Gurre menighedsråds beretning 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gurre menighedsråds beretning 2011."

Transkript

1 Gurre menighedsråds beretning Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde den 19. april 2012.

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund... 3 Menighedsrådet... 3 Børne- og ungdomskoret ved Gurre Kirke... 3 Andre kirkelige aktiviteter... 3 Musikgudstjenester/Friluftsgudstjeneste... 4 Sandwichgudstjenester Orgelkoncerter og øvrige koncerter Foredrag/teater Høstfest... 4 Kirkekaffe... 4 Menighedsmøde... 5 Fælles aktiviteter med Tikøb... 5 Kirken, bygningen... 5 Indbrud... 5 Kirkebladet... 5 Hjemmeside... 6 Personale... 6 Præsterne... 6 Voldspolitik/handlingsplan... 6 Planer for det kommende års virke... 7 Personale... 7 Menighedsrådsvalg... 7 Kirkelige aktiviteter... 7 Musikgudstjenester/Friluftsgudstjeneste... 7 Sandwichgudstjenester Orgelkoncerter og øvrige koncerter Foredrag/teater Høstfest... 7 Kirkekaffe... 8 Kirken, bygningen... 8 Lovgrundlaget:... 8 Side 2 af 8

3 Baggrund Ved ændringen af menighedsrådsloven ved lov nr. 47 af 28. januar 2009, blev der i loven indsat en ny paragraf 41, stk. 2, om pligt til at afholde menighedsmøder. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. februar Med udgangspunkt i denne pligt har Gurre Menighedsråd udfærdiget denne beretning for 2011, indeholdende beretning for året 2011 samt menighedsrådets planer for det kommende arbejde. Paragrafferne 41 og 42 om lovgrundlaget for menighedsmøder findes sidst i dette dokument. Menighedsrådet Menighedsrådet ved Gurre Kirke består af 5 valgte medlemmer. Ved udgangen af november 2011 blev menighedsrådet konstitueret. I henhold til gældende lov skal menighedsrådets poster hvert år genvælges. Menighedsrådet blev efterfølgende konstitueret således: Valgte medlemmer er Vibeke O Sullivan, formand, Mette B. Joanesarson, næstformand, Orla Johansen, kasserer, kontaktperson og kirkeværge, Anders Tranberg, bygningssagkyndig og Ulla Hultqvist samt de præsterne Annemette Nissen og Hanne Storebjerg der er fødte medlemmer af menighedsrådet. Derudover er der 2 suppleanter: Stephan Jensen og Heidi Knudsen. Menighedsrådet har i 2011 holdt 9 møder, møderne blev holdt i Gurre Kirke og der var offentlig adgang til møderne. Derudover er der holdt to fællesmøder med Tikøb menighedsråd i februar og oktober måned som blev holdt i Tikøb, Kirkeladen. Ved alle møderne deltog kordegn Britta Pedersen, som sekretær. Børne- og ungdomskoret ved Gurre Kirke Gurre Kirkes børne- og ungdomskor består af børn fra lokalområdet. Børnekoret holdte korprøver på Nygård skole en gang ugentligt indtil juni 2011, hvor skolen lukkede, som følge af kommunal beslutning. Børnene fra Gurre, hvoraf en del har valgt at gå på Tikøb skole, har mulighed for at synge i Tikøb Kirkes børnekor. Børnekoret medvirker ved familiegudstjenester til højtiderne, bl.a. Fastelavn, Palmesøndag og til Høstgudstjenesten. Ungdomskoret der består af lidt større børn holder korprøver i Tikøb samme med Tikøbs ungdomskor. Ungdomskoret medvirker ligeledes ved familiegudstjenesterne, derudover kan de også medvirke ved højmesserne i Gurre Kirke. Begge kor ledes og undervises af organist Henrik Schrøder. Henrik Schrøder har kontaktet Rudolf Steiner Skolen i Kvistgård, og prøver at samle få et hold af børn der gerne vil synge i kor. I månederne januar og februar 2011 var Tikøb Kirke lukket p.g.a. indvendig kalkning. Gurre Kirke holdte derfor Højmesse alle søndagene og sognebørnene fra Tikøb blev budt velkommen. I årets resterende måneder har Gurre Kirke afholdt gudstjeneste hver søndag samt ved højtiderne. Ved den sene gudstjeneste, der afholdes hver anden uge, er der afholdt Højmesse. Op til højtiderne har Højmessen derudover også været afholdt som Familiegudstjeneste. Fastelavnsgudstjenesten i marts blev efterfulgt at tøndeslagning og hygge. I april, Palmesøndag, var der ligeledes familiegudstjeneste med ægge maling og gamle påskelege og hygge med kaffe. I september var der høstgudstjeneste, se nedenfor. I december familiegudstjeneste var der efter gudstjenesten mulighed for at lave engle og stjerner, og igen var der hygge med kaffe og juleboller. Andre kirkelige aktiviteter Gurre Kirke har i det forløbne år ud over de tidligere nævnte gudstjenester om søndagene og helligdagene haft koncerter, sandwichgudstjenester mm. Nedenfor er aktiviteterne listet. Side 3 af 8

4 Musikgudstjenester/Friluftsgudstjeneste 22. april 2011: Musik til langfredag. 5. maj 2011: Rytmisk musikgudstjeneste, med Julie Lind med band. 13. juni 2011, 2. Pinsedag, var der friluftsgudstjeneste i Tikøb ved Esrum Sø. Et samarbejde mellem de fire sogne: Hellebæk, Hornbæk, Tikøb og Gurre, hvor gudstjenesten går på skift. En tradition der startede i Pinsen december 2011: De ni Læsninger. Sandwichgudstjenester. 5. januar Tema: Hellig Trekonger 9.februar Tema: Johannes Døberen 30. marts Tema: Mariæ bebudelse. 8. juni Tema: Pinsen 12. oktober Tema: Kain og Abel 9. november Tema: Uddrivelsen af Ægypten, og de 10 plager. Orgelkoncerter og øvrige koncerter. 24. maj 2011: Forårskoncert med deltagelse af Tikøb og Gurre kirkers kor, Tikøbkoret Mariekiksene, kirkesanger Tine Grønlund og organist Susanne Ketelsen. Forårskoncerten var tilrettelagt af organisk Henrik Schrøder. Juni måned: I samarbejde med organist Henrik Schrøder, blev der arrangeret 3 orgelkoncerter i juni måned. Hver orgelkoncert startede med introduktion af aftenens værk. 6. november 2011: Allehelgenskoncert. Gabriel Fauré: Requiem. 11. december 2011: Julekoncert med Københavns Kammerensemble. Foredrag/teater. 13. november 2011: Kan en salme være moderne. Et samarbejde mellem de fire sogne Hellebæk, Hornbæk, Tikøb og Gurre. Der er arrangeret to foredrag hvor det første holdes i Hornbæk Kirke og det andet foredrag holdes i Gurre Kirke 22. januar Høstfest I lighed med de sidste par år, blev der igen i år arrangeret høstfest i og omkring kirken. Gurre beboerforening, beboerne omkring kirken og Gurre Menighedsråd havde arrangeret Høstfest i Gurre, der startede med Høstgudstjeneste i kirken med efterfølgende høstfest på pladsen overfor kirken. Der var hestevognskørsel og diverse gamle lege og kagekonkurrence. På festpladsen var der også levende musik. Kirkekaffe Kirkekaffen fortsatte i 2011, blev starter januar Kirkekaffen er blevet godt modtaget, og det er et tiltag menighedsrådet vil fortsætte med. I 2011 blev der afholdt kirkekaffe efter højmesserne 23, januar, 20. februar, 8. maj, 2. juni, 7. august, 2. oktober og 13. november Datoerne bliver annonceret i Kirkebladet. Side 4 af 8

5 Menighedsmøde 30. oktober 2011 var der indkaldt til Menighedsmøde umiddelbart efter højmessen. Det var anden gang Gurre Kirke afholdte dette. Det er forholdsvis nyt at der skal afholdes menighedsmøder, men med den sidste rettelse af Lov om menighedsråd, blev det obligatorisk for sognene at afholde menighedsmøde en gang årligt.. De der var mødt op fik en gennemgang af det forgangne år, dvs. 2010, samt hvilke planer menighedsrådet havde for indeværende år, Gurre Kirkes økonomi blev gennemgået og der var mulighed for at komme med ris og ros. Fælles aktiviteter med Tikøb Kirkeladen i Tikøb danner rammen om mange aktiviteter, hvor Gurre sogns beboere kan deltage. Tikøb Menighedsråd arrangerer sammen med præsten Annemette Nissen bl.a. sogneeftermiddage, hvor spændende foredragsholdere kommer og fortæller. Kirkeladen lægger også gerne vægge til diverse maleriudstillinger. Kirkeladen danner ligeledes rammen om Børneklubben, hvor børn fra vore to sogne kan komme og høre om det at være kristen, og hvad det betyder at være døbt. Derudover er der Babysalmesang ved Tine Grønlund, der afholdes i Tikøb Kirke med efterfølgende kaffe i kirkeladen. Kirken, bygningen Gurre menighedsråd sørger løbende for vedligeholdes at kirken og kirkegården, med respekt for både kirken og omgivelserne. Vi forsøger at gøre vores bedste, således at det er muligt at få mest muligt for de penge som Gurre Sogn er tildelt af ligningsmidlerne. I 2011 har vi fået udført følgende større arbejder i og omkring kirken: Reparation af hovedtrappe Maskinhuset er blevet sikret. Forsatsvinduer. Indbrud I efteråret 2010 var der næste på årsdagen for det første indbrud af Gurre Kirkes PH-lamper, igen indbrud, og igen var tyvene gået målrettet efter PH-lamperne. Vi er forfærdelige kede af at Kirken ikke kan have sine ting i fred, det burde ikke ske. Efter flere lamper på prøve, valgte menighedsrådet en lampe fra Møller og Rothe. Det er en meget spændende lampe, og de kom op midt i Vi er meget glade for lamperne og har kun fået positive tilkendegivelser på valget af nye lamper. Kirkebladet Tikøb-Gurre Kirkeblad udgives 4 gange årligt. Kirkebladet postomdeles til alle husstande i Tikøb og Gurre sogn samt sognebåndsløsere. Kirkebladet ligger også tilgængelig i kirkerne og kirkekontoret samt kan hentes i en pdf-version på Gurre Kirkes hjemmeside. Side 5 af 8

6 Hjemmeside Gurre Kirkes hjemmeside indeholder liste over gudstjenesterne samt alle aktiviteterne der kommer. Yderligere findes billeder fra diverse arrangementer. Hjemmesiden findes på: Personale Personale ved kirken er: Martin Nielsen-Gotsæd Kirkesanger Tine Grønlund. Organist Henrik Schrøder. Kordegn Britta Pedersen, som sidder i Tikøb, Kirkeladen. Både kirkesanger, organist og kordegn deler vi med Tikøb Kirke. Præsterne Sognepræst Annemette Nissen og fængselspræst Hanne Storebjerg har i 2010 varetaget de kirkelige handlinger og aktiviteter sammen med det øvrige personale i samarbejde med menighedsrådet. Hanne Storebjerg som har en 25% stilling i Gurre og Tikøb sogne, er derudover ansat som fængselspræst i Horserød Statsfængsel i en 75% stilling. Præst Louise Kiær fik mulighed for at arbejde i et løntilskudsjob som præst i vores sogne Gurre og Tikøb fra november 2011 og foreløbig for 6 måneder. Udover tilknytningen til Gurre og Tikøb skal Louise arbejde i Horserød Statsfængsel sammen med Hanne Storebjerg. Vi håber Louise vil få glæde af jobbet i Gurre og Tikøb. Voldspolitik/handlingsplan Gurre Kirke har en udarbejdet og godkendt Voldspolitik/handlingsplan, i tilfælde af skader, overfald mv. af personalet ved Gurre Kirke. Side 6 af 8

7 Planer for det kommende års virke Personale Som det ser ud i øjeblikket bliver 2012 et travlt år. Samarbejdet mellem de fire sogne, Hornbæk, Hellebæk, Tikøb og Gurre udbygges på personale og aktivitetsområdet. Menighedsrådsvalg Efteråret 2012 er der valg til menighedsrådene. Gurre sogn forventer at afholde informationsmøde med efterfølgende opstillingsmøde i september Kirkelige aktiviteter Fortsættelse af aktiviteterne, gudstjenester herunder familiegudstjenester. Musikgudstjenester/Friluftsgudstjeneste April 2012: Musik til langfredag. Maj 2012, 2. Pinsedag, skal der arrangeres Pinsegudstjenesten sammen med de fire sogne: Hellebæk, Hornbæk, Tikøb og Gurre. Pinsegudstjenesten skal i år holdes i Hornbæk. December 2012: De ni Læsninger. Sandwichgudstjenester. Vi fortsætter sandwichgudstjenester, og glæder os over det fine fremmøde. Placeringen af gudstjenesterne vil ligge i hovedtræk ligge i de måneder, hvor der ikke er familie gudstjeneste. Der vil blive planlagt med 5-6 sandwichgudstjenester. Mulig placering se nedenfor. Januar 2012 Marts 2012 Juni 2012 August 2012 Oktober/november 2012 Orgelkoncerter og øvrige koncerter. Koncert program udarbejdes af organisk Henrik Schrøder. Foredrag/teater. Februar 2012: Foredrag med sogne- og fængselspræst Birgitte Kjær Mikkelsen om Tanker før, under og efter cykelturen med Team Rynkeby fra Danmark til Paris. Høstfest I lighed med de sidste par år, skal der arrangeres høstfest i og omkring kirken igen i år sammen med Gurre beboerforening, beboerne omkring kirken og Gurre Menighedsråd. Det forventes at der skal holdes et planlægningsmøde engang i juli/august måned. Side 7 af 8

8 Kirkekaffe Der forsættes med kirkekaffe som blev startet januar 2010, det er blevet vel modtaget af Gurre Kirkes kirkegængere. Der er foreløbig planlagt kirkekaffe i januar, maj og juni måned. Kirken, bygningen Maling af køkken. Opretning af stensætninger. Andre ønsker der skal arbejdes videre med i det næste år. Nyt alter sølv, som en del af alterudsmykningen. Lovgrundlaget: 41. Der afholdes menighedsmøde i en menighedsrådskreds, 1) når de kirkelige tilsynsmyndigheder anmoder derom, 2) efter beslutning af menighedsrådets formand, 3) når et flertal af menighedsrådet anmoder derom, 4) når en af præsterne sammen med mindst et valgt medlem anmoder derom, 5) når 25 valgberettigede medlemmer af menigheden skriftligt anmoder derom, eller 6) hvis det i øvrigt er foreskrevet i lovgivningen. Stk. 2. Menighedsrådet indkalder en gang om året til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Stk. 3. Menighedsmøder for flere menighedsrådskredse i et pastorat afholdes efter anmodning fra de kirkelige tilsynsmyndigheder eller fra et menighedsråd i pastoratet. Stk. 4. Menighedsmøder sammenkaldes for en enkelt menighedsrådskreds af menighedsrådets formand, for flere menighedsrådskredse i samme pastorat af formanden for hovedsognets menighedsråd. Formanden fastsætter tid og sted for mødet, hvortil medlemmerne af de berørte menighedsråd har mødepligt, medmindre de har lovligt forfald. Stk. 5. Bekendtgørelse om afholdelse af menighedsmøde sker efter menighedsrådets bestemmelse på en måde, der sikrer, at så mange som muligt bliver bekendt med mødets afholdelse. I bekendtgørelsen angives, hvilke emner der skal behandles på mødet. 42. Til menighedsmøder har alle medlemmer af folkekirken inden for vedkommende kreds eller kredse adgang. Ved afstemning er kun de valgberettigede medlemmer af menigheden stemmeberettigede. Stk. 2. Såfremt andet ikke er særligt fastsat, ledes mødet af en ordstyrer, der vælges af mødedeltagerne. Ordstyreren sørger for, at der udfærdiges et referat af mødet. Om resultatet af mødet indføres en bemærkning i menighedsrådets beslutningsprotokol, for fælles menighedsmøder i beslutningsprotokollen for det menighedsråd, hvis formand har sammenkaldt mødet. Side 8 af 8

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00.

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00. KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 1 Januar & Februar 2008 Fastelavnsfest i Torup den 03. februar 2008 kl. 14.00. 40. årg. Torup menighedsråd inviterer alle byens børn og voksne til fastelavnsfest.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013

November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013 November Vetterslev - Høm Kirkeblad 2013 Julekoncert i Vetterslev kirke - Marie Carmen Koppel Onsdag den 11. december klokken 19.30 får Vetterslev og Høm sogne besøg af en af Danmarks største stemmer.

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Fattig. Fattig. Janderup og billum sogne

Fattig. Fattig. Janderup og billum sogne Janderup og billum sogne Janderup og billum sogne kirkeblad nr. 72 advent 2010 Fattig Fattig I Berlin sidder der en mand og fortæller, at kirken har store problemer: der er ikke ret mange medlemmer af

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

Jeg har fået homo sapiens

Jeg har fået homo sapiens SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2014 Jeg har fået homo sapiens To planeter mødes i verdensrummet. Den ene siger til den anden: - Hvordan går det med dig? Du ser sløj ud, er du blevet syg? - Ja, siger den anden,

Læs mere

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 KirkeNyt JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL 2014 Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8 Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 NYKØBING SOGN Sognepræst Caroline Kollenberg

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 2, 2009 juni - juli - august Besøgstjenesten må benyttes af alle, som har brug for en besøgsven. Hvis du selv har behov for et jævnligt besøg eller

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - Juni 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Sogne-Nyt 38. Årgang - Juni 2014 Oksbøl Oksbøl Sogns nyhedsblad. Nr. 1 Danmarks nationalfugl svanen vogter over sine æg ved Mjels sø. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle. Kommentar.

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup

SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup SOGNET Kirkeblad for Rødding - Løvel - Pederstrup Nr. 4, 2012 dec. - jan. - febr. Melania Biruta prædiker ved høstgudstjenesten i Løvel søndag 16. september. Sune Hjertmann tolker. Kirkelige handlinger

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 1 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Danske kirkedage Byrum kirkegård Det sker Kirkelig information Marts

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2014/2015 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2014/2015 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere