INDVIELSE SANSEHAVEN. august 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDVIELSE SANSEHAVEN. august 2015"

Transkript

1 INDVIELSE SANSEHAVEN august 2015 S

2 SIDEN SIDST Sommer i Korsløkken Sankt Hans Tak for den positive modtagelse af første nummer af Korsløkkens fælles nyhedsbrev, som udkom i maj måned. Nu er sommerferien slut for de flestes vedkommende, og hverdagen er i gang igen med arbejde, gøremål og aktiviteter. Dermed er det også tid til information om, hvad der rører sig i Korsløkken nu og i de næste måneder. I dette nummer af nyhedsbrevet kan du bl.a. læse om: Den fysiske helhedsplan, som oplever sin hidtil travleste periode i forbindelse med renoveringen. I slutningen af juni blev der sat et festligt punktum i afdeling 40 med officiel indvielse af Sansehaven. Beboerne i Korsløkken har haft en dejlig fælles fejring af Sankt Hans, og Beboercafeen har været velbesøgt i sommerperioden. Andre aktiviteter og netværk har også været aktive i sommerferien, herunder Kvindeklubben og Klub Fristedet. Faste aktiviteter som lektiecafé, Dansk-undervisning og ITcafé starter op igen efter sommerferien, og andre og nye tiltag er undervejs. Korsløkkens ejendomsmestre i afdelingerne 34/35 og 37 har fået fælles kontor i Teknikerpavillonen på Korsløkkevej. Beboere, som er flyttet ind i nyrenoverede lejligheder i afdeling 37, deler ud af gode tips og forslag til indretning. Og meget mere. Har du spørgsmål, kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet, skal du endelig kontakte os. God læselyst! Projektafdelingen, Fyns almennyttige Boligselskab og Korsløkkens boligsociale helhedsplan Tirsdag den 23. juni fejrede Korsløkken Sank Hans i strålende vejr. Som det har været tradition i mange år, var områdets afdelingsbestyrelser fælles om at afholde en festlig aften for mere end 250 fremmødte. Deltagerne hyggede sig med pølser, brød, snobrød og skumfiduser, og Klub Fristedets børn og frivillige havde sørget for en flot heks til bålet. Det var en dejlig aften, som forløb hyggeligt og roligt. Klub Fristedet Der bygges i Korsløkken Siden august måned 2014 har Poul Philipsen fra Odense Kommune været med i projektet som jobmentor for de unge i boligområdet. De unge har kunnet henvende sig til Poul med et ønske om at afprøve sig selv i forhold til en fremtid indenfor et af byggefagene. I første omgang har der været fokus på at tilbyde de unge mennesker i alderen 18 til 30 fra Korsløkke-området et arbejdsforløb i byggeriet. Resultatet bliver forhåbentligt en afklaring for den unge omkring, hvorvidt et af byggefagene er det rigtige for den unge, eller man i stedet skal lede efter andre alternativer. Det væsentlige er, at der skabes en mulighed for i praksis at prøve byggefagene af, og det at færdes på en byggeplads og i en skurvogn. I efteråret 2014 blev der omdelt og opsat flyers og plakater med hjælp fra 5 unge drenge fra området, hvor de løste denne opgave både hurtigt, engageret og med kvalitetsbevidsthed. Det er præcis disse egenskaber vi efterlyser hos kommende håndværkere, og selvom Ali og hans venner endnu er for unge til byggepladsen, så viser deres løsning af opgaven med flyers og plakater, at de er klar. Her 1 år efter opstarten er status som følger: 16 unge fra boligområdet er startet op i et virksomhedsforløb. Heraf er 4 nu i ordinært job indenfor byggeriet 2 er kommet i uddannelse indenfor byggeriet En enkelt af de unge var kun i forløbet mindre end 3 timer (inkl. udlevering af arbejdstøj), men så har han prøvet det af, og han ved nu, at det er noget andet, han skal! Foto: DR FYN DR Fyn Klub Fristedet har fået en rigtig god start. Der kommer mellem 15 og 40 børn hver onsdag. De fleste børn er 8-10 år. Forældre er meget velkommne der er altid kaffe/the på kanden. Der har været mange forskellige aktiviteter. Hos pigerne er især at male på lærreder populært, hos drengene er det især PlayStation, airhockey og computer. Mange vil også gerne være, hvor vi er, og f.eks. hjælpe med at gøre frugt og saftevand klar, som vi tilbyder hver gang. Vi har også bagt snobrød en enkelt gang, men vi håber på nogle gode sensommeraftener, så vi kan gentage succesen. Hvis der er stemning for det, laver vi måske et tiltag i vintermånederne, hvor forældre måske har lyst til at bage boller eller lignende til os, det kunne være rart med lidt mere end bare frugt. TAK for en god sommer i Klub Fristedet TAK til de frivillige for jeres indsats. Er der fortsat nogle, der har interesse i at lave frivilligt arbejde i Klub Fristedet, så kom endelig forbi Pavillonen, Korsløkkevej 27, onsdage kl. 17:30 20:00 eller henvendelse hos beboerkonsulenterne på Korsløkkevej 27, st. th. Studie-cafe for voksne. Vi søger voksne der har gå-på-mod, lyst og evner til at starte en STUDIE-CAFE. Studie-cafeen skal være et tilbud om lektiehjælp for voksne. Et tilbud om et studiemiljø i dit nærområde. Studie-cafeen vil være åben en gang ugentlig eller efter behov. Tilbuddet henvender sig til ALLE over 16+, og som er i gang med en ungdomsuddannelse VUC videregående uddannelse eller tilsvarende, hvor behovet for hjælp er til stede. Ønskes af frivillige til dette tilbud: 3-5 stykker, der kan undervise i engelsk, dansk, matematik, biologi, fysik mv. Tryghedsvandring Vi søger voksne, der har lyst til at starte Tryghedsvandring op i Korsløkken. Det er IKKE et vagtværn, men en tilrettelagt daglig gåtur i området i tidsrummet kl. 19:30-22:00 for dem, der har lyst til at gå med på en aftentur. Formål: at være synlige i området synlighed skaber tryghed! Ønskes af frivillige til dette tilbud: 3-4 stykker Henvendelse: Beboerkonsulent Bente Kjær Jensen, Korsløkkevej 27 st.th. Hvis du vil høre mere om mulighederne, så kontakt Poul Philipsen på mobil eller mail Du kan også høre mere om projektet ved at kontakte beboerkonsulent Ronnie Reifling, Korsløkkevej 27, st. th. i kontorets åbningstid mandag - onsdag kl Frivillige søges Da vi har flere initiativer undervejs, søger vi beboere, der har lyst til at være frivillige i Korsløkkens Boligsociale Helhedsplan. Korsløkken Nr

3 SIDEN SIDST Nødnumre I forbindelse med indflytning i de nyrenoverede lejligheder udleverer ejendomsmesteren en BEBOERVEJLEDNING. I den udleverede beboervejledning er beskrevet hvordan beboeren skal handle og kontakte i forbindelse med forskellige uheld. Nyt fra byggesagen I min rolle som overordnet byggeleder for FAB på renoveringen af afdeling 37, vil jeg give en kort orientering om hvorledes byggeriet ser ud på nuværende tidspunkt. Sommerferien er tæt på at være afviklet for alle håndværkerne på pladsen, og gennem sensommeren øges bemandingen, da arbejdsområdet bliver udvidet til at omfatte flere lejemål end hvad man tidligere har oplevet. I september vil man være i gang med saneringen af de to første opgange i hus 2 nr. 303 og 301. Samtidig vil der være en meget stor aktivitet på alle opgangene i hus 3 nr. 305 til 311, således vil man være i gang med renovering af 120 lejemål på dette tidspunkt, hvilket er det største antal siden byggeriet begyndte i Den første opgang i disse huse, opgang 311, forventes færdig op mod årsskiftet, og vil omfatte 15 nye boliger, hvor fem af boligerne vil være de første tilgængelighedsboliger afleveret i forbindelse med renoveringen af denne afdeling. Tilgængelighedsboligerne er indrettet på en måde, som efterlever kravene ved at rum og disponeringen af boligen er planlagt herefter. Hele håndteringen af byggeplads, og samspillet med de færdige og omkringliggende arealer har fundet et godt niveau, som vi naturligvis løbende tilpasser i samspillet med FAB og 5E med de input, som gives fra Jer, Beboerne i Korsløkken. Vi vil, i samme forbindelse, takke for den forståelse og tålmodighed, der er udvist fra Jeres side under byggeriet frem til nu, da vi har stor forståelse for, at der larmes, støves og byggepladsen beslaglægger arealer, som man gerne vil kunne anvende til ophold eller parkering. Overordnet håber vi på, at samspillet på byggeriet kan forsætte på samme måde og samtidig forbedres, da vi har en tro på, at vi kan komme længere med opsamlingen og afslutningen af mangelafhjælpningen, som gennemføres kort efter Jeres indflytning. I denne forbindelse håber vi på, at I vil være behjælpelig med at være præcise i påtalerne, såfremt der mødes nogle, og dertil sikre, man oplyser i hvilket tidsrum, man kan træffes hjemme på de dage, hvor man har varslet, at håndværkerne kommer og afhjælper de anførte punkter. Byggeleder Kim Fink - C & W arkitekter Afdeling 40 K I afdeling 40, som omfatter Korsløkkehavens Plejecenter og 40 ældreboliger, er etableringen af sansehaven afsluttet, og der blev holdt indvielse af haven om eftermiddagen den 25. juni (se billede på forsiden). Afdeling 34 F Vore rådgivere arbejder i øjeblikket på at færdiggøre helhedsplanens projektforslag. Projektforslaget er en viderebearbejdning af det tidligere udarbejdede skitseforslag, som blev vist i forbindelse med afstemningen om helhedsplanen. Det færdige projektforslag forventes at kunne præsenteres for afdelingens beboere i løbet af det indeværende efterår. I forbindelse med præsentationen af projektforslaget vil den foreløbige tidsplan for renoveringen i hele afdeling 34 ligeledes blive fremlagt. Processen med at finde egnede håndværkere til renoveringsarbejderne i afdelingen er påbegyndt og vil fortsætte sideløbende med at tegninger og beskrivelser færdiggøres til udbudsfasen. Der arbejdes i øjeblikket efter en tidsplan, der har byggestart i afdelingen omkring efteråret Renoveringsarbejderne vil efter den foreløbige tidsplan blive påbegyndt i opgangen Nyborgvej 287 og fortsætte med inddragelse af en ny opgang med ca. en lille måneds mellemrum, således næste opgang vil være Nyborgvej 285 o.s.v. Stitunnelen vil være lukket i forbindelse med ombygningen, men der vil blive etableret en lysreguleret fodgængerovergang, således fodgængere sikkert kan krydse Ørbækvej. Den ombyggede stitunnel forventes færdig til ibrugtagning i foråret Afdeling 35 E Helhedsplanens projektforslag er for nuværende under færdiggørelse og vil i løbet af efteråret blive præsenteret for afdelingens beboere. Den foreløbige tidsplan over renoveringsarbejderne i afdelingen har byggestart ved årsskiftet 2018/2019. Orientering om vaskerier i afdeling 37 G Overordnet status på helhedsplanen Afdeling 37 G Renoveringsarbejderne i afdelingen har nu været i gang i ca. 1½ år og ca. 1 3 af boligerne i afdelingen er færdigrenoverede og beboerne er flyttet ind. I øjeblikket er ca. 1 4 af boligerne fraflyttet og under renovering. De resterende lejligheder i afdelingen vil løbende over det næste 1½ års tid blive renoveret, således det forventes, at alle boliger ved årsskiftet 2016/2017 vil være færdigrenoverede og beboerne flyttet ind. Som der tidligere er blevet orienteret om, vil stitunnelen under Ørbækvej blive ombygget i forbindelse med etablering af Odenses nye letbane. Ombygningen er påbegyndt med omlægning af en hovedfjernvarmeledning og vil fortsætte henover efteråret og vinteren med ombygning af selve tunnelen. Vaskeriet i kælderen under hus 37.5 (Nyborgvej ) er i normal drift og vil kunne benyttes af alle beboere i afdeling 37, der har vaskekort. Vaskeriet i hus 37.4 (Nyborgvej ) er i øjeblikket inddraget i byggepladsen, men vil være i normal drift omkring d. 1. september 2015 og kan herefter benyttes af alle beboere i afdeling 37 der har vaskekort. Vaskeriet i hus 37.2 (Nyborgvej ) forventes at blive lukket og inddraget i byggepladsen omkring d. 1. september 2015 og kan herefter ikke benyttes af beboerne. Ved opslag i afdelingens opgange vil der løbende blive orienteret om status på vaskerierne. Projektleder Niels Møller-Madsen - Fyns almennyttige Boligselskab Korsløkken Nr

4 DRIFT NYT FRA BESTYRELSERNE Den fremtidige drift i Korsløkken Korsløkkeparken afdeling G Ejendomsfunktionærerne for alle afdelinger i Korsløkken er nu kommet på plads i deres midlertidige kontor, beliggende i pavillonen bag Korsløkkevej 27. Den sidste pavillon er ankommet. Den indeholder faciliteter for ejendomsfunktionærerne, omklædning, toilet, bad og frokoststue. Kontorpavillonen fungerer som fælles ejendomsmesterkontor for alle afdelinger i Korsløkken. Når beboerhuset er opført, vil ejendomsfunktionærerne få deres kontor mv. i huset, og pavillonerne vil blive fjernet. Kontortiderne er uændret: Afdeling 37, Korsløkkeparken G: Man, ons og fre: kl Tors : kl Tlf. nr.: Afdeling 34, Korsløkkeparken F, afdeling 35, Korsløkkeparken E og afdeling 40, Korsløkkeparken K: Man, tirs, ons og fre: kl Tors: kl Tlf. nr.: Korsløkkeparken afd G har i et stykke tid haft en hjemmeside. Der er sikkert en del af jer der ikke ved det, og vi vil derfor gøre opmærksom på denne. På siden kan man finde oplysninger om reglementer, ejendomsmester, hjertestartere, links til Korsløkken (helhedsplaner mm.) og referater fra bestyrelsesmøder. Desuden har vi fået lavet en side Pulterkammeret, hvor beboerne i hele Korsløkken kan sætte ting til køb, salg eller bytte. På galleriet findes en masse billeder fra Korsløkke afd G, og alle beboerne i Korsløkken er velkomne til at sende billeder, som kan blive lagt på siden. Askebægre Billedet viser et askebæger, der er sat op ved samtlige indgangsdøre og er beregnet til cigaretskodder. Det vil være dejligt, om alle vil bruge dem, så området kan se pænt ud, og indgangen til vores opgange ikke skal ligne en losseplads. Med venlig hilsen Bestyrelsen Så, kære beboere, gå ind på og orienter jer, og har I mangler eller andet som I gerne vil have på siden, så lad os høre fra jer. For husk, hjemmesiden er jeres! Med venlig hilsen Bestyrelsen Korsløkkeparken afdeling F Ny ejendomsmester pr. 1. august 2015 Jeg hedder Tommy Bruun Pedersen, jeg er 37 år gammel og kommer fra Odense. Jeg er uddannet VVS Installatør, hvor jeg har 20 års erfaring inden for VVS branchen både i marken og bag skrivebordet. Min fritid bliver brugt på min familie samt camping, hus og have. Jeg har glædet mig rigtig meget til at starte i FAB og til at møde beboerne i området. Beholdere til brugte batterier På de første to uger blev der samlet fire kilo batterier og en mobiltelefon ind. Efter næste tømning to uger senere var der igen i alt fire kilo batterier. Afdelingsformand Kurt Nielsen er meget positivt overrasket: Før kom der meget få batterier i den røde affaldskasse i vaskeriet. Så vi er meget tilfredse med det nye tiltag. Beholderne til brugte batterier er del af en forsøgsordning i Odense Renovation, så afdeling 35 har ingen udgifter ved at deltage i ordningen. Batteri-indsamling i afd. 35 Batteri-indsamling i afd. 35 er flyttet fra vaskekældre til affaldshuse. Den nye beholder ser sådan her ud Bonusinfo: Beholderne til brugte batterier er også på vej til afdeling 34 og afdeling 37. Korsløkken Nr

5 FRA BEBOER TIL BEBOER KALENDER 2015 Tips til vedligehold af håndvask i badeværelset Ellis anbefaler brug af bådvoks f.eks. købt i Biltema til 40 kr. Det påsmøres hver anden uge i vasken i badeværelset for at minimere kalk. Proppen i vasken holdes fri for kalk med et stykke husholdningspapir med eddike på, som trækker et stykke tid. Herefter tørres proppen af med den gule side af en køkkensvamp. Opbevaring af sko Asia, som er flyttet ind i en nyrenoveret lejlighed på Nyborgvej har et tip til opbevaring af sko: Dette skoskab kan rumme ca. 10 par sko, der er plads til det i entréen og koster ca. 100 kr. i Daells Bolighus. 22. august Udflugt til Århus Lørdag den 22. august arrangerer afdelingerne fælles udflugt til Århus. Der er to muligheder for stop i Århus enten i Den Gamle By eller i Tivoli Friheden. Tilmelding er slut. Læs om og se billederne fra turen i næste nr. af nyhedsbrevet. Udflugt til Fredericia Uge 42 Aktivitetsuge Aktivitetsuge. Sæt kryds i kalenderen mandag til torsdag. Der bliver bl.a. loppemarked for børn og voksne i Korsløkken, sociale aktiviteter, nabohygge m.m. Hold øje med Korsløkkens facebook, opslag i opgange m.m. for nærmere info eller spørg på kontoret, Korsløkkevej oktober 7. november Fælles Tysklandstur Ind i ny lejlighed Fredag d. 23. oktober: Udflugt til Kreative Dage i Fredericia. Hold øje med opslag i din opgang om tidspunkt, pris, tilmelding m.m. Læs mere om Kreative Dage på www. kreativedage.dk. Lørdag d. 7. november arrangerer afdelingerne en fælles tur til Tyskland Hold øje med din postkasse for opslag med tidspunkter, priser m.m. og sæt allerede nu kryds i kalenderen. Kom med og få en hyggelig dag sammen med dine naboer. Jeg, Per, er den heldige, der har fået ny lejlighed, og det har sandelig budt på store udfordringer. Det er moderne, og nogen ting kan man vænne sig til, men ikke alle. F.eks. at man på amerikansk manér træder lige fra opgang og ind midt i stuen, så min kone og jeg besluttede os at se, hvilke løsninger der fandtes, og der var mange og til mange forskellige priser, men lad det være sagt med det samme, man får hvad man betaler for, så jo billigere, jo mere spinkle er tingene. Det kan derfor være en god idé at trawle lidt rundt og for vores vedkommende blev det for en rumdeler fra Jysk, og selvfølgelig kostede den, men der er også gods i den, og i vores lejlighed giver den lige den afstand til stuen, som vi ønskede. Den lejlighed, vi flyttede ind i, var født uden et kosteskab altså et skab til bl.a. støvsuger, kost og spand, men det skab, der var lige inden for døren, blev ændret lidt indvendigt, ved at der på døren blev sat et beslag til støvsugerslange og på selve tøjstangen blev en krog hængt på, så man kunne have sin spand med evt. gulvklude hængende der, for gulvpladsen i selve skabet er begrænset. I badeværelset er der heller ikke meget skabsplads, men der blev løsningen et toiletskab fra Ikea til en ganske rimelig pris i god kvalitet. I kælderen er rummene ikke særlig store, så den plads der er til rådighed, må man udnytte til det yderste, og jeg kan varmt anbefale letmetal reoler fra Harald Nyborg, nemme at samle og meget stabile, når først de er sat sammen. Faste aktiviteter i Pavillonen Mandag Tirsdag Kl Kl Kl Onsdag Kl Kl Den Frie Rådgivning Jobcaféen (opstart 1. september). Kvindeklub Danskundervisning for voksne IT-hjælp i beboercaféen - få hjælp til IT m.m. af frivillig beboer Kl IT-undervisning for begyndere v/ældresagen (tilmelding på kontoret, Korsløkkevej 27). Kl Aktiv Onsdag v/ tennisbanen i afdeling 35 (til og med d. 14. oktober) Kl Klub Fristedet for områdets børn og unge i alderen år Torsdag Økonomisk rådgivning v. Henning fra Boligorganisatorisk Fællessekretariat Kl Jobcaféen OBS! Rødegårdsvej 237, Beboerhuset (opstart 3. september) Kl Lektiecafé for områdets børn og unge v. frivillige lektiehjælpere fra Dansk Flygtningehjælp Fredag Søndag Kl Aktiviteter og tidspunkter ændres løbende spørg på kontoret Korsløkkevej 27, hvis du har spørgsmål til aktiviteter. Korsløkken Nr

6 VIDSTE DU... KONTAKT OS IT-kursus for begyndere Nyt ansigt på kontoret Fysisk helhedsplan Afdelingsbestyrelser (adresse for post og forslag til bestyrelserne) Ældre Sagen samarbejder med Korsløkkens boligsociale helhedsplan om IT/computer-undervisning for begyndere. Kurset varer 10 uger à to timer, hvor man trin for trin lærer at bruge en computer, bruge internet, NEMid m.m. Kurset starter onsdag d. 9. september kl og foregår i pavillonen v. Korsløkkevej 27. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. For mere information og tilmelding henvend dig på kontoret, Korsløkkevej 27. Den Frie Rådgivning Nu kan du gratis få hjælp til at forstå formelle breve, udfylde ansøgningsskemaer, kontakte kommunen, Udlændingeservice eller private firmaer m.m. Den Frie Rådgivning vil være til stede i pavillonen ved Korsløkkevej 27 hver tirsdag kl Den Frie Rådgivning er en frivillig social forening, der til daglig holder til i Fritidsbutikken i Vollsmose, men nu udvider med rådgivning i Korsløkken. Telefon Anne Mette starter i praktik i Korsløkkens boligsociale helhedsplan den 17. august og tre måneder frem. Anne Mettes opgaver vil bl.a. være koordinering af frivillige i forbindelse med nogle af helhedsplanens aktiviteter, støtte netværk og opstarte nye initiativer i samarbejde med helhedsplanens medarbejdere. Anne Mette er i dag frivillig i Klub Fristedet og deltager aktivt i både en og Kvindeklubben samt er formand for hundeforeningen i Korsløkkens afd. 34. Hvis du har idéer til aktiviteter eller initiativer, som vil gavne Korsløkken, er du velkommen til at kontakte Anne Mette i kontorets åbningstid. Se mere om frivillighed i Korsløkken på Facebook under Korsløkkens frivillignetværk. Røde Kors Café Torsdag i ulige uger kl Vi byder på samvær, sang, hygge og en god kop kaffe. Indimellem er der underholdning, gåture, stolegymnastik. Vi holder til på Korsløkkehaven Plejecenter på 1. sal. Der er elevator, så rollator og kørestol er ingen hindring. Det koster 20,00 kr. at deltage i caféen. Prisen inkluderer kaffe og kage. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig caféen. Har du spørgsmål til caféen, er du velkommen til at kontakte Hanne Andersen, aktivitetsleder Røde Kors på tlf.: Genhusningskonsulenterne Bjarne Friis, mobil , Arne Simonsen, mobil , Projektleder FAB Niels Møller-Madsen, mobil , Byggeleder Kim Fink, mobil , Flyttemand 3x34 Ove Thrane, mobil , Boligsocial Helhedsplan Projektleder Marie Ingeman Sørensen, mobil , Beboerkonsulent Bente Kjær Jensen, mobil , Beboerkonsulent Ronnie Reifling, mobil , Timeout ejendomsfunktionær Søren Krog Pedersen, mobil , Adresse Korsløkkevej 27 Beboerhuset Smut-Ind Beboere i afdelingerne 34/F og 35/E har mulighed for at leje Smut-Ind. Huset ligger på Nyborgvej 179, Odense C Bestyrelsen i afdeling 34 Postkassen ved vaskeriet på Korsløkkevej Bestyrelsen har træffetid 1. torsdag i måneden kl i lokalet i vaskeriet på Korsløkkevej. Bestyrelsen i afdeling 35 Postkassen på Nyborgvej 201, 3, th Bestyrelsen i afdeling 37 Postkassen på Nyborgvej 293 Drift/Ejendomsmestre i Korsløkken Afdeling 34/35/40 Mikael Fald Hansen, telefon Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl torsdag kl Adresse: Pavillonen ved Korsløkkevej 27 Afdeling 37 Kurt Skræp, telefon Kontortid: mandag, onsdag og fredag kl torsdag kl Adresse: Pavillonen ved Korsløkkevej 27 Politi m.m. Ring 112 hvis du oplever en akut situation f.eks. ildebrand, en ulykke m.m. Ring 114 hvis du oplever utryghed, ulovlig scooterkørsel, ulovlige eller bekymrende hændelser m.m. Download app en Politi hvis du har en smartphone. App en kan downloades gratis, og via den kan du tippe politiet om hændelser, billeder og andet du oplever, som kan have politiets interesse. Det er muligt at tippe politiet enten anonymt eller med navn og tlf.nr. Med venlig hilsen de frivillige i Café Korsløkke Ring på telefon eller og hør nærmere om pris, datoer m.m. Korsløkken Nr

7 JOBCAFÉEN ÅBNER! Hvad kan du forvente i Jobcaféen?: Hjælp til jobsøgning Hjælp til at skrive ansøgning og cv Hjælp til at finde virksomhedspraktikker Afklaring i forhold til din jobsituation Hjælp til din kontakt til jobcentret Hjælp til iværksætteri Virksomhedsbesøg Sparring fra gruppen og beboerkonsulenterne Oplæg fra relevante foredragsholdere Motiverende samtaler Information om arbejdsmarkedets muligheder, og Husk også muligheder og begrænsninger i arbejdsløshedssystemet (f.eks. fleksjob, mentor, praktik, skånejob, løntilskud m.m.) Jobcaféen er baseret på gruppeforløb, men der vil også være mulighed for individuelle samtaler med beboerkonsulenterne Information om uddannelsesmuligheder 10.september i OCC Hvor og hvornår?: Jobcaféen starter tirsdag d. 1. september og derefter. Tilmelding er ikke nødvendig. HVER TIRSDAG KL I KORSLØKKEN(Korsløkkevej 27, Pavillonen) HVER TORSDAG KL I STÆRMOSEGÅRDEN(Rødegårdsvej 237, Beboerhuset) Hvem kan deltage?: Alle beboere fra både Stærmosegården og Korsløkken er velkomne begge dage Korsløkkens Boligsociale Helhedsplan har indgået et samarbejde med Stærmosegården og Odense Kommune om at drive en jobcafé. Jobcaféen afholdes 2 gange om ugen, og er et tilbud fra Helhedsplanernes beboerkonsulenter. Beboerkonsulenterne er ikke myndighed, og har derfor ikke adgang til kommunale systemer. Vi har derfor ikke kendskab til eller rettigheder i forhold til din kommunale sag. Beboerkonsulenterne har kun adgang til de oplysninger, du selv giver tilladelse til. Hvem er vi?: Carsten Degnebolig, beboerkonsulent i Stærmosegården: - Uddannet socialrådgiver og coach - 9 års erfaring fra jobcenter som både sagsbehandler og jobkonsulent. Ronnie Reifling, beboerkonsulent i Korsløkken: - Uddannet voksenvejleder og psykiatrivejleder - 9 års erfaring fra jobcenter som både sagsbehandler og jobkonsulent. Samarbejdspartnere: Jobcenter Odense Odense Kommune Fynske virksomheder Byg til Vækst Konsulentvirksomheder AMU-Fyn M.fl. Udgivet af: FAB - Korsløkkens fysiske og boligsociale helhedsplaner Tekst: FAB, samarbejdspartnere og frivillige Layout: FAB Forsidefoto: FAB Fotos: FAB, Rambøll, DR Fyn samt private Tryk: GP-Tryk Vestre Stationsvej Odense C

FEJRING AF BYGGERIET

FEJRING AF BYGGERIET S FEJRING AF BYGGERIET SIDEN SIDST Samarbejde og fælles løft i Korsløkken Totalrådgiver Rambøll Du sidder nu med første nummer af Korsløkkens fælles nyhedsbrev, som er en kombination af Korsløkkens byggeavis

Læs mere

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk

Hold dig opdateret på: www.ellekonebakken.dk HER PÅ BAKKEN juni 2013 Side 1 Side 2 HER PÅ BAKKEN juni 2013 HER PÅ BAKKEN Udgives af bladredaktionen, hørende under aktivitetsudvalget. Redaktion: Ansvarshavende: Christian Ostenfeld Tlf. 31 508 886

Læs mere

- beboerbladet. Nr. 9, november 2013. Korsløkkens beboere tog for anden gang skraldet lørdag d. 24.

- beboerbladet. Nr. 9, november 2013. Korsløkkens beboere tog for anden gang skraldet lørdag d. 24. - beboerbladet Nr. 9, november 2013 Korsløkkens beboere tog for anden gang skraldet lørdag d. 24. august. Læs mere om dagen og præstationen på side 3. Korsløkkens Street Dance piger har været i København

Læs mere

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året.

Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Året der gik Så gik der atter et år og det er blevet tid til et nyt nyhedsbrev. Vi håber at kunne bringe et nyhedsbrev rundt til alle lejligheder 4 gange om året. Vi bestræber os på at fortælle om nogle

Læs mere

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter

1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab. 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 1) Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab 2) Fysiske helhedsplaner 3) Fokus på miljømæssige tiltag i byggeprojekter 4) Status fysiske helhedsplaner Præsentation Fyns almennyttige Boligselskab Grundlagt

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 6 27. maj 2015 Kom til åbent fælleshus i Vangkvarteret! Torsdag den 28. maj fra kl. 14.00-16.00 Fælleshuset, Agervang 24A Kl. 14.00-16.00 - Kom og mød Vangkvarterets

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Efterårsprogram 2015

Efterårsprogram 2015 Efterårsprogram 2015 Kære beboer Velkommen til Nivå Nu s efterårsprogram 2015. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter, som vi laver i dit lokalområde i løbet af efteråret, og du kan finde kontaktoplysninger

Læs mere

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken.

Februar/ Marts 2015. Adventureklubben inviterer til FASTELAVNSFEST. Klæd dig ud og kom til fastelavnsfest i Titanparken. Nyheder fra Titanparken Februar/ Marts 2015 Et nyt år er kommet og derfor kommer også et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere om nyheder fra Titanparken, nyt fra den sociale

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Nyhedsbrev for juni 15

Nyhedsbrev for juni 15 Nyhedsbrev for juni 15 Kære børn og forældre Så er maj ved at være gået og der er kun 1 måned til at børnene får sommerferie. Derfor er der i dette brev flere tilmeldinger og andre oplysninger, som I skal

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #2 April 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet April Kære bruger af Jobbanken i Århus Foråret er over os, og det betyder

Læs mere

- beboerbladet. Nr. 8, august 2013. Tre ugers åbent hus i prøvelejligheden. Læs hvordan det gik og se flere billeder på side 9.

- beboerbladet. Nr. 8, august 2013. Tre ugers åbent hus i prøvelejligheden. Læs hvordan det gik og se flere billeder på side 9. - beboerbladet Nr. 8, august 2013 Tre ugers åbent hus i prøvelejligheden er vel overstået. Læs hvordan det gik og se flere billeder på side 9. I Korsløkken er der opsat otte Hjertestartere. Læs mere om

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer!

Hej Nabo! i Gadehavegård 4. september. Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Søg penge til gode ideer! Hej Nabo! Hvad sker der lige nu i DIT Gadehavegård? Sommeren er kommet og livet i det grønne Gadehavegård byder sig til Læs om teaterturen på De usynlige stier, streetbasket, streetdance, Åben skole, forældrenetværk,

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

- beboerbladet. Nr. 11, maj 2014. Stort fremmøde og beboeropbakning til idéworkshop om. ny boligsocial helhedsplan. Læs mere side 12.

- beboerbladet. Nr. 11, maj 2014. Stort fremmøde og beboeropbakning til idéworkshop om. ny boligsocial helhedsplan. Læs mere side 12. - beboerbladet Nr. 11, maj 2014 Stort fremmøde og beboeropbakning til idéworkshop om ny boligsocial helhedsplan. Læs mere side 12. Så er den fysiske helhedsplan for alvor kommet i gang. Det blev bl.a.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3. Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Ringholmsvej Viaduktvej Bakkevej Stationsvej Lindholm Nærbanevej Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st.

Ladegårdsparken Bestyrelsen Ladegårdsparken 29 st. Dagsorden Bestyrelsesmødet den 8. august 2012 Kl. 19.00 Bestyrelseslokalet 29 st. Deltagere:. Uffe Frejdal Nielsen, Niels Hansen, Filiz Ôzkarsli, Pernille Petersen, Henrik Seifert Eriksen, Ibrahim Bakir(

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer

afd. 22, Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer afd., Illerupvej Beboerinformation udskiftning af radiatorer, stigestrenge OG vinduer INFOMØDE Den 3. juli 04, kl. 7.30 i fælleshuset Norgesparken, Randersvej mellem nummer 77 og 79. Vi serverer sandwich,

Læs mere

Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand.

Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand. Praksisstudiet på Jobcenter Aarhus Vest Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand. Uge 9 Onsdag d. 02.03.11 Kl. 09:00-12:00: Velkomst, kort orientering om program, underskrivelse af erklæring om tavshedspligt, besvarelse

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014

Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Arrangementer / Aktiviteter oktober 2014 Forbeholdt for ændringer Onsdag d. 01. Uge 40 Kl. 10.00 Miniudflugt til Ejby/ Skibby efter aftale med Kl. 13.00 16.00 Vaccination i Oasen for pensionister i nærområdet.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 22.04.2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 23. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Hans Jensen Helle Thode Davidsen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.) Dato: 03.03.2015 Sted: Viktoriagade 20 Møde ang.: Formøde

Læs mere

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 5. maj 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 5. maj 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen Notatark Sagsnr. 15.20.00-A00-4-10 Sagsbehandler Pia Hermanstad UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 5. maj 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen Om Egehøjskolen Egehøjskolen indeholder fire elementer, som alle er

Læs mere

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6.

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Hasseris Boligselskab Dette nyhedsbrev, som er udarbejdet af De Boligsociale Medarbejdere, vil give dig et aktuelt indblik i, hvad Den Boligsociale

Læs mere

Hvorfor Augustenborg?

Hvorfor Augustenborg? Hvorfor Augustenborg? Arrangementer i november 2011 Brovold Nu kan Augustenborgs tidlige historie skrives om v. Susanne Østergaard Susanne Østergaard uddannet arkæolog fra Århus Universitet/Moesgaard kommer

Læs mere

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd

Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Velkommen til fritidsklubber & væresteder i UngSyd Klubben er børnenes fristed. Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting:

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE

Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Oktober 2014 INFORMATION OMKRING RENOVERINGEN GALGEBAKKEN KÆRE BEBOERE Så er den længe ventede renovering af Galgebakken rykket endnu et skridt nærmere!. Som mange sikkert har set, er der ankommet 2 store

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #1 Januar 2014 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Januar Kære bruger af Jobbanken i Århus Vi er trådt ind i et nyt år, og

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!!

Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Spørgeskema vedr. din boligafdeling Som tak vil du deltage i en lodtrækning om at vinde flotte præmier!! Hasseris Boligselskab har i samarbejde med Aalborg Kommune ansøgt Landsbyggefonden om midler til

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere