Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 30 A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 30 A0.80.0173"

Transkript

1 Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 30 A

2 Tekniske data: Type: Forsyning Volt Installeret effekt Fremdrift Vaskebreddee Tørrebredde Teoretisk arbejdsareal Diameter / antal Motoreffekt / antal Motor hastighed Specifik tryk Motor effekt Undertryk Luft flow Støj niveau Motor effect 30M45 Batteri 30D45 Walk behind / operatøren går g ved maskinen Specifikationer Batteri Se typeskildt 750W 930W Manuelt Træk 430 mm 430 mm 650 mm 650 mm 1720 m²/h 1935 m²/h Børster / Pad s 430 mm / 17 x1 430 mm / 17 x1 350 W / x1 190 o/min 33 g/cm² Sugee specifikationer 400 W 400 W 1189 mmh2o 1189 mmh2o 28 l/s 28 l/s W / x1 190 o/min 33 g/cm² Min 58 db(a) / Maxx 64 db(a) Træk 180 W 30D50 Batteri 1030W Træk 500 mm 650 mm 2250 m²/h 250 mm / 10 x2 450W / x1 200 o/ /min 33 g/cm² 400 W 1189 mmh2o 28 l/ /s 180 W Rent vands kapacitet Opsamlingskapacitet Dimensioner (l*b*h) Vibrationer (ISO 5349) Vægt u batterier Vægt m batterier Vægt operational 30 l 30 l 33 l 33 l 1210 x 560 x 1020 mm 1210 x 560 x 1020 mm <2,5 m/s² 68 kg 121 kg 151 kg Tank <2,5 m/s² 74 kg 127 kg 157 kg 30 l 33 l 1100 x 570 x 1020 mm <2,5 m/s² 76 kg k 129 kg 159 kg

3 1.1 Introduktion: FARE: Før brug af maskinen skal de medleverede sikkerhedsinstrukser læses. 2.1 Lær maskinen at kende (Figur 1) 1) Håndtag 2) Kontrol panel 3) Håndtag til aktivering / nedsænkning af gummilæbe bommen 4) Vand forsyning 5) Vandtank til vaskevand 6) Tank dæksel 7) Påfyldning til rent vand 8) Hjul 9) Børste flange 10) Børste 11) Gummilæbe 12) Dræn fra opsamlingsbeholderen 13) Sugeslangen fra gummilæbe 14) Opsamlingsbeholder 15) Drænslange til rent vand / niveau viser til rent vand 16) Lader til batteri 17) Rent vands filter 18) Svirvel hjul 19) Børste op/ned fodpedal 20) Bøjle til aktivering af Børste rotation og træk (hvis udstyret med træk) 3.1 Udpakning (Figur 1 og 2) Når maskinen er pakket ud som vist på instruktionerne uden på indpakning, skal kontrolleres at alle dele er leveret med og intakte. Hvis der er tegn så skade, kontakt forhandleren og transportselskabet. Fjerne posen (21) indeholdende tilbehør Skær stroppen (22) over Fjern træklodserne (23 og 24) Løft børsteflangen (9) ved at trykke ned på pedalen (19) Løft gummilæbe bom (wiper support) (25) med håndtaget (3 fig. 1) Monter en sliske og kør maskinen ned af pallen (evt. løftes maskine af 3 personer)

4 3.1.a Standard tilbehør (Figur 3) Det medfølgende tilbehør er som følger: 10 ) Børste / Børster 11) Gummilæbe bom 26) Vand påfyldningsslange 27) Maskinens manual og sikkerehedsinstrukser 28) Batterilader manual 29) Ledning til batterilader 30) 5A sikring 31) Filter til rentvandsbeholderens åbning 4.1.a Samling af delene (fig. 4) - Løsen de to vingemøtrikker (32) monteret på bommen - Monter bommen (11) på ophænget (25) og spænd de to vingemøtrikker (32) - Monter slangen (13) til bommens studs (33) OBS: denne montage skal udføres med bommen sænket (3) 4.1.b Montage af børste (fig. 5) FARE: denne handling bør udføres af 2 personer. - løft børsteflangen (9) indtil polystyren beskyttelsen (34) kan fjernes - Monter børsten som beskrevet i kapitlet udskiftning af børsten 4.1.c Installation og forbindelse af batterierne (fig. 6) ADVARSEL: Kontroller at opsamlingsbeholderen og rentvandsbeholderen er tom. - Afbryd / afmonter stikket (35) - Tryk på knappen (36) og løft tanken (14) bagover - Placer batterierne (37) som vist på figuren og forbind dem iht. diagrammet (fig. 6) med de medfølgende kabler. - Spænd terminalerne med isoleret værktøj

5 - Sænk tanken (14) indtil der høres et klik fra koblingen. - Monter stikket (35) i det øverste udtag / stik (39) OBS: Batteriet skal installeres af fagpersoner. 5.1 Opladning af batteriet FARE: Oplad batterierne i et vel ventileret rum og som overholder reglerne for rum egnet til opladning af batterier. ADVARSEL: For information og advarsler vedr. batteriladeren følg beskrivelserne i manualen til denne. ADVARSEL: Maskinen er fabriksindstillet til anvendelse af GEL batterier. Hvis der installeres andre typer af batterier skal indstillingerne på maskinen og lader ændres. (Se afsnit om setup af parametre) OBS: Det er nødvendigt at lade batterierne 10 timer for at opnå fuld opladning. UNDGÅ klat ladning. 5.1.a Opladning af batteriet med installeret lader (fig. 7) - Flyt maskinen tæt på et el-udtag - Frigør stikket (39) fra systemstikket (39) - Monter stikket (35) til opladningstikket (40) (umiddelbart under systemstikket) ADVARSEL: Det er vigtigt først at montere stikket (40) til opladeren INDEN opladeren tændes / sættes i et el udtag eller vil batteriet ikke påbegynde opladningen. - Tag ledningen til opladeren (41) fra opbevaringsnettet bagerst på maskinen og forbind til stikket (42) og sæt derefter stikket fra ledningen til opladeren i et udtag. ADVARSEL: Kontroller at spændingsniveauet er kompatibelt med opladeren (230V 50Hz i EU) - Lad batterierne oplade indtil den grønne lampe (43) på opladeren lyser. Demonter herefter kablet (41) og placer det i nettet. - Flyt stikket (35) fra ladeudtaget (40) til systemstikket (39) 5.1.b Opladning med ekstern ladestation (fig.8) OBS: ladestationen skal være udstyret med korrekt stik og til rigtig batteritype. - Flyt maskinen tæt på ladestationen - Demonter stikket (35) fra systemstikket (39)

6 - Forbind stikket (35) med stikket fra ladestationen (44) - Når opladningen er tilendebragt flyttes stikket (35) fra ladestationsstikket (44) til systemstikket (39) på maskinen. 6.1 Kontrolpanel / kontrol systemer (fig. 9) 4) Justering af vandmængde Drej håndtaget (4) mod uret for at øge vandmængden og med uret for at sænke vandmængden. 20) Bøjle til aktivering af børste og træk (for modeller med træk) Aktivering af bøjlen (20) med knap (45), knap (52) og knap (51) aktiveret vil starte børsten, udlægning af vand samt træk. Maskinen vil starte med at køre fremad (hvis model med træk); ved at presse og holde knap (48) og aktivere bøjlen (20), vil maskinen køre baglens. OBS: husk at løfte gummilæben. 45) Hoved kontakt Aktiver knappen og hold den nede indtil der kommer lys i displayet. Ved aktivering spændingssættes de interne kredsløb og maskinens kontrolknapper kan nu aktiveres. For at afbryde / slukke maskinen holdes knappen inde til displayet slukker. 46) Display Aktiveres når spændingssættes via hovedkontaktet (45). På displayet kan maskinens status aflæses: Batteriniveau Timetæller Alarm beskeder. 47) Justering af hastighed (kun modeller med træk) Knap (47a) øger kørehastigheden Knap (47b) mindsker hastigheden Displayet (46) indikerer det valgte setpunkt.

7 48) Bak knap (kun for modeller medd træk) Aktiveres knappen og holdes nede samtidig med aktivering af bøjlen (20) vil gøre at maskinen kører baglens, mod operatøren. Symbolet vises i displayet. 49) stille kørsel knap Ved aktivering af kanp (49) reduceres omdrejningerne på sugemotoren, hvilket hørebart reducererr støjen. Symbolet vises i displayet når denne funktionn er aktiveret. Trykkes igen på knappe (49) afbrydes stille kørsel og maskinen kører k igen somm standard / normal. 50) Start af sugemotor Når maskinen er aktiveret via hovedkontakten (45) kan sugemotoren aktiveres via knap (50)) og tilvarende symbol vil blive vist i diaplayet (46).. For at slukke sugemotoren trykkes på kanp (50), sugemotoren n vil fortsættee i nogle sekunder for at opsuge eventuelt overskydende vand, hvorefter denne afbrydes. Symbolet vil forsvinde fra displayet. OBS: Afbrydes sugemotoren i stille kørsel mode, vil den skifte til normal mode i hele efterløbstiden. 51) Magnet ventil til udlægning af vaskevand Når maskinen er aktiveret (45) og børsten er aktiveret (52) kan magnetventilen aktiveres ved knap (51) Ved aktivering vises symbol i displayet og magnett aktiveres viaa bøjlen (20).

8 Justering af vandmængde foretages via håndtaget (4) For at stoppe udlægningg af vand trykkes på (51) og magnetventilen deaktiveres. Symbolet forsvinder fra displayet. 52) Aktivering af børsten Ved aktivering af knap (52) vil vises i displayet. Børsten kan nu aktiveres med bøjlen (20). For at deaktivere børsten trykkes på knap (52) og iconet vil forsvinde fra displayet. 7.1 Opsætning af parametre (fig. 9) Operatøren kan tilgå en menu til opsætning af følgende parametre: Sprog ; Batteritype ; Lysstyrke/kontrast Følg denne fremgangsmetode for at tilgår menu: -tryk og hold følgende knapper nede: (47b) og (52) (for modeller med træk) ; (52) og (49) (uden træk) - mens de to knapper holdes nede trykkes på (45) for at starte maskinen indtil følgende skærmbillede fremkommer på displayet. -- ID CHECK -- INSERT PASSWORD: 0

9 - Skriv / ret password til 10 ved at trykke på knap (47a) (med træk) ; (uden træk) - Tryk på knap (51) for at godkende indtastningen og åbne for parameter menuen. Følgende skærmbillede vil fremkomme på displayet GENERAL SETS LANGUAGE SELECTION: ITALIANO MIN: 0 MAX: 3 - For at gennemse meun punkter navigeres med knap (52) og følgende skærme vil fremkomme: GENERAL SETS Battery SELECTION: gel 24 MIN: 0 MAX: 3 GENERAL SETS display tune: 30 MIN: 5 MAX: 50 GENERAL SETS display brightness: 5 MIN: 0 MAX: 10

10 7.1.a Opsætning af sprog Tilgå opsætningsmenuen som beskrevet i 7.1 GENERAL SETS LANGUAGE SELECTION: ITALIANO MIN: 0 MAX: 3 Vælg sprog ved brug af knap (47a) og (47b) (med træk) ; og (49) (uden træk) Tryk (51) for at godkende dit valg. 7.1.b Valg af batteritype Tilgå opsætningsmenuen som beskrevet i 7.1 GENERAL SETS Battery SELECTION: gel 24 MIN: 0 MAX: 3 Vælg batteritype ved brug af knap (47a) og (47b) (med træk) ; og (49)) (uden træk) Tryk (51) for at godkende dit valg. GEL = Gel batterier AGM = AGM batterier WET = Syre batterier

11 7.1.c Indstilling af lysstyrke og kontrast Tilgå opsætningsmenuen som beskrevet i 7.1 GENERAL SETS display brightness: 5 MIN: 0 MAX: 100 Indstil display lysstyrken ved brug aff knap (47a) og (47b) (med træk) ; træk) og (49) (uden Tryk (52) for at godkende dit valg. 7.1.c Indstilling af lysstyrke og kontrast Tilgå opsætningsmenuen som beskrevet i 7.1 GENERAL SETS display tune: 30 MIN: 5 MAX: 500 Indstil display kontrast niveauet ved brug af knapp (47a) (uden træk) og (47b) (med( træk) ; og (49) Tryk (51) for at godkende dit valg.

12 8.1 Display (fig. 10) Følgende piktogrammer r kan forekomme på displayet: A = Batteri A1 A2 = Fuldt opladet batteri = Afladet batteri = Hastighed (kun modeller med træk) Kørehastigheden kan justeres fra 0 til 5 ved anvendelse af Knap (47a) øger kørehastigheden Knap (47b) mindsker hastigheden = maskinen kører baglens (kun for modeller med træk) Dette pictogram optræder i displayet når maskinen er sat til at køre baglens. Dette kan ophæves ved at trykke på knappen stille kørsel Optræder i displayet når stille mode er aktiverett via knap (49) og indikerer at sugemotoren køre med nedsat hastighed. Trykkes på knap ( 49) vil pictogrammet forsvindee og maskinen vil køre i normal mode. Sugemotor tændt Dette piktogram optræder i displayet når sugemotoren er aktiveret. Trykkes på knappen (50) deaktiveres sugemotoren. Piktogrammet blinker og forsvinderr når sugemotoren har kørt efterløb og stoppes.

13 Magnetventil til udlægning af vaskevand Dette piktogram optræder når magnetventilen til udlægning af vaskevand er aktiveret. Trykkes på knap (51) deaktiveres magnetventilen, hvorefter piktogrammet forsvinder fra displayet. = Børste aktiveret Dette piktogram bliver vist i displayet når knap (52) er blevet aktiveret og dermed rotation af børsten. Trykkes på knap (52) displayet. bliver børste rotations motoren deaktiveret og piktogrammet forsvinder fra Maksimum væske niveau i opsamlingsbeholder Dette piktogram vises når væske niveauet i opsamlingsbeholderen har nået sit maksimale niveau. 9.1 Påfyldning af vand (fig.11) ADVARSEL: Påfyld kun rent vand med en temperatur mindre en 50 C - træk den medfølgende slange ud (26) og tilslut den ene ende (26a) til en vandhane og før den anden ende (26b) til påfyldningsstudsen på vandtanken (5) - Kontroller at ventilen (53) på niveau slangen er åben - Åben for vandhanen - Niveauet i tanken kan aflæses på den transparante slange(15) - Sluk for vandet når ønsket niveau er opnået - Tilsæt eventuelt rensevæske / sæbe OBS: Anvend kun lavt-skummende sæbe/rensevæske. Følg ALTID brugsanvisningen for det pågældende produkt. FARE: Hvis produktet (sæbe / rensevæske ) kommer i kontakt med huden, i øjnene eller sluges skal retningslinjerne i materialets Sikkerhedsdatablad følges.

14 10.1 Brug og anvendelse (fig.1) 10.1.a kontrol - udføres inden brug - Kontroller at dærnslangen fra opsamlingsbeholderen er lukket og placeret korrekt - Kontroller at sugeslangen er monteret korrekt på bommen (11) via konektoren (54), og at denne ikke er blokeret. - Kontroller at niveau slangen (15) er placeret korrekt og at ventilen (53) er åben - Tryk knap (45) for at starte maskinen og kontroller i displayet at batteri ladetilstanden er OK b Klargøring af maskinen og valg af driftsmetode (fig. 9-12) Tryk på knap (45) for at starte maskinen, og displayet (46) vil lyse op og indikere batteristatus. Frigør hådtaget (3) og sænk bommen med gummilæben (11) Frigør pedalen (19) fra holdepunktet og lad pedalen vandre opad dette sænker børsten. Valg af drifts metode Der er 4 måder at anvende maskinen på: Kun sug: Ønskes maskinen anvendt kun med sug trykkes knap (50) og sugemotoren vil starte. Opsug det ønskede materiale og sluk herefter maskinen. (Børsten skal ikke være nede) Kun børste: Aktiver børsten på knap (52) tryk bøjlen (20) opad. Børsterne (og træk hvis udstyret med dette) bliver nu aktiveret. (Gummilæben (11) bør ikke være nede) Børste med vand: - Aktiver børsten på knap (52) og magnetventilen til vand (51). - Tryk bøjlen (20) opad maskinen vil nu lægge vand ud og børste. (Hvis maskinen er udstyret med træk vil dette også blive aktiveret)

15 Børste med vand og sug. - Aktiver børsten på knap (52) og magnetventilen til vand (51) og sugemotoren (50). - Tryk bøjlen (20) opad maskinen vil nu lægge vand ud og børste samt opsuge vandet. (Hvis maskinen er udstyret med træk vil dette også blive aktiveret) 10.1.c Brug af maskinen (fig.1) - Når metoden er valgt startes operatione ved at trykke bøjlen (20) opad. Maskinen vil nu gøre som beskrevet ovenfor. OBS: (kun for modeller med træk) For at sikre at delikate gulve ikke bliver ødelagt frarådes det at stå stille med børsterne og træk aktiveret. Dette vil bevirke at hjulene kan afsætte mærker. Skal der skrubbes på et område skal hastigheden sættes til 0. OBS: Den korrekte brug af maskinen er fremad. Trækkes maskinen baglens under drift, vil gummilæben blive ødelagt og vandet vil ikke blive opsuget tilstrækkeligt fra gulvet. -Juster altid maskinen og mængden af vand til den pågældende opgave og kontroller batteristatus løbende på displayet. OBS: Køres batteriet i bund skal det lade til fuld opladning. Undgå at tvangstømme batteriet ved at køre med små opladninger eller starte og stoppe maskine for lige at få det sidste med. Batteriet blive ødelagt hvis det henstår i afladet tilstand d Afslutning af rengøringsopgave og slukning af maskinen. - Når rengøringsopgaven er tilendebragt, og FØR maskienen stoppes, deaktiveres børsten på knap (51) og magnetventilen (52) - Børsten løftes op ved at træde pedalen (19) helt ned og sætte den i det tilsigtede hak. - Lad sugemotoren køre og sikre at det resterende vand fra rengøringsopgaven er opsuget. Sluk herefter sugemotoren på kanp (50) - Løft bommen med gummilæben op ved brug af håndtaget (3) OBS: Undlades at løfte gummilæben vil denne blive deformeret og give et dårligt rengøringsresultat - Sluk herefter maskien på knap (45)

16 OBS: Tøm og rengør maskinen efter brug. Henstilling af maskien med rent vand og opsamlet vaskevand vil udgøre en sundhedsrisiko. OBS: Sørg altid for at maskinen er i opladet tilstand til næste brug. Skal maskinen ikke bruges i en længere periode skal stikket (35) udtages for at gøre maskinen spændingsfri e Maksimum væske niveau i opsamlingsbeholder (fig. 14) Hvis dette piktogram fremkommer i displayet under drift betyder det at opsamlingsbeholderen er fuld. Opsamlingsbeholderen skal tømmes. OBS: Kørsel med overfyldt opsamlingsbeholder kan skade maskinen og skabe unødig risici for operatøren f Alarm liste Hvis maskinen har en fejlfunktion, vil displayet (46) indikere en alarm type i henhold til nedenstående liste. For at genoprette maskinens korrekte funktion, anvendes listen og proceduren for fejlretning følges. Hvis dette ikke løser problement, kontakt da teknisk support ved Deres forhandler. Alarm kode Betydning Løsningsforslag AL_1 Function Brush Amp. Ampere beskyttelse af børstemotoren Kontroller børsten og motoren. Der er dektekteret højt strømforbrug. AL_2 Function Aspirator Amp. Ampere beskyttelse af Sugemotoren Kontroller sugemotoren. Der er dektekteret højt strømforbrug. AL_3 Function power fail Skadet styring Udskift printet AL-4 Function overcurrent Overstrøms på børste eller sugemotor Der er detekteret en kortslutning på børstemotor / sugemotor klemmer: kontroller motorer og ledningsforbindelser AL_5 Function overtemperature Termisk beskyttelse på børste/sugemotor Kontroller kul og motor for sugemotor og børster AL_15 Traction overtemperature Termisk beskyttelse på drev-motor Overophedning af drev-motor AL_16 Traction power failure Skadet styring : udgang drev Udskift printet AL_17 Traction overcurrent Overstrømsbeskyttelse af drev motor Kortslutning detekteret på drev motor: kontroller motor og ledningsforbindelser AL_18 Traction Amp. Højt ampereforbrug på drev Kontroller drev: Detekteret højt ampereforbrug AL_20 General EEprom failure Fejl på hukommelseskort Udskift kortet AL_22 General main relay Skadet på hovedrelæ Hovedrelæ på styring er skadet: udskift styringen. AL_23 General Overvoltage Overstrøm Der er dektekteret overstrøm til styringen: kontroller batteriforbindelserne. AL_24 Traction batt connection Batteriet er ikke forbundet til styringen Kontroller drev funktion AL_25 General keyp connection Ingen kommunikation mellem styring og funktionspanel Kontroller forbindelserne mellem funktionspanel og funktionerne

17 11.1 Tømning af opsamlingsbeholderen (fig. 15) Når arbejdsprocessen er færdig eller opsamlingsbeholderen (14) er fuld SKAL opsamlingsbeholderen tømmes: OBS: Ved udledning af rense-/spildevandet kontroller altid den korrekte fremgangsmåde med de pågældende myndigheder. - Placer maskinen i nærheden af et egnet afløb eller opsamlingskar til afledning eller opsamling af det opsugede væske. - Frigør slangen (12) fra ophænget - Fjern proppen (56) fra slangen (12) og dræn vandet fra tanken. OBS: Mængden kan reguleres ved at klemme på slangens bløde del - Sæt proppen (56) på slangen (12) og placer slangen i ophænget 12.1 Vedligehold og rengøring (fig. 16) FARE: Alle vedligeholdsopgaver skal foretages med maskinen SLUKKET og beholderne TOMME a Tømning og rengøring fa rentvandsbeholderen OBS: Ved afslutningen af arbejdsprocessen er det vigtigt at tømme og rengøre rentvandsbeholderen (5) for at undgå forkalkning og udfældning af urenheder der kan skade maskinen. Efter tømning af opsamlingsbeholderen, tøm rentvandsbeholderen efter følgende fremgangsmåde: - Placer maskinen tæt ved at dertil egnet afløb - Frigør slangen (15) fra ophænget, luk ventilen (53), sænk slangen til afløbet og ventilen (53) til den ønskede mængde og lad tanken blive fuldstændig tømt. - Vask tanken indvændigt ved at lade slangen og ventilen være åbne og tilføre rent vand igennem åbningen i toppen. - Når rengøringen er tilendebragt, anbringen slangen (53) i ophængent med ventilen ÅBEN - For at opnå en komplet tømning af beholderen kan det være nødvendigt at firgøre slangen (57) fra quick koblingen (58) og dreje koblingen nedad og lade vandet løbe ud; ellers kan det være nødvendigt at skrue filteret (59) ud. OBS: Opbevares maskinen på steder med risiko for frost SKAL maskinen tømmes HELT for vand inden opbevaring.

18 12.1.b Rengøring af opsamlingsbeholderen (fig. 17) FARE: Ved afslutningen af arbejdsprocessen er det vigtigt at tømme og rengøre opsamlingsbeholderen for at undgå forkalkning og udfældning af urenheder der kan skade maskinen, og for at undgå sundhedsmæssige risici som bakterier, svampe og ubehagelige lugte. - Tøm opsamlingsbeholderen som beskrevet i Fjern beholder Dækslet - Sørg for at slangen (12) fra beholderen er frigjort og med adgang til afløb, Rens tanken med rent vand (14) via en slange og rengør beholderen til der kommer rent vand ud af slangen. - Rengør niveaufølerne med en fugtig klud eller blød svamp - Når rengøringen er tilendebragt placeres slangen med proppen i sit ophæng og dækslet sættes på beholderen c Rengøring af Gummilæben (fig. 4) For at kunne rengøre gummilæben korrekt (11), er det nødvendigt at demontere denne, gør følgende: - Afmonter slangen (13) fra bommen - Løsn fingerskruerne (32) og fjern bommen med gummilæben - Vask bommen og gummilæberne grundigt (60) og indvendigt i sugestudsen (33) OBS: Kontroller altid gummilæben under rengøring hvis det viser sig at denne er slidt eller skadet er det nødvendigt at skifte denne. - Placer bommen med gummilæben i ophænget og spænd de to fingerskruer (32) sæt slangen (13) på bommens sugestuds.

19 Opgaver der skal udføres når det findes nødvendigt 12.1.d Rengøring af rentvandsfilter (fig. 18) OBS: før rengøring af filteren kontroller da at rentvandsbeholderen er tom - Løsn og fjern dækslet (59) - Udtag filteret (17) og rengør det under rindende vand - Placer filteret (17) i huset og gen-monter dækslet (59) 12.1.e Udskiftning af børsten (fig. 19) Det er nødvendigt at udskifte børsten, - når det er slidt mere end 2 cm, eller hvis det gulv der skal behandles kræver en special børste. - Løft børsteflangen med pedalen (fig. 13 (19)) - Frigør børsten med hånden ved at dreje det i en hurtig bevægelse i rotationsretnignen - Udskift børsten, og monter den nye børste manuelt i koblinen - Sænk børsteflangen med pedalen - Tryk på knap (45) for at tænde maskinen - Tryk på knap (52) for at starte børsterotation - Aktiver rotation med bøjlen (20) og børsten vil låse fast i koblinen 12.1.f Udskiftning af gummilæben (fig. 20) Hvis der efterlades tydelige striber eller spor af vand pågulvet er det på tide at udskifte gummilæben. - Demonter bommen som beskrevet i afsnit 12.1.c - Tryk på låsepalen (67) og åben håndtaget (68) - Demonter de to bøjler (69) og fjern gummilæben (70) - Løsn de to vingemøtrikker (71) og fjern låseblikket (72) og den inderste gummilæbe - Udskift eller vend gummilæberne (70) og (73) UDEN at bytte rundt på dem. OBS: Hvis gummilæberne er slidt skæve kan det være nok at vende dem.

20 - Saml komponenterne i omvendt rækkefølge. OBS: Det er muligt at få 2 typer af gummilæber. PARA- gummi som er anvendelige på alle gulvtyper Polyurethane gummi som er anvendelige i industri hvor der er olie tilstæde 12.1.g Rengøring af opsamlingsbeholder filteret (fig. 21) Demonter opsamlingsbeholderdækslet for at give adgang til opsamlingsbeholderen - Løsn møtrikken (75) og udtag filteret (76) - Vask filteret (76) under rindende vand og genmonter det i maskinen. HUSK at spænde møtrikken (75) igen h Udskiftning af sikringer (fig 6-22) FARE: Udskift altid sikringer med tilsvarend af samme størrelse og ampere (A) værdi - Afmonter stikket (35) fra systemudtaget (39) - Demonter dækslet (61) ved at fjerne skruerne (62) Dette giver adgang til sikringerne Sikring (74) 5A Beskyttelse af styrekortet Sikring (63) 75A Sikring monteret på batteripol - For at skifte sikring (63) på + på batteriet gøres følgende: FARE: kontroller at opsamlingsbeholderen og rentvandsbeholderen er tom - Afbryd spændingen på stikket (35) - Tryk på låsen (36) og vip topbeholderen bagover - Udskift sikringen.

21 12.1.i Justering af bom og gummilæbe (fig. 23) - Det er muligt at justere højden af bommen med gummilæben og også vinklen med gulvet. Højde justering - Sænk bommen med håndtaget - Drej den gule fingerskrue (64), Drejes med uret sænkes sugebommen og mod uret hæves bommen Justering af vinkel - Sænk bommen med håndtaget - Start sugemotoren og kør et par meter, sluk herefter sugemotoren og stop maskinen. - Kontroller kontakten til gulvet af gummilæberne med bommen nede Fig. A = for lavt justeret Fig. B = for højt justeret Fig. C = korrekt positioneret - Anvend den grå fingerskrue (65) til justering I Batterilader og konfiguration (Fig. 24) FARE: Maskinen kommer fra frabrikken med forudindstillinger til Sonnenschein gel batterier FARE: Afbryd forbindelsen ved at frigøre stikket (35) - Fjern dækslet (61 Fig. 22) ved at demonterer skruerne (62 Fig. 22) Standard konfiguration med Sonnenschein gel batterier: - Fjern hætten (66) placeret under laderen - Indstil dip-switche (DP1 og DP2) som vist i figur A Konfiguration for gel batterier der ikke er af typen sonnenschein standard - Fjern hætten (66) placeret under laderen - Indstil dip-switche (DP1 og DP2) som vist i figur B Konfiguration til syre batterier - Fjern hætten (66) placeret under laderen - Indstil dip-switche (DP1 og DP2) som vist i figur C

22 Fejlsøgning Problem Årsag Løsning Ved tryk på knap (45) i mere end 5 Lavt batteriniveau Kontroller at batteriet er fuldt ladet sekunder tænder ikke maskinen Børsten roterer ikke Sugemotor tænder ikke Maskinen opsuger ikke tilfredsstillende og efterlader spor af vand på gulvet Der udlægges ingen vand Rengøringsresultatet ikke tilfredsstillende Defekt sikring Skadet styring Skadet børste motor Knap ikke aktivere Skadet display print Skadet styreprint Sugemotor defekt Knap ikke aktiveret Opsamlingsbeholder fuld Sugemotor ikke tændt Sugeslange blokeret Opsamlingsbeholder fuld Filter i opsamlingsbeholder tilstoppet Slidte gummilæber Rentvandstanken er tom Magnetventilen ikke aktiveret Reguleringsventil lukket Filter tilstoppet Magnetventil virker ikke Uegnet børste eller rengøringsmiddel Slidt børste Udskift hoved sikring Udskift styring Udskift motor Aktiver kanp Udskift print Udskift Udskift Aktiver knap Tøm og rengør beholder Tænd sugemotor Kontroller sugeslangen Tøm og rengør opsamlingsbeholderen Rens filteret Udskift gummilæberne Påfyld rent vand Aktiver ventil Indreguler vandmængde Rens filter Udskift magnetventilen Anvend børster og rengøringsmiddel der er anbefalet til gulvtypen Udskift slidte børster

23

24

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04

Brugsanvisning. MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Brugsanvisning MC Done_3.indd 1 20-07-2012 09:56:04 Indholdsfortegnelse Opladning og vedligeholdelse af batteri: Side 2 : Opladning og vedligeholdelse af batteri Side 3 : Opladning af bly/syre batteri

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark Konstant Regn 7 Brugsanvisning Version 4.5. 1 1-04. Funktioner: Hastighedsregulering For og eftervanding Total vandingstid Længde af slangen Aktuel hastighed Batteri volt Laderegulator Tryksensor Stopsensor

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g

t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g Sole Sole Slim t e k n i s k b r u g e r v e j l e d n i n g D e n n e b r u g e r v e j l e d n i n g e r u d v i k l e t t i l t e k n i k e r e, i n s t a l l a t ø r e r, f y s i o t e r a p e u t

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run

WiseCam. Driftsmanual. Hanger. Håndtag Stop Kontol lampe Run WiseCam Driftsmanual Hanger Håndtag Stop Kontol lampe Run 1 Indhold Indledning. 3 Tekniske data. 4 Sikkerhed. 5 Skift Mini SD kort 6 Skift batteri 7 Kontrol af Batter niveau 9 Installation af MemoCam ip

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug.

Betjeningsvejledning Bruseleje. Luxal. Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Betjeningsvejledning Bruseleje Luxal Vigtigt! Læs denne vejledning omhyggeligt, før bruselejet tages i brug. Dato for ibrugtagning: Serienummer: Fabrikationsår: Bruger: Navn: Adresse: Bygning: Afdeling:

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere