KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne"

Transkript

1 KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Nr. 101 januar - juli 2015

2 KÆRE ALLE SAMMEN! Året 2014 har haft fokus på mange store begivenheder. For os har fokus i særlig grad været på byggeriet af Voldum Kirkehus, indvielsen og ibrugtagningen! Og det har været koncentreret og rigtig godt. I den lidt større danske verden har der været et kulturelt og historisk fokus på dels: 150-året for det store danske nederlag i den dansk/tyske krig i 1864, hvilket medførte at vi mistede Danmark op til Kongeåen. 100-året for begyndelsen af 1. Verdenskrig, den krig som iflg. historiker Henrik Jensen har haft og har afgørende indflydelse på Danmark også den dag i dag. 250-året for vores store salmedigter H.A. Brorsons død. På en uges ferie i det sønderjyske i august måned bl.a. med det formål at få styr på historien syd og nord for grænsen blev det meget tydeligt for mig, hvor helt anderledes bevidst man fejrer og udvider kendskabet til disse store begivenheder i det sønderjyske i forhold til os her i midten. Vi var på besøg i Brorsons barndomskirke i Randrup, hvor han også selv blev præst. Vi var i Kristkirken i Tønder, hvor han var præst i den periode, han skrev flest salmer. Til sidst besøgte vi Ribe Domkirke, hvor han blev biskop. En af vore allermest kendte og elskede salmer har Brorson skrevet: Op al den ting som Gud har gjort (DDS 15). Læg mærke til bag i salmebogen, hvor mange salmer af Brorson, vi har med. Rigtig mange kender vi ikke. Men det spændende og øjenåbnende ved Brorson er den eftertænksomme side, fordybelsen, sanseligheden, meditationen. Han voksede op i den snusfornuftige Oplysningstid og derudaf sprang behovet for mere inderlighed og hjertevarme, også i troen. Som inspiration til Brorson kan det anbefales at læse Marianne Hesselholts roman Brorsons billeder om Hans Adolph Brorson samt Erik A. Nielsens mere lærde og svært tilgængelige, men meget inspirerende værk H. A. Brorson. Hvis vi i nutidens snusfornuft har et behov for fordybelse, inderlighed og varme, så kan vi finde rigtig meget hos Brorson. Sproget er os måske lidt fremmed det er trods alt næsten 300 år siden mange af salmerne blev skrevet men indholdet og dybden kan vi have gavn af den dag i dag. Husk at salmer kan læses! Ofte med stor fordel. Vi kan tygge drøv på salmerne, når vi læser dem langsomt og gentagne gange. Det er et gammelt luthersk udtryk for meditation. Vi kan lade det lagre sig i vort hjerte. Med den bevidsthed, prøv så at læse disse to vers af Brorsons julesalme Mit hjerte altid vanker (går) DDS 125: 1. Mit hjerte altid vanker i Jesu føderum, did samles mine tanker i deres hovedsum; dér er min længsel hjemme, dér har min tro sin skat, jeg kan dig aldrig glemme, du søde julenat. 9. Ak, kom! jeg vil oplukke mit hjerte, sjæl og sind med tusind længselssukke, kom, Jesus, dog herind! Det er ej fremmed bolig, du har den selv jo købt, så skal du blive trolig udi mit hjerte svøbt. God fornøjelse med jagten på flere oplevelser i salmebogen med læsning og sang af Brorsons salmer! De hjerteligste hilsner Anne-Marie Damsgaard Ditlev 2 Kirkeblad nr 101

3 FOKUS PÅ DET MEDITATIVE MEDITATIONSGUDSTJENESTE Onsdag den 21. januar kl i Rud Kirke (se side 12) RETRÆTE I FASTETIDEN Den indre forårsrengøring Stilhed og fordybelse Lad os symbolsk som Jesus gå ud i ørkenen og se vore dæmoner i øjnene som vor forberedelse til påsken. Onsdag den 25. februar kl fredag den 27. februar kl på retrætestedet Ådalen ved Fussingø Pris for deltagelse: 600 kr. RETRÆTEDAG Som noget nyt vil vi lave en lokal retrætedag, en slags appetitvækker til, hvad en retræte kan være. Vi er midt i blomstringstiden og vil fokusere på spændingen mellem udadvendthed og fordybelse; Martha og Maria, kan de symbolsk forenes? Vi slutter af søndag med meditativ bibellæsning og deltagelse i gudstjenesten kl. 11. Lørdag den 20. juni kl og søndag den 21. juni kl ca i Voldum Kirkehus og Voldum Kirke Pris for deltagelse: 50 kr. Desuden er der planlagt disse to retræter på retrætestedet Ådalen ved Fussingø RETRÆTE I EFTERÅRET: Fredag den 2. oktober kl søndag den 4. oktober kl og RETRÆTE I ADVENT: Fredag den 4. december kl søndag den 6. december kl Læs mere detaljeret om de fire retræteforløb i 2015 i folderen, der ligger i kirkernes våbenhuse og elektronisk på Ønsker du flere oplysninger, så henvend dig til eller på I er også meget velkomne til at deltage i vores samarbejdspartner Kirken i Hinnerups arbejde med det meditative. Onsdag den 25. marts og onsdag den 20. maj afholdes der keltiske gudstjenester i Grundfør Kirke. Endvidere vil Kirken i Hinnerup her i foråret sætte fokus på moderne faste. Læs mere om dette på hjemmesiden Kirkeblad nr 101 3

4 BILLEDER FRA NOGLE AF FORÅRETS, SOMMERENS OG EFTERÅRETS BEGIVENHEDER Alle juniorkonfirmanderne udforskede vores egen kirke og Viborg Domkirke. Musikskolens dygtige elever. Påskemorgen i Rud Kirke: Lys, blomster og smuk korsang. Pilgrimsvandrere ved Alling Å. Trætte konfirmander! 4 Kirkeblad nr 101

5 Og så blev kirkehuset hvidt. Flotte kirkemodeller fra friskolen. Lagkager hører til når det nye kirkehus for alvor skal i gang til sangaften og børneteater med David og Goliat. Foto: Søren Ditlev. Foto: Lone Jennert. Smuk høstbuket i Rud Kirke og efterfølgende musik i kirkehuset, hvor børnehavens børn også har været på besøg. Kirkeblad nr 101 5

6 PILGRIMS- OG STILLEOMRÅDE I VOLDUM, ÅRSLEV OG ÅDALENE En gruppe mennesker med interesse i kirkelivet står bag idéen om at udvikle et Stille- og Pilgrimsområde i Ådalen, og i samarbejde med Voldum Lokalråd, Voldum og Rud Kirker, interessenter fra Årslev, tilstødende kommuner og Naturstyrelsen er der blevet udviklet stisystemer i forbindelse med naturgenopretningen af Ådalen. Livet kalder på os med mange gøremål. Vi har travlt, og pludselig spørger man sig selv, hvor tiden blev af. En af måderne at ændre tempoet på er ved at gå på pilgrimsvandring. En pilgrimsvandring kan tage måneder eller blot en times tid. Hverken rute eller varighed bestemmer, om man er på pilgrimsvandring. Det er altid en beslutning, man selv tager. Hvordan adskiller en pilgrimsvandring sig da fra en almindelig gåtur? Det findes der ikke ét svar på. Men pilgrimsvandring kan betyde, at man tager en stund til fordybelse. Ser på de spørgsmål livet stiller. Nyder at gå uden at skulle nå noget bestemt. At man er åben for at tage naturens skønhed til sig. Pilgrimsvandring kan også være en stund med en god ven, hvor man taler om noget, der ligger en på sinde. Pilgrimsvandring er at gå en stund med fordybelse. Og i en kirkelig sammenhæng betyder det også at have tid til at se på sin tro. Naturen omkring Voldum og Ådalen er enestående smuk. Derfor er vi en gruppe, som i et lille års tid har arbejdet med at lave ruter og oplæg, der åbner landskabet. Vi vil gerne pege på områdets særlige kvalitet af natur, kulturarv og stilhed. På en ny hjemmeside kan du nu finde gode forslag til ruter og pilgrimsvandringer i Alling Ådal. På siden kan du finde beskrivelser af vandringer med fokus på fordybelse, kulturhistorie og naturoplevelser. Der vil løbende blive lagt flere forslag og idéer til oplevelser i Ådalen ind på siden. Og er man ikke til det med pilgrimsvandringer, ja så er det bare at tage ruterne til sig på sin egen måde. Vi tror, at der i projektet er noget at komme efter for alle. God fornøjelse. På vegne af Pilgrimsgruppen Sonja Læssøe Madsen og Anders Laugesen 6 Kirkeblad nr 101

7 KIRKEHUSET I VOLDUM Kirkehuset i Voldum blev indviet på en flot solskinsdag, søndag den 25. maj. Vi havde først en rigtig god festgudstjeneste med medvirken af biskop Kjeld Holm, som stod for prædikenen, og af Anne Lise Quorning og Jesper Brun-Jensen, som stod for festlige, musikalske indslag. Efter gudstjenesten samledes vi alle ca. 120 personer foran Voldum Kirkehus, hvor der var forskellige taler, inden provst Anders Bonde klippede den røde snor. Da salen kun kan rumme godt 70 personer, måtte vi tage gravernes værksted i brug til de resterende. Vi håber alle fik en rigtig god dag ud af det, selvom det kneb med at se og høre de musikalske indslag og talerne fra arkitekt Mogens Svenning og provst Anders Bonde. Se billeder fra den festlige indvielsesdag på side 9. Når et byggeri som Voldum Kirkehus tages i brug første gang, som vi for alvor gjorde tirsdag den 9. september, hvor der var fuldt hus til sangaften i samarbejde med Pensionistforeningen, finder vi desværre nogle mangler, som vi derefter prøver at rette op på. For det første var det galt med lyset, og for det andet var det galt med højttaleranlægget. Som I vil kunne se på billedsiderne (side 4 og 5) har der i efterårets løb været en lang række arrangementer i Voldum Kirkehus for store og små med god opbakning fra mange i sognene. Senest er Voldum Kirkehus blevet forsynet med et smartboard, som vi har fået midler til af Forkyndelsespuljen i Favrskov Provsti. Det blev indviet her sidst i oktober, hvor Lone Jennert holdt foredrag og viste billeder fra sin rejse til Israel. Jeg synes - selvom vi har haft nogle få opstartsvanskeligheder at vi er kommet rigtig godt fra start med Voldum Kirkehus, og jeg håber vi alle får stor fornøjelse af det i mange år fremover. Gert Torstensson, menighedsrådsformand Kirkeblad nr 101 7

8 VEDTÆGTER FOR VOLDUM KIRKEHUS 1. Voldum Kirkehus er et folkekirkeligt hus i Voldum og Rud Sogne, som hører under Voldum og Rud Kirker og ejes og bestyres af Voldum og Rud Sognes Menighedsråd. 2. Voldum Kirkehus er primært til brug for Voldum og Rud Kirkers ansatte, menighedsrådet, konfirmandforberedelse af store og små konfirmander, kirkernes kor, møder og arrangementer, arrangeret af menighedsrådet, præsten, organisten og særlige grupper eller udvalg i pastoratet. 3. Voldum Kirkehus kan i tilfælde af, at Voldum-Hallens Cafeteria eller Nielstrup Forsamlingshus er optaget, lejes til begravelseskaffe og bryllupsreceptioner mod betaling af vederlag. Lejemålet ophører senest kl Voldum Kirkehus kan i det omfang det er ledigt, benyttes af Voldum og Rud Sognes beboere til folkelige og kulturelle aktiviteter. Voldum Kirkehus kan derudover lejes af foreninger i pastoratet til arrangementer med folkeligt, kirkeligt oplysende eller socialt formål, såfremt det ikke er i strid med folkekirkeligt formål. 5. Voldum Kirkehus kan ikke udlånes til kommercielle formål, private fester/sammenkomster samt erhvervsmæssige eller partipolitiske aktiviteter. 6. Voldum Kirkehus lånere skal selv sørge for opstilling af borde og stole til møder samt oprydning og rengøring (aftørring af borde og fejning) efter brug. 7. For leje af lokaler faktureres 500,00 kr. + moms til lys og varme samt rengøring. 8. Udlejning af lokaler sker ved henvendelse til Kirsten Bonde, tlf Lokalerne kan tidligst reserveres 3 måneder før. Menighedsrådet kan, med rimelig varsel, inddrage et allerede indgået lejemål, såfremt menighedsrådet og/eller præsten skal bruge lokalerne. 9. Den daglige drift af Voldum Kirkehus forestås af kirkernes ansatte, som drager omsorg for, at aktiviteter, husorden mm. bliver overholdt ud fra de retningslinjer, som er fastlagt af menighedsrådet, hvis anvisninger og henstillinger om brug af lokalerne skal følges. NY KONSTITUERING i menighedsrådet Efter Bent Pedersens udtræden (se bagsiden) har rådet onsdag den 19. november 2014 konstitueret sig således: Formand: Gert Torstensson Næstformand: Lone Jennert Kirkeværge Voldum Kirke: Ulla Kristensen Kirkeværge Rud Kirke: Annie Kondrup Kasserer: Lone Jennert Sekretær: Kirsten Bonde Kontaktperson: Gert Torstensson Øvrige medlemmer af rådet: Jørn Maske Pedersen og Lars Hellmund Bygningssagkyndig: Carsten Villadsen 8 Kirkeblad nr 101

9 SIKKE EN DEJLIG DAG Indtryk fra festdagen, søndag den 25. maj Kirkeblad nr 101 9

10 KALENDER FOR JANUAR, FEBRUAR OG MARTS Januar Søndag den 4. januar kl Gudstjeneste i Voldum Kirke (KBN) Helligtrekonger Søndag den 11. januar kl Gudstjeneste i Voldum Kirke 1. s. e. h. 3 k. Tirsdag den 20. januar kl Læsegruppe i Voldum Kirkehus Tirsdag den 20. januar kl Gudstjeneste i Voldumcenteret Onsdag den 21. januar kl Meditationsgudstjeneste i Rud Kirke (se side 12) Lørdag den 24. januar kl Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 12) Søndag den 25. januar kl Nytårskoncert med Schwung i Voldum Kirkehus (se side 13) Februar Søndag den 1. februar kl Kyndelmissegudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) (se side 13) Septuagesima Onsdag den 11. februar kl Filmforestilling for skolebørn i Voldum Kirkehus (se side 19) Søndag den 15. februar kl Gudstjeneste i Voldum Kirke Fastelavn Tirsdag den 17. februar kl Gudstjeneste i Voldumcenteret Fredag den 20. februar kl Familiegudstjeneste i Voldum Kirke med efterfølgende spisning i Voldum Kirkehus (se side 14) Lørdag den 21. februar kl Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 12) Søndag den 22. februar kl Gudstjeneste i Voldum Kirke 1. s. i fasten Onsdag den 25. fredag den 27. februar Retræte i Ådalen (se side 3) Marts Søndag den 1. marts kl Gudstjeneste i Rud Kirke (KBN) 2. s. i fasten Tirsdag den 10. marts kl Læsegruppe i Voldum Kirkehus Fredag den 13. søndag den 15. marts Weekend for juniorkonfirmander (se side 14) Søndag den 15. marts kl Gudstjeneste i Voldum Kirke Årets juniorkonfirmander medvirker Midfaste Onsdag den 18. marts kl Gospelworkshop i Voldum Kirkehus (se side 15) Søndag den 22. marts kl Gudstjeneste i Rud Kirke Mariæ bebudelse Tirsdag den 24. marts kl Gudstjeneste i Voldumcenteret Tirsdag den 24. marts kl Koncert med Favrskov Musikskole i Voldum Kirke (se side 17) Onsdag den 25. marts kl Gospelworkshop i Voldum Kirkehus (se side 15) Lørdag den 28. marts kl Kirkehøjskole på Hadsten Højskole (se side 12) Søndag den 29. marts kl Gospelgudstjeneste i Voldum Kirke (se side 15) Palmesøndag På disse søn- og helligdage 18. og 25. januar, 8. februar, 8. marts, 6. og 12. april, 3., 17., 25. og 31. maj, 7. juni, 5. og 19. juli er der ingen gudstjenester. Men alle er velkomne til at tage Kirkebilen (se bagsiden) til gudstjenester i nabosognene. 10 Kirkeblad nr 101

11 KALENDER FOR APRIL, MAJ, JUNI OG JULI April Torsdag den 2. april kl Gudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) Skærtorsdag Fredag den 3. april kl Gudstjeneste i Voldum Kirke Langfredag Søndag den 5. april kl Gudstjeneste i Rud Kirke Påskedag Søndag den 5. april kl Gudstjeneste i Voldum Kirke Påskedag Onsdag den 15. april kl Filmforestilling i Voldum Kirkehus (se side 19) Søndag den 19. april kl Gudstjeneste i Voldum Kirke 2. s. e. påske Tirsdag den 21. april kl Gudstjeneste i Voldumcenteret Søndag den 26. april kl Pilgrimsvandring fra Rud Kirke til Voldum Kirke (se side 17) 3. s. e. påske Maj Fredag den 1. maj kl Gudstjeneste i Rud Kirke Bededag Søndag den 10. maj kl Konfirmation i Voldum Kirke (se side 18) 5. s. e. påske Torsdag den 14. maj kl Gudstjeneste i Voldum Kirke (KBN) Kr. Himmelfart Torsdag den 19. maj kl Læsegruppe i Voldum Kirkehus Tirsdag den 19. maj kl Gudstjeneste i Voldumcenteret Søndag den 24. maj kl Gudstjeneste i Voldum Kirke Pinsedag Juni Søndag den 7. juni kl Rullende sommermøde til Vedersø (se side 18) 1. s. e. trin. Søndag den 14. juni kl Gudstjeneste i Voldum Kirke 2. s. e. trin. Lørdag den 20. juni kl Retrætedag i Voldum Kirkehus (se side 3) Søndag den 21. juni kl Retrætedag (fortsat) i Voldum Kirkehus Søndag den 21. juni kl Gudstjeneste i Voldum Kirke 3. s. e. trin. Tirsdag den 23. juni kl Gudstjeneste i Voldumcenteret Søndag den 28. juni kl Gudstjeneste i Rud Kirke (med kirkekaffe) 4. s. e. trin. Juli Søndag den 12. juli kl Gudstjeneste i Voldum Kirke (KiH) 6. s. e. trin. Tirsdag den 21. juli kl Gudstjeneste i Voldumcenteret (KiH) Søndag den 26. juli kl Gudstjeneste i Voldum Kirke (KiH) 8. s. e. trin. MENIGHEDSRÅDSMØDER Tirsdagene den 27. januar, 24. februar, 24. marts, 28. april, 26. maj og 30. juni. Alle møder afholdes i Voldum Kirkehus og starter kl. 19. Alle er velkomne. Kirkeblad nr

12 KIRKEHØJSKOLE 500 ÅR MED LUTHER I 2017 fejres reformationsjubilæet over hele verden. Da er det 500 år siden, Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg og indvarslede et opgør med den katolske kirke. Reformationen fik en kolossal betydning for måden, hvorpå vi fik indrettet det danske samfund og den danske kirke. MEDITATIONS- GUDSTJENESTE Onsdag den 21. januar kl i Rud Kirke Kirke på luthersk? Lørdag den 24. januar Kan Luthers udsagn om de to regimenter, om det almindelige præstedømme og om livet i kald og stand, bruges til noget? Eller er det dogmer og tanker, der ikke for alvor kommer vores kirkelige virkelighed ved? Lektor Ulla Morre Bidstrup, Pastoralseminariet Hvorfor skrev Luther salmer? Lørdag den 21. februar En del af reformationens nybrud var afskaffelsen af den latinske messe til fordel for folkesproget, herunder prædiken og salmesang. Luthers egne salmer er en smule overset blandt alt det andet, Luther skrev og tog initiativ til; men måske har det større betydning, end man umiddelbart skulle tro. Lektor Jørgen Kjærgaard, Aalborg Stift Luther og billederne Lørdag den 28. marts Luther var ikke bange for billeder, og han mente at de hørte til i det offentlige rum, hvor de kunne ses og diskuteres. Har det lutherske eller andre reformatoriske billedsyn haft nogen betydning for, hvordan kirkekunsten har udviklet sig op til vor tid? Lektor Carsten Bach-Nielsen, Aarhus Universitet Kirkehøjskolen finder sted på Hadsten Højskole, lørdage fra Prisen for foredrag og brunch er 70 kr. pr. gang. Tilmelding til Hadsten Kirkekontor senest kl. 12 torsdagen før: tlf Stilhed Fordybelse Eftertanke Læsninger Bøn Levende lys Musik Salmesang er hovedelementerne i denne gudstjeneste. 12 Kirkeblad nr 101

13 NYTÅRSKONCERT Søndag den 25. januar kl i Voldum Kirkehus Med duo en Mads Bo Falk, violin Anne-Marie Meineche, klaver Vi åbner det nye år i Kirkehuset med en festlig koncert. Duoen Schwung, violin og klaver, lader proppen springe i salonen med wienermusik. I pausen serveres der champagne, kaffe, kransekage og frugt. KYNDELMISSEGUDSTJENESTE Søndag den 1. februar kl i Rud Kirke Vi vil traditionen tro fejre kyndelmisse med en gudstjeneste med masser af tændte lys i kirken og med ekstra musikalske indslag. På den måde vil vi sammen fejre, at det nu atter går mod lysere tider. Kyndelmisse er lysenes fest en fordanskning af det latinske missa (messe) candelarum (lys). Fra gammel tid var det en helligdag til minde om Jesu fremstilling i templet 40 dage efter sin fødsel, og er også blevet opfattet som den dag, halvdelen af vinteren er gået. Mads Bo Falk og Anne-Marie Meineche er begge erfarne musikere og uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium. Mød op og vær med til at gøre denne dag til en festlig dag. I den danske sangskat er kyndelmisse nævnt adskillige gange; allermest kendt er nok St. St. Blichers Præludium, bedre kendt som Det er hvidt herude: Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pudret tykt står træ i skoven som udi min abildgård. Kirkeblad nr

14 FAMILIEGUDSTJENESTE MED SPISNING Fredag den 20. februar kl i Voldum Kirke/Voldum Kirkehus Gud og gryderet, spaghettigudstjeneste, Pasta og bønner, Gullasch og Gud kært barn har mange navne. Også i vore sogne er det nu blevet en god tradition, at vi et par gange i løbet af årets mørke periode har disse hyggelige og afslappede aftener, hvor vi er i kirken på børnenes betingelser og bagefter spiser i fællesskab. Nu vil vi atter invitere til en lille kirkestund for børn, familier, bedsteforældre og alle barnlige sjæle, der har lyst til at være med! Efter gudstjenesten, som varer en lille time, plejer vi at gå i Voldumcenteret, MEN NU HAR VI JO VOLDUM KIRKEHUS til fælles spisning og hygge. Vi slutter, så børnene kan komme hjem og slappe af foran TV med Disney-show! Tilmelding til Anne-Marie ( eller JUNIORKONFIMAND- UNDERVISNING Vi vil gerne indbyde elever fra 3. klassetrin til juniorkonfirmand-undervisning i weekenden Fredag den 13. søndag den 15. marts Vi vil på en hyggelig måde beskæftige os med det at være kristen og tro på Gud. Vi skal male altertavler med motiver fra Påsken (kirkens største højtid) vi skal udforske Voldum Kirke vi skal på udflugt til Viborg Domkirke og se hele bibelhistorien malet på væggene vi skal synge sange og salmer og meget mere. Sammen med forældrene vil vi slutte af med en festlig gudstjeneste i Voldum Kirke, hvor de nymalede altertavler skal afsløres. Altertavlerne vil blive udstillet i Voldum Kirke i påsketiden. Alle børn på 3. klassetrin i vores sogne er velkomne. Hvis du ikke går på Hadbjerg Skole eller Voldumegnens Friskole, så kontakt Morten på for tilmelding. Vi sender et præcist program/tilmelding i løbet af februar måned, men sæt allerede nu weekenden af. Mange hilsner fra Morten og Anne-Marie Sidste års juniorkonfirmander 14 Kirkeblad nr 101

15 GOSPEL-WORKSHOP MUSIK MED NERVE, ENERGI OG BUDSKAB! Vi havde i november 2013 en yderst vellykket Gospel-Workshop med ca. 35 deltagere og korleder Lene Johnsen i spidsen. Denne gang er det lykkedes os at få fat i den nok så engagerede Rune Herholdt fra Aarhus til at instruere og til at inspirere os med gospelmusik. Rune Herholdt er uddannet som rytmisk sanger fra det Jyske Musikkonservatorium. Han er leder af Jyllands største gospelkor Aarhus Gospel Singers, forsanger i Rune Herholdt & The Gospelbrothers og manden bag Gospelkirken i Aarhus. Workshoppen kommer til at omfatte to øveaftener og en gospelgudstjeneste. Øveaftener i Voldum Kirkehus Onsdag den 18. marts kl og onsdag den 25. marts kl Gospelgudstjeneste i Voldum Kirke Søndag den 29. marts kl vi mødes ca. 1½ time før Deltagelse i dette arrangement er gratis, og både børn og voksne er velkomne. Tilmelding inden den 4. marts skal ske til Karin Grendslev tlf eller Vel mødt! Voldum og Rud Sognes Menighedsråd GOSPELGUDSTJENESTE Palmesøndag, den 29. marts kl i Voldum Kirke Vi sammensætter en anderledes gudstjeneste, hvor gospelmusikken vil være central. Alle er velkomne til denne livsbekræftende gudstjeneste, der samtidig markerer begyndelsen af "den stille uge". Kirkeblad nr

16 PÅSKEN I VOLDUM OG RUD KIRKER PÅSKE-ÅBENT I VOLDUM KIRKE Voldum Kirke vil være åben alle dage fra mandag den 16. marts til og med mandag den 6. april alle dage fra kl. 10 til 19. Læg vejen forbi kirken, når I er ude at gå tur tænd et lys, kig i en bog, se juniorkonfirmandernes flotte altertavler eller nyd blot stemningen i vores dejlige kirke. PÅSKENS GUDSTJENESTER Palmesøndag, den 29. marts Kl i Voldum Kirke (Gospelgudstjeneste se side 15) Skærtorsdag, den 2. april Kl i Rud Kirke (Kirkekaffe) Langfredag, den 3. april Kl i Voldum Kirke Påskedag, søndag den 5. april Kl i Rud Kirke Kl i Voldum Kirke Påskedag Kirkeblad nr 101

17 MUSIKSKOLENS FORÅRSKONCERT Tirsdag den 24. marts kl i Voldum Kirke En sikker forårsbebuder er musikskolens forårskoncert i Voldum Kirke. Og en tradition er det blevet, for siden 2001 har elever fra Hadsten Musikskole og (fra 2007) Favrskov Musikskole gæstet vores dejlige kirkerum med et afvekslende program af akustisk musik, sunget og spillet på klaver, guitar, violin, fløjte, klarinet mm. PILGRIMSVANDRING FRA RUD TIL VOLDUM Søndag den 26. april kl Start ved Rud Kirke Vi fejrer i 2015 vores tiende pilgrimsvandring! Og hvad er mere naturligt end at vende bunken og igen tage den tur, som startede denne gode forårstradition? Så nu skal vi atter gå ad den spændende bagvej mellem vores to forskellige kirker. Efter en kort andagt i Rud Kirke, hvor vi skal synge den gamle altertavle(!), bliver vi sendt af sted med Skt. Patricks bøn. Vi skal forbi Susannes kilde, vi skal krydse den gamle landevej mellem Randers og Aarhus og videre ad markerne, indtil vi kan skimte Voldum Kirkes høje, hvide tårn. Undervejs vil der sædvanen tro blive gode bibelord, salmer og lokalhistorie. Menighedsrådet sørger for lidt at spise, når vi når til Voldum. Husk travetøj, fornuftigt fodtøj og en flaske vand. For eleverne specielt de der spiller på de svage og sarte instrumenter er det en stor oplevelse at få lov til at optræde i Voldum Kirkes fantastiske akustik. Koncerten, som arrangeres af Voldum Kirke og Favrskov Musikskole, varer ca. en time. Alle er velkomne. Fra den første pilgrimsvandring, april Kirkeblad nr

18 KONFIRMATION 2015 Søndag den 10. maj kl i Voldum Kirke Kære konfirmander og forældre! Jeg håber, I alle har det godt. I oplever masser af nye ting uden for Voldum og Ruds grænser, men heldigvis skal vi have en dejlig dag sammen nemlig den store konfirmationsdag! Det glæder jeg mig til, og det gør I garanteret også. Kom til gudstjeneste også herhjemme i Voldum eller Rud Kirke, så I får det lokale med i jeres forberedelse. Tag gerne jeres forældre, bedsteforældre og venner med. Der er mange gode gudstjenester se i kirkebladet (eller på Påsken er vores største højtid, så det er spændende at komme til de meget forskellige påskegudstjenester. Pilgrimsvandringen søndag den 26. april (se side 17) er et MUST, og det er en dejlig tradition, at konfirmander og familier er med. Generalprøve i Voldum kirke søndag den 19. april kl Mange hilsner fra Anne-Marie RULLENDE SOMMERMØDE TIL VEDERSØ KIRKE OG PRÆSTEGÅRD Søndag den 7. juni 2015 kl fra Voldum Kirkeplads I år er vores sommermøde på hjul, og vi kører vestpå for at gå i Kaj Munks fodspor. Vedersø Præstegård dannede rammen om Kaj Munks mest virksomme år og det var her, at han fyldte papirer med skuespil, digte, breve, prædikener og artikler. Og det var her, han den 4. januar 1944 blev hentet af sine bødler, fordi han talte sandheden mod et regime, der skjulte sig under løgn og terror. Kaj Munks sværd var hans skarpe pen. Hans frygtløse agitation mod uretten er det, han den dag i dag huskes for. Størstedelen af hans forfatterskab og kamp blev udtænkt i hans arbejdsværelse i Vedersø Præstegård Stærekassen. Undervejs vil vi finde et hyggeligt spisested, hvor vi sammen kan nyde en dejlig søndagsmiddag. Pris for transport, middag og entré er 250 kr. Tilmelding og betaling til Kirsten Bonde ( ) senest tirsdag den 26 maj. Festlig musik ved sidste års konfirmation. 18 Kirkeblad nr 101

19 NYHED! SE FILM I KIRKEHUSET Vi har nu via Forkyndelsespuljen fået vores ønske opfyldt med at kunne tilbyde at vise film. FILM FOR SKOLEBØRN Keder du dig i vinterferien og har du lyst til at sidde lunt og godt og hygge dig med dine kammerater så kom og se en god film Onsdag den 11. februar kl i Voldum Kirkehus SORG OG GLÆDE Første film for de voksne er Nils Malmros nyeste, dramatiske film, som har fået fremragende anmeldelser. Øl/vand og kaffe/te kan købes. Onsdag den 15. april kl i Voldum Kirkehus VOLDUM OG RUD KIRKES VOKSENKOR Koret har første prøve i det ny år onsdag den 14. januar kl i Kirkehuset. Derefter er det hver anden torsdag samme tid og sted. Koret deltager i gudstjenesterne påskedag og pinsedag. Interesserede er meget velkommen til at møde op til første prøve og se hvordan det foregår. Vi vil gerne have flere med. Velkommen til endnu en inspirerende sæson. Jens Morsing - Korleder FORÅRETS KONFIRMANDER Bageste række: Rasmus Andersen, Thomas Selling Sørensen. Midterste række: Jacob Hessellund Eriksen, Mads Vestergaard Christiansen, Anders Pedersen, Andreas Markmann Leth, Jonas Nørgaard Christensen. Forreste række: Rasmus Brøndum, Kia Lykke Revsbæk, Christina Dall Utzen, Mathilde Johanne Engberg Davidsen, Caroline Kjærgaard Isaksen, Kasper Hougaard Sørensen. Foto: City Foto, Hadsten. Kirkeblad nr

20 Adresser/TELEFONNUMRE: Sognepræst: Anne-Marie Damsgaard Ditlev Egåvej 11, Voldum Organist: Jens Morsing Kirkesanger: Morten Sejersen Gravere Voldum og Rud Kirker: Susanne Kjeldsen Mette Rasmussen Formand for menighedsrådet: Gert Torstensson Østervænget 8, Voldum Kasserer: Lone Jennert Dalsbrovej 78, Voldum Kirkeværge Voldum: Ulla Kristensen Egåvej 1, Voldum Kirkeværge Rud: Anni Kondrup Stopdrupvej 18, Rud Booking af Voldum Kirkehus: Kirsten Bonde Drostrupvej 1, Drostrup KIRKERNES ÅBNINGSTIDER: Voldum Kirke: Alle dage kl Udvidet åbningstid ved åben kirke før påske og i december. Rud Kirke: Alle dage kl KIRKEBLADETS REDAKTION: Anne-Marie Damsgaard Ditlev, Lone Jennert og Morten Sejersen. Deadline kirkeblad 102: Den 20. april Ved præstens ferier og fridage Kirken i Hinnerup Johannes Hjørlund ( ) Kjeld Bjørn Nielsen ( ) Anne Mette Fruelund ( ) Hinnerup Kirkekontor ( ) Voldum Præstegård ( ) og henviser til ansvarshavende myndighed. LÆSEGRUPPE Vi har lige læst Slagtebænk Dybbøl af Tom Buk-Swienty. Bogen handler om krigen i 1864 og er skrevet på baggrund af bl.a. soldaternes breve til deres kære. Temaet er jo aktuelt i forhold til TV- serien 1864, som vi i skrivende stund følger. Næste bog bliver Jonas Jonassons Den hundredårige der kravlede ud af vinduet og forsvandt en helt anden genre. Vi trænger til noget lidt lettere og sjovere derfor faldt valget på denne bog I Læsegruppen har vi planlagt de kommende møder i 2015 til: Den 20.1., og alle dage kl Møderne foregår i Voldum Kirkehus og alle er meget velkomne til at deltage. Vi får altid en rigtig god snak om de bøger vi har læst og også megen inspiration til andre nye eller gamle bøger, som er værd at læse. Kontakt Lone Jennert på tlf /mobil FARVEL TIL BENT KIRKEBIL Ring til Byens Taxa Kirkebilen er gratis; den henter og bringer hjem efter gudstjenesten. Ring i god tid og opgiv adresse, kirke og kirketid. Kirkebilen må meget gerne benyttes til vores andre arrangementer. De søndage, der ikke er gudstjeneste i vores egne to sogne, er I meget velkomne til at tage kirkebilen til et af de andre sogne i Favrskov Provsti. Bent Pedersen som har været medlem af menighedsrådet gennem 10 år, både som næstformand og kontaktperson, har valgt at udtræde af menighedsrådet. Som 1. suppleant er Ulla Kristensen indtrådt som ordinært medlem. Jeg vil gerne på menighedsrådets vegne takke Bent for en kæmpe indsats gennem årene og ikke mindst for hans engagement for at vi fik bygget Voldum Kirkehus. Gert Torstensson, menighedsrådsformand

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Nr. 99 juli-december 2013 KÆRE ALLE SAMMEN! I skrivende stund er jeg i fuld gang med at forberede mig til vores årlige pilgrimsvandring, som denne gang går fra Voldum

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 58. årgang Sommerens lave morgensol kaster smukke sølvstriber i kystens strandsøer Foto: Bent Thøgersen Trinitatis: Kirkens kedelige halvår eller hvad? Et kirkeår er delt

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD

HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD HÅRSLEV SOGNS KIRKEBLAD Foråret 2014 Personalenyt Ny graver Jens Holger Madsen har besluttet sig for at gå på pension medio april 2014. Jens Holger har været graver ved Hårslev Kirke siden 1999. Som afløser

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Marts, April, Maj 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 1 Marts, April, Maj 2011 48. årg. Den 3. marts 2011 kl. 19.30 er der foredrag i konfirmandstuen i Øster Velling Må livet gøre ondt? - om det moderne

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby. Forår 2011 1 Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Forår 2011 1 Præstens side Hvad er det største? Hvad er det største i dit liv? Spørger man et par, der skal giftes, ja, så siger de hurtigt: Det er, at han/hun vil giftes

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012

Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Frejlev Kirkecenter tirsdag den 10. januar 2012 Fraværende: Margit Mühlbach og Jørn Skøtt Andersen Aftenen indledtes med en salme 1. 5 min. Bjarne indledte aftenen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkeblad for Bistrup Sogn 10. årgang Kirkekontoret tlf. 96 23 17 17 August 2015 - September 2015 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Side 2 Menighedsrådsformanden har ordet Bistrup Nyt En herlig sommer

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere