JORDVARMEPUMPE GS-4. INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version BRINE-VAND VARMEPUMPE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JORDVARMEPUMPE GS-4. INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version 26.05.2014 BRINE-VAND VARMEPUMPE"

Transkript

1 JORDVARMEPUMPE GS- RINE-VAND VARMEPUMPE INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.0.0 Genvex A/S Sverigesvej DK-00 Haderslev Tel.: genvex.dk

2 Indholdsfortegnelse OM PRODUKTET. Omfanget af denne vejledning.... Sikkerhed.... Produktbeskrivelse.... Funktionsbeskrivelse... LEVERINGSOMFANG, TRANSPORT OG LAGRING. Leveringsomfang.... Transport og opbevaring.... Transport-/ udtræksbeslag... INSTALLATION. Placering og opstilling af varmepumpe.... Kontrol inden installation af varmepumpe.... Tilslutning af jordvarmepumpe.... Tilslutning af jordslangen Installation/placering af jordslanger Afløb Tilslutning af jordvarmedelen Isolering af jordslanger Placering af jordslanger Udluftning og tæthedsprøvning inden trykprøvning og påfyldning af brine Trykprøvning inden ibrugtagning Påfyldning af brine Smudsfilter Frostsikring Tilslutning af gulvvarme Trykprøvning Rensning inden ibrugtagning Påfyldning af vand Smudsfilter Frikøling Elektrisk tilslutning Idriftsætning af jordvarmepumpen... 8 DRIFT / VEDLIGEHOLD / GARANTI. Miljøpressostat Udluftning, brine Udluftning, gulvvarme Smudsfiltre Frekvensomformer Frikøl Suppleringsvarme Udetemperatur-kompensering Udetemperaturføler til udetemperatur-kompensering Service og garanti ortskaffelse af varmepumpen... 9 EL-DIAGRAM... 0 FUNKTIONS- OG KØLEDIAGRAM DATALAD CE-ERKLÆRING...

3 .0 Om produktet. Omfanget af denne vejledning Installationsvejledning omhandler KUN jordvarmepumpen GS-. Med hensyn til evt. tilknyttet ventilations- og/ eller brugsvandsvarmedel skal installationsvejledningerne for disse følges. Læs bekendgørelse om jordvarmeanlæg grundigt, inden projektet opstartes, da det minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser senere i projektet.. Sikkerhed Konstruktion af jordvarmepumpen GS- opfylder alle relevante EU-regler, se også CE-erklæringen. Indgreb i varmepumpens kølesystem må kun udføres af en autoriseret køletekniker. Tag alle nødvendige forholdsregler for at undgå arbejds ulykker. Husk altid at frakoble de elektriske tilslutninger ved arbejde med jordvarmeanlægget. Undgå direkte berøring af rørene i varmepumpesystemet, da de kan være meget varme. Alle gældende love og regler skal overholdes ved tilslutning af jordvarmepumpe GS-. Denne installationsmanual friholder ikke installatør og/eller jordentreprenør for at holde sig orienteret om love, regler og krav vedr. jordvarmeanlæg. Iht. ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg 9 skal ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget sikre, at jordvarmeanlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af grundvand, jord og undergrund. Jordvarmepumpen anvendes alene til opvarmning via et lavtemperatur-gulvvarmeanlæg, der er udetemperaturkompenseret. Dimensionerende fremløbstemperatur er maks. C. Kølekredsen leveres køreklar. Der skal således ikke udføres arbejde på kølekredsen inden opstart. I forbindelse med kontrol og indregulering af anlægget indstilles de forskellige parametre i styringen, så der sikres en uproblematisk og optimal drift af varmepumpen.. Funktionsbeskrivelse I veksleren for brine () bliver varmen fra brinen (væsken i jordslangen) overført til kølemidlet. Kølemidlet i dampform bliver suget ud med en kompressor () og komprimeret til et højere tryk-/temperaturniveau, og derefter bliver det transporteret til veksleren for gulvvarme (), hvor energien bliver videregivet til det cirkulerende vand i gulvvarmekredsen. Kølemidlet passerer derefter en termoventil (), hvor trykket reduceres, og kølemidlet er igen klar til at optage varmen fra jordslangen. Under frikøling åbnes -vejs ventilen (7) for at lede den kølige brine gennem veksleren for frikøl (), hvor det cirkulerende vand i gulvvarmekredsen bliver afkølet. Kompressor er stoppet under frikøling. Principskitse: Arbejde på varmepumpen må kun udføres af faglært personale. Tag alle nødvendige forholdsregler for at undgå arbejdsulykker.. Produktbeskrivelse Jordvarmepumpe GS- er en brine til vand varmepumpe, der er udstyret med frekvensstyret kompressor med komplet styring, udetemperatur-kompensering, cirkulationspumper for såvel brine- som gulvvarmedelen og nødvendigt sikkerhedsudstyr. Der er i jordvarmepumpen indbygget et kw elvarmelegeme, som kan indkobles, såfremt der er brug for supplerende varme ved meget lave udetemperaturer. Jordvarmepumpen er udstyret med en varmeveksler for frikøling, så man om sommeren kan udnytte den kolde væske i jordslangen til køling af boligen. Denne kølefunktion fungerer fint i forbindelse med gulvvarme eller med blæserkonvektorer. Anlægget er direkte klar til tilslutning til jordslange og gulvvarmesystem. Jordvarmepumpe GS- anvendes til opvarmning af lavenergihuse med et dimensionerende varmetab på op til W/m. : Veksler rine : Veksler Gulvvarme : Veksler Frikøl : Kompressor : Termoventil : rinepumpe 7: -vejs ventil for Frikøl 8: Gulvvarmepumpe

4 .0 Leveringsomfang, transport og lagring Kølediagram. Leveringsomfang Jordvarmepumpe GS- er fabriksmonteret med følgende komponenter (det grå felt i nedenstående diagram): Styring Optima 8 Kompressor Fordamper Kondensator Ekspansionsventil Varmeveksler for frikøling Miljøpressostat Udetemperaturføler Cirkulationspumpe, gulvvarme Cirkulationspumpe, brine Ekspansionsbeholder 8 l, gulvvarme Ekspansionsbeholder 8 l, brine Højtrykspressosat, kølesystem Lavtrykspressostat, kølesystem Sikkerhedsventil, gulvvarme Sikkerhedsventil, brine etjeningsvejledning Installationsvejledning 7 0 HP LP 8 9 Funktionsdiagram Se Kølediagrammet Genvex A/S is a part of Group

5 A. Transport og opbevaring. Transport-/ udtræksbeslag Følgende gælder for jordvarmepumpen GS-: Når jordvarmepumpen GS- er blevet opstillet, hvor den skal stå, demonteres transportbeslaget inden opstart som anvist nedenfor. Skal altid transporteres på medfølgende transportpalle. Ved forsigtig transport over korte afstande må varmepumpen kippes maks. Transport skal finde sted tørt og mellem -0 C og +0 C. Må ikke opbevares ved frostgrader. Skal opbevares stående. Skal opbevares indpakket. C D Skal køleenheden trækkes ud, benyttes de to stænger, som er fastgjort i døren. Køleenheden løftes op vha. håndtaget, og stængerne føres ind under denne, indtil tappene på disse passer i ned i udskæringerne i underdelen. Herefter kan Lokation: køleenheden trækkes ud. E Description: GS- m. frikøl, cm kabinet Products: GS A Max. F Material: Weight:.0 Kg Revision Date: Revision: --0 :8: General tolerance where no other written: ISO 78-m Revised y: LN Page off Part No.: 07_Transpor tbeslag Scale:: A Lokation: C 7 A D A C

6 A C.0 Installation Lokation:. Placering og opstilling af varmepumpe For placering af varmepumpen gælder: Omgivelsestemperatur skal være mellem C og C. Ved valg af opstillingssted skal der tages hensyn til varmepumpens lydafgivelse. Der skal derfor være min. 0 mm afstand til bygningsdele og øvrigt fast inventar, så der tages højde for eventuelle vibrationer, som kan forplante sig i bygningsdele. Der skal være afløb i det rum, hvor varmepumpen opstilles. Ingen unormal støvbelastning i luften i opstilingsrummet. Anlægget opstilles i vater på et fast og vibrationsfrit underlag med tilstrækkelig bæreevne. Lokation: Der skal være min. 00 mm friplads foran, så der er plads til A at foretage service og vedligehold af anlægget. Jordvarmepumpen GS- rettes op ved at justere på stillefødderne.. Kontrol inden installation af varmepumpe Følgende skal kontrolleres, inden varmepumpen installeres: Installation af varmepumpen skal udføres af en autoriseret fagmand. Kontrollér, at alle rørtilslutninger er intakte og ikke har løsnet sig under transporten. 8 C Kontrollér, at transportbeslaget er demonteret. Udfør installationen af varmepumpen, strømtilslutningerne og brinekredsen efter de gældende forskrifter. A C D 70, E F Lokation: 008 Justeringshøjde 8 8 etjeningspanel rine fremløb /" RG Klemrække erlimomotor Miljøpressostat 0 Centralvarme Retur /" RG 9 ekspansionsbeholder 8L 8 Varmestav 7 sikkerhedsventil Elkasse Cirkulationspumpe kold Cirkulationspumpe varm Centralvarme fremløb /" RG Varmepumpe 7 rine Retur /" RG Komponent 70, 008 Justeringshøjde , 008 Justeringshøjde , 0 0. Tilslutning af jordvarmepumpe D ation: E F D Til højre vises tilslutninger for såvel gulvvarme- som brinedelen. etjeningspanel rine fremløb /" RG Klemrække E erlimomotor Miljøpressostat 0 Centralvarme Retur /" RG 9 ekspansionsbeholder 8L 8 Varmestav F 7 sikkerhedsventil Elkasse Cirkulationspumpe kold Cirkulationspumpe varm Centralvarme fremløb /" RG Varmepumpe rine Retur /" RG Komponent etjeningspanel rine fremløb /" RG Klemrække erlimomotor Miljøpressostat 0 Centralvarme Retur /" RG 9 ekspansionsbeholder 8L 8 Varmestav 7 sikkerhedsventil Elkasse Cirkulationspumpe kold Cirkulationspumpe varm Centralvarme fremløb /" RG Varmepumpe 7 8 rine Retur /" RG Komponent 008 Justeringshøjde 8 70, , 8 0 Description: GS- m. frikøl, cm kab Produkts: A GS General tolerance where no other written: ISO 78-m Revision D - : Description: G Produkts: G General C toler D

7 7. Tilslutning af jordslangen Læs ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg grundigt, inden jordvarme-projektet opstartes, da dette minimerer risikoen for ubehagelige overraskelser senere i projektet. Tilslutningen af jordslangen skal foretages af en kyndig fagmand.. Tilslutning af jordvarmedelen.. Isolering af jordslanger Jvnfr. ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg 7 skal jordvarmeslanger, der er placeret mindre end, m fra bygninger og mindre end m fra vand- og kloakrør, være isoleret mod kondens. Det anbefales, at jordslangen rengøres med f.eks. en svamp, der sendes gennem jordslangen inden påfyldning af brinen... Installation/placering af jordslanger I ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg 7 står følgende: Et horisontalt anlæg med brine skal etableres mindst 0 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg, og mindst meter fra et andet vandforsyningsanlæg. Varmeslanger i et horisontalt anlæg skal ligge mindst 0, m fra skel, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra naboejendommens ejer Varmeslanger skal nedgraves, således at de har mindst 0, m jorddækning. Genvex A/S anbefaler en slangedybde på 0,9, m og en indbyrdes slangeafstand på min., m... Afløb Hvor der er monteret ventilationsanlæg over jordvarmeanlægget, skal man være opmærksom på, at kondensafløbet udføres korrekt. Der skal typisk monteres lufttæt vandlås med minimum vandsøjle på 00 mm, for at vandet kan løbe uhindret bort fra anlægget. I øvrigt henvises der til installationsvejledningen for det pågældende produkt. 00 mm 00 mm.. Placering af jordslanger Jvnfr. ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg 7 skal jordvarmeanlæg overholde nedenstående krav: Et horisontalt anlæg med brine skal etableres mindst 0 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg, og mindst meter fra et andet vandforsyningsanlæg. Et vertikalt anlæg skal etableres mindst 00 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg og mindst 0 meter fra et andet vandforsyningsanlæg. Et horisontalt anlæg med direkte fordampning skal etableres mindst 0 meter fra almene vandforsyningsanlæg og mindst meter fra ikke-almene vandforsyningsanlæg. Varmeslanger i et horisontalt anlæg skal ligge mindst 0, m fra skel, medmindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra naboejendommens ejer. Varmeslanger skal nedgraves, således at de har mindst 0, m jorddækning. Genvex anbefaler dog en dybde på 0,9 -, m. Afstanden mellem boringer til vertikale anlæg skal være mindst 0 meter.

8 8.. Udluftning og tæthedsprøvning inden trykprøvning og påfyldning af brine Det er vigtigt, at systemet bliver udluftet inden trykprøvning og påfyldning af brinen, således at luftlommer i systemet undgås. Eventuelle luftlommer i systemet har stor betydning for varmepumpens drift, varmeydelse og elforbrug. Udluftningen foretages efter skyllemetoden.. Først udluftes jordvarmekredsen. I den forbindelse lukkes kuglehanen i varmepumpen, således at al vandet tvinges igennem jordvarmekredsen.. Når jordvarmekredsen er udluftet, åbnes kuglehanen i varmepumpen atter, således at vand drives igennem varmepumpen og luft derved udsepareres. Efter endt udluftning kan systemet blive tæthedsprøvet med vand... Trykprøvning inden ibrugtagning Jvnfr. ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg skal ejer eller bruger af jordvarmeanlægget gennemføre en tæthedsprøve inden ibrugtagning af et nyt jordvarmeanlæg med brine og ved genstart af et bestående anlæg efter reparation eller vedligeholdelse af den nedgravede del af anlægget. Fremgangsmåden er som følgende:. Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være, gange driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol.. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt.. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant.. Efter minutter kontrolleres, om trykket er faldet.. Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket.. Nr. - gentages, indtil trykket er konstant på, gange driftstrykket minutter fra sidste oppumpning... Påfyldning af brine Påfyldningen af brinen skal udføres af en kyndig fagmand, der har det nødvendige udstyr og erfaring. rinen skal være blandet grundigt i det endelige blandingsforhold inden påfyldningen, så der ikke opstår lommer med lavere frostsikring, der kan fryse og skabe driftsforstyrrelser. Alle haner på fordelerrøret skal åbnes, således at brinen fordeles i alle jordslanger. Når brinen er påfyldt, udluftes anlægget i minimum en time for at sikre, at der ikke er luftlommer i systemet. Husk også at få brinen fordelt i kredsen til frikøl så der ikke opstår luftlommer her... Smudsfilter Da der lige efter installationen kan være megen smuds i systemet, anbefales det, at der monteres et smudsfilter på jordvarmedelen for at beskytte jordvarmeanlægget. Dette filter bør renses første gang efter trykprøvningen og inden påfyldningen af brinen. Når brinen er påfyldt, bør filteret kontrolleres og renses flere gange dagligt, indtil det forbliver rent. Derefter er det tilstrækkeligt at kontrollere det to gange årligt...7 Frostsikring I ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg står, hvilke frostsikringsmidler der må anvendes til anlæg med brine. Vi anbefaler, at man anvender IPA-sprit. rinen i et anlæg må højst indeholde % frostsikringsmiddel. Genvex anbefaler en min. frostsikring på 0% (-8 C).. Tilslutning af gulvvarme Gulvvarmesystemet skal udføres af en autoriseret fagmand iht. gældende tekniske retningslinier for at sikre problemfri drift... Trykprøvning Gulvvarmesystemet skal trykprøves inden ibrugtagning for at forhindre vandskader pga. sivning... Rensning inden ibrugtagning Gulvvarmesystemet bør renses inden tilslutning til jordvarmepumpen, enten ved kraftig gennemskylning med vand eller med skumgummi-propper i de enkelte kredse... Påfyldning af vand Ved påfyldning af vand på gulvvarmesystemet skal det sikres, at der ikke opstår luftlommer, der kan forhindre gulvvarmen i at fungere optimalt... Smudsfilter Det anbefales at montere smudsfiltre på gulvvarmekredsen for at forhindre tilsmudsning af jordvarmeveksleren... Frikøling Jordvarmepumpen GS- er udstyret med en ekstra varmeveksler til frikøling. Der SKAL ved frikøling monteres dugpunktsstyring på gulvvarmesystemet for at forhindre, at der dannes kondens, hvis dugpunktet underskrides..7 Elektrisk tilslutning El-tilslutning må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Forsyning: x 00 V + N + PE, 0 Hz Sikring: A Kabeltværsnit: x, mm El-diagram se kapitel.0..8 Idriftsætning af jordvarmepumpen Idriftsætning og indregulering af jordvarmepumpe GS- må kun foretages af en autoriseret installatør for at sikre korrekt opstart og efterfølgende optimal drift. Idriftsætning skal ske iht. denne Installationsvejledning. Inden idriftsætning kontrolleres følgende: At nettilslutningen er fagligt korrekt udført At en eventuel udetemperaturføler er monteret At jordvarme- og gulvvarmesystemet er korrekt tilsluttet, udluftet og med de rette tryk Idriftsætning består bl.a. af: Kontrol af jordslangekreds Kontrol af gulvvarmekreds Kontrol af synlig tilslutning Softwareindstilling

9 9.0 Drift / Vedligehold /Garanti. Miljøpressostat Varmepumpen har en lovpligtig miljøpressostat indbygget i jordvarmedelen, der ved trykfald på jordslangen afbryder brinepumpen, stopper varmepumpen og giver en alarm. Ses i betjeningspanelet som en PE fejl. Miljøpressostaten skal indstilles til at udkoble ved 0, bar og genindkoble ved, bar rine kredsen fyldes til, bar. Pressostatens funktion skal kontrolleres mindst en gang om året ifølge ekendtgørelse om Jordvarme. Det gøres ved at starte anlægget og evt. sætte en trykspand på kuglehanen under brinepumpe. Derefter lukkes trykket forsigtigt ud, mens man holder øje med, at pressostaten udkobler ved det ønskede tryk. Derefter kan brinevæsken pumpes ind igen.. Udluftning, brine For optimal drift skal brinekredsen kontrolleres gang i året for luftlommer i systemet og i den forbindelse udluftes.. Udluftning, gulvvarme For optimal drift bør gulvvarme-delen kontrolleres gang i året for luftlommer i systemet og i den forbindelse udluftes ved behov.. Smudsfiltre Smudsfiltre i såvel jordvarme- som gulvvarmedelen skal kontrolleres gange årligt, hvor de skal renses ved behov. Rensning af smudsfiltrene foretages således:. Slå el-forsyningen fra på afbryderen på varmepumpen. Luk for afspærringsventilerne på hver side af smudsfiltret. Træk filteret ud og rens det under rindende vand. Sæt filteret på plads og genåbn for afspærringsventilerne. Slå atter el-forsyningen til på afbryderen på varme-pumpen.. Frekvensomformer Jordvarmepumpen er udstyret med en frekvensstyret kompressor, hvis hastighed reguleres enten afhængig af den indstillede fremløbstemperatur eller af udetemperaturkurven.. Frikøl Jordvarmepumpen er udstyret med en varmeveksler for frikøling, så man om sommeren kan udnytte den kolde væske i jordslangen til køling af boligen. For aktivering af denne funktion, se etjeningsvejledningen for anlægget..7 Suppleringsvarme Da der kan være nogle dage om året, hvor varmepumpens kompressorkapacitet ikke er tilstrækkelig, er varmepumpen er udstyret med et kw elvarmelegeme. Styringen er indrettet således, at varmepumpen har første prioritet, hvilket betyder, at el-varmelegemet kun indkobles ved behov. For aktivering af denne funktion, se etjeningsvejledningen for anlægget..8 Udetemperatur-kompensering Varmepumpen er udstyret med en udetemperatur-kompensering, hvilket betyder, at kompressorens frekvensstyrede hastighed reguleres afhængig af den indstillede udetemperaturkurve, f.eks. C fremløb ved en udetemperatur på C og C fremløb ved en udetemperatur på +0 C Dette bevirker, at frekvensstyringen vil holde en konstant fremløbstemperatur afhængig af udetemperaturen. Styringen kan også sættes til at have konstant fremløbstemperatur uanset udetemperaturen. Dette har dog et større energiforbrug til følge..8. Udetemperaturføler til udetemperatur-kompensering Udetemperaturføleren er ikke en del af leverancen fra Genvex. Udetemperatur-føleren monteres udendørs på nordvendt mur, f.eks. under udhæng..9 Service og garanti Iht. ekendtgørelse om Jordvarmeanlæg 8 skal jordvarmeanlæggets ejer mindst en gang årligt lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Følgende forhold skal undersøges ved dette eftersyn:. Udførelsen af eventuelle reparationer.. Rør og samlinger.. Driftstryk.. Trykovervågningssystemet.. Frostsikringsvæske, type og mængde i anlægget.. Efterfyldning af brine, antal liter. Garantiforpligtelsen fra Genvex side forudsætter, at de lovpligtige eftersyn er gennemført..0 ortskaffelse af varmepumpen ortskaffelse af varmepumpen skal ske i overensstemmelse med gældende love og regler. Kontakt Deres lokale kommune for vejledning herom.

10 0.0 El-Diagram GS- -H -H -H Cirkulationspumpe rinekreds Ventilator -H7 Solid state relæ Trykudligning -H -H -M -M -H -H8 -L -L Udeføler -L -L Fremløb Varmelegemer -M CP Gulvvarme -M -vejs ventil Frikøl LR0A-SR -L -L Forsyning frekvensomformer L N PE L N PE Uponor L L L N PE Forsyning frekvensomformer 0-0-0

11 .0 Funktions- og kølediagram Funktionsdiagram Funktionsdiagram Se Kølediagrammet Kølediagram Køledragram Genvex A/S is a part of Group HP LP. Kondensator. Høj-/lavtrykspressostat. Kompressor. Magnetventil. Varmeveksler. Receiver.7 Tørrefilter.8 Termoventil.9 Fordamper.0 Skueglas

12 7.0 Datablad El-tilslutning: Forsyningsspænding: Startstrøm: Effekt, varmep. (0/W): Effekt, elvarmelegeme: Samlet effekt: x00 V+N+PE, A, 0 Hz,8 A kw kw 8 kw Varmepumpe: Dimensioner (h x d):.007 x 70 mm (b, M): 8 mm (b, M0): 98 mm Vægt: 7 kg Opstillingssted: Min. oc / maks. oc Kondensafløb: PA rør Ø mm udvendig COP iht. EN, udeluft: 7 o C:,0 SCOP iht. EN8:, Kølemiddel: R07C Kølemiddelfyldning:.000 g Kompressor: Hitachi ASG Kompressor, variabel: 0-80% Lavtrykspressostat, NO/NC:,/,0 bar m. aut. reset Højtrykspressostat, NO/NC: 0/ bar m. aut. reset Jordvarmeside: Cirkulationspumpe: Grundfos Alpha -0-0 Min. tilløbstryk: 0,0 bar Maks. anlægstryk: 0 bar Nom. m opv.areal: 0,-,0 m /h Min./maks. effektoptag: - W Miljøpressostat, NO/NC: 0,/, bar (fabriksindstillet) Frostsikringsvæske, type: IPA-sprit Frostsikringsvæske, andel: 0 % Min. / maks. o C væske: -/0 o C Differenstemperatur: K Tilslutningsdimension: ¾ RG Jordslange diameter: Ø0x, mm Ca. jordslangelængde: Ler/muld: m Sandjord: 0-0 m OS: eregning af jordslangelængde skal ALTID laves! Centralvarmeside: Cirkulationspumpe: Grundfos Alpha -0-0 Trykekspansionsbeholder: 8 L Sikkerhedsventil, maks.:, bar Min. tilløbstryk: 0,0 bar Maks. anlægstryk: 0 bar Nom. m opv.areal: 0,-,0 m /h Min./maks. effektoptag: - W Min. / maks. o C vand: 0 o C / o C Tilslutningsdimension: ¾ RG

13 8.0 CE-erklæring

14 Vores aggregater og styring dit valg Genvex har mere end 0 års erfaring med at skabe kvalitetsanlæg, der giver det optimale indeklima med omtanke for energiforbruget. Vores anlæg leveres med de nyeste teknologier indenfor varmegenvinding med en varmegenvindingsevne på op til 9%. Anlæggene bliver løbende optimeret med de nyeste teknologier. Avancerede styringer sikrer, at der bruges mindst mulig energi på at nå den optimale komfort. Dagens og fremtidens byggeri stiller større og større krav til energivenlige anlæg, der samtidig er kompakte. Det er vi hos Genvex bevidste om og udvikler hele tiden på løsninger, der opfylder disse behov. Til den decentrale boligventilation er der for eksempel emhætteløsning med fuld integration til anlæggets styring, så det mest effektive ventilationssystem opnås med den mest enkle installation. Genvex A/S Sverigesvej DK-00 Haderslev Tel.: genvex.dk

Montage- og brugervejledning

Montage- og brugervejledning Montage- og brugervejledning LMC 223 by Nilan GEO 6 Version: 7.01, 28-10-2013 Software 1.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 3 Tabeloversigt... 3 Generelle oplysninger før

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251

VARMEPuMPER. fortsættes 12.00. Marts 2013 251 VARMEPuMPER Gode råd om varmepumper 12.01 Danfoss teknologier 12.02 Komfortkøling 12.03 Danfoss Online 12.04 Produktprogram 12.05 DHP-H OPTI 12.06 DHP-L OPTI 12.07 DHP-H OPTI PRO+ 12.08 DHP-L OPTI PRO+

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoAir 520M. Modulerende luft til vand-varmepumpe. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 44-1 2015-04-20 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Modulerende luft til vand-varmepumpe Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER.

OPTIMA 301 BETJENINGSVEJLEDNING AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE. DK / Version 12.08.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 12.08.2014 OPTIMA 301 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C VER. 1,4 Version 26.02.2014 AKTIV VENTILATION - VENTILATIONSVARMEPUMPE Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 0903-7 FIGHTER 1240 031111 NIBE FIGHTER 1240. 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V LEK MO DK 0903-7 031111 MOTERIG- OG BRGERVEJLEDIG IBE 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V 2 2 1 FIGHTER 1220 Indhold 1 Generelt Kort produktbeskrivelse... 2 Indstillingstabel... 2 ystembeskrivelse Funktionsprincip...

Læs mere

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK

MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 LEK MOS DK 0912-1 F1330 031390 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE F1330 Indhold Brugervejledning Generelt Systembeskrivelse 3 Funktionsprincip 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning, varmekurve

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR FOR CO 2 KØLE- / FROSTANLÆG En grad bedre KNUDSEN KØLING A/S Sandvadsvej 5 4600 Køge Side 2 af 25 Indhold: 1. Advarsler og sikkerhedsforanstaltninger side 4 2. Lovbestemmelser side 7 3. Anlægs- & Funktionsbeskrivelse

Læs mere

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3

OPTIMA 250 BETJENINGSVEJLEDNING. DK / Version 23.09.2014 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 23.09.2014 OPTIMA 250 DISPLAY VER. 3,1 / PRINT ES960C GES ENERGY 1, GES ENERGY S/M, ENERGY ECO 180, GE ENERGY 1/2/3 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-6100 Haderslev Tel.: +45

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02

Danmark. Reversibel luft/vand varmepumpe Split Inverter Alezio-II V220 H/E. Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 Danmark DA Reversibel luft/vand varmepumpe "Split Inverter" Alezio-II V220 H/E Installations- og servicemanual C004174-A 7613472-001-02 EU overensstemmelseserklæring og mærkning Apparatet opfylder de standarder,

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1107-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031907 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt 3

Læs mere

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)

6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04) 6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400. Model 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 36-3 2013-11-26 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og driftvejledning CTC EcoHeat 400 Model 406 I 408 I 410 I 412 Fjernelse af kølemodulet 1. Frakobl kølemodulets ledningsstik

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss varmepumper. Opvarm din bolig med vedvarende energi udnyt solens opvarmning af jorden, luften og vandet

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss varmepumper. Opvarm din bolig med vedvarende energi udnyt solens opvarmning af jorden, luften og vandet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss varmepumper Opvarm din bolig med vedvarende energi udnyt solens opvarmning af jorden, luften og vandet 2 Varmepumper er fremtidens teknologi! Reducér din varmeregning

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere