INDVIELSE SANSEHAVEN. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDVIELSE SANSEHAVEN. august 2015"

Transkript

1 INDVIELSE SANSEHAVEN august 2015 S

2 SIDEN SIDST Sommer i Korsløkken Sankt Hans Tak for den positive modtagelse af første nummer af Korsløkkens fælles nyhedsbrev, som udkom i maj måned. Nu er sommerferien slut for de flestes vedkommende, og hverdagen er i gang igen med arbejde, gøremål og aktiviteter. Dermed er det også tid til information om, hvad der rører sig i Korsløkken nu og i de næste måneder. I dette nummer af nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om: Den fysiske helhedsplan, som oplever sin hidtil travleste periode i forbindelse med renoveringen. I slutningen af juni blev der sat et festligt punktum i afdeling 40 med officiel indvielse af Sansehaven. Beboerne i Korsløkken har haft en dejlig fælles fejring af Sankt Hans, og Beboercafeen har været velbesøgt i sommerperioden. Andre aktiviteter og netværk har også været aktive i sommerferien, herunder Kvindeklubben og Klub Fristedet. Faste aktiviteter som lektiecafé, Dansk-undervisning og ITcafé starter op igen efter sommerferien, og andre og nye tiltag er undervejs. Korsløkkens ejendomsmestre i afdelingerne 34/35 og 37 har fået fælles kontor i Teknikerpavillonen på Korsløkkevej. Beboere, som er flyttet ind i nyrenoverede lejligheder i afdeling 37, deler ud af gode tips og forslag til indretning. Og meget mere. Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet, skal du endelig kontakte os. God læselyst! Projektafdelingen, Fyns almennyttige Boligselskab og Korsløkkens boligsociale helhedsplan Tirsdag den 23. juni fejrede Korsløkken Sank Hans i strålende vejr. Som det har været tradition i mange år, var områdets afdelingsbestyrelser fælles om at afholde en festlig aften for mere end 250 fremmødte. Deltagerne hyggede sig med pølser, brød, snobrød og skumfiduser, og Klub Fristedets børn og frivillige havde sørget for en flot heks til bålet. Det var en dejlig aften, som forløb hyggeligt og roligt. Klub Fristedet Der bygges i Korsløkken Siden august måned 2014 har Poul Philipsen fra Odense Kommune været med i projektet som jobmentor for de unge i boligområdet. De unge har kunnet henvende sig til Poul med et ønske om at afprøve sig selv i forhold til en fremtid indenfor et af byggefagene. I første omgang har der været fokus på at tilbyde de unge mennesker i alderen 18 til 30 fra Korsløkke-området et arbejdsforløb i byggeriet. Resultatet bliver forhåbentligt en afklaring for den unge omkring, hvorvidt et af byggefagene er det rigtige for den unge, eller man i stedet skal lede efter andre alternativer. Det væsentlige er, at der skabes en mulighed for i praksis at prøve byggefagene af, og det at færdes på en byggeplads og i en skurvogn. I efteråret 2014 blev der omdelt og opsat flyers og plakater med hjælp fra 5 unge drenge fra området, hvor de løste denne opgave både hurtigt, engageret og med kvalitetsbevidsthed. Det er præcis disse egenskaber vi efterlyser hos kommende håndværkere, og selvom Ali og hans venner endnu er for unge til byggepladsen, så viser deres løsning af opgaven med flyers og plakater, at de er klar. Her 1 år efter opstarten er status som følger: 16 unge fra boligområdet er startet op i et virksomhedsforløb. Heraf er 4 nu i ordinært job indenfor byggeriet 2 er kommet i uddannelse indenfor byggeriet En enkelt af de unge var kun i forløbet mindre end 3 timer (inkl. udlevering af arbejdstøj), men så har han prøvet det af, og han ved nu, at det er noget andet, han skal! Foto: DR FYN DR Fyn Klub Fristedet har fået en rigtig god start. Der kommer mellem 15 og 40 børn hver onsdag. De fleste børn er 8-10 år. Forældre er meget velkommne der er altid kaffe/the på kanden. Der har været mange forskellige aktiviteter. Hos pigerne er især at male på lærreder populært, hos drengene er det især PlayStation, airhockey og computer. Mange vil også gerne være, hvor vi er, og f.eks. hjælpe med at gøre frugt og saftevand klar, som vi tilbyder hver gang. Vi har også bagt snobrød en enkelt gang, men vi håber på nogle gode sensommeraftener, så vi kan gentage succesen. Hvis der er stemning for det, laver vi måske et tiltag i vintermånederne, hvor forældre måske har lyst til at bage boller eller lignende til os, det kunne være rart med lidt mere end bare frugt. TAK for en god sommer i Klub Fristedet TAK til de frivillige for jeres indsats. Er der fortsat nogle, der har interesse i at lave frivilligt arbejde i Klub Fristedet, så kom endelig forbi Pavillonen, Korsløkkevej 27, onsdage kl. 17:30 20:00 eller henvendelse hos beboerkonsulenterne på Korsløkkevej 27, st. th. Studie-cafe for voksne. Vi søger voksne der har gå-på-mod, lyst og evner til at starte en STUDIE-CAFE. Studie-cafeen skal være et tilbud om lektiehjælp for voksne. Et tilbud om et studiemiljø i dit nærområde. Studie-cafeen vil være åben en gang ugentlig eller efter behov. Tilbuddet henvender sig til ALLE over 16+, og som er i gang med en ungdomsuddannelse VUC videregående uddannelse eller tilsvarende, hvor behovet for hjælp er til stede. Ønskes af frivillige til dette tilbud: 3-5 stykker, der kan undervise i engelsk, dansk, matematik, biologi, fysik mv. Tryghedsvandring Vi søger voksne, der har lyst til at starte Tryghedsvandring op i Korsløkken. Det er IKKE et vagtværn, men en tilrettelagt daglig gåtur i området i tidsrummet kl. 19:30-22:00 for dem, der har lyst til at gå med på en aftentur. Formål: at være synlige i området synlighed skaber tryghed! Ønskes af frivillige til dette tilbud: 3-4 stykker Henvendelse: Beboerkonsulent Bente Kjær Jensen, Korsløkkevej 27 st.th. Hvis du vil høre mere om mulighederne, så kontakt Poul Philipsen på mobil eller mail Du kan også høre mere om projektet ved at kontakte beboerkonsulent Ronnie Reifling, Korsløkkevej 27, st. th. i kontorets åbningstid mandag - onsdag kl Frivillige søges Da vi har flere initiativer undervejs, søger vi beboere, der har lyst til at være frivillige i Korsløkkens Boligsociale Helhedsplan. Korsløkken Nr

3 SIDEN SIDST Nødnumre I forbindelse med indflytning i de nyrenoverede lejligheder udleverer ejendomsmesteren en BEBOERVEJLEDNING. I den udleverede beboervejledning er beskrevet hvordan beboeren skal handle og kontakte i forbindelse med forskellige uheld. Nyt fra byggesagen I min rolle som overordnet byggeleder for FAB på renoveringen af afdeling 37, vil jeg give en kort orientering om hvorledes byggeriet ser ud på nuværende tidspunkt. Sommerferien er tæt på at være afviklet for alle håndværkerne på pladsen, og gennem sensommeren øges bemandingen, da arbejdsområdet bliver udvidet til at omfatte flere lejemål end hvad man tidligere har oplevet. I september vil man være i gang med saneringen af de to første opgange i hus 2 nr. 303 og 301. Samtidig vil der være en meget stor aktivitet på alle opgangene i hus 3 nr. 305 til 311, således vil man være i gang med renovering af 120 lejemål på dette tidspunkt, hvilket er det største antal siden byggeriet begyndte i Den første opgang i disse huse, opgang 311, forventes færdig op mod årsskiftet, og vil omfatte 15 nye boliger, hvor fem af boligerne vil være de første tilgængelighedsboliger afleveret i forbindelse med renoveringen af denne afdeling. Tilgængelighedsboligerne er indrettet på en måde, som efterlever kravene ved at rum og disponeringen af boligen er planlagt herefter. Hele håndteringen af byggeplads, og samspillet med de færdige og omkringliggende arealer har fundet et godt niveau, som vi naturligvis løbende tilpasser i samspillet med FAB og 5E med de input, som gives fra Jer, Beboerne i Korsløkken. Vi vil, i samme forbindelse, takke for den forståelse og tålmodighed, der er udvist fra Jeres side under byggeriet frem til nu, da vi har stor forståelse for, at der larmes, støves og byggepladsen beslaglægger arealer, som man gerne vil kunne anvende til ophold eller parkering. Overordnet håber vi på, at samspillet på byggeriet kan forsætte på samme måde og samtidig forbedres, da vi har en tro på, at vi kan komme længere med opsamlingen og afslutningen af mangelafhjælpningen, som gennemføres kort efter Jeres indflytning. I denne forbindelse håber vi på, at I vil være behjælpelig med at være præcise i påtalerne, såfremt der mødes nogle, og dertil sikre, man oplyser i hvilket tidsrum, man kan træffes hjemme på de dage, hvor man har varslet, at håndværkerne kommer og afhjælper de anførte punkter. Byggeleder Kim Fink - C & W arkitekter Afdeling 40 K I afdeling 40, som omfatter Korsløkkehavens Plejecenter og 40 ældreboliger, er etableringen af sansehaven afsluttet, og der blev holdt indvielse af haven om eftermiddagen den 25. juni (se billede på forsiden). Afdeling 34 F Vore rådgivere arbejder i øjeblikket på at færdiggøre helhedsplanens projektforslag. Projektforslaget er en viderebearbejdning af det tidligere udarbejdede skitseforslag, som blev vist i forbindelse med afstemningen om helhedsplanen. Det færdige projektforslag forventes at kunne præsenteres for afdelingens beboere i løbet af det indeværende efterår. I forbindelse med præsentationen af projektforslaget vil den foreløbige tidsplan for renoveringen i hele afdeling 34 ligeledes blive fremlagt. Processen med at finde egnede håndværkere til renoveringsarbejderne i afdelingen er påbegyndt og vil fortsætte sideløbende med at tegninger og beskrivelser færdiggøres til udbudsfasen. Der arbejdes i øjeblikket efter en tidsplan, der har byggestart i afdelingen omkring efteråret Renoveringsarbejderne vil efter den foreløbige tidsplan blive påbegyndt i opgangen Nyborgvej 287 og fortsætte med inddragelse af en ny opgang med ca. en lille måneds mellemrum, således næste opgang vil være Nyborgvej 285 o.s.v. Stitunnelen vil være lukket i forbindelse med ombygningen, men der vil blive etableret en lysreguleret fodgængerovergang, således fodgængere sikkert kan krydse Ørbækvej. Den ombyggede stitunnel forventes færdig til ibrugtagning i foråret Afdeling 35 E Helhedsplanens projektforslag er for nuværende under færdiggørelse og vil i løbet af efteråret blive præsenteret for afdelingens beboere. Den foreløbige tidsplan over renoveringsarbejderne i afdelingen har byggestart ved årsskiftet 2018/2019. Orientering om vaskerier i afdeling 37 G Overordnet status på helhedsplanen Afdeling 37 G Renoveringsarbejderne i afdelingen har nu været i gang i ca. 1½ år og ca. 1 3 af boligerne i afdelingen er færdigrenoverede og beboerne er flyttet ind. I øjeblikket er ca. 1 4 af boligerne fraflyttet og under renovering. De resterende lejligheder i afdelingen vil løbende over det næste 1½ års tid blive renoveret, således det forventes, at alle boliger ved årsskiftet 2016/2017 vil være færdigrenoverede og beboerne flyttet ind. Som der tidligere er blevet orienteret om, vil stitunnelen under Ørbækvej blive ombygget i forbindelse med etablering af Odenses nye letbane. Ombygningen er påbegyndt med omlægning af en hovedfjernvarmeledning og vil fortsætte henover efteråret og vinteren med ombygning af selve tunnelen. Vaskeriet i kælderen under hus 37.5 (Nyborgvej ) er i normal drift og vil kunne benyttes af alle beboere i afdeling 37, der har vaskekort. Vaskeriet i hus 37.4 (Nyborgvej ) er i øjeblikket inddraget i byggepladsen, men vil være i normal drift omkring d. 1. september 2015 og kan herefter benyttes af alle beboere i afdeling 37 der har vaskekort. Vaskeriet i hus 37.2 (Nyborgvej ) forventes at blive lukket og inddraget i byggepladsen omkring d. 1. september 2015 og kan herefter ikke benyttes af beboerne. Ved opslag i afdelingens opgange vil der løbende blive orienteret om status på vaskerierne. Projektleder Niels Møller-Madsen - Fyns almennyttige Boligselskab Korsløkken Nr

4 DRIFT NYT FRA BESTYRELSERNE Den fremtidige drift i Korsløkken Korsløkkeparken afdeling G Ejendomsfunktionærerne for alle afdelinger i Korsløkken er nu kommet på plads i deres midlertidige kontor, beliggende i pavillonen bag Korsløkkevej 27. Den sidste pavillon er ankommet. Den indeholder faciliteter for ejendomsfunktionærerne, omklædning, toilet, bad og frokoststue. Kontorpavillonen fungerer som fælles ejendomsmesterkontor for alle afdelinger i Korsløkken. Når beboerhuset er opført, vil ejendomsfunktionærerne få deres kontor mv. i huset, og pavillonerne vil blive fjernet. Kontortiderne er uændret: Afdeling 37, Korsløkkeparken G: Man, ons og fre: kl Tors : kl Tlf. nr.: Afdeling 34, Korsløkkeparken F, afdeling 35, Korsløkkeparken E og afdeling 40, Korsløkkeparken K: Man, tirs, ons og fre: kl Tors: kl Tlf. nr.: Korsløkkeparken afd G har i et stykke tid haft en hjemmeside. Der er sikkert en del af jer der ikke ved det, og vi vil derfor gøre opmærksom på denne. På siden kan man finde oplysninger om reglementer, ejendomsmester, hjertestartere, links til Korsløkken (helhedsplaner mm.) og referater fra bestyrelsesmøder. Desuden har vi fået lavet en side Pulterkammeret, hvor beboerne i hele Korsløkken kan sætte ting til køb, salg eller bytte. På galleriet findes en masse billeder fra Korsløkke afd G, og alle beboerne i Korsløkken er velkomne til at sende billeder, som kan blive lagt på siden. Askebægre Billedet viser et askebæger, der er sat op ved samtlige indgangsdøre og er beregnet til cigaretskodder. Det vil være dejligt, om alle vil bruge dem, så området kan se pænt ud, og indgangen til vores opgange ikke skal ligne en losseplads. Med venlig hilsen Bestyrelsen Så, kære beboere, gå ind på og orienter jer, og har I mangler eller andet som I gerne vil have på siden, så lad os høre fra jer. For husk, hjemmesiden er jeres! Med venlig hilsen Bestyrelsen Korsløkkeparken afdeling F Ny ejendomsmester pr. 1. august 2015 Jeg hedder Tommy Bruun Pedersen, jeg er 37 år gammel og kommer fra Odense. Jeg er uddannet VVS Installatør, hvor jeg har 20 års erfaring inden for VVS branchen både i marken og bag skrivebordet. Min fritid bliver brugt på min familie samt camping, hus og have. Jeg har glædet mig rigtig meget til at starte i FAB og til at møde beboerne i området. Beholdere til brugte batterier På de første to uger blev der samlet fire kilo batterier og en mobiltelefon ind. Efter næste tømning to uger senere var der igen i alt fire kilo batterier. Afdelingsformand Kurt Nielsen er meget positivt overrasket: Før kom der meget få batterier i den røde affaldskasse i vaskeriet. Så vi er meget tilfredse med det nye tiltag. Beholderne til brugte batterier er del af en forsøgsordning i Odense Renovation, så afdeling 35 har ingen udgifter ved at deltage i ordningen. Batteri-indsamling i afd. 35 Batteri-indsamling i afd. 35 er flyttet fra vaskekældre til affaldshuse. Den nye beholder ser sådan her ud Bonusinfo: Beholderne til brugte batterier er også på vej til afdeling 34 og afdeling 37. Korsløkken Nr

5 FRA BEBOER TIL BEBOER KALENDER 2015 Tips til vedligehold af håndvask i badeværelset Ellis anbefaler brug af bådvoks f.eks. købt i Biltema til 40 kr. Det påsmøres hver anden uge i vasken i badeværelset for at minimere kalk. Proppen i vasken holdes fri for kalk med et stykke husholdningspapir med eddike på, som trækker et stykke tid. Herefter tørres proppen af med den gule side af en køkkensvamp. Opbevaring af sko Asia, som er flyttet ind i en nyrenoveret lejlighed på Nyborgvej har et tip til opbevaring af sko: Dette skoskab kan rumme ca. 10 par sko, der er plads til det i entréen og koster ca. 100 kr. i Daells Bolighus. 22. august Udflugt til Århus Lørdag den 22. august arrangerer afdelingerne fælles udflugt til Århus. Der er to muligheder for stop i Århus enten i Den Gamle By eller i Tivoli Friheden. Tilmelding er slut. Læs om og se billederne fra turen i næste nr. af nyhedsbrevet. Udflugt til Fredericia Uge 42 Aktivitetsuge Aktivitetsuge. Sæt kryds i kalenderen mandag til torsdag. Der bliver bl.a. loppemarked for børn og voksne i Korsløkken, sociale aktiviteter, nabohygge m.m. Hold øje med Korsløkkens facebook, opslag i opgange m.m. for nærmere info eller spørg på kontoret, Korsløkkevej oktober 7. november Fælles Tysklandstur Ind i ny lejlighed Fredag d. 23. oktober: Udflugt til Kreative Dage i Fredericia. Hold øje med opslag i din opgang om tidspunkt, pris, tilmelding m.m. Læs mere om Kreative Dage på www. kreativedage.dk. Lørdag d. 7. november arrangerer afdelingerne en fælles tur til Tyskland Hold øje med din postkasse for opslag med tidspunkter, priser m.m. og sæt allerede nu kryds i kalenderen. Kom med og få en hyggelig dag sammen med dine naboer. Jeg, Per, er den heldige, der har fået ny lejlighed, og det har sandelig budt på store udfordringer. Det er moderne, og nogen ting kan man vænne sig til, men ikke alle. F.eks. at man på amerikansk manér træder lige fra opgang og ind midt i stuen, så min kone og jeg besluttede os at se, hvilke løsninger der fandtes, og der var mange og til mange forskellige priser, men lad det være sagt med det samme, man får hvad man betaler for, så jo billigere, jo mere spinkle er tingene. Det kan derfor være en god idé at trawle lidt rundt og for vores vedkommende blev det for en rumdeler fra Jysk, og selvfølgelig kostede den, men der er også gods i den, og i vores lejlighed giver den lige den afstand til stuen, som vi ønskede. Den lejlighed, vi flyttede ind i, var født uden et kosteskab altså et skab til bl.a. støvsuger, kost og spand, men det skab, der var lige inden for døren, blev ændret lidt indvendigt, ved at der på døren blev sat et beslag til støvsugerslange og på selve tøjstangen blev en krog hængt på, så man kunne have sin spand med evt. gulvklude hængende der, for gulvpladsen i selve skabet er begrænset. I badeværelset er der heller ikke meget skabsplads, men der blev løsningen et toiletskab fra Ikea til en ganske rimelig pris i god kvalitet. I kælderen er rummene ikke særlig store, så den plads der er til rådighed, må man udnytte til det yderste, og jeg kan varmt anbefale letmetal reoler fra Harald Nyborg, nemme at samle og meget stabile, når først de er sat sammen. Faste aktiviteter i Pavillonen Mandag Tirsdag Kl Kl Kl Onsdag Kl Kl Den Frie Rådgivning Jobcaféen (opstart 1. september). Kvindeklub Danskundervisning for voksne IT-hjælp i beboercaféen - få hjælp til IT m.m. af frivillig beboer Kl IT-undervisning for begyndere v/ældresagen (tilmelding på kontoret, Korsløkkevej 27). Kl Aktiv Onsdag v/ tennisbanen i afdeling 35 (til og med d. 14. oktober) Kl Klub Fristedet for områdets børn og unge i alderen år Torsdag Økonomisk rådgivning v. Henning fra Boligorganisatorisk Fællessekretariat Kl Jobcaféen OBS! Rødegårdsvej 237, Beboerhuset (opstart 3. september) Kl Lektiecafé for områdets børn og unge v. frivillige lektiehjælpere fra Dansk Flygtningehjælp Fredag Søndag Kl Aktiviteter og tidspunkter ændres løbende spørg på kontoret Korsløkkevej 27, hvis du har spørgsmål til aktiviteter. Korsløkken Nr

6 VIDSTE DU... KONTAKT OS IT-kursus for begyndere Nyt ansigt på kontoret Fysisk helhedsplan Afdelingsbestyrelser (adresse for post og forslag til bestyrelserne) Ældre Sagen samarbejder med Korsløkkens boligsociale helhedsplan om IT/computer-undervisning for begyndere. Kurset varer 10 uger à to timer, hvor man trin for trin lærer at bruge en computer, bruge internet, NEMid m.m. Kurset starter onsdag d. 9. september kl og foregår i pavillonen v. Korsløkkevej 27. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. For mere information og tilmelding henvend dig på kontoret, Korsløkkevej 27. Den Frie Rådgivning Nu kan du gratis få hjælp til at forstå formelle breve, udfylde ansøgningsskemaer, kontakte kommunen, Udlændingeservice eller private firmaer m.m. Den Frie Rådgivning vil være til stede i pavillonen ved Korsløkkevej 27 hver tirsdag kl Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, der til daglig holder til i Fritidsbutikken i Vollsmose, men nu udvider med rådgivning i Korsløkken. Telefon Anne Mette starter i praktik i Korsløkkens boligsociale helhedsplan den 17. august og tre måneder frem. Anne Mettes opgaver vil bl.a. være koordinering af frivillige i forbindelse med nogle af helhedsplanens aktiviteter, støtte netværk og opstarte nye initiativer i samarbejde med helhedsplanens medarbejdere. Anne Mette er i dag frivillig i Klub Fristedet og deltager aktivt i både en og Kvindeklubben samt er formand for hundeforeningen i Korsløkkens afd. 34. Hvis du har idéer til aktiviteter eller initiativer, som vil gavne Korsløkken, er du velkommen til at kontakte Anne Mette i kontorets åbningstid. Se mere om frivillighed i Korsløkken på Facebook under Korsløkkens frivillignetværk. Røde Kors Café Torsdag i ulige uger kl Vi byder på samvær, sang, hygge og en god kop kaffe. Indimellem er der underholdning, gåture, stolegymnastik. Vi holder til på Korsløkkehaven Plejecenter på 1. sal. Der er elevator, så rollator og kørestol er ingen hindring. Det koster 20,00 kr. at deltage i caféen. Prisen inkluderer kaffe og kage. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig caféen. Har du spørgsmål til caféen, er du velkommen til at kontakte Hanne Andersen, aktivitetsleder Røde Kors på tlf.: Genhusningskonsulenterne Bjarne Friis, mobil , Arne Simonsen, mobil , Projektleder FAB Niels Møller-Madsen, mobil , Byggeleder Kim Fink, mobil , Flyttemand 3x34 Ove Thrane, mobil , Boligsocial Helhedsplan Projektleder Marie Ingeman Sørensen, mobil , Beboerkonsulent Bente Kjær Jensen, mobil , Beboerkonsulent Ronnie Reifling, mobil , Timeout ejendomsfunktionær Søren Krog Pedersen, mobil , Adresse Korsløkkevej 27 Beboerhuset Smut-Ind Beboere i afdelingerne 34/F og 35/E har mulighed for at leje Smut-Ind. Huset ligger på Nyborgvej 179, Odense C Bestyrelsen i afdeling 34 Postkassen ved vaskeriet på Korsløkkevej Bestyrelsen har træffetid 1. torsdag i måneden kl i lokalet i vaskeriet på Korsløkkevej. Bestyrelsen i afdeling 35 Postkassen på Nyborgvej 201, 3, th Bestyrelsen i afdeling 37 Postkassen på Nyborgvej 293 Drift/Ejendomsmestre i Korsløkken Afdeling 34/35/40 Mikael Fald Hansen, telefon Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl torsdag kl Adresse: Pavillonen ved Korsløkkevej 27 Afdeling 37 Kurt Skræp, telefon Kontortid: mandag, onsdag og fredag kl torsdag kl Adresse: Pavillonen ved Korsløkkevej 27 Politi m.m. Ring 112 hvis du oplever en akut situation f.eks. ildebrand, en ulykke m.m. Ring 114 hvis du oplever utryghed, ulovlig scooterkørsel, ulovlige eller bekymrende hændelser m.m. Download app en Politi hvis du har en smartphone. App en kan downloades gratis, og via den kan du tippe politiet om hændelser, billeder og andet du oplever, som kan have politiets interesse. Det er muligt at tippe politiet enten anonymt eller med navn og tlf.nr. Med venlig hilsen de frivillige i Café Korsløkke Ring på telefon eller og hør nærmere om pris, datoer m.m. Korsløkken Nr

7 JOBCAFÉEN ÅBNER! Hvad kan du forvente i Jobcaféen?: Hjælp til jobsøgning Hjælp til at skrive ansøgning og cv Hjælp til at finde virksomhedspraktikker Afklaring i forhold til din jobsituation Hjælp til din kontakt til jobcentret Hjælp til iværksætteri Virksomhedsbesøg Sparring fra gruppen og beboerkonsulenterne Oplæg fra relevante foredragsholdere Motiverende samtaler Information om arbejdsmarkedets muligheder, og Husk også muligheder og begrænsninger i arbejdsløshedssystemet (f.eks. fleksjob, mentor, praktik, skånejob, løntilskud m.m.) Jobcaféen er baseret på gruppeforløb, men der vil også være mulighed for individuelle samtaler med beboerkonsulenterne Information om uddannelsesmuligheder 10.september i OCC Hvor og hvornår?: Jobcaféen starter tirsdag d. 1. september og derefter. Tilmelding er ikke nødvendig. HVER TIRSDAG KL I KORSLØKKEN(Korsløkkevej 27, Pavillonen) HVER TORSDAG KL I STÆRMOSEGÅRDEN(Rødegårdsvej 237, Beboerhuset) Hvem kan deltage?: Alle beboere fra både Stærmosegården og Korsløkken er velkomne begge dage Korsløkkens Boligsociale Helhedsplan har indgået et samarbejde med Stærmosegården og Odense Kommune om at drive en jobcafé. Jobcaféen afholdes 2 gange om ugen, og er et tilbud fra Helhedsplanernes beboerkonsulenter. Beboerkonsulenterne er ikke myndighed, og har derfor ikke adgang til kommunale systemer. Vi har derfor ikke kendskab til eller rettigheder i forhold til din kommunale sag. Beboerkonsulenterne har kun adgang til de oplysninger, du selv giver tilladelse til. Hvem er vi?: Carsten Degnebolig, beboerkonsulent i Stærmosegården: - Uddannet socialrådgiver og coach - 9 års erfaring fra jobcenter som både sagsbehandler og jobkonsulent. Ronnie Reifling, beboerkonsulent i Korsløkken: - Uddannet voksenvejleder og psykiatrivejleder - 9 års erfaring fra jobcenter som både sagsbehandler og jobkonsulent. Samarbejdspartnere: Jobcenter Odense Odense Kommune Fynske virksomheder Byg til Vækst Konsulentvirksomheder AMU-Fyn M.fl. Udgivet af: FAB - Korsløkkens fysiske og boligsociale helhedsplaner Tekst: FAB, samarbejdspartnere og frivillige Layout: FAB Forsidefoto: FAB Fotos: FAB, Rambøll, DR Fyn samt private Tryk: GP-Tryk Vestre Stationsvej Odense C

FEJRING AF BYGGERIET

FEJRING AF BYGGERIET S FEJRING AF BYGGERIET SIDEN SIDST Samarbejde og fælles løft i Korsløkken Totalrådgiver Rambøll Du sidder nu med første nummer af Korsløkkens fælles nyhedsbrev, som er en kombination af Korsløkkens byggeavis

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder

Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Nyhedsbrev Information Orientering Boligselskabet Fruehøjgaard Velkommen til Børglumparken og nye muligheder Børglumparkens bestyrelse Kære nabo Vi ønsker dig hjertelig velkommen til dit nye hjem Som ny

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

- beboerbladet. Nr. 9, november 2013. Korsløkkens beboere tog for anden gang skraldet lørdag d. 24.

- beboerbladet. Nr. 9, november 2013. Korsløkkens beboere tog for anden gang skraldet lørdag d. 24. - beboerbladet Nr. 9, november 2013 Korsløkkens beboere tog for anden gang skraldet lørdag d. 24. august. Læs mere om dagen og præstationen på side 3. Korsløkkens Street Dance piger har været i København

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 7 22. juni 2015 Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret 2014-2018 har fået nyt logo Kom til Åbent fælleshus - skovtur på Fælleden, torsdag den 25.

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

N ovember SJOV I EFTERÅRSFERIEN

N ovember SJOV I EFTERÅRSFERIEN 2015 N ovember SJOV I EFTERÅRSFERIEN SIDEN SIDST En aktiv tid i Korsløkken Selvom det er blevet efterår, og dagene er blevet kortere, er Korsløkken fortsat fuld af liv og aktiviteter. I dette nummer af

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016

Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016 Helhedsplanens Nyhedsbrev Nyt fra Arendalsvej og Lupinvej/Resedavej Nr.2 Marts 2016 Nyt fra Helhedsplanen Vil du være med? Kontakt helhedsplanen Opstart af nye aktiviteter s. 2 s. 3 s. 8 Nyt fra Helhedsplanen

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten 15 oktober 2011 Fliserneigården enstatus Kære Andelshavere Velvidende om, at fliserne i gården fortsat er til gene for alle, indgår de imidlertid i en verserende sag med Hoffmann. Derfor kan vi endnu ikke

Læs mere

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 Oktober 2016 9 MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 SIDE 2 INDHOLD Seneste Nyt v. Mia Butler Side 3 Social Vicevært 9 måneder gået Side

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø september og oktober 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø september og oktober 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø september og oktober 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Der er mange aktiviteter i kalenderen i løbet af efteråret, som vi gerne vil fortælle

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Aktiviteter April 2016

Aktiviteter April 2016 Aktiviteter April 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

AAB, VEJLE LØGET BY, RENOVERING AF AFDELING 41 OG 42 BEBOER- INFORMATION. Nyhedsbrev nr. 8 - Maj 2015

AAB, VEJLE LØGET BY, RENOVERING AF AFDELING 41 OG 42 BEBOER- INFORMATION. Nyhedsbrev nr. 8 - Maj 2015 AAB, VEJLE LØGET BY, RENOVERING AF AFDELING 41 OG 42 BEBOER- INFORMATION Nyhedsbrev nr. 8 - Maj 2015 KÆRE BEBOERE I AFD. 41 OG 42 Sammen med det spirende forår bliver arbejdet med renoveringen af boligerne

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet April Kære bruger af Jobbanken i Århus Foråret er over os, og det betyder

Læs mere

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab 2) Fysiske helhedsplaner 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 4) Status fysiske helhedsplaner Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab Grundlagt

Læs mere

FALKEPOSTEN. September

FALKEPOSTEN. September FALKEPOSTEN September 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2

Velkommen til. SFO Firkløveren. Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 Velkommen til SFO Firkløveren Skolen på la Cours Vej Emil Chr. Hansensvej 2 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 21 04 70 Mail: firkloeveren@frederiksberg.dk Web: www.frb-lc.dk 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Aktivitetskalender #1, oktober Det boligsociale team

Aktivitetskalender #1, oktober Det boligsociale team Taastrupgaard har fået sin helt egen café. Her kan du købe morgenmad og frokost. Hver mandag morgen er morgenmad og kaffe gratis. Læs mere på side 2. Det boligsociale team Aktivitetskalender #1, oktober

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Nyhedsbrev for juni 15

Nyhedsbrev for juni 15 Nyhedsbrev for juni 15 Kære børn og forældre Så er maj ved at være gået og der er kun 1 måned til at børnene får sommerferie. Derfor er der i dette brev flere tilmeldinger og andre oplysninger, som I skal

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Februar 2016 Det boligsociale team er kommet på facebook Søg efter: Fællesskab i Vangkvarteret. Husk! Du kan finde mange flere oplysninger omkring ansatte i helhedsplanen,

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning

Vejledning og guide. Renovering/Genhusning Vejledning og guide Renovering/Genhusning Indholdsfortegnelse Introduktion til genhusning Spørgsmål til genhusning Genhusningsboligen Opbevaring, tæpper og målere Husleje, forbrug m.m. Paraboler, husdyr

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 11 28. oktober 2015 Kom og spis med, når fælleshuset holder Mortensaften, tirsdag den 10. november fra kl. 17.30 Kom og mød Kantmaskerne i fælleshuset, onsdag

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Januar - Februar 2016 Redaktionen: Administrationen. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen ønsker Tofteposten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

BEBOERINFORMATION LØGET BY, RENOVERING AF AFDELING 41 OG 42. TOTALRÅDGIVER: COWI A/S Havneparken 1, 7100 Vejle Telefon:

BEBOERINFORMATION LØGET BY, RENOVERING AF AFDELING 41 OG 42. TOTALRÅDGIVER: COWI A/S Havneparken 1, 7100 Vejle Telefon: AAB, VEJLE LØGET BY, RENOVERING AF AFDELING 41 OG 42 BEBOERINFORMATION Nyhedsbrev nr. 9 HAR DU SPØRGSMÅL? Husk at du kan kontakte GenhusningsTjenesten med spørgsmål vedrørende din genhusning. GenhusningsTjenesten

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Bliv frivillig. gør en forskel for dig selv og for andre

Bliv frivillig. gør en forskel for dig selv og for andre Bliv frivillig gør en forskel for dig selv og for andre SOLSKINSUNGE Solskinsunge er baseret på en forestilling om, at mange unge fra socialt belastede boligområder mangler meningsfuld kontakt med voksne

Læs mere

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl

Aktiviteter Juni Vestergården. Annebergvej Aalborg. Tlf: Åbningstider mandag til fredag fra kl Aktiviteter Juni 2016 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 9.00 15.45 Kære efterlønsmodtager og pensionist i Aalborg Kommune Velkommen på Centret

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: CAFé SOLSKINs FØDSELSDAG SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: CAFé SOLSKINs FØDSELSDAG SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 Oktober 2016 9 MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: CAFé SOLSKINs FØDSELSDAG SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 SIDE 2 INDHOLD Seneste Nyt v. Mia Butler Side 3 Social Vicevært 9 måneder gået Side

Læs mere

FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE

FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE Velkommen til Ungdomsskolen! Se lige efter, om der ikke skulle være noget for dig. Noget, der er både sjovt, spændende og måske udfordrende... Der er sidste frist

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Fællesskab i Vangkvarteret

Fællesskab i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 8 12. august 2015 Kære beboere i Vangkvarteret Vi håber, at I har haft, og fortsat har, en god sommer Det boligsociale team og de ansatte i fælleshuset er

Læs mere

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo

Aktivitetsudvalget. Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Velkommen i Møntbo Vi vil gerne byde dig velkommen som beboer i Møntbo og ønsker samtidig for dig og Jer, at I vil falde godt til i afdelingen og blive glade for at bo her. På de følgende

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

Opførelse af Ny Frederiksberg Skole

Opførelse af Ny Frederiksberg Skole Opførelse af Ny Frederiksberg Skole Orientering til brugere af og naboer til Frederiksberg Skole Den ny skole er næsten færdig... Tiden løber stærkt, og det er et år siden nyhedsbrev 13 udkom. Dette nyhedsbrev

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er der forår på vej

Nyhedsbrev. Så er der forår på vej Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter April 2012 Så er der forår på vej Man skulle ikke tro det, men foråret er på vej. Efter en lang vinter skulle du komme i din klub og se hvad vi har fundet på. Som

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. november 2014, kl. 16,30. Side 191/5 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Nils Vinther, Aase Andersen, Arne Olesen, Michael Jørgensen, Henny Rasmussen,

Læs mere

Foreløbigt program TalentWeek 2016

Foreløbigt program TalentWeek 2016 Foreløbigt program TalentWeek 2016 Herunder findes det foreløbige program for TalentWeek 2016. Bemærk at mindre ændringer kan forekomme. Det endelige program udleveres til alle deltagerne på TalentWeek

Læs mere

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN

BILAG 1 - SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN BILAG 1 SAMARBEJDSPARTNERE IFØLGE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN Spørgeskemaundersøgelsen foretaget blandt projektledere i helhedsplaner, som arbejder med beskæftigelsesmentor, viser, at der samarbejdes med

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

På vej på Bondegårdstur Vi ønsker ALLE et godt efterår

På vej på Bondegårdstur Vi ønsker ALLE et godt efterår Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2014 På vej på Bondegårdstur Vi ønsker ALLE et godt efterår Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2014 Sommertur til Djurs Sommerland Lørdag

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby-Hvorup Boligselskab har ønsket at få en

Læs mere

Sønderparken...her vil jeg gerne bo

Sønderparken...her vil jeg gerne bo Sønderparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Sønderparken, fordi der er brug for at give området et løft. Rigtig

Læs mere

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1

OSTEN P ALKE F Februar 2016 Figur 1 FALKEPOSTEN Februar 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Hørning d Med venlig hilsen. Lisbet Huusom

Hørning d Med venlig hilsen. Lisbet Huusom Hørning d. 2.1.2012 Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde og samvær i 2011. Ovenpå en dejlig lang juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave 1 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde. De

Læs mere