NR. 7 JULI ÅRG. WWM K, Brigham Young.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 7 JULI 1957 106. ÅRG. WWM K, Brigham Young."

Transkript

1 NR. 7 JULI ÅRG. JB WWM K, Brigham Young.

2 England DEN danskt danske STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 JULI årg. Indhold: Fra missionens præsidentskab 183»Bestandig at våge over menigheden«1 84 Månedens spørgsmål 187 Indsat 188 Vedligeholdelse af Herrens hus 189 Er Mormons Bog Guds ord?. 190 Vor arv er prøvelser 193 Templet i juli Kredslærernes budskab Kredslærerindernes budskab. 197 Personlige nyheder fra nær og fjern 1 98 Søndagsskolen 199 G.U.F 200 Genealogisk forening 200 Forsidebilledet: Brigham Young (se side 195) Den danske Stjerne udkommer den 1. i hver måned og abonnementsprisen (incl. porto) er kr i Danmark og $2.00 i U. S. A. Betaling kan ske gennem postgiro til Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Priorvej 12, København F. Holger P.Petersen, missionspræsident, ansvarsh. redaktør. Mary Kaiser, redaktør.

3 CJ/Va missionens /jrcesiclenislcab I denne måned er det 110 år siden, mormonerne drog over sletterne for at danne en ny koloni i en øde ørken. Den gengivne Kirke var kun 17 år gammel, da dette skete. Mange ventede, at nu med den nye leder og bitre forfølgelser ville Kirken gå under. Men Kirken standsede ikke i sin vækst. Dagligt strømmede folk til og blev døbt som medlemmer, og Kirken er siden den tid uophørligt fortsat med at vokse. Men en vidunderlig ting er det, at lærdommene er de samme år efter år. Når man læser en tale, der blev holdt for 110 år siden, så kunne den lige så godt være blevet holdt i går. Lærdommene er de samme den gang som idag. Når man læser bogen»trosartiklerne«, så passer den til idag, lige så godt som den gjorde for 50 år siden, da den blev skrevet. Når man læser i gamle»stjerner«fra for 100 år siden, forstår man, at det ikke har været nødvendigt at lave om på det, som blev prædiket i den tidsalder. Samme lærdom om Gud og Kristus. Samme lærdom om dåb. Samme lærdom om den Helligånds gave. Samme lærdom om personlig renhed. Samme lærdom om frelste for alle. Samme lærdom om ophøjelse af Samme lærdom om præstedømmet. Samme lærdom om Kirkens de lydige. organisation. Samme lærdom om tempelordinancer. Samme lærdom om alle evangeliets principper. Sammenlign dette med den forandring, der er sket inden for andre religiøse organisationer, og man kan se, at sandheden består tidens prøve og er den samme idag, igår og imorgen og gennem alle tidsaldre. Holger P. Petersen, Missionspræsident. 183

4 «... ooes/a ncliq g ati vage over MENIGHEDEN.. / I det 20. afsnit af Lære og Pagter finder vi denne definition:»lærerens pligt er bestandig at våge over menigheden, at være hos dem, medlemmerne og styrke og påse, at der ikke findes nogen uretfærdighed i menigheden eller noget udestående medlemmerne imellem, eller løgn, bagvaskelse og ond tale. Og påse, at menigheden ofte kommer sammen, og at alle medlemmer gør deres pligt.«(l. & P. 20:53-55). En omhyggelig analyse af disse pligter afslører den kendsgerning, at kredslærerne har seks egenskaber: som vogter, som en der giver styrke, som voldgiftsmand, som vejleder, som forbillede og som fører. Hvem skal kaldes til at være kredslærer? Enhver bærer af præstedømmet kan modtage dette kald. Det første, der skal gøres, mine brødre, De som modtager dette kald, er at se på Dem selv, at se om De er beredte til at undervise eller ikke. Intet menneske kan undervise i det, som han ikke kender. Det er Deres pligt at lære andre, at Jesus Kristus er verdens Forløser, at Joseph Smith var en Guds Profet, og at Gud Faderen og hans Søn viste sig personlig for ham i denne den sidste uddeling. Tror De det? Føler De det? Udstråler dette vidnesbyrd fra Deres væsen, når De går ind i et hjem? Hvis det gør det, vil denne udstråling give liv til de mennesker, som De går til for at undervise. Hvis ikke, vil der mangle den åndelige atmosfære, hvori de hellige vokser. Dernæst, er Deres hjerte frit for bagvaskelse, fra at finde fejl, fra at nære hårde følelser mod andre? Det er Deres pligt at påse, at dei ikke findes nogen bagvaskelse, og at der ikke findes nogen uretfærdighed i menigheden, og De kan kun undervise effektivt i det, som De selv føler. En del af lærerens forberedelse består i at befri sit eget hjerte fra disse ting. Og gå så med denne guddommelige fred i Deres sjæl ind i hjemmene og undervis folk. Men det er kun begyndelsen. Tre andre ting skal man huske nøje at forberede: det første er kendskab til dem, som De skal undervise; det andet er kendskab til det, De skal undervise i, og det tredie er kendskab, så meget der kan opnås ved omhyggelig overvejelse og bøn, til hvorledes De skal undervise. Hvad De skal undervise i, er Jesu Kristi evangelium. Når De har et eller andet specielt budskab tiende for eksempel så studér dette princip, først ved»at lægge mærke til Dem selv«for at se, om De kan undervise konsekvent i det. Hvis det er bøn, så»læg mærke til Dem selv«med hensyn til bøn. Går De ned på Deres knæ, før De går ud for at lære folk dette budskab? Studerer De en eller anden ung mand, som er lidt usikker i sit liv, for at vide nøjagtigt hvilken ind- 184

5 stilling han vil tage til bøn? Beder De Gud om at inspirere Dem til at sige noget, som kan få en sådan ung mand til at indse nødvendigheden af bøn? Kredslærernes budskab og særlig den måde, dette budskab fremsættes på, er ikke det samme, når det fremsættes for en, som har tilbragt sit liv med trofast arbejde i Kirken, og for en, som nylig er blevet omvendt til Kirken. Som enhver familie er forskellig fra andre familier, således er hver enkelt i familien forskellig fra andre, så vort budskab og vore metoder, særlig den måde, budskabet fremsættes på, kan være forskellige. Jeg nævner dette for at lægge vægt på den tanke, at det er vor pligt at kende den, som vi skal undervise. Hvorledes vi gør det, må Herrens inspiration tilskynde os til. Lærerens pligt er ikke udført, når han kun går een gang om måneden til hvert hjem. Jeg husker, da grensforstanderne gjorde det til en pligt for kredslærerne straks at gå til det hjem, der var berøvet en af sine kære for at se, hvad der kunne gøres for at bringe trøst til dem, der sørgede. Ikke blot een gang om måneden, men altid kredslærer ikke en time på dagen, hvor De er fri for dette ansvar! Der er ikke en dag i ugen, hvor De har fri og hvor De ikke skulle føle, at det er Deres pligt at udføre noget, hvis det er muligt, for at gøre en familie af Kirkens medlemmer bedre og lykkeligere. Det er kredslærerens pligt at sørge for, at der ikke findes nogen nød; hvis der er sygdom, så gå og salv og hold øje med disse familier til stadighed. Fra min personlige erfaring husker jeg en dag, da min broder og jeg var unge. Vi skulle lige til at forlade gården for at gå ud i marken efter et læs hø. Fader kom ud, lukkede leddet bag sig, da han så to mænd komme henimod huset. Han genkendte dem som kredslærere. Han sagde,»drenge, der er kredslærerne, bind hestene og kom ind i huset«. Skønt vi knurrede, adlød vi. Da hele familien var samlet, hørte vi vor fader sige:»nå, brødre, vi er til tjeneste.«jeg fortæller Dem historien. Nu skal jeg fortælle, hvad kredslærerne sagde: De begyndte med min fader, som var biskop i wardet, og spurgte ham, om han gjorde sin pligt, om han levede i harmoni med sine naboer, om han opretholdt autoriteterne. De stillede moder spørgsmål, om hun gjorde sin pligt, og de spurgte hvert af børnene. Disse kredslærere lagde vægt på denne del af deres pligt. For det første stillede min fader sig til deres tjeneste, for de kom som hans (biskoppens) repræsentanter og ville komme til hvert hjem. Deres pligt var at se efter, at»hvert medlem gjorde sin pligt.«dette kræver takt, og nogle siger, at når lærerne stiller folk sådanne spørgsmål, bliver de fornærmede. Men Herren har forlangt, at vi netop skal stille disse spørgsmål. (inder indvielseshøjtidelighederne i Los Angeles Templet var vi en dag ved at gå ind i bygningen en formiddag, da nogen sagde:»der er en ældre kvinde, som kommer dernede på fortovet. Hun ønsker øjensynligt at hilse på Dem.«Hun gik selv, men måtte hjælpes. Vi 185

6 vendte om og mødte hende, netop da hun og hendes ledsagere kom hen til trappen, der fører op til den nordlige indgang til templet. Vi gav hende hånden og hilste på hende og gjorde så meget vi kunne i den korte tid. For at opmuntre hende spurgte vi:»er det Deres to sønner?nej,«svarede den ene på hendes venstre side,»vi er hendes kredslærere.«hvilket smukt eksempel på»bestandig at våge over menigheden«! De vidste, at den ældre kvinde gerne ville overvære højtideligheden. Jeg ved ikke, hvilken hjælp de måtte yde hende for at bringe hende derhen; formodentlig har de måttet få fat i en bil. Jeg ved ikke, om hun havde nogen sønner. Jeg ved kun, hvad jeg har fortalt Dem. Men de var hendes kredslærere, og de vidste, hvad hun trængte til. I repræsentanter for grensforstanderen I kredslærere er de mennesker, som når ud til den enkelte, de mennesker på hvem ansvaret for at omvende, trøste og undervise hviler. Kredslærerne er i ildlinien. I hver af de kredse, som I kredslærere har fået overdraget, kan der måske være ældre folk, som er invalider, og der kan være unge folk, som vakler, og som trænger til moralsk hjælp. På en eller anden måde kan De nå dem og give dem hjælp ikke blot når De går der på en formel visit, når De sidder der foran radioen eller fjernsynet, men ved en eller anden lejlighed, på en eller anden måde, hvor som helst de går hen, giv Dem til at tale med dem, få deres fortrolighed, tag deres arm»våg over dem bestandig.«jeg tror, at der i kredslærerarbejdet findes en af de største anledninger i hele verden til i dem, der er forsømmelige, modløse, nedslåede og bekymrede, at vække fornyet liv og et ønske om at genoptage aktivitet i Kirken. Ved en sådan aktivitet vil de blive ført tilbage til den åndelige atmosfære, som vil opløfte deres sjæl og give dem magt til at overvinde de svagheder, som nu holder dem fast. At give hjælp og inspiration til hver eneste person er kredslærernes store pligt og privilegium. O, kredslærere, det er et vigtigt kald, De har! Gud hjælpe Dem til at være sande i det, til at føle, at denne del af ansvaret med at bære Guds værk fremad i denne sidste uddeling, hviler på Dem. Præsident David O. McKay. Hør og se og dertil ti; så bliver du for trætte fri. GI. dansk rimsprog. Dom ingen, før du har været i hans sted. Goethe. Hvilken regering er bedst? Den der lærer os at regere os selv. Goethe. 186

7 ti ianedens spørgsmål Af Joseph Fielding Smith, præsident for De Tolv Apostles Båd. Spørgsmål: Personerne i o Guddommen Jeg er stavsmissionær, og jeg vil gerne have Dem til at hjælpe mig at forklare en undersøger, hvad den sidste sætning i de tre vidners vidnesbyrd i Mormons Bog betyder, når den siger:»ære være Faderen, Sønnen og den Helligånd, som er een Gud.«Jeg var forvirret et øjeblik, men fortalte ham, at de tre vidner sikkert kendte Faderens og Sønnens første syn til Joseph Smith, Profeten, og derfor vidste, at de var adskilte personer, men de var eet i hensigt og enighed. Han sagde ikke, om han anerkendte eller fornægtede, hvad jeg sagde, men jeg var ikke helt sikker. Svar: En omhyggelig gennemlæsning af dette vidnesbyrd vil åbenbare den kendsgerning, at de tre mænd klart forstod den individuelle natur hos medlemmerne af guddommen. Ydermere havde Oliver Cowdery skrevet det meste af manuskriptet til Mormons Bog, hvad han ikke kunne have gjort uden at blive kendt med den kendsgerning, at Faderen, Sønnen og den Helligånd er tre adskilte personer. Vi finder lignende udtalelser som disse vidners i andre skrifter, i Mormons Bog, i Lære og Pagter og i Bibelen; f. eks. forkyndte Moses, ved guddommelig åbenbaring, at der kun er een Gud, som vi skal tilbede. Og dog vidste Moses, at det var Kristus (Jehova), som førte Israel fra Ægypten til Kanans land, og at han er Gud. (Se 5. Mos. 6:3-4). I Lære og Pagter finder vi følgende skrevet:»så vel som de, der kommer efter ham, og som tror på gaver og kald gennem den Helligånd, som vidner om Faderen og Sønnen. Og Faderen, Sønnen og den Helligånd er een Gud, ubegrænset, evig og uden ende. Amen. Og vi ved, at alle mennesker må omvende sig og tro på Jesu Kristi navn og tilbede Faderen i hans navn og forblive i troen på hans navn indtil enden. Ellers kan de ikke blive frelst i Guds rige«. (L. & P. 20: 27-29). Dette er meget tydeligt, og der er ingen forvirring angående Faderens, Sønnens og den Helligånds personer. Derfor må den udtalelse, at de er»een Gud«hentyde til noget andet, end at de er»eet væsen«og»uden legemsdele og lidenskaber«, som så mange kristne folk tror. Denne henvisning, at de tre er een Gud, må derfor fortolkes som at betyde, at de udgør een Guddom eller eet Højråd, bestående af tre adskilte personer, Faderen, Sønnen og den Helligånd. 187

8 Paulus siger i sit brev til korinterne følgende:»altså, med hensyn til at spise afgudsofferkød ved vi, at der ikke er nogen afgud til i verden, og at der kun er een Gud.«(1. Kor. 8:4). Paulus vidste, så godt som noget menneske kunne vide det, at Faderen, Sønnen og den Helligånd udgør eet højråd een Gud. I de følgende vers tilføjer han dette:»thi selv om der også er såkaldte guder, enten det nu er i himmelen eller på jorden sådan som der jo er mange»guder«og mange»herrer«så er der for os dog kun een Gud, Faderen, fra hvem alt er, og til hvem vi er skabt, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og ved hvem vi er skabt.«(1. Kor. 8:5-6). Her taler Paulus både om Faderen og Sønnen som Gud. Ved slutningen af brevet til romerne sagde han:»og Fredens Gud skal snart knuse Satan under jeres fødder. Vor Herres Jesu nåde være med eder!«(rom. 16:20). Den»Fredens Gud«, som ifølge skriften skal knuse Satan, er Jesus Kristus. (Se 1. Mos. 3:15; Hebr. 2:14). Joseph nming Smith, Små børn i det celestiale rige I tilslutning til»månedens spørgsmål«i april nummeret (side 98) vil vi gerne tilføje følgende klare udtalelse af præsident Joseph Fielding Smith:»Ingen velsignelse skal nægtes små børn... Alt hvad vi behøver at gøre for børn, er at få dem beseglet til deres forældre. De behover ingen dåb og vil aldrig behøve det, for vor Herre har udført alt det arbejde, der er nødvendigt for dem.«disse ord står i»doctrines of Salvation«, vol. II, side 54. INDSAT Den 5. juni er ældste Harris N. Done blevet kaldet som omrejsende ældste i den danske mission. Ældste Done er født den 3. november 1934 i Idaho Falls, Idaho, som søn af professor i religion ved Brigham Young Universitetet, Dr. G. Byron Done, og Edna Harris Done, og er på mødrene side tipoldebarn af Martin Harris, den ene af de tre vidner i Mormons Bog. Ældste Done har studeret på universitetet i to år og på tandlægeskole i et år, og det er hans mål at blive tandlæge. Ældste Done kom til Danmark den 10. oktober 1955 og har arbejdet som missionær i Aalborg og Frederikshavn. Vi beder Gud velsigne ældste Done i det høje kald, der er pålagt ham. 188

9 ^ V edliqeholdel geholdelse af herrens hus Siden afslutningen af den sidste verdenskrig har Kirken udført et byggeprogram, som har tiltrukket sig opmærksomhed fra tænkende folk vidt omkring. I næsten hver eneste del af Kirken har der rejst sig nye bygninger. Sommetider er de de smukkeste bygninger i de landsdele, hvor de står. Med Kirkens hurtige vækst har de hellige arbejdet længe og hårdt ved opførelsen af disse bygninger, og har forvandlet den omkringliggende jord til smukke anlæg, og derved skabt en helhed af skønhed. Men vi må ikke alene have opmærksomheden henledt på opførelsen af disse smukke og nyttige bygninger. Vi må også huske deres vedligeholdelse. Det Første Præsidentskab har bestandig lært os nødvendigheden af ærbødighed i vore mødehuse. Denne ærbødighed betyder mere end blot at sidde stille under en gudstjeneste. Den betyder også, at vi vil; gøre vor del for at holde disse bygninger rene og brugbare, tiltrækkende for øjet, og ved bestandig at have det hellige formål, hvortil de er bygget, i sinde. Ethvert medlem af grenen burde være stolt over mødehusets udseende. Enhver burde lære sine børn det samme. Gulvene skulle holdes rene, ingen mærker skulle sættes på væggene, intet skulle ødelægges. Hvor bygningerne bliver brugt også til sportsbegivenheder, bør de holdes rene, både ved undgåelse af at kaste affald eller andre ting i bygningen eller den omliggende grund, og ved opretholdelse af høje standarder for moralsk og fysisk velbefindende. Sproget bør være rent. Der bør ikke findes nogen profanitet blandt de sidste dages hellige, hverken i deres bygninger, på grunden eller andre steder, hvor begivenhederne foregår. Nogle har beklaget sig over de regler, hvorved et grensforstanderskab søger at bevare skønheden og ukrænkeligheden af grenens bygning, idet de siger, at det synes som om bygningen er for god til at blive brugt. Ingen bygning er for god til det, naturligvis. De blev alle bygget for at blive brugt, for at fremme Kirkens program. Men de, som bruger bygningerne, må sørge for, at deres programmer passer til formålet med et mødehus. Vore fornøjelsessale er ikke almindelige gymnastiksale. Det er ikke sportslokaler i samme betydning som sportslokaler og gymnastiksale bygget af det offentlige. Vore bygninger er indviet til Herren. Dette må vi huske og indrette vore programmer derefter. Vi kan nyde basketball i vore fornøjelsessale så vel som i en hvilken som helst gymnastiksal vi burde nyde det mere. Vi kan også nyde 189

10 andre fornøjelser mere, fordi vi i alle tilfælde bør spille i Kirkens Ånd, i Herrens Ånd, som bør være med os, selv under leg og sport. Al vor leg og spil bør være af fineste slags, hævet over kritik af enhver art. De, der passer de fleste af vore mødehuse, er hårdtarbejdende mennesker. De giver af deres arbejde for at gøre det bekvemt og godt for alle, som kommer ind i bygningerne. Men tankeløshed fra nogles side gør deres arbejde hårdere. Uopdragne personer bidrager alt for ofte til deres byrder. Forældrene kunne vise en god del ærbødighed for deres egne mødehuse ved at lære deres børn at hjælpe, hellere end at vanskeliggøre det for den, der passer bygningerne, enten det er indendørs eller udendørs. De, som har ansvaret for forlystelserne, bør sørge for at Herrens befalinger respekteres at intet urent skal komme ind i hans hus. Dette henfører til bestemte slags film, til ting der er forbudt i Visdomsordet, til personlige vaner af forskellig slags. Vi kan vise vor ærbødighed for Herrens Hus ved at hjælpe med til at vedligeholde det som et helligt sted, der er smukt og nyttigt i vort samfund. Vi kan vise vor respekt for Herren selv ved den måde, hvorpå vi anvender hans hus. Vi kan bevise for ham, at vor tro er oprigtig, at vor hengivenhed er dyb og at vor taknemmelighed for hans velsignelser er ægte, ved den måde, hvorpå vi anvender og bevarer de hjælpemidler, han skaffer til at fremme sit værk. Uden den rette vedligeholdelse hvad enten det er åndeligt eller fysisk skaber vi forfald. Fra Beseret News^ ER MORMONS ROG af Jakob Jensen, Kobenhavn. Nytids ord/ (Fortsat). I Johannes Evangelium 10. kapitel, 16. vers, siger Frelseren:»Og jeg har andre får, som ikke hører til denne fold; også dem bør jeg lede, og de skal høre min røst; og der skal blive een hjord, een hyrde.«[ Almas Bog 46. kapitel, vers 23 til 26, hedder det:»og Moroni sagde til dem: Vi er en levning af Jakobs slægt, ja, vi er en levning af Josefs slægt, hvis kjortel blev revet i mange stykker af hans brødre; og lad os nu huske at holde Guds bud, ellers vil vore klæder blive sønderrevet af vore brødre, og vi vil blive kastet i fængsel eller blive solgt og dræbt. Ja, lad os bevare vor frihed som en levning af Josef, ja, lad os huske Jakobs ord, før han døde; thi han så, at en del af levningen af Josefs kjortel var bevaret og ikke var ødelagt. Og han sagde: Ligesom denne rest af min søns klædebon er blevet bevaret, så skal en levning af min søns slægt blive bevaret ved Guds hånd, og han skal tage dem til sig, medens de øvrige af Josefs slægt skal omkomme som det øvrige af hans klædebon. Se, dette bedrøver min sjæl; men alligevel 190

11 glæder min sjæl sig over min søn på grund af den del af hans slægt, som Gud skal tage til sig. Sådan talte Jakob.«I 3. Nephi, 8. kapitel, læser vi, hvorledes der opstod et voldsomt uvejr med torden og lyn, og staden Zarahemla kom i brand, og staden Moroni sank i havet, og alle beboerne omkom, andre byer blev til bjerge, og et tæt mørke lagde sig over landet, så intet lys kunne trænge igennem. Det varede i tre dage. Og Herrens røst hørtes af alle i landet:»ve, ve, ve dette folk! Ve over hele jordens indbyggere, dersom de ikke omvender sig«. Frelseren viste sig og sagde hvorfor alt dette var sket, det var for deres ugudeligheds skyld, og Frelseren talte til dem, som han havde talt til folket i Palæstina og Jerusalem, og han forkyndte dem, at de nu måtte omvende sig og blive trofaste og holde de bud, som han lærte dem, at de skulle bede til deres himmelske Fader i hans navn, og når de bad i tro og ydmyghed, da ville Faderen høre dem. I 3. Nephi, 11:9, står der:»og det skete, at han strakte hånden ud og talte til folket og sagde: Se, jeg er Jesus Kristus, om hvem profeterne vidnede, at han skulle komme til verden.«og videre:»og se, jeg er verdens lys og liv, og jeg har drukket af den bitre kalk, som Faderen har givet mig, og jeg har helliggjort Faderen ved at påtage mig verdens synder, hvori jeg har underkastet mig Faderens vilje i alt fra begyndelsen. Og da Jesus havde talt disse ord, faldt hele mængden ned på jorden; thi de kom i hu, at det var blevet forudsagt dem, at Kristus skulle vise sig for dem efter sin himmelfart. Og Herren talte til dem og sagde: Stå op og kom hen til mig, så 1 kan stikke jeres hænder i min side og føle naglegabene i mine hænder og i mine fødder, så I kan vide, at jeg er Israels Gud og hele jordens Gud, som har lidt døden for verdens synder. Og mængden trådte frem og stak hænderne i hans side og følte arrene efter naglerne i hans hænder og i hans fødder; og dette gjorde de, den ene efter den anden, indtil de alle var gået frem, og de så med deres egne øjne og følte med deres egne hænder, og nu vidste de med sikkerhed og bar vidnesbyrd derom, at det var ham, om hvem profeterne havde skrevet, at han skulle komme. Og da alle var kommet frem og selv havde set det, råbte de alle som med een stemme og sagde: Hosianna! Velsignet være den allerhøjeste Guds navn! Og de faldt ned for hans fødder og tilbad ham. Og han talte til Nephi (thi Nephi var iblandt mængden), og han bød ham komme frem. Og Nephi rejste sig og kom frem, og han bøjede sig for Herren og kyssede hans fødder. Og Herren bød ham rejse sig op. Og han rejste sig op og stod for ham. Og Herren sagde til ham: Jeg giver dig fuldmagt til at døbe dette folk, når jeg igen er opfaren til himlen. Og Herren kaldte andre og sagde det samme til dem; og han gav dem fuldmagt til at døbe. Og han sagde til dem: På denne måde skal I døbe, og der skal ikke være nogen uenighed iblandt jer. Sandelig siger jeg jer, at alle, der om- 191

12 vender sig fra deres synder som følge af jeres ord og ønsker at blive døbt i mit navn, skal I døbe på denne måde. Se, I skal gå ned og stå i vandet, og i mit navn skal I døbe dem. Og se, det er de ord, I skal sige, efter at I har kaldt dem ved navn:»med fuldmagt fra Jesus Kristus døber jeg dig i Faderens, Sønnens og den Helligånds navn. Amen.«Og så skal I nedsænke dem i vandet og igen komme op af vandet. Og på denne måde skal I døbe i mit navn; thi se, sandelig siger jeg jer, at Faderen, Sønnen og den Helligånd er eet; jeg er i Faderen, og Faderen er i mig, og Faderen og jeg er eet. Og som jeg har befalet jer, således skal I døbe. Og der skal ikke være nogen strid iblandt jer, som der hidtil har været; og der skal heller ikke være ordstrid blandt jer angående mine læresætninger, som der hidtil har været. Thi sandelig, sandelig siger jeg jer, at den, der har en trættekær ånd, er ikke af mig, men af djævelen, som er faderen til splid og uenighed, som opægger menneskers hjerter til at trættes i vrede med hinanden. Se, det er ikke min lære at opægge menneskenes hjerter til vrede mod hinanden, men det er min lære, at sådanne ting må afskaffes. Se, sandelig siger jeg jer, jeg vil forkynde jer min lære. Og dette er min lære, og det er den lære, min Fader har givet mig; og jeg vidner om Faderen, og Faderen vidner om mig, og den Helligånd vidner om Faderen og mig; og jeg vidner, at Faderen befaler alle mennesker overalt at omvende sig og tro på mig. Og den, der tror på mig og bliver døbt, skal blive salig; og det er dem, der skal arve Guds rige.«der var en lamanit, Samuel, som profeterede for nephiterne. Det læses i Mormons Bog, Helamans Bog fra kapitel 13. Han stod på byens mur, for der var mange, der ikke ville høre ham, og ind i staden kunne han ikke komme, så ville de gribe ham og slå ham ihjel, derfor steg han op på bymuren, medens han forkyndte for dem, at de skulle omvende sig og følge Guds bud og befalinger, ellers ville de og deres stad forgå. Der var mange, der troede på ham, men der var også mange, der hadede ham, og de kastede sten efter ham, og de skød med pile efter ham, men de kunne ikke ramme ham, og så prøvede de at komme op på muren. Lad os nu se, hvad Jakob sagde til sin søn, Josef, i sin velsignelse før sin død; thi det er Josefs sæd, der her er tale om, Efraim og Manasse, det var deres slægt, Herren førte ud af Jerusalem. Jakob sagde, at Josef er en kvist på det frugtbare træ ved kilden, grenene går op over muren, bueskytter fejder imod ham, men hans bue er stærk og hans hænders arme rappe; det kommer fra Jakobs Vældige, fra Hyrden, Israels Klippe, fra din Faders Gud han hjælpe dig! Og Gud den Almægtige, han velsigne dig med himmelens velsignelser oventil og dybets velsignelser nedentil, med brysters og moderlivs velsignelser! Din Faders velsignelser overgår de ældgamle bjerges velsignelser, de evige højes herlighed. Måtte de komme over Josefs hoved, over issen på fyrsten blandt brødrene! (1. Mos. 49:22-26). (Fortsættes). 192

13 Vor arv er forøvelser OgT jejllagelser OgT sandhed En ukendt har udtalt disse kloge ord:»vi må lære af andres fejltagelser, fordi vi vil aldrig leve længe nok til selv at gøre dem alle.«en del af vor arv er andres erfaringer. En del af vor arv er fortidens fremskridt og fejltagelser. En del af vor arv er vore forældres råd og de befalinger, Gud har givet os. En del af vor arv tillader os at begynde, hvor andre er holdt op: De bekvemmeligheder vi har, medicin og maskiner, videnskab og hygiejne, er alle dele af den arv, vi har fået. Og hvad disse håndgribelige og materielle ting angår, fordrer vi ikke at gå tilbage til begyndelsen. Vi bor ikke i rå hytter eller slår ild af flintesten. I disse materielle ting anerkender vi, hvad andre har lært, hvad andre har udført, og derfra begynder vi taknemmeligt. Og hvorfor skulle vi ikke gøre det samme med hensyn til sager, der angår moral og etik, opførsel og personlig renhed? Hvorfor skulle vi til ingen nytte betale en personlig pris for det, der allerede er blevet prøvet? I grunden findes der ingen nye områder. I grunden har vi stadig at gøre med de samme årsager og følger. I grunden fører den samme slags synder stadig til den samme slags sorger. Med hensyn til værktøj og teknik, i materielle ting, begynder vi, hvor andre har bragt os hen; vi bruger, hvad andre har lært os, fordi vi ved, at det er ødselt og uklogt at ignorere den arv, vi har. Og det samme bør vi også gøre i sager, der angår moral og opførsel, hvor det drejer sig om at holde befalingerne. Og hvis unge mennesker blot ville huske, at oprigtige forældres råd og vejledning og også fortidens er en værdifuld arv, der allerede er prøvet og betalt, kunne de spare sig selv for mange fejltagelser. Vi må lære af andre. Vi lever ikke længe nok til at gøre alle de fejltagelser, som andre mennesker har gjort. Først og fremmest kan enhver af os kun gøre een skæbnesvanger fejltagelse af de mange, som vi måske kunne gøre. Vi må leve delvis på fortidens erfaringer. Vi må leve delvis efter vidners ord. Vi må leve delvis på vore fædres tro thi vi lever ikke længe nok, her og nu, til at prøve alle ting ved at gå tilbage til begyndelsen. Og derfor anbefaler vi atter de unge, at de bruger det, der er blevet prøvet i fortiden. Det er det, som alvorlige forældre prøver at tilbyde. Det er det, som Gud Herren selv tilbyder i sine råd og befalinger: reglerne om fred og fremgang og forbedring og om lykke her og herefter den store arv fra alle tidsaldres prøvelser og fejltagelser og sandhed. Og de kloge vil drage fordel af den arv, de har fået. Richard L. Evans. (»The Spoken Word«, 17. marts 1957). 193

14 Templet i England Lørdag den 11. maj blev hjørnestenen til det nye tempel i England lagt ved en højtidelighed, der overværedes af over 1000 personer, som ikke lod sig afskrække af de mange regnbyger, der med mellemrum faldt over dem. Ældste Richard L. Evans af De Tolv Apostles Råd, der var kaldet til at repræsentere Det Første Præsidentskab og de øvrige Generalautoriteter ved den historiske begivenhed, foretog hjørnestensnedlæggelsen og holdt indvielsesbønnen og -talen. Også den engelske missionspræsident, Clifton G. M. Kerr, og den engelske arkitekt, der overvåger arbejdet med templet, Sir Thomas Bennett, talte til forsamlingen. Billedet viser en tegning af templet i England, som det vil tage sig ud, når det er færdigt. Ca. en femtedel af bygningen, som er konstrueret af ældste Edward O. Andersen, er færdig på nuværende tidspunkt, og den ventes fuldført i august Fra Deseret Neivs. 194

15 ibsååimk 24. jjuli 1847 Den 24. juli er det 110 år siden pionererne nåede Saltsødalen i Utah, og Brigham Young udtalte sine berømte ord:»dette er stedet«.»det var det forjættede land. Denne dal med Saltsøen skinnende i juli-solen. Denne træløse prærie i bjergene. Dette stykke tørre land, som kun blev brudt af nogle få boblende strømme, der løb fra bjergkløfterne ned til søen. Dette var genstanden for syn og profeti, det land, som titusinder, der endnu var tilbage i Winter Quarters, drømte om. Dette var det land, hvor de kunne søge tilflugt, stedet, hvor de hellige ville»blive et mægtigt folk midt i Klippebjergene«.«(Fra»Hvem er mormonerne?«). ÉMiÉi i...," flyjygm - Monumentet '»Dette er stedet«. 195

16 KREDSLÆRERNES BUDSKAB TRØST Formål: At minde os om, at Gud altid er villig til at trøste i prøvelsens stund. ->Se hen til Gud med fasthed i sindet og bed ham med stærk tro, så vil han trøste jer i jeres,sorg.«(jakob 3:1). Der er tider i ethvert menneskes liv, hvor han trænger til trøst, opmuntring eller lettelse for åndelig eller fysisk fortvivlelse og angst. I ovennævnte citat fortæller profeten Jakob fra Mormons Bog os, hvorledes vi kan få trøst i vore sorger og lidelser. Hvor vidunderligt er det ikke at vide, at vi ejer en sikker kilde til trøst en, som vi kan henvende os til med fuldstændig tillid for at få hjælp. Når vi kommer ud for prøvelser, får vi vor største trøst fra Gud. Han alene kan lette smerten, kan give os håb og tillid til fremtiden, mod til at gå videre. Ingen jordisk magt eller indflydelse kan sammenlignes dermed. Vi ser undertiden på nogle af vore venner, som fornylig har gennemgået store sorger, og vi undrer os over den holdning og fatning i sindet, som de er i besiddelse af. Vi undrer os over, hvorledes de er i stand til at holde sig oppe under de tunge slag, som har ramt dem. Og så bliver vi klare over, at Gud er kommet dem til undsætning. Det er ham, som har støttet dem, opmuntret dem og hjulpet dem, således at de har kunnet bære deres byrder. Vi ved, at trøst og fred kommer fra vor himmelske Fader, men de kommer ikke uden anstrengelse og kamp. Hver eneste gave og velsignelse fra Gud er grundlagt på lydighed mod loven. Der er visse værdighedskrav, der stilles, før vi kan modtage en velsignelse. I dette citat fortælles det os, at kravene er, at vi ser hen til Gud med fasthed i sindet, og at vi beder til ham med stor tro. Fasthed i sindet omfatter trofasthed og styrke, ingen vaklen eller tvivl, men tillid til, at vor bøn vil blive besvaret. Dersom vi så viser tilstrækkelig tro, kan himlen ikke holdes tilbage fra at udøse velsignelser over os. Profeten Jakob lover os ikke, at vore sorger og bekymringer vil forsvinde, når vi gør disse ting. Han lover os kun, at vi vil blive trøstet under byrden deraf. Vi ved, at det ikke vil være godt at få alle vore sorger og bekymringer taget fra os. Gennem dem vokser vi i styrke, i visdom, i tålmodighed og i forståelse. Herren vil bringe trøst og lindring til vore bekymrede hjerter. Ligegyldigt hvor hård prøvelsen er, kan vi gå til vor himmelske Fader i åndens ydmyghed, og så vil han hjælpe os og trøste os i vore sorger og bekymringer. c^3o 196

17 KREDSLÆRERINDERNES budskab Tc^t Jesus sagde:»frygt ikke. Tag mit åg på jer og lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet; så skal I finde hvile for jeres sjæle. Thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let.«(matt. 11:29 30). Mod og selvtillid er egenskaber, der følger med en stærk personlighed. Frygt er en fjende af disse egenskaber. Børn fødes med ringe frygt, men i løbet af deres første år lærer forældrene dem at frygte for mange ting. Hvem kan vurdere, hvor meget denne frygt hemmer livets lykke for dem? Frygt kan udtrykkes på mange måder. Psykologen E. M. Ligon har udtalt, at frygt er den mest nedbrydende af alle personlighedens fjender. Bekymringer, ængstelse, pessimisme, begærlighed og lignende er alle varianter af dette ene store onde. Vi ligger vågen om natten af frygt for morgendagens mulige uheld og ulykker. Vi udfører og udtaler krysteragtige ting, tilskyndet dertil af frygt. Vi er selviske og tankeløse over for andre i farens stund. Vort sind bliver forvirret og afsindigt, når frygten bliver herre over det. Den undergraver vor personlighed, gør os bange for at stå inde for det, der er ret, og for at hellige vort liv til det, som udfordrer det bedste i os. I sygdommens stund er frygten en af de mest ødelæggende faktorer. Krige skyldes frygt. Unge mennesker undlader at gifte sig, fordi de frygter familielivets ansvar. Mesteren lærte os, at vi skulle undgå frygt, der er af en sådan natur, at den vil stå i vejen for vor fuldkomne udvikling. Sagde han ikke:»hvorfor frygter I, o, I lidettroende?«og»frygt ikke, du lille flok! for det er eders Faders store glæde at give eder riget.«jesus lærte os også, at vi skulle nære en sund frygt. F. eks. lærte han, at vi skulle frygte synden og ham, som ødelægger os; at vi skulle frygte uvidenhed og hykleri; at hans barmhjertighed er med dem, der frygter ham, og som er lydige mod hans bud. Fornuftig undersøgelse og iagttagelse kan beskytte os fra megen frygt. For at overvinde en meningsløs, ødelæggende frygt er det nødvendigt at bringe de ting, vi frygter, frem i lyset og om muligt at afsløre den oprindelige årsag til frygten, undersøge den i forbindelse med vor nuværende følelsestilstand og erstatte fysisk reaktion med sunde følelser. Den, som kan se klart på situationen, og som klogt kontrollerer sine følelser og erstatler bekymring med handling, overvinder meget af sin frygt og udvikler en ønskværdig karakter og personlighed. 197

18 ! PERSONLIGE NYHEDER FRA NÆR OG FJERN FØDSELSDAGE: HJØRRING: Den 2. juli fylder søster Christine Nymark 60 år. Hjerte- lykke lig til BRØNDERSLEV: Den 10. juli fylder søster Anna Marie Nielsen 70 år. lykke! Hjertelig til AMAGER: Den 13. juli fylder søster Johanne Marie Jørgensen, Skotlandsgade 4, 75 år. Hjertelig til lykke! Den 17. juli fylder broder Johan Figat Breum 75 år. Hjertelig til lykke! SLAGELSE: Den 15. juli fylder søster Kamilla Rosalie Vibeke Rasmussen 65 år. Hjertelig til lykke! AARHUS: Den 21. juli fylder søster Inga Valborg Poulsen 65 år. lykke! Hjertelig til AALBORG: Den 24. juli fylder broder Ludvig Peter Christensen 75 år. Hjertelig til lykke! HORSENS: Den 25. juli fylder søster Kristine Clausen 65 år. Hjertelig til lykke! Den 27. juli fylder søster Cecilie Peick 75 år. Hjertelig til lykke! VARDE: Den 28. juli fylder broder Frands Andresen 60 år. Hjertelig til lykke! RANDERS: Den 29. juli fylder broder Niels Magnus Jonassen 80 år. Hjertelig til lykke! Bryllup: Aarhus: Den 28. marts viedes søster Tove Frandsen til hr. Niels Aage Jensen. Stjernen ønsker hjertelig til lykke! Hilsen fra U.S.A.: Familien Edgar Dodd, tidligere Herning, sender fra deres hjem i Henderson, Nevada, de bedste hilsener til alle søskende i Danmark. Nyt fra U.S.A.: Broder og søster Karl A. M. Carlsen og deres datter, Tove Emfield, tidligere Odense, sender fra deres hjem i Los Angeles, Californien, de bedste hilsener til søskende og venner i den danske mission. Søster Emfield, som er gift med Gary Emfield, meddeler, at hun i september 1956 blev Guld-Gleaner, og den 12. maj i år fik hun en søn, som har fået navnet Steven Ray Emfield. Stjernen ønsker hjertelig til lykke! Bryllup i U.S.A.: Tidligere missionær i den danske mission, John Boyd Nielsen, viedes den 10. juni i Salt Lake Templet til Grethe Johansen, tidligere Aarhus. Stjernen ønsker hjertelig til lykke! 198

19 Søndagsskolen Nadververs for juli og august 1957: Mon findes kan en kærlighed som hans, der for os døden led og fra sit hjem i himlen kom for os at fri fra syndens dom. Sangen for juli måned er:»jorden med sit blomsterflor«, nr. 25 i den nye blå sangbog og nr. 23 i den lille brune søndagsskole-sangbog. Søndag den 2. juni begyndte Odense gren en Junior-søndagsskole. Det er en stor glæde for hovedbestyrelsen at se Junior-søndagsskoleprogrammet begyndt i Danmark. Tillykke, Odense gren! Vi håber flere grene vil følge dette eksempel. Junior-søndagsskolen er en børne-søndagsskole, der er nøjagtig ligesom en almindelig søndagsskole, men det er børnene, som deltager i programmet. Grensforstanderen vælger en Junior-søndagsskole-leder, og så holder lederen Junior-søndagsskole i et andet lokale samtidig med at de voksne holder søndagsskole. Grensforstanderen vælger nogle brødre fra præstedømmet til at administrere nadveren. Junior-søndagsskolens formål er at udvikle børnene gennem forøget aktivitet, og det kan de bedst gøre, når de holder deres egen søndagse * Hovedbestyrelsen. 199

20 Bemærk! Manuskripter til næste nummer af»stjernen«skal indsendes inden den 5. ds. G. U.F. Det er altid hovedbestyrelserne en glæde, når de får at vide, at de udsendte programmer og forslag følges i grenene. Desværre er det os ikke muligt at bringe referater af alle de aktiviteter, der udføres i de forskellige organisationer, men vi kan fortælle, at Aarhus har haft en yderst vellykket M-Mands- og Gleaner-uge i dagene 25. marts til 1. april: Mandag, åbent hus hos et nygift par; tirsdag, rullende banket; onsdag, klassen havde programmet i G.U.F.; torsdag, biograftur; fredag, hyggeaften hos lærerinden; lørdag, udflugt med overraskelser, og søndag vidnesbyrdmøde,»en vidunderlig afslutning på en pragtfuld uge, hvor man virkelig havde fået opbygget og følt kammeratskabets stærke bånd«. Der var fin tilslutning, tilstede hver aften. Odense har haft en vellykket rosenaften den 22. maj under ledelse af Mia-Maid klassens præsidentinde, søster Lissi Andersen, og programmet blev udført under ledelse af klassens lærerinde, søster Lilli Christoffersen. Tilstede ialt 15. Hovedbestyrelsen. GENEALOGISK & L7 ORENING Omfanget af det genealogiske arbejde: Af hensyn til andre, som også ønsker at finde deres slægt og udføre arbejde for dem, er det vedtaget, at vi ikke skal gå for langt ud i sidelinierne, og det hænder alligevel ofte, at samme navne indsendes af forskellige personer, som ikke aner, at de har fælles forslægt eller familie. Kirken opfordrer os til at gå så langt tilbage, som vi kan komme, og skrive skemaer for vore direkte aner og deres søskende, og atter skemaer for disse søskende til vore aner med deres børn. Det vil sige, at vi i første led går ud til vore fætre og kusiner, og tilsvarende i andet led til vore forældres fætre og kusiner, og således videre, men vi skal ikke søge efter forslægten til de personer, som disse er gift med. (Svigerforældrenes forslægt). Skemaerne skrives tydeligt og letlæseligt med mørkt blæk eller bedre på skrivemaskine, og når man har samlet en passende portion og ikke venter at få flere i den nærmeste fremtid, indsendes de til missionskontoret til videre forsendelse til Genealogieal Society i Salt 200

21 Lake City. Forinden er det klogt at tage en afskrift af skemaerne, hvis de skulle blive borte under forsendelsen. Missionskontoret sender fra tid til anden en portion skemaer afsted, og når de er ankommet til Genealogical Society, bliver de påny censureret for mulige fejl. Efter denne gennemgang bliver skemaerne navn for navn sammenlignet med oplysningerne i kartoteket, der nu omfatter ca. 17 mill. navne. Hensigten med denne kontrol er at forhindre gentagelse af tempelordinancerne for samme person, særlig begavelsesordinancen, der tager lang tid, ofte 5 til 7 timer. I de tilfælde, hvor tempelordinance tidligere er udført, bliver dette noteret på det indsendte skema, og datoerne for disse ordinancer bliver ført i de dertil indrettede rubrikker, og endelig bliver det anført, hvem der var angivet som familierepræsentant på det tidligere indsendte skema. Af de skemaer, som efter denne omgang er i orden, bliver der af Genealogical Society på skrivemaskine taget en afskrift med kopi, og derefter bliver de indsendte skemaer via Missionskontoret returneret til afsenderen, forsynet med et rødt stempel i nederste højre hjørne, hvori der står, at dette skema nu er afskrevet af Genealogical Society, og at der ikke skal indsendes særlige beseglingsskemaer (som der skulle før sidste verdenskrig). Den ene af de to afskrifter opbevares i Genealogical Society's kartotek, medens det andet sendes til et af templerne, hvor arbejdet så bliver udført. Hovedbestyrelsen. Genealogisk forening i Aarhus har den 16. februar opført skuespillet»kunne det ske for dig«, som gjorde et dybt indtryk på de 65 tilstedeværende. Hvis der er andre grene, der ønsker at opføre dette genealogiske skuespil, kan de rekvirere det fornødne antal eksemplarer hos Genealogisk Forenings Hovedbestyrelse, Priorvej 12, København F. CD,\ t S S 1 1 A \ B > I, I \ u i s i s ESBJERG: 2 0. april: Olaf Bærild Kofoed Bertelsen, døbt af ældste C. Hal Rasmussen, håndspålæggelse af ældste Craig Kimball. AARHUS: 2 1. april: Grethe Thomassen Neergaard, døbt af ældste Glenn Baugh, håndspålæggelse af broder Regner Neergaard. Edith Christensen, døbt af ældste William K. Hanisen, håndspålæggelse af samme. Abelone Kristine Petersen Elikofer, døbt af ældste Karl P. Woolsey, håndspålæggelse af ældste William K. Hansen. Kaj Sørensen, døbt af broder Elo Poulsen, håndspålæggelse af ældste Allen R. Mickeisen. 201

22 : Rita Tonni Kirkegaard, døbt af ældste Richard W. Jensen, håndspålæggelse af ældste Karl F. Keeler. Stella Gertrude Florentine Danieline Lausia Mogensen, døbt af ældste Glenn Baugh, håndspålæggelse af ældste Delbert G. Larsen. 3. maj: Gurli Margrethe Nielsen, døbt af ældste William K. Hansen, håndspålæggelse af samme. HERNING: 2 1. april: Allan Preben Sørensen, døbt af ældste Royle Johnson, håndspålæggelse af ældste Jay R. Thueson. HORSENS: 2 1. april: Hardy "Villy Sørensen, døbt af broder Villy Sørensen, håndspålæggelse af ældste Frank R. Larsen. Ella Elisabeth Sørensen, døbt af broder Villy Sørensen, håndspålæggelse af ældste Larry O. Christensen. VEJLE: 18. maj: Anne Marie Elisabeth Larsen, døbt af ældste Tex J. Johnson, håndspålæggelse af samme. KØBENHAVN: 14. april: Kaj Herluf Petersen, døbt af ældste Robert L. Quaney, håndspålæggelse af ældste Richard J. Mortensen. Mary Irene Catrine Petersen, døbt af ældste Richard J. Mortensen, håndspålæggelse af ældste Robert L. Quaney. Lis Eidsvaag Kristensen, døbt af ældste Gary Smith Hansen, håndspålæggelse af ældste Richard J. Mortensen marts: Brita Zenia Skog, døbt af ældste Bryce A. Jackman, håndspålæggelse af ældste Don P. Jenkins. 5. maj: Solveig Madsen, døbt af ældste Milo D. Bowen, håndspålæggelse af ældste Larry Miller. AMAGER: 11. maj: Birgit Nielsen, døbt af ældste O. Mac Madsen, håndspålæggelse af ældste Gary E. Andersen. FREDERICIA: 11. maj: Esther Loua Nielsen Blønd, døbt af broder Palle K. Blønd, håndspålæggelse af broder Johannes Liljengren. AALBORG: 4. maj: Julia Jenny Augusta Jensen, døbt af ældste Russell L. Durfey, håndspålæggelse af ældste Charles K. Cochrane. Jørgen Ibenfeldt, døbt af ældste Charles K. Cochrane, håndspålæggelse af ældste Russell L. Durfey. FREDERIKSHAVN 4. maj: Ruth Sonja Jensen, døbt af ældste W. Fred Mortensen, håndspålæggelse af ældste Harris N. Done HJØRRING: 4. maj: Ingrid Jensen Andersen, døbt af ældste Norris K. Arnold, håndspålæggelse af ældste Reed Thomas. Vi ønsker de nye søskende hjertelig til lykke og velkommen i Kirken! VELSIGNELSER: KØBENHAVN: 3. marts: Niels Preben Ingemann Johansen og Vera Augusta Jørgensen Johansens søn, Simon Thye Johansen, velsignet af sin fader. 202

23 ORDINATIONER: KOLDING: 12. maj: Svend Aage Stokholm ordineret til præst af ældste Louis M. Madsen. AARHUS: 24. marts: Svend Aage Jørgensen ordineret til diakon af broder Kaj Aage Gram. 7. april: Willy Hjalmar Nielsen ordineret til diakon af ældste William K. Hansen. 14. april: John Engfeldt Poulsen ordineret til diakon af ældste Allen R. Mickeisen. HORSENS: 28. april: Erik Osvald Jensen ordineret til lærer af ældste Norman Petersen. KØBENHAVN: 31. marts: Aksel Christian Andersen ordineret til diakon af broder Julius N. Madsen. 14. april: Marius Antonsen ordineret til diakon af broder Flemming Hall. 21. april: Jørgen Per Ljungstrøm ordineret til lærer af broder Jørgen Ringheim. Finn Vest Lykkegaard Nielsen ordineret til præst af broder Kai Lykkegaard Nielsen. FREDERICIA: 14. april: Palle Knud Blønd ordineret til præst af broder Johannes Liljengren. ODENSE: 28. april: Flemming Jørgensen ordineret til diakon af broder Harald Gjennerskov Jensen. AALBORG: 13. maj: Jørgen Ibenfeldt ordineret til diakon af ældste Tagg B. Hundrup. Søren Ibenfeldt ordineret til diakon af ældste Lynn M. Hansen. John Aries Sørensen ordineret til diakon af ældste Lynn M. Hansen. DØDSFALD: FREDERIKSHAVN: Den 1. maj døde broder Johannes Peter Petersen, næsten 87 år gammel. Æret være broder Petersens minde! AMAGER: Den 17. april døde søster Betty Nicoline Sørensen, næsten 87 år gammel. Æret være søster Sørensens minde! AARHUS: Den 7. maj døde søster Henriette Christine Jensen, knap 90 år gammel. Æret være søster Jensens minde! EMIGRATIONER: HERNING: Den 26. april er Fritz Kovaltsenko, Minna Margith Overgaard Kovaltsenko og deres seks børn emigreret til Vancouver, Canada. RANDERS: Den 14. maj er Kitty Ingrid Nielsen emigreret til Salt Lake City, Utah. Den 19. maj er Alitze Koitzsch emigreret til Salt Lake City, Utah. 203

24 MISSIONÆRFORFLYTTELSER: 24. maj: Bryce Jackman fra København til Færøerne. Tex Johnson fra Vejle til Færøerne. James Christiansen fra Vejle til København. 27. maj: Frank R. Larsen fra Horsens til Svendborg. 4. juni: Ronald B. Kjar fra Færøerne til Vejle. Don Lee Jorgensen fra Færøerne til København. 7. juni: Harris Done fra Frederikshavn til København. Charles Broberg fra København til Frederikshavn. MISSIONÆRANKOMSTER: Med»Kungsholm«fra New York er følgende missionærer den 24. maj ankommet til den danske mission: Benjamin Ronald Monk fra Denver, Colorado, beskikket til at arbejde i Horsens. Leonard Trauntvein fra Kenilworth, Utah, beskikket til at arbejde i Vejle. Vi byder de nye missionærer hjertelig velkommen til den danske mission. <*-* f3fc? Benjamin R. Monk. Leonard Trauntvein. MISSIONÆRAFLØSNING: Den 27. maj er Tormod Andersen fra Salt Lake City, Utah, blevet hæderlig afløst fra sin mission efter sidst at have arbejdet i Svendborg. 204

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse

JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE. Håndspålæggelse TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HÅNDSPÅLÆGGELSE Håndspålæggelse Håndspålæggelse, bliver indenfor religiøse sammenhænger praktiseret rigtig meget, men man hører ikke ret meget undervisning angående

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Johannes første brev

Johannes første brev Fastetid i Vanløse Frikirke 2017 1. marts til 16. april Johannes første brev Læs 1-5 vers fra brevet hver dag fra mandag til lørdag Hver søndag vil der til gudstjenesten blive holdt en prædiken, som har

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn

Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 19 - Indtrængende, retskaffen, oprigtig bøn Oprettet: 14. december 2005 Vi høster mange velsignelser, når vi beder flittigt individuelt og sammen med familien.

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren

Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 21 - Ær sabbatten og nadveren Oprettet: 16. december 2005 Dagen efter at præsident Young kom til Salt Lake-dalen talte han kort til pionerlejren om at holde

Læs mere

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14.

Prædiken til Juledag Bording 2014.docx Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014. Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Lindvig Enok Juul Osmundsen Side 1 27-12-2014 Prædiken til Juledag 2014 Tekst. Luk. 2,1-14. Besøg fra Gud. Det er julens budskab, og det er evangeliets påstand, eller proklamation. Julen forkynder os om

Læs mere

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30.

1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. 1 s e H 3 K. 12.januar 2014. Vinderslev Kirke kl.9. Hinge Kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 127-132/ 454-452 Hinge kl.10.30: 127-13- 132/ 454-123,v.8-9- 452 Tekst: Mark 10,13-16 De bar nogle små

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb

JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB. Helligåndens dåb TROENS GRUNDVOLD JESUS ACADEMY TEMA: HELLIGÅNDENS DÅB Helligåndens dåb De to dåb som Bibelen taler mest om er dåben i vand, hvor man begraver det gamle og dåben i Helligånden hvor man får kraft til tjeneste.!

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

De svage og ringe i Kirken

De svage og ringe i Kirken Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum De svage og ringe i Kirken Oprettet: oktober 2007 Intet medlem i Kirken bliver af Herren betragtet som mere eller mindre end andre.

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver

Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 34 - Styrkelse af de hellige gennem Åndens gaver Oprettet: 16. december 2005 Som ung mand søgte Brigham Young flittigt en religion, i hvilken alle evangeliets

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Kapitel 2 - Evangeliet defineres

Kapitel 2 - Evangeliet defineres Teksten er den del af: Brigham Young Kapitel 2 - Evangeliet defineres Oprettet: 15. december 2005 Verden kender præsident Brigham Young som en stor kolonisator, som ledede omdannelsen af en ørken til et

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du?

Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Forestil dig, at du møder en person, som intet kender til dig. Forestil dig, at den person spørger dig, hvem du er. Hvad vil du da svare? Hvad svarer du, hvis nogen spørger dig: Hvem er du? Fortæller du,

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003

Kirkens historie. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - www.mormon.dk. Oprettet: 31. oktober 2003 Kirkens historie Oprettet: 31. oktober 2003 På denne side findes links til den dansksprogede del af www.mormon.org, hvor der findes detaljeret og dybtgående information om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting

Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Præsident Boyd K. Packer, Fungerende præsident for De Tolv Apostles Kvorum Mormons Bog: Endnu et vidne om Jesus Kristus - Tydelige og ypperlige ting Oprettet: 25. september 2007 Mormons Bog er en uendelig

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Studie 12 Menigheden 67

Studie 12 Menigheden 67 Studie 12 Menigheden 67 Åbningshistorie Før- og efter-billeder kan somme tider virke meget overbevisende. På et tidspunkt bladrede jeg i et ugeblad nede i supermarkedet, efter først at have kigget efter,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016

Kristi himmelfartsdag 5. maj 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Fyldt af glæde Salmer: 250, 259, 252; 257, 251 Evangelium: Luk. 24,46-53 Da verdens første astronaut, russeren Jurij Gagarin, i 1961 blev den første mand i rummet i Vostok

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere