KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September Årgang. Kirkebakken 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed."

Transkript

1 Der var en gang KIRKEBLAD blippe var en blap FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3,asfnældksfn123k ,asfnældksfn123k September Årgang Hans ånd som alting kan og ved i disse korte dage med tro og håb og kærlighed til himlen os ledsage. Grundtvig i "Nu falmer skoven trindt om land" Kirkebakken 13

2 Kan en kærlig Gud blive vred? Herrens vrede lægger sig ikke, førend han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Sådan står der hos en af profeterne i Det gamle Testamente. Vi studser her over udtrykket vrede, fordi vi er blevet så vant til at tænke os, at den gode Gud skal være konstant glad for sine skabninger. Måske beroliger vi os med, at Det gamle Testamente giver et anderledes billede af Gud end det, som Jesus giver os i evangelierne i Det nye Testamente. Men i det nye Testamente hører vrede også sammen med det gode budskab. Ifølge den beretning, vi hører hver gang, vi er til dåb, blev Guds egen søn Jesus vred på disciplene, da de ville forhindre Guds vilje og hans hjertes planer i at blive gennemført. Da Jesus ved den lejlighed for 2000 år siden lod sin vrede gå ud over disciplene, der ville holde de små væk fra Jesus, var Guds planer for længe siden blevet i værksat. Men med Jesus var tidspunktet kommet, da planerne helt skulle føres igennem i ærlig kamp imod det, der er fjende af livet og fjende af den kærlighed, som livet kommer af. Lige fra begyndelsen går Guds planer ud på, at alt skal leve som det sunde træ, hvor der er frit løb nedefra grundvandet op gennem rødderne og ud i grene og kviste, så træet sætter gode frugter. Men hans planer blev jo ikke gennemført uden videre. Som bibelen beretter, får falske profeter os nemlig gang på gang til at lukke af for denne frie udveksling.og den første falske profet var slangen, som blev skyld i, at Gud reagerede i vrede allerede i et gamle Testamentes første kapitler og udviste mennesker af Paradisets modsigelsesfrie tilværelse. Og først meget senere sendte Gud sin søn bagefter os for at indhente os - sådan som det fremgår af Det nye Testamente. Det er godt, når nogen indhenter os med gode hensigter. Jesus indhentede Guds skabninger. Han konfronterede sig med os og rørte dengang for 2000 år siden direkte ved dem, der ellers lukkede af. Evangeliets gode budskab lyder, at Jesus fortsat rører ved mennesker på sin egen måde, som også er Guds måde. For han berører os med sin ånd, der fylder himmel og jord og lægger sig omkring os. Guds Ånd finder altid derhen, hvor vi er - uanset, om vi vil gøre brug af den, og uanset, om vi i øvrigt handler rigtigt eller forkert. Og da Jesu indsats var til ende og Guds planer dermed var ved at være gennemført, sagde han : Modtag Helligånden. Skal dette lykkes for os, må vi lade være at lytte til falske profeter, som ikke går ind for åbenhed og frihed, når de foreslår os den tilsyneladende nemme løsning og hvisker os i øret: Luk bare af når du ikke kan klare tilværelsen Luk bare af, og gennemfør så i det skjulte, hvad du ikke tør gøre direkte. Deres fristende stemme, som vi hører fra andre, kan også lyde inde fra os selv. Lytter vi til den og lukker af over for vores 2

3 omverden,- bange for at møde andres ærlige modstand vil det slå negativt tilbage på os selv. Og da bliver vi med Jesu udtryk selv til den falske profet i fåreklæder, der har en sulten ulv inden i, som æder os op. Selv vil vi mennesker jo helst beskyttes imod alt, hvad der bare går os lidt imod. Men vrede følger med kærlighed, når kærligheden er sand, og når den drager konsekvenser og trækker grænser op. For det meste glemmer vi, at vrede og kærlighed hænger sammen. Men det er kun, når vi tvivler på kærlighedens frie udveksling, at vi bliver bange for et ærligt ansigt, der viser vrede. De, der i den bibelske fortælling kaldes de falske profeter, vil snakke os fra det, der betyder noget i Guds hjertes planer med os: De taler os væk fra vores eget ansvar og vil samtidig skubbe os ud af det glædens rum, som vores Gud og skaber fra begyndelsen gav os at være i. I angst for vreden, der naturligt kan opstå imellem os, vælger vi tit den nemme løsning og lader være at konfrontere os generationerne imellem for så at opdage, at vi indefra bliver truet af sultne ulve, når vi ikke tør møde børnene med åbent ansigt. Længe har vi længe misforstået, at det skulle være kærlighed at give afkald på grænser og modstillinger. Vi har glemt at det, at holde af et andet menneske ikke er at bøje af, men tværtimod er at være ærlig og hver især lade os se sådan, som vi er. Når vi ældre er bange for konfrontationen, kan de næste generationer fejlagtigt komme til at tro, at de har grund til at være bange. Men desværre kan en bedstemor i dagens Danmark stå ved det store Vesterhav og opleve, at hun ikke har myndighed til at tale barnet væk fra farer. Og har vi ingen myndighed til at sætte grænser, kan vore ord om, at alt ender til det bedste også let blive kun falske profeters tomme ord. Vi vil få et anderledes scenarie, hvis børnene fornemmer, at deres voksne har mod og overskud til at indrømme egne fejl og trække grænsen op mellem rigtigt og forkert - også når vi ikke selv lever op til det. Sådan et frejdigt mod får vi under tilgivelsens fortegn fra vores dåb, men vi må i så fald også selv tro på, at vrede og kærlighed ikke udelukker hinanden. Når vi tror på, at ærlig vrede hos den, der har kærlighed til os, også rummer tilgivelse, vil vi også være i stand til at give de næste generationer mod til ærligt at være til, som de nu er. Kærlighedens og tilgivelsens ånd, som Jesus rører os med, er til os alle. Derfor har vi ikke grund til at gemme os, men kan møde også den vrede reaktion ansigt til ansigt. Gud reagerer i vrede, netop fordi han elsker os. For hos ham hører kærligheden og den ærlige vrede sammen. Og han står véd sin kærlighed til os - også når han bliver skuffet over det, vi gør. Karen Marie Ravn Af prædiken til 8. søndag efter Trinitatis

4 MØDER OG ARRANGEMENTER Tirsdag den 15. september kl. 9,30 samles forældre med babyer fra 3. 9 måneder til et nyt forløb 8 til 10 gange med babysalmesang i Vinderslev Sognehus ved Karen Marie Ravn. Der synges og danses til klassiske salmer og børnesange foruden nyere små sansesange, og alle kan deltage - også fra andre sogne - som et gratis tilbud fra Hinge Vinderslev Menighedsråd. Tilmelding til Karen Marie Ravn på tlf eller Helle Erdmann Frantzen der læser op og fortæller. Under titlen Da spidsborgeren gik fra snøvsen er emnet Søren Kierkegaards og Benny Andersens forfatterskaber, og vi kan se frem til en eftermiddag med kant, humor og alvor og sød musik!! Søren Kristian Vad har tidligere gæstet valgmenigheden med sin kone og sunget operette for os. Denne gang har han naboen med, som er sognemedhjælper og kyndig i litteraturen. Tirsdag den 15. september kl. 19,30 holder litteraturkredsen idéaften med valg af 5 romaner, som deltagerne læser og drøfter under ledelse af Karen Marie Ravn på følgende datoer foruden indledningsaftenen: tirsdag den 13. oktober, tirsdag den 10. november, onsdag den 13. januar, onsdag den 24. februar samt torsdag den 25. marts - alle aftner kl. 19,30 i Alhuset på Skolegade i Kjellerup. Enhver er velkommen også uden at være medlem af de arrangerende foreninger. Aktive Kvinder og Kjellerup og Omegns Valgmenighed. Man møder blot op til første aften uden tilmelding. Torsdag den 17. september kl. 14 er kaffedamerne klar i valgmenighedens sal med serveringen til det første af sæsonens to eftermiddagsmøder for dem, der ikke så gerne tager ud om aftenen. Som det har været tilfældet de sidste par år er der musik på programmet denne eftermiddag I år er det Søren Kristian Vad, der som trubadur synger viser, og med sig har han Søndag den 27. september kl. 10,30 holder vi i Levring Kirke for første gang i en årrække (uden for julen) en familiegudstjeneste, hvor vi tager hensyn til, at der også er børn med i kirke. Denne søndag er der desuden også barnedåb, og valgmenighedens konfirmander indleder med denne gudstjeneste en tur til Århus. Torsdag den 8. oktober holder valgmenigheden for første gang fællesspisning kl. 18 i valgmenighedens sal på en hverdagsaften i forbindelse med foredrag. Prisen er kr. 75,- for varm ret, kaffe og foredrag. Der er forholdstilmelding til spisningen senest mandag den 5. oktober på tlf eller mens man til aftenens foredrag kl.19,30 som sædvanlig bare kan møde op. Kom og vær med og indled aftenen med måltidssamvær inden et usædvanligt foredrag. Aftenens foredragsholder er konsulent Anna Marie Aggerholm, som under titlen: Misbrug i spadseredragt og høje hæle vil give 4

5 på én gang en personlig og professionel beretning om det misbrug, som mange i dag kommer ud i, når vi kompenserer for en stresset dagligdag med rusmidler. Nogle af os kører sig ind på et parallelspor til hverdagen ved hjælp af rødvinen og mener, de kan kontrollere det, mens andre ved, at de ikke selv vælger misbruget, men at misbruget er en sygdom, der vælger for dem. Aftenens foredragsholder kalder alkoholisme for den mest ubarmhjertige sygdom, hun har stiftet bekendtskab med, fordi misbrugernes intelligens og øvrige intellektuelle tilstand er langt hen ad vejen ikke berørt, og de derfor selv er vidne til, hvordan de mod deres vilje nedbryder alt og alle omkring sig. Anna Marie Aggerholms foredrag handler ikke kun den skyld, skam, vrede, magtesløshed, illoyalitet, angst, benægtelse osv., som er forbundet med misbrug hos misbrugeren selv og også hos de pårørende. Hendes foredrag handler også om, at der er en vej ud af den negative tilstand. Søndag den 25. oktober Holder i de 7 grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland. Efterårsmøde i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed med gudstjeneste kl. 10,30 ved Kjeld Slot Nielsen, derefter middag og foredrag med overskriften Parfume ved Karen Marie Ravn frem. Se Annonce i Kjellerup Tidende med tilmelding, pris og nærmere program Søndag den 1. november i Hørup kirke kl. 10,30 Til denne i øvrigt almindelige gudstjeneste vil i anledning af Allehelgen familierne til afdøde, der er bisat og begravet i det forgangne år, få særlig invitation. Fredag den 6. november kl indbyder valgmenigheden endnu en gang til Persillesovs i valgmenighedens sal. Frikadeller med sovs og kartofler og grønt tilbehør står klar, når familierne ankommer, og derefter er der ved pejsen fortælling og fællessang for børn og voksne sammen ved Karen Marie Ravn med Jens Bøgestrand ved klaveret. Tilmelding senest tirsdag den 3. november til eller ofir.dk Torsdag den 12. november kl. 19,30 holder valgmenigheden i valgmenighedens sal foredrag med sædvanligt starttidspunkt ved psykolog Inger Jacobsen, der taler om Ensomhed og fællesskab. Ensomhed er en af tidens store udfordringer. Og Inger Jacobsen forudser, at hvis vi ikke erkender vores behov for fællesskab og tilknytning og vores afhængighed af hinanden - så vil ensomheden stige. Ensomheden er den pris vi betaler for vores frihed. I dag er velfærdssamfundet nået så langt i sin udvikling, at vi ikke behøver stå sammen for at kæmpe for bedre levevilkår. De fleste har mulighed for kun at passe sig selv og kun tænke på sig selv. Og Inger Jacobsen spørger: Hvilke konsekvenser har dette? Onsdag den 9. december kl. 14. Adventshygge-eftermiddag i valgmenighedens sal ved Karen Marie Ravn med blandet program, gløgg og kaffebord. Bemærk, at ugedagsbetegnelsen er rettet i forhold til det før udsendte sæsonprogram. Se program i annoncen i Kjellerup Tidende. 5

6 Konfirmander og minifortællebørn Valgmenighedens konfirmandhold begynder undervisningen med 5 konfirmander onsdag morgen den 16. september og tager efter familiegudstjenesten den 27. september på en tur til Århus med kirkebesøg og en fortælleteaterforestilling på Auktionsscenen Gruppe 38. Valgmenighedens minifortællebørn i 3. klasse får brev med invitation til en dukketeaterforestilling Genesis i Silkeborg om skabelsen med teatergruppen Meridano lørdag eftermiddag den 14. november som indledning til tre fortælletimer inden jul. Ham takker alle vi med sang... Kjellerup og Omegns Valgmenighed holder i år høstgudstjeneste den 20. september, og det bliver tratitionen tro i Vinderslev kirke, da de fleste af landmændene blandt valgmenighedens medlemmer gennem årene har hørt til i Vinderslevområdet. Men som noget nyt har bestyrelsen - dog ikke enstemmigt - besluttet at der ikke skal holdes høstindsamling. Høsten af korn og andre afgrøder giver os jo anledning til at takke for den vækst i tilværelsen, som vi ikke selv har nogen indflydelse på.hvad vi får af naturen er jo en gave og en gåde for os uanset, hvor meget naturvidenskaben og teknologien kan gå ind og påvirke de naturlige processer. Derfor retter vi med høsten i hus vores tak for naturens gaver til Gud, og vi gør samtidig takken håndgribelig for vore medmennesker ved at give kontanter til velgørende formål. Også i år vil Kjellerup og Omegns Valgmenighed opfordre til, at vi gør takken håndgribelig, men beder i år medlemmerne vælge selv, hvordan de hver især vil give deres bidrag. Mange mennesker ønsker nemlig at give til humanitære formål på tidspunkter, hvor der internationalt opstår akutte behov, ligesom andre via netbank eller giro gerne vil samle deres bidrag i et enkelt større beløb kun een gang om året. Gratis bil kan bestilles til alle valgmenighedens gudstjenester, møder og arrangementer samt til busturenes afgangsted. Man ringer dagen før til Thorning Taxa på og bliver hentet på egen adresse og kørt hjem igen. Det gælder ikke kun ældre mødedeltagere. Man kan i alle aldersklasser komme i en situation, hvor der ikke er bil til rådighed. 6

7 Meddelelse fra præsten Jeg holder som tidligere meddelt 2 ugers ferie fra mandag den 31. august til og med søndag den 13. september. Valgmenighedens telefon vil automatisk give besked om, hvem der i det tidsrum varetager eventuelle kirkelige handlinger. Ellers er min kontortræffetid på Kirkebakken 13 fortsat tirsdage kl Telefonisk træffes jeg altid ved opringning til tlf Hvis telefonen ikke bliver taget, kan der indtales besked på telefonsvareren, der går i gang efter 6 ringetoner. Jeg er altid taknemlig for bemærkninger fra medlemmer familie og bekendte, der kan være med til, at jeg får taget kontakt til dem, som måske ville have glæde af mit besøg. Siden sidst Karen Marie Ravn Døbte Villads Bredsgaard, søn af Marie Louise Johansen og Christoffer Bredsgaard, Birkerød Tilde Buus, datter af Louise Bay Bech og Holger Buus, Vinderslev Valgmenighedens Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken Privat: Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg VALGMENIGHEDENS Bestyrelse: Alle Kjellerup. Svend Aage Thomsen, formand Lindevej Inge Østerby, næstformand Lundgårde Lars Westerberg, kasserer Bakken 16, Skelhøje 7470 Karup... Peter Kildedal, formand for mødeudvalget Bygtoften Torben Gyldenberg Pedersen, sekretær og redaktør Oustrupvej Chr. Skorstengaard Vestervangen Marianne Weigelt Kristensen Engholmsvej VALGMENIGHEDENS FORRETNINGSFØRER: Dorthe Kaa, forretningsfører Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg. Træffes mandag aften på

8 G U D S T J E N E S T E R Hørup kirke Vinderslev kirke Levring kirke 6. september ingen ( 13. september ingen ) 20. september 15. søndag efter Trinitatis Vinderslev, Høstgudstjeneste. 27. september 16. søndag efter Trinitatis Levring, Familiegudstjeneste. 4. oktober 17. søndag efter Trinitatis Vinderslev 11. oktober 18. søndag efter Trinitatis Hørup 18. oktober ingen 25. okober 20. søndag efter Trinitatis Aulum Kirke, Efterårsmøde. Se under møder 1. november Allehelgens Søndag Hørup 8. november 22. søndag efter Trinitatis Levring 15. november 23. søndag efter Trinitatis Vinderslev 22. november ingen 29. november 1. søndag i Advent Vinderslev 6. december ingen 13. december 3. søndag i Advent Vinderslev 20. december 4. søndag i advent Levring 24. december Juleaften Kl. 14 Vinderslev Kl. 17. Hørup 25. december Juledag Vinderslev 26. december ingen 27. december ingen 28. december 4. juledag, mandag Kl. 15. Hørup. Julegudstjeneste for småbørnsfamilier med efterfølgende juletræ i salen. 31. december Nytårsaftensdag Hørup. Kort nytårsgudstjeneste med efterfølgende kaffe og vin i valgmenighedens sal med højskolesang og Godt Nytår 1. januar ingen. Se dagen før Hvor intet anføres, er gudstjenesten kl. 10,30 ved Karen Marie Ravn. GD GRUPPEN Viborg Kjellerup

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts 2012 27. Årgang Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Morten Børup Kirkebakken 13

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 4 December 2013 28. Årgang Den rose fin og lille har dejlig duft og skær; den lyse for os ville og sprede mørket her Fr. Layriz 1844 2 1. september

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35)

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) H i n g e - V i n d e r s l e v For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) KIRKEBLAD 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3 All inclusive Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed Aulum Vinding Vind Valgmenighed apil - maj - juni 2013 1 Kirkelige handlinger Dåb Aftales med valgmenighedspræsten i god tid. Præsten sørger for at få fødselsanmeldelsen. Vielse Aftales med valgmenighedspræsten

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Oktober 2007 LÆS OM :

Oktober 2007 LÆS OM : Nummer 37 10. årgang Oktober 2007 LÆS OM : Gl. mursten Russiske børn Hvor blev hun af Drengeleg Verdensjamboree Blomstertur Set og Sket Sami Legetøj Kirkenyt Gokartløb Skolenyt Hauge Fors.hus Vejviser

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 26. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2011 Babysalmesang Babysalmesang i Nr. Lyndelse Kirke er et forholdsvis nyt tilbud til forældre og deres 0-6 mdr. gamle babyer. Jeg, Lisbeth Buhl,

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR

VEJLE VEST. Jul i din kirke. 10. klasses egen skole. Mange arrangementer. AAB i 75 år. NR 4 17. Årgang 2007 NOVEMBER DECEMBER JANUAR VEJLE VEST NR 4 17. Årgang 2007 1 NOVEMBER DECEMBER JANUAR Jul i din kirke 10. klasses egen skole Mange arrangementer AAB i 75 år 2 FRA REDAKTØREN Leder af Birgit Flindt Tillykke Et stort tillykke skal

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere