KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang"

Transkript

1 KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 4 December Årgang Den rose fin og lille har dejlig duft og skær; den lyse for os ville og sprede mørket her Fr. Layriz 1844

2 2 1. september på Kirkebakken 13 med pattegris, telt, sang og folkemusik

3 Ved mørkets dør bliver du solens ven Af Karen Marie Ravn Vi har i denne tid mange mørke timer i døgnets løb. Men de mørke timer kan vi udnytte til at se stjerneklart på vores egen situation. Det er netop tit om natten, hvor dagens lyde er væk, at vi tænker over tingene på godt og ondt. Fra naturens hånd kan vi ikke alle sammen være udstyret med positivitet og ro. Men vi kan hos visse medmennesker møde en indbygget glæde, som oven i købet gør dem selv trygge. Glæden skal imidlertid deles med andre, for at holdes i live. Men da kan den tilsyneladende også forstærkes ganske af sig selv med en slags indre dynamoeffekt. Og den kan bringes videre i form af en vittighed eller god anekdote. Det naturlige drive til dette er vores trang til at fortælle. Bruger vi ikke vores mulighed for at dele, går der oftest noget tabt for os i forhold til os selv og andre. Nogle mennesker kan rammes af sygdom og uheld - og alligevel bevare de livsmodet mens de rækker deres egne tomme hænder frem og selv iagttager, hvor få kræfter, de har på lager. Men indbygget optimisme er ikke det samme som det livsmod, der bygger på et håb. Håb er fremsyn til noget, som vi har lovning på, men som vi ikke ser realiseret endnu. Håbet kan vi ikke selv oparbejde. Det får vi ved input udefra fra en anden vinkel end vores egen. Så bliver vores egne tomme hænder fyldt fra kilder uden for os selv: Vi rækker vore hænder frem som tomme skåle Kom til os Gud, og giv os liv fra kilder udenfor os selv. (salmebogen 367, vers 1) I kirkens sammenhæng og rum er udtrykket nåde betegnelsen for Guds kærlighed til sine skabninger. Dén kærlighed er på én gang guddommelig og menneskelig. Den er Guds, men den kan bruges menneskeligt, og derfor bliver den af Jesus kaldt Faderens kærlighed en kærlighed, som vi mennesker ikke skal give noget som helst for at få. Jesus siger f.eks. ifølge Johannesevangeliet om kærligheden, at den har sit udspring hos Gud, og at den lever ved at blive delt og videregivet fra den ene instans til den anden: Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen. Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer (Johs. kap. 15.) Glædens rige, som vi kunne kalde Gudsrigets fællesskab, erfarer vi kun glimtvist her i vores jordiske tilværelse, hvor glæden bliver omsat i et kredsløb i vores indbyrdes menneskelige fællesskab og bliver til ånd. Ud over os selv indgår der i den omsætning en 3

4 ydende part, som altid har nok at tage af. Den part er Gud, som skaber liv og mening i menneskers tomme hænder, så vores bøn til ham kan lyde. Lad vore hænders nøgne træ få blomst og blade Lad vores liv her bære frugt til lægedom for andres sår. (vers 4) Når vi iagttager mennesker med naturlig optimisme, og ikke selv er i besiddelse af den tilgang til tilværelsen, kan vi jo opgivende påstå, at den bare er medfødt. Men kristeligt set vil vores opdagelse af nye vinkler og muligheder altid komme af noget større, som ikke er os selv. Vi kan finde ord for det nye i alverdens poetiske sangtekster lige fra pop til klassiske salmer og sange, hvis ellers de indre billeder som ordene fremkalder, supplerer vore egne oplevelser og erfaringer. Sådanne poetiske billeder af noget menneskeligt kendt og dog helt nyt kan vi sætte sammen med den bibelske fortælling og de kirkelige ritualer. Så kan de poetiske udtryk bruges kristeligt og alligevel blive ved at være det rent menneskelige - men også åndelige udtryk. Det er, når vi bruger poesi og historier, at den folkelige ånd opstår i mødet mellem det guddommelige og det menneskelige. Ånden i det folkelige er ikke Guds Helligånd, men den vækkes af den ud fra ganske almindelige sanseudtryk samtidig med åbning til Gud som den tredje part, der helt selvfølgeligt er med i glædens omsætning. Stjernefart Når dit hjerteslag bliver væk en dag er det så forbi - gu' det ej forbi der er meget mer' mellem himmel og jord På en natteravn flyver du afsted i galaxens favn får du evig fred for der er mer' mellem himmel og jord Du har levet før - du vil leve igen og ved mørkets dør - bli'r du solens ven du bli'r 1000 år uden at tiden går i din himmelseng Så ta' trygt afsted - på din stjernefart i en kulsort nat - hvor det er stjerneklart at der er mer' mellem himmel og jord Shubidua

5 Årets minikonfirmander og konfirmander Minikonfirmander er i år fra venstre: Otto Norman Kristensen, Mausing Emil Papsø Sørensen, Thoring Konfirmander fra venstre: Lasse Wind Skorstengaard, Astrup Simon Eriksen, Elsborg Ditte Marie Sprogø, Vinderslev, Camilla Brauner Primdahl, Pederstrup Pernille Borup Jørgensen, Vinderslev 5

6 Møder og arrangementer i Kjellerup og Omegns Valgmenighed Kirke på årets sidste dag. Derefter er der samvær i valgmenighedens sal med kaffe, højskolesang og skål for et Godt Nytår. Vi slutter med Vær vel kommen herrens år og nationalsangen Onsdag den 11. december i Hørup kirke kl. 14 Adventskoncert med De Himmelblå. Oktetten af erfarne korsangere giver en halv times koncert i kirken, hvorefter der fortsættes under hjerter og grangrene i valgmenighedens sal med korsang, fællessang samt fortælling ved Karen Marie Ravn til adventshygge med gløgg, kaffe og hjemmebag. Det gode møde i 2012 har inspireret til et genhør og De Himmelblå s firstemmige program i kirken indeholder både Christmas Carols og klassiske danske salmer, hvoraf den ene er kombineret med læsning af profetierne i Det Gamle Testamente. Her er chancen for at komme i salen i dagtimerne, så mød op og ring endelig efter mødebilen. Den er der for det samme!! 2014 Søndag den 5. januar kl. 14,30 Helligtrekongersgudstjeneste i Hørup Kirke for børnefamilier og derefter julet familiefest frem til kl. 17 for alle generationer, hvor vi synger julen ud omkring juletræet i valgmenighedens sal med traditionelle julesange og - salmer samt nyere børnesange. Der er tilmelding, og valgmenighedens børnefamilier får mail og brev med invitation. Nytårsaftensdag, tirsdag den 31. december kl. 10,30 Valgmenigeheden holder Nytårsgudstjeneste (kort uden nadver) i Hørup Tirsdag den 21. januar kl. 19,30 Hvordan bestemmer man i Danmark? - Magt mellem mennesker - Er folkelighed det samme som at folk selv bestemmer?" - foredrag i valgmenighedens sal ved Rune Lykkeberg, 6

7 tidligere weekendredaktør ved Dagbladet Information og nu kulturredaktør ved Politiken. Rune Lykkeberg er den skarpe og levende unge debattør i medierne i øjeblikket. Han trykker på bl.a. vores smertepunkt: at vi for alt i verden holder fast i demokratiet som en ideologi og værdi i sig selv. Rune Lykkeberg spørger: Kunne det tænkes, at vi kan skifte mellem at tilgodese demokrati på visse områder - og så på andre områder afstå fra absolut at skulle lade alle være medbestemmende. Et nej til forhandling kan - siger Rune Lykkeberg - være ja til handling og direkte samvær fx. også i ægteskabet. For det kan ikke være meninger og overbevisninger alt sammen. Og han spørger: Hvad med den gamle aristokratiske dyd: at anerkende fakta og indlæring af fakta - også på de højere uddannelser? Rune Lykkeberg skrev i 2008 Kampen om Sandhederne og i 2012 Alle har ret - demokrati som princip og problem. Onsdag den 19. februar kl. 19,30 Øjets Stemme - billedforedrag i valgmenighedens sal ved Per Bak Jensen, international anerkendt kunstfotograf, indtil for nylig lektor i fotografi ved Det kgl. Danske Kunstakademi. Vi skal denne aften høre fotografen fortælle i ord og samtidig se hans billedværker på lærredet. Per Bak Jensen er kaldt en pioner inden for kunstfotografiet og han er en af de vigtigste skandinaviske fotografer i dag. Per Bak Jensen manipulerer aldrig sine billeder. Han fotograferer virkeligheden som den er, men skærer billedet til, så han fanger en form for tidsløshed hvor han indkapsler stedernes væsen. Per Bak Jensen har påvirket mange unge fotografer og hans egne fotoværker er repræsenteret på Metropolitan Museum of Art, New York og Bibliothéque Nationale, Paris. I et interview i Kristeligt Dagblad står Per Bak Jensen foran et dødt afbarket træ. Han standser op og gør tegn. Her er et af de motiver, han har fotograferet allerflest gange. Han udpeger flere ting på vejen, som kunne blive motiver: grene, der titter op fra sneen, et industrielt fodertrug til kvæg, en pudsig samling af gule plastikhåndtag på et elektrisk hegn, der træder kraftigt frem i den hvide sne. Eller en plastikpose, som i en storm blæste rundt, indtil den landede i et træ. Det er aldrig de objektivt smukke motiver, der får ham til at klikke på udløserknappen. Vi glæder os til dette helt særlige besøg af en kunstner, der lægger vægt på det ganske almindelige i vore hverdag og dér opdager det gådefulde i det helt almindelige, så det taler til os og giver mulige åbninger til et religiøst rum men ikke på den klassiske kirkemåde. Tirsdag den 11. marts kl. 19,30 Generalforsamling i Kjellerup og Omegns Valgmenighed i valgmenighedens sal med dagsorden efter vedtægterne og servering med valgmenigheden som vært. 7

8 Ordinær generalforsamling Der indkaldes til generalforsamling i Kjellerup og Omegns Valgmenighed Tirsdag d. 11. marts 2014 kl i valgmenighedens sal, Kirkebakken 13, 8620 Kjellerup Dagsorden efter vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, som uddeles i skriftlig form på generalforsamlingen 4. Fremlæggelse og vedtagelse af budgetter. 5. Præstens beretning. 6. Indkomne forslag. 7. Fastsættelse af kontingent. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. På valg er: Anette Skorstengaard Anni Lolk Bo Sørensen Peter Kildedal Som suppleant: 9. Valg af revisorfirma: 10. Eventuelt. Valgmenigheden er som sædvanlig vært for traktementet denne aften. PBV. Svend Åge Thomsen. 8

9 Julehilsen Jeg vil ønske jer alle i Valgmenigheden en rigtig glædelig jul og et godt nytår og en tak for jeres opbakning til de forskellige arrangementer i årets løb. Vi ses i det nye år. Svend Åge. Vi er igen på vej ind i julemåneden Det er ikke til at forstå, at jeg for 31. år i træk tager fat i rullen med det tynde ståltråd og vikler den om salens loftsbjælker til fastgørelse af årets granudsmykning. Den tradition holder jeg fast i et par år endnu så længe jeg fortsætter mit arbejde i menigheden. Dette års minikonfirmander har lige været i Århus på opstartstur, og i Domkirken kiggede vi på den flotte guldbelagte altertavle. Midt i står Jesu mor Maria med Guds søn Jesus på armen. Og når vi lægger nakken tilbage og lader blikket gå op til altertavlens spidse top, hænger den voksne Jesus dér på et kors. Sådan kan vi se smerte på samme tavle som den umiddelbare glæde over en lille ny, som er en helt ny begyndelse. Senere viste det sig jo at julen rækker helt hen til den anden side af Langfredag. Sådan varer julen lige til påske for efter smerten vendte juleglæden tilbage igen som opstandelsesglæde. Derfor er der grund til at ønske hinanden glædelig jul Karen Marie Ravn 9

10 Valgmenighedens Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken Privat: Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg VALGMENIGHEDENS Bestyrelse: Alle Kjellerup. Svend Aage Thomsen, formand Lindevej Bo Sørensen, Mausingvej Mette Møller Nielsen, kasserer, Mausingvej 20, Peter Kildedal, Bygtoften Anni Lolk Borgergade 99a, 1.tv, 8600 Silkeborg Anette Skorstengaard Illervej 16, 8620 Kjellerup Marianne Weigelt Kristensen Sekretær og redaktør Engholmsvej VALGMENIGHEDENS FORRETNINGSFØRER: Dorthe Kaa Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg. Træffes mandag aften på Præsten oplyser Jeg træffes hele døgnet ved opringning til tlf , der viderestiller til mig. Hvis telefonen ikke bliver taget, kan der indtales besked på Duet Svar. På kontoret i valgmenighedens hus på Kirkebakken 13 træffes jeg om tirsdagen mellem kl. 14 og 15. Ring mig op og få en aftale, det er nemt for begge parter, når jeg nu alligevel tager hen for at være på kontoret. Døde: Henning Hvam, Vinderslev Siden sidst Karen Marie Ravn 10

11 G U D S T J E N E S T E R Hvis intet andet anføres holdes gudstjenesten kl. 10,30 af Karen Marie Ravn Hørup kirke Vinderslev kirke Levring kirke 1. december 1. søndag i Advent Levring 8. december ingen 11. december onsdag eftermiddag Hørup kl. 14 Adventskoncert ved De Himmelblå. Derefter fortsætter adventsmødet i salen 15. december 3. søndag i Advent Levring 22. december ingen 24. december Juleaftensdag Vinderslev kl. 14 Hørup kl december Juledag Hørup 26. december ingen 29. december ingen 31. december Nytårsaftensdag Hørup (uden nadver). Derefter kaffe og højskolesang med skål for Godt Nytår januar ingen. Se nytårsarrangementet dagen før 5. januar Helligtrekongers søndag Hørup kl. 14,30 Familiegudstjeneste for børnefamilierne. Derefter juletræsfest i salen for alle generationer. 12. januar 1. søndag efter Helligtrekonger Vinderslev 19. januar 2. søndag efter Helligtrekonger Levring 26. januar ingen 2. februar 4. søndag efter Helligtrekonger Hørup kl februar Sidste søn e. efter Helligtrekonger Vinderslev 16. februar ingen 23. februar Søndag seksagesima Levring 2. marts Fastelavn Vinderslev 9. marts 1. søndag i fasten Hørup 16. marts 2. søndag i Fasten ingen 23. marts 3. søndag i fasten Hørup 30. marts Midfaste Vinderslev kl. 14(sommertid) 6. april Marie Bebudelse ingen Valgmenighedens gratis kirkebil kan bestilles fra og til egen dør hos Thorning Taxa helst dagen før. 11

12 KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Kirkebakken Kjellerup Tlf GD GRUPPEN Viborg Kjellerup

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Morten Børup Kirkebakken 13

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Oktober 2007 LÆS OM :

Oktober 2007 LÆS OM : Nummer 37 10. årgang Oktober 2007 LÆS OM : Gl. mursten Russiske børn Hvor blev hun af Drengeleg Verdensjamboree Blomstertur Set og Sket Sami Legetøj Kirkenyt Gokartløb Skolenyt Hauge Fors.hus Vejviser

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad

Balle Sogns Kirkeblad Balle Sogns Kirkeblad December januar februar 2009/2010 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk 1 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690 Åbent man.-fre.

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011

Marsk & Muld. Glædelig Jul. Farup Sogneblad. 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Marsk & Muld Farup Sogneblad 16. årgang nr. 1 december 2010 - januar 2011 Glædelig Jul www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder.

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder

DiakonBladet. nr. 2. 43. årg. April. DiakonBladet2006. Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11. Glæde Årsmøder April 43. årg 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Glæde Årsmøder 2 2 Peters fiskedræt. Maleri af Marianne Rygh læs side 11 2 nr. 2 DiakonBladet DiakonBladet Kolonien Filadelfias Diakonforbund og

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tyvende årgang Nr. 1 Februar - Marts 2015 Indholdsfortegnelse side Leder......................... 2 Havbakken..................... 3 Tornby Beboerforening............

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 79. årgang. - NR. 4 - SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 I DETTE NUMMER Et godt fundament 2 Det sker 4 Kalender 6 Faaborg og Diernæs sogne 8 Lyø og Avernakø

Læs mere