DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE"

Transkript

1 DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační a uživatelský manuál 36 Instrukcja montażu 47 Installations- og betjeningsvejledning 58 Sähköasennus- ja käyttöopas 69 Elektrisk innstallasjons og brukermanual 80 Elektrisk installation och användarmanual 91 Manuel d installation et d utilisation 102 Elektrische Installation und Bedienungsanleitung 113

2

3 DK Indholdsfortegnelse 1. ELEKTRISK INSTALLATIONSVEJLEDNING Tilslutning af spænding Montage af betjeningspanel Tilslutning af emhætte Eksterne tilslutninger C4 PLUS BETJENINGSVEJLEDNING Automatik Drift Start / Stop Betjeningspanel Hurtig indstilling af luftmængde Indstilling af parameter Behovsstyring Indstilling af styringsfunktioner Fejlfinding UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

4 1. ELEKTRISK INSTALLATIONSVEJLEDNING El-installationer skal udføres af autoriseret personel og således, at el-installationerne yder beskyttelse mod elektriske chok. Følgende skal overholdes. Automatik kabler bør monteres minimum 20 cm fra strømførende kabler. Hvis dette ikke er muligt, skal der bruges skærmede kabler. Ved brug af skærmede kabler, skal der etableres jording. Elektrisk tilslutning skal være i overensstemmelse med nummerering i forbindelsesdiagram eller tilsvarende mærkning. Træk ikke i tilslutninger eller stik ved adskillelse af sektioner Tilslutning af spænding Sørg for at aggregatet er stoppet og forsyningsspændingen er afbrudt inden service indvendigt i aggregatet påbegyndes. Aggregatets spænding er 230 V AC; 50 Hz, som skal tilsluttes stikdåse med jording svarende til effekten på aggregatet. Størrelse og type af forsyningskabel er angivet på forbindelsesdiagram for aggregatet. Aggregatet skal tilsluttes ekstern installation ved hjælp af fast installationskabel gennem relæ type PFI AC/DC 30 ma. Tjek korrekt jording iht. gældende lov inden aggregatet tilsluttes spænding Montage af betjeningspanel 1. Betjeningspanel skal placeres indendørs under følgende konditioner: 1.1. omgivende temperatur mellem 0 C til 40 C; 1.2. relativ fugtighed mellem 20 % til 80 %; 1.3. beskyttelse mod vand (IP X2). 2. Installationshøjde ikke mindre end 0.6 m over gulv. 3. Tilslutning via kabelgennemføring på panelets bagside (se billede 1.2). 4. Betjeningspanel monteres på væg gennem montage huller i bagpanel. C4 PLUS Tilslutning af betjeningspanel Billede 1.2 Længde af kabel mellem kontrolpanel og aggregat bør ikke overstige 150 m (se billede 1.2). Kabeldimension er beskrevet i forbindelsesdiagram. Pas på at fjedre indvendigt i betjeningspanelet ikke bukkes, når front dæksel monteres. (billede 1.2) Afbryd hovedspænding til aggregatet inden betjeningspanelets kabel tilsluttes klemkasse. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 59

5 DK 1.3. Tilslutning af emhætte Luftbehandlingsaggregat KOMFOVENT DOMEKT REGO 200VE har mulighed for tilslutning af emhætte (i funktionsdiagram mærket KH). Brug gennemføring i panelet til forsyningskabel. Forsyningskabel tilsluttes klemrække J11 (billede 1.3). Tilslutning af emhætte Billede Eksterne tilslutninger Domekt luftbehandlingsaggregater har mulighed for tilslutning af eksterne styringsmuligheder. Hvor mange kabler der er ført ud for tilslutning afhænger af aggregat type og bestilling. Ekstern føler eller kontakt. Denne funktion findes i alle Domekt aggregater. Ved tilslutning af ekstern føler eller lignende (afbryder, føler, timer, trykknap m.m.), bruges kabel der er ført ud og mærket Additional control device connection (billede 1.4 a). Når kontakten (normal åben) forbindes (sluttet kredsløb) aktiveres funktionen. Mere beskrivelse om denne funktion findes i kapitel 2.6. Billede 1.4 a Ekstern styre tavle. Domekt leveres med ekstern styre tavle (billede 1.4 b) hvis der skal monteres vand varmeflade eller køleflade. Styre tavle er tilsluttet aggregat med kabel JW1. I styre tavle findes klemrække for tilslutning af følere m.m. Tilslutningsdiagram for eksterne tilslutninger er vist på den indvendige side af styre tavle. Spjæld motor. Domekt leveres med ekstra kabel til forsyning 230V AC og styre signal ført ud, hvis der skal monteres spjæld med motor (ekstra bestilling). 60 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

6 Bemærk: Ved aggregater med vand varmeflade findes tilslutning af spjæld motor i ekstern styre tavle og skal derfor ikke bestilles særskilt. Det anbefales at montere spjæld motor med spring-return når der er monteret vand varmeflade. I tilfælde at strømsvigt vil spjæld lukke og minimere frost fare. Tilluft temperatur føler. Ved aggregater med elektrisk varmeflade er føler allerede monteret indvendig fra fabrik. Ved aggregater med vand varmeflade eller køleflade skal føler monteres i tilluft kanal efter fladen. Minimum afstand fra udløb fra flade til føler skal være mindst 2 x diameter af den cirkulære kanal. Retur vands føler. Føler tilsluttes klemrække i ekstern styre tavle og monteres på varmefladens returløb ved at skrue føler ind i gevind. For at forhindre unødig afkøling og derved undgå alarm (frost), skal temperatur føler altid isoleres sammen med rør. Ventil motor for varme/køle flade. Motor tilsluttes klemrække i ekstern styre tavle med 24 V AC og styre signal 0-10V DC. Cirkulationspumpe. Pumpe tilsluttes klemrække i ekstern styre tavle med 230 V AC. Pumpe startes/stoppes med relæ QF1. Signal fra varme og køl. Funktionen tilsluttes klemrække i ekstern styre tavle. Aggregatet er automatisk indstillet til drift med vand varmeflade. Ved drift med køleflade bruges klemmer (sluttet kredsløb) i styre tavle hvorved drift varme reverseres til drift køl. Når aggregatets drift ændres til køl, deaktiveres frost beskyttelse af vand varmeflade. Derfor skal der ved køle drift i vinter periode træffes foranstaltninger således, at vandet i varmefladen ikke fryser og frost sprænger. 1 ekstern styre tavle 2 retur vands føler 3 tilluft temperatur føler Billede 1.4 b UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 61

7 DK 2. C4 PLUS BETJENINGSVEJLEDNING 2.1. Automatik Betjeningspanel (billede 2.1) er designet til at fjernbetjene luftbehandlingsaggregatets funktioner. Betjeningspanelets LCD skærm tillader overvågning af forskellige parametre og tekst informationer. Panelets lysdioder viser aggregatets drift situation og eventuelle fejl. Lufttemperatur, ventilationstrin, drift indstilling og andre parametre indstilles ved hjælp af Touch knapper. Betjeningspanel Billede 2.1 Touch knapper på betjeningspanel har følgende funktioner: start / stop af aggregat / tilbage til tidligere menu vindue. ændring af parameter / godkendelse af parameter. skift mellem menuer med pil op og pil ned / indtastning af parameter Drift Start / Stop Når spænding til aggregatet er tilsluttet, åbner start billede på LCD skærmen på betjeningspanelet, som vist på billede 2.3. Aggregatet startes / stoppes ved at trykke og holde situation vises på display panel og ved grøn lysdiode Betjeningspanel Informationer vises i tekst og tal på LCD skærmen og ved hjælp af LED lysdiode. Start billede på betjeningspanel er vist på billede 2.3. nede i 4 sekunder indtil bip signal. Aggregatets drift Automatisk drift symbol Start billede på betjeningspanel Indstillet temperatur ( C) Tid Ventilationstrin (0,1, 2, 3) Tilluft temperatur Sæson (Vinter / Sommer) Drift vist med LED lysdiode Billede UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

8 LED lysdiode indikering: 1. Ingen LED indikering aggregatet er stoppet. 2. LED lyser konstant grøn og tekst information vises på skærmen aggregatet er i drift. 3. Automatisk drift symbol vises på skærmen, mens grøn LED lyser aggregatet kører i automatisk drift iht. indstillet ugedrift. 4. LED blinker rød og grøn og tekst information vises på skærmen se afsnit om fejlfinding. 5. LED lyser konstant rød og tekst information vises på skærmen aggregatet er stoppet på grund af nødsituation (se afsnit om fejlfinding). 6. Betjeningspanel er blankt aggregatet er ikke tilsluttet spænding. Bemærk: Ved tryk på hvilken som helst knap tænder skærmen. Skærmen går i sparefunktion (belysning slukkes) efter 30 sek. hvis den ikke betjenes Hurtig indstilling af luftmængde Styringen giver mulighed for at vælge tre drift trin, som hver kan indstilles med forskellige luftmængder. Fra start billede er der mulighed for en hurtig indstilling af luftmængden (billede 2.3). For at mindske luftmængden: tryk og hold nede samtidig med at luftmængden mindskes med. For at mindske luftmængden: tryk og hold nede samtidig med at luftmængden mindskes med Indstilling af parameter Hvis luftmængden ændres ved hjælp af hurtig indstilling som ovenfor beskrevet, skifter styringen til manuel drift, selvom den står i automatisk drift når hurtig indstilling påbegyndes. Ved tryk på åbner menu setup. Benyt, til at komme frem til det ønskede menu billede og brug til at aktivere parameter indstilling. Benyt, til indstilling af parameter og bekræft den indstillede parameter med. Tryk for at returnere til tidligere menu eller start billede. Bemærk: Start billede vises automatisk hvis Touch knapper er inaktive i 1 minut. 1. Indstilling af drift type Der kan vælges mellem 2 drift typer: manuel og automatisk. I manuel drift vil styringen arbejde konstant iht. indstillet ventilationstrin. I automatisk drift vil styringen arbejde i henhold til indstillede værdier for ugedrift (se afsnit om indstilling af ugedrift). Bemærk: Ved automatisk drift, vises 2. Ventilationstrin symbol på start billede. Der kan vælges tre drift trin: 1, 2 eller 3. For hvert af de 3 drift trin kan luftmængden for tilluft og fraluft indstilles individuelt fra 20% til 100% med spring på 1%. Drift potentiometer monteret i indvendig tavle bruges ikke og dens indstilling har ingen indflydelse, når der er monteret betjeningspanel med Touch knapper. 3. Aktivering af behovsstyret ventilation OVR Muligheder ved behovsstyret ventilation er beskrevet i afsnit 2.6. Funktionen for behovsstyret ventilation aktiveres på to måder: UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 63

9 DK 1. Fra eksternt monteret føler. Tilslutning er beskrevet i afsnit 1.4. Efter tilslutning (sluttet kredsløb) til FC kontakt (se forbindelsesdiagram), vil aggregatet køre iht. valgt behovsstyring. Ved afmontering af funktionen, vil aggregatet vende tilbage til den tidligere drift indstilling, som var aktiv inden tilslutning. 2. Fra betjeningspanel. Hvis der ikke er mulighed eller behov for montage af føler, kan funktionen indstilles og aktiveres fra betjeningspanelet. Aggregatet vil køre på den valgte behovsstyring indtil den interne timer funktion stopper (fra 1 til 90 min.). On funktion er on. Off funktion er off. Når behovsstyring er aktiv vil betjeningspanelet vise 4 ud for drift intensitet. Når funktionen er aktiv kan luftmængden indstilles individuelt for både tilluft og fraluft fra 20 % til 100 %. 4. Indstilling af temperatur Styringen fastholder den indstillede set punkt temperatur. For at indstille temperatur vælges menu billede: Drift potentiometer monteret i indvendig tavle bruges ikke og dens indstilling har ingen indflydelse, når der er monteret betjeningspanel med Touch knapper. 5. Setpunkt forskydning Setpunkt forskydning kan ændres fra -9 C til +9 C i forhold til indstillet temperatur for den givne periode. For at indstille setpunkt forskydning, vælges menu billede: 6. Indstilling af periode Styringen indeholder Sommer og Vinter periode. Sommer : Ved valg af Sommer blokeres varme funktion mens køle funktion er aktiv. Vinter : Ved valg af Vinter er varme funktion aktiv mens køle funktion er til rådighed. For indstilling af periode, vælges menu billede: Bemærk: Hvis lufttemperaturen i sommer drift er utilstrækkelig, kan styringen indstilles på Vinter drift for at aktivere varmefunktion. 7. Indstilling af dag og tid For at opnå korrekt drift af styringen i automatisk drift, i forhold til den indstillede ugekalender, skal ugedag og tid indstilles: Dag: Ma Mandag Ti Tirsdag On Onsdag To Torsdag Fr Fredag Lo Lørdag So Søndag 64 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

10 8. Indstilling af ugeskema Denne funktion giver mulighed for at vælge mellem 2 indstillinger: 1-5/6, 7 - ugedage og weekend (lørdag og søndag) alle ugens 7 dage. Én funktion med 2 indstillings muligheder. Efter valg af indstilling for hver dag i uge 1-7 vises menu billede: Hver ugedag indeholder 3 tidsperioder: N1, N2, N3. Indtastning starter med mandag (Ma). Når den ønskede ugedag er valgt, indstilles tidsperiodens (eks. N1) start og slut tidspunkt og der vælges ventilationstrin (0, 1, 2, 3). Før der er valgt indstilling af ugedage og weekend 1-5/6,7 vises menu billede: Når tidsperiode (N1, N2, N3) er valgt for ugedage 1-5, indstilles det ønskede start og slut tidspunkt for hver tidsperiode og der vælges ventilationstrin (0, 1, 2, 3). På samme måde indstilles det ønskede start/slut tidspunkt og ventilationstrin for weekend. Bemærk: Hver tidsperiode start og slut tid indstilles fra 0:00 til Eksempel: Mandag: N1 fra 00:00 til 07:00 Ventilationstrin 2 N2 fra 10:00 til 20:00 Ventilationstrin 1 N3 fra 20:00 til 24:00 Ventilationstrin 3 9. Indstilling af sprog For indstilling af sprog, vælges menu billede: 10. Låsning af menu funktioner Betjeningspanelets menu funktioner kan låses med en PIN kode således, at indstillede parametre ikke kan ændres. Når betjeningspanelet er låst med en PIN kode, er der stadig mulighed for start/stop af aggregat, såvel som aflæsning af parametre i menu billede. For at aktivere PIN kode holdes + inde i 4 sek. indtil nedenstående vindue vises: Indstilling af PIN kode: 1. Brug eller til at vælge det første tal i PIN kode. 2. Tryk for at fortsætte til tal nr. to i PIN kode. 3. Gentag trin 1 og 2 ved indstilling af det andet og tredje tal i PIN koden. 4. Afslut ved at trykke på når det tredje tal er indstillet. 5. Tryk og hold og inde samtidig i 4 sek. for at bekræfte PIN kode. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 65

11 DK 2.6. Behovsstyring Menu funktioner kan kun låses op med PIN koden. Kontakt Uniq Comfort hvis PIN koden er glemt. Ved hjælp af eksternt monteret føler kan aggregatets luftmængde behovsstyres. Når funktionen er aktiveret, vil den oprindeligt valgte drift indstilling ignoreres, og aggregatet vil køre iht. indstilling for behovsstyring. Muligheder med behovsstyring: Styring af CO 2 i rum Ved montage af CO 2 føler (inkl. relæ), som har lineær kurve (0 10 V svarende til hhv ppm), vil højeste værdi angivet i betjeningspanel svare til højeste luftkvalitet. Under drift vil styringen automatisk øge ventilationsintensiteten indtil den aktuelle CO 2 værdi er kommet under den ønskede værdi (indstillet). Når CO 2 værdien er kommet under den ønskede CO 2 værdi, vender styringen tilbage til den oprindelige drift indstilling. Styring af relativ fugtighed (RF) i rum Ved montage af fugtigheds føler (inkl. relæ), som har lineær kurve (0-10V svarende til hhv %RF), vil højeste værdi angivet i betjeningspanel svare til højeste luftkvalitet. Under drift vil styringen automatisk øge ventilationsintensiteten indtil den aktuelle RF værdi er kommet under den ønskede værdi (indstillet). Når FR værdien er kommet under den ønskede RF værdi, vender styringen tilbage til den oprindelige drift indstilling. Styring med bevægelses føler (PIR) i rum - Ved montage af PIR føler vil funktionen aktiveres, hvis der kommer mennesker (bevægelse) i rummet. Aggregatet vil herefter køre med den aktuelle indstilling for behovsstyring, f.eks. maksimum luftmængde. Når funktionen ikke er aktiv mere (ingen bevægelse), vil aggregatet vende tilbage til oprindelig drift indstilling, f.eks. minimum luftmængde. Styring med ekstra fraluft (udsugning) - Ved montage af ekstra fraluft, f.eks. fra en emhætte, vil aggregatet sørge for at fraluften ledes gennem aggregatet. Når funktionen er aktiv, vil både tilluft og fraluft køre med maksimum drift intensitet. Når funktionen ikke er aktiv mere, vil aggregatet vende tilbage til oprindelig drift indstilling. Styring med kompensation for negativt tryk - Ved montage af ekstern fraluft ventilator er der mulighed for, at kompensere for det negativ tryk i rummet ved, at slukke for aggregatets fraluft ventilator. Når funktionen er aktiv, vil tilluft ventilator køre med maksimum luftmængde og fraluft ventilator vil være stoppet. Bemærk: For at denne funktion skal være aktiv, især stop af fraluft ventilator ved behovsstyring, skal switch nr. 4 i automatiktavle være ON (se billede 2.7) Indstilling af styringsfunktioner Jumper (billede 2.7) monteret i automatik tavle bruges til indstilling af genvinding (rotor/kryds), varme (vand/elektrisk), ventilator (AC/EC) og behovsstyring. Switch Nr. ON OFF 1 Roterende veksler Kryds veksler 2 Vand varmeflade Elektrisk varmeflade 3 Bruges ikke Bruges ikke 4 Behovsstyring når fraluft ventilator er stoppet. Normal behovsstyring. 66 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

12 Indstilling af switch Billede Fejlfinding Hvis aggregatet ikke kan starte: Tjek om der er spænding på forsyningskabel. Tjek alle sikringer i automatik tavlen. Udskift defekte sikringer med nye sikringer med samme styrke (sikringer er angivet på forbindelsesdiagram). Tjek om betjeningspanel viser fejl. Fejl elimineres ved at følge instruktion i afsnit om fejlfinding. Hvis betjeningspanel er blank, tjek kabelforbindelser mellem kontrol panel og aggregat. Hvis luftmængden falder: Tjek indstillet drift trin. Undersøg filter. Hvis nødvendigt skiftes filter. Tjek tilstand/indstilling af difsikringre i kanalsystem. Undersøg om indtagsrist er tilstoppet. Undersøg om kanaler er monteret korrekt og fri for fremmedlegemer. Hvis kold luft indblæses: Tjek indstillet temperatur på kontrol panel. Hvis der er behov øges tilluft temperaturen. Tjek om der er valgt Vinter drift. Tjek om der er alarm besked på betjeningspanel (see afsnit om fejlfinding). Tjek sikring F2 i automatik tavle. Hvis aggregatet er blevet stoppet og rød lysdiode lyser sammen med alarm besked, skal fejlen afhjælpes. Sørg for at aggregatet er stoppet og forsyningsspændingen er afbrudt inden service indvendigt i aggregatet påbegyndes. Efter afhjælpning af fejl og tilslutning af spænding, vises tekstbeskeder fra tidligere fejlmeldinger. Hvis disse allerede er afhjulpet og der ikke er flere fejlmeldinger, vil aggregatet starte ved aktivering af Aggregatet vil køre iht. tidligere indstilling. Hvis fejlen endnu ikke er afhjulpet, vil aggregatet enten starte for efterfølgende at stoppe igen, eller også vil aggregatet slet ikke starte og tekstbesked vises i betjeningspanel. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 67

13 DK Skema 2.8 Fejlmelding på betjeningspanel og fejlmuligheder Besked Lysdiode Beskrivelse Mulig fejl Afhjælpning af fejl og grøn blinker Alt afhængig af drift intensiteten vil et periodisk service eftersyn vises på betjeningspanelet. Afbryd spænding og foretag periodisk service på aggregatet. Tjek filter tilstand og udskift filter hvis nødvendigt. Tjek og rengør genvinding, varmeflade og ventilatorer. IHvis tilluft temperaturen falder under tilladt værdi +5 C, vil aggregatet stoppe med 10 min. forsinkelse. Funktionsfejl på genvinding eller varmeflade. Tjek temperatur og sæson indstilling. Tjek drift af genvinding og varmeflade. Hvis tilluft temperaturen kommer over tilladt værdi +45 C, vil aggregatet stoppe med 10 min. forsinkelse. Funktionsfejl på genvinding eller varmeflade. Tjek temperatur og sæson indstilling. Tjek drift af genvinding og varmeflade. og grøn blinker Aggregater med elektrisk varmeflade er monteret med overhedningsbeskyttelse 70 C, som aktiveres hvis luftmængden er for lille (kølende effekt) over det elektriske varmelegeme. Aggregatet stopper ikke. Elektrisk varmeflade er afbrudt pga. for lav luftmængde. Når varmeelementerne er kølet af vil genstart ske automatisk. Det anbefales at øge luftmængden. Aggregater med elektrisk varmeflade er monteret med overhedningsbeskyttelse 100 C, som aktiveres hvis det elektriske varmelegeme er defekt. Aggregatet stopper. Overhedning af elektrisk varmeflade. Genstart kræver tryk på RESET som findes på varmefladen. Genstart altid først aggregatet, når årsag til overhedning er fundet. Aggregater med vand varmeflade er beskyttet mod frost sprængning hvis retur vand temperaturen kommer under +10 C. Aggregatet stopper. Temperatur på returvand fra vand varmeflade er for lav. Tjek cirkulationspumpe, motorventil og rørsystem. Risiko for frostskade på varmeflade. Ved krydsveksler, vil frost beskyttelse af krydsveksleren automatisk stoppe aggregatet, hvis ikke frost beskyttelsen deaktiveres. Lufttemperaturen efter krydsveksler funktionen er for lav. Tjek spjældets frie bevægelse og spjældmotor for by-pass funktionen. Det anbefales at mindske luftmængden. I Vinter drift vil aggregatet stoppe, hvis der indenfor en periode på 2 min. ikke er modtaget signal fra rotations føler. Remtræk er ødelagt, fejl på motor eller føler. Tjek remtræk, motor og rotations føler. og grøn blinker I Sommer drift vil aggregatet ikke stoppe, hvis der indenfor en periode på 2 min. ikke er modtaget signal fra rotations føler. Remtræk er ødelagt, fejl på motor eller føler. Tjek remtræk, motor og rotations føler. Aggregatet stopper omgående hvis temperatur grænserne -30 C C nås. Tilluft temperatur føler er ikke forbundet eller fejl på føler. Det er nødvendigt at tjekke samlinger for føler eller udskifte føler. 68 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1

NETLON NETLON 1.1 Variabel liste VSD1 1.1 Variabel liste VSD1 VSD1_1q.xif ProgramID: 90 56 53 44 31 5F 31 70 Generated at: 7. januar 2005, 12:16 No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvioccmancmd In SNVT_occupancy (109) Start stop

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation

Tryk Transmitter Model LV52X til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Tryk Transmitter Model LV52 til trykmåling og overvågning med alarm af Lean Process Ventilation Installationsvejledning for LV52 Manualen indeholder: Generel introduktion til Lean Process Ventilation Oversigt

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej

4 Alarm og info. Alarm Advarsel Information Nulstil alarmer > Aktuel liste > Alarmlog liste > Slet alarm log > Ja Nej Ja Nej 6. 6.1 og info (menu 4) Bemærk Ved fejl eller uhensigtsmæssig drift med anlægget. Tjek Aktuel liste (menu 4) for alarmmeddelelse og benyt alarmliste bagerst i denne vejledning. Alarmliste Hovedmenu 4 Alarm

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere