Vordingborg Marineforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Marineforening"

Transkript

1 Vordingborg Marineforening Bestyrelsen: Telefonliste Formand Jes Hansen Kasserer Ole Nielsen Best. Medlem Henning G. Nielsen Best. Medlem Jørgen Olesen Best. Medlem Knud E. Skovsgaard Best. Medlem Charly Bentsen Best. Suppliant Michael Hoffmann Best. Suppliant Tina Geertsen Revisor Ole John Nielsen Revisor Vagn T. Larsen Funktioner: Benno Thomsen Barkoordinator: Ole John Nielsen Hovmester: Banjemester: Sendemand: Jes Hansen Flagbærer: Jørgen Olesen Revisor Suppleant Webadministrator Michael Hoffmann Redaktion Maja Nielsen Telefon : Marinehuset Side 2

2 Skippers side(er) Så har vi spist alt den dejlige mad. Givet og fået gaver. Skudt det nye herrens år 2014 ind med raketter og batterier, ja det har faktisk været en lille krig der udspandt sig nytårsnat. Hvis vi ser lidt tilbage på året har det været et meget spændende år. Vi er blevet 75 år, Danmarks Marineforenings afdeling i Vordingborg. Vi vil gerne takke alle som gjorde mandag den 2. december 2013 til en festdag for os. Vi modtog nogle helt fantastiske gaver. Vi havde besøg af vores venner fra hele Sjælland og øerne som med deres tilstedeværelse gjorde dagen hyggelig og rar. Vordingborg Marineforenings støtteforening med Vordingborg Marineforenings 75 års Jubilæumsbestyrelse Bagerste række fra venstre: Jørgen Olesen; Henning G. Nielsen; Michael Hoffmann, supp., webadm.; Ole John Nielsen, barkoor.; Tina Geertsen, supp.; Charly Bentsen; Helle Hansen Støttef.; Ole Nielsen, kasserer; Annegrethe Nielsen, kasserer støttef. og Knud Skovsgaard. Forreste række fra venstre: Kathe Gredsted, støttef.; Ruth Bentsen, supp.,støttef.; Inger Andersen, støttef.; formand.; Jes Hansen, formand; Lisa Soleen, supp., støttef.; Marianne Skovsgaard, støttef. Side 3 foto red. (november 2013)

3 Skippers side(er) Så har vi spist alt den dejlige mad. Givet og fået gaver. Skudt det nye herrens år 2014 ind med raketter og batterier, ja det har faktisk været en lille krig der udspandt sig nytårsnat. Hvis vi ser lidt tilbage på året har det været et meget spændende år. Vi er blevet 75 år, Danmarks Marineforenings afdeling i Vordingborg. Vi vil gerne takke alle som gjorde mandag den 2. december 2013 til en festdag for os. Vi modtog nogle helt fantastiske gaver. Vi havde besøg af vores venner fra hele Sjælland og øerne som med deres tilstedeværelse gjorde dagen hyggelig og rar. Vordingborg Marineforenings støtteforening med Vordingborg Marineforenings 75 års Jubilæumsbestyrelse Bagerste række fra venstre: Jørgen Olesen; Henning G. Nielsen; Michael Hoffmann, supp., webadm.; Ole John Nielsen, barkoor.; Tina Geertsen, supp.; Charly Bentsen; Helle Hansen Støttef.; Ole Nielsen, kasserer; Annegrethe Nielsen, kasserer støttef. og Knud Skovsgaard. Forreste række fra venstre: Kathe Gredsted, støttef.; Ruth Bentsen, supp.,støttef.; Inger Andersen, støttef.; formand.; Jes Hansen, formand; Lisa Soleen, supp., støttef.; Marianne Skovsgaard, støttef. Side 3 foto red. (november 2013)

4 Distrikt 4 tanker om Fremtidens Marineforening blev præsenteret for alle afdelingerne i Danmarks Marineforening i forbindelse med Afdelings Formands Mødet på Ryes Kaserne den 26. oktober Tankerne og ideerne faldt i god jord. På mødet blev man enige om at give rum og tid til at alle afdelinger kan drøfte Danmarks Marineforenings fremtid, så de nedsatte landsdækkende arbejdsgrupper kan få det bedste grundlag at arbejde med. På mødet skal der nedsættes to arbejdsgrupper, hvis opgave Vil være følgende: Arbejdsgruppe 1. Udarbejde forslag til Foreningens formål og virksomhed herunder medlemskriterier. Arbejdsgruppe 2. Udarbejde forslag til foreningens organisatoriske struktur herunder ny og smidigere organisation, der tilgodeser afdelingernes behov for information og indflydelse. Arbejdsgruppe 1 har haft stor bevågenhed i distrikt 4 tanker. Blandt andet foreningens navn er blevet drøftet indgående: Damarks Marineforening foreslås ændret til: MARINEFORENINGEN. Danmarks Maritime Forening for SØVÆRN og SØFART. Også de tre pinde som i dag er afgørende for medlemskab har været under luppen. I fremtiden bliver der kun indkaldt meget få til marinen, derfor skal pind afgrænsningen fjernes og den nye tekst kan måske lyde som nedenstående Som medlemmer af foreningens afdelinger kan efter bestyrelsens godkendelse optages uberygtede myndige danske mænd og kvinder, der er eller har været tjenstgørende i Søværnet Eller Marinehjemmeværnet, handelsflåden, erhvervsfiskere eller som nærer interesse for Det Maritime Danmark Knud Egon Skovsgaard og Charly Bentsen har været Vordingborg Marineforenings to Medlemmer af distriktets arbejdsgruppe og jeg vil gerne takke de to for den store indsats og udviste fasthed i arbejdet med forslaget til Danmark Marineforenings fremtid. (Jeg vil derudover gerne sige dem tak for indsatsen i vores afdeling.) Efter eget ønske overflyttes Knud til Korsør Marineforening og Charly til Næstved, hvor han også har bopæl. I forbindelse med julefrokosten er der flere som ikke har betalt for maden, derfor indføres der forudbetaling sammen med tilmeldingen ved større arrangementer. Ved fremtidige arrang menter kan du tilmelde dig på tilmeldingslisten i Marinehuset. Man kan selv skrive sig på tilmeldingslisterne eller få andre til det. Man kan også ringe til Marinehuset og melde sig til. Jes Hansen Side 4

5 FOG TRÆLAST & BYGGECENTER, VORDINGBORG Broværket 5, 4760 Vordingborg Tlf Fax CVR-NR Side 5

6 STATOIL Servicenter Næstvedvej i Vordingborg Åben alle dage til kl. 22 Tlf Othello Konditoriet v/jan Thomsen Algade 77 Voldgade 13 Vordingborg Algade Vordingborg Telefon Tapet - Malervarer Algade 78 A Vordingborg Tlf Her er der plads til DIN annonce. Pris 250 kr. om året. Side 6 Side 19

7 Marinehuset Der er åben i Marinehuset, lørdage mellem kl og til ca. kl Det gælder for alle medlemmer af Marineforeningen og Støtteforeningen. Hver lørdag i 1. kvartal bliver der serveret et(1) helt stykke rugbrød med sild, mellem kl og kl Dette er gratis. OBS: Man kan kun tilmelde sig til arrangementerne i Marinehuset. Skriv dig på tilmeldingslisterne eller få en anden til det. Derudover kan du også ringe til Marinehuset i Bar åbningstiden på telefon og melde sig til. Ved større arrangementer er der forudbetaling sammen med tilmeldingen. Glimt fra 75 års Jubilæet mandag den Side 7

8 PROFIL OPTIK BRILLER KONTAKTLINSER ALGADE VORDINGBORG Tlf Her er der plads til DIN annonce. Pris 250 kr. om året. John s Fisk & røgvarer Nordhavnen Vordingborg Tlf Udendørs salg af forskellige fiskeretter, samt fadøl og vand. Der er borde og bænke hvis vejret tillader det. Side 8

9 Foredrag om desertører og mytterister Torsdag den 30. januar 2014 er der foredrag om Slaget på reden den 2. april Erik Bjørn Hansen kommer til Vordingborg Marineforening og fortæller om de frygtelige strabadser som soldaterne også dengang blev udsat for. Erik har skrevet bogen "En visnet blomst i hæderskransen", der fortæller den barske historie om netop den 2. april Vi starter med skafning kl , Gammeldaws oksesteg, pris 75 kr. Tilmelding til skafning, senest lørdag den 25. januar 2014 i Marinehuset. Foredraget starter kl En visnet blomst i hæderskrandsen historien om desertører og mytterister fra slaget på Reden Bogen handler om tapperhed, men fortæller også bagsiden af det blodige slag. Besætningerne på de danske skibe kæmpede heltemodigt mod den engelske søhelt Horatio Nelson og den engelske flåde i Kongedybet den 2. april Men ikke alle kunne klare presset. To danske officerer, kaptajnløjtnant Philip Schultz og stabskaptajn Niels Westerholt ombord på linjeskibet Sjælland bryder sammen, går i panik og deserterer. De stikker af i rofartøjerne mens slaget stadig er i gang. Indtil da havde de kæmpet med stort vovemod. Baggrunden for bogen er, at jeg som ung var signalgast i tre år i Marinen. Slaget på Reden har derfor altid interesseret mig. Jeg er uddannet journalist og var på DR s TVavisen. Side 9

10 Julefrokosten fredag den 13. december 2013 Side 10

11 Bankospil Støtteforeningen afholder bankospil den 30. marts 2014 kl i Marinehuset. Kom og vær med der er fine gevinster. Der vil blive solgt amerikansk lotteri og man vil kunne købe kaffe og kage til rimelige priser. Håber at rigtig mange vil komme og støtte op om vores arrangement og få en rigtig hyggelig eftermiddag. Vel mødet bestyrelsen Bestyrelsen for Støtteforeningen Bagerste række fra venstre: Kathe Gredsted; Helle Hansen Støttef.; Annegrethe Nielsen, kasserer. Forreste række fra venstre: Ruth Bentsen, supp.; Inger Andersen, formand; Lisa Soleen, supp. og Marianne Skovsgaard. foto red. (november 2013) Side 11

12 Vordingborg Marineforening JANUAR KVARTAL Januar: Torsdag d Foredrag slaget på reden i 1801 Vi starter med skafning kl , Gammeldaws oksesteg, pris 75 kr. Tilmelding til skafning, senest lørdag den i Marinehuset. Foredraget starter kl Februar: Fredag d Marineforeningens Generalforsamling i Marinehuset Menu: Gule Ærter med tilbehør, pris 75 kr. Tilmelding til skafning, senest lørdag den i Marinehuset. Alle arrangementer er for Marineforeningens og Støtteforeningens medlemmer. Side 12

13 Vordingborg Marineforening JANUAR KVARTAL Marts: Onsdag d Søndag d Støtteforeningens generelfor samling kl i Marinehuset. Afholder Støtteforeningen bankospil i Marinehuset kl. 13 April: Lørdag d Påskefrokost kl i Marinehuset. Pris 100 kr. Tilmelding senest lørdag i Marinhuset. OBS: Hver lørdag i 1. kvartal bliver der serveret et(1) helt stykke rugbrød med sild, mellem kl og kl Dette er gratis. Man kan kun tilmelde sig til arrangementerne i Marinehuset. Skriv dig på tilmeldingslisterne eller få en anden til det. Derudover kan du også ringe til Marinehuset i Bar åbningstiden på telefon og melde dig til. Ved større arrangementer er der forudbetaling sammen med tilmeldingen. Alle arrangementer er for Marineforeningens og Støtteforeningens medlemmer. Side 13

14 FØDSELSDAGE Erik Kirchoff Petersen 60 år den Mogens Bøgeskov Andersen 65 år den Benno Thomsen 80 år den Fra kassereren Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget at kontingentet skulle betales senest 31.januar 2014 så det var i orden inden generalforsamlingen i februar. Kontingent opkrævningen for 2014 er blevet delt ud sammen med bladet for 4 kvartal. Betalingen kan ske i Marinestuen eller over netbank. Søren Larsen A/S Vognmand Tlf.: Stokkedrevet Vordingborg Side 14

15 Støtteforening for Vordingborg Marineforening. Formand Inger Andersen Næstformand Kathe Gredsted Kasserer Annegrethe Nielsen Bestyrelsesmedlem Marianne Skovsgaard Bestyrelsesmedlem Helle Hansen Best. Suppleant Ruth Bentsen Best. Suppleant Lisa Soleen Revisor Henning Nielsen Revisor Ole J. Nielsen Revisor Suppleant Ny vælges Hvis du vil være medlem af støtteforeningen, eller vil støtte med en pengegave, kan du henvende dig til en i bestyrelsen. Kontingent for 2014 kan betales til en fra bestyrelsen eller man kan betale ved arrangementer som afholdes i Marinehuset eller i Marinehusets åbningstid. Man kan også indsætte pengene på konto med angivelse af navn. Side 15

16 Vordingborg Marineforening. Generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling, fredag 28. februar 2014 kl. 18:00, i Marinehuset Sydhavnsvej 80 i Vordingborg, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fremlæggelse af budget, fastlæggelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelse: Formand Jes Hansen er på valg. Kasserer Ole Nielsen er ikke på valg. Bestmed. Henning G. Nielsen er ikke på valg. Bestmed. Jørgen Olesen er ikke på valg. Bestmed. Knud Skovgaard er på valg. Bestmed. Charly Bentsen er på valg Best.supliant Michael Hoffmann er på valg. Best.supliant Tina Geertsen er på valg. Revisor Ole J. Nielsen er på valg. Revisor Vagn Larsen er på valg. Revisor supliant Benno Thomsen er på valg. Sendemand Jes Hansen er på valg. Flagbærer Jørgen Olesen er på valg. Reserve flagbærer Tina, Jørgen W. og Jes er på valg. 7. Eventuelt. Side 16

17 Generalforsamling i Støtteforeningen Indkaldelse til ordinær generalforsamling onsdag den 12. marts 2014 kl i Marinehuset, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse. Formand Inger Andersen er på valg. Næstformand Kate Gredsted er ikke på valg. Kasserer Annegrethe Nielsen er ikke på valg. Bestyrelsesmedl. Marianne Skovsgaard er på valg. Bestyrelsesmedl. Helle Hansen er på valg. Bestyrelsessupl. Ruth Bentsen er på valg. Bestyrelsessupl. Lise Soleen er på valg. Revisor Henning Nielsen er på valg Revisor Ole J. Nielsen er på valg Revisorsupl. Ny skal vælges. Eventuelt. Efter generalforsamling er foreningen vært med kage og kaffe. Side 17

18 Dykker- og Ubådsforedraget torsdag den 24. oktober 2013 mødt 12 medlemmer op for at høre på et levende og spændende foredrag af Erik Boldrup fra Møn. Vi startede med en god gang ubådsgryde som Inger havde lavet. Så gik Erik i gang med sine historier, film og billeder. Han kunne fortælle levende historier fra de første dykkerbåde og frem til de rigtige ubåde som vi har i dag. Fortællingerne blev krydret med små historier, så alle sad fanget af spændingen. Erik forærede, Vordingborg Marineforening, en bog som handlede om ubåde i danske farvande i 100 år. Til kaffen havde Inger lavet sin berømte æblekage som alle nød. Side 18

19 STATOIL Servicenter Næstvedvej i Vordingborg Åben alle dage til kl. 22 Tlf Othello Konditoriet v/jan Thomsen Algade 77 Voldgade 13 Vordingborg Algade Vordingborg Telefon Tapet - Malervarer Algade 78 A Vordingborg Tlf Her er der plads til DIN annonce. Pris 250 kr. om året. Side 6 Side 19

20 Her er plads til DIN anonce Prisen er kun 250 kr. om året Side 20

21 Martin Kienitz foredrag 2. foredrag om Thule Air Base Tirsdag den 12.november 2013 havde Martin igen et spændende foredrag med en masse billeder der fortæller en masse om livet højt mod nord. Dog er billedet på skærmen med nogen der slår deres folder mere mod syd. Marineforeningen Foreningens formål er, at styrke nationens interesse for søværnet og søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt at vedligeholde forbindelsen og kammeratskabsfølelsen mellem personel, der er eller har været tjenestegørende i Søværnet Æresformand: Hans Kongelig Højhed Kronprinsen Side 21

22 Gunnar Seidenfadens besøg i Vordingborg Fredag den 1. november 2013 kl Gunnar Seidenfaden i Sydhavns Bassinnet sammen med Aris Velkomst parade sammen med Marinehjemmeværnet, og repræsentanter fra kommunen. Side 22

23 Efter velkomsten på Sydhavnskajen bød skibet på en tår at drikke og lidt messe hygge. Herefter besøg på Vordingborg Rådhus. Efter generalforsamlingen ombord på Gunnar Seidenfaden Side 23

24 Vordingborg Marineforenings 75 års Jubilæumsbestyrelse Bagerste række fra venstre: Jørgen Olesen; Henning G. Nielsen; Michael Hoffmann, supp.; Tina Geertsen, supp.; Charly Bentsen; Ole Nielsen, kasserer. Forreste række fra venstre: Ole John Nielsen, barkoor.; Jes Hansen, formand og Knud Skovsgaard foto red. (november 2013)

TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2013

TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2013 TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2013 1938-2013 Vordingborg Marineforening 75 år Vordingborg Marineforening Marinehuset, Sydhavnsvej 80, Vordingborg Vordingborg Marineforening Telefonliste Bestyrelsen: Formand

Læs mere

TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2015

TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2015 TRELLEGRUNDEN JANUAR KVARTAL 2015 Solopgang ved Vordingborg Marinehus den 29. december 2014 Vordingborg Marineforening Marinehuset, Sydhavnsvej 80, Vordingborg Vordingborg Marineforening Bestyrelsen: Telefonliste

Læs mere

Mastekranen. Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925. Blad nr. 2 April 2015 44. årgang. Foto: Steen W. Buchart - 03.07.

Mastekranen. Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925. Blad nr. 2 April 2015 44. årgang. Foto: Steen W. Buchart - 03.07. Mastekranen Slagelse Marineforening Stiftet den 8. december 1925 Foto: Steen W. Buchart - 03.07.2008 Blad nr. 2 April 2015 44. årgang Marineforeningens Slagelseafdeling Bredegade 16 4200 Slagelse Tlf.:

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.2 April 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Marineforeningen Korsør afd. 2008 35. Årgang

Marineforeningen Korsør afd. 2008 35. Årgang Marineforeningen Korsør afd. Nr.2 2008 35. Årgang KO RSØ R AFD ELING ST IFT ET 1 916 FORENINGENS FORMÅL Er at styrke nationens interesse for Søværnet og Søfarten ved fælles arbejde for denne sag, samt

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.4 oktober 2014 33. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013 Indkaldelse til generalforsamling i Sydkystens Sejlklub onsdag den 5. marts klokken 19.00 i klublokalet ov er Kabyssen Sydkystens Sejlklub Særnummer 36. årgang 2013 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet,

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT Juli 2014 NR. 3 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR

GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR GENERALFORSAMLINGEN TIRSDAG DEN 03. FEBRUAR 2015 Fanen blev ført ind, derefter sang vi I natten klam og kold Formand Johannes Lund Nielsen bød velkommen til alle brødre en særlig velkomst blev givet til

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

MARINEFORENINGEN Nr. 87 JANuAR 2015 KVARTAL 1

MARINEFORENINGEN Nr. 87 JANuAR 2015 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN Nr. 87 Januar 2015 KVARTAL 1 MARINEFORENINGEN er en kammeratskabsforening, der vil styrke nationens interesse for SØVÆRNET og SØFARTEN ***** Æresformand: Hans Kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

www.hundested-marineforening.dk

www.hundested-marineforening.dk Nr.1 Januar 2015 34. årg. www.hundested-marineforening.dk MEDLEMSBLAD FOR HUNDESTED MARINEFORENING Havnegade 8-3390 Hundested Tlf. 47 93 88 36 www.hundested-marineforening.dk/ Redaktør Hans Jørgen Hansen

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

TIRSDAG 11. MARTS 2014. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 11. MARTS 2014. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 MAR FEB. - NN MAR. 2014 34. årgang TIRSDAG 11. MARTS 2014 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.15.

Læs mere

Hulby Gymnastikforening

Hulby Gymnastikforening Nr. 108 April 2015 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning fra generalforsamlingen 24/2: Så er 2014 pakket sammen og lagt på lager. 2015 er startet. Og hvad er der så sket. Den store begivenhed var

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere