Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk"

Transkript

1 Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

2 Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et vigtigt værktøj på vejen dertil Gassektoren kræver investeringer - der investeres allerede nu Der skal investeres i flere led af gaskæden EU definerer regler for den overordnede infrastruktur Investering i det nye unbundlede setup fungerer Mange forskellige selskaber skal investere Der skal tænkes nyt

3 Energinet.dk har analyseret energifremtiden Helhedsorienteret planlægning af el- og gas system: Vurdering af konsekvenserne for el- og gas infrastrukturen og markederne frem mod 2050 Bidrage til et beslutningsgrundlag, når de overordnede rammebetingelser for det danske energisystem vedtages Bidrage til FoU strategi-planer for el- og gas systemerne Kommissorium: "Fremkomme med forslag til, hvorledes regeringens langsigtede vision om helt at frigøre Danmark fra afhængigheden af fossile brændstoffer kan virkeliggøres i praksis"

4 Mere konkret så vi på fire udviklings-spor Uden fossile brændsler CO 2 -neutral Uafhængighed af fossile brændsler Vind-spor: Vindkraft (12+5 GW) er den bærende energiforsyning. Vind-spor Ingen nettoimport af brændsler Biomasse-spor Nettoimport af brændsler CDM-spor 50 % CO 2 - reduktioner i DK + kvoter & kreditter CCS-spor 100 % CO 2 - reduktioner i DK Bio-spor: Biomasse er den bærende energiforsyning + vind (5+5 GW) CO2-neutral energiforsyning PJ/år Bio- Kvotemasskøb import (fx CDM) Ekstra 7 GW vind offshore mv. Vind Bio CDM CCS CCS Olie Kul Naturgas Bio, affald og geotermi Vind, sol og bølge CDM-spor: Der anvendes kvotekøb og fleksible mekanismer på op til 20 Mton Vind udgør 5+5 GW. CCS-spor: CO2-rensning- og deponering (CCS) på kulkraftværker og biomasseværker. Vind udgør 5+5GW Gas i alle fire scenarier: Naturgas, biogas, VE-gas, energigas

5 Nu mangler der en Energipolitisk Aftale PJ/år Ekstra 7 GW vind offshore mv. Biomasse import Kvotekøb (fx CDM) CCS Olie Kul Naturgas Bio, affald og geotermi Vind, sol og bølge Vind Bio CDM CCS Det endte med et ambitiøst scenarie som pejlemærke Målet om fossil uafhængighed skal nås Udgangspunktet er 70-80% fossil afhængighed Vejen dertil kræver: - Store forandringer i hele energisystemet - Effektiv udnyttelse af eksisterende infrastruktur - Fleksible værktøjer Nu udestår en Energipolitisk aftale

6 Integration af vindkraft kræver samspil med gas El-transmission El ved lav pris Elektro- H2 El spidslast Gas-turbine Gasturbine, (spidslast) CC, FC El høj pris/spidslast Fjernvarme lyse FV Katalyse Biofuel Biomasse og affald Gassystem/ lager Biomasseforgasning FV Metanol DME Opgradering Fjernvarme Fjernvarme til Metan Gas-transmission Hovedbudskaber ved integration med gas-sektoren Bidrage til at integrere vedvarende energi (hovedsagelig vindkraft) Billig el-spidslastkapacitet fra VE-gas (Gasturbiner, CC, brændselsceller) Meget stor lagerkapacitet til lave omkostninger

7 Behov for fleksibilitet til at integrere fluktuerende el (vind/bølge 18 GW) eskalerer allerede mod Wind power Demand Wind power Demand Behov for lagring Behov for regulering (nedregulering og opregulering på få timer)

8 Fleksibilitet og lagring skal sikres Lagerkapacitet (input el) Energi-indhold =100 GWh Investering (DKK/kWh) Gassystemet Energiindhold ved lagring som metan i eksisterende gaslagre 0,5 Varmepumper i fjernvarme Individuelle varmepumper El-biler Sæson-lager Sekunder Minutter Timer Dage Uger Måneder De eksisterende gaslagre har unikke egenskaber Store eksisterende kapaciteter (1 mia. m3 = 1 TWh) Dynamisk nationalt gassystem leverer momentan fleksibilitet

9 Gassystemet som vi kender det i dag

10 Nye tiltag mange steder LNG skibe i Hirtshals Udvidelse af Lille Torup Opkobling mod Norge Biogas produktion Udvidelse af Stenlille Nye kraftværker i Sverige Ellund-Egtved udvidelse

11 Det er i hele værdikæden at der sker forandringer Opkobling mod Norge LNG skibe i Hirtshals Udvidelse af Stenlille Nye kraftværker i Sverige Produktion Udveksling Opbevaring Lagring Distribution Målerafgift Salg Forbruger Biogas produktion Ellund-Egtved udvidelse Udvidelse af Lille Torup

12 EU definerer rammer for markederinfrastruktur Den tredje energipakke kræver ny rolle fordeling (Kommissionen) (ACER) (ENTSOG) Internationalt Etableringen af ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas). Hovedformål: at forbedre de europæiske transmissionssystemoperatørers samarbejde og at videreudvikle rammerne for en fælles europæisk udvikling Unbundlede investeringer Uafhængige TSO er overtager analyser og investeringsbeslutninger fra de kommercielle og bundlede selskaber Der etableres overordnede og fælles EU beslutningsgrundlag (TYNDP) International fælles "Network Code", som kommer til at danne grundlag for de bestemmelser, der i fremtiden bliver skrevet i Regler for gastransport.

13 EU definerer rammer for infrastruktur Den tredje energipakke kræver ny rolle fordeling (Kommissionen) Investeringsbeslutning (ACER) (ENTSOG) Initial discussions Non-binding Phase 1 Binding Phase 2 Regulatorerne laver Guidelines for Good Practise Model Paper launch Oct 2008 Dialogue on open season design Nov - Dec 08 Call for nonbinding phase 1 Jan 2009 Deadline for phase-1 bids Apr 2009 Response to phase-1 bids Jul - Aug 2009 Call for binding phase 2 Deadline for binding bids in phase 2 Sep 2009 Open season contract award Dec 2009 Koordineret Open Season

14 Der er mange der skal investere LNG skibe i Hirtshals Udvidelse af Enkelte selskaber Lille Torup - Energinet.dk (dækket af tariffer) - DONG Energy, EON, Opkobling mod - Biogasproducenter Biogas Norge (hjulpet af tilskud) produktion Konsortier - Skanled, - Edison, EcoGrid, Finansiering Ellund-Egtved - Egenfinansiering udvidelse - Kapitalfonde (Swedegas) Samfundsøkonomisk - Ellund-Egtved - Norges opkobling - Biogas (Grøn vækst) Privatøkonomisk - Lagrene - Kraftværker i Sverige - LNG skibe Udvidelse af Subsidier og afgifter Stenlille - Grøn energi - Forsyningsikkerhed Nye (Recovery) kraftværker i Sverige

15 Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et vigtigt værktøj på vejen dertil Gassektoren kræver investeringer - der investeres allerede nu Der skal investeres i flere led af gaskæden EU definerer regler for den overordnede infrastruktur Investering i det nye unbundlede setup fungerer Mange forskellige selskaber skal investere Der skal tænkes nyt

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem Alternative drivmidler og fremtidens Temamøde i Energistyrelsen om alternative drivmidler til transport Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Strategisk Planlægning Energinet.dk 15. dec. 2011

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Hovedstadsområdets fjernvarmesystem i 2050 hvad fortæller perspektivscenarierne? Langsigtede analyser viser vejen til grøn og konkurrencedygtig fjernvarme i et energisystem

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten kan

Læs mere

Samspillet mellem energisystemerne

Samspillet mellem energisystemerne Samspillet mellem energisystemerne IDA konference om optimering af fremtidens energisystemer 8. oktober 2014 Solar A/S Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Systemudvikling og elmarked E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

El-branchens faglæreruddannelse 2014

El-branchens faglæreruddannelse 2014 El-branchens faglæreruddannelse 2014 TEC Frederiksberg 25. juni 2014 Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Elforsyning, Smart Grid, det intelligente elnet Program onsdag 25. juni kl.

Læs mere

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Anders Kofoed Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda Erfaringer med samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder

Læs mere

DANMARK 2025, 2035 OG 2050

DANMARK 2025, 2035 OG 2050 DANMARK 225, 235 OG 25 STATUSNOTAT November 214 1/12 1. Indledning... 3 2. Energinet.dk's hovedkonklusioner... 4 3. Analyseresultater på vindsporet... 7 3.1 Elproduktionen... 8 3.2 Varmeproduktionen...

Læs mere

Smart Grid - måske større end internettet

Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid - måske større end internettet Smart Grid det bygger vi nu Kim Behnke Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Energisystemet skal ændres markant El anvendelsen skal udvides til flere sektorer

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør

Energianalyserne. Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Energianalyserne Kristoffer Böttzauw Vicedirektør Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien i gasnet og gaslagre Fjernvarme Hvor skal det være:

Læs mere

PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050

PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050 PEJLEMÆRKER FOR REGION MIDTJYLLAND 2025, 2035 OG 2050 DIALOGOPLÆG Februar 2015 1/15 1. Indledning... 3 2. Analyseresultater for Region Midtjylland... 4 2.1 Elproduktionen... 5 2.2 Fjernvarmen... 7 2.3

Læs mere

Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Fjernvarmens landsmøde

Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem. Fjernvarmens landsmøde Effektiv fjernvarme i fremtidens energisystem Fjernvarmens landsmøde Aalborg kongrescenter den 30. oktober 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk 30 års udvikling i Danmark Kilde: Energistyrelsen ..Og

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i energisystemet

Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i energisystemet Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Anders Bavnhøj Hansen, Chefkonsulent, MSc Energinet.dk, afdeling for energianalyse Energiforligs-analyserne viser flere retninger

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Årsr appor Årsrapport 2008 t 2008

Årsr appor Årsrapport 2008 t 2008 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 for Energinet.dk 1 Indhold Hvad er Energinet.dk 3 Koncernen 4 Bestyrelse og direktion 5 Hoved- og nøgletal 6 Påtegninger 7 Ledelsens beretning 13 Ledelsens forord 13 El-

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen

OmEnergi TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen OmEnergi Maj 2012 TEMA: Internationale elforbindelser Nye elforbindelser skal have værdi for samfundet EU vil styrke el-infrastrukturen Indhold Elforbindelser giver billigere VE... 4 Fart på ny el-infrastruktur

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

Bedre integration af vind

Bedre integration af vind Ea Energianalyse Analyse af elpatronloven, treledstariffen for mindre kraftvarmeanlæg, afgifter og andre væsentlige rammebetingelser Sammenfatning Udarbejdet af Ea Energianalyse og Risø DTU for Energistyrelsen

Læs mere