Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 30 A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 30 A0.80.0173"

Transkript

1 Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 30 A

2 Tekniske data: Type: Forsyning Volt Installeret effekt Fremdrift Vaskebreddee Tørrebredde Teoretisk arbejdsareal Diameter / antal Motoreffekt / antal Motor hastighed Specifik tryk Motor effekt Undertryk Luft flow Støj niveau Motor effect 30M45 Batteri 30D45 Walk behind / operatøren går g ved maskinen Specifikationer Batteri Se typeskildt 750W 930W Manuelt Træk 430 mm 430 mm 650 mm 650 mm 1720 m²/h 1935 m²/h Børster / Pad s 430 mm / 17 x1 430 mm / 17 x1 350 W / x1 190 o/min 33 g/cm² Sugee specifikationer 400 W 400 W 1189 mmh2o 1189 mmh2o 28 l/s 28 l/s W / x1 190 o/min 33 g/cm² Min 58 db(a) / Maxx 64 db(a) Træk 180 W 30D50 Batteri 1030W Træk 500 mm 650 mm 2250 m²/h 250 mm / 10 x2 450W / x1 200 o/ /min 33 g/cm² 400 W 1189 mmh2o 28 l/ /s 180 W Rent vands kapacitet Opsamlingskapacitet Dimensioner (l*b*h) Vibrationer (ISO 5349) Vægt u batterier Vægt m batterier Vægt operational 30 l 30 l 33 l 33 l 1210 x 560 x 1020 mm 1210 x 560 x 1020 mm <2,5 m/s² 68 kg 121 kg 151 kg Tank <2,5 m/s² 74 kg 127 kg 157 kg 30 l 33 l 1100 x 570 x 1020 mm <2,5 m/s² 76 kg k 129 kg 159 kg

3 1.1 Introduktion: FARE: Før brug af maskinen skal de medleverede sikkerhedsinstrukser læses. 2.1 Lær maskinen at kende (Figur 1) 1) Håndtag 2) Kontrol panel 3) Håndtag til aktivering / nedsænkning af gummilæbe bommen 4) Vand forsyning 5) Vandtank til vaskevand 6) Tank dæksel 7) Påfyldning til rent vand 8) Hjul 9) Børste flange 10) Børste 11) Gummilæbe 12) Dræn fra opsamlingsbeholderen 13) Sugeslangen fra gummilæbe 14) Opsamlingsbeholder 15) Drænslange til rent vand / niveau viser til rent vand 16) Lader til batteri 17) Rent vands filter 18) Svirvel hjul 19) Børste op/ned fodpedal 20) Bøjle til aktivering af Børste rotation og træk (hvis udstyret med træk) 3.1 Udpakning (Figur 1 og 2) Når maskinen er pakket ud som vist på instruktionerne uden på indpakning, skal kontrolleres at alle dele er leveret med og intakte. Hvis der er tegn så skade, kontakt forhandleren og transportselskabet. Fjerne posen (21) indeholdende tilbehør Skær stroppen (22) over Fjern træklodserne (23 og 24) Løft børsteflangen (9) ved at trykke ned på pedalen (19) Løft gummilæbe bom (wiper support) (25) med håndtaget (3 fig. 1) Monter en sliske og kør maskinen ned af pallen (evt. løftes maskine af 3 personer)

4 3.1.a Standard tilbehør (Figur 3) Det medfølgende tilbehør er som følger: 10 ) Børste / Børster 11) Gummilæbe bom 26) Vand påfyldningsslange 27) Maskinens manual og sikkerehedsinstrukser 28) Batterilader manual 29) Ledning til batterilader 30) 5A sikring 31) Filter til rentvandsbeholderens åbning 4.1.a Samling af delene (fig. 4) - Løsen de to vingemøtrikker (32) monteret på bommen - Monter bommen (11) på ophænget (25) og spænd de to vingemøtrikker (32) - Monter slangen (13) til bommens studs (33) OBS: denne montage skal udføres med bommen sænket (3) 4.1.b Montage af børste (fig. 5) FARE: denne handling bør udføres af 2 personer. - løft børsteflangen (9) indtil polystyren beskyttelsen (34) kan fjernes - Monter børsten som beskrevet i kapitlet udskiftning af børsten 4.1.c Installation og forbindelse af batterierne (fig. 6) ADVARSEL: Kontroller at opsamlingsbeholderen og rentvandsbeholderen er tom. - Afbryd / afmonter stikket (35) - Tryk på knappen (36) og løft tanken (14) bagover - Placer batterierne (37) som vist på figuren og forbind dem iht. diagrammet (fig. 6) med de medfølgende kabler. - Spænd terminalerne med isoleret værktøj

5 - Sænk tanken (14) indtil der høres et klik fra koblingen. - Monter stikket (35) i det øverste udtag / stik (39) OBS: Batteriet skal installeres af fagpersoner. 5.1 Opladning af batteriet FARE: Oplad batterierne i et vel ventileret rum og som overholder reglerne for rum egnet til opladning af batterier. ADVARSEL: For information og advarsler vedr. batteriladeren følg beskrivelserne i manualen til denne. ADVARSEL: Maskinen er fabriksindstillet til anvendelse af GEL batterier. Hvis der installeres andre typer af batterier skal indstillingerne på maskinen og lader ændres. (Se afsnit om setup af parametre) OBS: Det er nødvendigt at lade batterierne 10 timer for at opnå fuld opladning. UNDGÅ klat ladning. 5.1.a Opladning af batteriet med installeret lader (fig. 7) - Flyt maskinen tæt på et el-udtag - Frigør stikket (39) fra systemstikket (39) - Monter stikket (35) til opladningstikket (40) (umiddelbart under systemstikket) ADVARSEL: Det er vigtigt først at montere stikket (40) til opladeren INDEN opladeren tændes / sættes i et el udtag eller vil batteriet ikke påbegynde opladningen. - Tag ledningen til opladeren (41) fra opbevaringsnettet bagerst på maskinen og forbind til stikket (42) og sæt derefter stikket fra ledningen til opladeren i et udtag. ADVARSEL: Kontroller at spændingsniveauet er kompatibelt med opladeren (230V 50Hz i EU) - Lad batterierne oplade indtil den grønne lampe (43) på opladeren lyser. Demonter herefter kablet (41) og placer det i nettet. - Flyt stikket (35) fra ladeudtaget (40) til systemstikket (39) 5.1.b Opladning med ekstern ladestation (fig.8) OBS: ladestationen skal være udstyret med korrekt stik og til rigtig batteritype. - Flyt maskinen tæt på ladestationen - Demonter stikket (35) fra systemstikket (39)

6 - Forbind stikket (35) med stikket fra ladestationen (44) - Når opladningen er tilendebragt flyttes stikket (35) fra ladestationsstikket (44) til systemstikket (39) på maskinen. 6.1 Kontrolpanel / kontrol systemer (fig. 9) 4) Justering af vandmængde Drej håndtaget (4) mod uret for at øge vandmængden og med uret for at sænke vandmængden. 20) Bøjle til aktivering af børste og træk (for modeller med træk) Aktivering af bøjlen (20) med knap (45), knap (52) og knap (51) aktiveret vil starte børsten, udlægning af vand samt træk. Maskinen vil starte med at køre fremad (hvis model med træk); ved at presse og holde knap (48) og aktivere bøjlen (20), vil maskinen køre baglens. OBS: husk at løfte gummilæben. 45) Hoved kontakt Aktiver knappen og hold den nede indtil der kommer lys i displayet. Ved aktivering spændingssættes de interne kredsløb og maskinens kontrolknapper kan nu aktiveres. For at afbryde / slukke maskinen holdes knappen inde til displayet slukker. 46) Display Aktiveres når spændingssættes via hovedkontaktet (45). På displayet kan maskinens status aflæses: Batteriniveau Timetæller Alarm beskeder. 47) Justering af hastighed (kun modeller med træk) Knap (47a) øger kørehastigheden Knap (47b) mindsker hastigheden Displayet (46) indikerer det valgte setpunkt.

7 48) Bak knap (kun for modeller medd træk) Aktiveres knappen og holdes nede samtidig med aktivering af bøjlen (20) vil gøre at maskinen kører baglens, mod operatøren. Symbolet vises i displayet. 49) stille kørsel knap Ved aktivering af kanp (49) reduceres omdrejningerne på sugemotoren, hvilket hørebart reducererr støjen. Symbolet vises i displayet når denne funktionn er aktiveret. Trykkes igen på knappe (49) afbrydes stille kørsel og maskinen kører k igen somm standard / normal. 50) Start af sugemotor Når maskinen er aktiveret via hovedkontakten (45) kan sugemotoren aktiveres via knap (50)) og tilvarende symbol vil blive vist i diaplayet (46).. For at slukke sugemotoren trykkes på kanp (50), sugemotoren n vil fortsættee i nogle sekunder for at opsuge eventuelt overskydende vand, hvorefter denne afbrydes. Symbolet vil forsvinde fra displayet. OBS: Afbrydes sugemotoren i stille kørsel mode, vil den skifte til normal mode i hele efterløbstiden. 51) Magnet ventil til udlægning af vaskevand Når maskinen er aktiveret (45) og børsten er aktiveret (52) kan magnetventilen aktiveres ved knap (51) Ved aktivering vises symbol i displayet og magnett aktiveres viaa bøjlen (20).

8 Justering af vandmængde foretages via håndtaget (4) For at stoppe udlægningg af vand trykkes på (51) og magnetventilen deaktiveres. Symbolet forsvinder fra displayet. 52) Aktivering af børsten Ved aktivering af knap (52) vil vises i displayet. Børsten kan nu aktiveres med bøjlen (20). For at deaktivere børsten trykkes på knap (52) og iconet vil forsvinde fra displayet. 7.1 Opsætning af parametre (fig. 9) Operatøren kan tilgå en menu til opsætning af følgende parametre: Sprog ; Batteritype ; Lysstyrke/kontrast Følg denne fremgangsmetode for at tilgår menu: -tryk og hold følgende knapper nede: (47b) og (52) (for modeller med træk) ; (52) og (49) (uden træk) - mens de to knapper holdes nede trykkes på (45) for at starte maskinen indtil følgende skærmbillede fremkommer på displayet. -- ID CHECK -- INSERT PASSWORD: 0

9 - Skriv / ret password til 10 ved at trykke på knap (47a) (med træk) ; (uden træk) - Tryk på knap (51) for at godkende indtastningen og åbne for parameter menuen. Følgende skærmbillede vil fremkomme på displayet GENERAL SETS LANGUAGE SELECTION: ITALIANO MIN: 0 MAX: 3 - For at gennemse meun punkter navigeres med knap (52) og følgende skærme vil fremkomme: GENERAL SETS Battery SELECTION: gel 24 MIN: 0 MAX: 3 GENERAL SETS display tune: 30 MIN: 5 MAX: 50 GENERAL SETS display brightness: 5 MIN: 0 MAX: 10

10 7.1.a Opsætning af sprog Tilgå opsætningsmenuen som beskrevet i 7.1 GENERAL SETS LANGUAGE SELECTION: ITALIANO MIN: 0 MAX: 3 Vælg sprog ved brug af knap (47a) og (47b) (med træk) ; og (49) (uden træk) Tryk (51) for at godkende dit valg. 7.1.b Valg af batteritype Tilgå opsætningsmenuen som beskrevet i 7.1 GENERAL SETS Battery SELECTION: gel 24 MIN: 0 MAX: 3 Vælg batteritype ved brug af knap (47a) og (47b) (med træk) ; og (49)) (uden træk) Tryk (51) for at godkende dit valg. GEL = Gel batterier AGM = AGM batterier WET = Syre batterier

11 7.1.c Indstilling af lysstyrke og kontrast Tilgå opsætningsmenuen som beskrevet i 7.1 GENERAL SETS display brightness: 5 MIN: 0 MAX: 100 Indstil display lysstyrken ved brug aff knap (47a) og (47b) (med træk) ; træk) og (49) (uden Tryk (52) for at godkende dit valg. 7.1.c Indstilling af lysstyrke og kontrast Tilgå opsætningsmenuen som beskrevet i 7.1 GENERAL SETS display tune: 30 MIN: 5 MAX: 500 Indstil display kontrast niveauet ved brug af knapp (47a) (uden træk) og (47b) (med( træk) ; og (49) Tryk (51) for at godkende dit valg.

12 8.1 Display (fig. 10) Følgende piktogrammer r kan forekomme på displayet: A = Batteri A1 A2 = Fuldt opladet batteri = Afladet batteri = Hastighed (kun modeller med træk) Kørehastigheden kan justeres fra 0 til 5 ved anvendelse af Knap (47a) øger kørehastigheden Knap (47b) mindsker hastigheden = maskinen kører baglens (kun for modeller med træk) Dette pictogram optræder i displayet når maskinen er sat til at køre baglens. Dette kan ophæves ved at trykke på knappen stille kørsel Optræder i displayet når stille mode er aktiverett via knap (49) og indikerer at sugemotoren køre med nedsat hastighed. Trykkes på knap ( 49) vil pictogrammet forsvindee og maskinen vil køre i normal mode. Sugemotor tændt Dette piktogram optræder i displayet når sugemotoren er aktiveret. Trykkes på knappen (50) deaktiveres sugemotoren. Piktogrammet blinker og forsvinderr når sugemotoren har kørt efterløb og stoppes.

13 Magnetventil til udlægning af vaskevand Dette piktogram optræder når magnetventilen til udlægning af vaskevand er aktiveret. Trykkes på knap (51) deaktiveres magnetventilen, hvorefter piktogrammet forsvinder fra displayet. = Børste aktiveret Dette piktogram bliver vist i displayet når knap (52) er blevet aktiveret og dermed rotation af børsten. Trykkes på knap (52) displayet. bliver børste rotations motoren deaktiveret og piktogrammet forsvinder fra Maksimum væske niveau i opsamlingsbeholder Dette piktogram vises når væske niveauet i opsamlingsbeholderen har nået sit maksimale niveau. 9.1 Påfyldning af vand (fig.11) ADVARSEL: Påfyld kun rent vand med en temperatur mindre en 50 C - træk den medfølgende slange ud (26) og tilslut den ene ende (26a) til en vandhane og før den anden ende (26b) til påfyldningsstudsen på vandtanken (5) - Kontroller at ventilen (53) på niveau slangen er åben - Åben for vandhanen - Niveauet i tanken kan aflæses på den transparante slange(15) - Sluk for vandet når ønsket niveau er opnået - Tilsæt eventuelt rensevæske / sæbe OBS: Anvend kun lavt-skummende sæbe/rensevæske. Følg ALTID brugsanvisningen for det pågældende produkt. FARE: Hvis produktet (sæbe / rensevæske ) kommer i kontakt med huden, i øjnene eller sluges skal retningslinjerne i materialets Sikkerhedsdatablad følges.

14 10.1 Brug og anvendelse (fig.1) 10.1.a kontrol - udføres inden brug - Kontroller at dærnslangen fra opsamlingsbeholderen er lukket og placeret korrekt - Kontroller at sugeslangen er monteret korrekt på bommen (11) via konektoren (54), og at denne ikke er blokeret. - Kontroller at niveau slangen (15) er placeret korrekt og at ventilen (53) er åben - Tryk knap (45) for at starte maskinen og kontroller i displayet at batteri ladetilstanden er OK b Klargøring af maskinen og valg af driftsmetode (fig. 9-12) Tryk på knap (45) for at starte maskinen, og displayet (46) vil lyse op og indikere batteristatus. Frigør hådtaget (3) og sænk bommen med gummilæben (11) Frigør pedalen (19) fra holdepunktet og lad pedalen vandre opad dette sænker børsten. Valg af drifts metode Der er 4 måder at anvende maskinen på: Kun sug: Ønskes maskinen anvendt kun med sug trykkes knap (50) og sugemotoren vil starte. Opsug det ønskede materiale og sluk herefter maskinen. (Børsten skal ikke være nede) Kun børste: Aktiver børsten på knap (52) tryk bøjlen (20) opad. Børsterne (og træk hvis udstyret med dette) bliver nu aktiveret. (Gummilæben (11) bør ikke være nede) Børste med vand: - Aktiver børsten på knap (52) og magnetventilen til vand (51). - Tryk bøjlen (20) opad maskinen vil nu lægge vand ud og børste. (Hvis maskinen er udstyret med træk vil dette også blive aktiveret)

15 Børste med vand og sug. - Aktiver børsten på knap (52) og magnetventilen til vand (51) og sugemotoren (50). - Tryk bøjlen (20) opad maskinen vil nu lægge vand ud og børste samt opsuge vandet. (Hvis maskinen er udstyret med træk vil dette også blive aktiveret) 10.1.c Brug af maskinen (fig.1) - Når metoden er valgt startes operatione ved at trykke bøjlen (20) opad. Maskinen vil nu gøre som beskrevet ovenfor. OBS: (kun for modeller med træk) For at sikre at delikate gulve ikke bliver ødelagt frarådes det at stå stille med børsterne og træk aktiveret. Dette vil bevirke at hjulene kan afsætte mærker. Skal der skrubbes på et område skal hastigheden sættes til 0. OBS: Den korrekte brug af maskinen er fremad. Trækkes maskinen baglens under drift, vil gummilæben blive ødelagt og vandet vil ikke blive opsuget tilstrækkeligt fra gulvet. -Juster altid maskinen og mængden af vand til den pågældende opgave og kontroller batteristatus løbende på displayet. OBS: Køres batteriet i bund skal det lade til fuld opladning. Undgå at tvangstømme batteriet ved at køre med små opladninger eller starte og stoppe maskine for lige at få det sidste med. Batteriet blive ødelagt hvis det henstår i afladet tilstand d Afslutning af rengøringsopgave og slukning af maskinen. - Når rengøringsopgaven er tilendebragt, og FØR maskienen stoppes, deaktiveres børsten på knap (51) og magnetventilen (52) - Børsten løftes op ved at træde pedalen (19) helt ned og sætte den i det tilsigtede hak. - Lad sugemotoren køre og sikre at det resterende vand fra rengøringsopgaven er opsuget. Sluk herefter sugemotoren på kanp (50) - Løft bommen med gummilæben op ved brug af håndtaget (3) OBS: Undlades at løfte gummilæben vil denne blive deformeret og give et dårligt rengøringsresultat - Sluk herefter maskien på knap (45)

16 OBS: Tøm og rengør maskinen efter brug. Henstilling af maskien med rent vand og opsamlet vaskevand vil udgøre en sundhedsrisiko. OBS: Sørg altid for at maskinen er i opladet tilstand til næste brug. Skal maskinen ikke bruges i en længere periode skal stikket (35) udtages for at gøre maskinen spændingsfri e Maksimum væske niveau i opsamlingsbeholder (fig. 14) Hvis dette piktogram fremkommer i displayet under drift betyder det at opsamlingsbeholderen er fuld. Opsamlingsbeholderen skal tømmes. OBS: Kørsel med overfyldt opsamlingsbeholder kan skade maskinen og skabe unødig risici for operatøren f Alarm liste Hvis maskinen har en fejlfunktion, vil displayet (46) indikere en alarm type i henhold til nedenstående liste. For at genoprette maskinens korrekte funktion, anvendes listen og proceduren for fejlretning følges. Hvis dette ikke løser problement, kontakt da teknisk support ved Deres forhandler. Alarm kode Betydning Løsningsforslag AL_1 Function Brush Amp. Ampere beskyttelse af børstemotoren Kontroller børsten og motoren. Der er dektekteret højt strømforbrug. AL_2 Function Aspirator Amp. Ampere beskyttelse af Sugemotoren Kontroller sugemotoren. Der er dektekteret højt strømforbrug. AL_3 Function power fail Skadet styring Udskift printet AL-4 Function overcurrent Overstrøms på børste eller sugemotor Der er detekteret en kortslutning på børstemotor / sugemotor klemmer: kontroller motorer og ledningsforbindelser AL_5 Function overtemperature Termisk beskyttelse på børste/sugemotor Kontroller kul og motor for sugemotor og børster AL_15 Traction overtemperature Termisk beskyttelse på drev-motor Overophedning af drev-motor AL_16 Traction power failure Skadet styring : udgang drev Udskift printet AL_17 Traction overcurrent Overstrømsbeskyttelse af drev motor Kortslutning detekteret på drev motor: kontroller motor og ledningsforbindelser AL_18 Traction Amp. Højt ampereforbrug på drev Kontroller drev: Detekteret højt ampereforbrug AL_20 General EEprom failure Fejl på hukommelseskort Udskift kortet AL_22 General main relay Skadet på hovedrelæ Hovedrelæ på styring er skadet: udskift styringen. AL_23 General Overvoltage Overstrøm Der er dektekteret overstrøm til styringen: kontroller batteriforbindelserne. AL_24 Traction batt connection Batteriet er ikke forbundet til styringen Kontroller drev funktion AL_25 General keyp connection Ingen kommunikation mellem styring og funktionspanel Kontroller forbindelserne mellem funktionspanel og funktionerne

17 11.1 Tømning af opsamlingsbeholderen (fig. 15) Når arbejdsprocessen er færdig eller opsamlingsbeholderen (14) er fuld SKAL opsamlingsbeholderen tømmes: OBS: Ved udledning af rense-/spildevandet kontroller altid den korrekte fremgangsmåde med de pågældende myndigheder. - Placer maskinen i nærheden af et egnet afløb eller opsamlingskar til afledning eller opsamling af det opsugede væske. - Frigør slangen (12) fra ophænget - Fjern proppen (56) fra slangen (12) og dræn vandet fra tanken. OBS: Mængden kan reguleres ved at klemme på slangens bløde del - Sæt proppen (56) på slangen (12) og placer slangen i ophænget 12.1 Vedligehold og rengøring (fig. 16) FARE: Alle vedligeholdsopgaver skal foretages med maskinen SLUKKET og beholderne TOMME a Tømning og rengøring fa rentvandsbeholderen OBS: Ved afslutningen af arbejdsprocessen er det vigtigt at tømme og rengøre rentvandsbeholderen (5) for at undgå forkalkning og udfældning af urenheder der kan skade maskinen. Efter tømning af opsamlingsbeholderen, tøm rentvandsbeholderen efter følgende fremgangsmåde: - Placer maskinen tæt ved at dertil egnet afløb - Frigør slangen (15) fra ophænget, luk ventilen (53), sænk slangen til afløbet og ventilen (53) til den ønskede mængde og lad tanken blive fuldstændig tømt. - Vask tanken indvændigt ved at lade slangen og ventilen være åbne og tilføre rent vand igennem åbningen i toppen. - Når rengøringen er tilendebragt, anbringen slangen (53) i ophængent med ventilen ÅBEN - For at opnå en komplet tømning af beholderen kan det være nødvendigt at firgøre slangen (57) fra quick koblingen (58) og dreje koblingen nedad og lade vandet løbe ud; ellers kan det være nødvendigt at skrue filteret (59) ud. OBS: Opbevares maskinen på steder med risiko for frost SKAL maskinen tømmes HELT for vand inden opbevaring.

18 12.1.b Rengøring af opsamlingsbeholderen (fig. 17) FARE: Ved afslutningen af arbejdsprocessen er det vigtigt at tømme og rengøre opsamlingsbeholderen for at undgå forkalkning og udfældning af urenheder der kan skade maskinen, og for at undgå sundhedsmæssige risici som bakterier, svampe og ubehagelige lugte. - Tøm opsamlingsbeholderen som beskrevet i Fjern beholder Dækslet - Sørg for at slangen (12) fra beholderen er frigjort og med adgang til afløb, Rens tanken med rent vand (14) via en slange og rengør beholderen til der kommer rent vand ud af slangen. - Rengør niveaufølerne med en fugtig klud eller blød svamp - Når rengøringen er tilendebragt placeres slangen med proppen i sit ophæng og dækslet sættes på beholderen c Rengøring af Gummilæben (fig. 4) For at kunne rengøre gummilæben korrekt (11), er det nødvendigt at demontere denne, gør følgende: - Afmonter slangen (13) fra bommen - Løsn fingerskruerne (32) og fjern bommen med gummilæben - Vask bommen og gummilæberne grundigt (60) og indvendigt i sugestudsen (33) OBS: Kontroller altid gummilæben under rengøring hvis det viser sig at denne er slidt eller skadet er det nødvendigt at skifte denne. - Placer bommen med gummilæben i ophænget og spænd de to fingerskruer (32) sæt slangen (13) på bommens sugestuds.

19 Opgaver der skal udføres når det findes nødvendigt 12.1.d Rengøring af rentvandsfilter (fig. 18) OBS: før rengøring af filteren kontroller da at rentvandsbeholderen er tom - Løsn og fjern dækslet (59) - Udtag filteret (17) og rengør det under rindende vand - Placer filteret (17) i huset og gen-monter dækslet (59) 12.1.e Udskiftning af børsten (fig. 19) Det er nødvendigt at udskifte børsten, - når det er slidt mere end 2 cm, eller hvis det gulv der skal behandles kræver en special børste. - Løft børsteflangen med pedalen (fig. 13 (19)) - Frigør børsten med hånden ved at dreje det i en hurtig bevægelse i rotationsretnignen - Udskift børsten, og monter den nye børste manuelt i koblinen - Sænk børsteflangen med pedalen - Tryk på knap (45) for at tænde maskinen - Tryk på knap (52) for at starte børsterotation - Aktiver rotation med bøjlen (20) og børsten vil låse fast i koblinen 12.1.f Udskiftning af gummilæben (fig. 20) Hvis der efterlades tydelige striber eller spor af vand pågulvet er det på tide at udskifte gummilæben. - Demonter bommen som beskrevet i afsnit 12.1.c - Tryk på låsepalen (67) og åben håndtaget (68) - Demonter de to bøjler (69) og fjern gummilæben (70) - Løsn de to vingemøtrikker (71) og fjern låseblikket (72) og den inderste gummilæbe - Udskift eller vend gummilæberne (70) og (73) UDEN at bytte rundt på dem. OBS: Hvis gummilæberne er slidt skæve kan det være nok at vende dem.

20 - Saml komponenterne i omvendt rækkefølge. OBS: Det er muligt at få 2 typer af gummilæber. PARA- gummi som er anvendelige på alle gulvtyper Polyurethane gummi som er anvendelige i industri hvor der er olie tilstæde 12.1.g Rengøring af opsamlingsbeholder filteret (fig. 21) Demonter opsamlingsbeholderdækslet for at give adgang til opsamlingsbeholderen - Løsn møtrikken (75) og udtag filteret (76) - Vask filteret (76) under rindende vand og genmonter det i maskinen. HUSK at spænde møtrikken (75) igen h Udskiftning af sikringer (fig 6-22) FARE: Udskift altid sikringer med tilsvarend af samme størrelse og ampere (A) værdi - Afmonter stikket (35) fra systemudtaget (39) - Demonter dækslet (61) ved at fjerne skruerne (62) Dette giver adgang til sikringerne Sikring (74) 5A Beskyttelse af styrekortet Sikring (63) 75A Sikring monteret på batteripol - For at skifte sikring (63) på + på batteriet gøres følgende: FARE: kontroller at opsamlingsbeholderen og rentvandsbeholderen er tom - Afbryd spændingen på stikket (35) - Tryk på låsen (36) og vip topbeholderen bagover - Udskift sikringen.

21 12.1.i Justering af bom og gummilæbe (fig. 23) - Det er muligt at justere højden af bommen med gummilæben og også vinklen med gulvet. Højde justering - Sænk bommen med håndtaget - Drej den gule fingerskrue (64), Drejes med uret sænkes sugebommen og mod uret hæves bommen Justering af vinkel - Sænk bommen med håndtaget - Start sugemotoren og kør et par meter, sluk herefter sugemotoren og stop maskinen. - Kontroller kontakten til gulvet af gummilæberne med bommen nede Fig. A = for lavt justeret Fig. B = for højt justeret Fig. C = korrekt positioneret - Anvend den grå fingerskrue (65) til justering I Batterilader og konfiguration (Fig. 24) FARE: Maskinen kommer fra frabrikken med forudindstillinger til Sonnenschein gel batterier FARE: Afbryd forbindelsen ved at frigøre stikket (35) - Fjern dækslet (61 Fig. 22) ved at demonterer skruerne (62 Fig. 22) Standard konfiguration med Sonnenschein gel batterier: - Fjern hætten (66) placeret under laderen - Indstil dip-switche (DP1 og DP2) som vist i figur A Konfiguration for gel batterier der ikke er af typen sonnenschein standard - Fjern hætten (66) placeret under laderen - Indstil dip-switche (DP1 og DP2) som vist i figur B Konfiguration til syre batterier - Fjern hætten (66) placeret under laderen - Indstil dip-switche (DP1 og DP2) som vist i figur C

22 Fejlsøgning Problem Årsag Løsning Ved tryk på knap (45) i mere end 5 Lavt batteriniveau Kontroller at batteriet er fuldt ladet sekunder tænder ikke maskinen Børsten roterer ikke Sugemotor tænder ikke Maskinen opsuger ikke tilfredsstillende og efterlader spor af vand på gulvet Der udlægges ingen vand Rengøringsresultatet ikke tilfredsstillende Defekt sikring Skadet styring Skadet børste motor Knap ikke aktivere Skadet display print Skadet styreprint Sugemotor defekt Knap ikke aktiveret Opsamlingsbeholder fuld Sugemotor ikke tændt Sugeslange blokeret Opsamlingsbeholder fuld Filter i opsamlingsbeholder tilstoppet Slidte gummilæber Rentvandstanken er tom Magnetventilen ikke aktiveret Reguleringsventil lukket Filter tilstoppet Magnetventil virker ikke Uegnet børste eller rengøringsmiddel Slidt børste Udskift hoved sikring Udskift styring Udskift motor Aktiver kanp Udskift print Udskift Udskift Aktiver knap Tøm og rengør beholder Tænd sugemotor Kontroller sugeslangen Tøm og rengør opsamlingsbeholderen Rens filteret Udskift gummilæberne Påfyld rent vand Aktiver ventil Indreguler vandmængde Rens filter Udskift magnetventilen Anvend børster og rengøringsmiddel der er anbefalet til gulvtypen Udskift slidte børster

23

24

Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 15 A0.80.0174

Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 15 A0.80.0174 Oversættelse af engelsk manual: FRECCIA 15 A0.80.0174 Tekniske data: Type: Walk behind / operatøren går ved maskinen Specifikationer Forsyning Batteri Ledning Volt Se typeskildt Batteritype 2 stk. 12V

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Ghibli Freccia 30 SM45 BC Touch

Ghibli Freccia 30 SM45 BC Touch V. BRØNDUM A/S A0800198 BRUGSANVISNING (Oversættelse fra engelsk) Ghibli Freccia 30 SM45 BC Touch VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen tages i brug. V. BRØNDUM A/S Freccia 30 SM45 BC Touch 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

ROLLY. V.Brøndum A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING. Oversættelse fra Tysk-original.

ROLLY. V.Brøndum A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING. Oversættelse fra Tysk-original. V.Brøndum A/S Best. nr. A0800183 DANSK BRUGSANVISNING Oversættelse fra Tysk-original. ROLLY VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. Brøndum A/S ROLLY 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekniske

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA. Selvkørende fejemaskine. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S A080.0065 KOBRA Selvkørende fejemaskine VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. INTRODUKTION Tillykke med Deres Eureka KOBRA fejemaskine fra V.

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation

EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC-4A Central for røgudluftning/ komfortventilation EFC centralen er designet til at styre 24Vdc vinduesmotorer. Vinduets åbne/lukke styring kan ske via aktivering af røgdetektor, aktivering af brandtryk

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning

Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning 2010-05-20/ ver 6 Brugs- og monteringsanvisning Art nr: 10780 Svan Lift Brugs- og monteringsanvisning VIGTIGT! Svan Lift må ikke anvendes, serviceres eller rengøres af personer, som ikke har læst eller

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Bruger manual For 2-vejs digital manifold

Bruger manual For 2-vejs digital manifold Bruger manual For 2-vejs digital manifold Vigtigt! Denne manual bør læses grundigt inden REFCO DIGIMON digital manifold tages i brug, for at kende instrumentets specifikationer og operation. Disse instruktioner

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Installationsvejledning: Model AQUARELLA

Installationsvejledning: Model AQUARELLA Installationsvejledning: Model AQUARELLA Indhold 1. Udpakning 2. Indhold af levering 3. Indsætte membran 4. Indsætte filter 5. Forbindelse vandforsyning 6. Forbindelsesslanger 7. Indledende operation 8.

Læs mere

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk

EL - CYKEL FOLDAWAY. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk DK MANUAL EL - CYKEL FOLDAWAY Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark 11.1 Tel. +45 63 95 55 55 - www.texas.dk - post@texas.dk Registrering af produkt / Reservedele Registrer dit produkt online

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

betjeningsvejledning

betjeningsvejledning betjeningsvejledning 12 v blybatterier 1 150 ah dk 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og forlænger

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 2.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 2.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Royal Robot Støvsuger Med LCD Docking Station

Royal Robot Støvsuger Med LCD Docking Station Royal Robot Støvsuger Med LCD Docking Station Manual INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONALE SIKKERHEDSREGLER------------------------------ 2 * Sikkerhedsregler * Batteri og opladningsinstruktion SYMBOLFORKLARING

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT Brugsanvisning Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 4. 29-09-2015 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato:

Version 1. september Manual Q12. Pegasus-Mobility A/S. Nørregade Otterup Telefon Serienummer: Salgsdato/garantidato: Version 1. september 2017 Manual Q12 Pegasus-Mobility A/S Nørregade 7 5450 Otterup Telefon 70 27 27 18 Serienummer: Salgsdato/garantidato: 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INTRO TIL

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere