KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne"

Transkript

1 KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Nr. 101 januar - juli 2015

2 KÆRE ALLE SAMMEN! Året 2014 har haft fokus på mange store begivenheder. For os har fokus i særlig grad været på byggeriet af Voldum Kirkehus, indvielsen og ibrugtagningen! Og det har været koncentreret og rigtig godt. I den lidt større danske verden har der været et kulturelt og historisk fokus på dels: 150-året for det store danske nederlag i den dansk/tyske krig i 1864, hvilket medførte at vi mistede Danmark op til Kongeåen. 100-året for begyndelsen af 1. Verdenskrig, den krig som iflg. historiker Henrik Jensen har haft og har afgørende indflydelse på Danmark også den dag i dag. 250-året for vores store salmedigter H.A. Brorsons død. På en uges ferie i det sønderjyske i august måned bl.a. med det formål at få styr på historien syd og nord for grænsen blev det meget tydeligt for mig, hvor helt anderledes bevidst man fejrer og udvider kendskabet til disse store begivenheder i det sønderjyske i forhold til os her i midten. Vi var på besøg i Brorsons barndomskirke i Randrup, hvor han også selv blev præst. Vi var i Kristkirken i Tønder, hvor han var præst i den periode, han skrev flest salmer. Til sidst besøgte vi Ribe Domkirke, hvor han blev biskop. En af vore allermest kendte og elskede salmer har Brorson skrevet: Op al den ting som Gud har gjort (DDS 15). Læg mærke til bag i salmebogen, hvor mange salmer af Brorson, vi har med. Rigtig mange kender vi ikke. Men det spændende og øjenåbnende ved Brorson er den eftertænksomme side, fordybelsen, sanseligheden, meditationen. Han voksede op i den snusfornuftige Oplysningstid og derudaf sprang behovet for mere inderlighed og hjertevarme, også i troen. Som inspiration til Brorson kan det anbefales at læse Marianne Hesselholts roman Brorsons billeder om Hans Adolph Brorson samt Erik A. Nielsens mere lærde og svært tilgængelige, men meget inspirerende værk H. A. Brorson. Hvis vi i nutidens snusfornuft har et behov for fordybelse, inderlighed og varme, så kan vi finde rigtig meget hos Brorson. Sproget er os måske lidt fremmed det er trods alt næsten 300 år siden mange af salmerne blev skrevet men indholdet og dybden kan vi have gavn af den dag i dag. Husk at salmer kan læses! Ofte med stor fordel. Vi kan tygge drøv på salmerne, når vi læser dem langsomt og gentagne gange. Det er et gammelt luthersk udtryk for meditation. Vi kan lade det lagre sig i vort hjerte. Med den bevidsthed, prøv så at læse disse to vers af Brorsons julesalme Mit hjerte altid vanker (går) DDS 125: 1. Mit hjerte altid vanker i Jesu føderum, did samles mine tanker i deres hovedsum; dér er min længsel hjemme, dér har min tro sin skat, jeg kan dig aldrig glemme, du søde julenat. 9. Ak, kom! jeg vil oplukke mit hjerte, sjæl og sind med tusind længselssukke, kom, Jesus, dog herind! Det er ej fremmed bolig, du har den selv jo købt, så skal du blive trolig udi mit hjerte svøbt. God fornøjelse med jagten på flere oplevelser i salmebogen med læsning og sang af Brorsons salmer! De hjerteligste hilsner Anne-Marie Damsgaard Ditlev 2 Kirkeblad nr 101

3 FOKUS PÅ DET MEDITATIVE MEDITATIONSGUDSTJENESTE Onsdag den 21. januar kl i Rud Kirke (se side 12) RETRÆTE I FASTETIDEN Den indre forårsrengøring Stilhed og fordybelse Lad os symbolsk som Jesus gå ud i ørkenen og se vore dæmoner i øjnene som vor forberedelse til påsken. Onsdag den 25. februar kl fredag den 27. februar kl på retrætestedet Ådalen ved Fussingø Pris for deltagelse: 600 kr. RETRÆTEDAG Som noget nyt vil vi lave en lokal retrætedag, en slags appetitvækker til, hvad en retræte kan være. Vi er midt i blomstringstiden og vil fokusere på spændingen mellem udadvendthed og fordybelse; Martha og Maria, kan de symbolsk forenes? Vi slutter af søndag med meditativ bibellæsning og deltagelse i gudstjenesten kl. 11. Lørdag den 20. juni kl og søndag den 21. juni kl ca i Voldum Kirkehus og Voldum Kirke Pris for deltagelse: 50 kr. Desuden er der planlagt disse to retræter på retrætestedet Ådalen ved Fussingø RETRÆTE I EFTERÅRET: Fredag den 2. oktober kl søndag den 4. oktober kl og RETRÆTE I ADVENT: Fredag den 4. december kl søndag den 6. december kl Læs mere detaljeret om de fire retræteforløb i 2015 i folderen, der ligger i kirkernes våbenhuse og elektronisk på Ønsker du flere oplysninger, så henvend dig til eller på I er også meget velkomne til at deltage i vores samarbejdspartner Kirken i Hinnerups arbejde med det meditative. Onsdag den 25. marts og onsdag den 20. maj afholdes der keltiske gudstjenester i Grundfør Kirke. Endvidere vil Kirken i Hinnerup her i foråret sætte fokus på moderne faste. Læs mere om dette på hjemmesiden Kirkeblad nr 101 3

4 BILLEDER FRA NOGLE AF FORÅRETS, SOMMERENS OG EFTERÅRETS BEGIVENHEDER Alle juniorkonfirmanderne udforskede vores egen kirke og Viborg Domkirke. Musikskolens dygtige elever. Påskemorgen i Rud Kirke: Lys, blomster og smuk korsang. Pilgrimsvandrere ved Alling Å. Trætte konfirmander! 4 Kirkeblad nr 101

5 Og så blev kirkehuset hvidt. Flotte kirkemodeller fra friskolen. Lagkager hører til når det nye kirkehus for alvor skal i gang til sangaften og børneteater med David og Goliat. Foto: Søren Ditlev. Foto: Lone Jennert. Smuk høstbuket i Rud Kirke og efterfølgende musik i kirkehuset, hvor børnehavens børn også har været på besøg. Kirkeblad nr 101 5

6 PILGRIMS- OG STILLEOMRÅDE I VOLDUM, ÅRSLEV OG ÅDALENE En gruppe mennesker med interesse i kirkelivet står bag idéen om at udvikle et Stille- og Pilgrimsområde i Ådalen, og i samarbejde med Voldum Lokalråd, Voldum og Rud Kirker, interessenter fra Årslev, tilstødende kommuner og Naturstyrelsen er der blevet udviklet stisystemer i forbindelse med naturgenopretningen af Ådalen. Livet kalder på os med mange gøremål. Vi har travlt, og pludselig spørger man sig selv, hvor tiden blev af. En af måderne at ændre tempoet på er ved at gå på pilgrimsvandring. En pilgrimsvandring kan tage måneder eller blot en times tid. Hverken rute eller varighed bestemmer, om man er på pilgrimsvandring. Det er altid en beslutning, man selv tager. Hvordan adskiller en pilgrimsvandring sig da fra en almindelig gåtur? Det findes der ikke ét svar på. Men pilgrimsvandring kan betyde, at man tager en stund til fordybelse. Ser på de spørgsmål livet stiller. Nyder at gå uden at skulle nå noget bestemt. At man er åben for at tage naturens skønhed til sig. Pilgrimsvandring kan også være en stund med en god ven, hvor man taler om noget, der ligger en på sinde. Pilgrimsvandring er at gå en stund med fordybelse. Og i en kirkelig sammenhæng betyder det også at have tid til at se på sin tro. Naturen omkring Voldum og Ådalen er enestående smuk. Derfor er vi en gruppe, som i et lille års tid har arbejdet med at lave ruter og oplæg, der åbner landskabet. Vi vil gerne pege på områdets særlige kvalitet af natur, kulturarv og stilhed. På en ny hjemmeside kan du nu finde gode forslag til ruter og pilgrimsvandringer i Alling Ådal. På siden kan du finde beskrivelser af vandringer med fokus på fordybelse, kulturhistorie og naturoplevelser. Der vil løbende blive lagt flere forslag og idéer til oplevelser i Ådalen ind på siden. Og er man ikke til det med pilgrimsvandringer, ja så er det bare at tage ruterne til sig på sin egen måde. Vi tror, at der i projektet er noget at komme efter for alle. God fornøjelse. På vegne af Pilgrimsgruppen Sonja Læssøe Madsen og Anders Laugesen 6 Kirkeblad nr 101

7 KIRKEHUSET I VOLDUM Kirkehuset i Voldum blev indviet på en flot solskinsdag, søndag den 25. maj. Vi havde først en rigtig god festgudstjeneste med medvirken af biskop Kjeld Holm, som stod for prædikenen, og af Anne Lise Quorning og Jesper Brun-Jensen, som stod for festlige, musikalske indslag. Efter gudstjenesten samledes vi alle ca. 120 personer foran Voldum Kirkehus, hvor der var forskellige taler, inden provst Anders Bonde klippede den røde snor. Da salen kun kan rumme godt 70 personer, måtte vi tage gravernes værksted i brug til de resterende. Vi håber alle fik en rigtig god dag ud af det, selvom det kneb med at se og høre de musikalske indslag og talerne fra arkitekt Mogens Svenning og provst Anders Bonde. Se billeder fra den festlige indvielsesdag på side 9. Når et byggeri som Voldum Kirkehus tages i brug første gang, som vi for alvor gjorde tirsdag den 9. september, hvor der var fuldt hus til sangaften i samarbejde med Pensionistforeningen, finder vi desværre nogle mangler, som vi derefter prøver at rette op på. For det første var det galt med lyset, og for det andet var det galt med højttaleranlægget. Som I vil kunne se på billedsiderne (side 4 og 5) har der i efterårets løb været en lang række arrangementer i Voldum Kirkehus for store og små med god opbakning fra mange i sognene. Senest er Voldum Kirkehus blevet forsynet med et smartboard, som vi har fået midler til af Forkyndelsespuljen i Favrskov Provsti. Det blev indviet her sidst i oktober, hvor Lone Jennert holdt foredrag og viste billeder fra sin rejse til Israel. Jeg synes - selvom vi har haft nogle få opstartsvanskeligheder at vi er kommet rigtig godt fra start med Voldum Kirkehus, og jeg håber vi alle får stor fornøjelse af det i mange år fremover. Gert Torstensson, menighedsrådsformand Kirkeblad nr 101 7

8 VEDTÆGTER FOR VOLDUM KIRKEHUS 1. Voldum Kirkehus er et folkekirkeligt hus i Voldum og Rud Sogne, som hører under Voldum og Rud Kirker og ejes og bestyres af Voldum og Rud Sognes Menighedsråd. 2. Voldum Kirkehus er primært til brug for Voldum og Rud Kirkers ansatte, menighedsrådet, konfirmandforberedelse af store og små konfirmander, kirkernes kor, møder og arrangementer, arrangeret af menighedsrådet, præsten, organisten og særlige grupper eller udvalg i pastoratet. 3. Voldum Kirkehus kan i tilfælde af, at Voldum-Hallens Cafeteria eller Nielstrup Forsamlingshus er optaget, lejes til begravelseskaffe og bryllupsreceptioner mod betaling af vederlag. Lejemålet ophører senest kl Voldum Kirkehus kan i det omfang det er ledigt, benyttes af Voldum og Rud Sognes beboere til folkelige og kulturelle aktiviteter. Voldum Kirkehus kan derudover lejes af foreninger i pastoratet til arrangementer med folkeligt, kirkeligt oplysende eller socialt formål, såfremt det ikke er i strid med folkekirkeligt formål. 5. Voldum Kirkehus kan ikke udlånes til kommercielle formål, private fester/sammenkomster samt erhvervsmæssige eller partipolitiske aktiviteter. 6. Voldum Kirkehus lånere skal selv sørge for opstilling af borde og stole til møder samt oprydning og rengøring (aftørring af borde og fejning) efter brug. 7. For leje af lokaler faktureres 500,00 kr. + moms til lys og varme samt rengøring. 8. Udlejning af lokaler sker ved henvendelse til Kirsten Bonde, tlf Lokalerne kan tidligst reserveres 3 måneder før. Menighedsrådet kan, med rimelig varsel, inddrage et allerede indgået lejemål, såfremt menighedsrådet og/eller præsten skal bruge lokalerne. 9. Den daglige drift af Voldum Kirkehus forestås af kirkernes ansatte, som drager omsorg for, at aktiviteter, husorden mm. bliver overholdt ud fra de retningslinjer, som er fastlagt af menighedsrådet, hvis anvisninger og henstillinger om brug af lokalerne skal følges. NY KONSTITUERING i menighedsrådet Efter Bent Pedersens udtræden (se bagsiden) har rådet onsdag den 19. november 2014 konstitueret sig således: Formand: Gert Torstensson Næstformand: Lone Jennert Kirkeværge Voldum Kirke: Ulla Kristensen Kirkeværge Rud Kirke: Annie Kondrup Kasserer: Lone Jennert Sekretær: Kirsten Bonde Kontaktperson: Gert Torstensson Øvrige medlemmer af rådet: Jørn Maske Pedersen og Lars Hellmund Bygningssagkyndig: Carsten Villadsen 8 Kirkeblad nr 101

9 SIKKE EN DEJLIG DAG Indtryk fra festdagen, søndag den 25. maj Kirkeblad nr 101 9

10 KALENDER FOR JANUAR, FEBRUAR OG MARTS Januar Søndag den 4. januar kl Gudstjeneste i Voldum Kirke (KBN) Helligtrekonger Søndag den 11. januar kl Gudstjeneste i Voldum Kirke 1. s. e. h. 3 k. Tirsdag den 20. januar kl Læsegruppe i Voldum Kirkehus Tirsdag den 20. januar kl Gudstjeneste i Voldumcenteret Onsdag den 21. januar kl Meditationsgudstjeneste i Rud Kirke (se side 12) Lørdag den 24. januar kl Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 12) Søndag den 25. januar kl Nytårskoncert med Schwung i Voldum Kirkehus (se side 13) Februar Søndag den 1. februar kl Kyndelmissegudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) (se side 13) Septuagesima Onsdag den 11. februar kl Filmforestilling for skolebørn i Voldum Kirkehus (se side 19) Søndag den 15. februar kl Gudstjeneste i Voldum Kirke Fastelavn Tirsdag den 17. februar kl Gudstjeneste i Voldumcenteret Fredag den 20. februar kl Familiegudstjeneste i Voldum Kirke med efterfølgende spisning i Voldum Kirkehus (se side 14) Lørdag den 21. februar kl Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 12) Søndag den 22. februar kl Gudstjeneste i Voldum Kirke 1. s. i fasten Onsdag den 25. fredag den 27. februar Retræte i Ådalen (se side 3) Marts Søndag den 1. marts kl Gudstjeneste i Rud Kirke (KBN) 2. s. i fasten Tirsdag den 10. marts kl Læsegruppe i Voldum Kirkehus Fredag den 13. søndag den 15. marts Weekend for juniorkonfirmander (se side 14) Søndag den 15. marts kl Gudstjeneste i Voldum Kirke Årets juniorkonfirmander medvirker Midfaste Onsdag den 18. marts kl Gospelworkshop i Voldum Kirkehus (se side 15) Søndag den 22. marts kl Gudstjeneste i Rud Kirke Mariæ bebudelse Tirsdag den 24. marts kl Gudstjeneste i Voldumcenteret Tirsdag den 24. marts kl Koncert med Favrskov Musikskole i Voldum Kirke (se side 17) Onsdag den 25. marts kl Gospelworkshop i Voldum Kirkehus (se side 15) Lørdag den 28. marts kl Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 12) Søndag den 29. marts kl Gospelgudstjeneste i Voldum Kirke (se side 15) Palmesøndag På disse søn- og helligdage 18. og 25. januar, 8. februar, 8. marts, 6. og 12. april, 3., 17., 25. og 31. maj, 7. juni, 5. og 19. juli er der ingen gudstjenester. Men alle er velkomne til at tage Kirkebilen (se bagsiden) til gudstjenester i nabosognene. 10 Kirkeblad nr 101

11 KALENDER FOR APRIL, MAJ, JUNI OG JULI April Torsdag den 2. april kl Gudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) Skærtorsdag Fredag den 3. april kl Gudstjeneste i Voldum Kirke Langfredag Søndag den 5. april kl Gudstjeneste i Rud Kirke Påskedag Søndag den 5. april kl Gudstjeneste i Voldum Kirke Påskedag Onsdag den 15. april kl Filmforestilling i Voldum Kirkehus (se side 19) Søndag den 19. april kl Gudstjeneste i Voldum Kirke 2. s. e. påske Tirsdag den 21. april kl Gudstjeneste i Voldumcenteret Søndag den 26. april kl Pilgrimsvandring fra Rud Kirke til Voldum Kirke (se side 17) 3. s. e. påske Maj Fredag den 1. maj kl Gudstjeneste i Rud Kirke Bededag Søndag den 10. maj kl Konfirmation i Voldum Kirke (se side 18) 5. s. e. påske Torsdag den 14. maj kl Gudstjeneste i Voldum Kirke (KBN) Kr. Himmelfart Torsdag den 19. maj kl Læsegruppe i Voldum Kirkehus Tirsdag den 19. maj kl Gudstjeneste i Voldumcenteret Søndag den 24. maj kl Gudstjeneste i Voldum Kirke Pinsedag Juni Søndag den 7. juni kl Rullende sommermøde til Vedersø (se side 18) 1. s. e. trin. Søndag den 14. juni kl Gudstjeneste i Voldum Kirke 2. s. e. trin. Lørdag den 20. juni kl Retrætedag i Voldum Kirkehus (se side 3) Søndag den 21. juni kl Retrætedag (fortsat) i Voldum Kirkehus Søndag den 21. juni kl Gudstjeneste i Voldum Kirke 3. s. e. trin. Tirsdag den 23. juni kl Gudstjeneste i Voldumcenteret Søndag den 28. juni kl Gudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) 4. s. e. trin. Juli Søndag den 12. juli kl Gudstjeneste i Voldum Kirke (KiH) 6. s. e. trin. Tirsdag den 21. juli kl Gudstjeneste i Voldumcenteret (KiH) Søndag den 26. juli kl Gudstjeneste i Voldum Kirke (KiH) 8. s. e. trin. MENIGHEDSRÅDSMØDER Tirsdagene den 27. januar, 24. februar, 24. marts, 28. april, 26. maj og 30. juni. Alle møder afholdes i Voldum Kirkehus og starter kl. 19. Alle er velkomne. Kirkeblad nr

12 KIRKEHØJSKOLE 500 ÅR MED LUTHER I 2017 fejres reformationsjubilæet over hele verden. Da er det 500 år siden, Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og indvarslede et opgør med den katolske kirke. Reformationen fik en kolossal betydning for måden, hvorpå vi fik indrettet det danske samfund og den danske kirke. MEDITATIONS- GUDSTJENESTE Onsdag den 21. januar kl i Rud Kirke Kirke på luthersk? Lørdag den 24. januar Kan Luthers udsagn om de to regimenter, om det almindelige præstedømme og om livet i kald og stand, bruges til noget? Eller er det dogmer og tanker, der ikke for alvor kommer vores kirkelige virkelighed ved? Lektor Ulla Morre Bidstrup, Pastoralseminariet Hvorfor skrev Luther salmer? Lørdag den 21. februar En del af reformationens nybrud var afskaffelsen af den latinske messe til fordel for folkesproget, herunder prædiken og salmesang. Luthers egne salmer er en smule overset blandt alt det andet, Luther skrev og tog initiativ til; men måske har det større betydning, end man umiddelbart skulle tro. Lektor Jørgen Kjærgaard, Aalborg Stift Luther og billederne Lørdag den 28. marts Luther var ikke bange for billeder, og han mente at de hørte til i det offentlige rum, hvor de kunne ses og diskuteres. Har det lutherske eller andre reformatoriske billedsyn haft nogen betydning for, hvordan kirkekunsten har udviklet sig op til vor tid? Lektor Carsten Bach-Nielsen, Aarhus Universitet Kirkehøjskolen finder sted på Hadsten Højskole, lørdage fra Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr. gang. Tilmelding til Hadsten Kirkekontor senest kl. 12 torsdagen før: tlf Stilhed Fordybelse Eftertanke Læsninger Bøn Levende lys Musik Salmesang er hovedelementerne i denne gudstjeneste. 12 Kirkeblad nr 101

13 NYTÅRSKONCERT Søndag den 25. januar kl i Voldum Kirkehus Med duo en Mads Bo Falk, violin Anne-Marie Meineche, klaver Vi åbner det nye år i Kirkehuset med en festlig koncert. Duoen Schwung, violin og klaver, lader proppen springe i salonen med wienermusik. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt. KYNDELMISSEGUDSTJENESTE Søndag den 1. februar kl i Rud Kirke Vi vil traditionen tro fejre kyndelmisse med en gudstjeneste med masser af tændte lys i kirken og med ekstra musikalske indslag. På den måde vil vi sammen fejre, at det nu atter går mod lysere tider. Kyndelmisse er lysenes fest en fordanskning af det latinske missa (messe) candelarum (lys). Fra gammel tid var det en helligdag til minde om Jesu fremstilling i templet 40 dage efter sin fødsel, og er også blevet opfattet som den dag, halvdelen af vinteren er gået. Mads Bo Falk og Anne-Marie Meineche er begge erfarne musikere og uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium. Mød op og vær med til at gøre denne dag til en festlig dag. I den danske sangskat er kyndelmisse nævnt adskillige gange; allermest kendt er nok St. St. Blichers Præludium, bedre kendt som Det er hvidt herude: Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pudret tykt står træ i skoven som udi min abildgård. Kirkeblad nr

14 FAMILIEGUDSTJENESTE MED SPISNING Fredag den 20. februar kl i Voldum Kirke/Voldum Kirkehus Gud og gryderet, spaghettigudstjeneste, Pasta og bønner, Gullasch og Gud kært barn har mange navne. Også i vore sogne er det nu blevet en god tradition, at vi et par gange i løbet af årets mørke periode har disse hyggelige og afslappede aftener, hvor vi er i kirken på børnenes betingelser og bagefter spiser i fællesskab. Nu vil vi atter invitere til en lille kirkestund for børn, familier, bedsteforældre og alle barnlige sjæle, der har lyst til at være med! Efter gudstjenesten, som varer en lille time, plejer vi at gå i Voldumcenteret, MEN NU HAR VI JO VOLDUM KIRKEHUS til fælles spisning og hygge. Vi slutter, så børnene kan komme hjem og slappe af foran TV med Disney-show! Tilmelding til Anne-Marie ( eller JUNIORKONFIMAND- UNDERVISNING Vi vil gerne indbyde elever fra 3. klassetrin til juniorkonfirmand-undervisning i weekenden Fredag den 13. søndag den 15. marts Vi vil på en hyggelig måde beskæftige os med det at være kristen og tro på Gud. Vi skal male altertavler med motiver fra Påsken (kirkens største højtid) vi skal udforske Voldum Kirke vi skal på udflugt til Viborg Domkirke og se hele bibelhistorien malet på væggene vi skal synge sange og salmer og meget mere. Sammen med forældrene vil vi slutte af med en festlig gudstjeneste i Voldum Kirke, hvor de nymalede altertavler skal afsløres. Altertavlerne vil blive udstillet i Voldum Kirke i påsketiden. Alle børn på 3. klassetrin i vores sogne er velkomne. Hvis du ikke går på Hadbjerg Skole eller Voldumegnens Friskole, så kontakt Morten på for tilmelding. Vi sender et præcist program/tilmelding i løbet af februar måned, men sæt allerede nu weekenden af. Mange hilsner fra Morten og Anne-Marie Sidste års juniorkonfirmander 14 Kirkeblad nr 101

15 GOSPEL-WORKSHOP MUSIK MED NERVE, ENERGI OG BUDSKAB! Vi havde i november 2013 en yderst vellykket Gospel-Workshop med ca. 35 deltagere og korleder Lene Johnsen i spidsen. Denne gang er det lykkedes os at få fat i den nok så engagerede Rune Herholdt fra Aarhus til at instruere og til at inspirere os med gospelmusik. Rune Herholdt er uddannet som rytmisk sanger fra det Jyske Musikkonservatorium. Han er leder af Jyllands største gospelkor Aarhus Gospel Singers, forsanger i Rune Herholdt & The Gospelbrothers og manden bag Gospelkirken i Aarhus. Workshoppen kommer til at omfatte to øveaftener og en gospelgudstjeneste. Øveaftener i Voldum Kirkehus Onsdag den 18. marts kl og onsdag den 25. marts kl Gospelgudstjeneste i Voldum Kirke Søndag den 29. marts kl vi mødes ca. 1½ time før Deltagelse i dette arrangement er gratis, og både børn og voksne er velkomne. Tilmelding inden den 4. marts skal ske til Karin Grendslev tlf eller Vel mødt! Voldum og Rud Sognes Menighedsråd GOSPELGUDSTJENESTE Palmesøndag, den 29. marts kl i Voldum Kirke Vi sammensætter en anderledes gudstjeneste, hvor gospelmusikken vil være central. Alle er velkomne til denne livsbekræftende gudstjeneste, der samtidig markerer begyndelsen af "den stille uge". Kirkeblad nr

16 PÅSKEN I VOLDUM OG RUD KIRKER PÅSKE-ÅBENT I VOLDUM KIRKE Voldum Kirke vil være åben alle dage fra mandag den 16. marts til og med mandag den 6. april alle dage fra kl. 10 til 19. Læg vejen forbi kirken, når I er ude at gå tur tænd et lys, kig i en bog, se juniorkonfirmandernes flotte altertavler eller nyd blot stemningen i vores dejlige kirke. PÅSKENS GUDSTJENESTER Palmesøndag, den 29. marts Kl i Voldum Kirke (Gospelgudstjeneste se side 15) Skærtorsdag, den 2. april Kl i Rud Kirke (Kirkekaffe) Langfredag, den 3. april Kl i Voldum Kirke Påskedag, søndag den 5. april Kl i Rud Kirke Kl i Voldum Kirke Påskedag Kirkeblad nr 101

17 MUSIKSKOLENS FORÅRSKONCERT Tirsdag den 24. marts kl i Voldum Kirke En sikker forårsbebuder er musikskolens forårskoncert i Voldum Kirke. Og en tradition er det blevet, for siden 2001 har elever fra Hadsten Musikskole og (fra 2007) Favrskov Musikskole gæstet vores dejlige kirkerum med et afvekslende program af akustisk musik, sunget og spillet på klaver, guitar, violin, fløjte, klarinet mm. PILGRIMSVANDRING FRA RUD TIL VOLDUM Søndag den 26. april kl Start ved Rud Kirke Vi fejrer i 2015 vores tiende pilgrimsvandring! Og hvad er mere naturligt end at vende bunken og igen tage den tur, som startede denne gode forårstradition? Så nu skal vi atter gå ad den spændende bagvej mellem vores to forskellige kirker. Efter en kort andagt i Rud Kirke, hvor vi skal synge den gamle altertavle(!), bliver vi sendt af sted med Skt. Patricks bøn. Vi skal forbi Susannes kilde, vi skal krydse den gamle landevej mellem Randers og Aarhus og videre ad markerne, indtil vi kan skimte Voldum Kirkes høje, hvide tårn. Undervejs vil der sædvanen tro blive gode bibelord, salmer og lokalhistorie. Menighedsrådet sørger for lidt at spise, når vi når til Voldum. Husk travetøj, fornuftigt fodtøj og en flaske vand. For eleverne specielt de der spiller på de svage og sarte instrumenter er det en stor oplevelse at få lov til at optræde i Voldum Kirkes fantastiske akustik. Koncerten, som arrangeres af Voldum Kirke og Favrskov Musikskole, varer ca. en time. Alle er velkomne. Fra den første pilgrimsvandring, april Kirkeblad nr

18 KONFIRMATION 2015 Søndag den 10. maj kl i Voldum Kirke Kære konfirmander og forældre! Jeg håber, I alle har det godt. I oplever masser af nye ting uden for Voldum og Ruds grænser, men heldigvis skal vi have en dejlig dag sammen nemlig den store konfirmationsdag! Det glæder jeg mig til, og det gør I garanteret også. Kom til gudstjeneste også herhjemme i Voldum eller Rud Kirke, så I får det lokale med i jeres forberedelse. Tag gerne jeres forældre, bedsteforældre og venner med. Der er mange gode gudstjenester se i kirkebladet (eller på Påsken er vores største højtid, så det er spændende at komme til de meget forskellige påskegudstjenester. Pilgrimsvandringen søndag den 26. april (se side 17) er et MUST, og det er en dejlig tradition, at konfirmander og familier er med. Generalprøve i Voldum kirke søndag den 19. april kl Mange hilsner fra Anne-Marie RULLENDE SOMMERMØDE TIL VEDERSØ KIRKE OG PRÆSTEGÅRD Søndag den 7. juni 2015 kl fra Voldum Kirkeplads I år er vores sommermøde på hjul, og vi kører vestpå for at gå i Kaj Munks fodspor. Vedersø Præstegård dannede rammen om Kaj Munks mest virksomme år og det var her, at han fyldte papirer med skuespil, digte, breve, prædikener og artikler. Og det var her, han den 4. januar 1944 blev hentet af sine bødler, fordi han talte sandheden mod et regime, der skjulte sig under løgn og terror. Kaj Munks sværd var hans skarpe pen. Hans frygtløse agitation mod uretten er det, han den dag i dag huskes for. Størstedelen af hans forfatterskab og kamp blev udtænkt i hans arbejdsværelse i Vedersø Præstegård Stærekassen. Undervejs vil vi finde et hyggeligt spisested, hvor vi sammen kan nyde en dejlig søndagsmiddag. Pris for transport, middag og entré er 250 kr. Tilmelding og betaling til Kirsten Bonde ( ) senest tirsdag den 26 maj. Festlig musik ved sidste års konfirmation. 18 Kirkeblad nr 101

19 NYHED! SE FILM I KIRKEHUSET Vi har nu via Forkyndelsespuljen fået vores ønske opfyldt med at kunne tilbyde at vise film. FILM FOR SKOLEBØRN Keder du dig i vinterferien og har du lyst til at sidde lunt og godt og hygge dig med dine kammerater så kom og se en god film Onsdag den 11. februar kl i Voldum Kirkehus SORG OG GLÆDE Første film for de voksne er Nils Malmros nyeste, dramatiske film, som har fået fremragende anmeldelser. Øl/vand og kaffe/te kan købes. Onsdag den 15. april kl i Voldum Kirkehus VOLDUM OG RUD KIRKES VOKSENKOR Koret har første prøve i det ny år onsdag den 14. januar kl i Kirkehuset. Derefter er det hver anden torsdag samme tid og sted. Koret deltager i gudstjenesterne påskedag og pinsedag. Interesserede er meget velkommen til at møde op til første prøve og se hvordan det foregår. Vi vil gerne have flere med. Velkommen til endnu en inspirerende sæson. Jens Morsing - Korleder FORÅRETS KONFIRMANDER Bageste række: Rasmus Andersen, Thomas Selling Sørensen. Midterste række: Jacob Hessellund Eriksen, Mads Vestergaard Christiansen, Anders Pedersen, Andreas Markmann Leth, Jonas Nørgaard Christensen. Forreste række: Rasmus Brøndum, Kia Lykke Revsbæk, Christina Dall Utzen, Mathilde Johanne Engberg Davidsen, Caroline Kjærgaard Isaksen, Kasper Hougaard Sørensen. Foto: City Foto, Hadsten. Kirkeblad nr

20 Adresser/TELEFONNUMRE: Sognepræst: Anne-Marie Damsgaard Ditlev Egåvej 11, Voldum Organist: Jens Morsing Kirkesanger: Morten Sejersen Gravere Voldum og Rud Kirker: Susanne Kjeldsen Mette Rasmussen Formand for menighedsrådet: Gert Torstensson Østervænget 8, Voldum Kasserer: Lone Jennert Dalsbrovej 78, Voldum Kirkeværge Voldum: Ulla Kristensen Egåvej 1, Voldum Kirkeværge Rud: Anni Kondrup Stopdrupvej 18, Rud Booking af Voldum Kirkehus: Kirsten Bonde Drostrupvej 1, Drostrup KIRKERNES ÅBNINGSTIDER: Voldum Kirke: Alle dage kl Udvidet åbningstid ved åben kirke før påske og i december. Rud Kirke: Alle dage kl KIRKEBLADETS REDAKTION: Anne-Marie Damsgaard Ditlev, Lone Jennert og Morten Sejersen. Deadline kirkeblad 102: Den 20. april Ved præstens ferier og fridage Kirken i Hinnerup Johannes Hjørlund ( ) Kjeld Bjørn Nielsen ( ) Anne Mette Fruelund ( ) Hinnerup Kirkekontor ( ) Voldum Præstegård ( ) og henviser til ansvarshavende myndighed. LÆSEGRUPPE Vi har lige læst Slagtebænk Dybbøl af Tom Buk-Swienty. Bogen handler om krigen i 1864 og er skrevet på baggrund af bl.a. soldaternes breve til deres kære. Temaet er jo aktuelt i forhold til TV- serien 1864, som vi i skrivende stund følger. Næste bog bliver Jonas Jonassons Den hundredårige der kravlede ud af vinduet og forsvandt en helt anden genre. Vi trænger til noget lidt lettere og sjovere derfor faldt valget på denne bog I Læsegruppen har vi planlagt de kommende møder i 2015 til: Den 20.1., og alle dage kl Møderne foregår i Voldum Kirkehus og alle er meget velkomne til at deltage. Vi får altid en rigtig god snak om de bøger vi har læst og også megen inspiration til andre nye eller gamle bøger, som er værd at læse. Kontakt Lone Jennert på tlf /mobil FARVEL TIL BENT KIRKEBIL Ring til Byens Taxa Kirkebilen er gratis; den henter og bringer hjem efter gudstjenesten. Ring i god tid og opgiv adresse, kirke og kirketid. Kirkebilen må meget gerne benyttes til vores andre arrangementer. De søndage, der ikke er gudstjeneste i vores egne to sogne, er I meget velkomne til at tage kirkebilen til et af de andre sogne i Favrskov Provsti. Bent Pedersen som har været medlem af menighedsrådet gennem 10 år, både som næstformand og kontaktperson, har valgt at udtræde af menighedsrådet. Som 1. suppleant er Ulla Kristensen indtrådt som ordinært medlem. Jeg vil gerne på menighedsrådets vegne takke Bent for en kæmpe indsats gennem årene og ikke mindst for hans engagement for at vi fik bygget Voldum Kirkehus. Gert Torstensson, menighedsrådsformand

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Hadbjerg Ødum Selling Tidende

Hadbjerg Ødum Selling Tidende Februar 2015 32. årgang HØST Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 6 Ny udskolingsbygning Side 10 Selling aktivitetsområde Side 16 Hjælp verdens fattige kvinder Side 22 Der skal vælges ny biskop Side 26 Så

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING

KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING KIRKEBLADET SEPTEMBER DECEMBER 2011 NR. 3 GALTEN SKOVBY SKIVHOLME SJELLE SKJØRRING Sculptures by the sea af Line Nilsson Ravn Kunst fra hele verden, har netop som mange vil vide, gennem en måned, prydet

Læs mere

nævnt, viljen til at medvirke og forventer, at det hidtil gode samarbejde kan bringe kileanlægget i en bedre stand, end det p.t. fremstår.

nævnt, viljen til at medvirke og forventer, at det hidtil gode samarbejde kan bringe kileanlægget i en bedre stand, end det p.t. fremstår. Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf. 86271514-20411514 www.8270hhs.dk Repræsentantskabsmøde Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd afholder sit ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Det sker i KIRKEN. September Oktober November 2015. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. September Oktober November 2015. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN September Oktober November 2015 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Præstens sider Forsiden: Børn laver kunst i Funder Kirke 5. klasse Funder: Eva skabes af Adams ribben 5. klasse

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Nr. 1 Februar 2015 www.4kirker.dk 46. årgang Præstens hjørne Kan du gætte, hvem jeg er? Af Vita Andreasen Tro, leg og evangelium spejler samme virkelighed. For når vi leger,

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Sognebladet for Nørholm

Sognebladet for Nørholm Sognebladet for Nørholm Tegning: 2. klasse fra Nørholm skole INDHOLD: - Velkommen til vores nye organist - Lokale kunstnere udstiller i bladet og på hjemmesiden - Julegave fra kirken: GRATIS klippekort

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 27. ÅRGANG NR. 4 DECEMBER 2012 Lys i mørket Fra begyndelsen af september stod vi uden sognepræst, og mange spørgsmål rejste sig, bl.a. hvordan de kirkelige aktiviteter i sognet

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN

nr. 2 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 2 7. årgang FORÅRSKONCERT SOGNEINDSAMLING FESTIVALGOSPEL KONFIRMATIONER PÅSKEN I KIRKEN SOGNEPOST marts, april og maj 2014 Sæt kærligheden fri elsk livet! Af sognepræst Carsten

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 Marsk & Muld Farup Sogneblad 18. årgang Nr. 4 Juni-juli 2013 www.farupsogn.dk er for alle men mest for dig/sognet Marsk & Muld Redaktionens spalte Bladet udgives op til den 1. i alle lige måneder. Indleveringsfrist

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende

HØST. Hadbjerg Ødum Selling Tidende HØST December 2012 29. årgang Hadbjerg Ødum Selling Tidende Side 2 Hadbjerg og Ødum gravstene på internettet Side 6 Volleyball for børn i 5.-7. kl. Side 13 Sundhedsambassadører er nu i Selling Side 14

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere