KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 Juni Årgang Da dages da kommer den danske skærsommer, den er der, og gør selv den tungeste glad. Chr. Richardt

2 X-faktoren af tale til konfirmanderne St. Bededag den 1. maj 2015 ved Karen Marie Ravn: De fleste af Jer fem konfirmander er solister, som kører jeres eget løb i mange henseender. For mig var det derfor på forhånd noget af en udfordring at tage imod jer som konfirmandhold i valgmenighedens sal i september måned. Det gik trods alt, for der kan nemlig være en X-faktor - altså noget helt andet - der virker med, og som gør, at det alligevel lykkes, og som modvirker, at vi føler os som soloplaneter i et ellers tomt verdensrum. Man kan jo godt stå véd, at man er sin egen. Det gjorde den lille kat på vejen, der blev spurgt: Hvis er du? og svarede: Jeg er sgu min egen. Men vi er jo nogens og ikke kun vores egen. Vi er nogens Også i dag på konfirmationsdagen oplever I, at der er mennesker omkring Jer, der ikke måler jer ud fra hvordan I klarer jer i skolen eller derhjemme eller i fritidsjobbet med kosten, i stalden og i marken. De måler Jer nemlig slet ikke. De ved bare, at I er deres dreng eller pige. Og det er det hele. Det er kærlighed, som I ikke har skullet leve op til inden, at I fik den sammen med selve livet. Vi er ikke alene Sådan er det jo også med dåben. Derfra har vi den gode ånd med os, som følger med ordene: Gudsriget hører til de små, så vi ikke skal præstere os ind i fællesskabet. Ånden følger også med ordene om, at vores Gud og skaber gennem Jesus er med os alle dage indtil verdens ende. Vi er altså ikke alene, selvom vi måske - lige nu - gerne vil være solister. På den gode måde er vi mennesker naturligt afhængige af dem, der har os som deres. Men vi er også tit negativt afhængige af de likes og forbindelser, vi har med hinanden - både trådløst og håndgribeligt. Et opretter-forbindelse-symbol På bagsiden af dagens gudstjenesteoversigt har jeg aftrykt det tegn, som Nikoa-telefoner har haft i en årrække, nemlig det klassiske symbol for opretter-forbindelse med to hænder, der rækker ud mod hinanden Vi er også mange voksne, der bruger - eller indtil for nylig har brugt - den ældre type mobiltelefonen med det lille vindue i. Vi har slappet af, så snart tegnet viste sig med de to hænder. For så var koden rigtig, og resten af den trådløse sociale forbindelse var på vej lige om lidt. Hvis I konfirmander sidder alene i Mosaikken ved sportspladsen og andre offentlige steder, griber I tit til den trådløse forbindelse. Vi vil jo helst ikke se ensomme ud. I alt fald skal det helst se ud som om, at vi beskæftiger os med forbindelsen til andre. For i så fald er vil der sandsynligvis nok i den anden ende være en, som godt vil være i forbindelse med mig. 2

3 At blive valgt fra Det kan være hårdt at blive valgt fra sådan som sangeren TopGunn udtrykker det i nummeret Kongens have, som I har som udgangsmusik i dag Åh vi ku bli kærester Jeg ku have gået her med dig Du ku have stået her med mig Vi ku stadigvæk have holdt kontakt, men du skred med ham fremfor mig I den bibelske beretning om syndefaldet og udsmidningen af paradiset blev det enden på den lykkelige tid i paradiset, at Skaberen var ved at kappe forbindelsen til de mennesker, han havde skabt. Han sendte dem ud i vores verden, hvor vi skal klare os selv ganske vist med det udstyr, Gud har forsynet os med. Så det er ikke så sært, at vi med de barske vilkår kan længes efter, at de andre er der for os. Vi læser jo i den ene af skabelsesfortællingerne, at mennesket er som en lerklump, der af Gud i begyndelsen fik pustet livsånde i næseborene. Og spørgsmålet melder sig, om mennesker af egen kraft kan holde luften og åndedrættet i gang. Kan vi selv udveksle liv med verden? Her har vi med den kristne tro tillid til, at der er noget uden for vores egen rækkevidde, der vender situationen for os/der vender os om, når vi vender forkert. Gud kappede nemlig ikke helt forbindelsen. Vi synes måske, at det er sejt, når man ser en anden sidder alene og ser ud til at have det godt med det. Men vi er tit bange for at selv blive stemplet, hvis det er os, der sidder alene. For ensomhed er et tabu. Dengang I fem og jeg startede ud på den rejse, vi har haft sammen i vinterens løb, regnede jeg med, at jeg skulle være den ene og ældre dame blandt hovedsageligt en håndfuld enspændere. Men det gik ikke helt så galt. Hvorfor? Det er ikke lige til at sige, men der var jo noget, som jeg gerne vil fortælle videre og så kørte frem og tegnede op. Nye vinkler på dét, vi kender i forvejen. Det kan være nyttigt af og til at tegne tingene op og se dem på en anden måde, end vi plejer. Dermed får vi nye vinkler på det, som vi sådan set godt kender i forvejen. Vi kan gå rundt og regne med, at der ikke er andre, der har det som jeg har det lige nu. Men som I har hørt mig sige en del gange, er der i ethvert forløb og enhver fortælling både en nedtur og derefter en optur. Både noget vi ser tydeligt og noget, der er usynligt, men som i høj grad virker. Jeg tror, at det er den usynlige X-faktor, der har virket i vores forløb dér, hvor vi ikke behøver give kram og knus, og hvor både vores egen ånd og Guds Helligånd virker sammen med de ord, der bliver sagt til os Ordene virker med en usynlig faktor udefra Via mobilerne ryger der mange ord gennem luften. Ligesom hænderne i Nokias forbindelsestegn kan ordene række fra den ene side og måske hen mod et håndgribeligt kram fra den anden side om lidt. Og ordene kan også bare gå i tomgang. Men de helt samme ord kan pludselig få til- 3

4 ført X-faktor og lukke noget større ind i den hverdag, vi kender. Det sker ikke fordi dén, der bruger ord til at fortælle og snakke løs, kan noget særligt. Men det foregår i situationen og sker ved dét, som vi her i kirkens rum kalder Helligåndens gerning. Vi lever i forhold til Gud Jesus bringer Helligånden ind i vores verden som den ekstra og usynlige dimension. Dermed lever vi ikke kun i forhold til os selv og hinanden - sådan som hænderne i Nokias symbol bringer på bane, - men vi lever også i forhold til Gud. Ingen har set Gud, men Jesus er blevet hans tolk, læste en af jer læste højt, da vi holdt gudstjeneste med Johanneslæsninger for nylig. Også kunsten giver os billeder af Gud Gud kan vi ikke selv fatte og begribe. Men gennem tiden har kunstnere ud fra de bibelske fortællinger forsøgt at give os billeder af Gud. Michelangelo er én af dem. I Rom står folk står i kø på fortovet i op til 2 timer for at komme ind og se Det sixtinske Kapel med Michelangelos billede af Gud skaberen og mennesket han skabte. Det billede, har jeg også sat på bagsiden af gudstjenesteoversigten i dag. Mobilfirmaet Nokia efterlignede Michelangelos billede af Adam og Skaberen med henblik på vores mobilforbindelse til andre mennesker. Men på sit billede gengiver Michelangelo ikke en social forbindelse til vore medmennesker. Det er forbindelsen mellem Gud og os, som kunstneren vil vise på sit maleri. Forbindelsen er ikke håndgribelig. Der er en lille luftig afstand imellem de to parter. Til højre har Michelangelo malet Gud, meget menneskelig og samtidig også fuld af kraft. Til venstre har han malet Adam, der hviler i sig selv. Mennesket Adam ser ud til, at han sagtens ville kunne have det godt med at være helt alene. Men han er ikke alene, for Gud er der for ham! Gud vil os, men tvinger os ikke Vi kan spørge, om Gud vil os, når vi ikke aktivt går ind for at holde forbindelsen til ham. Det kristne evangeliums svar er, at det vil Han. Og på Michelangelos billede er Guds finger strakt målbevidst hen til mennesket Adam. Men Guds finger rører ikke Adam direkte. Gnisten springer nemlig fra Gud til mennesker i mellemrummet. Der er der ingen tvang, men Guds kraft er til rådighed: til glæde, til lys, til at holde livet sammen Forbindelsen til Gud har vi uden særlige betingelser I TopGunn-nummeret siger sangeren til hende, der svigtede ham Vi ku have holdt kontakt. I vores indbyrdes sociale samvær skal der to aktive til at holde kontakten. Men det skal der ikke i forhold til Gud. For vi har forbindelsen til Gud uden særlige betingelser. I forholdet til Ham skal vi ikke selv opsøge kærligheden og nærværet. Vi skal bare blive i den. Bliv i min kærlighed Evangeliet lyder nemlig: kærligheden fra Gud er blevet bragt ind til os her med Jesu 4

5 krop, der er lige så menneskelig som dén, Michelangelo har givet Gud i sit billede. Og med Jesu ånd, som er tilgivelsens og kærlighedens ånd. Det er den usynlige X- faktor, som I fem konfirmander fragter med jer fra jeres dåb og herfra videre ud i jeres tilværelse. Og den er også med os, når vi nu gentager bekendelsen, som vi har gjort det mange onsdag morgener foran pejseilden i valgmenighedens sal. Kjellerup og Omegns Valgmenigheds konfirmander på konfirmationsdagen i Vinderslev kirke den 1. maj 2015: Rasmus Brønd Christensen, Johannes Stenholt Sørensen, Mille Nordquist Hansen, Morten Rune Christensen og Martin Mølgaard sammen med valgmenighedspræst Karen Marie Ravn Årsmødet den 7. juni med tema Tid, Sted Forandring i Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder holdes i år som et endagsmøde på Rødding Højskole (Pris kr. 400,- inkl. alle måltider). Der er først gudstjeneste, om eftermiddagen valgmulighed mellem foredrag ved biskop i Ribe Elof Westergaard om Kirkegårdens sten og kirkens levende stene eller kreative værksteder. Om aftenen er der Svend Asmussen inspireret jazzkoncert med organist Hans Esbjerg og violinist Kristian Jørgensen. NB Der arrangeres fælles kørsel. Hvis man har forpasset tilmeldingen, kan man henvende sig til Karen Marie Ravn. 5

6 Generalforsamling den 11. marts 2015 v/ Svend Åge Thomsen Vi sluttede året med 414 medlemmer, det er en tilbagegang på 7, der er 8 nye indmeldelsen, 5 blev døbt, der er 10 døde. Der er afholdt 5 foredragsmøder, en af foredragsholderne var Søren Ryge, hvor der kom over 70 tilhørerer. Der har været god deltagelse til møderne. Løvsprings turen gik til Rovfugle Centret i Them, hvor vi fik en demonstration af, hvad han kunne få disse fugle til, vi sluttede af på Gravballe Bryghus. Sensommer turen gik til National Park Thy, hvor vi fik en grundig forklaring på en halvanden times tid af naturvejlederen i området. Vi sluttede af i en af de landsbykirker som ligger i Thy. I 2014 fik vi tilbud om, at huset kunne tilsluttes fjernvarmen. Vi regnede på dette, udgiften ville komme op omkring 110,000,- kr. Ikke nok med det, vi skulle også betale hvert år 5500 kr. i fast afgift, dertil kommer så selve forbruget. Vi valgte at tage det op på et senere tidspunkt. Formandens beretning godkendtes. Kasserer Mette Møller Nielsen oplæste regnskabet, som viste en indtægt på over kr. og udgifter på kr. efter finansielle poster. Det blev til et overskud på kr. efter hensættelse til senere brug, hvorefter årets resultat blev et overskud på kr. Kasserers beretning godkendtes. Der var genvalg til bestyrelsen: Marianne Weigelt Kristensen, Mette Møller Nielsen og Svend Åge Thomsen. Der var også genvalg af suppleanter: Birthe Nørgaard Jacobsen og Bo Sørensen. Også i år skal der lyde en stor tak til de frivillige ulønnede hjælpere, som gør en stor indsats. En stor tak til Christian Skorstengaard, som holder haven perfekt året rundt. Nogle kører ud med mange kirkeblade, samt hjælper til med kaffe og brød. En tak til bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Og til Karen Marie Ravn skal der lyde en stor tak, for den store indsats der gøres. Til 1. maj 2016 har præsten valgt at holde efter 33 års ansættelse her i Valgmenigheden. Under eventuelt blev der spurgt: Hvad vil vi med Valgmenigheden? Der er indkaldt til MEDLEMSMØDE den 27. maj i Kjellerup Tidende, og der er planlagt et lignende medlemsmøde i sensommeren. Formanden takkede dirigenten Bente Sørensen for en godt og myndigt ledet generalforsamling. 6

7 Mødeprogram i Kjellerup og omegns valgmenighed Søndag den 23. lørdag den 29. august Højskoleuge Mennesket i Grænselandet på Højskolen Østersøen i Aabenraa i samarbejde mellem De grundtvigske valgmenigheder i Midt-Vestjylland med Annemarie Morris som kursusleder. Fælles bustransport fra Kjellerup. Pris: kr ,- inkl. udflugter. Enkeltværelsestillæg kr. 600,-. Henvendelse til Torsdag den 3. september kl. 14 i Hørup kirke Høstgudstjeneste for pensionister i Hørup Kirke fælles med Hørup-Levring sognemenigheder med efterfølgende kaffesamvær i Hørup Kirkecenter Onsdag den 9. september kl. 19 i Alhuset i Kjellerup Litteraturkredsen holder indledningsaften i Alhuset i Kjellerup i samarbejde med Aktive Kvinder under ledelse af valgmenighedspræst cand.phil. Karen Marie Ravn. Denne aften vælges ud fra deltagernes titelforslag 5 af de romaner, der læses i kommende sæson. Sæsonens øvrige datoer: onsdag den 30. september, torsdag den 29. oktober og torsdag den 26. november, og i 2016: tirsdag den 12. januar, torsdag den 4. februar samt torsdag den 3. marts Søndag den 20. september kl. 10 Busafgang fra Levring kirkeplads til Sensommertur til Mols efter morgengudstjeneste i Levring kirke kl. 9. Tilmelding inden 12. september til eller Søndag den 27. september kl Det fælles efterårsmøde for De grundtvigske valgmenigheder i Midt-Vestjylland efter nyt koncept den sidste søndag i september med foredragsholder udefra. Dagen begynder i Aulum Kirke kl. 10,30, med gudstjeneste ved valgmenighedspræst Ronald Risvig. Middag i Aulum Fritidscenter og derefter foredrag ved cand. theol. og ph.d. Marie Vejrup Nielsen, der leder Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet. Foredragets emne er Hvor er kristendommen i Danmark i dag? med efterfølgende spørgsmål og debat. Dagen slutter slutter kl. 16 efter kaffe med sang og samvær. Pris: kr. 225,- for hele dagen inkl. middag med øl/vin og kaffebord. Fælleskørsel arrangeres. Tilmelding inden 19. september til 7

8 Onsdag den 28. oktober kl. 18 Fortælling kl. 19 efter indledende fællesspisning kl. 18. Morten Asbjørn Christensen fra Mausing Mølle beretter om sin rejse som deltager i NDPT/ DGI Verdensholdets TOUR 2015 med fortællingen i ord og billeder: Det starter på det lokale gymnastikhold og fortsætter ud i verden. Sammen med 26 holdkammerater har han på et halvt år besøgt 11 lande med 100 shows og 125 workshops. Pris ved deltagelse fra kl. 18 med hverdagsret, drikkevarer og kaffe i alt kr. 150,-. Ved deltagelse fra kl. 19 med kun kaffebord kr. 50. Hvis man spiser med fra kl. 18 er tilmelding nødvendig inden den 23. oktober til eller Ellers møder man bare op som sædvanligt kl. 19 uden forudgående tilmelding. Torsdag den 19. november kl. 19 Foredrag i valgmenighedens sal ved forsker og lektor ved institut for sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet Michael Böss, som også er journalist, kommentator, samfundsdebattør og forfatter til bl.a. bogen Det demente samfund 3. søndag i advent den 13. december kl. 14 Adventskoncert på Luciadagen med De Himmelblå i Hørup Kirke og efterfølgende samvær med gløgg og kaffebord, julebag og julemånedens sange i valgmenighedens sal, hvor der er er julepyntet endnu engang ligesom de foregående 33 sæsoner. Bemærk, at adventsmødet i år er henlagt til weekenden Nytårsaftensdag torsdag den 31. december kl. 10,30 Nytårsgudstjeneste i Hørup Kirke og derefter samvær i valgmenighedens sal med kaffe og højskolesange og en skål for et Godt Nytår i 2016 for både Kjellerup og Omegns Valgmenighed og for den nære og fjerne verden omkring os 2016 Onsdag den 13. januar 2016 kl. 19 I valgmenighedens sal holder sognepræst Anders Kjærsig foredrag med emnet: At rejse er at perspektivere H.C. Andersen sagde: at rejse er at leve, men aftenens foredrag siger: at rejse er at perspektivere. Når man perspektiverer, spiller man det hjemlige og fremmede ind mod hinanden, så vi lader begge dele komme til sin ret, belyst fra den andens vinkel. Foredraget kommer ind på så forskellige fænomener som tid, trafik, gastronomi og dyrevelfærd. Onsdag den 10. februar 2016 kl. 19 Foredragsaften i valgmenighedens sal med TV-portrætter ved journalist Per Hansen, tidligere programmedarbejder ved TV 2 Midt Vest: Blandt originaler og andet godtfolk 8

9 Søndag den 28. februar kl. 14 For børn og voksne sammen i flere generationer holdes i valgmenighedens sal en eftermiddag med Sang og fortælling og lidt om den gamle kælling ved Ernst og Bossen, som er pianist Helene Ernst og forstander ved Gudenådalens Efterskole Jesper Emil Sørensen. Måske husker du fra sidste år Agurkehunden" og "Pigen med søstjernerne"? Er du nysgerrig på flere gode fortællinger? Vi hører enkle og håndgribelige fortællinger, som mindre børn kan se for sig, og som samtidig har et dybteperspektiverende indhold også for de voksne. Valgmenigheden er vært for traktementet. Tilmelding inden tirsdag den 23. februar til Torsdag den 12. maj kl. 18 Busafgang til Løvspringstur fra Kirkebakken 13. Program og pris oplyses senere. Weekenden juni 2016 Årsmødet 2016 i Foreningen af grundtvigske Valg- og frimenigheder i Danmark afholdes i Ryslinge på Midtfyn med Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed som værter. Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19 Kjellerup og Omegns valgmenighed holder ordinær generalforsamlingi i algmenighedens sal med dagsorden efter vedtægterne. Efter generalforsamlingen er valgmenigheden vært for traktementet med øl/vand og kaffe. Sidst på aftenen vises billeder fra året der gik. Tirsdag den 22. marts 2016 kl holder valgmenigheden traditionen tro påskelotto i valgmenighedens sal for valgmenighedens børn fra klasse med brikker til bibelske fortællinger ved Karen Marie Ravn. Familierne får brev/ mail om tilmelding. Løvspringstur: Kringle, kaffe og snak over bordet på Golf hotel Viborg 9

10 Valgmenighedens Præst: Karen Marie Ravn Kirkebakken Privat: Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg VALGMENIGHEDENS Bestyrelse: Alle Kjellerup. Svend Aage Thomsen, formand Lindevej Anette Skorstengaard, næstformand Illervej 16, 8620 Kjellerup Mette Møller Nielsen, kasserer, Mausingvej 20, Marianne Weigelt Kristensen Sekretær og redaktør Engholmsvej Jytte Haarup Jensen Haugevej Anni Lolk Borgergade 99a, 1.tv, 8600 Silkeborg Birthe Nørgaard Jacobsen 1. suppleant, Pederstrupvej 36, 8620 Kjellerup VALGMENIGHEDENS FORRETNINGSFØRER: Dorthe Kaa Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg. Træffes mandag aften på Præsten meddeler Jeg er holder nogle dage fri fra den 1. juni til og med den 4. juni, hvor valgmenighedens evt. kirkelige handlinger passes af Solvejg Bøje, der kan kontaktes på tlf Sommerferie holder jeg fra fredag den 16. juli til og med torsdag den 6. august samt i ugen fra mandag den 17. til søndag den 30. august. Valgmenighedens automatiske telefonsvarer til henvise til den præst, der passer valgmenighedens kirkelige handlinger. Jeg træffes ellers hele døgnet ved opringning til tlf , der viderestiller til mig. Hvis telefonen ikke bliver taget, kan der indtales besked eller mailes til På kontoret i valgmenighedens hus på Kirkebakken 13 træffes jeg på tirsdage i tidsrummet mellem kl. 14 og 15. Ring mig op og få en aftale. Det er nemt for begge parter, når jeg alligevel tager hen for at være på kontoret. Karen Marie Ravn Siden sidst Døbte Ea Berg Haarup, datter af Kirsten Lolk Haarup og Morten Berg Olesen, Sandvad Mille Frederikke Nordquist Hansen, datter af Susanne Nordquist Horn og Claus Kovdal Hansen, Pederstrup Døde Vibeke Toft Pedersen, Kjellerup Anna-Mary Hvam, Vinderslev 10

11 G U D S T J E N E S T E R Hvor intet andet angives holdes gudstjenesten kl. 10,30 ved Karen Marie Ravn Hørup kirke Vinderslev kirke Levring kirke 31. maj Trinitatis Levring 2. juni Turist i de lokale kirker Vinderslev Kirke kl 19 ved Karen Marie Ravn 7. juni 1. søndag efter Trinitatis Rødding Frimenighed kl. 10,30. Årsmøde 14. juni 2. søndag efter Trinitatis Vinderslev 16. juni Turist i de lokale kirker Grathe Kirke kl juni ingen 28. juni 4. søndag efter Trinitatis Levring 30. juni Turist i de lokale kirker Ans kirke kl juli 5. søndag efter Trinitatis Hørup 12. juli 6. søndag efter Trinitatis Vinderslev 19. juli ingen 26. juli ingen 2. august ingen 9. august 10. søndag efter Trinitatis Vinderselv 16. august 11. søndag efter Trinitatis Hørup 23. august ingen 30. august 13. søndag efter Trinitatis Hørup 6. september 14. søndag efter Trinitatis Vinderslev, høstgudstjeneste 13. september ingen 20. september 16. søndag efter Trinitatis Levring kl. 9 - derefter sensommerudflugt til Mols. Se mødeprogrammet 27. september 17. søndag efter Trinitatis Aulum kirke kl. 10, 30. Efterårsmøde for de grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland. Se mødeprogrammet. Valgmenighedens gratis kirkebil kan bestilles fra og til egen dør hos Thorning Taxa helst dagen før. 11

12 Motiv fra Vinderslev kirke. KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Kirkebakken Kjellerup Tlf GD GRUPPEN Viborg Kjellerup

KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.

KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed. Der var en gang KIRKEBLAD blippe var en blap FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3,asfnældksfn123k39843948,asfnældksfn123k39843948 September 2009 24. Årgang Hans ånd som alting kan og ved i disse

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 4 December 2013 28. Årgang Den rose fin og lille har dejlig duft og skær; den lyse for os ville og sprede mørket her Fr. Layriz 1844 2 1. september

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2014 29. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2014 29. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 September 2014 29. Årgang Og tidseltoppen dunes, som om det var til bomuldshøst, og hasselnødden brunes til alle småfolks lyst. Chr. Richardt, 1978

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Morten Børup Kirkebakken 13

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4. December 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4. December 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed. Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Husk, du går her som den allerførste her bli r alle dine spor at se - vær lidt varsom denne ene morgen: træd forsigtigt i den nye sne. Nummer 4,asfnældksfn123k39843948

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2008 23. Årgang

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2008 23. Årgang Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 4 December 2008 23. Årgang Betlehems-barnet i krybberummet det er den evige vår, troende hjerter det har fornummet:

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk.

HUS-AVISEN T R Æ N I N G O G. A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk. HUS-AVISEN 2015 T R Æ N I N G O G A K T I V I T E T A - H U S E T HOVEDGADEN 69 F, 8410 RØNDE, TLF.: 87 53 55 39 E-mail adr.: ulkj@syddjurs.dk Uge 18 maj Fredag d. 1. Uge 19 Mandag d.4. -16.00 Tirsdag

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012

Livet på kanten. viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 Livet på kanten viden og debat om socialt arbejde 17. 23. juni 2012 I samarbejde med Kirkens Korshær, der kan fejre 100 års jubilæum

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere