametre Bredde, W Dimensioner Længde, L/l (L 1, L 2, L 3 ) 1 Højde, H/h Vægt Spænding Strøm Effekt varmeflade Varmt vand Elektrisk Effekt motor Kanal tilslutning, D mm mm mm kg V A kw 2 kw W mm 400HE-EC / ~ 230 6,2 1 2* HE-EC / ~ 230 6,9 1 2* VE-EC / ~ 230 6,9 1 2* HE-EC / ~ ,5 2 2* HW-EC / ~ 230 3,2 4,5 2* VE-EC / ~ ,5 2 2* VW-EC / ~ 230 3,2 4,5 2* UHE-EC / ~ ,7 3 2* UHW-EC / ~ 230 3,3 2,7 2* UVE-EC ~ ,7 3 2* UVW-EC ~ 230 3,3 2,7 2* UHE-EC / ~ ,5 4,5 2* UHW-EC / ~ 230 6,5 3,3 2* UVE-EC ~ ,5 4,5 2* UVW-EC ~ 230 6,5 3,3 2* PE-EC / ~ ,3 3,0 2* PW-EC / ~ 230 6,1 7,3 2* UHE-EC / ~ ,7 4,5 2* UHW-EC / ~ 230 6,7 4,2 2* UVE-EC ~ ,7 4,5 2* UVW-EC ~ 230 6,7 4,2 2* UHE-EC / ~ ,7 4,5 2* * UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

11 Type Parametre Bredde, W Dimensioner Længde, L/l (L 1, L 2, L 3 ) 1 Højde, H/h Vægt Spænding Strøm Effekt varmeflade Varmt vand Elektrisk Effekt motor Kanal tilslutning, D mm mm mm kg V A kw 2 kw W mm 1600UHW-EC / ~ 230 6,7 8,5 2* * UVE-EC / ~ ,7 4,5 2* * UVW-EC / ~ 230 6,7 8,5 2* * UHE-EC / ~ ,9 7,5 2* * UHW-EC / ~ 230 5,0 10 2* * UVE-EC / ~ ,9 7,5 2* * UVW-EC / ~ 230 5,0 10 2* * UHE-EC / ~ ,7 7,5 2* * UHW-EC / ~ 230 6,3 13 2* * UVE-EC / ~ ,7 7,5 2* * UVW-EC / ~ 230 6,3 13 2* * UHE-EC UHW-EC UVE-EC UVW-EC UHE-EC UHW-EC UVE-EC UVW-EC UHE-EC UHW-EC UVE-EC UVW-EC /2100 (650,700,750) 2160/2100 (650,700,750) 2100 (750,700,650) 2100 (750,700,650) 2160/2100 (650,700,750) 2160/2100 (650,700,750) 2100 (750,700,650) 2100 (750,700,650) 2160/2100 (650,700,750) 2160/2100 (650,700,750) 2100 (750,700,650) 2100 (750,700,650) / / / / / / HW-EC / (140/160/140) 440 (140/160/140) 440 (140/160/140) 440 (140/160/140) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 780 (270/230/280) Parametre ved nominel luftmængde, t ude = -23 C, t inde = 22 C. 1 (L 1, L 2 ) aggregat med sektioner. 2 Temperatur varmt vand C, rørtilslutning REGO , 3000, /2, REGO , 4500, ~ 230 V er tilvalg. 4 Kombineret varmeflade og køleflade i samme flade. REGO , 1200 Kanal monteret varmeflade. 3~ ,8 9 2* *500 3~ ,2 12 2* *500 3~ ,8 9 2* *500 3~ 400 4,2 12 2* *500 3~ ,5 15 2* *500 3~ ,2 20 2* *500 3~ ,5 15 2* *500 3~ 400 4,2 20 2* *500 3~ ,3 15 2* *500 3~ 400 6,0 20 2* *500 3~ ,3 15 2* *500 3~ 400 6,0 20 2* *500 3~ 400 9,9 28,8 2* *600 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 11

12 DK Dimensioner for kanaltilslutning Parametre w 1 w 2 w 3 w 4 l 1 l 2 l 3 l 4 h 1 h 2 h 3 h 4 Type mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm REGO 400HE(W) /700HE(W) /700VE(W) /1200/1400UHE(W) /1200/1400UVE(W) P /2000/2500UHE(W) /2000/2500UVE(W) /4000/4500UVE(W) /4000/4500UHE(W) HE(W) Filtre Unit Type Hovedmål Tilluft Fraluft Type Bredde Højde Længde Længde REGO 400 KF5/KF7* REGO 500/700 KF5/KF7* REGO 900/1200U KF5/KF7* REGO 1200P KF5/KF7* REGO 1400U KF5/KF7* REGO 1600/2000/2500U KF5/KF7* REGO 3000/4000/4500U KF5x2/KF7*x REGO 7000 BF5x2/BF7*x Tilluft / Fraluft REGO KF5 Kompakt filter, klasse M5 (EN779) KF7 Kompakt filter, klasse F7 (EN779) BF5 Pose filter, klasse M5 (EN779) BF7 Pose filter, klasse F7 (EN779) * F7 er tilvalg. 12 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

13 6. ELEKTRISK INSTALLATIONSVEJLEDNING Elinstallationer skal udføres af autoriseret personel og således, at elinstallationerne yder beskyttelse mod elektriske chok. Følgende skal overholdes: Automatik kabler, bør ikke monteres ved siden af strømførende kabler. Hvis dette ikke er muligt, bruges skærmede kabler. Ved brug af skærmede kabler, skal der etableres jording! 6.1. Samling af sektioner Ved aggregater leveret i sektioner er det nødvendigt, at forbinde de løse stik i mellem sektionerne således at automatikken virker. Stikkene tilsluttes i nøje overensstemmelse med nummereringen i ledningsdiagrammet eller passende mærkning (se aggregatets el-diagram). Træk ikke i stik ved adskillelse af sektioner! 6.2. Tilslutning af spænding Spænding (~230 V, 50 Hz) skal have monteret kontakt med jord svarende til maksimal strøm angivet på teknisk specifikation for aggregatet. Spænding (400 V, 50 Hz) tilsluttes hovedafbryder placeret på aggregatets udvendige panel. Der skal etableres jording! Kabel størrelse er angivet i skema 6.2: 6.2 Tabel. Dimensioner for forsyningskabel Type af luftbehandlingsaggregat REGO 400 HE, REGO 500 H(V)E, REGO 700 H(V)E, REGO 900 UHW, REGO 1200 UHW, REGO 1600 UH(V)W, REGO 2000 UH(V)W, REGO 2500 UH(V)W REGO 900 UH(V)E, REGO 1200 UH(V)E, REGO 1200 PE, REGO 1400 UH(V)E, REGO 1600 UH(V)E, REGO 3000 UH(V)W, REGO 4000 UH(V)W, REGO 4500 UH(V)W, REGO 7000 HW REGO 2000 UH(V)E, REGO 2500 UH(V)E, REGO 3000 UH(V)E REGO 4000 UH(V)E, REGO 4500 UH(V)E Kabel størrelse 3 x 1,5 mm 2 (Cu) 5 x 1,5 mm 2 (Cu) 5 x 2,5 mm 2 (Cu) 5 x 6,0 mm 2 (Cu) Aggregater med 400V AC tilslutningsspænding skal tilsluttes ekstern installation ved hjælp af fast installationskabel gennem relæ type PFI AC/ DC 300mA. Alle aggregater skal være tilsluttet via afbryder med 300mA nuværende lækage beskyttelse (type B eller B +). Tjek korrekt jording inden aggregatet tilsluttes spænding. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 13

14 DK 6.3. Eksterne tilslutninger Klemrække for eksterne tilslutninger som følere, trykpressostater og andre tilslutninger er placeret i styre tavle i genvindings sektion (midterste sektion). Alle eksterne tilslutninger skal tilsluttes klemrække Tilslutning af betjeningspanel 2. Tilslutning af Ethernet PC netværk eller internet 3. Sikring 1A 6.3 a Billede. Klemrække oversigt for eksterne tilslutninger 6.3 b Billede. Tilslutning af eksterne tilslutninger 14 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

15 Yellow (A) Green (B) (+) Red Yellow (A) Green (B) ( ) White (+) Red 6.4. Montage af temperatur føler Tilluft temperatur føler B1 (billede 6.4.a) monteres et passende sted i kanalen efter aggregatet eller køleflade sektion (hvis leveret). Temperatur føler skal monteres i kanal så kun ca. 1 cm. Er synlig. Den anbefalede mindste afstand fra aggregatets udløb til placering af temperatur føler, er lig med længden af diagonalen af den rektangulære kanal. Temperatur føler for vand varmeflade B5 (billede 6.5.b) monteres på varmefladens retur løb ved at skrue den ind i dertil beregnede hul. For at forhindre unødig afkøling og derved undgå alarm (frost), skal temperatur føler altid isoleres sammen varme rør! Tilluft temperatur føler B1 Temperatur føler for retur vand B5 6.4 a Billede 6.4 b Billede 6.5. Montage af betjeningspanel 1. Betjeningspanel skal placeres indendørs under følgende forhold: 1.1. Omgivende temperatur mellem 0 C til 40 C; 1.2. Relativ luftfugtighed mellem 20% og 80%; 1.3. Beskyttelsesgrad: IP X2. 2. Kontrolpanelet tilsluttes via et hul på bagsiden eller undersiden. 3. Panelet kan monteres på en flad monteringskasse eller et andet sted ved at bore to huller i overfladen, som den skal fastgøres på Tilslutning af betjeningspanel Betjeningspanel tilsluttes i styre tavle (se billede 6.3.a). Længde af tilslutningskabel mellem betjeningspanel og aggregat må ikke overstige 150 m. Kabeldimension er beskrevet i forbindelsesskema. Yellow (A) ( ) White Green (B) (+) Red 6.6 Billede. Tilslutning af kontrolpanel Tilslutning af kontrolpanel og andre kabeltykkelser er specificeret i ledningsdiagrammet! Yellow (A) ( ) White UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 15 Green (B) (+) Red

16 DK 7. BETJENINGSMANUAL 7.1. Aggregatstyring Styresystemet til ventilationsaggregatet sikrer styring af de fysiske processer, der foregår inde i ventilationsaggregatet. Styresystemet består af: hovedkontrolmodul; sikringer og hovedafbryder; kontrolpanel, som kan installeres et sted, hvor det er praktisk for brugeren; tryk- og temperaturfølere. Kontrolpanelet (7.1 billede) er designet til fjernbetjening af styringen til ventilationsaggregatet, indstilling og visning af styringsparametre. 7.1 Billede. Kontrolpanel 7.2. Kontrolpaneldisplay Tid 16:30 Visning af aggregatets driftstilstande og funktioner 21,9 C 21,3 C Oversigtsskærmbilleder med hovedparametre Valg af driftstilstande Temperatur ECONOMY 1 Skifte mellem oversigtsskærmbilleder Menu Forklaring til viste symboler Indblæsningslufttemperatur Udblæsningslufttemperatur Indblæsningsluftvolumen Udblæsningsluftvolumen Indblæsningsluftfugtighed Udblæsningsluftfugtighed Udblæsningsluftkvalitet (lokale) Ventilatordrift Øget luftstrøm ved aktiveret funktion (se kapitlet Funktioner) Reduceret luftstrøm ved aktiveret function (se kapitlet Funktioner) Energiudnyttelse drift Luftvarmer drift Luftkøler drift Luftfugter drift Sommernatskølingstilstand Ugentligt driftstilstand Feriedriftstilstand Forbikoblingstilstand Alarmsignal 16 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

17 7.3. Oversigt over parameter Aggregatets hovedparametre vises på fire hovedskærmbilleder på panelet: Temperaturvisning, luftstrøm, luftkvalitet (fugtighed) og energibesparelse. Alle andre parametre for aggregatet vises i menuen Oversigt (se side 18). 16:30 16:30 16:30 16:30 21,9 C 21,3 C m 3 /h m 3 /h 60% RH 800 ppm 90% 18 kw Temperatur Luftstrøm Luftkvalitet Energibesparelse ECONOMY 1 ECONOMY 1 ECONOMY 1 ECONOMY Valg af driftstilstand Der kan vælges mellem seks driftstilstande, en af dem kan brugeren vælge direkte fra kontrolpanelets hovedskærmbillede: To komfort- og to økonomi-tilstande, hvor brugeren kan indstille luftstrøm og temperatur for hver af dem. Specialtilstand, hvor brugeren ikke kun kan indstille luftstrøm og temperatur, men også kan vælge at blokere eller anvende opvarmning, køling og andre funktioner. OFF-tilstand, hvor der slukkes helt for aggregatet. 16:30 Drift tilstande COMFORT 1 Tilluft mængde 1250 m 3 /h ECONOMY 1 21,9 C 21,3 C Temperatur COMFORT 2 ECONOMY 1 ECONOMY 1 SPECIAL Fraluft luftmængde 1250 m 3 /h Setpunkt 20 C ECONOMY 1 OFF Indstillinger reset 7.5. Menu Panelmenuen består af fire punkter: 16:30 Menu 21,9 C 21,3 C Oversigt Planlægning Temperatur ECONOMY 1 Funktioner Indstillinger UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 17

18 DK Oversigt Ventilationsaggregatets hovedparametre vises i hovedvinduet (Kapitel 7.3). Al andre information, der har relation til betjeningen af aggregatet, funktionsfejl og effektivitetsstatus vises i detaljer i oversigtsmenuen. Oversigt Menu Planlægning Oversigt Alarmer Drift oplysninger Status af effektivitet Detaljeret information Funktioner Indstillinger Alarmer Denne menu viser meddelelser om aktuelle fejl. Når fejlen er udbedret (se Kapitel 7.8), slettes meddelelsen ved at vælge Slet. Ved at klikke på Historik kan man se op til 50 registrerede alarmer Driftstællere Denne menu viser ventilatorernes driftstid, varmelegemets energiforbrug og hvor meget energi, der blev genvundet af varmeveksleren. Alarmer 21A Overophedning af el-varmer 3B Fejl VAV kalibrering Luftvarmeren 121 kwh Drift oplysninger Tilluft ventilator 873 h Fraluft ventilator 875 h Gendannede energi 1440 kwh Slet Liste Effektivitetsstatus Menuen for varmevekslerens effektivitet og styring af energiudnyttelse i realtid Detailinformationer I denne menu findes aflæsning af alle temperaturfølere, separate ventilationsaggregaters funktion og andre detailinformationer. Status af effektivitet Varmevekslereffektivitet 83% Energibesparelse 90% Inddrivelse af energien 4,1 kw Detaljeret information Tilluft temperatur 21,9 C Fraluft temperatur 22,1 C Udetemperatur 16,6 C Vandtemperatur 25,3 C Tilluft mængde 350 m 3 /h 1 / Funktioner Under dette menupunkt kan brugeren aktivere og indstille flere aggregatfunktioner. Menu Funktioner Luftkvalitetskontrol tom boks: funktionen er ikke aktiveret grå boks: funktion er aktiveret, men ikke aktuelt i drift blå boks: aktuel driftsfunktion Oversigt Planlægning Drift på behov Udekompenseret ventilation Sommer nat køling Funktioner Indstillinger Min. temperatur#styring 1 / 2 18 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

19 Luftkvalitetskontrol Luftkvalitetskontrollen er designet i henhold til: CO 2 føler 1 [ ppm]; luftkvalitetsføler VOCq [ %]; luftforureningsføler VOCp [ %]; relativ luftfugtighedsføler [ %]; temperaturføler [ ºC]. Afhængig af typen af den valgte føler indstilles værdien for den luftkvalitetsfunktion, der skal opretholdes, og ventilationsaggregatets effekt justeres efter den værdi. Ventilationens effekt øges automatisk i tilfælde af afgivels fra den indstillede værdi og mindskes igen, når den nærmes igen. For eksempel hvis enheden er designet med CO 2 vedligeholdelsesfunktion og er udstyret med en CO 2 føler, efter at værdien er indstillet til 800 ppm. vil den indstillede CO 2 niveau blive oprethold ved at justere ventilationens effekt, dvs. ventilationens effekt øges, hvis CO 2 niveauet stiger og mindskes, når det falder til det tidligere niveau. Godkende Setpunkt ppm Tilstand 1 COMFORT 1 Setpunkt ppm Tilstand 2 COMFORT 2 Luftkvalitetskontrol Indstillinger reset Luftkvalitetsfunktionen fungerer kun, hvis ingen andre funktioner er aktive samtidig: sommernatkøling; min. temperaturkontrol; udendørs kompenseret ventilation Behovstyret drift Ventilationsaggregatets opstartsfunktion er designet til at starte aggregatet, som for tiden er afbrudt, når en af de valgte parametre har overskredet den kritiske grænse. Funktion til opstart af aggregatet i overensstemmelse med: rum CO 2 -føler; rum luftkvalitetsføler VOCq; rum luftforureningsensor VOCp; rum relativ luftfugtighedsføler; rumtemperaturføler. Godkende Setpunkt 1000 ppm Drift på behov Drift efter behov (opstart / nedlukning) udføres af den samme føler, som anvendes til kontrol af luftkvalitetsfunktionen. En rumføler med den analoge ydelse ( V DC) skal projekteres til denne funktion. Indstillinger reset Udendørs kompenseret ventilation Ventilationskompensationsfunktionen justerer luftmængden efter den eksisterende udendørs temperatur. Det er muligt at indtast fire temperaturpunkter, hvor to af dem definerer vinterforhold og de andre to definerer sommerforhold. Når kompensationen starter og slutter indtastes punkter for både vinter- og sommersæsonen. (Det er også muligt kun at indtaste en af dem, for eksempel kun vinterkompensationen; i så tilfælde skal start- og slutpunkterne for sommerkompensationen være den samme.) Den aktuelle ventilations effekt nedsættes i forhold til den udendørs temperatur, indtil den når det lavest mulige ventilationsniveau på 20 %. Ventilationskompensationsfunktionen fungerer ikke, når sommernatskølefunktionen er aktiv. Godkende Vinter stop -15 C Udekompenseret... Vinter start 5 C Sommer start 25 C Sommer stop 35 C Indstillinger reset 1 Fabriksindstilling. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 19

20 DK Ventilations effekt, % Udendørs temperature, C F1 brugervalgt luftstrøm (faktisk) F2 minimum luftstrøm 20 % W1 vinterkompensations startpunkt W2 vinterkompensations slutpunkt S1 sommerkompensations startpunkt S2 sommerkompensations slutpunkt Sommernatskøling Sommernatskølingsfunktionen er beregnet til energibesparelse i sommersæsonen: Ved at udnytte at luften udendørs køles i nattetimerne er det muligt at nedkøle opvarmede rum, dvs. at fjerne overskydende varme, som er akkumuleret i rummet i løbet af dagen. Sommernatkølingsfunktionen kan startes om natten (fra kl. 00:00 til 06:00) på et hvilket som helst tidspunkt, selv når ventilationsaggregatet ikke arbejder og er i standby tilstand. Brugeren kan indstille den indendørs temperatur, som funktionen skal starte og stoppe ved. Når denne funktion er aktiv, skifter det aktuelle ventilationsniveau til det maksimale ventilations niveau (100%), og ventilationen foregår kun ved hjælp af ventilatorer, dvs. på det tidspunkter fungerer hverken luftkølings- eller energigenvindingsfunktionen. Sommer nat køling Godkende Start når indendør 25 C Stop når indendør 20 C Indstillinger reset Sommernatskølingsfunktion har driftsprioritet over følgende funktioner: udendørs kompenseret ventilator og luftkvalitetsfunktionen Minimumstemperaturkontrol Om vinteren nedsætter minimumstemperatur-kontrolfunktionen tvangsmæssigt tilog fraluften, der er indstillet af brugeren, når kapaciteten af varmelegemet i aggregatet ikke er tilstrækkelig og/eller varmegenvindingen ikke sikrer den minimum mulige temperaturforsyning til rummet. Brugeren kan indstille en separat indlufttemperaturværdi, så ventilationsaggregatets effekt reduceres automatisk, hvis værdien ikke nås. Luftstrømmen kan nedsættes til den minimums mulige ventilations effekt på 20 %. Hvis ventilationsaggregatet er udstyret med en køler, begrænser denne funktion kølekapaciteten om sommeren efter de samme brugerindstillede værdigrænser og sikrer dermed den minimums mulige temperaturforsyning til rummet. Ved ventilationseffektkontrol har denne funktion topprioritet via udendørs kompenseret ventilation og VAV funktioner. Godkende Setpunkt 15 C Min. temperatur... Indstillinger reset Forbikoblingsfunktion (OVR) Forbikoblingsstyring af aggregatet kan foregå via den eksterne kontakt (se billede 6.3 b) eller enhed (timer, kontakt, termostat, etc.). Det signal, der modtages udefra, aktiverer OVR-funktionen, som ignorerer aggregatets aktuelle driftstilstande og udfører en af de valgte handlinger, der er anført nedenfor: slukker for ventilationsaggregatet; skifter aggregatet om til drift i henhold til tilstanden Komfort1 ; Skifter aggregatet om til drift i henhold til tilstanden Komfort2 ; Skifter aggregatet om til drift i henhold til tilstanden Økonomi1 ; Skifter aggregatet om til drift i henhold til tilstanden Økonomi2 ; Skifter aggregatet om til drift i henhold til tilstanden Speciel ; Skifter aggregatet om til drift i henhold til ugeplanen. Funktioner for overstyring Godkende Overstyring Hvis on Tilstand ECONOMY 1 Indstillinger reset 20 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

21 OVR-funktionen har tre driftstilstande, der kan vælges efter brugerens behov: 1. Tilstanden Når tændt funktionen reagerer kun på den eksterne styringskontakt, når der er tændt for ventilationsaggregatet. 2. Tilstanden Når slukket funktionen reagerer kun på den eksterne styringskontakt, når der er slukket for ventilationsaggregatet. 3. Tilstanden Altid funktionen reagerer på den eksterne styringskontakt uanset aggregatets driftstilstand. OVR-funktionen har topprioritet og ignorerer derfor alle tidligere tilstande. Funktionen forbliver aktiv så længe den eksterne styringskontakt er i lukket stilling Fugtighedskontrol Fugtighedskontrolfunktionen er designet til at holde den luftfugtighed, der er bestemt af brugeren. For korrekt drift af funktionen skal der tilsluttes en eller to ekstra fugtighedssensorer, afhængigt af hvor fugtigheden skal holdes. Der er to tilstande til at holde fugtighed: Indluft. Den fastsatte fugtighed i indluften holdes ved at bruge indluftkanalens fugtighedsføler (B9). Rumluft Den fastsatte fugtighed i indendørs luft holdes ved hjælp af fugtighedsføleren (B8) for rumluften eller udluftkanalen. Indluftfugtighedsgrænsen indstilles ved hjælp af kanalfugtigheds-føleren eller hydrostat (B9). En af nedenstående metoder kan vælges til at holde den fastsatte fugtighed: Befugtning af luft. Der er et kontrolsignal på V, der direkte reflekterer luftfugterens kapacitet fra 0 til 100%. Hvis befugtning ønskes, overføres kontrollen via styringens TG3 output. Godkende Setpunkt 1 55% RH Tilstand 1 COMFORT 1 Setpunkt 2 30% RH Tilstand 2 ECONOMY 2 Affugtning af luft. Der er et kontrolsignal på V, der direkte reflekterer affugterens kapacitet fra 0 til 100 %. Hvis affugtning ønskes, overføres kontrollen via styringens TG3 output. Affugtning af luft: køling-opvarmning. Affugtning udføres med de køle- og varmelegemer, der findes i ventilationsaggregatet. Hvis der er flere køle- og varmelegemer, skal det forudbestemmes, hvem af dem, der skal anvendes til affugtningsprocessen. Befugtning og affugtning af luft. Til befugtning anvendes kontrolsignalet på V via styringens TG3 output og affugtning af luft udføres ved hjælp af de køle- og varmelegemer, der er i aggregatet. Hvis der er sørget for opretholdelse af rumluftfugtighed, vil fugtighedsfunktionen have forrang overfor luftkvalitets- og recirkulations-funktionerne, dvs. hvis der ønskes befugtning eller affugtning, vil disse funktioner blive blokeret. Fugt styring Indstillinger reset Fugtighedskontrolfunktionen skal bestilles på forhånd Planlægning Menu til planlægning af ventilationsaggregatets drift i henhold til ugeprogram og årskalender. Menu Drift program Ferie periode Planlægning Oversigt Planlægning Funktioner Indstillinger UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 21

22 DK Driftprogram Brugeren kan indstille op til tyve driftprogrammer for aggregatet. Til hvert program er det muligt at justere driftstilstanden, ugedag og tidsintervallet Ferier Ferieplaner specificerer den periode, hvor aggregatet arbejder i den valgte tilstand. Det er muligt at indstille op til ti ferier. Drift program Program 2 Ferie periode Ferie periode 2 Godkende Drift tilstande COMFORT 1 Ferie periode 1 Drift tilstande STANDBY Program 1 Ugedag Ma/Ti/On/To/Fr/Lø/Sø Fra 12/14 Start tid 00:00 Til 12/26 Stop tid 24:00 Tilføje nye program Slette programmet Tilføje ny ferie Slette ferie Opsætning Denne menu er til ventilationsaggregatet og indstilling af brugerparametre. Menu Indstillinger Oversigt Planlægning Aggregat Funktioner Indstillinger Personalisering Opsætning af ventilationsaggregat Temperaturstyring Ventilationsaggregatet har flere temperaturstyrefunktioner: Indluft: Aggregatet tager luft ind i henhold til den temperatur, der er forindstillet af brugeren. Udluft: Aggregatet sørger automatisk for luft med en temperatur, der opretholder den forindstillede udlufttemperatur. Rum. Driften ligner funktionen udluft, men temperaturen opretholdes af den føler, der er monteret i rummet (B8). Balance. Indlufttemperaturens opretholdelsesværdi bestemmes automatisk ud fra den eksisterende udlufttemperatur, dvs. den temperatur på luften, der fjernes fra lokalerne, og den samme sendes retur. Aggregat Temperatur styring Luftmængde styring Tid/Dato Tilslutningsmuligheder Indstillinger reset Når der vælges Balance, forsvinder temperatursætpunktet. Luftvolumenkontrol Der er styrefunktioner for ind- og udluftvolumen i aggregatet: KLV konstant luftvolumenstyring. Enheden vil tilføre og udsuge en konstant luftstrøm, der er forindstillet af brugeren, uanset eventuelle ændringer der måtte forekomme i ventilationssystemet; VLV variable luftvolumenstyring. Enheden vil tilføre og udsuge en luftstrøm efter ventilationsbehovet i forskellige rum. Hvis der er ventilationsbehov, der skifter ofte, nedsætter luftvolumenopretholdelsestilstanden signal-mæssigt aggregatets udnyttelsesomkostninger. Det er muligt at anvende en forenklet VLV-styring, Enkelt-strøm VLV-styring. Det betyder, at denne funktions ydelse kun kræver en enkelt luftstrømstrykføler, der er monteret i et variabelt luftkanalsystem (fx i indluft). 22 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

23 Dette variable system kaldes masterventilationssystemet, som styringen udføres efter, mens den anden luftstrøm (i dette tilfælde udluften) arbejder som slave-ventilationssystem og altid følger masteren. Hvis behovet for indluft i det ventilationssystem, som er udpeget til at være master falder, reduceres effekten af udluften i slavesystemet tilsvarende med samme procentsats. Hvis den variable luftvolumenstyringstilstand er valgt, skal den første kalibrering af styrefunktionen udføres; ellers vil aggregatet ikke fungere, hvis der vælges VLV-styring. Kalibrering af styrefunktionen for den variable luftvolumen: 1. Før kalibring påbegyndes skal luftfordelings- og udblæsningsudstyr i ventilationssystemet justeres. Alle ventiler for variabel luftstrøm skal åbnes, så der er indluft til alle ventilerede lokaler. 2. Når aggregatet er tændt vælges VLV-tilstanden, og kalibreringsproceduren bekræftes. Når kalibreringen er afsluttet, skifter VLV-tilstandens status til Ind, Ud, Dobbelt afhængig af konfigurationen af trykfølerne. 3. Efter kalibrering vil ventilationsaggregatet arbejde i den tidligere tilstand. DSV direkte styret volumen. Ventilations-aggregatet vil arbejde på samme måde som i KLV-funktionen, men luftmængderne opretholdes direkte i overensstemmelse med værdierne fra de analoge inputsignaler fra B6 og B7 på styringen. Når signalet V er givet til det relevante input, konverteres det i henhold til den aktuelt bestemte luftvolumen. For eksempel, hvis aggregatets maksimum luftmængde er 1000 m 3 /h, sætpunkt i panelet m 3 /h, og B6 input værdien 7 V, vil aggregatet levere en konstant luftvolumen på 560 m 3 /h, dvs. 70 % af den indstillede værdi. Det samme gælder for udluften, dog med B7 input (se billede 5.3 b). Tid / dato Tid og dato er nødvendig for ventilationsaggregatets driftsplanlægning. Opkobling IP-adresse og subnetmaske. Opsætning er nødvendig når ventilationsaggregatet er tilsluttet til PC-netværk eller internet. Styrings ID. Nummer der identificerer styringen, når flere ventilationsaggregater er tilsluttet til et fælles netværk og styres fra en styretavle. RS-485. Opsætning af ekstern RS-495 grænseflade (1, 2, 3 terminaler, billede 6.3 b) Personalisering Under dette punkt finder brugeren menusprog, måleenheder og andre opsætninger til styretavlen. Sprog Dansk Luftmængde m 3 /h Pauseskærm On Panel lås Off Berøringslyd Click Personalisering 7.6. Styring ved hjælp af Web browser Denne funktion bruges til at overvåge og styre aggregatet fra en computer. Tilslut aggregatets styring til computer, lokalt netværk eller Internet ved at bruge et netværks kabel. Standard CAT 5 netværkskabel UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 23

24 DK Sådan tilsluttes aggregatet direkte til computer: 1. Tilslut netværks kabel til styringens port (se billede 6.3a) og computer. 2. Gå til Netværkssteder på din computer og indtast IP adresse, f.eks og undernetmaske under Egenskaber for internet protokol (TCP/IP). 3. Åben web browser på din computer og vælg Funktioner + Indstillinger. Vælg Forbindelser og LAN-indstillinger og fjern afkrydsning i Brug en proxyserver ved LAN. 4. Skriv aggregatets IP-adressen i web browser på din computer. Standard adresse fra fabrik er IP adresse kan altid ændres enten fra betjeningspanel eller web browser. Bemærk: Det anbefales at have den nyeste version af web browser inden tilslutning. 5. Forbindelse til C5 styring er oprettet når Log-on billede vises: Bemærk: Bruger navn er user. Midlertidigt password er også user ; efter login kan password senere ændres. Midlertidigt password user (fabrik) kan altid genoprettes fra betjeningspanel i tilfælde af at brugeren har glemt det nye password Yderligere kontrolmuligheder Kombineret vandspiralkontrol Til ventilationsaggregatet med kombineret vandspiral (Kombi-spiral varme- og kølelegeme i et) e styring af blandingsaktuatoren både under luftvarme- og kølefunktionen. Aktuatoren er tilsluttet styringsklemmerne på varmekredsløbet og fungerer kun i varmetilstand som standard. Men, ved overførsel af feedback-signalet, der bekræfter at der er koldt vand i cirkulationssystemet til styringsklemmerne (IN4) på den eksterne styring (fx ved tilslutning af ekstraudstyr: termostat, kontakt etc.) vil luftkølefunktionen blive aktiveret, og blandeaktuatoren (TG1) styres under luftkølefunktionen Vekselretter direkte fordampningskølerstyring Som standarder alle KOMPAKT aggregater forsynet med vekselretter type DX kølerstyring, som tillader trinløs styring af kompressoren. Til effektstyring af vekselretterenheden er der et moduleret signal (TG2) samt signaler: kølerstart (DX1), kølebehov DX2, varmebehov DX3 (se billede 6.3 b). Der er tre forskellige styringsmetoder: 1. Universel styring, egnet til de fleste køleaggregater Styring tilpasset til Panasonic køleaggregater. 3. Styring tilpasset til Daikin køleaggregater Multi-niveau styring af direkte fordampningskøler Til luftkøling i ventilationsaggregatet er der 3 styringskontakter (forbindelse vises i billede 6.3 b). Afhængig af hvor mange køletrin, og hvordan disse skal inddeles, anbefales det at vælge den optimale styringsmetode. Hvis kapaciteten i alle trin er den samme, er kun tre styringstrin mulige. Hvis trinenes kølekapacitet er tæt på forholdet (kapaciteten af hver af det følgende trin er det dobbelte af det foregående), realiseres kølerstyringen med syv køletrin. Eksempel: Til klemme DX1 tilsluttes 1 kw køler, til DX2 2 kw og til klemme DX3 tilsluttes køler med 4 kw kapacitet. Styring vil være i trin: 1: 1 kw; 2: 2 kw; 3: 1 kw + 2 kw; 4: 4 kw; 5: 1 kw + 4 kw; 6: 2 kw + 4 kw; 7: 1 kw + 2 kw + 4 kw. Funktionen af trinrotation tilvejebringes, når kølernes kapacitet er den samme. 1 Fabriksindstilling. 24 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning domekt rego / recu P DK Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerheds foranstaltninger...3 Transport...4 Anvendelse...5 Installation...7 Vedligeholdelse...8 Teknisk information...9

Læs mere

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 2

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 2 VERSO S / R / P / RHp / PCF DK Installations- og vedligeholdelsesvejledning 2 Indholdsfortegnelse 1. VERSO LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER... 3 1.1. Mærkning af VERSO luftbehandlingsaggregater... 4 1.2. VERSO-S

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring

KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring DK Indholdsfortegnelse 1. INSTALLATIONSVEJLEDNING...3 1.1. Samling af sektioner...3 1.2. Tilslutning

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

VERSO-S, VERSO-P, VERSO-R

VERSO-S, VERSO-P, VERSO-R Installations-og betjeningsvejledning for VERSO-S, VERSO-P, VERSO-R DK Sikkerheds instruktion Tilslut ikke spænding til et aggregat uden korrekt jord forbindelse. Af sikkerhedshensyn skal alle døre og

Læs mere

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

domekt rego / recu Installations- og betjeningsvejledning 3

domekt rego / recu Installations- og betjeningsvejledning 3 domekt rego / recu DK Installations- og betjeningsvejledning 3 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

VERSO-S Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring

VERSO-S Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring VERSO-S Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring DK Indholdsfortegnelse 1. Installationsvejledning... 3 1.1. Samling af sektioner... 3 1.2. Tilslutning af spænding...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP Tagmonteret ventilationsaggregat varenr. 02-602 Geovent GRTU tagaggregat er et enkelt og effektivt ventilationsaggregat med et minimum af installationsomkostninger. Aggregatets store tilbehørsprogram gør

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160PB/350PB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Styrepanel Til A19 Styrepanel Til A14 PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til 410 m³/h Virkningsgrad

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DOMEKT. Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater OMKT Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater OMKT KOMFOVNT OMKT luftbehandlingsaggregater KOMFOVNT luftbehandlingsaggregater er designet til at skabe et sundt

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Indholdsfortegnelse Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Service Service på ventilationsaggregater I Deres ventilationsanlæg er monteret et nyt Danvent ventilationsaggregat, som vil være medvirkende

Læs mere

EL varmeflade med. temperaturregulator

EL varmeflade med. temperaturregulator 1 EL varmeflade ELVF serie ELVFT serie EL varmeflade EL varmeflade med temperaturregulator Typer: ELVF 100 ELVF 125 ELVF 160 ELVF 200 ELVF 250 ELVF 315 Typer: ELVFT 100 ELVFT 125 ELVFT 160 ELVFT 200 ELVFT

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Teknisk Datablad DOMEKT

Teknisk Datablad DOMEKT Teknisk atablad OMKT Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater www.airtrust.com KOMFOVNT OMKT luftbehandlingsaggregater KOMFOVNT luftbehandlingsaggregater er designet til at skabe et sundt indeklima og

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren

VR700DC. DK Montagevejledning. Til installatøren VR700DC DK Montagevejledning Til installatøren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis af boliger. Erfaringen

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat Med modstrømsveksler MVE 700 1200-1900 Ventilationsaggregater med højeffektive modstrømsvekslere til brug i større boliger, kontorer og andre opvarmede områder. Geovent MVE udmærker

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

VERSO-P, VERSO-R Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring

VERSO-P, VERSO-R Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring VERSO-P, VERSO-R Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring DK Indholdsfortegnelse 1. Installationsvejledning... 3 1.1. Samling af sektioner... 3 1.2. Tilslutning

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Kompakt ventilationsaggregat Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger TIME ec Kompakt ventilationsaggregat TIME ec ventilationsaggregater TIME ec AHU N o 07.0.9 DANVENT DV 10-40,

Læs mere

KOMPAKT REGO RECU OTK

KOMPAKT REGO RECU OTK KOMPKT REGO REU OTK K FI N O SE Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3 Installation and Maintenance Service Manual 32 Installasjons - og vedlikeholdsmanual 61 Installation 90 K Indholdsfortegnelse

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere