Til kommende beboere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til kommende beboere"

Transkript

1 Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af sine meget musikelskende forældre opkaldt efter lieden Adelaïde af Beethoven. Adelaide Moresco var mor til klædehandler og etatsråd Jacob Moresco boede i en pragtvilla i den park, hvor det nuværende plejehjem ligger. Villaen lod han opkalde efter sin mor: Villa Adelaide Plejehjemmet Adelaïde ligger midt i Ordrup i parken mellem Ordrupvej og Ejgårdsvej. Der er ca. 5 minutters kørsel i bil fra Ordrup eller Charlottenlund station. Nærmeste busforbindelse er: Linie 185/ stoppested Ordrupvej Linie 176/ stoppested Fredensvej. Deres postadresse bliver: Plejehjemmet Adelaïde Ejgårdsvej Charlottenlund Navne og telefonnumre: Forstander Bodil Fanini tlf.: (ml. kl. 9 15) Kontor/ bogholder Mai- Britt Shee tlf.: = Hovednummer Afdelingssygeplejerske stue/ 1. sal Tina Maria Espersen tlf.: Sygeplejerske (Stuen) Gitte Larsen Sygeplejerske (Stuen) Lene Halby Sygeplejerske (1. sal) Karin Parnas tlf.: Plejehjemsassistent (1. sal) Jan Schmidt Afdelingssygeplejerske 2. sal Gitte Koch tlf.: Sygeplejerske (2. sal) Peter Hjørnet Sygeplejerske (2. sal) Kirsten Ostermann Sygeplejerske (Aftenvagt) Lesley Ann Moore tlf

2 Sygeplejerske (Aftenvagt) tlf.: Sygeplejerske (Nattevagt) Mary Augustine do. do. So. Su. Ass. (Nattevagt) Helen Hartmann do. do. Varmemester Kim Fogde tlf Ledende beskæftigelsesvejleder Ulla Risløv tlf.: Fysioterapeut Bettina Kennedy tlf Døgnrytme: Kl Fra 7.30 Fra 8 til Dagpersonalet møder Serveres morgenmad Rengøring af beboerstuer og fællesarealer Fra kl. 9/10 ca. kl.15/16 Aktiviteter i fysioterapi/ klub Ca Ca Der serveres frokost Der serveres eftermiddagskaffe/ te 15.0 Vagtskifte/ rapport Serveres aftensmad 23.0 Vagtskifte/ rapport Det er vort mål at få alle plejeboligerne til at fungere som individuelle hjem, hvor hver enkelt beboer kan bevare sin identitet under så hjemlige forhold som muligt og under mottoet hjælp til selvhjælp, få den hjælp og pleje, der er brug for. De vil få tilknyttet en primær kontaktperson, som fortrinsvis hjælper Dem med de daglige gøremål. Der er indgået driftsoverenskomst mellem institutionen og Gentofte kommune. Optagelse på plejehjemmet kan derfor kun finde sted efter vurdering af kommunens visitationsudvalg.

3 Plejehjemmets / boligens indretning Plejehjemmet har 55 boliger, fordelt på tre etager. Alle boliger har bad, toilet og kaldeanlæg samt altan. Der er indbygget køleskab og garderobeskab. Desuden hører der et kælderrum til hver bolig. Størrelsen af boligerne er varierende fra 25 til 42 kvadratmeter. I underetagen er der frisør, fodterapi, fysioterapi og vaskeri. I stueetagen ved hovedindgangen ligger bogholderiet. På 1. sal ligger aktivitetescentret/ klubben samt forstanderens kontor. På 2. sal er der kun boliger. Vi bestræber os på at undgå institutionspræg. Det eneste møbel vi sørger for er en plejeseng. Boligen er istandgjort og indflytningsklar på overtagelsesdagen, hvor der skal udfærdiges indflytningsrapport. De skal selv medbringe gardiner og lamper. De skal endvidere medbringe vaskbar hovedpude samt vaskbar dyne og sengetæppe. (Gerne 2 dyner, 2 puder og 2 sengetæpper) Det vil være naturligt, at De inden Deres indflytning taler med forstanderen eller afdelingssygeplejersken om, hvilke møbler De ønsker at medbringe, samt disses placering. Overordnet skal møblement og indretning af boligen til enhver tid tilpasses så personalet på sikker og forsvarlig vis kan yde den hjælp De har behov for. I en given situation kan en evt. omrokering komme på tale. Hvis De har gulvtæpper, skal disse placeres på skridsikker underlag og der skal være minimum 2 meter tæppefrit gulvområde omkring sengen. Der må ikke lægges gulvtæppe i entreen eller foran døren til badeværelset. Plejehjemmet forbeholder sig ret til at fjerne gulvtæpper som viser sig at være til gene for beboeren eller personalet. Møbler må ikke placeres så det forhindrer at sengen kan køres ud fra væggen. Løse ledninger skal ligge langs væggen. Der må ikke anbringes møbler i badeværelset. Plejehjemmets personale påtager sig ikke oprydning og opvask af Deres private service. Alle udgifter i forbindelse med indflytning påhviler Dem selv også eventuelt elektrikerarbejde. Inden De flytter ind, er De naturligvis velkommen til, efter aftale at aflægge huset et besøg og få forevist Deres nye omgivelser. Boligen er Deres hjem, hvor De naturligvis selv bestemmer hvornår og af hvem, De vil modtage besøg. Sengetiden bestemmer De selv, men skal De have hjælp af personalet, må dette passes ind i personalets øvrige arbejde.

4 I det følgende er praktiske oplysninger listet op i alfabetisk rækkefølge: Administrationsaftale og aftalekontrakt I forbindelse med indflytningen skal De udfylde og underskrive en administrationsaftale vedr. Deres økonomi, samt en aftalekontrakt vedr. De ydelser De kan vælge. Avis De kan selv tegne avisabonnement. Bank Vi henstiller at Deres månedsregninger fra plejehjemmet betales over PBS. Danmark Hvis De er medlem af sygesikringen Danmark kan De bevare medlemskab og fordele når De flytter på plejehjem. Evt. medlemskab meddeles til plejepersonalet. Flytteanmeldelse Ved indflytning på Adelaide skal De selv sørge for flytteanmeldelse til folkeregistret. I forbindelse hermed kan De skifte til anden læge hvis De ønsker det. Fjernsyn / radio I alle boliger er der antennestik til tv og radio. De skal selv sørge for flyttemeddelelse til licenskontoret. Adelaide har hybridnet. Hvis De ønsker flere kanaler end der ligger i grundpakken skal De selv rette henvendelse til Yousee herom. I fællesarealer er der tv og radio på alle etager. Forsikring De kan vælge at tegne Deres egen indboforsikring. Plejehjemmet kan tilbyde en indboforsikring, som De kan tilmelde Dem. Denne forsikring har en begrænset dækning. Se bilag. Forventnings/ evalueringssamtale Nogle uger efter indflytning afholder vi en samtale hvor gensidige forventninger afstemmes. Der udfærdiges et beslutningsreferat med indgåede aftaler.

5 Husleje Huslejen er fastlagt og betales til Advokatfirmaet Arup og Hvidt, som er administrator for Adelaide. Ansøgning om boligstøtte rettes til Udbetaling Danmark. Telefon: Kælderrum Vi anbefaler at tøj, tæpper og polstrede møbler forsegles i plastik hvis det skal anbringes i kælderrum, idet plejehjemmet ikke påtager sig ansvar for eventuelle skadedyrsangreb. Livshistorie Vi anmoder om udfyldelse af skema vedr. livshistorie. Læge De kan selv vælge hvilken praktiserende læge De ønsker at have når De flytter ind på Adelaide. Sygeplejepersonalet vil efter aftale med Dem tilkalde lægen, hvis der er behov for det. Deres egen læge henviser til speciallæge, hvis dette er påkrævet. Hvis Deres pårørende ikke har mulighed for at følge Dem vil personalet i videst muligt omfang gøre det når det påkræves. Medicin Deres læge ordinerer Deres medicin. Sygeplejepersonalet doserer medicinen for Dem, og sørger for bestilling hos Deres læge. Medicinen leveres fra Charlottenlund apotek. Hvis De får medicintilskud, bedes dette oplyst til sygeplejepersonalet ved indflytningen. Penge Vi påtager os ikke ansvar for penge, værdipapirer og smykker der opbevares i boligen. Post Postvæsenet afleverer al post til plejehjemmet én gang daglig. Herefter bringer personalet posten videre til Dem. Hvis De ønsker at sende post kan dette afleveres frankeret til bogholderen som vil bringe det til postkassen/ posthuset.

6 Rengøring Såfremt der er indgået aftale om rengøring vil De få gjort rent efter behov. Dette vil ske på ugens fem første dage. Det påhviler Dem selv at vaske privat service op, vaske og afrime køleskab, samt passe evt. blomster på altanen. Tandlæge Gentofte kommune har omsorgstandpleje, hvilket vil sige at De ved betaling af et fast månedligt beløb får regelmæssigt besøg af tandplejen. Tandplejeren sørger for kontakt til tandlægen, og der er ingen yderligere omkostninger i forbindelse med behandlingerne. Telefon Der telefonstik i alle boliger. De skal selv betale udgifter til telefon. Transport Kørsel til familiebesøg eller lignende skal De selv betale. De kan bibeholde eller eventuelt oprette et MOVIA- abonnement ved henvendelse til Borgerservice i Gentofte kommune. Tøj De benytter Deres eget tøj. Dette skal suppleres efterhånden som der bliver behov for det. For at undgå sammenblanding af tøj i forbindelse med vask, skal samtlige klædningsstykker mærkes med bolig nummer. Plejehjemmet påtager sig dette for et engangsbeløb på 400,- kr. De kan vælge enten selv at sørge for vask af Deres personlige tøj, eller at plejehjemmet sørger for vask. I øvrigt bedes De kun medbringe tøj i rimeligt omfang og brugbar stand. Plejehjemmets personale påtager sig ikke reparationer af tøj. De skal selv betale og sørge for rensning af tøj der ikke tåler maskinvask.

7 I det følgende er der i alfabetisk rækkefølge beskrevet lidt om hverdagen på Adelaide: Aktivitetsforum/ klubben Klubben ligger på 1. sal. Aktiviteter foregår på hverdage i dagtimerne, henholdsvis i klublokalet på 1. sal, på afdelingerne eller på ture ud af huset. Beboerblad Hver 3. måned udgives Adelaide Nyt som indeholder praktiske oplysninger og aktuelle informationer. Beboer- og pårørenderåd Rådet består af beboere og/ eller pårørende med repræsentation fra alle etager, forstander, en leder, en medarbejder samt repræsentant for kommunens senior råd. Rådets opgave er at fungere som et forum for dialog mellem kommune/ de selvejende bestyrelser og beboerne og de pårørende om tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne i plejeboligerne. På hver etage forefindes mappe med bl.a. referater fra tidligere møder. Besøg Der er ikke besøgstid, men vi henstiller til respekt for de beboere, der spiser deres måltider i fællesarealerne. Bibliotek De kan blive betjent af Gentofte Hovedbibliotek efter eget ønske og anmodning. Klubben formidler gerne kontakten hertil. Bus Plejehjemmet ejer en 9 personers bus, som anvendes til ture/ udflugter. Ferie I forbindelse med ferie og fravær bedes De underrette personalet om Deres fravær, og om hvornår De forventer at være tilbage.

8 Fodterapi Der er tilknyttet autoriseret fodterapeut til Adelaide. Fodterapeuten kan tilbyde behandling ca. en gang om måneden med den af Gentofte kommune fastsatte betaling. Fodterapeuten træffes to dage om ugen. Plejepersonalet er Dem behjælpelig med tidsbestilling. Frisør Salonen ligger i underetagen og er åben, som regel to dage om ugen. Personalet vil være Dem behjælpelig med tidsbestilling og lignende. Fysioterapi Der er ansat fysioterapeut til vedligeholdelsestræning og vejledning, samt anskaffelse af hjælpemidler efter behov og skøn. Hvis De allerede har hjælpemidler skal disse medbringes ved indflytning dog undtaget plejeseng, lift og nødkald. Gudstjeneste Adelaide hører til Ordrup kirke. Præsten derfra kommer den sidste torsdag hver 2. måned og holder gudstjeneste fælles for hele plejehjemmet. Kontaktbog Det er hensigtsmæssigt at have en kontaktbog til praktiske informationer mellem pårørende og personale. Kontaktperson Plejehjemmet henstiller venligst telefonhenvendelser til plejehjemmet på hverdage mellem kl og Måltider De måltider De ønsker at modtage fremgår af aftalekontrakten og betales månedsvis. Hvis De ønsker at afbestille mad kan der kun refunderes for hele dage. Vi serverer smørrebrød midt på dagen og varm mad om aftenen. Hvis De har gæster til spisning skal måltidet indtages i Deres egen bolig.

9 BILAG VEDR. AFTALEKONTRAKT De vil i forbindelse med indflytningen skulle udfylde og underskrive en aftalekontrakt omhandlende valg af ydelser. Kontrakten gennemgås sammen med Deres kontaktperson eller ansvarshavende sygeplejerske. Enkelte af punkterne kommenteres herunder: Kulturelle aktiviteter Omhandler alle aktiviteter i Klubben så som deltagelse i dagligt socialt samvær, fester, litteratur, gymnastik, bagning, banko, blomsterbinding mm., samt ture med vores egen bus. Leje af linned Indebærer vask og levering af sengelinned og håndklæder. Toiletartikler Inkluderer engangsvaskeklude, toiletpapir, tandpasta, håndsæbe, hår shampoo, neglefile, neglerensere, tandbørster, tandkrus, kamme, fugtighedscreme, fodcreme, flydende badesæbe, papirhåndklæder, vatpinde og engangslommetørklæder. Rengøringsartikler Indbefatter mopper og mikroklude, karklude, støvsuger, støveklude, toiletbørste, diverse rengøringsmidler, gængse elpærer (almindelige pærer med stor fatning). Alle øvrige pærer skal De selv sørge for.

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1

SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1 SYGEHUS VIBORG ORGANKIRURGISK AFDELING K 11-1 ATIENT- INFORMATION Vi byder dig velkommen på Sygehus Viborg, organkirurgisk afdeling K 11 på Viborg Sygehus. I organkirurgisk afdeling findes organkirurgisk

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release

Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Operation for bevægelsesindskrænkning i albuen release Patientinformation Indholdsfortegnelse 2 Hvordan foretages operationen? 4 Forberedelser til operationen 5-6 Kom i form Medicin

Læs mere

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset.

Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Med denne pjece vil vi gerne byde nye børn og forældre velkommen i børnehuset. Det er en stor begivenhed for dit barn og sikkert også for jer, da I skal aflevere det dyrebareste I har, at starte i vuggestue/børnehave,

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Den gode indflytning

Den gode indflytning 1 Den gode indflytning Udvikling og afprøvning af velkomstpakke til styrkelse af samarbejdet mellem beboer, pårørende og plejepersonale på Plejecentret Hørgården Udarbejdet af Ergoterapeut, MSc Annette

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret?

Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Hvordan har beboere med demens selvbestemmelsesret? Denne opgave er udarbejdet af: Tina Rosten Jacobsen Michella Lytzen Vivi Lottenburger Gert M. Laustsen Omsorgsorganisationernes Samråd / Holmegårdsparken

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM

AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM AT FLYTTE PÅ PLEJEHJEM et temahæfte udgivet af Dorthe Mariehjemmet Redaktion: Flemming Høj Jermiin Charlotte Bach Foto: Wouter van Dam Layout: www.double-u.dk Wouter van Dam Tryk:

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere