FORMANDENS BERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING"

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING Så er der atter gået et år, og det er blevet tid at berette om årets gang i Mellerup Valgmenighed I min beretning vil jeg først fortælle om de aktiviteter, der har været i menigheds- og kirkeligt regi. Herefter vil jeg orientere om udbedringer/ændringer på kirkegården og i kirken for til sidst at orientere om bestyrelsesarbejdet i det forgangne år. I januar 2014 startede vi vanen tro med Helligtrekongersgudstjeneste, hvor den efterfølgende sammenkomst denne gang foregik i Færgecaféen. Her havde vi, selv om pladsen var lidt trang, en hyggelig eftermiddag med hjemmebag, julesange og fortælling. I efteråret 2013 blev jeg kontaktet af den 76årige Rigmor Rasmussen, der tilbød at komme og fortælle om sin opvækst i Mellerup og den hårde skæbne, familien led, da moderen døde i barselsseng ved fødslen af barn nr.10. Rigmors familie føler stadig en stærk tilknytning til Mellerup pga. det tidligere tilhørsforhold til Valgmenighedskirken og Friskolen. Kontakten mundede ud i en velbesøgt Fortællereftermiddag søndag den 2. februar. Gribende var det at høre, hvordan alle børnene ved gode menneskers hjælp fik en tryg barndom i Mellerup og senere kom godt i vej. Ved den ordinære generalforsamling ultimo februar blev Jesper Feldager valgt ind i bestyrelsen, og Eskild Gundersen stoppede som medlem af samme. Efter generalforsamlingen lagde bestyrelsen op til debat med overskriften: Mellerup Valgmenighed om 10 år. Emnet skulle ses i sammenhæng med Valgmenighedens økonomi/regnskab. Der udviklede sig en rigtig inspirerende debat med mange gode ideer til at gøre valgmenigheden mere synlig i lokalområdet samt til en styrkelse af den trængte økonomi. Nogle af de nedskevne ideer er siden da blevet realiseret. Bl.a. blev forslaget om Åben kirke i forbindelse med Friskolens forårsmarked en realitet den 10. maj, hvor Valgmenigheden inviterede indenfor til en bøgepyntet kirke. Her stod Aage Jepsen klar til at fortælle om en valgmenighedens historie. Ved indgangen underholdt Bjarke Jensen på fløjte,

2 og bestyrelsen solgte kaffe og kage for Friskolen. Alt dette gav anledning til at få en god snak med de besøgende. Et succesfyldt arrangement, som vil blive gentaget i St. Bededag var der konfirmation med 7 konfirmander. Kirken var endnu engang smagfuldt pyntet af Jytte Riise, og i stedet for salmebøger fik alle udleveret en trykt salmefolder med dagens liturgi og med et fint farvebillede af kirken på forsiden, et hæfte lavet til denne og kommende konfirmationer. Det var en meget smuk oplevelse at overvære konfirmationen i Valgmenighedskirken. Sommerafslutningen startede i år kl med sommerrefleksion i kirken, efterfulgt af spisning af medbragt mad ved præstegården, hvor Bjarke og Mogens Jensen i år stod for den musikalske underholdning. En dejlig indledning til kirkens sommerferie. I efteråret var der tilløb til et arrangement i kirken i forbindelse med Spil Dansk dagen den 31. oktober. Dette måtte dog udgå pga. manglende aktør, men vil blive taget op igen i Men i 2014 lykkedes det igen at få et samarbejde med Fri- og efterskolen op at stå, hvilket resulterede i et aftenforedrag med gadepræsten Mette Birk den 25. november. På efterskolen fortalte hun om sit arbejde blandt udsatte mennesker i Aarhus, spændende at høre om. Og på baggrund af det genoptagne samarbejde med de 2 skoler er der flere arrangementer i vente, bl.a. i februar Den stemningsfulde musikgudstjeneste med Christian Præstholm og Amanda Vandt den 1. søndag i advent blev i år efterfulgt af julehygge på Friskolen med gløgg og æbleskiver og med mange deltagere fra menigheden. Ligeså havde rigtig mange fundet vej til kirken i forbindelse med årets Luciagudstjeneste, hvor der var musikalsk underholdning ved efterskolens elever, afsluttende med et meget velsyngende Luciaoptog fra Friskolen, ledet af Mogens Jensen.

3 I årets løb har der været tre tilbagevendende aktiviteter: Studiekredsaftenerne, der alle tre har haft Jens Aagaard som indleder. For den ældre del af menigheden, hyggeeftermiddagene med sang og oplæsning, altid en fornøjelig sammenkomst, hvor samtalen omkring kaffebordet overskygger både sang og oplæsning. Det tredje og nye tiltag er Café 35+, en selvforvaltende m/k gruppe, der med Jonna Krabsen som kontaktperson fra bestyrelsen, mødes om emner som filosofi, børn/ unge, litteratur, film. Der har i dette regi været tre arrangementer i efteråret, det første i september. I oktober mødtes man omkring film i kirken, i november indledte Benedicte med et kort oplæg om menneskesyn og ungdomskultur. Caféen har haft en lidt spæd start, men på trods af dét, stor diskussionslyst blandt de fremmødte. Vi håber på større opbakning i Til sidst vil jeg kort nævne de arrangementer, der har været ud af huset. Kristi Himmelfartsudflugten, arrangeret af Norddjurs Valgmenighed, havde stor deltagelse fra Mellerup Valgmenighed og gik til Samsø. Tidligere forstander på Samsø Højskole, Ole Kæmpe, havde sammen med præsten i Norddjurs, lavet et spændende program, hvor vi kom hele øen rundt og blev godt orienteret om ø- og kirkelivet før og nu. Årsmødet i FGVF i juni foregik i år Vejstrup og med deltagelse af Benedicte og undertegnede. Emnet var Unge, fællesskab og tro. Det var et noget anderledes årsmøde. I stedet for foredrag var der om lørdagen arbejdscaféer, og om søndagen var der som noget nyt friluftsgudstjeneste med deltagelse af tre grupper af konfirmander. Et sådant træf er en god anledning til at sparre med andre valg- og frimenigheder. Via samarbejdet mellem de 5 Østjyske Valgmenigheder var der den sidste søndag i august sensommermøde i Norddjurs Valgmenighed og den første lørdag i november kirkehøjskole i Balle. Ved sidstnævnte arrangement var overskriften det tredobbelte jubilæumsår, henvisende til krigene 1814, 1864 og Deltagerne her fra Mellerup betegnede dagen som meget vellykket.

4 Endelig vil jeg endnu engang lykønske dig, Benedicte, med den store ros og anerkendelse, du modtog, ved erhvervelsen af ph.d. graden tirsdag den 24. juni. Temaet i din afhandling var: Kønfrontation? Køn, kultur og forandring i nyere dansk teologi. En overskrift, der efterfølgende gav anledning til interviews i mange, danske dagblade og foredrag rundt omkring i landet. Vi er stolte af at have dig i Mellerup Valgmenighed. På trods af dit høje akademiske niveau formår du i sjælden grad at formidle det evangeliske budskab, så alle går opløftede og berigede ud fra en gudstjeneste. Bemærkelsesværdigt er det også, at så mange tidligere konfirmander kommer til julegudstjenesten og glæder sig til at hilse på dig. Vi må ikke glemme, at gudstjenesten stadigvæk er kernen, det trygge og genkendelige i menighedslivet. Inden jeg går videre vil jeg gerne takke følgende personer for godt samarbejde og for deres virke for Valgmenigheden. Tak til Jens Aagaard for din formidling af litterære emner på studiekredsaftnerne og for din parathed, når det gælder fremvisning af kirken og fortælling om Mellerup Valgmenighed. En tak til lederne på Fri- og efterskolen for et frugtbart samarbejde i det forgangne år. Jeg vil nu gå over til at skitsere de tiltag, der har været i kirken og på kirkegården i I kirken er der lavet bedre og sikkerhedsmæssigt forsvarlige adgangsforhold til klokketårnet, og et defekt vindue i klokketårnet er herefter blevet repareret. Kirkedøren er blevet restaureret og malet. Der er installeret højtaleranlæg i kirken, og en længe tiltrængt borebillebehandling har fundet sted af flere omgange, også af orglet. Desuden er koret og våbenhuset er blevet kalket. I september gjorde bestyrelsen hovedrent i kirke og præstegård. Dette vil fremover foregå både forår og efterår. Vinduespudsning i kirke- og præstegård varetages af en vinduespudser, og den jævnlige rengøring af kirken står Jonathan Bernt for, ligesom jeg tager mig af lokalerne i præstegården. På kirkegården er der bl.a. sløjfet nogle få gravsteder, nogle træer er blevet beskåret, og der er nedlagt en kant omkring græsplanen mod øst.

5 Sidste punkt i min årsberetning er en orientering om bestyrelsesarbejdet, hvor det igen har været et travlt, men også spændende arbejdsår med nye skibe sat i søen. Der har været 13 bestyrelsesmøder ud over de ad hoc udvalg, der har været nedsat. Jeg kan nævne, at der er sket en fornyelse af forpligtelseserklæringerne, ligesom der foreligger en ny og revideret oversigt over gravstedspriserne. Nye telegrammer blev sat i produktion i foråret. Forside illustrationen er tegnet af Solveig Mønsted Hvidt, og på bagsiden er der indsat en lille tekst om Mellerup Valgmenighed. Telegrammerne blev ligesom de førnævnt salmefoldere første gang benyttet ved konfirmationen i maj. I efteråret er der lavet APV undersøgelse og konklusioner derpå. Der har også i efteråret været møde med en varmekonsulent ang. nyt varmesystem i kirken, og vores bygningssagkyndige, Jesper, har modtaget et skitseforslag desangående og arbejder videre med opgaven. I øjeblikket venter vi på svar fra Nordea- og Sallingfonden, hvor vores ansøgninger om støtte til hhv. Højskolesangbøger og salmebøger samt hynder til kirkebænkene er på deres bestyrelsesmøder i februar og marts. Til internt brug er der lavet et årshjul, dvs. en skematisk oversigt over de forskellige former for aktiviteter, der finder sted i de enkelte måneder, et godt arbejdsredskab for bestyrelsen. Også til internt brug er der lavet en liste over de mangeartede bestyrelsesopgaver, som herefter søges fordelt mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Dette for at skabe en mere ligelig fordeling af arbejdsbyrden og som en hjælp til nyankomne i bestyrelsen. Jeg vil slutte min beretning med at takke bestyrelsen for et stort engagement og ligeledes en kæmpe arbejdsindsats i det forgangne år. Der skal også lyde en stor tak til de ansatte for veludført og engageret arbejde. Og endelig en tak til Jytte Riise, der igen i år har stået for den flotte pyntning af kirken.med håb om, der også fremover er basis for en levende og aktiv valgmenighed i Mellerup, sættes bestyrelsens beretning til debat. Anne-Marie Neimann

6

7

januar februar marts 2015

januar februar marts 2015 januar februar marts 2015 Har du sunget i dag? Jeg har en god bekendt, som kommer fra en ret umusikalsk familie. De spiller ikke på nogen instrumenter, og når de synger sammen, er det, når de er til barnedåb

Læs mere

juli august september 2015

juli august september 2015 juli august september 2015 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen

Læs mere

oktober november december 2014

oktober november december 2014 oktober november december 2014 Kan vi holde balancen? Det har formodentligt aldrig været helt igennem let at være menneske. Det er sin sag at være et eksperiment af støv og ånd, som Grundtvig sagde det.

Læs mere

Kirkebladet. Bering Valgmenighed 2-2015. Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed. Maj - juni - juli - august - september

Kirkebladet. Bering Valgmenighed 2-2015. Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed. Maj - juni - juli - august - september Bering Valgmenighed Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed Bering Kirkes lysekrone. Foto: Carsten Bach-Nielsen Kirkebladet 2-2015 Maj - juni - juli - august - september Året 2014 har på ingen måde afstedkommet

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Forår 2010 FREMTIDEN. Fremtiden3 - Årsrapport 2009 NR 3. Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia

Forår 2010 FREMTIDEN. Fremtiden3 - Årsrapport 2009 NR 3. Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia FREMTIDEN NR 3 Fremtiden3 - Årsrapport 2009 Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia Indhold Formandens beretning... 3 Kalender 1 halvår... 4 Kalender 2 halvår... 5 Genopåbning af ungdomsforeningen

Læs mere

HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3

HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3 På siderne 6-7 kan du læse om og se billeder fra Egebjergklubbens Julehygge HAR EGEBJERGKLUBBEN EN FREMTID?? LÆS SIDE 3 FASTELAVN SE SIDE 5 Husk Egebjergklubbens og Egebjerg Fælleshus generalforsamlinger

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

For Dreslette Skoles distrikt. Marts 2009 11.årg.

For Dreslette Skoles distrikt. Marts 2009 11.årg. 1 For Dreslette Skoles distrikt Marts 2009 11.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Menneskets hjerne er et forunderligt organ, som konstant er i forandring og udvikling. Hjerneforskere påstår, at hjernen næsten

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 Marsk & Muld Farup Sogneblad 13. årgang nr. 6 oktober - november 2008 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgives den 1. i alle lige måneder. Materiale indleveres

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Tidende 20. Årgang - 3. Udgave - Aug. 2015

Tidende 20. Årgang - 3. Udgave - Aug. 2015 Tidende 20. Årgang - 3. Udgave - Aug. 2015 Årets Fuglekonge 2015 blev Brian B. Nielsen. Se mere inde i bladet. I dette nummer af Skjød Tidende kan du bl.a. læse om: Byfesten Fællesspisning Nyt fra redaktionen

Læs mere

SØNDERBORG HANDICAP IDRÆT

SØNDERBORG HANDICAP IDRÆT SØNDERBORG HANDICAP IDRÆT Årgang 33 Juli 2011 Nr. 3 Klar til børneudflugten WWW.S-H-I.DK Annonce Formandens beretning Af Flemming Egedal (flemming.egedal@s-h-i.dk) Som mange læsere sikkert har bemærket,

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00.

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00. KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 1 Januar & Februar 2008 Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00. 40. årg. Torup menighedsråd inviterer alle byens børn og voksne til fastelavnsfest.

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

TEMA Skolereform på Bakkeskolen

TEMA Skolereform på Bakkeskolen TEMA Skolereform på Bakkeskolen December 2014 Marts 2015 Sogneinfo Seest sogn Sognepræster: Kristina Nilsson, Præstegården, Bredevej 43 Tlf. 6162 6099. krn@km.dk. Lørdag er fridag Borgny Brünings-Hansen

Læs mere

Sogn ØRTING-F e ALLING blad E F T E R å R 2 0 1 3

Sogn ØRTING-F e ALLING blad E F T E R å R 2 0 1 3 Sogneblad ØRTING-FALLING E F T E R å r 2 0 1 3 Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen vdp@km.dk 8655 4062 Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst ml@km.dk 8655 1050 Kirkegård: Graver Jens Theodor

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012

Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Bestyrelsesberetning til Generalforsamlingen 2012 Rigtig hjertelig velkommen til dette års generalforsamling. Ja, så er der igen gået et år, og siden vi sidst havde generalforsamling. Som tiden da går!

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner:

Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds. Dækkende følgende kommuner: Maj nr. 2. 2013 26 årgang Nyt fra Parkinsonforeningen, Østjyllands Kreds Dækkende følgende kommuner: Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus Når kornellen (cornus

Læs mere

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret.

KH bladetmaj 2 2015. Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. KH bladetmaj 2 2015 15 Fernisering i Galleri Bibelland Malerierne fra kunstkurset 11. april udstilles i Galleri Bibelland til efteråret. 3 10 Kristelig Handicapforening Katrinebjergvej 75 8200 Århus N

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3 Juni 2015 30. Årgang Da dages da kommer den danske skærsommer, den er der, og gør selv den tungeste glad. Chr. Richardt X-faktoren af tale til konfirmanderne

Læs mere

Fodnoten September 2011

Fodnoten September 2011 Fodnoten September 2011 Den lokalhistoriske arkivgruppe Med nyt fra; Fodby Lokalråd Den nye Margretheskoles bestyrelse Fodby Gymnastikforening Fodby Sogns Beboerforening Fodby Menighedsråd Fodby Forsamlingshus

Læs mere