Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07."

Transkript

1 Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder os over at se så mange menighedsrådsmedlemmer samlet, og vi glæder os også til at berette om, hvad vi har lavet i det forgangne år. Ved sidste generalforsamling hvor jeg berettede om de forskellige udvalgs arbejde, var der et enkelt udvalg Stiftsudvalget for mission, der ikke rigtig havde fundet sine ben at stå på. Grunden var den, at det var et helt nyt udvalg. Det er altid bedst hvis man hen ad vejen - skifter medlemmer ud, således at der hele tiden er kontinuerlighed i arbejdet. Det er aldrig godt - hverken i menighedsråd eller udvalg eller andre former for bestyrelser, hvis alle går på samme tid, og nogle nye mennesker skal starte fra bunden. Man kan nu konstatere, at Stiftsudvalget for mission er kommet rigtig godt fra start. Udvalget havde på Stiftsdagen den 30. september en stand, hvor man forsøgte at komme i kontakt med menighedsrådene. Initiativet bar desværre ikke så megen frugt, som man havde kunnet ønske sig. Konklusionen var, at folk havde for travlt mellem de forskellige indlæg til, at man havde tid til at fordybe sig i dette tiltag. I løbet af efteråret 2006 har alle menighedsråd modtaget en folder, der gør rede for hvad og hvilke målsætninger, man har for arbejdet. *Inspirere til at gøre mission til en integreret del af kirkens gudstjeneste, undervisning, diakoni og menighedsliv. * informere og rådgive om mission * støtte menighederne i mødet med udøbte og mennesker af anden tro * formidle kontakt til kirker og missionsprojekter i andre dele af verden i samarbejde med de folkekirkelige missionsselskaber. * støtte lokale initiativer og udvalg for mission. For ikke at gabe over mere end de kan magte, vil de forsøge at sætte noget i gang i enkelte provstier ad gangen. Fyens Stifts Menighedsrådsforening har et fantastisk kursusudvalg, som arbejder rigtig godt og som er et godt eksempel for resten af landet. Vi er så meget ude om os, at Landsforeningen af menighedsråd, gerne ville have et tættere samarbejde med os. Kurserne har i år været præget af, at vi nu har overstået de nødvendige grundkurser og derfor har kunnet tilbyde kurser i mere specielle emner. Som noget nyt har vi i samarbejde med AMU-Fyn udbudt forskellige kurser i edb. Her har der været et behov at dække, for kurserne blev øjeblikkelig fyldt op. Der vil også i dette år blive arrangeret edb-kurser. Vi har allerede nu planlagt og gennemført 15 nye kurser i IT-skrivebordet i samarbejde med Landsforeningen. Til efteråret vil

2 vi udbyde yderligere 3 kurser.

3 Vi har haft indtryk af, at der mange steder er problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Derfor arrangerede vi et kursus med titlen "Psykisk arbejdsmiljøkonflikter og misbrug." Desværre kunne kurset ikke gennemføres på grund af manglende tilslutning. Dette skyldes måske, at det var sæsonens første kursus og umiddelbart efter ferien, og måske har man ikke været opmærksom på tilmeldingsfristen. Da vi stadig mener, der er behov for kurset, vil det blive tilbudt igen i efteråret - denne gang som aftenkursus. Temadagen på Vissenbjerg Storkro blev en god og indholdsrig dag- til trods for, at der undervejs var problemer vedr. foredragsholderne p.gr.a. henholdsvis sygdom og trafik. Men vores biskop, Kresten Drejergård, trådte til med øjeblikkelig varsel og klarede dagens første indlæg i fineste stil. - Endnu en gang tak for det. Kursusudvalget kan allerede nu oplyse, at den kommende temadag bliver afholdt den 27. oktober på Vissenbjerg Storkro med emnet "Hvad vil det sige at være en kristen?" med indlæg af biskop Elisabeth Dons Christensen og lektor v/syddansk Universitet Johannes Nørgaard Frandsen og dertil lidt underholdning v/ sangkoret Fionia reserver allerede nu dagen. Der har været kurser i "Menighedsrådet som bygherre" og i Ansættelse og afskedigelse i folkekirken og menighedsrådet som forhandlingspartner." Begge kurser har der været god interesse for, og de blev varetaget af dygtige instruktører fra vores eget stift, nemlig Nina Billund og Asger Gewecke. Vi er glade for at kunne sige, at det har været et virkelig godt år for kursusvirksomheden. Der er et særskilt kursusudvalg for organister og kirkesangere. Dette udvalg har i 2006 arrangeret 2 kurser for kirkesangere under ledelse af Leif Lauritsen, Vester Skerninge. Det første blev afviklet i Vester Skerninge i maj måned og det næste i august og september i Vissenbjerg. Begge kurser beskæftigede sig med stemmedannelse, og de var begge overtegnede. Derfor vil udvalget igen i samarbejde med Leif Lauritsen arrangere et opsamlingskursus i 2007, så alle kan få chancen. Efter kurserne har kirkesangerne dannet grupper, som regelmæssigt skal mødes til gensidig inspiration. Med hensyn til Stiftavisen kan vi nu meddele at vi har fået en repræsentant i bestyrelsen. Det er sognepræst Susanne Andersen fra Orte. Vi er meget glade for igen at være repræsenteret i denne bestyrelse, da vi anser Stiftavisen for et rigtig godt blad, som kommer ud til alle menighedsrådsmedlemmer på hele Fyn, og som har mange gode artikler om, hvad der rører sig i det fynske kirkeliv.

4 Vedrørende Stiftsrådet kan vi fortælle, at vi følger meget tæt med i rådets arbejde. Vi er selvfølgelig lidt kede af, at vi ikke direkte er repræsenteret i rådet, men det er et folkevalgt råd, der består af en læg repræsentant fra hvert provsti, samt 2 repræsentanter for præster, som også er valgt af alle de fynske præster og 2 provster der også har været på valg. Set med vore øjne ville det være lidt sært, trods alt hvis vores forening fik tildelt én plads, selv om vi gerne ville være med ved bordet. Stiftsrådet har fra 1. april 2006 overtaget Det mellemkirkelige Stiftsudvalg, som har et budget på omkring kr. Det betyder, at det mellemkirkelige arbejde nu styres fra Stiftrådet. Vi mangler i de referater, der er kommet fra Stiftsrådet at høre noget mere om de tiltag, der har været i det mellemkirkelige regi. Tidligere blev der afholdt foredrag, kirkevandringer mellem de forskellige kirker i Odense, kirkeudflugter, udlandsrejser arrangeret af det mellemkirkelige stiftsudvalg, men måske skal man først i Stiftsrådet finde ud af, hvordan arbejdet skal fordeles, så vi håber på, at vi igen kommer til på den ene eller den anden måde - at høre noget til det mellemkirkelige arbejde. I det nye lovforslag nr. 160 foreligger der et konkret forslag om, at Stiftsudvalget vedrørende økonomi får mulighed for at udskrive et bindende bidrag fra menighedsrådene til finansiering af aktiviteter, som iværksættes på stiftsniveau af hensyn til det kirkelige liv. Bidraget kan ikke overstige 1% af den lokale ligning i stiftet og kan alene anvendes til formål, der kan komme alle sogne i stiftet til gode. Bestyrelsen har i sit høringssvar skrevet, at man mener, at Stiftsrådet skal kunne fremskaffe sine midler ved frivillige bidrag på samme måde som vi i dag ser det ske inden for Stiftfonden og det mellemkirkelige arbejde. Det vil på den måde blive dem, der er interesseret i projekterne, der kommer til at betale. Vedrørende Stiftfonden, hvis formål er at yde økonomisk støtte til fremme af kirkelige formål af betydning for stiftet som helhed. Fyens Stifts Årbog og Stiftsdagen hører begge med under Stiftfonden. Stiftfonden opererer med et budget på omkring små ,- som for størstedelens vedkommende udelukkende stammer fra frivillige bidrag. Stiftfonden er endnu ikke lagt ind under Stiftsrådet, hvorfor bestyrelsen, der består af Biskoppen samt Regionaldirektøren, 3 præster samt 4 lægfolk, der er udpeget af Fyens Stifts menighedsrådsforening, fungerer i bedste velgående.

5 I TV2 Fyn s repræsentantskab har Fyens Stifts Menighedsrådsforening een plads. Denne post bestrides nu af sognepræst Susanne Andersen, Orte. Dette hverv har i de sidste 2 år været besat af sognepræst John Pretzmark Ramskov, der af private årsager har valgt at trække sig ud af bestyrelsen for Fyens Stifts menighedsrådsforening. Da hans suppleant imidlertid går på pension, har vi ikke kunnet forny bestyrelsen med et medlem. Dette problem vil jeg vende tilbage til, når vi skal drøfte bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring. Bestyrelsen vil gerne knytte et par kommentarer til valget af delegerede. Når man lader sig vælge som delegeret, anser bestyrelsen det for ganske givet, at man også deltager i det Delegeretmøde, hvortil man bliver indbudt for at drøfte Landsforeningens oplæg til årsmødet. Vi gennemgår hele beretningen og enes om hvilke punkter, vi mener, det vil være nødvendigt at komme med indlæg til. Vi vil meget gerne have, at de delegerede fra Fyn er godt forberedt, når man møder op til Landsforeningens Årsmøde. Vi vil derfor i år også indkalde suppleanterne til dette møde, idet vi af erfaring ved, at der bliver afbud, og at vi skal indkalde suppleanter, hvorfor vi mener, at de skal være lige så godt forberedte. Ligeledes betragter vi det som en pligt, at de delegerede deltager i hele årsmødet. Vi kan ikke acceptere, at man opholder andre steder end i salen. Det er trods alt en stor økonomisk post at sende folk af sted til Årsmøde, og I har jo selv sidste år pålagt bestyrelsen, at der hvert eneste år skulle sendes det antal delegerede, som vi har ret til. Vi har tidligere kun sendt maksimum af sted i de år, hvor der var valg, hvor det kan have betydning for valgets udfald, at vi sendte så mange som muligt. I de mellemliggende år har bestyrelsen selv fastsat deltagerantallet, alt efter hvad der var af sprængfarligt stof på programmet. I år vil der bl.a. blive drøftet en ny struktur for udregningen af antal af delegerede i de forskellige foreninger. Vi forventer, at der vil blive meget stor diskussion om netop dette emne, idet vi kan se, at eet af forslagene, der bliver udregnet efter folkekirkemedlemmer, vil give hovedstadsområdet flere delegerede, og det vil til dels gå ud over de tyndt befolkede områder i Jylland. For vores eget vedkommende kan der blive tale om en forskydning på minus 2 delegerede. I et andet forslag udregnes de delegerede efter kontingentbetalingen. Dette forslag ser for os ud til at være rimeligt, ikke specielt fordi det giver os yderligere 3 delegerede, men fordi det tilgodeser hele landet, så de delegerede ikke får en stor overvægt fra hovedstadsområdet. Vi forventer som sagt, at der vil komme megen diskussion ud af netop dette punkt på Landsforeningens årsmøde, og forslagene vil selvfølgelig også komme til afstemning.

6 Med et hjerteligt velkommen til dette forårsmøde vil vi gerne takke menighedsrådene for deres støtte og interesse for de tiltag, vi har haft i årets løb. Velkommen. #

Bestyrelsens beretning til årsmødet på Nyborg Strand 13. marts 2004

Bestyrelsens beretning til årsmødet på Nyborg Strand 13. marts 2004 Bestyrelsens beretning til årsmødet på Nyborg Strand 13. marts 2004 Foreningens formål er: 1. at samle menighedsrådsmedlemmer til drøftelse af fælles anliggender og styrkelse af det folkekirkelige fællesskab,

Læs mere

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand

Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand Landsforeningens delegeretmøde fredag den 23. maj - lørdag den 24. maj 2014 Hotel Nyborg Strand 7. august 2014 REFERAT AF DELEGERETMØDE 1. Mødets åbning Inge Lise Pedersen bød velkommen til delegeretmøde.

Læs mere

Landsforeningen af Menighedsråd

Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Sabro, den 11. november 2011 Vor ref.: 134.11/146 EHU Referat af midtvejsmøde lørdag den 5. november 2011 Mødet blev holdt på Nyborg Strand og havde 116 deltagere fra 37

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Vi har også haft et foredrag om førstehjælp og rundvisning på Falckstationen. Det var anden gang, vi holdt det, og vi gør det igen til efteråret.

Vi har også haft et foredrag om førstehjælp og rundvisning på Falckstationen. Det var anden gang, vi holdt det, og vi gør det igen til efteråret. Middelfart Lokalafdeling 1 Følgende konstituering har været gældende: Beretning vedr. 2013 Lone Ebbesen Thorkild Damm Børge Kortsen Bente Jørgensen Tove Rousing Esther Henriksen Grete Lindegaard Lars Kamp

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat

Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding. Referat Stenhuggerlaugets generalforsamling 2. juni 2012, Sct. Jørgens Gaard, Kolding Referat Dagsordenen for generalforsamlingen jvf. Stenhuggerlaugets vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Oldermandens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Bøvling Valgmenighed Beretning for året 2014/2015 I 2014 fik vi ny biskop i Viborg Stift. Valget faldt ikke overraskende på Henrik Stubkjær, der kom fra en stilling som generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere