KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September Årgang. Kirkebakken 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed."

Transkript

1 Der var en gang KIRKEBLAD blippe var en blap FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3,asfnældksfn123k ,asfnældksfn123k September Årgang Hans ånd som alting kan og ved i disse korte dage med tro og håb og kærlighed til himlen os ledsage. Grundtvig i "Nu falmer skoven trindt om land" Kirkebakken 13

2 Kan en kærlig Gud blive vred? Herrens vrede lægger sig ikke, førend han har iværksat og gennemført sit hjertes planer. Sådan står der hos en af profeterne i Det gamle Testamente. Vi studser her over udtrykket vrede, fordi vi er blevet så vant til at tænke os, at den gode Gud skal være konstant glad for sine skabninger. Måske beroliger vi os med, at Det gamle Testamente giver et anderledes billede af Gud end det, som Jesus giver os i evangelierne i Det nye Testamente. Men i det nye Testamente hører vrede også sammen med det gode budskab. Ifølge den beretning, vi hører hver gang, vi er til dåb, blev Guds egen søn Jesus vred på disciplene, da de ville forhindre Guds vilje og hans hjertes planer i at blive gennemført. Da Jesus ved den lejlighed for 2000 år siden lod sin vrede gå ud over disciplene, der ville holde de små væk fra Jesus, var Guds planer for længe siden blevet i værksat. Men med Jesus var tidspunktet kommet, da planerne helt skulle føres igennem i ærlig kamp imod det, der er fjende af livet og fjende af den kærlighed, som livet kommer af. Lige fra begyndelsen går Guds planer ud på, at alt skal leve som det sunde træ, hvor der er frit løb nedefra grundvandet op gennem rødderne og ud i grene og kviste, så træet sætter gode frugter. Men hans planer blev jo ikke gennemført uden videre. Som bibelen beretter, får falske profeter os nemlig gang på gang til at lukke af for denne frie udveksling.og den første falske profet var slangen, som blev skyld i, at Gud reagerede i vrede allerede i et gamle Testamentes første kapitler og udviste mennesker af Paradisets modsigelsesfrie tilværelse. Og først meget senere sendte Gud sin søn bagefter os for at indhente os - sådan som det fremgår af Det nye Testamente. Det er godt, når nogen indhenter os med gode hensigter. Jesus indhentede Guds skabninger. Han konfronterede sig med os og rørte dengang for 2000 år siden direkte ved dem, der ellers lukkede af. Evangeliets gode budskab lyder, at Jesus fortsat rører ved mennesker på sin egen måde, som også er Guds måde. For han berører os med sin ånd, der fylder himmel og jord og lægger sig omkring os. Guds Ånd finder altid derhen, hvor vi er - uanset, om vi vil gøre brug af den, og uanset, om vi i øvrigt handler rigtigt eller forkert. Og da Jesu indsats var til ende og Guds planer dermed var ved at være gennemført, sagde han : Modtag Helligånden. Skal dette lykkes for os, må vi lade være at lytte til falske profeter, som ikke går ind for åbenhed og frihed, når de foreslår os den tilsyneladende nemme løsning og hvisker os i øret: Luk bare af når du ikke kan klare tilværelsen Luk bare af, og gennemfør så i det skjulte, hvad du ikke tør gøre direkte. Deres fristende stemme, som vi hører fra andre, kan også lyde inde fra os selv. Lytter vi til den og lukker af over for vores 2

3 omverden,- bange for at møde andres ærlige modstand vil det slå negativt tilbage på os selv. Og da bliver vi med Jesu udtryk selv til den falske profet i fåreklæder, der har en sulten ulv inden i, som æder os op. Selv vil vi mennesker jo helst beskyttes imod alt, hvad der bare går os lidt imod. Men vrede følger med kærlighed, når kærligheden er sand, og når den drager konsekvenser og trækker grænser op. For det meste glemmer vi, at vrede og kærlighed hænger sammen. Men det er kun, når vi tvivler på kærlighedens frie udveksling, at vi bliver bange for et ærligt ansigt, der viser vrede. De, der i den bibelske fortælling kaldes de falske profeter, vil snakke os fra det, der betyder noget i Guds hjertes planer med os: De taler os væk fra vores eget ansvar og vil samtidig skubbe os ud af det glædens rum, som vores Gud og skaber fra begyndelsen gav os at være i. I angst for vreden, der naturligt kan opstå imellem os, vælger vi tit den nemme løsning og lader være at konfrontere os generationerne imellem for så at opdage, at vi indefra bliver truet af sultne ulve, når vi ikke tør møde børnene med åbent ansigt. Længe har vi længe misforstået, at det skulle være kærlighed at give afkald på grænser og modstillinger. Vi har glemt at det, at holde af et andet menneske ikke er at bøje af, men tværtimod er at være ærlig og hver især lade os se sådan, som vi er. Når vi ældre er bange for konfrontationen, kan de næste generationer fejlagtigt komme til at tro, at de har grund til at være bange. Men desværre kan en bedstemor i dagens Danmark stå ved det store Vesterhav og opleve, at hun ikke har myndighed til at tale barnet væk fra farer. Og har vi ingen myndighed til at sætte grænser, kan vore ord om, at alt ender til det bedste også let blive kun falske profeters tomme ord. Vi vil få et anderledes scenarie, hvis børnene fornemmer, at deres voksne har mod og overskud til at indrømme egne fejl og trække grænsen op mellem rigtigt og forkert - også når vi ikke selv lever op til det. Sådan et frejdigt mod får vi under tilgivelsens fortegn fra vores dåb, men vi må i så fald også selv tro på, at vrede og kærlighed ikke udelukker hinanden. Når vi tror på, at ærlig vrede hos den, der har kærlighed til os, også rummer tilgivelse, vil vi også være i stand til at give de næste generationer mod til ærligt at være til, som de nu er. Kærlighedens og tilgivelsens ånd, som Jesus rører os med, er til os alle. Derfor har vi ikke grund til at gemme os, men kan møde også den vrede reaktion ansigt til ansigt. Gud reagerer i vrede, netop fordi han elsker os. For hos ham hører kærligheden og den ærlige vrede sammen. Og han står véd sin kærlighed til os - også når han bliver skuffet over det, vi gør. Karen Marie Ravn Af prædiken til 8. søndag efter Trinitatis

4 MØDER OG ARRANGEMENTER Tirsdag den 15. september kl. 9,30 samles forældre med babyer fra 3. 9 måneder til et nyt forløb 8 til 10 gange med babysalmesang i Vinderslev Sognehus ved Karen Marie Ravn. Der synges og danses til klassiske salmer og børnesange foruden nyere små sansesange, og alle kan deltage - også fra andre sogne - som et gratis tilbud fra Hinge Vinderslev Menighedsråd. Tilmelding til Karen Marie Ravn på tlf eller Helle Erdmann Frantzen der læser op og fortæller. Under titlen Da spidsborgeren gik fra snøvsen er emnet Søren Kierkegaards og Benny Andersens forfatterskaber, og vi kan se frem til en eftermiddag med kant, humor og alvor og sød musik!! Søren Kristian Vad har tidligere gæstet valgmenigheden med sin kone og sunget operette for os. Denne gang har han naboen med, som er sognemedhjælper og kyndig i litteraturen. Tirsdag den 15. september kl. 19,30 holder litteraturkredsen idéaften med valg af 5 romaner, som deltagerne læser og drøfter under ledelse af Karen Marie Ravn på følgende datoer foruden indledningsaftenen: tirsdag den 13. oktober, tirsdag den 10. november, onsdag den 13. januar, onsdag den 24. februar samt torsdag den 25. marts - alle aftner kl. 19,30 i Alhuset på Skolegade i Kjellerup. Enhver er velkommen også uden at være medlem af de arrangerende foreninger. Aktive Kvinder og Kjellerup og Omegns Valgmenighed. Man møder blot op til første aften uden tilmelding. Torsdag den 17. september kl. 14 er kaffedamerne klar i valgmenighedens sal med serveringen til det første af sæsonens to eftermiddagsmøder for dem, der ikke så gerne tager ud om aftenen. Som det har været tilfældet de sidste par år er der musik på programmet denne eftermiddag I år er det Søren Kristian Vad, der som trubadur synger viser, og med sig har han Søndag den 27. september kl. 10,30 holder vi i Levring Kirke for første gang i en årrække (uden for julen) en familiegudstjeneste, hvor vi tager hensyn til, at der også er børn med i kirke. Denne søndag er der desuden også barnedåb, og valgmenighedens konfirmander indleder med denne gudstjeneste en tur til Århus. Torsdag den 8. oktober holder valgmenigheden for første gang fællesspisning kl. 18 i valgmenighedens sal på en hverdagsaften i forbindelse med foredrag. Prisen er kr. 75,- for varm ret, kaffe og foredrag. Der er forholdstilmelding til spisningen senest mandag den 5. oktober på tlf eller mens man til aftenens foredrag kl.19,30 som sædvanlig bare kan møde op. Kom og vær med og indled aftenen med måltidssamvær inden et usædvanligt foredrag. Aftenens foredragsholder er konsulent Anna Marie Aggerholm, som under titlen: Misbrug i spadseredragt og høje hæle vil give 4

5 på én gang en personlig og professionel beretning om det misbrug, som mange i dag kommer ud i, når vi kompenserer for en stresset dagligdag med rusmidler. Nogle af os kører sig ind på et parallelspor til hverdagen ved hjælp af rødvinen og mener, de kan kontrollere det, mens andre ved, at de ikke selv vælger misbruget, men at misbruget er en sygdom, der vælger for dem. Aftenens foredragsholder kalder alkoholisme for den mest ubarmhjertige sygdom, hun har stiftet bekendtskab med, fordi misbrugernes intelligens og øvrige intellektuelle tilstand er langt hen ad vejen ikke berørt, og de derfor selv er vidne til, hvordan de mod deres vilje nedbryder alt og alle omkring sig. Anna Marie Aggerholms foredrag handler ikke kun den skyld, skam, vrede, magtesløshed, illoyalitet, angst, benægtelse osv., som er forbundet med misbrug hos misbrugeren selv og også hos de pårørende. Hendes foredrag handler også om, at der er en vej ud af den negative tilstand. Søndag den 25. oktober Holder i de 7 grundtvigske valgmenigheder i Midt- og Vestjylland. Efterårsmøde i Aulum-Vinding-Vind Valgmenighed med gudstjeneste kl. 10,30 ved Kjeld Slot Nielsen, derefter middag og foredrag med overskriften Parfume ved Karen Marie Ravn frem. Se Annonce i Kjellerup Tidende med tilmelding, pris og nærmere program Søndag den 1. november i Hørup kirke kl. 10,30 Til denne i øvrigt almindelige gudstjeneste vil i anledning af Allehelgen familierne til afdøde, der er bisat og begravet i det forgangne år, få særlig invitation. Fredag den 6. november kl indbyder valgmenigheden endnu en gang til Persillesovs i valgmenighedens sal. Frikadeller med sovs og kartofler og grønt tilbehør står klar, når familierne ankommer, og derefter er der ved pejsen fortælling og fællessang for børn og voksne sammen ved Karen Marie Ravn med Jens Bøgestrand ved klaveret. Tilmelding senest tirsdag den 3. november til eller ofir.dk Torsdag den 12. november kl. 19,30 holder valgmenigheden i valgmenighedens sal foredrag med sædvanligt starttidspunkt ved psykolog Inger Jacobsen, der taler om Ensomhed og fællesskab. Ensomhed er en af tidens store udfordringer. Og Inger Jacobsen forudser, at hvis vi ikke erkender vores behov for fællesskab og tilknytning og vores afhængighed af hinanden - så vil ensomheden stige. Ensomheden er den pris vi betaler for vores frihed. I dag er velfærdssamfundet nået så langt i sin udvikling, at vi ikke behøver stå sammen for at kæmpe for bedre levevilkår. De fleste har mulighed for kun at passe sig selv og kun tænke på sig selv. Og Inger Jacobsen spørger: Hvilke konsekvenser har dette? Onsdag den 9. december kl. 14. Adventshygge-eftermiddag i valgmenighedens sal ved Karen Marie Ravn med blandet program, gløgg og kaffebord. Bemærk, at ugedagsbetegnelsen er rettet i forhold til det før udsendte sæsonprogram. Se program i annoncen i Kjellerup Tidende. 5

6 Konfirmander og minifortællebørn Valgmenighedens konfirmandhold begynder undervisningen med 5 konfirmander onsdag morgen den 16. september og tager efter familiegudstjenesten den 27. september på en tur til Århus med kirkebesøg og en fortælleteaterforestilling på Auktionsscenen Gruppe 38. Valgmenighedens minifortællebørn i 3. klasse får brev med invitation til en dukketeaterforestilling Genesis i Silkeborg om skabelsen med teatergruppen Meridano lørdag eftermiddag den 14. november som indledning til tre fortælletimer inden jul. Ham takker alle vi med sang... Kjellerup og Omegns Valgmenighed holder i år høstgudstjeneste den 20. september, og det bliver tratitionen tro i Vinderslev kirke, da de fleste af landmændene blandt valgmenighedens medlemmer gennem årene har hørt til i Vinderslevområdet. Men som noget nyt har bestyrelsen - dog ikke enstemmigt - besluttet at der ikke skal holdes høstindsamling. Høsten af korn og andre afgrøder giver os jo anledning til at takke for den vækst i tilværelsen, som vi ikke selv har nogen indflydelse på.hvad vi får af naturen er jo en gave og en gåde for os uanset, hvor meget naturvidenskaben og teknologien kan gå ind og påvirke de naturlige processer. Derfor retter vi med høsten i hus vores tak for naturens gaver til Gud, og vi gør samtidig takken håndgribelig for vore medmennesker ved at give kontanter til velgørende formål. Også i år vil Kjellerup og Omegns Valgmenighed opfordre til, at vi gør takken håndgribelig, men beder i år medlemmerne vælge selv, hvordan de hver især vil give deres bidrag. Mange mennesker ønsker nemlig at give til humanitære formål på tidspunkter, hvor der internationalt opstår akutte behov, ligesom andre via netbank eller giro gerne vil samle deres bidrag i et enkelt større beløb kun een gang om året. Gratis bil kan bestilles til alle valgmenighedens gudstjenester, møder og arrangementer samt til busturenes afgangsted. Man ringer dagen før til Thorning Taxa på og bliver hentet på egen adresse og kørt hjem igen. Det gælder ikke kun ældre mødedeltagere. Man kan i alle aldersklasser komme i en situation, hvor der ikke er bil til rådighed. 6

7 Meddelelse fra præsten Jeg holder som tidligere meddelt 2 ugers ferie fra mandag den 31. august til og med søndag den 13. september. Valgmenighedens telefon vil automatisk give besked om, hvem der i det tidsrum varetager eventuelle kirkelige handlinger. Ellers er min kontortræffetid på Kirkebakken 13 fortsat tirsdage kl Telefonisk træffes jeg altid ved opringning til tlf Hvis telefonen ikke bliver taget, kan der indtales besked på telefonsvareren, der går i gang efter 6 ringetoner. Jeg er altid taknemlig for bemærkninger fra medlemmer familie og bekendte, der kan være med til, at jeg får taget kontakt til dem, som måske ville have glæde af mit besøg. Siden sidst Karen Marie Ravn Døbte Villads Bredsgaard, søn af Marie Louise Johansen og Christoffer Bredsgaard, Birkerød Tilde Buus, datter af Louise Bay Bech og Holger Buus, Vinderslev Valgmenighedens Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken Privat: Allingskovgårdsvej 24, 8600 Silkeborg VALGMENIGHEDENS Bestyrelse: Alle Kjellerup. Svend Aage Thomsen, formand Lindevej Inge Østerby, næstformand Lundgårde Lars Westerberg, kasserer Bakken 16, Skelhøje 7470 Karup... Peter Kildedal, formand for mødeudvalget Bygtoften Torben Gyldenberg Pedersen, sekretær og redaktør Oustrupvej Chr. Skorstengaard Vestervangen Marianne Weigelt Kristensen Engholmsvej VALGMENIGHEDENS FORRETNINGSFØRER: Dorthe Kaa, forretningsfører Aabenraavej 28, 8600 Silkeborg. Træffes mandag aften på

8 G U D S T J E N E S T E R Hørup kirke Vinderslev kirke Levring kirke 6. september ingen ( 13. september ingen ) 20. september 15. søndag efter Trinitatis Vinderslev, Høstgudstjeneste. 27. september 16. søndag efter Trinitatis Levring, Familiegudstjeneste. 4. oktober 17. søndag efter Trinitatis Vinderslev 11. oktober 18. søndag efter Trinitatis Hørup 18. oktober ingen 25. okober 20. søndag efter Trinitatis Aulum Kirke, Efterårsmøde. Se under møder 1. november Allehelgens Søndag Hørup 8. november 22. søndag efter Trinitatis Levring 15. november 23. søndag efter Trinitatis Vinderslev 22. november ingen 29. november 1. søndag i Advent Vinderslev 6. december ingen 13. december 3. søndag i Advent Vinderslev 20. december 4. søndag i advent Levring 24. december Juleaften Kl. 14 Vinderslev Kl. 17. Hørup 25. december Juledag Vinderslev 26. december ingen 27. december ingen 28. december 4. juledag, mandag Kl. 15. Hørup. Julegudstjeneste for småbørnsfamilier med efterfølgende juletræ i salen. 31. december Nytårsaftensdag Hørup. Kort nytårsgudstjeneste med efterfølgende kaffe og vin i valgmenighedens sal med højskolesang og Godt Nytår 1. januar ingen. Se dagen før Hvor intet anføres, er gudstjenesten kl. 10,30 ved Karen Marie Ravn. GD GRUPPEN Viborg Kjellerup

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 August 2008 23. Årgang

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 August 2008 23. Årgang Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 3 August 2008 23. Årgang Hvis modenhedens milde magt af Livet selv du lærte, da slår bag falmet rosendragt dit røde

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2013 28. Årgang. Ambrosius Stub, 1771

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Marts 2013 28. Årgang. Ambrosius Stub, 1771 KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1 Marts 2013 28. Årgang Ak se, hvor pyntet solen går med lange stråler i sit hår; den varme krans er rette kans for alle ting, som nu må gry, på ny.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2013 28. Årgang. Oktoberdagens farver og bronzeblomsters

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2013 28. Årgang. Oktoberdagens farver og bronzeblomsters KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 September 2013 28. Årgang Oktoberdagens farver og bronzeblomsters glød har samme stærke strøg som dybt i sindet lød. Jens Rosendal, 1985 Siden sidst

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2 Maj 2014 29. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2 Maj 2014 29. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 2 Maj 2014 29. Årgang Frugtblomsters hvide pletter det rige, grønne felt, mens højt de lyse nætter slår ud sit sommertelt Johannes Jørgensen 2 Kirkebakken

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 September 2012 27. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.dk KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 September 2012 27. Årgang Hver stubbet mark, vi stirrer på, står brun og gul og gylden, og røn står rød og slåen blå, og purpursort står hylden.

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD. Trods klingrende frost godt i år I spå for fugl og sæd i dvale. FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. ,asfnældksfn123k39843948

Der var en KIRKEBLAD. Trods klingrende frost godt i år I spå for fugl og sæd i dvale. FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. ,asfnældksfn123k39843948 Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 1 MAJ 2007 22. Årgang Trods klingrende frost godt i år I spå for fugl og sæd i dvale. Tænker vi danskere på kors,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2014 29. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2014 29. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 4 December 2014 29. Årgang Når hjertet sidder mest beklemt, da bliver frydens harpe stemt, at den kan bedre klinge; og knuste hjerter føle bedst, hvad

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2 Juni 2008 23. Årgang

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2 Juni 2008 23. Årgang Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 2 Juni 2008 23. Årgang En yndig og frydefuld sommertid i al sin herlighed, den glæder og trøster så mangen en, alt

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4. December 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4. December 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed. Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Husk, du går her som den allerførste her bli r alle dine spor at se - vær lidt varsom denne ene morgen: træd forsigtigt i den nye sne. Nummer 4,asfnældksfn123k39843948

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2013 28. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 4 December 2013 28. Årgang Den rose fin og lille har dejlig duft og skær; den lyse for os ville og sprede mørket her Fr. Layriz 1844 2 1. september

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 November 2007 22. Årgang

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 November 2007 22. Årgang Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 4 November 2007 22. Årgang Solhvervet kommer, og bladet vendes, dagene længes på ny, solskinnet vokser, og vintren

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2. Juni 2010 25. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 2. Juni 2010 25. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed. Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 2,asfnældksfn123k39843948 Juni 2010 25. Årgang Hyldene dufter i stuen ind ude fra Danmarks haver. Kornet modnes i sommervind. Thøger Larsen

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang Da dages da kommer den danske skærsommer, den er der, og gør selv den tungeste glad. Chr. Richardt X-faktoren af tale til konfirmanderne

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer Årgang. Kirkebakken 13

KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer Årgang. Kirkebakken 13 Der var en gang KIRKEBLAD blippe var en blap FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 2,asfnældksfn123k39843948,asfnældksfn123k39843948 2009 juni 24. Årgang Himmelens stjerner så fjernt over kloden.

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Januar 2008 23. Årgang

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1 Januar 2008 23. Årgang Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 1 Januar 2008 23. Årgang Hvad var det dog der skete mit hjerte koldt og hårdt som kvarts det smeltes ved at se det

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2008 23. Årgang

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 4 December 2008 23. Årgang Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED,asfnældksfn123k39843948 Nummer 4 December 2008 23. Årgang Betlehems-barnet i krybberummet det er den evige vår, troende hjerter det har fornummet:

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små!

Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små! PRÆDIKEN SØNDAG DEN 14. FEBRUAR 2016 1.SIF VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: 1. Mos. 4,1-12; Jak. 1,9-16; Luk. 22,24-32 Salmer: 749,624,639,292,206 Ja, sandheds Ånd, forvis os på, at også vi

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1. 24. Årgang

Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 1. 24. Årgang Der var en KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 1,asfnældksfn123k39843948 2009 Marts 24. Årgang Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger og som ved et underværk den mig hæver,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21

Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 Tekster: Jer 23,16-24, Rom 8,14-17, Matt 7,15-21 750 Nu titte til hinanden Dåb: 448.1-3 + 4-6 41 Lille Guds barn 292 Kærligheds og sandheds ånd (438 Hellig, hellig, hellig 477 Som korn) 726 Gak ud min

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Bliv hos thi det går mod aften se dagen hælder allerede!

Bliv hos thi det går mod aften se dagen hælder allerede! PRÆDIKEN ONSDAG DEN 12.OKTOBER - (17.SETRIN) VESTER AABY KIRKE KL. 17.00 FYRAFTENSGUDSTJENESTE Tekster: Sl. 19,2-7; Ef.4,1-6; Luk.14,1-11 Salmer: 14,392,785,787 Bliv hos thi det går mod aften se dagen

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1

10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 1 10. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 24. juli 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/2/484/174//592/332/1 Åbningshilsen Så følger den tredje søndag om De To Veje, som kirkeåret ligger hen til os. Om

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Påskedag 5. april 2015. Hinge Kirke kl. 9.00. Vinderslev Kirke kl. 10.30

Påskedag 5. april 2015. Hinge Kirke kl. 9.00. Vinderslev Kirke kl. 10.30 Påskedag 5. april 2015. Hinge Kirke kl. 9.00. Vinderslev Kirke kl. 10.30 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Korsvar Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor,

Læs mere

7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471

7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471 7. søndag efter trinitatis I Salmer: 743, 36, 597, 492, 477, 471 Zakæus var nok blevet mobbet, fordi han var lille og sky. Nu hævned han sig gennem jobbet; som tolder i Jeriko by. Sådan lyder det første

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 19. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 402 Den signede dag 448 fyldt af glæde 28 De dybeste lag i mit hjerte 414 Den mægtige finder vi ikke 412 v.4-5 Af som vintræs grene 266 Mægtigste Kriste

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad din fuldkomne glæde være og blive i os. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad din fuldkomne glæde være og blive i os. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 18. trin. II 25. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 729 Nu falmer skoven 36 Befal du dine veje 335 Flammerne er mange 368 Vintræ og grene 476 Kornet som dør 696 Kærlighed er lysets kilde Bøn: Vor Gud

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15

Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Prædiken til Skærtorsdag 2014. Tekster: Salme 116-1.Korinterbrev 11, 23-26 - Johannesevangeliet 13,1-15 Indledn før gudstj.: Skærtorsdag. Er det sådan, at et nederlag kan bære sejren i sig? = tanke, jeg

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 Salmer: 747 Lysets engel 26 Nærmere Gud til dig 335 Flammerne er mange 164 Øjne I var lykkelige 424 I Herrens

Læs mere

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421

19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 1 19. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. oktober 2012 kl. 10.00. Salmer: 26/434/335/417//164/439/421/569 Uddelingssalme: se ovenfor: 421 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015

Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 Trinitatis søndag prædiken til årsmøde for menighedsrådsmedlemmer- Nyborg Strand. 31. maj 2015 725 Det dufter lysegrønt 435 Aleneste Gud 493 Gud Herren så til jorden ned 11 Nu takker alle Gud Den intense

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord!

Øjne, I er lykkelige I, som ser Guds Søn på jord! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. oktober 2016 Kirkedag: 19.s.e.Trin/B Tekst: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51 Salmer: SK: 731 * 26 * 164 * 334,1-2+5 LL: 731 * 26 * 335 * 164

Læs mere