JORDVARMEPUMPE GS-4. INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version BRINE-VAND VARMEPUMPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JORDVARMEPUMPE GS-4. INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version 26.05.2014 BRINE-VAND VARMEPUMPE"

Transkript

1 JORDVARMEPUMPE GS- RINE-VAND VARMEPUMPE INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.0.0 Genvex A/S Sverigesvej DK-00 Haderslev Tel.: genvex.dk

2 Indholdsfortegnelse OM PRODUKTET. Omfanget af denne vejledning.... Sikkerhed.... Produktbeskrivelse.... Funktionsbeskrivelse... LEVERINGSOMFANG, TRANSPORT OG LAGRING. Leveringsomfang.... Transport og opbevaring.... Transport-/ udtræksbeslag... INSTALLATION. Placering og opstilling af varmepumpe.... Kontrol inden installation af varmepumpe.... Tilslutning af jordvarmepumpe.... Tilslutning af jordslangen Installation/placering af jordslanger Afløb Tilslutning af jordvarmedelen Isolering af jordslanger Placering af jordslanger Udluftning og tæthedsprøvning inden trykprøvning og påfyldning af brine Trykprøvning inden ibrugtagning Påfyldning af brine Smudsfilter Frostsikring Tilslutning af gulvvarme Trykprøvning Rensning inden ibrugtagning Påfyldning af vand Smudsfilter Frikøling Elektrisk tilslutning Idriftsætning af jordvarmepumpen... 8 DRIFT / VEDLIGEHOLD / GARANTI. Miljøpressostat Udluftning, brine Udluftning, gulvvarme Smudsfiltre Frekvensomformer Frikøl Suppleringsvarme Udetemperatur-kompensering Udetemperaturføler til udetemperatur-kompensering Service og garanti ortskaffelse af varmepumpen... 9 EL-DIAGRAM... 0 FUNKTIONS- OG KØLEDIAGRAM DATALAD CE-ERKLÆRING...

3 .0 Om produktet. Omfanget af denne vejledning Installationsvejledning omhandler KUN jordvarmepumpen GS-. Med hensyn til evt. tilknyttet ventilations- og/ eller brugsvandsvarmedel skal installationsvejledningerne for disse følges. Læs bekendgørelse om jordvarmeanlæg grundigt, inden projektet opstartes, da det minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser senere i projektet.. Sikkerhed Konstruktion af jordvarmepumpen GS- opfylder alle relevante EU-regler, se også CE-erklæringen. Indgreb i varmepumpens kølesystem må kun udføres af en autoriseret køletekniker. Tag alle nødvendige forholdsregler for at undgå arbejds ulykker. Husk altid at frakoble de elektriske tilslutninger ved arbejde med jordvarmeanlægget. Undgå direkte berøring af rørene i varmepumpesystemet, da de kan være meget varme. Alle gældende love og regler skal overholdes ved tilslutning af jordvarmepumpe GS-. Denne installationsmanual friholder ikke installatør og/eller jordentreprenør for at holde sig orienteret om love, regler og krav vedr. jordvarmeanlæg. Iht. ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg 9 skal ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget sikre, at jordvarmeanlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af grundvand, jord og undergrund. Jordvarmepumpen anvendes alene til opvarmning via et lavtemperatur-gulvvarmeanlæg, der er udetemperaturkompenseret. Dimensionerende fremløbstemperatur er maks. C. Kølekredsen leveres køreklar. Der skal således ikke udføres arbejde på kølekredsen inden opstart. I forbindelse med kontrol og indregulering af anlægget indstilles de forskellige parametre i styringen, så der sikres en uproblematisk og optimal drift af varmepumpen.. Funktionsbeskrivelse I veksleren for brine () bliver varmen fra brinen (væsken i jordslangen) overført til kølemidlet. Kølemidlet i dampform bliver suget ud med en kompressor () og komprimeret til et højere tryk-/temperaturniveau, og derefter bliver det transporteret til veksleren for gulvvarme (), hvor energien bliver videregivet til det cirkulerende vand i gulvvarmekredsen. Kølemidlet passerer derefter en termoventil (), hvor trykket reduceres, og kølemidlet er igen klar til at optage varmen fra jordslangen. Under frikøling åbnes -vejs ventilen (7) for at lede den kølige brine gennem veksleren for frikøl (), hvor det cirkulerende vand i gulvvarmekredsen bliver afkølet. Kompressor er stoppet under frikøling. Principskitse: Arbejde på varmepumpen må kun udføres af faglært personale. Tag alle nødvendige forholdsregler for at undgå arbejdsulykker.. Produktbeskrivelse Jordvarmepumpe GS- er en brine til vand varmepumpe, der er udstyret med frekvensstyret kompressor med komplet styring, udetemperatur-kompensering, cirkulationspumper for såvel brine- som gulvvarmedelen og nødvendigt sikkerhedsudstyr. Der er i jordvarmepumpen indbygget et kw elvarmelegeme, som kan indkobles, såfremt der er brug for supplerende varme ved meget lave udetemperaturer. Jordvarmepumpen er udstyret med en varmeveksler for frikøling, så man om sommeren kan udnytte den kolde væske i jordslangen til køling af boligen. Denne kølefunktion fungerer fint i forbindelse med gulvvarme eller med blæserkonvektorer. Anlægget er direkte klar til tilslutning til jordslange og gulvvarmesystem. Jordvarmepumpe GS- anvendes til opvarmning af lavenergihuse med et dimensionerende varmetab på op til W/m. : Veksler rine : Veksler Gulvvarme : Veksler Frikøl : Kompressor : Termoventil : rinepumpe 7: -vejs ventil for Frikøl 8: Gulvvarmepumpe

4 .0 Leveringsomfang, transport og lagring Kølediagram. Leveringsomfang Jordvarmepumpe GS- er fabriksmonteret med følgende komponenter (det grå felt i nedenstående diagram): Styring Optima 8 Kompressor Fordamper Kondensator Ekspansionsventil Varmeveksler for frikøling Miljøpressostat Udetemperaturføler Cirkulationspumpe, gulvvarme Cirkulationspumpe, brine Ekspansionsbeholder 8 l, gulvvarme Ekspansionsbeholder 8 l, brine Højtrykspressosat, kølesystem Lavtrykspressostat, kølesystem Sikkerhedsventil, gulvvarme Sikkerhedsventil, brine etjeningsvejledning Installationsvejledning 7 0 HP LP 8 9 Funktionsdiagram Se Kølediagrammet Genvex A/S is a part of Group

5 A. Transport og opbevaring. Transport-/ udtræksbeslag Følgende gælder for jordvarmepumpen GS-: Når jordvarmepumpen GS- er blevet opstillet, hvor den skal stå, demonteres transportbeslaget inden opstart som anvist nedenfor. Skal altid transporteres på medfølgende transportpalle. Ved forsigtig transport over korte afstande må varmepumpen kippes maks. Transport skal finde sted tørt og mellem -0 C og +0 C. Må ikke opbevares ved frostgrader. Skal opbevares stående. Skal opbevares indpakket. C D Skal køleenheden trækkes ud, benyttes de to stænger, som er fastgjort i døren. Køleenheden løftes op vha. håndtaget, og stængerne føres ind under denne, indtil tappene på disse passer i ned i udskæringerne i underdelen. Herefter kan Lokation: køleenheden trækkes ud. E Description: GS- m. frikøl, cm kabinet Products: GS A Max. F Material: Weight:.0 Kg Revision Date: Revision: --0 :8: General tolerance where no other written: ISO 78-m Revised y: LN Page off Part No.: 07_Transpor tbeslag Scale:: A Lokation: C 7 A D A C

6 A C.0 Installation Lokation:. Placering og opstilling af varmepumpe For placering af varmepumpen gælder: Omgivelsestemperatur skal være mellem C og C. Ved valg af opstillingssted skal der tages hensyn til varmepumpens lydafgivelse. Der skal derfor være min. 0 mm afstand til bygningsdele og øvrigt fast inventar, så der tages højde for eventuelle vibrationer, som kan forplante sig i bygningsdele. Der skal være afløb i det rum, hvor varmepumpen opstilles. Ingen unormal støvbelastning i luften i opstilingsrummet. Anlægget opstilles i vater på et fast og vibrationsfrit underlag med tilstrækkelig bæreevne. Lokation: Der skal være min. 00 mm friplads foran, så der er plads til A at foretage service og vedligehold af anlægget. Jordvarmepumpen GS- rettes op ved at justere på stillefødderne.. Kontrol inden installation af varmepumpe Følgende skal kontrolleres, inden varmepumpen installeres: Installation af varmepumpen skal udføres af en autoriseret fagmand. Kontrollér, at alle rørtilslutninger er intakte og ikke har løsnet sig under transporten. 8 C Kontrollér, at transportbeslaget er demonteret. Udfør installationen af varmepumpen, strømtilslutningerne og brinekredsen efter de gældende forskrifter. A C D 70, E F Lokation: 008 Justeringshøjde 8 8 etjeningspanel rine fremløb /" RG Klemrække erlimomotor Miljøpressostat 0 Centralvarme Retur /" RG 9 ekspansionsbeholder 8L 8 Varmestav 7 sikkerhedsventil Elkasse Cirkulationspumpe kold Cirkulationspumpe varm Centralvarme fremløb /" RG Varmepumpe 7 rine Retur /" RG Komponent 70, 008 Justeringshøjde , 008 Justeringshøjde , 0 0. Tilslutning af jordvarmepumpe D ation: E F D Til højre vises tilslutninger for såvel gulvvarme- som brinedelen. etjeningspanel rine fremløb /" RG Klemrække E erlimomotor Miljøpressostat 0 Centralvarme Retur /" RG 9 ekspansionsbeholder 8L 8 Varmestav F 7 sikkerhedsventil Elkasse Cirkulationspumpe kold Cirkulationspumpe varm Centralvarme fremløb /" RG Varmepumpe rine Retur /" RG Komponent etjeningspanel rine fremløb /" RG Klemrække erlimomotor Miljøpressostat 0 Centralvarme Retur /" RG 9 ekspansionsbeholder 8L 8 Varmestav 7 sikkerhedsventil Elkasse Cirkulationspumpe kold Cirkulationspumpe varm Centralvarme fremløb /" RG Varmepumpe 7 8 rine Retur /" RG Komponent 008 Justeringshøjde 8 70, , 8 0 Description: GS- m. frikøl, cm kab Produkts: A GS General tolerance where no other written: ISO 78-m Revision D - : Description: G Produkts: G General C toler D

7 7. Tilslutning af jordslangen Læs ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg grundigt, inden jordvarme-projektet opstartes, da dette minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser senere i projektet. Tilslutningen af jordslangen skal foretages af en kyndig fagmand.. Tilslutning af jordvarmedelen.. Isolering af jordslanger Jvnfr. ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg 7 skal jordvarmeslanger, der er placeret mindre end, m fra bygninger og mindre end m fra vand- og kloakrør, være isoleret mod kondens. Det anbefales, at jordslangen rengøres med f.eks. en svamp, der sendes gennem jordslangen inden påfyldning af brinen... Installation/placering af jordslanger I ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg 7 står følgende: Et horisontalt anlæg med brine skal etableres mindst 0 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg, og mindst meter fra et andet vandforsyningsanlæg. Varmeslanger i et horisontalt anlæg skal ligge mindst 0, m fra skel, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra naboejendommens ejer Varmeslanger skal nedgraves, således at de har mindst 0, m jorddækning. Genvex A/S anbefaler en slangedybde på 0,9, m og en indbyrdes slangeafstand på min., m... Afløb Hvor der er monteret ventilationsanlæg over jordvarmeanlægget, skal man være opmærksom på, at kondensafløbet udføres korrekt. Der skal typisk monteres lufttæt vandlås med minimum vandsøjle på 00 mm, for at vandet kan løbe uhindret bort fra anlægget. I øvrigt henvises der til installationsvejledningen for det pågældende produkt. 00 mm 00 mm.. Placering af jordslanger Jvnfr. ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg 7 skal jordvarmeanlæg overholde nedenstående krav: Et horisontalt anlæg med brine skal etableres mindst 0 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg, og mindst meter fra et andet vandforsyningsanlæg. Et vertikalt anlæg skal etableres mindst 00 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg og mindst 0 meter fra et andet vandforsyningsanlæg. Et horisontalt anlæg med direkte fordampning skal etableres mindst 0 meter fra almene vandforsyningsanlæg og mindst meter fra ikke-almene vandforsyningsanlæg. Varmeslanger i et horisontalt anlæg skal ligge mindst 0, m fra skel, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra naboejendommens ejer. Varmeslanger skal nedgraves, således at de har mindst 0, m jorddækning. Genvex anbefaler dog en dybde på 0,9 -, m. Afstanden mellem boringer til vertikale anlæg skal være mindst 0 meter.

8 8.. Udluftning og tæthedsprøvning inden trykprøvning og påfyldning af brine Det er vigtigt, at systemet bliver udluftet inden trykprøvning og påfyldning af brinen, således at luftlommer i systemet undgås. Eventuelle luftlommer i systemet har stor betydning for varmepumpens drift, varmeydelse og elforbrug. Udluftningen foretages efter skyllemetoden.. Først udluftes jordvarmekredsen. I den forbindelse lukkes kuglehanen i varmepumpen, således at al vandet tvinges igennem jordvarmekredsen.. Når jordvarmekredsen er udluftet, åbnes kuglehanen i varmepumpen atter, således at vand drives igennem varmepumpen og luft derved udsepareres. Efter endt udluftning kan systemet blive tæthedsprøvet med vand... Trykprøvning inden ibrugtagning Jvnfr. ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg skal ejer eller bruger af jordvarmeanlægget gennemføre en tæthedsprøve inden ibrugtagning af et nyt jordvarmeanlæg med brine og ved genstart af et bestående anlæg efter reparation eller vedligeholdelse af den nedgravede del af anlægget. Fremgangsmåden er som følgende:. Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være, gange driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol.. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt.. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant.. Efter minutter kontrolleres, om trykket er faldet.. Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket.. Nr. - gentages, indtil trykket er konstant på, gange driftstrykket minutter fra sidste oppumpning... Påfyldning af brine Påfyldningen af brinen skal udføres af en kyndig fagmand, der har det nødvendige udstyr og erfaring. rinen skal være blandet grundigt i det endelige blandingsforhold inden påfyldningen, så der ikke opstår lommer med lavere frostsikring, der kan fryse og skabe driftsforstyrrelser. Alle haner på fordelerrøret skal åbnes, således at brinen fordeles i alle jordslanger. Når brinen er påfyldt, udluftes anlægget i minimum en time for at sikre, at der ikke er luftlommer i systemet. Husk også at få brinen fordelt i kredsen til frikøl så der ikke opstår luftlommer her... Smudsfilter Da der lige efter installationen kan være megen smuds i systemet, anbefales det, at der monteres et smudsfilter på jordvarmedelen for at beskytte jordvarmeanlægget. Dette filter bør renses første gang efter trykprøvningen og inden påfyldningen af brinen. Når brinen er påfyldt, bør filteret kontrolleres og renses flere gange dagligt, indtil det forbliver rent. Derefter er det tilstrækkeligt at kontrollere det to gange årligt...7 Frostsikring I ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg står, hvilke frostsikringsmidler der må anvendes til anlæg med brine. Vi anbefaler, at man anvender IPA-sprit. rinen i et anlæg må højst indeholde % frostsikringsmiddel. Genvex anbefaler en min. frostsikring på 0% (-8 C).. Tilslutning af gulvvarme Gulvvarmesystemet skal udføres af en autoriseret fagmand iht. gældende tekniske retningslinier for at sikre problemfri drift... Trykprøvning Gulvvarmesystemet skal trykprøves inden ibrugtagning for at forhindre vandskader pga. sivning... Rensning inden ibrugtagning Gulvvarmesystemet bør renses inden tilslutning til jordvarmepumpen, enten ved kraftig gennemskylning med vand eller med skumgummi-propper i de enkelte kredse... Påfyldning af vand Ved påfyldning af vand på gulvvarmesystemet skal det sikres, at der ikke opstår luftlommer, der kan forhindre gulvvarmen i at fungere optimalt... Smudsfilter Det anbefales at montere smudsfiltre på gulvvarmekredsen for at forhindre tilsmudsning af jordvarmeveksleren... Frikøling Jordvarmepumpen GS- er udstyret med en ekstra varmeveksler til frikøling. Der SKAL ved frikøling monteres dugpunktsstyring på gulvvarmesystemet for at forhindre, at der dannes kondens, hvis dugpunktet underskrides..7 Elektrisk tilslutning El-tilslutning må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Forsyning: x 00 V + N + PE, 0 Hz Sikring: A Kabeltværsnit: x, mm El-diagram se kapitel.0..8 Idriftsætning af jordvarmepumpen Idriftsætning og indregulering af jordvarmepumpe GS- må kun foretages af en autoriseret installatør for at sikre korrekt opstart og efterfølgende optimal drift. Idriftsætning skal ske iht. denne Installationsvejledning. Inden idriftsætning kontrolleres følgende: At nettilslutningen er fagligt korrekt udført At en eventuel udetemperaturføler er monteret At jordvarme- og gulvvarmesystemet er korrekt tilsluttet, udluftet og med de rette tryk Idriftsætning består bl.a. af: Kontrol af jordslangekreds Kontrol af gulvvarmekreds Kontrol af synlig tilslutning Softwareindstilling

9 9.0 Drift / Vedligehold /Garanti. Miljøpressostat Varmepumpen har en lovpligtig miljøpressostat indbygget i jordvarmedelen, der ved trykfald på jordslangen afbryder brinepumpen, stopper varmepumpen og giver en alarm. Ses i betjeningspanelet som en PE fejl. Miljøpressostaten skal indstilles til at udkoble ved 0, bar og genindkoble ved, bar rine kredsen fyldes til, bar. Pressostatens funktion skal kontrolleres mindst en gang om året ifølge ekendtgørelse om Jordvarme. Det gøres ved at starte anlægget og evt. sætte en trykspand på kuglehanen under brinepumpe. Derefter lukkes trykket forsigtigt ud, mens man holder øje med, at pressostaten udkobler ved det ønskede tryk. Derefter kan brinevæsken pumpes ind igen.. Udluftning, brine For optimal drift skal brinekredsen kontrolleres gang i året for luftlommer i systemet og i den forbindelse udluftes.. Udluftning, gulvvarme For optimal drift bør gulvvarme-delen kontrolleres gang i året for luftlommer i systemet og i den forbindelse udluftes ved behov.. Smudsfiltre Smudsfiltre i såvel jordvarme- som gulvvarmedelen skal kontrolleres gange årligt, hvor de skal renses ved behov. Rensning af smudsfiltrene foretages således:. Slå el-forsyningen fra på afbryderen på varmepumpen. Luk for afspærringsventilerne på hver side af smudsfiltret. Træk filteret ud og rens det under rindende vand. Sæt filteret på plads og genåbn for afspærringsventilerne. Slå atter el-forsyningen til på afbryderen på varme-pumpen.. Frekvensomformer Jordvarmepumpen er udstyret med en frekvensstyret kompressor, hvis hastighed reguleres enten afhængig af den indstillede fremløbstemperatur eller af udetemperaturkurven.. Frikøl Jordvarmepumpen er udstyret med en varmeveksler for frikøling, så man om sommeren kan udnytte den kolde væske i jordslangen til køling af boligen. For aktivering af denne funktion, se etjeningsvejledningen for anlægget..7 Suppleringsvarme Da der kan være nogle dage om året, hvor varmepumpens kompressorkapacitet ikke er tilstrækkelig, er varmepumpen er udstyret med et kw elvarmelegeme. Styringen er indrettet således, at varmepumpen har første prioritet, hvilket betyder, at el-varmelegemet kun indkobles ved behov. For aktivering af denne funktion, se etjeningsvejledningen for anlægget..8 Udetemperatur-kompensering Varmepumpen er udstyret med en udetemperatur-kompensering, hvilket betyder, at kompressorens frekvensstyrede hastighed reguleres afhængig af den indstillede udetemperaturkurve, f.eks. C fremløb ved en udetemperatur på C og C fremløb ved en udetemperatur på +0 C Dette bevirker, at frekvensstyringen vil holde en konstant fremløbstemperatur afhængig af udetemperaturen. Styringen kan også sættes til at have konstant fremløbstemperatur uanset udetemperaturen. Dette har dog et større energiforbrug til følge..8. Udetemperaturføler til udetemperatur-kompensering Udetemperaturføleren er ikke en del af leverancen fra Genvex. Udetemperatur-føleren monteres udendørs på nordvendt mur, f.eks. under udhæng..9 Service og garanti Iht. ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg 8 skal jordvarmeanlæggets ejer mindst en gang årligt lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Følgende forhold skal undersøges ved dette eftersyn:. Udførelsen af eventuelle reparationer.. Rør og samlinger.. Driftstryk.. Trykovervågningssystemet.. Frostsikringsvæske, type og mængde i anlægget.. Efterfyldning af brine, antal liter. Garantiforpligtelsen fra Genvex side forudsætter, at de lovpligtige eftersyn er gennemført..0 ortskaffelse af varmepumpen ortskaffelse af varmepumpen skal ske i overensstemmelse med gældende love og regler. Kontakt Deres lokale kommune for vejledning herom.

10 0.0 El-Diagram GS- -H -H -H Cirkulationspumpe rinekreds Ventilator -H7 Solid state relæ Trykudligning -H -H -M -M -H -H8 -L -L Udeføler -L -L Fremløb Varmelegemer -M CP Gulvvarme -M -vejs ventil Frikøl LR0A-SR -L -L Forsyning frekvensomformer L N PE L N PE Uponor L L L N PE Forsyning frekvensomformer 0-0-0

11 .0 Funktions- og kølediagram Funktionsdiagram Funktionsdiagram Se Kølediagrammet Kølediagram Køledragram Genvex A/S is a part of Group HP LP. Kondensator. Høj-/lavtrykspressostat. Kompressor. Magnetventil. Varmeveksler. Receiver.7 Tørrefilter.8 Termoventil.9 Fordamper.0 Skueglas

12 7.0 Datablad El-tilslutning: Forsyningsspænding: Startstrøm: Effekt, varmep. (0/W): Effekt, elvarmelegeme: Samlet effekt: x00 V+N+PE, A, 0 Hz,8 A kw kw 8 kw Varmepumpe: Dimensioner (h x d):.007 x 70 mm (b, M): 8 mm (b, M0): 98 mm Vægt: 7 kg Opstillingssted: Min. oc / maks. oc Kondensafløb: PA rør Ø mm udvendig COP iht. EN, udeluft: 7 o C:,0 SCOP iht. EN8:, Kølemiddel: R07C Kølemiddelfyldning:.000 g Kompressor: Hitachi ASG Kompressor, variabel: 0-80% Lavtrykspressostat, NO/NC:,/,0 bar m. aut. reset Højtrykspressostat, NO/NC: 0/ bar m. aut. reset Jordvarmeside: Cirkulationspumpe: Grundfos Alpha -0-0 Min. tilløbstryk: 0,0 bar Maks. anlægstryk: 0 bar Nom. m opv.areal: 0,-,0 m /h Min./maks. effektoptag: - W Miljøpressostat, NO/NC: 0,/, bar (fabriksindstillet) Frostsikringsvæske, type: IPA-sprit Frostsikringsvæske, andel: 0 % Min. / maks. o C væske: -/0 o C Differenstemperatur: K Tilslutningsdimension: ¾ RG Jordslange diameter: Ø0x, mm Ca. jordslangelængde: Ler/muld: m Sandjord: 0-0 m OS: eregning af jordslangelængde skal ALTID laves! Centralvarmeside: Cirkulationspumpe: Grundfos Alpha -0-0 Trykekspansionsbeholder: 8 L Sikkerhedsventil, maks.:, bar Min. tilløbstryk: 0,0 bar Maks. anlægstryk: 0 bar Nom. m opv.areal: 0,-,0 m /h Min./maks. effektoptag: - W Min. / maks. o C vand: 0 o C / o C Tilslutningsdimension: ¾ RG

13 8.0 CE-erklæring

14 Vores aggregater og styring dit valg Genvex har mere end 0 års erfaring med at skabe kvalitetsanlæg, der giver det optimale indeklima med omtanke for energiforbruget. Vores anlæg leveres med de nyeste teknologier indenfor varmegenvinding med en varmegenvindingsevne på op til 9%. Anlæggene bliver løbende optimeret med de nyeste teknologier. Avancerede styringer sikrer, at der bruges mindst mulig energi på at nå den optimale komfort. Dagens og fremtidens byggeri stiller større og større krav til energivenlige anlæg, der samtidig er kompakte. Det er vi hos Genvex bevidste om og udvikler hele tiden på løsninger, der opfylder disse behov. Til den decentrale boligventilation er der for eksempel emhætteløsning med fuld integration til anlæggets styring, så det mest effektive ventilationssystem opnås med den mest enkle installation. Genvex A/S Sverigesvej DK-00 Haderslev Tel.: genvex.dk

DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug

DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug DVI jordvarme endnu lavere energiforbrug Beskrivelse af anlægget Nedgravningsdybde 0,9-1,0 m For at sikre at der ikke sker frostskader, skal jordslanger der er placeret mindre end 1,5 m fra bygninger og

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013

Ikrafttrædelse: 01-11-2009. Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet. Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 Status: Gældende Ikrafttrædelse: 01-11-2009 Dokumenttype: Bekendtgørelse Nummer: 1019 Udstedelse: 25-10-2009 Udsteder: Miljøministeriet Udskrevet af: Mette Fjellerad Dato: 02-07-2013 1 / 9EG Kommuneinformation

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 6, 7 a, stk. 1, 19, stk. 5, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret ved

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Lambækvej 43, 6940 Lem St Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Mads Høegsberg Lambækvej 43 6940 Lem St Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Kærbyvej 24, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Søren Jeppesen Kærbyvej 24 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Steen Stokholm Direkte telefon 99741779 E-post steen.stokholm@rksk.dk

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

JORDVARME DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg JORDVARME vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi VARMEPUMPE DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Hans Christian Thing Grønvangen 134 5550 Langeskov HANTH@dongenergy.dk 25-06-2014 Sags id.: 14/6183 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Nøddeplantagen 31, 7000 Fredericia.

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 9-3-2015 Jacob Nexgaard Andersen & Marie Østergaard Kristensen Agergårdvej 1, Vejrum 7600 Struer

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Dansk styring. Hitachi kvalitets kompressor. Løbende aflæsning af COP værdi. Gratis opstartsbesøg af Autoriseret kølemontør.

Dansk styring. Hitachi kvalitets kompressor. Løbende aflæsning af COP værdi. Gratis opstartsbesøg af Autoriseret kølemontør. Monteringsanvisning til Scotte Jordvarme JV8-JV60 Dansk styring. Hitachi kvalitets kompressor. Løbende aflæsning af COP værdi. Gratis opstartsbesøg af Autoriseret kølemontør. Modulopbyggede gør-det -selv

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet 93, 2830 Virum, matr. 9ka, Virum By, Virum Jan Varup, Varup Termiske Boringer Enghavevej 10 3400 Hillerød Send pr. mail til varup@hotmail.com Dato: 19-12-2014 Ref: SUSAG J.nr.: 20141030319 Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Vangeledet

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme.

VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. VEDVARENDE VARMEFORSYNING - UAFHÆNGIG - UDEN MILJØBELASTNING...høj ydelse til den private bolig Nilan JVP Jordvarme (jord/vand) Nilan JVP Jordvarme Skru op for jordvarmen og ned for varmeregningen (jordvarme)

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden

Bruger- og montagevejledning. Queen jordvarme. - den naturlige varme fra jorden Bruger- og montagevejledning Queen jordvarme - den naturlige varme fra jorden November 2010 Indhold Brugervejledning Hovedafbryder 3 Betjening af varmepumpen 3 Anlægssituationen (menu 1) 3 Varmeanlæggets

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 13-5-2014 Erik Søndergaard Holding ApS Gl landevej 4, Odby 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-3-14

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

Sommer 2007 skriver kommunerne i regionsjælland til Miljøstyrelsen angående bl.a. Øvrige kommuner i københavnsområdet har også henvendt sig til MST.

Sommer 2007 skriver kommunerne i regionsjælland til Miljøstyrelsen angående bl.a. Øvrige kommuner i københavnsområdet har også henvendt sig til MST. Jordvarme Historik Før kommunalreformen var det kommunerne som var tilladelsesmyndighed på jordvarme. Dog var amtet myndighed ved afvigelse fra bekendtgørelsen, f.eks IPA-sprit. Ved den gamle bekendtgørelse

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Gjelleroddevej 20, 7620 Lemvig Svends- VVS & Oliefyrservice Aut. vvs installatør v/ Svend Pilgård Nr. Bjertvej 10 7830 Vinderup 2. juli 2015 Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Telefon: 9663 1200 Mail: teknik@lemvig.dk J.nr.: 09.08.26P19-0217

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af JORDSLANGER - den naturlige varme fra jorden Juelstrupparken 16 l DK-9530 Støvring l Tlf. +45 98 35 52 44 l info@dvienergi.com l www.dvienergi.com August 2013 Indhold Beskrivelse

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25.

Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm. Termoruder 26.700 24.300 32.700 27.600 38.700 32.200 20.100 17.700 25.900 20.900 31.700 25. Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til jordvarme I et hus med en ældre oliekedel eller lignende beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas

Læs mere

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Vejledning til nedgravning af. jordslanger. - den naturlige varme fra jorden

Vejledning til nedgravning af. jordslanger. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af jordslanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Beskrivelse af anlægget 3 Udrulning af slanger 4 Planlagt placering af brønd til evt. fordelerrør 4 Gravning og dækning

Læs mere

Eksempler og anbefalinger vedr. design

Eksempler og anbefalinger vedr. design Gør tanke til handling VIA University College Eksempler og anbefalinger vedr. design Inga Sørensen, Senior lekt or, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Lukkede jordvarmeboringer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus

Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Notat vedr. etablering af jordvarme på Ferren i Blokhus Typer af jordvarme: Der findes helt overordnet to forskellige typer af anlæg til indvinding af jordvarme horisontale og vertikale anlæg. Betegnelserne

Læs mere

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg.

Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe. Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder. Et sikkert valg. Weishaupt væske/vand kompakt varmepumpe Ydelse i kompaktformat med integreret varmtvandsbeholder Et sikkert valg. Weishaupt højeffektiv væske/vand varmepumpe En kapacitet i kompaktformat Den højeffektive

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING Version 02.07.2014 INSTALLATIONSVEJLEDNING Combi 185 S / LS Ventilation, varmepumpe og brugsvand Med el-diagram for Optima 311 Indholdsfortegnelse Forskrifter / Sikkerhedshenvisninger...3 Produktbeskrivelse...3

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Montage og vedligehold

Montage og vedligehold Montage og vedligehold CTS 700 by Nilan Compact P GEO 3 Compact Polar GEO 6 Version: 1.00, 07-01-2015 Software Ret til ændringer version forbeholdes 1.40.05 Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring

Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Gør tanke til handling VIA University College Design af jordvarmeanlæg med og uden lagring Inga Sørensen, Senior lektor, geolog VIA Byggeri, Energi & Miljø Center for forskning & udvikling Udnyttelse af

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. (jord/vand)

...høj ydelse til den private bolig. Nilan JVP Jordvarme. (jord/vand) v e d va r e n d e va r m e f o r s y n i n g - u a f h æ n g i g - u d e n m i l j ø b e l a s t n i n g...høj ydelse til den private bolig Nilan JVP Jordvarme (jord/vand) Nilan JVP Jordvarme Skru op

Læs mere

Lægningsinstruktion for jordslanger

Lægningsinstruktion for jordslanger Vølund varmepumper Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund Varmepumpeanlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2 Afsnit

Læs mere