PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PDF. Branchestandard for digitalt annoncemateriale JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF"

Transkript

1 PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF 1

2 PDF Branchestandard for digitalt annoncemateriale, udarbejdet i forlængelse af annonceaftalen af et fællesudvalg bestående af medlemmer af DDPFFs kvalitetsgruppe/ddf og DRRBs Tekniske udvalg

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 3 Baggrund, formål, forudsætninger og fremtid side 4-5 Arbejdsgruppens medlemmer side 6 Standarden side 7-10 Se også: PDF - Vejledning - Systemopsætning når du laver digitale annoncer - en vejledning i opsætning af dit system PDF - Indstillinger til fremstilling af digitale annoncer - en guide i indstillingerne i Acrobat Distiller og kontrolprogrammet QuickGuide 3

4 BAGGRUND Da man i foråret 2001 indførte den første standard for elektronisk aflevering af annoncer mellem bureauer og dagblade, var det klart for os, at der med tiden måtte komme ændringer til denne aftale. Dels sker der konstant en udvikling på markedet, som nødvendiggør, at man med mellemrum tager sine aftaler op til revision, og dels betyder udviklingen i programmer til fremstilling af elektroniske filer, at man nødvendigvis må tilrette sin standard. I foråret 2002 begyndte vi at kigge på aftalen igen. Udviklingen i såvel Acrobat som Enfocus PitStop til nye versioner, samt udviklingen af rip-software betød, at vi måtte bringe aftalen videre til version 2. En arbejdsgruppe bestående af teknikere fra såvel dagblade som DRRB-bureauer blev nedsat til at kulegrave området. Samtidig blev der stiftet en arbejdsgruppe i Ghent, som med Enfocus som initiativtager fik til formål at finde nogle internationale standarder for produktion og kontrol af PDFfiler. Fællesudvalget blev tilbudt at komme med i Ghent Group som observatører, og har derfra fulgt arbejdet, indtil man i januar 2003 kunne præsentere en international standard. Det materiale, som kom fra Ghent Group og deres medlemmer, blev anvendt som udgangspunkt for arbejdsgruppens arbejde. Vi valgte at gennemgå alle punkter minutiøst og kun, hvor særlige danske forhold nødvendiggjorde en afvigelse, lavede vi en sådan. Dette gælder f.eks. spotfarver, hvor vi i Danmark har vedtaget, at alle annoncer, som indeholder spotfarver, skal være CMYK-konverterede. Vi kiggede specielt på at åbne for brug af Acrobat 4- og 5- kompatible PDF-filer, udover de allerede tilladte Acrobat 3 kompatible PDF-filer. Der blev lavet en lang række testfiler, som skulle afsløre, om alle dagblade var i stand til at modtage filerne. Disse blev sendt til alle dagblade, og de nye indstillingsfiler er lavet på baggrund af besvarelserne. Vi kan altså stå inde for, at filer, som er genereret med baggrund i de nye indstillingsfiler, og som kan accepteres af en kontrolsproces svarende til branchestandardens PitStop indstillinger, kan anvendes af alle dagblade. FORMÅLET Formålet med denne beskrivelse er at give alle en ensartet opfattelse af, hvilke krav der stilles til filer, der skal indrykkes i Danske Dagblade, og hvordan man kontrollerer sine filer inden afsendelsen til dagbladet. Som en ekstra hjælp har vi lagt indstillingsfiler til såvel Acrobat Distiller som Enfocus PitStop på Medienettets hjemmeside, fordi Ritzaus Medienet hoster Branchens PDF-standard. Her kan du altid hente de seneste indstillingsfiler. Ved at importere disse indstillinger i programmerne, er man sikker på, at man overholder standarden, og man slipper for at foretage alle indstillingerne selv. Yderligere er det fra Medienettets hjemmeside muligt at hente 3 vejledninger, som beskriver, hvordan PDF-filer fremstilles i praksis, og hvordan branchestandarden implementeres i henholdsvis Acrobat Distiller og Enfocus PitStop - samt en QuickGuide. Hvis du ikke selv kan lave integreringen til dit system, kan din IT-leverandør, med dette dokument i hånden, klare opgaven for dig. DRRB, DFF, DDPFF Juni

5 Vi håber, at vi med dette har banet vejen for en let og sikker overgang til et nyt afleveringsformat, som gerne skulle gøre det, at aflevere annoncer elektronisk, til en selvfølgelighed. Uden problemer for de involverede parter. FORUDSÆTNINGER Da vi startede anden fase af dette projekt, var vi klar over, at især forudsætningen fra tidligere om, at man ikke måtte producere PDF-filer fra andet end postscriptfiler ikke længere holdt. Dels er der sket væsentlige ændringer i den software der idag anvendes, og dels er det blevet mere og mere almindeligt, at man kan arkivere som PDF direkte fra applikationerne. Et andet forhold som spiller ind er, at alle idag arbejder i en eller anden form for workflow. Det kan være simple workflows, der anvender standard software til at generere PDF filer, eller det kan være store workflow-systemer fra Creo, Agfa, Caslon og andre leverandører. Det ville ikke være optimalt at fastholde, at man ikke kan anvende et arbejdsbesparende workflow, og forlange alt lavet manuelt. Derfor har vi testet PDF-filer som er genereret af de enkelte programmer og flere forskellige workflows. Det har ikke gjort arbejdet med at finde en ny standard nemmere, men det har til gengæld gjort, at vi har fået større overblik over, hvad der sker i de enkelte programmer, og det vil i alle tilfælde gøre standarden mere anvendelig for den enkelte. FREMTIDEN Vi er klar over, at der er tale om et område i rivende udvikling. Flere og flere programmer vil kunne arkivere direkte i PDF, ligesom Apples OSX anvender PDF som arkivformat. Derfor vil standarden løbende blive korrigeret og ændret, efterhånden som tests vil vise, at de nye versioner og arbejdsmetoder er anvendelige og sikre at anvende. Hører du om nye tiltag, så tag kontakt til enten DRRB og DDPFF. Vi vil meget gerne sikre, at vi også i fremtiden har en standard, som afspejler, hvad der foregår i den virkelige verden. Der vil dog ikke være meget hyppige ændringer. Der skal endog meget gode grunde til at ændre på en standard, der virker tilfredsstillende. Arbejdsgruppen for digital annonceudveksling Juni 2003 DRRB, DFF, DDPFF Juni

6 SAMARBEJDSUDVALGET FOR DIGITAL ANNONCEUDVEKSLING Jan Maagaard, DRRB Bo Astrup, NP3 Communication Dorthe Fink, Young & Rubicam Jann Larsen, Republica Jesper Klæbel, DDB Needham Lasse Stålung, Dagbladet Politiken Steen Høy, Berlingske Tidende Allan Salling Pedersen, Morgenavisen JyllandsPosten Svend Aage Linde, DDF Erling Petersen, DDPFF May-Britt Price, DDPFF Arbejdsgruppen for ny Standard: Steen Villumsen, Digital XPress Jann Larsen, Republica Søren Frederiksen, Dagbladet Politiken Rasmus Bengtsson, Berlingske Tidende DRRB, DFF, DDPFF Juni

7 PDF STANDARDEN Filformat Version PDF-filerne skal være i version 1.2 eller 1.3. Den nyeste version af PDF er version 1.5, men for at sikre, at alle aviser kan modtage og bearbejde filerne, må vi endnu et stykke tid anvende version 1.3. Årsagen hertil er, at en del ripper ikke kan tolke version 1.4 endnu. Sikkerhedsindstillinger Da faciliteterne til at låse PDF-filerne bevirker, at filerne hverken kan printes eller placeres i et ombrydningsprogram, må sikkerhedsindstillingerne ikke anvendes hverken i Enfocus Pitstop eller Acrobat Distiller. Preflightfunktionen vil give fejl, hvis sikkerhedsindstillingerne er aktiveret. Navngivning Gennem test har vi konstateret, at der opnås de bedste resultater ved at genere- re en PostScript fil fra designprogrammet og derefter konvertere denne til PDF med Adobe Acrobat Distiller. Direkte eksport fra designprogrammet er tilladt, men kan ikke anbefales. PDF-writer må ikke benyttes til fremstilling af PDF-filer. Postscriptfil eller direkte eksport PDF-filerne skal altid navngives med.pdf i slutningen. Dette skal sikre, at Windows baserede systemer altid åbner pdf-filerne i det korrekte program. På Macintosh maskiner er.pdf i slutningen af filnavnet ikke nødvendigt, men for at sikre ensartethed påføres.pdf i alle tilfælde. Det anbefales, at pdf-filerne alene navngives med A-Z_- og altså ikke /,. Navngiv f.eks. med bureauordrenr.pdf. Størrelser og styringstegn Skære/pasmærker PDF-filerne må ikke indeholde skære- eller pasmærker. Farver Annoncer, der ikke har en ramme, skal derimod markeres med små prikker i alle 4 hjørner. Årsagen hertil er, at en del aviser anvender automatisk placering af annoncerne. Hvis der ikke er en angivelse af formatet, vil annoncerne ikke blive placeret korrekt. Anvend en prik på 0,2 punkt, hvis du ikke ønsker en tydelig prik. Omfatter farver, uanset om de indgår i bitmappede eller vektoriserede sammenhænge. For nærmere gennemgang af bitmappede billeder i forhold til denne standard, se afsnittet om billeder. CMYK farver Staffagefarver CMYK farver understøttes. RGB farver må derimod ikke forekomme, idet konverteringen mellem RGB og CMYK alene påhviler designeren. RGB farver vil blive afvist i preflight kontrollen. Understøttes ikke. Alle farver skal være defineret som CMYK. Også selv om en farve er defineret som DP XXX. Årsagen er, at avisen har valgfrihed om annoncen placeres på en side med spot farver eller 4-farver. Se iøvrigt "4-farver i avisens verden / Farvekatalog 1998" for definition af spotfarver. DRRB, DFF, DDPFF Juni

8 Gråtoner Gråtoner understøttes. Total sværtning Den totale sværtningsgrad må ikke overstige 240%. Indexed Color Indexerede farver tillades ikke. Farvestyring ICC profiler Brug af ICC profiler er ikke relevante for standarden, idet farveseparation skal foretages i den del af arbejdsprocessen, som ligger før konvertering til PDF. Det er ikke tilladt at Tagge med en ICC profil, da dette kan give en forringelse af kvaliteten og give problemer i ripningen hos modtageren. Diffusiering og udsparing CMYK konverteringer skal foretages acromatisk i henhold til anvisningerne i 4-farver i avisens verden/farvekatalog 1998 og på hjemmesiden "www.kankanikke-2000.dk. Overprint Diffusiering Overprint oplysninger fra designprogrammet understøttes. Preflight-programmet udløser en advarsel, hvis der udspares under sort tekst (overprint off), og en fejl, hvis der ikke udspares under hvid tekst (overprint on). Denne standard tager ikke højde for diffusiering, idet diffusiering oftest foretages i et specialprogram hos dagbladet. Der skal dog tages højde for korrekte indstillinger i overprint. Fonte Fonttyper Følgende fonttyper er tilladt: PostScript skrifter (Type 1) Doublebyte fonte. Dog må asiatiske fonte ikke benyttes. Bemærk at brugen af TrueType skrifter ikke er understøttet. Skriftinkludering Alle skrifter inkluderes i PDF-filen og for at imødegå problemstillingen omkring udskiftning af skrifter i rippen, omdøbes inkluderede skrifter til et tilfældigt valgt navn. Denne omdøbning foretages automatisk af Acrobat Distiller, når embedding og subsetting af fonte 100% er slået til. Eksterne referencer Visse skriftsnit kan dog af tekniske årsager ikke indlejres. Dette skyldes en ophavsret som skriftdesigneren kan kræve overholdt. Det betyder i praksis, at skrifter der er underlagt disse rettigheder, ikke inkluderes i PDF-filen og PDF-filen vil i disse tilfælde være fejlbehæftet. Fejlen afsløres i preflight funktionen, men der er ingen umiddelbare løsningsmuligheder, andre end at vælge en anden skrift, eller at få en version af skriften der ikke er underlagt denne ophavsret. OPI OPI kommentarer er ikke tilladt i PDF-filerne. Billederne skal være inkluderet i PDF-filen. DRRB, DFF, DDPFF Juni

9 Fonte Referencer til eksterne fonte understøttes ikke (se afsnit om inkludering af skrifter). Indlejrede formater CopyDot CopyDot filer kan indlejres i PDF-filerne. Opløsning skal i alle tilfælde aftales mellem designeren og modtageren. Denne standard har ingen indflydelse på disse filer, idet de ikke påvirkes af indstillingerne i Acrobat Distiller. Billeder Duplex billeder Billeder med duplex funktion (Duotone billeder) understøttes ikke, da der ikke understøttes staffagefarver. Du kan vælge at lave duplex billedet som en CMYK fil, som er understøttet. Billedopløsning Farve og gråtone Billeder sættes automatisk ned til en opløsning på 173 dpi. Acrobat Distiller og andre programmer, der genererer PDF filer, kan derimod ikke sætte billedfilerne op i størrelse. Billeder i området 120 dpi til 210 dpi vil teknisk set blive accepteret af avisen. Streg Opløsning af stregtegninger downsamples til 1270 dpi af Acrobat Distiller. Grænsen på 1270 dpi er valgt, fordi dette er den mest benyttede ripopløsning, der benyttes på aviserne. Stregopløsninger i området 600 dpi til 1270 dpi vil teknisk set blive accepteret af avisen. Billedkomprimering Farve og gråtone Billeder komprimeres automatisk med den komprimeringsalgoritme, der giver det bedste forhold mellem kvalitet og filstørrelse. Streg Stregtegninger komprimeres i henhold til CCITT Gruppe 4 standarden. Brug af noter (Annotations) Annotations Der må ikke benyttes Annotations/noter i PDF-filen, og man kan ikke forvente, at annotations vil blive læst hos bladhuset. Kontrol Hvad er validering? Både afsender og modtager af en PDF-fil er forpligtet til at kontrollere om annoncen overholder gældende branchestandard. Modtager skal med andre ord også chekke den kontrollerede fil fra afsender - inden den sendes til endelig ripning / tryk. Filen kontrolleres i Enfocus PitStop med den seneste valideringsprofil eller i et andet program med tilsvarende krav til valideringen. DRRB, DFF, DDPFF Juni

10 Ved PDF-filer som ikke godkendes i kontrollen, gælder der følgende regler: 1. Afsender er forpligtet til at udbedre fejl i annoncen som er behæftet med "Errors". 2. Afsender er ansvarlig for fejl i annoncen som er behæftet med "Warnings" eller "Cautions". 3. Modtager er forpligtet til at kontakte afsender ved fejl i annoncen som er behæftet med "Errors". Med andre ord: Afsender tager stilling til om "advarsler" vil påvirke det endelige trykresultat. DRRB, DFF, DDPFF Juni

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud...

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Brugermanual Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse Udbud Tilbudsgiver... 5 Indledning... 5 Tilmelding og adgang... 6 Udbudoplysninger... 7 Udbudsmateriale... 8 Download fra filliste... 8 Hent

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING

REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING REGIN-KULTURHISTORIE BRUGERVEJLEDNING 16. JANUAR 2012 En indføring i brugen af det elektroniske registreringssystem Regin Regin brugervejledning En indføring i brugen af Kulturarvsstyrelsens elektroniske

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører

Multitest. - brugervejledning til Opgaveredaktører Multitest - brugervejledning til Opgaveredaktører April 2009 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 2. Organisering af spørgsmål 2 a. Fagområde 2 b. Spørgsmålskategorier 2 c. Status 3 i. Vis alle 3 ii.

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk 2 KnowWare Videre med Excel 97 Avancerede funktioner Palle Grønbæk,

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac)

Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac) Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac) 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER READIRIS? INDSTILLINGER SPROG SCANNER INDSTILLINGER SIDEANALYSEINDSTILLINGER BILLEDFORBEHANDLINGSINDSTILLINGER

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04

Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Brugermanual til Byggeweb projekt 7.04 Indholdsfortegnelse Velkommen til Byggeweb manualen... 11 Indledning... 11 Byggewebs historie... 12 Projektweb som princip... 12 Projektering... 13 Byggeweb Projekt

Læs mere

IT-learning og internationale uddannelsesprojekter.

IT-learning og internationale uddannelsesprojekter. IT-learning og internationale uddannelsesprojekter. af seminarielektor Henrik Bak og medielærer, bibliotekar Jens Kragh Internettet har gjort verden til the global village, men hvordan får man landsbyens

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere