Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)"

Transkript

1 Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen, Steen Schröder, Jens A. Christiansen, Christian Jürgensen, Nina von Lachmann Steensen (for Alice Feddersen), Peter Lynggaard Jacobsen, Helle Wind Skadhauge (for Viggo Jacobsen), Jytte Nickelsen, Udo Jessen, Anders Molt Ipsen, Jacob Ørsted, Stinne Døssing, Jørgen Kühl, Thorsten Kjärsgaard, Bahne Bahnsen, Lars Harms, Manfred Nissen, Kirstin Asmussen, Ronny Grünewald, Horst Schneider, Flemming Meyer, Martin Lorenzen, Kirsten la Cour, Henrik Hansen, Anders Kring Alice Feddersen, Viggo Jacobsen, Per Gildberg, Gerd Pickardt, Rüdiger Schulze, Tom Petersen, Elke og Otto Putzer, Georg Buhl, Daniel Dürkop, Manfred Kühl, Tilla Rebsdorf Jette Hanisch Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Spørgetid 3. Godkendelse af resuméet af 26. maj Fastlæggelse af den endelige dagsorden 5. Meddelelser 6. Orientering om SSF s og Skoleforeningens arbejde med bedre integration i mindretallet v/ssf og Skoleforeningen 7. Diskussion om det danske mindretals sprogpolitik på baggrund af bestemmelserne i frisiskloven/oplæg ved Lars Harms 8. Præsentation af strukturmodel Region Sydslesvig v/anders Kring 9. Orientering om forberedelserne til 60 år Bonn-København erklæringerne v/ssf 10. Status på omsætning af kommunikationsstrategien 11. Status på Sydslesvigting 12. Eventuelt 13. Lukket møde Opfølgning på budgetkoordinering 2015 Møde i Det Sydslesvigske Samråd /5

2 1. Valg af ordstyrer Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer. 2. Spørgetid Der er ingen spørgsmål. 3. Godkendelse af resuméet af 26. maj 2014 Det udsendte resumé godkendes. 4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden Den udsendte dagsorden følges, men da Lars Harms kommer lidt senere, rykkes dagsordenen tilsvarende. 5. Meddelelser SSF: Kulturnatten på Christiansborg: Finder sted 10. oktober, og igen i Det Sønderjyske Værelse. Mindretallet præsenteres primært via dialog og udstilling under overskriften Sydslesvig gør Danmark lidt større det danske mindretal, en grænselandsfortælling. Nis Hardt vil være til stede i en gammel soldateruniform. I år har vi ingen musik med, men en billedkavalkade på lærred. Håber hver organisation sender 1-2 repræsentanter, SSF sørger for det praktiske og sender en mail rundt. 6. Orientering om SSF s og Skoleforeningens arbejde med bedre integration i mindretallet v/ssf og Skoleforeningen Jon Hardon Hansen informerer. Alle har fået SSF s og Skoleforeningens oplæg tilsendt, og emnekredsen drøftes nu i organisationerne og behandles på Samrådsmødet den 1. december. Nogle beklager, at SdU ikke har været inddraget, men man blev i starten enige om, at det kun skulle være SSF og Skoleforeningen, og at man ville fokusere på de nye forældre. Selvfølgelig skal alle inddrages i en fælles integrationspolitik, der er tilpasset de enkelte organisationer. 8. Præsentation af strukturmodel Region Sydslesvig v/anders Kring Anders Kring og Ronny Grünewald præsenterer Regionsmodellen, der kan ses på Modellen drøftes nu i organisationerne, og Anders Kring og Ronny Grünewald kommer gerne og præsenterer den, således bl.a. på SSF s landsmøde den 8. november og på hovedstyrelsesmødet den 25. november. Emnekredsen behandles på Samrådsmødet den 1. december, hvor man beder om tilbagemelding af, hvor mange der vil være med til at få en undersøgelse sat i gang. Det koster naturligvis penge, men man er i Møde i Det Sydslesvigske Samråd /5

3 dialog med Sydslesvigudvalget. Modellen bør også præsenteres på konferencen i januar, idet den hænger sammen med idéen om et Sydslesvigting. Der udspiller sig en diskussion, hvor der påpeges flere åbne spørgsmål og mangler. Bl.a. står både SSW og DKS udenfor, hvordan skal vi forholde os til den tyske stats definition af mindretal, er det nok at være medlem af et sportsforening, for at få indflydelse? Det er slutteligt ikke et spørgsmål, om det kan lade sig gøre, men om vi vil have en sådan region. Vi må først finde ud af konsekvenserne, før vi tager stilling. Udgangspunktet må være, om diagnosen er korrekt. Vi må også have for øje, at udvikling også betyder afvikling, vi kan ikke beholde det hele. Vi må se på, hvad vi har brug for om 10 år. Konklusion: Anders Kring og Ronny Grünewald tilbyder at komme rundt i de enkelte organisationer for at præsentere modellen. På Samrådsmødet den 1. december tages stilling til, om og hvordan vi kommer videre. 7. Diskussion om det danske mindretals sprogpolitik på baggrund af bestemmelserne i frisiskloven v/lars Harms Baggrunden for dette dagsordenspunkt er sidste års høringssvar til evaluering af rammekonventionen. Vi er et sindelagsmindretal, hvor langt bør vi gå? Lars Harms starter med at spørge Samrådet, hvordan SSW skal agere i forhold til sprogpolitikken. Hvilke krav skal vi stille? Friserne er udfarende, da de jo nu har frisiskloven. Han uddeler et papir om frisiskloven (er vedlagt resuméet) og fortæller om lovens tilbliven. I modsætning til friserne har det danske mindretal tilknytning til Danmark og Bonn-København erklæringerne (BKE) i ryggen. Dansk sprog er anerkendt i Sydslesvig, hvilket frisisk ikke var indtil 2004, selv om sproget er hjemmehørende. Frisiskloven er Landesrecht, BKE er også Völkerrecht og bindende, og var en god hjælp i striden om 5 procent spærregrænsen. Mange punkter i frisiskloven gælder også for det danske mindretal, med undtagelse af skiltning på bygninger. Skiltning på dansk på offentlige bygninger kan også omsættes uden lov. Retten til at bruge frisisk i forvaltningen består, men er vanskelig at omsætte og bliver kun omsat af landet og kredsen men ikke af kommunerne. Sprogpolitik er mere end skiltning og love, vi har brug for at have vore folk i forvaltningerne, dog ikke via kvoter. Det drejer sig om at fremme det danske sprog. Mindretallet må formulere konkrete krav og gøre sig tanker om, hvad man kan tilbyde til gengæld. Skal alle danske foreninger så også have tyske navne? Vi må have en fælles holdning til sprogpolitikken, og kravet til flersprogethed i forvaltningen må være en del af vores politik i de kommende år. Der er endnu ingen sprogpolitik for medierne, men i den nye medielov, der gælder fra , kommer til at stå, at den, der søger om en sendelicens er forpligtet til at sende på dansk og frisisk. Flemming Meyer understreger, at det er vigtigt, at mindretallet bakker op om SSW s tiltag. Efter dommen i sagen om fritagelsen for spærregrænsen er det blevet klart, hvor vigtig BKE er, og dem må vi ikke svække. Jørgen Kühl understreger, at det er flot, hvad SSW har gjort for det frisiske. Man skal ændre die gesetzlichen Vorschriften og ikke desavouere BKE. Et afgørende problem er, at Skoleforeningen er omfattet af forvaltningsloven. Det må være lovligt, at skoleforeningen forvaltes på dansk, og det må præciseres, at dansk og frisisk anerkendes på lige fod med tysk, og at domstolene i givet fald selv må betale for oversættelser og ikke mindretallet, og det er også formuleret sådan i sprogpakten. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /5

4 Jørgen Kühl formulerer et papir, der udsendes sammen med resuméet fra mødet. Martin Lorenzen lover, at den af SSF, SSW og Skoleforeningen nedsatte arbejdsgruppe sprogpolitik vil se på en formulering til den nye Medienstaatsvertrag, så der indskrives en forpligtelse til at bringe udsendelser på dansk og frisisk. Jens A. Christiansen forsikrer, at problematikken tages med til implementerings-konferencen i Berlin den 8. oktober samt til sprogkonferencen i november. 9. Orientering om forberedelserne til 60 år Bonn-København erklæringerne v/ssf Jens A. Christiansen orienterer om, at han i går var til møde i arbejdsgruppen, der står for festlighederne den 26. marts 2015 kl i den slesvig-holstenske repræsentation i Berlin. Der er planlagt en festakt med 200 deltagere i alt inkl. 40 fra hvert mindretal, hvor de to nationer sammen med mindretallene markerer jubilæet. De to landes udenrigsministre vil holde en kort tale, mindretallene interviewes af NDR, der bliver kulturelle bidrag samt en video om livets gang i mindretallene med indslag også fra friserne og sinti & roma. Det kulturelle indslag fra Nordslesvig bringes først i programmet, det sydslesvigske indslag til sidst. Vores bidrag bliver evt. en optræden ved SKURK, som ved samme lejlighed vil give koncerter rundt om i Berlin. Vi bør også i organisationerne lokalt markere erklæringernes 60 års beståen. SSF kontakter med henblik på at nedsætte en arbejdsgruppe. Vi må også markere jubilæet ved andre arrangementer, bl.a. sammen med BDN, ambassaden i Berlin og Udenrigspolitisk Selskab. SSF overvejer til foråret at arrangere en konference på Christiansborg i samarbejde med Grænseforeningen. Kirsten la Cour fortæller, at Historisk Samfund i 2015 arrangerer en paneldebat med mediefolk og politikere fra begge sider af grænsen. I videreuddannelsen af lærerne ses på tekster fra 1955, og der arrangeres evt. en pædagogisk eftermiddag om sprogpolitik. 10. Status på omsætning af kommunikationsstrategien Jon Hardon Hansen ridser op, at Samrådet 27. juni sendte en skrivelse til Sydslesvigudvalget for at få frigivet de resterende midler, hvilket udvalget afslog, uden at tage hensyn til, at vi den 16. juni havde fundet en løsning med placering af kommunikationsmedarbejderen på Flensborghus, en styregruppe og et kommunikationsnetværk. Sekretariatet var orienteret om, at der forelå et kompromisforslag. Udvalget er begejstret for Bysteds strategi og vil se velvilligt på omsættelse af dele heraf, så der er grund til at søge puljemidler igen i Et møde med udvalget kan første finde sted, når der er udpeget en ny formand. Udo Jessen og Jon Hardon Hansen har holdt møde med Mette Bock, og Grænseforeningen er indstillet på at vi løfter i flok og omsætter strategien. Der er enighed om, at der må findes en løsning med afsæt i det, vi er kommet frem til. Det er vigtigt at få en kommunikationsstrategi. Netværk og styregruppen må sættes i gang med de forhåndenværende midler, vi må ikke være afhængige af ekstra penge fra Danmark. Møde i Det Sydslesvigske Samråd /5

5 Konklusion: Vi starter op med de muligheder, vi har og vil videreudvikle kommunikationen også i forhold til Grænseforeningen. Organisationerne bedes udpege et medlem til styregruppe samt finde ud af, hvordan denne skal bindes sammen med netværket. 11. Status på Sydslesvigting Jens A. Christiansen opsummerer, at der er er givet grønt lys til at gå videre med konferencen for alle for at drøfte videreudviklingen af det organisatoriske landskab. Man stiler efter at afholde konferencen den 24. januar 2015 på Christianslyst, og SdU s strukturmodel Region Sydslesvig indbindes. Gruppen arbejder videre med opgaven. 12. Eventuelt Jens A. Christiansen præsenterer Grænseforeningens spil 1864, som sælges på Flensborghus for 299,- kr., hhv. 40,- euro. Kirsten la Cour oplyser, at Skoleforeningen i anledning af 1864-markeringen næste onsdag arrangerer En dag i felten for 700 skolebørn på Danevirke. Mødet slutter kl september 2014 jh / JAC Møde i Det Sydslesvigske Samråd /5

SSF s hovedstyrelsesmøde

SSF s hovedstyrelsesmøde PROTOKOL over (1/2015) SSF s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00, på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg Delegerede: Andre: Afbud: Protokolfører: Nadine Baumann-Petersen, Annemarie

Læs mere

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum

SydSLeSvigSK FORening PROTOKOL. SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum SydSLeSvigSK FORening 2009 2009 PROTOKOL SydSleSvigSk ForeningS 33. landsmøde 14. november 2009 i HuSum Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 14. november 2009 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010

Dansk Skoleforening for Sydslesvig Flensborg, den 02.11.2010 Protokollat over Skoleforeningens ordinære fællesrådsmøde torsdag den 29. september 2011 på Jes Kruse-Skolen, Egernførde Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af mødeleder og protokolfører

Læs mere

SydSleSvigSk Forening. PROTOKOL SydSLeSvigSK FOReningS 36. LandSmøde 10. november 2012 i HuSum

SydSleSvigSk Forening. PROTOKOL SydSLeSvigSK FOReningS 36. LandSmøde 10. november 2012 i HuSum SydSleSvigSk Forening 2012 2012 PROTOKOL SydSLeSvigSK FOReningS 36. LandSmøde 10. november 2012 i HuSum 2 Protokol over Sydslesvigsk Forenings Landsmøde den 10. november 2012 på Husumhus i Husum 1 Dagsorden:

Læs mere

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2014

Landsformandens skriftlige beretning og organisationsberetning 2014 Sydslesvigsk Vælgerforening - Landsformanden og landssekretariatet - Landsformandens skriftlige beretning SSWs landsmøde 20. september 2014 i Husumhus, Neustadt 95, Husum For os i Sydslesvig. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010

GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 GRÆNSEFORENINGENS SENDEMANDSMØDE 17. APRIL 2010 Mundtlig beretning. Kære sendemænd uanset køn. Kære medlemmer af Grænseforeningen. Kære samarbejdspartnere og gæster fra begge sider af grænsen. I forbindelse

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere

Tid til kartofler. Her er Tommy fra 5. klasse i gang med at grave kartofler op. Mere side 8

Tid til kartofler. Her er Tommy fra 5. klasse i gang med at grave kartofler op. Mere side 8 FLENSBORG AVIS Lørdag 26. september 2009 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: THOMAS J. WILTRUP Tid til kartofler På Trene-Skolen

Læs mere

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat.

Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Røsnæs Udvikling & Beboerforening For nemheds skyld har jeg forkortet foreningens navn til RUB i dette referat. Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.00 i klubhuset Konstituering: Valg af formand

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2.

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Referat til Regionsbestyrelsesmøde 27. marts 2014 kl. 13-17 i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, mødelokale 2. Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen...

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

LOKALNYT nr. 107. LokalListens vedtægter. Dagsorden for årsmøde 2012. Bestyrelsens beretning for 2011

LOKALNYT nr. 107. LokalListens vedtægter. Dagsorden for årsmøde 2012. Bestyrelsens beretning for 2011 LOKALNYT nr. 107 LokalListens vedtægter Dagsorden for årsmøde 2012 Bestyrelsens beretning for 2011 Bestyrelsens oplæg til handlingsplan for 2012 1 Vedtægter for LokalListen Rudersdal 1. Foreningens navn

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014 Mødedato: 20.05.2014 Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere