KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 Juni Årgang Da dages da kommer den danske skærsommer, den er der, og gør selv den tungeste glad. Chr. Richardt

2 X-faktoren af tale til konfirmanderne St. Bededag den 1. maj 2015 ved Karen Marie Ravn: De fleste af Jer fem konfirmander er solister, som kører jeres eget løb i mange henseender. For mig var det derfor på forhånd noget af en udfordring at tage imod jer som konfirmandhold i valgmenighedens sal i september måned. Det gik trods alt, for der kan nemlig være en X-faktor - altså noget helt andet - der virker med, og som gør, at det alligevel lykkes, og som modvirker, at vi føler os som soloplaneter i et ellers tomt verdensrum. Man kan jo godt stå véd, at man er sin egen. Det gjorde den lille kat på vejen, der blev spurgt: Hvis er du? og svarede: Jeg er sgu min egen. Men vi er jo nogens og ikke kun vores egen. Vi er nogens Også i dag på konfirmationsdagen oplever I, at der er mennesker omkring Jer, der ikke måler jer ud fra hvordan I klarer jer i skolen eller derhjemme eller i fritidsjobbet med kosten, i stalden og i marken. De måler Jer nemlig slet ikke. De ved bare, at I er deres dreng eller pige. Og det er det hele. Det er kærlighed, som I ikke har skullet leve op til inden, at I fik den sammen med selve livet. Vi er ikke alene Sådan er det jo også med dåben. Derfra har vi den gode ånd med os, som følger med ordene: Gudsriget hører til de små, så vi ikke skal præstere os ind i fællesskabet. Ånden følger også med ordene om, at vores Gud og skaber gennem Jesus er med os alle dage indtil verdens ende. Vi er altså ikke alene, selvom vi måske - lige nu - gerne vil være solister. På den gode måde er vi mennesker naturligt afhængige af dem, der har os som deres. Men vi er også tit negativt afhængige af de likes og forbindelser, vi har med hinanden - både trådløst og håndgribeligt. Et opretter-forbindelse-symbol På bagsiden af dagens gudstjenesteoversigt har jeg aftrykt det tegn, som Nikoa-telefoner har haft i en årrække, nemlig det klassiske symbol for opretter-forbindelse med to hænder, der rækker ud mod hinanden Vi er også mange voksne, der bruger - eller indtil for nylig har brugt - den ældre type mobiltelefonen med det lille vindue i. Vi har slappet af, så snart tegnet viste sig med de to hænder. For så var koden rigtig, og resten af den trådløse sociale forbindelse var på vej lige om lidt. Hvis I konfirmander sidder alene i Mosaikken ved sportspladsen og andre offentlige steder, griber I tit til den trådløse forbindelse. Vi vil jo helst ikke se ensomme ud. I alt fald skal det helst se ud som om, at vi beskæftiger os med forbindelsen til andre. For i så fald er vil der sandsynligvis nok i den anden ende være en, som godt vil være i forbindelse med mig. 2

3 At blive valgt fra Det kan være hårdt at blive valgt fra sådan som sangeren TopGunn udtrykker det i nummeret Kongens have, som I har som udgangsmusik i dag Åh vi ku bli kærester Jeg ku have gået her med dig Du ku have stået her med mig Vi ku stadigvæk have holdt kontakt, men du skred med ham fremfor mig I den bibelske beretning om syndefaldet og udsmidningen af paradiset blev det enden på den lykkelige tid i paradiset, at Skaberen var ved at kappe forbindelsen til de mennesker, han havde skabt. Han sendte dem ud i vores verden, hvor vi skal klare os selv ganske vist med det udstyr, Gud har forsynet os med. Så det er ikke så sært, at vi med de barske vilkår kan længes efter, at de andre er der for os. Vi læser jo i den ene af skabelsesfortællingerne, at mennesket er som en lerklump, der af Gud i begyndelsen fik pustet livsånde i næseborene. Og spørgsmålet melder sig, om mennesker af egen kraft kan holde luften og åndedrættet i gang. Kan vi selv udveksle liv med verden? Her har vi med den kristne tro tillid til, at der er noget uden for vores egen rækkevidde, der vender situationen for os/der vender os om, når vi vender forkert. Gud kappede nemlig ikke helt forbindelsen. Vi synes måske, at det er sejt, når man ser en anden sidder alene og ser ud til at have det godt med det. Men vi er tit bange for at selv blive stemplet, hvis det er os, der sidder alene. For ensomhed er et tabu. Dengang I fem og jeg startede ud på den rejse, vi har haft sammen i vinterens løb, regnede jeg med, at jeg skulle være den ene og ældre dame blandt hovedsageligt en håndfuld enspændere. Men det gik ikke helt så galt. Hvorfor? Det er ikke lige til at sige, men der var jo noget, som jeg gerne vil fortælle videre og så kørte frem og tegnede op. Nye vinkler på dét, vi kender i forvejen. Det kan være nyttigt af og til at tegne tingene op og se dem på en anden måde, end vi plejer. Dermed får vi nye vinkler på det, som vi sådan set godt kender i forvejen. Vi kan gå rundt og regne med, at der ikke er andre, der har det som jeg har det lige nu. Men som I har hørt mig sige en del gange, er der i ethvert forløb og enhver fortælling både en nedtur og derefter en optur. Både noget vi ser tydeligt og noget, der er usynligt, men som i høj grad virker. Jeg tror, at det er den usynlige X-faktor, der har virket i vores forløb dér, hvor vi ikke behøver give kram og knus, og hvor både vores egen ånd og Guds Helligånd virker sammen med de ord, der bliver sagt til os Ordene virker med en usynlig faktor udefra Via mobilerne ryger der mange ord gennem luften. Ligesom hænderne i Nokias forbindelsestegn kan ordene række fra den ene side og måske hen mod et håndgribeligt kram fra den anden side om lidt. Og ordene kan også bare gå i tomgang. Men de helt samme ord kan pludselig få til- 3

4 ført X-faktor og lukke noget større ind i den hverdag, vi kender. Det sker ikke fordi dén, der bruger ord til at fortælle og snakke løs, kan noget særligt. Men det foregår i situationen og sker ved dét, som vi her i kirkens rum kalder Helligåndens gerning. Vi lever i forhold til Gud Jesus bringer Helligånden ind i vores verden som den ekstra og usynlige dimension. Dermed lever vi ikke kun i forhold til os selv og hinanden - sådan som hænderne i Nokias symbol bringer på bane, - men vi lever også i forhold til Gud. Ingen har set Gud, men Jesus er blevet hans tolk, læste en af jer læste højt, da vi holdt gudstjeneste med Johanneslæsninger for nylig. Også kunsten giver os billeder af Gud Gud kan vi ikke selv fatte og begribe. Men gennem tiden har kunstnere ud fra de bibelske fortællinger forsøgt at give os billeder af Gud. Michelangelo er én af dem. I Rom står folk står i kø på fortovet i op til 2 timer for at komme ind og se Det sixtinske Kapel med Michelangelos billede af Gud skaberen og mennesket han skabte. Det billede, har jeg også sat på bagsiden af gudstjenesteoversigten i dag. Mobilfirmaet Nokia efterlignede Michelangelos billede af Adam og Skaberen med henblik på vores mobilforbindelse til andre mennesker. Men på sit billede gengiver Michelangelo ikke en social forbindelse til vore medmennesker. Det er forbindelsen mellem Gud og os, som kunstneren vil vise på sit maleri. Forbindelsen er ikke håndgribelig. Der er en lille luftig afstand imellem de to parter. Til højre har Michelangelo malet Gud, meget menneskelig og samtidig også fuld af kraft. Til venstre har han malet Adam, der hviler i sig selv. Mennesket Adam ser ud til, at han sagtens ville kunne have det godt med at være helt alene. Men han er ikke alene, for Gud er der for ham! Gud vil os, men tvinger os ikke Vi kan spørge, om Gud vil os, når vi ikke aktivt går ind for at holde forbindelsen til ham. Det kristne evangeliums svar er, at det vil Han. Og på Michelangelos billede er Guds finger strakt målbevidst hen til mennesket Adam. Men Guds finger rører ikke Adam direkte. Gnisten springer nemlig fra Gud til mennesker i mellemrummet. Der er der ingen tvang, men Guds kraft er til rådighed: til glæde, til lys, til at holde livet sammen Forbindelsen til Gud har vi uden særlige betingelser I TopGunn-nummeret siger sangeren til hende, der svigtede ham Vi ku have holdt kontakt. I vores indbyrdes sociale samvær skal der to aktive til at holde kontakten. Men det skal der ikke i forhold til Gud. For vi har forbindelsen til Gud uden særlige betingelser. I forholdet til Ham skal vi ikke selv opsøge kærligheden og nærværet. Vi skal bare blive i den. Bliv i min kærlighed Evangeliet lyder nemlig: kærligheden fra Gud er blevet bragt ind til os her med Jesu 4

5 krop, der er lige så menneskelig som dén, Michelangelo har givet Gud i sit billede. Og med Jesu ånd, som er tilgivelsens og kærlighedens ånd. Det er den usynlige X- faktor, som I fem konfirmander fragter med jer fra jeres dåb og herfra videre ud i jeres tilværelse. Og den er også med os, når vi nu gentager bekendelsen, som vi har gjort det mange onsdag morgener foran pejseilden i valgmenighedens sal. Kjellerup og Omegns Valgmenigheds konfirmander på konfirmationsdagen i Vinderslev kirke den 1. maj 2015: Rasmus Brønd Christensen, Johannes Stenholt Sørensen, Mille Nordquist Hansen, Morten Rune Christensen og Martin Mølgaard sammen med valgmenighedspræst Karen Marie Ravn Årsmødet den 7. juni med tema Tid, Sted Forandring i Foreningen af grundtvigske Valg- og Frimenigheder holdes i år som et endagsmøde på Rødding Højskole (Pris kr. 400,- inkl. alle måltider). Der er først gudstjeneste, om eftermiddagen valgmulighed mellem foredrag ved biskop i Ribe Elof Westergaard om Kirkegårdens sten og kirkens levende stene eller kreative værksteder. Om aftenen er der Svend Asmussen inspireret jazzkoncert med organist Hans Esbjerg og violinist Kristian Jørgensen. NB Der arrangeres fælles kørsel. Hvis man har forpasset tilmeldingen, kan man henvende sig til Karen Marie Ravn. 5

6 Generalforsamling den 11. marts 2015 v/ Svend Åge Thomsen Vi sluttede året med 414 medlemmer, det er en tilbagegang på 7, der er 8 nye indmeldelsen, 5 blev døbt, der er 10 døde. Der er afholdt 5 foredragsmøder, en af foredragsholderne var Søren Ryge, hvor der kom over 70 tilhørerer. Der har været god deltagelse til møderne. Løvsprings turen gik til Rovfugle Centret i Them, hvor vi fik en demonstration af, hvad han kunne få disse fugle til, vi sluttede af på Gravballe Bryghus. Sensommer turen gik til National Park Thy, hvor vi fik en grundig forklaring på en halvanden times tid af naturvejlederen i området. Vi sluttede af i en af de landsbykirker som ligger i Thy. I 2014 fik vi tilbud om, at huset kunne tilsluttes fjernvarmen. Vi regnede på dette, udgiften ville komme op omkring 110,000,- kr. Ikke nok med det, vi skulle også betale hvert år 5500 kr. i fast afgift, dertil kommer så selve forbruget. Vi valgte at tage det op på et senere tidspunkt. Formandens beretning godkendtes. Kasserer Mette Møller Nielsen oplæste regnskabet, som viste en indtægt på over kr. og udgifter på kr. efter finansielle poster. Det blev til et overskud på kr. efter hensættelse til senere brug, hvorefter årets resultat blev et overskud på kr. Kasserers beretning godkendtes. Der var genvalg til bestyrelsen: Marianne Weigelt Kristensen, Mette Møller Nielsen og Svend Åge Thomsen. Der var også genvalg af suppleanter: Birthe Nørgaard Jacobsen og Bo Sørensen. Også i år skal der lyde en stor tak til de frivillige ulønnede hjælpere, som gør en stor indsats. En stor tak til Christian Skorstengaard, som holder haven perfekt året rundt. Nogle kører ud med mange kirkeblade, samt hjælper til med kaffe og brød. En tak til bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde. Og til Karen Marie Ravn skal der lyde en stor tak, for den store indsats der gøres. Til 1. maj 2016 har præsten valgt at holde efter 33 års ansættelse her i Valgmenigheden. Under eventuelt blev der spurgt: Hvad vil vi med Valgmenigheden? Der er indkaldt til MEDLEMSMØDE den 27. maj i Kjellerup Tidende, og der er planlagt et lignende medlemsmøde i sensommeren. Formanden takkede dirigenten Bente Sørensen for en godt og myndigt ledet generalforsamling. 6

7 Mødeprogram i Kjellerup og omegns valgmenighed Søndag den 23. lørdag den 29. august Højskoleuge Mennesket i Grænselandet på Højskolen Østersøen i Aabenraa i samarbejde mellem De grundtvigske valgmenigheder i Midt-Vestjylland med Annemarie Morris som kursusleder. Fælles bustransport fra Kjellerup. Pris: kr ,- inkl. udflugter. Enkeltværelsestillæg kr. 600,-. Henvendelse til Torsdag den 3. september kl. 14 i Hørup kirke Høstgudstjeneste for pensionister i Hørup Kirke fælles med Hørup-Levring sognemenigheder med efterfølgende kaffesamvær i Hørup Kirkecenter Onsdag den 9. september kl. 19 i Alhuset i Kjellerup Litteraturkredsen holder indledningsaften i Alhuset i Kjellerup i samarbejde med Aktive Kvinder under ledelse af valgmenighedspræst cand.phil. Karen Marie Ravn. Denne aften vælges ud fra deltagernes titelforslag 5 af de romaner, der læses i kommende sæson. Sæsonens øvrige datoer: onsdag den 30. september, torsdag den 29. oktober og torsdag den 26. november, og i 2016: tirsdag den 12. januar, torsdag den 4. februar samt torsdag den 3. marts Søndag den 20. september kl. 10 Busafgang fra Levring kirkeplads til Sensommertur til Mols efter morgengudstjeneste i Levring kirke kl. 9. Tilmelding inden 12. september til eller Søndag den 27. september kl Det fælles efterårsmøde for De grundtvigske valgmenigheder i Midt-Vestjylland efter nyt koncept den sidste søndag i september med foredragsholder udefra. Dagen begynder i Aulum Kirke kl. 10,30, med gudstjeneste ved valgmenighedspræst Ronald Risvig. Middag i Aulum Fritidscenter og derefter foredrag ved cand. theol. og ph.d. Marie Vejrup Nielsen, der leder Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet. Foredragets emne er Hvor er kristendommen i Danmark i dag? med efterfølgende spørgsmål og debat. Dagen slutter slutter kl. 16 efter kaffe med sang og samvær. Pris: kr. 225,- for hele dagen inkl. middag med øl/vin og kaffebord. Fælleskørsel arrangeres. Tilmelding inden 19. september til 7

8 Onsdag den 28. oktober kl. 18 Fortælling kl. 19 efter indledende fællesspisning kl. 18. Morten Asbjørn Christensen fra Mausing Mølle beretter om sin rejse som deltager i NDPT/ DGI Verdensholdets TOUR 2015 med fortællingen i ord og billeder: Det starter på det lokale gymnastikhold og fortsætter ud i verden. Sammen med 26 holdkammerater har han på et halvt år besøgt 11 lande med 100 shows og 125 workshops. Pris ved deltagelse fra kl. 18 med hverdagsret, drikkevarer og kaffe i alt kr. 150,-. Ved deltagelse fra kl. 19 med kun kaffebord kr. 50. Hvis man spiser med fra kl. 18 er tilmelding nødvendig inden den 23. oktober til eller Ellers møder man bare op som sædvanligt kl. 19 uden forudgående tilmelding. Torsdag den 19. november kl. 19 Foredrag i valgmenighedens sal ved forsker og lektor ved institut for sprog, litteratur og kultur ved Aarhus Universitet Michael Böss, som også er journalist, kommentator, samfundsdebattør og forfatter til bl.a. bogen Det demente samfund 3. søndag i advent den 13. december kl. 14 Adventskoncert på Luciadagen med De Himmelblå i Hørup Kirke og efterfølgende samvær med gløgg og kaffebord, julebag og julemånedens sange i valgmenighedens sal, hvor der er er julepyntet endnu engang ligesom de foregående 33 sæsoner. Bemærk, at adventsmødet i år er henlagt til weekenden Nytårsaftensdag torsdag den 31. december kl. 10,30 Nytårsgudstjeneste i Hørup Kirke og derefter samvær i valgmenighedens sal med kaffe og højskolesange og en skål for et Godt Nytår i 2016 for både Kjellerup og Omegns Valgmenighed og for den nære og fjerne verden omkring os 2016 Onsdag den 13. januar 2016 kl. 19 I valgmenighedens sal holder sognepræst Anders Kjærsig foredrag med emnet: At rejse er at perspektivere H.C. Andersen sagde: at rejse er at leve, men aftenens foredrag siger: at rejse er at perspektivere. Når man perspektiverer, spiller man det hjemlige og fremmede ind mod hinanden, så vi lader begge dele komme til sin ret, belyst fra den andens vinkel. Foredraget kommer ind på så forskellige fænomener som tid, trafik, gastronomi og dyrevelfærd. Onsdag den 10. februar 2016 kl. 19 Foredragsaften i valgmenighedens sal med TV-portrætter ved journalist Per Hansen, tidligere programmedarbejder ved TV 2 Midt Vest: Blandt originaler og andet godtfolk 8

9 Søndag den 28. februar kl. 14 For børn og voksne sammen i flere generationer holdes i valgmenighedens sal en eftermiddag med Sang og fortælling og lidt om den gamle kælling ved Ernst og Bossen, som er pianist Helene Ernst og forstander ved Gudenådalens Efterskole Jesper Emil Sørensen. Måske husker du fra sidste år Agurkehunden" og "Pigen med søstjernerne"? Er du nysgerrig på flere gode fortællinger? Vi hører enkle og håndgribelige fortællinger, som mindre børn kan se for sig, og som samtidig har et dybteperspektiverende indhold også for de voksne. Valgmenigheden er vært for traktementet. Tilmelding inden tirsdag den 23. februar til Torsdag den 12. maj kl. 18 Busafgang til Løvspringstur fra Kirkebakken 13. Program og pris oplyses senere. Weekenden juni 2016 Årsmødet 2016 i Foreningen af grundtvigske Valg- og frimenigheder i Danmark afholdes i Ryslinge på Midtfyn med Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed som værter. Onsdag den 9. marts 2016 kl. 19 Kjellerup og Omegns valgmenighed holder ordinær generalforsamlingi i algmenighedens sal med dagsorden efter vedtægterne. Efter generalforsamlingen er valgmenigheden vært for traktementet med øl/vand og kaffe. Sidst på aftenen vises billeder fra året der gik. Tirsdag den 22. marts 2016 kl holder valgmenigheden traditionen tro påskelotto i valgmenighedens sal for valgmenighedens børn fra klasse med brikker til bibelske fortællinger ved Karen Marie Ravn. Familierne får brev/ mail om tilmelding. Løvspringstur: Kringle, kaffe og snak over bordet på Golf hotel Viborg 9

10 Valgmenighedens Præst: Karen Marie Ravn Kirkebakken Privat: Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg VALGMENIGHEDENS Bestyrelse: Alle Kjellerup. Svend Aage Thomsen, formand Lindevej Anette Skorstengaard, næstformand Illervej 16, 8620 Kjellerup Mette Møller Nielsen, kasserer, Mausingvej 20, Marianne Weigelt Kristensen Sekretær og redaktør Engholmsvej Jytte Haarup Jensen Haugevej Anni Lolk Borgergade 99a, 1.tv, 8600 Silkeborg Birthe Nørgaard Jacobsen 1. suppleant, Pederstrupvej 36, 8620 Kjellerup VALGMENIGHEDENS FORRETNINGSFØRER: Dorthe Kaa Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg. Træffes mandag aften på Præsten meddeler Jeg er holder nogle dage fri fra den 1. juni til og med den 4. juni, hvor valgmenighedens evt. kirkelige handlinger passes af Solvejg Bøje, der kan kontaktes på tlf Sommerferie holder jeg fra fredag den 16. juli til og med torsdag den 6. august samt i ugen fra mandag den 17. til søndag den 30. august. Valgmenighedens automatiske telefonsvarer til henvise til den præst, der passer valgmenighedens kirkelige handlinger. Jeg træffes ellers hele døgnet ved opringning til tlf , der viderestiller til mig. Hvis telefonen ikke bliver taget, kan der indtales besked eller mailes til På kontoret i valgmenighedens hus på Kirkebakken 13 træffes jeg på tirsdage i tidsrummet mellem kl. 14 og 15. Ring mig op og få en aftale. Det er nemt for begge parter, når jeg alligevel tager hen for at være på kontoret. Karen Marie Ravn Siden sidst Døbte Ea Berg Haarup, datter af Kirsten Lolk Haarup og Morten Berg Olesen, Sandvad Mille Frederikke Nordquist Hansen, datter af Susanne Nordquist Horn og Claus Kovdal Hansen, Pederstrup Døde Vibeke Toft Pedersen, Kjellerup Anna-Mary Hvam, Vinderslev 10

11 G U D S T J E N E S T E R Hvor intet andet angives holdes gudstjenesten kl. 10,30 ved Karen Marie Ravn Hørup kirke Vinderslev kirke Levring kirke 31. maj Trinitatis Levring 2. juni Turist i de lokale kirker Vinderslev Kirke kl 19 ved Karen Marie Ravn 7. juni 1. søndag efter Trinitatis Rødding Frimenighed kl. 10,30. Årsmøde 14. juni 2. søndag efter Trinitatis Vinderslev 16. juni Turist i de lokale kirker Grathe Kirke kl juni ingen 28. juni 4. søndag efter Trinitatis Levring 30. juni Turist i de lokale kirker Ans kirke kl juli 5. søndag efter Trinitatis Hørup 12. juli 6. søndag efter Trinitatis Vinderslev 19. juli ingen 26. juli ingen 2. august ingen 9. august 10. søndag efter Trinitatis Vinderselv 16. august 11. søndag efter Trinitatis Hørup 23. august ingen 30. august 13. søndag efter Trinitatis Hørup 6. september 14. søndag efter Trinitatis Vinderslev, høstgudstjeneste 13. september ingen 20. september 16. søndag efter Trinitatis Levring kl. 9 - derefter sensommerudflugt til Mols. Se mødeprogrammet 27. september 17. søndag efter Trinitatis Aulum kirke kl. 10, 30. Efterårsmøde for de grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland. Se mødeprogrammet. Valgmenighedens gratis kirkebil kan bestilles fra og til egen dør hos Thorning Taxa helst dagen før. 11

12 Motiv fra Vinderslev kirke. KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Kirkebakken Kjellerup Tlf GD GRUPPEN Viborg Kjellerup

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Morten Børup Kirkebakken 13

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 4 December 2013 28. Årgang Den rose fin og lille har dejlig duft og skær; den lyse for os ville og sprede mørket her Fr. Layriz 1844 2 1. september

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde

Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde Nummer 56 15. årgang Juli 2012 Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde Læs om: 2 3 3 4 6 7

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni 2012 19. årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis

Læs mere

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg

April 2010. Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg Nummer 47 13. årgang April 2010 Fastelavn Ferie i DK Fast arbejde Isbaneløb Besparelser 40 år i Hauge Kirkenyt Hvor blev han af Latterhjørnet Kemiforsøg 1 Læs om : Redaktionsgruppen : Alice Lemming, Vinderslevvej

Læs mere

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup Nummer 28 8. Årgang juli 2005 LÆS OM : Mausing Marked At flytte til DK Pileflet H.C. Andersen Salmesang Gruppedag Mannequin Arbejdsdag Kirkenyt Rygsækrejse Mini Zoo Autoværkstedet Tilflytter Annoncører

Læs mere

Oktober 2007 LÆS OM :

Oktober 2007 LÆS OM : Nummer 37 10. årgang Oktober 2007 LÆS OM : Gl. mursten Russiske børn Hvor blev hun af Drengeleg Verdensjamboree Blomstertur Set og Sket Sami Legetøj Kirkenyt Gokartløb Skolenyt Hauge Fors.hus Vejviser

Læs mere

April 2009. Grethe og Jørgen Da sneen endelig kom Fastelavn Australien Generalforsamling Revy Kirkenyt Nytårsparade Læseforsøg Skyttelaug

April 2009. Grethe og Jørgen Da sneen endelig kom Fastelavn Australien Generalforsamling Revy Kirkenyt Nytårsparade Læseforsøg Skyttelaug Nummer 43 12. årgang April 2009 Grethe og Jørgen Da sneen endelig kom Fastelavn Australien Generalforsamling Revy Kirkenyt Nytårsparade Læseforsøg Skyttelaug 1 Læs om : Redaktionsgruppen : Alice Lemming,

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-5 6 7 8-9 10 11 12-14 15 15 16-21 22-23 24 25 26-27 28-29 30-31 32-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales i Unibank

Læs mere

Nummer 58 16. årgang Januar 2013. Læs om: Svalbard Midsommer Borgermøde Lektiefri Tyrolerfest Bypark Bølle Bob Kunstværker Thailand Landsskuet

Nummer 58 16. årgang Januar 2013. Læs om: Svalbard Midsommer Borgermøde Lektiefri Tyrolerfest Bypark Bølle Bob Kunstværker Thailand Landsskuet Nummer 58 16. årgang Januar 2013. Læs om: Svalbard Midsommer Borgermøde Lektiefri Tyrolerfest Bypark Bølle Bob Kunstværker Thailand Landsskuet Læs om: 2 3 3 4 6 8 8 9 10 12 14 15 15 16 17 17 18 20 22 24

Læs mere

Nr.3 /37.årgang. Nu har vi set længe nok på vinteren. Så nu må foråret godt komme

Nr.3 /37.årgang. Nu har vi set længe nok på vinteren. Så nu må foråret godt komme Nr.3 /37.årgang April 2013 Indhold side Nu har vi set længe nok på vinteren Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Øl Smagning 8 Korsang og Jazz Nygård 9 Referat fra Generalforsamling:

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed Aulum Vinding Vind Valgmenighed apil - maj - juni 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for at få fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup Nummer 32 9. årgang Juli 2006 LÆS OM : Skifte i Brugsen Fodboldkamp Karsten Lørup Byggegrunde Græsningsselskab Bryllup i Japan Markeder Distriktsstævne Kirkenyt Fodgænger Initiativpris Arbejdsdag Vejviser

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Fastelavn i Sognehuset, side 16 Kirkeprojekt i Børnehjørnet, side 18

Fastelavn i Sognehuset, side 16 Kirkeprojekt i Børnehjørnet, side 18 Nummer 63 17. årgang April 2014 Crossdag anno 2013, side 13 Fastelavn i Vinderslev Forsamlingshus, side 25 Spejderne, side 30 Cykelsøstrene, side 9 Fastelavn i Mausing Forsamlingshus, side 21 Fastelavn

Læs mere

Læs om : Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-6 7 8 9 10-11 12-13 14-15 16 17-24 25 26 27 28-29 30 31 32-33 34-35 36-38 39 40 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales i Unibank

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2012 Nr. 3 Konfirmationstale 2012 I gamle dage var konfirmationen et stort skel, for ganske få dage efter konfirmationen

Læs mere

ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4

ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4 M E D L E M S B L A D F O R U D V I K L I N G S H Æ M M E D E S L A N D S F O R B U N D ulf nyt 15. ÅRGANG NUMMER 5 OKTOBER 2011 TEMA: Kærlighed og seksualitet side 4 Havnegade 3, 1. sal, 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup

Lokalbladet c/o Jesper Mortensen Mausingvej 43 8620 Kjellerup Nummer 35 10. årgang April 2007 LÆS OM : Verners barndom Sanne og Kurt Børn på TV2 Sydamerika Ny Præst Nørkleri Fastelavn Spejderliv i 40 erne Kirkenyt Gl. brugsvægt Skolestruktur Camping Vejviser Annoncører

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder n u m m e r 2 j u n i 2 0 0 7 1 4. å rg a n g Om tillid og tro Prædiken til 2. s. i fasten d. Matt. 15,21-28. At et menneskes tro er aldeles afgørende for et menneskes

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere