Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 30 A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 30 A0.80.0173"

Transkript

1 Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 30 A

2 Tekniske data: Type: Forsyning Volt Installeret effekt Fremdrift Vaskebreddee Tørrebredde Teoretisk arbejdsareal Diameter / antal Motoreffekt / antal Motor hastighed Specifik tryk Motor effekt Undertryk Luft flow Støj niveau Motor effect 30M45 Batteri 30D45 Walk behind / operatøren går g ved maskinen Specifikationer Batteri Se typeskildt 750W 930W Manuelt Træk 430 mm 430 mm 650 mm 650 mm 1720 m²/h 1935 m²/h Børster / Pad s 430 mm / 17 x1 430 mm / 17 x1 350 W / x1 190 o/min 33 g/cm² Sugee specifikationer 400 W 400 W 1189 mmh2o 1189 mmh2o 28 l/s 28 l/s W / x1 190 o/min 33 g/cm² Min 58 db(a) / Maxx 64 db(a) Træk 180 W 30D50 Batteri 1030W Træk 500 mm 650 mm 2250 m²/h 250 mm / 10 x2 450W / x1 200 o/ /min 33 g/cm² 400 W 1189 mmh2o 28 l/ /s 180 W Rent vands kapacitet Opsamlingskapacitet Dimensioner (l*b*h) Vibrationer (ISO 5349) Vægt u batterier Vægt m batterier Vægt operational 30 l 30 l 33 l 33 l 1210 x 560 x 1020 mm 1210 x 560 x 1020 mm <2,5 m/s² 68 kg 121 kg 151 kg Tank <2,5 m/s² 74 kg 127 kg 157 kg 30 l 33 l 1100 x 570 x 1020 mm <2,5 m/s² 76 kg k 129 kg 159 kg

3 1.1 Introduktion: FARE: Før brug af maskinen skal de medleverede sikkerhedsinstrukser læses. 2.1 Lær maskinen at kende (Figur 1) 1) Håndtag 2) Kontrol panel 3) Håndtag til aktivering / nedsænkning af gummilæbe bommen 4) Vand forsyning 5) Vandtank til vaskevand 6) Tank dæksel 7) Påfyldning til rent vand 8) Hjul 9) Børste flange 10) Børste 11) Gummilæbe 12) Dræn fra opsamlingsbeholderen 13) Sugeslangen fra gummilæbe 14) Opsamlingsbeholder 15) Drænslange til rent vand / niveau viser til rent vand 16) Lader til batteri 17) Rent vands filter 18) Svirvel hjul 19) Børste op/ned fodpedal 20) Bøjle til aktivering af Børste rotation og træk (hvis udstyret med træk) 3.1 Udpakning (Figur 1 og 2) Når maskinen er pakket ud som vist på instruktionerne uden på indpakning, skal kontrolleres at alle dele er leveret med og intakte. Hvis der er tegn så skade, kontakt forhandleren og transportselskabet. Fjerne posen (21) indeholdende tilbehør Skær stroppen (22) over Fjern træklodserne (23 og 24) Løft børsteflangen (9) ved at trykke ned på pedalen (19) Løft gummilæbe bom (wiper support) (25) med håndtaget (3 fig. 1) Monter en sliske og kør maskinen ned af pallen (evt. løftes maskine af 3 personer)

4 3.1.a Standard tilbehør (Figur 3) Det medfølgende tilbehør er som følger: 10 ) Børste / Børster 11) Gummilæbe bom 26) Vand påfyldningsslange 27) Maskinens manual og sikkerehedsinstrukser 28) Batterilader manual 29) Ledning til batterilader 30) 5A sikring 31) Filter til rentvandsbeholderens åbning 4.1.a Samling af delene (fig. 4) - Løsen de to vingemøtrikker (32) monteret på bommen - Monter bommen (11) på ophænget (25) og spænd de to vingemøtrikker (32) - Monter slangen (13) til bommens studs (33) OBS: denne montage skal udføres med bommen sænket (3) 4.1.b Montage af børste (fig. 5) FARE: denne handling bør udføres af 2 personer. - løft børsteflangen (9) indtil polystyren beskyttelsen (34) kan fjernes - Monter børsten som beskrevet i kapitlet udskiftning af børsten 4.1.c Installation og forbindelse af batterierne (fig. 6) ADVARSEL: Kontroller at opsamlingsbeholderen og rentvandsbeholderen er tom. - Afbryd / afmonter stikket (35) - Tryk på knappen (36) og løft tanken (14) bagover - Placer batterierne (37) som vist på figuren og forbind dem iht. diagrammet (fig. 6) med de medfølgende kabler. - Spænd terminalerne med isoleret værktøj

5 - Sænk tanken (14) indtil der høres et klik fra koblingen. - Monter stikket (35) i det øverste udtag / stik (39) OBS: Batteriet skal installeres af fagpersoner. 5.1 Opladning af batteriet FARE: Oplad batterierne i et vel ventileret rum og som overholder reglerne for rum egnet til opladning af batterier. ADVARSEL: For information og advarsler vedr. batteriladeren følg beskrivelserne i manualen til denne. ADVARSEL: Maskinen er fabriksindstillet til anvendelse af GEL batterier. Hvis der installeres andre typer af batterier skal indstillingerne på maskinen og lader ændres. (Se afsnit om setup af parametre) OBS: Det er nødvendigt at lade batterierne 10 timer for at opnå fuld opladning. UNDGÅ klat ladning. 5.1.a Opladning af batteriet med installeret lader (fig. 7) - Flyt maskinen tæt på et el-udtag - Frigør stikket (39) fra systemstikket (39) - Monter stikket (35) til opladningstikket (40) (umiddelbart under systemstikket) ADVARSEL: Det er vigtigt først at montere stikket (40) til opladeren INDEN opladeren tændes / sættes i et el udtag eller vil batteriet ikke påbegynde opladningen. - Tag ledningen til opladeren (41) fra opbevaringsnettet bagerst på maskinen og forbind til stikket (42) og sæt derefter stikket fra ledningen til opladeren i et udtag. ADVARSEL: Kontroller at spændingsniveauet er kompatibelt med opladeren (230V 50Hz i EU) - Lad batterierne oplade indtil den grønne lampe (43) på opladeren lyser. Demonter herefter kablet (41) og placer det i nettet. - Flyt stikket (35) fra ladeudtaget (40) til systemstikket (39) 5.1.b Opladning med ekstern ladestation (fig.8) OBS: ladestationen skal være udstyret med korrekt stik og til rigtig batteritype. - Flyt maskinen tæt på ladestationen - Demonter stikket (35) fra systemstikket (39)

6 - Forbind stikket (35) med stikket fra ladestationen (44) - Når opladningen er tilendebragt flyttes stikket (35) fra ladestationsstikket (44) til systemstikket (39) på maskinen. 6.1 Kontrolpanel / kontrol systemer (fig. 9) 4) Justering af vandmængde Drej håndtaget (4) mod uret for at øge vandmængden og med uret for at sænke vandmængden. 20) Bøjle til aktivering af børste og træk (for modeller med træk) Aktivering af bøjlen (20) med knap (45), knap (52) og knap (51) aktiveret vil starte børsten, udlægning af vand samt træk. Maskinen vil starte med at køre fremad (hvis model med træk); ved at presse og holde knap (48) og aktivere bøjlen (20), vil maskinen køre baglens. OBS: husk at løfte gummilæben. 45) Hoved kontakt Aktiver knappen og hold den nede indtil der kommer lys i displayet. Ved aktivering spændingssættes de interne kredsløb og maskinens kontrolknapper kan nu aktiveres. For at afbryde / slukke maskinen holdes knappen inde til displayet slukker. 46) Display Aktiveres når spændingssættes via hovedkontaktet (45). På displayet kan maskinens status aflæses: Batteriniveau Timetæller Alarm beskeder. 47) Justering af hastighed (kun modeller med træk) Knap (47a) øger kørehastigheden Knap (47b) mindsker hastigheden Displayet (46) indikerer det valgte setpunkt.

7 48) Bak knap (kun for modeller medd træk) Aktiveres knappen og holdes nede samtidig med aktivering af bøjlen (20) vil gøre at maskinen kører baglens, mod operatøren. Symbolet vises i displayet. 49) stille kørsel knap Ved aktivering af kanp (49) reduceres omdrejningerne på sugemotoren, hvilket hørebart reducererr støjen. Symbolet vises i displayet når denne funktionn er aktiveret. Trykkes igen på knappe (49) afbrydes stille kørsel og maskinen kører k igen somm standard / normal. 50) Start af sugemotor Når maskinen er aktiveret via hovedkontakten (45) kan sugemotoren aktiveres via knap (50)) og tilvarende symbol vil blive vist i diaplayet (46).. For at slukke sugemotoren trykkes på kanp (50), sugemotoren n vil fortsættee i nogle sekunder for at opsuge eventuelt overskydende vand, hvorefter denne afbrydes. Symbolet vil forsvinde fra displayet. OBS: Afbrydes sugemotoren i stille kørsel mode, vil den skifte til normal mode i hele efterløbstiden. 51) Magnet ventil til udlægning af vaskevand Når maskinen er aktiveret (45) og børsten er aktiveret (52) kan magnetventilen aktiveres ved knap (51) Ved aktivering vises symbol i displayet og magnett aktiveres viaa bøjlen (20).

8 Justering af vandmængde foretages via håndtaget (4) For at stoppe udlægningg af vand trykkes på (51) og magnetventilen deaktiveres. Symbolet forsvinder fra displayet. 52) Aktivering af børsten Ved aktivering af knap (52) vil vises i displayet. Børsten kan nu aktiveres med bøjlen (20). For at deaktivere børsten trykkes på knap (52) og iconet vil forsvinde fra displayet. 7.1 Opsætning af parametre (fig. 9) Operatøren kan tilgå en menu til opsætning af følgende parametre: Sprog ; Batteritype ; Lysstyrke/kontrast Følg denne fremgangsmetode for at tilgår menu: -tryk og hold følgende knapper nede: (47b) og (52) (for modeller med træk) ; (52) og (49) (uden træk) - mens de to knapper holdes nede trykkes på (45) for at starte maskinen indtil følgende skærmbillede fremkommer på displayet. -- ID CHECK -- INSERT PASSWORD: 0

9 - Skriv / ret password til 10 ved at trykke på knap (47a) (med træk) ; (uden træk) - Tryk på knap (51) for at godkende indtastningen og åbne for parameter menuen. Følgende skærmbillede vil fremkomme på displayet GENERAL SETS LANGUAGE SELECTION: ITALIANO MIN: 0 MAX: 3 - For at gennemse meun punkter navigeres med knap (52) og følgende skærme vil fremkomme: GENERAL SETS Battery SELECTION: gel 24 MIN: 0 MAX: 3 GENERAL SETS display tune: 30 MIN: 5 MAX: 50 GENERAL SETS display brightness: 5 MIN: 0 MAX: 10

10 7.1.a Opsætning af sprog Tilgå opsætningsmenuen som beskrevet i 7.1 GENERAL SETS LANGUAGE SELECTION: ITALIANO MIN: 0 MAX: 3 Vælg sprog ved brug af knap (47a) og (47b) (med træk) ; og (49) (uden træk) Tryk (51) for at godkende dit valg. 7.1.b Valg af batteritype Tilgå opsætningsmenuen som beskrevet i 7.1 GENERAL SETS Battery SELECTION: gel 24 MIN: 0 MAX: 3 Vælg batteritype ved brug af knap (47a) og (47b) (med træk) ; og (49)) (uden træk) Tryk (51) for at godkende dit valg. GEL = Gel batterier AGM = AGM batterier WET = Syre batterier

11 7.1.c Indstilling af lysstyrke og kontrast Tilgå opsætningsmenuen som beskrevet i 7.1 GENERAL SETS display brightness: 5 MIN: 0 MAX: 100 Indstil display lysstyrken ved brug aff knap (47a) og (47b) (med træk) ; træk) og (49) (uden Tryk (52) for at godkende dit valg. 7.1.c Indstilling af lysstyrke og kontrast Tilgå opsætningsmenuen som beskrevet i 7.1 GENERAL SETS display tune: 30 MIN: 5 MAX: 500 Indstil display kontrast niveauet ved brug af knapp (47a) (uden træk) og (47b) (med( træk) ; og (49) Tryk (51) for at godkende dit valg.

12 8.1 Display (fig. 10) Følgende piktogrammer r kan forekomme på displayet: A = Batteri A1 A2 = Fuldt opladet batteri = Afladet batteri = Hastighed (kun modeller med træk) Kørehastigheden kan justeres fra 0 til 5 ved anvendelse af Knap (47a) øger kørehastigheden Knap (47b) mindsker hastigheden = maskinen kører baglens (kun for modeller med træk) Dette pictogram optræder i displayet når maskinen er sat til at køre baglens. Dette kan ophæves ved at trykke på knappen stille kørsel Optræder i displayet når stille mode er aktiverett via knap (49) og indikerer at sugemotoren køre med nedsat hastighed. Trykkes på knap ( 49) vil pictogrammet forsvindee og maskinen vil køre i normal mode. Sugemotor tændt Dette piktogram optræder i displayet når sugemotoren er aktiveret. Trykkes på knappen (50) deaktiveres sugemotoren. Piktogrammet blinker og forsvinderr når sugemotoren har kørt efterløb og stoppes.

13 Magnetventil til udlægning af vaskevand Dette piktogram optræder når magnetventilen til udlægning af vaskevand er aktiveret. Trykkes på knap (51) deaktiveres magnetventilen, hvorefter piktogrammet forsvinder fra displayet. = Børste aktiveret Dette piktogram bliver vist i displayet når knap (52) er blevet aktiveret og dermed rotation af børsten. Trykkes på knap (52) displayet. bliver børste rotations motoren deaktiveret og piktogrammet forsvinder fra Maksimum væske niveau i opsamlingsbeholder Dette piktogram vises når væske niveauet i opsamlingsbeholderen har nået sit maksimale niveau. 9.1 Påfyldning af vand (fig.11) ADVARSEL: Påfyld kun rent vand med en temperatur mindre en 50 C - træk den medfølgende slange ud (26) og tilslut den ene ende (26a) til en vandhane og før den anden ende (26b) til påfyldningsstudsen på vandtanken (5) - Kontroller at ventilen (53) på niveau slangen er åben - Åben for vandhanen - Niveauet i tanken kan aflæses på den transparante slange(15) - Sluk for vandet når ønsket niveau er opnået - Tilsæt eventuelt rensevæske / sæbe OBS: Anvend kun lavt-skummende sæbe/rensevæske. Følg ALTID brugsanvisningen for det pågældende produkt. FARE: Hvis produktet (sæbe / rensevæske ) kommer i kontakt med huden, i øjnene eller sluges skal retningslinjerne i materialets Sikkerhedsdatablad følges.

14 10.1 Brug og anvendelse (fig.1) 10.1.a kontrol - udføres inden brug - Kontroller at dærnslangen fra opsamlingsbeholderen er lukket og placeret korrekt - Kontroller at sugeslangen er monteret korrekt på bommen (11) via konektoren (54), og at denne ikke er blokeret. - Kontroller at niveau slangen (15) er placeret korrekt og at ventilen (53) er åben - Tryk knap (45) for at starte maskinen og kontroller i displayet at batteri ladetilstanden er OK b Klargøring af maskinen og valg af driftsmetode (fig. 9-12) Tryk på knap (45) for at starte maskinen, og displayet (46) vil lyse op og indikere batteristatus. Frigør hådtaget (3) og sænk bommen med gummilæben (11) Frigør pedalen (19) fra holdepunktet og lad pedalen vandre opad dette sænker børsten. Valg af drifts metode Der er 4 måder at anvende maskinen på: Kun sug: Ønskes maskinen anvendt kun med sug trykkes knap (50) og sugemotoren vil starte. Opsug det ønskede materiale og sluk herefter maskinen. (Børsten skal ikke være nede) Kun børste: Aktiver børsten på knap (52) tryk bøjlen (20) opad. Børsterne (og træk hvis udstyret med dette) bliver nu aktiveret. (Gummilæben (11) bør ikke være nede) Børste med vand: - Aktiver børsten på knap (52) og magnetventilen til vand (51). - Tryk bøjlen (20) opad maskinen vil nu lægge vand ud og børste. (Hvis maskinen er udstyret med træk vil dette også blive aktiveret)

15 Børste med vand og sug. - Aktiver børsten på knap (52) og magnetventilen til vand (51) og sugemotoren (50). - Tryk bøjlen (20) opad maskinen vil nu lægge vand ud og børste samt opsuge vandet. (Hvis maskinen er udstyret med træk vil dette også blive aktiveret) 10.1.c Brug af maskinen (fig.1) - Når metoden er valgt startes operatione ved at trykke bøjlen (20) opad. Maskinen vil nu gøre som beskrevet ovenfor. OBS: (kun for modeller med træk) For at sikre at delikate gulve ikke bliver ødelagt frarådes det at stå stille med børsterne og træk aktiveret. Dette vil bevirke at hjulene kan afsætte mærker. Skal der skrubbes på et område skal hastigheden sættes til 0. OBS: Den korrekte brug af maskinen er fremad. Trækkes maskinen baglens under drift, vil gummilæben blive ødelagt og vandet vil ikke blive opsuget tilstrækkeligt fra gulvet. -Juster altid maskinen og mængden af vand til den pågældende opgave og kontroller batteristatus løbende på displayet. OBS: Køres batteriet i bund skal det lade til fuld opladning. Undgå at tvangstømme batteriet ved at køre med små opladninger eller starte og stoppe maskine for lige at få det sidste med. Batteriet blive ødelagt hvis det henstår i afladet tilstand d Afslutning af rengøringsopgave og slukning af maskinen. - Når rengøringsopgaven er tilendebragt, og FØR maskienen stoppes, deaktiveres børsten på knap (51) og magnetventilen (52) - Børsten løftes op ved at træde pedalen (19) helt ned og sætte den i det tilsigtede hak. - Lad sugemotoren køre og sikre at det resterende vand fra rengøringsopgaven er opsuget. Sluk herefter sugemotoren på kanp (50) - Løft bommen med gummilæben op ved brug af håndtaget (3) OBS: Undlades at løfte gummilæben vil denne blive deformeret og give et dårligt rengøringsresultat - Sluk herefter maskien på knap (45)

16 OBS: Tøm og rengør maskinen efter brug. Henstilling af maskien med rent vand og opsamlet vaskevand vil udgøre en sundhedsrisiko. OBS: Sørg altid for at maskinen er i opladet tilstand til næste brug. Skal maskinen ikke bruges i en længere periode skal stikket (35) udtages for at gøre maskinen spændingsfri e Maksimum væske niveau i opsamlingsbeholder (fig. 14) Hvis dette piktogram fremkommer i displayet under drift betyder det at opsamlingsbeholderen er fuld. Opsamlingsbeholderen skal tømmes. OBS: Kørsel med overfyldt opsamlingsbeholder kan skade maskinen og skabe unødig risici for operatøren f Alarm liste Hvis maskinen har en fejlfunktion, vil displayet (46) indikere en alarm type i henhold til nedenstående liste. For at genoprette maskinens korrekte funktion, anvendes listen og proceduren for fejlretning følges. Hvis dette ikke løser problement, kontakt da teknisk support ved Deres forhandler. Alarm kode Betydning Løsningsforslag AL_1 Function Brush Amp. Ampere beskyttelse af børstemotoren Kontroller børsten og motoren. Der er dektekteret højt strømforbrug. AL_2 Function Aspirator Amp. Ampere beskyttelse af Sugemotoren Kontroller sugemotoren. Der er dektekteret højt strømforbrug. AL_3 Function power fail Skadet styring Udskift printet AL-4 Function overcurrent Overstrøms på børste eller sugemotor Der er detekteret en kortslutning på børstemotor / sugemotor klemmer: kontroller motorer og ledningsforbindelser AL_5 Function overtemperature Termisk beskyttelse på børste/sugemotor Kontroller kul og motor for sugemotor og børster AL_15 Traction overtemperature Termisk beskyttelse på drev-motor Overophedning af drev-motor AL_16 Traction power failure Skadet styring : udgang drev Udskift printet AL_17 Traction overcurrent Overstrømsbeskyttelse af drev motor Kortslutning detekteret på drev motor: kontroller motor og ledningsforbindelser AL_18 Traction Amp. Højt ampereforbrug på drev Kontroller drev: Detekteret højt ampereforbrug AL_20 General EEprom failure Fejl på hukommelseskort Udskift kortet AL_22 General main relay Skadet på hovedrelæ Hovedrelæ på styring er skadet: udskift styringen. AL_23 General Overvoltage Overstrøm Der er dektekteret overstrøm til styringen: kontroller batteriforbindelserne. AL_24 Traction batt connection Batteriet er ikke forbundet til styringen Kontroller drev funktion AL_25 General keyp connection Ingen kommunikation mellem styring og funktionspanel Kontroller forbindelserne mellem funktionspanel og funktionerne

17 11.1 Tømning af opsamlingsbeholderen (fig. 15) Når arbejdsprocessen er færdig eller opsamlingsbeholderen (14) er fuld SKAL opsamlingsbeholderen tømmes: OBS: Ved udledning af rense-/spildevandet kontroller altid den korrekte fremgangsmåde med de pågældende myndigheder. - Placer maskinen i nærheden af et egnet afløb eller opsamlingskar til afledning eller opsamling af det opsugede væske. - Frigør slangen (12) fra ophænget - Fjern proppen (56) fra slangen (12) og dræn vandet fra tanken. OBS: Mængden kan reguleres ved at klemme på slangens bløde del - Sæt proppen (56) på slangen (12) og placer slangen i ophænget 12.1 Vedligehold og rengøring (fig. 16) FARE: Alle vedligeholdsopgaver skal foretages med maskinen SLUKKET og beholderne TOMME a Tømning og rengøring fa rentvandsbeholderen OBS: Ved afslutningen af arbejdsprocessen er det vigtigt at tømme og rengøre rentvandsbeholderen (5) for at undgå forkalkning og udfældning af urenheder der kan skade maskinen. Efter tømning af opsamlingsbeholderen, tøm rentvandsbeholderen efter følgende fremgangsmåde: - Placer maskinen tæt ved at dertil egnet afløb - Frigør slangen (15) fra ophænget, luk ventilen (53), sænk slangen til afløbet og ventilen (53) til den ønskede mængde og lad tanken blive fuldstændig tømt. - Vask tanken indvændigt ved at lade slangen og ventilen være åbne og tilføre rent vand igennem åbningen i toppen. - Når rengøringen er tilendebragt, anbringen slangen (53) i ophængent med ventilen ÅBEN - For at opnå en komplet tømning af beholderen kan det være nødvendigt at firgøre slangen (57) fra quick koblingen (58) og dreje koblingen nedad og lade vandet løbe ud; ellers kan det være nødvendigt at skrue filteret (59) ud. OBS: Opbevares maskinen på steder med risiko for frost SKAL maskinen tømmes HELT for vand inden opbevaring.

18 12.1.b Rengøring af opsamlingsbeholderen (fig. 17) FARE: Ved afslutningen af arbejdsprocessen er det vigtigt at tømme og rengøre opsamlingsbeholderen for at undgå forkalkning og udfældning af urenheder der kan skade maskinen, og for at undgå sundhedsmæssige risici som bakterier, svampe og ubehagelige lugte. - Tøm opsamlingsbeholderen som beskrevet i Fjern beholder Dækslet - Sørg for at slangen (12) fra beholderen er frigjort og med adgang til afløb, Rens tanken med rent vand (14) via en slange og rengør beholderen til der kommer rent vand ud af slangen. - Rengør niveaufølerne med en fugtig klud eller blød svamp - Når rengøringen er tilendebragt placeres slangen med proppen i sit ophæng og dækslet sættes på beholderen c Rengøring af Gummilæben (fig. 4) For at kunne rengøre gummilæben korrekt (11), er det nødvendigt at demontere denne, gør følgende: - Afmonter slangen (13) fra bommen - Løsn fingerskruerne (32) og fjern bommen med gummilæben - Vask bommen og gummilæberne grundigt (60) og indvendigt i sugestudsen (33) OBS: Kontroller altid gummilæben under rengøring hvis det viser sig at denne er slidt eller skadet er det nødvendigt at skifte denne. - Placer bommen med gummilæben i ophænget og spænd de to fingerskruer (32) sæt slangen (13) på bommens sugestuds.

19 Opgaver der skal udføres når det findes nødvendigt 12.1.d Rengøring af rentvandsfilter (fig. 18) OBS: før rengøring af filteren kontroller da at rentvandsbeholderen er tom - Løsn og fjern dækslet (59) - Udtag filteret (17) og rengør det under rindende vand - Placer filteret (17) i huset og gen-monter dækslet (59) 12.1.e Udskiftning af børsten (fig. 19) Det er nødvendigt at udskifte børsten, - når det er slidt mere end 2 cm, eller hvis det gulv der skal behandles kræver en special børste. - Løft børsteflangen med pedalen (fig. 13 (19)) - Frigør børsten med hånden ved at dreje det i en hurtig bevægelse i rotationsretnignen - Udskift børsten, og monter den nye børste manuelt i koblinen - Sænk børsteflangen med pedalen - Tryk på knap (45) for at tænde maskinen - Tryk på knap (52) for at starte børsterotation - Aktiver rotation med bøjlen (20) og børsten vil låse fast i koblinen 12.1.f Udskiftning af gummilæben (fig. 20) Hvis der efterlades tydelige striber eller spor af vand pågulvet er det på tide at udskifte gummilæben. - Demonter bommen som beskrevet i afsnit 12.1.c - Tryk på låsepalen (67) og åben håndtaget (68) - Demonter de to bøjler (69) og fjern gummilæben (70) - Løsn de to vingemøtrikker (71) og fjern låseblikket (72) og den inderste gummilæbe - Udskift eller vend gummilæberne (70) og (73) UDEN at bytte rundt på dem. OBS: Hvis gummilæberne er slidt skæve kan det være nok at vende dem.

20 - Saml komponenterne i omvendt rækkefølge. OBS: Det er muligt at få 2 typer af gummilæber. PARA- gummi som er anvendelige på alle gulvtyper Polyurethane gummi som er anvendelige i industri hvor der er olie tilstæde 12.1.g Rengøring af opsamlingsbeholder filteret (fig. 21) Demonter opsamlingsbeholderdækslet for at give adgang til opsamlingsbeholderen - Løsn møtrikken (75) og udtag filteret (76) - Vask filteret (76) under rindende vand og genmonter det i maskinen. HUSK at spænde møtrikken (75) igen h Udskiftning af sikringer (fig 6-22) FARE: Udskift altid sikringer med tilsvarend af samme størrelse og ampere (A) værdi - Afmonter stikket (35) fra systemudtaget (39) - Demonter dækslet (61) ved at fjerne skruerne (62) Dette giver adgang til sikringerne Sikring (74) 5A Beskyttelse af styrekortet Sikring (63) 75A Sikring monteret på batteripol - For at skifte sikring (63) på + på batteriet gøres følgende: FARE: kontroller at opsamlingsbeholderen og rentvandsbeholderen er tom - Afbryd spændingen på stikket (35) - Tryk på låsen (36) og vip topbeholderen bagover - Udskift sikringen.

21 12.1.i Justering af bom og gummilæbe (fig. 23) - Det er muligt at justere højden af bommen med gummilæben og også vinklen med gulvet. Højde justering - Sænk bommen med håndtaget - Drej den gule fingerskrue (64), Drejes med uret sænkes sugebommen og mod uret hæves bommen Justering af vinkel - Sænk bommen med håndtaget - Start sugemotoren og kør et par meter, sluk herefter sugemotoren og stop maskinen. - Kontroller kontakten til gulvet af gummilæberne med bommen nede Fig. A = for lavt justeret Fig. B = for højt justeret Fig. C = korrekt positioneret - Anvend den grå fingerskrue (65) til justering I Batterilader og konfiguration (Fig. 24) FARE: Maskinen kommer fra frabrikken med forudindstillinger til Sonnenschein gel batterier FARE: Afbryd forbindelsen ved at frigøre stikket (35) - Fjern dækslet (61 Fig. 22) ved at demonterer skruerne (62 Fig. 22) Standard konfiguration med Sonnenschein gel batterier: - Fjern hætten (66) placeret under laderen - Indstil dip-switche (DP1 og DP2) som vist i figur A Konfiguration for gel batterier der ikke er af typen sonnenschein standard - Fjern hætten (66) placeret under laderen - Indstil dip-switche (DP1 og DP2) som vist i figur B Konfiguration til syre batterier - Fjern hætten (66) placeret under laderen - Indstil dip-switche (DP1 og DP2) som vist i figur C

22 Fejlsøgning Problem Årsag Løsning Ved tryk på knap (45) i mere end 5 Lavt batteriniveau Kontroller at batteriet er fuldt ladet sekunder tænder ikke maskinen Børsten roterer ikke Sugemotor tænder ikke Maskinen opsuger ikke tilfredsstillende og efterlader spor af vand på gulvet Der udlægges ingen vand Rengøringsresultatet ikke tilfredsstillende Defekt sikring Skadet styring Skadet børste motor Knap ikke aktivere Skadet display print Skadet styreprint Sugemotor defekt Knap ikke aktiveret Opsamlingsbeholder fuld Sugemotor ikke tændt Sugeslange blokeret Opsamlingsbeholder fuld Filter i opsamlingsbeholder tilstoppet Slidte gummilæber Rentvandstanken er tom Magnetventilen ikke aktiveret Reguleringsventil lukket Filter tilstoppet Magnetventil virker ikke Uegnet børste eller rengøringsmiddel Slidt børste Udskift hoved sikring Udskift styring Udskift motor Aktiver kanp Udskift print Udskift Udskift Aktiver knap Tøm og rengør beholder Tænd sugemotor Kontroller sugeslangen Tøm og rengør opsamlingsbeholderen Rens filteret Udskift gummilæberne Påfyld rent vand Aktiver ventil Indreguler vandmængde Rens filter Udskift magnetventilen Anvend børster og rengøringsmiddel der er anbefalet til gulvtypen Udskift slidte børster

23

24

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000

FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 FLEXIT CVR 1000, CVR 2000 CVR 3000, CVR 4000 94218DK_04 2013-04 ART.NR.: 04010 04020 04030 04040 Monterings- og brugervejledning Centralstøvsugere Tillykke med dit valg af centralstøvsuger Hvis du bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK

the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK the Oracle Brugsanvisning DK BES980UK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...4 Miljøbeskyttelse...7 Oversigt over the Oracle...8 Tilbehør... 10 Features... 11 Betjening... 12 Inden første ibrugtagning...

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV

INSTRUKTIONSBOG. Mobil Tørlufttørrer DDM-IV INSTRUKTIONSBOG Mobil Tørlufttørrer Gældende fra maskinindex L Serienr..... LT-nr. 986097 Rev. R05 / Oktober 2005 R05 / Nov. 2005 Mobil Tørlufttørrer Side 1 Indhold 1.0 LEVERINGSOMFANG 3 1.1 Standardudførelse

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Betjenings og installations manual model Jasmin

Betjenings og installations manual model Jasmin Betjenings og installations manual model Jasmin AB-300 Series : Symbol AB-311, AB-312 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler.....3 Grundlæggende instruktioner....4

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alle rettigheder forbeholdes Trykt i USA Automatisk mikrotom Brandnavne på produkter, der er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. og Sakura Finetek Europe B.V., fremgår nedenfor:

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1:FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler Anbefalinger SEKTION 2:MONTERING Afmontering af transportskruer indstilling af fødder Tilslutning af elektricitet

Læs mere

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100

Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 UDGAVE 2 07/10 2009 Brugervejledning Skrabemaskine PAMU SA100 OVERENSSTEMMELSERKLÆRING. EU overensstemmelseserklæring. Fabrikant: A/S Tlf.: +45 96 13 30 30/ 40 95 31 35 Adresse:, Maskine: Model: Type:

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab Brugsanvisning Køleskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning

LGA Landesgewerbeamt Bayern Bauart geprüft mit Sicherheit geprüfte Qualität. und überwacht. Montage, betjenings og veligeholdelsesvejledning und überwacht DIN EN 12056 DIN EN 13564-3 MONTAGEVEJLEDNING VVS nr. 154141616 VVS nr. 154141618 VVS nr. 154141620 VVS nr. 154141016 VVS nr. 154141018 VVS nr. 154141020 VVS nr. 154141316 VVS nr. 154141318

Læs mere

MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02)

MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02) MANUAL FOR PELBURN PB.16.01 (Version v.14.02) INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Manual information Om PELBURN Teknisk data for PELBURN Placering og installation af PELBURN Tilslutning af PELBURN -

Læs mere

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197

EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 EA84_EO_0A14750_EA84 30/11/12 12:25 Page197 Kære kunde, Tillykke med din nye Espresso Automatic Serie EA84XX. Maskinen giver dig mulighed for at tilberede mange forskellige slags drikke, espressoer, kaffe

Læs mere