DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE"

Transkript

1 DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační a uživatelský manuál 36 Instrukcja montażu 47 Installations- og betjeningsvejledning 58 Sähköasennus- ja käyttöopas 69 Elektrisk innstallasjons og brukermanual 80 Elektrisk installation och användarmanual 91 Manuel d installation et d utilisation 102 Elektrische Installation und Bedienungsanleitung 113

2

3 DK Indholdsfortegnelse 1. ELEKTRISK INSTALLATIONSVEJLEDNING Tilslutning af spænding Montage af betjeningspanel Tilslutning af emhætte Eksterne tilslutninger C4 PLUS BETJENINGSVEJLEDNING Automatik Drift Start / Stop Betjeningspanel Hurtig indstilling af luftmængde Indstilling af parameter Behovsstyring Indstilling af styringsfunktioner Fejlfinding UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

4 1. ELEKTRISK INSTALLATIONSVEJLEDNING El-installationer skal udføres af autoriseret personel og således, at el-installationerne yder beskyttelse mod elektriske chok. Følgende skal overholdes. Automatik kabler bør monteres minimum 20 cm fra strømførende kabler. Hvis dette ikke er muligt, skal der bruges skærmede kabler. Ved brug af skærmede kabler, skal der etableres jording. Elektrisk tilslutning skal være i overensstemmelse med nummerering i forbindelsesdiagram eller tilsvarende mærkning. Træk ikke i tilslutninger eller stik ved adskillelse af sektioner Tilslutning af spænding Sørg for at aggregatet er stoppet og forsyningsspændingen er afbrudt inden service indvendigt i aggregatet påbegyndes. Aggregatets spænding er 230 V AC; 50 Hz, som skal tilsluttes stikdåse med jording svarende til effekten på aggregatet. Størrelse og type af forsyningskabel er angivet på forbindelsesdiagram for aggregatet. Aggregatet skal tilsluttes ekstern installation ved hjælp af fast installationskabel gennem relæ type PFI AC/DC 30 ma. Tjek korrekt jording iht. gældende lov inden aggregatet tilsluttes spænding Montage af betjeningspanel 1. Betjeningspanel skal placeres indendørs under følgende konditioner: 1.1. omgivende temperatur mellem 0 C til 40 C; 1.2. relativ fugtighed mellem 20 % til 80 %; 1.3. beskyttelse mod vand (IP X2). 2. Installationshøjde ikke mindre end 0.6 m over gulv. 3. Tilslutning via kabelgennemføring på panelets bagside (se billede 1.2). 4. Betjeningspanel monteres på væg gennem montage huller i bagpanel. C4 PLUS Tilslutning af betjeningspanel Billede 1.2 Længde af kabel mellem kontrolpanel og aggregat bør ikke overstige 150 m (se billede 1.2). Kabeldimension er beskrevet i forbindelsesdiagram. Pas på at fjedre indvendigt i betjeningspanelet ikke bukkes, når front dæksel monteres. (billede 1.2) Afbryd hovedspænding til aggregatet inden betjeningspanelets kabel tilsluttes klemkasse. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 59

5 DK 1.3. Tilslutning af emhætte Luftbehandlingsaggregat KOMFOVENT DOMEKT REGO 200VE har mulighed for tilslutning af emhætte (i funktionsdiagram mærket KH). Brug gennemføring i panelet til forsyningskabel. Forsyningskabel tilsluttes klemrække J11 (billede 1.3). Tilslutning af emhætte Billede Eksterne tilslutninger Domekt luftbehandlingsaggregater har mulighed for tilslutning af eksterne styringsmuligheder. Hvor mange kabler der er ført ud for tilslutning afhænger af aggregat type og bestilling. Ekstern føler eller kontakt. Denne funktion findes i alle Domekt aggregater. Ved tilslutning af ekstern føler eller lignende (afbryder, føler, timer, trykknap m.m.), bruges kabel der er ført ud og mærket Additional control device connection (billede 1.4 a). Når kontakten (normal åben) forbindes (sluttet kredsløb) aktiveres funktionen. Mere beskrivelse om denne funktion findes i kapitel 2.6. Billede 1.4 a Ekstern styre tavle. Domekt leveres med ekstern styre tavle (billede 1.4 b) hvis der skal monteres vand varmeflade eller køleflade. Styre tavle er tilsluttet aggregat med kabel JW1. I styre tavle findes klemrække for tilslutning af følere m.m. Tilslutningsdiagram for eksterne tilslutninger er vist på den indvendige side af styre tavle. Spjæld motor. Domekt leveres med ekstra kabel til forsyning 230V AC og styre signal ført ud, hvis der skal monteres spjæld med motor (ekstra bestilling). 60 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

6 Bemærk: Ved aggregater med vand varmeflade findes tilslutning af spjæld motor i ekstern styre tavle og skal derfor ikke bestilles særskilt. Det anbefales at montere spjæld motor med spring-return når der er monteret vand varmeflade. I tilfælde at strømsvigt vil spjæld lukke og minimere frost fare. Tilluft temperatur føler. Ved aggregater med elektrisk varmeflade er føler allerede monteret indvendig fra fabrik. Ved aggregater med vand varmeflade eller køleflade skal føler monteres i tilluft kanal efter fladen. Minimum afstand fra udløb fra flade til føler skal være mindst 2 x diameter af den cirkulære kanal. Retur vands føler. Føler tilsluttes klemrække i ekstern styre tavle og monteres på varmefladens returløb ved at skrue føler ind i gevind. For at forhindre unødig afkøling og derved undgå alarm (frost), skal temperatur føler altid isoleres sammen med rør. Ventil motor for varme/køle flade. Motor tilsluttes klemrække i ekstern styre tavle med 24 V AC og styre signal 0-10V DC. Cirkulationspumpe. Pumpe tilsluttes klemrække i ekstern styre tavle med 230 V AC. Pumpe startes/stoppes med relæ QF1. Signal fra varme og køl. Funktionen tilsluttes klemrække i ekstern styre tavle. Aggregatet er automatisk indstillet til drift med vand varmeflade. Ved drift med køleflade bruges klemmer (sluttet kredsløb) i styre tavle hvorved drift varme reverseres til drift køl. Når aggregatets drift ændres til køl, deaktiveres frost beskyttelse af vand varmeflade. Derfor skal der ved køle drift i vinter periode træffes foranstaltninger således, at vandet i varmefladen ikke fryser og frost sprænger. 1 ekstern styre tavle 2 retur vands føler 3 tilluft temperatur føler Billede 1.4 b UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 61

7 DK 2. C4 PLUS BETJENINGSVEJLEDNING 2.1. Automatik Betjeningspanel (billede 2.1) er designet til at fjernbetjene luftbehandlingsaggregatets funktioner. Betjeningspanelets LCD skærm tillader overvågning af forskellige parametre og tekst informationer. Panelets lysdioder viser aggregatets drift situation og eventuelle fejl. Lufttemperatur, ventilationstrin, drift indstilling og andre parametre indstilles ved hjælp af Touch knapper. Betjeningspanel Billede 2.1 Touch knapper på betjeningspanel har følgende funktioner: start / stop af aggregat / tilbage til tidligere menu vindue. ændring af parameter / godkendelse af parameter. skift mellem menuer med pil op og pil ned / indtastning af parameter Drift Start / Stop Når spænding til aggregatet er tilsluttet, åbner start billede på LCD skærmen på betjeningspanelet, som vist på billede 2.3. Aggregatet startes / stoppes ved at trykke og holde situation vises på display panel og ved grøn lysdiode Betjeningspanel Informationer vises i tekst og tal på LCD skærmen og ved hjælp af LED lysdiode. Start billede på betjeningspanel er vist på billede 2.3. nede i 4 sekunder indtil bip signal. Aggregatets drift Automatisk drift symbol Start billede på betjeningspanel Indstillet temperatur ( C) Tid Ventilationstrin (0,1, 2, 3) Tilluft temperatur Sæson (Vinter / Sommer) Drift vist med LED lysdiode Billede UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

8 LED lysdiode indikering: 1. Ingen LED indikering aggregatet er stoppet. 2. LED lyser konstant grøn og tekst information vises på skærmen aggregatet er i drift. 3. Automatisk drift symbol vises på skærmen, mens grøn LED lyser aggregatet kører i automatisk drift iht. indstillet ugedrift. 4. LED blinker rød og grøn og tekst information vises på skærmen se afsnit om fejlfinding. 5. LED lyser konstant rød og tekst information vises på skærmen aggregatet er stoppet på grund af nødsituation (se afsnit om fejlfinding). 6. Betjeningspanel er blankt aggregatet er ikke tilsluttet spænding. Bemærk: Ved tryk på hvilken som helst knap tænder skærmen. Skærmen går i sparefunktion (belysning slukkes) efter 30 sek. hvis den ikke betjenes Hurtig indstilling af luftmængde Styringen giver mulighed for at vælge tre drift trin, som hver kan indstilles med forskellige luftmængder. Fra start billede er der mulighed for en hurtig indstilling af luftmængden (billede 2.3). For at mindske luftmængden: tryk og hold nede samtidig med at luftmængden mindskes med. For at mindske luftmængden: tryk og hold nede samtidig med at luftmængden mindskes med Indstilling af parameter Hvis luftmængden ændres ved hjælp af hurtig indstilling som ovenfor beskrevet, skifter styringen til manuel drift, selvom den står i automatisk drift når hurtig indstilling påbegyndes. Ved tryk på åbner menu setup. Benyt, til at komme frem til det ønskede menu billede og brug til at aktivere parameter indstilling. Benyt, til indstilling af parameter og bekræft den indstillede parameter med. Tryk for at returnere til tidligere menu eller start billede. Bemærk: Start billede vises automatisk hvis Touch knapper er inaktive i 1 minut. 1. Indstilling af drift type Der kan vælges mellem 2 drift typer: manuel og automatisk. I manuel drift vil styringen arbejde konstant iht. indstillet ventilationstrin. I automatisk drift vil styringen arbejde i henhold til indstillede værdier for ugedrift (se afsnit om indstilling af ugedrift). Bemærk: Ved automatisk drift, vises 2. Ventilationstrin symbol på start billede. Der kan vælges tre drift trin: 1, 2 eller 3. For hvert af de 3 drift trin kan luftmængden for tilluft og fraluft indstilles individuelt fra 20% til 100% med spring på 1%. Drift potentiometer monteret i indvendig tavle bruges ikke og dens indstilling har ingen indflydelse, når der er monteret betjeningspanel med Touch knapper. 3. Aktivering af behovsstyret ventilation OVR Muligheder ved behovsstyret ventilation er beskrevet i afsnit 2.6. Funktionen for behovsstyret ventilation aktiveres på to måder: UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 63

9 DK 1. Fra eksternt monteret føler. Tilslutning er beskrevet i afsnit 1.4. Efter tilslutning (sluttet kredsløb) til FC kontakt (se forbindelsesdiagram), vil aggregatet køre iht. valgt behovsstyring. Ved afmontering af funktionen, vil aggregatet vende tilbage til den tidligere drift indstilling, som var aktiv inden tilslutning. 2. Fra betjeningspanel. Hvis der ikke er mulighed eller behov for montage af føler, kan funktionen indstilles og aktiveres fra betjeningspanelet. Aggregatet vil køre på den valgte behovsstyring indtil den interne timer funktion stopper (fra 1 til 90 min.). On funktion er on. Off funktion er off. Når behovsstyring er aktiv vil betjeningspanelet vise 4 ud for drift intensitet. Når funktionen er aktiv kan luftmængden indstilles individuelt for både tilluft og fraluft fra 20 % til 100 %. 4. Indstilling af temperatur Styringen fastholder den indstillede set punkt temperatur. For at indstille temperatur vælges menu billede: Drift potentiometer monteret i indvendig tavle bruges ikke og dens indstilling har ingen indflydelse, når der er monteret betjeningspanel med Touch knapper. 5. Setpunkt forskydning Setpunkt forskydning kan ændres fra -9 C til +9 C i forhold til indstillet temperatur for den givne periode. For at indstille setpunkt forskydning, vælges menu billede: 6. Indstilling af periode Styringen indeholder Sommer og Vinter periode. Sommer : Ved valg af Sommer blokeres varme funktion mens køle funktion er aktiv. Vinter : Ved valg af Vinter er varme funktion aktiv mens køle funktion er til rådighed. For indstilling af periode, vælges menu billede: Bemærk: Hvis lufttemperaturen i sommer drift er utilstrækkelig, kan styringen indstilles på Vinter drift for at aktivere varmefunktion. 7. Indstilling af dag og tid For at opnå korrekt drift af styringen i automatisk drift, i forhold til den indstillede ugekalender, skal ugedag og tid indstilles: Dag: Ma Mandag Ti Tirsdag On Onsdag To Torsdag Fr Fredag Lo Lørdag So Søndag 64 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

10 8. Indstilling af ugeskema Denne funktion giver mulighed for at vælge mellem 2 indstillinger: 1-5/6, 7 - ugedage og weekend (lørdag og søndag) alle ugens 7 dage. Én funktion med 2 indstillings muligheder. Efter valg af indstilling for hver dag i uge 1-7 vises menu billede: Hver ugedag indeholder 3 tidsperioder: N1, N2, N3. Indtastning starter med mandag (Ma). Når den ønskede ugedag er valgt, indstilles tidsperiodens (eks. N1) start og slut tidspunkt og der vælges ventilationstrin (0, 1, 2, 3). Før der er valgt indstilling af ugedage og weekend 1-5/6,7 vises menu billede: Når tidsperiode (N1, N2, N3) er valgt for ugedage 1-5, indstilles det ønskede start og slut tidspunkt for hver tidsperiode og der vælges ventilationstrin (0, 1, 2, 3). På samme måde indstilles det ønskede start/slut tidspunkt og ventilationstrin for weekend. Bemærk: Hver tidsperiode start og slut tid indstilles fra 0:00 til Eksempel: Mandag: N1 fra 00:00 til 07:00 Ventilationstrin 2 N2 fra 10:00 til 20:00 Ventilationstrin 1 N3 fra 20:00 til 24:00 Ventilationstrin 3 9. Indstilling af sprog For indstilling af sprog, vælges menu billede: 10. Låsning af menu funktioner Betjeningspanelets menu funktioner kan låses med en PIN kode således, at indstillede parametre ikke kan ændres. Når betjeningspanelet er låst med en PIN kode, er der stadig mulighed for start/stop af aggregat, såvel som aflæsning af parametre i menu billede. For at aktivere PIN kode holdes + inde i 4 sek. indtil nedenstående vindue vises: Indstilling af PIN kode: 1. Brug eller til at vælge det første tal i PIN kode. 2. Tryk for at fortsætte til tal nr. to i PIN kode. 3. Gentag trin 1 og 2 ved indstilling af det andet og tredje tal i PIN koden. 4. Afslut ved at trykke på når det tredje tal er indstillet. 5. Tryk og hold og inde samtidig i 4 sek. for at bekræfte PIN kode. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 65

11 DK 2.6. Behovsstyring Menu funktioner kan kun låses op med PIN koden. Kontakt Uniq Comfort hvis PIN koden er glemt. Ved hjælp af eksternt monteret føler kan aggregatets luftmængde behovsstyres. Når funktionen er aktiveret, vil den oprindeligt valgte drift indstilling ignoreres, og aggregatet vil køre iht. indstilling for behovsstyring. Muligheder med behovsstyring: Styring af CO 2 i rum Ved montage af CO 2 føler (inkl. relæ), som har lineær kurve (0 10 V svarende til hhv ppm), vil højeste værdi angivet i betjeningspanel svare til højeste luftkvalitet. Under drift vil styringen automatisk øge ventilationsintensiteten indtil den aktuelle CO 2 værdi er kommet under den ønskede værdi (indstillet). Når CO 2 værdien er kommet under den ønskede CO 2 værdi, vender styringen tilbage til den oprindelige drift indstilling. Styring af relativ fugtighed (RF) i rum Ved montage af fugtigheds føler (inkl. relæ), som har lineær kurve (0-10V svarende til hhv %RF), vil højeste værdi angivet i betjeningspanel svare til højeste luftkvalitet. Under drift vil styringen automatisk øge ventilationsintensiteten indtil den aktuelle RF værdi er kommet under den ønskede værdi (indstillet). Når FR værdien er kommet under den ønskede RF værdi, vender styringen tilbage til den oprindelige drift indstilling. Styring med bevægelses føler (PIR) i rum - Ved montage af PIR føler vil funktionen aktiveres, hvis der kommer mennesker (bevægelse) i rummet. Aggregatet vil herefter køre med den aktuelle indstilling for behovsstyring, f.eks. maksimum luftmængde. Når funktionen ikke er aktiv mere (ingen bevægelse), vil aggregatet vende tilbage til oprindelig drift indstilling, f.eks. minimum luftmængde. Styring med ekstra fraluft (udsugning) - Ved montage af ekstra fraluft, f.eks. fra en emhætte, vil aggregatet sørge for at fraluften ledes gennem aggregatet. Når funktionen er aktiv, vil både tilluft og fraluft køre med maksimum drift intensitet. Når funktionen ikke er aktiv mere, vil aggregatet vende tilbage til oprindelig drift indstilling. Styring med kompensation for negativt tryk - Ved montage af ekstern fraluft ventilator er der mulighed for, at kompensere for det negativ tryk i rummet ved, at slukke for aggregatets fraluft ventilator. Når funktionen er aktiv, vil tilluft ventilator køre med maksimum luftmængde og fraluft ventilator vil være stoppet. Bemærk: For at denne funktion skal være aktiv, især stop af fraluft ventilator ved behovsstyring, skal switch nr. 4 i automatiktavle være ON (se billede 2.7) Indstilling af styringsfunktioner Jumper (billede 2.7) monteret i automatik tavle bruges til indstilling af genvinding (rotor/kryds), varme (vand/elektrisk), ventilator (AC/EC) og behovsstyring. Switch Nr. ON OFF 1 Roterende veksler Kryds veksler 2 Vand varmeflade Elektrisk varmeflade 3 Bruges ikke Bruges ikke 4 Behovsstyring når fraluft ventilator er stoppet. Normal behovsstyring. 66 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

12 Indstilling af switch Billede Fejlfinding Hvis aggregatet ikke kan starte: Tjek om der er spænding på forsyningskabel. Tjek alle sikringer i automatik tavlen. Udskift defekte sikringer med nye sikringer med samme styrke (sikringer er angivet på forbindelsesdiagram). Tjek om betjeningspanel viser fejl. Fejl elimineres ved at følge instruktion i afsnit om fejlfinding. Hvis betjeningspanel er blank, tjek kabelforbindelser mellem kontrol panel og aggregat. Hvis luftmængden falder: Tjek indstillet drift trin. Undersøg filter. Hvis nødvendigt skiftes filter. Tjek tilstand/indstilling af difsikringre i kanalsystem. Undersøg om indtagsrist er tilstoppet. Undersøg om kanaler er monteret korrekt og fri for fremmedlegemer. Hvis kold luft indblæses: Tjek indstillet temperatur på kontrol panel. Hvis der er behov øges tilluft temperaturen. Tjek om der er valgt Vinter drift. Tjek om der er alarm besked på betjeningspanel (see afsnit om fejlfinding). Tjek sikring F2 i automatik tavle. Hvis aggregatet er blevet stoppet og rød lysdiode lyser sammen med alarm besked, skal fejlen afhjælpes. Sørg for at aggregatet er stoppet og forsyningsspændingen er afbrudt inden service indvendigt i aggregatet påbegyndes. Efter afhjælpning af fejl og tilslutning af spænding, vises tekstbeskeder fra tidligere fejlmeldinger. Hvis disse allerede er afhjulpet og der ikke er flere fejlmeldinger, vil aggregatet starte ved aktivering af Aggregatet vil køre iht. tidligere indstilling. Hvis fejlen endnu ikke er afhjulpet, vil aggregatet enten starte for efterfølgende at stoppe igen, eller også vil aggregatet slet ikke starte og tekstbesked vises i betjeningspanel. UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne 67

13 DK Skema 2.8 Fejlmelding på betjeningspanel og fejlmuligheder Besked Lysdiode Beskrivelse Mulig fejl Afhjælpning af fejl og grøn blinker Alt afhængig af drift intensiteten vil et periodisk service eftersyn vises på betjeningspanelet. Afbryd spænding og foretag periodisk service på aggregatet. Tjek filter tilstand og udskift filter hvis nødvendigt. Tjek og rengør genvinding, varmeflade og ventilatorer. IHvis tilluft temperaturen falder under tilladt værdi +5 C, vil aggregatet stoppe med 10 min. forsinkelse. Funktionsfejl på genvinding eller varmeflade. Tjek temperatur og sæson indstilling. Tjek drift af genvinding og varmeflade. Hvis tilluft temperaturen kommer over tilladt værdi +45 C, vil aggregatet stoppe med 10 min. forsinkelse. Funktionsfejl på genvinding eller varmeflade. Tjek temperatur og sæson indstilling. Tjek drift af genvinding og varmeflade. og grøn blinker Aggregater med elektrisk varmeflade er monteret med overhedningsbeskyttelse 70 C, som aktiveres hvis luftmængden er for lille (kølende effekt) over det elektriske varmelegeme. Aggregatet stopper ikke. Elektrisk varmeflade er afbrudt pga. for lav luftmængde. Når varmeelementerne er kølet af vil genstart ske automatisk. Det anbefales at øge luftmængden. Aggregater med elektrisk varmeflade er monteret med overhedningsbeskyttelse 100 C, som aktiveres hvis det elektriske varmelegeme er defekt. Aggregatet stopper. Overhedning af elektrisk varmeflade. Genstart kræver tryk på RESET som findes på varmefladen. Genstart altid først aggregatet, når årsag til overhedning er fundet. Aggregater med vand varmeflade er beskyttet mod frost sprængning hvis retur vand temperaturen kommer under +10 C. Aggregatet stopper. Temperatur på returvand fra vand varmeflade er for lav. Tjek cirkulationspumpe, motorventil og rørsystem. Risiko for frostskade på varmeflade. Ved krydsveksler, vil frost beskyttelse af krydsveksleren automatisk stoppe aggregatet, hvis ikke frost beskyttelsen deaktiveres. Lufttemperaturen efter krydsveksler funktionen er for lav. Tjek spjældets frie bevægelse og spjældmotor for by-pass funktionen. Det anbefales at mindske luftmængden. I Vinter drift vil aggregatet stoppe, hvis der indenfor en periode på 2 min. ikke er modtaget signal fra rotations føler. Remtræk er ødelagt, fejl på motor eller føler. Tjek remtræk, motor og rotations føler. og grøn blinker I Sommer drift vil aggregatet ikke stoppe, hvis der indenfor en periode på 2 min. ikke er modtaget signal fra rotations føler. Remtræk er ødelagt, fejl på motor eller føler. Tjek remtræk, motor og rotations føler. Aggregatet stopper omgående hvis temperatur grænserne -30 C C nås. Tilluft temperatur føler er ikke forbundet eller fejl på føler. Det er nødvendigt at tjekke samlinger for føler eller udskifte føler. 68 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne

domekt rego / recu Installations- og betjeningsvejledning 3

domekt rego / recu Installations- og betjeningsvejledning 3 domekt rego / recu DK Installations- og betjeningsvejledning 3 UAB AMALVA vi forbeholder os ret til uden forudgående varsel, at ændre parametre og størrelser med henblik på at forbedre produkterne. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring

KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring KOMPAKT ReGO 900-7000 Luftbehandlingsaggregater Installations- og betjeningsvejledning for C3 styring DK Indholdsfortegnelse 1. INSTALLATIONSVEJLEDNING...3 1.1. Samling af sektioner...3 1.2. Tilslutning

Læs mere

VERSO-S Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring

VERSO-S Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring VERSO-S Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring DK Indholdsfortegnelse 1. Installationsvejledning... 3 1.1. Samling af sektioner... 3 1.2. Tilslutning af spænding...

Læs mere

VERSO-P, VERSO-R Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring

VERSO-P, VERSO-R Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring VERSO-P, VERSO-R Luftbehandlingsaggregater Installations - og betjeningsvejledning for C3 styring DK Indholdsfortegnelse 1. Installationsvejledning... 3 1.1. Samling af sektioner... 3 1.2. Tilslutning

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Teknisk Datablad DOMEKT

Teknisk Datablad DOMEKT Teknisk atablad OMKT Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater www.airtrust.com KOMFOVNT OMKT luftbehandlingsaggregater KOMFOVNT luftbehandlingsaggregater er designet til at skabe et sundt indeklima og

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning

domekt rego / recu P Installations- og vedligeholdelsesvejledning domekt rego / recu P DK Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerheds foranstaltninger...3 Transport...4 Anvendelse...5 Installation...7 Vedligeholdelse...8 Teknisk information...9

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 2

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 2 VERSO S / R / P / RHp / PCF DK Installations- og vedligeholdelsesvejledning 2 Indholdsfortegnelse 1. VERSO LUFTBEHANDLINGSAGGREGATER... 3 1.1. Mærkning af VERSO luftbehandlingsaggregater... 4 1.2. VERSO-S

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Alarm og overvågning for din sikkerhed

Alarm og overvågning for din sikkerhed Alarm og overvågning for din sikkerhed Trykvagt (ventilationsalarm E) med ekstern pressostat Varenummer kr. Tryk områder ES-332-49292 1650 20-300Pa ES-332-49293 1650 100-1000Pa ES-332-49294 1650 500-2000Pa

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

TX Controller Betjeningsvejledning

TX Controller Betjeningsvejledning TX Controller Betjeningsvejledning Version 1.7 Rev. 2015.05.29 Indholdsfortegnelse 1.0.0 Oversigt... 3 1.1.0 Forceret drift... 4 1.2.0 Forlænget drift... 4 1.3.0 Styringsmenu... 5 1.4.0 Temperatur Setpunkt...

Læs mere

DOMEKT. Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater

DOMEKT. Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater OMKT Varmegenvinding Luftbehandlingsaggregater OMKT KOMFOVNT OMKT luftbehandlingsaggregater KOMFOVNT luftbehandlingsaggregater er designet til at skabe et sundt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 FICO-2 Kontrol- og motioneringsenhed Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 1.6 Drift af ventilatoren I kontrolenheden sidder en relækontakt til Start/Stop af ventilatoren (AC 24V, 2A). Under

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600

Tilbehør. Brandautomatik by Nilan. Brandautomatik. Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Tilbehør Brandautomatik by Nilan Brandautomatik Comfort CT150 Comfort CT 300 Comfort 252 Top Comfort 302 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 10.02, 28.06.16 Software-version: 2.32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik

MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Produktvejledning MIO Modul (Modbus Input Output) til EXact automatik Tilslutning af: - Følere (RH, RLQ, CO 2, PIR, TS) - Timer Button - Ekstern styring af ventilatorhastigheder Original brugsanvisning

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE

Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE Brugervejledning for Modtager RX900-2 RX900-2RE - 1 - KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit

Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Mini Power Backup Unit med 5-minutters kit Teknisk brugervejledning 2017.11.20 604308 2 Teknisk brugervejledning 1 Produktbeskrivelse... 3 2 Montagevejledning... 3 2.1 Elektrisk tilslutning... 3 2.2 Montage/tilslutning

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere