KOMPAKT REGO. DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMPAKT REGO. DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning"

Transkript

1 KOMPAKT REGO DK Installations - og vedligeholdelsesvejledning

2 DK Indholdsfortegnelse 1. TRANSPORT ANVENDELSE MONTAGE Service område Sektionssamling Rørtilslutning af vandvarmeflade VEDLIGEHOLDELSE TEKNISK INFORMATION ELEKTRISK INSTALLATIONSVEJLEDNING Samling af sektioner Tilslutning af spænding Eksterne tilslutninger Montage af temperatur føler Montage af betjeningspanel Tilslutning af betjeningspanel BETJENINGSMANUAL Aggregatstyring Kontrolpaneldisplay Oversigt over parameter Valg af driftstilstand Menu Oversigt Alarmer Driftstællere Effektivitetsstatus Detailinformationer Funktioner Luftkvalitetskontrol Behovstyret drift Udendørs kompenseret ventilation Sommernatskøling Minimumstemperaturkontrol Forbikoblingsfunktion (OVR) Fugtighedskontrol Planlægning Driftprogram Opsætning Opsætning af ventilationsaggregat Ferier Personalisering Styring ved hjælp af Web browser Yderligere kontrolmuligheder Kombineret vandspiralkontrol Vekselretter direkte fordampningskølerstyring Multi-niveau styring af direkte fordampningskøler Ændring af direkte fordampningskølere Fejlfinding Dette symbol indikerer at produktet ikke må skaffes af vejen sammen med husholdningsaffald jævnførende WEEE Direkktiv (2002/96/EC) og gældende Dansk lov. Dette produkt må kun afleveres til en godkendt myndighed for indsamling af genbrugsprodukter indenfor elektriske apparater (EEE). Forkert omgang med denne type affald kan have negativ indflydelse på miljø og menneskers sundhedstilstand. 2 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

3 1. TRANSPORT Alle luftbehandlingsaggregater leveres indpakket for at sikre imod skader under transport og oplagring (se Fig. 1). Aggregaternes kanter er beskyttet med papskinner og hele aggregatet er indpakket i gennemsigtig plastic, der beskytter indvendige dele mod støv og/eller fugtighed. Aggregaterne er fastgjort til engangspaller med plastic stripes og papskinner. Derved er det lettere at oplagre aggregaterne og samtidig beskytte med evt. skader. Aggregaterne leveres samlet eller i sektioner for sammenbygning på montage stedet. Vertikal og horisontal aggregat klar til transport og oplagring Figur 1 Anvend stropper ved aflæsning fra bil med kran som vist på Fig. 1 c. Gaffeltruck eller lift kan bruges ved transport af aggregat som vist på Fig. 1 a & 1 b. Gaffeltruckens gafler skal være tilstrækkelig lange så aggregatets bundpanel ikke beskadiges Håndtering og transport med gaffeltruck, palleløfter og kran Figur 1 a Figur 1 c 2 a Aggregat transporteres på træpalle med truck 2 b Aggregat transporteres på træpalle med palleløfter 2 c Aggregat løftes med kran i træpalle, brug evt. løfteåg for ikke at beskadige aggregatets paneler i toppen Figur 1 b Ved modtagelse på montagepladsen efterses aggregatet straks for eventuelle transportskader og det kontrolleres samtidig, at leverancen er komplet. VIGTIGT: Eventuelle transportskader skal noteres på fragtbrev ved modtagelse og besked skal straks gives til Uniq Comfort. Kopi af fragtbrev og reklamation skal fremsendes til Uniq Comfort indenfor 7 arbejdsdage. Sørg for at oplagre aggregatet tørt og rent hvis det ikke skal monteres med det samme. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 3

4 DK 2. ANVENDELSE Aggregatets paneler er opbygget som en sandwich konstruktion af galvaniseret stålplade med 50 mm mellemliggende brand- og lyddæmpende isolering. Luftbehandlingsaggregater er beregnet for komfortventilation i boliger, kontorer, butikker m.v., ved en omgivende temperatur fra 0 C til +29 C og relativ fugtighed op til 55 %. Aggregatet er som standard designet for indendørs opstilling ved en omgivelses temperatur på -30 C C. Aggregatet må ikke anvendes til luft transport af svære partikler eller anvendes i områder med eksplosive gasser. REGO er monteret med roterende varmeveksler, filter, elektrisk eller vand varmeflade, ventilatorer samt integreret automatik, der garanterer sikker og effektiv drift af aggregatet. Afbryd forsyningsspænding ved hovedafbryder inden betjeningsdøre åbnes. Vent 3 min. indtil ventilatorerne er stoppet. Vær forsigtig ved service arbejde med varmeflade temperaturen kan blive op til 130 C. Det anbefales at lade aggregatet være i drift (minimum 20 procent luftmængde) i det første drift år. På grund af fugt i bygningskonstruktioner, kan der være kondens inde i og uden for aggregatet. Hvis aggregatet er i kontinuerlig drift, reduceres risikoen for kondens betydeligt. For at opretholde et godt indeklima og samtidig undgå kondens dannelse i kanaler og aggregat, skal aggregatet kun stoppes i forbindelse med vedligeholdelse og service. Hvis aggregatet er placeret i områder med høj fugtighed vil der være mulighed for kondens dannelse på aggregatets overflade ved lave udendørs temperaturer. Under forudsætning af lav udendørs temperatur og høj fugtighed kan der opstå mulighed for frost fare af veksleren (genvinding). Derfor er automatik til Komfovent luftbehandlingsaggregater monteret med anti-frost beskyttelse. Metoden til anti-frost beskyttelse afhænger af typen af genvinding. Enten vil den kolde udeluft blive by-passet (uden om veksleren) og/eller luftmængden på tilluft ventilator vil blive reduceret. Ved meget kolde udendørs temperaturer anbefales det, at montere en forvarmeflade. Modstrømsveksler er den mest følsomme veksler overfor lav udendørs temperatur, fordi risikoen for frost allerede optræder i temperatur området fra 0 C to -5 C og nedefter. Standard aluminium krydsvarmeveksler har bedre betingelser fordi risikoen for frost først optræder ved -10 C. For roterende varmeveksler gælder at den har en lav risiko for frost selv ved meget lave temperaturer ned til -30 C, hvis fugtigheden er tilsvarende Målskitse af horisontal luftbehandlingsaggregat D C D C A B A B REGO 400HE(HW)** - R* REGO 500/700HE(HW)** - R* A C D C D B A B REGO 900/1200/1400/1600/2000/2500UHE/HW - R* REGO 3000/4000/4500UHE/HW - R* 4 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

5 D C B D A B C A REGO 7000HW - R* REGO 1200PE(W*)* B C D A REGO 500/700VE(VW)** - L* REGO 3000/4000/4500UVE(VW) - L* REGO 900/1200/1400/1600/2000/2500UVE/VW - L* 1. Roterende varmeveksler 2. Varmeflade (elektrisk eller vand) 3. Tilluft filter 4. Fraluft filter 5. Tilluft ventilator 6. Fraluft ventilator 7. By-pass spjæld 8. Afløb for kondensat (vandlås skal monteres) 9. Afslagsplade 10. Tilslutning af forsyningsspænding 11. Automatisk styring * R højre inspektionsside. * L position venstre er spejlvendt af position højre. ** Kanal monteret varmeflade. A B C D Udeluft Tilluft Fraluft Afkastluft 3. MONTAGE 3.1. Service område Det anbefales at installere luftbehandlingsaggregatet i et separat rum på et hårdt og jævnt underlag, isoleret med gummi underlag. Foran aggregatet skal der være fri adgang i hele aggregatets længde for service og inspektion. Der foreskrives et minimum adgangsforhold foran aggregatet på min. 700 mm. Dog anbefales at serviceområdet er lige så bredt som aggregatet, for at alle komponenter kan trækkes uhindret ud. Ligeledes foreskrives frie adgangsforhold over aggregatet på min. 300 mm (Fig a, b). Det anbefales at vibrationsdæmpe med gummi underlag ved montage på væg. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 5

6 DK Minimum service område ved horisontalt aggregat Minimum service område ved vertikalt aggregat min. 700 mm 100 mm 100 mm Figur a min. 700 mm Figur b REGO Montage tegning af aggregat Luftbehandlingsaggregat 2. Kanal tilslutning 3. Lyddæmper 4. Dæmpning (ikke inkluderet i leverance). REGO 1200P Figur ceiling 1. Luftbehandlingsaggregat 2. Kanal tilslutning 3. Lyd dæmper 4. Gummi underlag (ikke indeholdt i leverance) 5. Ophæng 6. Ophæng for loft (indeholdt i leverance) Ophæng er fremstillet af 2,5 mm galvaniseret stål plade iht. EN Tilslutning af vandlås Alle afløb fra aggregatet skal monteres med vandlås. Forkert eller manglende montage af vandlås vil resultere i ophobning af vand indvendigt i aggregatets bundbakke der efterfølgende vil oversvømme til det omkringliggende område, hvor aggregatet er opstillet. Vandlås og drænslange bør isoleres i områder hvor kondensation kan dryppe og skade bygningen. I tilfælde af montage i uopvarmede områder, skal vandlås og drænslange varmeisoleres og sikres mod frost med varmekabler. 6 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

7 Målskitse af vandlås ved vertikal aggregat Dræn slange og vandlås Målskitse af vandlås ved horisontal aggregat billede 1 billede 2 view 2 min. 60 mm min. 30 mm D* min. 30 mm D* min. 60 mm Figur a * REGO D = 15 mm REGO D = 28 mm Figur b 3.2. Sektionssamling Luftbehandlingsaggregat REGO 3000, REGO 4000, REGO 4500, REGO 7000 leveres i tre sektioner. Tjek først om sektionerne er opstillet i den rigtige rækkefølge og position, samt om aggregat type er korrekt iht. bestilling. Inden samling skal sektionerne være helt vandrette. Hvis sektionerne ikke er helt vandrette vil de vride ved samling og der kan opstå problemer med tætning mellem sektionerne og dørene kan ikke lukke tæt. Inden sammenspænding af sektionerne monteres der tætningsbånd mellem sektionernes samlingsflader. Tætningsbånd og montagedele leveres løst med aggregatet. Sektionerne spændes sammen med bolte som vist i Fig Arrangement af sektionssamling Figur Rørtilslutning af vandvarmeflade 1 Tilslutning til rørsystem skal foretages af VVS sagkyndig. Det skal sikres at rørsystemet har tilstrækkelig bæring således, at unødig vægt ikke belaster aggregatet. Inden tilslutning til rørsystemet bør varmefladen skylles igennem for urenheder. Hold kontra på samlerøret, når varmefladen forbindes til rørsystemet som vist i Fig Montage af rørtilslutning Figur 3.3 Rørsystemet bør monteres så der er mulighed for service og vedligeholdelse. Tjek, at der er lukket for varmtvands forsyning inden tilslutning. Fyld varmeflade med vand inden aggregatet startes op. Anvend glykol baseret vand ved luftbehandlingsaggregater med væskekoblede flader. Spildt glykol opsamles i egnet beholder og afleveres til destruktion på genbrugsstation eller lign. Vær opmærksom på at glykol er farligt og det må ikke indtages eller komme i kontakt med hud og øjne. Undgå at indånde glykoldampe og søg læge ved uheld. Ved øjenkontakt skal der skylles med vand i 5 minutter. Brug glykol baseret vand ved temperaturer under 0 C. 1 Hvis aggregatet er leveret med vandvarmeflade. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 7

8 DK Det er vigtigt at forebygge tilsmudsning af varmeflade og køleflade ved at udskifte filtre regelmæssigt (i henhold til filterleverandørens anvisninger), af hensyn til hygiejne og ydelse. Rengøringsintervallet afhænger af driftsrytmen og støvkoncentrationen i luften. Kanalsystem Det anbefales at bruge galvaniseret plade (Zn 275 gr/m 2 ) til kanal materiale for at sikre nem rengøring og holdbarhed. Det er vigtigt at bruge kanaler med så lavt tryktab som muligt for at minimere støj problemer og mindske energi forbruget. Montage af lyddæmpere i kanal systemet vil mindske lydniveauet fra ventilatorer. Alle kanaler skal isoleres med mm isolering for at undgå kondens. Bemærk: Temperatur føler B1 skal monteres i tilluft kanal efter aggregatet (se flowdiagram i installations- og betjeningsvejledning for styring). Temperatur føler skal monteres i kanal så kun ca. 1 cm. er synlig. Hvis der er kanalmonteret varmeflade skal føler monteres efter varmeflade. Minimum afstand mellem aggregatet udløb og placering af B1 føler svarer til dobbelt diameter af kanal. Kanalsystem skal monteres med tilstrækkelig bæring og må ikke belaste aggregatet. I kanalsystem, hvor der er monteret aggregat med elektrisk varmeflade skal der anvendes spjæld uden spring/return motor. AFSLUTTENDE INSPEKTION Efter montage og samling af aggregatet og inden opstart, foretages den afsluttende inspektion. Efterse aggregatets indvendige sektioner for fremmedlegemer (papir, værktøj og lignende). Alle aftagelige paneler og betjeningsdøre skal åbnes for eftersyn. Tjek om sektionssamlinger er forsvarligt tætnet og tætne evt. gennemføringer. Kontrollér at spjæld kan åbne og lukke. Tjek om elektriske forbindelser er monteret forsvarligt iht. gældende forskrifter. 4. VEDLIGEHOLDELSE Det anbefales at udføre vedligeholdelse og rengøring 3 4 gange årligt af luftbehandlingsaggregat type REGO. Ved REGO1200P bruges nøgle til at åbne betjeningslåge. Hold fast i lågen så den ikke svinger op og åben den forsigtigt op til 90 grader. Pas samtidig på at de beskidte filtre ikke falder ud. Ud over regelmæssig vedligeholdelse og rengøring, skal følgende instruktioner gennemføres: 1. Roterende varmeveksler. Det er vigtigt at forebygge tilsmudsning af rotor veksleren ved at udskifte filtre regelmæssigt (i henhold til filterleverandørens anvisninger), af hensyn til hygiejne og ydelse. Virkningsgraden nedsættes betydeligt ved tilsmudsning af rotoren. Inspektion af rotorveksler skal udføres én gang årligt. Undersøg og tjek om der er fri rotation af rotorveksleren, remmens tilstand, skader på spån og tætningsbørster samt remmens stramning. Hvis remmen er for løs vil den glide på rotoren og nedsætte virkningsgraden for genvinding. Ved maksimal genvinding skal rotor hjulet rotere med mindst 8 omgange pr. minut. Rotoren rengøres ved at gennemblæse med trykluft, støvsugning med mundstykke eller vask med lunkent vand. Anvendes der trykluft skal renblæsning ske fra den rene side mod den støvbelagte side. Hvis rotoren er meget snavset kan den let trækkes ud af aggregatet og vaskes med lunkent vand. Afmontér elektrisk stikforbindelse og træk rotoren ud af sektionen. Placér hjulet vandret og vask med lunkent vand fra den rene side mod den støvbelagte side. Afslut med at blæse rotoren tør med trykluft. Når rotoren er rengjort afsluttes med støvsugning af rotorsektion. 2. Ventilatorer. Det er vigtigt at forebygge tilsmudsning af ventilatorhjulet ved at udskifte filtre regelmæssigt (i henhold til filterleverandørens anvisninger), af hensyn til hygiejne og ydelse. Afbryd spænding til aggregatet før servicering og/eller inspektion af aggregatet. Rystelser under drift skyldes som regel aflejringer af støv eller snavs på nav og ventilator hjul, og rengøring af disse bør foretages. Rengør forsigtigt med klud eller blød børste. Brug ikke vand. Vær forsigtig ved rengøring af hjul således, at afvejningsklodser ikke forskubbes eller falder af. Tjek ventilatorhjul for evt. skader og kontrollér dens fri bevægelse. Hjulet må ikke berøre indsugningstragten. Før opstart efterses at alle fremmedlegemer (papir, værktøj og lignende) er fjernet. 8 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

9 Tjek fastgørelse af trykstudse (hvis inkluderet) og kontroller tryk slange for skader. Tjek bevægelse og vibrationsdæmpning af ventilator og motor. Udskift vibrationsdæmpere hvis der er skader. Tjek bundramme og fastspænding af motor og ventilator. Enhver unormal lyd fra ventilatoren under drift bør straks undersøges, eftersom dette ofte skyldes ubalance af hjulet. Ubalance vil forkorte levetiden på både hjul og motorlejer. Tilkald sagkyndig assistance hvis rystelserne, efter rengøring, fortsætter. 3. Varmeflade. Det er vigtigt at forebygge tilsmudsning af varmeflade ved at udskifte filtre regelmæssigt (i henhold til filterleverandørens anvisninger), af hensyn til hygiejne og ydelse. Rengøringsintervallet afhænger af driftsrytmen og støvkoncentrationen i luften. Vandvarmeflade: Vær forsigtig ved rengøring, idet aluminiumslamellerne er skarpe og meget sårbare for stød og slag. Rengøring sker ved støvsugning med mundstykke fra luftens tilgangsside, eller ved at gennemblæse med trykluft fra luftens afgangsside. Tjek om frostføler på varmefladens afgangsrør er monteret og fastholdt korrekt. Vær forsigtig ved service arbejde med varmeflade temperaturen kan blive op til 130 C. Elektrisk varmeflade: Kontrollér termostaternes funktion, herunder både automatisk reset (90 C) og manuel reset (110 C). Afbryd spænding til elvarmefladen og kontrollér og efterspænd ledningsforbindelser til termostater og varmelegeme. Tjek varmelegeme for brud eller knæk forårsaget af overhedning. Udskift varmelegeme hvis nødvendigt. Tjek varmelegeme for støvbelægning, som kan forårsage brandlugt og i værste fald være skyld i brand. Efter længere tids anlægsstop vil der kunne opstå svag brandlugt ved opstart, pga. ophobet støv på varmelegemet. Dette bør normalt forsvinde efter kort tid. Hvis ikke skal overhedningstermostaternes funktion kontrolleres og varmefladen inspiceres. Varmelegemet rengøres med støvsuger eller våd klud. 4. Spjæld (hvis inkluderet). Spjæld og spjældmotor (spring return) leveres løst sammen med aggregatet (hvis inkluderet) til montage på udeluft indtag. Tjek at spjældet lukker korrekt ved strømsvigt, når aggregatet er afbrudt således, at der ikke sker frostfare på vand varmeflade. Tjek at spjældet åbner fuldt op ved drift, således at unødigt tryktab undgås. Tjek spjældets regulering regelmæssigt for at sikre at bevægelige dele regulerer problemfrit. Spjældplader rengøres regelmæssigt for støv og snavs. Spjældmotorer vedligeholdes iht. leverandørens forskrifter. 5. Filtre. Filtrene skal skiftes når anbefalet sluttryktab (se leverandørens anbefalinger) overstiges eller automatikken giver alarm ved indstillet værdi for filtertryktab. Det anbefales at tjekke filtre regelmæssigt for støvophobning. Filtrenes levetid afhænger af driftsrytmen og støvkoncentrationen i luften. Det anbefales at skifte filtre mindst to gange årligt. 1 Filtrene er éngangsfiltre som bortskaffes, når det anbefalede sluttryktab er nået. Afbryd spænding til aggregatet når filtre skiftes. Rengør filtersektion med støvsuger inden rene filtre monteres. Tjek om filter pressostat er korrekt indstillet og om slanger er intakte. Pressure sensor Figur 4 6. Filtervagt. Filtrene er forsynet med pressostat, der indstilles iht.: EN13779:2007 standard: 100Pa for G3 og G4, 150Pa for EU5.. EU7, 200Pa for EU8.. EU9 filter klasse. Ved indstilling af pressostat afmonteres dæksel og skala indstilles iht. filter klasse. Fig. 4 viser 2 typer af filter pressostat som begge bruges i KOMPAKT aggregater. Luk betjeningsdør efter indstilling af pressostat. Tjek at pressostat ikke giver alarm efter filter skift og indstilling. 1 Overskrides filtrets levetid skabes der ubalance i ventilationssystemet fordi luftmængden nedsættes og aggregatets virkningsgrad forringes. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 9

10 DK 5. TEKNISK INFORMATION REGO Målskitse af HE REGO Målskitse af VE Type REGO Parametre Bredde, W Dimensioner Længde, L/l (L 1, L 2, L 3 ) 1 Højde, H/h Vægt Spænding Strøm Effekt varmeflade Varmt vand Elektrisk Effekt motor Kanal tilslutning, D mm mm mm kg V A kw 2 kw W mm 400HE-EC / ~ 230 6,2 1 2* HE-EC / ~ 230 6,9 1 2* VE-EC / ~ 230 6,9 1 2* HE-EC / ~ ,5 2 2* HW-EC / ~ 230 3,2 4,5 2* VE-EC / ~ ,5 2 2* VW-EC / ~ 230 3,2 4,5 2* UHE-EC / ~ ,7 3 2* UHW-EC / ~ 230 3,3 2,7 2* UVE-EC ~ ,7 3 2* UVW-EC ~ 230 3,3 2,7 2* UHE-EC / ~ ,5 4,5 2* UHW-EC / ~ 230 6,5 3,3 2* UVE-EC ~ ,5 4,5 2* UVW-EC ~ 230 6,5 3,3 2* PE-EC / ~ ,3 3,0 2* PW-EC / ~ 230 6,1 7,3 2* UHE-EC / ~ ,7 4,5 2* UHW-EC / ~ 230 6,7 4,2 2* UVE-EC ~ ,7 4,5 2* UVW-EC ~ 230 6,7 4,2 2* UHE-EC / ~ ,7 4,5 2* * UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

11 Type Parametre Bredde, W Dimensioner Længde, L/l (L 1, L 2, L 3 ) 1 Højde, H/h Vægt Spænding Strøm Effekt varmeflade Varmt vand Elektrisk Effekt motor Kanal tilslutning, D mm mm mm kg V A kw 2 kw W mm 1600UHW-EC / ~ 230 6,7 8,5 2* * UVE-EC / ~ ,7 4,5 2* * UVW-EC / ~ 230 6,7 8,5 2* * UHE-EC / ~ ,9 7,5 2* * UHW-EC / ~ 230 5,0 10 2* * UVE-EC / ~ ,9 7,5 2* * UVW-EC / ~ 230 5,0 10 2* * UHE-EC / ~ ,7 7,5 2* * UHW-EC / ~ 230 6,3 13 2* * UVE-EC / ~ ,7 7,5 2* * UVW-EC / ~ 230 6,3 13 2* * UHE-EC UHW-EC UVE-EC UVW-EC UHE-EC UHW-EC UVE-EC UVW-EC UHE-EC UHW-EC UVE-EC UVW-EC /2100 (650,700,750) 2160/2100 (650,700,750) 2100 (750,700,650) 2100 (750,700,650) 2160/2100 (650,700,750) 2160/2100 (650,700,750) 2100 (750,700,650) 2100 (750,700,650) 2160/2100 (650,700,750) 2160/2100 (650,700,750) 2100 (750,700,650) 2100 (750,700,650) / / / / / / HW-EC / (140/160/140) 440 (140/160/140) 440 (140/160/140) 440 (140/160/140) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 450 (145/160/145) 780 (270/230/280) Parametre ved nominel luftmængde, t ude = -23 C, t inde = 22 C. 1 (L 1, L 2 ) aggregat med sektioner. 2 Temperatur varmt vand C, rørtilslutning REGO , 3000, /2, REGO , 4500, ~ 230 V er tilvalg. 4 Kombineret varmeflade og køleflade i samme flade. REGO , 1200 Kanal monteret varmeflade. 3~ ,8 9 2* *500 3~ ,2 12 2* *500 3~ ,8 9 2* *500 3~ 400 4,2 12 2* *500 3~ ,5 15 2* *500 3~ ,2 20 2* *500 3~ ,5 15 2* *500 3~ 400 4,2 20 2* *500 3~ ,3 15 2* *500 3~ 400 6,0 20 2* *500 3~ ,3 15 2* *500 3~ 400 6,0 20 2* *500 3~ 400 9,9 28,8 2* *600 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 11

12 DK Dimensioner for kanaltilslutning Parametre w 1 w 2 w 3 w 4 l 1 l 2 l 3 l 4 h 1 h 2 h 3 h 4 Type mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm REGO 400HE(W) /700HE(W) /700VE(W) /1200/1400UHE(W) /1200/1400UVE(W) P /2000/2500UHE(W) /2000/2500UVE(W) /4000/4500UVE(W) /4000/4500UHE(W) HE(W) Filtre Unit Type Hovedmål Tilluft Fraluft Type Bredde Højde Længde Længde REGO 400 KF5/KF7* REGO 500/700 KF5/KF7* REGO 900/1200U KF5/KF7* REGO 1200P KF5/KF7* REGO 1400U KF5/KF7* REGO 1600/2000/2500U KF5/KF7* REGO 3000/4000/4500U KF5x2/KF7*x REGO 7000 BF5x2/BF7*x Tilluft / Fraluft REGO KF5 Kompakt filter, klasse M5 (EN779) KF7 Kompakt filter, klasse F7 (EN779) BF5 Pose filter, klasse M5 (EN779) BF7 Pose filter, klasse F7 (EN779) * F7 er tilvalg. 12 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

13 6. ELEKTRISK INSTALLATIONSVEJLEDNING Elinstallationer skal udføres af autoriseret personel og således, at elinstallationerne yder beskyttelse mod elektriske chok. Følgende skal overholdes: Automatik kabler, bør ikke monteres ved siden af strømførende kabler. Hvis dette ikke er muligt, bruges skærmede kabler. Ved brug af skærmede kabler, skal der etableres jording! 6.1. Samling af sektioner Ved aggregater leveret i sektioner er det nødvendigt, at forbinde de løse stik i mellem sektionerne således at automatikken virker. Stikkene tilsluttes i nøje overensstemmelse med nummereringen i ledningsdiagrammet eller passende mærkning (se aggregatets el-diagram). Træk ikke i stik ved adskillelse af sektioner! 6.2. Tilslutning af spænding Spænding (~230 V, 50 Hz) skal have monteret kontakt med jord svarende til maksimal strøm angivet på teknisk specifikation for aggregatet. Spænding (400 V, 50 Hz) tilsluttes hovedafbryder placeret på aggregatets udvendige panel. Der skal etableres jording! Kabel størrelse er angivet i skema 6.2: 6.2 Tabel. Dimensioner for forsyningskabel Type af luftbehandlingsaggregat REGO 400 HE, REGO 500 H(V)E, REGO 700 H(V)E, REGO 900 UHW, REGO 1200 UHW, REGO 1600 UH(V)W, REGO 2000 UH(V)W, REGO 2500 UH(V)W REGO 900 UH(V)E, REGO 1200 UH(V)E, REGO 1200 PE, REGO 1400 UH(V)E, REGO 1600 UH(V)E, REGO 3000 UH(V)W, REGO 4000 UH(V)W, REGO 4500 UH(V)W, REGO 7000 HW REGO 2000 UH(V)E, REGO 2500 UH(V)E, REGO 3000 UH(V)E REGO 4000 UH(V)E, REGO 4500 UH(V)E Kabel størrelse 3 x 1,5 mm 2 (Cu) 5 x 1,5 mm 2 (Cu) 5 x 2,5 mm 2 (Cu) 5 x 6,0 mm 2 (Cu) Aggregater med 400V AC tilslutningsspænding skal tilsluttes ekstern installation ved hjælp af fast installationskabel gennem relæ type PFI AC/ DC 300mA. Alle aggregater skal være tilsluttet via afbryder med 300mA nuværende lækage beskyttelse (type B eller B +). Tjek korrekt jording inden aggregatet tilsluttes spænding. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 13

14 DK 6.3. Eksterne tilslutninger Klemrække for eksterne tilslutninger som følere, trykpressostater og andre tilslutninger er placeret i styre tavle i genvindings sektion (midterste sektion). Alle eksterne tilslutninger skal tilsluttes klemrække Tilslutning af betjeningspanel 2. Tilslutning af Ethernet PC netværk eller internet 3. Sikring 1A 6.3 a Billede. Klemrække oversigt for eksterne tilslutninger 6.3 b Billede. Tilslutning af eksterne tilslutninger 14 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

15 Yellow (A) Green (B) (+) Red Yellow (A) Green (B) ( ) White (+) Red 6.4. Montage af temperatur føler Tilluft temperatur føler B1 (billede 6.4.a) monteres et passende sted i kanalen efter aggregatet eller køleflade sektion (hvis leveret). Temperatur føler skal monteres i kanal så kun ca. 1 cm. Er synlig. Den anbefalede mindste afstand fra aggregatets udløb til placering af temperatur føler, er lig med længden af diagonalen af den rektangulære kanal. Temperatur føler for vand varmeflade B5 (billede 6.5.b) monteres på varmefladens retur løb ved at skrue den ind i dertil beregnede hul. For at forhindre unødig afkøling og derved undgå alarm (frost), skal temperatur føler altid isoleres sammen varme rør! Tilluft temperatur føler B1 Temperatur føler for retur vand B5 6.4 a Billede 6.4 b Billede 6.5. Montage af betjeningspanel 1. Betjeningspanel skal placeres indendørs under følgende forhold: 1.1. Omgivende temperatur mellem 0 C til 40 C; 1.2. Relativ luftfugtighed mellem 20% og 80%; 1.3. Beskyttelsesgrad: IP X2. 2. Kontrolpanelet tilsluttes via et hul på bagsiden eller undersiden. 3. Panelet kan monteres på en flad monteringskasse eller et andet sted ved at bore to huller i overfladen, som den skal fastgøres på Tilslutning af betjeningspanel Betjeningspanel tilsluttes i styre tavle (se billede 6.3.a). Længde af tilslutningskabel mellem betjeningspanel og aggregat må ikke overstige 150 m. Kabeldimension er beskrevet i forbindelsesskema. Yellow (A) ( ) White Green (B) (+) Red 6.6 Billede. Tilslutning af kontrolpanel Tilslutning af kontrolpanel og andre kabeltykkelser er specificeret i ledningsdiagrammet! Yellow (A) ( ) White UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 15 Green (B) (+) Red

16 DK 7. BETJENINGSMANUAL 7.1. Aggregatstyring Styresystemet til ventilationsaggregatet sikrer styring af de fysiske processer, der foregår inde i ventilationsaggregatet. Styresystemet består af: hovedkontrolmodul; sikringer og hovedafbryder; kontrolpanel, som kan installeres et sted, hvor det er praktisk for brugeren; tryk- og temperaturfølere. Kontrolpanelet (7.1 billede) er designet til fjernbetjening af styringen til ventilationsaggregatet, indstilling og visning af styringsparametre. 7.1 Billede. Kontrolpanel 7.2. Kontrolpaneldisplay Tid 16:30 Visning af aggregatets driftstilstande og funktioner 21,9 C 21,3 C Oversigtsskærmbilleder med hovedparametre Valg af driftstilstande Temperatur ECONOMY 1 Skifte mellem oversigtsskærmbilleder Menu Forklaring til viste symboler Indblæsningslufttemperatur Udblæsningslufttemperatur Indblæsningsluftvolumen Udblæsningsluftvolumen Indblæsningsluftfugtighed Udblæsningsluftfugtighed Udblæsningsluftkvalitet (lokale) Ventilatordrift Øget luftstrøm ved aktiveret funktion (se kapitlet Funktioner) Reduceret luftstrøm ved aktiveret function (se kapitlet Funktioner) Energiudnyttelse drift Luftvarmer drift Luftkøler drift Luftfugter drift Sommernatskølingstilstand Ugentligt driftstilstand Feriedriftstilstand Forbikoblingstilstand Alarmsignal 16 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

17 7.3. Oversigt over parameter Aggregatets hovedparametre vises på fire hovedskærmbilleder på panelet: Temperaturvisning, luftstrøm, luftkvalitet (fugtighed) og energibesparelse. Alle andre parametre for aggregatet vises i menuen Oversigt (se side 18). 16:30 16:30 16:30 16:30 21,9 C 21,3 C m 3 /h m 3 /h 60% RH 800 ppm 90% 18 kw Temperatur Luftstrøm Luftkvalitet Energibesparelse ECONOMY 1 ECONOMY 1 ECONOMY 1 ECONOMY Valg af driftstilstand Der kan vælges mellem seks driftstilstande, en af dem kan brugeren vælge direkte fra kontrolpanelets hovedskærmbillede: To komfort- og to økonomi-tilstande, hvor brugeren kan indstille luftstrøm og temperatur for hver af dem. Specialtilstand, hvor brugeren ikke kun kan indstille luftstrøm og temperatur, men også kan vælge at blokere eller anvende opvarmning, køling og andre funktioner. OFF-tilstand, hvor der slukkes helt for aggregatet. 16:30 Drift tilstande COMFORT 1 Tilluft mængde 1250 m 3 /h ECONOMY 1 21,9 C 21,3 C Temperatur COMFORT 2 ECONOMY 1 ECONOMY 1 SPECIAL Fraluft luftmængde 1250 m 3 /h Setpunkt 20 C ECONOMY 1 OFF Indstillinger reset 7.5. Menu Panelmenuen består af fire punkter: 16:30 Menu 21,9 C 21,3 C Oversigt Planlægning Temperatur ECONOMY 1 Funktioner Indstillinger UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 17

18 DK Oversigt Ventilationsaggregatets hovedparametre vises i hovedvinduet (Kapitel 7.3). Al andre information, der har relation til betjeningen af aggregatet, funktionsfejl og effektivitetsstatus vises i detaljer i oversigtsmenuen. Oversigt Menu Planlægning Oversigt Alarmer Drift oplysninger Status af effektivitet Detaljeret information Funktioner Indstillinger Alarmer Denne menu viser meddelelser om aktuelle fejl. Når fejlen er udbedret (se Kapitel 7.8), slettes meddelelsen ved at vælge Slet. Ved at klikke på Historik kan man se op til 50 registrerede alarmer Driftstællere Denne menu viser ventilatorernes driftstid, varmelegemets energiforbrug og hvor meget energi, der blev genvundet af varmeveksleren. Alarmer 21A Overophedning af el-varmer 3B Fejl VAV kalibrering Luftvarmeren 121 kwh Drift oplysninger Tilluft ventilator 873 h Fraluft ventilator 875 h Gendannede energi 1440 kwh Slet Liste Effektivitetsstatus Menuen for varmevekslerens effektivitet og styring af energiudnyttelse i realtid Detailinformationer I denne menu findes aflæsning af alle temperaturfølere, separate ventilationsaggregaters funktion og andre detailinformationer. Status af effektivitet Varmevekslereffektivitet 83% Energibesparelse 90% Inddrivelse af energien 4,1 kw Detaljeret information Tilluft temperatur 21,9 C Fraluft temperatur 22,1 C Udetemperatur 16,6 C Vandtemperatur 25,3 C Tilluft mængde 350 m 3 /h 1 / Funktioner Under dette menupunkt kan brugeren aktivere og indstille flere aggregatfunktioner. Menu Funktioner Luftkvalitetskontrol tom boks: funktionen er ikke aktiveret grå boks: funktion er aktiveret, men ikke aktuelt i drift blå boks: aktuel driftsfunktion Oversigt Planlægning Drift på behov Udekompenseret ventilation Sommer nat køling Funktioner Indstillinger Min. temperatur#styring 1 / 2 18 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

19 Luftkvalitetskontrol Luftkvalitetskontrollen er designet i henhold til: CO 2 føler 1 [ ppm]; luftkvalitetsføler VOCq [ %]; luftforureningsføler VOCp [ %]; relativ luftfugtighedsføler [ %]; temperaturføler [ ºC]. Afhængig af typen af den valgte føler indstilles værdien for den luftkvalitetsfunktion, der skal opretholdes, og ventilationsaggregatets effekt justeres efter den værdi. Ventilationens effekt øges automatisk i tilfælde af afgivels fra den indstillede værdi og mindskes igen, når den nærmes igen. For eksempel hvis enheden er designet med CO 2 vedligeholdelsesfunktion og er udstyret med en CO 2 føler, efter at værdien er indstillet til 800 ppm. vil den indstillede CO 2 niveau blive oprethold ved at justere ventilationens effekt, dvs. ventilationens effekt øges, hvis CO 2 niveauet stiger og mindskes, når det falder til det tidligere niveau. Godkende Setpunkt ppm Tilstand 1 COMFORT 1 Setpunkt ppm Tilstand 2 COMFORT 2 Luftkvalitetskontrol Indstillinger reset Luftkvalitetsfunktionen fungerer kun, hvis ingen andre funktioner er aktive samtidig: sommernatkøling; min. temperaturkontrol; udendørs kompenseret ventilation Behovstyret drift Ventilationsaggregatets opstartsfunktion er designet til at starte aggregatet, som for tiden er afbrudt, når en af de valgte parametre har overskredet den kritiske grænse. Funktion til opstart af aggregatet i overensstemmelse med: rum CO 2 -føler; rum luftkvalitetsføler VOCq; rum luftforureningsensor VOCp; rum relativ luftfugtighedsføler; rumtemperaturføler. Godkende Setpunkt 1000 ppm Drift på behov Drift efter behov (opstart / nedlukning) udføres af den samme føler, som anvendes til kontrol af luftkvalitetsfunktionen. En rumføler med den analoge ydelse ( V DC) skal projekteres til denne funktion. Indstillinger reset Udendørs kompenseret ventilation Ventilationskompensationsfunktionen justerer luftmængden efter den eksisterende udendørs temperatur. Det er muligt at indtast fire temperaturpunkter, hvor to af dem definerer vinterforhold og de andre to definerer sommerforhold. Når kompensationen starter og slutter indtastes punkter for både vinter- og sommersæsonen. (Det er også muligt kun at indtaste en af dem, for eksempel kun vinterkompensationen; i så tilfælde skal start- og slutpunkterne for sommerkompensationen være den samme.) Den aktuelle ventilations effekt nedsættes i forhold til den udendørs temperatur, indtil den når det lavest mulige ventilationsniveau på 20 %. Ventilationskompensationsfunktionen fungerer ikke, når sommernatskølefunktionen er aktiv. Godkende Vinter stop -15 C Udekompenseret... Vinter start 5 C Sommer start 25 C Sommer stop 35 C Indstillinger reset 1 Fabriksindstilling. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 19

20 DK Ventilations effekt, % Udendørs temperature, C F1 brugervalgt luftstrøm (faktisk) F2 minimum luftstrøm 20 % W1 vinterkompensations startpunkt W2 vinterkompensations slutpunkt S1 sommerkompensations startpunkt S2 sommerkompensations slutpunkt Sommernatskøling Sommernatskølingsfunktionen er beregnet til energibesparelse i sommersæsonen: Ved at udnytte at luften udendørs køles i nattetimerne er det muligt at nedkøle opvarmede rum, dvs. at fjerne overskydende varme, som er akkumuleret i rummet i løbet af dagen. Sommernatkølingsfunktionen kan startes om natten (fra kl. 00:00 til 06:00) på et hvilket som helst tidspunkt, selv når ventilationsaggregatet ikke arbejder og er i standby tilstand. Brugeren kan indstille den indendørs temperatur, som funktionen skal starte og stoppe ved. Når denne funktion er aktiv, skifter det aktuelle ventilationsniveau til det maksimale ventilations niveau (100%), og ventilationen foregår kun ved hjælp af ventilatorer, dvs. på det tidspunkter fungerer hverken luftkølings- eller energigenvindingsfunktionen. Sommer nat køling Godkende Start når indendør 25 C Stop når indendør 20 C Indstillinger reset Sommernatskølingsfunktion har driftsprioritet over følgende funktioner: udendørs kompenseret ventilator og luftkvalitetsfunktionen Minimumstemperaturkontrol Om vinteren nedsætter minimumstemperatur-kontrolfunktionen tvangsmæssigt tilog fraluften, der er indstillet af brugeren, når kapaciteten af varmelegemet i aggregatet ikke er tilstrækkelig og/eller varmegenvindingen ikke sikrer den minimum mulige temperaturforsyning til rummet. Brugeren kan indstille en separat indlufttemperaturværdi, så ventilationsaggregatets effekt reduceres automatisk, hvis værdien ikke nås. Luftstrømmen kan nedsættes til den minimums mulige ventilations effekt på 20 %. Hvis ventilationsaggregatet er udstyret med en køler, begrænser denne funktion kølekapaciteten om sommeren efter de samme brugerindstillede værdigrænser og sikrer dermed den minimums mulige temperaturforsyning til rummet. Ved ventilationseffektkontrol har denne funktion topprioritet via udendørs kompenseret ventilation og VAV funktioner. Godkende Setpunkt 15 C Min. temperatur... Indstillinger reset Forbikoblingsfunktion (OVR) Forbikoblingsstyring af aggregatet kan foregå via den eksterne kontakt (se billede 6.3 b) eller enhed (timer, kontakt, termostat, etc.). Det signal, der modtages udefra, aktiverer OVR-funktionen, som ignorerer aggregatets aktuelle driftstilstande og udfører en af de valgte handlinger, der er anført nedenfor: slukker for ventilationsaggregatet; skifter aggregatet om til drift i henhold til tilstanden Komfort1 ; Skifter aggregatet om til drift i henhold til tilstanden Komfort2 ; Skifter aggregatet om til drift i henhold til tilstanden Økonomi1 ; Skifter aggregatet om til drift i henhold til tilstanden Økonomi2 ; Skifter aggregatet om til drift i henhold til tilstanden Speciel ; Skifter aggregatet om til drift i henhold til ugeplanen. Funktioner for overstyring Godkende Overstyring Hvis on Tilstand ECONOMY 1 Indstillinger reset 20 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

21 OVR-funktionen har tre driftstilstande, der kan vælges efter brugerens behov: 1. Tilstanden Når tændt funktionen reagerer kun på den eksterne styringskontakt, når der er tændt for ventilationsaggregatet. 2. Tilstanden Når slukket funktionen reagerer kun på den eksterne styringskontakt, når der er slukket for ventilationsaggregatet. 3. Tilstanden Altid funktionen reagerer på den eksterne styringskontakt uanset aggregatets driftstilstand. OVR-funktionen har topprioritet og ignorerer derfor alle tidligere tilstande. Funktionen forbliver aktiv så længe den eksterne styringskontakt er i lukket stilling Fugtighedskontrol Fugtighedskontrolfunktionen er designet til at holde den luftfugtighed, der er bestemt af brugeren. For korrekt drift af funktionen skal der tilsluttes en eller to ekstra fugtighedssensorer, afhængigt af hvor fugtigheden skal holdes. Der er to tilstande til at holde fugtighed: Indluft. Den fastsatte fugtighed i indluften holdes ved at bruge indluftkanalens fugtighedsføler (B9). Rumluft Den fastsatte fugtighed i indendørs luft holdes ved hjælp af fugtighedsføleren (B8) for rumluften eller udluftkanalen. Indluftfugtighedsgrænsen indstilles ved hjælp af kanalfugtigheds-føleren eller hydrostat (B9). En af nedenstående metoder kan vælges til at holde den fastsatte fugtighed: Befugtning af luft. Der er et kontrolsignal på V, der direkte reflekterer luftfugterens kapacitet fra 0 til 100%. Hvis befugtning ønskes, overføres kontrollen via styringens TG3 output. Godkende Setpunkt 1 55% RH Tilstand 1 COMFORT 1 Setpunkt 2 30% RH Tilstand 2 ECONOMY 2 Affugtning af luft. Der er et kontrolsignal på V, der direkte reflekterer affugterens kapacitet fra 0 til 100 %. Hvis affugtning ønskes, overføres kontrollen via styringens TG3 output. Affugtning af luft: køling-opvarmning. Affugtning udføres med de køle- og varmelegemer, der findes i ventilationsaggregatet. Hvis der er flere køle- og varmelegemer, skal det forudbestemmes, hvem af dem, der skal anvendes til affugtningsprocessen. Befugtning og affugtning af luft. Til befugtning anvendes kontrolsignalet på V via styringens TG3 output og affugtning af luft udføres ved hjælp af de køle- og varmelegemer, der er i aggregatet. Hvis der er sørget for opretholdelse af rumluftfugtighed, vil fugtighedsfunktionen have forrang overfor luftkvalitets- og recirkulations-funktionerne, dvs. hvis der ønskes befugtning eller affugtning, vil disse funktioner blive blokeret. Fugt styring Indstillinger reset Fugtighedskontrolfunktionen skal bestilles på forhånd Planlægning Menu til planlægning af ventilationsaggregatets drift i henhold til ugeprogram og årskalender. Menu Drift program Ferie periode Planlægning Oversigt Planlægning Funktioner Indstillinger UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 21

22 DK Driftprogram Brugeren kan indstille op til tyve driftprogrammer for aggregatet. Til hvert program er det muligt at justere driftstilstanden, ugedag og tidsintervallet Ferier Ferieplaner specificerer den periode, hvor aggregatet arbejder i den valgte tilstand. Det er muligt at indstille op til ti ferier. Drift program Program 2 Ferie periode Ferie periode 2 Godkende Drift tilstande COMFORT 1 Ferie periode 1 Drift tilstande STANDBY Program 1 Ugedag Ma/Ti/On/To/Fr/Lø/Sø Fra 12/14 Start tid 00:00 Til 12/26 Stop tid 24:00 Tilføje nye program Slette programmet Tilføje ny ferie Slette ferie Opsætning Denne menu er til ventilationsaggregatet og indstilling af brugerparametre. Menu Indstillinger Oversigt Planlægning Aggregat Funktioner Indstillinger Personalisering Opsætning af ventilationsaggregat Temperaturstyring Ventilationsaggregatet har flere temperaturstyrefunktioner: Indluft: Aggregatet tager luft ind i henhold til den temperatur, der er forindstillet af brugeren. Udluft: Aggregatet sørger automatisk for luft med en temperatur, der opretholder den forindstillede udlufttemperatur. Rum. Driften ligner funktionen udluft, men temperaturen opretholdes af den føler, der er monteret i rummet (B8). Balance. Indlufttemperaturens opretholdelsesværdi bestemmes automatisk ud fra den eksisterende udlufttemperatur, dvs. den temperatur på luften, der fjernes fra lokalerne, og den samme sendes retur. Aggregat Temperatur styring Luftmængde styring Tid/Dato Tilslutningsmuligheder Indstillinger reset Når der vælges Balance, forsvinder temperatursætpunktet. Luftvolumenkontrol Der er styrefunktioner for ind- og udluftvolumen i aggregatet: KLV konstant luftvolumenstyring. Enheden vil tilføre og udsuge en konstant luftstrøm, der er forindstillet af brugeren, uanset eventuelle ændringer der måtte forekomme i ventilationssystemet; VLV variable luftvolumenstyring. Enheden vil tilføre og udsuge en luftstrøm efter ventilationsbehovet i forskellige rum. Hvis der er ventilationsbehov, der skifter ofte, nedsætter luftvolumenopretholdelsestilstanden signal-mæssigt aggregatets udnyttelsesomkostninger. Det er muligt at anvende en forenklet VLV-styring, Enkelt-strøm VLV-styring. Det betyder, at denne funktions ydelse kun kræver en enkelt luftstrømstrykføler, der er monteret i et variabelt luftkanalsystem (fx i indluft). 22 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

23 Dette variable system kaldes masterventilationssystemet, som styringen udføres efter, mens den anden luftstrøm (i dette tilfælde udluften) arbejder som slave-ventilationssystem og altid følger masteren. Hvis behovet for indluft i det ventilationssystem, som er udpeget til at være master falder, reduceres effekten af udluften i slavesystemet tilsvarende med samme procentsats. Hvis den variable luftvolumenstyringstilstand er valgt, skal den første kalibrering af styrefunktionen udføres; ellers vil aggregatet ikke fungere, hvis der vælges VLV-styring. Kalibrering af styrefunktionen for den variable luftvolumen: 1. Før kalibring påbegyndes skal luftfordelings- og udblæsningsudstyr i ventilationssystemet justeres. Alle ventiler for variabel luftstrøm skal åbnes, så der er indluft til alle ventilerede lokaler. 2. Når aggregatet er tændt vælges VLV-tilstanden, og kalibreringsproceduren bekræftes. Når kalibreringen er afsluttet, skifter VLV-tilstandens status til Ind, Ud, Dobbelt afhængig af konfigurationen af trykfølerne. 3. Efter kalibrering vil ventilationsaggregatet arbejde i den tidligere tilstand. DSV direkte styret volumen. Ventilations-aggregatet vil arbejde på samme måde som i KLV-funktionen, men luftmængderne opretholdes direkte i overensstemmelse med værdierne fra de analoge inputsignaler fra B6 og B7 på styringen. Når signalet V er givet til det relevante input, konverteres det i henhold til den aktuelt bestemte luftvolumen. For eksempel, hvis aggregatets maksimum luftmængde er 1000 m 3 /h, sætpunkt i panelet m 3 /h, og B6 input værdien 7 V, vil aggregatet levere en konstant luftvolumen på 560 m 3 /h, dvs. 70 % af den indstillede værdi. Det samme gælder for udluften, dog med B7 input (se billede 5.3 b). Tid / dato Tid og dato er nødvendig for ventilationsaggregatets driftsplanlægning. Opkobling IP-adresse og subnetmaske. Opsætning er nødvendig når ventilationsaggregatet er tilsluttet til PC-netværk eller internet. Styrings ID. Nummer der identificerer styringen, når flere ventilationsaggregater er tilsluttet til et fælles netværk og styres fra en styretavle. RS-485. Opsætning af ekstern RS-495 grænseflade (1, 2, 3 terminaler, billede 6.3 b) Personalisering Under dette punkt finder brugeren menusprog, måleenheder og andre opsætninger til styretavlen. Sprog Dansk Luftmængde m 3 /h Pauseskærm On Panel lås Off Berøringslyd Click Personalisering 7.6. Styring ved hjælp af Web browser Denne funktion bruges til at overvåge og styre aggregatet fra en computer. Tilslut aggregatets styring til computer, lokalt netværk eller Internet ved at bruge et netværks kabel. Standard CAT 5 netværkskabel UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 23

24 DK Sådan tilsluttes aggregatet direkte til computer: 1. Tilslut netværks kabel til styringens port (se billede 6.3a) og computer. 2. Gå til Netværkssteder på din computer og indtast IP adresse, f.eks og undernetmaske under Egenskaber for internet protokol (TCP/IP). 3. Åben web browser på din computer og vælg Funktioner + Indstillinger. Vælg Forbindelser og LAN-indstillinger og fjern afkrydsning i Brug en proxyserver ved LAN. 4. Skriv aggregatets IP-adressen i web browser på din computer. Standard adresse fra fabrik er IP adresse kan altid ændres enten fra betjeningspanel eller web browser. Bemærk: Det anbefales at have den nyeste version af web browser inden tilslutning. 5. Forbindelse til C5 styring er oprettet når Log-on billede vises: Bemærk: Bruger navn er user. Midlertidigt password er også user ; efter login kan password senere ændres. Midlertidigt password user (fabrik) kan altid genoprettes fra betjeningspanel i tilfælde af at brugeren har glemt det nye password Yderligere kontrolmuligheder Kombineret vandspiralkontrol Til ventilationsaggregatet med kombineret vandspiral (Kombi-spiral varme- og kølelegeme i et) e styring af blandingsaktuatoren både under luftvarme- og kølefunktionen. Aktuatoren er tilsluttet styringsklemmerne på varmekredsløbet og fungerer kun i varmetilstand som standard. Men, ved overførsel af feedback-signalet, der bekræfter at der er koldt vand i cirkulationssystemet til styringsklemmerne (IN4) på den eksterne styring (fx ved tilslutning af ekstraudstyr: termostat, kontakt etc.) vil luftkølefunktionen blive aktiveret, og blandeaktuatoren (TG1) styres under luftkølefunktionen Vekselretter direkte fordampningskølerstyring Som standarder alle KOMPAKT aggregater forsynet med vekselretter type DX kølerstyring, som tillader trinløs styring af kompressoren. Til effektstyring af vekselretterenheden er der et moduleret signal (TG2) samt signaler: kølerstart (DX1), kølebehov DX2, varmebehov DX3 (se billede 6.3 b). Der er tre forskellige styringsmetoder: 1. Universel styring, egnet til de fleste køleaggregater Styring tilpasset til Panasonic køleaggregater. 3. Styring tilpasset til Daikin køleaggregater Multi-niveau styring af direkte fordampningskøler Til luftkøling i ventilationsaggregatet er der 3 styringskontakter (forbindelse vises i billede 6.3 b). Afhængig af hvor mange køletrin, og hvordan disse skal inddeles, anbefales det at vælge den optimale styringsmetode. Hvis kapaciteten i alle trin er den samme, er kun tre styringstrin mulige. Hvis trinenes kølekapacitet er tæt på forholdet (kapaciteten af hver af det følgende trin er det dobbelte af det foregående), realiseres kølerstyringen med syv køletrin. Eksempel: Til klemme DX1 tilsluttes 1 kw køler, til DX2 2 kw og til klemme DX3 tilsluttes køler med 4 kw kapacitet. Styring vil være i trin: 1: 1 kw; 2: 2 kw; 3: 1 kw + 2 kw; 4: 4 kw; 5: 1 kw + 4 kw; 6: 2 kw + 4 kw; 7: 1 kw + 2 kw + 4 kw. Funktionen af trinrotation tilvejebringes, når kølernes kapacitet er den samme. 1 Fabriksindstilling. 24 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit Wichmandsgade 19 Boks 199 5100 Odense C DK Telefon 66 14 15 36 Telefax 66 14 14 73 www.nki.dk email@nki.dk SE nr. 13 39 41 05 Brugsanvisning NKI Air Handling Unit Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Komponenterklæring

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H

INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H INDHOLD: VEX330H Kompaktaggregat VEX330H VEX330H Kompaktaggregat Hent alle produktdata om VEX330H Generelt VEX330H Kompaktaggregat Et af markedets mest kompakte ventilationsaggregater med modstrømsveksler.

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Swegon CASA W100, version B

Swegon CASA W100, version B Swegon CASA W100, version B Vejledninger til montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør, installatør og servicepersonale W100B_c_DK-t Indhold Montering, drift og vedligeholdelse Til konstruktør,

Læs mere

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik

110673DK-08 2015-02. Spirit UNI 4. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik 110673DK-08 2015-02 Spirit UNI 4 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatik Brugervejledning UNI 4 Indhold 1 Funktionsbeskrivelse balanceret ventilation 4 1.1 Ventilatorer (M1, M2) 4

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Fra og med programversion 1.16 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification.

Energi klasse A I henhold til Eurovent energi klassifikation for aggregater. Beskrivelse kan downloades fra www.eurovent-certification. Udbudstekst Projekt navn: Eksempel med aggregat type DV Projekt adresse: Bygning A1, Lavenergivej 1, Sparekøbing Aggregat nummer: 1 Kontaktperson hos firmaet, som udsteder udbuddet: M.Petersen, Projektchef

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER

SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER HYDRO-PRO SWIMMINGPOOL VARMEPUMPER Installation & Brugsanvisning BEVO NORDIC A/S 30-05-2011 Indhold 1. Forord... 3 2. Specifikationer... 4 3. Installation og tilslutning... 7 4. Brug og drift... 12 5.

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT

INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR COMPACT AIR & COMPACT HEAT Fra og med programversion 3.00 COMPACT Air COMPACT Heat Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEBRÆNDEOVN FLAT MOD. COMFORT AIR - KERAMIK FLAIR MOD. COMFORT AIR - FEDTSTEN Oversættelse af den originalsprogede vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller

DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller DRIFTS-, INSTALLATIONS- OG VEDLIGEHOLDELSES MANUAL TAE EVO 015-351 Med DIXELL controller 10/2007 1 Dansk / JOM GENEREL INFORMATION...3 Funktions princip & termologi...3 Symboler...3 Hvordan identificeres

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTRUKTIONSBOG AML 100. 300. 500. 800; AMP 300. 500. 800. 900. 1200; CV 80. 200; DV 1000 SIKKERHEDSBESTEMMELSER Denne vejledning skal læses inden brug af Airmaster ventilationsanlægget.

Læs mere