Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen Htxnvn13-16 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Kursus i læse- og notatteknik. SO-forløb. Titel 2 Danskfagets grundbegreber og genrer Titel 3 Kanonforfattere. SO-forløb. Titel 4 Dokumentar Titel 5 Computerspil Titel 6 Skriftligt arbejde 1. år Side 1 af 27

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Kursus i læse- og notatteknik. SO-forløb. Forløbet var delt i to: dels et læsetræningskursus og dels et kursus i notatteknikker. 22 Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof: Mygind, Annie & Winding, Stig: Læs bedre (Dansklærerforeningen, 2003) udvalgte dele af materialet Davidsen, Leif: Ti minutter i vor tid (til 1. læsetest) Sonnergaard, Jan: William (til 2. læsetest) Individuelt valgt værk (til grundtræningen i kurset) Software til mindmaps, dropbox, OneNote. Kompetencer, læreplanens mål, progression: Faglige og almene mål: - Sikker læsning - Vurdere teksttyper - Lyttestrategi/læsestrategi - Læsning (Orienteringslæsning, studielæsning og efterbearbejdning af læst tekst) - Studiemetoder - Notatteknikker (fx udformning af noter, mindmap etc.) - Vælge og anvende fagligt relevante studiemetoder og arbejdsformer -Vælge og anvende skriftlig fremstillingsform til forskellige teksttyper -Dokumentere viden om forskellige arbejds- og samarbejdsformer og planlægge og anvende disse hensigtsmæssigt i praktiske forløb Progression: Kursets formål er: - At bevidstgøre alle elever om vigtigheden af høj læsehastighed generelt - At øge læsehastigheden hos alle elever med minimum 25 % - At øge læsehastigheden hos alle elever til minimum 150 ord i minuttet - At introducere alle elever til forskellige læseteknikker - At gøre passive læsere til aktive - At lære eleverne at tilpasse læseteknik og strategi til teksten og situationen - At lære eleverne forskellige strategier i forhold til studielæsning og notatteknik - Selvevaluering vha. læsetræningsdagbog Skriftlige produkter: - Læsetræningsdagbog Side 2 af 27

3 Læsekursusrapport + boganmeldelse Væsentligste arbejdsformer Individuelt arbejde Klasseundervisninger Pararbejde Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Danskfagets grundbegreber og genrer Forløbet gav eleverne en grundlæggende introduktion til danskfaget på gymnasialt niveau. Fokus lå en række af danskfagets analyseværktøjer og genrer inden for de tre fagområder: litteratur, sprog og medier. I valget af tekster var temaet ungdomsliv gennemgående. Forløbet introducerede gennem analyse af et romanuddrag, noveller og Herman Bangs Gennem Rosenborg Have litterær analyse i gymnasiet. Et fokuspunkt var til at tilstræbe nykritiske læsninger. Herudover så eleverne kortfilmen Dennis, de arbejdede med ungdomssprog, grammatik, ligesom introduktionsforløbet også berørte arbejdet med sociale medier i danskundervisningen. Elever fik desuden introduktion til danskfagets skriftlige dimission gennem en aflevering med fokus på deres eget forhold til danskfaget, og gennem en skriftlig af analyse af Pia Juuls novelle Alle Kan Ro. Anvendt kerne- og supplerende stof: Aidt, Naja Marie (2006): Bullbjerg Bang, Herman: Gennem Rosenborg Have Bødker, Cecil (1961): Tyren Holst, Hanne Vibeke: Du er fucking sexistisk, Niarn. Politiken, 13. november 2004 Juul, Pia (2008): Alle kan ro Niarn: Jeg er fucking realistisk, Hanne. Politiken, 20. november 2004 Rifbjerg, Klaus (1958): Den kroniske uskyld (uddrag) Kortfilm: Dennis I forbindelse med arbejdet med sociale medier var det elevernes opgave at udvælge et socialt medie, eller en specifik profil på et sådan, og selv komme med bud på, hvordan man kan analysere mediet danskfagligt. Eleverne valgte eksempelvis facebook, forskellige youtube- og twitter-kanaler og blogs. Særlige fokus- Cirka 18 lektioner Faglige mål: Side 3 af 27

4 punkter formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, for-tolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår Kernestof: det danske sprog og sproglig variation dansk sprog i forhold til andre sprog, herunder engelsk i det danske sprogsamfund, og det nordiske sprogfællesskab sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker forskellige former for fiktionslitteratur og sagprosa, herunder blandings-former kanonforfattere: Klaus Rifbjerg danske tekster i historisk og internationalt perspektiv forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster visuel information, herunder faste og levende billeder mediernes udvikling, form og indhold digitale medier og forskellige teknikker til analyse og fortolkning af disse Generel dannelse Lyd og billede Genrer Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Gruppearbejde Individuelt arbejde Retur til forside Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Væsentligste arbejdsformer Kanonforfattere. SO-forløb (Præsentationsformer) I samarbejde med teknologi-faget var fokus i dette SO-forløb forskellige præsentationsformer. Eleverne skulle præsentere tekster af udvalgte kanonforfattere. Anvendt uddannelsestid Kompetencer, læreplanens mål, progression H.C. Andersen Martin Andersen Nexø Karen Blixen Johannes V. Jensen Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde Side 4 af 27

5 Titel 4 Dokumentar Forløbet omhandlede dokumentarisme på både tv og film. Et centralt omdrejningspunkt for forløbet var fakta- og fiktionskoder, og anvendelsen af de hertil hørende forskellige virkemidler. I forløbet så klassen i fællesskab følgende: Slaver, AFR [anslaget], 2007 Fra Thailand til Thy, 2007 Som optakt til næste forløb om computerspil desuden: DR-udsendelsen Eksperimentet: Er voldelige computerspil skadelige for børn? DR Desuden er anvendt en række forskellige klip til eksemplificering af dokumentarfilm og programmer, med fokus på dokumentarismens historie, de forskellige grundtyper og fakta- og fiktionskoder: Heriblandt kan fremhæves: Man with a movie camera, PH s Danmarksfilm, Nanook, Så smukt livet er,, Vesterbro, Min Smukke Datter Gasolin, Købt fri til kærlighed, Danmark ifølge Bubber, Der Ewige Jude, The Sinking of Estonia Herudover arbejdede eleverne i grupper med selvstændige analyser af dokumentarfilm, som de fremlagde for klassen. Blandt de valgte film var: Burma VJ, Gasolin, Vesterbro, Med Døden Til Følge og Armadillo Tekstmateriale til forløbet: Kirsten Andersen & Jan Foght Mikkelsen: Dokumentarens typiske former i Dokumentaren i undervisningen, L&R Uddannelse, s Hvad er sandhed? EKKO #43 Baseret på en sand historie 26 lektioner Sprog- medie- og litteraturvidenskabelige begreber, redskaber og metoder Skriftlig og mundtlig sprogfærdighed herunder retorik og argumentation Fakta- og fiktionskoder Analyse af (digitale) medier Mediernes udvikling, form og indhold Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning Gruppearbejde Elevpræsentationer Side 5 af 27

6 Titel 5 Computerspil Computerspil er et af nutidens største medier, og må som sådan også indgå i danskundervisningen. Forløbet begyndte, med afsæt i forrige forløb, med at klassen så en DR-udsendelse, der diskuterede om voldelige computerspil er skadelige for børn. Forløbet beskæftigede sig herefter med computerspil som medietekst, herunder særligt spillets muligheder for at skabe fortællinger, og spilleren rolle i en spilfortælling. Fokus i forløbet var således fortællinger i computerspil. Her blev forskellige modeller til analyse af fortællinger introduceret: eksempelvis beretter og aktantmodellen. For at introducere aktantmodellen læste klassen HC Andersens Klods Hans. Der blev desuden lagt vægt på andre væsentlige elementer analyse af computerspil, herunder gameplay, game machanics og spillermotivation. Forløbet var bygget op omkring klasseundervisning med stor elevinddragelse i forskellige diskussioner. Alle elever i klassen spillede Limbo, som vi både analyserede i fællesskab og som eleverne i grupper fremlagde deres fortolkninger af. Derudover fremlagde eleverne individuelle analyser af selvvalgte spil i grupper. Fokus i oplæggene var narrative strukturer i de enkelte spil. Litteratur: Trine May & Bo Kampmann Walther: Computerspillets Fortællinger. Gyldendal 2010 Væsentligste arbejdsformer Cirka 16 lektioner Computerspil Digitale medier og forskellige teknikker og analyser af disse Visuel information Fortællestrukturer i computerspil Klasseundervisning Gruppearbejde Elevpræsentationer Titel 6 Skriftligt arbejde 1.år Mig selv og danskfaget Læsekursusrapport Analyse af Alle Kan Ro Anmeldelse/analyse af Slaver Kronik: er voldelige computerspil skadelige for børn? Side 6 af 27

7 25 timers elevtid + cirka 5 lektioners undervisning Skriftlig formidling Argumentation Sprog korrekthed Væsentligste arbejdsformer Skriftligt arbejde Side 7 af 27

8 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin 14/15 Termin 15/16 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Ane Fuglsbjerg Stephensen (ANFS) Htxnvn13-16 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Argumentation (ANFS) Science fiction (ANFS) Sprogets udvikling og variationer (VAJA) Faste billeder og mediehistorie (VAJA) Kanonforfattere og litteraturhistorie (VAJA) Skriftligt arbejde på 2. år Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Kortfilm (VAJA) Nyeste tid (VAJA) Eksistentialisme (VAJA) Opsummerende fra romantikken til det moderne gennembrud (VAJA) Generelt opsummerende. Skriftlighed og lidt Freud (VAJA) Skriftligt arbejde på 3. år Side 8 af 27

9 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Argumentation Helle Borup 2007: Ud med sproget (s , 71-75) The Great Debaters (Instruktør: Denzel Washington), 2007 Festen (Instruktør Thomas Vinterberg) 1998 (Udvalgte klip) Bo og Lis og de får pizza (Youtubefænomen) Tale af Barak Obama (White House Correspondents Dinner 30. April 2011) Frøken Escobar 2006, L.O.C. Klip af L.O.C. som Voice-dommer 2012 Reklame fra TDC: Mit TCD L.O.C. Reklame fra Folketinget i forbindelse med Europa-Parlamentsvalget i 2014: Voteman Reklame fra DSU: Tømmermænd i Løkkeland 22 lektioner Forløbet bestod af lige dele analyse af argumenter og produktion af egne argumenter. Følgende begreber indgik i forløbet: Appelformerne, talegenrer, Toulmins udvidede argumentationsmodel, topic, Bitzers retoriske situation, Aristoteles fem partes, sprogbrug, stilistiske virkemidler (herunder særligt fokus på metaforer, anaforer og retoriske spørgsmål), eksempelbrug Forløbet blev afsluttet med at eleverne skulle holde en argumenterende tale om et selvvalgt emne med udgangspunkt i den gennemgåede teori. Talerne skulle ligeledes afleveres dels som udkast med refleksioner i forhold til teorien og dels det færdige talemanuskript. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, skriftligt arbejde, afholdelse af taler Side 9 af 27

10 Titel 2 Science fiction Ludvig Holberg 1741: Niels Klims underjordiske rejse (uddrag) Wriedt, Lars 1996: Total Fiktioner om mennesker og teknologi (Temaartikel fra Det etiske Råd) Da videnskab og sci-fi- blev født (Temaartikel fra Viden Om på DR2) Science Fiction giver forskere vilde ideer (Temaartikel fra videnskab.dk) Sci-fi Films Mashups (youtubevideo) Family Guy sæson 6 afsnit 1 (Parodi på Star Wars) The Matrix (instruktør Andy Wachowski og Lana Wachowski) lektioner Formålet med forløbet var, at eleverne skulle forbedre deres analyse- og fortolkningsevner indenfor både skønlitteratur, faglitteratur og medier. De særlige fokusområder var symbolik, intertekstualitet, perspektivering, dystopi/utopi, kritik af samtiden, Platons hulelignelse og genrebevidsthed. Tekster og teksttyper, der har relevans for teknologisk dannelse, og som er karakteristiske for uddannelsen som helhed. Holberg, Ludvig. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde Side 10 af 27

11 Titel 3 Sprogets udvikling og variationer Undervisningsavisen om sprog. Meyhoff, Peder Sprog og skriftlighed pp (2011) Systime Jacobsen, Vivi Ann Metaforer Tilgået d Jacobsen, Vivi Ann Kognitive metaforer Tilgået d Reuter, Anders Kongen af patos Euroman (September 2012) Det retoriske pentagram Muse Uprising (2011) 14 lektioner Bevidsthed om sprogets udvikling og variationer. Redskaber til formidling samt øvelse i at optimere formidling og diskutere. Bruge billedsprog som led i fortolkning af tekster. Fra bekendtgørelsen i dansk A. Faglige mål -Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterende indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen. -Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør. -Give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer. -anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere bevidsthed om muligheder og begrænsninger. Kernestof Det sproglige stofområde Side 11 af 27

12 -det danske sprog og sproglig variation. - dansk sprog i forhold til andre sprog, herunder engelsk i det danske sprogsamfund, og i det nordiske sprogfællesskab. -sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker. - faglige og teknologiske sprogformer. Det tekstuelle område -forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde Side 12 af 27

13 Titel 4 Faste billeder og mediernes udvikling Forfatter Medietid pp Forlag Billedanalyse af selvvalgte billeder af Michael Kvium, Salvador Dali, Miwa Yanagi, C.W. Eckersberg og P.S. Krøyer. Reklameanalyse af Bjørn Borg, Fight the farts bragt i Euroman september lektioner Kunstbilleder, reklamer, intertekstualitet og mediernes udvikling, form og indhold. Virkelighed og fiktion (nyheder, reklamer og kunst der benytter sig af fiktion.) Fra bekendtgørelsen: Faglige mål -Læse hurtigt og sikkert, vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype. -Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning og perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster. -Analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions og receptionsvilkår. -Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker. Kernestof Det tekstuelle stofområde -Forskellige former for fiktionslitteratur og sagprosa, herunder blandingsformer. -Forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster. Væsentligste arbejdsformer Mediedimensionen -tale og skriftkulturer over for digitale kulturformer -visuel information, herunder faste og levende billeder. -mediernes udvikling, form og indhold. Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde Side 13 af 27

14 Titel 5 Kanonforfattere og nedslag i litteraturhistorien Tekstanalyse og udarbejdelse af litteraturhistorisk oversigt i Dipity, Bendz, Wilhelm En ung kunstner betragter en skitse i et spejl (1826) Blicher, Steen Steensen Sildig Opvaagnen Eckersberg, C.W. Det Nathansonske familiebillede (1818) Fearnley, Thomas Slindebirken (1839) Finch, David Fight Club (1999) Fibiger, Johannes Litteraturens Veje pp Systime Grundtvig, Nikolai Frederik Severin Bryllups- Salme. Det er så yndigt at følges ad (1855) Hansen, Martin A. Morgenstunden (1947) Jorn, Asger Le canard inquietant (1959) Kristensen, Tom Græs (1927) Lundbye, T. H. Efterårslandskab. Hankehøj. (1847) Oehlenschläger, Adam Oldingen ved Werthers grav (1803) Otte, Allan Rundt og rundt (2006) Otte, Allan Side 14 af 27

15 Ophold (2013) Pontoppidan, Henrik Vandreren (uddrag)(1855) Weie, Edvard Vej gennem skov (1932) 1800tallet på Vrangen Guld, hor og romantik Antal lektioner 32 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: -Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere bevidsthed om muligheder og begrænsninger. Kernestof: Det tekstuelle stofområde mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, Henrik Pontoppidan, Tom Kristensen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg danske tekster i historisk og internationalt perspektiv Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde Side 15 af 27

16 Titel Skriftligt arbejde på 2. år Væsentligste arbejdsformer Manuskript Redegørelse og diskussion af er unge virkelig så dumme Kronik om fremtidens teknologiudvikling Redegørelse og diskussion om sprog og omgangsformer Antal lektioner 25 elevtimer Kompetencer, læreplanens mål, progression forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster Mediedimensionen tale- og skriftkulturer over for digitale kulturformer digitale medier og forskellige teknikker til analyse og fortolkning af disse teknologiske betingelsers betydning for kommunikationens indhold og form. Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde Side 16 af 27

17 Titel 6 (3. år) Kortfilm Raskin, Richard Storydesign i den korte fiktionsfilm. De syv parametre. IN Systime Kortfilmen som fortælling (2001), pp Det danske filminstitut Håndbog i filmiske virkemidler (2003) Tilgået d. 7. juni 2015 Kortfilm: Ratthe, Mathieu Lovefield (2008) Santos, Nicholas Worlds we created (2012) Saville, Matthew Hitch Hike (2012) Stentorp, Johanna Placebo (2013) Walther, Anders & Magnusson, Kim Helium (2013) Trier, Emil (NO) Don t Look Now Trilogy af (2009) IN Nordic Reality Ten True Stories from the North udgivet med Ekko #59 Östlund, Ruben (SE) Händelse vid bank af (2009) IN Nordic Reality Ten True Stories from the North udgivet med Ekko #59 Side 17 af 27

18 Antal lektioner 14 Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: - Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster - Analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår Kernestof: Det tekstuelle stofområde: -norske og svenske tekster på originalsproget forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster Mediedimensionen tale- og skriftkulturer over for digitale kulturformer visuel information, herunder faste og levende billeder mediernes udvikling, form og indhold digitale medier og forskellige teknikker til analyse og fortolkning af disse teknologiske betingelsers betydning for kommunikationens indhold og form. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde Side 18 af 27

19 Titel 7 (3. år) Nyeste tid Blaksten, Vibeke Hhx dansk pp 5-24, Gyldendal (2003) Sonnergaard, Jan Formel B IN Jeg er stadig bange for Caspar Michael Pedersen (2003) Weitze, Charlotte Vinter IN Bjergtaget (1999) Folkevise: Germand Gladensvend Film: Madsen, Ole Christian Nordkraft (2004) Kortfilm: Matthiesen, Mads Dennis (2007) Antal lektioner 14 lektioner Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: - Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype - Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster - Analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår - Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker Kernestof: Det tekstuelle stofområde forskellige former for fiktionslitteratur og sagprosa, herunder blandingsformer mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam Side 19 af 27

20 Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg, Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise danske tekster i historisk og internationalt perspektiv forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde Side 20 af 27

21 Titel 8 (3. år) Eksistentialisme Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Jean Paul-Satre: Eksistentialisme er en humanisme Fra Lütken, Gerd & Johannes Fibiger - At være i verden uden Gud? (Udsat en bog om eksistentialisme) - Verdenskrig og værdisammenbrud s Fransk eksistentialisme s Jean Paul-Satre fordømt til frihed s Frihed og medmenneske s Opslag om Eksistentialisme fra Litteraturens Veje Martin A Hansen Høstgildet Karen Blixen Ringen Peter Seeberg Hullet Antal lektioner 14 Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper Side 21 af 27

22 og værker Kernestof Det tekstuelle stofområde forskellige former for fiktionslitteratur og sagprosa, herunder blandingsformer mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg, Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise danske tekster i historisk og internationalt perspektiv forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde Side 22 af 27

23 Titel 9 (3. år) Opsummerende fra romantikken til det moderne gennembrud Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Sørensen, Mimi & Rangvid, Mads Brug Litteraturhistorien (2014) Dansklærerforeningens forlag & Systime. Pp Ovenstående indeholder: Pontoppidan, Henrik Ane-Mette Bang, Herman Pernille Nexø, Martin Andersen Uddrag fra Pelle Erobreren Jensen, Johannes V. Arbejderen Drama: Frøken Julie på Aarhus Teater (2015) Film: 1800-tallet på vrangen. Guld, hor og romantik. Antal lektioner 10 Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker Kernestof: Side 23 af 27

24 Det tekstuelle stofområde forskellige former for fiktionslitteratur og sagprosa, herunder blandingsformer mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg, Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise danske tekster i historisk og internationalt perspektiv forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster tekster og teksttyper, der har relevans for teknologisk dannelse, og som er karakteristiske for uddannelsen som helhed. Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde Side 24 af 27

25 Titel 10 (3. år) Freudiansk læsning samt lidt grammatik og stavning Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kampmann, Christian Emilie Grüen Krog, Ebbe & Schmidt, Finn Lykke, Gys, splat og Freud, Dansklærerforeningen (1999) pp Journalister lære ikke retsskrivning IN Tilgået d Sproget.dk Bedredansk.dk Antal lektioner 14 Kompetencer, læreplanens mål, progression Faglige mål: formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset situationen læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere bevidsthed om muligheder og begrænsninger. Kernestof: Side 25 af 27

26 Det sproglige stofområde sproglige færdigheder og sproglige analyseteknikker Det tekstuelle stofområde forskellige former for fiktionslitteratur og sagprosa, herunder blandingsformer forskellige teknikker til analyse og fortolkning af tekster Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde Side 26 af 27

27 Titel 10 (3. år) Skriftligt arbejde på 3. år Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Eksamenssæt sommeren 2013 (5 elevtimer) Eksamenssæt august 2013 (10 elevtimer (5 med omlagt skriftlighed)) Terminsprøve sommeren 2015 (5 elevtimer) Eksamenssæt sommeren 2014 (5 elevtimer) Væsentligste arbejdsformer Antal lektioner 25 elevtimer Kompetencer, læreplanens mål, progression Klasseundervisning, pararbejde og gruppearbejde Side 27 af 27

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin 14/15 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Ane Fuglsbjerg Stephensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Vid Gymnasier Htx Dansk A Lærer(e) Vivi Ann Jacobsen (Gik på barsel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2017 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk Ane Fuglsbjerg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e) Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Gyserfilmsforløb med eksterne undervisere fra Tape7 Production Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 juni 2014 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Dansk A Inge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 08/09 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 11/12 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk A Vivi Ann Camilla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017 / 2018 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 1.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTx Dansk A Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Inge Andersen Htx2kity14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns tekniske gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 juni 2015 Institution Viden Djurs Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Skoleår: efterår 2013 - grundforløb Institution: Teknisk Gymnasium Skive Fag og niveau: Dansk A Lærer(e): JPA Hold: 1.c Titel 1: Introduktion til danskfaget Periode: uge 33 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2011/12 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 1. semester og 2. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08/09 Institution KTS, Sukkertoppen htx Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk niveau A Pernille

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2010 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje

Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje Undervisningsbeskrivelse for 2a 2016 ved Pje 1 2 3 4 5 6 7 8 Forskellige fortolkninger; strukturalismen, psykoanalysen, biografisk, socialhistorisk, læserorienteret Leif Panduro: Uro i forstæderne H.C.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Inge Andersen Htx1nvn13

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2007 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2020 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTx Dansk A Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Jesper Kristiansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 Sukkertoppen

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2008 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 15 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2020 Institution Thisted Handelsgymnasium - EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Mennesket skyggesider (SO projekt med engelsk, informationsteknologi og samfundsfag) Sprog og kommunikation herunder argumentationsanalyse

Mennesket skyggesider (SO projekt med engelsk, informationsteknologi og samfundsfag) Sprog og kommunikation herunder argumentationsanalyse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2017 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. og 6. semester, august 2012-maj 2013 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern HTX Uddannelse Fag

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 - juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj 2011. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Københavns tekniske skole, Sukkertoppen htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk niveau A Anne-Mette Utzon-Frank

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2015 /2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science, Hotel- og Restaurantskolen København HTX Dansk A Rune Veigert & Nikoline Holm Braüner 1.

Læs mere

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof 1 Grundforløb 16, dansk Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og supplerende stof Kernestof Nyhedsformidling H Poulsen: Mediebogen (1999), p 48-65 Ekstrabladet - 25. marts

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier HTX Dansk niv. A Henriette Andersen Birk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A TSB 2htxf11 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ulrik Poulsen NdaC138s

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug. 2015 juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTx Dansk A Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelser Undervisningsbeskrivelser Hvert lærerteam og lærer skal ved afslutningen af grundforløb/skoleår/kursistår/kursusår udarbejde en undervisningsbeskrivelse. For hvert større undervisningsforløb skal følgende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2011 - juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Bæredygtig udvikling; argumentation og appelformer. Hovedværk: Jakob Ejersbo Superego og filmen Nordkraft.

Bæredygtig udvikling; argumentation og appelformer. Hovedværk: Jakob Ejersbo Superego og filmen Nordkraft. Undervisningsplan i dansk A, 2c 2016-2017 ved Pje 1 2 3 4 5 6 Bæredygtig udvikling; argumentation og appelformer Litteraturhistoriens lange linjer Lav en powerpoint til den mundtlige formidling Lyrik og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere