LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL"

Transkript

1 INDEHAVERS MANUAL LG VARMEPUMPE TØRREREN Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du tager tørretumbleren i brug og gem den til eventuelt fremtidige brug. RC8055AP2Z RC8055AP1Z RC8055APZ P/NO. : MFL

2 F unktioner Tromle med ekstrastor kapacitet Tromlen med den ekstrastore kapacitet på 8.0 kg i denne LG tørretumbler gør det muligt for dig at tørre mere vasketøj på én gang og sparer tid! Energi Lavere energiforbrug LG Varmepumpe Tørretumbler bruger mindre energi end traditionelle tørretumblere takket være den optimerede varmeveksler og selvrensende teknologi. Denne LG Varmepumpe tørretumbler er designet til at spare penge for dig. Spar Reduceret tørretid Tørretiden er nu kortere takket været hybrid varmesystemet og den optimerede varmeveksler i denne LG tørretumbler. Reduceret støjniveau Vi har reduceret støjen ved brug af denne LG tørretumbler ved at anvende innovativ lydabsorberende og lydfiltrerende teknologi, der gør den mere lyddæmpet end traditionelle tørretumblere. Let at bruge Den brede, elektronisk styret LEDdisplay på denne maskine er meget let at bruge. Vælg simpelthen det program, som du ønsker, og LG tørretumbleren gør resten. SmartDiagnosis er til rådighed med telefon. I ndhold Sikkerhedsinstruktioner 3 Installationsinstruktioner 6 Udseende & design 10 Anvendelse af Deres tørretumler 11 Andre funktioner 15 Vedligeholdelse af Deres tørretumler 17 Andre råd om god anvendelse 19 Guide til at identificere fejl 21 Teknisk data 24 Garanti 25 2

3 S ikkerhedsinstruktioner Af hensyn til Deres sikkerhed skal oplysningerne i denne brugsanvisning følges, så du minimerer risikoen for brand eller eksplosion, elektrisk stød, og for at forhindre skader på ejendom, skade på personer eller dødsfald. ADVARSEL Alvorlige skader eller dødsfald kan forekomme, når de følgende regler ikke bliver overholdt. Det er strengt forbudt at anvende produktet til andet end det, der er specificeret af producenten. LG påtager sig ikke det fulde ansvar for den skade, der kan forekomme ved lemfældig eller forkert anvendelse. Undlad at reparere eller udskifte nogen del af maskinen eller forsøge nogen form for service af maskinen medmindre, det udtrykkeligt anbefales i anvisningerne for brugervedligeholdelse eller er angivet i anvisninger for brugerreparation, som De forstår og har kvalifikationerne til at udføre. Sikkerhedsinstruktioner Farer Før De sætter stikket i stikkontakten, skal De forsikre Dem om, at maskinen er forbundet til jord og et relæ for det pågældende kredsløb. Mangel på jordforbindelse kan forårsage nedbrud eller et elektrisk stød. Anvend ikke en beskadiget ledning og placér ikke tunge ting på ledningen. En beskadiget ledning kan forårsage brand eller elektrisk stød. Forbind ikke Deres maskine med en omformer. Anvend ikke en forlængerledning. Unormal opvarmning af stikkontakten kan forårsage brand. Berør ikke stikket eller kontakten med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød. Fjern ikke pladen på toppen af maskinen, når De installerer tørretumbleren. Foretag ikke ændringer af produktet. Den kan forårsage sammenbrud, brand eller elektrisk stød. Afbryd strømmen ved at tage fat i stikket og ikke ledningen. Det kan forårsage en beskadigelse af ledningen og dermed forårsage brand eller elektrisk stød. Hold tørretumbleren på afstand af komfurer, åbne flammer og enhver anden brandbar indretning. Kan forårsage brand eller dele til at smelte. Tør skidt og pletter af ledningen og sæt stikken sikkert ind i stikkontakten. Snavs og dårlige forbindelser kan forårsage brand. 3

4 S ikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Undlad at anvende maskinen, hvis ledningen, stikket eller stikkontakten skulle være beskadiget. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undlad at installere eller opbevare tørretumbleren et sted, hvor den bliver udsat for vejrlige forhold. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller teknisk sammenbrud. Hold kæledyr borte fra tørretumbleren. Kæledyr kan beskadige tørretumleren eller få et elektrisk stød. Undlad at anvende skarpe instrumenter så som knive og skruetrækkere, når de trykker på knapperne. Det kan beskadige tørretumleren eller give elektrisk stød. Anvend ikke en forlængerledning eller en omformer, når De forbinder elledningen. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undlad at sprøjte vand på tørretumbleren. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undlad at tørre genstande, der er blevet renset i, vasket i, opblødt i, eller plettet med brændbare eller eksplosive stoffer (såsom f.eks. voks, olie, maling, benzin, affedtningsmidler, tørrensningsmidler, petroleum m.m.) Det kan forårsage brand eller eksplosion. Placér ikke brandbare ting i nærheden af tørretumleren. Det kan forårsage, at der bliver frigivet giftige gasser, at dele bliver beskadiget eller, at der opstår brand eller eksplosion. Afbryd ledningens forbindelse, når De renser tørretumleren eller ikke benytter den. Vand og skidt kan forårsage elektrisk stød. Før maskinen flyttes for at blive serviceret eller afskaffet, skal maskinen frakobles, døren tages af og elledningen skæres af, så maskinen ikke kan blive misbrugt. Det kan forårsage ulykker eller personskade. Giv ikke børn og kæledyr lov til at lege oven på eller inden i tørretumbleren. Maskinen er ikke beregnet til at blive anvendt af små børn eller svagelige personer uden opsyn. Små børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Børn og kæledyr kan skade eller kvale sig selv. Emballagen er ikke et stykke legetøj. Destruér efter den er fjernet. For at undgå muligheden for kvælning, hold emballage posen væk fra babyer og børn. 4

5 S ikkerhedsinstruktioner Hvis maskinen får strøm fra en forlængerledning eller anden elforbindelse, skal disse placeres så de ikke kan blive udsat for fugt eller vandsprøjt. Det kan forårsage elektrisk stød, brand, fejlfunktion eller deformation. Genstande, der har pletter af eller er gennemvædet af planteolie eller anden olie til madlavning, udgør en fare for brand og bør ikke lægges ind i tørretumbleren. Dele med madlavningsolie, acetone, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og/eller voksfjerner bør vaskes i varmt vand med et ekstra mål vaskemiddel, før de bliver tørret i tørretumbleren. Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand. Sikkerhedsinstruktioner Genstande fremstillet af skum, gummi, plast eller andre varmefølsomme stoffer (såsom badeværelser tæpper, skridfaste måtter eller regnfrakker) bør ikke tørres i en tørretumbler på en varmehærdning. Genstande såsom gummi (latex skum), brusehætter, vandtætte tekstiler, gummierede dele og tøj eller puder med skumgummi puder bør ikke tørres i tørretumbleren. Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand. Plastikgenstanden såsom brusehætter eller vandtætte blebukser bør ikke lægges i tørretumbleren. Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand. Hvis tørretumbleren er installeret på et gulvtæppe, kan dette blive beskadiget pga. dårlig luftventilation. Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand. Skyllemiddel eller lignende produkter bør anvendes som foreskrevet af producenten af skyllemidlet. For at reducere risikoen for personskade, skal De overholde alle anbefalede industrisikkerhedsprocedurer, herunder brug af langærmede handsker og sikkerhedsbriller. Hvis De undlader at følge alle sikkerhedsadvarslerne i denne brugsanvisning, kan det resultere i skade på ejendom, personskade eller dødsfald. 5

6 I nstallationsinstruktioner Installationsinstruktioner De følgende instruktioner vil guide Dem igennem de indledende dele af installationen af Deres tørretumbler. Læg venligst mærke til at alle dele af denne manual giver vigtige oplysninger om forberedelser og brug af Deres tørretumbler, og det er vigtigt, at De læser hele manualen, før De går i gang med installation eller ibrugtagelse. Vær sikker på, at De tager højde for alle de opstillede farer og advarsler. Denne installationsvejledning er beregnet til den kvalificeret installatør. Læs disse installationsinstruktioner fuldstændig og omhyggeligt. Sikkerhedsoplysninger Risiko for personskade Tørretumbleren er meget tung, så De bør ikke forsøge at løfte den alene. Undlad at løfte tørretumbleren ved at gribe fat i nogle af de dele, der stikker ud, f.eks. håndtaget på døren, som kan brække af. Risiko for at falde eller snuble Forsikr Dem om, at der ikke er løse slanger eller ledninger. Tjek at tørretumbleren ikke er blevet beskadiget under transporten. Undlad at forbinde tørretumbleren til el, hvis der er synlige tegn på beskadigelse. Hvis ikke De er sikker, kontakt da Deres lokale LG forhandler. Tøm altid tørretumbleren fuldstændig, før De transporterer den. Deres tørretumbler bør ikke placeres i nærheden af en gasflaske, komfur, radiator eller grill, da flammer kan beskadige Deres tørretumler. Når tørreren er monteret under en arbejdsoverflade, skal du sørge for 30cm ~ 50 cm mellemrum på hver side af tørreren og på bagsiden af tørreren for at tillade luft til den bageste gitter. Luftstrømmen er kritisk for opsamlingen af vand under tørreprocessen. Hvis De bruger denne tørretumbler i nærheden af eller stablet oven på Deres vaskemaskine, skal der anvendes særskilte stik og stikkontakter til hver af maskinerne. Undlad at anvende en tovejs omformer eller forlængerledning. For at spare plads kan De stable Deres tørretumbler oven på Deres vaskemaskine. Deres lokale forhandler har udstyr, der gør det muligt at stable de to maskiner oven på hinanden. Installationsinstruktioner til opstilling Deres LG tørretumbler kan placeres oven på en vaskemaskine med lågen fortil og forsvarligt hægtes fast med udstyr til formålet (se følgende sider for at få instruktioner). Denne installering skal foretages af en erfaring installatør for at sikre, at installeringen bliver foretaget korrekt. En installatør vil sikre, at De har det korrekte udstyr til Deres vaskemaskinemodel og sikre, at det bliver forsvarligt installeret. Derfor er det vigtigt at installationen bliver foretaget af en uddannet installatør. FORSIGTIG FORSIGTIG Angående elledningen For de fleste maskiner anbefales det, at de bliver tilsluttet et særskilt kredsløb, dvs. et enkeltstående kredsløb, der kun forsyner maskinen med strøm og ikke andet. Tjek siden med specifikationer i denne manual for at være sikker. Undlad at overbelastede stikkontakter monteret på væggen. Det kan være farligt med overbelastede stikkontakter på væggen, samt løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, og elledninger eller beskadiget eller sprækket isolering på elledninger. Enhver af disse kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg regelmæssigt elledningen til Deres maskine og hvis den ser ud til at være beskadiget eller forringet, skal De afbryde forbindelsen, indstille brugen af maskinen og få ledningen erstattet med en fuldstændig mage til fra en autoriseret installatør. Sørg for at beskytte elledningen fra fysisk eller mekanisk overlast såsom at blive vredet rundt, knækket, fanget i en dår eller trådt på. Hold især øje med stik, stikkontakter og det punkt på elledningen, hvor den kommer ud af maskinen. 6

7 I nstallationsinstruktioner Samleudstyr For at kunne stable denne tørretumbler oven på en anden, skal de bruge den rette pakke fra LG. Tørretumbler Vaskemaskine Denne tørretumler må kun stables oven på en LG vaskemaskine. UNDLAD at forsøge at stable denne tørretumbler oven på en anden vaskemaskine, da skade, personskade eller beskadigelse af Deres ejendom kan blive resultatet. ADVARSEL Forkert installation kan forårsage alvorlige ulykker. Vægten af tørretumbleren og højden på installationen gør det for risikabelt for én person at varetage opstablingen alene. Denne procedure skal udføres af 2 eller flere erfarne personer. Tørretumbleren er ikke velegnet til en indbygget installation. Undlad at installere den som indbygget installation. Fungere ikke, hvis tørretumbleren skilles ad. 3. Juster monteringssæt hullerne og bagdæksel huller. 31) 23.6 tommer (600mm) Installationsinstruktioner Størrelsen på toppen af vaskemaskinen 21.7 (550mm) 23.6 (600mm) Form og montage retning 32) 21.7 tommer (550mm) Installationsfremgangsmåde 1. Placér LG tørretumbleren oven på LG vaskemaskinen. 2. Fjern de to skruer fra undersiden af bagbeklædningen på hver side som illustreret nedenfor. Fastgør de 2 skruer, der blev fjernet tidligere fra tørretumbleren til monteringssæt. Brug de 4 skruer i tilbehørskassen [0,6 tommer(16mm)] for at samle vasker bagdæksel og monteringssæt. Fremgangsmåden er den samme for den modsatte side. 7

8 I nstallationsinstruktioner Installationsinstruktioner Instruktioner til forbindelse til jord Denne maskine skal have jordforbindelse. I tilfælde af fejlfunktion eller driftsafbrydelse vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød ved at give sikre, at den elektriske strøm har en strømbane med mindst mulig modstand. Denne maskine er forsynet med en jordforbindelse og et jordstik. Stikket skal være sat ind i den rigtige stikkontakt, som er ordentligt installeret og forbundet til jord i overensstemmelse med Standarden. Yderligere fremgangsmåde for at etablere jordforbindelse Der er nogle lande, hvor der forlanges en særskilt jordforbindelse. I sådanne tilfælde skal De anskaffe Dem ledningen til jordforbindelsen, klamper og skruer særskilt. Bemærk Spjældet i døren af skabet og pakning til montage i tromlen skal fjernes før brug. For at få den bedste tørring skal De holde maskinen ud fra væggen. Undlad at installere tørretumbleren på steder, hvor der er en risiko for frost eller støv. Tørretumbleren kan blive ude af stand til at tørre ordentligt eller kan blive beskadiget, hvis kondensvandet i pumpen eller afledningsslangen fryser til is. Væg Dræn til kondensvand Maskinen kan tilsluttes VVS afløbet direkte med den medfølgende adapter. Kondensvand vil blive drænet. De har brug for en VVSinstallatør. ADVARSEL Tørretumbleren bør ikke blive installeret ved siden af et køleskab. Undlad at installere en varmepumpe tørretumbler ved siden af en maskine med høj temperatur såsom et køleskab, bageovn eller varmeovn m.m. Hvilket kan forårsage dårlig tørreevne og varighed, og negativt påvirker den velfungerende kompressor. Varmepumpe tørretumbleren fungerer bedst ved stuetemperatur (23 ) ADVARSEL Undlad at installere maskinen i nærheden af en varmekilde. Den varme luft, der bliver ledt ud fra bagsiden af maskinen, skal ventileres bort. Hvis ikke, kan det give problemer. 8

9 I nstallationsinstruktioner Stil tørretumbleren i vatter 1. De kan undgå unødig støj og vibration ved at stille tørretumbleren i vatter. Anbring Deres tørretumbler på et solidt, plant gulv. Anbring tørretumbleren i et område fri for brændbare materialer, kondens der ikke kan tænkes at frysning. Installationsinstruktioner Justerbare fødder 2. Hvis tørretumbleren ikke er på et ordentligt niveau, skal du justere de forreste nivelleringsfødder som nødvendigt. Vend dem med uret for at hæve og mod uret for at sænke indtil tørretumbleren ikke længere vakler, både fremogtilbage og side til side og hjørne til hjørne. Tørretumbleren bliver hævet Tørretumbleren bliver sænket Justerbare fødder Justerbare fødder Diagonalt tjek Når der trykkes ned kanter af maskinen, skal maskinen ikke bevæges op og ned på alle (Vær venlig at tjekke begge to retninger). Hvis maskinen vipper, når De skubber topstykket på maskinen diagonalt, skal De justere fødderne igen.. 9

10 U dseende & design Produktoversigt RC8055AP2Z RC8055APZ RC8055AP1Z Kontrolpanel Vandbeholder Udseende & design Glas Dør Uigennemsigtig Dør Luft Ventilations Gitter Kontrolpanel SmartDiagnosis funktionen er kun tilgængelig for de produkter med en SmartDiagnosis mærke. Funktioner Tidsforskydelse Antikrøl Favorit Alarm Strøm Start/Pause Yderligere programmer ØkoHybrid Funktion Tørringsgrad (*Børnesikring) Lys i tromlen Programvælger 10

11 A nvendelse af Deres tørretumler Bomuld Tabel over programvalg Sensor til at bestemme tørringsprogram Program Type af vasketøj Detaljer Tørringsgrad Blandede tekstiler Syntetisk Kraftige tekstiler Cowboybukser Anti bakteriel Opfriskning (Se bemærkning) Sportstøj Hurtig tørring Sarte tekstiler Uld Tørrehylde Kold luft Varm Bemærk Håndklæder, slåbrok og sengetøj Gæstehåndklæder, viskestykker, håndklæder og sengetøj Badehåndklæder, viskestykker, undertøj og bomuldssokker Lagner, pudevår og håndklæder Til tykke og kiltede stoffer Til tykke og kiltede stoffer, der ikke behøver at blive strøget Til stoffer, der ikke behøver at blive strøget Til stoffer, der ikke behøver at blive strøget Sengetøj, bordduge, håndklæder, Til stoffer, der skal stryges Tshirts, poloskjorter og arbejdstøj Sengetøj, bordduge, løbetøj, anorakker og tæpper Skjorter og bluser Bukser, kjoler, skjorter og bluser Skjorter, Tshirts, bukser, undertøj og sokker Skjorter, Tshirts, undertøj, anorakker og sokker Sengetøj, lagner Jeans og falmede farve tøj. Tshirts, pudebetræk og håndklæder Skjorter og bluser Fodboldudstyr og træningstøj Sengetøj og håndklæder med undtagelse af stof, der bliver brugt til omtålelige beklædningsgenstande, sportstøj og store genstande. Til tykke og kiltede stoffer, der ikke behøver at blive strøget Til stoffer, der ikke behøver at blive strøget Til stoffer, der skal stryges Til polyamid, akryl og polyester, der ikke behøver at blive strøget Til polyamid, akryl og polyester, der skal stryges Til store genstande Til cowboybukser, der ikke behøver at blive strøget For bomuldsstoffer, der ikke behøver at blive strøget Lugt fjernelse af stof (For stoffer, der har behov for lugt fjernelse) Til polyester stoffer Til små portioner af ens stoffer med kort tørretid Silke, fine stoffer og lingeri. Til stoffer, der er følsomme over for varme såsom syntetiske stoffer Uld Til stoffer af uld Tidsbestemt tørreprogram Silke, uld og omtåleligt lingeri Frisk tøjet op med en tørretumbling Alle stoffer, der har brug for at blive frisket op Tørretumbler uden varme Badehåndklæder, slåbrokker, Små genstande og fugtigt tøj borddug og kiltede stoffer af akryl. Dagligdags emner der er egnede til varmetørring Ekstra Meget Skabstørt Lidt Strygeklart Meget Skabstørt Strygeklart Skabstørt Strygeklart Når du bruger " Opfriskning" selvfølgelig, spray koldt eller varmt vand på stof til en friskere resultat. (Den anbefalede mængde er 20cc vand pr shirt.) FORSIGTIG Hvis mængden er tøj er mindre end 1 kg, skal De anvende programmet Varm i blandt de tidsbestemte tørreprogrammer. Genstande af uld bør tørres ved brug af Uld programmet og varmefølsomme stoffer inklusiv silke, undertøj og lingeri bør tørres ved brug af programmet Sarte tekstiler. Følg venligst anbefalingerne for mængden af vasketøj, når De vælger Deres ønskede program, som De kan finde på side 19. Ellers kan Deres tøj blive beskadiget. Anvendelse af Deres tørretumler 11

12 A nvendelse af Deres tørretumler Læs venligst dette før De bruger Deres LG tørretumbler første gang. Efter De har fjernet emballagen, foretag da venligst de følgende tjek for at sikre, at LG tørretumbleren er korrekt installeret og parat til at blive brugt. (Se monteringsvejledning) 1. Tjek at tørretumbleren står i vatter ved at bruge et vaterpas. Hvis ikke, skal De justere fødderne på Deres LG tørretumbler indtil maskinen står i vatter. 2. Tjek vandbeholderen, filteret, kontrolpanelet og tromlen for at være sikker på at alt er på sin rette plads. 3. Indstil maskinen til at tørre i 5 minutter til at varme tromlen op. 4. Åben så lågen mellem anvendelse af maskinen de første par gange, De bruger den, for at eventuelle lugtgener fra det indre i LG tørretumbleren forsvinder. Anvendelse af Deres tørretumler Bemærk Den endelige del af tørretumblingsprogrammet bliver gennemført uden brug af varme (afkøling) for at sikre at genstandene har en temperatur, der gør, at de ikke bliver beskadiget, når programmet er slut. 1. Tænd for maskinen. Tryk først på Strøm knappen. Diodelyset over knappen bliver tændt og angiver, at maskinen er parat til at blive brugt. 2. Åbn lågen. 3. Tjek at filter og vandbeholder er rene. Filteret sidder inde i lågens kant eller på bagsiden af lågen. Det skal renses før og efter tørring. Åben lågen og tjek at filteret er rent. Hvis ikke, skal du rengøre det med henvisning til side 17. Tjek også om vandbeholderen skal tømmes for at De får et bedre tørreresultat. Tænd for maskinen. Åben lågen. 4. Læg deres tørretøj ind i tromlen, efter De har sorteret det. Tøjet bør sorteres alt efter stoftyper og det tørregrad og alle snore og bælter på tøjet bør være bundet og fastgjort, før tøjet bliver lagt ind i tromlen. Skub tørretøjet bagud i tromlen og væk fra lågen. Hvis ikke, kan lågen og tøjet blive beskadiget. Glas Dør Uigennemsigtig Dør Tjek filteret. FORSIGTIG Anvend aldrig tørretumbleren til at tørre genstande, der ikke er blevet vasket. 12

13 A nvendelse af Deres tørretumler 5. Luk lågen. Før De lukker lågen, skal De forsikre Dem om, at genstandene er placeret godt inde i tromlen og at fremmedlegemer og specielt brandbare fremmedlegemer ikke bliver fanget af lågen. FORSIGTIG Vær omhyggelig med ikke at få tørretøjet fanget mellem lågen og gummiforseglingen i lågen. 6. Foretag valg af Deres tørreprogram. De kan vælge et program ved at dreje programvælgeren indtil den står ud for det ønskede program. Hvis De trykker på Start/Pause knappen uden at vælge et program, vil tørretumbleren fortsætte med programmet Skabstørt. For at få flere oplysninger, læs da om Programvalg (side 11). 7. Tryk på startknappen. De vil høre tromlen rotere. 8. Efter programmet er slut, kan De åbne lågen og fjerne tørretøjet. FORSIGTIG Vær forsigtig! Tromlen kan stadig være varm indvendig. (Operation varierer afhængig af din cyklus valg eller muligheder.) Bemærk Den afsluttende del af tørreprogrammet sker uden varme (afkøling) for at sikre at genstandene er af en temperatur, der ikke vil beskadige dem. Vælg det ønskede program. Tag vasketøjet ud. Rens filteret. (Sæt et nyt filter i, hvis det er blevet beskadiget.) Anvendelse af Deres tørretumler 9. Rens filteret og tøm vandbeholderen. Filteret skal renses efter hver tørring. 10. Sluk for tørretumbleren. Tryk på Strøm knappen. FORSIGTIG Vær forsigtig med at bruge en støvsuger til at rense filteret, da det let kan blive beskadiget og revet. Hvis der sidder noget tilbage i filteret, skrub da filteret med en børste for at fjerne det. Hvis De ønsker at åbne lågen, mens tørretumbleren er i gang, skal De trykke på Start/Pause knappen først og vente indtil tromlen er fuldstændig stoppet, før De åbner lågen. ADVARSEL Stop aldrig en tørretumbler før et tørreprogram er helt afsluttet med mindre De fjerner alt tørretøjet og spreder det ud så varmen bliver fordelt. FORSIGTIG Den må ikke bruges til andre formål end det, den var designet for. 13

14 A nvendelse af Deres tørretumler Tørrehylde Tørringsstativet placeres inden i tørretumbleren som vist på billedet. Fjern og smid emballagen ud, før De tager den i brug. Tørringsstativet er designet til genstande, der skal liggetørre uden tørretumbling såsom sweatre og delikate stoffer Bemærk Tjek filteret og fjern eventuelt fnug, der har samlet sig fra genstande, der er blevet tørret på stativet. Hvis De foretrækker det, kan De trykke på Øko Hybrid knappen. Anvendelse af Deres tørretumler For at anvende tørringsstativet: 1. Åbn lågen. 2. Fjern ikke filteret. 3. Placér tørrestativet over bunden af tørretumblerens døråbning. Hæng tørrestativet på plads på bagsiden af tørretumbleren. Skub ned på forsiden af rammen for at sikre, at den sidder over filteret. 4.Læg våde genstande oven på tørrestativet. Der skal være luft imellem dem, så luften kan cirkulere omkring dem. Tørrestativet bevæger sig ikke, men tromlen roterer. 1. Sæt enden af wiren fast i tromlens centrum. 2. Placér delikate stoffer eller sportssko. 5. Luk lågen. 6.Tænd for maskinen og vælg programmet Stativtørring.. 14

15 A ndre funktioner Funktions knapper Strøm Programvælger Start/ Pause Strøm Tryk på knappen Strøm for at tænde eller slukke for maskinen. For at annullere funktionen Tidsforskydelse skal De trykke på knappen Strøm. Yderligere programknapper Yderligere programmer Brug disse knapper til at vælge den ønskede funktion i forbindelse med det valgte tørreprogram. Andre funktioner Programvælger Programmerne er tilgængelige i overensstemmelse med typen af genstande, der skal tørres. Lampen bliver tændt og viser det valgte program. Start/Pause Knappen Start/Pause bruges til at starte et tørreprogram eller stille maskinen på pause under et tørreprogram. Hvis De ønsker at stoppe programmet midlertidigt, skal De trykke på Start/Pause knappen. Når maskinen står på pause, bliver maskinen slukket automatisk efter 4 minutter. Funktioner Dette giver Dem mulighed for at vælge yderligere programmer, der vil lyse op, når de er valgt. 15

16 A ndre funktioner Andre funktioner Tidsforskydelse De kan anvende funktionen Tidsforskydelse for at udskyde afslutningen på et tørreprogram. Den maksimale tidsforskydelse er 19 timer. Den mindste tidsforskydelse er 3 timer. 1. Tænd for maskinen. 2. Vælg et program. 3. Indstil den ønskede tidsforskydelse ved at trykke på, knappen. 4. Tryk på Start/Pause knappen Antikrøl Med funktionen antikrøl undgår De de krøller i tøjet, som kan opstå, hvis tøjet ikke bliver taget ud af maskinen lige efter et tørreprogram er slut. Når De har valgt funktionen antikrøl, vil maskinen skiftevis køre og stoppe, hvilket giver Dem to timer til at få tøjet ud af maskinen. Hvis lågen bliver åbnet under funktionen antikrøl, bliver funktionen annulleret. Favorit Ved brug af favoritfunktionerne kan De gemme et tilpasset tørreprogram og bruge det igen senere. 1. Tænd for maskinen. 2. Vælg et program. 3. Vælg funktion eller yderligere program. (Antikrøl, Eco Hybrid osv.) 4. Tryk og hold Favorit funktionsknappen i 3 sekunder. Favoritfunktionen bliver nu gemt til fremtidig brug. For at genbruge et gemt program skal De vælge funktionen Favorit og trykke på Start/Pause knappen. Lys i tromlen Når Deres tørretumbler kører, er det muligt at se ind i tromlen ved at vælge funktionen Lys i tromlen Lys tændt: Lågen åbnes. Lys slukket: Lågen lukkes Sluk automatisk. ØkoHybrid Dette program kan spare energi og tid. Eco: Energibesparende program (Kun varmepumpe) Hybrid: Tidsbesparende program (Varmepumpe + Heater) Du vil se "speed" indikation på LED. Funktion Hånd Jern Denne funktion er stadig mere fugtigt end betingelse for strygning. Bemærk Program Bomuld Blandede tekstiler Syntetisk Tørringsgrad Strygeklart Damp tørre Bip Denne funktion lader dig vide, hvornår tøjet er klar til strygning. Bemærk Program Bomuld Blandede tekstiler Syntetisk Børnesikring ( & ) Bemærk Tørringsgrad Ekstra / Meget Skabstørt / Lidt Meget / Skabstørt Skabstørt Funktion Hånd Jern er tilgængelig Funktion Damp tørre Bip er til rådighed For at sikre Deres børn skal De trykke på knappen Tørringsgrad i tre sekunder. Du vil se indikation på LED. Du kan se skilt på LED vindue. Alle kontrolfunktioner vil være inaktive med undtagelse af Børnesikring og Strøm knapper. Børnesikringen fortsætter indtil programmet er færdigt. Tryk på Tørringsgrad i tre sekunder for at slå Børnesikring fra Alarm Dette er en funktion, der gør Dem i stand til at justere lydstyrken på alarmen. 16

17 V edligeholdelse af Deres tørretumler Vedligeholdelse og rensning er meget vigtig Det er ikke svært at vedligeholde Deres tørretumbler, men det er vigtigt De gør det. Følg vejledningen nedenfor. Rens filteret Rens filteret efter hvert program og tjek det, før De sætter et nyt program i gang. Det skal også renses, hvis der er lys ud for Rens filteret og alarmen går, mens tørretumbleren kører. Rengøring eller tømning af filter vil reducere tørretider og energiforbrug og forlænge tørretumbler liv. FORSIGTIG Opsamleren til fnug skal renses regelmæssigt, hvis det er nødvendigt. Fnug må ikke samle sig rundt omkring i tørretumbleren. Filteret skal renses efter hver program er færdigt. 1. Åbn lågen. 2. Træk filteret ud. 3. Rens filteret med en støvsuger eller rens det under den rindende hane. 4. Sæt filteret i igen. Tryk filteret helt i bund for at forhindre, at det kommer i vejen for lågen. 5. Luk lågen. FORSIGTIG Efter De har vasket filteret, skal De lade det tørre grundigt. Fnug må ikke kunne samle sig i tørretumbleren. Bemærk Hvis filteret ikke er i Deres tørretumbler, vil maskinen ikke kunne sættes i gang. Hvis " Rens filteret " symbolet vises under operationen, skal du rense filteret hurtigt. 1. Nedkøl tørretumbleren og gå igennem proceduren ovenfor. 2. Tryk på knappen Start/Pause. Tøm vandbeholderen Kondensvand bliver opsamlet i vandbeholderen. Tøm vandbeholderen efter hvert program. Hvis ikke De gør det, vil det have en indvirkning på maskinens evne til at tørre. Hvis vandbeholderen er fuld, tændes lampen ud for Tøm vand og alarmen går under programmet. Hvis det skulle ske, skal De tømme vandbeholderen inden for en time. 1. Træk vandbeholderen ud. 2. Tøm vandbeholderen ud i vasken. 3. Skub den tilbage i tørretumbleren. 4. Tryk på knappen Start/Pause. Bemærk En høj atmosfærisk temperatur og et lille rum vil begge være forhold, der kan forlænge tørretiden og energiforbruget. ADVARSEL Undlad at drikke kondensvandet. FORSIGTIG Hvis vasketøjet ikke er centrifugeret ved høj hastighed, da det blev vasket, vil energiforbruget og tørretiden bliver større. I nogle tilfælde kan LED vindue vises (Tom vand symbol) og tørretumbler kan stoppe, fordi vandbeholderen er fuld. 17 Vedligeholdelse af Deres tørretumler

18 V edligeholdelse af Deres tørretumler Ventilationsgitter og Gitter til indtag af kold luft Støvsug de forreste ventilationsrist 34 gange om året for at sikre, at der ikke er nogen ophobning af støv eller snavs, der kan forårsage forkert luftstrøm. 3. Forbind drænet til udstyret. Vedligeholdelse af Deres tørretumler Note Varm luft er opbrugt gennem ventilationsrist. Tilstrækkelig ventilation bør gives for at undgå tilbageløb af gasser i rummet fra enheder brændende brændstoffer, såsom åben ild. Dræn til kondensvand Normalt vil kondensvand blive pumpet op til vandbeholderen, hvor vandet bliver samlet og tømt ud rent manuelt. Vand kan også blive drænet fra direkte til et træn specielt hvis tørretumbleren er stablet oven på en vaskemaskine. Med samleudstyret til den primære afledningsslange, skal De blot udskifte vandvejen og føre det til drænet som vist nedenfor: 1. Tag samleudstyret ud. Fugtmåler? Enheden måler fugtniveauet under tørringen, hvilket indebærer, at den skal renses regelmæssigt for at fjerne eventuelle kalkdannelser på ydersiden af måleren. Tør sensorerne inde tromlen. (som illustreret) 2. Skil slangen til vandbeholderen fra udstyret. 18

19 A ndre råd om god anvendelse Tørring guide Bomuld Blandede tekstiler Syntetisk CYKLUS Ekstra Meget Skabstørt* Lidt Strygeklart Meget Skabstørt Strygeklart Skabstørt Strygeklart Tørretumblerens kapacitet 8 kg 8 kg 8 kg 8 kg 8 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 2 kg 3 kg 4.5 kg 1.5 kg 2 kg 3 kg 1.5 kg 1 kg Vævede og Loopknit Materialer Nogle vævede og loopknit materialer kan skrumpe, afhængigt af kvalitet. Permanente pressefolder og syntetiske stoffer Undlad at lægge for meget tøj i maskinen. Tag genstande med permanente pressefolder ud lige så snart tørretumbleren stoffer for at mindske krøller. Børnetøj og Slåbrokker Tjek altid producentens anvisninger. Gummi og plastik Undlad at tørre genstande, der er lavet af eller indeholder gummi og plastik såsom: a) Forklæder, hagesmække og stolebetræk b) Gardiner og duge c) Bademåtter Fiberglas Undlad at tørre genstande af fiberglas i Deres tørretumbler. Glaspartikler kan blive tilbage i maskinen og komme til at side fast i Deres tøj næste gang, De anvender Deres tørretumbler, og dermed komme til at irritere Deres hud. Vaskeanvisninger Tøjet har deres egne vaske etiketter, så tørring bør ske ifølge vaskeanvisningen som anbefalet. Og ikke kun det, men vasketøjet skal også sorteres efter størrelse og stoftype. For at få det bedste resultat og den mest effektive energiudnyttelse, skal De undlade at lægge mere i maskinen end den har kapacitet til. Øko 180min 170min 160min 150min 140min 80min 70min 60min 70min 60min 120min 110min 50min 48min Viser tørretid (Herunder køletid) Hastighed 105min 100min 95min 89min 77min 53min 48min 41min 41min 35min 70min 60min 135min 39min 50min Kraftige tekstiler Cowboybukser Anti bakteriel Opfriskning Sportstøj Hurtig tørring Sarte tekstiler Uld 29min * Testet i overensstemmelse med EN61121 : 2005 testprogram Uldtøj Nedenfor er vaskeanvisninger angivet. Tør uldtøj på wool cyklus. De skal sikre Dem, at De først følger de vaskeanvisninger, der står angivet med symboler. Uld kan muligvis ikke tørres fuldstændig med programmet, så undlad at gentage Symboler Instruktioner tørringen. Træk uldvarer til deres oprindelige form og tørre dem flad. Tør Tørretumble Permanente pressefolder/strygelet Skåne/delikat Undlad at tørretumble Undlad at tørre Høj temperatur Medium temperatur Lav temperatur Ingen varme/luft Tørre på snor/hængetørre Hænges vådt op Liggetørre I skygge 19 Andre råd om god anvendelse

20 A ndre råd om god anvendelse Reservedele Reservedele, som skal følge med inden for rammerne af garantiordningen, bliver leveret gratis. Hvis garantien er udløbet, kan reservedele købes hos forhandleren. Medfølgende dele Deres tørretumbler bliver leveret med nogle medfølgende dele såsom: 1. Kondenserende afløbsslange og slangeholder (Købes separat) Bortskaffelse af tørretumbleren Andre råd om god anvendelse De bedes venligst bortskaffe Deres tørretumbler på forsvarlig vis for at sikre Deres børn og andre mod at lide skade. Lågen, låget og andre dele, der stikker ud, skal fjernes, og elledningen skal skæres af for at De kan bortskaffe maskinen på forsvarlig vis. Serviceaftale Hvis der opstår et problem med Deres tørretumbler, skal De i første omgang konsultere Guiden til problemløsning. Hvis ikke De kan finde fejlen, og De er ude af stand til at løse problemet, kontakt da venligst Deres servicecenter. Ved kontakt med Deres servicecenter vil De blive bedt om at oplyse følgende: 1. Navn, adresse og postnummer 2. Telefonnummer. 3. Beskrivelse af problemet. 4. Modelnummer og serienummer på Deres tørretumbler. 5. Købsdato. 2. Tørretumbler Stativ Samleudstyr Holder: 2EA, Skruer: 4EA Købes særskilt Stabelkittet kan anvendes til vaskemaskinens topplade størrelse 550mm og 600mm for begge. Hvis der er behov for at stable maskinerne, skal De stable tørretumbleren oven på en LG vaskemaskine. En monteringssæt sælges separat. 20

21 G uide til at identificere fejl Råd til at finde fejl For spare Dem for tid og penge vil den følgende side hjælpe med at besvare Deres spørgsmål før De foretager et opkald til Deres servicecenter. Spørgsmål Fremgangsmåde Tørretumbleren vil ikke køre 1. Tjek at tørretumbleren er tilsluttet strøm. 2. Tjek at "Start/Pause" knappen er trykket ind. 3. Tjek, at døren er ordentligt lukket. 4. Tjek at temperaturen i rummet er under 5 C. 5. Tjek om der er gået en sikring eller relæet er slået fra og udskift da sikringen og/eller slå relæet til igen. (Advarsel: Tørretumblere er sædvanligvis tilsluttet to sikringer eller relæer.) Efter De har tømt vandbeholderen og renset filteret under vejs i et program, skal De trykke på Start/Pause knappen for, at tørretumbleren går i gang igen. Det tager lang ti at tørre Tørretumbleren kører, men der er ingen ændring af Tilbageværende tid på skærmen. Tøjet er dækket af fnug. Tørretiden er ikke konsistent 1. Filteret skal renses efter hvert program. 2. Tjek at vandbeholderen er tømt. 3. Vælg det korrekte program for den pågældende type af stof. 4. Tjek at luftgennemstrømningsgitteret og ventilationen bagtil i maskinen ikke bliver forhindret i at fungere ordentligt. 5. Tjek at tøjet ikke er overdrevent vådt. 6. Kontroller om tørretumbleren er overbelastet. Det er ikke en fejlfunktion. Tørretiden er beregnet og vil blive revurderet gennem hele programmet efterhånden som maskinen opfanger tørregraden af tøjet. Tjek at filteret er rent. 1. Kontrollér filteret er rent. 2. Tjek at alle dele i tørretumbleren er rene. 3. Tjek at alt vasketøj er blevet korrekt sorteret i overensstemmelse med typen af stof, det er lavet af. 4. Tjek at tørretumbleren ikke er overbelastet. 5. Kontroller, om der er papir, væv eller andre nedbrydelige elementer blandt vasketøjet og fjern. Tørretiden for en portion vasketøj varierer alt afhængigt af varmeindstillingen, mængden, typen af stof, hvor vådt det er og filterets tilstand. Guide til at identificere fejl Der lækker vand Tøjet bliver krøllet Tøjet er krympet Tjek at vandslangen og dræningsslangen er ordentligt tilsluttet. Tjek at tørretumbleren ikke er overbelastet. Afprøv en kortere tørretid og tag delene ud af maskinen, mens de stadig er lidt fugtige. Brug antikrøl funktion. For at undgå at tøjet krymper, skal De følge vaskeanvisningen på tøjet, idet noget tøj naturligt vil krympe, når det bliver vasket og derfor ikke bør lægges i en tørretumbler. Tjek at filteret sidder i tørretumbleren. 21

22 G uide til at identificere fejl Fejlfunktion : Lågen skal lukkes og der skal trykkes på Start/Pause knappen for at genstarte et program. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter med at optræde, skal De trække stikket ud af stikkontakten og ringe til Deres servicecenter for at få rådgivning.,,,,, : Hvis fejlmeddelelsen fortsætter med at optræde, skal De trække stikket ud af stikkontakten og ringe til Deres servicecenter for at få rådgivning. Lyset i tromlen virker ikke Kontakt Deres kundeservicecenter Guide til at identificere fejl 22

23 G uide til at identificere fejl Bemærk SmartDiagnosis funktionen er kun tilgængelig for de produkter med en SmartDiagnosis mærke. I det tilfælde, at De har en mobiltelefon med en statisk funktion, virker smart diagnosis funktionen måske ikke. Brug af SmartDiagnosis De skal kun anvende denne funktion, når De er blevet instrueret i det af servicecenteret. Den lyd, der kommer under transmissionen, lyder som en fax og giver kun mening for medarbejder i Deres servicecenter. SmartDiagnosis kan ikke aktiveres, hvis tørreren ikke gør opstart. Hvis dette sker, så skal fejlfinding ske uden SmartDiagnosis. Hvis de oplever problemer med Deres tørretumbler, skal De ringe til Deres servicecenter. Følg de anvisninger, De modtager fra medarbejderen i servicecenteret, og gå igennem de følgende punkter, når De får besked på det: 1. Tryk på Strøm knappen for at tænde for tørretumbleren. Undlad at trykke på andre knapper eller dreje på programvælgeren. 2. Hvis du bliver bedt om ringe til center, placere mundstykket på din telefon tæt på "SmartDiagnosis " ikonet og afbryderknappen. Max. 10 mm 3. Tryk og hold (More) knappen i tre sekunder, mens du holder mundstykket på telefonen tæt på "SmartDiagnosis " ikonet og Power (strøm) knappen. 4. Hold telefonrøret i denne position, indtil transmissionslydene holder op. Det tager cirka 17 sekunder, og displayet vil tælle tiden ned. For at få det bedste resultat skal De undlade at fjerne Deres telefonrør mens lyden bliver transmitteret. Hvis medarbejderen på servicecenteret ikke er i stand til at foretage en ordentlig optagelse af data, kan De blive bedt om at forsøge igen. Ved at trykke på Power(strøm)knappen under transmissionen vil slukke for SmartDiagnosis. 5. Når nedtællingen er ovre og lyden er ophørt, kan De genoptage Deres samtale med medarbejderen i servicecenteret, der så vil være i stand til at assistere Dem på grundlag af de oplysninger, der er blevet transmitteret og nu kan analyseres på servicecenteret. Guide til at identificere fejl Bemærk "Smart Diagnosis er en fejlfindings funktion, der er designet til at hjælpe, ikke erstatte, den traditionelle metode til fejlfinding gennem vores kundecenter. Effektiviteten af denne funktion afhænger af forskellige faktorer såsom: ekstern støj som kan være til stede under transmissionen, samt akustikken i rummet hvor maskinen er placeret. Dette betyder at LG ikke kan garantere at Smart Diagnosis fungerer korrekt på hver enkelte fejlfinding." 23

24 T eknisk data 850 mm 640 mm 600 mm Nettovægt: 55.9kg, Uigennemsigtig Dør 57.4kg, Glas (Cr) Dør Elektriske krav Krav til ventilation Teknisk data Volt Hertz Watt 230 V 50 Hz 1800 De skal forsikre Dem om, at De tilslutter tørretumbleren den korrekte spænding. På pladen på Deres tørretumbler kan De se, hvad spændingen (Volt) skal være. Max. kapacitet: 8 kg Indbygget eller under bord De skal sikre Dem, at der strømmer 3.17 m 3 luft igennem tørretumbleren i minuttet. Skab Skab dør skal have 2 (tremmer) åbninger, der hver har et areal paa mindst 60 kvadrat inches (387 sq.cm), som ligger 3 inches (8 cm) fra bunden og toppen af døren. Tilladt temperatur: 5 ~ 35 C Dybde med åben låge: 1090 mm 24

25 G aranti Bortskaffelse af Deres gamle maskine 1. Når De ser dette symbol, der forestiller en overstreget skraldespand, optræder på et produkt, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv 2002/96/EC. 2. Al elektronik og elektriske produkter bør bortskaffes særskilt fra almindelig husholdningsaffald vha. staten eller lokale myndigheders dertil indrettede affaldsstationer. 3. Den korrekte måde at bortskaffe Deres gamle maskine vil hjælpe til at forhindre eventuelt negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. 4. For at få mere detaljerede oplysninger om, hvordan De skaffer Dem af med gamle maskiner, kontakt da venligst Deres kommunale myndigheder, miljø & teknikforvaltning eller den forretning, hvor De har købt produktet. Oplysninger om fluorholdige drivhusgasser brugt som kølemiddel i denne tørretumbler Kemisk navn Sammensætning af gasser Det samlede GWP (kg CO 2 eq) R 134a 100% HFC 134a 1300 Bemærk Når De vil skaffe Dem af med Deres maskine, skal De skære ledninger af, destruere stikket og tage lågen af maskinen for at forhindre, at børn kan blive fanget inde i maskinen. Garantien dækker ikke følgende. Transport til servicecenteret med henblik på at modtage instruktioner i brug af produktet. Hvis produktet bliver forbundet til en anden spænding end den, der er opgivet på pladen på maskinen. Fejl, der er forårsaget af ulykker, forsømmelse, misbrug eller uforudset hændelig begivenhed (force majeure). Hvis fejlen skyldes grunde, der ikke er relateret til at almindelig brug i en husholdning eller i øvrigt brug, der ikke stemmer overens med ophavsmandens manual Fejl der er forårsaget af skadedyr som for eksempel rotter, mus m.m. Larm eller vibration, der betragtes som normal som eksempel lyden af vand, der bliver drænet fra, lyden af tromlen, der kører rundt, eller advarselsalarmen. Justeringer i installationen som eksempelvis at få stillet maskinen i vatter eller justere drænslangen. Almindelig vedligeholdelse som anbefalet i manualen. Fjernelse af fremmedlegemer og fremmede substanser fra maskinen i pumpe og tilslutningsfilteret som eksempelvis skidt, negle, metal fra BH, tøjknapper m.m. Udskiftning af sikringer, justering af eltilslutning eller VVS tilslutning. Udbedring af uautoriseret reparationer. Skader på personlig ejendom, der er forårsaget af eller er følger af maskinens eventuelle defekter. Hvis maskinen bliver brugt i forretningsøjemed, dækker maskinens garanti ikke. (Eksempel: Offentlige steder som offentligt toilet, logi hus, træningscenter, sovesal) Hvis maskinen bliver installeret uden for det normale serviceområde, vil enhver transportudgift i forbindelse med reparationen af produktet eller udskiftningen af en defekt del tilfalde ejeren. Garanti 25

26 N oter 26

27 N oter 27

28

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Til brug for den autoriserede VVS-installatør

Til brug for den autoriserede VVS-installatør BYGAS BRUGSANVISNING SERVICE INFORMATION DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 86A Til brug for den autoriserede VVS-installatør TEKNISKE DATA GENERELT Front betjent

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

TØRRETUMBLER HN 8919. Brugervejledning

TØRRETUMBLER HN 8919. Brugervejledning TØRRETUMBLER HN 8919 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt før tumbleren tages i brug. Brugervejledningen indeholder vigtige informationer om tumblerens funktioner og brug samt løsning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Beskrivelse af reservedele

Beskrivelse af reservedele Beskrivelse af reservedele 2 3 4 1 1 Kontrolpanel 2 Strygejernets låsesystem 3 Strygejernets stativ 8 5 4 Bærehåndtag 5 Aftagelig vandbeholder 6 Ledningsopbevaring for slange & Lysnet 9 7 6 7 Netledning

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere