LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LG VARMEPUMPE TØRREREN INDEHAVERS MANUAL"

Transkript

1 INDEHAVERS MANUAL LG VARMEPUMPE TØRREREN Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du tager tørretumbleren i brug og gem den til eventuelt fremtidige brug. RC8055AP2Z RC8055AP1Z RC8055APZ P/NO. : MFL

2 F unktioner Tromle med ekstrastor kapacitet Tromlen med den ekstrastore kapacitet på 8.0 kg i denne LG tørretumbler gør det muligt for dig at tørre mere vasketøj på én gang og sparer tid! Energi Lavere energiforbrug LG Varmepumpe Tørretumbler bruger mindre energi end traditionelle tørretumblere takket være den optimerede varmeveksler og selvrensende teknologi. Denne LG Varmepumpe tørretumbler er designet til at spare penge for dig. Spar Reduceret tørretid Tørretiden er nu kortere takket været hybrid varmesystemet og den optimerede varmeveksler i denne LG tørretumbler. Reduceret støjniveau Vi har reduceret støjen ved brug af denne LG tørretumbler ved at anvende innovativ lydabsorberende og lydfiltrerende teknologi, der gør den mere lyddæmpet end traditionelle tørretumblere. Let at bruge Den brede, elektronisk styret LEDdisplay på denne maskine er meget let at bruge. Vælg simpelthen det program, som du ønsker, og LG tørretumbleren gør resten. SmartDiagnosis er til rådighed med telefon. I ndhold Sikkerhedsinstruktioner 3 Installationsinstruktioner 6 Udseende & design 10 Anvendelse af Deres tørretumler 11 Andre funktioner 15 Vedligeholdelse af Deres tørretumler 17 Andre råd om god anvendelse 19 Guide til at identificere fejl 21 Teknisk data 24 Garanti 25 2

3 S ikkerhedsinstruktioner Af hensyn til Deres sikkerhed skal oplysningerne i denne brugsanvisning følges, så du minimerer risikoen for brand eller eksplosion, elektrisk stød, og for at forhindre skader på ejendom, skade på personer eller dødsfald. ADVARSEL Alvorlige skader eller dødsfald kan forekomme, når de følgende regler ikke bliver overholdt. Det er strengt forbudt at anvende produktet til andet end det, der er specificeret af producenten. LG påtager sig ikke det fulde ansvar for den skade, der kan forekomme ved lemfældig eller forkert anvendelse. Undlad at reparere eller udskifte nogen del af maskinen eller forsøge nogen form for service af maskinen medmindre, det udtrykkeligt anbefales i anvisningerne for brugervedligeholdelse eller er angivet i anvisninger for brugerreparation, som De forstår og har kvalifikationerne til at udføre. Sikkerhedsinstruktioner Farer Før De sætter stikket i stikkontakten, skal De forsikre Dem om, at maskinen er forbundet til jord og et relæ for det pågældende kredsløb. Mangel på jordforbindelse kan forårsage nedbrud eller et elektrisk stød. Anvend ikke en beskadiget ledning og placér ikke tunge ting på ledningen. En beskadiget ledning kan forårsage brand eller elektrisk stød. Forbind ikke Deres maskine med en omformer. Anvend ikke en forlængerledning. Unormal opvarmning af stikkontakten kan forårsage brand. Berør ikke stikket eller kontakten med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød. Fjern ikke pladen på toppen af maskinen, når De installerer tørretumbleren. Foretag ikke ændringer af produktet. Den kan forårsage sammenbrud, brand eller elektrisk stød. Afbryd strømmen ved at tage fat i stikket og ikke ledningen. Det kan forårsage en beskadigelse af ledningen og dermed forårsage brand eller elektrisk stød. Hold tørretumbleren på afstand af komfurer, åbne flammer og enhver anden brandbar indretning. Kan forårsage brand eller dele til at smelte. Tør skidt og pletter af ledningen og sæt stikken sikkert ind i stikkontakten. Snavs og dårlige forbindelser kan forårsage brand. 3

4 S ikkerhedsinstruktioner Sikkerhedsinstruktioner Undlad at anvende maskinen, hvis ledningen, stikket eller stikkontakten skulle være beskadiget. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undlad at installere eller opbevare tørretumbleren et sted, hvor den bliver udsat for vejrlige forhold. Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller teknisk sammenbrud. Hold kæledyr borte fra tørretumbleren. Kæledyr kan beskadige tørretumleren eller få et elektrisk stød. Undlad at anvende skarpe instrumenter så som knive og skruetrækkere, når de trykker på knapperne. Det kan beskadige tørretumleren eller give elektrisk stød. Anvend ikke en forlængerledning eller en omformer, når De forbinder elledningen. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undlad at sprøjte vand på tørretumbleren. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Undlad at tørre genstande, der er blevet renset i, vasket i, opblødt i, eller plettet med brændbare eller eksplosive stoffer (såsom f.eks. voks, olie, maling, benzin, affedtningsmidler, tørrensningsmidler, petroleum m.m.) Det kan forårsage brand eller eksplosion. Placér ikke brandbare ting i nærheden af tørretumleren. Det kan forårsage, at der bliver frigivet giftige gasser, at dele bliver beskadiget eller, at der opstår brand eller eksplosion. Afbryd ledningens forbindelse, når De renser tørretumleren eller ikke benytter den. Vand og skidt kan forårsage elektrisk stød. Før maskinen flyttes for at blive serviceret eller afskaffet, skal maskinen frakobles, døren tages af og elledningen skæres af, så maskinen ikke kan blive misbrugt. Det kan forårsage ulykker eller personskade. Giv ikke børn og kæledyr lov til at lege oven på eller inden i tørretumbleren. Maskinen er ikke beregnet til at blive anvendt af små børn eller svagelige personer uden opsyn. Små børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Børn og kæledyr kan skade eller kvale sig selv. Emballagen er ikke et stykke legetøj. Destruér efter den er fjernet. For at undgå muligheden for kvælning, hold emballage posen væk fra babyer og børn. 4

5 S ikkerhedsinstruktioner Hvis maskinen får strøm fra en forlængerledning eller anden elforbindelse, skal disse placeres så de ikke kan blive udsat for fugt eller vandsprøjt. Det kan forårsage elektrisk stød, brand, fejlfunktion eller deformation. Genstande, der har pletter af eller er gennemvædet af planteolie eller anden olie til madlavning, udgør en fare for brand og bør ikke lægges ind i tørretumbleren. Dele med madlavningsolie, acetone, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og/eller voksfjerner bør vaskes i varmt vand med et ekstra mål vaskemiddel, før de bliver tørret i tørretumbleren. Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand. Sikkerhedsinstruktioner Genstande fremstillet af skum, gummi, plast eller andre varmefølsomme stoffer (såsom badeværelser tæpper, skridfaste måtter eller regnfrakker) bør ikke tørres i en tørretumbler på en varmehærdning. Genstande såsom gummi (latex skum), brusehætter, vandtætte tekstiler, gummierede dele og tøj eller puder med skumgummi puder bør ikke tørres i tørretumbleren. Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand. Plastikgenstanden såsom brusehætter eller vandtætte blebukser bør ikke lægges i tørretumbleren. Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand. Hvis tørretumbleren er installeret på et gulvtæppe, kan dette blive beskadiget pga. dårlig luftventilation. Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand. Skyllemiddel eller lignende produkter bør anvendes som foreskrevet af producenten af skyllemidlet. For at reducere risikoen for personskade, skal De overholde alle anbefalede industrisikkerhedsprocedurer, herunder brug af langærmede handsker og sikkerhedsbriller. Hvis De undlader at følge alle sikkerhedsadvarslerne i denne brugsanvisning, kan det resultere i skade på ejendom, personskade eller dødsfald. 5

6 I nstallationsinstruktioner Installationsinstruktioner De følgende instruktioner vil guide Dem igennem de indledende dele af installationen af Deres tørretumbler. Læg venligst mærke til at alle dele af denne manual giver vigtige oplysninger om forberedelser og brug af Deres tørretumbler, og det er vigtigt, at De læser hele manualen, før De går i gang med installation eller ibrugtagelse. Vær sikker på, at De tager højde for alle de opstillede farer og advarsler. Denne installationsvejledning er beregnet til den kvalificeret installatør. Læs disse installationsinstruktioner fuldstændig og omhyggeligt. Sikkerhedsoplysninger Risiko for personskade Tørretumbleren er meget tung, så De bør ikke forsøge at løfte den alene. Undlad at løfte tørretumbleren ved at gribe fat i nogle af de dele, der stikker ud, f.eks. håndtaget på døren, som kan brække af. Risiko for at falde eller snuble Forsikr Dem om, at der ikke er løse slanger eller ledninger. Tjek at tørretumbleren ikke er blevet beskadiget under transporten. Undlad at forbinde tørretumbleren til el, hvis der er synlige tegn på beskadigelse. Hvis ikke De er sikker, kontakt da Deres lokale LG forhandler. Tøm altid tørretumbleren fuldstændig, før De transporterer den. Deres tørretumbler bør ikke placeres i nærheden af en gasflaske, komfur, radiator eller grill, da flammer kan beskadige Deres tørretumler. Når tørreren er monteret under en arbejdsoverflade, skal du sørge for 30cm ~ 50 cm mellemrum på hver side af tørreren og på bagsiden af tørreren for at tillade luft til den bageste gitter. Luftstrømmen er kritisk for opsamlingen af vand under tørreprocessen. Hvis De bruger denne tørretumbler i nærheden af eller stablet oven på Deres vaskemaskine, skal der anvendes særskilte stik og stikkontakter til hver af maskinerne. Undlad at anvende en tovejs omformer eller forlængerledning. For at spare plads kan De stable Deres tørretumbler oven på Deres vaskemaskine. Deres lokale forhandler har udstyr, der gør det muligt at stable de to maskiner oven på hinanden. Installationsinstruktioner til opstilling Deres LG tørretumbler kan placeres oven på en vaskemaskine med lågen fortil og forsvarligt hægtes fast med udstyr til formålet (se følgende sider for at få instruktioner). Denne installering skal foretages af en erfaring installatør for at sikre, at installeringen bliver foretaget korrekt. En installatør vil sikre, at De har det korrekte udstyr til Deres vaskemaskinemodel og sikre, at det bliver forsvarligt installeret. Derfor er det vigtigt at installationen bliver foretaget af en uddannet installatør. FORSIGTIG FORSIGTIG Angående elledningen For de fleste maskiner anbefales det, at de bliver tilsluttet et særskilt kredsløb, dvs. et enkeltstående kredsløb, der kun forsyner maskinen med strøm og ikke andet. Tjek siden med specifikationer i denne manual for at være sikker. Undlad at overbelastede stikkontakter monteret på væggen. Det kan være farligt med overbelastede stikkontakter på væggen, samt løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, og elledninger eller beskadiget eller sprækket isolering på elledninger. Enhver af disse kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg regelmæssigt elledningen til Deres maskine og hvis den ser ud til at være beskadiget eller forringet, skal De afbryde forbindelsen, indstille brugen af maskinen og få ledningen erstattet med en fuldstændig mage til fra en autoriseret installatør. Sørg for at beskytte elledningen fra fysisk eller mekanisk overlast såsom at blive vredet rundt, knækket, fanget i en dår eller trådt på. Hold især øje med stik, stikkontakter og det punkt på elledningen, hvor den kommer ud af maskinen. 6

7 I nstallationsinstruktioner Samleudstyr For at kunne stable denne tørretumbler oven på en anden, skal de bruge den rette pakke fra LG. Tørretumbler Vaskemaskine Denne tørretumler må kun stables oven på en LG vaskemaskine. UNDLAD at forsøge at stable denne tørretumbler oven på en anden vaskemaskine, da skade, personskade eller beskadigelse af Deres ejendom kan blive resultatet. ADVARSEL Forkert installation kan forårsage alvorlige ulykker. Vægten af tørretumbleren og højden på installationen gør det for risikabelt for én person at varetage opstablingen alene. Denne procedure skal udføres af 2 eller flere erfarne personer. Tørretumbleren er ikke velegnet til en indbygget installation. Undlad at installere den som indbygget installation. Fungere ikke, hvis tørretumbleren skilles ad. 3. Juster monteringssæt hullerne og bagdæksel huller. 31) 23.6 tommer (600mm) Installationsinstruktioner Størrelsen på toppen af vaskemaskinen 21.7 (550mm) 23.6 (600mm) Form og montage retning 32) 21.7 tommer (550mm) Installationsfremgangsmåde 1. Placér LG tørretumbleren oven på LG vaskemaskinen. 2. Fjern de to skruer fra undersiden af bagbeklædningen på hver side som illustreret nedenfor. Fastgør de 2 skruer, der blev fjernet tidligere fra tørretumbleren til monteringssæt. Brug de 4 skruer i tilbehørskassen [0,6 tommer(16mm)] for at samle vasker bagdæksel og monteringssæt. Fremgangsmåden er den samme for den modsatte side. 7

8 I nstallationsinstruktioner Installationsinstruktioner Instruktioner til forbindelse til jord Denne maskine skal have jordforbindelse. I tilfælde af fejlfunktion eller driftsafbrydelse vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød ved at give sikre, at den elektriske strøm har en strømbane med mindst mulig modstand. Denne maskine er forsynet med en jordforbindelse og et jordstik. Stikket skal være sat ind i den rigtige stikkontakt, som er ordentligt installeret og forbundet til jord i overensstemmelse med Standarden. Yderligere fremgangsmåde for at etablere jordforbindelse Der er nogle lande, hvor der forlanges en særskilt jordforbindelse. I sådanne tilfælde skal De anskaffe Dem ledningen til jordforbindelsen, klamper og skruer særskilt. Bemærk Spjældet i døren af skabet og pakning til montage i tromlen skal fjernes før brug. For at få den bedste tørring skal De holde maskinen ud fra væggen. Undlad at installere tørretumbleren på steder, hvor der er en risiko for frost eller støv. Tørretumbleren kan blive ude af stand til at tørre ordentligt eller kan blive beskadiget, hvis kondensvandet i pumpen eller afledningsslangen fryser til is. Væg Dræn til kondensvand Maskinen kan tilsluttes VVS afløbet direkte med den medfølgende adapter. Kondensvand vil blive drænet. De har brug for en VVSinstallatør. ADVARSEL Tørretumbleren bør ikke blive installeret ved siden af et køleskab. Undlad at installere en varmepumpe tørretumbler ved siden af en maskine med høj temperatur såsom et køleskab, bageovn eller varmeovn m.m. Hvilket kan forårsage dårlig tørreevne og varighed, og negativt påvirker den velfungerende kompressor. Varmepumpe tørretumbleren fungerer bedst ved stuetemperatur (23 ) ADVARSEL Undlad at installere maskinen i nærheden af en varmekilde. Den varme luft, der bliver ledt ud fra bagsiden af maskinen, skal ventileres bort. Hvis ikke, kan det give problemer. 8

9 I nstallationsinstruktioner Stil tørretumbleren i vatter 1. De kan undgå unødig støj og vibration ved at stille tørretumbleren i vatter. Anbring Deres tørretumbler på et solidt, plant gulv. Anbring tørretumbleren i et område fri for brændbare materialer, kondens der ikke kan tænkes at frysning. Installationsinstruktioner Justerbare fødder 2. Hvis tørretumbleren ikke er på et ordentligt niveau, skal du justere de forreste nivelleringsfødder som nødvendigt. Vend dem med uret for at hæve og mod uret for at sænke indtil tørretumbleren ikke længere vakler, både fremogtilbage og side til side og hjørne til hjørne. Tørretumbleren bliver hævet Tørretumbleren bliver sænket Justerbare fødder Justerbare fødder Diagonalt tjek Når der trykkes ned kanter af maskinen, skal maskinen ikke bevæges op og ned på alle (Vær venlig at tjekke begge to retninger). Hvis maskinen vipper, når De skubber topstykket på maskinen diagonalt, skal De justere fødderne igen.. 9

10 U dseende & design Produktoversigt RC8055AP2Z RC8055APZ RC8055AP1Z Kontrolpanel Vandbeholder Udseende & design Glas Dør Uigennemsigtig Dør Luft Ventilations Gitter Kontrolpanel SmartDiagnosis funktionen er kun tilgængelig for de produkter med en SmartDiagnosis mærke. Funktioner Tidsforskydelse Antikrøl Favorit Alarm Strøm Start/Pause Yderligere programmer ØkoHybrid Funktion Tørringsgrad (*Børnesikring) Lys i tromlen Programvælger 10

11 A nvendelse af Deres tørretumler Bomuld Tabel over programvalg Sensor til at bestemme tørringsprogram Program Type af vasketøj Detaljer Tørringsgrad Blandede tekstiler Syntetisk Kraftige tekstiler Cowboybukser Anti bakteriel Opfriskning (Se bemærkning) Sportstøj Hurtig tørring Sarte tekstiler Uld Tørrehylde Kold luft Varm Bemærk Håndklæder, slåbrok og sengetøj Gæstehåndklæder, viskestykker, håndklæder og sengetøj Badehåndklæder, viskestykker, undertøj og bomuldssokker Lagner, pudevår og håndklæder Til tykke og kiltede stoffer Til tykke og kiltede stoffer, der ikke behøver at blive strøget Til stoffer, der ikke behøver at blive strøget Til stoffer, der ikke behøver at blive strøget Sengetøj, bordduge, håndklæder, Til stoffer, der skal stryges Tshirts, poloskjorter og arbejdstøj Sengetøj, bordduge, løbetøj, anorakker og tæpper Skjorter og bluser Bukser, kjoler, skjorter og bluser Skjorter, Tshirts, bukser, undertøj og sokker Skjorter, Tshirts, undertøj, anorakker og sokker Sengetøj, lagner Jeans og falmede farve tøj. Tshirts, pudebetræk og håndklæder Skjorter og bluser Fodboldudstyr og træningstøj Sengetøj og håndklæder med undtagelse af stof, der bliver brugt til omtålelige beklædningsgenstande, sportstøj og store genstande. Til tykke og kiltede stoffer, der ikke behøver at blive strøget Til stoffer, der ikke behøver at blive strøget Til stoffer, der skal stryges Til polyamid, akryl og polyester, der ikke behøver at blive strøget Til polyamid, akryl og polyester, der skal stryges Til store genstande Til cowboybukser, der ikke behøver at blive strøget For bomuldsstoffer, der ikke behøver at blive strøget Lugt fjernelse af stof (For stoffer, der har behov for lugt fjernelse) Til polyester stoffer Til små portioner af ens stoffer med kort tørretid Silke, fine stoffer og lingeri. Til stoffer, der er følsomme over for varme såsom syntetiske stoffer Uld Til stoffer af uld Tidsbestemt tørreprogram Silke, uld og omtåleligt lingeri Frisk tøjet op med en tørretumbling Alle stoffer, der har brug for at blive frisket op Tørretumbler uden varme Badehåndklæder, slåbrokker, Små genstande og fugtigt tøj borddug og kiltede stoffer af akryl. Dagligdags emner der er egnede til varmetørring Ekstra Meget Skabstørt Lidt Strygeklart Meget Skabstørt Strygeklart Skabstørt Strygeklart Når du bruger " Opfriskning" selvfølgelig, spray koldt eller varmt vand på stof til en friskere resultat. (Den anbefalede mængde er 20cc vand pr shirt.) FORSIGTIG Hvis mængden er tøj er mindre end 1 kg, skal De anvende programmet Varm i blandt de tidsbestemte tørreprogrammer. Genstande af uld bør tørres ved brug af Uld programmet og varmefølsomme stoffer inklusiv silke, undertøj og lingeri bør tørres ved brug af programmet Sarte tekstiler. Følg venligst anbefalingerne for mængden af vasketøj, når De vælger Deres ønskede program, som De kan finde på side 19. Ellers kan Deres tøj blive beskadiget. Anvendelse af Deres tørretumler 11

12 A nvendelse af Deres tørretumler Læs venligst dette før De bruger Deres LG tørretumbler første gang. Efter De har fjernet emballagen, foretag da venligst de følgende tjek for at sikre, at LG tørretumbleren er korrekt installeret og parat til at blive brugt. (Se monteringsvejledning) 1. Tjek at tørretumbleren står i vatter ved at bruge et vaterpas. Hvis ikke, skal De justere fødderne på Deres LG tørretumbler indtil maskinen står i vatter. 2. Tjek vandbeholderen, filteret, kontrolpanelet og tromlen for at være sikker på at alt er på sin rette plads. 3. Indstil maskinen til at tørre i 5 minutter til at varme tromlen op. 4. Åben så lågen mellem anvendelse af maskinen de første par gange, De bruger den, for at eventuelle lugtgener fra det indre i LG tørretumbleren forsvinder. Anvendelse af Deres tørretumler Bemærk Den endelige del af tørretumblingsprogrammet bliver gennemført uden brug af varme (afkøling) for at sikre at genstandene har en temperatur, der gør, at de ikke bliver beskadiget, når programmet er slut. 1. Tænd for maskinen. Tryk først på Strøm knappen. Diodelyset over knappen bliver tændt og angiver, at maskinen er parat til at blive brugt. 2. Åbn lågen. 3. Tjek at filter og vandbeholder er rene. Filteret sidder inde i lågens kant eller på bagsiden af lågen. Det skal renses før og efter tørring. Åben lågen og tjek at filteret er rent. Hvis ikke, skal du rengøre det med henvisning til side 17. Tjek også om vandbeholderen skal tømmes for at De får et bedre tørreresultat. Tænd for maskinen. Åben lågen. 4. Læg deres tørretøj ind i tromlen, efter De har sorteret det. Tøjet bør sorteres alt efter stoftyper og det tørregrad og alle snore og bælter på tøjet bør være bundet og fastgjort, før tøjet bliver lagt ind i tromlen. Skub tørretøjet bagud i tromlen og væk fra lågen. Hvis ikke, kan lågen og tøjet blive beskadiget. Glas Dør Uigennemsigtig Dør Tjek filteret. FORSIGTIG Anvend aldrig tørretumbleren til at tørre genstande, der ikke er blevet vasket. 12

13 A nvendelse af Deres tørretumler 5. Luk lågen. Før De lukker lågen, skal De forsikre Dem om, at genstandene er placeret godt inde i tromlen og at fremmedlegemer og specielt brandbare fremmedlegemer ikke bliver fanget af lågen. FORSIGTIG Vær omhyggelig med ikke at få tørretøjet fanget mellem lågen og gummiforseglingen i lågen. 6. Foretag valg af Deres tørreprogram. De kan vælge et program ved at dreje programvælgeren indtil den står ud for det ønskede program. Hvis De trykker på Start/Pause knappen uden at vælge et program, vil tørretumbleren fortsætte med programmet Skabstørt. For at få flere oplysninger, læs da om Programvalg (side 11). 7. Tryk på startknappen. De vil høre tromlen rotere. 8. Efter programmet er slut, kan De åbne lågen og fjerne tørretøjet. FORSIGTIG Vær forsigtig! Tromlen kan stadig være varm indvendig. (Operation varierer afhængig af din cyklus valg eller muligheder.) Bemærk Den afsluttende del af tørreprogrammet sker uden varme (afkøling) for at sikre at genstandene er af en temperatur, der ikke vil beskadige dem. Vælg det ønskede program. Tag vasketøjet ud. Rens filteret. (Sæt et nyt filter i, hvis det er blevet beskadiget.) Anvendelse af Deres tørretumler 9. Rens filteret og tøm vandbeholderen. Filteret skal renses efter hver tørring. 10. Sluk for tørretumbleren. Tryk på Strøm knappen. FORSIGTIG Vær forsigtig med at bruge en støvsuger til at rense filteret, da det let kan blive beskadiget og revet. Hvis der sidder noget tilbage i filteret, skrub da filteret med en børste for at fjerne det. Hvis De ønsker at åbne lågen, mens tørretumbleren er i gang, skal De trykke på Start/Pause knappen først og vente indtil tromlen er fuldstændig stoppet, før De åbner lågen. ADVARSEL Stop aldrig en tørretumbler før et tørreprogram er helt afsluttet med mindre De fjerner alt tørretøjet og spreder det ud så varmen bliver fordelt. FORSIGTIG Den må ikke bruges til andre formål end det, den var designet for. 13

14 A nvendelse af Deres tørretumler Tørrehylde Tørringsstativet placeres inden i tørretumbleren som vist på billedet. Fjern og smid emballagen ud, før De tager den i brug. Tørringsstativet er designet til genstande, der skal liggetørre uden tørretumbling såsom sweatre og delikate stoffer Bemærk Tjek filteret og fjern eventuelt fnug, der har samlet sig fra genstande, der er blevet tørret på stativet. Hvis De foretrækker det, kan De trykke på Øko Hybrid knappen. Anvendelse af Deres tørretumler For at anvende tørringsstativet: 1. Åbn lågen. 2. Fjern ikke filteret. 3. Placér tørrestativet over bunden af tørretumblerens døråbning. Hæng tørrestativet på plads på bagsiden af tørretumbleren. Skub ned på forsiden af rammen for at sikre, at den sidder over filteret. 4.Læg våde genstande oven på tørrestativet. Der skal være luft imellem dem, så luften kan cirkulere omkring dem. Tørrestativet bevæger sig ikke, men tromlen roterer. 1. Sæt enden af wiren fast i tromlens centrum. 2. Placér delikate stoffer eller sportssko. 5. Luk lågen. 6.Tænd for maskinen og vælg programmet Stativtørring.. 14

15 A ndre funktioner Funktions knapper Strøm Programvælger Start/ Pause Strøm Tryk på knappen Strøm for at tænde eller slukke for maskinen. For at annullere funktionen Tidsforskydelse skal De trykke på knappen Strøm. Yderligere programknapper Yderligere programmer Brug disse knapper til at vælge den ønskede funktion i forbindelse med det valgte tørreprogram. Andre funktioner Programvælger Programmerne er tilgængelige i overensstemmelse med typen af genstande, der skal tørres. Lampen bliver tændt og viser det valgte program. Start/Pause Knappen Start/Pause bruges til at starte et tørreprogram eller stille maskinen på pause under et tørreprogram. Hvis De ønsker at stoppe programmet midlertidigt, skal De trykke på Start/Pause knappen. Når maskinen står på pause, bliver maskinen slukket automatisk efter 4 minutter. Funktioner Dette giver Dem mulighed for at vælge yderligere programmer, der vil lyse op, når de er valgt. 15

16 A ndre funktioner Andre funktioner Tidsforskydelse De kan anvende funktionen Tidsforskydelse for at udskyde afslutningen på et tørreprogram. Den maksimale tidsforskydelse er 19 timer. Den mindste tidsforskydelse er 3 timer. 1. Tænd for maskinen. 2. Vælg et program. 3. Indstil den ønskede tidsforskydelse ved at trykke på, knappen. 4. Tryk på Start/Pause knappen Antikrøl Med funktionen antikrøl undgår De de krøller i tøjet, som kan opstå, hvis tøjet ikke bliver taget ud af maskinen lige efter et tørreprogram er slut. Når De har valgt funktionen antikrøl, vil maskinen skiftevis køre og stoppe, hvilket giver Dem to timer til at få tøjet ud af maskinen. Hvis lågen bliver åbnet under funktionen antikrøl, bliver funktionen annulleret. Favorit Ved brug af favoritfunktionerne kan De gemme et tilpasset tørreprogram og bruge det igen senere. 1. Tænd for maskinen. 2. Vælg et program. 3. Vælg funktion eller yderligere program. (Antikrøl, Eco Hybrid osv.) 4. Tryk og hold Favorit funktionsknappen i 3 sekunder. Favoritfunktionen bliver nu gemt til fremtidig brug. For at genbruge et gemt program skal De vælge funktionen Favorit og trykke på Start/Pause knappen. Lys i tromlen Når Deres tørretumbler kører, er det muligt at se ind i tromlen ved at vælge funktionen Lys i tromlen Lys tændt: Lågen åbnes. Lys slukket: Lågen lukkes Sluk automatisk. ØkoHybrid Dette program kan spare energi og tid. Eco: Energibesparende program (Kun varmepumpe) Hybrid: Tidsbesparende program (Varmepumpe + Heater) Du vil se "speed" indikation på LED. Funktion Hånd Jern Denne funktion er stadig mere fugtigt end betingelse for strygning. Bemærk Program Bomuld Blandede tekstiler Syntetisk Tørringsgrad Strygeklart Damp tørre Bip Denne funktion lader dig vide, hvornår tøjet er klar til strygning. Bemærk Program Bomuld Blandede tekstiler Syntetisk Børnesikring ( & ) Bemærk Tørringsgrad Ekstra / Meget Skabstørt / Lidt Meget / Skabstørt Skabstørt Funktion Hånd Jern er tilgængelig Funktion Damp tørre Bip er til rådighed For at sikre Deres børn skal De trykke på knappen Tørringsgrad i tre sekunder. Du vil se indikation på LED. Du kan se skilt på LED vindue. Alle kontrolfunktioner vil være inaktive med undtagelse af Børnesikring og Strøm knapper. Børnesikringen fortsætter indtil programmet er færdigt. Tryk på Tørringsgrad i tre sekunder for at slå Børnesikring fra Alarm Dette er en funktion, der gør Dem i stand til at justere lydstyrken på alarmen. 16

17 V edligeholdelse af Deres tørretumler Vedligeholdelse og rensning er meget vigtig Det er ikke svært at vedligeholde Deres tørretumbler, men det er vigtigt De gør det. Følg vejledningen nedenfor. Rens filteret Rens filteret efter hvert program og tjek det, før De sætter et nyt program i gang. Det skal også renses, hvis der er lys ud for Rens filteret og alarmen går, mens tørretumbleren kører. Rengøring eller tømning af filter vil reducere tørretider og energiforbrug og forlænge tørretumbler liv. FORSIGTIG Opsamleren til fnug skal renses regelmæssigt, hvis det er nødvendigt. Fnug må ikke samle sig rundt omkring i tørretumbleren. Filteret skal renses efter hver program er færdigt. 1. Åbn lågen. 2. Træk filteret ud. 3. Rens filteret med en støvsuger eller rens det under den rindende hane. 4. Sæt filteret i igen. Tryk filteret helt i bund for at forhindre, at det kommer i vejen for lågen. 5. Luk lågen. FORSIGTIG Efter De har vasket filteret, skal De lade det tørre grundigt. Fnug må ikke kunne samle sig i tørretumbleren. Bemærk Hvis filteret ikke er i Deres tørretumbler, vil maskinen ikke kunne sættes i gang. Hvis " Rens filteret " symbolet vises under operationen, skal du rense filteret hurtigt. 1. Nedkøl tørretumbleren og gå igennem proceduren ovenfor. 2. Tryk på knappen Start/Pause. Tøm vandbeholderen Kondensvand bliver opsamlet i vandbeholderen. Tøm vandbeholderen efter hvert program. Hvis ikke De gør det, vil det have en indvirkning på maskinens evne til at tørre. Hvis vandbeholderen er fuld, tændes lampen ud for Tøm vand og alarmen går under programmet. Hvis det skulle ske, skal De tømme vandbeholderen inden for en time. 1. Træk vandbeholderen ud. 2. Tøm vandbeholderen ud i vasken. 3. Skub den tilbage i tørretumbleren. 4. Tryk på knappen Start/Pause. Bemærk En høj atmosfærisk temperatur og et lille rum vil begge være forhold, der kan forlænge tørretiden og energiforbruget. ADVARSEL Undlad at drikke kondensvandet. FORSIGTIG Hvis vasketøjet ikke er centrifugeret ved høj hastighed, da det blev vasket, vil energiforbruget og tørretiden bliver større. I nogle tilfælde kan LED vindue vises (Tom vand symbol) og tørretumbler kan stoppe, fordi vandbeholderen er fuld. 17 Vedligeholdelse af Deres tørretumler

18 V edligeholdelse af Deres tørretumler Ventilationsgitter og Gitter til indtag af kold luft Støvsug de forreste ventilationsrist 34 gange om året for at sikre, at der ikke er nogen ophobning af støv eller snavs, der kan forårsage forkert luftstrøm. 3. Forbind drænet til udstyret. Vedligeholdelse af Deres tørretumler Note Varm luft er opbrugt gennem ventilationsrist. Tilstrækkelig ventilation bør gives for at undgå tilbageløb af gasser i rummet fra enheder brændende brændstoffer, såsom åben ild. Dræn til kondensvand Normalt vil kondensvand blive pumpet op til vandbeholderen, hvor vandet bliver samlet og tømt ud rent manuelt. Vand kan også blive drænet fra direkte til et træn specielt hvis tørretumbleren er stablet oven på en vaskemaskine. Med samleudstyret til den primære afledningsslange, skal De blot udskifte vandvejen og føre det til drænet som vist nedenfor: 1. Tag samleudstyret ud. Fugtmåler? Enheden måler fugtniveauet under tørringen, hvilket indebærer, at den skal renses regelmæssigt for at fjerne eventuelle kalkdannelser på ydersiden af måleren. Tør sensorerne inde tromlen. (som illustreret) 2. Skil slangen til vandbeholderen fra udstyret. 18

19 A ndre råd om god anvendelse Tørring guide Bomuld Blandede tekstiler Syntetisk CYKLUS Ekstra Meget Skabstørt* Lidt Strygeklart Meget Skabstørt Strygeklart Skabstørt Strygeklart Tørretumblerens kapacitet 8 kg 8 kg 8 kg 8 kg 8 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg 2 kg 3 kg 4.5 kg 1.5 kg 2 kg 3 kg 1.5 kg 1 kg Vævede og Loopknit Materialer Nogle vævede og loopknit materialer kan skrumpe, afhængigt af kvalitet. Permanente pressefolder og syntetiske stoffer Undlad at lægge for meget tøj i maskinen. Tag genstande med permanente pressefolder ud lige så snart tørretumbleren stoffer for at mindske krøller. Børnetøj og Slåbrokker Tjek altid producentens anvisninger. Gummi og plastik Undlad at tørre genstande, der er lavet af eller indeholder gummi og plastik såsom: a) Forklæder, hagesmække og stolebetræk b) Gardiner og duge c) Bademåtter Fiberglas Undlad at tørre genstande af fiberglas i Deres tørretumbler. Glaspartikler kan blive tilbage i maskinen og komme til at side fast i Deres tøj næste gang, De anvender Deres tørretumbler, og dermed komme til at irritere Deres hud. Vaskeanvisninger Tøjet har deres egne vaske etiketter, så tørring bør ske ifølge vaskeanvisningen som anbefalet. Og ikke kun det, men vasketøjet skal også sorteres efter størrelse og stoftype. For at få det bedste resultat og den mest effektive energiudnyttelse, skal De undlade at lægge mere i maskinen end den har kapacitet til. Øko 180min 170min 160min 150min 140min 80min 70min 60min 70min 60min 120min 110min 50min 48min Viser tørretid (Herunder køletid) Hastighed 105min 100min 95min 89min 77min 53min 48min 41min 41min 35min 70min 60min 135min 39min 50min Kraftige tekstiler Cowboybukser Anti bakteriel Opfriskning Sportstøj Hurtig tørring Sarte tekstiler Uld 29min * Testet i overensstemmelse med EN61121 : 2005 testprogram Uldtøj Nedenfor er vaskeanvisninger angivet. Tør uldtøj på wool cyklus. De skal sikre Dem, at De først følger de vaskeanvisninger, der står angivet med symboler. Uld kan muligvis ikke tørres fuldstændig med programmet, så undlad at gentage Symboler Instruktioner tørringen. Træk uldvarer til deres oprindelige form og tørre dem flad. Tør Tørretumble Permanente pressefolder/strygelet Skåne/delikat Undlad at tørretumble Undlad at tørre Høj temperatur Medium temperatur Lav temperatur Ingen varme/luft Tørre på snor/hængetørre Hænges vådt op Liggetørre I skygge 19 Andre råd om god anvendelse

20 A ndre råd om god anvendelse Reservedele Reservedele, som skal følge med inden for rammerne af garantiordningen, bliver leveret gratis. Hvis garantien er udløbet, kan reservedele købes hos forhandleren. Medfølgende dele Deres tørretumbler bliver leveret med nogle medfølgende dele såsom: 1. Kondenserende afløbsslange og slangeholder (Købes separat) Bortskaffelse af tørretumbleren Andre råd om god anvendelse De bedes venligst bortskaffe Deres tørretumbler på forsvarlig vis for at sikre Deres børn og andre mod at lide skade. Lågen, låget og andre dele, der stikker ud, skal fjernes, og elledningen skal skæres af for at De kan bortskaffe maskinen på forsvarlig vis. Serviceaftale Hvis der opstår et problem med Deres tørretumbler, skal De i første omgang konsultere Guiden til problemløsning. Hvis ikke De kan finde fejlen, og De er ude af stand til at løse problemet, kontakt da venligst Deres servicecenter. Ved kontakt med Deres servicecenter vil De blive bedt om at oplyse følgende: 1. Navn, adresse og postnummer 2. Telefonnummer. 3. Beskrivelse af problemet. 4. Modelnummer og serienummer på Deres tørretumbler. 5. Købsdato. 2. Tørretumbler Stativ Samleudstyr Holder: 2EA, Skruer: 4EA Købes særskilt Stabelkittet kan anvendes til vaskemaskinens topplade størrelse 550mm og 600mm for begge. Hvis der er behov for at stable maskinerne, skal De stable tørretumbleren oven på en LG vaskemaskine. En monteringssæt sælges separat. 20

21 G uide til at identificere fejl Råd til at finde fejl For spare Dem for tid og penge vil den følgende side hjælpe med at besvare Deres spørgsmål før De foretager et opkald til Deres servicecenter. Spørgsmål Fremgangsmåde Tørretumbleren vil ikke køre 1. Tjek at tørretumbleren er tilsluttet strøm. 2. Tjek at "Start/Pause" knappen er trykket ind. 3. Tjek, at døren er ordentligt lukket. 4. Tjek at temperaturen i rummet er under 5 C. 5. Tjek om der er gået en sikring eller relæet er slået fra og udskift da sikringen og/eller slå relæet til igen. (Advarsel: Tørretumblere er sædvanligvis tilsluttet to sikringer eller relæer.) Efter De har tømt vandbeholderen og renset filteret under vejs i et program, skal De trykke på Start/Pause knappen for, at tørretumbleren går i gang igen. Det tager lang ti at tørre Tørretumbleren kører, men der er ingen ændring af Tilbageværende tid på skærmen. Tøjet er dækket af fnug. Tørretiden er ikke konsistent 1. Filteret skal renses efter hvert program. 2. Tjek at vandbeholderen er tømt. 3. Vælg det korrekte program for den pågældende type af stof. 4. Tjek at luftgennemstrømningsgitteret og ventilationen bagtil i maskinen ikke bliver forhindret i at fungere ordentligt. 5. Tjek at tøjet ikke er overdrevent vådt. 6. Kontroller om tørretumbleren er overbelastet. Det er ikke en fejlfunktion. Tørretiden er beregnet og vil blive revurderet gennem hele programmet efterhånden som maskinen opfanger tørregraden af tøjet. Tjek at filteret er rent. 1. Kontrollér filteret er rent. 2. Tjek at alle dele i tørretumbleren er rene. 3. Tjek at alt vasketøj er blevet korrekt sorteret i overensstemmelse med typen af stof, det er lavet af. 4. Tjek at tørretumbleren ikke er overbelastet. 5. Kontroller, om der er papir, væv eller andre nedbrydelige elementer blandt vasketøjet og fjern. Tørretiden for en portion vasketøj varierer alt afhængigt af varmeindstillingen, mængden, typen af stof, hvor vådt det er og filterets tilstand. Guide til at identificere fejl Der lækker vand Tøjet bliver krøllet Tøjet er krympet Tjek at vandslangen og dræningsslangen er ordentligt tilsluttet. Tjek at tørretumbleren ikke er overbelastet. Afprøv en kortere tørretid og tag delene ud af maskinen, mens de stadig er lidt fugtige. Brug antikrøl funktion. For at undgå at tøjet krymper, skal De følge vaskeanvisningen på tøjet, idet noget tøj naturligt vil krympe, når det bliver vasket og derfor ikke bør lægges i en tørretumbler. Tjek at filteret sidder i tørretumbleren. 21

22 G uide til at identificere fejl Fejlfunktion : Lågen skal lukkes og der skal trykkes på Start/Pause knappen for at genstarte et program. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter med at optræde, skal De trække stikket ud af stikkontakten og ringe til Deres servicecenter for at få rådgivning.,,,,, : Hvis fejlmeddelelsen fortsætter med at optræde, skal De trække stikket ud af stikkontakten og ringe til Deres servicecenter for at få rådgivning. Lyset i tromlen virker ikke Kontakt Deres kundeservicecenter Guide til at identificere fejl 22

23 G uide til at identificere fejl Bemærk SmartDiagnosis funktionen er kun tilgængelig for de produkter med en SmartDiagnosis mærke. I det tilfælde, at De har en mobiltelefon med en statisk funktion, virker smart diagnosis funktionen måske ikke. Brug af SmartDiagnosis De skal kun anvende denne funktion, når De er blevet instrueret i det af servicecenteret. Den lyd, der kommer under transmissionen, lyder som en fax og giver kun mening for medarbejder i Deres servicecenter. SmartDiagnosis kan ikke aktiveres, hvis tørreren ikke gør opstart. Hvis dette sker, så skal fejlfinding ske uden SmartDiagnosis. Hvis de oplever problemer med Deres tørretumbler, skal De ringe til Deres servicecenter. Følg de anvisninger, De modtager fra medarbejderen i servicecenteret, og gå igennem de følgende punkter, når De får besked på det: 1. Tryk på Strøm knappen for at tænde for tørretumbleren. Undlad at trykke på andre knapper eller dreje på programvælgeren. 2. Hvis du bliver bedt om ringe til center, placere mundstykket på din telefon tæt på "SmartDiagnosis " ikonet og afbryderknappen. Max. 10 mm 3. Tryk og hold (More) knappen i tre sekunder, mens du holder mundstykket på telefonen tæt på "SmartDiagnosis " ikonet og Power (strøm) knappen. 4. Hold telefonrøret i denne position, indtil transmissionslydene holder op. Det tager cirka 17 sekunder, og displayet vil tælle tiden ned. For at få det bedste resultat skal De undlade at fjerne Deres telefonrør mens lyden bliver transmitteret. Hvis medarbejderen på servicecenteret ikke er i stand til at foretage en ordentlig optagelse af data, kan De blive bedt om at forsøge igen. Ved at trykke på Power(strøm)knappen under transmissionen vil slukke for SmartDiagnosis. 5. Når nedtællingen er ovre og lyden er ophørt, kan De genoptage Deres samtale med medarbejderen i servicecenteret, der så vil være i stand til at assistere Dem på grundlag af de oplysninger, der er blevet transmitteret og nu kan analyseres på servicecenteret. Guide til at identificere fejl Bemærk "Smart Diagnosis er en fejlfindings funktion, der er designet til at hjælpe, ikke erstatte, den traditionelle metode til fejlfinding gennem vores kundecenter. Effektiviteten af denne funktion afhænger af forskellige faktorer såsom: ekstern støj som kan være til stede under transmissionen, samt akustikken i rummet hvor maskinen er placeret. Dette betyder at LG ikke kan garantere at Smart Diagnosis fungerer korrekt på hver enkelte fejlfinding." 23

24 T eknisk data 850 mm 640 mm 600 mm Nettovægt: 55.9kg, Uigennemsigtig Dør 57.4kg, Glas (Cr) Dør Elektriske krav Krav til ventilation Teknisk data Volt Hertz Watt 230 V 50 Hz 1800 De skal forsikre Dem om, at De tilslutter tørretumbleren den korrekte spænding. På pladen på Deres tørretumbler kan De se, hvad spændingen (Volt) skal være. Max. kapacitet: 8 kg Indbygget eller under bord De skal sikre Dem, at der strømmer 3.17 m 3 luft igennem tørretumbleren i minuttet. Skab Skab dør skal have 2 (tremmer) åbninger, der hver har et areal paa mindst 60 kvadrat inches (387 sq.cm), som ligger 3 inches (8 cm) fra bunden og toppen af døren. Tilladt temperatur: 5 ~ 35 C Dybde med åben låge: 1090 mm 24

25 G aranti Bortskaffelse af Deres gamle maskine 1. Når De ser dette symbol, der forestiller en overstreget skraldespand, optræder på et produkt, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv 2002/96/EC. 2. Al elektronik og elektriske produkter bør bortskaffes særskilt fra almindelig husholdningsaffald vha. staten eller lokale myndigheders dertil indrettede affaldsstationer. 3. Den korrekte måde at bortskaffe Deres gamle maskine vil hjælpe til at forhindre eventuelt negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. 4. For at få mere detaljerede oplysninger om, hvordan De skaffer Dem af med gamle maskiner, kontakt da venligst Deres kommunale myndigheder, miljø & teknikforvaltning eller den forretning, hvor De har købt produktet. Oplysninger om fluorholdige drivhusgasser brugt som kølemiddel i denne tørretumbler Kemisk navn Sammensætning af gasser Det samlede GWP (kg CO 2 eq) R 134a 100% HFC 134a 1300 Bemærk Når De vil skaffe Dem af med Deres maskine, skal De skære ledninger af, destruere stikket og tage lågen af maskinen for at forhindre, at børn kan blive fanget inde i maskinen. Garantien dækker ikke følgende. Transport til servicecenteret med henblik på at modtage instruktioner i brug af produktet. Hvis produktet bliver forbundet til en anden spænding end den, der er opgivet på pladen på maskinen. Fejl, der er forårsaget af ulykker, forsømmelse, misbrug eller uforudset hændelig begivenhed (force majeure). Hvis fejlen skyldes grunde, der ikke er relateret til at almindelig brug i en husholdning eller i øvrigt brug, der ikke stemmer overens med ophavsmandens manual Fejl der er forårsaget af skadedyr som for eksempel rotter, mus m.m. Larm eller vibration, der betragtes som normal som eksempel lyden af vand, der bliver drænet fra, lyden af tromlen, der kører rundt, eller advarselsalarmen. Justeringer i installationen som eksempelvis at få stillet maskinen i vatter eller justere drænslangen. Almindelig vedligeholdelse som anbefalet i manualen. Fjernelse af fremmedlegemer og fremmede substanser fra maskinen i pumpe og tilslutningsfilteret som eksempelvis skidt, negle, metal fra BH, tøjknapper m.m. Udskiftning af sikringer, justering af eltilslutning eller VVS tilslutning. Udbedring af uautoriseret reparationer. Skader på personlig ejendom, der er forårsaget af eller er følger af maskinens eventuelle defekter. Hvis maskinen bliver brugt i forretningsøjemed, dækker maskinens garanti ikke. (Eksempel: Offentlige steder som offentligt toilet, logi hus, træningscenter, sovesal) Hvis maskinen bliver installeret uden for det normale serviceområde, vil enhver transportudgift i forbindelse med reparationen af produktet eller udskiftningen af en defekt del tilfalde ejeren. Garanti 25

26 N oter 26

27 N oter 27

28

LG VARMEPUMPE TØRREREN Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du tager tørretumbleren i brug og gem den til eventuelt fremtidige brug.

LG VARMEPUMPE TØRREREN Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du tager tørretumbleren i brug og gem den til eventuelt fremtidige brug. INDEHAVERS MANUAL LG VARMEPUMPE TØRREREN Læs venligst denne manual omhyggeligt, før du tager tørretumbleren i brug og gem den til eventuelt fremtidige brug. RC7055*H*M MFL67708684 www.lg.com Funktioner

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER D18K

KONDENSTØRRETUMBLER D18K KONDENSTØRRETUMBLER D18K HN 10213 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare!

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere