Juni Nr Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2011. Nr. 1199 123. Årgang"

Transkript

1 Juni 2011 Nr Årgang 17539

2

3 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 125. fiskeår. Nr Juni Årgang Indhold Pindegedder og lyse nætter Furesøkonkurrencen Solen skinnede på vor gamle forening Formandens tale LF s jubilæumssang Tak til LF s lotterisponsorer! Kildehuset ved Gyrstinge Sø Sådan fandt jeg The missing link! Foreningsmeddelelser Forsiden Pindegedder og lyse nætter Efter en geddepremiere med mestendels pindegedder og det er ikke noget man serverer ved receptioner, men derimod størstedelen af fangsterne 1. maj på Furesø bliver det næste spørgsmål; hvordan mon sandarterne arter sig i år? Bliver det kun ganske få som i det forgangne fiskeår, eller kommer vi på ret kurs og begynder at fange lidt flere? Nu er mange og meget små gedder, som for flertallets vedkommende blev fanget i Storekalv jo ikke noget dårligt tegn, tværtimod kan det borge for et fremragende fremtidigt fiskeri, nu de har haft optimale vækstbetingelser inde i rankegrøden og vandpesten og de behøver ikke at varsle dårligt for sandarterne og for den sags skyld for aborrerne. Det er også meget op til brave lystfiskere om at opsøge fiskelykken og ikke kun tage ud når rapporterne allerede giver løfter om fangstgaranti. Sandartpremieren og kort efter furesøkonkurrencen husk tilmelding hos Hvidovre Sport senest 8. juni vil snart give os et praj om fiskeriet. Jo flere vi kommer på søen, jo bedre grundlag og hyggeligt er det jo bestemt altid med efterfølgende præmieoverrækkelse, frokost og godt samvær. I jubilæumsåret er præmielisten udvidet til også at omfatte Jubilæums Ambassadeur nr. 3 så Alle mand til søs. Det kan jo være at fiskeriet er så godt, at vi mødes i de lyse nætter på sandartsøerne og ikke kun til de tilstundende sammenkomster til Sct. Hans, der vanen tro vil være på mange af vore stationer. Knæk og bræk med brav hilsen, Formanden 17541

4 Furesøkonkurrencen 2011 Lystfiskeriforeningen holder den 108. fiskekonkurrence på Fure- og Vejlesø lørdag den 11. juni fra kl til kl For konkurrencen gælder: Punkt 1: Foreningen udsætter 9 præmier, 3 for hhv. gedde, sandart og aborre. Gedder skal veje over 2 kilo. Aborre skal veje mindst 500 gram og sandart skal veje mindst 1,5 kilo. Samme medlem kan kun vinde én præmie for hver fiskeart. Ungdomsmedlemmer fisker på lige fod med andre medlemmer. Vinder af den samlede konkurrence og furesøpokalen, der er evigt vandrende, er det medlem, der fanger den fisk af de 3 nævnte fiskearter, som har den største procentuelle vægt i forhold til mindstevægten for kravet til sølvmedaljen, jfr. Foreningens præmierings- I 1924 tegnede arkitekt Georg Poinsang denne tegning i anledning af den årlige konkurrence. På den tid kunne man genkende en mand på den hat han gik med. Fra højre ses sekretæren, Otto Wolff med den uundværlige bowler, mens formanden Gotthold Krag, nr. 2 fra højre, altid bar en blød hat. Det er lidt sværere at genkende nogle af deltagerne, men manden med jagtgeværet minder i høj grad om urmager Justesen, der på de billeder, som findes af ham, altid bar en bør af ubestemmelig herkomst

5 regler. På førstkommende ordinære generalforsamling overrækkes en erindringsmedalje til vinderen af furesøpokalen. Punkt 2: Deltagerne kan forlade furesøstationerne ved solopgang (kl ) for at påbegynde fiskeriet. Afkrydsning for kontrol af fremmøde sker gennem en af bestyrelsen udpeget kontrollant på stationerne Holte, Tyvekrogen, Sneglehuset og Frederiksdal. Kontrollanten vil være til stede på stationerne fra kl til kl Punkt 3: Forsinkede både må tilmelde sig ved dommerbåden, der bærer signalflagene LF. Dommerbåden vil til kl være på Storsøen. Herefter er eftertilmelding ikke mulig. Skipper på dommerbåden er Ole Chr. Petersen. Punkt 4: Efter starten er omstigning fra én båd til en anden ikke tilladt. Punkt 5: Enhver får fangsten på sine egne redskaber. Af kammeratlige hensyn ventes det, at disse regler bliver overholdt. Punkt 6: Gæster må ikke medtages, hverken i foreningens eller i private både. Undtaget er medlemmer af det pågældende medlems husstand. De kan dog ikke deltage i konkurrencefiskeriet. Undtaget er børn under 15 år som er datter eller søn af husstanden. De kan deltage i en sideløbende børnekonkurrence. Tilmelding til børnekonkurrencen er nødvendig. Punkt 9: Både, der kommer ind efter kl , udgår af konkurrencen. Punkt 10: Dommer er Per Ekstrøm. Punkt 11: Anmeldelse om deltagelse i konkurrencen skal ske senest onsdag d. 8. juni kl telefonisk til bådprotokollen, Hvidovre Sport på telefon Ved anmeldelse bedes opgivet, om deltagelse sker fra egen båd. Ved telefonisk anmeldelse vil deltagere, der benytter foreningsbåd, kunne få opgivet nummeret på den tildelte båd. Det anbefales deltagere, som ønsker at fiske sammen, at træffe aftale herom inden anmeldelse, således at anmeldelse kan ske for hvert bådelaug. Anmeldelse om deltagelse i foreningens både kan naturligvis kun modtages, så længe der er ledige pladser. Til konkurrencen kan der ikke gennem Bådprotokollen tegnes båd ved stationerne i Holte og Frederiksdal. Bemærk at egne motorer der påsættes foreningsbåde skal være enten elmotorer eller benzindrevne 4- taktsmotorer. Punkt 12: Kl. ca vil der være præmieoverrækkelse på stationen i Holte. Efterfølgende frokost med egen medbragt mad for samtlige deltagere, eventuelle pårørende samt gæster. Deltagelse i frokostarrangement bedes meddelt sammen med tilmelding til fiskekonkurrencen. Punkt 7: Konkurrencen slutter kl præcis. Slutsignal gives. Indvejning på Yachtklubben Furesøens honnørbro. Punkt 8: Fisk til bedømmelse skal være aflivet

6 Solen skinnede på vor gamle forening Fotos: Tue Askaa, Kaj Nielsen og Henrik Holst Endelig kom så dagen som mange LF ere havde set frem til med spænding. Fejringen af vor gamle forenings 125 års jubilæum. 3 års planlægning af dagens forløb skulle stå sin prøve. Kl mødtes bestyrelsen på Lindegaarden, der blev dækket op, pyntet op, brygget kaffe (tak til Børge) og al indkøbt morgenbrød blev anrettet. Var der mon nok til alle? Var der al for meget? Alle var meget nervøse og spændte. Hen ad kl. 8 begyndte medlemmerne så at dukke op, og inden længe var 92 brave samlet til morgenmad. Stemningen var fantastisk, alle blev mætte og 2 dygtige quizzere, Bjørn Sterup-Hansen og Ulf Hansen, blev de dygtige vindere af henholdsvis Jubilæums Ambassadeur nr. 1 og nr. 2. En jubilæumssang og en lille en til halsen blev det også til. Så var der opbrud, bestyrelsen og hjælpere skulle rydde af efter morgenmad og gøre klar til dagens 2. akt, receptionen for medlemmer, familie, venner og ikke mindst indbudte gæster. Og 3 timer går frygtelig hurtigt! Inden vi fik set os om var klokken blevet og Lindegaarden blev fyldt med glade mennesker på rekordtid. 180 mennesker kunne sidde ned og resten måtte nøjes med at cirkulere rundt og opsnuse den dejlige stemning og LF ånd. Bestyrelsen bød på kold jubilæumsfadøl fra Amager Bryghus, vin i flere farver, og til de sultne ganer var der en fantastisk fiskebuffet, leveret af Karlebo Kro, lige til at gå ombord i. Humøret var højt, pyh ha, alt gik efter planen. 400 flasker jubilæumsøl med egen etiket, kreeret af Henrik Tørnquist, blev solgt på dagen, ligesom der blev solgt lodder til jubilæumslotteriet. Forskellige sponsorer havde doneret flotte præmier (se andetsteds i Tidende) og den mest fornøjede LF er den eftermiddag var nok Julius Wedege der blev den heldige vinder af et ABU guldhjul. Tillykke til Julius! Kl sluttede receptionen officielt og omkring kl. 17 havde de fleste gæster forladt Lindegaarden. Bestyrelsen blev tilbage og fik fjernet det sidste pynt og stillet alt på plads, og da lyset blev slukket omkring kl. 19 kunne man ikke se, at der i løbet af dagen havde været over 300 mennesker til fejringen af Lystfiskeriforeningens 125 års jubilæum. Stemningsbilleder fra dagen for lov at tale for sig selv. Signe Boes 17544

7 Formandens tale Det er ikke alle forundt at blive 125 år og stadig være i live og stadig være næsten evig ung, var indledningen fra formanden, efter at han på vegne af verdens ældste lystfiskeriforenings 125 års fødselsdag havde budt velkommen til de fremmødte medlemmer og gæster. Historisk blev foreningen stiftet i 1886 og har således virket igennem 3 århundrede. Foreningen blev stiftet af en lille gruppe ligesindede med lyst til lystfiskeri deraf navnet. Det var kun ordentlige mennesker, der kunne blive optaget og derfor skulle man proponeres og siges god for af mindst 2 eksisterende medlemmer. Kvinder kunne derfor heller ikke optages! Når vi reflekterer lidt over foreningens virke, må vi sige at den var foregangs mand på flere områder i tråd med formålsparagraffen: Den bredte sig med infrastrukturen via hestevogne, cykler, tog, busser og privatbiler fra et par bynære søer, til nu at tilbyde fiskeri for medlemmer på næsten alle sjællandske søer, plus en fjord. Den startede de første forsøg med opdræt af yngel og udsætning af fisk. Den introducerede kastesporten i dansk lystfiskeri. Den var fødselshjælper ved stiftelsen af Danmarks Sportsfiskerforbund. Den udgiver fortsat, i bedste velgående, verdens ældste eksisterende medlemsblad Lystfiskeri-Tidende på 123. år og er nu på side Vi holder årlig furesøkonkurrence. Nu på 108. år. Kort sagt, så er Lystfiskeriforeningen det, den giver sig ud for og har som formål. I dag er vi en åben forening, alle kan melde sig ind i, også kvinder ja, vi har naturligvis som enhver moderne virksomhed en dygtig kvinde i bestyrelsen. Vi kalder os selv Alle Brave. Det betyder, at vi stadig har de samme værdier og er ordentlige mennesker, der giver hinanden hånden, når vi mødes og i foreningsarbejdet. I dag bruger vi moderne medier som hjemmeside og internet reservation af både til fiskeriet. Vor kvalitet er i dag bedre end nogensinde med topvedligeholdte bygninger, havneanlæg, materiel og bestemt Sjællands lystfiskerflåde nr. 1. Vore bådtyper er taget til sig af mange andre foreninger på hele Sjælland. Vi byder, gennem godt samarbejde med ejere af fiskeret og bygninger, på det ypperste fiskeri på øen. Vi er til stede i alt fra kulturdage til miljøpolitiske arbejdsgrupper. Vi oplever en stadig voksende medlemsskare, der sætter kvalitet i lystfiskeriet og ordentlig samvær i højsædet. Lystfiskeriforeningen er et valg og en livsstil med hjerne, hjerte og lyst, som, hvis den ikke allerede var opfundet, nødvendigvis måtte blive det. Efter at have takket for opmærksomheden fra alle fremmødte, sponsorer, hjælpere, festudvalg og for de mange gaver, kunne formanden med glæde og stolthed hilse fra dagens jubilar, som er meget glad for at blive fejret i så god stand og især af så udsøgt et selskab. Forsamlingen udbragte herefter et leve for foreningens fortid og fremtid. Et leve, der kunne høres til de fjerneste af vore fiskevande

8 17546

9 LF s jubilæumssang Mel: Katinka, Katinka Tekst: A. Borre. Tillykke med dagen hver brave, hver ven. I dag er det LF, vi hylder. For nu er vi samlet og lykønsker den, vi alle en tak den jo skylder. Så meget at mindes, historien er lang, Så lang, at vi fejrer LF med en sang. Vi gi r et par strofer, hold ikke igen. Vi alle nu lungerne fylder. En lystfisker fisker i sø eller fjord og tænker, hvad kan jeg mon fange? Når fangsten med møje er halet ombord, så bliver problemerne mange. For fisken, krabaten den er jo så stor, at størrelsen ikk ka beskrives med ord. Men pyt med det hele, det gør ikke spor, når armene bare er lange. Kast snøren i søen ryst ikk på din hånd. Hold tungen så lige i munden, og be så en bøn til den venlige ånd, at fisken, der slumrer på bunden, hvis det er krabaten, som så bider på, så opfyldes drømmen, og så kan du få, en årets medalje med fint silkebånd. Måske en pokal du har vunden? Ved Esrum er stedet, det er Kobækvig. Her bølgerne ofte vil skumme, når fiskeren kæmper sin kamp og sin krig, mod kæmpen i dybet, den grumme. Og August i Buresø, hvad skal man tro? Måske er det løgn, men historien er go. Og myter er gode, så dem ka vi li. Men gedder er ikke så dumme. Se Poul og Dan Ekman har hver sin station. Det har vi nu helt på det rene. De vogter med nidkærhed deres bastion, for det er jo deres domæne. Foreningens både dem passer de på, og det gør de ikke på må og så få. Vi ved det, og skulle du spørge fra no en: Til jobbet er de suveræne. Da P.G. var formand så havde man sjov, med damerne tog man på ture. Så ændred man pluds lig foreningens lov, da nogen var blevet lidt sure. For kvinder som medlem er ingen fidus, for kvinder skal hjælpes og kan ikk en snus. I dag så kan kvinder med fiskebehov bli medlem og komme på ture. Ved Gyrstinge Sø der er udsigten smuk. Ja, det vil vel ingen bestride. Og mangen har draget et lettelsens suk på dasset, når de skulle skide. I huset dernede har mangen en mand, i årenes løb trukket torsken i land. Måske var det træthed, måske var det druk? Ja, det får vi aldrig at vide. I juni så samles vi alle til kamp på Furesøs dejlige vande. Vi jager, hvem fanger den tungeste tamp? Og får os lidt kaffe fra kande. Ja, kampen den gælder vor vandrepokal, nu venter vi på, at vi får et signal. Kanonen, den lyder, vi står der i damp. Vi alle nu fangsten skal lande. Ja nu vil vi lukke det lille arkiv. Vor stemmer i skyen skal klinge. For tiden hos LF er kvalitativ, og det er jo ikke så ringe. For venner og brave er samlet i kor, vi gi r den med brummer og bas og tenor. Nu hæver vi glasset, en skål så massiv. Et HURRA for LF vi bringe

10 17548

11 Jubilæumsøletiketten. Design: Henrik Tørnquist Tak til LF s lotterisponsorer! I forbindelse med Lystfiskeriforeningens jubilæum blev der ophold til et lotteri. Uden stor velvilje fra en række sponsorer havde dette ikke været muligt. I den anledning vil Lystfiskeriforeningen rette en meget stor tak til nedennævnte firmaer som støttede lotteriet med sponsorpræmier. Ballerup Fiskemagasin FairPoint Fisk & Fri Hvidovre Sport Innovative Lures Jagt & Fiskerimagasinet Jans Sportsfiskershop PureFishing Svendsen Sport Sports Dres Østerbro Apotek Husk at støtte vores sponsorer. De støtter os

12 Kildehuset ved Gyrstinge Sø Igen i år vil det være muligt at bestille et længere ophold (miniferie) i Kildehuset ved Gyrstinge Sø i ugerne 27, 28, 29 og 30. Huset kan i de nævnte uger bestilles fra søndag eftermiddag til fredag eftermiddag hos vores inspektør Bent Nygård Madsen på tlf.: Sammen med huset vil der selvfølgelig være en båd, der er taget ud af den normale bådprotokol. Der skal gøres opmærksom på, at andre fiskende medlemmer af foreningen vil have adgang til køkken og stue, hvis det måtte blive nødvendigt. Bestyrelsen. Kære LF ere! Redaktionen vil gerne sige tak for indlæg og billeder til Lystfiskeri-Tidende gennem de seneste 123 år. Samtidig er det håbet, at der fremover vil komme rigtig mange historier og billeder om oplevelserne på vore fiskevande. Med eller uden fisk. Redaktionens holdning er, som den altid har været, at det er medlemmernes blad, og at den derfor kun er sat i verden til at blande billeder og tekst, så det bliver læsværdigt. Husk: At teksten kan være en notits, en kort beretning m.m., som redaktionen kan bearbejde til en historie. En færdig historie, et indlæg eller en beretning er bestemt heller ikke af vejen. At billederne af hensyn til den grafiske kvalitet skal være på mindst 1MB, og at de skal være på højkant, hvis de skal kunne komme i betragtning til forsiden af Tidende. Det er altid lettere at skære en smule af billedet væk, end det er at lægge noget, der ikke eksisterer, til. Knæk og bræk Red Deadlines for flg. numre af Lystfiskeri-Tidende Juli/august-nummeret September-nummeret Oktober-nummeret 30. maj 1. august 2. september 17550

13 Sådan fandt jeg The missing link! Når man går i gang med et projekt, som det er at skrive et jubilæumsskrift, sætter man sig gerne nogle mål. Et at mine mål var at finde den annonce som adskillige, både tidligere og nuværende, LF ere forgæves har ledt efter. Nemlig annoncen, der samlede de senere LF ere til det første møde, hvor man tog initiativet til stiftelsen af Lystfiskeriforeningen. Hvorfor netop jeg skulle have bedre forudsætninger ved jeg ikke, men lidt held i sprøjten, udelukkelsesmetoder, en vis systematik i arbejdet og nogen stædighed, gjorde måske udslaget. Første gang annoncen nævnes, er i 1906, da daværende medlem Jens Meyer, som var medstifter af LF, fortæller hvad han kunne huske omkring stiftelsen. Det var 20 år efter stiftelsen, så det har nok ikke stået lysende klart, hvordan man fandt sammen. På daværende tidspunkt var der kun 5 6 medlemmer, der havde været med fra starten. Så der var ganske få til at genopfriske hukommelsen. Jens Meyer nævner, at der var noget med en annonce i begyndelsen af marts, vistnok i Berlingske Tidende. Det var derfor den ledetråd som de fleste gennem årene havde benyttet. Desværre uden synderligt held, så hvorfor starte af samme vej? Jeg fandt i mit arbejde ud af, at Det Kongelige Bibliotek (DKB) rummer næsten samtlige aviser meget langt tilbage. Det var derfor stedet, hvis missionen skulle lykkes. Via internettet kan man stille spørgsmål til DKB, og de er både meget hjælpsomme og hurtige til at svare. Jeg stillede derfor spørgsmålet om, hvilken avis, det eventuel kunne tænkes at være, når det nu ikke var Berlingske Tidende. Ud fra medlemmernes sammensætning på den tid, var jeg godt klar over, at det var en avis med klare borgerlige anskuelser, jeg skulle finde annoncen i. Flemming Gorm Andersen fra DKB foreslog ud fra de kriterier, at jeg nok skulle lede i Dagbladet, Dagens Nyheder eller Nationaltidende, som sammen med Berlingske Tidende udgjorde datidens konservative blok i den københavnske avisverden. Men som han udtrykte det Jeg ville begynde med Nationaltidende En blæsende småkold lørdag i april, hvor fiskeri ville være en hurtigt overset fornøjelse, drog jeg så ind til Den Sorte Diamant. Der er åbent i tidsrummet 10 til 17, så jeg mødte tidligt op, da jeg regnede med at bruge flere timer på forehavendet. Med hjælp fra en medarbejder fandt vi rullen med mikrofilm af Nationaltidende fra januar 1886 og flere måneder frem; satte filmen i maskinen, og så var det egentlig bare at begynde at lede. Jens Meyer havde nævnt, at annoncen vistnok var fra marts, så jeg begyndte med 1. marts, da jeg jo vidste, at allerførste møde var d. 15. marts. Nu var aviserne ikke så tykke dengang. Side 9 piger fandtes heller ikke, men annoncer var der en del af. Alt fra celluloid kraver til kåber, cigarer og visitkort og ikke mindst brændsel. Det var i den kolde årstid. Da jeg havde studeret tidens tilbud en halv times tid, og var nået frem til 16. marts, var jeg klar over, at det ikke kunne have været i marts. Så måtte det jo være i februar. Filmen blev rullet tilbage til 15. februar, og så gik jeg fremad. Da jeg nåede d. 16. februar ramte mit øje en overskrift, hvor der med gotiske bogstaver stod Lystfiskeri. Jeg læste omhyggeligt teksten igennem. For at drive Fiskerisport i Moser og Søer i Kjøbenhavns Nærhed agtes oprettet en selskabelig Forening, bestaaende af et begrænset Antal Herrer, som nærer virkelig Interesse for denne Sport. Reflektanter behage at indlægge Billet mrkt. Lystfiskeri 38 paa Adams Kontor, indeholdende Navn, Alder, Adresse og Stilling. Et Møde vil nærmere blive berammet. Der var den! Jeg læste den flere gange. Der var ingen tvivl. Det var den annonce, som flere LF ere i over 100 år havde ledt efter uden at finde den. Nu have jeg på cirka 3 kvarter fundet den. Det var lige før, jeg blev høj. Det var næsten som at fange en stor fisk. Missionen var lykkedes! Efterfølgende kneb jeg mig selv i armen. Det havde næsten været for nemt, men på den anden side, så havde jeg gjort nogle forberedelser og ledt systematisk, og det havde givet pote. Et af mine mål med jubilæumsskriftet var nået. LF- arkæologen 17551

14 BK 05/ / /1 s.ann. Fisk&Fri 31/08/05 14:44 Side 1 Magasinet for lystfiskere Danmarks mest læste lystfiskermagasin. Bladet udkommer 10 gange om året. Forsiden 21/04/05 16:10 Side 1 FOCUS PÅ: DE STORE KYST- ØRREDER MARKEDETS BEDSTE VADE- JAKKER SPECIMENTIP: REKORD- STORE KARUSSER PÅ LET GREJ TROLLING: Fisk & Fri er skrevet af nogle af landets mest erfarne lystfiskere. LAKSE- SUCCES PÅ BORNHOLM Nr. 4. Maj Nok. kr DK kr STORT TEMA: MAJGEDDER PÅ KUNSTAGN VARDE Å: ET AF EUROPAS BEDSTE LAKSEVANDE DANMARK RUNDT: HER FANGES På kan du bestille et prøveabonnement, og se de mange spændende tilbud! Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf Seniorgruppen: Ole Hjardemaal, Farum Hovedgade 43 B, 3520 Farum. Telf.: Læs om seniorerne på Det største udvalg... I den største butik... Til den bedste pris... Frederikssundsvej Kbh. NV - Tlf Store Torvegade Rønne - Tlf

15 Foreningsmeddelelser NYE OG GENINDMELDTE 49,4 Ole Sørbø Borup Skovbrynet Kgs. Lyngby ,93 Thomas Christensen Porsevej Allerød ,8 Morten Egede Kirkeværløsevej 35, 3. TV 3500 Værløse ,5 Peter Hegestand Malmbergsvej 14, 3 tv 2850 Nærum ,85 Helge E. Jørgensen Tolvkarlevej Hillerød ,5 Valentin Lupo Lundebjerg 28 st. b 2740 Skovlunde ,27 Christian J. Nielsen Gammelmosev. 107f, st. th 2800 Kgs. Lyngby ,08 J. Brandt-Nielsen Søllerødvej Holte ,5 Anders Palle Ejboparken 71 st. mf 4000 Roskilde 2011 ADRESSEÆNDRINGER 36,1 Niels Bendtsen Brødeskovparken Hillerød ,6 Ove Jacobsen Stolpehøj 148 st Gentofte ,77 M. Wind-Jensen Ludvig Jensens Vej 7 G 3460 Birkerød ,6 Poul P. Kamph c/o Henrik J. Petersen 1459 København K UDMELDTE 1,8 Lars Ole Aabye Hjortevej Haslev ,06 Erik Andersen Grünersvej Holte Bjarne Holmgaard Thyhyttevej Værløse ,15 Jonas Jensen Jensløvstværvej 8 1 tv 2920 Charlottenlund Ole G. Nieben Peb. Dosseringen 18, 3.tv København N ,3 Erik Solodziuk Lyngby Hovedg. 9 A st. th 2800 Lyngby 1996 SLETTET 21,2 Willy Andreasen Nattegalevej København NV 2007 DØDE 325,1 Villi Pedersen Nansensgade 41, 4 tv 1366 København K 2008 Der er medlemmer, der ikke har lært at 1. maj er geddepremiere. Ikke blot har Torben Egidiussen på Sjælsø fanget en aborre på 1,35 kg på en levende skalle, oprindelig forudbestemt til gedderne, medens Benjamin Møller på boilies, der var tiltænkt Søndersø s karper, kl om morgenen samme dag fangede en meget smuk suder på 3,15 kg. Forsiden Det skal dog, på trods af dette fejlslagne fiskeri, alligevel understreges, at suderen aspirerer til titlen Store Champion, hvis der altså ikke bliver fanget en større i løbet af sæsonen. Den nuværende titelindehaver, Erik Thorsen, fangede sin suder på 2,660 kg i Red

16 Id nr.: Stiftet i 1886 Formand: Bent Frøslee Laursen Mellemvang 6, 2970 Hørsholm Telf bedst hverdage kl Næstformand og kasserer: Anders Vernersen Kighusvænget 4, 3400 Hillerød Tlf Sekretær: Per Ekstrøm Højgårdstoften 328, 2630 Tåstrup Telf Overinspektør: Henrik Bahrenscheer Hammersholt Byvej 39, 3400 Hillerød Tlf Mobil: Redaktør og miljøudvalg: Kaj Nielsen Arresøgårds Sidealle Helsinge Telf Sekretariat: Sussie Jørgensen Mandag og torsdag mellem 18 og 19 Helligdage lukket, Telf Bådprotokol: Hvidovre Sport Mandag til fredag 9-17 (kun hverdage) Lørdag (kun hverdage) Telf Indmeldelse: Sekretariatet (se 1. spalte) Hjemmeside og web-booking: Åben døgnet rundt Bogholderiet Lystfiskeriforeningen Postbox 87, 3460 Birkerød Anmeldelse af præmiefisk Per B. Larsen Møllebakken 2, 3230 Græsted Telf Reglement og ungdomsudvalg: Martin Lenzberg, Telf Bådudvalg mm.: Steen Lyngsøe, Telf Redaktion mm.: Signe Boes, Telf Webmaster: Nicolai Holving, Telf Grafisk tilrettelæggelse: Falk og musen Telf Trykkeri: Rosendahls Telf Bibliotek: Midlertidigt lukket. Lystfiskeri-Tidende udgives af Lystfiskeriforeningen. Redaktion: Bestyrelsen ISSN Returadresse: Lystfiskeriforeningen, Postbox 87, 3460 Birkerød

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang

Marts 2012. Nr. 1206 124. Årgang Marts 2012 Nr. 1206 124. Årgang 17683 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 126. fiskeår. Nr. 1206 Marts 2012 124. Årgang Indhold Forsiden... 17685 Noget at glæde sig til... 17685 Generalforsamling

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang

September 2012. Nr. 1211 124. Årgang September 2012 Nr. 1211 124. Årgang 17763 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang

Marts 2014. Nr. 1226 126. Årgang Marts 214 Nr. 1226 126. Årgang 1835 Savagear Hoodie På lager igen Spar 5% Vejl: 499,- Aquanaut 2-delt flydedragt Small til XXXL Vejl: 2499,- Nu kun 1799,- Nu kun 249,- Abu Garcia Rælings Grejspand Vejl:

Læs mere

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang

November 2013. Nr. 1223 125. Årgang November 2013 Nr. 1223 125. Årgang 17987 Canada Termo skjorte Skjorte/jakke i det klassiske skovmands look. Vejl: 399,- Nu 199,- Waders Klassisk PVC eller Neopren Fra 399,- IMAX Baltic Åndbar handske der

Læs mere

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang

Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Nr 1098 Juni 2001 113. årgang Furesøkonkurrencen har i år hjemhavn i Frederiksdal Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen Det 115. fiskeår Nr. 1098 Juni 2001 113. Årgang Der er forår for 115. gang...15817

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang

November 2012. Nr. 1213 124. Årgang November 2012 Nr. 1213 124. Årgang 17811 CHOKPRIS! Vi har opkøbt et parti af Penn`s allerbedste hjul..! Først til møllen - hvor længe tør du vente? International 50VSX...Vejl. 6.999,- International 30VSX...Vejl.

Læs mere

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955

Januar / Februar 2008. Nr. 1165 120. Årgang 16955 Januar / Februar 2008 Nr. 1165 120. Årgang 16955 16956 Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 122. fiskeår. Nr. 1165 Januar / februar 2008 120. Årgang Indhold Vær velkommen... 16957 Lyngby Sø... 16959

Læs mere

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften

Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Hel suveræn underlægningsmusik til viseaften Nr.20 Marts 2008 Foreningens bestyrelse Birgit Tønnesen, formand 4586 9725 John Jensen, kasserer 4352 2145 Inge Beck, sekretær 4586 2819 Ane-Marie Svendsen

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang

Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Nr 1108 Maj 2002 114. Årgang Det er forår, bøgen springer ud, og bådene er rengjorte og klar til en ny sæson. Og så runder Lystfiskeri-Tidende i øvrigt side 16000! Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen

Læs mere

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang

Marts 2006. Nr. 1146 118. Årgang Marts 2006 Nr. 1146 118. Årgang Medlemsblad for Lystfiskeriforeningen. Det 120. fiskeår. Nr. 1146 Marts 2006 118. Årgang Indhold Stille... 16633 Grejauktion... 16634 Generalforsamling... 16635 Bestyrelsens

Læs mere

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang

Juli / August 2013. Nr. 1220 125. Årgang Juli / August 2013 Nr. 1220 125. Årgang 17923 Transportabelt Ekkolod. Hummingbird 165 PT Inkl. transporttaske, batteri og lader Vejl.2399,- Speciel LF pris 1799,- Plano 1364. Inkl. 4 Plano bokse. Før 699,-

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang

November 2011. Nr. 2003 123. Årgang November 2011 Nr. 2003 123. Årgang 17619 Vi har fået chancen for at plukke det bedste fra Fenwicks Europalager, og kan derfor tilbyde disse fremragende produkter, til noget nær fantasipriser. Se meget

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2015. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2015 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Odense Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

DM i Trolling DM i Trolling 2012

DM i Trolling DM i Trolling 2012 DM i Trolling DM i Trolling 2012 Den 2. og 3. juni er det igen tid til DM i trolling. Det var helt tilbage i 2008, at SSK sidst afholdt den populære konkurrance. Så nu glæder vi os til at slå teltet op

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100)

25 år med... VEJRET. Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) 25 år med... VEJRET Nr. 3-26. årgang August 2004 (100) Medlemsblad for Dansk Meteorologisk Selskab c/o Michael Jørgensen Morbærhaven 8-50, 2620 Albertslund Tlf. 43 46 39 22, trimi@aub.dk Giro 7 352263,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned

Ny sponsor. Således vil der fremover blive lodtrækning om 45 blink hver måned Ny sponsor Vi har nu lavet en aftale med Danish Lure og kan således udtrække yderligere 15 blink hver måned, startende med fangstrapporter fra juli måned, altså til afhentning i klubben fra 1. september.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Information om DM i pløjning 2014 Pløjevært: Per Bach Laursen Lundgård Bjørnsholmvej 69 9670 Løgstør Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere