Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar

2 Landemodeprædiken i Odense Domkirke 26. sept Af provst Anders Hauge. Tekst: Sig altid vor Gud og Fader tak for alle ting i vore Herres Jesu Kristi navn. (Ef 5,20) Salmer: Vi pløjed og vi så de (DDS 730). Flammerne er mange (DDS 335) Sig altid vor Gud og fader tak! Det er takkens årstid. Er det det? Er det ikke bare efterår? Nej, jeg tillader mig at kvalificere årstiden. Jeg ved selvfølgelig godt, at årstider kommer og går, den ene efter den anden i et bestemt mønster, og det kunne så være det. Jeg ved da også godt, at forskellen i årstiden for mange ofte er et spørgsmål om at huske paraplyen eller ej, eller om man skal have jakke på eller ej. Nu er vi gået indenfor i kirken for at holde gudstjeneste. Det er her inde, jeg kvalificerer årstiden og kalder den»takkens årstid«, fordi jeg her får den ro, der skal til, for at se sammenhænge og bære disse sammenhænge med ud af kirkerummet igen. Det er som om, der her i kirken paradoksalt nok er højere til loftet, end der er udenfor. Dette paradoks anser jeg for en væsentlig pointe ved vores gudstjenester også dem, der måtte holdes i fri luft. Vi befinder os i kirken, og hermed mener jeg selvfølge i gudstjenesten, overfor en storhed, som langt overgår den storhed, vi møder i tidens og naturens gang udenfor. Jeg får her ro og hjælp til at sætte adressat på takken. I mange kirker har vi jo lige haft høstgudstjeneste, som i bund og grund er en lovprisning og tak til Gud. En tak ikke bare for den konkrete høst, men for livets gaver i det hele taget. Efteråret, der kulminerer med høsten, gør det nærværende for os, at vi i sidste ende lever af noget, som skænkes og gives os: Før vi overhovedet begynder at tage fat, er der skabt os et grundlag, uden hvilket vi intet havde at gøre med. Året kunne ikke kulminere, hvis der ikke var vand, lys og luft. Årets højdepunkt, som jo er efteråret, og ikke sommeren, minder os ganske godt om, at der er gået noget forud for alle vores anstrengelser, ikke bare med høsten, men også med livet. Takken befordrer en agtelse for alt, hvad der er givet os, og kalder os til at tage vare på det, der er betroet os. Takken er udtryk for at fokus flyttes. Takken sætter fokus på den, der giver, og på os som forvaltere, der øser af det betroede i agtelse for giveren. Hvad man har fået som gave, kaster man ikke i grams! Der, hvor vi har takken og lovprisningen på læberne, er der sket noget. Der er nemlig rokket ved vores tilbøjelighed til at tage tingene som en selvfølge. Hvad gør dog det, at se noget som selvfølgeligt, hvad sker der ved at tage tingene som en selvfølge? Det går ud over agtelsen for giveren og dermed for gaverne. Men med takken spænder jeg ben for mit eget projekt, spænder ben for at være den, der behersker livet, og være mit livs arkitekt. Det er måske for patetisk at sige det, men takken kalder på ydmygheden. Med takken er jeg»ude«af mig selv. Selvfølgeligheden udfordres, og jo større magt vi har fået, ikke blot enkeltvis, men også som kollektiv, jo større udfordring ligger der i takken, og desto større grund er der til at takke og lovprise. Alternativet er at tage det hele som en selvfølge med den konsekvens, at livet og dets gaver pludselig bliver et krav, man stiller, og derfra er der ikke langt til fornærmelsen, når man ikke får sit krav opfyldt, og livet forekommer uretfærdigt, idet man glemmer at ingen har lovet, det skulle være retfærdig. Man har glemt agtelsen og ydmygheden. Agtelsen og ydmygheden finder sit sprog, sine ord i takken. I gode stunder er det ikke svært at sige tak. Når septembers himmel er blå, og havet ligger lige så blåt og glitrer i solen, løftes vi jo. Det er jo også disse erfaringer vi ubesværet trækker på, når vi umiddelbart kan forstå talen om livets gaver. Men havet er ikke altid blåt. Det kan være sort, dybt og truende. Himmelen er ikke altid blå. Den kan være fuld af uvejr. Der er noget ufølsomt over naturen. I naturen går tingene efter naturens orden. Den orden kan være grusom. Der er masser af tvetydighed i den natur, der skænker os det største og mest sublime af alt, og som kalder på vor taknemmelighed, og hvor vi siger Gud tak for alle ting. Sig altid vor Gud og fader tak for alle ting i vor Herres Jesu Kristi navn. Altid og for alting! Kan man sige tak altid og for alle ting? Kan man også takke Gud for stormen og se den gå Guds ærinde, om den er nok så vild? Der sker da ting, som jeg ikke kan sige tak for. Og så uden indskrænkning! nemlig altid! Dette sted I Efeserbrevet har altid virket dragende udfordrende på mig. Så er der jo egentlig kun tilbage at stå ret og sige tak til, når tilværelsen bliver skæv og fortvivlelse overskygger al tak. Sætningen er grusom, hvis man ikke får slutningen med, at takke skal lyde i Jesu navn. Så sker der noget. Så er jeg lige pludselig ikke længere ene om at bærer takken for det liv, der er givet mig med alle dets tilskikkelser. Jeg har fået et liv og lever i en verden som er fyldt med gaver, men også tvetydig, for hvordan forklare grusomheden? Den kan ikke forklares, den kan konstateres, men trænge om bag ved, vil vi aldrig formå, før Gud er blevet alt i alle, og vi kan se klart, hvad intet øje har kunnet se. Men ved at sige tak både med højlydt jubel og med svag hvisken i Jesu navn gives der os frimodighed, ikke bare en form for lallende frejdighed, men der gives os det frie mod til på trods at agte livets gaver og med ydmyghed tage imod dem og bede Gud om, at han som Jesu fader vil tage os ved hånden, både når vi jubler og når vi græder og hjælpe os til aldrig at være i tvivl om, at det ender godt, fordi vi i sidste ende ikke er forladt af Gud. Ligesom tvivlen klæber som en øgle til vor tro, som der står i en salme, således er livet og dets gaver truet af bekymring. I søndags hørte vi Jesu ord i bjergprædikenen om ikke at bekymre sig. Men bekymrethed kan udfordres. Bekymretheden kan udfordres af takken i Jesu navn. For kun han kan tillade sig at sige det, som vi ikke selv kan tillade os at sige, at vi nemlig ikke skal bekymre os, men være frimodige. Vi skal ikke være bekymrede for noget, for fremtiden er i Guds hånd. Gud er ikke færdig med sin verden endnu, målet er endnu ikke fuldendt, det mål vi nemlig øjner, når vi gennem Kristus ser ind i himmeriget. Amen. 2

3 Hvad gør man? Ved FØDSEL Fødselsanmeldelsen skal være kirkekontoret ihænde i det sogn, hvor moderen bor senest 2 hverdage efter fødslen. Medbring: Forældrenes vielsesattest og fødselseller dåbsattester. Er barnet født uden for ægteskab: Moderens fødsels- eller dåbsattest, evt. separations- eller skilsmissepapirer. Ved DÅB Henvendelse til en af præsterne. Medbring: Oplysning om barnets navn og om hvor fødslen er anmeldt, forældrenes dåbsattester og evt. vielsesattest, samt navn og adresse på mindst 3 faddere og tidspunkt for barnedåben. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle omstændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne papirer. (Herfra sørger man desuden for anmeldelse til folkeregister, skifteret og socialudvalget af hensyn til udbetaling af begravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirkebilen Ring Ole staxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag inden kl Bladudvalg Dagny Lyngborg, Tranderup. Ingolf Andersen, Søby. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Kirsten Svane, Marstal. Aksel Krogenlund Larsen, Rise. Ærø-kronikken Møde med et stort menneske Anna Sophie Seidelin født i København 1913 var oversætter, foredragsholder, historiefortæller og forfatter. Studentereksamen i 1931, læste tysk og musik ved Københavns Universitet. I 1940 blev hun gift med sognepræst Paul Seidelin og de boede i Knebel Præstegaard på Mols. Her fik de 6 børn. I 1976 flyttede familien til bedsteforældrenes hus i Nørregade i Ærøskøbing. Her døde Paul Seidelin i 1985, Anna Sophie Seidelin i I 1962 var jeg elev på Kalø Sprogskole, Her mødte jeg første gang Anna Sophie Seidelin. Både Anna Sophie og hendes mand Paul Seidelin underviste på skolen. Anna Sophie underviste i mytologi, tysk og et valgfrit fag, drama. Paul underviste i kunsthistorie. Første time med Anna Sophie som lærer har gjort et uudsletteligt indtryk på mig. Ind i klassen kom en dame, måske snarere en kone iført en frakke der bestemt ikke var nyeste model, med sig havde hun en lille kuffert i flet, den svang hun op på katederet, bang. Frakken krængede hun af og gav den et spark ind under katederet. Der stod hun så i den senere så velkendte blå kedeldragt, kort tilbagestrøget hår og store briller.. (Hun blev engang spurgt om, hvorfor hun gik i kedeldragt, hvortil hun svarede at hun hellere ville bruge tiden på at gøre svær og ufolkelig litteratur tilgængelig end på at stryge kjoler). Hun åbnede kufferten tog en pakke cigaretter frem, tændte en smøg, kiggede ud over forsamlingen, sagde goddag og fortsatte:»i mine timer behøver I ikke se på uret, når jeg har røget 4 cigaretter er timen forbi.«hun havde en forrygende evne til at formidle sit stof, hvad enten det var mytologi eller tysk. Dramaholdet blev inviteret hjem i præstegården, endnu engang overraskede hun, da vi var forsamlet i køkkenet bar Anna Sophie en kasse øl ind, plantede kassen midt på gulvet og sagde:»så går vi i gang.«en usædvanlig entre, det skulle senere vise sig, det også var en usædvanlig lærer. Ved afslutningsfesten på skolen holdt hun en tale, der så vidt jeg husker, gik på hvordan hun fik Paul på krogen, han havde langt om længe inviteret hende ud på en travetur. som hun så frem til. Det var en tur ud over markerne iført gummistøvler og i øsende regnvejr. I en uendelighed gentog hun:»vi gik og vi gik«(lang pause)»vi gik og vi gik.«(lang pause)»vi gik og vi gik«(igen en lang pause) o.s.v. Med sin fantastiske stil fangede hun os ind, hele forsamlingen var på vej ud over markerne i øsende regnvejr. Mange har, som jeg, i årenes løb haft den store glæde at opleve hendes litteraturaftener, det være sig klassisk litteratur såvel som eventyr. Højskoleopholdet var mit første møde med Anna Sophie Seidelin. Gennem alle årene indtil hendes død i 1998 blev det til mange gensyn. I 1974 udgav hun sammen med Paul en nyoversættelse af Det nye Testamente. Sammen rejste de land og rige rundt og fortalte om det store arbejde, der lå bag oversættelsen. Bibeloversættelsen blev meget populær og bredt benyttet. Gennem studieårene blev der rig lejlighed til samvær med Anne Sophie Seidelin. Fagligt såvel som socialt var det altid godt at være i hendes selskab. På sin egen helt personlige og ligefremme måde formidlede hun sit stof, hun var med sit stærke sprog, så og sige, overbevisende i kraft af sin underdrivelse. Anna Sophie Seidelin har efterladt et omfattende forfatterskab, en stor del er genfortællinger fra Bibelen udgav hun»bønner til kirkeåret«, en kærkommen sproglig fornyelse i gudstjenesten, og inspirationskilde Forsideillustration: Ærøskøbing Kirke har historie tilbage til en enkel trækirke, der i middelalderen, omkring 1250, blev erstattet af en stenkirke. Den nuværende kirkebygning, med plads til 400 kirkegængere er opført Tårnet er 16 meter højt med et oprindeligt tag af bly, der i 1868 blev renoveret med kobberpander. Tårnuret er fra 1855 og kirkefløjen fra (Foto: Peter Nielsen) 3

4 i arbejdet med gudstjenesten. Bønnerne anvendes i dag i mange kirker landet over. Jeg kan varmt anbefale Anna Sophie Seidelins sidste bøger:»barndommen delangeår«1993og»deungeår«1997. I 1986 blev jeg ansat som sognepræst i Søby. Igen blev der rig lejlighed til samvær med Anna Sophie Seidelin, der, som nævnt, var flyttet til Ærøskøbing i Fra det almindelige studenterliv i København, var det en stor mundfuld at begynde som sognepræst. Bagagen var en blanding af forventning og usikkerhed. Igen må jeg erindre Anna Sophie Seidelin. Hun havde en evne til ikke alene se en situation, hun favnede med en særlig varme og forståelse. Ved første præstekonvent i Søby Præstegård, alle præster, ægtefæller og emeriti var inviteret til middag, der var nerver på, da stod Anna Sophie i køkkenet, så på mig og sagde:»det er hårdt, hva!«det gik ligesom lidt lettere, da hun fortalte om sin første tid som præstekone i Knebel Præstegård. Vi var hverken de første eller de eneste, situationen opløstes i en befriende latter. Som ny præst var det en stor gave med et fristed, hvor Anna Sophie ofte hjalp mig til klarhed over de mange spørgsmål, der fylder meget i en»begynders«arbejdsliv tog vi afsked med Anna Sophie Seidelin. Ovenstående er skrevet i kærlig erindring og taknemmelighed over at have kendt en vidunderlig kvinde, der ragede op og satte sig blivende spor. Kathrine Østergaard-Jensen Sognepræstens ferie/fri januar Telefonsvarer henviser til anden præst! Kirkelige handlinger august, september, oktober 2009: Dåb Søby Kirke Mathilde Minna Holmegaard Pedersen, Nørrevejen 22. Viede Bregninge Tine Kellemann de Franca og Francisco Tiago de Franca, København. Anne Kristine Schou Andersen og Thomas Riise Poulsen, Skørping. Solveig og Jørgen Grube, Marstal. Begravede Bregninge: Mary Hansen, Kildehaven 10. Christen Knudsen, Øster Bregninge 76. Søby: Thomas Jensen Lauritsen, Abildvej 3. Kurt Bonde, Søndervejen 15. Sigrid Amanda Kristensen, Rummes Agre 19. December i kirkerne Søby Kirke: Torsdag d. 10. december, kl :»Syng Julen Ind«. Søbykoret og Lucia-optog. Vi synger både fællessalmer og hører koret. Aftenens højdepunkt for både unge og gamle er Lucia-optoget. Det er lærerne fra Søby Skole, der har øvet med børnene. Menighedsrådet er vært for en lille forfriskning i Sognehuset på Søbakkevej efter gudstjenesten! Fredag d. 18. december kl. 9.30: Søby Børnehave og dagplejerne De små og de endnu mindre bydes indenfor til gudstjeneste i børnehavehøjde og de små bydes helt op til alteret for at se, røre og synge. Fredag d. 18. december kl : Søby Skole Hele skolen og alle andre indbydes til en god afslutning og optakt til selve Bregninge-Søby Sogne julen ved at holde denne tradition ved lige. Vi synger kernesalmerne, hører det gamle budskab og går derfra ved at give hinanden hånden og ønske en god forberedelse til de kommende helligdage og ferie. Søndag d. 27. december kl : Fællesgudstjeneste i Søby Kirke, Forsamlingshus og juletræsfest Forhenværende præst Ingrid Schrøder- Hansen, Marstal, prædiker og fortæller bagefter i Søby Forsamlingshus. Ingrid har været præst i mange år og har skrevet en fremragende genfortælling af hele Bibelen, Bibelens Historier, Gyldendal 1999, mens hun boede i Marstal. Nu er Ingrid her permanent og vi vil denne Julesøndag nyde godt af hendes prædiken og fortælletalent. Vi skal selvfølgelig have vores benhårde konkurrence om Verdens Bedste Bagers Kransekage, FINNS, for uden den er det ikke rigtig jul. Bregninge Kirke: Tirsdag d. 15. december, kl : PippiHuset, Værkstedsgården, Æblelunden, Jakobs Minde, Reberbanen og dagplejerne Alle holder vi en festlig gudstjeneste for enhver alder. Vi slutter i præstegårdens stuer og konfirmandstuen med æbleskiver, kaffe og juice. Alle er hjertelig velkomne til enhver af disse gudstjenester! Sogne-søndage Vi gentager successen fra efteråret og mødes i Søby Kirke og Sognehus, Søbakkevej 6. Tre søndage i januar, februar og marts med spændende foredrag,musik og fælles samvær. Gudstjenesterne kl i Søby bliver efterfulgt af en sammenkomst i sognehuset i gåafstand fra kirken. Datoer: : Søndag 10. januar: Marianne Langdill fortæller om en rejse gennem Baltikum efter murens fald i Søndag 7. februar: Marietta Larsen om sit spændende ophold på Grønland. 4

5 Søndag 7. marts: Erik Jørs disker op med fortælling, sang og musik. Kaffe og kage 20 kr,-. Kirkebil fra Bregninge Sogn til Søby Kirke. Kontakt: Sognepræst Agnes Haugaard på tlf Åben vejkirke tredje sæson Det er tid til at gøre status over den forløbne sommersæson, hvor det igen i år har været muligt at tilbyde besøgende i Bregninge Kirke en personlig rundvisning i og omkring kirken. Ordningen, der følger skolesommerferien og løber alle dage fra kl. 12 til 16, er kun mulig at gennemføre, fordi vi er en flok kirkeværter i år ikke færre end 15 der synes, det er en udfordrende og meningsfuld opgave at give folk mere end blot et hurtigt kik ind i kirken. Der er rigeligt at fortælle om, lige fra kirkebygningens historie, Claus Bergs altertavle, kalkmalerierne og prædikestolen til Sven Havsteen-Mikkelsens glasmosaik i kapellet og det keltiske kors. Mange gæster sætter faktisk også pris på at opleve nutidens aftryk på vores gamle kirke. Og rigtig mange mennesker har aflagt Bregninge Kirke et besøg i år. I løbet af vore 42 dages fire timers vagter blev det til mindst 1596 besøgende ofte var det ligefrem svært at holde styr på statistikken samtidig med, at folk kom og gik, og man var travlt optaget af at fortælle og efter bedste evne svare på spørgsmål. I år var en stor del af de besøgende danske cykelturister måske en konsekvens af den globale krise men også mange udlændinge kom forbi. Mange takker i gæstebogen for et spændende besøg og levende fortælling. En del har familierelationer til Bregninge og skriver f.eks.:»tak for et smukt»genkik«, vores morbroder var graver ved kirken i en lang årrække.«(to damer fra Falster).»This is the church where my great g g g grandfather was married in Dec His name was Peder Clausen and his wife was Anna Catherine Ronne (Rønne?). It was very moving to see the church.«(en dame fra Montana, U.S.A.) oversat:»her I kirken blev min tiptiptiptipoldefar gift i dec Han hed Peder Clausen og hans kone Anna Catherine Rønne. Det var meget bevægende at se kirken.«flere citater:»eine schöne Kirche, wo Gottes Geist atmet.«oversat:»en smuk kirke, hvor Guds væsen ånder.havsteen-mikkelsen gravstederne er så smukke.et smukt og betagende kirkerum.eine sehr interessante Kirche für mich, ich habe nie zuvor ein Schiff in einer Kirche hängen sehen. Es ist schön hier gewesen zu sein.«oversat:»en meget interessant kirke for mig, jeg har aldrig før set et skib hænge i en kirke. Det var skønt at være her.we were impressed and happy to see the preserved heritage of Christianity and Danish history.«oversat:»vi var imponerede over og glade for at se den gode varetagelse af den kristne og danske historiske arv.to vendelboer så kirken imponerende!«(min bemærkning: Der skal nok en del til at imponere to selvbevidste vendelboer!) Som kirkevært får man ofte uventede, dejlige oplevelser, som da en af os fik besøg af Jesper Bus og Karsten Hermansen med DR s junior pigekor. Pigerne tog rummet i besiddelse og afprøvede det helt spontant med deres klare stemmer. En anden kirkevært oplevede besøg af en ældre herre, der helt tydeligt nød gensynet med Claus Bergs altertavle. Han viste sig at hedde Jørgen Nybo Rasmussen, cand. mag. og dr. theol., og han har i 1996 udgivet en bog om altertavlen i Skt. Knuds Kirke med titlen:»claus Bergs kongelige altertavle og franciskanerne«. Spændende mand han ledsagede for øvrigt regentparret på deres officielle rejse til Mexico i 2008, fortælles det fra anden side. Alt i alt en givende sæson, både for gæster og for værter. Vi fortsætter naturligvis traditionen til næste sommer, men vil gerne allerede nu opfordre interesserede ærøboer også gerne udensogns til at melde sig som kirkev ær - ter, da én måske to af vore prøvede værter går på»pension«. Jo flere vi er, des mere overkommeligt fungerer ordningen. Man skal nok blive»klædt på«til opgaven. Kontakt venligst undertegnede på p.v.a. Bregninge-Søby Menighedsråd, Annette Finnerup En flot og vellykket sensommerudflugt I et dejligt sensommervejr d. 12. sept. drog 39 kirkeinteresserede fra Ærø med færge og bus til flere spændende og historiske kirker på Langeland og Tåsinge. Med Anette og Ole Finnerup som arrangører og kompetente guider fik vi spændende fortællinger og kulturoplevelser ved Landet Kirke på Tåsinge, Rudkøbing og Bøstrup Kirker på Langeland og Bregninge Kirke på Tåsinge. Frokosten blev indtaget på Skovsgaard Gods på Langeland. der er ejet af Danmarks Naturfond. I sig selv en sand perle, både naturmæssigt og historisk. Alt ialt en fælles udflugt, der fortjener ros, varmt kan anbefales og i sin form meget gerne må gentages... Peter Nielsen, Bregninge-Søby Menighedsråd Hele Ærøholdet ved koret i Bregninge Kirke på Tåsinge foran Havsteen-Mikkelsens altertavle. 5

6 Tranderup Sogn Siden sidst er et indlæg fra Tranderup Menighedsråd, hvor der kort bliver beskrevet om afholdte arrangementer, beslutninger og nye tiltag fra menighedsrådet. Vi har i menighedsrådet lavet en aftale med Marstal Søfartsmuseum vedr. en gennemgang af kirkeskibet i Tranderup Kirke. Kirkeskibet skal rengøres og evt. renoveres, hvis behovet er for det. Kirkeskibet har ikke været nede siden 1972, så det er tiltrængt. Marstal Søfartsmuseum vil forsøge om de kan nå at få set skibet efter inden jul. Ellers kan vi glæde os over det gode samarbejde der er imellem Ærøskøbing og Tranderup Menighedsråd vedr. Juletræsarrangement på Ærø Efterskole den 28. dec. I år vil vi få besøg af et nissepar, danse om juletræ, høre julehistorie og julemusik. Et arrangement for alle generationer! Julemærker I det kommende kirkeår er det 30 år siden Ærøs andet julemærke udkom med Lions Club Ærø som udgiver. Provst Alfred Aunsborg, Tranderup skrev bl.a.: at motivet til julemærket 1980 er den venstre del af et større kalkmaleri, som udsmykker det østlige hvælvingsfag i Tranderup Kirke over den såkaldte triumfbue mellem kirkeskibet og koret. Den modsvarende højre del af udsmykningen viser en katolsk biskop, som løfter sin højre hånd til velsignelse, mens den venstre hånd holder bispetavlen. Mellem de to figurer er malet en latinsk indskrift, som bl.a. fortæller, at udsmykningen stammer fra På de figurer mor og barn som indeholdes i årets julemærke, er ansigtsovalerne ubemalede. Men kommer man tæt på maleriet, kan man se, at både Jesus-barnets og Ma - ria-skikkelsens ansigtstræk er indridset i den hvide kalkgrund, og især Marias træk er meget smukke. Hvorfor kirkemaleren i sin tid er veget tilbage for at fuldføre de to ansigter, kan der ikke vides noget om. Men det er i hvert fald ikke hans evner, der har svigtet og biskoppens ansigt er gjort færdigt fra malerens hånd. Emnet, som kalkmaleriet vil fortælle om, er julens budskab: Guds søn er blevet menneske, født af jomfru Maria. Men unægtelig er dette budskab blevet præget af den senkatolske tid, hvorfra maleriet stammer. Den jordiske kvin - de, som gav vor Herre liv, fremtræder nemlig som himmeldronningen, stående på halvmånens bue, og med guldkrone på sit hoved. Heri er ikke meget af den jul eller det budskab, den danske salmedigter Grundtvig skriver om i linjer som»en fattig jomfru sad i løn/ og fødte Himlens kongesøn«. I en af sine salmer bruger Grundtvig dette billede af Jesu fødsel:»himlen sig til Jorden bukked/ den gang du blev støvets søn«. På julemærkets kalkmaleri er det snarere omvendt; her er det Jorden, den jordiske kvinde og moder, der er blevet hævet til Himmelen, omgivet af en glorie. Julemærket fremstod på okker farvet baggrund med motivet stående i rødbrunt og hvidt og blev trykt i 7000 nummererede ark hver med 36 mærker. De blev også udgivet i gavemappe med en forklarende tekst. Også en førstedags kuvert var der tænkt på det år med en smuk udarbejdet vignet tegnet af Alan Havsteen-Mikkelsen og med Ærøskøbing gamle posthus stempel. Overskuddet af salget gik til velgørende formål hovedsagelig her på Ærø. Inden for alle Lions klubberne i Danmark blev julemærket fra Tranderup Kirke udvalgt til 2.pris blandt årseller julemærkerne. Der udkom i alt ni julemærker ( ) de syv første var motiver fra de ærøske kirker. Alle mærkerne var tegnet af maleren Sven Havsteen-Mikkelsen og tilrettelagt af hans søn arkitekt Alan Havsteen- Mikkelsen i samarbejde med litograf Tom Christensen. Olaf E. Havsteen-M. De ni Læsninger i Tranderup Kirke Tredje søndag i advent kl har gudstjenesten i Tranderup den særlige form, som består af en vekslen mellem bibellæsninger og musik/salmer. Læsningerne leder op til julen, og salmer og musik understøtter læsningerne. De Ni Læsninger skal»øhavskoret«indgå i læsningerne, således at der efter hver læsning enten er korsang, fællessalme eller solosang. Derudover skal koret synge»postludiet«, og det er Anders Öhrwalls (en svensk komponist og organist) smukke arrangement af»dejlig er jorden«, hvor orglet akkompagnerer koret. Ruth Nøjgårds solo er sal - men»blåt vælded lyset frem bag skyers skred«til en melodi komponeret af Paul Nedergaard. Traditionen har nu varet flere år i Tranderup og er overtaget fra den engelske kirke. Det hører til denne tradition, at læsningerne ikke varetages af præsten, men af folk fra sognet, og sådan vil det også være i år. Sogneeftermiddag i Tranderup Sognehus Torsdage kl til Pris: kaffe og kage kr. 25,- Der vil yderligere blive annonceret og omtale ved hvert enkelt arrangement i Ærø Ugeavis. Alle er hjertelig velkommen! Torsdag den 7. januar: Kristian Kristiansen, Stenager, Søby. Torsdag den 4. februar: Sognepræst Lars P. Wandsøe Kristiansen, Marstal. Torsdag den 4. marts: Børge og Ketty Hansen, Vindeballe.»Kreative eftermiddage«i Tranderup Sognehus Lørdage kl til Pris: kaffe og kage 20,- Kontaktperson: Lissi Anneberg tlf.: Laver du håndarbejde? Syr, strikker, maler eller andet håndarbejde er du velkommen i sognehuset på nedenstående datoer. Vi mødes en gang om måneden i vinterhalvåret, her hjælper og inspirerer vi hinanden. Lørdag den 9. januar. Lørdag den 6. februar. Lørdag den 6. marts. 6

7 Kirkelig legestue i Tranderup Tranderup Kirke og Sognehus Dag og tid: onsdag kl til Pris: Kaffe og frugt 20,- pr. familie. Alle er hjertelig velkommen!»synge, lege og lære«er for børn imellem 0-6 år med deres forældre og/eller bedsteforældre. Selve arrangementet starter i kirken, hvor der er tændte stearinlys og fællessang til kendte salmer. Her deltager sognepræst Lars Ole Gjesing. Derefter går alle i sognehuset og leger sanglege og der fortælles remser og historier. Dagen slutter med kaffe, saft og frugt, før vi ønsker hinanden én forsat god dag. Onsdag den 27. januar. Onsdag den 24. februar. Onsdag den 31. marts. Fælles Juletræsfest 4. juledag Ærøskøbing og Tranderup Menighedsråd vil gerne invitere alle, børn, unge, voksne og gamle til fælles juletræsfest på Ærø Efterskole i Tranderup lørdag den 28. december, kl I år får vi besøg af et nissepar, som vil hjælpe os med at danse om juletræet og andre julelege med børnene. Jørgen Otto Jørgensen vil stå for julemusikken og sognepræst Lars Ole Gjesing vil fortælle julehistorie for de voksne, mens børnene leger et andet sted på skolen. Der bliver kaffe og lagkage for 20,-kr. Alle er hjertelig velkommen. Julegave-Idé Bogen om Tranderup Kirke»En landsbykirke og dens historie«sælges fra Tranderup Sognehus, fredag den 11. december fra kl til kl Bogen som er skrevet af flere forfattere, kommer ind på en række temaer vedrørende Tranderup Kirke og sætter den ind i en større sammenhæng. Bo - gen er udkommet i 2003 og er redigeret af Mette Havsteen-Mikkelsen. Bo - gen er indbundet og indeholder mange flotte billeder. Bogen koster 100 kr. Flagermus på afveje Mens det endnu var sommer, havde en flagermus forvildet sig ind i Tranderup Kirkes våbenhus, hvor der er nogle vitrineskabe med udstillede gamle messehageler. Det var lykkedes flagermusen at presse sig ind gennem en lille ventilationssprække i bunden af et skab med en hagel fra 1724, men så kunne den ikke komme ud igen. Graveren opdagede dens eksistens ved talrige kradsespor indvendig i glasskabet. Da han kiggede nærmere efter, fandt han, at flagermusen havde opgivet at komme ud og i stedet indrettet sig med dyb søvn indvendig i skulderen af messehagelen. Som det ses af billedet blev den befriet af kirkesanger Ruth Nøjgaard og anbragt et mere passende sted i et hult træ. Sommeren var endnu lang nok til at den kunne vågne op og selv finde bedre vinterkvarter. Lars Ole Gjesing Ærøskøbing Sogn Ny port ved præstegården i Ærøskøbing Præstegårdens store port mod Søndergade trænger alvorligt til en udskiftning. Derfor efterlyste præstegårds - udvalget i denne sommer private fotos, som kunne vise, hvordan porten oprindeligt har set ud. Vi fik imidlertid ingen henvendelser og har kun et ret utydeligt foto, som var i Lars Ole Gjesings varetægt. Med dette foto som oplæg har vi overladt opgaven med udformning og projektering af den nye port til Hav - steen-mikkelsens tegnestue, og vi glæder os meget til at se forslaget og få påbegyndt udskiftningen. Ærøskøbing/Tranderup præstegårdsudvalg, Karen Kristiansen Adventskoncert Tirsdag 8. december kl i Ærøskøbing Kirke. Medvirkende: Rytmisk Kor under ledelse af Henrik Harder. Ærøkoret under ledelse af Karsten Hermansen. Marstal Kirkekor (ligeledes Karsten Hermansen). Paul Nedergaard, orgel. Sidste år deltog Rytmisk Kor i den årlige adventskoncert, og i år gentages samarbejdet mellem dette kor og Ærø - koret, samt Marstal Kirkekor. Koncerten vil bære præg af en stor bredde i repertoiret, så der vil være gammel og ny musik i en skønsom blanding. Noget genkendeligt, noget anderledes, men hele tiden noget til advents- og juletiden. Endelig skal vi naturligvis også alle sammen synge nogle af adventstidens kendte og elskede salmer. Forestillingen bliver krydret af lidt klassisk orgelmusik. Der er fri entré, men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Paul Nedergaard, organist Træerne igen Nogen har sikkert bemærket, at der er blevet fældet endnu et træ på kirkepladsen. Denne gang er det en ikke planlagt fældning. Den pågældende kastanie har kun haft ganske få blade i sommer, og vi har efter aftale med kirkegårdskonsulenten og godkendelse af provstiudvalget valgt at skride til fældning, mens bunden endnu var rimelig fast efter sommerens tørke. Nogen spørger bekymret, om vi ikke snart holder op med at fælde træer. Både ja og nej. Vi mangler stadig sydsiden på kirkepladsen. Her vil 2 lindetræer og et mindre asketræ også blive fældet. Når de øvrige træer så har fået den nødvendige 7

8 beskæring, skulle det gerne være slut. Der afsluttes med en nyplantning af et lindetræ på sydsiden. Præcis hvornår det sker, afhænger af vind og vejr samt graverens og redningskorpsets øvrige arbejde. Så håber vi bare, at der ikke er flere af kastanierne, der er skadede. På et tidspunkt skal vi have en ny brændeauktion. Det vil blive annonceret, når vi er klar. Else Emilie Madsen Rytmisk musik i kirken I Ærøskøbing Kirke oplevede vi den 27. september kl en anderledes gudstjeneste en»rytmisk musikgudstjeneste«. Der var indslag af gospel og anden rytmisk musik. De medvirkende var»ærø Kirke Orkester og Sangere«. Orkestret bestod af Paul Nedergaard, Fabian Thumilaire, Ib Brisson Jørgensen og Henrik Nybo. Birthe Henriksen og koret sang, så det var en lyst, og menigheden sang med, så kirkerummet»svingede«. Lars Ole Gjesing sørgede for, at det hele blev kædet sammen med teksterne, bønnerne og prædikenen. Det var et fint initiativ, det var anderledes, og man gik derfra med en følelse af at have haft en rigtig god oplevelse. Susanne Tholle, kirkegænger og følge årstidernes skiften, og indenfor visse rammer selvfølgelig har jeg et meget selvstændigt job, som jeg selv tilrettelægger. På mit spørgsmål, om der ikke er mange sure timer iblandt, når vejret ikke lige viser sig fra sin gode side, lyder det: Nej! Men påklædningen skal være i orden. Er den det, findes der ikke dårligt vejr. Rise Sogn Du har vel også en del kontorarbejde, der passende kan ordnes, når vejret er værst? Jo da. Der findes 2 sæt manuelle kirkebøger. Jeg fører det ene, og kirkeværgen fører det andet. Desuden fører jeg elektronisk kirkebog. Der findes computerprogrammer vedr. vedligehold, grandækning samt plantning af forårs- og sommerblomster, og jeg kan udskrive arbejdslister. I 2. uge af november begynder vi at grandække. Computeren bruges også til at udskrive afregninger. Der faktureres bagud med årlig betaling i januar. Og selve kirken? Vi sørger for klokkeringning 3 gange daglig samt ved højtider og kirkelige handlinger. Hvor mange ansatte er I her på kirkegården? Der er mig selv på fuld tid og Hans Peter på ca. halv tid, og desuden har vi i øjeblikket en mand i arbejdsprøvning, men han indgår ikke i normeringen. Samtalen tog kun et par minutter, men det var nok til at give mig og forhåbentlig kirkebladets læsere et lille indblik i graverens arbejdsforhold. Anne Røndal, besøgende på kirkegården Nye højskolesangbøger Ærøskøbing Menighedsråd søgte i september måned Ærø Brand Fonden om penge til nye højskolesangbøger. Til vor store glæde fik vi så mange penge, at vi både fik 20 sangbøger og en melodibog. Vi havde lige inden modtaget 5 eksemplarer af sangbogen fra anden side, så nu er vi godt forsynede. Vi har taget bøgerne i brug glæder os over dem og vil fremover bruge dem flittigt. Vi vil gerne her igennem sige hjertelig tak til begge bidragydere. Else Emilie Madsen Mini-interview med vores graver I den blege efterårssol træffer jeg Christian på kirkegården i fuld gang med at rive visne blade sammen. På spørgsmålet om, hvad der er det bedste ved at være graver, kommer det prompte: Ikke lønnen! Men det føles som en stor frihed at arbejde nær på naturen 8 Døbte: Marcus Skovsted Hansen, Østermarksvej 18. Linnea Skovsted Hansen, Østermarksvej 18. Karoline Marie Hansen, Østermarksvej 18. Ella Weber Groth Pedersen, Oldevej 2. Christian Rosenberg Petersen, Lille Risevej 2B. Begravede: Elly Victoria Johansen, St. Rise Landevej 6. Annette Valborg Pedersen, Lille Risevej 11. Thomas Lauritsen, St. Rise Landevej 6. Karl Marius Larsen, Ydinggade 45, Østbirk. Hilmar Jørgensen, Vråvejen 16. Axel Laurits Hansen, Gasværksvej 7, Marstal. Meddelelser: Høstoffer Ved høstgudstjenesten i september blev der under offergangen samlet 3.094,- ind. Beløbet går til spejderne. Kyndelmisse Vi fejrer Kyndelmisse i kirken søndag den 7. februar kl.11. Kyndelmisse betyder egentlig»lysenes messe«og var i katolsk tid den højtid, hvor lysene, der skulle bruges i kirken, blev indviet. I vores tid indvier vi ikke lysene, men vil i stedet fejre Kyndelmisse som en gudstjeneste, der står i lysets tegn. Efter gudstjenesten er enhver hjertelig velkommen til en kop kirkekaffe i våbenhuset. Kirkekaffe og adventskaffe I julemåneden vil vi gerne byde på en kop kaffe i våbenhuset hver adventssøndag efter gudstjenesten. Og der vil fortsat være kirkekaffe den første søndag i måneden.

9 Ferie og friweekends Præsten holder friweekend december og ferie i uge 8 (vinter ferie). Menighedsmøder Et år er nu gået for de nye menighedsråd. Allerede for et år siden trådet nye regler om åbne obligatoriske menighedsmøder i kraft. Det i et forsøg på at inddrage medlemmerne i sognene i menighedsrådenes arbejde. Finde ud af hvad det er som kendetegner det kirkelige liv, i lige netop vores sogn. Få stillet nogle mål op for det/de kommende år og lave en prioritering af disse. Det bliver spændende, og kræver at vi får formidlet ud til sognet, at vi har behov for at interesserede medlemmer møder op. Det er mange nye ting som vi ikke har prøvet tidligere i denne form. Meget er gået pr. automatik og bare økonomien har hængt sammen har der været tradition for at»alt var godt«. Det vil være naturligt at det første årlige møde af denne art bliver her til forået 2010 før budgettet fastsættes. Det er vores håb at rigtig mange i Rise Sogn, vil hjælpe os videre i denne proces. Aksel Krogenlund Larsen Julekoncert i Rise Kirke Onsdag den 16. december kl vil der lyde festlige sang- og orgeltoner i Rise Kirke, hvor der indbydes til julekoncert. Øhavskoret optræder med en række danske julesange og engelske Christmas Carols i spændende og alsidige arrangementer, og desuden indgår orgel musik og solosang i aftenens program. Sangglade tilhørere kan også glæde sig, da der vil blive rig lejlighed til at synge med på flere af julens salmer. Kirkesanger Ruth Nøjgaard synger solo, og Paul Nedergaard, organist ved Ærøskøbing og Søby Kirker, trakterer orglet. Rise Kirkes organist Gitte Jørgensen står for direktionen af det nyoprettede kor. Der er fri adgang til koncerten, og alle er hjertelig velkomne. Gitte Jørgensen, organist. Krybbespillet i Rise Kirke Hvor mange børn mon der kommer og vil være med til at lave krybbespil i år? Tænk, hvis der kommer for få? Sådan kan man gå og tænke i tiden op til vi skal begynde. Men hvert år har der været piger og drenge, som har deltaget. Lige fra det sødeste lille 2- årige får og til store 14-årige piger, som har været gode støtter i englekoret. Vi har travlt. Der skal arbejdes koncentreret. Rollerne skal fordeles. Hvem vil være Maria?, Kejser Augustus?, Hyrder?, Oplæser? osv. osv. Vi øver sange og replikker. Det er svært at tale højt og tydeligt! En lille pause skal vi også have tid til, så får vi lidt godt at spise og drikke. Hver lørdag eftermiddag i november Julehjælp Marstal Der kan søges om julehjælp fra Marstal Sogns Menighedspleje, hvis man er bosiddende i Marstal Pastorat. Hjælpen gives fortrinsvis til betrængte børnefamilier, men alle der har brug for hjælp kan søge om at komme i betragtning. Man søger ved at rette mundtlig eller skriftlig henvendelse til en af sognets to præster, Anders Hauge eller Lars Peter Wandsøe Kristiansen senest 10. december kl. 12. Evt. tildelt julehjælp vil blive uddelt i ugen op til jul. Endvidere vil vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at der også kan søges hjælp fra Menighedsplejen i andre sammenhænge. Man kan altid akut søge om hjælp, og derudover kan der søges om hjælp f.eks. i forbindelse med udgifter til konfirmation, hvor behovet er. Bedste hilsner Marstals Præster og Menighedsråd Menighedsrådets møder Tirsdag d. 26. januar Tirsdag d. 30. marts Møderne begynder kl i konfirmandbygningen i Strandstræde. Der er offentlig adgang. Dagsorden og beslutningsprotokol vil være fremlagt på Marstal Kirkekontor, på Marstal Bibliotek, i Ommel Kirke og ophængt i udhængsskabet ved hovedlågen til Marstal Kirke. øver vi. Det er et stort arbejde for børnene, men energi og humør er i top! Det er en stor fornøjelse at arbejde med de dejlige børn, og de er meget dygtige! Men det må I selv få lov at se, når krybbespillet opføres 1. søndag i advent, den 29. november i Rise Kirke Lilli Tejlbjærg Menighedsrådsmøder Torsdag d. 14. januar, Torsdag d. 18. februar. Konfirmandstuen i Rise Præstegård kl. 19,30. Marstal Sogn Studiekreds i Marstal Vinteren byder i år på 2 aftner, hvor vi går Højskolesangbogen efter i sømmene. Vi synger en masse af de sange og salmer vores højskolesangbog indeholder, og snakker om sangene, deres forfattere deres tid, og den mening de giver os i vores tid. Vi mødes 2 aftner på Gudsgave Præstegård, Møllevejen 93, nemlig mandagene den 25. januar og den 8. marts. kl Alle er velkomne! Lars Peter Wandsøe Kristiansen Januarmøde i Marstal Er Danmark Multireligiøst? Marstal får onsdag d. 21. januar besøg af Viggo Mortensen, som professor i systematisk teologi og leder af»center for Multireligiøse Studier ved Århus Universitet«. Er Danmark Multireligiøst? lyder det spørgsmål som Viggo Mortensen denne aften forsøger at give et svar på, bl.a. ved at se på hvordan vi integrer andre kulturer. Et foredrag, der kan ses i sammenhæng med novembermødet, hvor vi hørte om»folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde«i Odense. Viggo Mortensen er i øvrigt bosiddende i Bregningemark på Gammelgård på Ærø. Tid: Onsdag den 20. januar kl. 9

10 19.00 Sted: Konfirmandstuen, Strand - stræde, Marstal. Der serveres kaffe og kage. Pris kr. 20. Alle er velkomne Indsamlinger 1. januar Nytårsdag: Det danske Bibelselskab. Når der ikke er INDSAMLING til et specielt formål, går»hvad der måtte blive lagt i kirkens bøsser«til projektet»håb for Afrikas børn«formidlet af Sudanmissionen (sommerhalvåret, 1/4-1/10) og menighedsplejen (vinter halv - året 1/10-1/4). Koncerter Lørdag den 5. december kl i Marstal Kirke: Adventskoncert Rytmisk Kor, under ledelse af Henrik Harder Ærøkoret Marstal Kirkekor Sidste år deltog Rytmisk Kor i den årlige adventskoncert, og i år gentages samarbejdet med de tre kor. Koncerten vil bære præg af den bredde, der er i de tre kors repertoire, så der vil være gammel og ny musik i én stor blanding. Noget genkendeligt, noget nyt, noget anderledes, men hele tiden noget til advents- og juletiden. Endelig skal vi naturligvis også alle sammen synge nogle af adventstidens kendte og elskede salmer. Der er fri entré til koncerten Lørdag den 9. januar kl i Marstal Kirke: Nytårskoncert»All you need is love«salmer fra en Beatles-tid en collage af sang og oplæsning. Marianne Kjær, oplæsning Simon Mott Madsen, tenor Bjørn Krog Larsen, klaver Tore Bjørn Larsen, orgel En salme er en sang om Gud, og Gud er kærlighed. Med koncerten søges der efter en klangbund for nye tanker i The Beatles sange. Det afslører en utilsigtet tvetydighed, som kaster nyt lys over såvel de kendte bibeltekster som musikken. Hovedtemaet er udviklingen fra en- Gudstjenester på Marstal Ældrecenter 3. dec. kl Centersalen Kristiansen (altergang) 10. dec. kl Grøn Kristiansen 17. dec. kl Centersalen Hauge 24. dec. kl Centersalen Hauge 7. jan. kl Blå Kristiansen 14. jan. kl Centersalen Kristiansen 21. jan. kl Orange Hauge 28. jan. kl Centersalen Hauge 4. feb. kl Strandstuen Kristiansen 11. feb. kl Centersalen Kristiansen 18. feb. kl Rød Hauge 25. feb. kl Centersalen Hauge (altergang) 4. mar. kl Grøn Kristiansen somhed til kærlighed, og der er et udpræget sammenfald mellem hippie - bevægelsens og kristendommens budskaber. De valgte tekster fra Det gamle Testamente handler om ensomhed, teksterne fra Det nye Testamente fokuserer på kærlighed. Koncerten er en videreudvikling af ideerne fra»salmer fra en Beat-tid«, som blev opført i Marstal Kirke med de samme aktører. Nu er de tilbage, og går det som sidste gang og hvorfor skulle det ikke det? så venter der en stor, anderledes og overraskende musikalsk oplevelse. For dem, der ikke kan vente, findes der såvel information som musikeksempler på hjemmesiden beatsalmer.dk. Entré kr. 50,- som sælges ved indgangen fra en time inden koncerten. Marstal Kirkekor vil gerne være større! Nyt korskolehold begynder fredag den 15. januar kl i kirkens dåbsværelse på kirkens sydside. Alle børn fra 3. til 5. klasse med lyst og interesse for sang er meget velkomne til at se, om det er noget for dem. I korskolen bliver der lagt vægt på at lære at synge rent, at kunne følge med i noderne, at synge små tostemmige sange, og i det hele taget at blive godt rustet til at deltage i Marstal Kirkekor efter et halvt års forberedelsestid. Elever fra 6. klasse og opefter har mulighed for at afvikle deres korskoleperiode direkte i Marstal Kirkekor. Ring og hør nærmere! Marstal Kirkekor har gennem årene medvirket i mange forskellige musikalske sammenhænge og med meget forskelligt repertoire både rytmisk og klassisk men eftersom korets hovedopgave er at ledsage salmesangen om søndagen, er vægten naturligvis lagt dér. Hvis der er spørgsmål eller tvivl, er man velkommen til at ringe til Karsten Hermansen på telefon eller skrive på e-postadressen: www Gudstjenestelisten for Marstal sogn kan også findes på Ærøportalen under»samfund«. 10

11 Minikonfirmander Elever i 3. B på Marstal Skole, og elever i 3. klasse på Friskolen får fra 12. januar og indtil påske muligheden for at være minikonfirmander. Vi mødes hver tirsdag eftermiddag. Eleverne fra Marstal Skole hentes på skolen kl At være minikonfirmand er at lære kirken at kende på den sjove måde. Vi mødes hver gang i kirke og konfirmandstue, hvor vi også får saft og boller. Minikonfirmander i færd med at fremstille druesaft og boller til brug ved altergang. Forløbet afsluttes med, at»minikonfirmanderne«opfører et påskedrama i Marstal Kirke, Palmesøndag. Vel mødt! Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Sognepræst Arrangementsoversigt (En del af arrangementer kan også findes på Kirku.dk) Dag Dato Tid Sted/Kirke Søndag 29. november kl Rise Kirke. Årets Julekrybbespil. Søndag 29. november kl Bregninge Kirke. Musikgudstjeneste, Ærøkoret. Søndag 6. december kl Børnekirke i Bregninge Konfirmandstue. Tirsdag 8. december kl Ærøskøbing Kirke. Adventskoncert. Tirsdag 8. december kl Ærøskøbing. Ærø Højskole, foredrag om Nederlandene. Torsdag 10. december kl Søby Kirke.»Syng julen ind«, Luciaoptog og Søbykoret. Søndag 13. december kl Tranderup Kirke. De ni læsninger medvirken af Øhavskoret og folk fra sognet Tirsdag 15. december kl Bregninge Kirke julegudstjeneste og præstegården, Pippihuset, Jakobsminde, Værkstedsgården, Æblelunden, Reberbanen, dagplejerne. Onsdag 16. december kl Rise Kirke. Julekoncert med Øhavskoret. Fredag 18. december kl Søby Kirke. Julegudstjeneste børnehaven og dagplejerne. Fredag 18. december kl Søby Kirke. Julegudstjeneste skolen. Søndag 27. december kl Søby Kirke og Forsamlingshus. Ingrid Schrøder-Hansen, juletræsfest. Mandag 28. december kl Tranderup. Sognehuset. Fælles juletræsfest. Søndag 10. januar kl SogneSøndag, Søby Kirke og Sognehus. Marianne Langdill. Tirsdag 12. januar kl Ærøskøbing. Ærø Friskole, foredrag om Nederlandene. Onsdag 20. januar kl Marstal. Foredrag v. Viggo Mortensen:»Er Danmark Multireligiøst«. Konfirmandstuen. Mandag 25 januar: kl Marstal Studiekreds:»Højskolesangbogen«. Møllevejen 93. Søndag 7. februar kl SogneSøndag, Søby Kirke og Sognehus. Marietta Larsen. Søndag 7.februar kl Rise Kirke. Kyndelmisse. Tirsdag 9. februar kl Ærøskøbing. Ærø Højskole, foredrag om Nederlandene. Søndag 7. marts kl SogneSøndag, Søby Kirke og Sognehus. Erik Jørs. Mandag 8. marts kl Marstal Studiekreds:»Højskolesangbogen«. Møllevejen

12 Fælles for de ærøske sogne Aktiviteter planlagt af Ærøs Menighedsråd Torsdag den 8. oktober 2009 havde repræsentanter fra øens menighedsråd møde i konfirmandstuen i Marstal for i fællesskab at planlægge nogle arrangementer og for at finde ud af, hvor stort behov der er for fællesarrangementer. Øens organister afholder mange koncerter, og der var enighed om, at det er vigtigt, at de fortsat koordinerer afholdelsen af koncerterne, så de spredes over forskellige dage. Der var også en snak om, at menighedsrådene skal blive bedre til at orientere hinanden om påtænkte arrangementer. På mødet var der enighed om i fællesskab at afholde gudstjeneste på Sct. Alberts Kapel 2. pinsedag den , hvor der samtidig blev fortalt om stedets historie. Det blev endvidere aftalt at arrangere en fællesudflugt for menighedsrådene til Landemode i Odense den Marstal Menighedsråd har gode erfaringer med sognevandringer, og øens øvrige menigheder blev inviteret med til at deltage Store Bededag den Ærøskøbing Menighedsråd var interesserede i at afholde den næste fælles sognevandring. Ovenstående var blot for at nævne planerne med fællesarrangementerne. Der vil senere komme en mere udførlig omtale af arrangementerne. Lars Danquart Valg til stiftsrådet for Fyens Stift 2009 Tirsdag den 25. august 2009 var der offentligt møde i Ærøskøbing Medborgerhus om valg til stiftsrådet for Fyens Stift. Stiftsrådet består af stiftets biskop, stiftets domprovst, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster samt 1 menighedsrepræsentant fra hvert provsti. Efter en redegørelse for stiftsrådets virksomhed givet af den afgående menighedsrepræsentant Margrethe Mikkelsen samt en gennemgang af reglerne for valg til stiftsrådet blev der valgt en valgbestyrelse, som kom til at bestå af Lars Danquart som formand samt Einer Sillemann og Aksel Krogenlund Larsen. Derefter gik forsamlingen over til opstilling af kandidater, og her blev der fra flere peget på Jens Hebsgaard, som også senere skriftligt anmeldte sin kandidatur til valgbestyrelsen. Den 7. september var sidste frist for at anmelde sin kandidatur til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen kunne konstatere, at Jens Hebs gaard, der er formand for menighedsrådet i Marstal, opfyldte betingelserne som valgbar til stiftsrådet. Der blev ikke noget valg til stiftsrådet for Fyens Stift 2009 på Ærø, idet der ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelse kun var indleveret Jens Hebsgaards anmeldelse, som derfor var valgt. Den 13. oktober 2009 var sidste frist for indsendelse af evt. klager over valget til biskoppen. Der har ikke været klager over valget af Jens Hebsgaard, hvis funktionsperiode påbegyndes 1. november 2009 og er 4 år. Til lykke med valget, Jens Hebsgaard, og god arbejdslyst. Lars Danquart, formand for valgbestyrelsen Holland Menighedsråd og præster arrangerer i denne vinter både foredragsrække om Holland og bustur til Amsterdam som omtalt i sidste nummer af Kirkebladet. I skrivende stund er hverken rejsetilmelding eller foredragsrække begyndt, så her skal blot repeteres de tre næste foredrag i rækken og gøres opmærksom på, at det ene er flyttet fra Højskolen til Friskolen i Ærøskøbing: 8. december kl på Højskolen: Den reformerte kirke i Holland v/ Kees van Kooten Niekerk, som er teologisk lektor i Aarhus og selv vokset op inden for den reformerte kirke i Holland. 12. januar kl på Friskolen: De hollandske mestre v/ Carsten Bach-Nielsen, der er teologisk lektor i Aarhus og har speciale i kirke- og kunsthistorie. 9. februar kl på Højskolen: Van Gogh v/ Niels Lomholt, Ærø, tidligere forstander på Kunsthøjskolen På Ærø, Vester Møllegaard, og med talrige elev - ekskursioner til van Gogh-museet i Amsterdam bag sig. Lars Ole Gjesing 12

13 Fælles for de ærøske sogne Askespredning Orientering om nye regler vedrørende spredning af aske over åbent hav. Fra den 1. januar 2009 skal Kirkeministeriet ikke længere ansøges om tilladelse til, at asken spredes over åbent hav. Dog skal afdøde skriftligt havde ønsket det. Der er ikke pligt til at anvende en bestemt blanket, men Kirkeministeriet har fremstillet en blanket: Spredning af aske over åbent hav. Blanketten kan fås på kirkekontoret i Marstal og på Yderligere oplysninger kan fås på Borgerportalen / Dødsfald og begravelse / Valg af kirkegård / Askespredning. Kristen meditation Kristen meditation er meget enkel. Dermed ikke sagt at det er let. Men bliver man ved og er trofast overfor den daglige praksis, finder man snart ro og styrke til at klare hverdagens strabadser. Siden tidernes morgen har kristne fordybet sig i kontemplativ bøn, for at komme nærmere Gud, finde ro i sig selv og blive til gavn for andre mennesker.»vi er alle nybegyndere hver dag«citat af John Main, som fandt frem til en praksis med meditation over et mantra fra biblen. Han grundlagde en verdensomspændende bevægelse (World Community for Christian Meditation, WCCM) omkring kristne me di- tationsgrupper. Der er nu grupper i over 100 lande i dag. Respekt for og dialog med andre religioner er en vigtig del af WCCM s grundlag. Så du kan også deltage selv - om du har en anden form for bøns- eller meditationspraksis, som du vil understøtte med fællesmeditationer. Du er også velkommen, hvis du har en anden tro eller ingen. Jeg har deltaget i en sådan meditationsgruppe i Ø. Skerninge Kirke, hvor Laurence Freemann, den nuværende formand, var til stede på gennemrejse i Danmark. Her blev jeg inspireret til at starte en meditationsgruppe på Ærø. Yderligere oplysninger på eller på telefon: Hvis du er interesseret kan du også sende mig en mail: eller på telefon: Ebba Hebsgaard Provstiudvalgets møder Tid og sted for Ærø Provstiudvalgs møder kan ses på provstiets hjemmeside Ærø. Møderne vil fremover ikke blive annonceret særskilt i de øvrige trykte medier. De næste ordinære møder afholdes 8. december 2009 og 23. februar 2010 kl i konfirmand stuen, Strandstræde, Marstal. 13

14 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Graver Max Hansen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Birger D. Petersen Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech Tlf: Ærøskøbing Kirke Sognepræst Lars Ole Gjesing, Søndergade 43, 5970 Ærøskøbing. Tlf , fax Træffes bedst kl , undtagen mandag. Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Lars Danquart, Strandvejen 15, Ærøskøbing. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf Rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen man. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Menighedsrådsformand Aksel Krogenlund Larsen, Brovej 3, Ærøskøbing. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst (kbf), provst, Anders Hauge Adr.: Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffes bedst kl undt. mandag. Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag, tirsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl Torsdag lukket. Organist Karsten Hermansen. Tlf Træffes bedst kl undt. onsd. Kirketjener, Marstal kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Mandag fri. Kirketjener, Ommel kirke Verner Kristensen. Tlf Onsdag fri. Menighedsrådsformand Jens Hebsgaard. Tlf Graver Martin Skov. Tlf Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Tranderup Kirke Sognepræst Lars Ole Gjesing, Søndergade 43, 5970 Ærøskøbing, tlf , fax Træffes bedst kl , undtagen mandag. Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Menighedsrådsformand Lissi Anneberg. Tlf Kirkeværge Lisse Anneberg. Ærø Provsti Kirkestræde 14, 5960 Marstal Telf , fax , Mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Ærø Provsti Indlæg til kirkebladet Hvis man har et indlæg til kirkebladet er man velkommen til at henvende sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste kirkeblade. Det ærøske kirkeblad 14

15 Børnenes side Jul på internettet Det kan ikke holdes hemmeligt ret meget længere. Julen nærmer sig. Dagene op til jul kan føles meget lange. Men der er hjælp at hente på internettet til at få tiden til at gå. Der findes en hel række danske internetsider om jul, og mange af dem er faktisk rigtigt gode. Der er hjælp at hente næsten lige meget hvad man vil. Hvis man for eksempel vil flette julehjerter kan man hente skabeloner. Eller hvis man skulle have glemt teksten til Søren Banjomus eller Højt fra træets grønne top, så kan man lynhurtigt printe et sanghæfte ud, og man kan oven i købet dekorere siden med jule clip-art. Der er næsten ikke det man ikke kan finde på en af julesiderne. Juletraditioner, julemad, julekager, julelege, julekalendere, spil og underholdning. Her følger en hel række internetsider med julen som tema. Prøv nogle af dem. Jul i kirker og hjem: Jul i dannevang: Jul for alle: Julens hule: julenshule.dk Julelege: God Jul god-jul.dk Kirke tegnet af Frederikke og Anne Frida David og Goliath tegnet af Julia 7 år Koncerter i Marstal Kirke Jeg har været til to koncerter i Marstal Kirke. Først hørte vi et kor der hed Øre Sound. Det var et kor på personer, med både mænd og damer. De sang jazz, gospel, hip hop og rock. Karsten Hermansen sang solo til to af numrene. Det lød rigtig godt. Den anden koncert var med et band der hed Holger og Fynboerne. De sang og spillede musik af bl.a. U2, Sebastian og Eric Clapton. Det var en anden måde at opleve musik på, og det lød også godt. Der var mange mennesker til koncerterne. Lørdag d. 24. okt. kommer der en ny koncert, som jeg også skal med til. Skrevet af Frederikke Godskesen 4.B Marstal Kirkekor Marstal kirkekor er et godt kor. Jeg betragter det egentligt ikke som et arbejde, mere som en hyggetime oppe i kirken. Jeg er meget tilfreds med alle korsangerne fra koret, de større piger i koret er gode til at fortælle de nye i koret hvad de skal gøre. Rock gudstjenesten i Marstal Kirke (d. 1. okt.) var meget hyggelig. Holger og Fynboerne var mægtig gode, de spillede og sang godt. Musikken de havde valgt var også rigtig god. Tilbage til koret, jeg er især meget tilfreds med min korlærer. Han er en meget venlig og sjov person. Skrevet af Anne Frida Juul Kieler Børnesiden: Ingolf Andersen, Søby Landevej 9, 5985 Søby. Mail: 15

16 Gudstjenester SØBY BREGNINGE TRANDERUP DATO ÆRØSKØBING RISE MARSTAL OMMEL Musikgudstj november Hauge Hauge Ærøkoret 1. søndag i advent Krybbespil dåb december Kristiansen Kristiansen (Børnekirke kl ) 2. søndag i advent Kirkekaffe Krybbespil De Ni Læs- 13. december Haugaard Hauge Ingen ninger. Øhavskoret 3. søndag i advent Ligaard 20. december Haugaard Hauge Hauge 4. søndag i advent december Hauge Kristiansen Juleaften december Kristiansen Kristiansen Juledag december Hauge Hauge 2. juledag Ingrid Schrøder Ingen december Kristiansen Ingen Juletræsfest Julesøndag december Nytårsaften Ingen 1. januar Hauge Hauge Nytårsdag januar Kristiansen Kristiansen H. Tre Kongers søndag Kirkekaffe SogneSøndag januar Kristiansen Ingen Erik Jørs (Børnekirke kl ) 1. søn. e. H. Tre Konger 9.30 Ligaard Hauge januar Hauge Hauge 2. søn. e. H. Tre Konger Kirkekaffe januar Sidste søn. e Hauge Ingen H. Tre Konger januar Kristiansen Kristiansen Septuagesima SogneSøndag Gjesing februar Kyndelmisse Kristiansen Kristiansen Marietta Larsen Seksagesima Kirkekaffe februar Hauge Ingen Fastelavn Hauge 11,00 Ingen 21. februar 9.30 Haugaard Haugaard Hauge Hauge (Børnekirke kl ) 1. søndag i fasten Kristiansen 28. februar Kristiansen Haugaard Kristiansen Ingen 2. søndag i fasten SogneSøndag marts Kristiansen Kristiansen Marianne Langdill 3. søndag i fasten Kirkekaffe 9.30 Gjesing 9.30 Ligaard marts Hauge Ingen Midfaste

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

udfordrer kristne fællesskaber

udfordrer kristne fællesskaber 101 Mennesker med autisme og Aspergers syndrom udfordrer kristne fællesskaber Det er ikke særlig kaffehyggeligt, når der er en med, som hele tiden ødelægger det kaffehyggelige fællesskab, siger Henrik

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Og det skete i de dage...

Og det skete i de dage... Og det skete i de dage... Julen 2014 & Nytåret 2015 i Sparkær & Gammelstrup kirker Syng julen ind i Gammelstrup Torsdag d. 27. nov. kl. 19.00 i Gammelstrup kirke En meget stemningsfyldt indledning af adventstiden,

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn November-december 2014 Allehelgenssøndag Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER NOV. - DEC. 2014 Kl. 10.00

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07

Lumby Sogns Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 4 37. årgang November - Februar 2006/07 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere