Energimærke til små ejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke til små ejendomme"

Transkript

1 Energimærke til små ejendomme Energimærke nr.: E Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 13. juli 2006 Ejendommens BBR nr.: Byggeår: 1978 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Holstedparken 3, 2660 Brøndby Strand Forudsætninger for beregning af Energimærket Samlet opvarmet areal: 119 m², heraf 0 m² opvarmet kælder og 52 m² udnyttet tagetage. Husstandens størrelse: 2-3 personer. Hvis husstanden består af færre/flere personer, kan det beregnede forbrug omregnes ved hjælp af beregningsnøglen bagest i Energiplan og dokumentation Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Varme Isolering og varmeænlæg - herunder ydervægge, vinduer, tag, loft, gulve, varmekilde, automatik, varmerør og ventilation. A: B: C: Lavt varmeforbrug Middel varmeforbrug Højt varmeforbrug A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 Opvarmningsform: Fjernvarme, Brøndby MWh Beregnet forbrug pr. år: 14 MWh Beregnet udgift pr. år: Vurdering B1 El Elektriske apparater A: B: C: Vand Vandforbrugende apparater og udstyr A: B: C: Lavt elforbrug Middel elforbrug Højt elforbrug Beregnet forbrug pr. år: kwh Beregnet udgift pr. år: Lavt vandforbrug Middel vandforbrug Højt vandforbrug Beregnet forbrug pr. år: 144 m³ Beregnet udgift pr. år: Vurdering B Vurdering B Miljøbelastning Ejendommens beregnede forbrug af varme og el giver en årlig miljøbelastning på 4,8 ton CO2 Denne miljøbelastning er: A: B: C: A Lav Middel Høj Konklusion Energimærket for bygningen er beregnet til B1. Det betyder at varmeforbruget i boligen er mindre end det gennemsnitlige normalforbrug pr. m² for danske huse. Tilsvarende bygninger af samme type og alder har i henhold til det statistiske materiale for ordningen opnået energimærke B1-B2. Det gennemsnitlige energimærke for danske huse er B3 og en nyopført bygning skal mindst være A3. Udstyret af hårde hvidevarer er relativ nye og medvirkende til et moderat el-forbrug. Vandforbrugende installationer er af varierende kvalitet og der er mulighed for nedbringelse af vandforbruget. CO2-udledningens belastning af miljøet er under normen. Udarbejdet af energikonsulent nr.: Navn: Karsten Vogel Larsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S, Rugvænget Taastrup Tlf. nr.: Fax nr.: Dato/Underskrift

2 Energimærke nr.: E Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 13. juli 2006 Ejendommens BBR nr.: Byggeår: 1978 Anvendelse: Rækkehus Ejendommens adresse: Holstedparken 3, 2660 Brøndby Strand Energikonsulenten har beregnet ejendommens samlede årlige udgifter til varme, el og vand incl. faste faste afgifter og moms til Energikonsulentens forslag til forbedringer vil kunne reducere udgifterne til varme, el og vand Varme Forslag til forbedringer forventes at koste Beregnet besparelse pr. år El Forslag til forbedringer forventes at koste Beregnet besparelse pr. år Vand Forslag til forbedringer forventes at koste Beregnet besparelse pr. år Hvis de anbefalede forbedringer af varmeanlæg, isolering og elektriske apparater gennemføres, vil den samlede årlige miljøbelastning reduceres med 0, ton CO2 Energikonsulentens samlede anbefaling: Der kan ikke anvises rentable besparelsesforslag. Energiplan & dokumentation består af ialt : 8 sider og 2 bilag Udarbejdet af energikonsulent nr.: Navn: Karsten Vogel Larsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S, Rugvænget Taastrup Tlf. nr.: Fax nr.: Dato/Underskrift

3 Ejendommens energimæssige tilstand Ydervægge og vægge mod uopvarmet rum Hulmur Let ydervæg Døre, vinduer, ovenlys og glaspartier Varme Energimærke nr Vinduer/glasdøre mod søsv Vinduer/glasdøre mod søsv Isoleringstype og tykkelse 30 cm hulmur efter krav i bygningsreglement med 75 mm isolering ved opførelsen - BR , skøn Let ydervæg efter krav i bygningsreglement med ca. 75 mm isolering - BR , skøn Antal, art og glaslag 2 stk. fastkarm med termorude 5,60 m² 1 stk. terrassedør med termorude 6,00 m² Ovenlys mod sø-sv 3 stk Velux med termorude 3,00 m² Vinduer/glasdøre mod nønv Vinduer/glasdøre mod nønv 1 stk. glasdør med energirude 2,00 m² 1 stk. glasdør med 3 lags termorude 3,00 m² Vinduer/glasdøre mod nønv 1 stk. fastkarm med 3 lags termorude 0,70 m² Ovenlys mod nø-nv 1 stk Velux med termorude 1,50 m² Fuger Art og tilstand Fuger Fuger Tætte fuger Tætte vinduer og døre Tag, loft eller uudnyttet tagetage Isoleringstype og tykkelse Skråvæg Skråvæg efter krav i bygningsreglement - BR , skøn Hanebånd og vandret loft 200 mm isolering Lodret skunk 100 mm isolering Vandret skunk 100 mm isolering Side 2

4 Ejendommens energimæssige tilstand Gulve - mod uopvarmet kælder, krybekælder, terrændæk m.v. Terrændæk Helt eller delvist opvarmet kælder - kælderydervæg, kældergulv m.v. Hovedopvarmning - kedel, brænder, varmeveksler m.v. Varme Energimærke nr Isoleringstype og tykkelse Gulvkonstruktion direkte mod jord efter krav i bygningsreglement - BR , skøn Isoleringstype og tykkelse Art, isolering, tilstand og alder Fjernvarme Fjernvarmeinstallation fra uden forbedringer med varmtvandsbeholder Supplerende varmekilder, er ikke medregnet i det beregnede varmeforbrug Art og årgang Varmtvandsbeholder og varmerør Isoleringstype og tykkelse Varmtvandsbeholder Gennemstrømsvandvarmer efter 1980 Varmerør 20 mm isoleret ½" rør Side 3

5 Ejendommens energimæssige tilstand Varme Energimærke nr Automatisk varmestyring Type Radiatorventiler Type Termostatventiler Termostatventiler på alle radiatorer Ventilation Type (naturlig, mekanisk eller varmeveksler) Ventilation Naturlig ventilation. Tæt hus Energikonsulentens eventuelle bemærkninger til vurdering af isolering og varmeanlæg: Sælger ønsker ikke foretaget undersøgelse om ydermur er hulmursisoleret. Med udgangspunkt i bygningens alder er hulmur vurderet isoleret. Der kan dog være mulighed for at hulmur er uden isolering. Ved indblæsning af hulmursgranulat vil der være gode muligheder for en rentabel varmebesparelse. Side 4

6 Ejendommens energimæssige tilstand Varme Energimærke nr Forslag til forbedringer Pris incl. moms Årlig varmebesparelse Årlig besparelse Anslået levetid Disse forbedringer vil give en samlet reduktion på 0,00 ton CO2 om året og energimærket for varme vil blive: B1. Side 5

7 Ejendommens energimæssige tilstand Elektriske apparater El Energimærke nr Antal Type og evt. tilstand Vaskemaskine 1 Nyere, mellem 0 og 5 år Opvaskemaskine 1 Nyere, mellem 0 og 5 år Kombiskab 1 Ældre, mellem 5 og 15 år Komfur 1 Nyere, mellem 0 og 5 år Ekstraapparater 1 Emhætte Bør udskiftes Energikonsulentens eventuelle bemærkninger til vurderingen af elektriske apparater: Hvis der skal anskaffes nye el-apparater, skal der gøres opmærksom på, at køleskabe, kummefrysere, opvaskemaskiner, fryseskabe køle-/svaleskabe og vaskemaskiner alle er EU-mærkede med hensyn til energiforbrug. Skalaen går fra A++ til G med A++ som det laveste. Dit elselskab kan tilsende dig en liste over de el-apparater, der er på markedet, hvor der oplyses om el- og evt. vandforbrug. Informationen er gratis. Forslag til forbedringer Pris inkl. moms Årlig elbesparels Årlig besparelse Anslået levetid Disse forbedringer vil give en samlet reduktion på 0,00 ton CO2 om året og energimærket for El vil blive: B. Side 6

8 Ejendommens energimæssige tilstand Vandforbrugende apparater og udstyr Vand Energimærke nr Antal Type og evt. tilstand Toilet 2 Middel vandforbrug Armaturer i bad 1 Lavt vandforbrug Armaturer i bad 1 Middel vandforbrug Armaturer i køkken 1 Højt vandforbrug Energikonsulentens eventuelle bemærkninger til vurderingen af vandforbrugende apparater og udstyr: Bør udskiftes Vandhaner uden brug af vandbesparende foranstaltninger giver omkring 7-10 l vand i minuttet. En bruser giver l vand i minuttet. Aftappet vand fra haner og brusere udgør ca. 60% af vandforbruget i en gennemsnitlig husstand. Ved simple vandsparekomponenter kan spares godt og vel 30 %. Forslag til forbedringer Pris inkl. moms Årlig vandbesparelse Årlig besparelse Anslået levetid Disse forbedringer vil ændre energimærket for vand til: B. Side 7

9 Nøgle til beregning af ejendommens samlede energiforbrug Energimærke nr Forudsætninger for beregningerne Ejendommens størrelse: Det samlede opvarmede areal udgør 119 m² og består af følgende arealer: Etageareal: 67 m² Tagetage: 52 m² Kælder: 0 m² Heraf 119 m² Bolig og 0 m² Delanvendelse Desuden har ejendommen 0 m² uopvarmede arealer Husstandens størrelse: Beregningerne er foretaget ud fra en husstand på 2-3 personer. Energipriser: Varme: El: Vand: 180,00 kr pr. MW 1,60 pr. kwh 35,51 pr. m3 Rumtemperatur: Der er regnet med en gennemsnitlig rumtemperatur på 20 C. Hvis der er mulighed for automatisk sænkning af temperaturen, er der forudsat natsænkning i 8 timer pr. døgn. Omregning til egen husstand Ejendommens størrelse: Hvis der opvarmes et større eller mindre areal, vil dette ændre energiforbruget. Hvis fx. kun halvdelen af huset opvarmes, vil energi-forbruget typisk blive 30-40% mindre. Hvis en uopvarmet kælder fremover skal være opvarmet, kan dette øge energiforbruget med 30-40% Husstandens størrelse: Hvis den aktuelle husstand består af flere eller færre personer, vil det erfaringsmæssigt ændre forbruget med: ca. 500 kwh el pr. person pr. år ca. 50 m3 vand pr. person pr. år Energipriser: Ved beregningen af de årlige udgifter til varme, el og vand, er der både regnet med selve forbruget og med eventuelle faste afgifter, som ikke påvirkes af forbruget. Rumtemperatur: Hvis der ønskes højere eller lavere rumtemperatur, vil det erfaringsmæssigt ændre de samlede udgifter til varme med 5-9% pr. varmegrad. Nuværende ejers oplyste energiforbrug Årlig udgift Afregningsperiode Hovedopvarmning: Supplerende varme: El: Vand: MWh fjernvarme kr kwh Kbm kr kr Energikonsulentens bemærkninger til nuværende ejers oplyste energiforbrug/udgifter: De beregnede varme-, el- og vandforbrug er større end de oplyste forbrugstal. Grunden kan være vane- og brugsmønster, som har en væsentlig indflydelse på de anførte forbrug. Side 8

10 Ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr Energikonsulentens kommentarer til arealer og installationer, som ikke indgår i det beregnede forbrug, og som ikke er beskrevet i Energiplan og dokumentation Det beregnede varme-, el-, og vandforbrug er ikke nødvendigvis identisk med nuværende ejers forbrug. Man skal se det beregnede forbrug som et forbrug, der fremkommer ud fra konstaterede/skønnede tilstande på ejendommen. Beregningerne tager således ikke hensyn til nuværende ejers forbrugsvaner. Der henvises i øvrigt til standard-beregningerne, der er anført sidst i Energiplan & dokumentation. Den aktuelle elpris, der er anvendt i beregningerne, er inklusiv målerleje, miljøafgifter og moms. Priserne er fastsat med udgangspunkt i den toneangivende el-leverandør i området og kan derfor være med mindre afvigelser fra den aktuelle pris. Den aktuelle vandpris, der er anvendt i beregningerne, er inklusiv målerleje, miljøafgifter og moms. Priserne er baseret udfra den kommunale vandpris, eller et gennemsnit af de to største vandværker i kommunen. Der kan derfor være mindre afvigelser i vandpriserne fra aktuelle forhold. Der er ikke forslag til solvarmeanlæg, da ejendommen er forsynet med fjernvarme. Bilag A

11 Ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr Energikonsulentens supplerende bemærkninger til de foreslåede forbedringer Ingen Bilag B

12 Energimærke til små ejendomme under m 2 Energimærket er udarbejdet af en godkendt energikonsulent, som har gennemgået og vurderet ejendommens energimæssige tilstand efter retningslinier udarbejdet af Energistyrelsen. Energikonsulenten har på den baggrund beregnet de årlige udgifter til varme, el og vand - samt energiforbrugets belastning af miljøet. Samtidig har energikonsulenten vurderet, om der er forbedringer eller udskiftninger i ejendommens installationer, som kan nedbringe de årlige udgifter til varme, el og vand - og samtidig gavne miljøet. Efter gennemgangen af ejendommen har energikonsulenten udarbejdet to dokumenter. Energimærke Energiplan & dokumentation Begge disse dokumenter skal være udarbejdet, inden ejendommen sælges og skal udleveres til den nye ejer inden købsaftalen skrives under. Energimærket er gyldigt i tre år efter dateringen på mærket. Energimærket Energimærket er øverst forsynet med Energimærkets nummer samt BBR nummer og adressen på den bolig, som er blevet Energimærket. Forudsætninger for beregning af Energimærket Her oplyser energikonsulenten, hvilke arealer der er medregnet som opvarmede, og hvor mange personer der indgår i husstanden. Husstandens størrelse har især betydning for forbruget af vand og el. Hvis den aktuelle husstand består af flere eller færre personer end det forudsatte, kan man nemt omregne det beregnende forbrug, så det passer til det korrekte antal personer. Omregningsnøglen findes bagerst i Energiplan & dokumentation. A, B eller C På Energimærket giver energikonsulenten sin samlede energimæssige vurdering af boligens installationer til henholdsvis varme, el og vand. Vurderingen er angivet med karakteren A,B eller C - hvor A er bedst Varme Udgifterne til varme er normalt den største energiomkostning i boligen. Derfor er hver af karaktererne for varme inddelt i fem underkategorier fra 1 til 5. Skalaen for varme går altså fra A1 til C5 og tager dermed højde for de mange forhold i boligen, som - udover selve varmeinstallationen - har indflydelse på varmeforbruget. A1, som er den bedste karakter, vil typisk blive tildelt et nybygget lavenergihus eller huse med samme energimæssige tilstand. Energikonsulenten har opgivet boligens energiforbrug i den brændselsart, som primært anvendes i boligen: Dvs. olie, naturgas, el eller fjernvarme. Hvis den nuværende ejer opvarmer dele af boligen ved brug af andre varmekilder som fx brændeovne, vil det fremgå af "Nuværende ejers oplyste forbrug" bagerst i Energiplan & dokumentation. El og vand Det beregnede elforbrug omfatter forbruget i forbindelse med den almindelige husholdning, belysning og øvrige elektriske apparater - men ikke rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand. De beregnede omkostninger til varme, el og vand er baseret på lokale energipriser inkl. moms og eventuelle afgifter på beregningstidspunktet. Konklusion Energikonsulenten har sammenfattet resultatet af sin vurdering i en "Konklusion" nederst på Energimærket. Er der særlige forhold ved ejendommen, som har påvirket de gennemførte vurderinger og beregninger, vil energikonsulenten skrive dem i dette felt. Energimærker fra forskellige huse kan sammenlignes Energimærket kan bruges til at sammenligne energiudgifterne i forskellige huse. Beregningerne bygger nemlig på forbruget hos en gennemsnitsfamilie i forhold til boligens størrelse - og ikke på det oplyste forbrug fra den nuværende ejer. Energiplan & dokumentation Energiplan & dokumentation skal altid udleveres sammen med Energimærket. Her beskriver konsulenten baggrunden og forudsætningerne for sin vurdering af boligen. Dette kan omfatte oplysninger på bilag, som i givet fald skal vedlægges Energiplan & dokumentation. På første side af Energiplan & dokumentation skriver konsulenten hvor mange sider og bilag, der indgår i den samlede vurdering af ejendommens energimæssige tilstand. Forbedringer der vil spare energi og vand Det er også i Energiplan & dokumentation, at konsulenten giver sine forslag til forbedringer, som vil kunne reducere udgifterne til varme, el og vand. Det kan fx være ekstra isolering, udskiftning af vinduer eller af et ældre køleskab. Energikonsulenten vil kun foreslå forbedringer, som vil være økonomisk rentable for ejeren. Konsulenten giver et skøn over omkostningerne til gennemførelse af forbedringen. De skønnede priser er baseret på, at arbejdet udføres af professionelle håndværkere og er inkl. moms og eventuelle afgifter. Kend din bolig - før du handler Energistyrelsen har i fællesskab med Erhvervs- og Boligstyrelsen produceret informationsfolderen: "Kend din bolig - før du handler". Folderen informerer om Energimærkningsordningen og Huseftersynsordningen og giver vejledning til både sælger og køber af små ejendomme. Informationsfolderen udleveres hos ejendomsmæglere, de lokale energi- og miljøkontorer samt energicentre eller kan rekvireres gratis hos "EnergiOplysningen" på tlf eller på

Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj

Vurdering. A: Lav B: Middel B C: Høj Det Energipolitiske Udvalg L 136 - O Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 23. september 2004 Ejendommens BBR nr.: 157 110993 001 Byggeår: 1925 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Eksempelvej 33,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 382 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 382 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Alle 10 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-018470 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1674 m³ Naturgas, 92 kwh el. 579 m³ Naturgas, 32 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 164 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-005836 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Store Glasvej 27B 5000 Odense C Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. maj 2014 Til den 13. maj 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport J. nr.: 2063 Thorvaldsensgade 5 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. september 2014 Til den 3. september 2021.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Korsvang 30-40 Korsvang 30 5610 Assens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 5. november 2014 Til den 5. november 2024.

Læs mere

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ll. Risemarksvej 12 Postnr./by: 5970 Ærøskøbing BBR-nr.: 492-003605 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af fordelingsrør. 15 m3 Fjernvarme 330 kr. 484 kr. 1. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fabersgade 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5000 Odense C BBR-nr.: 461-116124 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Gryneparken 86 3740 Svaneke Bygningens energimærke: Gyldig fra 22. maj 2013 Til den 22. maj 2023. Energimærkningsnummer 310040928

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ibæk Strandvej 88 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2013 Til den 6. august 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blegdamsvej 20 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2015 Til den 19. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lundsgårdsvej 33 5200 Odense V Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. maj 2014 Til den 13. maj 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Erritsø Bygade 8 7000 Fredericia Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. februar 2015 Til den 12. februar 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 5302 m³ Naturgas, 564 kwh el. -339 m³ Naturgas, 6848 kwh el SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 91 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005905 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bautavej 2 Postnr./by: 7700 Thisted BBR-nr.: 787-131522 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 128 m3 Fjernvarme 2830 kr. 51066 kr. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Færgevej 2A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-129617 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lille Glasvej 6-42, Odense C Lille Glasvej 6 5000 Odense C Bygningens energimærke: Gyldig fra 27. maj 2013 Til den 27. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Korsvang 58 A - 64 C Korsvang 50A 5610 Assens Bygningernes energimærke: Gyldig fra 6. november 2014 Til den 6. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Fælleshus Skipperparken 45 7130 Juelsminde Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2015 Til den 21. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mørkhøjvænge, Rækkehuse Juni Alle 4 2860 Søborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 2. marts 2015 Til den 2. marts 2025.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 6070 - Tranehavegård Tranehavegård 1-15 2450 København SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udskifte glødepærer til a-pærer. 1987 kwh el 3980 kr. 350 kr. 0. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-007214 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frilandsvej 22 9800 Hjørring Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. januar 2015 Til den 12. januar 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kongshvileparken erhverv Nybrovej 264 2800 Kongens Lyngby Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. juli 2014 Til den 14. juli

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bygning 7. Fælleshus Hjallesehaven 42 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. juni 2013 Til den 11. juni 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Helligkorsvej 25 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. maj 2015 Til den 18. maj 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montering af termostatventiler. 20 m3 Fjernvarme 450 kr. 1368 kr.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Montering af termostatventiler. 20 m3 Fjernvarme 450 kr. 1368 kr. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronningensgade 25 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-087272 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere